SU KAYNAKLI ISI POMPALARI (SKIP) Prof. Dr. Olcay KINCAY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU KAYNAKLI ISI POMPALARI (SKIP) Prof. Dr. Olcay KINCAY"

Transkript

1 SU KAYNAKLI ISI POMPALARI (SKIP)

2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Su Çevrimli Isı Pompaları 3. Su Çevrimli Isı Pompalarında Yaz ve Kış Çalışması 4. Su Çevrimli Isı Pompalarında Yapılan Opsiyonel Tasarım İşlemleri 5. Su Çevrimli Isı Pompası Çevrim Suyu Sıcaklık Aralığı 6. Su Çevrimli Isı Pompası Sisteminin Avantajları 7. Sonuç 8. Metro Meydan AVM Uygulaması

3 1. GİRİŞ İnsanların zamanının büyük bir kısmını kapalı mekanlarda geçirmesi iç hava ile ilgili konfor ve sağlık koşullarının ve hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları zorunlu kılmıştır. Teneffüs ettiğimiz ve bizi çevreleyen havanın kapalı bir mekanda ideal olarak sıcaklığının, nem oranının, sirkülasyonunun ve temizliğinin yıl boyunca istenen koşullarda tutulması işlemi klima (iklimlendirme) olarak adlandırılır. Klima bu dört faktörün tüm bir yıl boyunca kontrolünü içermektedir.

4 Şekil 1 de şematik olarak verilen ısı pompaları, prensip olarak ısıyı düşük sıcaklıktaki ısı kaynağından yüksek sıcaklıktaki ısı kaynağına aktarırlar. Şekil 1. Isı pompası prensip şeması

5 Isı pompaları hava, su, toprak ve güneş enerjisi olmak üzere dört kaynaktan yararlanırlar. Bu sınıflandırmada enerjinin absorbe edildiği ve serbest bırakıldığı ortama göre ısı pompaları isimlendirilir. Kuyulardan, göllerden, nehirlerden, şehir şebekelerinden ve proseslerden elde edilen su, ısı kaynağı olarak kullanılabilir.

6 2. SU ÇEVRİMLİ ISI POMPALARI Toprak veya deniz - göl gibi sonsuz yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile, hem soğutma hem de ısıtmanın normalin çok üstünde performans katsayısı seviyeleri ile gerçekleştirilebildiği sistemler ortaya çıkmaktadır. Kondenser tarafı su ile soğutulan ısı pompası sistemlerine, Su kaynaklı ısı pompası sistemleri adı verilmektedir. Bu sistemin amacı; ihtiyaç halinde kondenser atık enerjisinin sistemin diğer bir noktasında kullanılabilmesini sağlamaktır.

7 Su çevrimli ısı pompaları, ticari yapılardaki mahal iklimlendirme uygulamalarında önemli bir seçenektir. Günümüzde Amerika ve Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda uygulanmakta ve pazar payı bulunmaktadır. Yapılan ilk su çevrimli ısı pompası uygulamalarında enerjinin alındığı ve atıldığı ortam olarak yer altı veya kanal suları kullanılmıştır. Su kaynaktan pompalanmış ve ısı pompalarından geçtikten sonra kanala deşarj edilmiştir. Ticari ve pek çok mahalli konut uygulamalarında sirküle eden suyu şartlandırmak için açık devre soğutma kuleleri kullanılmıştır.

8 Su kaynaklı ısı pompaları, enerji geri kazanım sistemleri ile birlikte, 1962 den bu yana bina içerisinde eş zamanlı olarak ısıtma ve soğutma uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu sistem; çevrim suyu pompası, hava soğutucu evaporatör, evaporatör fanı, su soğutmalı kondenser, kompresör, pano, sistemden ısının uzaklaştırılacağı bir soğutma kulesi ve sisteme ısı ilavesi yapacak bir kazan veya su ısıtıcısından oluşmaktadır.

9 Şekil 2-a da bir su çevrimli ısı pompası sistemi görülmektedir. Sistem, ayrı mahallerde bağımsız su çevrimli ısı pompalarından oluşmaktadır. Paralel bağlanmış iki pompa vasıtasıyla kapalı devre içerisinde su dolaştırılmaktadır. Kondenser suyu tek boru hattı ile tüm ünite kondenserlerini dolaşır. Cihazların çoğu soğutmaya çalıştığında kondenser hattını soğutma kulesi devreye girip soğutur, cihazların çoğu ısıtmaya çalıştığında ise kazan devreye girerek kondenser hattını ısıtır. Böylece kondenser hattındaki su sıcaklığı sürekli olarak C arasında tutulur.

10 Şekil 2-a. Su çevrimli ısı pompası şeması

11 Cihaz bulunduğu ortamın isteğine göre, soğutma yaptığında kondenser hattı suyu ısıtır, ortamı ısıtmaya çalıştığında ise, ısı pompası gaz çevrimi değişir ve kondenser hattı suyu soğutur. Bu cihazlar tekli üniteler halinde kullanıldığı gibi yapının büyüklüğüne ve amaca göre aynı su devresine bağlanmış çoklu üniteler şeklinde de kullanılırlar. Şekil 2-b de soğutma yapan bir ünite görülmektedir. Isı pompası, boru devresinden 25ºC de su almakta ve bu suyu 30ºC ye yükselerek boru devresine geri vermektedir. Havadan çekilen ısı su devresine aktarmaktadır. Şekil 2-c de sistem ısıtma konumunda çalışmaktadır. Isı pompası ortam havasını ısıtmak için su devresinden ısı çeker. 25ºC de gelen su ana boru devresine 20ºC de geri dönmektedir.

12 Şekil 2-b.

13 Şekil 2-c.

14 Su tanklarında ısı depolaması yapılarak ısı geri kazanım değeri arttırılmakta veya ısıtma pik yüklerde, ısıtma sistemi devre dışı bırakılabilmektedir. Bütün ısı pompaları ortak bir çevrim hattına bağlı olup bu çevrim soğutma uygulaması için ısı çukuru yada ısıtma uygulaması için ısı kaynağı vazifesi görür.

15 Su çevrimli ısı pompalarının kapasite ve verimlilikleri her iki çalışma konumunda su giriş sıcaklığının önemli bir fonksiyonudur. Çevrim suyu sıcaklığı düştükçe soğutma performansı artmaktadır. Su sıcaklığındaki düşüş ile COP c (soğutma konumundaki performans katsayısı) değerindeki artış soğutma kapasitesindeki artışın yaklaşık üç katı olmaktadır. Aynı şekilde çevrim suyu sıcaklığının arıtışı ile birlikte ısıtma performansı yükselir. Isıtma çalışmasında ise ısıtma kapasitesindeki artış COP h (ısıtma konumundaki performans katsayısı) değerindeki artışın yaklaşık 2,5 katı olmaktadır.

16 Ortamı soğutmakta olan ünitelerde kondenser çıkış suyu yaklaşık 5 C civarında ısınmaktadır. (Şekil 3). Ortamı ısıtmakta olan ünitelerde ise kondenser çıkış suyu yaklaşık 5 C civarında soğumaktadır (Şekil 4). Sonuçta tüm ünitelerden çıkan sular birleşip karışarak tek bir ortak değere gelir. Sistemdeki kazan ve soğutma kulesiyle çevrimdeki su sıcaklığı belirli bir aralıkta tutulabilirken bazı sistemlerde su kaynaklı ısı pompaları su dağıtım sistemi ile yangın koruma sistemleri (sprinkler sistemi) entegre olarak çalışabilmektedir. Bu ise borulama maliyetlerini düşürerek sistem maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır.

17 Şekil 3. Soğutma Şekil 4. Isıtma

18 Bina otomasyonu sayesinde; her odanın sıcaklık kontrolü, ısıtma, soğutma, cihaz hava giriş çıkışları, cihaz su giriş çıkışları, kondenser suyu fan kontrolü, voltaj koruması, yoğuşma tavası taşması, kompresör ve fan çalışma saatleri, çeşitli alarmlar, birden fazla ünitenin tek termostattan takibi, jeneratör ile sadece fan çalışması ve birçok diğer nokta takip ve kontrol edilebilir.

19 3. SU ÇEVRİMLİ ISI POMPALARINDA YAZ VE KIŞ KULLANIMI Kapalı devre kondenser su devresi çevrimi, ünitelere yollanan su sıcaklığı olarak, genelde 20 C ile 30 C değerleri arasında salınım da bırakılır. Sistemdeki soğutma yapan ünite adedi arttıkça ve tüm sistem soğutmaya dönüştükçe sistem su sıcaklığı 30 C değerlerine, ısıtma yapan ünitelerin sayısı arttıkça da 15 C değerlerine ulaşılır. Sistem suyunu bu değerlerin içinde tutabilmek ve gerekli olan enerji transferini sağlamak için 2 ana sistemden biri kullanılabilir.

20 A) Klasik sistem: Bu sistemde, kapalı devre su hattına bağlanacak bir Soğutma Kulesi ve küçük boyutlu bir Kazan ünitesi, sistemin kapalı çevrim özelliğini bozmadan, sistem suyunu arzu edilen değerlerin içinde tutacak şekilde devreye girip çıkarlar. Üniteler genelde birbirlerine ters çalışarak (özellikle kışın) su koşullarını limit dışına çıkartmadığından hem kule hem de kazan seçimi binanın özelliklerine bakılarak normalden daha küçük boyutta seçilir. Bu uygulama ile hem kazan dairesi hem de dışarıda kaplanan alan diğer sistemlere oranla daha az olacaktır. Sistem su sıcaklığı kış döneminde 20 C ile 25 C mertebelerinde tutulduğu taktirde elde edilecek ısıtma verimi COPh olarak 4 5 dir. Bu sıcaklık seviyesi binadaki bazı ünitelerin sürekli soğutmaya çalışacağı da düşünülürse hiç kazan kullanmadan sağlanabilecek seviyelerdir. Bu sayede su kaynaklı ısı pompası cihazları kışın, en verimli ısıtma sistemlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır.

21 Şekil 5-7 de görüleceği gibi binanın konfor istenen muhtelif bölümlerine ısı pompaları yerleştirilmektedir. Bu cihazlar bulundukları ortama göre ısıtma veya soğutma yapabilmektedir. Şekil 5 de tüm cihazlar sadece soğutma yapmakta ve boru devresine ısı pompalamaktadır. Su devresinde yükselen ısı soğutma kulesi vasıtası ile sistemden atılmaktadır. Şekil 6 da ise tüm cihazlar sadece ısıtma yapmaktadır, boru devresinden cihazların tamamı ısı almaktadır, soğuyan su ise bir kazan ile takviye edilmektedir.

22 Sadece Soğutma Uygulaması Şekil 5. Su çevrimli ısı pompası soğutma uygulaması

23 Sadece Isıtma Uygulaması Şekil 6. Su çevrimli ısı pompası ısıtma uygulaması

24 Eş Zamanlı Olarak Isıtma ve Soğutma Uygulaması Şekil 7 de ise binayı çevreleyen bir kısım cihazlar ısıtma yaparken iç zonlardaki cihazlar soğutma yapmaktadır. Bu durumda soğutma yapan cihazların su devresine attıkları ısı, ısıtma yapan cihazlar tarafından alınmakta, kazan ve kuleye zaman, zaman gerek kalmamaktadır.

25 Eş Zamanlı Olarak Isıtma ve Soğutma Uygulaması Şekil 7. Su çevrimli ısı pompası eşzamanlı ısıtma ve soğutma uygulaması

26 Soğutma modundaki ısı pompaları tarafından çevrime atılan ısı enerjisi bu esnada ısıtma modunda olan ısı pompalarına ısı kaynağı olarak enerji sağlar. Soğutma modundaki ısı pompaları tarafından çevrime verilen enerji değeri ısıtma modunda çalışan ısı pompaları tarafından çevrimden çekilen enerji değerinden büyük oluyorsa fazla olan enerji soğutma kulesi ile atmosfere atılır. Tam tersi durumda ise soğutma modunda çalışan ısı pompaları tarafından çevrime verilen enerji değeri ısıtma modunda çalışan ısı pompaları tarafından çevrimden çekilen enerji değerinden küçük oluyorsa çevrime sistemdeki bir ısıtıcı vasıtasıyla ısı enerjisi girişi yapılır. Isıtıcı, yakıt olarak gaz veya yağ kullanan bir kazan, elektrikli bir ısıtıcı veya yer altı kaynaklı bir enerji kaynağı olabilir (düşük sıcaklıklı jeotermal kaynak).

27 Performans Katsayısı (COP) Su çevrimli ısı pompaları, çevrim suyu sıcaklığını, sistemdeki soğutma kulesi ve ısıtıcı ile 15 C - 30 C arasında tutmak üzere tasarlanmışlardır. Bütün çalışma modlarında, kapasite ve performanslarına etki eden en önemli fonksiyon su giriş sıcaklığıdır. Performans, istatistik veriler de kullanarak aşağıdaki lineer denklemlerle ifade edilebilir: COP c = (1,64 0,0216 T L ) COP c ARI COP h = (0,85 0,0072 T L ) COP h ARI

28 Performans Katsayısı (COP) COP c ARI, ARI Standardı ndaki (Air-conditioning and Refrigeration Institute) su giriş sıcaklığı 85 F (29,4 C) için, soğutma modundaki ısı pompalarının performans katsayısıdır ve (COP c ARI = 3,2 olarak kabul edilmiştir). COP h ARI ise yine ARI Standardı ndaki su giriş sıcaklığı 70 F (21,1 C) için, ısıtma modundaki ısı pompalarının performans katsayısıdır ve (COP h ARI = 4,0 olarak kabul edilmiştir). T L, çevrim suyu sıcaklığıdır ( C).

29 Eş Zamanlı Olarak Isıtma ve Soğutma Uygulaması Su çevrimli ısı pompası sistemi, yukarıda bahsedilen özellikleri ile birlikte bina içerisinde soğutma uygulaması gerektiren alanlardan (genel olarak merkez bölgeler) eş zamanlı olarak ısıtma uygulaması gerektiren alanlara (genellikle çevre bölgelerdeki mahaller) ısı enerjisinin transfer edildiği yada enerji dengelemesi yapıldığı birçok ticari ve kamuya ait binalarda sağladığı enerji tasarrufu ile de daha etkileyici, tercih edilen bir konuma ulaşmaktadır (Şekil 8). Eş zamanlı olarak ısıtma ve soğutma uygulamasının yapıldığı çalışma şartında enerji tasarruf ve sistem performans karakteristikleri geleneksel sistemlerden farklıdır.

30 Şekil 8. Çok katlı bir binada su çevrimli ısı pompası uygulaması

31 B) Doğal enerji sistemi: İş merkezlerinde çalışan yoğun elektronik alet ve insan, bilgisayar odaları, mutfaklar, toplantı odaları mevsimlerden bağımsız olarak ısıtma-soğutma yükleri yaratırlar. Bu nedenle birçok zaman cihazlardan çıkan suların karışımı hiçbir ek enerji katılmadan tekrar sisteme yollanabilecek konumda ortaya çıkmaktadır. Şekil 5-7 de verilen su kaynaklı ısı pompası sistemlerinde kule devresi ısı atılan ortamı kazan ise ısı kaynağını oluşturmaktadır. Bu her iki kaynak yerine, toprak, göl ve benzeri yer üstü suları ile yer altı sularını kullanma fikri, tüm Yer Kaynaklı Isı Pompalarının gelişmesi ve yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır (Şekil 9-10).

32 Atmak istediğimiz enerjiyi doğada bulunan sonsuz diye nitelendirebileceğimiz doğal ısı kaynaklarını kullanarak çözmek Şekil 9. Doğal çözüm Topraktaki ısı enerjisi antifriz devresine verilir, bu devredeki ısı da, ısı pompasındaki çevrim akışkanına aktarılır.

33 Şekil 10. Çok katlı bir binada toprak kaynaklı ısı pompası uygulaması

34 B) Doğal enerji sistemi Toprak altına 3 metre kadar inildiğinde sıcaklık yaz kış çok az farklılık göstermekte ve sonsuz bir kaynak sağlamaktadır (Şekil 11 ve Tablo 1). Genel uygulama, kullanılacak üniteler için gerekli olan toplam enerji atımına ve toprak yapısına uygun olarak hesaplanan polietilen boruların toprak altına yerleştirilmesi ve bunun içinden sistem suyunun sirküle edilmesidir (Şekil 12).

35 Şekil 11. Toprak altı sıcaklığının aylara göre değişimi

36 Toprak cinsine göre çekilen ısı: Kumlu kuru zemin q = 20 W/m Kumlu yaş zemin q = 40 W/m Taşlı yaş zemin q = 60 W/m Yeraltı suyu olan toprak katmanlar q = W/m dir. İki sondaj kuyusu arasındaki mesafe 5 ile 6 m arasında olması gerekir. Şekil 12.

37 Tablo 1. Bazı illerin 1 m derinlikteki toprak sıcaklıkları (ºC)

38 Bütün sular bir enerji kaynağıdır. Denizler (Tablo 2), göller, nehirler, toprak altı su akıntıları veya kaynakları enerjinin atılıp alınmasını sağlayabilirler. Bu tip uygulamalarda genelde ara bir eşanjör kullanılır ve iki su birbirine karıştırılmaz (Şekil 13). Bu tip uygulamalar ülkemizde de merkezi sistemler şekilde yapılmış olup çalışır haldedir. Yurt dışında ise özellikle ısıtma amaçlı olarak çok büyük boyutlu kollektif kullanım örnekleri mevcuttur.

39 Tablo 2.

40 Şekil 13. Deniz uygulaması

41 4. SU ÇEVRİMLİ ISI POMPALARINDA YAPILAN OPSİYONEL TASARIM İŞLEMLERİ 4.1. Değişken Hızlı Pompalama Su çevrimli ısı pompası çevriminde değişken hızlı akış kontrolü uygulamasında pompalama enerjisi önemli miktarda azalır. Bina içi kullanım oranlarının değişken olduğu oteller, birbirinden bağımsız ofislerin bulunduğu binalar bu sistemler için çok uygundur. Değişken akış hızlı sistemi, bir pompa hız kontrolörü (frekans kontrol motorlu pompa), çevrim basınç sensörü ve her bir ısı pompası için iki yollu tecrit vanasından oluşmaktadır.

42 4.2. Isıl Depolama Düşük sıcaklıklı ısıl depolamanın (15 C - 40 C) ticari binalarda, su çevrimli ısı pompalarının öncelikli olarak soğutma modunda çalıştığı ılıman iklimlerde bir çok pratik uygulaması bulunmaktadır. Isıl depolamanın kullanıldığı uygulamalar sabah ilk ısıtma yapılması, pik yük şartları ve kullanım suyu ısıtması olarak sayılabilir. Isıl depo kazan dönüşüne yerleştirilmelidir. Bu suretle kazan önce ısıl depo yerine çevrim suyunu ısıtacaktır.

43 4.3. Yangın Söndürme Sprinkler Sistemi Su çevriminin sprikler sistemi ile entegrasyonunun sağlanması önemli ölçüde pompalama masraflarını düşürecektir. Tasarım aşamasında tescilli lisanslı uygulamalar göz önüne alınır.

44 4.4. Tasarım İşlemleri Taahhüt ve inşaat işleri yapan müteahhit ve proje hazırlayan mühendislik firmaları tasarım uygulamalarında sırayla aşağıdaki işlemleri yaparlar: Isıl alanlar tespit edilir, Mahallerdeki ısıtma ve soğutma yükü tespit edilir, Su çevrim hattı yerleşim planı üzerine yerleştirilir, Döngüdeki su debisi tespit edilir, Çevrim sıcaklığı belirlenir, Cihaz verimlilikleri değerlendirilir, Cihaz seçimi yapılır, Soğutma kulesi seçimi yapılır, Kazan seçimi yapılır, Pompa ve boru ebat hesapları yapılır, Sirkülasyon pompası seçimi yapılır, Drenaj hattı tasarımı yapılır, Havalandırma sistemi tasarımı yapılır, Kontrol sistemi seçilir.

45 5. SU ÇEVRİMLİ ISI POMPASI ÇEVRİM SUYU SICAKLIK ARALIĞI Seçilen ısı pompasının konfigürasyon ve coğrafi konumuna bağlı olarak, Isı pompası giriş sıcaklıkları tespit edilir. ARI nın su kaynaklı ısı pompaları için iki test standardı vardır. ARI 320 standardı su çevrimli ısı pompalarında, ARI 325 açık çevrimli yer altı su kaynaklı veya su tarafı ekonomizerli su çevrimli ısı pompası sistemi için uygulanmaktadır. Isı pompalarını seçer ve boyutlandırırken ünitenin ARI sertifika gerekliliklerine uygun ve tespit edilen su girişçıkış sıcaklık aralığında verimli olarak çalışabilirliğine dikkat edilmesi gerekmektedir.

46 6. SU ÇEVRİMLİ ISI POMPASI SİSTEMİNİN AVANTAJLARI 1. Düşük Maliyet (Tablo 4) - İzole gerektirmeyen borulama, - Sadece 2 boru ile ısıtma/soğutma konforu, - Bina otomasyon zorunluluğu olmaması, - Çok az mekanik oda gereksinimi mevcut olması, - Geniş kanal şaftları gerektirmemesi, - Yapılan sistem karşılaştırmaları tablosunda da SKIP sistemin paket klimalardan sonra en ucuz sistem olduğu görülmektedir.

47 Tablo 4.

48 2. Yüksek enerji verimi - Enerji geri kazanım imkanı - Çok iyi kısmi yük verimi - Binada aynı anda kazan ve kule kullanımı gerektirmez - Yüksek ısıtma/soğutma COP değerleri

49 3. Bağımsız Zon Kontrolü Her zondaki üniteler ile istenilen anda ısıtma yada soğutma yaparak ideal ortam kontrol imkanı 4. Binada az yer gereksinimi Genelde asma tavan uygulaması ile kazan dairesine minimum gereksinim 5. Basit ve ekonomik bakım maliyeti (Tablo-6) Basit ünite dizaynı ve kapalı devre sistem sayesinde minimum bakım ihtiyacı 6. İhtiyaca göre kolaylıkla cihaz ekleme Sistemin su dağıtım borularına kolaylıkla ek branşmanlar ile yeni cihaz montajı yapılabilir. Cihaz adedi çok artmadığı sürece boru yada pompalarda değişiklik gerekmez.

50 Tablo 5.

51 7. Her kullanıcının harcamasının ayrı ölçülebilmesi Klima cihazlarının en çok enerji kullanan parçaları kompresör ve fan üniteleridir. Her ünitenin ayrı elektrik bağlantısı olduğundan kolaylıkla harcama ölçümü yapılabilir. Bu durum kiralık işyerleri ve alışveriş merkezlerinde büyük bir avantajdır. 8. Uzun cihaz ömrü Bina içindeki çalışma şartları ile cihaz ömürleri diğer sistemlere göre daha fazladır. 9. Çevre Dostu Ünitelerin kapalı devre ve direk genleşmeli olması nedeni ile çok az Freon gazı kullanır. Bu da herhangi bir kazada ortama kaçacak gazın çok az olması demektir.

52 7. SONUÇ Su çevrimli ısı pompası sistemlerinin ticari ve kamu binalarındaki iklimlendirme prosesinde önemli bir yeri vardır. Enerji kazanımı, bina içerisindeki eş zamanlı olarak soğutma yapılan bölgeler ve ısıtma yapılan bölgeler arasında ısı transferi ve dengelemesi yapılarak sağlanmaktadır. Su çevrimli ısı pompası cihazları, 50 yıldır başarılı bir şekilde Amerika ve Avrupa da kullanılmaktadır. Ülkemiz için kısmen yeni sayılabilecek bu teknoloji, bizde de çok hızlı bir gelişim içindedir. Sistemin basitliği, ilk maliyetinin ucuzluğu, sağladığı konfor ve enerji ekonomisi nedeni ile tercih edilmektedir.

53 SONUÇ Enerji kaynaklarının pahalılaşması, azalması; enerji, sanayi ve ulaştırma sektörlerinden doğan kirlenmeler dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevreyi korumaya yönelik önlemlerin alınmasını gerekli kılmıştır. Isı pompaları, gerekli iyileştirmeler yapıldığı takdirde yüksek performansları ve düşük enerji tüketimleri ile, enerjiye yüksek bedeller ödeyen, üstelik birbiri ardı sıra enerji krizleri yaşayan ülkemize ekonomik anlamda büyük katkılar sağlayacaktır.

54 Doğal enerjinin kullanımının getirdiği avantajlar ise, kazan dairesinin çok küçülmesi, bina dışında hiçbir cihaz olmaması, düşük ve stabil sistem su sıcaklığı sayesinde çok yüksek verim olarak ortaya çıkacaktır. Genel sistem olarak kullanımlara bakıldığında, su kaynaklı ısı pompası uygulamalarının yukarıda anlatılan tüm şekillerde, küçük tek cihazlı ev uygulamalarından, yaklaşık 1500 adet cihazın aynı kapalı devre su hattına bağlı olduğu 50 katlı iş merkezlerine kadar çok geniş bir kullanım alanı bulduğunu görüyoruz.

55 8. İstanbul da bir uygulama

56 Metro AVM Meydan AVM, İskandinav ülkelerini dahil etmezsek şu anda Avrupa nın ve Türkiye nin en büyük ( m2 büyüklüğündeki), en çevreci toprak kaynaklı ısı pompası projesidir. Metro Group Asset Management ın 100 milyon avro yatırımla kurduğu bu alışveriş merkezi, grubun toprak kaynaklı ısı pompası uygulaması ile kalorifer kazanı olmaksızın, doğal bir kaynak olan toprak enerjisi sistemiyle ısıtılıp soğutulan ilk projesidir.

57 Proje Künyesi: Projenin Kapsamı : Alışveriş Merkezi Projesi (Süpermarket Sinema -Mağazalardan oluşan) yaklaşık 130 bin m² alanda oluşturulmuş olup 70 bin m² lik satış alanına sahiptir. Toplam Soğutma Yükü : kw Toplam Isıtma Yükü : kw Toplam Ünite Adedi : 108 adet ısı pompası ünitesi (en küçük kapasite 1,5 kw, en büyük kapasite 65 kw) Toplam Sondaj - Boru Metrajı : m Toplam Kuyu Adedi ve Ortalama Metrajı : 208 kuyu / 88 m

58 Metro AVM de kullanılan cihazlar: 108 adet, GRH006 modelinden GLV300 modeline kadar değişik adet ve kapasitelerde Climate Master ısı pompası cihazı 1 adet, kw lık REF-A-254 AXI- SILENT kapalı tip Decsa soğutma kulesi. 17 adet, KG20 - KG400 aralığında değişik adet ve kapasitelerde Wolf ısı geri kazanımlı klima santrali 17 adet, % 100 taze hava kullanabilen 190 kw a kadar çeşitli kapasitede FHK model Lennox paket tip ısı pompası (su soğutmalı rooftoplar) cihazları mevcuttur.

59 Metro AVM Bina otomasyon sisteminde fiziksel nokta sayısı1288 dir. Bunların 952'si mekanik sistemlerdedir. Elektrik ve aydınlatmadan gelen nokta sayısı ise 336 dır. Bunun dışında 5 tane sudan suya, 17 tane su soğutmalı rooftop ve 96 tane su kaynaklı ısı pompası, bunların elektrik devreleri üzerine takılan 118 adet enerji analizörü ve su devreleri üzerindeki 118 adet kalorimetre olmak üzere toplam 354 tane cihazla Mod Bus ve M bus üzerinden haberleşilmektedir.

60 Metro AVM Bu sistem ile yılda 1,3 milyon kw primer enerji tasarrufu öngörülüyor. Sistem için hesaplanan CO2 tasarrufu yılda 350 tondur. 12 cm kalınlığında EPS ile ısı yalıtımı yapılmıştır.

61 Metro AVM Binanın çatı alanı yaklaşık 55 bin m2 ve bunun 30 bin m2 yeşil alandır. Bu özelliği ile Meydan, dünyanın tek alanda, en büyük yeşil alanlı çatısına sahiptir. Bu yeşil örtü ısı yalıtımına katkıda bulunduğu için enerji maliyetlerine de önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca 8 desibellik bir ses azaltımı da sağlamaktadır.

62 Sistem aynı zamanda büyük bir ısı deposu olarak da kullanılıyor. Yaz mevsiminde havalandırma sisteminden, yani soğuk üreteçlerinden gelen ısıya, kış mevsiminde ısınmak için gereksinim duyulur. Alışveriş meydanının soğutma gücü ısıtma gücünden hayli fazladır. Bu nedenle ilaveten toplam gücü kw olan iki tane soğutma kulesi tesis edilmiştir. Bu kuleler gereksinim duyulması halinde alışveriş meydanındaki 50 mağazada yazın yüksek derecedeki sıcaklıklarda bile, bir mekan klimasının hüküm sürmesini sağlar.

63 Metro AVM Meydan AVM de hiç kazan yoktur. Isıtma yükünün tamamı topraktan genelde 25ºC'nin altındaki su ile yapılmaktadır. Merkezi ısıtma yoktur. Fancoillerde serpantinde dolaşan şartlandırılmış suyun temininde sudan suya ısı pompalarından yararlanılmıştır. (ısıtma 50/40ºC ve soğutma 7/12ºC) Kule-kazan denilen bu hibrid sistem uygulamasında 9 yılda sistemin kendisini amorti edebileceği hesaplanmıştır.

DİREK GENLEŞMELİ SİSTEMLERDE SU KAYNAKLI ISI POMPASI CİHAZLARI

DİREK GENLEŞMELİ SİSTEMLERDE SU KAYNAKLI ISI POMPASI CİHAZLARI 431 DİREK GENLEŞMELİ SİSTEMLERDE SU KAYNAKLI ISI POMPASI CİHAZLARI Tunç KORUN ÖZET Su kaynaklı ısı pompası sistemleri, ünitelerin kondenser tarafının su ile soğutulduğu sistemlere verilen genel tariftir.

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMLERİ Isıtma/soğutma sektörünün geleceğini iki temel unsur belirleyecektir. Birincisi klasik enerji kaynaklarındaki azalma ve buna bağlı olarak bu enerji kaynaklarının

Detaylı

Isı Pompaları. www.formgroup.com

Isı Pompaları. www.formgroup.com Isı Pompaları MADE IN USA www.formgroup.com Isı Pompaları Kimdir? İçindekiler ISI POMPASI GENEL Isı Pompası Nedir? Isı Pompası Avantajları Isı Pompası Sistemi Genel Özellikler Isı Pompası Çalışma Prensipleri

Detaylı

SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI

SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI _ 317 SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI Veli DOĞAN ÖZET Daha az elektrik tüketen soğutma sistemlerinin kurulması için yapılan yoğun çalışmalar devam

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

Sabit Debili %100 Taze Havalı Primer Havalandırma Santralı Kontrol Sistemi

Sabit Debili %100 Taze Havalı Primer Havalandırma Santralı Kontrol Sistemi Sabit Debili %100 Taze Havalı Primer Havalandırma Santralı Kontrol Sistemi Sistem; ısıtıcı serpantin, taze hava ve egzoz havası damperleri ile aspiratör ve vantilatörden oluşmaktadır. Sistem %100 Taze

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ISI SİSTEMLERİ

YENİLENEBİLİR ISI SİSTEMLERİ www.attoenerji.com YENİLENEBİLİR ISI SİSTEMLERİ PETROL VE GAZIN OLMADIĞI BİR GELECEKTE ISI POMPALARIYLA ÖZGÜRLÜĞÜ KEŞFEDİN HER KONUNUN BİR UZMANI VARDIR ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE DOĞRU TERCİH Isı pompalarının

Detaylı

Isı Pompası Sistemleri

Isı Pompası Sistemleri Isı Pompası Sistemleri Heat Pump Systems Yazar : Şaban DURMAZ Özet Bu makalede çeşitli ısı pompası tiplerinin çalışma prensipleri, günümüzde uygulamada en çok tercih edilen elektrik tahrikli kompresörlü

Detaylı

Isıtma. Katalogu İKLİM KONFORU. Tüm Mevsimlerde SON KULLANICILAR İÇİNDİR. Isıtma. Klima. Merkezi Sistemler. Soğutma

Isıtma. Katalogu İKLİM KONFORU. Tüm Mevsimlerde SON KULLANICILAR İÇİNDİR. Isıtma. Klima. Merkezi Sistemler. Soğutma SON KULLANICILAR İÇİNDİR Isıtma Tüm Mevsimlerde İKLİM KONFORU Katalogu Isıtma Klima Merkezi Sistemler Soğutma Isıtma - Sıcak kullanım suyu - Soğutma Daikin Altherma, YÜKSEK VERİMLİ ÇÖZÜMLER konutlarda

Detaylı

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır.

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır. 1. KLİMA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Binaların kullanım amaçları, bulundukları bölge ve bölgeye bağlı olarak dış hava şartları değişkendir. Yatırımcılar, bina sahipleri veya binayı kullananlar farklı

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

WS Serisi. Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi

WS Serisi. Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi WS Serisi Bu katalogda verilen teknik bilgiler, en son yeniliklerin müşterilere aktarılabilmesi için önceden bildirilmeksizin ASAL tarafından

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1-Kullanım amacına göre Konfor klima Endüstriyel klima Hijyenik klima 2- Büyüklüğüne göre Bireysel klima Merkezi Klima 3- Fan Basıncına Göre: Yüksek basınçlı

Detaylı

ÖZET GİRİŞ KLİMA SANTRALLARI VE SOĞUTMA GRUPLARI

ÖZET GİRİŞ KLİMA SANTRALLARI VE SOĞUTMA GRUPLARI ÖZET Bu bildiride klima ve havalandırma tesisatında karşılaşılan problemler. Çok sık yapıldığını gördüğümüz hatalar, literatürde ve teknik toplantılarda karşılaşılan ve dikkati çeken notlar bir araya getirilerek

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR)

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ / YAPI İŞLETMESİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) Prof.Dr. Olcay KINCAY Yrd.Doç.Dr. Handan ÇUBUK Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZKAN

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

SOĞUTMA. ticari ve konut uygulamaları için iklimlendirme

SOĞUTMA. ticari ve konut uygulamaları için iklimlendirme emura SOĞUTMA İKLİMLENDİRME ISITMA MERKEZİ SİSTEMLER ÜRÜN KALİTESİNDE LİDER FİRMA Daikin ticari, endüstriyel ve konut uygulamaları için yüksek enerji verimliliğine ve çok geniş bir seçim aralığına sahip,

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI İKLİMLENDİRME VE HAVALANDIRMA TESİSATI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

83. Sayının ekidir. 83. sayının ekidir.

83. Sayının ekidir. 83. sayının ekidir. 83. Sayının ekidir. HVAC SİSTEM ANALİZİ VE SİSTEM SEÇİMİ Bir Sistemin Seçimi HVAC Sistemleri ve Ekipmanı Yer Gereksinimleri Hava Dağıtımı Boru Tesisatı Sistem Yönetimi Bir HVAC sistemi, belirli bir mahalde

Detaylı

DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ Daikin Europe N.V. s. 02 Daikin, endüstriyel, ticari ve konut tipi kullanım için yüksek kaliteli iklimlendirme ekipmanlarını 70 yıldır başarılı bir şekilde

Detaylı

BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI

BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI 170 BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI 6.1 GİRİŞ Klima ve havalandırma tesisatlarında veya endüstriyel havalandırma ve hava ile taşıma tesisatlarında havanın nakli amacı ile hava kanalları kullanılmaktadır. Bu bölümde

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI*

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* Đbrahim ĐŞBĐLEN 1948 Manisa doğumludur. 1964 yılında Ankara Yapı Enstitüsü'nün Tesisat Bölümü'nü, 1972 yılında Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek

Detaylı

Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri

Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri Hosgeldiniz! Vorlage 1 09/2007 Viessmann Werke Tesisat örnekleri Konutlar ve Ticari Binalar İçin Merkezi Isıtma Sistemleri Program içeriği : Binalarda

Detaylı

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mak. Müh. M. Sabri ŞAMDAN Enstitü Anabilim Dalı : MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ Enstitü

Detaylı

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Dr. Ibrahim Cakmanus, Arif Kunar, Gokhan Toprak, Ayse Gulbeden Özet Bu makalede, Ankara da yerleşik ESER Yüklenimcilik ve Sanayi A.Ş nin yönetim

Detaylı

İçindekiler. Giriş En Son Teknolojilerimiz Neden City Multi? Uygulama Alanları Mitsubishi Electric City Multi

İçindekiler. Giriş En Son Teknolojilerimiz Neden City Multi? Uygulama Alanları Mitsubishi Electric City Multi İçindekiler Giriş En Son Teknolojilerimiz Neden City Multi? Uygulama Alanları Mitsubishi Electric City Multi Dış Üniteler S Serisi HeatPump Y Serisi HeatPump Düşük CO2'li Y Serisi Zubadan Heatpump Y Serisi

Detaylı

izin işiniz VRV ÜRÜN SERİSİ TİCARİ KATALOG

izin işiniz VRV ÜRÜN SERİSİ TİCARİ KATALOG izin işiniz bizim işimiz VRV ÜRÜN SERİSİ TİCARİ KATALOG Avantajları Bina Bina sahipleri için için avantajlar Daikin ın Daikin ın özel inverter özel inverter teknolojisi teknolojisi ve değişken ve değişken

Detaylı