UYGULAMALARDA GENEL OLARAK TEMEL KONULARIN TASARIMCI GRUPLAR İLE İRDELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGULAMALARDA GENEL OLARAK TEMEL KONULARIN TASARIMCI GRUPLAR İLE İRDELENMESİ"

Transkript

1 UYGULAMALARDA GENEL OLARAK KARŞILA ILAŞILAN ILAN VE BELİRS RSİZLİK İÇEREN BAZI TEMEL KONULARIN TASARIMCI GRUPLAR İLE İRDELENMESİ MTMD MEKANİK K TESİSAT SAT MÜTEAHHİTLER TLERİ DERNEĞİ 2. ÇALIŞTAYI MAYIS 2009

2 MTMD 2.ÇALIŞTAY PROGRAMI 23 MAYIS CUMARTESİ OTELE GELİŞ İŞLER SERBEST ÖĞLE YEMEĞİ OTURUM OTURUM OTURUM SERBEST AKŞAM AM YEMEĞİ ve SERBEST 24 MAYIS PAZAR KAHVALTI OTURUM OTURUM ÖĞLE YEMEĞİ OTELDEN AYRILIŞ

3 MTMD 2.ÇALIŞTAY PROGRAMI 1.OTURUM KONULARI AMAÇ REZERVASYONLAR ÇELİK K KONSTRÜKSİYON İŞLER LERİ KAİDELER İNŞAİ İŞLER VİTRİFİYE MALZEMELERİ 2.OTURUM KONULARI BORU MONTAJ MALZEMELERİ BORU KONSOLLARI BORU BOYAMA İŞLER LERİ BORU YIKAMA, KİMYASAL K YIKAMA

4 MTMD 2.ÇALIŞTAY PROGRAMI 3.OTURUM KONULARI HAVA KANALLARI ELEKTRİK İŞLER LERİ SİSMİK K KORUMA İZOLASYON KALINLIKLARI 4.OTURUM KONULARI DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR VE BALANSLAMA OTOMASYON ÇİZİMLER, BAKIM İŞLETME EL KİTABIK 5.OTURUM GENEL DEĞERLEND ERLENDİRME RME VE MARKA SEÇİMİ

5 REZERVASYONLAR Boru ve kanal donatılar larının n duvar, döşeme v.b. geçiş uygulamaları Saptama ve öneriler; 1) Boru ve kanalların n duvar, yangın n duvarı ve döşemelerden geçişleri önemli bir detay uygulamasıdır. 2) Doğal olarak Tasarımcı Guruplar özgün detaylarını talep edebilmelidir. Ancak mümkün ise Tipik Uygulamalar konusu tasarımc mcılarca belirlenmelidir. 3) Yapılacak uygulamalarda inşai işler i ve mekanik disiplin kapsamları belirtilmelidir. Rezervasyonun açılmas lması,, kovan(sleeve) izolasyon ve uygun mastik uygulaması mekanik disiplin, kovan dışıd dolgu, inşai işler i ve boya inşai gurup tarafından uygulanmalıdır. 4) Keşif özetlerinde Borulama-Müşterek Tesisat ve Hava Kanalı- Havalandırma İşleri leri bölümlerinde konu ile ilgili bir poz açılmal lmalı ve set fiyatı istenilmelidir. 5) Karotla açılacak geçişler için karot bedelleri B.B.B.F. de belirtildiği i gibi keşiflere eklenmelidir. EK - 1: TİPİK T K UYGULAMA DETAYI KAPSAM BELİRLEMES RLEMESİ

6

7

8

9

10

11 ÇELİK İŞLER LERİ B.B.B.F. tanımlar mlarından taşı şınan bazı belirsizlikler sorun yaratmaktadır. r. B.B.B.F. tanımlar mlarında boru montaj bedeli içinde tanımlanan taşı şıyıcıların n sınırlars rları dizayn gurubuna bırakb rakılmıştır. Saptama ve öneriler; 1) Kelepçe ve kayar mesnetler Boru montaj malzemesi ne dahildir. 2) Tavana asılı tekil boruların, dübel. rod ve kelepçeleri boru montaj malzemesi ne dahildir. 3) Çoklu borular standart galvanizli perfore üretimler olan 2mm kalınl nlığında (2x50 mmxmm) ) U ve L profiller ile, ilave bir takviye gereksinimi olmadan taşı şınabiliyor ise boru montaj malzemesi kapsamında değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. 4) 3.madde dışıd ışındaki galvanizli veya siyah malzeme taşı şıyıcıları çelik konstrüksiyon işi olarak değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. 5) Kollektör mesnetleri çelik konstrüksiyon işi dir. i 6) Ekipmanların n üretici / tedarikçi temin kapsamı dışındaki kaide, taşı şıyıcı ve askı elemanları çelik konstrüksiyon işi dir. i 7) Hava kanallarında nda 2400 mm genişli liğe e dek tekil konsollamalar kanal fiyatları içerisindedir. 8) Çelik konstrüksiyon işlerinde i siyah malzeme üretimlerinde astar ve son kat uygulamalarının n dahil olduğu u keşiflerde belirtilmelidir. Ayrıca galvanizli çelik konstrüksiyon tanım m ve fiyatları talep edilmelidir.

12 KAİDELER Saptamalar ve öneriler; 1) İnşai kaidelerin inşaat gurubu tarafından yapılaca lacağı teknik şartnamede belirtilmelidir. 2) Titreşim im izolatörü talep edilen ekipman ile ilgili olarak ilgili ekipmanın keşif listesinde yer aldığı poz numarasından ndan sonra... titreşim im izolatörleri şeklinde bir ilave poz konulmalıdır. EK 2: TİPİK T K RESİM

13 KAİDELER

14 İNŞAAT İŞLER LERİ Çok özel durumlar dışıd ışında mekanik disiplin kapsamında inşaat işii olmamalıdır. Gömülü tesisat ile ilgili olarak, kazı,, dolgu, sıkışs ıştırma v.b. işlerin inşai gurup tarafından yapılaca lacağı açık k olarak belirtilmelidir.

15 VİTRİFİYE VE ARMATÜR Sıhhi Tesisat kapsamında bulunan söz konusu ekipmanlar genel olarak Mimari Grup tarafından belirlenmektedir. Genel tanımlar ile donatılar kapsama alınmaktad nmaktadır. Marka ve tiplerin belirli olmaması durumunda söz konusu donatılar için sadece montaj bedelleri kapsama alınmal nmalıdır.

16 BORU MONTAJ MALZEMELERİ Boru montaj malzemeleri ile ilgili oranlar proje niteliği i esaslarında çok farklı olabilmektedir. Saptamalar ve öneriler; Boru montaj malzeme oranları; 1) a- Siyah ve galvaniz borularda dişli uygulamalar... %30 b- Siyah ve galvaniz borularda kaynaklı uygulamalar... %25 c- Yivli boru bağlant lantılarında... %60 d- UPVC pissu borulama... %35 e- Pik pissu borulama... %80 f- PP pissu borulama (Sessiz Boru)... %50 g- PPRC temiz su... %50 olarak belirtilmelidir. 2-) Teklif aşamasa amasında, teklif veren guruplara tekliflerinde belirtmek üzere boru montaj malzemesi oranlarını değiştirme imkanı verilmelidir. 3-) Mümkün ise özellikle Pissu-Pik boru uygulamasında fitting ve kelepçe bedelleri sayısal sal olarak keşiflendirilmeli ve fiyat istenmelidir. 4-) Boru montaj malzeme oranları malzeme ve işçi şçilik bedellerinin tamamına uygulanmalıdır.

17 BORU KONSOLLARI Saptamalar ve öneriler; 1) Boru konsollama mesafeleri gerek teknik ve gerekse ekonomiklik açısından önemli bir konu olmaktadır. 2) Standartlar ve pratikler esaslarında farklı servis ve boru cinsleri ile ilgili boru taşı şıyıcı mesafeleri teknik şartnamelerde belirlenmelidir. Veya servisler bazında esas alınacak kaynak referans veya özel uygulamalarda ilgili boru üreticisinin tavsiyelerinin esas alınaca nacağı belirtilmelidir. 3) Ana sistemler ile ilgili olarak MMO veya TTMD bünyesinde oluşturulan Tasarım m Komisyonları tarafından bir çalış ışma yapılarak sektörümüze güvenilir bir kaynak sağlanabilir.

18 BORU BOYA UYGULAMASI Saptamalar ve öneriler; 1) Uygulamalarda önemli hataların n yapıld ldığı ve önemi kavranılmam lmamış olan, borulara boya uygulaması,, toplam kalitenin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktad turmaktadır. r. 2) Önemine rağmen şantiye koşullar ulları maalesef gerekli uygulamayı yapacak alt yapıyı hazırlama imkanı vermemektedir. 3) Ülkemizde boru üretim firmalarından büyük bir bölümü belirli metrajların üzerindeki taleplerde üretim sonrası gerekli koşullar ulları sağlayarak astar boyalı olarak boru satışı yapmaktadır. 4) Büyük boru metrajları olan işlerde i boruların şantiyeye boyalı olarak getirilmesi talep edilmelidir. 5) Boruların şantiyeye boyalı olarak getirilmesi talebi ile birlikte metraj artımı veya değişikliklerden ikliklerden kaynaklanan ilave talepler için şantiyede mekanik temizleme sonrası astar boya uygulanabileceği i ayrıca belirtilmelidir. 6) Astar ve son kat boyalar için boya üretici firmanın n önerileri esas alınmal nmalıdır.

19 BORU YIKAMA ve KİMYASAL K YIKAMA Saptamalar ve öneriler; 1) Sadece su ile yıkanacak y sistem ve devreler ile su ile yıkandy kandıktan ktan sonra kimyasal yıkama y yapılacak devreler belirlenmelidir. 2) Sadece su ile yıkany kanıp, temizleme yapılacak devreler için keşif özetlerinde yıkama pozu açılmayabilir. Ancak kimyasal yıkama y yapılacak devreler ile ilgili olarak Kimyasal YıkamaY kama başlığı altında ayrı ayrı sistem ve devreler belirtilerek, yaklaşı şık k hacimleri ile birlikte keşiflere dahil edilmelidir. 3) Kimyasal Yıkama Y fiyatlarına temizleme kimyasalları dahil olmalı,, ancak kimyasal temizleme sonrası son dolum yapıld ldıktan sonra sisteme ilavesi gereken Koruyucu Kimyasal ın ilgili pozlarda verilen fiyatlara dahil olmadığı belirtilmelidir. Koruyucu kimyasallar bir sarf malzemesi olup, işletme gideri olarak değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. 4) Antifriz uygulamalarında gerekli kimyasalların n fiyatlarının n kapsam dışıd olduğu u belirtilmelidir. 5) Sistemlerde işletme i dönemi kimyasalları,, örneğin kule kimyasalları kapsam dışıd tutulmalıdır.

20 HAVA KANALLARI Konu ile ilgili olarak aşağıa ğıda belirtilen saptamalar ve önerilere esas olan kısa bir açıklama Ersin GÖKBUDAK tarafından yapılacakt lacaktır. Saptamalar ve öneriler; 1) Uygulamalar genel olarak SMACNA veya DW 144 e e uygun olarak talep edilmektedir. 2) Keşiflerde Kanal geniş kenarı / Galvanizli saç kalınl nlığı belirlenmesi DW a göre verilmesi uygun olacaktır. 3) Galvanizli saç için galvaniz kaplama miktarının n üç nokta metoduna göre 200 gr/m² olması belirtilmelidir. 4) Flanş seçimi ve diğer uygulama değerleri erleri SMACNA ve/veya DW a uygun talep edilebilir. 5) Mümkün ise düz kanal ve şekillendirilmiş parçalar (dirsek, Te, redüksiyon) için ayrı keşifler verilmelidir. 6) Dairesel kanallar için mümkün ise fitting (ekleme) parçaları ayrı ayrı keşfe dahil edilmelidir. Eklem parçaları ayrı olarak belirtilemiyor ise, dairesel kanal eklem parçaları için bir % ayrıca keşfe dahil edilmelidir. EK 3: ERSİN N GÖKBUDAK AÇIKLAMA

21

22

23 ELEKTRİK İŞLER LERİ Saptamalar ve öneriler; 1) Mekanik kapsama dahil edilecek işler i net olarak tanımlanmal mlanmalıdır. 2) Mekanik işler i kapsamında tanımlanan elektrik işleri i genel olarak; - Mekanik Ekipman MCC panelleri - Otomasyon kontrol cihazlarının n bulunduğu u DDC paneller - MCC panelleri ile ekipman arası kablolama - MCC panelleri ile DDC panel arası kablolama - Otomasyon saha elemanları ile DDC paneller arası kablolama, aktivitelerini kapsayabilmektedir. 3) MCC paneller ile MCC ekipman arası kablolama işleri i mekanik işler i kapsamında olması uygun bir çözüm olarak görünmektedir. Kapsamın n bu esaslarda seçilmesi durumunda, MCC panoların, n, mekanik ekipmanların n yerleri ile MCC panolar ile ilgili teknik tanımlar verilmelidir. Ayrıca mekanik ekipmanlar ile ilgili dizayn değerlerine erlerine esas kurulu güçler ile hangi ekipmanların, n, hangi MCC panosundan besleneceği i listelenmelidir. 4) Otomasyonun mekanik işler i kapsamında olması durumunda, DDC paneller, MCC ile DDC arası kablolama ve saha elemanları ile DDC arası kablolama işleri i mekanik işler i kapsamında düşü şünülebilir. Ancak otomasyon işleri i ayrı bir ihale konusu ise söz konusu işlerin i tamamı mekanik işler i kapsamında olmamalıdır. 5) Her durumda MCC panellerinin elektrik beslemelerinin mekanik işler i kapsamı dışında olduğu u belirtilmelidir. 6) MCC panellerinin mekanik ekipman bünyesinde olan chiller, hidrofor gibi ekipmanlarda elektrik beslemelerinin mekanik kapsam dışıd ışında olduğu u belirtilmelidir. 7) MCC panellerinin mekanik işler i kapsamında olması durumunda, kapsam mekanik odaların içleri ile sınırls rlı tutulmalıdır. Fancoil üniteleri ve saha fanları bu kapsam dışıd ışında tutulmalıdır. 8) Tüm kapsam tanımlar mlarında frekans konvertörlerinin durumu ve montaj yeri açık k olarak belirtilmelidir.

24 SİSMİK K KORUMA Genel olarak çok kısa k tanımlar ile kapsama dahil edilen veya çok detaylı tanımlamalar ile verilen ancak fiyatlandırmaya esas olan keşiflerde tek satır r ile belirtilen konu ciddi haksız z rekabet ve tartış ışmalara neden olmaktadır. Saptamalar ve öneriler; 1) Dizayn aşamasa amasında sağlıkl klı olarak keşiflendirilmesi oldukça zor bir aktivitedir. 2) Ülkemiz koşullar ullarında fevkalade önem arz etmektedir. 3) Gerekliliğinin inin önemi ile birlikte, donatı temin kaynaklarının n azlığı ve zaman zaman abartılı çözümler sıkınts ntı yaratmaktadır. r. 4) Söz konusu uygulamalar temel olarak ekipman koruması ve donatı korumasından oluşmaktad maktadır. 5) Keşiflerin bölümsel olarak yapıld ldığı, Isıtma Tesisatı ı, Müşterek Tesisat v.b. gibi esas alınırsa her bölüm sonuna Sismik Koruma ilave edilmeli ve her bölüm için Ekipman Koruması, Donatı Koruması alt başlıklar kları bulunmalıdır. Ekipman Koruması başlığı altında sismik koruması düşü şünülen cihazlar ile ilgili alt bölümler bulunmalıdır. Örneğin...Poz lu chiller sismik koruması v.b. gibi Donatı koruması alt başlığı altında ise en azından... Tesisatı borularının n sismik koruması şeklinde fiyatlandırma talep edilmelidir. 6) Dilatasyon geçişleri ile ilgili sismik korumalar keşiflerde ayrıca verilmelidir.

25 Saptamalar ve öneriler; İZOLASYON 1) Sistemler ile ilgili olarak uygulanacak izolasyon malzemesi ve kalınl nlığı net olarak belirtilmelidir. Teknik şartname ve keşif özeti tanımlar mları arasında farklılık k olmamalıdır. 2) Hava kanalı izolasyon uygulamaları için olası durumlar, -Taze hava kanalı, -Mekanik odalar veriş ve dönüş kanalları -Veriş havası görünür mahalden geçen veya asma tavan arasında bulunan kanal uygulamaları -Dönüş havası,, asma tavan veya görünür mahalden geçen, klimatize edilen veya edilmeyen alanlardan geçen kanallar ile ilgili uygulamalar tanımlanmal mlanmalıdır. 3) İzolasyon kalınl nlıklarında 5 Aralık k 2008 tarihinde yayınlanan Bina Enerji Performansı Yönetmeliği dikkate alınmal nmalıdır., 4) Vana ve armatür izolasyonları ayrıca keşiflere dahil edilmelidir. 5) Boru izolasyonlarında nda saç veya pvc kaplama tanımlar mları verilirken dirsek, saplama, redüksiyon v.b. şekillendirilmi ekillendirilmiş uygulamaların n boru izolasyon kaplaması fiyatlarına dahil olduğu u vurgulanmalıdır. r. 6) Boru ve kanal izolasyon kaplamaları ile ilgili olarak kaplama malzemesi kalınl nlıklar kları ; Alüminyum saç kaplama için. DN15 DN ,6 mm DN200 DN mm Üstü çaplar mm Galvaniz saç kaplama için DN15 DN mm DN200 DN mm Üstü çaplar mm minimum değerler erler olmalıdır.

26 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA Konu ile ilgili olarak kapsam ve içerik genel tanımlamas mlaması için Mustafa BİLGE tarafından bilgi sunumu yapılacakt lacaktır. Saptamalar ve öneriler; 1) Keşif özetlerinde Devreye alma, test ve ölçüm çalış ışmaları başlığı ile fiyatlandırma talep edilmelidir. EK 4: MUSTAFA BİLGE B AÇIKLAMA

27 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA Test, ölçüm ve ayar çalış ışmaları TAB(TÖA) grubu tarafından yürütülmelidir bu grubun içinde yüklenici elamanlarının n yanı sıra ana yüklenicinin kontrol mühendisleri, elektrik alt yüklenici temsilcisi ve mal sahibi temsilcisi de bulunmalıdır. TÖA çalış ışmalarına başlamadan önce aşağıa ğıda açıklanan işlemlerini tamamlanmış olması gerekmektedir. 1- Projede tanımlanan ve montajları yapılan tüm ekipmanların n tasarımda da belirtilen özellikte ve kapasitede ayrıca belirtilen marka da kullanıld ldığını gösteren föylerin onaylandığı kontrol edilmelidir. Ek1 2-Projelerde uygulama sırass rasında yapılan değişikliklerin ikliklerin ( cihaz kapasite veya sistem değişikli ikliği i gibi ) prosedürlere uygun olarak yapıld ldığı ve kayıt altına alınıp p alınmad nmadığı kontrol edilmelidir. 3-AS BUILT( BİMİŞB İŞ İŞLER) projeleri tamamlanmış ve kontrol teşkilat kilatı tarafında onaylanmış olmalıdır, 4-Punc List ( kusurlu ve eksik işlerin) i tamamlanmış olduğu u kontrol teşkilat kilatı tarafından onaylanmış olmalıdır. 5-Ekipmanların( n( soğutma grubu, kazan, klima santralı,, pompalar gibi ) start up çalış ışmalarının n ilgili servislerin denetim ve kontrolünde tamamlanmış ve belgelendirilmiş olması gerekmektedir. 6- Kanal sızds zdırmazlık k testleri ve boru devresi hidrolik testlerinin yapılm lmış ve belgelendirilmiş olmalıdır.

28 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA Sistemde kullanılan lan ve projelerde özellikleri tanımlanan tüm ekipmanların kapasitelerin tasarım m değerleri erleri ile aynı olduğu u kanıtlanmal tlanmalıdır(iq), Ek 1 Ölçümler için kullanılacak lacak olan ve projede gösterilen yerlere veya TAB grubunun tavsiye edeceği i noktalara gerekli ölçüm noktalarının montajlarının n yapılm lmış olması gereklidir. Ölçüm noktalarının n yerleri standartlara uygun ( balans vanasının, n, pitot ölçü noktasının n yeri gibi) bir şekilde montajları yapılmal lmalıdır. Su ve hava debisi ölçümlerinde tasarım m değerleri erleri ile ölçüm değerleri erleri arasındaki +,- % 10 luk fark kabul edilebilir bir değerdir. erdir. TAB grubunun kullandığı test ve ölçüm cihazları uygun zaman diliminde alınm nmış kalibrasyon sertifikalarına sahip olmalıdır. Ölçüm, testler ve kapasite hesapları SMACNA veya ASHRAE gibi bezeri kabul görmüş yayınlarda açıkland klandığı şekilde yapılmal lmalıdır. Ölçüm sonuçları standartlara uygun test formlarına( işletim i testleri- OQ) işlenerek dökümante edilmelidir. Tasarım m değerleri erleri ile ölçüm sonuçları aynı föyde mukayeseli olarak gösterilmelidir( Ek 1)

29 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA (Hava tarafı test, ölçüm ve ayar çalış ışmaları) 1-Menfez, anemostat, düfüzör debi ölçümü ve ayarı ad. 2-Hava damperi debi ölçümü ve ayarı 3-Klima santralı hava debileri (Gidiş,, dönüş,, taze hava) ile ısıtıcı ve soğutucu batarya hava tarafı kapasite ölçümü, fitlere ve batarya basınç kaybı ölçümleri, elektrik motoru amper değerleri erleri ölçümü ad. 4-Egzoz fanı hava debisi, elektrik motoru amper ölçümleri ad. 5-VAV- CAV min.. maksimum hava debisi ve basınç kaybı ölçümü ad. ad.

30 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA (Su tarafı test, ölçüm ve ayar çalış ışmaları) 1-Isıtıcı ve soğutucu batarya su debisi ölçüm ve ayarı,, sıcakls caklık, k, ve basınç kaybı ölçümü ile batarya kapasitelerinin belirlenmesi. 2-Pompa debisi ve basma yüksekliği i ile elektrik motoru amper değerlerinin erlerinin ölçümü ad. 3- Soğutma grubu evaparatör ve kondenser basınç kaybı,, sıcakls caklık k ölçümleri ad. 4- Isı değiştirici su debisi, sıcakls caklık, k, basınç kaybı ölçümleri ve kapasite hesabı ad. 5- Soğutma kulesi sıcakls caklık k farkı ve su debi ölçümleri ile kapasite ölçümleri ad. 6- Akış ışkan temizlik ve kimyasal kontrölü 7- Emniyet vanaları testleri

31 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA (Bina Otomasyon Sistemi Testleri) Tüm fonksiyon ve kalibrasyon testleri testleri gr.

32 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA (Yangın n Sistemi Testleri) 1-Yangın n pompası basınç -debi eğrisinin e doğrulu ruluğunun unun belgelendirilmesi ad. 2-Islak, kuru, pre action vana testleri,flow switch testleri ad. 3- Duman tahliye ve basınçland nçlandırma fanlarının n yangın n senaryosuna göre devreye girip girmediğinin inin kontrolü ad. 4- Adresli yangın n ihbar istemi duman detektörleri testi gr. 5- Yangın n ve duman damperi testi (ELEKTİK, K, PÜNOMATİK K TAHRİKL KLİ) ad.

33 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA Yapılan bu çalış ışmalar aşağıa ğıda belirtilen Geçici kabul dosyasında yer alacaktır. Geçici kabul ( commisioning & qualificaton book) ) dosyasında aşağıa ğıda belirtilen belgelerin yer alması gerekmektedir. Bu çalış ışmalar ihale dosyasında veya keşif özetinde tanımlanmal mlanmalıdır. Tüm cihazların n teknik bilgilerini, kullanım m ve bakım m kılavuzlark lavuzları ve kataloglarını içeren dosya Uygulama yeterlilik formları IQ Uygulama sırass rasında yapılan boru ve kanal test sonuçları belgeleri As build projeler Devreye alma çalış ışmalarının n yetkili servisler denetiminde yapıld ldığını gösteren belge. Eksik ve kusurlu işler i listesinin tamamlandığı ığını gösteren belge Yedek parça listesi Eğitim dosyası İşletim yeterlilik,oq formları

34 OTOMASYON Saptamalar ve öneriler; 1) Teknik Şartname ve tanımlar üretici ve hizmet sağlayan firmalar nezdinde avantajlar sağlayabilmektedir. 2) Teknik Şartname ve tanımlar Dizayn Gurubunun tercihleri esaslarında oluşturulabilir. 3) Kapsam ve kontrol senaryoları,, ilgili çizimler ve sisteme ait bilgi depolanması,, bilgilerin işlenmesi i ve sınıflands flandırılması için gereken tüm bilgiler nokta analizleri ile verilmelidir. 4) Donanım m ve yazılımın n en az %10 yedek kapasiteye sahip olması talep edilmelidir. 5) Veri toplama ve işletim i sistemi, otomasyon istasyonları ve saha elemanları ayrı ayrı keşiflerde belirtilmelidir. 6) Kablolama, otomasyon panelleri tanımlanmal mlanmalıdır. 7) Mühendislik Hizmetleri, Süpervizyon ve Devreye Alma İşlemleri için keşiflerde ayrı pozlar bulunmalıdır.

35 ÇİZİMLER, İŞLETME ve BAKIM EL KİTABIK Saptamalar ve öneriler; 1) Uygulamalarda İmalata Esas Çizimler (Shop Drawing ) ve Uygulama Sonrası Çizimler (As-Built) çalış ışmaları önemli aktiviteler olmaktadır. 2) Keşif özetlerinde İmalata Esas Çizimler ve Uygulama Sonrası Çizimler ile İşletme ve Bakım m El Kitabı pozları için ayrı fiyatlandırma talepleri, hem uygulamanın n daha sağlıkl klı olmasını hem de bu alış ışkanlığın yerleşmesi imkanını sağlayacakt layacaktır. Bu nedenle bu aktiviteler için keşif özetlerine bölümsel veya genel pozlar eklenmelidir.

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde

Detaylı

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ Türk Tesisat Mühendisleri Derneği VI. ULUSLARARASI YAPIDA TESİSAT TEKNOLOJİSİ SEMPOZYUMU 3-5 Mayıs 2004 Istanbul TASARIMIN TEMEL İLKELERİ Baycan Sunaç ÖZET Başarılı bir tasarıma ulaşmak için, kuşkusuz

Detaylı

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mak. Müh. M. Sabri ŞAMDAN Enstitü Anabilim Dalı : MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ Enstitü

Detaylı

ÜNTES ISITMA KLİMA SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN 1 KATKILARIYLA YAYINLANMAKTADIR

ÜNTES ISITMA KLİMA SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN 1 KATKILARIYLA YAYINLANMAKTADIR Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal Temel Bilgiler, Tasarım ve Uygulama Eki / Sayı / Number: 31 Fundamentals

Detaylı

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ Sistem Tasarım ve Ön Avan Proje - Temel Planları 1/200 - Kalıp Planları 1/200 - Kolon Yerleşim Planları 1/200 - Ön hesaplar

Detaylı

YANGIN SUYU BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ YAPIMI

YANGIN SUYU BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ YAPIMI İZMİT FABRİKASI SİSTEMİ YAPIMI Teklif İsteme Belgeleri 20 Ocak 2014 Rev.00 İşveren Goodyear Lastikleri Ticaret A.Ş. Ankara Yolu Kullar Mevkii PK 2 41001 Kocaeli / TÜRKİYE Bağımsız Tasarımcı ve Danışman

Detaylı

TEMİZ ODA HVAC (Isıtma - Havalandırma ve Hava Şartlandırma) ve PANEL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEMİZ ODA HVAC (Isıtma - Havalandırma ve Hava Şartlandırma) ve PANEL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 TEMİZ ODA HVAC (Isıtma - Havalandırma ve Hava Şartlandırma) ve PANEL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ I. Temiz Oda HVAC ve Panel Sistemi ISO EN TS 14644 Standartlarına uygun olarak tasarlanmış II. Temiz Odalar

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI tmmob makina mühendisleri odası TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI Aralık 2008 / ANKARA tmmob makina mühendisleri odasý Meşrutiyet

Detaylı

ARGON GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARGON GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ARGON GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşin Konusu:.. projesinin, odalarına yangına karşı otomatik Argon gazlı söndürme sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın algılama

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

ÖZET GİRİŞ KLİMA SANTRALLARI VE SOĞUTMA GRUPLARI

ÖZET GİRİŞ KLİMA SANTRALLARI VE SOĞUTMA GRUPLARI ÖZET Bu bildiride klima ve havalandırma tesisatında karşılaşılan problemler. Çok sık yapıldığını gördüğümüz hatalar, literatürde ve teknik toplantılarda karşılaşılan ve dikkati çeken notlar bir araya getirilerek

Detaylı

I-FLOW ARGON GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

I-FLOW ARGON GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ I-FLOW ARGON GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşin Konusu:.. projesinin, odalarına yangına karşı otomatik Argon gazlı söndürme sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 1.4 Ölçü Birimleri... 5 1.5 Toleranslar... 5 1.6 Gerilmeler ve Emniyet Faktörü...

Detaylı

7panel:Sablon 12.08.2014 13:58 Page 50. Panel

7panel:Sablon 12.08.2014 13:58 Page 50. Panel 7panel:Sablon 12.08.2014 13:58 Page 50 Hastane İklimlendirme Tesisatı ve Denetim Esasları* İKİNCİ OTURUM TEVFİK PEKER- Değerli meslektaşlarım, panelimizin ikinci bölümünü açmadan evvel Makina Mühendisleri

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI

BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI 170 BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI 6.1 GİRİŞ Klima ve havalandırma tesisatlarında veya endüstriyel havalandırma ve hava ile taşıma tesisatlarında havanın nakli amacı ile hava kanalları kullanılmaktadır. Bu bölümde

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

Dekorasyon Şartnamesi

Dekorasyon Şartnamesi Dekorasyon Şartnamesi BÖLÜM 1 GİRİŞ ve AMAÇ 1- Giriş ve Amaç Bu kitapçık Buyaka ofis binasında kiralanan alanlarda kiracı tarafından yaptırılacak olan inşaat ve dekorasyon işlerinde uyulması gerekli tasarım

Detaylı

sunuyorum ve birinci oturumu başlatması için kurucu başkanımız, çalıştay komisyonu başkanımız Sayın Ersin Gökbudak a sözü veriyorum.

sunuyorum ve birinci oturumu başlatması için kurucu başkanımız, çalıştay komisyonu başkanımız Sayın Ersin Gökbudak a sözü veriyorum. 1. Oturum İsmet Mura: Sayın misafirlerimiz, sevgili üye arkadaşlarım, saygıdeğer bayanlar ve baylar 3. Çalıştayımıza gelmekle bizi mutlu ettiniz. Yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi AKPLAZA OFİS BİNASI DEKORASYON ŞARTNAMESİ GENEL FİHRİST BÖLÜM 1_GİRİŞ VE AMAÇ 1.1 Giriş ve Amaç 1.2 Akplaza Ofis Binası Tasarım Felsefesi 1.3 Kriterlerin Kullanımı BÖLÜM 2_GENEL BİLGİ VE YÖNTEMLER Özet

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşin Konusu FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ projesinin odalarına yangına karşı otomatik FM-200 gazlı söndürme sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın algılama

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) KAMU İDARİ BİNALARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI

Detaylı

TEMİZ VE STERİL ÜRETİM ALANLARI PLANLAMA KRİTERLERİ

TEMİZ VE STERİL ÜRETİM ALANLARI PLANLAMA KRİTERLERİ 1 TEMİZ VE STERİL ÜRETİM ALANLARI PLANLAMA KRİTERLERİ H. Metin KENTER ÖZET Medikal malzeme ve ekipman imalatında, ilaç üretimi ve ilaç yan sanayinde ürünü mikroorganizmalardan ve partiküllerden korumak

Detaylı

GENEL TEKNİK KOŞULLAR...

GENEL TEKNİK KOŞULLAR... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 1-1 1.1 İşin Kapsamı... 1-1 1.2 Genel Servis Şartları... 1-1 1.2.1 Sismik Koşullar... 1-1 1.2.2 Kontrol Güç Kaynağı... 1-1 1.2.3 İç İhtiyaç Güç kaynağı... 1-1 1.2.4

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR)

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ / YAPI İŞLETMESİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) Prof.Dr. Olcay KINCAY Yrd.Doç.Dr. Handan ÇUBUK Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZKAN

Detaylı