E-LINETBS-TBE. Vinçler, monoray sistemler, otomasyonlu depolar, tekstil serme-kesme masalarý ve benzeri sistemler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-LINETBS-TBE. Vinçler, monoray sistemler, otomasyonlu depolar, tekstil serme-kesme masalarý ve benzeri sistemler."

Transkript

1 E-LINETBS-TBE Ýletkenlerin kesintisiz devam ettiði seri TBS Ýletkenlerin kolay eklenerek devam ettiði seri TBE 4-5 Ýletkene uygun üniversal yapý Kaset formunda devamlý bakýr iletkenler Akým kapasiteleri 40, 75, 105, 130 A. Vinçler, monoray sistemler, otomasyonlu depolar, tekstil serme-kesme masalarý ve benzeri sistemler.

2 USBARKANALSÝSTEMLERÝTBS-TBE w w w. e a e. c o m. t r

3 ÝÇÝNDEKÝLER Tanýtým Sipariþ Kod Sistemi ve Teknik Özellikler Genel Özellikler (Sürekli TBS) PVC Gövde (Sürekli TBS) Besleme Elemanlarý (Sürekli TBS) Genel Özellikler (Ekli TBE) PVC Gövde (Ekli TBE) Besleme Elemanlarý (Ekli TBE) Akým Alma Arabalarý (TBS-TBE) Aparatlar ve Ek Parçalarý (TBS-TBE) Conta Çekme Aparatý (TBS-TBE) Akým Alma Arabasý Çýkartma Modülü (TBS-TBE) Ýletken Sürme Aparatý (TBS) Montaj Talimatý (TBS) Besleme Elemanlarý Montajý (TBS) Sonlandýrma Elemaný Montajý (TBS) Örnek Montaj Tablosu (TBS) Montaj Talimatý (TBE) Besleme ve Sonlandýrma Elemanlarý Montajý (TBE)

4 ELINETBS-TBE Trolley Busbar Kanal Sistemleri 40 A A. Kullaným Yerleri Vinç ve Kreynler Konfeksiyon sektörü - Kesim masalarý - Pastal makinalarý Hareketli montaj hatlarý Otomasyonlu depolar Benzeri yerlerde TB-Trolley Busbar Sistemi; PVC muhafaza içine alýnmýþ baralar ve hareket eden fýrçalý akým alma arabalarýndan oluþur. Fýrçalý araba hareket eden sisteme mekanik olarak baðlýdýr. Enerjiyi kullanacak hareketli ünite ile birlikte akým alma arabasý da hareket ederek kesintisiz enerji alýmýný gerçekleþtirir. Klasik sistemlerdeki askýlý ve makaralý kablo ile enerji daðýtýmýnda karþýlaþýlan problemler ortadan kaldýrýlýr. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar; Harici ortamda ya da yağmura ve güneş ışığınana maruz kalan yerlerde kullanılmaması tavsiye edilir. Eğer kullanılacaksa üzeri davlumbaz gibi bir muhafaza ile korumaya alınmalıdır. 2

5 ELINETBS-TBE Sipariþ Kod Sistemi TB E 04 5 ÝLETKEN SAYISI 5 Ýletkenli 4 Ýletkenli 5 4 Ekli Sürekli E S TÝPÝ 40A 75A 105A 130A AKIM KADEMESÝ Teknik Özellikler Nominal Akým (A) Ýletken Sayýsý Nominal Gerilim (V) Dielektrik Dayanýmý (kv/mm) Frekans (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 Direnç (20 C de) R 20 (m /m) 1,41 1,13 0,75 0,56 Direnç R (m /m) 1,69 1,35 0,90 0,68 Reaktans X (m /m) 0,23 0,18 0,12 0,09 Empedans Z (m /m) 1,70 1,36 0,91 0,68 Standart Boy (m) Sýcaklýk Aralýðý ( C) -20~55-20~55-20~55-20~55 3

6 ELINETBS Genel Özellikler (Sürekli TBS) Güvenirlilik; Sistemde hareketli kablo bulunmamasý nedeniyle kabloya baðlý kaza ve arýza ihtimalleri ortadan kalkar. Personel güvenliði; Ýletkenler PVC gövde içine alýnarak personel güvenliði maksimum seviyeye çýkartýlmýþtýr. Genleþme elemanýna gerek yoktur; Ýletken yuvalarý ile iletkenler arasýnda ve PVC gövde ile kayar askýlar arasýnda sabit baðlantý olmadýðý için yeterli hareket imkaný saðlanýr. Dolayýsýyla genleþme elemaný kullanýlmaz. Fonksiyonellik; Modüler PVC gövde içerisine iletkenler eksiz olarak çekilir. Ayný hattan birden fazla akým alma arabasý ile enerji alma imkaný. 4

