Cerrahide Kanıt Temelli Bakım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cerrahide Kanıt Temelli Bakım"

Transkript

1 Cerrahide Kanıt Temelli Bakım İlknur İNANIR Ameliyathaneler ve Merkezi Sterilizasyon Üniteleri Koordinatörü Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 11 Mayıs 2012 tarihinde Acıbadem Sağlık Grubu nda XII. Hemşirelik Haftası Etkinlikleri nde sunulmuştur.

2 Sunu Planı Ameliyat öncesi bakımda kanıta dayalı uygulamalar Ameliyathanede kanıta dayalı uygulamalar Ameliyat sonrası dönemde kanıta dayalı uygulamalar Kanıt düzeyi belirlenmemiş uygulamalar Kanıt kullanmada engeller ve öneriler

3 Sunu Planı Ameliyat öncesi bakımda kanıta dayalı uygulamalar Ameliyathanede kanıta dayalı uygulamalar Ameliyat sonrası dönemde kanıta dayalı uygulamalar Kanıt düzeyi belirlenmemiş uygulamalar Kanıt kullanmada engeller ve öneriler

4 Ameliyat Öncesi Bakımda Kanıta Dayalı Uygulamalar Enfeksiyonların Önlenmesi Cerrahi açlık süresi

5 Enfeksiyonların Önlenmesi

6 Enfeksiyona yönelik tüm etkenlerin belirlenmesi için bilimsel çalışma yapmak etik değil... CDC (Centers of Disease Control and Prevention): SENIC ( Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control) - risk faktörlerini 4 başlıkta toplamıştır (ameliyat öncesi-sırasısonrası-sürveyans)

7 SENIC abdominal cerrahi girişim iki saatten uzun süren operasyon kontamine veya kirli yara varlığı hasta taburcu edildiğinde üç veya daha fazla hastalık tanısının bulunması

8 SENIC Risk faktörü olmayan hastalarda CAE oranı %1 Dört risk faktörünü de taşıyan hastalarda %27

9 SENIC

10 Önlem ve Öneriler Hastane Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları Danışma Komitesi [Hospital Infection Control Practice Advisory Committee (HICPAC)] tarafından CAE'dan korunmada rehber niteliğinde öneriler geliştirilmiştir.

11 Önlem ve Öneriler HICPAC ve deneyimli otörlerce etkinliği gösterilmiş önlemler kategori 1 olarak, daha az bilimsel verilerle desteklenen veriler de kategori 2 olarak belirlenmiştir. Kanıt bulunmayan durumlar ise çözümlenmemiş konu olarak sunulmuştur.

12

13

14

15 Kategori IA: Yerine getirilmesi kuvvetle önerilen ve uygulamaların iyi tasarlanmış deneysel klinik ve / veya epidemiyolojik çalışmalarla desteklendiği öneriler. Kategori IB: Yerine getirilmesi kuvvetle önerilen ve uygulamaların iyi tasarlanmış bazı deneysel klinik veya epidemiyolojik çalışmalar veya güçlü teorik gerçeklerle desteklendiği öneriler.

16 Kategori II: Klinik epidemiyolojik çalışmalar veya teorik bazı gerçeklere dayandığı düşünülen öneriler. Önerilmeyen veya çözülmemiş durum: Pratikte uygulanması için yeterli kanıt olmayan etkinliği üzerinde fikir birliği sağlanmamış durumları belirtir.

17 Ameliyat öncesi döneme ait 4 başlıkta toplam 30 kanıta dayalı öneri verilmiş: Hasta hazırlığı Cerrahi el antisepsisi Enfekte / kolonize cerrahi personel Antimikrobiyal profilaksi

18 Hasta hazırlığı Elektif operasyonlardan önce mevcut diğer enfeksiyonları tedavi et / ameliyatı ertele (Kategori 1A) İnsizyon için engel teşkil etmediği müddetçe cilt traşı yapma - Yapılması gerektiğinde tek kullanımlık traş makinesi kullan (Kategori 1A) Tüm diyabetik hastalarda kan glikoz seviyesini kontrol altına al, özellikle ameliyat döneminde hiperglisemiden kaçın (Kategori 1 B)

19 Hasta hazırlığı Pre-op 1 ay öncesinden nikotin alımının sonlandırılması (kategori 1B) Steroid kullanımının kesilmesi/azaltılması (çözümlenmemiş konu) Pre-op hospitalizasyon süresinin azaltılması (Kategori II) Pre-op nazal kolonizasyonun topikal ajanlar ile eradikasyonu (çözümlenmemiş konu)

20 Cerrahi el antisepsisi Tırnakları kısa tut ve protez tırnak kullanma (Kategori 1B) Cerrahi işlem öncesi elleri en az 2-5 dk. uygun antiseptik ile yıka (Kategori 1B) El ve kolda takı olmasın (Kategori II)

21 Enfekte / kolonize cerrahi personel Personeli, herhangi bir bulaşıcı hastalık belirti ve bulgusu olduğunda durumu yöneticisine / işyeri hekimine bildirmesi konusunda eğit ve yönlendir (Kategori 1B) Drenajlı bir cilt lezyonu olan personelden kültür al, enfeksiyon tedavi edilinceye kadar kişiyi görev dışında tut (Kategori 1B)

22 Antimikrobiyal profilaksi Elektif kraniotomi, laminektomi vb.de tek doz profilaksi. Sadece endikasyonu bulunan hastalarda. (Kategori 1A) Yüksek riskli sezaryen ameliyatlarında, umblikal kord klemplendikten hemen sonra antibiyotik profilaksisi uygula (Kategori 1A) Antibiyotik profilaksisi için Vankomisin i rutin olarak kullanma (Kategori 1B) Dren tüpleri çekilinceye kadar antibiyoterapiye devam edilmesi (çözümlenmemiş konu)

23 Cerrahi Açlık Süresi 15th century drawing of the gut and arteries. National Library of Medicine / Science Photo Library.

24 1999 yılında American Society of Anesthesiologists ameliyat öncesi açlık süresi konusunda daha az kısıtlayıcı olma yönünde bir çağrıda bulunmuştur.

25 son 25 yıldır yapılan pek çok araştırma, berrak sıvıların (karbohidrattan zengin olanlar dahil), elektif ameliyatlar ya da sedasyon gerektiren diğer işlemlerden birkaç saat öncesine kadar tüketilmesinin, güvenli ve hasta yararına olduğunu göstermektedir. Buna rağmen, hala, hastaların isteminde geceyarısından sonra aç NPO (non per os) yer almaya devam etmektedir.

26 mitler... tüm gece süren açlık, anestezi sırasında gerçekleşebilecek pulmoner aspirasyon riskini azaltmak için en iyi yaklaşımdır gastrik boşalma zamanı, tüm sıvılar için (berrak olan ve olmayan tümü, süt, çorba vb.) ve katılar için aynıdır ameliyattan önceki 2 saate kadar tüketilen berrak sıvılar, kusma ve pulmoner aspirasyon riskini arttırır

27 gerçekler... modern anestezi yöntemleri ve anestetik ajanların kullanımıyla, aspirasyon insidansında progresif bir azalma olmuştur: 1946 da % 0, de % 0,006 parçacık içeren sıvılar ve katı gıdalar midede daha uzun süre kalırken, berak sıvılar neredeyse hemen mideyi terketmektedir. Ameliyattan önceki birkaç saate kadar berrak sıvı tüketen hastaların mide volümleri ve ph ları; tüm gece aç kalanlarla aynı ya da daha azdır. Crenshaw, J T. (2011): Preoperative Fasting: Will the evidence ever be put into practice? AJN, Vol.111, No.10

28 gerçekler... besin min açlık periyodu (st) berrak sıvılar (su, pulpsuz meyve suyu, çay, kahve, soda) 2 anne sütü 4 bebek formul süt 6 süt 6 hafif yemek (örn. berrak sıvılar+tost) 6 normal öğün 8 anestezi ya da sedasyon altında, elektif cerrahi işlem geçirecek hastalar için geliştirilmiştir. Mide boşalımını geciktirecek durumlar için modifiye edilmeldir (gebelik, obezite, zor entübasyon, hiatal herni, GÖR, ileus..) Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Committee on Standarts and Practice Parameters. Anesthesiology 2011; 114 (3):

29 Sunu Planı Ameliyat öncesi bakımda kanıta dayalı uygulamalar Ameliyathanede kanıta dayalı uygulamalar Ameliyat sonrası dönemde kanıta dayalı uygulamalar Kanıt düzeyi belirlenmemiş uygulamalar Kanıt kullanmada engeller ve öneriler

30 Ameliyathanede Kanıta Dayalı Uygulamalar Enfeksiyonların önlenmesi Basınç yaralarının önlenmesi

31 Enfeksiyonların Önlenmesi

32 Ameliyat sırası öneriler Laminal flow havalandırma sistemlerinin kullanılması (Kategori 1B) CAE nı önlemek için ameliyat salonlarında UV radyasyon kullanma (Kategori 1B) Cerrahi drenaj sistemlerinin rutin olarak kullanılmaması, kapalı sistemlerin tercih edilmesi ve kısa sürede çıkarılması (Kategori 1B) Cerrahi aletlerin sterilizasyonu (Kategori 1B)

33

34 Ameliyat sırası öneriler Ameliyat salonuna giriş-çıkışları sadece gerekli personelle sınırla (Kategori II) Ameliyathane temizliği ve dezenfeksiyonu / ameliyat sonrası temizlik (Kategori 1B) Gözle görünür kirlenme olmadığında iki ameliyat arası ameliyat salonunun ve ekipmanların temizliği konusunda öneri yok (Çözümlenmemiş durum) Dokulara nazik davran, etkin hemostaz sağla, ölü boşluk ve yabancı cisim kalıntısını engelle (Kategori 1B)

35

36 Ameliyat sırası öneriler Ameliyathane giysilerinin kullanılması, kontamine olması durumunda en kısa sürede değiştirilmesi (Kategori 1B) Kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması (Kategori 1B) Cildin ıslaklıktan korunması (Kategori IV) Yüksek riskli hastalarda basıncı azaltmak için destek yüzeylerin kullanılması (Kategori 1A)

37 literatür örnekleri

38

39 Bulgular: Eldivenlerin delinme sıklığını ölçen 31 RKÇ gözden geçirilmiş: Çift kat eldiven giyilerek yapılan 14 çalışma - Tek kat eldivenlerde delinme oranı çift kat eldivene oranla belirgin fazla (OR 4.10, %95 CI ) İndikatörlü eldivenle yapılmış 8 çalışma - tek kat eldivende tespit edilebilen delik, indikatörlülere oranla daha az (OR 0.10, %95 CI )- standart çift kat eldivenlere oranla da daha az (OR 0.08, %95 CI ) CAE nın azaltılmasıyla ilgili doğrudan kanıt yok.

40

41 Bulgular: Sadece 1 RKÇ bulunmuş. 102 scrub hemşirenin katıldığı bir çalışma: tırnak cilası olmayan, sürüldükten sonraki 2 gün içinde, ve 4 günden daha eski olan tırnak cilası olan kişilerin, cerrahi yıkanma sonrası ellerinde kalan bakteri kolonizasyonuna bakılmış. Bu gruplarda, cerrahi yıkanma öncesi-sonrası arasında belirgin bir fark bulunmamış Tırnak cilası ya da yüzük kullanımının CAE oranını etkileyip etkilemediğini gösteren çalışma yok. Cerrahi yıkanma sonrası ciltte kalan bakteri sayısına etkisine karar vermek için deliller yetersiz.

42

43

44 Bulgular: Bu güncellemede 1 yeni RKÇ eklenmiş. Toplam 2113 hasta. Temiz yara sınıfına giren ameliyatlarda maske kullanımı - kullanılmaması karşılaştırılmış. Çalışmaların hiçbirinde maskeli ve maskesiz gruplar arasında belirgin fark bulunmamış.

45 Basınç Yaralarının Önlenmesi

46

47 Özel Populasyon: Ameliyathanedeki Hastalar Basınç yarası gelişimi açısından yüksek riskli olarak değerlendirilmiş tüm hastalarda, ameliyat masası üzerinde basıncı azaltacak yüzeyler/şilteler kullan (Kanıt düzeyi:b) Cerrahi işlem boyunca basınç yarası oluşma riskini ( düzeyi:c azaltacak biçimde pozisyon ver (Kanıt

48

49 Topukları, bacağın tüm ağırlığı eşit dağılacak ve aşil tendonuna basınç yapmayacak şekilde eleve ( düzeyi:c et. Dizler, hafif fleksiyonda olmalı (Kanıt Basıncı azaltmak üzere, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hastaya, ameliyattakinden farklı bir pozisyon ver (Kanıt düzeyi:c)

50 Sunu Planı Ameliyat öncesi bakımda kanıta dayalı uygulamalar Ameliyathanede kanıta dayalı uygulamalar Ameliyat sonrası dönemde kanıta dayalı uygulamalar Kanıt düzeyi belirlenmemiş uygulamalar Kanıt kullanmada engeller ve öneriler

51 Ameliyat Sonrası Dönemde Kanıta Dayalı Uygulamalar Enfeksiyonların önlenmesi ve sürveyans Yara bakımı Ağrı Yönetimi

52 Enfeksiyonların Önlenmesi

53 Enfeksiyonların önlenmesinde ameliyat sonrası öneriler Primer kapatılmış insizyonları ameliyat sonrası saat steril pansuman ile koru (Kategori 1B) Hasta ve yakınlarını uygun pansuman bakımı, CAE nın belirtileri konusunda eğit (Kategori II)

54 Sürveyans Önerileri Yatan ve ayaktan tüm cerrahi hastalarda, modifiye etmeksizin CDC nin CAE tanımlamalarını kullan (Kategori 1B) Artmış CAE riskini değerlendirebilmek için periyodik olarak operasyona özel CAE oranı hesapla (Kategori 1B)

55 Yara Bakımı The Cochrane Collaboration

56

57 Yara Bakımı Pansuman materyallerinin standartları

58

59 literatürden bir örnek

60

61 Bulgular: 3 RKÇ hasta gümüş içeren köpük ile hidroselüler köpük - gümüş içeren alginate ile sadece alginate - gümüş içeren köpük ile lokal uygulamalar 4 haftalık İyileşme süreçlerinde ve antibiyotik kullanımında fark yok. 1 çalışmada yara çevresi büyüklüğünda belirgin azalma. Ağrı, hasta memnuniyeti, maliyet, hastanede kalış süresinde fark yok. Yara drenajı, gümüş içeren pansuman materyallerinde daha az. Sonuç: Kronik ya da enfekte yaraların tedavisinde gümüş içeren pansuman materyallerinin önerilmesi için yeterli kanıt yok.

62 Ağrı Yönetimi İtalya Kütanöz Ülserler Derneği nagement_chhronic_wound_patinet_aiuc.pdf

63 Sunu Planı Ameliyat öncesi bakımda kanıta dayalı uygulamalar Ameliyathanede kanıta dayalı uygulamalar Ameliyat sonrası dönemde kanıta dayalı uygulamalar Kanıt düzeyi belirlenmemiş uygulamalar Kanıt kullanmada engeller ve öneriler

64 Kanıt Düzeyi Belirlenmemiş Uygulama Önerileri - 1 Patoloji ve değerli örnek hazırlama ve teslim* Ameliyatta malzeme sayımı yapılması* Doğru taraf cerrahisi prosedürü (işaretleme ve time-out)* Yüksek riskli ilaçların yönetimi* * AORN, JCI

65

66

67

68 Kanıt Düzeyi Belirlenmemiş Uygulama Önerileri 2 Özellikle ameliyathanelerde, yüksek riskli hastalarda basınç yarası önleme/azaltma yöntemlerinin tasarlanması ( Mclnnes ve ark, 2010) Sistematik basınç yarası risk değerlendirme aracının kullanımının, basınç yarası insidansını azalttığına dair bir kanıt yok (Moore ve Cowman, 2010) Hasta düşmelerinin önlenmesi (JCI 2008 hedefleri) İlaç etiketlemeleri (JCI 2008 hedefleri)

69

70

71 Sunu Planı Ameliyat öncesi bakımda kanıta dayalı uygulamalar Ameliyathanede kanıta dayalı uygulamalar Ameliyat sonrası dönemde kanıta dayalı uygulamalar Kanıt düzeyi belirlenmemiş uygulamalar Kanıt kullanmada engeller ve öneriler

72 Engeller - uygulayıcılar açısından Araştırma bulgularından haberlerinin olmaması Araştırma bulgularını anlamaması Araştırma sonuçlarına inanmaması Okumaya zaman ayırmaması Araştırma sonuçlarını kullanmalarına izin verilmemesi Araştırma sonuçlarına nasıl ve nereden ulaşacaklarını bilmemeleri Araştırma bilgisine sahip olmamaları, rol model bulamamaları

73 Engeller - organizasyonel açıdan Hemşirelerin uygulamayı değiştirmek için yetkilerinin olmaması Meslektaşlarının ve hekimlerin destek vermemesi İş ortamında sürekli organizasyonel değişikliklerin olması Organizasyonel desteğin az olması

74 Engeller - araştırmacılar açısından Bulguların kullanılabilir bir şekilde ortaya konmaması Uygulayıcıların problemlerini çalışmamaları Kendi değerlerini uygulayıcılara açık bir şekilde aktaramamaları Yeniliğin kabulü için gerekli programları geliştirememeleri

75 Öneriler - uygulayıcılar açısından Akademik kurumlar ve bakım kurumlarının işbirliği ile ortak projeler yürütülmesi Kanıta dayalı uygulamalara tüm çalışanların dahil edilmesi Araştıran bir ortam yaratılması Klavuzluk ve destek için alt yapı oluşturulması Yönetimsel ve multidisipliner destek Değişim için ortam

76 Öneriler - araştırıcılar açısından Klinikle ilgili önemli noktaların araştırılması Amacın açık bir şekilde ifade edilmesi Anlaşılabilir istatistiksel sonuçların verilmesi Araştırma kültürünü geliştirmeye yönelik eğitimler Kanıta dayalı toplantılar, dergi ve internet erişim kaynakları hakkında bilgilendirme

77 Öneriler - hemşireler açısından Okumaya zaman ayırma Araştırmanın uygulamada kullanılması ve kritik düşünme becerilerine sahip olma Özellikle hastayla ilgili sonuçları iyileştiren araştırma projelerine katılım ve sonuçların yayılması

78 Kaynaklar (erişim tarihi: ) (erişim tarihi: ) (erişim tarihi: ) (erişim tarihi: ) (erişim tarihi: ) Crenshaw, J T. (2011): Preoperative Fasting: Will the evidence ever be put into practice? AJN, Vol.111, No.10 Kocaman G (2003). Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulama, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2,s Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Committee on Standarts and Practice Parameters. Anesthesiology 2011; 114 (3):

79 Teşekkür Ederim İlknur İNANIR Ameliyathaneler ve Merkezi Sterilizasyon Üniteleri Koordinatörü Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Prof. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A:Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A:Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A:Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı I Cerrahi Alan İnfeksiyonları (CAİ); CAE %2-5 görülmektedir. ABD 160000-300000 CAİ/yıl görülmektedir.

Detaylı

Tez Sınavının yapılacağı yılı yazınız

Tez Sınavının yapılacağı yılı yazınız NURDAN PALA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞ. BİL. ENST. YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL-2010 Adınızı soyadınızı giriniz Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit ciltte sırt yazısı bu şablona göre yazılacak. Yazılar

Detaylı

MEME CERRAHİSİNDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ

MEME CERRAHİSİNDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ MEME CERRAHİSİNDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ Dr. Turgay ŞİMŞEK SB Pamukova Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Maymet-15 Şubat 2013-İstanbul Enfeksiyon?? Çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu doku

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ 44 KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ Dr. Levhi AKIN Postoperatif morbidite üzerine etkili birçok faktör vardır 1 (Şekil 1). Kanıta dayalı çalışmalar, cerrahi hasta bakımındaki bazı geleneksel yaklaşımların

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

Enfeksiyon Kontrol Programları Nasıl Oluşturulmalı?

Enfeksiyon Kontrol Programları Nasıl Oluşturulmalı? Enfeksiyon Kontrol Programları Nasıl Oluşturulmalı? Dr. Çağrı BÜKE Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bilimsel verilere dayalı Yataklı tedavi kurumunun

Detaylı

Antiseptik içeren banyolar. Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat

Antiseptik içeren banyolar. Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat Antiseptik içeren banyolar Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat Modern cerrahi teknikler Yara enfeksiyonu patogenezinin daha ayrıntılı

Detaylı

Göğüs Hastalıklarında Evde Sağlık Hizmet Sunumu

Göğüs Hastalıklarında Evde Sağlık Hizmet Sunumu Göğüs Hastalıklarında Evde Sağlık Hizmet Sunumu Dr. Pınar Ergün Evde bakım; akut hastalık, uzun süreli sağlık problemi, kalıcı engellilik veya terminal hastalıktan kaynaklanan ihtiyaçlar doğrultusunda

Detaylı

2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi

2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi Yayın No: 08 1. Baskı: Ekim 2014 İstanbul ISBN: 978-605-64017-7-0 Baskı: Gülmat Matbaacılık Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi E Blok Kat 3 No: 4 (1NE4) Topkapı / İstanbul Bu kitabın baskısından 5846 ve

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ: TÜRKİYE DENEYİMİ Eylül 2004 Aralık 2010 Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK Prof. Dr.

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 22 1.0 AMAÇ: Güncel, ulusal ve uluslar arası kılavuzlar rehberliğinde; hastanemize özel enfeksiyon kontrol standartları Kalite Yönetim

Detaylı

Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki

Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki HASTANE ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Salih Hoşoğlu Genel Bilgi Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki şekliyle sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar, bir hastanın hastanede

Detaylı

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş www.spineturk.org Başkanın Mesajı Editörden Genel Bİlgİler Postoperatiḟ Enfeksiẏonlar: İsiṁlendiṙme ve Sıklık GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş Olgu Sunumu Yatrojenik

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2011 / Sayı 52 BAŞKANIN MESAJI

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2011 / Sayı 52 BAŞKANIN MESAJI www.spineturk.org BAŞKANIN MESAJI MAKALE ÇEVİRİLERİ Spinal Cerrahi Sonrasında Cerrahi Saha Enfeksiyonları: Metodolojik Sistemik Tarama BİLİMSEL MAKALE Nöroşirürjide Antibiyotik Proflaksisi SERBEST KÜRSÜ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE İŞ YÜKÜNÜN HASTA GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ VE LÜLEBURGAZ 82. YIL DEVLET HASTANELERİNDE

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ UYGULAMA REHBERİ

GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ UYGULAMA REHBERİ GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ UYGULAMA REHBERİ Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır 2011 Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 BU KILAVUZ NASIL KULLANILIR?... 4 KONTROL

Detaylı

ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI

ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI 17 21 Ekim 2008 tarihleri arasında Çeşmede gerçekleşen Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresinde sözel bildiri olarak

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İZMİR İLİ GÜNEY SEKRETERLİĞİ NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İZMİR İLİ GÜNEY SEKRETERLİĞİ NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İZMİR İLİ GÜNEY SEKRETERLİĞİ NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ORYANTASYON REHBERİ ÖNSÖZ Değerli sağlık çalışanı; Bilindiği üzere 663 sayılı Kanun

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü / Özlem DOĞU

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü / Özlem DOĞU TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü / Özlem DOĞU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ

Detaylı

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTANE ENFEKSĠYON KONTROL TALĠMATLARI

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTANE ENFEKSĠYON KONTROL TALĠMATLARI BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTANE ENFEKSĠYON KONTROL TALĠMATLARI Talimat No 1: Enfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışma Talimatı Talimat

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi yelda.candan.donmez@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi yelda.candan.donmez@ege.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi yelda.candan.donmez@ege.edu.tr ÇALIŞMALARIN ÖZELLİKLERİ Yayın Tarihleri 1990-2013 Ulusal Kongre/Sempozyum Kitabı 39 Uluslararası

Detaylı