Sprinter. Tüm modellerde gerçek profesyonellik! Kimse iflinizi sizden daha iyi bilemez. Bu yüzden, Sprinter panelvan al rken seçim sizin.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sprinter. Tüm modellerde gerçek profesyonellik! Kimse iflinizi sizden daha iyi bilemez. Bu yüzden, Sprinter panelvan al rken seçim sizin."

Transkript

1 Sprinter Panelvan

2

3 3

4 Sprinter. Tüm modellerde gerçek profesyonellik! Kimse iflinizi sizden daha iyi bilemez. Bu yüzden, Sprinter panelvan al rken seçim sizin. Sprinter panelvan, yeni nesil çevreci ve ekonomik Euro 5 motoru, Eco-Gear flanz man, üç farkl dingil aral, dört gövde uzunlu u ve dört farkl yük bölmesi ile farkl sektörlere uygun çözümler sunuyor. Her iste e uygun motor seçenekleri, günlük ihtiyaçlara cevap verebilecek özel donan mlarla birlefltirilebiliyor.

5 Sprinter, her zaman oldu u gibi, çekicili inden ödün vermeden birçok pratik özelli i size sunuyor. ster uzun ister k sa olsun, ister standart ister süper yüksek tavanl olsun, dinamik hatlar ve karakteristik Mercedes-Benz yüzü, her arac n de iflmez özelli idir. Sprinter n z varsa, her zaman güvenebilece iniz profesyonel bir ifl orta n z var demektir.

6 Ne ifl olursa olsun, Sprinter tüm engelleri kolayca aflar Sprinter panelvana her yönden yükleme yapabilirsiniz: Arkadan, sa taraftan veya dilerseniz sol taraftan. (Normalden de genifl olan yan yük bölmesi kap s, önce uzun kenar geçecek flekilde Europaletlerin bile rahatça yüklenebilmesini sa lar). Elektrikli sürgülü kap ve benzeri pek çok kolayl k seyahat s ras nda da zaman kazanman z sa lar. Sprinter, panelvan müflterilerinin esneklikle ilgili günden güne artan beklentilerine cevap veriyor. Ekstra-uzun kap genifllikleri ve yepyeni teknolojisiyle art k yükünüzü h zl, etkili ve rahat bir flekilde yüklemeniz ve boflaltman z çok daha kolay. 3 farkl dingil mesafesi, 4 farkl gövde uzunlu u ve 4 farkl yük bölmesi yüksekli i ste e ba l elektrikli sürgülü kap özell i Genifl yelpazeye sahip rahat iç mekan pek çok donan m seçene i sunuyor ADAPTIVE ESP dahil olmak üzere oldukça kapsaml emniyet donan m 150 hp güce sahip yeni nesil çevreci Euro 5 CDI dizel motor Rahat ortam ve kolay sürüfl Kolay yükleme 6

7

8 flinizi büyütmenin en kolay yolu Sprinter ad sadece kalite güvencesini de il, ayn zamanda yeni standartlar ortaya koyma misyonunu da temsil eder. Sprinter ekstra uzun gövdesi ve iste e ba l süper yüksek tavan ile 17m 3 e kadar yük tafl man za izin veriyor. Neredeyse dik inen iç duvarlar, seviyesi tamamen düflürülmüfl davlumbazlar ve 2535 kg a kadar ç kabilen tafl ma kapasitesi bu alandan en iyi flekilde yararlanman z sa l yor. Ferah sürücü kabini, her türlü günlük ihtiyac karfl layan genifl alan, tutma yerleri ve bölmeleriyle Sprinter' n sahip oldu u profesyonel saklama sistemi pek çok sektör ve uygulaman n ihtiyac n karfl l yor. 7,5 17 m 3 aras yük kapasitesi kg aras tafl ma kapasitesi 4700 mm maksimum yükleme uzunlu u ve 2140 mm maksimum yük bölmesi yüksekli i Maksimum aç lma aç s 180 o olan ve iste e ba l olarak 270 o olabilen mentefleli arka kap lar (otomatik geçmeli) Sürücü yerindeki genifl saklama alan kullan m kolay say s z alan sa l yor Bardak ve flifle tutucu Pratik ay rma duvar seçenekleri: Tam duvar, sabit duvar ve sürgülü kap Esnek yük ve kargo sabitleme sistemi: Standart olarak tak lm fl ba lant halkalar ; tabanda, yan duvarlarda ve tavan çerçevesinde ba lama raylar ve iste e ba l s kma kay fllar 8

9

10 Rahat bir sürüflün keyfini çıkarın Yüksek standartlarda konfora ve rahatlı a sahip sürücü mahalli ile Sprinter panelvan, sizi benzersiz bir sürüfl deneyimine davet ediyor. Kullanım kolaylı ı ve rahatlı ının yanı sıra sahip oldu u genifl alan ve akıllı çözümler sayesinde Sprinter'a güvenebilir, ifl stresini üzerinizden atabilirsiniz. Ayrıca, pek çok pratik ekipman arasından ihtiyaçlarınıza en uygun olanları bir araya getirebilirsiniz. Ne de olsa sürücü koltu unda siz varsınız.

11 Sprinter panelvan n tasarımı, malzeme kalitesi ve ergonomiye yepyeni bir boyut kazandıran gösterge paneli, sürücü konfor ve kontrolüne iliflkin yüksek standartları belirliyor. Rahatlı a iliflkin sayısız özellik, sürücünün yola ve trafi e daha fazla dikkat etmesine olanak tanıyor. Farkl ayarlama seçenekleri ile konfor tipi sürücü koltu u Opsiyonel olarak sunulan yükseklik ve e im ayarl direksiyon Opsiyonel olarak sunulan multifonksiyonel direksiyon Joystick benzeri kullan fll vites kolu Sürücü ve ön yolcu için otomatik camlar Bardak ve flifle tutucu Opsiyonel olarak sunulan, farkl ayarlama seçenekleri ile konfor tipi sürücü koltu u Gösterge panelinde ve aynalarında görsel ve sesli uyarı sistemi. Önde ve arkada iste e ba lı parktonik sistemi MP3 çalabilen radyo sistemi CDI dizel motorları için manuel 6 ileri vites Uzaktan kumandalı merkezi kilitleme sistemi Standart olarak sunulan rampa kalkıfl deste i Opsiyonel olarak sunulan 5 ileri otomatik vites seçene i

12 fiirketiniz için tam bir yatırım aracı Sprinter popüler yapan özelli i, flirketinize getirdi i prestijle birlikte, sa lad maliyet avantaj d r. Yeni nesil ekonomik Euro 5 motoru, Eco-Gear flanz man, ekonomik yak t tüketimi, güvenilirlik, uzun servis ömrü ile Sprinter, flirketiniz için en do ru yat r m arac d r. E er zor çal flma flartlar ile karfl lafl yorsan z, size ADAPTIVE ESP ve 4 ETS Elektronik Çekifl Sistemi ni içeren, iste e ba l dört teker çekifl sistemini tavsiye ederiz.

13 Sprinter n sa lad üst düzey ekonomi, yüksek kalite standartlar ndan, eflsiz tasar m ndan, avantajl 2. el sat fl de erlerinden ve son teknoloji ürünü motorundan oluflur. Yüksek seviyede ekonomi sa layan dört silindirli manuel vitesli Euro 5 CDI dizel motorlarda, düflük emisyon de erlerinin yan s ra yak t tüketimi daha da azalt labilir. Opsiyonel olarak sunulan ASSYST servis bilgisayar, toplam bak m maliyetlerini gösterir. Sprinter panelvan km de bir bak ma girmektedir. 12 yıl paslanmazlık garantisi Solenoid enjektörlü ekonomik dört silindirli CDI dizel motorlar Euro 5 emisyon standartlar n sunan motor ve egzoz sistemi Opsiyonel olarak sunulan tüm tekerlerden çekifl sistemi 13

14 Güvenli iniz her zaman ön planda. Güvenli in fazlası olmaz. Bu yüzden, güvenli inizi sa layacak her ayrıntıyı ve daha fazlasını sizin için düflündük. Sprinter panelvan n sürücüye ve yolculara en üst seviyede koruma sa layabilmesi için muazzam çaba sarf ettik. Yük durumunu dikkate alan Sprinter ADAPTIVE ESP sistemi, hafif ticari araç segmentinde gerçekleflen bir baflka pozitif geliflmedir. Ancak Sprinter' n yeni standartlar belirlemesini sa layan pek çok aktif ve pasif emniyet özelli inden sadece bir tanesidir. Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS), Çekifl Kontrol Sistemi (ASR), fren, destek (BAS) ve Elektronik Fren Güç Da ılımı (EBV) ile birlikte ADAPTIVE ESP Elektronik Stabilite Programı Üstün çarpıflma test performansı Standart sürücü hava yastı ı Sürücü ve ön yolcu için kemer gergi mekanizmal üç noktal emniyet kemerleri Daha iyi fren performansı için gelifltirilmifl hidrolik fren sistemi ki dikiz aynasında da bulunan entegre genifl açılı yardımcı aynalar Lamba arıza uyarısı ste e ba lı olarak Add-Light Sistemi'ne ve viraj aydınlatma özelli ine sahip bi-xenon ön farlar ste e ba lı ıflık ve ya mur sensörü 14

15 Bu çabamıza en büyük örnek ise, otomatik olarak araç yükündeki de iflikliklere uyum sa layan ADAPTIVE ESP sistemidir. 15

16

17

18 Hayatınızı kolaylafltırın! Sprinter panelvan, yolda geçen her anınızı çok daha güvenli ve e lenceli kılmanızı sa layacak genifl yelpazeye sahip standart ve özel donanımlar sunar. steklerinizi sıralamanın tam zamanı Konfor tipi sürücü koltu u Minder açı ayarlı ve manuel ayarlanabilen bel destekli, sayısız ayarlama seçene ine sahip konfor tipi sürücü koltu u, keyifli ve rahat bir sürüfl imkanı sa lar. Kilitlenebilir torpido gözü Kilitlenebilen ıflıklı torpido gözü, doküman ve kiflisel eflyaların güvenli bir flekilde saklanması için bolca alan sa lar. Sürücü kabini saklama alanı Çeflitli sayıda saklama alanı, genifl saklama seçeneklerini (örn. ön cam üzerindeki alan) ve birkaç bardak tutaca ını kullanımınıza sunar. Sürücü ve ön yolcu kap lar ndaki saklama alanlar Sürücü ve ön yolcu kap lar n n iç k sm ndaki genifl bölmeler 1,5 litrelik bir fliflenin bile rahatça girebilece i flekilde tasarlanm flt r. H z Sabitleyici H z sabitleme (cruise control) sistemi, h z limitlerine uyulmas n sa lar, ayn zamanda uzun yolculuklarda veya bir römork çekerken sürücünün iflini kolaylaflt r r. Araç seçilen h zda seyrederken her an manuel müdahale de mümkündür. 18

19 Audio 20 Radyo 5 inç TFT renkli ekran ve MP3 uyumlu CD çalara sahip yeni nesil telematic sistemi, ayn zamanda Bluetooth özelli i ile cep telefonu ile iletiflimi de sa layabilir. Audio 20 radyoyu, telefon tufl tak m veya çok fonksiyonlu direksiyon ile kullanabilirsiniz. Tam boy, kontrplak yük bölme döflemesi Kontrplak panel, yükü tavana kadar kald rd n z durumlarda metal yüzeylerin zarar görmesini engeller. Yar m boy y kanabilir yük bölmesi döflemesi Gri PVC kaplamaya sahip yar m boy ahflap levha yükü kald rd n zda oluflabilecek durumlar karfl s nda metal zeminlerin korunmas n sa lar ve yük bölmesini daha iyi gösterir. Bel ölçüsünde ba lama raylar Yük sabitleme kay fllar na ek olarak yan duvar ba lama raylar sayesinde orta uzunluktaki yüklerinizi sabitleyebilirsiniz. Yük sabitleme sistemi Zemine sabitlenmifl ba lama raylar sayesinde çok çeflitli büyüklüklerdeki yüklerinizi h zl ve kolay bir flekilde sabit hale getirebilirsiniz. Tavan çerçevesinin alt ndaki ba lama raylar Yük sabitleme kay fllar na ek olarak tavan çerçevesi alt ndaki ba lama raylar sayesinde uzun ve hacimli yüklerinizi kolayca sabitleyebilirsiniz. 19

20 Tam bölme duvar Bölme duvar hareket eden yüklere karfl sürücüyü ve ön yolcuyu korur. Sabit veya kayar pencereli bölme duvar ste e ba l olarak bölme duvar na sabit veya kayar bir pencere takt rabilir ve yük bölmesini izleyebilirsiniz. Yük bölmesi zeminindeki yük sabitleme halkalar Yük sabitleme halkalar, yükün kaymas n önlemek için iste e ba l olarak tak lan kay fllarla birlikte kullan l r. Elektrikli kayar/aç l r cam tavan (sürücü yeri) Entegre günefllik sayesinde araç içindeki hava dolafl m n art r r ve iç mekân n daha genifl, ayd nl k ve havadar olmas n sa lar. ste e ba l kolay açma/kapama özelli i uzaktan kilitleme sistemine dahil edilmifltir. Yükseklik ve e im ayarlı direksiyon Genifl ayarlama aralı ı, farklı vücut ölçülerine sahip sürücülerin oturma konumlarını kolayca bulabilmelerini sa lamaktadır. Takviyeli direksiyon Daha kolay manevralar için tasarlanmıfl takviyeli direksiyon. Multifonksiyonel direksiyon 4 ana dü meli direksiyonda korna yan s ra radyo, telefon ve gösterge bilgisayar na eriflim imkan sunulmaktad r. Ellerinizi direksiyondan ay rmadan arac n z konforlu flekilde kullanman za yard mc olur. Geri hareket kameras Geri vitese takt n zda arac n arka k sm ndan gelen görüntüler 7 inçlik ekrana yans t l r. Bu sayede art k park ve manevralar çok daha kolay ve güvenli hale gelmifltir (COMAND APS ile görüntü de mümkündür.) 20

21 Add-Light Sistemine ve viraj ayd nlatma özelli ine sahip bi-xenon ön farlar Arac n yan k sm n n daha iyi ayd nlat lmas özellikle dar virajlarda, kesiflme noktalar nda ve manevra yaparken güvenli inizi art r r. Sound 5 radyo Net bir flekilde okunabilir nokta matrisli ekrana, RDS özellikli FM/AM radyo al c s na ve MP3 uyumlu CD çalara sahip çok ifllevli radyo. Entegre edilmemifl el ba lant s z sistemle birlefltirildi inde ses sinyalleri radyo hoparlörü ve araç hoparlörleri ile aktar l r. ste e ba l olarak fabrikada monte edilen bir CD çalara sahip olabilir ve aksesuar grubundan harici bir ses kayna (MP3 çalar gibi) için ba lant yeri isteyebilirsiniz. Sürücü ön hava yast Sürücü ön hava yast, e er emniyet kemeri de tak l ysa ön k s mda gerçekleflen ciddi çarp flmalarda üst düzey koruma sa lar. Opsiyonel ön yolcu hava yast Ön yolcu hava yast ikili ön yolcu koltuklar nda da mevcuttur. Körüklü sürücü koltu u Mercedes-Benz, Sprinter arac n z için özel haval koltuk seçene ini sunuyor. fioför koltu u yerine monte edilebilen haval koltuk sayesinde, daha konforlu bir sürüfl keyfiyle tan flacaks n z. Otomatik vites Tam otomatik, elektrohidrolik ve 5 kademeli olan otomatik viteste, tekerleklere güç aktarımı tork konvertörü ile sa lanmaktadır. Bu sayede azalan güç kaybı ve yumuflak vites geçiflleri ile sürücüye yüksek konforun yanı sıra ekonomik sürüfl imkanı da sa lanmaktadır. Otomatik flanz man n en büyük avantajlar ; Yumuflak vites geçiflleri, Uzun servis ömrü ve yüksek güvenilirlik, Düflük yak t tüketimi, Düflük iflletme maliyetleridir. 21

22 Teknik ve Donan m Özellikleri NP24 NP25&NP32 22

23 Donan m özellikleri NP32 NP33 NP34A NP35A NP46 NP52A NP52Y Orta Uzun Uzun Uzun Ekstra Uzun Ekstra Uzun Ekstra Uzun 315 CDI 315 CDI 315 CDI 315 CDI 415 CDI 515CDI 515CDI ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) ASR (Antipatinaj sistemi) BAS (Fren yard mc s ) Adaptive ESP (Elektronik dengeleme program ) EBD (Elektronik fren güç da l m ) Rampa kalk fl deste i Sürücü dahil 3 kiflilik yolcu kapasitesi Uzaktan kumandal kilit sistemi Ön hoparlör sistemi MP3 çalarl radyo sistemi ç dikiz aynas Kumandal ve s tmal d fl aynalar Renkli cam Ön cam üstü raf Farlar için uyar sinyali Yükleme bölümü iç fl klar Yan iflaret lambalar Su ayr flt r c l yak t filtresi Tam boy ara bölme Ön çamurluk perdesi Arka çamurluk perdesi Sürücü koltu u için kol dayama Çift kiflilik sürücü yan koltu u Sürücü hava yast Arka kap ve kolonda tutma yerleri Küllük Gri iç döfleme lk yard m seti Hidrolik kriko Üçgen reflektör Yedek lastik Sa sürgülü kap Sürgülü kap stoperi Yüksek tavan Güçlü arka makaslar Ön aks stabilizatörü Güçlendirilmifl arka aks stabilizatörü Güçlendirilmifl ön aks stabilizatörü Vibrasyon önleyici Çift kademeli arka makas Güçlendirilmifl ön aks Güçlendirilmifl yay ve sönümleyiciler Konfor tipi arka makaslar Güçlendirilmifl amortisör Ekstra yüksek tavan Arka çeki kancas Jant kapa Arka egzoz Yan egzoz Takoz Tavan trim üstünde raf Vites de ifltirme göstergesi Emniyet kemeri ikaz sistemi Ak ll akü yönetimi Euro 5 motor Eco-Gear flanz man Sürücü dahil 2 kiflilik yolcu kapasitesi Tirefit lastik kiti 270 derece aç labilen arka kap lar Metalik boya Ön klima Otomatik vites Elektrikli sürgülü kap Çift tarafta sürgülü kap Yük sabitleme sistemi Pencereli ara bölme Rezistansl arka kap cam Konfor paketi* : Standart : Opsiyonel *Konfor paketi: Multifonksiyonel ve ayarlanabilir direksiyon, körüklü sürücü koltu u, ön ve arka park sensörü, fl k ve ya mur sensörü, ayd nlat lm fl ç k fllar, okuma spotu, torpido üst kapa, kromajl ön panjur. 23

24 Terimler ADAPTIVE ESP Elektronik Stabilite Program ADAPTIVE ESP ilk kez araç yükünü de dikkate alan yepyeni bir dinamik sürüfl kontrol sistemidir. Örne in kayma riskinin önlenemeyecek oldu u durumlarda bir veya birden fazla lasti e fren uygulayarak ve motor gücünü gereken seviyede ayarlayarak sürücünün söz konusu tehlikeyle bafl edebilmesine aktif bir flekilde yard mc olur. bir flekilde yard mc olur. ADAPTIVE ESP, yönelimsel stabilite yard m n n yan s ra Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sisteminin (ABS), Çekifl Kontrol Sisteminin (ASR), Elektronik Fren Güç Da l m n n (EBD), Fren Destek Sisteminin (BAS) ve Start-off Assist sisteminin (özel donan m) tüm özelliklerini bir araya getirir. Dikkat: ADAPTIVE ESP fizik kurallar n aflan bir performansa sahip de ildir. Bu nedenle ADAPTIVE ESP sisteminin k zaklama gibi nedenlerden kaynaklanan kaymalar önlemesi mümkün de ildir. E er sürücü bu fiziksel limitleri aflarsa ADAPTIVE ESPR bile muhtemel bir kazan n önüne geçemeyecektir! Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) fren yapt n zda tekerleklerin kilitlenmesini önler. H z sensörleri her tekerle in h z n sürekli olarak ölçmektedir. Lastiklerde kilitlenme riski oluflmadan önce fren bas nc düflürülür. Kilitlenme tehlikesi sona erdi inde ise bas nç tekrar yükseltilir. ABS sistemi, ani frenlerde bile arac n direksiyonunun kontrol edilebilmesine yard mc olmaktad r. ABS sistemi aktif hale geldi inde sürücü fren pedal n n hafifçe titredi ini hisseder. Çekifl kontrol sistemi (ASR) Arac n patinaj yapmas, yani tekerleklerden birinin dönüfl h z n n aniden artmas halinde ASR sistemi motor yönetimine ve fren sistemine müdahale ederek motor gücünü düflürür ve patinaj keser. ASR, uzun patinajlar oluflturmadan veya arac yanlara savurmadan sorunsuz bir bafllang ç ve h zlanma sa lar. Bu sistem sayesinde özellikle tutunma düzeyinin farkl oldu u yüzeylerde ve kaygan yüzeylerde daha geliflmifl çekifl özelli i ve güvenlik elde edilmektedir. Fren Destek Sistemi (BAS) Araflt rma mühendislerimiz, sürüfl simülatöründe gerçeklefltirilen testler sonucunda sürücülerin ani fren yapt klar nda frenlere yeterince güçlü basmad klar n tespit etmifltir. Ve bu nedenle Fren Destek Sistemi gelifltirilmifltir. Fren pedal na bas l tutulan h za göre Fren Destek Sistemi ani frenin gerekli olup olmad n tespit etmektedir. Bu tip bir durumda sistem, frenlerin kilitlenmesini engelleyen kilitlenmeyi önleyici fren sisteminin de (ABS) yard m yla fren gücünü otomatik olarak art r r. 24

25 Elektronik fren güç da l m (EBV) Elektronik fren güç da l m (EBD) tüm sürüfl flartlar nda fren performans n optimize etmek için fren gücünü ön ve arka tekerleklere gereken oranlarda da t r. Bu sayede sistem arka tekerleklerde ani fren oluflumunu ve dolay s yla arka k sm n kaymaya bafllamas n engeller. EBD ayn anda ön frenlere daha az yükleme yaparak frenlerin afl r s nmadan dolay zay flamas n n önüne geçmektedir. Start-off Assist sistemi Start-off Assist sistemi, manuel vitesli araçlar n yokufllarda ve inifllerde daha kolay hareket ettirilmesini sa lar. Fren pedal ndan aya n z çekti inizde fren bas nc yaklafl k iki saniye kadar devam eder, bu sayede araç ileri veya geri yalpalamadan aya n z gaza geçirebilirsiniz. Start-off Assist sistemi h zlanmak istedi inizi tespit eder etmez fren bas nc n düflürür. Add-Light Sistemi ve viraj ayd nlatma özelli ine sahip bi-xenon ön farlar Konvansiyonel ön farlar özellikle arac n döndü ü ön k sm yeterli seviyede ayd nlatamamaktad r. Bu durum özellikle dar virajlarda, kesiflme noktalar nda ve manevra yaparken gerçekleflir. Bu gibi durumlarda k sa huzmeli farlar viraj ayd nlatma özelli ine sahip Add-Light Sisteminden gelen ek fl k kayna yla desteklenir. 70 km/s kadar olan h zlarda Add-Light Sistemi devreye girer ve 40 km/s kadar olan h zlarda dönüfl sinyali çal flt nda viraj ayd nlatma özelli i devreye girer. Sürücü ve ön yolcu hava yast klar Bir sürücü hava yast ve tekli veya çiftli bir ön yolcu hava yast pasif emniyet sisteminin di er unsurlar n oluflturmaktad r. Önden yap lan ciddi kazalarda, emniyet kemerleri ve kemer gergileriyle birlikte emniyet kemeri tak l ön koltuk oturanlar için ek koruma sa lar. Dikkat: Ön hava yast klar yolcular n emniyet kemerlerini takmamalar n hiçbir flekilde mazur göstermemelidir. Çünkü hava yast klar n n etkili olabilmeleri için kiflinin emniyet kemerini do ru biçimde takm fl olmas flartt r. Cam ve gö üs hava yast klar Sprinter panelvan n zda ön hava yast klar na ek olarak sürücü ve ön yolcu için cam ve gö üs hava yast klar na sahip olabilirsiniz. Cam hava yast, yandan gelen sert darbelerde darbenin geldi i taraftaki yolcunun kafas n n daha iyi korunmas n sa lar. Yan camlar n oldu u yerde devreye girerler. Koltuklar n s rt minderlerin monte edilmifl gö üs hava yast klar oturan kiflinin gö üs bölgesinin daha etkili bir flekilde korunmas na yarar. 25

26 Terimler PARKTRONIC PARKTRONIC park deste i, dar alanda park ve manevra yaparken sürücünün iflini kolaylaflt r r. Ekosonder prensibini kullanan sistem, arac n önünde veya arkas nda alg lad engellerin çok yak nda olmas halinde sürücüyü otomatik olarak uyar r. Uyar ilk olarak gösterge panelinin ortas nda (ileri giderken) ve harici aynada görsel olarak (geri giderken) bildirilir. E er aradaki mesafe azalmaya devam ederse sesli uyar gönderilir. Elektrikli kapatma yard m Elektrikli kapatma yard m, yük bölmesinin sa ndan veya solundan kap n n kapat lmas s ras nda sürücüye yard mc olur. Kap son pozisyonuna ulaflmadan hemen önce devreye giren bu özellik, van n z yokufl yukar park etti inizde ve sürgülü kap y kapatmak için daha fazla güç gerekti inde devreye girer. Elektrikli kapatma yard m, özel donan m olarak bulunan elektrikle çal flan sürgülü yük bölmesi kap s na entegre edilmifltir. Dört tekerden çekifl Dört tekerden çekifl sistemi motor gücünü ön ve arka akslara 35 : 65 oran nda aktar r. Mekanik diferansiyel kilitleme yerine araçta 4ETS elektronik çekifl sistemi bulunmaktad r. Bu özellik fren bas nc n ayr ayr patinaj yapan tekerlere uygularken ayn anda yeterli çekifli sa layarak torku yükseltir. Bu sayede karl, buzlu, yaprakl, zay f ve slak yollarda, römork çekerken ve daha pek çok farkl durumda daha iyi çekifl ve sürüfl dengesi elde edilir. Elektrikle çal flan yük bölmesi sürgülü kap s Sürgülü kap y, tek bir dokunuflla açmak ve kapatmak üzere diledi iniz flekilde yük bölmesinin soluna veya sa na koydurabilirsiniz. Güvenlik burada da birincil öneme sahiptir: E er açma veya kapatma ifllemi iki uç nokta aras nda kesintiye u rarsa kap neredeyse orada durur. Ayr ca fazla yük korumas /engel sensörü sistemi ve çocuk emniyet kilidi bulunmaktad r. CDI dizel motorlar (EURO5/EU5) Sprinter, en yeni CDI teknolojisinin ürünü dizel motorlara sahiptir. Tüm kritik egzoz emisyonlar EURO5 limitlerine (kamyon olarak tescil edilmifl araçlar için) veya EU5/III limitlerine (binek otomobil olarak tescil edilmifl araçlar için) uymaktad r. Egzoz gazlar daha sonra yanmal katalitik konvertörler ve dizel partikül filtreleriyle ifllemden geçirilir. Dizel partikül filtresi Mercedes-Benz in Yeni partikül filtresi partikül emisyonlar n yüzde 95 in üzerinde ortadan kald r r. Bu durum motorlar EU5 limitlerinin alt na çeker ve benzinli motorlarla eflit k lar. Kesintisiz yenileme prosesi sayesinde filtre t kanm yor ve bu sayede yak t katk maddelerini gereksiz k l yor. 26

27 Yük sabitleme Araç yüklü halde hareket ederken, dinamik kuvvetler sonucu ba lanmam fl yükler kontrolsüz olarak hareket edebilir, kayabilir, devrilebilir, düflebilir ve kaza ihtimali giderek artar. Standart yük ba lama özelliklerinin yan s ra say s z iste e ba l sistem ve kapsaml aksesuar grubu ile Mercedes-Benz hafif ticari araçlar yüklerin kaliteli ve profesyonel bir flekilde ba lanabilmelerini sa lar. Sprinter taraf ndan sunulan özellikler standart olarak tak lm fl yük ba lama halkalar n, iste e ba l bölme duvarlar n ve ba lama raylar n içermektedir. Sol üst ve merkez flemalar : Yüklerin öncelikle ön ve arka bölme duvarlar na ve arac n yanlar na dayanmas ve ard ndan boflluklar n doldurulmas ile yükler güvenli ve sabit hale getirilir. Destek ba lar, çubuklar, ay rma a lar ve yük bariyerleri kullanarak da yükler sabitlenebilir (yüklerin do rudan ba lanmas ) Sol üst flema: Ba lar kullanarak yükleri zemine tutturulabilirsiniz. Bu durum yük ve zemin aras ndaki sürtünmeyi art rarak kayma riskini azalt r (yüklerin dolayl ba lanmas ). 27

28 Döfleme ve boya Sprinter için özel üretilmifl yüksek kaliteli kumafllar, kolay bakımı ve dayanıklılı ının yanında, iç mekanın zarafetini ortaya çıkaran özellikleriyle de göz kamafltırıyor. Brasao kumafl döfleme, siyah Kolay afl nmayan, kir tutmayan ve aleve dayan kl döfleme 28

29 arktik beyaz kalsit sar hibiskus k rm z s kadife k rm z s aqua yeflili çelik mavi vanda mavi parlak gümüfl metalik amber k rm z s metalik yeflim mavisi metalik karbon siyah metalik 29

30 Tek noktada tam hizmet Daimler Financial Services, 40' n üstünde ülkede Daimler Grubu araçlar na özel finansman deste i sa lamaktad r. Grubun Türkiye operasyonlar n yürütmek üzere 2000 y l nda kurulan Mercedes-Benz Finansman Türk A.fi. ile grup araçlar na finansman deste i, 2001'de kurulan Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.fi. ile finansal kiralama, 2007'de kurulan Mercedes-Benz Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. ile sigorta hizmetleri sunulmaktadır. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile keyifler yolunda.

31 Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile Tek Noktada Tam Hizmet in sundu u tüm avantajlardan yararlanarak ihtiyaçlar n za ve gelirinize en uygun ödeme planıyla aracınıza rahatl kla sahip olabilirsiniz. flte, hayallerinizdeki araca sahip olman n en uygun seçenekleri: Finansman Bayi noktalar m zda arac n z seçti inizde yorulmadan kredi baflvurunuzu da yapabilirsiniz. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in farkl ödeme plan alternatiflerinden birini tercih ederek kredinizi en uygun koflullarla kullanabilirsiniz. Finansal Kiralama Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in finansal kiralama paketlerinden birini tercih edebilir, vade sonunda ödemeleriniz bitti inde küçük bir bedel karfl l nda arac n z devralabilirsiniz. Sigorta Mercedes-Benz Kasko'nun y ld z m ve +3 y ld z m paketlerinden biriyle arac n z n haketti i korumay sa layabilirsiniz. Hayallerinizdeki araca piyasadaki klasik alternatiflerden farkl olarak tek poliçeyle genifl kapsaml teminatlarla üstelik dört y la kadar kasko yapabilme imkan yla sahip olabilirsiniz. Standart Ödeme Plan Geliriniz sabit ve düzenli ise seçti iniz vade boyunca, ayl k tutar sabit geri ödemelerle diledi iniz araca sahip olabilirsiniz. Mevsimsel Ödeme Plan Size ve flirketinize özel ödeme koflullar ile gelirinizin artt dönemlerde yüksek tutarl, gelirinizin nispeten azald dönemlerde küçük tutarl ödemelerinizi yapabilirsiniz. +3 Finansman Ödeme Plan Düflük tutarl düzenli ödemelerinizin ard ndan vade sonunda toplu bir ödemeyle arac n za rahatl kla sahip olabilirsiniz veya vade sonunda son ödeme tutar n z yeniden kredilendirebilirsiniz. Tercihiniz yepyeni bir araçsa eski arac n z geri verip kalan tutar için düflük ödemeli yeni bir kredi plan na sahip olabilirsiniz. 2. El Finansman 2. El finansman, 2. El Daimler Grubu araçlar ndan birini almay düflünüyorsan z, sizin için en uygun seçenek. 31

32 Mercedes-Benz, Sat fl Sonras nda da yan n zda Müflteri memnuniyetini en üst seviyede tutmay amaçlayan Mercedes-Benz Türk Sat fl Sonras Hizmetleri, bünyesindeki yedek parça, teknik ve servis hizmetlerini sürekli gelifltirmekte ve Türkiye'nin dört bir yan ndaki yetkili servisleriyle Mercedes-Benz sahiplerine ulaflt rmaktad r. Mercedes-Benz araçlar na, özel el aletleriyle donan ml, davran fl e itimleri ve teknik e itimler alm fl Mercedes-Benz Türk servis a personeli; uzman, rekabetçi, yenilikçi, kaliteli ve sorumlu servis hizmetini orijinal yedek parça güvencesiyle sunmaktad r. %100 orijinal kalmas n sa lay n, arac n z n gelece ini sa lama al n. Mercedes-Benz Türk A.fi., Daimler'in global lojistik altyap s sayesinde Mercedes-Benz araçlar n orijinal yedek parçalar n en k sa sürede temin etmekte ve Türkiye çap nda hizmet veren bayi ve yetkili servislerine ulaflt rmaktad r. Böylece arac n z orijinalli inden hiçbir ey kaybetmeden Mercedes-Benz güvencesi ile gerekli bak m görür ve de er kaybetmez. Mercedes-Benz marka hafif ticari araç sahibi olmaya karar veren müflterimize, uygun ödeme seçenekleriyle müflterimizin ihtiyaçlar na göre oluflturulan bir "Bak m" sözlemesi seçene i sunulmaktad r. Sat fl sonras na yönelik özel uygulamalar m z hakk nda bilgiler, MB Collection ürünleri, rota planlama deste i, yetkili bayi ve servis bilgileri sadece bir t k uza n zda; Mercedes-Benz Service24h Mercedes-Benz Service24h, 365 gün 24 saat boyunca, herhangi bir ar za durumuna müdahale etmek üzere Mercedes-Benz Türk A.fi. taraf ndan kurulmufl bir yol yard m hizmetidir. Mercedes-Benz Service24h Ça r Merkezi yurtiçinden aramalar n z için, Türkiye'nin her yerinden : Yurt d fl ndan aramalar n z için :

33 Al rken de satarken de içiniz rahat... Aracınızı yenisi ile de ifltirmek, 2. el araç almak veya satmak. htiyac n z olan hangisi ise Used1, Mercedes-Benz güvencesi ile 2. el ürün ve hizmetleri birlikte sunuyor. 2. elde kalitenin adresi Used1'da sizi neler bekliyor? De eri detayl ekspertizle belirlenen eski arac n z en iyi fiyata satar, yenisini al rs n z. Sadece yeni arac n z n fark n ödersiniz. Dilerseniz bu tutar taksitlendirebilirsiniz. Al m-sat m ifllemlerinin hepsini tek bir noktadan yapar, zaman kaybetmezsiniz. Mercedes-Benz güvencesiyle ne satt n z, ne ald n z bilirsiniz. Tüm ifllem ad mlar Used1 personeli taraf ndan yürütülür. Used1' n avantajlar nelerdir? kinci el aracınızı de erinde satma ve takas etme imkanı sunar. Tek noktada çözüm hizmeti sayesinde zaman kaybetmezsiniz. Eski arac n z getirir, yenisini al r gidersiniz. Detayl ekspertiz ile güvenilir al m-sat m imkan sa lan r. Tüm ifllem ad mlar Mercedes-Benz güvencesine sahiptir. Al m-sat m ifllemleri uzman Used1 personeli taraf ndan yürütülür. Sat lan tüm araçlar n teknik kontrolleri Used1 standartlar na göre yap lm flt r. Araçlar n gerekli araç muayeneleri yap lm flt r. Detayl araç temizli i yap lm flt r. Used1'daki 2. el hafif ticari araçlara nas l ulaflabilirim? Mercedes-Benz yetkili bayilerinde veya Used1 Had mköy stanbul'da Mercedes-Benz güvencesinde sat fla sunulmufl tüm 2. el hafif ticari araçlar m za ulaflabilirsiniz. 33

34

35

36 Bu broflürde yer alan verilerle ilgili aç klamalar: Bu bask n n redaksiyonunun bitiminden sonra (Eylül 2010) üründe de ifliklikler yap lm fl olabilir. Teslimat süresi dahilinde, konstrüksiyon ve flekil de ifliklikleri, renk tonunda sapmalar ve teslimat kapsam nda üretici taraf ndan de ifliklik yapma hakk, de ifliklikler ve sapmalar, sat c n n menfaatleri gözetilerek, sat n alan için kabul edilebilir s n rlar dahilinde kalmas flart yla sakl d r. Sat c veya üretici, siparifli veya siparifl edilen sat n alma konusunu iflaret veya numaralarla tan ml yorsa, sadece bu husustan hiçbir hak talebi türetilemez. Resim ve çizimler, standart teslimat kapsam nda bulunmayan özel donan m ve aksesuarlar da içerebilir. Renk sapmalar, bask tekni iyle ilgilidir. Bu katalog baz ülkelerde sunulmayan tipler ve hizmetler içerebilir. Yasal, hukuki ve vergi ile ilgili ifadeler ve etkiler sadece Almanya Federal Cumhuriyeti için ve bu broflürün redaksiyon ifllemlerinin bitifl tarihi itibariyle geçerlidir. Bu nedenle ba lay c olan son durumu lütfen Mercedes-Benz bayinize sorun. Bilgi Hatt :

Gözünüz arkada kalmaz. Atego

Gözünüz arkada kalmaz. Atego Gözünüz arkada kalmaz. Konforlu ve çevik! Yüksek manevra kabiliyetine sahip, her yolda zorlanmadan gider. Yak t ekonomik kullan r, verimlili i ve çal flma keyfini art r r. 'su olanlar onun güçlü motoruna,

Detaylı

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

Yükünüz emin ellerde. Axor Nakliye

Yükünüz emin ellerde. Axor Nakliye Yükünüz emin ellerde. Axor Nakliye Kamyonculuk yürek iflidir! Kamyonculuk hem güç hem gönül ister. fiehirleraras tafl mac l kta uzun süre araç kullanmak, sürekli iyi bir yol görüflü ve sürüfl hakimiyeti

Detaylı

flinize gelir. Axor Çekici.

flinize gelir. Axor Çekici. flinize gelir. Axor Çekici. Çok çekici Bir filonuz var ve kârl l n z art rmak istiyorsunuz. Yak t giderleriniz, araçlar n z n çekifl gücü, servis giderleri ve sürücülerin verimlili i sizin için çok önemli.

Detaylı

Yeni Vito. Kombi, Mixto ve Panelvan.

Yeni Vito. Kombi, Mixto ve Panelvan. Yeni Vito. Kombi, Mixto ve Panelvan. Yeni Vito. Kendi işinin patronları da terfi eder. Hafif ticari araçların uzmanı Mercedes-Benz den gerçek ticaret erbapları ve işinin uzmanları için yepyeni bir araç:

Detaylı

Yeni Vito Select, çok özel hissetmeniz için ünlü olmanız gerekmiyor.

Yeni Vito Select, çok özel hissetmeniz için ünlü olmanız gerekmiyor. Yeni Vito Select. Yeni Vito Select, çok özel hissetmeniz için ünlü olmanız gerekmiyor. Her türlü yol şartına uygun bir şekilde tasarlanmış olan yeni Vito Select, çok yönlülüğü, konforu ve her zaman güvenilir

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE

YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE Eylül - Ekim 2009 Say : 29 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD RANGER YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba, 2009 y l na girdi imiz ilk andan k fl karfl

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ON KAPAK 2.qxd 5/22/09 12:56 PM Page 1 May s - Haziran 2009 Say : 27 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD TRANS T CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ICINDEKILER_syf.qxd

Detaylı

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU Size bu seçiminizden dolay teflekkür ediyor ve sizi kutluyoruz. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bu el kitab n dikkatlice okuyunuz. Bu kitapç k sürüfl ve ekipmanlarla ilgili

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :46 A ustos 2009 46 GM Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z Brisa Pazarlama ve fl Gelifltirme Direktörü Gökhan

Detaylı

Görsellerde görünen model ile sat fla sunulan modeller aras nda farkl l klar olabilir.

Görsellerde görünen model ile sat fla sunulan modeller aras nda farkl l klar olabilir. Varl toplum taraf ndan istenen bir marka olmak... Gelifltirdi i teknolojiler ve gelece e yapt yat r mlarla Honda, faaliyet gösterdi i her alanda bugün oldu u gibi gelecekte de toplum taraf ndan varl n

Detaylı

Yeni Sprinter. Minibüs.

Yeni Sprinter. Minibüs. Yeni Sprinter. Minibüs. Mercedes-Benz mühendislerinden Türk şförlerine Mercedes-Benz mühendisleri Yeni Sprinter i yaratırken sizden ilham aldı. Dış tasarımı daha güçlü bir görünüm kazandı, knfru artırıldı,

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Seat Ibiza. Sportourer. TOKKDER - FORD BULUfiMASI DO Ufi OTOMOT V, OTO K RALAMA SEKTÖRÜYLE BULUfiTU TOKKDER 2011 STRATEJ LER

Seat Ibiza. Sportourer. TOKKDER - FORD BULUfiMASI DO Ufi OTOMOT V, OTO K RALAMA SEKTÖRÜYLE BULUfiTU TOKKDER 2011 STRATEJ LER TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 54 Ocak 2011 Seat Ibiza Sportourer OYDER Yönetim Kurulu Baflkan H. fiükrü Il sal: Üyelerimizin Gurur Duyacaklar Bir Dernek Olmak stiyoruz TOKKDER

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

NITRO KULLANIM KILAVUZU

NITRO KULLANIM KILAVUZU NITRO KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR........................................

Detaylı

Yeni Megane. Filo Pazar n Önemsiyoruz. Uzun Soluklu Planlamalar m z var. Hyundai i20 Lancia Ypsilon Sport Fiat Linea

Yeni Megane. Filo Pazar n Önemsiyoruz. Uzun Soluklu Planlamalar m z var. Hyundai i20 Lancia Ypsilon Sport Fiat Linea TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :45 Haziran 2009 Yeni Megane 45 Renault Mais Sat fl ve fiebeke Müdürü Merih Tüzün: Filo Pazar n Önemsiyoruz Hedef Filo Yönetici Direktörü Ersan Öztürk:

Detaylı

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz Kas m - Aral k 2009 Say : 30 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir B Z 60. YILA TAfiIDINIZ Teflekkür ederiz Ç NDEK LER Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba; Y l n son say s nda yeniden beraberiz.

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

YENİ FORD TRANSIT KAMYONET

YENİ FORD TRANSIT KAMYONET YENİ FORD TRANSIT KAMYONET 2 Omuzlarınızdaki Yükü Hafifletin Yeni Ford Transit Kamyonet, yüksek taşıma kapasitesini güvenilir performans ve düşük yakıt tüketimi ile birleştirerek, tüm ağır işlerin altından

Detaylı