7 51 mm. Kesintisiz Bakir Iletkenli Elektrolitik bakýr iletkenler akým kademesine göre 150m boyunda kesintisiz olarak verilebilmektedir. 68 mm. 5

8 ELINETBS PVC Gövde (Sürekli TBS) Gövde standart olarak 5 adet iletken kullanýlabilecek yapýya sahiptir. Akým alma arabasýnýn ters takýlmasýný önleyen emniyet sistemi bulunmaktadýr. Ýletkenler için 5 yiv (kanal) vardýr. 4 veya 5 iletken kullanýlabilir. Renk: Kýrmýzý. Sýcaklýk aralýðý: -20 C ve +55 C. Gövdenin tek tarafýndaki sürekli devam eden çizgi nötrü simgeler. PVC gövde, yüksek darbe mukavemetine ve alev almama özelliðine sahiptir (UL 94 V0). 4 m standart gövde. Kanallar N TBS 045 TBS 075 TBS 105 TBS A Trolley Busbar Kanal 75 A Trolley Busbar Kanal 105 A Trolley Busbar Kanal 130 A Trolley Busbar Kanal m. Standart, 5 Hatlý, Tek Gövde Ýçinde 40, 75, 105 ve 130 A kademelerinde sistem standart olarak 5 iletkenlidir. N TBS 044 TBS 074 TBS 104 TBS A Trolley Busbar Kanal 75 A Trolley Busbar Kanal 105 A Trolley Busbar Kanal 130 A Trolley Busbar Kanal m. Standart, 4 Hatlý, Tek Gövde Ýçinde 40, 75, 105 ve 130 A kademelerinde sistem standart olarak 4 iletkenlidir. 6

9 ELINETBS 7

10 17 cm. 19 cm. ELINETBS Besleme Elemanlarý (Sürekli TBS) TBS Baþtan Besleme Elemaný Baþtan Besleme Elemaný TBS Baþtan Besleme Elemaný cm TBS Ortadan Besleme Elemaný (1) Ortadan Besleme Elemaný TBS Ortadan Besleme Elemaný (1) cm PVC Gövde üzerinde 5 delik bulunan 1000 mm uzunluðundaki kesintisiz ortadan besleme elemanýdýr. Ortadan besleme elemaný 2 ek kelepçesi ile aský konsoluna asýlýr ve civata ile aský konsoluna 2 noktadan sýkýlýr. Bakýr iletkenler besleme klemenslerinin aralarýndan çekilir ve klemensler bakýr iletkenlere vidalanýr. Besleme kablolarý bu klemenslere baðlanýr. 8

11 19 cm. ELINETBS TBS Ortadan Besleme Elemaný (2) TBS Ortadan Besleme Elemaný (2) cm. 100cm Üzerinde bakýr iletkenlerinin uçlarýnýn çýktýðý 5 tane delik bulunan, 500 mm uzunluðundaki 2 PVC gövdeden oluþur. Ortadan besleme elemaný 2 ek kelepçesi ile asýlýr ve civata ile konstrüksiyona 2 noktadan sýkýlýr. 0 2 PVC gövdenin birleþim yerlerindeki çentiklerden 25 mm dýþarý çýkarýlan 2 bakýr iletken 90 bükülerek sýrt sýrta getirilir ve klemenslerle birleþtirilir. Besleme kablolarý bu klemenslere baðlanýr. TBS Sonlandýrma Takýmý Sonlandýrma Takýmý TBS Sonlandýrma Takýmý cm 9

12 ELINETBE Genel Özellikler (Ekli TBE) Güvenirlilik; Sistemde hareketli kablo bulunmamasý nedeniyle kabloya baðlý kaza ve arýza ihtimalleri ortadan kalkar. Personel güvenliði; Ýletkenler PVC gövde içine alýnarak personel güvenliði maksimum seviyeye çýkartýlmýþtýr. Fonksiyonellik; Ýletkenler PVC gövde içerisinde monteli olduðundan dolayý kolay montaj imkaný saðlamaktadýr. Ayný hattan birden fazla akým alma arabasý ile enerji alma imkaný. 10

13 51 mm. 68 mm. 11

14 ELINETBE PVC Gövde (Ekli TBE) Gövde standart olarak 5 adet iletken kullanýlabilecek yapýya sahiptir. Akým alma arabasýnýn ters takýlmasýný önleyen emniyet sistemi bulunmaktadýr. Ýletkenler için 5 yiv (kanal) vardýr. 4 veya 5 iletken kullanýlabilir. Renk: Kýrmýzý. Sýcaklýk aralýðý: -20 C ve +55 C. Gövdenin tek tarafýndaki sürekli devam eden çizgi nötrü simgeler. PVC gövde, yüksek darbe mukavemetine ve alev almama özelliðine sahiptir (UL 94 V0). 4 m standart gövde. Standart Kanallar N TBE 045 TBE 075 TBE 105 TBE A Trolley Busbar Kanal 75 A Trolley Busbar Kanal 105 A Trolley Busbar Kanal 130 A Trolley Busbar Kanal m. Standart, 5 Hatlý, Tek Gövde Ýçinde 40, 75, 105 ve 130A kademelerinde sistem standart olarak 5 iletkenlidir. N TBE 044 TBE 074 TBE 104 TBE A Trolley Busbar Kanal 75 A Trolley Busbar Kanal 105 A Trolley Busbar Kanal 130 A Trolley Busbar Kanal m. Standart, 4 Hatlý, Tek Gövde Ýçinde 40, 75, 105 ve 130A kademelerinde sistem standart olarak 4 iletkenlidir. 12

15 ELINETBE Araboy Kanallar N TBE 045 TBE 075 TBE 105 TBE A Araboy Trolley Busbar 75 A Araboy Trolley Busbar 105 A Araboy Trolley Busbar 130 A Araboy Trolley Busbar Hatlý, Tek Gövde içinde 1 ve 2 m. boyunda üretilmektedir. 40, 75, 105 ve 130A kademelerinde sistem standart olarak 5 iletkenlidir. N TBE 044 TBE 074 TBE 104 TBE A Araboy Trolley Busbar 75 A Araboy Trolley Busbar 105 A Araboy Trolley Busbar 130 A Araboy Trolley Busbar Hatlý, Tek Gövde içinde 1 ve 2 m. boyunda üretilmektedir. 40, 75, 105 ve 130A kademelerinde sistem standart olarak 4 iletkenlidir. Not: Özel ölçüler için lütfen firmamýzý arayýnýz. 13

16 ELINETBE Besleme Elemanlarý (Ekli TBE) TBE Baþtan Besleme Elemaný Baþtan Besleme Elemanlarý (5 Ýletkenli) TBE 045 Baþtan Besleme Elemaný (40A) TBE 075 Baþtan Besleme Elemaný (75A) TBE 105 Baþtan Besleme Elemaný (105A) TBE 135 Baþtan Besleme Elemaný (130A) Baþtan Besleme Elemanlarý (4 Ýletkenli) TBE 044 Baþtan Besleme Elemaný (40A) TBE 074 Baþtan Besleme Elemaný (75A) TBE 104 Baþtan Besleme Elemaný (105A) TBE 134 Baþtan Besleme Elemaný (130A) cm TBE Ortadan Besleme Elemaný Ortadan Besleme Elemanlarý (5 Ýletkenli) 19 cm. 17 cm. TBE 045 Ortadan Besleme Elemaný (40A) TBE 075 Ortadan Besleme Elemaný (75A) TBE 105 Ortadan Besleme Elemaný (105A) TBE 135 Ortadan Besleme Elemaný (130A) cm Ortadan Besleme Elemanlarý (4 Ýletkenli) Sonlandýrma Takýmý TBE 044 Ortadan Besleme Elemaný (40A) TBE 074 Ortadan Besleme Elemaný (75A) TBE 104 Ortadan Besleme Elemaný (105A) TBE 134 Ortadan Besleme Elemaný (130A) Sonlandýrma Takýmý TBE Sonlandýrma Takýmý

17 ELINETBE Ortadan Besleme (TBE) Üzerinde bakýr iletkenlerinin uçlarýnýn çýktýðý 5 tane delik bulunan, 500 mm uzunluðundaki 2 PVC gövdeden oluþur. Ortadan besleme elemaný 2 ek kelepçesi ile asýlýr ve civata ile konstrüksiyona 2 noktadan sýkýlýr. Besleme kutusu içerisindeki klemenslere kablolar baðlanýr. 15

