UYGULAMALARDA GENEL OLARAK TEMEL KONULARIN TASARIMCI GRUPLAR İLE İRDELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGULAMALARDA GENEL OLARAK TEMEL KONULARIN TASARIMCI GRUPLAR İLE İRDELENMESİ"

Transkript

1 UYGULAMALARDA GENEL OLARAK KARŞILA ILAŞILAN ILAN VE BELİRS RSİZLİK İÇEREN BAZI TEMEL KONULARIN TASARIMCI GRUPLAR İLE İRDELENMESİ MTMD MEKANİK K TESİSAT SAT MÜTEAHHİTLER TLERİ DERNEĞİ 2. ÇALIŞTAYI MAYIS 2009

2 MTMD 2.ÇALIŞTAY PROGRAMI 23 MAYIS CUMARTESİ OTELE GELİŞ İŞLER SERBEST ÖĞLE YEMEĞİ OTURUM OTURUM OTURUM SERBEST AKŞAM AM YEMEĞİ ve SERBEST 24 MAYIS PAZAR KAHVALTI OTURUM OTURUM ÖĞLE YEMEĞİ OTELDEN AYRILIŞ

3 MTMD 2.ÇALIŞTAY PROGRAMI 1.OTURUM KONULARI AMAÇ REZERVASYONLAR ÇELİK K KONSTRÜKSİYON İŞLER LERİ KAİDELER İNŞAİ İŞLER VİTRİFİYE MALZEMELERİ 2.OTURUM KONULARI BORU MONTAJ MALZEMELERİ BORU KONSOLLARI BORU BOYAMA İŞLER LERİ BORU YIKAMA, KİMYASAL K YIKAMA

4 MTMD 2.ÇALIŞTAY PROGRAMI 3.OTURUM KONULARI HAVA KANALLARI ELEKTRİK İŞLER LERİ SİSMİK K KORUMA İZOLASYON KALINLIKLARI 4.OTURUM KONULARI DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR VE BALANSLAMA OTOMASYON ÇİZİMLER, BAKIM İŞLETME EL KİTABIK 5.OTURUM GENEL DEĞERLEND ERLENDİRME RME VE MARKA SEÇİMİ

5 REZERVASYONLAR Boru ve kanal donatılar larının n duvar, döşeme v.b. geçiş uygulamaları Saptama ve öneriler; 1) Boru ve kanalların n duvar, yangın n duvarı ve döşemelerden geçişleri önemli bir detay uygulamasıdır. 2) Doğal olarak Tasarımcı Guruplar özgün detaylarını talep edebilmelidir. Ancak mümkün ise Tipik Uygulamalar konusu tasarımc mcılarca belirlenmelidir. 3) Yapılacak uygulamalarda inşai işler i ve mekanik disiplin kapsamları belirtilmelidir. Rezervasyonun açılmas lması,, kovan(sleeve) izolasyon ve uygun mastik uygulaması mekanik disiplin, kovan dışıd dolgu, inşai işler i ve boya inşai gurup tarafından uygulanmalıdır. 4) Keşif özetlerinde Borulama-Müşterek Tesisat ve Hava Kanalı- Havalandırma İşleri leri bölümlerinde konu ile ilgili bir poz açılmal lmalı ve set fiyatı istenilmelidir. 5) Karotla açılacak geçişler için karot bedelleri B.B.B.F. de belirtildiği i gibi keşiflere eklenmelidir. EK - 1: TİPİK T K UYGULAMA DETAYI KAPSAM BELİRLEMES RLEMESİ

6

7

8

9

10

11 ÇELİK İŞLER LERİ B.B.B.F. tanımlar mlarından taşı şınan bazı belirsizlikler sorun yaratmaktadır. r. B.B.B.F. tanımlar mlarında boru montaj bedeli içinde tanımlanan taşı şıyıcıların n sınırlars rları dizayn gurubuna bırakb rakılmıştır. Saptama ve öneriler; 1) Kelepçe ve kayar mesnetler Boru montaj malzemesi ne dahildir. 2) Tavana asılı tekil boruların, dübel. rod ve kelepçeleri boru montaj malzemesi ne dahildir. 3) Çoklu borular standart galvanizli perfore üretimler olan 2mm kalınl nlığında (2x50 mmxmm) ) U ve L profiller ile, ilave bir takviye gereksinimi olmadan taşı şınabiliyor ise boru montaj malzemesi kapsamında değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. 4) 3.madde dışıd ışındaki galvanizli veya siyah malzeme taşı şıyıcıları çelik konstrüksiyon işi olarak değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. 5) Kollektör mesnetleri çelik konstrüksiyon işi dir. i 6) Ekipmanların n üretici / tedarikçi temin kapsamı dışındaki kaide, taşı şıyıcı ve askı elemanları çelik konstrüksiyon işi dir. i 7) Hava kanallarında nda 2400 mm genişli liğe e dek tekil konsollamalar kanal fiyatları içerisindedir. 8) Çelik konstrüksiyon işlerinde i siyah malzeme üretimlerinde astar ve son kat uygulamalarının n dahil olduğu u keşiflerde belirtilmelidir. Ayrıca galvanizli çelik konstrüksiyon tanım m ve fiyatları talep edilmelidir.

12 KAİDELER Saptamalar ve öneriler; 1) İnşai kaidelerin inşaat gurubu tarafından yapılaca lacağı teknik şartnamede belirtilmelidir. 2) Titreşim im izolatörü talep edilen ekipman ile ilgili olarak ilgili ekipmanın keşif listesinde yer aldığı poz numarasından ndan sonra... titreşim im izolatörleri şeklinde bir ilave poz konulmalıdır. EK 2: TİPİK T K RESİM

13 KAİDELER

14 İNŞAAT İŞLER LERİ Çok özel durumlar dışıd ışında mekanik disiplin kapsamında inşaat işii olmamalıdır. Gömülü tesisat ile ilgili olarak, kazı,, dolgu, sıkışs ıştırma v.b. işlerin inşai gurup tarafından yapılaca lacağı açık k olarak belirtilmelidir.

15 VİTRİFİYE VE ARMATÜR Sıhhi Tesisat kapsamında bulunan söz konusu ekipmanlar genel olarak Mimari Grup tarafından belirlenmektedir. Genel tanımlar ile donatılar kapsama alınmaktad nmaktadır. Marka ve tiplerin belirli olmaması durumunda söz konusu donatılar için sadece montaj bedelleri kapsama alınmal nmalıdır.

16 BORU MONTAJ MALZEMELERİ Boru montaj malzemeleri ile ilgili oranlar proje niteliği i esaslarında çok farklı olabilmektedir. Saptamalar ve öneriler; Boru montaj malzeme oranları; 1) a- Siyah ve galvaniz borularda dişli uygulamalar... %30 b- Siyah ve galvaniz borularda kaynaklı uygulamalar... %25 c- Yivli boru bağlant lantılarında... %60 d- UPVC pissu borulama... %35 e- Pik pissu borulama... %80 f- PP pissu borulama (Sessiz Boru)... %50 g- PPRC temiz su... %50 olarak belirtilmelidir. 2-) Teklif aşamasa amasında, teklif veren guruplara tekliflerinde belirtmek üzere boru montaj malzemesi oranlarını değiştirme imkanı verilmelidir. 3-) Mümkün ise özellikle Pissu-Pik boru uygulamasında fitting ve kelepçe bedelleri sayısal sal olarak keşiflendirilmeli ve fiyat istenmelidir. 4-) Boru montaj malzeme oranları malzeme ve işçi şçilik bedellerinin tamamına uygulanmalıdır.

17 BORU KONSOLLARI Saptamalar ve öneriler; 1) Boru konsollama mesafeleri gerek teknik ve gerekse ekonomiklik açısından önemli bir konu olmaktadır. 2) Standartlar ve pratikler esaslarında farklı servis ve boru cinsleri ile ilgili boru taşı şıyıcı mesafeleri teknik şartnamelerde belirlenmelidir. Veya servisler bazında esas alınacak kaynak referans veya özel uygulamalarda ilgili boru üreticisinin tavsiyelerinin esas alınaca nacağı belirtilmelidir. 3) Ana sistemler ile ilgili olarak MMO veya TTMD bünyesinde oluşturulan Tasarım m Komisyonları tarafından bir çalış ışma yapılarak sektörümüze güvenilir bir kaynak sağlanabilir.

18 BORU BOYA UYGULAMASI Saptamalar ve öneriler; 1) Uygulamalarda önemli hataların n yapıld ldığı ve önemi kavranılmam lmamış olan, borulara boya uygulaması,, toplam kalitenin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktad turmaktadır. r. 2) Önemine rağmen şantiye koşullar ulları maalesef gerekli uygulamayı yapacak alt yapıyı hazırlama imkanı vermemektedir. 3) Ülkemizde boru üretim firmalarından büyük bir bölümü belirli metrajların üzerindeki taleplerde üretim sonrası gerekli koşullar ulları sağlayarak astar boyalı olarak boru satışı yapmaktadır. 4) Büyük boru metrajları olan işlerde i boruların şantiyeye boyalı olarak getirilmesi talep edilmelidir. 5) Boruların şantiyeye boyalı olarak getirilmesi talebi ile birlikte metraj artımı veya değişikliklerden ikliklerden kaynaklanan ilave talepler için şantiyede mekanik temizleme sonrası astar boya uygulanabileceği i ayrıca belirtilmelidir. 6) Astar ve son kat boyalar için boya üretici firmanın n önerileri esas alınmal nmalıdır.

19 BORU YIKAMA ve KİMYASAL K YIKAMA Saptamalar ve öneriler; 1) Sadece su ile yıkanacak y sistem ve devreler ile su ile yıkandy kandıktan ktan sonra kimyasal yıkama y yapılacak devreler belirlenmelidir. 2) Sadece su ile yıkany kanıp, temizleme yapılacak devreler için keşif özetlerinde yıkama pozu açılmayabilir. Ancak kimyasal yıkama y yapılacak devreler ile ilgili olarak Kimyasal YıkamaY kama başlığı altında ayrı ayrı sistem ve devreler belirtilerek, yaklaşı şık k hacimleri ile birlikte keşiflere dahil edilmelidir. 3) Kimyasal Yıkama Y fiyatlarına temizleme kimyasalları dahil olmalı,, ancak kimyasal temizleme sonrası son dolum yapıld ldıktan sonra sisteme ilavesi gereken Koruyucu Kimyasal ın ilgili pozlarda verilen fiyatlara dahil olmadığı belirtilmelidir. Koruyucu kimyasallar bir sarf malzemesi olup, işletme gideri olarak değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. 4) Antifriz uygulamalarında gerekli kimyasalların n fiyatlarının n kapsam dışıd olduğu u belirtilmelidir. 5) Sistemlerde işletme i dönemi kimyasalları,, örneğin kule kimyasalları kapsam dışıd tutulmalıdır.

20 HAVA KANALLARI Konu ile ilgili olarak aşağıa ğıda belirtilen saptamalar ve önerilere esas olan kısa bir açıklama Ersin GÖKBUDAK tarafından yapılacakt lacaktır. Saptamalar ve öneriler; 1) Uygulamalar genel olarak SMACNA veya DW 144 e e uygun olarak talep edilmektedir. 2) Keşiflerde Kanal geniş kenarı / Galvanizli saç kalınl nlığı belirlenmesi DW a göre verilmesi uygun olacaktır. 3) Galvanizli saç için galvaniz kaplama miktarının n üç nokta metoduna göre 200 gr/m² olması belirtilmelidir. 4) Flanş seçimi ve diğer uygulama değerleri erleri SMACNA ve/veya DW a uygun talep edilebilir. 5) Mümkün ise düz kanal ve şekillendirilmiş parçalar (dirsek, Te, redüksiyon) için ayrı keşifler verilmelidir. 6) Dairesel kanallar için mümkün ise fitting (ekleme) parçaları ayrı ayrı keşfe dahil edilmelidir. Eklem parçaları ayrı olarak belirtilemiyor ise, dairesel kanal eklem parçaları için bir % ayrıca keşfe dahil edilmelidir. EK 3: ERSİN N GÖKBUDAK AÇIKLAMA

21

22

23 ELEKTRİK İŞLER LERİ Saptamalar ve öneriler; 1) Mekanik kapsama dahil edilecek işler i net olarak tanımlanmal mlanmalıdır. 2) Mekanik işler i kapsamında tanımlanan elektrik işleri i genel olarak; - Mekanik Ekipman MCC panelleri - Otomasyon kontrol cihazlarının n bulunduğu u DDC paneller - MCC panelleri ile ekipman arası kablolama - MCC panelleri ile DDC panel arası kablolama - Otomasyon saha elemanları ile DDC paneller arası kablolama, aktivitelerini kapsayabilmektedir. 3) MCC paneller ile MCC ekipman arası kablolama işleri i mekanik işler i kapsamında olması uygun bir çözüm olarak görünmektedir. Kapsamın n bu esaslarda seçilmesi durumunda, MCC panoların, n, mekanik ekipmanların n yerleri ile MCC panolar ile ilgili teknik tanımlar verilmelidir. Ayrıca mekanik ekipmanlar ile ilgili dizayn değerlerine erlerine esas kurulu güçler ile hangi ekipmanların, n, hangi MCC panosundan besleneceği i listelenmelidir. 4) Otomasyonun mekanik işler i kapsamında olması durumunda, DDC paneller, MCC ile DDC arası kablolama ve saha elemanları ile DDC arası kablolama işleri i mekanik işler i kapsamında düşü şünülebilir. Ancak otomasyon işleri i ayrı bir ihale konusu ise söz konusu işlerin i tamamı mekanik işler i kapsamında olmamalıdır. 5) Her durumda MCC panellerinin elektrik beslemelerinin mekanik işler i kapsamı dışında olduğu u belirtilmelidir. 6) MCC panellerinin mekanik ekipman bünyesinde olan chiller, hidrofor gibi ekipmanlarda elektrik beslemelerinin mekanik kapsam dışıd ışında olduğu u belirtilmelidir. 7) MCC panellerinin mekanik işler i kapsamında olması durumunda, kapsam mekanik odaların içleri ile sınırls rlı tutulmalıdır. Fancoil üniteleri ve saha fanları bu kapsam dışıd ışında tutulmalıdır. 8) Tüm kapsam tanımlar mlarında frekans konvertörlerinin durumu ve montaj yeri açık k olarak belirtilmelidir.

24 SİSMİK K KORUMA Genel olarak çok kısa k tanımlar ile kapsama dahil edilen veya çok detaylı tanımlamalar ile verilen ancak fiyatlandırmaya esas olan keşiflerde tek satır r ile belirtilen konu ciddi haksız z rekabet ve tartış ışmalara neden olmaktadır. Saptamalar ve öneriler; 1) Dizayn aşamasa amasında sağlıkl klı olarak keşiflendirilmesi oldukça zor bir aktivitedir. 2) Ülkemiz koşullar ullarında fevkalade önem arz etmektedir. 3) Gerekliliğinin inin önemi ile birlikte, donatı temin kaynaklarının n azlığı ve zaman zaman abartılı çözümler sıkınts ntı yaratmaktadır. r. 4) Söz konusu uygulamalar temel olarak ekipman koruması ve donatı korumasından oluşmaktad maktadır. 5) Keşiflerin bölümsel olarak yapıld ldığı, Isıtma Tesisatı ı, Müşterek Tesisat v.b. gibi esas alınırsa her bölüm sonuna Sismik Koruma ilave edilmeli ve her bölüm için Ekipman Koruması, Donatı Koruması alt başlıklar kları bulunmalıdır. Ekipman Koruması başlığı altında sismik koruması düşü şünülen cihazlar ile ilgili alt bölümler bulunmalıdır. Örneğin...Poz lu chiller sismik koruması v.b. gibi Donatı koruması alt başlığı altında ise en azından... Tesisatı borularının n sismik koruması şeklinde fiyatlandırma talep edilmelidir. 6) Dilatasyon geçişleri ile ilgili sismik korumalar keşiflerde ayrıca verilmelidir.

25 Saptamalar ve öneriler; İZOLASYON 1) Sistemler ile ilgili olarak uygulanacak izolasyon malzemesi ve kalınl nlığı net olarak belirtilmelidir. Teknik şartname ve keşif özeti tanımlar mları arasında farklılık k olmamalıdır. 2) Hava kanalı izolasyon uygulamaları için olası durumlar, -Taze hava kanalı, -Mekanik odalar veriş ve dönüş kanalları -Veriş havası görünür mahalden geçen veya asma tavan arasında bulunan kanal uygulamaları -Dönüş havası,, asma tavan veya görünür mahalden geçen, klimatize edilen veya edilmeyen alanlardan geçen kanallar ile ilgili uygulamalar tanımlanmal mlanmalıdır. 3) İzolasyon kalınl nlıklarında 5 Aralık k 2008 tarihinde yayınlanan Bina Enerji Performansı Yönetmeliği dikkate alınmal nmalıdır., 4) Vana ve armatür izolasyonları ayrıca keşiflere dahil edilmelidir. 5) Boru izolasyonlarında nda saç veya pvc kaplama tanımlar mları verilirken dirsek, saplama, redüksiyon v.b. şekillendirilmi ekillendirilmiş uygulamaların n boru izolasyon kaplaması fiyatlarına dahil olduğu u vurgulanmalıdır. r. 6) Boru ve kanal izolasyon kaplamaları ile ilgili olarak kaplama malzemesi kalınl nlıklar kları ; Alüminyum saç kaplama için. DN15 DN ,6 mm DN200 DN mm Üstü çaplar mm Galvaniz saç kaplama için DN15 DN mm DN200 DN mm Üstü çaplar mm minimum değerler erler olmalıdır.

26 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA Konu ile ilgili olarak kapsam ve içerik genel tanımlamas mlaması için Mustafa BİLGE tarafından bilgi sunumu yapılacakt lacaktır. Saptamalar ve öneriler; 1) Keşif özetlerinde Devreye alma, test ve ölçüm çalış ışmaları başlığı ile fiyatlandırma talep edilmelidir. EK 4: MUSTAFA BİLGE B AÇIKLAMA

27 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA Test, ölçüm ve ayar çalış ışmaları TAB(TÖA) grubu tarafından yürütülmelidir bu grubun içinde yüklenici elamanlarının n yanı sıra ana yüklenicinin kontrol mühendisleri, elektrik alt yüklenici temsilcisi ve mal sahibi temsilcisi de bulunmalıdır. TÖA çalış ışmalarına başlamadan önce aşağıa ğıda açıklanan işlemlerini tamamlanmış olması gerekmektedir. 1- Projede tanımlanan ve montajları yapılan tüm ekipmanların n tasarımda da belirtilen özellikte ve kapasitede ayrıca belirtilen marka da kullanıld ldığını gösteren föylerin onaylandığı kontrol edilmelidir. Ek1 2-Projelerde uygulama sırass rasında yapılan değişikliklerin ikliklerin ( cihaz kapasite veya sistem değişikli ikliği i gibi ) prosedürlere uygun olarak yapıld ldığı ve kayıt altına alınıp p alınmad nmadığı kontrol edilmelidir. 3-AS BUILT( BİMİŞB İŞ İŞLER) projeleri tamamlanmış ve kontrol teşkilat kilatı tarafında onaylanmış olmalıdır, 4-Punc List ( kusurlu ve eksik işlerin) i tamamlanmış olduğu u kontrol teşkilat kilatı tarafından onaylanmış olmalıdır. 5-Ekipmanların( n( soğutma grubu, kazan, klima santralı,, pompalar gibi ) start up çalış ışmalarının n ilgili servislerin denetim ve kontrolünde tamamlanmış ve belgelendirilmiş olması gerekmektedir. 6- Kanal sızds zdırmazlık k testleri ve boru devresi hidrolik testlerinin yapılm lmış ve belgelendirilmiş olmalıdır.

28 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA Sistemde kullanılan lan ve projelerde özellikleri tanımlanan tüm ekipmanların kapasitelerin tasarım m değerleri erleri ile aynı olduğu u kanıtlanmal tlanmalıdır(iq), Ek 1 Ölçümler için kullanılacak lacak olan ve projede gösterilen yerlere veya TAB grubunun tavsiye edeceği i noktalara gerekli ölçüm noktalarının montajlarının n yapılm lmış olması gereklidir. Ölçüm noktalarının n yerleri standartlara uygun ( balans vanasının, n, pitot ölçü noktasının n yeri gibi) bir şekilde montajları yapılmal lmalıdır. Su ve hava debisi ölçümlerinde tasarım m değerleri erleri ile ölçüm değerleri erleri arasındaki +,- % 10 luk fark kabul edilebilir bir değerdir. erdir. TAB grubunun kullandığı test ve ölçüm cihazları uygun zaman diliminde alınm nmış kalibrasyon sertifikalarına sahip olmalıdır. Ölçüm, testler ve kapasite hesapları SMACNA veya ASHRAE gibi bezeri kabul görmüş yayınlarda açıkland klandığı şekilde yapılmal lmalıdır. Ölçüm sonuçları standartlara uygun test formlarına( işletim i testleri- OQ) işlenerek dökümante edilmelidir. Tasarım m değerleri erleri ile ölçüm sonuçları aynı föyde mukayeseli olarak gösterilmelidir( Ek 1)

29 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA (Hava tarafı test, ölçüm ve ayar çalış ışmaları) 1-Menfez, anemostat, düfüzör debi ölçümü ve ayarı ad. 2-Hava damperi debi ölçümü ve ayarı 3-Klima santralı hava debileri (Gidiş,, dönüş,, taze hava) ile ısıtıcı ve soğutucu batarya hava tarafı kapasite ölçümü, fitlere ve batarya basınç kaybı ölçümleri, elektrik motoru amper değerleri erleri ölçümü ad. 4-Egzoz fanı hava debisi, elektrik motoru amper ölçümleri ad. 5-VAV- CAV min.. maksimum hava debisi ve basınç kaybı ölçümü ad. ad.

30 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA (Su tarafı test, ölçüm ve ayar çalış ışmaları) 1-Isıtıcı ve soğutucu batarya su debisi ölçüm ve ayarı,, sıcakls caklık, k, ve basınç kaybı ölçümü ile batarya kapasitelerinin belirlenmesi. 2-Pompa debisi ve basma yüksekliği i ile elektrik motoru amper değerlerinin erlerinin ölçümü ad. 3- Soğutma grubu evaparatör ve kondenser basınç kaybı,, sıcakls caklık k ölçümleri ad. 4- Isı değiştirici su debisi, sıcakls caklık, k, basınç kaybı ölçümleri ve kapasite hesabı ad. 5- Soğutma kulesi sıcakls caklık k farkı ve su debi ölçümleri ile kapasite ölçümleri ad. 6- Akış ışkan temizlik ve kimyasal kontrölü 7- Emniyet vanaları testleri

31 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA (Bina Otomasyon Sistemi Testleri) Tüm fonksiyon ve kalibrasyon testleri testleri gr.

32 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA (Yangın n Sistemi Testleri) 1-Yangın n pompası basınç -debi eğrisinin e doğrulu ruluğunun unun belgelendirilmesi ad. 2-Islak, kuru, pre action vana testleri,flow switch testleri ad. 3- Duman tahliye ve basınçland nçlandırma fanlarının n yangın n senaryosuna göre devreye girip girmediğinin inin kontrolü ad. 4- Adresli yangın n ihbar istemi duman detektörleri testi gr. 5- Yangın n ve duman damperi testi (ELEKTİK, K, PÜNOMATİK K TAHRİKL KLİ) ad.

33 DEVREYE ALMA, ÖLÇÜM, AYAR ve BALANSLAMA Yapılan bu çalış ışmalar aşağıa ğıda belirtilen Geçici kabul dosyasında yer alacaktır. Geçici kabul ( commisioning & qualificaton book) ) dosyasında aşağıa ğıda belirtilen belgelerin yer alması gerekmektedir. Bu çalış ışmalar ihale dosyasında veya keşif özetinde tanımlanmal mlanmalıdır. Tüm cihazların n teknik bilgilerini, kullanım m ve bakım m kılavuzlark lavuzları ve kataloglarını içeren dosya Uygulama yeterlilik formları IQ Uygulama sırass rasında yapılan boru ve kanal test sonuçları belgeleri As build projeler Devreye alma çalış ışmalarının n yetkili servisler denetiminde yapıld ldığını gösteren belge. Eksik ve kusurlu işler i listesinin tamamlandığı ığını gösteren belge Yedek parça listesi Eğitim dosyası İşletim yeterlilik,oq formları

34 OTOMASYON Saptamalar ve öneriler; 1) Teknik Şartname ve tanımlar üretici ve hizmet sağlayan firmalar nezdinde avantajlar sağlayabilmektedir. 2) Teknik Şartname ve tanımlar Dizayn Gurubunun tercihleri esaslarında oluşturulabilir. 3) Kapsam ve kontrol senaryoları,, ilgili çizimler ve sisteme ait bilgi depolanması,, bilgilerin işlenmesi i ve sınıflands flandırılması için gereken tüm bilgiler nokta analizleri ile verilmelidir. 4) Donanım m ve yazılımın n en az %10 yedek kapasiteye sahip olması talep edilmelidir. 5) Veri toplama ve işletim i sistemi, otomasyon istasyonları ve saha elemanları ayrı ayrı keşiflerde belirtilmelidir. 6) Kablolama, otomasyon panelleri tanımlanmal mlanmalıdır. 7) Mühendislik Hizmetleri, Süpervizyon ve Devreye Alma İşlemleri için keşiflerde ayrı pozlar bulunmalıdır.

35 ÇİZİMLER, İŞLETME ve BAKIM EL KİTABIK Saptamalar ve öneriler; 1) Uygulamalarda İmalata Esas Çizimler (Shop Drawing ) ve Uygulama Sonrası Çizimler (As-Built) çalış ışmaları önemli aktiviteler olmaktadır. 2) Keşif özetlerinde İmalata Esas Çizimler ve Uygulama Sonrası Çizimler ile İşletme ve Bakım m El Kitabı pozları için ayrı fiyatlandırma talepleri, hem uygulamanın n daha sağlıkl klı olmasını hem de bu alış ışkanlığın yerleşmesi imkanını sağlayacakt layacaktır. Bu nedenle bu aktiviteler için keşif özetlerine bölümsel veya genel pozlar eklenmelidir.

ISKAV kimdir? ISKAV - Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı, 30.12.1997 tarihinde kurulmuştur.

ISKAV kimdir? ISKAV - Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı, 30.12.1997 tarihinde kurulmuştur. 1 ISKAV kimdir? ISKAV - Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı, 30.12.1997 tarihinde kurulmuştur. Vakfın amacını Türkiye ısıtma, soğutma, klima sektörünü geliştirmek, Avrupa Birliği ne uyumunu

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ BAġIBÜYÜK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYĠLNAME NO.

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ BAġIBÜYÜK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYĠLNAME NO. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ĠSTANBUL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠSTANBUL PROJE KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ (ĠPKB) ĠSTANBUL SĠSMĠK RĠSKĠN AZALTILMASI VE ACĠL DURUM HAZIRLIK PROJESĠ (ISMEP) Kredi No: 24383-TU MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ 1 UYGULAMACI AÇISINDAN GENEL TEKNİK ŞARTNAME Başkan Konuşmacılar Mak Yük Müh Hırant KALATAŞ Ersin GÖKBUDAK 2 KAPSAM 1.GENEL 1.1.Uygulama 1.2.Birim Tanımları 2. REFERANSLAR

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

Oturum Başkanı: Sarven ÇİLİNGİROĞLU

Oturum Başkanı: Sarven ÇİLİNGİROĞLU Oturum Başkanı: Sarven ÇİLİNGİROĞLU Mustafa Bilge Hasan Heperkan Ülkemizde yapılan HVAC tasarımlarında SFP tasarımları SFP 5 sınırları içinde kalmaktadır. 2000 / 1250 = 1,6 ; 3000 / 2000 = 1,5 Pm= V(m3/s)*Pt(Pa)/ηf*ηm

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

Biz Kimiz! Misyon & Vizyon

Biz Kimiz! Misyon & Vizyon DKP SİYAH KANAL Biz Kimiz! 2004 Yılında Havalandırma sektöründe siz değerli müştelerimize hizmet vermek üzere kurulan firmamız kuruluşundan itibaren dürüst kaliteli uygun fiyat politikasını prensip edinmiş

Detaylı

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER Sayın Leyla Hanım, İnşaatı devam etmekte olan Trabzon Marin City Projesi nde 2. parsel de bulunan B blok etabıyla ilgili güncel ilerleme raporunu bilgilerinize rica ederiz. Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 1. Genel Tanım ve Standartlar Bu şartname, Soğutma, Isıtma ve Havalandırma tesisatlarında kullanılan, galvanizli sacdan imal edilen,

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI HÜCRELİ ASPİRATÖRLER MBS Hücreli Aspiratör MBS Hücreli Aspiratörler 500 m³/h ile 100.000 m³/h debiler arasında değişik boyutta standart

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Mekanik Ekipmanlar ve Tesisatın Titreşim Kontrolü ve Deprem Koruması

TEKNİK ŞARTNAME. Mekanik Ekipmanlar ve Tesisatın Titreşim Kontrolü ve Deprem Koruması TEKNİK ŞARTNAME Mekanik Ekipmanlar ve Tesisatın Titreşim Kontrolü ve Deprem Koruması Bu bölüm, mekanik ekipman ve tesisatın deprem esnasında hareketini sınırlama, kendisine, çevresine zarar vermesini engelleme

Detaylı

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba KANAL TİPİ KLİMA SANTRALI TLPU-P Teba 1 KANAL TİPİ KLİMA SANTRALLARI Kanal tipi klima santralları, orta büyüklükteki alanların ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyacını karşılar. Yüksekliklerinin az olması

Detaylı

Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız ürünler CE, ISO 9001 ve TSE belgelerine sahiptir.

Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız ürünler CE, ISO 9001 ve TSE belgelerine sahiptir. Masvent, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak, uzmanlaşmış kadrosu ve modern makina parkuruyla yürüttüğü imalatlarıyla havalandırma sektöründe başarıyla hizmet vermektedir. Firmamız; Klima Santralleri,

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları İçindekiler Teknogen Teknopool... 3 Bileşenler... 4 Otomasyon... 6 Projelendirme... 9 Isıtma, Soğutma ve Havalandırma sektörünün önde gelen üreticilerinden olan TEKNOGEN,

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENEL ÜRÜN KATALOĞU ... HAKKIMIZDA MBS Klima Isıtma Soğutma Havalandırma Ekipmanları 2008 yılında Dudullu / Ümraniye İstanbul da Faaliyete

Detaylı

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Sayın İşletme İdari ve Teknik Yönetimleri, Mühendislik hizmetlerinde proje ve uygulama alanlarında geçmişten bugüne yürütmüş olduğumuz çalışmalardan edindiğimiz tecrübelere paralel olarak, bu hizmetlerin

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri TETA & TEDA Sıcak Hava Apareyleri İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Genel Özellikler... 1 Teknik Özellikler... 1 Bileşenler... 2 Montaj ve Bakım... 3 Elektrik Bağlantı Şeması... 3 Ölçüler... 4

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları 1 İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Teknopool... 1 Otomasyon... 2 Projelendirme... 3 Bileşenler... 4 BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş. tescilli

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri.

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. MC HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU İNŞAAT VE YAI SEKTÖRÜ, TURİZM SEKTÖRÜ, EĞİTİM KURUMLARI, FABRİKALAR, HASTANELER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, İDARİ BİNALAR, SOSYAL TESİSLER. İklimlendirme Sistemleri MC MC

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI MEKANİK TESİSAT ÖNERİ RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI MEKANİK TESİSAT ÖNERİ RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI MEKANİK TESİSAT ÖNERİ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.0 ÖN BİLGİLER... 3 2.0 LOCAL TASARIM VERİLERİ... 3 3.0 TASARIMDA UYGULANACAK STANDARTLAR... 4 4.0 MEKANİK

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ MC - HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU CİHAZ SOĞUTMA KAPASİTESİ NET LİSTE MODELİ KCAL/H KW FİYAT ( ) FİYATI ( ) MC 251 47.400 55,2 12.250 15.250 MC 301 56.200

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ VAV değişken debi damperi tek kanalda yüksek hızlarda değişken debi veya değişken akış oranlı uygulamalar için dizayn edilmiş olup hem üfleme hem de emiş için kullanılabilir.

Detaylı

MCSA MODÜLER HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

MCSA MODÜLER HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr MCSA MODÜLER HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU İNŞAAT VE YAPI SEKTÖRÜ, TURİZM SEKTÖRÜ, EĞİTİM KURUMLARI, FABRİKALAR, HASTANELER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, İDARİ BİNALAR, SOSYAL TESİSLER. İklimlendirme Sistemleri

Detaylı

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER 1. Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: LİLYUM - 07944-141,00 + 4,30 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: MİMOZA - 08437-185,65 + 29,30 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ -1- Pompa Sistemleri Akışkanları transfer etmek, tesisat direncini karşılayabilmek ve Farklı seviyelerde yükseklik farkını karşılayabilmek için kullanılırlar. Genel olarak

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS HNS GENEL BİLGİLER HNS tipi paket üniteler kapalı yüzme havuzlarında satıh buharlaşmasından meydana gelen aşırı nemi gidermek ve havuz mahallinde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere tasarlanmış

Detaylı

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ Sistem Tasarım ve Ön Avan Proje - Temel Planları 1/200 - Kalıp Planları 1/200 - Kolon Yerleşim Planları 1/200 - Ön hesaplar

Detaylı

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Sinerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. GENEL Yapılarda bugüne kadar yağmur suyunun drenajı ile ilgili olarak konvansiyonel sistemler kullanılmıştır. Konvansiyonel yağmur drenajı, yatay hatta %2-3 derece eğim verilmesi ile suyun hava ile yer

Detaylı

Kontrol. On/Off, PWM Oransal On/Off, PWM Oransal On/Off, PWM. On/Off, PWM Oransal

Kontrol. On/Off, PWM Oransal On/Off, PWM Oransal On/Off, PWM. On/Off, PWM Oransal Dişli, Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanası DN 1...DN 2 PN 2 anma basıncı Mil hareket boyu mm. 30...1330 (R/h) debi aralığı MVR ve MVT serisi motorlar ile kullanıma uygun Model No Anma Basıncı Bar Mil Hareket

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO. TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383-TU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

POİNT OTEL MEKANİK TESİSAT BÜTÇE ÇALIŞMASI

POİNT OTEL MEKANİK TESİSAT BÜTÇE ÇALIŞMASI POİNT OTEL MEKANİK TESİSAT BÜTÇE ÇALIŞMASI 18 Temmuz 2008 MEKANİK TESİSAT İŞLERİ İCMAL TABLOSU GENEL MALZEME SIRA NO YAPILACAK İŞİN CİNSİ MONTAJ TUTARI GİDER+KAR TOPLAM TUTAR TUTARI TUTARI 1 HAVALANDIRMA

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS CORNER-15002-79,10 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Arfa- Taşıyıcı Magu Strüktür Yapı Donanımlı Sistemini Paket Ürün n

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr AE FAN COI ÜNİTEERİ KAMU BİNAARI, OTEER, AIŞVERİŞ MERKEZERİ, OFİSER, KONUTAR, SOSYA TESİSER, EĞİTİM KURUMARI, ASTANEER İklimlendirme Sistemleri er hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Free Joint DC Inverter Viessmann İle tek dış üniteye 5 adede kadar iç ünite kombinasyonu yapabilir, değişken debili soğutucu akışkan teknolojisi ile bireysel iklimlendirmenin

Detaylı

Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar

Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar Mekanik Tesisatlarda Isıl Genleşmeler ve Uygulamalar E.Tümay KÖSE Makine Y. Mühendisi 18.4.2013 1 1. Projelerde Isıl Genleşme 2. Isıl Genleşmeler 3. Sistem Elemanları a. Boru Askı ve Destekler b. Kompansatörler

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar.

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar. IHRA-HP IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım ünitelerindeki temel prensip, egzost edilen hava ile taze havanın ısıtılıp veya soğutularak ısı geri kazanım yapılmasının yanında, ısı pompası sayesinde

Detaylı

MULTIPANEL B 1 / 27

MULTIPANEL B 1 / 27 MULTIPANEL 30-80-130-180 B 1 / 27 P30-80-130-180B METAL ASMA TAVAN MALZEME ÖZELLİKLERİ. 1. Sistem Özellikleri: Tamamıyla gizli askı çubuklu/askı çubuksuz olarak ve tırnaklı taşıyıcı sistem ile desteklenen

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : 2012 YILI A.K.Ü MERKEZ KAMPÜSLERĠ VE ĠLÇELER BÜYÜK ONARIM ĠġĠ Sayfa: 1 Poz 1 071-112 2 071-112/D 3 072-601 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk + - + - - - + - - -

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

Cengiz TAŞDEMİR Makine Mühendisi (İTÜ) Hijyen Bilimci

Cengiz TAŞDEMİR Makine Mühendisi (İTÜ) Hijyen Bilimci Cengiz TAŞDEMİR Makine Mühendisi (İTÜ) Hijyen Bilimci TANIM Validasyon ; Geçerli olma durumu, geçerlilik anlamına gelir. Kullanılan yöntemin doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni gerçekleştirdiğinin

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ve elemanların ölçülerek birim miktarının bulunmasına metraj denir. Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

S Kule Gövdesi Aksiyal Fanlý Su Soðutma Kuleleri oðutma ve klima sistemlerinde kullanýlan su soðutma kulelerinde suyun soðutulmasý hava ve suyun çapraz akýþlý bir sistemde temasý sonucu saðlanmaktadýr.

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ (HAZIRLAYAN : S.DAĞOĞLU) AHRV - ISI GERİ KAZANIM CİHAZI FİYAT LİSTESİ ( ) CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV

Detaylı

ORAY PREFABRİK GSM SHELTER KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ORAY PREFABRİK GSM SHELTER KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GSM SHELTER KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ~Talep Edilen Ebatlarda Üretim Gerçekleşmektedir.~ Sayfa1 GENEL ÖZELLİKLER Çevresel Koşullar : Maksimum dış ortam sıcaklığı +55 C Bağıl nem oranı 100% 175 km/h

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr AE FAN COI ÜNİTEERİ KAMU BİNAARI, OTEER, AIŞVERİŞ MERKEZERİ, OFİSER, KONUTAR, SOSYA TESİSER, EĞİTİM KURUMARI, ASTANEER İklimlendirme Sistemleri er hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: İRİS - 10408-84,50 + 8,50 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

Makine Mühendisleri Odası - İzmir

Makine Mühendisleri Odası - İzmir Makine Mühendisleri Odası - İzmir Mekanik & Elektrik Sistemlerde Askı ve Support Sistemleri ile Sismik Koruma Önlemleri Ali Kemal Güney Makine Yük. Mühendisi 1 İçerik 1. Boru Askı ve Destek Sistemleri

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

1.1. FARK BASINÇLI BAĞLANTILAR (ENJEKSİYON DEVRESİ) İÇİN HİDRONİK DEVRELER

1.1. FARK BASINÇLI BAĞLANTILAR (ENJEKSİYON DEVRESİ) İÇİN HİDRONİK DEVRELER 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

AP Hücreli Aspiratörler

AP Hücreli Aspiratörler AP Hücreli Aspiratörler AP-EKO Ekonomik Tip Hücreli Aspiratör AP-EKO serisi hücreli aspiratörleri, ısıtma ve soğutma istenmeyen yerlerde, ortam havasını tazelemek için veya tahliye etmek için, düşük veya

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 Yoğuşmalı Boylerli Solar Kombi* 6,1-20,5 3.225 3.306 3.346 3.467 10.01.004.3011

Detaylı

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP 40 200 Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, DIN 2533 ve TS EN 1092-2 ve TS EN 1092-1 normlarına uygun flanşlar, IEC, VDE normlarına

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ 28.02.2017 1 ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ İçerik 1-TS EN 62446 Genel Bakış 2-TS EN 62446 Kapsamı ve Yardımcı

Detaylı

Basınç düşürme damperi

Basınç düşürme damperi ,2 X X testregistrierung asınç düşürme damperi Tipi Kapalı kanat Odalarda ve iklimlendirme sistemlerin fazla basıncın giderilmesi için asınç düşürme damperleri; basınçlandırma sistemleri, gazlı yangın

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Mekanik Tesisat Sistemlerinde Askı ve Support Sistemleri ile Sismik Koruma Önlemleri 16 Haziran 2016 Ali Kemal Güney Makine Yük. Mühendisi 1 İçerik 1. Boru Askı ve

Detaylı

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ BUDERUS GB112 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI FİYAT LİSTESİ Açıklama Kapasite [kcal/h] * 29 kw ve 43 kw kazanlar, 3 bar emniyet ventili üzerinde montajlı halde teslim edilmektedir. * Logamatic 4000 Panel kullanıldığında,

Detaylı

Kasım 2015 MUHTELİF 2015. Plastik Sulama Hortumları - Spiral hortumlar Polietilen Borular. Haziran 2015. Polietilen Boru Ekleme Parçaları

Kasım 2015 MUHTELİF 2015. Plastik Sulama Hortumları - Spiral hortumlar Polietilen Borular. Haziran 2015. Polietilen Boru Ekleme Parçaları Kasım 2015 Plastik Sulama Hortumları Spiral hortumlar Polietilen Borular Polietilen Boru Ekleme Parçaları PPRC Boru ve Fittingleri Mobil Sistem PP Atıksu Boru ve Fittingler Folyolu Boru ve Fittingler Kanalizasyon

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

Dış hava panjurları. WG Tipi. Çeşitli uygulamalar ve de büyük boyutlar için. 03/2014 DE/tr K

Dış hava panjurları. WG Tipi. Çeşitli uygulamalar ve de büyük boyutlar için. 03/2014 DE/tr K ,1 X X testregistrierung Dış hava panjurları Tipi Alt kanat Çeşitli uygulamalar ve de büyük boyutlar için Dış hava panjurları, taze hava ve atış havası açıklıklarının içine yağmurun, yaprakların ve kuşların

Detaylı

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ 1. PROJE KONTROL SÜRECİ 2. RUHSAT ALIM ve ONAY SÜRECİ 3. İNŞAAT YAPIM SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Detaylı

KAPLAMALI ÜRÜNLER VE MMK METALURJİ

KAPLAMALI ÜRÜNLER VE MMK METALURJİ KAPLAMALI ÜRÜNLER VE MMK METALURJİ Aralık 2015 50 ye Yakın Sektör Beyaz Eşya Prefabrik Yapılar Isıtma, Havalandırma, Soğutma Soğuk Hava Depoları Güneş Paneli Hava Kanalı Kablo Kanalı Elektrik Panosu Yükseltilmiş

Detaylı

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ Rüknettin KÜÇÜKÇALI 1950 yılında doğdu. 1972 yılında Đ.T.Ü. Makina Fakültesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Sungurlar ve Tokar firmalarında

Detaylı

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3.

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3. Montaj çerçevesi, X XMontaj çerçevesi testregistrierung Aksesuarlar Montaj çerçeveleri Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için Montaj çerçevesi, geri dönüşsüz

Detaylı

DOĞALGAZ MALZEMELERİ

DOĞALGAZ MALZEMELERİ MAGNEZYUM ANOT KatotiX ÖLÇME ALETLERİ KatotiX 2 Lb Magnezyum Anat 38,00 Avometre 19,00 3,5 Lb Magnezyum Anat 40,00 PPRC Referans Elektrodu 36,00 6,5 Lb Magnezyum Anat 61,00 MİKA Referans Elektrodu 40,00

Detaylı

DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI

DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI M. Bülent Vural 1953 yılında doğdu. 1976 yılında Berlin Teknik Üniversitesinden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Halen Wilo Pompa Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Liste No : Sayfa No : Tarih : S/18-01 1 30.03.2018 ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29 RESMİ ÜRÜN NOMİNAL FİYATLAR ( AVRO ) KAPASİTE (kw - 50/30

Detaylı

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip...

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip... Fancoil Üniteleri İçindekiler Teknogen Fancoil... 3 Kaset Tip Fancoil... 4 Döşeme Tip Fancoil... 6 Gizli Tavan Tipi... 8 Basınçlı Tip... 10 Duvar tipi... 12, ve landırma sektörünün önde gelen üreticilerinden

Detaylı

Clip-In Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan Sistemi

Clip-In Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan Sistemi Clip-In Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan Sistemi (Clip-In Taşıyıcı + metal plaka) Clip-In Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan, metal plakalar, Clip-In Taşıyıcı Profiller ile oluşturulan gizli taşıyıcılı tavan sistemidir.

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No: 1 TİPİ NOMİNAL KAPASİTE ( KW - 50/30 C ) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR TİPİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı