T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ GIY1001 KADIN GİYSİ KALIPLARI I (4 2) AKTS:9 Giysi Çeşitleri, Giysi İçin Ölçü Alma, İnsan Vücut Ölçülerinde Oran-Orantı, Ölçü Tabloları, Düz Dar Etek Kalıbı, Model Uygulamalı Etek Kalıbı, Çeşitli Etek Kalıpları GIY1003 KADIN GİYSİ ÜRETİMİ I (0 4) AKTS:9 Hazır Giyim Sanayinin Genel Departmanlarını Tanıma, Dikimhane, Kesimhane, Eşleme, Ütüleme Bölümündeki Makine, Alet ve Araç Gereçlerini Tanıma, Makinelerde Meydana Gelebilecek Basit Arızalar, Temel Dikiş Egzersizleri, Temel Dikiş Türleri, Örnek Kumaşlara Uygulanan Giysi Dikiş Teknikleri, Cep Dikişi Teknikleri, Etek Üretimi GIY1005 TEMEL SANAT EĞİTİMİ (1 1) Temel Sanat Eğitime giriş, Nokta ve Çizgisi ile İlgili Kavramlar, Açık-Koyu ve Işık-Gölge İle İlgili Kavramlar, Renk İle İlgili Kavramlar, Doku İle İlgili Kavramlar, İç Yapı, Stürüktür İle İlgili Kavramlar.Görsel Sanatların Bölümleri, Kompozisyon, Zemin ve Biçim İlişkileri, Renklendirme Uygulamaları, Doku, Dokulu Objelerden Renkli Etütler, Dokulu Objelerden ve Kumaşlardan Yüzey Düzenlemeleri, Özgün Yüzey Düzenlemelerini Renklendirme, Renkli Özgün Yüzey Düzenlemelerini Paspartulama, Strüktür İle İlgili Kavramlar, Yapay Strüktür, Dairenin Perspektifi, Yatay ve Düşey Yüzeylerin Bölünmesi. GIY1007 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ (4 0) AKTS:2 Lif Tanımı, Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması, Tekstil Liflerinin İç Yapısı ve Temel Özellikleri, Bitkisel Lifler Hayvansal Lifler, çeşitleri ve kullanıldığı yerler. Kimyasal Lif üretimi, kimyasal ve rejenere lif çeşitleri Sınıflandırılması, İç Yapısı Temel Özellikleri, ve kullanıldığı yerler. Kesikli lif iplikçiliği. Kesiksiz lif iplikçiliği. İplik çeşitleri, Kumaş çeşitleri, Terbiye işlemleri GIY1009 MESLEKİ MATEMATİK (2 0) AKTS:2 Sayılar, Cebir, Trigonometri, Fonksiyonlar, Denklemler ve Eşitsizlikler, Türev ve Uygulamaları TDL1011 TÜRK DİLİ I (2 0) Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi YDL1013 YABANCI DİL I (3 0) Ortak Z. Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir. ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları II. YARIYIL DERSLERİ GIY1002 KADIN GİYSİ KALIPLARI II (4 2) AKTS:7 Asorti, Pastal Planı, Temel Kadın Pantolon Kalıbı, Model Uygulamalı Kadın Pantolon Kalıbı, Tişört Kalıbı, Tayt Kalıbı, Body Kalıbı, Kadın Eşofman Kalıbı GIY1004 KADIN GİYSİ ÜRETİMİ II (0 4) AKTS:4 Sipariş Formu Hazırlama, Çalışma Talimatları, Örnek Kumaşlara Uygulanan Giysi Dikiş Teknikleri, Pantolon Dikimi,Tişört Dikimi, Eşofman Dikimi

2 SAYFA:2/5 II. YARIYIL DERSLERİ GIY1006 GİYSİ MALZEMELERİ (2 0) AKTS:2 Giyimde kullanılan yardımcı malzemelerin önemi, yardımcı malzemelerin tarihçesi, astar ve telanın çeşitleri ve kullanım yerleri, dikiş ipliği çeşitleri, kapama gereçleri, dolgu ve destek malzemeleri, süsleme gereçleri,giyside kullanılan etiketler, etiket çeşitleri, etiket talimatları, giyimde ambalaj çeşitleri ve yöntemleri, kullanılan aksesuarlar, aksesuarlarda kullanılan malzemeler ve kullanım şekilleri. GIY1008 GİYSİ TEKNİK ÇİZİMİ (2 2) Teknik çizimin nerelerde kullanıldığı, Temel çizimler, geometrik çizimler, giysi detayları çizimi, giysi teknik çizimleri, model araştırmaları, model teknik çizimleri, Giysi teknik parça listesi oluşturmak, model analizi. GIY1010 GEOMETRİ (2 0) AKTS:4 Geometrik Kavramlar,Üçgenler,Üçgenlerde açı kenar bağıntıları,üçgenlerde uzunluk, Üçgenlerde Alan,Açıortay,Kenarortay,Benzerlik,Çokgenler, Parelelkenar ve Eşkenar dörtgen,dikdörtgen, Kare ve Deltoid,Yamuk,Çemberde açılar,dairede Uzunluk ve Alan,Uzay Geometri,Dik prizmalar,silindir,noktanın Analitik İncelemesi. TDL1012 TÜRK DİLİ II (2 0) Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri YDL1014 YABANCI DİL II (3 0) Ortak Z. Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0) Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye GIY2001 KADIN GİYSİ KALIPLARI III (4 2) AKTS:7 Temel Kadın Beden Kalıbı, Penssiz Temel Beden Kalıbı, Elastik Kumaşlar için Temel Kadın Beden Kalıbı, Pens Kaydırmaları, Kapanma Payı ve Yaka Çizimleri, Kol Çizimleri, Model Uygulamalı Bluz Kalıbı, Elbise Kalıbı, Abiye Elbise Kalıbı GIY2037 KADIN GİYSİ ÜRETİMİ III (0 4) AKTS:4 Sipariş Formu Hazırlama, Çalışma Talimatları Oluşturma,Bluz ve Elbise Dikimi, Örnek Kumaşlara Uygulanan Giysi Dikiş Teknikleri. GIY2039 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ (0 0) AKTS:4 STAJ III.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ GIY2007 KONFEKSİYONDA KALİTE KONTROL (2 1) Hammadde Kontrolü, Yardımcı Malzeme ve Aksesuar Kontrolü, Ürün Kontrol Yöntemleri, Kesim Bölümünde Kontrol, Üretimde Kontrol, Sevkiyat Kontrolü, Kalite Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi GIY2009 ÇOCUK GİYSİ KALIPLARI (2 1) 2,6 Yaş Temel Beden Kalıbı, 2 6 Yaş Elbise Kalıbı, 2,6 Yaş Pantolon Kalıbı, 2,6 Yaş Model Uygulamalı Pantolon Seri Çizimi, 12,16 Yaş Tişört Kalıbı, Tişört Seri Çizimi, 12,16 Yaş Çocuk Tayt Kalıbı,Tayt Seri Çizimi, 12,16 Yaş Çocuk Tayt Body Kalıbı, Body Seri Çizimi

3 SAYFA:3/5 GIY2011 ERKEK GİYSİ KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (2 1) AKTS:5 Temel Erkek Gömleği Kalıbı, Erkek Gömleği Kol ve Manşet Kalıbı, Erkek Gömleği Yaka, Kapanma Payı ve Cep Kalıpları, ModelUygulamalı Erkek Gömleği Kalıbı, Model Uygulamalı Erkek Gömleği Seri Çizimi,Temel Erkek Pantolon Kalıbı, Kalıp Uygunluk Kontrolü, Vücut Tiplerine Göre Erkek Pantolon Kalıbında Yapılan Düzeltmeler, Erkek Pantolon Seri Çizimi, Model UygulamalıErkek Pantolon Kalıbı, Model Uygulamalı Erkek Pantolonu Ana ve Yardımcı Malzeme Hesaplamaları, Temel Erkek Yeleği Kalıbı, Model Uygulamalı Erkek Yeleği Kalıbı GIY2013 ÖZEL AMAÇLI GİYSİ KALIPLARI (2 1) AKTS:5 Sporcu Giysileri, Sporcu Giysisi Kalıpları, Mesleğe Yönelik Forma Üniformalar, Forma Üniforma Kalıpları, Kostümler, Kostüm Kalıpları, Kostüm Uygunluk Kontrolü, Kostüm Ana Ve Yardımcı Malzeme Hesabı, Şalvar, Göynek, Cepken, Kaftan GIY2015 İŞLETME YÖNETİMİ I (3 0) Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek, İş yeri kurma fikrini oluşturmak, İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek İş yerini faaliyete açmak GIY2017 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1 2) İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi,Haber Grupları Forumlar,Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci, Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama GIY2019 MODA (2 0) Giyimde modanın yeri ve önemi, moda ürünün özellikleri, modanın tarihsel gelişimi, ünlü modacıların stilleri ve moda akımları. GIY2021 GİYSİ TARİHİ (2 0) Elyaf Bilgisi, Dokuma, Örme ve Nonwoven Bilgisi, Boya ve Baskı Bilgisi, Terbiye Teknolojisi Bilgisi, Dinsel Açıdan Kostüm, Cinsel Açıdan Kostüm, Fonksiyonel Açıdan Kostüm, Kültürel Açıdan Kostüm, Günümüz Açısından Kostüm, İklim Bilgisi, Etnografik Bilgi, Folklorik Bilgi, Sanat Tarihi, Saraciye, Aksesuar, Işık ve Teknik, Sahne Sanatları, Müzik Kültürü, Türk Sanatı Tarihi. GIY2023 MODA RESMİ VE İLLÜSTRASYONU (2 2) Canlı Modelden Değişik Duruşlarda Çizgiye Dayalı İnsan Vücudu Çalışmaları, Canlı Modelden Aslına Uygun Kadın Vücudu Çizme Az Giyimli, Çok Giyimli Canlı Model, Canlı Modelden Çizilmiş İnsan Vücudu Üzerinden Moda Resmi İçin Siluet Çizimleri,Değişik Kaynaklardan Moda Silueti Çizme, Değişik Duruşlarda Portre ve El Ayak Çalışmaları, Model Çizimini Etkileyen Faktörler, Temel Giysi Formlarının Moda Resmi İle Anlatımı, Giysi Modellerinin Saptanması, Seçilen Modelden Model Geliştirilmesi, Giysi Aksesuarları Çizimi, Modele Uygun Aksesuar Çizimi, Farklı Tekstil Malzemelerini Tanıma, Kullanma, Farklı Tekstil Malzemelerini Doğru Çizme, Kolleksiyon Niteliğine Uygun Aksesuar, Malzemeleri Kullanma, Kolleksiyonda Malzeme Bütünlüğü Sağlama. GIY2025 TEKSTİL YÜZEYLERİ (3 0) Tekstil Yüzeyleri ve Sınıflandırılması, Dokuma Kumaş Üretim Teknolojisi, Örme Kumaş Üretim Teknolojisi, Dokusuz Kumaş Üretim Teknolojisi, Dokuma, Örme ve Dokusuz Kumaş Çeşitleri ve Özellikleri GIY2027 GİYİM SANAYİ MAKİNELERİ (2 0) Hazır Giyim ve Konfeksiyon İşletmelerinin Sınıflandırılması, Hazır Giyim Sanayinin Bölümleri ve İş Akışına Göre Makinelerin Sınıflandırılması, Hammadde Deposunda Kullanılan Makineler, Model Tasarım Bölümünde Kullanılan Makineler, Kesim Bölümünde Kullanılan Makineler, Düz Dikiş Makinesi ve Makineyi Oluşturan Temel Elemanlar İle Dikim Bölümünde Kullanılan Özel Dikiş Makineleri, Ütü Bölümünde Kullanılan Ütü ve Presler, Ambalajlama Bölümünde Kullanılan Makineler. GIY2029 SÜSLEME TEKNİKLERİ (1 1) Süslemenin Tanımı, Giysileri Süsleme Nedenleri, Modele Uydun Süsleme Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Süslemenin Tarihçesi, Desenin Tanımı, Desen Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Desen Geçirme Teknikleri, Desenin Tarihçesi, Süslemede Kullanılan Araç ve Gereçler, İşleme Tekniği İle Yapılan Süsleme Çeşitleri, Dikiş Tekniği İle Yapılan Süsleme Çeşitleri GIY2031 KONFEKSİYONDA İŞ GÜVENLİĞİ (2 0) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramı, Yasalarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Yeri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, İş Kazaları, Hazır Giyimde İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Fiziksel Faktörler Giyim Sanayinde Olası İş Kazaları ve Korunma Yöntemleri, Konfeksiyon Sektöründe Tehlikeler, Sağlık Güvenlik Önlemleri, Kaza Önleyici Güvenlik İşaretleri ve Renkleri

4 SAYFA:4/5 GIY2033 İÇ GİYİM KALIPLARI (3 0) Mayo ve Bikini, Pijama, Boxer, Külot, Fanila,Sütyen, Gecelik ve Sabahlık Kalıpları Çizimleri GIY2035 ÜRETİM PLANLAMASI (3 0) İşletme Organizasyonu, Çalışma Ortamını Düzenleme, Üretim Sistemleri, Üretimde Maliyet Hesapları, Üretim Planlama, İş Etüdü. IV. YARIYIL DERSLERİ GIY2004 KADIN GİYSİ ÜRETİMİ IV (0 4) AKTS:4 Sipariş Formu Hazırlama, Çalışma Talimatları.Kadın Yeleği ve Kadın Ceketi Dikimi. Örnek Kumaşlara Uygulanan Giysi Dikiş Teknikleri. GIY2038 KADIN GİISİ KALIPLARI IV (4 2) AKTS:8 Bedenden Çıkan Yaka Çizimleri, Temel Kadın Yelek Kalıbı, Model Uygulamalı Kadın Yelek Kalıbı, Temel Kadın Ceket Kalıbı, Model Uygulamalı Kadın Ceket Kalıbı, Temel Manto- Kaban Kalıbı, Model Uygulamalı Manto-Kaban Kalıbı, Kap-Kapüşon-Pelerin Kalıbı, Kadın Mont Kalıbı GIY2040 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ (0 0) AKTS:4 STAJ IV.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ GIY2008 PROJE HAZIRLAMA (1 1) Hazır Giyim Üretimi Alanına Katkıda Bulunacak Araştırma Ve Proje Konuları Belirlenmesi İçin Ön Araştırma Yapılması, Belirlenen Konuda Projenin Araştırlması,Adımlarının Oluşturulması ve Planlanması, Proje Uygulama Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi, Değerlendirilmesi, Raporlaştırılması ve Sunulması. GIY2010 DRAPAJ (1 2) AKTS:5 Drapenin geçmişten günümüze tarihsel sürecini öğrenip baslayarak, temel kalıp özelliklerinden başlayıp basitten zora doğru drapeli giysiler üretmek. Giysi şeklinin amerikan bezi yada uygun kağıtlarla çalışılabilecek vücuda veya mankene uygulanarak, giysi yada beden kalıbının elde edilebilmesi. Değişik model özelliği taşıyan, fazla kesikli, asimetrik drapeli modelleri uygulayabilme. Kalıp sistemleriyle model özelliği tam olarak uygulanamayan giysilerin kalıplarını manken üzerinde uygulayabilme, Daha çok özel giysiler (gelinlik, tuvalet, fantezi kıyafetler), drapeli modeller, özel model uygulama gerektiren modeller gibi yaratıcılık ve üzerinde çalışma gerektiren giysi tiplerini uygulayabilme. Manken üzerinde yapılan giysilerin kalıplarını çıkarabilme. GIY2012 ÇOCUK GİYSİ ÜRETİMİ (2 4) AKTS:8 Giysi süsleme teknikleri,bebek tulumu kesimi ve dikimi, Bebek bodysi kesimi ve dikimi,2-6 yaş elbise kesimi ve dikimi, 6-12 yaş çocuk pantolon kesimi ve dikimi,6-12 yaş çocuk gömlek kesimi ve dikimi,12-16 yaş çocuk mont kesimi ve dikimi,çocuk gösteri giysisi kesimi ve dikimi. GIY2014 ERKEK GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ (2 4) AKTS:7 Erkek gömleği yırtmaç,manşet ve cep teknik çalışmaları,erkek gömleği pat ve yaka teknik çalışmaları,erkek gömleği kesimi, Erkek gömleği dikimi,erkek gömleği son ütü ve son kontrolü, Zincir dikiş makinesini dikime hazırlama,zincir dikiş makinesini kullanma, Ponteriz dikiş makinesini dikime hazırlama,ponteriz dikiş makinesini kullanma,erkek pantolonu kesimi, Erkek pantolonu dikimi, Erkek pantolonu dikimi,erkek pantolonu son ütü ve son kontrolü, Jean pantolon kesimi,jean pantolon dikimi,jean pantolon dikimi, Jean pantolon son ütü ve son kontrolü, Erkek yeleği kesimi,erkek yeleği dikimi,erkek yeleği dikimi,erkek yeleği son ütü ve son kontrolü GIY2016 İŞLETME YÖNETİMİ II (3 0) AKTS:5 Yönetim işlevlerini yerine getirmek, İnsan kaynaklarını yönetmek, Üretim sürecini yönetmek, Pazarlama faaliyetlerini yönetmek, İşletmenin mali yapısını yönetmek GIY2018 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2 0) Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar Uluslararası standardizasyon çalışmaları TS EN ISO 9001 ve Kalite Yönetim Sistemleri?nin tanım ve önemi Çevre Standartlarının Tanım ve Önemi Kalite yönetim Sisteminin altyapısını oluşturma GIY2020 ÇEVRE KORUMA (2 0) Çevre yönetmelik bilgisi, Risk analizi, Atık depolama, Kişisel korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik ikazları İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği.

5 SAYFA:5/5 IV. YARIYIL DERSLERİ GIY2022 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA (2 1) CAM-CAD Sistemlerinin Tanımı ve Özellikleri, Model ve Kalıp Dosyası Oluşturma, Ana ve Yardımcı Araçlar, Program Menüleri, Pastal Programı, Uygulama (Etek - Beden? Pantolon Kalıbı Hazırlama ve Serileme) GIY2024 GİYSİ TASARIMI (2 2) AKTS:5 Kadın Giysi Tasarımı Tema Belirleme, Hikaye Panosu Hazırlama, Renk Panosu Hazırlama, Model Geliştirme, Giysinin Modelinin Seçimi, Modelden Model Geliştirme, Amaca Uygun Çizilen Giysi Model Ve Aksesuarını Seçme, Üretim Sürecini Planlama, Giysi Modeline Karar Verme, Seçilen Modelin Teknik Çizimin Yapma, Giysiyi Siluete Giydirme, Seçilen Modelin Kalıbını Hazırlama, Örnek Ürün Hazırlama, Gerçek Ürün Hazırlama, Sunum Dosyası Hazırlama. GIY2026 MODA EĞİLİMLERİ (2 0) Pazar araştırması, hedef kitle belirleme, hedef kitle beklentilerini tesbit etme. Trend kavramının tanımı ve kapsamı, trendleri belirleme, renklerde trendleri belirleme, süsleme tekniklerinde trendleri belirleme, aksesuar çeşitlerinde trendleri belirleme, Giysi formlarında trendleri belirleme, üretilen yeni tekstil malzemelerini araştırmak, tekstil makinelerindeki teknolojik gelişmeleri araştırmak, giysi üretiminde yeeni yöntemleri araştırmak. GIY2028 İLETİŞİM (2 0) Sözlü, Yazılı, Sözsüz, Biçimsel,Biçimsel Olmayan İletişim Kurmak, Örgüt Dışı İletişim Kurmak GIY2030 GİYSİ AKSESUARLARI (2 1) Aksesuarın Tanımı, Tarihçesi, Aksesuar Seçimini Etkileyen Faktörler, Aksesuar Çeşitleri, Aksesuar Yapımında Kullanılan Malzemeler, Aksesuar Tasarımı, Aksesuar Yapım Süreci GIY2032 BOYA VE BASKI TEKNİKLERİ (1 1) Ön Terbiye, Boya ve Baskı Ön İşlemleri, Boyama ve Baskı Makineleri Çalışma Prensipleri, Baskı Yöntemleri ve Teknikleri, Özel Baskı Sistemleri GIY2034 İŞ GİYSİ KALIPLARI (2 0) Kadın İş Gömleği Kalıpları, Kadın İş Önlüğü Kalıpları, Kadın İş Tulumu Kalıpları Çizimleri, Erkek İş Önlüğü Kalıpları, Erkek İş Önlüğü Kalıpları, Erkek İş Tulumu Kalıpları Çizimleri. GIY2036 MARKA YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (2 0) Pazar araştırmasının tanımı ve kapsamı, Pazar araştırmasının faydası ve günümüzde kullanılma nedenleri,pazar araştırmasının amacı,pazarlama araştırma süreci, Pazar araştırmasındaki başlıca veri toplama metodları, Markalaşmanın tanımı, Giyside markalaşmanın önemi,pazarlamada markalaşma fonksiyonları, Pazarlamada marka yönetimi ve marka yapılandırma,markalaşmanın başarısını etkileyen faktörler, Pazarlamanın tanımı ve fonksiyonları, Pazar çeşitleri, Pazarlama stratejileri, Giysi pazarlama süreci,giyside sunum yapmanın önemi,sunum çeşitleri

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ BIL1001 MATEMATİK (4 0 4) AKTS:7 Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler,

Detaylı

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GİY101 Tekstil Teknolojisi Tekstilin tanımı, ülkemizdeki yeri ve önemi. Tekstil liflerinin tanımı ve

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ NTO1001 GENEL TURİZM (3 0 3) Turizm ve Turist Kavramı, Turizmin İşlevleri, Turizm Endüstrisi, Seyahat Formaliteleri, Turizm ve Havayolu Ulaştırması, Turizm ve Denizyolu, Turizm

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara

Detaylı

MYYD101 Matematik I (2-0)2 Sayılar, Cebir, Denklem ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Geometri

MYYD101 Matematik I (2-0)2 Sayılar, Cebir, Denklem ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Geometri İNŞAAT BÖLÜMÜ YAPI DENETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK101 Türk Dili I (2-0)2 Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri;

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ OTO1001 FİZİK (3 0 3) AKTS:3 Ölçme ve fiziksel büyüklükler, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, statik, mekanik, dinamik, iş, enerji ve güç, akışkanlar,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ MKT1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 1) Programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi, 2b çizim ve şekillerin

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ SHU1001 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ (3 0) AKTS:4 Sivil havacılığın tarihçesi, 1903 ten önce sivil havacılığın gelişimi, oluşum periyodu, gelişim periyodu, olgunluk periyodu, deregulasyon

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar,

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YIL DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AIT101 Atatürk İlkeleri

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ MAT1001 ANALİZ I (4 2 5) AKTS:7 Reel sayılar, Eşitsizlikler, Dizi kavramı, Dizilerde yakınsaklık ve sınırlılık, Fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar, Fonksiyonların limiti,

Detaylı

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ ATA101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I (2+0) İnkılapçılığın tanımı,

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ BED1001 TÜRKÇE I YAZILI ANLATIM (2 0 2) Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. BED1003 İNSAN ANATOMİSİ VE

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KDZ. EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KDZ. EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KDZ. EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ EGT101 Temel Tasarım I 1.Yarıyıl 3 2 4 4

Detaylı

MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI I.YARIYIL

MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI I.YARIYIL MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI I.YARIYIL MOB101 Mesleki Matematik-I Cebirsel işlemler, Polinom ve özdeşlikler, Rasyonel ifadeler ve oran orantı, Denklem oluşturmak

Detaylı

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL 1.YARIYIL Temel Sanat Eğitimi: (2+1) (AKTS : 4) (1. Yarıyıl) Nokta ve Çizgi ile yüzey düzenlemek, objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak, Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

Detaylı