18 ELINETBS-TBE Akým Alma Arabalarý Akým alma arabasý makina ile birlikte busbar boyunca hareket eder. Sistem içerisinde zamanla aþýnan fýrçalar kolaylýkla deðiþtirilebilmektedir. Hareketli veya sabit makinalar akým alma arabasý ile beslenir. Beslenecek makinaya çekme kolu yerleþtirilerek akým alma arabasýnýn baðlý olduðu konsol takýmý çekme koluna sabitlenir ve iletken boyunca makina ile birlikte hareket eder. TB5 Sigorta Kutulu Akým Alma Arabalarý TB5 Sigorta Kutulu Akým Alma Arabasý (5P-35A) (Tekli) TB5 Sigorta Kutulu Akým Alma Arabasý (4P-35A) (Tekli) TB5 Akým Alma Arabalarý TB5 Akým Alma Arabasý (5P-35A) (Tekli) TB5 Akým Alma Arabasý Arabasý (5P-70A) (Çiftli) TB5 Akým Alma Arabasý Arabasý (5P-105A) (Üçlü) TB5 Akým Alma Arabasý Arabasý (4P-35A) (Tekli) TB5 Akým Alma Arabasý Arabasý (4P-70A) (Çiftli) TB5 Akým Alma Arabasý Arabasý (4P-105A) (Üçlü)

19 ELINETBS-TBE Kayar Askýlarýn Merkez Uzaklýklarý; 1000~1300 mm.: 40 C üzerindeki sýcaklýklarda tüm akým kademelerinde 1300~1500 mm.: 40 C ortam sýcaklýðýna kadar tüm akým kademelerinde Kayar Aský TB5 Kayar Aský Takýmý Aský Konsolu TB Aský Konsolu Ek Elemaný TBS Ek Takýmý Akým Araba Fýrçasý TB5 Akým Alma Araba Fýrçasý TB Ýletken Kaseti TB Ýletken Kaseti

20 ELINETBS-TBE Conta Çekme Aparatý (TBS-TBE) TB5 Conta Çekme Aparatý TB5 Conta Çekme Aparatý Conta TB Lastik Conta

21 ELINETBS-TBE Akým Alma Arabasý Çýkartma Modülü (TBS-TBE) Hat üzerindeki vinç sayýsýnýn fazla olduðu yerlerde akým alma arabasýný çýkartmak için kullanýlýr. Dikkat: Akým Alma Arabasý Çýkartma Modulünün kapaðýný açmadan önce sistemin enerjisi kesilmelidir. TBS Akým Alma Arabasý Çýkartma Modülü (4 m.) TBE A Akým Alma Arabasý Çýkartma Modülü (4 m.) TBE A Akým Alma Arabasý Çýkartma Modülü (4 m.) TBE A Akým Alma Arabasý Çýkartma Modülü (4 m.) TBE A Akým Alma Arabasý Çýkartma Modülü (4 m.) TBE A Akým Alma Arabasý Çýkartma Modülü (4 m.) TBE A Akým Alma Arabasý Çýkartma Modülü (4 m.) TBE A Akým Alma Arabasý Çýkartma Modülü (4 m.) TBE A Akým Alma Arabasý Çýkartma Modülü (4 m.) mm 2 CLICK Akým arabasý çýkartma modulü 4m uzunluktaki kanala 50cm'lik pencere açýlarak elde edilir.tb5 Akým alma arabasýný, çýkartma modülünün eklerinin arasýna getirilerek hizalanýr. 3 Ek plastiklerinin týrnaklarýný sökerek çýkartýnýz. 4 Gövde plastiðini þekildeki gibi çýkartýnýz. 5 6 Ýletkenleri elle açarak akým alma arabasýný yuvasýndan çýkartýnýz. Tekrar akým alma arabasýný takmak için iþlemleri sondan baþa doðru uygulayýnýz. 19

22 ELINETBS Ýletken Sürme Aparatý (TBS) TB5 Ýletken Sürme Aparatý TB5 Ýletken Sürme Aparatý Ýletken Sürme Aparatýnýn Kullanýlýþý 1-) Rulo halinde verilen bakýr iletkenler PVC gövde içindeki kanallara iletken sürme aparatý ile hat boyunca sürülür. sistemde þekildeki gibi yerleþtirilmelidir. N

23 ELINETBS Montaj Talimatý(Sürekli TBS) 1-) Aský konsollarý 1,3 ~ 1,5 metre aralýklar ile hat boyunca I demirine veya tavana monte edilir. Kayar askýlar aský konsollarýna tutturulur. 2-) 4 metre boyundaki PVC gövdeler, kayar askýlara geçirilerek (nötr çizgilerin ayný tarafta olmasýna dikkat edilerek) ek elemanlarý ile birbirine eklenir

24 ELINETBS Montaj Talimatý(Sürekli TBS) Ekin Yapýlmasý: Gövdeler birbirine yaklaþtýrýlýr. Yapýþkan "EPDM" contanýn yapýþkanlý yüzeyi ile iki PVC gövde birbirine tutturulur. Ýzole edildikten sonra ek elemanlarý ile eki ortalayarak kapatýlýr. Cývatalar da sýkýlýrak iþlem tamamlanýr. 1 Ýki gövde tek tarafý yapýþkanlý EPDM conta yardýmý ile birbirlerine tutturulur. 2 Ek elemaný EPDM contanýn orta yuvaya gelecek þekilde gövdeye tutturulur. 3 Ek elemanýnýn týrnaklar birbirlerine geçirildikten sonra vidalar ile gövdeye sabitlenir. 4 22

25 ELINETBS Besleme Elemaný Montajý (Sürekli TBS) 1-) Baþtan besleme elemaný; Bakýr iletkenler besleme elemani içindeki baglanti noktalarindan sýkýlýr. (Baþtan besleme elemaný ek noktasýndan sabitlenmelidir.) ) Baþtan Besleme Elemaný kanala hizalanýr. 2-) EPDM conta ile ek noktasý kapanacak þekilde yapýþtýrýlýr ) Ek elemanýnýn gövdeye sabitleyecek vidalar sýkýlýr. 4-) Gövdeyi askýya sabitleyecek tijin montajý yapýlýr ) Bakýrlar 90 bükülerek gövde içine itilir. Baþtan besleme gövde içindeki yerine cývata ile tutturulur. 6-) Son olarak beslemenin kapaðý takýlarak kör somunlar ile montaj tamamlanýr. 23

26 ELINETBS Sonlandýrma Elemaný Montajý (Sürekli TBS) 2-) Akým alma arabalarý sistem içine yerleþtirilir. (Akým alma arabasý üzerindeki pimin gövde içindeki kanalýna gelmesine dikkat ediniz. Akým alma arabasý tek yönde kanala geçmektedir.) Pim 3-) Sonlandýrma elemaný montaj edilmeden önce hat sonundan bakýrlar yaklaþýk 15 cm. dýþarýda kalacak þekilde kesilir. Akým alma arabasý sisteme yerleþtirilir, ek elemaný ile sonlandýrma takýlýr

27 ELINETBS Örnek Montaj Tablosu (Sürekli TBS) Örnek Sürekli Montaj Tablosu Baþtan Besleme X mm X X X X X mm Ortadan Besleme X X 1000 Sabit Ek Elemaný Kayar Aský 25

28 ELINETBE Montaj Talimatý (Ekli TBE) 1-) Aský konsollarý 1,3 ~ 1,5 metre aralýklar ile hat boyunca I demirine veya tavana montaj edilir. Kayar askýlar aský konsollarýna tutturulur. 1b 1a 2-) 4 metre boyundaki montajlý PVC kanallar, kayar askýlara geçirilerek (nötr çizgilerinin ayný tarafta olmasýna dikkat edilerek) hizalama yapýlýr. 2 26

29 ELINETBE Montaj Talimatý (Ekli TBE) 3-) 4 metre boyundaki kanallar içerisindeki iletkenler cývata yardýmý ile birleþtirilir ve ek plastik kapanýr. 3 4-) Ek plastikleri kapatýldýktan sonra vidalanarak montaj iþlemi bitirilir. 4 Besleme Elemaný Montajý (Ekli TBE) 1-) Baþtan besleme elemaný; Bakýr iletkenler besleme elemaný içindeki baðlantý noktalarýndan sýkýlýr. 1 27

30 ELINETBE Sonlandýrma Elemaný Montajý (Ekli TBE) 2-) Hat sonundaki ek elemanýna sonlandýrma elemaný takýlýr ve vidalanarak sonlandýrma tamamlanýr ) Akým alma arabalarý sistem içine yerleþtirilir. (Akým alma arabasý üzerindeki pimin gövde içindeki kanalýna gelmesine dikkat ediniz, akým alma arabasý tek yönde kanala geçmektedir.) Pim Örnek Ekli Montaj Tablosu Baþtan Besleme X mm X X X X X X X mm Ortadan Besleme X X X X Kayar Aský Sabit Ek Elemaný

31 DÝÐERÜRÜNGRUPLARIMIZ E-LINE KB Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri A E-LINE KO Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri A E-LINE MK Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri A E-LINE KAP Aydýnlatma/Plug-in Busbar Kanal Sistemleri A E-LINE DL Aydýnlatma Busbar Kanal Sistemi A Plug-in Busbar Kanal Sistemi 40 A E-LINE KAM Aydýnlatma Busbar Kanal Sistemleri A E-LINE TB Çok Ýletkenli Trolley Busbar Kanal Sistemleri A E-LINE DK Döþeme Altý Kablo Daðýtým Sistemleri E-LINE DKY Yükseltilmiþ Döþeme Enerji Daðýtým Sistemleri A E-LINE UK Kablo Kanal Sistemleri, Kablo Merdiveni Sistemleri, Binrak ve Aský Sistemleri

32 KALÝTE VE ÇEVRE YÖNETÝM SÝSTEMÝ Akçaburgaz Mahallesi, 119. Sokak, No: Esenyurt-Ýstanbul Tel : 0 (212) Faks : 0 (212) IEC T s E ME 04 ISO Katalog 14-Tr. 500 Ad. 14/10/2010 ATA MATBAACILIK / A.C.E./ Katalogdaki deðerlerde hertürlü deðiþiklik yapma hakkýmýz saklýdýr.

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A E L E K T R Ý K ELIEKX ELIEKB ELIEKOII ELIEMK ELIEKAP ELIEDL ELIEKAM ELIETB ELIEDK ELIEDKY ELIEUK 630...6300 A 800...6300 A 160...800 A 100160225 A Aydýnlatma/Plugin Busbar Kanal Sistemleri 4063 A Aydýnlatma

Detaylı

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 100-160-225 A

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 100-160-225 A KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ IEC 6039-2 T s E ME 0 ISO 9001 1001 www.eae.com.tr Çakmaklı Mahallesi, 2. Cadde, 119. Sokak, No:12 322 Kıraç-Hadımköy-İstanbul Tel: 0 (212) 886 23 90 Faks: 0 (212) 886 2

Detaylı

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 160...800 A

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 160...800 A KLİTE VE ÇEVRE YÖETİM SİSTEMİ www.eae.com.tr kçaburgaz Mahallesi, 119. Sokak, o:10 34510 Esenyurtİstanbul Tel: 0 (212) 866 00 Faks: 0 (212) 886 24 IE 604392 s T E ME 04 ISO 9001 11 usbar Kanal Enerji Dağıtım

Detaylı

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 160...800 A

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 160...800 A usbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri...800 www.eae.com.tr İÇİDEKİLER Tanýtým Tasarým & Proje Sipariþ Kod Sistemi Teknik Tablo Standart oy Modüller Dönüþ Modülleri Standart Modüller esleme Kutularý esleme

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri Bölüm 3: Elektrik Tesisleri 1. Çaðýrma ve aydýnlatma tesislerinde kullanýlan gereçler 1.1. Sigorta Elektrik besleme hatlarýný ve aygýtlarý aþýrý akýma karþý korumak için kullanýlan devre elemanýna sigorta

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9300 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuzu Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24 / U004-24 K Logamax U104-20K Logamax U104-24 / U104-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi UniGear type ZS2 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR TANIM CÝHAZLAR HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ KORUMA VE KONTROL AKIM VE GERÝLÝM

Detaylı

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL... 2 1.1 Telif Hakký... 2 1.2 Genel Talimatlar... 3 1.3 Taþýma ve Depolama... 4 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý... 4 1.5 Motorun Tanýmý... 4 2 MOTOR ÖLÇÜLERÝ

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9200 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuu Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24 / U002-24 K Logamax U102-24 / U102-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle okuyunu Ýçindekiler

Detaylı

E-LINEDK IEC 60439-2. www.eae.com.tr

E-LINEDK IEC 60439-2. www.eae.com.tr KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ IEC 60439-2 T s E ME 04 ISO 9001 14001 www.eae.com.tr E-LINEDK Çakmaklı Mahallesi, 2. Cadde, 119. Sokak, No:12 34522 Kıraç-Hadımköy-İstanbul Tel: 0 (212) 886 23 90 Faks:

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

JENERATÖR EU 30 Ý KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili Servisler...23

Detaylı

DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU MODEL GARANTÝ BELGESÝ. (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi

DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU MODEL GARANTÝ BELGESÝ. (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 77 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca, T.C.

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı