TKY 302 KALİTE KONTROLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TKY 302 KALİTE KONTROLÜ"

Transkript

1 TKY 302 KALİTE KONTROLÜ Doç. Dr. NİHAL ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1

2 Kalite nin Tanımları Kalite kullanıma uygunluktur, (Juran, 1992) Kalite müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemelidir, (Deming, 1986) Kalite, müşteri beklentilerini karşılayacak ürün ve hizmetin pazarlama, mühendislik, imalat ve bakım aşamalarındaki karakteristiklerinin toplam bir karmasıdır, (Feigenbaum) Kalite, bir ürünün gerekliliklere uygunluk derecesidir, (Crosby) 2

3 Kalite, eksiklerden kaçınmaktır. (Taguchi, Ross) Kalite, ürün ya da hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir.(jis, Japon Sanayi Standartlar Komitesi) Kalite bir mal ya da hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerinin tümüdür, (ASQC- American Society of Quality Control) Kalite bir mal ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine dayanan, özelliklerin toplamıdır (TS ISO9001)

4 Ürün kalitesinin boyutları Garvin 1987 yılında bir ürünün kalitesini 8 boyutta aşağıda verildiği şekilde tarif etmiştir (Montgomery, 2009): 1. Performans: Ürünü satın almak isteyen müşteriler genellikle üründen beklenen ana fonksiyonu ne derece başarı ile karşıladığı ile ilgilidir. 2. Güvenirlilik: Ürünün arızalana veya servis görene kadar beklenen performans düzeyinde geçirdiği süre veya ne kadar sıklıkla arızalandığı ürünün güvenirliliği ile ilgilidir. Otomobil, uçak, çamaşır-bulaşık makinesi gibi çok parçadan oluşan ürünler, zaman içerisinde her bir parçanın arızalanma olasılığına göre serviste bakım / tamirat görme durumu basit ürünlere göre daha fazla olabilir. Arızalanma sıklıkları ise, müşteri memnuniyetsizliğine yol açmaktadır. 3. Dayanıklılık: Müşteriler, satın aldıkları ürünün beklenen performansta çalışabildiği sürenin mümkün olduğunca uzun olmasını beklerler.

5 4. Servis edilebilirlik: Eğer üründe bir arıza ortaya çıkarsa, bu arızanın en ısa sürede ve ekonomik olarak servis edilebilmesi ürünün kaliteli olduğunun bir başka göstergesidir. 5. Estetik: Ürünün görsel çekiciliği renk, stil, şekil gbi özellikleri de ürünün kalite algılamasının bir boyutudur. 6. Özellikler: Genellikle müşteriler, ürünün ana fonksiyonunun yanında ek olarak sunulan özellikler ile de oldukça ilgilidir. Örneğin bir arabanın sürüş performansının yanında CD çalar, elektrikli aynalar, çatı penceresi, çelik alaşımlı jantlar gibi diğer özellikleri de müşterinin kalite algılamalarını etkilemektedir. 7. Algılanan kalite: Müşteri çoğu zaman bir ürünün kalitesini algılarken, ilgili markanın diğer ürünlerine ilişkin geçmiş deneyimlerinden etkilenir. Markanın müşteri gözündeki bu şöhreti ürünün kaliteli/ kalitesiz olarak algılanmasını sağlar. Bunun yanında reklam vb. diğer etmenler de müşteri kalite algılamasını değiştirmektedirler. 8. Standartlara uygunluk: Ürününü gerekli yasal düzenlemeler ve standartlara uyumun gerekliliğinin yanı sıra tasarımcının belirlediği toleranslara uyum da ürünün tüm parçalarının birbiri ile bir ahenk içerisinde çalışmasını sağlamaktadır.

6 Kalitenin Evrimi * KALİTE KONTROL AŞAMASI Kalite son üründe hatalı/hatasız olarak ayrılıyor, Muayene (%100 kontrol) yapılıyor, Shewhart öncesi, Bilimsel değil, Ustalık ön planda, Kalite kişilere bağımlı. 6

7 Kalite Kontrol ile; Üretim sistemi ve prosesler geliştirilmediğinden, kusurlar kaçınılmazdır; İşletmlerde %25 e varan Hurda ve Yeniden işleme oranı ile çalışıldığı görülebilir %100 tespit mümkün olmadığından hatalı, ürünün gözden kaçması ile müşteriye ulaşma olasılığı vardır ve genelde bu olur, Hatasız ürün sevkiyatı için yüksek maliyet gereklidir, Çalışanların, emeklerinin bir kısmının boşa gittiğini görmesi moral düşürücü etki yapar.

8 Taylorizm in etkisi: Endüstriyel sistemlerin yönetiminde ilk söz sahibi olan Frederic Wiinslow Taylor dur. Bir çalışanın kitle üretimi (mass production) ile birlikte üretimin başlangıç aşamasından sonuna kadar çalışması yerine, işi parçalara ayırarak işgücünün parçalara atanması şeklindeki yönetim yapısı ile iş gücünü yaptıkları işte profesyonelleştirmeye çalışılmıştır. Böylece yapılan işin kalitesini izlenmek ve kontrol etmek, ayrıca işgücünün verimliliğini de takip etmek mümkün olmuştur. İş standartları oluşturularak işgücünü daha fazla çalıştırmak, böylece işgücü maliyetlerinde azalma sağlamak mümkün olmuştur. Taylorizmin bir diğer etkisi de, ürün kalitesinin üretimi yapan kişiden farklı kişiler tarafından kontrol edilmesidir.

9 Ancak bu yaklaşımda, insanın daha verimli çalışması başarılmış iken, insanın düşünmesi ve işe katlıda bulunması göz ardı edilmiştir. İnsanın bireysel farklılıklarının göz önüne alınmaması, çalışanların bir süre sonra standart işleri yapmaktan sıkılmaları, son ürüne erişememesi dolayısıyla ürün kalite problemlerini takip edememesi, yönetimin beklentilerinin çalışanlara aktarılamaması gibi problemler yeni yaklaşımların gerekliliğine zemin hazırlamıştır.

10 Shewhart ın katkıları: Walter A. Shewhart modern kalitenin öncüsüdür. Bell laboratuarlarındaki çalışmalarında kullandığı istatistiksel yaklaşımlar ile kalite kontrol grafiklerini geliştirmiştir yılında Economics Control of Quality of Manufactured Product [atıf] adlı kitabı ile zaman içerisinde ürün veya süreç kalite karakteristiklerinin değişimlerinin yakalayabilecek istatistiksel metotlardan en önemlileri olan kontrol grafiklerini (control charts) önermiştir. Shewhart ın geliştirdiği kontrol grafiklerinin amacı, süreçteki değişkenliklerin sürecin doğasında var olan kontrol edilmesi güç faktörlerden mi kaynaklandığını yoksa uç kırılması, tezgah ayarı bozulması gibi belirli bir nedenden mi kaynaklandığının ayrımının yapılmasını sağlamaktır. Böylece kalite geliştirme faaliyetlerinin yapılabilmesine olanak yaratılmaktadır.

11 *İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL larda Shewhart ın kontrol grafiklerini geliştirmesi ile, süreç kontrolüne geçiş sağlandı, böylece kalitenin süreçte yaratılması görüşü benimsendi, Veri toplama ve çeşitli yöntemleri ile analiz etme sayesinde bilimsellik söz konusu oldu, Kabul Örneklemesi Planları yayınlandı, Harrold Dodge ve Harry Roming numune alma planlarını geliştirerek %100 kontrol zorunluluğunu ortadan kaldırdı, 1946 yılında ASQC (American Society for Quality Control) kuruldu. Kalite kavramlarının gelişmesi sağlandı. Japonya da ilk İstatistiksel Kalite Kontrol uygulamaları 1946 yılında savaşın en çok zarar verdiği ve haberleşmenin önemi yüzünden Telekomünikasyon Endüstrisinde başlandı da Japon Bilim Adamları ve Mühendisleri Birliği (JUSE), 1949 da Kalite Kontrol Araştırma grubu kuruldu. Mühendisler için toplam 36 gün süren kalite kontrol kursları düzenlendi.

12 2. Dünya savaşından sonra, 1950 lerde JUSE tarafından Deming Japonya da kalite konusunda eğitimler vermesi için davet edildi yılında da Juran eğitimleri ile Japon orta ve üst kademe yöneticilerini etkileyerek kalitenin yaygınlaşmasını sağladı li yılların başında Feigenbaum ve ekibi bir Kalite Maliyetleri sistemi geliştirdi. Üst düzey yöneticileri ikna etmek ancak kalite maliyetlerinin hesaplanması ve kar/zarar analizlerinin yapılması ile mümkündür. Taylor un yönetim prensipleri gereğince kalite kontrol sorumluluğu imalatta alınarak, kalite kontrol elemanlarına veya ustabaşlarına verildi, bu yaklaşım ileride kalite kontrol elemanları ile imalat elemanları arasında sürtüşmelere neden olmuştur, Hataların değişkenliklerden kaynaklandığı tespit edildi, Hatalarda sebep-sonuç ilişkisi arandı.

13 Deming'in 14 Maddesi: 1. Ürünü ve hizmeti geliştirmeye yönelik bir amaç uyumu yaratın, hedefiniz rekabet edebilir hale gelmek, iş yapmak ve yeni işler yaratmak olsun. Firmanız için amaç ve hedefler oluşturun ve bunları tüm çalışanlarınıza yayın, bu hedeflere ulaşmak için planlar yapın ve yürürlüğe koyun, 2. Liderliğe önem verin, denetlemek, arkadan ittirmek yerine başa geçip sürüklemeyi benimseyin. 3. Kaliteye ulaşmak için kontrole güvenmekten vazgeçin. En başta kaliteyi ürünün bir parçası haline getirerek kontrol ihtiyacını toptan yok edin. Kontrole ihtiyaç duymayacak iyileştirmeleri yapın. Kaliteyi yükseltmenin yolu kalitesizliği (hataları) önlemektir, muayene ile kaliteyi sağlamak hem güçtür, hem de pahalıdır, 4. İşi bireysel olarak maliyetlendirmek yerine, toplam maliyeti düşürün. Her kalem malzeme için tek bir tedarikçiyle çalışın. Uzun süreli, bağlılık ve güvene dayalı bir ilişki kurun. 13

14 5. Kalite birdenbire sağlanamaz; ancak sürekli gelişme ile istenen düzeye ulaşabilir Kalite ve üretkenliği arttırmak ve dolayısıyla sürekli olarak maliyetleri düşürmek için, üretim ve hizmet sistemini sürekli geliştirin. 6. İşbaşı ve kurum içi eğitimi sürekli kılın, kurumsallaştırın. 7. Liderliği kurumsallaştırın. Gözetimin amacı; insanlara, makinelere ve aletlere, daha iyi iş çıkartabilmeleri için yardımcı olmaktır. Yönetimin ve işçilerin gözetimi konusunu gözden geçirmek gerekmektedir. 8. Korkuyu yok edin ki herkes şirket için etkin bir biçimde çalışsın. Herkesi yenilikler yaratabilmesi için teşvik edin. 9. Bölümler arasındaki engelleri ortadan kaldırın. Araştırma, tasarım, satış ve üretimdeki insanlar bir takım olarak çalışmalıdır. Ancak bu şekilde ürün ve hizmette sonradan ortaya çıkabilecek üretim ve kullanım sorunlarını önleyebilirler. 14

15 10. Çalışanları sıfır hata ve yeni üretkenlik düzeyleri için yönlendirmeye çalışan sloganlardan, öğütlerden, hedeflerden kurtulun. Bu tür öğütler sadece düşmanca ilişkiler yaratır, çünkü düşük kalite ve üretkenliğin başlıca nedenleri sisteme aittir ve dolayısıyla çalışanların yapabileceği bir şey yoktur. 11. Kotaları, sayılarla ve sayısal hedeflerle yönetimi ortadan kaldırın. Yerine liderliği koyun. 12. Çalışanların yaptığı işten gurur duymasını engelleyen engelleri ortadan kaldırın. Gözetmenlerin sorumluluğu salt sayılar değil kalite olmalıdır. 13. Sıkı bir eğitim ve kendini geliştirme programı başlatın. Herkesin kendi kendini geliştirmesi için cesaretlendirin 14. Dönüşümün gerçekleşmesi için şirketteki herkesin çalışmasını sağlayın. Bu dönüşüm herkesin işidir. Deming ilkeleri TKY nin temelini oluşturmuştur. 15

16 *TOPLAM KALİTE KONTROL İlk kez Feigenbaum tarafından ortaya atıldı (1957). Kalitenin sadece kalite bölümünün sorumluluğu olmadığı görüşünü ortaya attı. Feigenbaum, Tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacı ile, işletme organizasyonu içindeki birimlerin kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolundaki çabalarını yaşatıp koordine eden sistemi Toplam Kalite Kontrolü olarak tanımladı. Juran, kalite kontrolün fabrikalarda yalnızca teknoloji ağırlıklı bir çalışma olmaktan çok tüm yönetimi ilgilendiren bir kavram olduğunun anlaşılmasını sağladı. Juran ve Feigenbaum kalitenin tüm faaliyetlerde sağlanması gereğini gözlemledi. Çalışanlara insiyatif verildi, kalite herkesin görevidir ilkesi benimsendi. Japonlar muayeneye güvenmek yerine hatalı ürünlere yol açan faktörlerin kontrol altına alınması görüşünü benimsediler. 16

17 Ishikawa, insan faktörünü ön plana çıkartarak Kalite Çemberleri nin öncülüğünü yaptı. Ishikawa Kalite Çemberlerini, aynı bölümde çalışan kişilerden oluşan kişilerin kendilerini ve birbirlerini geliştirmelerini, bölüm içinde kontrol ve gelişme sağlamayı, kalite kontrol tekniklerini kullanmayı, bütün üyelerinin katılımıyla sürekli olarak sağlayan gruplar olarak tanımlamaktadır. Japonya 1956 yılında sadece üst ve orta kademenin kalite konusunda eğitmenin yetersiz olduğunu, işçilerin de bu çalışmalara katılmasının önemini anladı yılında Ustabaşılar İçin Kalite Kontrol isimli dergi çıkarılmaya başlandı. Bu dergi sayesinde kalite çemberleri tanıtıldı, uygulamalar desteklendi ve her yıl yapılan Kalite Kontrol Çember Konferansları sayesinde teşvik edildi yılında Kalite Çember Merkezi ve bölge teşkilatları kurularak çeşitli kitap ve dergiler ile haberleşme, eğitim ve destek sağlandı. Firma Çapında Kalite Kontrol kavramı ile anılmaktadır (3).

18 Kalite çemberleri, bir problemi ele alarak mevcut durumu veriler ile ortaya koyan, basit kalite teknikleri ile problemi tanımlayan, nedenlerini araştıran, çözüm önererek, çözümün faydasını üst yönetimlere sunan, aralarında birini lider seçen ve 8-10 işçiden oluşan gruplardır. Bir faaliyet bittiği zaman ikinci bir problem için aynı çalışmaları yaparlar. Kalite çemberleri ile Firma Çapında Kalite Seferberliği kavramı ortaya atıldı. Kalite Seferberliği, üst düzey yöneticiler başta olmak üzere tüm çalışanların kalite çabalarına katılımını zorunlu kılmaktadır. Üst yönetimin doğrudan katılımı ve önderliğinde diğer yönetici kadroların da öğrenip uygulamasına olanak sağlamaktadır (3).

19 Problem çözme teknikleri geliştirildi.müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemenin önemi anlaşıldı. Tedarikçi kalitesinin önemi anlaşıldı, ilişkiler geliştirildi. Ürün tasarımında müşterinin istekleri ele alındı (QFD, Yoji Akao). Ürün/ proses tasarımı geliştirildi (DOE, Taguchi Method, Robust Design).

20 *KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ Kalite güvencesi, müşterinin ürünü güven içinde satın alması ve güven ve tatmin olacak şekilde, uzun süreli kullanabilmesi için sağlanan kalitedir. (Ishikawa) Ürün veya hizmetin, kalite için belirlenen istekleri karşılamak amacıyla, yeterli güveni sağlaması için gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür (TS ISO9001). Kalite Güvence Sistemi, tüketiciye uygun kalitede ürünler sağlamak amacıyla bir üretim sisteminde kalitenin planlanması, düzenlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesini içeren faaliyetler topluluğudur. Kalite sistemi ise, kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan organizasyon yapısı, sorumluluklar, prosedürler, prosesler ve kaynaklardır (TS ISO9001).

21 Ürün veya hizmetin belirlenmiş kalite seviyesini sürekli sağlamak ve kişiye bağımlılığı en az seviyeye indirmek için sistem oluşturulmasıdır li yıllarda, ISO 9000 standartları ile kalitenin tüm birimlerin işi olduğu, kalitenin süreçte yaratılması gerektiği fikri benimsendi, böylece Kalite Güvence Sistemi ne geçildi

22 Kalite Güvence Sistemi Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Temelinde ürün ya da hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımları vb. ile belgelendirmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi ile kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması yatmaktadır.

23 Genel olarak aşağıda verilen alanlarda, kaliteyi güvence altına alacak çalışmalar yapılması gereklidir: Tedarik süreçlerini (hammadde, yardımcı maddeler, malzemeler vb.) Personel temini ve eğitimi, Bakım onarım sistemleri (tüm ölçü ve kontrol cihazları) Malzeme yönetimi, üretim planlama ve kontrol sistemleri, Depolama, ambalajlama ve sevk yöntemleri, İletişim, evrak düzenleme, etiketleme, izleme vb. sistemleri,

24 Düzeltme, sınıflandırma ve onarma faaliyetleri, Müşteri ve Pazar analizleri, şikayet, reklamasyon vb. izleme ve değerlendirme çalışmaları, Mühendislik ve süreç geliştirme yöntemleri, Tasarım ve ürün geliştirme sistematiği.

25 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 1980 lerin ikinci yarısında, kalitenin her alanda yaygınlaşması ile, kalitenin aslında bir yönetim biçimi olduğu kabul edildi. Sadece karı arttırmanın kuruluşların piyasada rekabet etmesine ve uzun süreli varlığını sürdürmesine yardımcı olmayacağı, bunun yanında süreçlerin belirlenen performans göstergelerinde de başarının sağlanması gerektiği, Toplam Kalite Yönetiminin ancak her alanda uygulanması ile başarının sağlanabileceği ilkesi benimsendi. Bu anlamda Ishikawa, üst yönetimin başarısını değerlendirmek için en az 3-5 seneyi kapsayan süredeki performansına bakmak, yani yönetimden kısa zamanda büyük başarılar beklememek gerekir demektedir.

26 Japonya da Deming modeli, ABD de Malcolm Baldrige Modeli (1986), Avrupa da EFQM Mükemmellik Modeli (1992) oluşturuldu. Böylece kuruluşlara toplam kalite yönetimine geçişte birer model sunulmuş olundu. Türkiye de de Avrupa modelinin uyarlaması KalDer-TUSİAD işbirliği ile, 1993 yılından itibaren kuruluşlara verilmeye başlandı.

27 Süreçlerle yönetim kavramı gelişti. Kuruluşu süreçlere ayırma, her bir süreç için sorumlu atama, süreç iyileştirme çalışmalarına önem verme ile yönetimde kurallar tanındı. Hedeflerle yönetim önem kazandı. Kuruluşun vizyon, misyon ve politika çerçevesinde oluşturduğu hedefleri başarabilmesi için, hedeflerin üst yönetimden alta doğru yaygınlaştırılması, hedeflerin paylaştırılması gerekmektedir. Böylece herkes yapacağı işi bilecek ve hedefleri doğrultusunda çalışacaktır. Kuruluşun hedeflerine her çalışanın katkısı olacak ve genel hedefler gerçekleştirilebilecektir. Çalışanların memnuniyeti ön plana çıktı. Çalışanların memnuniyet derecesi arttırılarak hedeflerini gerçekleştirmede motivasyon sağlanması ve kuruluşlarına bağlılıklarının arttırılması sağlanamaya çalışılmaktadır.

28 Sürekli gelişme için daha iyinin arandığı, değişimin gerekli olduğu, bunun da geri bildirim, sorgulama ve eğitimler ile olacağı fikri benimsendi. İç müşteri (bir sonraki süreci memnun etmek) kavramı önem kazandı. İç müşteri kavramına örnek ise, montaj kendisinden önce gelen kaynak sürecinin, kaynak süreci kendisinden önce gelen kesim sürecinin müşterisidir şeklinde verilebilir. Takım çalışması ve liderlik benimsendi. Bireysel çalışmaların takım çalışması yanında verimliliğinin çok düşük olduğu, yapılan iyileştirme çalışmalarının sadece bir süreç ile değil diğer süreçlerle de ilişkisi olduğu ve etkilediği, dolayısıyla takım çalışmasının gerekli olduğu görüşü önem kazandı.

29 Kuruluşların kıt kaynaklarını en ekonomik düzeyde kullanabilmeleri için kaliteverimlilik-maliyet-kar yaklaşımı izlendi. Kalitenin maliyetleri ile ifade edilmesi, verimlilik kavramının önemli olduğu vurgulandı. Modern Japon sanayi yönetiminin oluşmasına katkılarda bulunmuş olan Prof. Ishikawa, Dr. Dr. Deming ve Dr. Juran ın Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinde Yönetimin Sorumluluğu kavramını yöneticiler çok iyi anlamak zorundadırlar:

30 Toplam Kalite nin temelleri: Önlemeye dönük yaklaşım: Planlamanın doğru yapılmasıdır. Her yönü ile düşünülmüş, kapsamlı ve titiz bir planlama çalışması ile, sonradan oluşabilecek hataların çok büyük bir bölümü ortadan kaldırılabilir. Ölçüm ve İstatistik: Hataların çok büyük bir bölümü değişkenlikten kaynaklanır. İstatistiksel teknikler iletişimi kolaylaştırır, kişilerin aynı dili konuşmalarını sağlar. Ekip çalışması: İnsanların birlikte ve dostane ilişkiler içinde olması grup çalışması değildir. Belirli bir amaç için biraraya gelmiş, çeşitli bölüm ve kademelerden kişilerin belli yöntemleri kullanarak disiplin içinde çalışmasıdır. İşletme körlüğü nün aşılması, konuya bütünsel bakılması, ekonomik analiz, çağdaş yönetim ve katılımcı karar verme anlayışlarını geliştirir.

31 Hedeflerle Yönetim Düzelt Değerlendir Hedefleri Planla Uygula Sürekli Gelişme: En alt düzeydeki süreçlerden, tüm şirketi içine alan Hedeflerle Yönetim sistemine kadar bütün ileriye dönük planlama ve uygulama çalışmaları sürekli gelişme anlayışına göre düzenlenmelidir. Yönetim Modeli: Klasik yönetim tarzı olan Taylorizm den uzaklaşarak Toplam Kalite Yönetim Modeline geçilmesi gereklidir. (Taylor Modeli ile TKY nin karşılaştırılması, 5)

32 Toplam Kalite Yönetimi TKY; hem bir yönetim düşüncesini hem de örgütsel iklimde bir değişimi ifade eder. TKY Felsefesi; örgütte sürekli gelişmeye olanak sağlayan bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. TKY, insana dönük ölçüme zorlayan üretim metodolojisini yapılandırma ve disipline etmeden yararlanarak müşteri tatmini üzerinde odaklanan bir yönetim düşüncesidir. TKY, basit bir ifadeyle, doğru şeyi, doğru zamanda yapmak ve tüm zamanı doğru kullanmaktır. Önlemeye yönelik bir yaklaşım olan TKY de her işin ilk defada doğru yapılması istenir 32

33 Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi (TKY), tüketici tatminini amaçlar ve bir örgütte üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alır. 33

34 Toplam Kalite Yönetimi nin amaçları 1. Savurganlığın önlenmesi 2. Verimliliğin artırılması 3. Kalitenin artırılması 4. Maliyetin düşürülmesi 5. İşlem zamanlarının kısaltılması 6. Sürekli iyileşme ve gelişmenin sağlanması 7. Sosyal paydaşların dengeli mutluluğudur. 34

35 Toplam Kalite Yönetimi SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞMEDİR

36 EFQM Mükemmellik Modeli GİRDİLER SONUÇLAR Çalışanlar Çalışanlarla ilgili sonuçlar Liderlik Politika ve Strateji Süreçler Müşterilerle ilgili sonuçlar Temel Performans Sonuçları İşbirlikleri ve Kaynaklar Toplumla ilgili sonuçlar YENİLİKÇİLİK VE ÖĞRENME

37 Temel performans sonuçları, müşteri tatmini, çalışanların tatmini ve toplum üzerindeki etki konularında başarı, politika ve stratejilerin, çalışanların, işbirlikler/ kaynakların ve süreçlerin uygun bir liderlik anlayışıyla yönlendirilmesi ile sağlanabilir ve böylece iş sonuçlarında mükemmelliğe ulaşılabilir. Girdiler kısmındaki kriterler kuruluşun iş sonuçlarına nasıl ulaştığını irdeler. Sonuçlar kısmındaki kriterler ise, kuruluşun faaliyetleri sonunda ne elde ettiklerini irdeler. Avrupa Kalite Ödülü (EFQM), Türkiye de ise TÜSİAD-KalDer Kalite Ödülü bahsedilen modele uygunluğu irdelenen ve yeterli performansı gösteren kuruluşlara verilir.

38 Toplam Kalite Yönetimi nin Prensipleri: (Evans and Dean, 2003) 1. müşteri odaklılık, 2. liderlik, 3. çalışanları katılımı, 4. süreç yaklaşımı, 5. sistem yaklaşımı, 6. sürekli iyileşme, 7. gerçeklere dayalı karar verme, 8. tedarikçilerle karşılıklı çıkara dayalı ilişki.

39 Müşteri odaklılık: Müşterilerin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamak, bunları şirketlerin stratejik planlarına, ürün ve hizmet tasarımlarına ve müşteri ile ilişkili tüm süreçlere adapte etmesidir. Sadece müşteri şikayetlerini ele almak yetmez.

40 Liderlik: Liderler şirketi, müşterilerin ve paydaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini stratejik planlarına dahil ederek yönetmelidir.

41 Çalışanların katılımı: Çalışanlar kalite geliştirme çabalarına takım ruhu felsefesi ile katılmalıdırlar. Çalışanlara karar alma, risk alma ve yanlışlarından ders çıkarma sorumluluğu verilmelidir.

42 Süreç Yaklaşımı: Şirketteki tüm faaliyetler başarılması hedeflenen sonuçlara ulaşmak için yapılmalıdır.

43 Sistem Yaklaşımı: Şirketteki işlerin nasıl, ne zaman, kim tarafından yapılacağının tarif edildiği dokümantasyon sisteminin oluşturulmasıdır.

44 Sürekli İyileşme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun devamlı hedefi olmalıdır. Kalitenin, süreçlerin, kalite yönetim sisteminin amaç ve hedefler doğrultusunda sürekli gelişmesini esas almaktadır.

45 Gerçeklere dayalı karar verme: Süreçlerden veri toplanması ve verilerin analiz edilerek kara alma mekanizmalarına girdi teşkil etmesi sağlanmalıdır.

46 Tedarikçilerle karşılıklı çıkara dayalı ilişki: Ürün/ hizmetin kalitesi, tedarikçilerin kalitesine bağlıdır. Tedarikçilerin kalitesinin iyileştirilmesi konusunda birlikte çalışılmalı, yol gösterilmelidir.

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri A.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri Ömer ERDOĞAN Yönetim Muhasebesi Aralık 2014 Kalite Nedir? Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİNİN TARİHİ

KALİTE GÜVENCESİNİN TARİHİ KALİTE NEDİR? Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite Müşteri isteklerinin tatminidir ve bu harici ve dahili

Detaylı

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir?

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? ÜRETİM -YÖNETİM Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir.

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KERİM ÖZBEYAZ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KERİM ÖZBEYAZ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.1.Toplam Kalite Kavramı TK; Bir işletmede yapılan bütün işlerde, müşteri isteklerini karşılayabilmek için şart olan yönetim, insan, yapılan iş, ürün ve hizmet kalitelerinin

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri Editörler Doç.Dr. E. Mennan Yıldırım / Yrd.Doç.Dr. M. Emin Merter Kalite Yönetim Sistemleri Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Cemal İnce Yrd. Doç. Dr. Ediz Güripek Dr.Selin Çavuşoğlu Dr.Nebahat Aral Ayca Özceylan Erkan

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi Şükriye AKKOYUN Kuzey Marmara BKM Kalite Yönetim Sorumlusu 1 İÇERİK Kalitenin Tanımı Kalitenin Tarihsel Gelişimi Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir? TKY nin Temel Kavramları 2 Ne

Detaylı

GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel MAN501T Çağdaş İşletme Yönetimi Ders: Toplam Kalite Yönetimi

GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel MAN501T Çağdaş İşletme Yönetimi Ders: Toplam Kalite Yönetimi GİRİŞ Bu hafta, 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkarak, çağdaş işletme-yönetim anlayış ile uygulamalarını adeta yeniden biçimlendiren bir şemsiye kavramı; Toplam Kalite Yaklaşımı nı genel hatlarıyla

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı AMAÇ Bu dersin sonunda katılımcıların kalite kavramı ve ilişkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 2 HEDEFLER Katılımcılar bu

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KALİTE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Kalite İnsanların Yanlızca Çalışma Hayatı ile İlgili Değil, Tüm Yaşamlarıyla İlgili Bir konudur. Hidayet ŞAHİN TSE hisakys@gmail.com

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN) Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur(p.b.crosby)

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş Altı Sigma Nedir? Mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem Müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefi

Detaylı

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır.

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. KALİTE KONTROL Kalite: Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Kontrol: Mevcut sonuçlarla hedefleri ve amaçları kıyaslama

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Kalite Sözlüğü Kalite, genel olarak günlük konuşmalarda

Detaylı

Kalite Yönetimi GÖKAY HALİBİŞ 120702042

Kalite Yönetimi GÖKAY HALİBİŞ 120702042 Kalite Yönetimi GÖKAY HALİBİŞ 120702042 Kalite Yönetimi NUREL ALKAN - 090702037 Kalite Yönetimi Sabrican Zaim 090702042 Kalite Yönetimi Fatih Dartıcı - 090702074 Kalite Yönetimi Kalite Nedir? Kalite, bir

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) Toplam Kalite Yönetimi; Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir

Detaylı

MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR

MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR Bugün itibariyle bakıldığında, yönetimin diğer konuları da organizasyon konusuna benzer şekilde kendi içlerinde ayrıntılı bir şekilde incelenmeye

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Maliyetleri Hizmet Kalitesi ve Müşterinin Kalite Algısı Kalite Yönetim Sistemi KALİTE MALİYETLERİ Kalite maliyetleri meydana gelebilecek hataları

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 1.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Giriş Kalite Kavramı Kaliteyle İlgili Kavramlar Kalitenin Bileşenleri Kalitenin Tarihçesi GİRİŞ Günümüz toplumsal yaşamında bireyler politikada, yönetimde,

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASI. HELKE SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. Emrecan Kobalas Kübra Taşar Seda Özel Seher Yılmaz Tuğba Can

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASI. HELKE SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. Emrecan Kobalas Kübra Taşar Seda Özel Seher Yılmaz Tuğba Can TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASI HELKE SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. Emrecan Kobalas Kübra Taşar Seda Özel Seher Yılmaz Tuğba Can Her Eve Bir Helke Helke Süt ün temelleri 2010 yılında Ömer Belviran tarafından

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.4.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Etkileyen Faktörler 1. İç Faktörler: A. Misyon: B. Vizyon: C. Liderlik Tarzı D. Motivasyon E. Koordinasyon F. Ortak Kültür

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 1.1. STANDARD VE STANDARDİZASYON... 3 1.1.1. Standardizasyonun Gelişim Süreci... 4 1.1.2. Standardizasyonun Amaçları... 4 1.1.3.

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

3.DERS YAZILIMDA KALİTENİN ANLAMI

3.DERS YAZILIMDA KALİTENİN ANLAMI 3.DERS YAZILIMDA KALİTENİN ANLAMI 1 1. KALİTE NEDİR? Kalite kavramı insanların ve sistemlerin "hata yapması" ve "mükemmele ulaşma isteği" gerçeğinden ortaya çıkmıştır. Alıcı tarafından aranılan belirli

Detaylı

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 1 4.1. KALİTE 06.11.2015 15:55:27 Türk Dil Kurumu na göre kalite; Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumudur. Diğer tanımlar

Detaylı

KIYASLAMA (Benchmarking)

KIYASLAMA (Benchmarking) KIYASLAMA (Benchmarking) Ortaya Çıkışı 1980 li yıllarda ABD li Xerox, satış fiyatları kendi maliyetlerinden daha düşük olan Japon firmalarıyla rekabet edebilmek için geliştirmiştir. Başarılı faaliyetleri

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ. 11. MDK Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Dr. Aydın Kosova

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ. 11. MDK Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Dr. Aydın Kosova EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 11. MDK Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 03.12.2005 Dr. Aydın Kosova TOPLAM KALİTE Tüm organizasyonun kaliteyi sürekli ve verimli bir şekilde sağlamak üzere seferber edilmesidir..

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3-4 hafta

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3-4 hafta KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3-4 hafta Öğr.Gör.Doğan GÜRDAL 11/7/2017 dogangurdal@hotmail.com 1 KALİTE BİR YOLCULUKTUR KALİTE YOLCULUĞUMUZ 11/7/2017 dogangurdal@hotmail.com 2 KALİTE KAVRAMININ GELİŞMESİ Kalite,

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3-4 hafta. Öğr.Gör.Doğan GÜRDAL. 11/9/2016 1

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3-4 hafta. Öğr.Gör.Doğan GÜRDAL. 11/9/2016 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3-4 hafta Öğr.Gör.Doğan GÜRDAL 11/9/2016 dogangurdal@hotmail.com 1 KALİTE BİR YOLCULUKTUR KALİTE YOLCULUĞUMUZ 11/9/2016 dogangurdal@hotmail.com 2 KALİTE KAVRAMININ GELİŞMESİ Kalite,

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI Bay Samu Seitsalo, Direktör Yardımcısı CIMO, Finlandiya Uluslararası Hareketlilik

Detaylı

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ. Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir.

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ. Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir. KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir. Bir kuruluş için başarılı kalabilmenin şartı ilgili tarafların ihtiyaçlarının

Detaylı

KALİTE BİLİNCİ, LİDERLİK VE TOPLAM KALİTE FELSEFESİ

KALİTE BİLİNCİ, LİDERLİK VE TOPLAM KALİTE FELSEFESİ KALİTE BİLİNCİ, LİDERLİK VE TOPLAM KALİTE FELSEFESİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Toplam kalite yönetiminin başarısı için üst yönetimden alt düzeyde çalışanlara kadar tüm organizasyonda kalite bilinci nin varlığı

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Tekrar ve Hatırlatma Dersi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin Anlatımı Üçüncü Aşama: Gelecek bölüm anahtar

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 14 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA

İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA KALİTENİN TARİHSEL KİMLİK DEĞİŞİMİ Muayene İstatistiksel Kalite Kontrol Toplam Kalite Kontrol Toplam Kalite Yönetimi İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL İstatistiksel

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

KALİTE NEDİR? TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR? Uzm. Hem. Samin Esmailzade. Kalite KALİTE NEDİR?

KALİTE NEDİR? TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR? Uzm. Hem. Samin Esmailzade. Kalite KALİTE NEDİR? TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR? Uzm. Hem. Samin Esmailzade KALİTE NEDİR? 2 / 48 KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN) Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur (P.B.CROSBY) Kalite, bir ürünün

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 1 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, ISO 9000 Standartlar Ailesi, Kalite Yönetim Prensipleri. 2. Hafta

Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, ISO 9000 Standartlar Ailesi, Kalite Yönetim Prensipleri. 2. Hafta Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, ISO 9000 Standartlar Ailesi, Kalite Yönetim Prensipleri 2. Hafta Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi ISO 9000 Ailesi 1987 ve 1994 Yılı ISO 8402:

Detaylı

Kalite Kavramı. BBY374 Toplam Kalite Yönetimi

Kalite Kavramı. BBY374 Toplam Kalite Yönetimi Kalite Kavramı BBY374 Toplam Kalite Yönetimi Kalite? Kalite? Kalite Literatürde çok fazla tanım var Ortak payda; Uygunluk (conformance) Bir ürünün tasarlanma amacına uygun özellikler taşıması Diğer tanımlar;

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Amacı Bu seminer, katılımcılara kurumsal performansı yönetmek ve iyileştirmek için kullanılan teknikler hakkında

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini SİNERJİK YÖNETİM 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Bunlar; Kalite, Strateji, Sinerji, İnsan ve Bilgi dir: Kalite, son

Detaylı

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI 1960 lı yıllardan başlayarak ağırlaşan rekabet koşullarnn getirdiği etki nedeniyle firmalar hayatta kalma çabasıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Önceki

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON Ders I., Ders II., Ders III. Kalite Nedir?, Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Standartları, Tanımlar Dr.Sefa KOCABAŞ 2012 Bahar Kalite kavramı Dünyanın bir

Detaylı

DERS NOTLARI YARD.DOÇ.DR.NİHAL ERGİNEL Eylül 2005

DERS NOTLARI YARD.DOÇ.DR.NİHAL ERGİNEL Eylül 2005 DERS NOTLARI YARD.DOÇ.DR.NİHAL ERGİNEL Eylül 2005 Deming Ödülü ilk kez 1951 de Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE) tarafından verildi. Malcome Baldrige ödülü 1987 de ABD de verilmeye başlandı.

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu Sunum 2 Genel Değerlendirme Çerçevesi 1 CAF ın amaçları Toplam kalite yönetimine giriş, özellikle kamu sektörüne uyarlanmış Kullanımdaki çeşitli modeller için bir köprü oluşturmakta Kıyaslamayı kolaylaştırmakta

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

TKY 405. EFQM Mükemmellik Modeli DERS NOTLARI DOÇ.DR.NİHAL ERGİNEL

TKY 405. EFQM Mükemmellik Modeli DERS NOTLARI DOÇ.DR.NİHAL ERGİNEL TKY 405 EFQM Mükemmellik Modeli DERS NOTLARI DOÇ.DR.NİHAL ERGİNEL Deming Ödülü ilk kez 1951 de Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE) tarafından verildi. Malcome Baldrige ödülü 1987 de ABD de

Detaylı

YÖNETİMDE RÖNESANS: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

YÖNETİMDE RÖNESANS: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YÖNETİMDE RÖNESANS: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Toplam kalite yönetimi organizasyonlarda kalite nin artırılmasını amaçlayan bir yönetim felsefesi. Bu yönetim anlayışında müşterilerin

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

www.ozturkmakmetal.com KURUMSAL KİMLİĞİMİZ Firmamız 1989 yılında Öztürk Makina adıyla kurulmuş olup bu tarihten itibaren çeşitli sektörlerdeki firmaların ihtyaçları doğrultusun da sac parçaların Cnc Panç

Detaylı

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi 1 SUNUM ĠÇERĠĞĠ Kalite nedir?- Sağlıkta Kalite nedir? İÜH Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 173-220arası

Detaylı

ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ

ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE TASARIM SÜRECİ Genel olarak, farklı ve yeni bir kavramı pazardaki müşteriye sunmak için gerekli tüm faaliyetler ürün geliştirme sürecine dâhil olmaktadır.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı