HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE ELEKTRİKLİ ARK OCAĞI TESİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE ELEKTRİKLİ ARK OCAĞI TESİSİ"

Transkript

1 MESCİER DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE TESİSİ BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇE, I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENVOY ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ. ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BARTIN

2 PROJE SAHİBİNİN ADI MESCİER DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURTKÖY MERKEZ/BARTIN TELEFON VE FAKS / NUMARASI PROJENİN ADI HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN /ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI, TL BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇE, I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ UTM KOORDİNATLARI : : : : : : : COĞRAFİK KOORDİNAT : : : : : : : ZONE:36 EK I LİSTESİ 4- DEMİR VE ÇELİĞİN ERGİTİLMESİ İLE İLGİLİ TESİSLER: B) HURDAYA DAYALI SIVI ÇELİK ÜRETEN TESİSLER ( TON/YIL VE ÜZERİ) C) HADDEHANELER ( TON/YIL VE ÜZERİ) ENVOY ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ.

3 ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARASI PTD/ /NİHAİ SUNUM TARİHİ (GÜN/AY/YIL) BUDAK MAH. ALİ FUAT CEBESOY BULVARI NO:88 KAT:3 DAİRE NO:6 ŞEHİTKÂMİL /GAZİANTEP

4 İÇİNDEKİLER SAYFA NO TABLO DİZİNİ V ŞEKİL DİZİNİ VII EKLER LİSTESİ IX KISALTMALAR LİSTESİ X BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI 1 I.1.Projenin Konusu, Yatırımın Tanımı, İşletme Süresi (Hesaplamalar),Hizmet 1 Amaçları, Projenin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Gerekliliği, Zamanlama Tablosu I.2.Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Proses Yöntemleri İle 3 Teknolojiler, Proses Akım Şeması, Kapasiteleri, Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler I.3. Proje İçin Gerekli Hammadde Ve Yardımcı Maddelerin Miktarları, Nasıl 12 Ve Nereden Temin Edileceği I.4.Projede Üretilecek Nihai Ve Yan Ürünlerin Üretim Miktarları, Nerelere Ne 14 Kadar Nasıl Pazarlanacakları Ve Depolanması I.5.Projenin İnşaat Ve İşletme Aşamasında Kullanılacak Arazi Miktarı Ve Arazinin Tanımlanması I.6.Proje Kapsamında Kullanılacak Makinelerin, Araçların Ve Aletlerin Miktar Ve Özellikleri I.7.Proje İçin Seçilen Yer Ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin 16 Değerlendirmesi BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 16 II.1.Bölgeye İlişkin Varsa 1/25.000,1/5000 Ve 1/1000 Ölçekli Yürürlükte 16 Bulunan Planlar (Bu Planların Proje Özeti Ekine Plan Hükümleri Ve Lejant Paftası İle Birlikte Verilmesi Ve Aslının Aynıdır Damgasının Vurulması) Ve Faaliyet Alanının 1/ Ölçekli Harita Üzerinde İşaretlenmesi II.2. 1/ Ve 1/5000 lik Halihazır Harita Üzerinde Faaliyet Alanı Merkezli 17 1km lik Yarıçap Üzerinde Yer Altı Sularını, Yerüstü Sularını Ve Deprem Kuşaklarını Gösterir Analiz, Jeolojik Yapı, Köy Yerleşik Ve Sanayi Alanları, Ulaşım Ağı, Enerji Nakil Hatları, Arazi Kabiliyeti, Koruma Alanları, Diğer Stratejik Bölgeler Ve Bu Stratejik Bölgelerin Etkilenen Alanlarının Gösterimi II.3.Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün İdari Ve Sosyal Ünitelerin, 19 Teknik Altyapı Ünitelerinin Varsa Diğer Ünitelerin Proje Alanı İçindeki Konumlarının Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi, Bunlar İçin Belirlenen Kapalı Ve Açık Alan Büyüklükleri, Binaların Kat Adetleri Ve Yükseklikleri, Atıksu Arıtma Tesisi, Depolama Alanları, Yollar, Şantiye Binalarının Gösterilmesi) II.4.Arazinin Mülkiyet Durumu, Koordinatları, Faaliyet Alanına Ait Panoromik 20 Fotoğrafların Eklenmesi BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL 24 ÖZELLİKLERİ (Fiziksel ve Biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı) III.1.Jeolojik Özellikler (1/25000 Lik Harita Ve Kesitleri) 24 III.2.Doğal Afet ve Deprem Durumu 28 I

5 III.2.a.Doğal Afet Durumu (Heyelan, Kaya Düşmesi, Çığ Ve Su Baskını Gibi Sayılı Yasa Kapsamındaki Afet Durumuna Yönelik Açıklamalar) III.2.b. Deprem Durumu (Proje Sahasının Büyük Ölçekli Diri Fay Haritasında 30 Yeri Belirlenerek İnceleme Alanının Kaçıncı Derece Deprem Bölgesinde Yer Aldığı Ve Yapılacak Yapıların İlgili Deprem Yönetmeliğine Göre İncelenmesi) III.3.Hidrojeolojik Özellikler Ve Yer Altı Su Kaynaklarının Mevcut Ve 35 Planlanan Kullanımı, Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Debileri III.4. Hidrolojik Özellikler Ve Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut Ve 35 Planlanan Kullanımı, Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Debileri III.5.Flora ve Fauna 38 III.6.Meteorolojik Ve İklimsel Özellikler(Bölgenin Genel İklim Koşulları, 52 Basınç, Sıcaklık,Yağış,Ortalama Nispi Nem,Sayılı Günler,Maksimum Kar Kalınlığı,Buharlaşma,Rüzgar), Meteorolojik Verilerin Güncelleştirilmiş Ve Uzun Yıllar Değerleri Olarak Rapora Konulması III.7.Toprak Özellikleri 69 III.8.Tarım ve Hayvancılık 72 III.9.Koruma Alanları(Proje Sahası Ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler 73 Ve Özellikleri),Bunların Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Olası Etkileri III.10.Orman Alanları 77 III.11.Proje Yeri Ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi,Etki 79 Alanı İçerisinde Toprak, Hava ve Su v.b. Kirlilik Açısından Analizlerinin Yapılarak Değerlendirilmesi BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE 86 ALINACAK ÖNLEMLER (Bu bölümde faaliyetin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri tanımlanır; bu etkileri önlemek, en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır.) IV.1.Arazinin Hazırlanması Ve Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde Ne 86 Miktarda Ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Malzemelerin Nerelere Taşınacakları, Nerelerde Depolanacakları Veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları IV.2.Taşkın Önleme Ve Drenaj İle İlgili İşlemler 86 IV.3.Yerleşimler(İşletme Sırasında Yerleşimlere Olabilecek Etkiler ve Alınacak 86 Önlemler ) IV.4.Nüfus Hareketleri (İşletme Döneminde Sağlanacak İstihdam,Ekonomik 87 Değişiklikler Göç Hareketi) IV.5.Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı 88 IV.6.Proje Kapsamında, İnşaat Ve İşletme Döneminde Su Temini Sistemi Planı, 89 Suyun Nereden Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı Ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Oluşacak Atık Suların Cins Ve Miktarları, Bertaraf Yöntemleri ve Deşarj Edileceği Ortamlar (Burada Gerekli İzinler Alınmalı Ve İzin Belgeleri Rapora Eklenmelidir) IV.7.Faaliyet Ünitelerinde Ve Diğer Ünitelerde Kullanılacak Yakıt Türleri, 91 Miktarları Ve Kimyasal Analizleri, Yakıtların Hangi Ünitelerde Ne Miktarlarda Yakılacağı Ve Kullanılacak Yakma Sistemleri, Oluşacak Emisyonlar Ve Alınacak Önlemler IV.8.Proses Akım Şemasında Emisyon Noktalarının Ve Toz Tutma Filtrelerinin Yerlerinin Gösterilmesi 98 II

6 IV.9.Proje Kapsamında İnşaat Ve İşletme Döneminde Üretim Nedeni İle 100 Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları Ve Seviyesi, Gürültüyü Azaltmak İçin Alınacak Önlemler IV.10.Proje Kapsamında, İnşaat Ve İşletme Döneminde Meydana Gelebilecek 112 Katı, Tehlikeli (Atık Yağ, v.s.) Ve Tıbbi Atıkların Cinsi, Miktarı Ve Özellikleri, Ne Şekilde Bertaraf Edileceği IV.11.Proje Kapsamında İnşaat Ve İşletme Döneminde Kullanılacak 121 Maddelerden, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Toksik Olanların, Taşınmaları, Depolanmaları Ve Kullanımları IV.12. Proje Kapsamında İnşaat Ve İşletme Döneminde İnsan Sağlığı Ve Çevre 121 Açısından Riskli Ve Tehlikeli Olanlar, Alınacak Önlemler IV.13.Proje Kapsamında ki Ulaştırma Altyapısı Planı (Ulaştırma Güzergah 122 Yollarının Mevcut Durumu Ve Kapasitesi, Hangi Amaçlar İçin Kullanıldığı, Mevcut Trafik Yoğunluğu, Yerleşim Yerlerine Göre Konumu,) IV.14.Proje İçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi 125 IV.15.Acil Eylem Planı (Ünitelerde Meydana Gelebilecek Muhtemel Kaza, 125 Yangın, Deprem, Sel, Sabotaja Karşı Alınması Gerekli Önlemler) IV.16.İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek Ve Süren Etkiler Ve Bu 130 Etkilere Karşı Alınacak Önlemler.(Arazi Islahı, İşletme Sonu Ve Uzun Süreli Saha Bakım Programı, Mevcut Yer Altı Ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Etkileri Ve İzlenmesi) BÖLÜM V. HALKIN KATILIMI 130 Halkın Katılımı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan Değişiklikler, Bu Konuda Verilebilecek Bilgi Ve Belgeler BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN 132 EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ (Bu Bölümde Projenin Genel Özeti Yapılarak İlgili Yönetmeliklere Uyacağının Taahhüdünün Verilmesi. Tesisten Kaynaklanacak Olan Gaz Ve Toz Emisyonları, Atıksu, Katı Atık Ve Gürültü Ölçüm Ve İzleme Parametrelerinin Oluşturulması) Ekler 144 Notlar ve kaynaklar 145 Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu Hazırlayan Çalışma Grubunun 147 Tanıtımı:Adı Soyadı, Mesleği, Özgeçmişi, Referansları ve İmzaları,(Projeye özgü olarak Makine Mühendisi veya Malzeme Mühendisi nin Çalışma grubu içerisinde yer alması). III

7 TABLO DİZİNİ SAYFA NO Tablo 1. Ünitelerin Faydalı Ömürleri 2 Tablo 2. Zamanlama Tablosu 3 Tablo 3. Haddehane Ünitesi Hammadde ve Yardımcı Madde Miktarları 13 Tablo 4. Ark Ocağı Ünitesi İhtiyaç Miktarları 13 Tablo 5. Haddehane Ünitesi Makine Ekipman Listesi 15 Tablo 6. Ark Ocağı Ünitesi Makine-Ekipman Listesi 16 Tablo 7. Yerleşim Yerleri ve Mesafeleri 18 Tablo 8. Faaliyet Alanı Koordinatları 20 Tablo Yılı Heyelan Afeti Durumu 29 Tablo Yılı Sel Afeti Durumu 30 Tablo 11. Bartın İli Su Kaynakları Potansiyeli 35 Tablo 12. Bartın İlindeki Akarsu Yüzeyleri 36 Tablo 13. Bartın İlindeki Akarsu Yağış Alanları 36 Tablo 14. Bartın İlinde Bulunan Barajlar 38 Tablo 15. Floristik Liste 41 Tablo 16. Aves (Kuşlar) Tür Listesi 50 Tablo 17. Amphibia (İkiyaşamlılar) Tür Listesi 51 Tablo 18. Reptilia (Sürüngenler) Tür Listesi 51 Tablo 19. Mammalia (Memeliler) Tür Listesi 51 Tablo 20. Basınç Verileri 52 Tablo 21. Sıcaklık Verileri 53 Tablo 22. Yağış Verileri 54 Tablo 23. Nem Verileri 55 Tablo 24. Sayılı Günler Verileri 56 Tablo 25. Maksimum Kar Kalınlığı 57 Tablo 26. Yönlere göre Rüzgar esme sayıları toplamı 58 Tablo 27. Yönlere Göre Mevsimlik Esme Sayısı 59 Tablo 28. Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı 63 Tablo 29. Yönlere Göre Mevsimlik Ortalama Rüzgar hızı 64 Tablo 30. Ortalama Rüzgar Hızı 67 Tablo 31. Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü 67 Tablo 32. Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı 68 Tablo 33. Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı 69 Tablo 34. Tarım Alanları 72 Tablo 35. Tarımsal Üretim Miktarı 73 Tablo Yılında Yetiştirilen Büyükbaş,Küçükbaş ve Kümes 73 Hayvanları Sayısı Tablo 37. Orman Alanları 77 Tablo 38. Ağaç Türleri 77 Tablo 39. Hava Kirliliği Verileri 84 Tablo 40. Bartın Çayı ve Kollarında Yapılan Analiz Sonuçları 85 Tablo Yılları Nüfus Gelişimi 87 Tablo 42.Nüfus Artış Oranları 88 Tablo 43. Tav Fırını Çıkış Bacası Ölçüm Sonuçları 92 Tablo 44. Ünitelerin Yakıt Tüketimi 93 Tablo 45. Doğal Gazın Kimyasal Kompozisyonu 93 Tablo 46.Emisyon Faktörleri 94 Tablo 47. Elektrikli Ark Ocağı Emisyon Kütlesel Debileri 94 IV

8 Tablo 48. Emisyon Kütlesel Debileri ve SKHKY Sınır Değeri 95 Karşılaştırılması Tablo 49. Kontrollü Çalışma Toz Emisyonu Faktörleri 97 Tablo 50. Toz Emisyonu Kütlesel Debi Değerleri 97 Tablo 51. Araçların Yakıt Tüketim Miktarı 98 Tablo 52. Araçlar İçin Kirletici Madde Yayın Faktörleri ve Emisyon 98 Kütlesel Debileri Tablo 53. Gürültü Ölçüm Sonuçları (Gündüz) 101 Tablo 54. Gürültü Ölçüm Sonuçları (Akşam) 102 Tablo 55. Gürültü Ölçüm Sonuçları (Gece) 103 Tablo 56. Gürültü Seviyesi Hesaplamalarında Kullanılan Formüller 104 Tablo 57. İş Makineleri Ses Gücü Düzeyleri 104 Tablo 58. Merkez Frekanslara Göre Ses Basınç Seviyeleri 104 Tablo 59. Atmosferik Yutuşun Etkisi İle Ses Basınç Seviyesi 105 Tablo 60. Düzeltme Faktörleri 105 Tablo 61. Gürültü Kaynakları Ses Basınç Seviyesi 106 Tablo 62. Eşdeğer Gürültü Seviyesi 106 Tablo 63. ÇGDYY Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 107 Tablo 64. Ses Gücü Düzeyleri 107 Tablo 65. Merkez Frekanslara Göre Ses Basınç Seviyeleri 108 Tablo 66. Atmosferik Yutuşun Etkisi İle Ses Basınç Seviyesi 109 Tablo 67. Gürültü Kaynakları Ses Basınç Seviyesi* 110 Tablo 68. Eşdeğer Gürültü Seviyesi 111 Tablo 69. Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 112 Tablo 70. İşletme Döneminde Oluşması Muhtemel Tehlikeli Atık Kodları 115 Tablo 71. İşletme Dönemi Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler 136 Tablo 72. Çevresel Etkiler Ve İzleme Programları 142 V

9 ŞEKİL DİZİNİ SAYFA NO Şekil 1. Haddehane Ünitesi Proses İş Akım Şeması 8 Şekil 2. Jet pulse tip filtre,(www.varlikmakina.com.tr) 10 Şekil 3. Ark Ocağı Şematik Görünüşü 11 Şekil 4. Ark Ocağı Ünitesi Proses Akım Şeması 11 Şekil 5. Faaliyet Alanı ve Çevresi Çevre Düzeni Planında Görünümü 17 Şekil 6.a. Yer Bulduru Haritası 18 Şekil 6.b. Uydu Görüntüsü 19 Şekil 7. Faaliyet Alanı Dış Görünüşü 20 Şekil 8. Mevcut Tesis Görüntüleri 21 Şekil 9. Mevcut Tesis Görüntüleri 21 Şekil 10. Mevcut Tesis Görüntüleri 22 Şekil 11. Mevcut Tesis Görüntüleri 22 Şekil 12.Kapasite Artışı İçin Kullanılacak Arazi 23 Şekil 13. Kapasite Artışı İçin Kullanılacak Arazi 23 Şekil 14.Stratigrafik Kesit 25 Şekil 15. Bartın ve Çevresinin Jeolojik Haritası 27 Şekil 16. Bartın İli Heyelan Haritası 29 Şekil 17. Taşkın Sel Durumu Haritası 30 Şekil 18. Proje Alanının Diri Fay Haritasındaki Yeri 32 Şekil Amasra Depremi (Kaynak: 33 Şekil 20. Bartın İli Deprem Haritası 34 Şekil 21. Faaliyet alanı ve Çevresi Yüzeysel Su Kaynakları,Su Yapıları ve 37 HES Alanları Şekil 22. Davis Grid Sistemi 39 Şekil 23. Bartın İli Ava Açık Ve Kapalı Alanlar Haritası 49 Şekil 24.Basınç Verileri 53 Şekil 25. Sıcaklık Verileri 54 Şekil 26.Yağış Verileri 55 Şekil 27.Nem Verileri 56 Şekil 28.Sayılı Günler Verileri 57 Şekil 29.Yönlere Göre Rüzgar Esma Sayıları Toplamı 58 Şekil 30.a.İlkbahar Mevsimi Rüzgar Esme Sayısı 59 Şekil 30.bYaz Mevsimi Rüzgar Esme Sayısı 60 Şekil 30.c.Sonbahar Mevsimi Rüzgar Esme Sayısı 60 Şekil 30.d.Kış Mevsimi Rüzgar Esme Sayısı 60 Şekil 31.Aylara Göre Rüzgar Esme Sayısı 61 Şekil 32.Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı 63 Şekil 33. Yönlere Göre Mevsimlik Ortalama Rüzgar Hızı 64 Şekil 34. Yönlere Göre Aylık Ortalama Rüzgar Hızı 65 Şekil 35. Ortalama Rüzgar Hızı 67 Şekil 36.Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü 68 Şekil 37.Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması 68 Şekil 38.Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı 69 Şekil 39.Bartın İli ve Çevresi Koruma Alanları 74 Şekil 40.Bartın İli Orman Alaları 78 Şekil 41.a.Öncelikli Sorunlar Haritası 79 Şekil 41.b.Hava Kirliliği Öncelikli Sorunlar Haritası 79 Şekil 41.c.Su Kirliliği Öncelikli Sorunlar Haritası 80 VI

10 Şekil 41.d.Atık Öncelikli Sorunlar Haritası 80 Şekil 42. Toprak derinliğine göre, Kum, Toz, Kil Değerleri(%) 81 Şekil 43.Toprak Derinliğine Göre Toprak Reaksiyon 81 Şekil 44. Derinliğe Göre Toprak Tuzluluğu Değerleri (µsm -1 ) 82 Şekil 45. Derinliğe Göre Kireç Değerleri ( %) 83 Şekil 46. Derinlik Kademelerine Göre Organik C Değerleri ( %) 83 Şekil 47. Elektrik Temini Akışı 89 Şekil 48. Mevcut Durum Su Dağıtımı 90 Şekil 49. Proses İş Akım Şeması ve Emisyon Kaynakları 99 Şekil 50. Ark Ocağı Ünitesi Proses Akım Şeması 100 Şekil 51. Eşdeğer Gürültü Seviyesi (İnşaat Dönemi) 106 Şekil 52. Eşdeğer Gürültü Seviyesi (İşletme Dönemi) 111 Şekil 53.Bartın İli ve Çevresi Kara Yolları Haritası 123 Şekil Yılı Trafik Hacmi Haritası 124 Şekil 55. Acil Durum Planı 125 Şekil 56. Ulusal Gazete İlanı 131 Şekil 57. Bartın Yerel Gazete İlanı 131 VII

11 EKLER LİSTESİ Ek.1. Vekâletname Ek.2. Taahhütname Ek.3. Mevcut Tesis Kapasite Raporu Ek.4. Ticaret Sicil Gazetesi Ek.5. ÇED Karar Belgeleri Ek.6. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Arazi Tahsis Yazısı Ek.7. Meteorolojik Veriler Ek.8. İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü Görüşü Ek.9. ÇED Raporu Özel Formatı Ek.10. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Kanala Bağlantı İzni Ek.11. Mevcut Tesis için Çevre İzni Ek.12. İmar Planına Alt Yapı Oluşturacak Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Onay Sayfası Ek.13. Toprak Analiz Sonuçları Ek.14. Vaziyet ve Makine Yerleşim Planı Ek.15. Su Temini ve Elektrifikasyon Planı Ek.16. Parselasyon Planları Ek.17. 1/25000 Ölçekli Topografik Harita Ek.18. 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Lejantı Ek.19. Faaliyet Alanı Koordinatları VIII

12 KISALTMALAR LİSTESİ AAKY: Tarih ve Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği APAKY: Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Değişikliği AYKY: Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik BTMMEKİY: ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ÇEDY: Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ÇGDYY: Tarih ve Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği db: Desibel KAKY: Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve /20834, /21150, /22099, /23464, /23790, /2403 4, /24736, /25777 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Değişiklikleri KEKY: ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik SKKY: tarih ve sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Tarih ve Sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tarih ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sanayi SKHKKY: Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Tarih ve Sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TAKY: tarih ve sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelik de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih ve Sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TAK: tarih ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tarih ve Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu IX

13 BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI I.1.Projenin Konusu, Yatırımın Tanımı, İşletme Süresi (Hesaplamalar),Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Gerekliliği, Zamanlama Tablosu Projenin Konusu, Yatırımın Tanımı, Proje konusu yatırım Bartın ili, Merkez ilçe, I. Organize Sanayi Bölgesi pafta:e28c19c1a, ada no:105, parsel no:1 olan alanda bulunmaktadır. Faaliyet; karar tarihli ve 05 karar nolu Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı ton/yıl demir üretimi (silme demir, kare demir, yuvarlak demir, köşebent demir) olarak yatırıma başlanmıştır. - Projede kapasite artışı için ise, tarih, karar no 2023 ile ÇED Olumlu kararı müteakip kapasite artışı yatırımına başlanmıştır ve toplam kapasitesi ton/yıl olmuştur. Bahse konu proje kapsamında ise; Mescier Demir Çelik San. Ve Tic. Ltd. Şti. haddehane tesisinde; piyasasındaki talep artışından dolayı kapasite artışı planlanmaktadır. Tesisin haddehane ünitesin de kapasite artışının yanı sıra, ilave ünite olarak ark ocağı kurulması planlanmaktadır. ÇED olumlu belgesi kapsamında; silme demir, kare demir yuvarlak demir köşebent demir vb, profil üretimi, (H Demir, I Demir, L Demir, vb. Sanayi Demirleri ) toplam üretim kapasitesi ton/yıl dır.kapasite artışı kapsamında tesiste ilave edilecek makine ekipmanlar ile 3 vardiya çalışılması ve toplam haddehane kapasitesinin ton/yıl olması planlanmaktadır. Ark ocağı projesi ile de, mevcut haddehane tesisinden kaynaklanan speklere uymayan ürünlerin, hurda demirlerin, iç ve dış piyasadan temin edilecek hurda demirlerin ark ocağında eritilerek ~ ton/yıl kütük demir eldesi planlanmaktadır. Ark ocağı prosesi gereği üç vardiya olarak çalışılacaktır. İşletme Süresi (Hesaplamalar) İşletme süresi planlanırken sektörün arz talep dengesi, bölgenin ihtiyacı, faaliyetin alt yapı ihtiyacı yatırım maliyeti göz önünde, bulundurularak makine ve bina faydalı ömürleri baz alınmıştır. Faaliyetin hedeflenen işletme süresi 40 yıldır. Faydalı ömür hesaplanırken; Vergi Usul Kanunu genel tebliği Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ve Amortisman Oranlarında 2010 yılı için belirlenen faydalı ömür oranları ile tesiste yapılacak bakım, onarım çalışmaları programı göz önünde bulundurulmuştur. Tablo da görülen faydalı ömürlerden bina ömrü 40 yıl olup, işletme ömrü 40 yıl olarak değerlendirilmiştir. Makine teçhizat ömürleri, kullanım, bakım, işletme şartlarına göre değişiklik gösterebilecek ve gerektiğinde tamirat, revizasyonlar gündeme gelerek faydalı ömürleri uzatılabilecektir. 1

14 Üniteler Tablo 1. Ünitelerin Faydalı Ömürleri Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar Beton, kargir, demir, çelik Brülörler 15 Haddeleme işleminde kullanılan profil giriş ve çıkış yollukları 2 Mamülü istenilen boyuta getiren testere bölümüne sevk eden transfer hatları 4 Hammaddenin üretim prosesine uygun haddeleme sıcaklığına ulaşmasını sağlayan fırınlar, hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodundaki elektrikli makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme işleminde kullanılan; lopper, maniblatör, maniblatör role yolu ve redüktörlerin, yatakların yağlanmasını sağlayan prosesteki tüm hidrolik ve pnömatik pistonlar ile üretilen mamüllerin standartlara uygunluğunu tespit edilmesini sağlayan laboratuar malzemeleri Sistemin kullandığı elektriğin konpanzasyonu sağalayan panolar, elektrik ve kumanda odalarınının havalandırılmasını, soğutulmasını sağlayan sistemler, mamülün istenilen boyuta getirilmesini sağlayan 6 hareketli testereler Haddeleme işleminde kullanılan ön redüktörler 7 Hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodunda kullanılan elektrikli makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik otomasyon sistemleri, sistemin ihtiyacı olan enerjinin dağıtılmasını sağlayan orta gerilim sistemleri ve trafolar, haddeleşme işleminde kullanılan merdane 10 değiştirme sisitemleri, mamulün paketlenmesinde ve stoklanmasında kullanılan taşıma sistemleri, üretim prosesinde kullanılan tüm ekipmanın altyapı sistemleri Haddeleme prosesinde kullanılan merdanelerin işlenmesini ve stoklanmasını sağlayan sistemler, elektrik ve kumanda odalarında yer alan sistemler, haddeleme işlemlerinde kullanılan universal hadde 15 tezgahları, işgücünün ihtiyacını sağlayan sosyal tesislerde kullanılan iktisadi kıymetler (Genel sınıflarda sayılanlar hariç) Çelik Ürünleri İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir ve çeliğin eritilmesi, ayrıştırılması ve bir araya getirilmesinde; çeliğin yuvarlanması, alaşım haline getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inşaat kalıpları, tel, kablo ve boruların yapımında kullanılan ve sahibine 10 bakmaksızın kok kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik üretim merkezleri ve demir karışımlı metal döken dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda da ilgili arazi düzenlemeleri ve yukarıdaki faaliyetlerde kullanılan özel araçlar» Faydalı ömür (Yıl) 40 5 Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Gerekliliği Demir çelik ürünler inşaat sektörü, otomotiv, otomotiv yan sanayide, yapısal çelik ürünlerinden, endüstriye, demiryolları başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilmektedir. Bahsi geçen sektörlerdeki ilerlemeler demir çelik ürünlerine olan talebi de artırmaktadır. Planlanan yatırım demir çelik ürünlerindeki bu ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak, bölgede istihdamın artması, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yatırımın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yatırımın gerçekleşmesi ile birlikte bölgeden seçilecek istihdam ile, işletme döneminde çalışacak 300 kişi olan işçi sayısı göz önünde bulundurulduğunda, Bartın ili için 300 ailenin gelir düzeyinin artması sağlanacaktır. Dolayısı ailelerinin gelir durumu olumlu olarak etkileneceğinden çalışanların ile çalışan yakınlarına sosyal ekonomik yönden fayda sağlanacaktır. Ayrıca; demir çelik sektöründe bölgesel yatırımları güçlendirmesi, ihracat potansiyelinin ve rekabet gücünün arttırılabilmesi, projenin gerçekleşmesi ile birlikte, hammadde temini ve ürünlerin ithalat ve ihracat, piyasa hareketleri, istihdam edilecek personel, işçiler, nakliye amaçlı kullanılacak araç, yakıt kullanımları, üretimde kullanılacak 2

15 yardımcı maddelerin temini, vb. aktiviteler bölgede direkt ve dolaylı olarak gelir artışını olumlu etkileyeceğinden bölgede ve ülkemizde sosyal ve ekonomik gelişmelere ivme kazandıracağından, projenin olumlu sosyal ve ekonomik etkileri beklenmektedir. Zamanlama Tablosu Projenin mevcut durumda ve tarih, karar no 2023 ile ÇED Olumlu kararı alınan haddehane ünitesi çalışmakta olup, kapasite artışı ve ark ocağı ünitesi için inşaat çalışmaları gerçekleştirilecektir. İnşaat işlerinin tamamlanmasını müteakip deneme üretimi gerçekleştirilerek, işletme aşamasına geçilecektir.tablo 2 da öngörülen projenin zamanlama tablosu sunulmuştur. Tablo 2. Zamanlama Tablosu Aşamalar I. Yıl II. Yıl Aylar Aylar İnşaat kazı dolgu çalışmaları Betonarme işlemleri Peyzaj çalışmaları Makinelerin temini Makinelerin montajı Deneme Üretim aşaması I.2.Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Proses Yöntemleri İle Teknolojiler, Proses Akım Şeması, Kapasiteleri, Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler Proje kapsamında kurulacak üniteler haddehane ünitesi ile elektrikli ark ocağı ünitesi olacaktır. Haddehane ünitesinde uzun çelik ürünler, profiller üretilecek olup ark ocağında ise hurda demirlerden kütük demir elde edilecektir. Faaliyet alanında mevcut durumda tarih, karar no 2023 ile ÇED Olumlu kararı kapsamında kurulan haddehane ünitesi çalışmaktadır. Kurulacak olan ünitelerin özellikleri aşağıdaki gibidir: Haddehane Ünitesi Tesisin üretim yöntemi olan haddeleme kapsamında; tav fırınlarında ergitilerek yumuşatılan kütük demirler hadde merdanelerinden geçirilerek inceltilmekte ve kontinü haddeler ile istenilen ebatlarda inceltilerek şekillendirilmektedir. Uzun çelik ürünleri alt sektöründe yer alan haddehanelerin özellikleri genel olarak aşağıdaki gibidir. 3

16 Uzun çelik ürünleri alt sektörü, demir cevheri veya hurdadan hareketle, sıvı çelik üretip, bunu çeşitli yöntemlerle dökerek; ingot (külçe), blum ve kütük haline dönüştüren çelikhaneler ile; ingot blum ve kütüğü haddelemek suretiyle blum, demiryolu malzemesi, ağır, orta ve hafif profil, nervürlü veya düz betonarme çelik çubuklar, tel ve kangal (filmaşin) üretimi yapan haddehaneleri kapsamaktadır. İngot ve Blumdan işlenerek elde edilen Uzun Hadde Ürünleri: Kesitinin en küçük kenarı 140 mm. olan büyük kesitlerdeki ingot ve 200x200, 260x260,260x335, 265x340 mm kesitli 6 10 m uzunlukta blumların sıcak haddelenmesi suretiyle üretilen; blum, kütük, ağır ve orta profiller, kalın kesitli çubuklar ile demiryolu malzemeleri gibi ürünlerdir. Blumlar: İngotların (külçelerin) blum haddehanelerinde sıcak haddelenmesi suretiyle veya çelik üretimi sırasında sürekli döküm yoluyla doğrudan elde edilebilen, kare veya dikdörtgen kesitli çelik malzemelerdir. Bu malzemeler, kütük, ağır profiller, büyük kesitli çubuklar, demiryolu rayı ve çelik çekme boru ürünlerinin ara maddesi görevini de görürler. Orta ve Ağır Profiller: Yüksekliği 80 mm (dahil) ve üstünde olan I, U, vb. kesitli profiller, uzun kenarı 80 mm (dahil) üstünde olan eşitkenar ve çeşitkenar köşebentler ve yüksekliği 100 mm (dahil) üstünde olan maden direği profilleri ve benzerleridir. 160 mm (dahil) I, U, H, vb. profiller, 120 mm (dahil) köşebentler ve 110 mm (dahil) maden direkleri orta profilleri, daha büyük ebatlardaki profiller ise, ağır profilleri meydana getirmektedir. Kalın Kesitli çubuklar: Çapları 60 mm (dahil) üstünde olan yuvarlak kesitler, genişliği 120 mm (dahil) üstünde olan lamalar, köşe radyusları 50 mm.nin altında ve bir kenarı 60 mm.nin üstünde olan dikdörtgen veya kare kesitli malzemelerdir. Demiryolu Malzemeleri: Her nevi raylar, traversler cebire ve seletlerdir. Ancak, 35 kg/m üzerindeki ağır profil grubuna giren raylar, demiryolunda kullanılmaktadır. Halen Avrupa standartlarında kg/m.nin üzerindeki raylar ana hatlarda kullanılabilmektedir. 35 kg/m altındaki orta profil grubuna giren raylar ise, dekovil hatları ile, madencilikte kullanılmaktadır. Kütüğün işlenmesi ile elde edilen uzun hadde ürünleri; Kesitinin bir kenarı 140 mm den az, külçe döküm, sürekli döküm veya sıcak haddeleme yolu ile üretilmiş kütüklerin; sürekli, yarı sürekli veya tandem (açık) haddelerde, sıcak haddelenmesiyle üretilen hafif profilleri, ince kesitli çubukları, filmaşini, vb. ürünleri kapsar. Kütük işleyen haddehanelerde maksimum kütük kesiti olarak, yukarıda verilen 140x 140 mm değeri, gelişen teknoloji ile 1970.lerden sonra 180x180 mm. bluma kadar çıkmıştır. Böylece, kütük boyutu büyültülerek, kütük işleyen haddehanelerde orta profillerin de üretilmesi mümkün olmaktadır. Hafif Profiller: Yüksekliği 80 mm nin altında olan; I, U kesitli profiller ile bir kenarı 80 mm nin (80 mm hariç) altında olan eşkenar ve çeşitkenar köşebentler, 50 mm nin altındaki T ve diğer profiller, en fazla 25 mm, en az 1 mm kalınlığındaki lama malzemeler bu grupta kabul edilir. 4

17 İnce Kesitli Çubuklar: En çok 60 mm çapa kadar dairesel kesitli ve genellikle 12 mm uzunluğa kadar olan yuvarlak çubuklar, bir kenarı 60 mm.ye kadar kare kesitli, paralel kenarları arasındaki mesafe en çok 60 mm olan altıgen, sekizgen gibi geometrik yüzeylere sahip çubuklar, bu grupta kabul edilir. Filmaşinler: En az 5,5 6 mm çapında ve kangal halinde sıcak haddelenmiş veya çekilmiş malzemeler olup,5,5 mm çapında olanlar, genellikle soğuk çekme suretiyle tel üretiminde kullanılırlar. Soğuk Haddelenmiş (Biçimlendirilmiş) Uzun Ürünler Genellikle kütüğün işlenmesi sonucu elde edilen malzemelerin boyutlarını, mekanik özelliklerini veya yüzey durumlarını da değiştirmek amacıyla, soğuk haddeleme veya soğuk çekme ile biçimlendirilmeye uğratılan çubuk veya tel ürünleridir. Soğuk Haddelenmiş veya Soğuk Çekilmiş Çubuklar: 40 mm den daha küçük çaptaki çubukların, haddelerden veya lokmalardan geçirilmesi suretiyle, yüzeylerinin temizlenmesini ve çap toleranslarının düşürülmesini sağlayan yüzeysel soğuk biçimlendirmeye uğratılması ile elde edilen ürünlerdir. Soyulmuş Çubuklar: Çapları 20 mm den büyük olan çubuklarda, özel tezgâhlarla talaş kaldırmak suretiyle yüzeylerin temizlenmesi ve çap toleranslarını düşürülmesi ile elde edilen ürünlerdir. Tavlı Teller: Filmaşinlerin haddelerden ve genellikle lokmalardan geçirilerek, soğuk biçimlendirme yolu ile istenen çapa indirilmesi ve daha sonra, yumuşatma tavı- ısıl işlemine tabi tutularak, yumuşatılması ile elde edilen ürünlerdir. Sert Teller: Belirli bileşimlerdeki filmaşinlerin, haddelerden veya genellikle lokmalardan geçirilerek, soğuk biçimlendirme yolu ile istenen çapa indirilmesi ve bu işlem esnasında sertliğinin ve çekme dayanımının arttırılması suretiyle, elde edilen ürünlerdir. Patentli Teller: Orta ve yüksek karbonlu filmaşinlerin, haddeden veya genellikle lokmalardan istenen çapa indirilmesi, daha sonra da patentleme ısıl işlemini uygulanması ile elde edilen ürünlerdir. Tesiste gerçekleştirilecek haddeleme işlemleri için hammadde olarak kütük demir kullanılacak olup, ürün özelliğine göre kütük demir ebatları tercih edilecektir. Haddehane ünitesi için mevcut durumda uygulanan ve kapasite artışı ile de izlenecek haddeleme prosesi akışı Şekil 1.de ve aşağıda sunulduğu gibidir. Hammadde temini: Planlanan ürüne, ürün kalitesine göre hammadde temini yapılacaktır. Tesiste üretimi planlanan ürün çeşitleri; lama silme, kare, yuvarlak, nervürlü inşaat demiri, köşebent, NPU, NP I, IPE vb. ağırlıklı olarak inşaat, sanayi tesislerinde ve çelik yapılarda kullanılan ürünlerdir ve kütük demir hammadde olarak kullanılacaktır. Hammadde kontrol: Gelen kütüklerin kimyasal ve mekanik kontrolleri yapılacaktır. Lama silme, kare, yuvarlak, nervürlü inşaat demiri uygun üretim için 100x x180 5

18 arası kare kesitli kütük demirler, köşebent, NPU, NP I, IPE vb. uygun üretim için 150x 150 ~ 180x 180 arası kare kesitli kütük demirler kullanılacaktır. Kütük kesme: Kütük kesme işleminde üretimde kullanılacak kütük demirler 3 6 metre arası istenilen boylarda oksijen kaynağı ile kesilerek sonraki aşama olan tavlama işlemi için tav fırınlarına sürülecektir. Tavlama: Tav fırınına verilen demirler ~ dereceye ısıtılacaktır. ~2 saatte istenilen sıcaklığa ulaşan kütük demirler fırının kapağı açılarak itici sistem ile fırından çıkarılacak ve zincirli taşıyıcılar, roleler ile hazırlama tezgâhlarında merdanelere taşınacaktır. Tav fırınları doğal gazlı olup verimli bir yakış sağlayabilmek için tam otomasyon ile tasarlanmıştır. Haddeleme: Hazırlama tezgâhlarında ürün cinsine uygun olarak uygun ölçüye gelene kadar merdanelerin arasından istenen sayıda geçilerek ezilecektir. Merdaneler hazırlama tezgâhında elektrik motorlarına bağlı şanzumanlar tarafından çevrilecektir. Motorların devirleri kontrol kulelerindeki operatörlerin kontrolünde otomatik sistemlerle ayarlanarak böylece demirlerin tezgahlar arasında sıkışması önlenecektir. Üretilecek olan ürününü cinsine göre merdanelerin üzerinde açılmış kalibreler vasıtası ile ezilerek yol alacak demirin kesiti incelir ve aynı oranda boyu uzayacaktır. Böylece bitiş tezgâhından (son merdane)istenilen ölçüde mamul alınmış olacaktır. Kesme: Haddeleme aşamasında kesme işlemi kontinü tezgâhlar sonrasında demirde çapak oluşumunu gidermek için ve bitiş (finish) tezgahının önünde bulunan uçar makaslar ile kesim işlemi yapılacaktır. Bitiş tezgâhının önünde bulunan uçar makas ile yaklaşık 60 m uzunluğunda kesim işlemi uygulanan mamuller, roleler vasıtası ile soğutma platformuna (taraklı ızgara) aktarılacaktır. Soğutma: Nervürlü inşaat demiri üretiminde gerekirse taraklı ızgaradan önce soğutma için kontrollü su verme sistemi kullanılacaktır. Burada basınçlı suyun içinden geçen nervürlü demirlerin önce dışı daha sonrada içinin soğuması sağlanır. Böylece daha esnek ama daha mukavemetli ürün elde edilecektir. Suyun sıcaklığı, basıncı, debisi ve mamulün geçiş hızı ayarlanarak standartların istediği mekanik değerlere daha kolay ulaşılmaktadır. Diğer ürünler için soğutma işlemi soğutma platformunda gerçekleştirilecektir. Boy kesim: Soğuyan malzeme boy kesimi için soğuk makasa (giyotin) gelerek istenilen boyda kesilecektir. Kesilen nervürlü inşaat demirleri paketleme makinesine otomatik olarak gönderilecektir. Lama kare silme yuvarlak ve köşebentleri daha kısa boyda (~6m) üretilmesi gerektiğinden kesilmesi için 2. giyotine gönderilecektir. Burada kesilen mamuller kuyuya roleler ve zincirli taşıyıcılar ile taşınarak kuyulardan köprülü vinçlerle alınan mamuller doğrultma tezgâhlarında doğrultulduktan sonra (eğrilik, çarpıklık giderilerek uluslararası standartlara uygun şekil verilerek) paketlemeye gönderilecektir. 6

19 Paketleme, Etiketleme, Stok, Sevkiyat: Paketleme bölümüne taşınan ürün paketlenerek tanımlayıcı etiketler paketlere eklenerek ürünler stok sahasına alınacaktır. Burada piyasaya arz edilene kadar uygun şartlarda muhafaza edilecektir. Üretim sırasında ve paketleme aşamasında kalite kontrol için boyutsal muayeneler, Son ürünlerin mekanik ve kimyasal özelliklerinin standartlara ve müşteri isteklerine uygunluğunun kontrolü için gereken deneyler yapılacaktır. Hammadde ve ürün standartlarının kontrolü işlemleri laboratuvarda gerçekleştirilecektir. Stok sahasında siparişlere göre istiflenen mamullerin müşterinin istediği zamanda kara ve deniz ulaşımı ile sevkiyatı yapılacaktır. Uygunsuz olarak değerlendirilen ürünler depo sahasında ayrı bir yerde muhafaza edilerek ark ünitesine sevk edilecektir. Faaliyet alanında laboratuvar, hammadde ürün stok alanlarının yanı sıra, yönetim, organizasyon, satış, muhasebe gibi departmanların olacağı idari birim ile de hizmet verilecektir. Çalışanlar için ise yemekhane, soyunma odaları vb. ihtiyaçlarının karşılanacağı sosyal birimler de tesis edilecektir. 7

20 HAMMADDE TEMİNİ HAMMADDE KONTROL KÜTÜK KESME TAVLAMA HADDELEME İTİCİ SİSTEM/ ZİN. TAŞIYICI /ROLELER KALİTE KONTROL KESME SOĞUTMA İNCELTME BOY KESİM(II.GİYOTİN) BOY KESİM(I.GİYOTİN) DOĞRULTMA PAKETLEME/ ETİKETLEME STOK/SEVKIYAT KALİTE KONTROL Şekil 1. Haddehane Ünitesi Proses İş Akım Şeması Haddehane ünitesinde, doğal gazın yakıt olarak kullanıldığı tav fırını, kütük itici, hadde ayakları gibi makineler ve yardımcı makine ekipmanların mevcut ekipman listesi ve kapasite artışı kapsamında ilave edilecek makine ekipmanlar Tablo 4. de sunulmuştur. Elektrikli Ark Ocağı Elektrikli ark ocakları enerji tasarrufuna yönelik olarak hurda ön ısıtma sistemiyle donatılmıştır. Günümüzde hurda ön ısıtma sistemi için iki alternatif sistem yaygın olarak kullanılmaktadır Shaft teknolojisi ve Consteel prosesi olan bu sistemlerden Shaft teknolojisi; kademeler halinde çalışmaktadır, birinci sepet bir önceki dökümün arıtılması sırasında, ikinci sepet birinci şarjın ergitilmesi sırasında ısıtılır. Consteel prosesinde ise hurda ark ocağını yatay olarak beslemektedir. Planlanan tesiste Consteel prosesi tercih edilecektir. 8

21 Elektrikli ark ocağında, hurda kireç veya dolomatik kireç ile birlikte sepetlere doldurulmaktadır. Ergitmenin ilk aşamasında elektrotlar hurda yükünü delmeye çalışırken ocak kapağı ve gövdesini ark ışımalarından korumak amacıyla uygulanan güç düşük tutulur. Ark hurda yükünü deldikten sonra etrafında çevrelenen kalkan oluşmaması için güç arttırılır. Oksijen ve yakıt brülörleri ergitmenin ilk aşamasında yoğun olarak kullanılır. Oksijen üfleme özel nozullar vasıtasıyla tabandan veya ocak duvarlarından yapılabilmektedir. Oksijen karbon giderme fosfor, mangan ve kükürt gibi istenmeyen elementlerin alınması amacı ile metalürjik sebeplerden dolayı kullanılmaktadır. Bununla birlikte hidrokarbonlar ile reaksiyona girerek ekzotermik reaksiyonlar oluşturmaktadır. Ergitme esnasında ocakta karbon monoksit, karbondioksit gazları, demir oksit parçacıkları oluşmaktadır. Yakma (post combustion) durumunda, CO miktarı hacimce % 0,5 in altındadır. Ergitme işlemi sonrası potaya döküm uygulanmaktadır. İngot döküm yaygın olarak kullanılmaktadır. Sürekli döküm yapılarak kütük, slab, blum, kiriş veya saç olarak döküm yapılabilmektedir. Katılaşmış çeliğin kalıba yapışmasını önlemek amacı ile kalıplarda bitkisel yağ kullanılmaktadır ve döküm yönü boyunca döküm hızından daha yüksek bir hızda salım yaptırılır. Kalıplar su soğutmalı sistem ile soğutulur. Elektrikli ark ocağında kullanılacak hurda tasnifi geçici depolama sahasında proseste işleninceye kadar depolanır. Tesiste kurulması planlanan elektrikli ark ocağı ünitesinde tesisten kaynaklanacak hurda demirler, speklere uymayan ürünler ile piyasan temin edilecek hurda demirlerin ergitilmesi ile kütük demir elde edilecektir. Hammadde Temini Ve Geçici Depolama: Projenin haddehane ünitesinden, iç ve dış piyasadan temin edilecek demir-çelik hurdaları geçici depolama alanında depolanacaktır. Sepetlere Yükleme: Ark ocağına hurda sepetleri ile taşınacak demir çelik atıkları sepetlere vinçler yardımı ile yüklenecektir. Ark Ocağına Yükleme: Hareketli sepetlere alınan demir çelik atıkları ark ocağına boşaltılacaktır. Ön Isıtma Ve Ergitme: Hurda çelik elektrik ark ocağına üstten vinçle boşaltılır, ardından ocağın kapağı örtülür. Bu kapak ark ocağına indirilen üç tane elektrot taşımaktadır. Elektrotlardan geçen elektrik bir ark oluşturmakta ve açığa çıkan ısı hurdayı eritmektedir. Ark ocağına dökülen demir çelik 800 o C de ön ısıtmaya tabi tutularak ergitme işlemi başlayacak döküm sıcaklığı 1620 o C de olacaktır. Potaya Alım Ve Pota Ocağı: Potalara alınan sıvı çelik pota ocaklarında sıcaklığının ayarlanması, çelik kalitesinin arttırılması amacı ile kimyasal kompozisyon ayarlamaları gibi metalürjik işlemler yapılacaktır. Pota ocağında cüruf yapıcı ilave edilerek, çeliğin kalitesine göre çelik tel beslemesi yapılacaktır. Sürekli Döküm Makineleri, Döküm, Kalıplama, Soğutma: Kontinü (sürekli) döküm makinelerine alınan sıvı çelik kalıplanarak, kalıp soğutularak kütük demir elde edilecektir. 9

22 İstenilen ürün bileşiminin ayarlanması amacı ile CaO, FeSiMn, FeMnHC, FeSi kullanımı olabilecektir. Toz tutma ünitesi: Elektrikli ark ocağı ünitesinin diğer bir birimi toz tutma sistemi olacaktır. Jet pulse tip filtre, davlumbaz, EAO malzeme besleme için ortak toz tutma sistemi kullanılacaktır. Jet pulse tip filtre sisteminde; filtre elemanları ile filtrasyon olayını gerçekleştirilir. Filtrasyon sırasında zamanla filtre torbalarının dış yüzeyinde biriken tozlar ise basınçlı hava kullanılarak(jet-pulse Tekniği) otomatik olarak temizlenir. Sistemin sonunda bulunan vantilatörün yarattığı vakumun etkisiyle tozlu gazlar boruların içinden geçerek bunkerin üst kısmından giriş davlumbazı vasıtası ile girerler ve torbalara gelmeden önce bunkere dağılırlar. Filtreleme torbalarının dış yüzünden içe doğru yapılır. Aynı anda torba yüzeyinde biriken toz tabakası filtrelemeye ayrıca yardım eder. Temizlenmiş gazlar torba iç yüzeyinden geçerek üst kısımdaki temiz gaz hücresine dolar ve buradan temiz gaz çıkış borusundan geçerek vantilatör bacasından atmosfere atılırlar. Zamanla filtre torbalarının dışında biriken toz tabakasının temizlenmesi ise basınçlı hava sayesinde yapılır. Torbalardan dökülen tozlar ise filtre alt bunkerinden Hava Kilidi(Air-Lock) ve Helezon Götürücü ile dışarı alınır biriktirilir. Basınçlı havanın kısa zaman aralıklarında filtre torbalarına püskürtülmesi işlemi bir elektronik Timer sayesinde sağlanır. Timer temizleme araları ve süreleri ayarlanabilir. Torbaların filtre gövdesi içindeki vakumun etkisiyle (negatif hava basıncı) yassılaşması bir kafes ile önlenir. Şekil. 2. Jet pulse tip filtre,(www.varlikmakina.com.tr) 10

23 Şekil. 3. Ark Ocağı Şematik Görünüşü. HURDA GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI HURDA SEPETİNE YÜKLEME ARK OCAĞINA YÜKLEME ARK OCAĞI ÖN ISITMA ERGİTME SIVI ÇELİK POTAYA ALIM POTA OCAĞINDA KOMPOZİSYON AYARLAMA SÜREKLİ DÖKÜM MAKİNELERİNE ALIM DÖKÜM/KALIPLAMA SOĞUTMA KÜTÜK DEMİRLERİN HADDEHANEYE NAKLİ Şekil.4. Ark Ocağı Ünitesi Proses Akım Şeması 11

24 ÇED olumlu belgesi kapsamında; silme demir, kare demir yuvarlak demir köşebent demir vb, profil üretimi, (H Demir, I Demir, L Demir, vb. Sanayi Demirleri ) toplam üretim kapasitesi ton/yıl dır. Kapasite artışı kapsamında tesiste 3 vardiya çalışılması ve toplam haddehane kapasitesinin ton/yıl olması planlanmaktadır. Ark ocağı projesi ile de, mevcut haddehane tesisinden kaynaklanan speklere uymayan ürünlerin, hurda demirlerin, iç ve dış piyasadan temin edilecek hurda demirlerin ark ocağında eritilerek ~ ton/yıl kütük demir eldesi planlanmaktadır. Faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler; üretim sırasında ve paketleme aşamasında kalite kontrol için boyutsal muayeneler, Son ürünlerin mekanik ve kimyasal özelliklerinin standartlara ve müşteri isteklerine uygunluğunun kontrolü için gereken deneyler yapılacaktır. Hammadde ve ürün standartlarının kontrolü işlemleri laboratuvarda gerçekleştirilecektir. Stok sahasında siparişlere göre istiflenen mamullerin müşterinin istediği zamanda kara ve deniz ulaşımı ile sevkiyattı yapılacaktır. Faaliyet alanında laboratuvar, hammadde ürün stok alanlarının yanı sıra, yönetim, organizasyon, satış, muhasebe gibi departmanların olacağı idari birim ile de hizmet verilecektir. Çalışanlar için ise yemekhane, soyunma odaları vb. ihtiyaçlarının karşılanacağı sosyal birimler de tesis edilecektir. I.3. Proje İçin Gerekli Hammadde Ve Yardımcı Maddelerin Miktarları, Nasıl Ve Nereden Temin Edileceği Proje için gerekli hammadde ve yardımcı maddelerin miktarları ünitelere göre aşağıdaki gibidir. Haddehane ünitesi hammaddesi kütük demirdir. Mevcut durumda piyasadan temin edilen kütük demir, elektrikli ark ocağının işletmeye geçmesi ile birlikte ark ocağından elde edilen kütük demir de kullanılacaktır. Haddehanenin yardımcı maddeleri tav fırınlarında ısıyı sağlayacak doğalgaz ile soğutma için kullanılacak su, ark ocağı için elektrik olacaktır. Doğalgaz organize sanayi bölgesi doğalgaz hattından su ise, organize sanayi bölgesi şebekesinden ve yeraltı suyundan temin edilecektir. Elektrik ise, mevcut durumda elektrik OSB Müdürlüğü dağıtım hattından sağlanmaktadır, işletmede mevcut durumda günlük ortalama 46032,25 kwh/gün elektrik tüketilmektedir. Mevcut durumda elektrik organize sanayi bölgesine elektrik sağlayan faaliyet alanına en yakın dağıtım hattından sağlanmaktadır. Kapasite artışı ve ark ocağı kurulması ile de TEİAŞ tarafından organize sanayi bölgesine elektrik sağlayan dağıtım hatlarından faydalanılacaktır. 12

25 Tablo 3. Haddehane Ünitesi Hammadde ve Yardımcı Madde Miktarları Hammadde ve yardımcı maddeler ÇED Olumlu Karar Belgesi Kapsamında Mevcut Üretimde Kullanılan İhtiyaç Maddeleri (Üretim kapasitesi ton/yıl) Kapasite Artışı Kapsamında İhtiyaç Maddeleri (Üretim kapasitesi ton/yıl) Toplam İhtiyaç Maddeleri (Toplam Üretim kapasitesi ton/yıl) Kütük demir ton/yıl ton/yıl ton/yıl Doğalgaz m 3 /yıl m 3 /yıl m 3 /yıl Soğutma Suyu m 3 /yıl m 3 /yıl m 3 /yıl Elektrikli Ark ocağı: Elektrikli ark ocağında hammadde olarak hurda metal ve katkı maddeleri kullanılacaktır. Yardımcı madde olarak elektrik, doğalgaz, soğutma suyu, oksijen, hava kullanılacaktır. Tablo 4. Ark Ocağı Ünitesi İhtiyaç Miktarları EAO da ve PO na dökümde, kireç ve ilave katkı malzemeleri Malzeme Tüketim Yıllık Tüketim FeSiMn (dökümde+po) 6 kg/t 5820 ton/yıl FeMnHC (dökümde + PO) 6 kg/t 5820 ton/yıl FeSi (dökümde + PO) 4 kg/t 3880 ton/yıl Kireç (CaO) (EAO) 40 kg/t ton/yıl Kireç (CaO) (EAO döküm + PO) 5 kg/t 4850 ton/yıl EPC sistemi(ön ısıtma ocağı) Şarj karışımı Kireç 40 kg/ton ton/yıl Oksijen 32 Nm3/ton Nm 3 /yıl Karbon enjeksiyonu 12 kg/ton ton/yıl Yakıt DG 1.4 Nm 3 /ton Nm 3 /yıl Hurda kg/ton 1101,92 ton/yıl Ort. Verim (hurda/sıvı çelik) %0.88 %0.88 Cüruf 130 kg/ton ton/yıl Elektrik enerjisi 305 kwh/ton kwh/yıl Elektrotlar 1.3 kg/ton 1261 ton/yıl Tüm üniteler Su 7703 m 3 /h m 3 /yıl Doğalgaz 1590 Nm 3 /h Nm 3 /yıl Asal Gaz Parametresi (EAO 210 Nm 3 /h Nm 3 /yıl brülörleri N2/hava ile temizlenir.) Oksijen Nm 3 /h 6900 Nm 3 /yıl Hava Nm 3 /h 5832 Nm 3 /yıl. 13

26 I.4.Projede Üretilecek Nihai Ve Yan Ürünlerin Üretim Miktarları, Nerelere Ne Kadar Nasıl Pazarlanacakları Ve Depolanması ÇED olumlu belgesi kapsamında; silme demir, kare demir yuvarlak demir köşebent demir vb, profil üretimi, (H Demir, I Demir, L Demir, vb. Sanayi Demirleri ) toplam üretim kapasitesi ton/yıl dır. Kapasite artışı kapsamında tesiste 3 vardiya çalışılması ve toplam haddehane kapasitesinin ton/yıl olması planlanmaktadır. Ark ocağı projesi ile de, mevcut haddehane tesisinden kaynaklanan speklere uymayan ürünlerin, hurda demirlerin, iç ve dış piyasadan temin edilecek hurda demirlerin ark ocağında eritilerek ~ ton/yıl kütük demir eldesi planlanmaktadır. Tesiste üretilen ürünler piyasanın arz talep dengesine yurt içi piyasasına pazarlanacaktır. Ayrıca ürünlerin yurt dışı piyasası gözetilerek ihracatı da yapılacaktır. Pazarlama için tesiste satış ve ihracat departmanları oluşturularak piyasa şartlarına göre uygun pazarlama yöntemleri tercih edilecektir. Tesiste üretim esnasında proses gereği kalite standartlarına uymayan kütük demirler, ürün standartlarını sağlamayan fire ürünler ise tesis alanında ayrı olarak stoklanarak ikincil kullanıcılara sevk edilecektir. Tesisin haddehane fire oranı ~%4 olacaktır. Elektrikli ark ocağı ünitesinde ise hurda çelik firesi % 15 esas Ark ocaklarında ergitilen alaşımın tümünün mamule dönüştürülmesi olanaksız olduğundan, yolluklar, eksik çıkan dökümler nedeniyle ocaklara iade oranı sürekli dökümlerde % 5 ve kalıba dökümlerde % 10 fire öngörülmektedir. I.5.Projenin İnşaat Ve İşletme Aşamasında Kullanılacak Arazi Miktarı Ve Arazinin Tanımlanması, Proje için kullanılacak alan Bartın ili, I.Organize Sanayi Bölgesi pafta:e28c19c1a ada no:105, parsel no:1 de bulunmaktadır. Alanın arazi tahsis belgesi ekte sunulmuştur. Toplam arazi ~92.409,17 m 2 olup, ÇED Gerekli Değildir kararını müteakip işletme binası için ~ m 2, idari ve sosyal alan olarak ~265 m 2 (4+1 katlı) lik kapalı alan inşa edilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek kapasite artışı ve ark ocağı üniteleri için ilave kapalı alan yapılacaktır. Haddehane ünitesi tesisi kapasite artışı için 8239 m 2, ark ocağı için ise m 2 kapalı alan inşa edilecektir. İşletme döneminde ise inşa edilen kapalı alanlar işletme ve idari amaçlı kullanılacaktır. I.6.Proje Kapsamında Kullanılacak Makinaların, Araçların Ve Aletlerin Miktar Ve Özellikleri, Proje kapsamında ünitelerde kullanılan makine ekipmanlar ile kapasite artışı kapsamında ilave edilecek makine ekipmanlar Tablo 5.kurulması planlanan ark ocağı ünitesi makine ekipmanları Tablo 6 da sunulmuştur. 14

27 Tablo 5. Haddehane Ünitesi Makine Ekipman Listesi tarih Ve Karar Nolu Haddehane Ünitesi Proje Kapsamı ÇED Olumlu Kapsamı Makine Sayısı Makineler Sayıları Makineler Sayıları Toplam Tav Fırını 2 Adet Tav Fırını 2adet 4 Adet Kütük İtici 2 Adet Kütük İtici 2 Adet 4 Adet Hadde Ayakları 40 Adet Hadde Ayakları 32 Adet 72 Adet Volant 2adet Volant 2 Adet 4 Adet Şanzıman (Kütük Şanzıman (Kütük 2 Adet 2 Adet 4 Adet Hazırlama) Hazırlama) Hadde Motoru (Kütük Hadde Motoru (Kütük 2 Adet 2 Adet 4 Adet Hazırlama) Hazırlama) Uçar Makas 4 Adet Uçar Makas 6 Adet 10 Adet Makas 5 Adet Makas 5 Adet 10 Adet Paketleme (2 Adet Paketleme (2 Adet 12m- 4 Adet 4 Adet 8 Adet 12m-2 Adet 6m İçin) 2 Adet 6m İçin) Trafo 7 Adet Trafo 8 Adet 15 Adet Kompresör 3 Adet Kompresör 3 Adet 6 Adet 14 Adet (8 Adet 15 Ton,,4 26 Adet Köprülü Krenli Vinç Köprülü Krenli Vinç 12 Adet Adet 5 Ton,1 Adet 3 Ton,1 Adet 0,5 Ton) Torna Tezgâhı 3 Adet Torna Tezgâhı 4 Adet 7 Adet Freze Tezgâhı 1 Adet Freze Tezgâhı 1 Adet 2 Adet Planya Tezgâhı 1 Adet Planya Tezgâhı 1 Adet 2 Adet Radyal Matkap 1 Adet Radyal Matkap 1 Adet 2 Adet Taşlama Tezgâhı 1 Adet Taşlama Tezgâhı 1 Adet 2 Adet Cnc Tezgâh 1 Adet Cnc Tezgâh 2 Adet 3 Adet Daire Testere 1 Adet Daire Testere 2 Adet 3 Adet Şerit Testere 2adet Şerit Testere 4 Adet 6 Adet Giyotin Hurda Makası 1 Adet Giyotin Hurda Makası 2 Adet 3 Adet Role Yolları Ve Role Yolları Ve 8 Adet 8 Adet 16 Adet Motorları Motorları Üçlü Kutu(Kütük Üçlü Kutu(Kütük 2 Adet 2 Adet 4 Adet Hazırlama ) Hazırlama ) Şanzımanlar 40 Adet Şanzımanlar 26 Adet 66 Adet 6 lı Ve 8 li Grup 6 lı Ve 8 li Grup 40adet 26 Adet 66 Adet Motorları Motorları Kasa Ve Yolluk 83 Adet Kasa Ve Yolluk 150 Adet 233 Adet Merdane (Muhtelif Merdane (Muhtelif 78adet 250 Adet 328 Adet Çaplarda ) Çaplarda ) Loop Gözleri 34adet Loop Gözleri 20adet 54 Adet Soğutma Platformu 4 Adet Soğutma Platformu 3 Adet 7 Adet Taraklı Soğutma Taraklı Soğutma 2 Adet 3 Adet 5 Adet Platformu Platformu Basınçlı Su İle Basınçlı Su İle Soğutma 1 Adet 1 Adet 2 Adet Soğutma Platformu Doğrultma (2 Adet Kare, 2 Adet Lama,2 Adet Profil İçin) 6 Adet Platformu Doğrultma (2 Adet Kare, 2 Adet Lama,2 Adet Profil İçin) 10 Adet 16 Adet Viraj 4 Adet Viraj 8 Adet 12 Adet Zincirli Taşıyıcı 7 Adet Zincirli Taşıyıcı 6 Adet 13 Adet Uç Kesici Piston 2 Adet Uç Kesici Piston 8 Adet 10 Adet Kompanzasyon Panosu 7 Adet Kompanzasyon Panosu 4 Adet 11 Adet Kesici 9 Adet Kesici 4 Adet 13 Adet Ac Sürücü 20 Adet Ac Sürücü 20 Adet 40 Adet Dc Sürücü 15 Adet Dc Sürücü 20 Adet 35 Adet Otomasyon Panosu 3 Adet Otomasyon Panosu 3 Adet 6 Adet Su Soğutma Kulesi 2 Adet Su Soğutma Kulesi 2 Adet 4 Adet S Çevirici 1 Adet S Çevirici 1 Adet 2 Adet Su Pompası 6 Adet Su Pompası 3 Adet 9 Adet Kule 5 Adet Kule 4 Adet 9 Adet 15

MOTORLU TAŞIT ÜRETİM TESİSİ (İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİ) KAPASİTE ARTIŞI

MOTORLU TAŞIT ÜRETİM TESİSİ (İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİ) KAPASİTE ARTIŞI SAN. VE TİC. A.Ş./GAZİANTEP MAKİNE ŞUBESİ (İŞ MAKİNELERİ ÜRETİMİ) GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKÂMİL İLÇESİ, IV. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENVOY ÇEVRE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ. ÇED

Detaylı

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU KOCAELİ İLİ, KARTEPE İLÇESİ ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED Raporu Nihai ÇED

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

Beko Loder Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi ÇED Raporu

Beko Loder Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi ÇED Raporu i PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ HİDROMEK Hidrolik Ve Mekanik Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş Ege Serbest Böl. Şubesi Ayhan Sokak No: 24 Ege Serbest Bölgesi / İZMİR TELEFON / FAKS Tel: +90 232 251 69 00

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

AYTAŞI NAKLİYE, TEKSTİL, TURİZM, İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

AYTAŞI NAKLİYE, TEKSTİL, TURİZM, İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ AYTAŞI NAKLİYE, TEKSTİL, TURİZM, İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ KAZANIM TESİSİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, Vatan Caddesi,

Detaylı

HAMİTABAT DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ YENİLEME PROJESİ (2.500 MWt / 1.575 MWm / 1.500 MWe)

HAMİTABAT DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ YENİLEME PROJESİ (2.500 MWt / 1.575 MWm / 1.500 MWe) HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Tatarköy Mevkii P.K. 17 Lüleburgaz/KIRKLARELİ Posta Kodu: 39750 Tel:+90 (288) 464 41 36-67 / 464 42 37-38-39 Faks: +90 (288) 464 42 41 HAMİTABAT DOĞAL GAZ KOMBİNE

Detaylı

KOCAELİ-GEBZE VI. (İMES) MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SEKTÖR GRUPLARININ GENİŞLETİLMESİ PROJESİ

KOCAELİ-GEBZE VI. (İMES) MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SEKTÖR GRUPLARININ GENİŞLETİLMESİ PROJESİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KOCAELİ-GEBZE VI. (İMES) MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SEKTÖR GRUPLARININ GENİŞLETİLMESİ PROJESİ KOCAELİ İLİ, DİLOVASI İLÇESİ, ÇERKEŞLİ OSB MAHALLESİ İstasyon Mahallesi,

Detaylı

HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ

HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ ADANA İLİ, YUMURTALIK İLÇESİ, SUGÖZÜ KÖYÜ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇED RAPORU NİHAİ ÇED RAPORU ANKARA

Detaylı

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ÇEBİ METAL SANAYİ TİCARET A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekâr Saadettin Kaynak Sok. No:2 34662 Altunizade /İSTANBUL Telefon: +90 (216) 547 49 00 Faks: +90 (216) 42874 74 AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

ENTEGRE YAĞ ÜRETİM TESİSİ

ENTEGRE YAĞ ÜRETİM TESİSİ TARIM KREDİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Babaeski Yolu Üzeri, 10.Km Kavaklı Beldesi, Merkez / KIRKLARELİ DANIŞMANLIK MÜH. LTD. ŞTİ. HÜRRİYET MAH. ÇAMLIBEL CAD. KILIÇOĞLU DANIŞ VİZYON NO:17 4-A BLOK KAT:4

Detaylı

BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK BELDESİ

BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK BELDESİ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK BELDESİ Fatih Sultan Mehmet Bulv. Eryıl Apt. No: 139/1 NilüferBURSA Tel: 0 (224) 241 60 06 Fax: 0 (224) 241 32 41 BALIKESİRTEMMUZ 2013 ÇED Raporu X Nihai ÇED Raporu

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv TATAR HES TM SEYRANTEPE HES TM ENERJİ İLETİM HATTI

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv TATAR HES TM SEYRANTEPE HES TM ENERJİ İLETİM HATTI TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv TATAR HES TM SEYRANTEPE HES TM ENERJİ İLETİM HATTI Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Balcalı Köyü ile Kovancılar İlçesi, Nişankaya Köyü Arası Duru Çevre Teknolojileri

Detaylı

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ TAHTALI KÖYÜ 20059354 NOLU İŞLETME RUHSATLI ALAN ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Atabulvarı Altınşehir Mah. 241

Detaylı