SU KAYNAKLI ISI POMPALARI (SKIP) Prof. Dr. Olcay KINCAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU KAYNAKLI ISI POMPALARI (SKIP) Prof. Dr. Olcay KINCAY"

Transkript

1 SU KAYNAKLI ISI POMPALARI (SKIP)

2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Su Çevrimli Isı Pompaları 3. Su Çevrimli Isı Pompalarında Yaz ve Kış Çalışması 4. Su Çevrimli Isı Pompalarında Yapılan Opsiyonel Tasarım İşlemleri 5. Su Çevrimli Isı Pompası Çevrim Suyu Sıcaklık Aralığı 6. Su Çevrimli Isı Pompası Sisteminin Avantajları 7. Sonuç 8. Metro Meydan AVM Uygulaması

3 1. GİRİŞ İnsanların zamanının büyük bir kısmını kapalı mekanlarda geçirmesi iç hava ile ilgili konfor ve sağlık koşullarının ve hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları zorunlu kılmıştır. Teneffüs ettiğimiz ve bizi çevreleyen havanın kapalı bir mekanda ideal olarak sıcaklığının, nem oranının, sirkülasyonunun ve temizliğinin yıl boyunca istenen koşullarda tutulması işlemi klima (iklimlendirme) olarak adlandırılır. Klima bu dört faktörün tüm bir yıl boyunca kontrolünü içermektedir.

4 Şekil 1 de şematik olarak verilen ısı pompaları, prensip olarak ısıyı düşük sıcaklıktaki ısı kaynağından yüksek sıcaklıktaki ısı kaynağına aktarırlar. Şekil 1. Isı pompası prensip şeması

5 Isı pompaları hava, su, toprak ve güneş enerjisi olmak üzere dört kaynaktan yararlanırlar. Bu sınıflandırmada enerjinin absorbe edildiği ve serbest bırakıldığı ortama göre ısı pompaları isimlendirilir. Kuyulardan, göllerden, nehirlerden, şehir şebekelerinden ve proseslerden elde edilen su, ısı kaynağı olarak kullanılabilir.

6 2. SU ÇEVRİMLİ ISI POMPALARI Toprak veya deniz - göl gibi sonsuz yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile, hem soğutma hem de ısıtmanın normalin çok üstünde performans katsayısı seviyeleri ile gerçekleştirilebildiği sistemler ortaya çıkmaktadır. Kondenser tarafı su ile soğutulan ısı pompası sistemlerine, Su kaynaklı ısı pompası sistemleri adı verilmektedir. Bu sistemin amacı; ihtiyaç halinde kondenser atık enerjisinin sistemin diğer bir noktasında kullanılabilmesini sağlamaktır.

7 Su çevrimli ısı pompaları, ticari yapılardaki mahal iklimlendirme uygulamalarında önemli bir seçenektir. Günümüzde Amerika ve Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda uygulanmakta ve pazar payı bulunmaktadır. Yapılan ilk su çevrimli ısı pompası uygulamalarında enerjinin alındığı ve atıldığı ortam olarak yer altı veya kanal suları kullanılmıştır. Su kaynaktan pompalanmış ve ısı pompalarından geçtikten sonra kanala deşarj edilmiştir. Ticari ve pek çok mahalli konut uygulamalarında sirküle eden suyu şartlandırmak için açık devre soğutma kuleleri kullanılmıştır.

8 Su kaynaklı ısı pompaları, enerji geri kazanım sistemleri ile birlikte, 1962 den bu yana bina içerisinde eş zamanlı olarak ısıtma ve soğutma uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu sistem; çevrim suyu pompası, hava soğutucu evaporatör, evaporatör fanı, su soğutmalı kondenser, kompresör, pano, sistemden ısının uzaklaştırılacağı bir soğutma kulesi ve sisteme ısı ilavesi yapacak bir kazan veya su ısıtıcısından oluşmaktadır.

9 Şekil 2-a da bir su çevrimli ısı pompası sistemi görülmektedir. Sistem, ayrı mahallerde bağımsız su çevrimli ısı pompalarından oluşmaktadır. Paralel bağlanmış iki pompa vasıtasıyla kapalı devre içerisinde su dolaştırılmaktadır. Kondenser suyu tek boru hattı ile tüm ünite kondenserlerini dolaşır. Cihazların çoğu soğutmaya çalıştığında kondenser hattını soğutma kulesi devreye girip soğutur, cihazların çoğu ısıtmaya çalıştığında ise kazan devreye girerek kondenser hattını ısıtır. Böylece kondenser hattındaki su sıcaklığı sürekli olarak C arasında tutulur.

10 Şekil 2-a. Su çevrimli ısı pompası şeması

11 Cihaz bulunduğu ortamın isteğine göre, soğutma yaptığında kondenser hattı suyu ısıtır, ortamı ısıtmaya çalıştığında ise, ısı pompası gaz çevrimi değişir ve kondenser hattı suyu soğutur. Bu cihazlar tekli üniteler halinde kullanıldığı gibi yapının büyüklüğüne ve amaca göre aynı su devresine bağlanmış çoklu üniteler şeklinde de kullanılırlar. Şekil 2-b de soğutma yapan bir ünite görülmektedir. Isı pompası, boru devresinden 25ºC de su almakta ve bu suyu 30ºC ye yükselerek boru devresine geri vermektedir. Havadan çekilen ısı su devresine aktarmaktadır. Şekil 2-c de sistem ısıtma konumunda çalışmaktadır. Isı pompası ortam havasını ısıtmak için su devresinden ısı çeker. 25ºC de gelen su ana boru devresine 20ºC de geri dönmektedir.

12 Şekil 2-b.

13 Şekil 2-c.

14 Su tanklarında ısı depolaması yapılarak ısı geri kazanım değeri arttırılmakta veya ısıtma pik yüklerde, ısıtma sistemi devre dışı bırakılabilmektedir. Bütün ısı pompaları ortak bir çevrim hattına bağlı olup bu çevrim soğutma uygulaması için ısı çukuru yada ısıtma uygulaması için ısı kaynağı vazifesi görür.

15 Su çevrimli ısı pompalarının kapasite ve verimlilikleri her iki çalışma konumunda su giriş sıcaklığının önemli bir fonksiyonudur. Çevrim suyu sıcaklığı düştükçe soğutma performansı artmaktadır. Su sıcaklığındaki düşüş ile COP c (soğutma konumundaki performans katsayısı) değerindeki artış soğutma kapasitesindeki artışın yaklaşık üç katı olmaktadır. Aynı şekilde çevrim suyu sıcaklığının arıtışı ile birlikte ısıtma performansı yükselir. Isıtma çalışmasında ise ısıtma kapasitesindeki artış COP h (ısıtma konumundaki performans katsayısı) değerindeki artışın yaklaşık 2,5 katı olmaktadır.

16 Ortamı soğutmakta olan ünitelerde kondenser çıkış suyu yaklaşık 5 C civarında ısınmaktadır. (Şekil 3). Ortamı ısıtmakta olan ünitelerde ise kondenser çıkış suyu yaklaşık 5 C civarında soğumaktadır (Şekil 4). Sonuçta tüm ünitelerden çıkan sular birleşip karışarak tek bir ortak değere gelir. Sistemdeki kazan ve soğutma kulesiyle çevrimdeki su sıcaklığı belirli bir aralıkta tutulabilirken bazı sistemlerde su kaynaklı ısı pompaları su dağıtım sistemi ile yangın koruma sistemleri (sprinkler sistemi) entegre olarak çalışabilmektedir. Bu ise borulama maliyetlerini düşürerek sistem maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır.

17 Şekil 3. Soğutma Şekil 4. Isıtma

18 Bina otomasyonu sayesinde; her odanın sıcaklık kontrolü, ısıtma, soğutma, cihaz hava giriş çıkışları, cihaz su giriş çıkışları, kondenser suyu fan kontrolü, voltaj koruması, yoğuşma tavası taşması, kompresör ve fan çalışma saatleri, çeşitli alarmlar, birden fazla ünitenin tek termostattan takibi, jeneratör ile sadece fan çalışması ve birçok diğer nokta takip ve kontrol edilebilir.

19 3. SU ÇEVRİMLİ ISI POMPALARINDA YAZ VE KIŞ KULLANIMI Kapalı devre kondenser su devresi çevrimi, ünitelere yollanan su sıcaklığı olarak, genelde 20 C ile 30 C değerleri arasında salınım da bırakılır. Sistemdeki soğutma yapan ünite adedi arttıkça ve tüm sistem soğutmaya dönüştükçe sistem su sıcaklığı 30 C değerlerine, ısıtma yapan ünitelerin sayısı arttıkça da 15 C değerlerine ulaşılır. Sistem suyunu bu değerlerin içinde tutabilmek ve gerekli olan enerji transferini sağlamak için 2 ana sistemden biri kullanılabilir.

20 A) Klasik sistem: Bu sistemde, kapalı devre su hattına bağlanacak bir Soğutma Kulesi ve küçük boyutlu bir Kazan ünitesi, sistemin kapalı çevrim özelliğini bozmadan, sistem suyunu arzu edilen değerlerin içinde tutacak şekilde devreye girip çıkarlar. Üniteler genelde birbirlerine ters çalışarak (özellikle kışın) su koşullarını limit dışına çıkartmadığından hem kule hem de kazan seçimi binanın özelliklerine bakılarak normalden daha küçük boyutta seçilir. Bu uygulama ile hem kazan dairesi hem de dışarıda kaplanan alan diğer sistemlere oranla daha az olacaktır. Sistem su sıcaklığı kış döneminde 20 C ile 25 C mertebelerinde tutulduğu taktirde elde edilecek ısıtma verimi COPh olarak 4 5 dir. Bu sıcaklık seviyesi binadaki bazı ünitelerin sürekli soğutmaya çalışacağı da düşünülürse hiç kazan kullanmadan sağlanabilecek seviyelerdir. Bu sayede su kaynaklı ısı pompası cihazları kışın, en verimli ısıtma sistemlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır.

21 Şekil 5-7 de görüleceği gibi binanın konfor istenen muhtelif bölümlerine ısı pompaları yerleştirilmektedir. Bu cihazlar bulundukları ortama göre ısıtma veya soğutma yapabilmektedir. Şekil 5 de tüm cihazlar sadece soğutma yapmakta ve boru devresine ısı pompalamaktadır. Su devresinde yükselen ısı soğutma kulesi vasıtası ile sistemden atılmaktadır. Şekil 6 da ise tüm cihazlar sadece ısıtma yapmaktadır, boru devresinden cihazların tamamı ısı almaktadır, soğuyan su ise bir kazan ile takviye edilmektedir.

22 Sadece Soğutma Uygulaması Şekil 5. Su çevrimli ısı pompası soğutma uygulaması

23 Sadece Isıtma Uygulaması Şekil 6. Su çevrimli ısı pompası ısıtma uygulaması

24 Eş Zamanlı Olarak Isıtma ve Soğutma Uygulaması Şekil 7 de ise binayı çevreleyen bir kısım cihazlar ısıtma yaparken iç zonlardaki cihazlar soğutma yapmaktadır. Bu durumda soğutma yapan cihazların su devresine attıkları ısı, ısıtma yapan cihazlar tarafından alınmakta, kazan ve kuleye zaman, zaman gerek kalmamaktadır.

25 Eş Zamanlı Olarak Isıtma ve Soğutma Uygulaması Şekil 7. Su çevrimli ısı pompası eşzamanlı ısıtma ve soğutma uygulaması

26 Soğutma modundaki ısı pompaları tarafından çevrime atılan ısı enerjisi bu esnada ısıtma modunda olan ısı pompalarına ısı kaynağı olarak enerji sağlar. Soğutma modundaki ısı pompaları tarafından çevrime verilen enerji değeri ısıtma modunda çalışan ısı pompaları tarafından çevrimden çekilen enerji değerinden büyük oluyorsa fazla olan enerji soğutma kulesi ile atmosfere atılır. Tam tersi durumda ise soğutma modunda çalışan ısı pompaları tarafından çevrime verilen enerji değeri ısıtma modunda çalışan ısı pompaları tarafından çevrimden çekilen enerji değerinden küçük oluyorsa çevrime sistemdeki bir ısıtıcı vasıtasıyla ısı enerjisi girişi yapılır. Isıtıcı, yakıt olarak gaz veya yağ kullanan bir kazan, elektrikli bir ısıtıcı veya yer altı kaynaklı bir enerji kaynağı olabilir (düşük sıcaklıklı jeotermal kaynak).

27 Performans Katsayısı (COP) Su çevrimli ısı pompaları, çevrim suyu sıcaklığını, sistemdeki soğutma kulesi ve ısıtıcı ile 15 C - 30 C arasında tutmak üzere tasarlanmışlardır. Bütün çalışma modlarında, kapasite ve performanslarına etki eden en önemli fonksiyon su giriş sıcaklığıdır. Performans, istatistik veriler de kullanarak aşağıdaki lineer denklemlerle ifade edilebilir: COP c = (1,64 0,0216 T L ) COP c ARI COP h = (0,85 0,0072 T L ) COP h ARI

28 Performans Katsayısı (COP) COP c ARI, ARI Standardı ndaki (Air-conditioning and Refrigeration Institute) su giriş sıcaklığı 85 F (29,4 C) için, soğutma modundaki ısı pompalarının performans katsayısıdır ve (COP c ARI = 3,2 olarak kabul edilmiştir). COP h ARI ise yine ARI Standardı ndaki su giriş sıcaklığı 70 F (21,1 C) için, ısıtma modundaki ısı pompalarının performans katsayısıdır ve (COP h ARI = 4,0 olarak kabul edilmiştir). T L, çevrim suyu sıcaklığıdır ( C).

29 Eş Zamanlı Olarak Isıtma ve Soğutma Uygulaması Su çevrimli ısı pompası sistemi, yukarıda bahsedilen özellikleri ile birlikte bina içerisinde soğutma uygulaması gerektiren alanlardan (genel olarak merkez bölgeler) eş zamanlı olarak ısıtma uygulaması gerektiren alanlara (genellikle çevre bölgelerdeki mahaller) ısı enerjisinin transfer edildiği yada enerji dengelemesi yapıldığı birçok ticari ve kamuya ait binalarda sağladığı enerji tasarrufu ile de daha etkileyici, tercih edilen bir konuma ulaşmaktadır (Şekil 8). Eş zamanlı olarak ısıtma ve soğutma uygulamasının yapıldığı çalışma şartında enerji tasarruf ve sistem performans karakteristikleri geleneksel sistemlerden farklıdır.

30 Şekil 8. Çok katlı bir binada su çevrimli ısı pompası uygulaması

31 B) Doğal enerji sistemi: İş merkezlerinde çalışan yoğun elektronik alet ve insan, bilgisayar odaları, mutfaklar, toplantı odaları mevsimlerden bağımsız olarak ısıtma-soğutma yükleri yaratırlar. Bu nedenle birçok zaman cihazlardan çıkan suların karışımı hiçbir ek enerji katılmadan tekrar sisteme yollanabilecek konumda ortaya çıkmaktadır. Şekil 5-7 de verilen su kaynaklı ısı pompası sistemlerinde kule devresi ısı atılan ortamı kazan ise ısı kaynağını oluşturmaktadır. Bu her iki kaynak yerine, toprak, göl ve benzeri yer üstü suları ile yer altı sularını kullanma fikri, tüm Yer Kaynaklı Isı Pompalarının gelişmesi ve yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır (Şekil 9-10).

32 Atmak istediğimiz enerjiyi doğada bulunan sonsuz diye nitelendirebileceğimiz doğal ısı kaynaklarını kullanarak çözmek Şekil 9. Doğal çözüm Topraktaki ısı enerjisi antifriz devresine verilir, bu devredeki ısı da, ısı pompasındaki çevrim akışkanına aktarılır.

33 Şekil 10. Çok katlı bir binada toprak kaynaklı ısı pompası uygulaması

34 B) Doğal enerji sistemi Toprak altına 3 metre kadar inildiğinde sıcaklık yaz kış çok az farklılık göstermekte ve sonsuz bir kaynak sağlamaktadır (Şekil 11 ve Tablo 1). Genel uygulama, kullanılacak üniteler için gerekli olan toplam enerji atımına ve toprak yapısına uygun olarak hesaplanan polietilen boruların toprak altına yerleştirilmesi ve bunun içinden sistem suyunun sirküle edilmesidir (Şekil 12).

35 Şekil 11. Toprak altı sıcaklığının aylara göre değişimi

36 Toprak cinsine göre çekilen ısı: Kumlu kuru zemin q = 20 W/m Kumlu yaş zemin q = 40 W/m Taşlı yaş zemin q = 60 W/m Yeraltı suyu olan toprak katmanlar q = W/m dir. İki sondaj kuyusu arasındaki mesafe 5 ile 6 m arasında olması gerekir. Şekil 12.

37 Tablo 1. Bazı illerin 1 m derinlikteki toprak sıcaklıkları (ºC)

38 Bütün sular bir enerji kaynağıdır. Denizler (Tablo 2), göller, nehirler, toprak altı su akıntıları veya kaynakları enerjinin atılıp alınmasını sağlayabilirler. Bu tip uygulamalarda genelde ara bir eşanjör kullanılır ve iki su birbirine karıştırılmaz (Şekil 13). Bu tip uygulamalar ülkemizde de merkezi sistemler şekilde yapılmış olup çalışır haldedir. Yurt dışında ise özellikle ısıtma amaçlı olarak çok büyük boyutlu kollektif kullanım örnekleri mevcuttur.

39 Tablo 2.

40 Şekil 13. Deniz uygulaması

41 4. SU ÇEVRİMLİ ISI POMPALARINDA YAPILAN OPSİYONEL TASARIM İŞLEMLERİ 4.1. Değişken Hızlı Pompalama Su çevrimli ısı pompası çevriminde değişken hızlı akış kontrolü uygulamasında pompalama enerjisi önemli miktarda azalır. Bina içi kullanım oranlarının değişken olduğu oteller, birbirinden bağımsız ofislerin bulunduğu binalar bu sistemler için çok uygundur. Değişken akış hızlı sistemi, bir pompa hız kontrolörü (frekans kontrol motorlu pompa), çevrim basınç sensörü ve her bir ısı pompası için iki yollu tecrit vanasından oluşmaktadır.

42 4.2. Isıl Depolama Düşük sıcaklıklı ısıl depolamanın (15 C - 40 C) ticari binalarda, su çevrimli ısı pompalarının öncelikli olarak soğutma modunda çalıştığı ılıman iklimlerde bir çok pratik uygulaması bulunmaktadır. Isıl depolamanın kullanıldığı uygulamalar sabah ilk ısıtma yapılması, pik yük şartları ve kullanım suyu ısıtması olarak sayılabilir. Isıl depo kazan dönüşüne yerleştirilmelidir. Bu suretle kazan önce ısıl depo yerine çevrim suyunu ısıtacaktır.

43 4.3. Yangın Söndürme Sprinkler Sistemi Su çevriminin sprikler sistemi ile entegrasyonunun sağlanması önemli ölçüde pompalama masraflarını düşürecektir. Tasarım aşamasında tescilli lisanslı uygulamalar göz önüne alınır.

44 4.4. Tasarım İşlemleri Taahhüt ve inşaat işleri yapan müteahhit ve proje hazırlayan mühendislik firmaları tasarım uygulamalarında sırayla aşağıdaki işlemleri yaparlar: Isıl alanlar tespit edilir, Mahallerdeki ısıtma ve soğutma yükü tespit edilir, Su çevrim hattı yerleşim planı üzerine yerleştirilir, Döngüdeki su debisi tespit edilir, Çevrim sıcaklığı belirlenir, Cihaz verimlilikleri değerlendirilir, Cihaz seçimi yapılır, Soğutma kulesi seçimi yapılır, Kazan seçimi yapılır, Pompa ve boru ebat hesapları yapılır, Sirkülasyon pompası seçimi yapılır, Drenaj hattı tasarımı yapılır, Havalandırma sistemi tasarımı yapılır, Kontrol sistemi seçilir.

45 5. SU ÇEVRİMLİ ISI POMPASI ÇEVRİM SUYU SICAKLIK ARALIĞI Seçilen ısı pompasının konfigürasyon ve coğrafi konumuna bağlı olarak, Isı pompası giriş sıcaklıkları tespit edilir. ARI nın su kaynaklı ısı pompaları için iki test standardı vardır. ARI 320 standardı su çevrimli ısı pompalarında, ARI 325 açık çevrimli yer altı su kaynaklı veya su tarafı ekonomizerli su çevrimli ısı pompası sistemi için uygulanmaktadır. Isı pompalarını seçer ve boyutlandırırken ünitenin ARI sertifika gerekliliklerine uygun ve tespit edilen su girişçıkış sıcaklık aralığında verimli olarak çalışabilirliğine dikkat edilmesi gerekmektedir.

46 6. SU ÇEVRİMLİ ISI POMPASI SİSTEMİNİN AVANTAJLARI 1. Düşük Maliyet (Tablo 4) - İzole gerektirmeyen borulama, - Sadece 2 boru ile ısıtma/soğutma konforu, - Bina otomasyon zorunluluğu olmaması, - Çok az mekanik oda gereksinimi mevcut olması, - Geniş kanal şaftları gerektirmemesi, - Yapılan sistem karşılaştırmaları tablosunda da SKIP sistemin paket klimalardan sonra en ucuz sistem olduğu görülmektedir.

47 Tablo 4.

48 2. Yüksek enerji verimi - Enerji geri kazanım imkanı - Çok iyi kısmi yük verimi - Binada aynı anda kazan ve kule kullanımı gerektirmez - Yüksek ısıtma/soğutma COP değerleri

49 3. Bağımsız Zon Kontrolü Her zondaki üniteler ile istenilen anda ısıtma yada soğutma yaparak ideal ortam kontrol imkanı 4. Binada az yer gereksinimi Genelde asma tavan uygulaması ile kazan dairesine minimum gereksinim 5. Basit ve ekonomik bakım maliyeti (Tablo-6) Basit ünite dizaynı ve kapalı devre sistem sayesinde minimum bakım ihtiyacı 6. İhtiyaca göre kolaylıkla cihaz ekleme Sistemin su dağıtım borularına kolaylıkla ek branşmanlar ile yeni cihaz montajı yapılabilir. Cihaz adedi çok artmadığı sürece boru yada pompalarda değişiklik gerekmez.

50 Tablo 5.

51 7. Her kullanıcının harcamasının ayrı ölçülebilmesi Klima cihazlarının en çok enerji kullanan parçaları kompresör ve fan üniteleridir. Her ünitenin ayrı elektrik bağlantısı olduğundan kolaylıkla harcama ölçümü yapılabilir. Bu durum kiralık işyerleri ve alışveriş merkezlerinde büyük bir avantajdır. 8. Uzun cihaz ömrü Bina içindeki çalışma şartları ile cihaz ömürleri diğer sistemlere göre daha fazladır. 9. Çevre Dostu Ünitelerin kapalı devre ve direk genleşmeli olması nedeni ile çok az Freon gazı kullanır. Bu da herhangi bir kazada ortama kaçacak gazın çok az olması demektir.

52 7. SONUÇ Su çevrimli ısı pompası sistemlerinin ticari ve kamu binalarındaki iklimlendirme prosesinde önemli bir yeri vardır. Enerji kazanımı, bina içerisindeki eş zamanlı olarak soğutma yapılan bölgeler ve ısıtma yapılan bölgeler arasında ısı transferi ve dengelemesi yapılarak sağlanmaktadır. Su çevrimli ısı pompası cihazları, 50 yıldır başarılı bir şekilde Amerika ve Avrupa da kullanılmaktadır. Ülkemiz için kısmen yeni sayılabilecek bu teknoloji, bizde de çok hızlı bir gelişim içindedir. Sistemin basitliği, ilk maliyetinin ucuzluğu, sağladığı konfor ve enerji ekonomisi nedeni ile tercih edilmektedir.

53 SONUÇ Enerji kaynaklarının pahalılaşması, azalması; enerji, sanayi ve ulaştırma sektörlerinden doğan kirlenmeler dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevreyi korumaya yönelik önlemlerin alınmasını gerekli kılmıştır. Isı pompaları, gerekli iyileştirmeler yapıldığı takdirde yüksek performansları ve düşük enerji tüketimleri ile, enerjiye yüksek bedeller ödeyen, üstelik birbiri ardı sıra enerji krizleri yaşayan ülkemize ekonomik anlamda büyük katkılar sağlayacaktır.

54 Doğal enerjinin kullanımının getirdiği avantajlar ise, kazan dairesinin çok küçülmesi, bina dışında hiçbir cihaz olmaması, düşük ve stabil sistem su sıcaklığı sayesinde çok yüksek verim olarak ortaya çıkacaktır. Genel sistem olarak kullanımlara bakıldığında, su kaynaklı ısı pompası uygulamalarının yukarıda anlatılan tüm şekillerde, küçük tek cihazlı ev uygulamalarından, yaklaşık 1500 adet cihazın aynı kapalı devre su hattına bağlı olduğu 50 katlı iş merkezlerine kadar çok geniş bir kullanım alanı bulduğunu görüyoruz.

55 8. İstanbul da bir uygulama

56 Metro AVM Meydan AVM, İskandinav ülkelerini dahil etmezsek şu anda Avrupa nın ve Türkiye nin en büyük ( m2 büyüklüğündeki), en çevreci toprak kaynaklı ısı pompası projesidir. Metro Group Asset Management ın 100 milyon avro yatırımla kurduğu bu alışveriş merkezi, grubun toprak kaynaklı ısı pompası uygulaması ile kalorifer kazanı olmaksızın, doğal bir kaynak olan toprak enerjisi sistemiyle ısıtılıp soğutulan ilk projesidir.

57 Proje Künyesi: Projenin Kapsamı : Alışveriş Merkezi Projesi (Süpermarket Sinema -Mağazalardan oluşan) yaklaşık 130 bin m² alanda oluşturulmuş olup 70 bin m² lik satış alanına sahiptir. Toplam Soğutma Yükü : kw Toplam Isıtma Yükü : kw Toplam Ünite Adedi : 108 adet ısı pompası ünitesi (en küçük kapasite 1,5 kw, en büyük kapasite 65 kw) Toplam Sondaj - Boru Metrajı : m Toplam Kuyu Adedi ve Ortalama Metrajı : 208 kuyu / 88 m

58 Metro AVM de kullanılan cihazlar: 108 adet, GRH006 modelinden GLV300 modeline kadar değişik adet ve kapasitelerde Climate Master ısı pompası cihazı 1 adet, kw lık REF-A-254 AXI- SILENT kapalı tip Decsa soğutma kulesi. 17 adet, KG20 - KG400 aralığında değişik adet ve kapasitelerde Wolf ısı geri kazanımlı klima santrali 17 adet, % 100 taze hava kullanabilen 190 kw a kadar çeşitli kapasitede FHK model Lennox paket tip ısı pompası (su soğutmalı rooftoplar) cihazları mevcuttur.

59 Metro AVM Bina otomasyon sisteminde fiziksel nokta sayısı1288 dir. Bunların 952'si mekanik sistemlerdedir. Elektrik ve aydınlatmadan gelen nokta sayısı ise 336 dır. Bunun dışında 5 tane sudan suya, 17 tane su soğutmalı rooftop ve 96 tane su kaynaklı ısı pompası, bunların elektrik devreleri üzerine takılan 118 adet enerji analizörü ve su devreleri üzerindeki 118 adet kalorimetre olmak üzere toplam 354 tane cihazla Mod Bus ve M bus üzerinden haberleşilmektedir.

60 Metro AVM Bu sistem ile yılda 1,3 milyon kw primer enerji tasarrufu öngörülüyor. Sistem için hesaplanan CO2 tasarrufu yılda 350 tondur. 12 cm kalınlığında EPS ile ısı yalıtımı yapılmıştır.

61 Metro AVM Binanın çatı alanı yaklaşık 55 bin m2 ve bunun 30 bin m2 yeşil alandır. Bu özelliği ile Meydan, dünyanın tek alanda, en büyük yeşil alanlı çatısına sahiptir. Bu yeşil örtü ısı yalıtımına katkıda bulunduğu için enerji maliyetlerine de önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca 8 desibellik bir ses azaltımı da sağlamaktadır.

62 Sistem aynı zamanda büyük bir ısı deposu olarak da kullanılıyor. Yaz mevsiminde havalandırma sisteminden, yani soğuk üreteçlerinden gelen ısıya, kış mevsiminde ısınmak için gereksinim duyulur. Alışveriş meydanının soğutma gücü ısıtma gücünden hayli fazladır. Bu nedenle ilaveten toplam gücü kw olan iki tane soğutma kulesi tesis edilmiştir. Bu kuleler gereksinim duyulması halinde alışveriş meydanındaki 50 mağazada yazın yüksek derecedeki sıcaklıklarda bile, bir mekan klimasının hüküm sürmesini sağlar.

63 Metro AVM Meydan AVM de hiç kazan yoktur. Isıtma yükünün tamamı topraktan genelde 25ºC'nin altındaki su ile yapılmaktadır. Merkezi ısıtma yoktur. Fancoillerde serpantinde dolaşan şartlandırılmış suyun temininde sudan suya ısı pompalarından yararlanılmıştır. (ısıtma 50/40ºC ve soğutma 7/12ºC) Kule-kazan denilen bu hibrid sistem uygulamasında 9 yılda sistemin kendisini amorti edebileceği hesaplanmıştır.

DİREK GENLEŞMELİ SİSTEMLERDE SU KAYNAKLI ISI POMPASI CİHAZLARI

DİREK GENLEŞMELİ SİSTEMLERDE SU KAYNAKLI ISI POMPASI CİHAZLARI 431 DİREK GENLEŞMELİ SİSTEMLERDE SU KAYNAKLI ISI POMPASI CİHAZLARI Tunç KORUN ÖZET Su kaynaklı ısı pompası sistemleri, ünitelerin kondenser tarafının su ile soğutulduğu sistemlere verilen genel tariftir.

Detaylı

Soğutma ve Isıtma Birlikte / Geçiş Mevsimi

Soğutma ve Isıtma Birlikte / Geçiş Mevsimi Soğutma Modu Soğutma kulesi devrede, kazan kapalıdır. Tüm zonlar soğutma ihtiyacında ve soğutma esnasında açığa çıkan enerji kule, yer altı veya toprak altı borulaması ile atılır. Bu esnada çevrim suyu

Detaylı

TOPRAK - SU KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI

TOPRAK - SU KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI TOPRAK - SU KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI ÖZET Bu çalışmada; toprak-su kaynaklı ısı pompalarının alış veriş merkezlerindeki uygulamaları araştırıldı. TSKIP uygulama şekillerine bağlı olarak

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır. Düşük Sıcaklıklı Isıtma, Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Ve Isı Pompası Sistemleri Dr. İbrahim ÇAKMANUS Dünyamızda enerji, istenilen yer ve zamanda seyrek olarak uygun sıcaklıkta bulunur. Mühendisler için temel

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti.

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti. ISI POMPASI Abdunnur GÜNAY / Mak.M.Müh. Ş Neden Isı Pompası? Tükenen enerji kaynakları / artan fiyatlar! Ekonomik nedenler Artan Enerji talepleri Çevre dostluğu Güvenlik Bir evin enerji giderleri Isı Kaynakları

Detaylı

HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI

HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI Hava kaynaklı ısı pompalar, en kolay bulunabilen ısı kaynağı olan çevre havasındaki enerjiyi kullanarak, mahalde ısıtma veya soğutma yapabilen cihazlardır. Kay-nak tarafında

Detaylı

EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ

EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ EKONOMİK ISITMA-SOĞUTMA ÇÖZÜMLERİ Villa ve Konutlar SPA Merkezleri Otel ve Pansiyonlar Isıtmalı Yüzme Havuzları Diğer ısınma sistemlerine göre %75 e varan tasarruf 1202/1 Sok. No:81-N Yenişehir, İzmir

Detaylı

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri 1 Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri Günümüzün İklimlendirme İhtiyaçları Nelerdir? 2 Değişen Yaşam Kültürümüz ve Mimari Hayat Tarzlarımız, yaşam kültürümüz, İş yapış şekillerimiz değişiyor Çok

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR)

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) 1. Hava 2. Su (deniz, göl, nehir, dere, yeraltı suyu-jeotermal enerji) 3. Toprak

Detaylı

Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA

Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA Isı Pompası Nedir? Normalde Isı; diğer tüm enerji çeşitlerinde de olduğu gibi yüksek yoğunluklu kısımdan düşük yoğunluklu kısma doğru ilerleme

Detaylı

İKLİMLENDİRME NEDİR?

İKLİMLENDİRME NEDİR? İKLİMLENDİRME NEDİR? İnsan, hayvan ve bitkilerin konforu veya endüstriyel bir ürünün üretilmesi için gerekli olan iklim şartlarının (sıcaklık, nem, hava hızı, taze hava miktarı vb) otomatik olarak sağlanması

Detaylı

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 Kurulum ve çalıştırma Kurulum için gerekli zaman ve maliyet Isı pompası kontrolörü

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMLERİ Isıtma/soğutma sektörünün geleceğini iki temel unsur belirleyecektir. Birincisi klasik enerji kaynaklarındaki azalma ve buna bağlı olarak bu enerji kaynaklarının

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler 27 VR4+ DC Inverter Heat Recovery TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı Isıtma ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda

Detaylı

Isı Pompası Nedir? Isı pompası doğadan (Hava,toprak,su) aldığı enerjiyi kullanılabilir bir enerji haline dönüştüren sistemdir.bu sistem sayesinde

Isı Pompası Nedir? Isı pompası doğadan (Hava,toprak,su) aldığı enerjiyi kullanılabilir bir enerji haline dönüştüren sistemdir.bu sistem sayesinde 1 Isı Pompası Nedir? Isı pompası doğadan (Hava,toprak,su) aldığı enerjiyi kullanılabilir bir enerji haline dönüştüren sistemdir.bu sistem sayesinde havadan,sudan veya topraktan elde edilen enerji ile evlerimizde,işyerlerinde

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz [ Hava ] [ Su ] Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı Logatherm WPLS Isıtma bizim işimiz Tüm yıl boyunca konfor için yenilenebilir enerjiye yer

Detaylı

TARU ISI POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı

TARU ISI POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı TARU POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı KÖMÜRSÜZ, YAKITSIZ, ATIKSIZ SAĞLIKLI VE EKONOMİK TARU POMPALARI MEKANDA TARU POMPASI Firmamız ISO 9001 Kalite Güvence Belgesine sahiptir. POMPASI

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler Dış Üniteler 27 TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda soğutulurken diğeri kutusu sayesinde ısıtılır ve bu sayede kullanıcı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ AVM, OFİS, site, okul, hastahane, iş merkezleri, hizmet binaları vs. merkezi sistemle ısıtılıp soğutulabilmesi için; 60-500 kw performans

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Enerji Tasarrufu Ve Çevre VRS4 (4. Nesil) V-Scroll Inverter Kompresör

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

VRF SİSTEMLERİ 1 / 5

VRF SİSTEMLERİ 1 / 5 1 / 5 Variable Refrigerant Flow (VRF) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş olan VRF; değişken debili soğutucu akışkan sistemi klima sistemi olarak Türkçe ye çevrilebilir.vrv; Variable Refrigerant Volume

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daire Isıtma Üniteleri Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daha İyi Bir Gelecek İçin: Techem Çevre dostu ve ekonomik Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde, enerjiye olan ihtiyaç

Detaylı

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI 1 ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları, enerji tasarrufu sağlamanın yanında, yüksek iç hava kalitesi elde etmek için tasarlanmıştır. Isı geri kazanımlı

Detaylı

AirMaxi Serisi Isı Pompaları

AirMaxi Serisi Isı Pompaları AirMaxi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri için 100-1000

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar.

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar. IHRA-HP IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım ünitelerindeki temel prensip, egzost edilen hava ile taze havanın ısıtılıp veya soğutularak ısı geri kazanım yapılmasının yanında, ısı pompası sayesinde

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMidi Serisi Isı Pompası Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

enerjik yatırımlar yenilenebilir verimli çözümler

enerjik yatırımlar yenilenebilir verimli çözümler enerjik yatırımlar yenilenebilir verimli çözümler AD SOĞUTMA GRUBU NEDEN AD SOĞUTMA? ÇALIŞMA PRENSİBİ AVANTAJLARI KULLANIM ALANLARI SEKTÖRLER UYGULAMALAR ÖRNEK UYGULAMALAR NEDEN AD SOĞUTMA GRUBU ENERJİ

Detaylı

PROBLEMİ TANIMLAMAK. Isıl Eşitleyici. Serbest askılı sistem. Asma Tavan Sistemi

PROBLEMİ TANIMLAMAK. Isıl Eşitleyici. Serbest askılı sistem. Asma Tavan Sistemi AVM ortak işletme giderlerinde önemli tasarruf sağlar Airius Isıl Eşitleyici ürün grubu daha iyi çalışma/yaşama ortamı yaratırken ısıtma ve soğutma giderlerinde kayda değer maliyet tasarrufu getirmeyi

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide

Detaylı

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR?

KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? KLİMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? NE YAPAR? İhtiyaca ve amaca göre bulunduğu ortamı konfor şartlarına getiren veya konfor şartlarında tutan cihazlara klima denir. Klima cihazları genel olarak, her hangi bir

Detaylı

MIT PAKET SİSTEMLER AKILLI ÇÖZÜMLER SORUNSUZ SİSTEMLER

MIT PAKET SİSTEMLER AKILLI ÇÖZÜMLER SORUNSUZ SİSTEMLER MIT PAKET SİSTEMLER AKILLI ÇÖZÜMLER SORUNSUZ SİSTEMLER Ekin Endüstriyelin Isıtma-Soğutma sanayisine sunduğu paket sistem çözümleri ile uygulamacı firmalar ve son kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Detaylı

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller)

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller) SOĞUTMA GRUPLARI Binalarda kullanılacak soğutma suyunu hazırlayıp kullanıcılarına (klima, FCU, vs.) gönderen sistemlere soğutma sistemleri denilmektedir. Soğutma sistemleri en genel anlamda mahaldeki ısınan

Detaylı

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 Kurulum ve çalıştırma Kurulum için gerekli zaman ve maliyet Isı pompası Dış Ünite

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları 1 İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Teknopool... 1 Otomasyon... 2 Projelendirme... 3 Bileşenler... 4 BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş. tescilli

Detaylı

SU KAYNAKLI I SI POMPALARI

SU KAYNAKLI I SI POMPALARI BERLINER YÜKSEK VERİMLİ, + ISI DEĞERLİ ISITMA, SOĞUTMA VE SICAK SU İÇİN SU KAYNAKLI ISI POMPALARI Isıtma, soğutma ve sıcak su için gerekli olan enerjinin %85 nini bedava olarak sudan alır. Free Energy

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

Fan Coil Üniteleri bir su soğutma grubunu, ısı pompası grubunu veya sıcak su ısıtıcısını etkin, sessiz bir klima sistemine çevirmek için yüksek

Fan Coil Üniteleri bir su soğutma grubunu, ısı pompası grubunu veya sıcak su ısıtıcısını etkin, sessiz bir klima sistemine çevirmek için yüksek Fan Coil Üniteleri bir su soğutma grubunu, ısı pompası grubunu veya sıcak su ısıtıcısını etkin, sessiz bir klima sistemine çevirmek için yüksek verimli araçlardır. Bu üniteler hem konutlarda hem de ticari

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

Bacasız evlerde güvenli ve kaliteli yaşamın kapılarını sizlere açıyoruz. Siz İsteyin Biz Yapalım.

Bacasız evlerde güvenli ve kaliteli yaşamın kapılarını sizlere açıyoruz. Siz İsteyin Biz Yapalım. Ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet veren RGS Enerjinin öncelikli hedefi yenilenebilir enerji konusunda tüketiciyi bilinçlendirmek ve bu tükenmeyen kaynakları Türkiye nin her yerine yaymaktır.

Detaylı

VRF/V SİSTEMLERİ Keşif, satış, montaj ve bakım hizmetleri

VRF/V SİSTEMLERİ Keşif, satış, montaj ve bakım hizmetleri Mevsimler Değişse de Konfor Hep Aynı VRF/V SİSTEMLERİ Keşif, satış, montaj ve bakım hizmetleri Mevsimler Değişse de Konfor Hep Aynı DOĞ-TEK Mühendislik bünyesinde VRV / VRF sistemlerin satış, montaj, bakım

Detaylı

Isı Pompaları. WPS 140 C Toprak Kaynaklı Isı Pompası. Çalışma Prensibi

Isı Pompaları. WPS 140 C Toprak Kaynaklı Isı Pompası. Çalışma Prensibi Isı Pompaları Isı pompaları, düşük sıcaklıktaki bir ısı kaynağından, daha yüksek sıcaklıktaki bir ısı kaynağına ısı geçişinin gerçekleştirildiği termodinamik sistemlerdir. Isı pompaları, tek bir cihaz

Detaylı

AirMini Serisi 28-34 kw Isı Pompası Sistemleri

AirMini Serisi 28-34 kw Isı Pompası Sistemleri AirMini Serisi 28-34 kw Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri www.tavsan.com.tr Tek bir hava dağıtım ünitesinden kuru ısı. Sadece mükemmel! Kümesler için sıcak sulu ısıtma sistemleri Kümeste canlı sağlığı ve verimliliği

Detaylı

AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü)

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) İçindekiler EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) - Cihaz Bileşenleri - Performans

Detaylı

Topvex ve SoftCooler Modülü

Topvex ve SoftCooler Modülü Fanlar Klima Santralleri Hava Dağıtım Ürünleri Yangın Güvenliği Klima Hava Perdeleri ve Isıtma Ürünleri Tünel Fanları Topvex ve SoftCooler Modülü Her Zaman Doğru Sıcaklık 2 Topvex with SoftCooler Soluk

Detaylı

TOPRAK VE SU KAYNAKLI ISI POMPALARININ TANITIMI VE UYGULAMALARI

TOPRAK VE SU KAYNAKLI ISI POMPALARININ TANITIMI VE UYGULAMALARI TOPRAK VE SU KAYNAKLI ISI POMPALARININ TANITIMI VE UYGULAMALARI Beyhan ŞEN ÖZET Bu çalışmada; toprak-su kaynaklı ısı pompalarının (TSKIP) bir tanıtımı yapıldıktan sonra TSKIP uygulama şekillerine bağlı

Detaylı

ISI POMPALARI. Prof. Dr. Olcay KINCAY

ISI POMPALARI. Prof. Dr. Olcay KINCAY ISI POMPALARI Prof. Dr. Olcay KINCAY SUNUM PLANI 1. GĐRĐŞ 2. ISI POMPASI TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSĐPLERĐ 2.1. Isı Pompası Temel Bileşenleri 2.2. Isı Pompasının Sınıflandırılması 2.2.1. Hava kaynaklı ısı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A SERA ISI POMPALARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A SERA ISI POMPALARI YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A SERA ISI POMPALARI ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. İsmindeki (Can-inovate) inovasyon ruhu ile hareket eden şirketimiz, 1965 yılından beri elektronik, IT, haberleşme, enerji, inşaat,

Detaylı

DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE EKONOMİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE EKONOMİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE EKONOMİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Uğur AKBULUT Arş. Gör. Özgen AÇIKGÖZ Prof. Dr. Olcay KINCAY SUNUM İÇERİĞİ ÖZET 1.

Detaylı

II. Mekanik Tesisat Günleri

II. Mekanik Tesisat Günleri II. Mekanik Tesisat Günleri Mekanik Tesisat Tasarımlarında İnovatif Yaklaşımlar Değerli Misafirlerimiz, 1 / 219 HVAC Sistemlerinde Verimlilik ve Yönetim Akıllı Binalar Tasarımcı Kullanıcı Binalar Akıllı

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 göre % 40 - % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Nem oranının % 64 değerinin üzerine çıkması ortamda mikrop, bakteri

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐNALAR ENERJĐ KULLANIMI - B III. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐNALAR ENERJĐ KULLANIMI - B III. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY SÜRDÜRÜLEBĐLĐR YEŞĐL BĐNALAR ENERJĐ KULLANIMI - B III. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Rüzgar Enerjisi Rüzgar, güneş ışınları yer küreyi değişik açılarda ısıtırken oluşan farklı basınç ve nem bölgelerinin

Detaylı

ısı pompaları Çevre Dostu Isıtma Çözümleri Faturayı Dünya ya kesmeyen ısıtma sistemleri

ısı pompaları Çevre Dostu Isıtma Çözümleri Faturayı Dünya ya kesmeyen ısıtma sistemleri ısı pompaları Çevre Dostu Isıtma Çözümleri Faturayı Dünya ya kesmeyen ısıtma sistemleri GÜNEŞ ENERJİSİ TÜM YIL BOYUNCA KULLANILIR ÜCRETSİZ ENERJİYE SINIRSIZ ERİŞİM Dimplex ısı pompaları gelecek için verimli

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

ISI GERİ KAZANIM ve SUDAN SUYA ISI POMPASI UYGULAMASI

ISI GERİ KAZANIM ve SUDAN SUYA ISI POMPASI UYGULAMASI 417 ISI GERİ KAZANIM ve SUDAN SUYA ISI POMPASI UYGULAMASI Veli DOĞAN ÖZET Bu çalışmada ısı geri kazanım sistemleri ve sudan suya ısı pompası sistemi ile ilgili bilgiler verilecektir. Ayrıca bu sistemlerle

Detaylı

Enerji Verimlilik Kanunu

Enerji Verimlilik Kanunu Enerji Verimlilik Kanunu 2007 yılı itibariyle yürürlükte olan Enerji Verimliliği Kanunu sonucu, toplam inşaat alanı 2000 m 2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

Detaylı

YUTAKI YUTAKI. Eviniz için konforlu ısıtma sistemi

YUTAKI YUTAKI. Eviniz için konforlu ısıtma sistemi YUTAKI Eviniz için konforlu ısıtma sistemi SICAKLIK Isı pompası TÜKETİM GAZLI ISITMA YAKITLI ISITMA ELEKTRİKLİ ISITMA YUTAKI Bilinmesi gerekenler Bir ısı pompası nasıl çalışır? Bir ısıtma pompası, enerjiyi

Detaylı

RDM ürünleri aşağıdaki konularda kullanıcıya kontrol ve otomasyon imkanı sağlar; a-) Evaporatör (kabin-soğuk oda vs) kontrolü

RDM ürünleri aşağıdaki konularda kullanıcıya kontrol ve otomasyon imkanı sağlar; a-) Evaporatör (kabin-soğuk oda vs) kontrolü RDM (Resource Data Management) Firması, soğutma endüstrisi ve tüm binalar için kontrol sistemleri tasarımını ve üretimini gerçekleştirmektedir. Bu sistemler için gerekli donanımlar(hardware)ve yazılımlar(software),

Detaylı

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip...

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip... Fancoil Üniteleri İçindekiler Teknogen Fancoil... 3 Kaset Tip Fancoil... 4 Döşeme Tip Fancoil... 6 Gizli Tavan Tipi... 8 Basınçlı Tip... 10 Duvar tipi... 12, ve landırma sektörünün önde gelen üreticilerinden

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 18.000 -.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi :.000-52.000 Btu/h Salon Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 24.000 -.000

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUVARI ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Isı pompası deneyi ile, günümüzde bir çok alanda kullanılan ısı pompalarının

Detaylı

AirMini Serisi Havadan Suya Isı Pompaları

AirMini Serisi Havadan Suya Isı Pompaları AirMini Serisi Havadan Suya Isı Pompaları Isı pompaları; insanoğlunun pratik olarak faydalanabildiği en yüksek verimli ısı kazanım sistemlerinden biridir. Bir birim elektrik enerjisini şebekeden çekmekte,

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi YILDIZ ENERJİ EVİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Ülkemizde Temiz Enerji konusunda yapılan çalışmalara bir katkıda bulunarak Yıldız Enerji Evi ni Davutpaşa Yerleşkesi nde kurdu. Her gün enerjiye daha yüksek

Detaylı

FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208

FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208 FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208 200 FWB Orta Statik Basınçlı Fancoil FWB04AAT FWEC1A FWEC2A FWEC3A Tüm boyutlarda ünite yüksekliği yalnızca 240 mm dir 3, 4 veya 6 sıralı

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ. HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

BİNALARDA ENERJİ. HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ (05 Aralık 2008) Bu Yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli

Detaylı

Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. www.polybloc.ch www.esanjorler.

Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. www.polybloc.ch www.esanjorler. Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. SoftCool, su kaydırma ve yayma özelliğine sahip hidroflik kaplamalı alüminyum şeritler ile üretilen

Detaylı

SABANCI CENTER SOĞUTMA SĐSTEMĐ

SABANCI CENTER SOĞUTMA SĐSTEMĐ SABANCI CENTER SOĞUTMA SĐSTEMĐ Mak. Yük. Müh. Bülent ALT AN Sabancı Center'ın klima sistemi için gerekli soğuk su 4 adet "chiller" vasıtasıyla üretilmektedir. Bunların 2 adedi turbo ehiller olup, diğer

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

Resim 1: Londra'nın en son önemli yapısı, "The Gherkin", 30 St Mary Axe, Kaynak: Swegon AB

Resim 1: Londra'nın en son önemli yapısı, The Gherkin, 30 St Mary Axe, Kaynak: Swegon AB Wall Street Journal kararını verdi: dünyanın herhangi bir yerinde son 30 yılda inşa edilmiş en ilham verici ve şık yeni gökdelen. 30 St Mary Axe te mükerrer sigorta şirketi Swiss Re tarafından kullanılan

Detaylı

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI

Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI Bölüm 6 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ YASASI İKİNCİ YASANIN ESAS KULLANIMI 1. İkinci yasa hal değişimlerinin yönünü açıklayabilir. 2. İkinci yasa aynı zamanda enerjinin niceliği kadar niteliğinin de olduğunu öne

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI BERLINER YÜKSEK VERİMLİ, + ISI DEĞERLİ ISITMA, SOĞUTMA VE SICAK SU İÇİN TOPRAK KAYNAKLI Isıtma, soğutma ve sıcak su için gerekli olan enerjinin %80 nini bedava olarak topraktan alır. Çevreyi ve iklimi

Detaylı

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi FGB Serisi 28-35 kw UYUMLU Enerji tasarrufunda uzman marka Wolf FGB Serisi ile mekanlarda konfor, yeniden tanımlanıyor Opsiyonel BM-2 Programlama Modülü ve

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

VRF SİSTEMLERİ MMO ADANA ŞUBE / MERVE ECEMİŞ

VRF SİSTEMLERİ MMO ADANA ŞUBE / MERVE ECEMİŞ MMO ADANA ŞUBE / MERVE ECEMİŞ VRF Sistemleri Merve Ecemiş Makine Mühendisi 2 VRF Klima / VRV Klima Sistemleri Nedir? Variable Refrigerant Flow Kelimelerinin baş harflerinden oluşan VRF; Değişken Debili

Detaylı