KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU"

Transkript

1 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO: KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR ÜST İDARE CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İLGİLİ İDARE İLGİLİ BİRİM DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi ÖSYM tarafından yerleştirilecek öğrenci sayılarının ve aranan özelliklerin belirlenmesi ÖSYM Başkanlığının ilgili yazısı Öğrenci Adayları 0 gün 3 Gün 2 03 Akademik Takvim Eğitim öğretim yılında derslerin başlangıcı, bitişi ve sınav tarihlerinin belirlenmesi 2547 Sayılı Kanun ve C.Ü. Eğitim Akademik / 0 gün 3 Gün ÖSYM tarafından yerleşen öğrencilerin kesin kayıt ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kayıt nin yapılması C.Ü. Eğitim ÖSYM ile yerleşen öğrenciler. Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuyet belgesinin aslı 2. Fotoğraf (2 adet) 3. Tam teşeküllü hastaneden alınacak sağlık raporu 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi 5. İkametgah belgesi 6. ÖSS sonuç belgesi 7. Askerlik durum beyanı 8. Üniversite Web adresinden ilan edilecek diğer belgeler 5 gün Bir Öğrenci 5 dakika Kayıt Yenileme ve Ders İşlemleri EğitimÖğretim C.Ü. Eğitim. Üniversite Web adresinde kayıt yenileme ve ders işleminin yapılması 2. Üniversite Web adresinden danışman tarafından kaydın onaylanması hafta 5 dakika 2

2 Yatay Geçiş İşlemleri Yatay geçiş kontenjanlarının belirlenmesi, öğrenci müracaatlarının kabulü, değerlendirilmesi ve kabul edilenlerin kayıt nin gerçekleştirilmesi. Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik. Başvuru için dilekçe 2. ÖSYM belgesi 3. Öğrenci Başarı Takip Çizelgesi (Transkript) 4. Disiplin cezası bulunup bulunmadığına ilişkin belge 5. Ders içerikleri 2 Hafta Erasmus Programı ile ilgili Yurtdışı Üniversiteler ile İkili Anlaşmalar çerçevesinde öğrencilerin eğitimlerinin birkısmını yurtdışındaki üniversitede sürdürmeleri YÖK ERASMUS Değişim Programı Fakültenin kayıtlı öğrencileri (Erasmus Koordinatörlüğü). Öğrenim anlaşması (Learning Agrement) 2. Onaylı ders içerikleri 3. Fakülte Yönetim kurulu kararı 4. Eşdeğer ders tablosu C.Ü. ERASMUS Koordinatörlüğü hafta Hafta Farabi Değişim Programı ile ilgili Yurt İçi Üniversiteler ile İkili Anlaşmalar çerçevesinde öğrencilerin eğitimlerinin birkısmını yurtiçindeki üniversitede sürdürmeleri YÖK FARABİ Değişim Programı Fakültenin kayıtlı öğrencileri. Öğrenim anlaşması 2. Onaylı ders içerikleri 3. Fakülte Yönetim kurulu kararı 4. Eşdeğer ders tablosu hafta Hafta Yurt Dışından öğrenci kabulüne ait Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimlerini Fakültemizde sürdürmeleri İlgili Kanun ve YÖK Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar YÖK aracılığı ile gelen TCS li kayıtlı tüm yabancı uyruklu öğrenciler. Not dökümü 2. Mezuniyet belgesi 3. YÖS ve YÖS'e eşdeğer sınav belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi 4. Dil belgesi 5. Pasaport fotokopisi 6. Adayın alıcı adresi yazılı zarf Emniyet Müdürülğü 5 gün 5 gün Eğitim Planının hazırlanması Eğitim haftalarında yer alacak derslerin saatlerinin belirlenmesi ve öğrenciye/öğretim elemanına ilan edilmesi C.Ü. EğitimÖğretim ve Sınav Akademik ve Anabilim Dalı Başkanlıkları ay ay EğitimÖğretim planlarında değişiklik yapılması EğitimÖğretim Planlarında değişiklik yapılmasına ilişkin C.Ü. EğitimÖğretim ve Sınav Akademik ve 3 hafta 3 hafta

3 302.0 Öğrenci işleri ile ilgili belgelerin verilmesi Öğrenci Belgesi/Ders İçerikleri/ Öğrenci Not Dökümü / Staj Belgesi / Lise Diploması / Aslı Gibidir gibi belgelerden talep edilenlerin hazırlanıp verilmesi Uygulama Esasları. Belge Talep dilekçesi gün gün Sınavlar Sınav tarihlerinin öğrencilere duyurulması, sınavın organizasyonu, gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılarak ilan edilmesi, sınav sonucuna itiraz eden öğrencilerin dilekçelerinin incelenmesi, tek dersi kalan öğrencilerin belirlenmesi. C.Ü. EğitimÖğretim ve Sınav.Dilekçe 2. Banka şubesine ders ücretinin yatırıldığı gösteren dekont 3 hafta 3 Hafta Disiplin soruşturması EğitimÖğretim YÖK Öğrenci Disiplin Akademik ve. Soruşturma açılması için dilekçe 2. Soruşturmacı tayin edilmesi 3. Soruşturmacı raporu 4. Rapor sonucu sisteme giriş Öğrenci ve Velisi, na 2 hafta 2 hafta 03.Nis Devamsız öğrencilerin belirlenmesi Geçici Mezuniyet Belgesi başvuru Devam takip çizelgelerinin hazırlanması, izlenmesi ve devamsız öğrencilerin belirlenerek ilanı Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade etmek üzere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. C.Ü. EğitimÖğretim ve Sınav Uygulama Esasları Mezunlar 2. İlişik Kesme Belgesi 3. Mezuniyet Kütüğü Giriş Bilgileri Formu 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi 5.5 adet fotoğraf 6. Banka şubesine diploma ücretinin yatırıldığını gösteren dekont 7. Öğrenci Kimlik Kartı 3 Gün gün 3 Gün gün Diploma teslimi Mezun olan öğrencilere diplomalarının teslim edilmesi Uygulama Esasları Mezunlar. Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı 2. Kişinin kendisi teslim almıyorsa, noterden alınacak vekaletnamenin aslı 3. Diploma defterine imza 0 dk. 0 dk Öğrenci Kimlik Kartı e kimlik kartı dağıtımı ve kayıp ettiğini beyan edenlere yenisini çıkarma ile ilgili Uygulama Esasları. Öğrencinin dilekçe ile başvurusu 2. Banka dekontu 3. Karakol Kayıp Tutanağı 4. İl Emniyet Müdürlüğünün Onayı ay Ay

4 Kayıt silme Kendi talebi olan veya kaydı silinmesi gereken öğrencilerin değerlendirilmesi ve kayıt silme nin gerçekleştirilmesi C.Ü. Eğitim. Öğrenci başvurusu 2. Kimlik kartı hafta Hafta Muafiyet Diğer kurumlarda eğitim görüp başarılı olduğu eş değer derslerden muafiyet talebi olan öğrencilerin C.Ü. Eğitim 2. Onaylı Transkript 3. Onaylı ders içerikleri ay ay Yabancı Dil muafiyet sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu ile birlikte yeni kayıtlanan öğrencilerin muafiyet sınavlarının gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının ilan edilmesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Yabancı Diller Y.Okulu 4 İş günü Mazeret sınavı Mazereti nedeniyle bir dersin arasınavına giremeyen öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere açılacak mazeret sınavına ilişkin C.Ü. Eğitim 2. Mazeretini belirten resmi belge hafta Hafta Sınav değerlendirme sonucuna İtiraz Bir Sınavın veya yarıyıliçi çalışmasının sonucuna ilanı tarihinden itibaren ençok 7 gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir C.Ü. Eğitim 2 hafta 2 Hafta Öğrenime ara verme izni Mazereti nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye mazeritin varlığını kanıtlaması kaydı ile bir defada en az, ençok 2 yarıyıl süre için öğrenime ara verme izni verilir C.Ü. Eğitim 2. Mazeretini belirten resmi belge hafta Hafta Mezuniyet töreni Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin belirlenmesi, mezuniyet töreninin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi Tören alanı yazışmaları, protokol davet 3 Ay Staj Staj tarihlerinin ve sorumlularının belirlenmesi, staj yerlerinin tespiti, staj karnelerinin dağıtılması ve değerlendirme sonucunun kaydedilmesi C.Ü. EğitimÖğretim ve Sınav Öğrenci staj karneleri ve staj kriterleri 0 gün gün Öğrenci toplulukları ile ilgili Öğrenci topluluğu taleplerinin alınması, topluluk nin gerçekleştirilmesi Dilekçe 0 gün 2 gün Öğrenci temsilcisi seçimi Öğrenci temsilcilerinin seçim nin gerçekleştirilmesi Adaylık başvurusu 20 gün 20 gün

5 PERSONEL İŞLERİ Araştırma Görevlisi Kadrosuna Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi yapmak üzere atananların göreve başlama Yeni göreve başlayacak olan personelin işe başlatılması için gerekli n yapılması Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi, 657 Sayılı Devlet (Arş.Görevlisi) Aile durum bildirimi formu 2 Aile yardımı bildirimi formu 3 Banka hesap numarası 4 Naklen atanacaklar için maaş nakil bildirimi 5 in nüfus cüzdan fotokopisi 6 hareketleri onayı C.Ü. Daire Başkanlığı 5 Gün Atama sayısına Uzmanlık Eğitimini tamamlayanların belgelerinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesi Uzmanlık Eğitimini tamamlayanların belgelerinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesi 537 Sayılı Kanun, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi, 2009/43 Sayılı Genelge. Uzmanlık yapan Arş.Görevlileri Kanun, Yönetmelik ve Genelge ile istenen evraklar C.Ü. Daire Başkanlığı 5 Gün 5 gün in görevden ayrılış in görevden ayrılışına ilişkin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi, 657 Sayılı Devlet in işten ayrılış OLUR'u (Askere sevk, ücretsiz izin, ölüm raporu vb.) 2 Naklen ayrılan personelin maaş nakil bildirimi, 3Emekli olan personelin emeklilik belgesi 4 Çalıştığı son aya ait maaş bordrosu 0 Gün Ayrılan sayısına Yıllık İzin Mazeret izin in hizmetine göre hak ettikleri yıllık izin haklarını kullanmalarına ilişkin in mazeret izini talebine ilişkin İzin formu MEMURUN DOĞUM ÖNCESİ/DOĞUM SONRASI MAZERET İZNİ. Gebeliğin 32. haftasından sonra alınan çalışabileceğini gösterir doktor raporu, 2. Gebeliğin 37. haftasında alınan doğum öncesi doktor raporu. 3. Doğum raporu. SÜT İZNİ. Doğum raporu ERKEK MEMURA, KARISININ DOĞUM YAPMASI NEDENİYLE MAZERET İZNİ. Eşin Doğum raporu YAKIN ÖLÜMÜ NEDENİYLE (EŞ,ÇOCUK, ANNE,BABA, KARDEŞ). Memurun talebi 2. Ölüm raporu MEMURUN EVLENMESİ NEDENİYLE. Memurun talebi MEMURLARA MAZERET NEDENİYLE VERİLEN MAZERET İZNİ. Mazereti belirtir dilekçe 5 Dakika İş günü Gelen talebe

6 Hastalık izinleri personelin sağlık raporları ile ilgili Kanunun 05.maddesi.İlgilinin sağlık raporu Fakülte Sekreteri, Yardımcısı,.. 37 Gün sayısına Ücretsiz izinler personelin ücretsiz izin taleplerine ilişkin Kanunun 08.maddesi 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun 5688 Sayılı Sendika Kanunu DOĞUM NEDENİYLE, 2. Doğum raporu. EŞ NEDENİYLE 2. Eşin Mazeretini gösteren belge ASKERLİK NEDENİYLE 2.Askere sevk belgesi YAKININ HASTALIĞI NEDENİYLE 2. Yakının hastalığını gösterir sağlık raporu 0 YIL KAMU HİZMETİ NEDENİYLE AİLE HEKİMLİĞİ NEDENİYLE SENDİKA GÖREVİ NEDENİYLE.Dilekçe 2.Sendikanın talep yazısı.. 37 Gün sayısına Müstafi Mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 0 gün devam etmesi halinde, personelin görevinden çekililmiş sayılma Kanununun 94. maddesi. Tutanak (personelin 0 gün izinsiz ve mazeretsiz göreve gelmediğine dair birim amirinin her gün için hazırladığı imzalı tutanaklar) Fakülte Sek,.. 5 Gün sayısına İstifa Devlet memurunun kendi isteği ile memurluktan çekilme Kanununun 94. maddesi Yüksek Seçim Kurulunun Kararı ile 2839 Sayılı Milletvekili seçimi Kanunun 8. maddesi 2. İlişik kesme belgesi 3. Mal beyannamesi 4. Kurum kimlik kartı 5. Var ise sivil savunma kartı Ay sayısına Askere sevk tehiri Akademik ve idari personelin askere sevk tehirine ilişkin sayılı Askerlik kanunu 2. Askerlik durum belgesi.. 5 gün Askere gidecek personel sayısına in sicil e amirlerince verilecek sicille ilişkin Devlet Sicil Otomasyondan doldurulmuş sicil formu 5 gün sayısı kadar

7 Çalışma belgesi isteği in kurumda çalıştığına dair belge verilmesine ilişkin in dilekçesi. 30 Dakika Görev süresi uzatma (Yeniden Atama) Görev süresi yeniden uzatılacak Akademik e (Y.Doç.,Öğr.Gör.,Arş.Gör., Uzman) ilişkin Akademik Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 2Yeniden Atanma Formu 2 İş günü Yardımcı doçent kadrosuna atama ilanı başvurularının alınması Akademik kadrolara müracaat edenlerin başvurularına ilişkin Akademik İlan metninde belirtilen evraklar Fakülte Sek, Dai.Bşk. 2 saat İlan edilen kadro sayısına Bilgi edinme Kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmasına ilişkin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili Yönetmelik Hastalar, İlgilinin başvuru formu Ay Gelen talep dilekçesine Toplam Kalite Sistemi kapsamında yapılan ISO Kalite Yönetim Sistemine ilişkin ISO Kalite Yönetim Sistemi.Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili formlar Fakülte Sek, 6 Ay Sürekli GelenGiden Evrak Yazışmaları Kamu Kurumlarından ve Birimlerden gelen (GidenGelen) evraklarla ilgili yapmak 2.Resmi yazılar Fakülte Sek, Yurt dışı ve Yurt içi geçici görevlendirme Yurt dışı ve yurt içinde geçici olarak görevlendirilecek akademik personele ilişkin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi Akademik. Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeisteği 2. Davet mektubu ve tercümesi (Yurt dışı ise) 3. Fakülte Yönetim Kurulu Kararı (5 günü aşıyor ise) Fakülte Sek, 7 Gün sayısına Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Disiplin Kurulu Kararlarını yazmak, dosyalamak Yönetim Kurulu toplantılarından çıkan kararları yazmak, dosyalamak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak 2547 Sayılı Kanun, İlgili Yönetmelik ve Yönergeler ile öğrenciler Fakülte Sek, 0 Gün

8 İdari görev, Yrd., Kurul Üyelikleri, Bölüm, Anabilim Dalı veya Anasanat Dalları ile bilim veya sanat dallarının yönetim ve görev esaslarına göre yapılanma 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Üniversitelerde Akademik Teşkilat nin ilgili Maddeleri Akademik. Seçim tutanakları Fakülte Sek, 3 Gün Değişken Soruşturma Gerekli görüldüğünde veya şikayet halinde yapılacak soruşturmalara ilişkin Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Disiplin.Tutanak 2.Şikayet Dilekçesi Fakülte Sek, 2 Ay Yılda (BİMER) yapılan başvurulara cevap verilmesi Başbakanlık Bilgi Edinme Birimine (BİMER) yapılan şikayetlerden Fakültemize yönlendirilen başvurulara cevap verilmesi Hasta ve yakınları, Öğrenci,, Gerçek ve Tüzel Kişiler. Başvuru dilekçeleri Fakülte Sek,, 5 Gün Değişken Fakültemize gelen dilekçelere cevap verlmesi Herhangi bir konuyu içeren başvurulara cevap verilmesi 307 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Hasta ve yakınları, Öğrenci,, Gerçek ve Tüzel Kişiler 2. Başvuru dilekçeleri Fakülte Sek, Başvuran Kişiler 5 gün Değişken Sendikal faaliyetler Sendikalara üye olmak isteyen personel ile ilgili Sendikalar Kanunu. Sendikaya üye olanlar için sendika üyelik formu 2. Sendikadan istifa edenler için çekilme formu 3.Sendika sorumlularının yazışmaları gün Talepte bulunan personel sayısına MALİ İŞLER 25 Maaş ödemeleri maaşlarının ödenmesine ilişkin 657,2547,5434,488,63 Sayılı Kanun ve Bütçe Kanunlar 294 Sayılı Kanun gereğince özlük hakları ödemeleri 2Varsa kıdem, derece terfi, 3Kesinti girişleri (İlaç, muayene katılım payı, kefalet, icra, nafaka, hayat sigortası, bireysel emeklilik, sağlık raporları) 4 hareket onayı, 5Aile Yardımı Bildirimi 6Asgari Geçim İndirimi Formu 7Ödeme emri belgesi. 0 gün Her ay 26 Doğum yardımı Doğum yardımı ödemesine ilişkin Kanunun 207. madddesi Banka havale dilekçesi 2Doğum raporu 3. Ödeme emri Memur Şef Fakülte Sekreteri gün sayısına

9 27 Ölüm yardımı Ölüm yardımı ödemesine ilişkin Kananunun 208. maddesi Banka havale dilekçesi 2Defin belgesi 3. Ödeme emri gün 28 Yurt içi, yurt dışı geçici görevlendirme yollukyemiye ödemeleri Yurt içiyurt dışı geçici görevlendirme yolluk ödemeleri ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi, 657 Sayılı Devlet ve Bütçe Kanunu,6245 Sayılı Harcırah Kanunu Fakülte Yönetim Kurulu kararı, 2 Görevlendirme onayı, 3 Banka havale dilekçesi, 4 GidişDönüş Bileti veya Rayiç Belgesi (uçak ile olursa) 5 Yurtiçi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi, 6 Harcama talimatı 7 Ödeme emri belgesi 2 gün Sürekli görev yolluğu ödemeleri Sürekli görev yolluğu ödemesi ile ilgili ve Bütçe Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Dilekçe, 2 Banka havale dilekçesi, 3 Atama veya Emeklilik onayı 4 Harcama talimatı, 5 Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi, 6 Ödeme emri belgesi 2 gün 0 30 Net maaş durumunun belgelenmesi Net maaş durumunu belgelemek için yapılacak yazışmalar Sayılı Kanunlar İlgilinin talebi 5 DK 70 3 SGK kesenek gönderme in maaşlarından kesilen emekli keseneklerinin internet ortamında SGK'ya gönderilmesine ilişkin 5434,550 Sayılı Kanunlar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilecek TXT dosyası Sosyal Güvenlik Kurumu gün Her ay 32 Ek ders ücreti ödemeleri Ek ders ücretlerinin ödenmesine ilişkin 2547 Sayılı Kanun, 294 Yük.Öğr. Kanunu ve Bütçe Kanunu Ders Yükü Bildirim Formu, (aylık) 2Görevlendirme onayları 3Haftalık ders programları 5İzinligörevli listesi 6. Banka listesi ve Bordro 7Ödeme Emri Fakülte Sek, 5 gün Her ay /3.maddeye göre görevlendirilen öğretim görevlilerinin SGK primleri SGK primlerine ilişkin 506 Sayılı SGKanunu Öğretim Görevlileri Kısmı süreli sözleşmeleri, 2Aylık prim belgeleri, 3Eksik Gün Bildirim Formu Fakülte Sek, Sosyal Güvenlik Kurumu gün Her ay ay SATINALMA İŞLEMLERİ Taşınır İşlem Fişi Kesimi Satınalma,bağış ve proje yolu ile alınan tüm malzemelerin birim kayıtlarına alınmasına ilişkin nin 5. ve 6. maddesi ve. Fatura Fotokopisi 2. Mal Alım Kabul Tutanağı 3. Taşınır İşlem Fişi Makbuzu Ayniyat Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 30 DK Malzeme sayısına

10 Taşınır işlem fişi çıkışı Satınalma,Bağış ve Proje yolu ile alınan tüm malzemelerin birim çalışanlarına teslim nin 22.ve 23.maddesi. Taşınır İşlem Fişi Makbuzu 2. Fatura Fotokopisi 3. Çıkış yapılacak kişi adı Ayniyat Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve Teslim Alan Kişi 20 DK Malzeme sayısına Depo malzeme çıkışı Satınalma ve bağış yolu ile alınan tüm malzemelerin tesliminden sonra stokta kalanlar için yapılacak nin 5. ve 6. maddesi.istek belgesi 2. Malzeme Teslim Tutanağı Ayniyat Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 30 DK Malzeme sayısına Demirbaş malzeme teslimi Kayıtlarda bulunan demirbaş malzemenin teslimine ilişkin nin 23. maddesi.teslim tutanağı 2. Zimmet Fişi Ayniyat Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve Teslim Alan Kişi Saat Malzeme sayısına Demirbaş zimmet düşümü Kayıtlarda bulunan demirbaş malzemenin kullanım ömrünün tamamlanması ve hurdaya çıkarılmasına ilişkin nin 27. maddesi personel.bölüm ve Birim malzeme düşüm ve hurdaya ayırma istek yazısı Ayniyat Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve İşlem yapılacak kişi adı 2 Saat Malzeme sayısına Bilimsel araştırma projesine ait demirbaş malzemesi teslimi Yürütülen bilimsel araştırma projesi kapsamında alınan malzemelerin birim demirbaşına kaydedilmesine ilişkin. Proje numarasını belirten belge 2. Bilimsel araştırma projesi kasamında alınan demirbaş malzeme listesi 3. Bilimsel araştırma proje teslim tutanağı Ayniyat Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve Proje Yürütücüsü 30 DK Proje sayısına Akaryakıt teslimi Satınalınan kalorifer yakıtının yakıt tanklarına boşaltmasına ilişkin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi ve. Kantar Fişi 2. Sevk İrsaliyesi 3. Kalorifer Yakıt Numune Etiketi 4.Yakıt Teslim Tesellüm Tutanağı Satınalma Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 5 Saat Yılda 2 kez

11 Mal ve hizmet alımlarının karşılanması Doğrudan temin ve ihale usulü ile her türlü mal ve hizmetin satınalınmasına ilişkin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi Firmalar. Satınalma talep formu, 2. Ön fiyat araştırması (piyasa,) Teklif Mektubu, 3. Teslim tutanağı, 4. Taşınır işlem fişi, 5. Vergi borcu olmadığına dair belge, 6. Mal ve hizmet alımı kabul tutanağı, 7. Fatura, 8. Ödeme emri Satınalma Memur Şef Fakülte Sekreteri Yardımcısı Str., GeliştirmeDai, Bşk, Kamu Kurumları ve Şirketler saat Her ay Onarım Tamir Bakım Hizmet bedellerinin ödenmesi Doğrudan temin ile yaptırılan küçük, büyük onarım, bakım, taşınmaz mal ve demirbaşların bakımonarım işleri ile ilgili 4734 Sayılı Kanunun 22/d maddesi Firmalar. Keşif özetleri ve yaklaşık maliyet cetveli, 2. Fotokopi, Hidrofor, Şofben, Asansör,Yangın Tüpleri, Klima v.s. 3. Başvuru, 4. Onay belgesi, 5. Piyasa araştırma tutanağı, 6. Teklif formu, 7. Mal alım kabul tutanağı, 8. Fatura, 9. Vergi borcu olmadığına dair yazı, 0. Ödeme emri, Satınalma Memur Şef Fakülte Sekreteri Yardımcısı Str., GeliştirmeDai, Bşk, 2 saat Her ay Kesin teminat iadesi İşlemi Mal ve hizmet alımı tamamlandığında kesin teminat iadesi ile ilgili 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Firmalar. Başvuru dilekçesi 2. Teminat makbuzu veya kesin teminat mektubu 3. SGK'dan yapılan işe ilişkin ilişiksiz belgesi 4. Kesin kabul tutanağı İade için ilgili saymanlığa talimat yazısı Mali İşler Fakülte Sek, 3 saat Yılda kez Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Bilimsel Etkinlikleri Destekleme fonundan personele yapılan destek ile ilgili İşletme Akademik. Yönetim Kurulu Kararı, 2. Onayı, 3. Davet Yazısı, 4. Katılım belgesi, 5. Uçak bileti. Döner Sermaye 3 saat Yılda Fatura Kesme kapsamında yapılan iş ve n karşılığında fatura kesilmesi İşletme Firmalar gün Her Hafta Katkı Payı Ödemesi Akademik e katkı payı ödenmesi İşletme Akademik.Mesai çizelgesi 2.Bordro 3.Ödeme emri 4.Banka talimatı 5.Çeşitli ödemeler bordrosu 6.Harcama pusulası 7. Hesap Cetveli 8. Alt Birim ortalama çizelgesi 9. Bildirimi 0. Ek Ödeme Komisyon kararı. Performans çizelgeleri gün Yılda 05 İşlem

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI 1 Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş 4 Ders Telafileri 5 Bölüm / program

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~ Sayfa 1 / 10 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖĞRENCİ İŞLERİ SIRA NO: HİZMETİN ADI: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 1 Kesin Kayıt İşlemleri *LYS Sonuç Belgesi *Ön

Detaylı

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 1 2 3 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim ve Atanması Temsilci seçimleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim ve Atanması ----- 2 Temsilci seçimleri ----- 3 Disiplin Soruşturma 4 Bilgi Edinme

Detaylı

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu Hizmetin Tamamlanma Süreci (En Geç) İlk Müracaat Son Müracaat

Detaylı

TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA BELGELER İSTENEN

TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA BELGELER İSTENEN 903.02 903.02 903.01 66369020 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLAN KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARALARI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta Hesabı Oluşturma 1- Bireysel Başvuru 30 Dakika 2 Bilgisayar Bakım Ve Onarımı

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAHÇE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAHÇE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Y.okul Müdür Yrd. 3. Y.okul 5 Öğrenci işleri in geldikleri üniversitelerden Başarı oranlarının alınması, ders içeriklerinin ve dosyalarının istenmesi, Giden öğrencilerin dosyalarının gönderilmesi Yükseköğretim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta hesabı açma

Detaylı

3-Öğrencinin ÖSYS ye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi,

3-Öğrencinin ÖSYS ye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi, SIRA NO HİZMETİN ADI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) İLK MÜRACAAT SON MÜRACAAT

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (ÖZEL SEKTÖR VB) BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (ÖZEL SEKTÖR VB) BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI MERKEZİ İDARE Ön Kayıt ÖSYS sınav sonuçlarına göre EEYO'ya başvurma hakkı kazanan ve başvuru koşullarını sağlayıp, başvuru yapan öğrencinin ön kaydının yapılması Anadolu Üniversitesi Eğitim Aday Özgeçmiş

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ŞEKLİ SÜRE 1 Tezli Yüksek Lisans 3 Yıl (6 Yarıyıl) 2 Doktora 6 Yıl (12 Yarıyıl) ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN

Detaylı

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER 302.10 Öğrenci Belgesi müz öğrencileri Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri 302.01 İlk Kayıt İşlemleri müze İlk Defa Kayıt Yaptırmaya Hak Hazanan Öğrenciler Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri www.sbe@sirnak.edu.tr

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ ŞEMALARI Gelen Evrak İş Akış Şeması Harici evrak Evrakın posta veya elden Müdürlüğe gelmesi Evrakın myo içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili evrak MYO Birimlerini ilgilendiriyor

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Ortak Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi'ndeki iş akış süreçlerindeki imzaya yetkili görevlileri ve onay mercilerini

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı