Sprinter. Tüm modellerde gerçek profesyonellik! Kimse iflinizi sizden daha iyi bilemez. Bu yüzden, Sprinter panelvan al rken seçim sizin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sprinter. Tüm modellerde gerçek profesyonellik! Kimse iflinizi sizden daha iyi bilemez. Bu yüzden, Sprinter panelvan al rken seçim sizin."

Transkript

1 Sprinter Panelvan

2

3 3

4 Sprinter. Tüm modellerde gerçek profesyonellik! Kimse iflinizi sizden daha iyi bilemez. Bu yüzden, Sprinter panelvan al rken seçim sizin. Sprinter panelvan, yeni nesil çevreci ve ekonomik Euro 5 motoru, Eco-Gear flanz man, üç farkl dingil aral, dört gövde uzunlu u ve dört farkl yük bölmesi ile farkl sektörlere uygun çözümler sunuyor. Her iste e uygun motor seçenekleri, günlük ihtiyaçlara cevap verebilecek özel donan mlarla birlefltirilebiliyor.

5 Sprinter, her zaman oldu u gibi, çekicili inden ödün vermeden birçok pratik özelli i size sunuyor. ster uzun ister k sa olsun, ister standart ister süper yüksek tavanl olsun, dinamik hatlar ve karakteristik Mercedes-Benz yüzü, her arac n de iflmez özelli idir. Sprinter n z varsa, her zaman güvenebilece iniz profesyonel bir ifl orta n z var demektir.

6 Ne ifl olursa olsun, Sprinter tüm engelleri kolayca aflar Sprinter panelvana her yönden yükleme yapabilirsiniz: Arkadan, sa taraftan veya dilerseniz sol taraftan. (Normalden de genifl olan yan yük bölmesi kap s, önce uzun kenar geçecek flekilde Europaletlerin bile rahatça yüklenebilmesini sa lar). Elektrikli sürgülü kap ve benzeri pek çok kolayl k seyahat s ras nda da zaman kazanman z sa lar. Sprinter, panelvan müflterilerinin esneklikle ilgili günden güne artan beklentilerine cevap veriyor. Ekstra-uzun kap genifllikleri ve yepyeni teknolojisiyle art k yükünüzü h zl, etkili ve rahat bir flekilde yüklemeniz ve boflaltman z çok daha kolay. 3 farkl dingil mesafesi, 4 farkl gövde uzunlu u ve 4 farkl yük bölmesi yüksekli i ste e ba l elektrikli sürgülü kap özell i Genifl yelpazeye sahip rahat iç mekan pek çok donan m seçene i sunuyor ADAPTIVE ESP dahil olmak üzere oldukça kapsaml emniyet donan m 150 hp güce sahip yeni nesil çevreci Euro 5 CDI dizel motor Rahat ortam ve kolay sürüfl Kolay yükleme 6

7

8 flinizi büyütmenin en kolay yolu Sprinter ad sadece kalite güvencesini de il, ayn zamanda yeni standartlar ortaya koyma misyonunu da temsil eder. Sprinter ekstra uzun gövdesi ve iste e ba l süper yüksek tavan ile 17m 3 e kadar yük tafl man za izin veriyor. Neredeyse dik inen iç duvarlar, seviyesi tamamen düflürülmüfl davlumbazlar ve 2535 kg a kadar ç kabilen tafl ma kapasitesi bu alandan en iyi flekilde yararlanman z sa l yor. Ferah sürücü kabini, her türlü günlük ihtiyac karfl layan genifl alan, tutma yerleri ve bölmeleriyle Sprinter' n sahip oldu u profesyonel saklama sistemi pek çok sektör ve uygulaman n ihtiyac n karfl l yor. 7,5 17 m 3 aras yük kapasitesi kg aras tafl ma kapasitesi 4700 mm maksimum yükleme uzunlu u ve 2140 mm maksimum yük bölmesi yüksekli i Maksimum aç lma aç s 180 o olan ve iste e ba l olarak 270 o olabilen mentefleli arka kap lar (otomatik geçmeli) Sürücü yerindeki genifl saklama alan kullan m kolay say s z alan sa l yor Bardak ve flifle tutucu Pratik ay rma duvar seçenekleri: Tam duvar, sabit duvar ve sürgülü kap Esnek yük ve kargo sabitleme sistemi: Standart olarak tak lm fl ba lant halkalar ; tabanda, yan duvarlarda ve tavan çerçevesinde ba lama raylar ve iste e ba l s kma kay fllar 8

9

10 Rahat bir sürüflün keyfini çıkarın Yüksek standartlarda konfora ve rahatlı a sahip sürücü mahalli ile Sprinter panelvan, sizi benzersiz bir sürüfl deneyimine davet ediyor. Kullanım kolaylı ı ve rahatlı ının yanı sıra sahip oldu u genifl alan ve akıllı çözümler sayesinde Sprinter'a güvenebilir, ifl stresini üzerinizden atabilirsiniz. Ayrıca, pek çok pratik ekipman arasından ihtiyaçlarınıza en uygun olanları bir araya getirebilirsiniz. Ne de olsa sürücü koltu unda siz varsınız.

11 Sprinter panelvan n tasarımı, malzeme kalitesi ve ergonomiye yepyeni bir boyut kazandıran gösterge paneli, sürücü konfor ve kontrolüne iliflkin yüksek standartları belirliyor. Rahatlı a iliflkin sayısız özellik, sürücünün yola ve trafi e daha fazla dikkat etmesine olanak tanıyor. Farkl ayarlama seçenekleri ile konfor tipi sürücü koltu u Opsiyonel olarak sunulan yükseklik ve e im ayarl direksiyon Opsiyonel olarak sunulan multifonksiyonel direksiyon Joystick benzeri kullan fll vites kolu Sürücü ve ön yolcu için otomatik camlar Bardak ve flifle tutucu Opsiyonel olarak sunulan, farkl ayarlama seçenekleri ile konfor tipi sürücü koltu u Gösterge panelinde ve aynalarında görsel ve sesli uyarı sistemi. Önde ve arkada iste e ba lı parktonik sistemi MP3 çalabilen radyo sistemi CDI dizel motorları için manuel 6 ileri vites Uzaktan kumandalı merkezi kilitleme sistemi Standart olarak sunulan rampa kalkıfl deste i Opsiyonel olarak sunulan 5 ileri otomatik vites seçene i

12 fiirketiniz için tam bir yatırım aracı Sprinter popüler yapan özelli i, flirketinize getirdi i prestijle birlikte, sa lad maliyet avantaj d r. Yeni nesil ekonomik Euro 5 motoru, Eco-Gear flanz man, ekonomik yak t tüketimi, güvenilirlik, uzun servis ömrü ile Sprinter, flirketiniz için en do ru yat r m arac d r. E er zor çal flma flartlar ile karfl lafl yorsan z, size ADAPTIVE ESP ve 4 ETS Elektronik Çekifl Sistemi ni içeren, iste e ba l dört teker çekifl sistemini tavsiye ederiz.

13 Sprinter n sa lad üst düzey ekonomi, yüksek kalite standartlar ndan, eflsiz tasar m ndan, avantajl 2. el sat fl de erlerinden ve son teknoloji ürünü motorundan oluflur. Yüksek seviyede ekonomi sa layan dört silindirli manuel vitesli Euro 5 CDI dizel motorlarda, düflük emisyon de erlerinin yan s ra yak t tüketimi daha da azalt labilir. Opsiyonel olarak sunulan ASSYST servis bilgisayar, toplam bak m maliyetlerini gösterir. Sprinter panelvan km de bir bak ma girmektedir. 12 yıl paslanmazlık garantisi Solenoid enjektörlü ekonomik dört silindirli CDI dizel motorlar Euro 5 emisyon standartlar n sunan motor ve egzoz sistemi Opsiyonel olarak sunulan tüm tekerlerden çekifl sistemi 13

14 Güvenli iniz her zaman ön planda. Güvenli in fazlası olmaz. Bu yüzden, güvenli inizi sa layacak her ayrıntıyı ve daha fazlasını sizin için düflündük. Sprinter panelvan n sürücüye ve yolculara en üst seviyede koruma sa layabilmesi için muazzam çaba sarf ettik. Yük durumunu dikkate alan Sprinter ADAPTIVE ESP sistemi, hafif ticari araç segmentinde gerçekleflen bir baflka pozitif geliflmedir. Ancak Sprinter' n yeni standartlar belirlemesini sa layan pek çok aktif ve pasif emniyet özelli inden sadece bir tanesidir. Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS), Çekifl Kontrol Sistemi (ASR), fren, destek (BAS) ve Elektronik Fren Güç Da ılımı (EBV) ile birlikte ADAPTIVE ESP Elektronik Stabilite Programı Üstün çarpıflma test performansı Standart sürücü hava yastı ı Sürücü ve ön yolcu için kemer gergi mekanizmal üç noktal emniyet kemerleri Daha iyi fren performansı için gelifltirilmifl hidrolik fren sistemi ki dikiz aynasında da bulunan entegre genifl açılı yardımcı aynalar Lamba arıza uyarısı ste e ba lı olarak Add-Light Sistemi'ne ve viraj aydınlatma özelli ine sahip bi-xenon ön farlar ste e ba lı ıflık ve ya mur sensörü 14

15 Bu çabamıza en büyük örnek ise, otomatik olarak araç yükündeki de iflikliklere uyum sa layan ADAPTIVE ESP sistemidir. 15

16

17

18 Hayatınızı kolaylafltırın! Sprinter panelvan, yolda geçen her anınızı çok daha güvenli ve e lenceli kılmanızı sa layacak genifl yelpazeye sahip standart ve özel donanımlar sunar. steklerinizi sıralamanın tam zamanı Konfor tipi sürücü koltu u Minder açı ayarlı ve manuel ayarlanabilen bel destekli, sayısız ayarlama seçene ine sahip konfor tipi sürücü koltu u, keyifli ve rahat bir sürüfl imkanı sa lar. Kilitlenebilir torpido gözü Kilitlenebilen ıflıklı torpido gözü, doküman ve kiflisel eflyaların güvenli bir flekilde saklanması için bolca alan sa lar. Sürücü kabini saklama alanı Çeflitli sayıda saklama alanı, genifl saklama seçeneklerini (örn. ön cam üzerindeki alan) ve birkaç bardak tutaca ını kullanımınıza sunar. Sürücü ve ön yolcu kap lar ndaki saklama alanlar Sürücü ve ön yolcu kap lar n n iç k sm ndaki genifl bölmeler 1,5 litrelik bir fliflenin bile rahatça girebilece i flekilde tasarlanm flt r. H z Sabitleyici H z sabitleme (cruise control) sistemi, h z limitlerine uyulmas n sa lar, ayn zamanda uzun yolculuklarda veya bir römork çekerken sürücünün iflini kolaylaflt r r. Araç seçilen h zda seyrederken her an manuel müdahale de mümkündür. 18

19 Audio 20 Radyo 5 inç TFT renkli ekran ve MP3 uyumlu CD çalara sahip yeni nesil telematic sistemi, ayn zamanda Bluetooth özelli i ile cep telefonu ile iletiflimi de sa layabilir. Audio 20 radyoyu, telefon tufl tak m veya çok fonksiyonlu direksiyon ile kullanabilirsiniz. Tam boy, kontrplak yük bölme döflemesi Kontrplak panel, yükü tavana kadar kald rd n z durumlarda metal yüzeylerin zarar görmesini engeller. Yar m boy y kanabilir yük bölmesi döflemesi Gri PVC kaplamaya sahip yar m boy ahflap levha yükü kald rd n zda oluflabilecek durumlar karfl s nda metal zeminlerin korunmas n sa lar ve yük bölmesini daha iyi gösterir. Bel ölçüsünde ba lama raylar Yük sabitleme kay fllar na ek olarak yan duvar ba lama raylar sayesinde orta uzunluktaki yüklerinizi sabitleyebilirsiniz. Yük sabitleme sistemi Zemine sabitlenmifl ba lama raylar sayesinde çok çeflitli büyüklüklerdeki yüklerinizi h zl ve kolay bir flekilde sabit hale getirebilirsiniz. Tavan çerçevesinin alt ndaki ba lama raylar Yük sabitleme kay fllar na ek olarak tavan çerçevesi alt ndaki ba lama raylar sayesinde uzun ve hacimli yüklerinizi kolayca sabitleyebilirsiniz. 19

20 Tam bölme duvar Bölme duvar hareket eden yüklere karfl sürücüyü ve ön yolcuyu korur. Sabit veya kayar pencereli bölme duvar ste e ba l olarak bölme duvar na sabit veya kayar bir pencere takt rabilir ve yük bölmesini izleyebilirsiniz. Yük bölmesi zeminindeki yük sabitleme halkalar Yük sabitleme halkalar, yükün kaymas n önlemek için iste e ba l olarak tak lan kay fllarla birlikte kullan l r. Elektrikli kayar/aç l r cam tavan (sürücü yeri) Entegre günefllik sayesinde araç içindeki hava dolafl m n art r r ve iç mekân n daha genifl, ayd nl k ve havadar olmas n sa lar. ste e ba l kolay açma/kapama özelli i uzaktan kilitleme sistemine dahil edilmifltir. Yükseklik ve e im ayarlı direksiyon Genifl ayarlama aralı ı, farklı vücut ölçülerine sahip sürücülerin oturma konumlarını kolayca bulabilmelerini sa lamaktadır. Takviyeli direksiyon Daha kolay manevralar için tasarlanmıfl takviyeli direksiyon. Multifonksiyonel direksiyon 4 ana dü meli direksiyonda korna yan s ra radyo, telefon ve gösterge bilgisayar na eriflim imkan sunulmaktad r. Ellerinizi direksiyondan ay rmadan arac n z konforlu flekilde kullanman za yard mc olur. Geri hareket kameras Geri vitese takt n zda arac n arka k sm ndan gelen görüntüler 7 inçlik ekrana yans t l r. Bu sayede art k park ve manevralar çok daha kolay ve güvenli hale gelmifltir (COMAND APS ile görüntü de mümkündür.) 20

21 Add-Light Sistemine ve viraj ayd nlatma özelli ine sahip bi-xenon ön farlar Arac n yan k sm n n daha iyi ayd nlat lmas özellikle dar virajlarda, kesiflme noktalar nda ve manevra yaparken güvenli inizi art r r. Sound 5 radyo Net bir flekilde okunabilir nokta matrisli ekrana, RDS özellikli FM/AM radyo al c s na ve MP3 uyumlu CD çalara sahip çok ifllevli radyo. Entegre edilmemifl el ba lant s z sistemle birlefltirildi inde ses sinyalleri radyo hoparlörü ve araç hoparlörleri ile aktar l r. ste e ba l olarak fabrikada monte edilen bir CD çalara sahip olabilir ve aksesuar grubundan harici bir ses kayna (MP3 çalar gibi) için ba lant yeri isteyebilirsiniz. Sürücü ön hava yast Sürücü ön hava yast, e er emniyet kemeri de tak l ysa ön k s mda gerçekleflen ciddi çarp flmalarda üst düzey koruma sa lar. Opsiyonel ön yolcu hava yast Ön yolcu hava yast ikili ön yolcu koltuklar nda da mevcuttur. Körüklü sürücü koltu u Mercedes-Benz, Sprinter arac n z için özel haval koltuk seçene ini sunuyor. fioför koltu u yerine monte edilebilen haval koltuk sayesinde, daha konforlu bir sürüfl keyfiyle tan flacaks n z. Otomatik vites Tam otomatik, elektrohidrolik ve 5 kademeli olan otomatik viteste, tekerleklere güç aktarımı tork konvertörü ile sa lanmaktadır. Bu sayede azalan güç kaybı ve yumuflak vites geçiflleri ile sürücüye yüksek konforun yanı sıra ekonomik sürüfl imkanı da sa lanmaktadır. Otomatik flanz man n en büyük avantajlar ; Yumuflak vites geçiflleri, Uzun servis ömrü ve yüksek güvenilirlik, Düflük yak t tüketimi, Düflük iflletme maliyetleridir. 21

22 Teknik ve Donan m Özellikleri NP24 NP25&NP32 22

23 Donan m özellikleri NP32 NP33 NP34A NP35A NP46 NP52A NP52Y Orta Uzun Uzun Uzun Ekstra Uzun Ekstra Uzun Ekstra Uzun 315 CDI 315 CDI 315 CDI 315 CDI 415 CDI 515CDI 515CDI ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) ASR (Antipatinaj sistemi) BAS (Fren yard mc s ) Adaptive ESP (Elektronik dengeleme program ) EBD (Elektronik fren güç da l m ) Rampa kalk fl deste i Sürücü dahil 3 kiflilik yolcu kapasitesi Uzaktan kumandal kilit sistemi Ön hoparlör sistemi MP3 çalarl radyo sistemi ç dikiz aynas Kumandal ve s tmal d fl aynalar Renkli cam Ön cam üstü raf Farlar için uyar sinyali Yükleme bölümü iç fl klar Yan iflaret lambalar Su ayr flt r c l yak t filtresi Tam boy ara bölme Ön çamurluk perdesi Arka çamurluk perdesi Sürücü koltu u için kol dayama Çift kiflilik sürücü yan koltu u Sürücü hava yast Arka kap ve kolonda tutma yerleri Küllük Gri iç döfleme lk yard m seti Hidrolik kriko Üçgen reflektör Yedek lastik Sa sürgülü kap Sürgülü kap stoperi Yüksek tavan Güçlü arka makaslar Ön aks stabilizatörü Güçlendirilmifl arka aks stabilizatörü Güçlendirilmifl ön aks stabilizatörü Vibrasyon önleyici Çift kademeli arka makas Güçlendirilmifl ön aks Güçlendirilmifl yay ve sönümleyiciler Konfor tipi arka makaslar Güçlendirilmifl amortisör Ekstra yüksek tavan Arka çeki kancas Jant kapa Arka egzoz Yan egzoz Takoz Tavan trim üstünde raf Vites de ifltirme göstergesi Emniyet kemeri ikaz sistemi Ak ll akü yönetimi Euro 5 motor Eco-Gear flanz man Sürücü dahil 2 kiflilik yolcu kapasitesi Tirefit lastik kiti 270 derece aç labilen arka kap lar Metalik boya Ön klima Otomatik vites Elektrikli sürgülü kap Çift tarafta sürgülü kap Yük sabitleme sistemi Pencereli ara bölme Rezistansl arka kap cam Konfor paketi* : Standart : Opsiyonel *Konfor paketi: Multifonksiyonel ve ayarlanabilir direksiyon, körüklü sürücü koltu u, ön ve arka park sensörü, fl k ve ya mur sensörü, ayd nlat lm fl ç k fllar, okuma spotu, torpido üst kapa, kromajl ön panjur. 23

24 Terimler ADAPTIVE ESP Elektronik Stabilite Program ADAPTIVE ESP ilk kez araç yükünü de dikkate alan yepyeni bir dinamik sürüfl kontrol sistemidir. Örne in kayma riskinin önlenemeyecek oldu u durumlarda bir veya birden fazla lasti e fren uygulayarak ve motor gücünü gereken seviyede ayarlayarak sürücünün söz konusu tehlikeyle bafl edebilmesine aktif bir flekilde yard mc olur. bir flekilde yard mc olur. ADAPTIVE ESP, yönelimsel stabilite yard m n n yan s ra Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sisteminin (ABS), Çekifl Kontrol Sisteminin (ASR), Elektronik Fren Güç Da l m n n (EBD), Fren Destek Sisteminin (BAS) ve Start-off Assist sisteminin (özel donan m) tüm özelliklerini bir araya getirir. Dikkat: ADAPTIVE ESP fizik kurallar n aflan bir performansa sahip de ildir. Bu nedenle ADAPTIVE ESP sisteminin k zaklama gibi nedenlerden kaynaklanan kaymalar önlemesi mümkün de ildir. E er sürücü bu fiziksel limitleri aflarsa ADAPTIVE ESPR bile muhtemel bir kazan n önüne geçemeyecektir! Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) fren yapt n zda tekerleklerin kilitlenmesini önler. H z sensörleri her tekerle in h z n sürekli olarak ölçmektedir. Lastiklerde kilitlenme riski oluflmadan önce fren bas nc düflürülür. Kilitlenme tehlikesi sona erdi inde ise bas nç tekrar yükseltilir. ABS sistemi, ani frenlerde bile arac n direksiyonunun kontrol edilebilmesine yard mc olmaktad r. ABS sistemi aktif hale geldi inde sürücü fren pedal n n hafifçe titredi ini hisseder. Çekifl kontrol sistemi (ASR) Arac n patinaj yapmas, yani tekerleklerden birinin dönüfl h z n n aniden artmas halinde ASR sistemi motor yönetimine ve fren sistemine müdahale ederek motor gücünü düflürür ve patinaj keser. ASR, uzun patinajlar oluflturmadan veya arac yanlara savurmadan sorunsuz bir bafllang ç ve h zlanma sa lar. Bu sistem sayesinde özellikle tutunma düzeyinin farkl oldu u yüzeylerde ve kaygan yüzeylerde daha geliflmifl çekifl özelli i ve güvenlik elde edilmektedir. Fren Destek Sistemi (BAS) Araflt rma mühendislerimiz, sürüfl simülatöründe gerçeklefltirilen testler sonucunda sürücülerin ani fren yapt klar nda frenlere yeterince güçlü basmad klar n tespit etmifltir. Ve bu nedenle Fren Destek Sistemi gelifltirilmifltir. Fren pedal na bas l tutulan h za göre Fren Destek Sistemi ani frenin gerekli olup olmad n tespit etmektedir. Bu tip bir durumda sistem, frenlerin kilitlenmesini engelleyen kilitlenmeyi önleyici fren sisteminin de (ABS) yard m yla fren gücünü otomatik olarak art r r. 24

25 Elektronik fren güç da l m (EBV) Elektronik fren güç da l m (EBD) tüm sürüfl flartlar nda fren performans n optimize etmek için fren gücünü ön ve arka tekerleklere gereken oranlarda da t r. Bu sayede sistem arka tekerleklerde ani fren oluflumunu ve dolay s yla arka k sm n kaymaya bafllamas n engeller. EBD ayn anda ön frenlere daha az yükleme yaparak frenlerin afl r s nmadan dolay zay flamas n n önüne geçmektedir. Start-off Assist sistemi Start-off Assist sistemi, manuel vitesli araçlar n yokufllarda ve inifllerde daha kolay hareket ettirilmesini sa lar. Fren pedal ndan aya n z çekti inizde fren bas nc yaklafl k iki saniye kadar devam eder, bu sayede araç ileri veya geri yalpalamadan aya n z gaza geçirebilirsiniz. Start-off Assist sistemi h zlanmak istedi inizi tespit eder etmez fren bas nc n düflürür. Add-Light Sistemi ve viraj ayd nlatma özelli ine sahip bi-xenon ön farlar Konvansiyonel ön farlar özellikle arac n döndü ü ön k sm yeterli seviyede ayd nlatamamaktad r. Bu durum özellikle dar virajlarda, kesiflme noktalar nda ve manevra yaparken gerçekleflir. Bu gibi durumlarda k sa huzmeli farlar viraj ayd nlatma özelli ine sahip Add-Light Sisteminden gelen ek fl k kayna yla desteklenir. 70 km/s kadar olan h zlarda Add-Light Sistemi devreye girer ve 40 km/s kadar olan h zlarda dönüfl sinyali çal flt nda viraj ayd nlatma özelli i devreye girer. Sürücü ve ön yolcu hava yast klar Bir sürücü hava yast ve tekli veya çiftli bir ön yolcu hava yast pasif emniyet sisteminin di er unsurlar n oluflturmaktad r. Önden yap lan ciddi kazalarda, emniyet kemerleri ve kemer gergileriyle birlikte emniyet kemeri tak l ön koltuk oturanlar için ek koruma sa lar. Dikkat: Ön hava yast klar yolcular n emniyet kemerlerini takmamalar n hiçbir flekilde mazur göstermemelidir. Çünkü hava yast klar n n etkili olabilmeleri için kiflinin emniyet kemerini do ru biçimde takm fl olmas flartt r. Cam ve gö üs hava yast klar Sprinter panelvan n zda ön hava yast klar na ek olarak sürücü ve ön yolcu için cam ve gö üs hava yast klar na sahip olabilirsiniz. Cam hava yast, yandan gelen sert darbelerde darbenin geldi i taraftaki yolcunun kafas n n daha iyi korunmas n sa lar. Yan camlar n oldu u yerde devreye girerler. Koltuklar n s rt minderlerin monte edilmifl gö üs hava yast klar oturan kiflinin gö üs bölgesinin daha etkili bir flekilde korunmas na yarar. 25

26 Terimler PARKTRONIC PARKTRONIC park deste i, dar alanda park ve manevra yaparken sürücünün iflini kolaylaflt r r. Ekosonder prensibini kullanan sistem, arac n önünde veya arkas nda alg lad engellerin çok yak nda olmas halinde sürücüyü otomatik olarak uyar r. Uyar ilk olarak gösterge panelinin ortas nda (ileri giderken) ve harici aynada görsel olarak (geri giderken) bildirilir. E er aradaki mesafe azalmaya devam ederse sesli uyar gönderilir. Elektrikli kapatma yard m Elektrikli kapatma yard m, yük bölmesinin sa ndan veya solundan kap n n kapat lmas s ras nda sürücüye yard mc olur. Kap son pozisyonuna ulaflmadan hemen önce devreye giren bu özellik, van n z yokufl yukar park etti inizde ve sürgülü kap y kapatmak için daha fazla güç gerekti inde devreye girer. Elektrikli kapatma yard m, özel donan m olarak bulunan elektrikle çal flan sürgülü yük bölmesi kap s na entegre edilmifltir. Dört tekerden çekifl Dört tekerden çekifl sistemi motor gücünü ön ve arka akslara 35 : 65 oran nda aktar r. Mekanik diferansiyel kilitleme yerine araçta 4ETS elektronik çekifl sistemi bulunmaktad r. Bu özellik fren bas nc n ayr ayr patinaj yapan tekerlere uygularken ayn anda yeterli çekifli sa layarak torku yükseltir. Bu sayede karl, buzlu, yaprakl, zay f ve slak yollarda, römork çekerken ve daha pek çok farkl durumda daha iyi çekifl ve sürüfl dengesi elde edilir. Elektrikle çal flan yük bölmesi sürgülü kap s Sürgülü kap y, tek bir dokunuflla açmak ve kapatmak üzere diledi iniz flekilde yük bölmesinin soluna veya sa na koydurabilirsiniz. Güvenlik burada da birincil öneme sahiptir: E er açma veya kapatma ifllemi iki uç nokta aras nda kesintiye u rarsa kap neredeyse orada durur. Ayr ca fazla yük korumas /engel sensörü sistemi ve çocuk emniyet kilidi bulunmaktad r. CDI dizel motorlar (EURO5/EU5) Sprinter, en yeni CDI teknolojisinin ürünü dizel motorlara sahiptir. Tüm kritik egzoz emisyonlar EURO5 limitlerine (kamyon olarak tescil edilmifl araçlar için) veya EU5/III limitlerine (binek otomobil olarak tescil edilmifl araçlar için) uymaktad r. Egzoz gazlar daha sonra yanmal katalitik konvertörler ve dizel partikül filtreleriyle ifllemden geçirilir. Dizel partikül filtresi Mercedes-Benz in Yeni partikül filtresi partikül emisyonlar n yüzde 95 in üzerinde ortadan kald r r. Bu durum motorlar EU5 limitlerinin alt na çeker ve benzinli motorlarla eflit k lar. Kesintisiz yenileme prosesi sayesinde filtre t kanm yor ve bu sayede yak t katk maddelerini gereksiz k l yor. 26

27 Yük sabitleme Araç yüklü halde hareket ederken, dinamik kuvvetler sonucu ba lanmam fl yükler kontrolsüz olarak hareket edebilir, kayabilir, devrilebilir, düflebilir ve kaza ihtimali giderek artar. Standart yük ba lama özelliklerinin yan s ra say s z iste e ba l sistem ve kapsaml aksesuar grubu ile Mercedes-Benz hafif ticari araçlar yüklerin kaliteli ve profesyonel bir flekilde ba lanabilmelerini sa lar. Sprinter taraf ndan sunulan özellikler standart olarak tak lm fl yük ba lama halkalar n, iste e ba l bölme duvarlar n ve ba lama raylar n içermektedir. Sol üst ve merkez flemalar : Yüklerin öncelikle ön ve arka bölme duvarlar na ve arac n yanlar na dayanmas ve ard ndan boflluklar n doldurulmas ile yükler güvenli ve sabit hale getirilir. Destek ba lar, çubuklar, ay rma a lar ve yük bariyerleri kullanarak da yükler sabitlenebilir (yüklerin do rudan ba lanmas ) Sol üst flema: Ba lar kullanarak yükleri zemine tutturulabilirsiniz. Bu durum yük ve zemin aras ndaki sürtünmeyi art rarak kayma riskini azalt r (yüklerin dolayl ba lanmas ). 27

28 Döfleme ve boya Sprinter için özel üretilmifl yüksek kaliteli kumafllar, kolay bakımı ve dayanıklılı ının yanında, iç mekanın zarafetini ortaya çıkaran özellikleriyle de göz kamafltırıyor. Brasao kumafl döfleme, siyah Kolay afl nmayan, kir tutmayan ve aleve dayan kl döfleme 28

29 arktik beyaz kalsit sar hibiskus k rm z s kadife k rm z s aqua yeflili çelik mavi vanda mavi parlak gümüfl metalik amber k rm z s metalik yeflim mavisi metalik karbon siyah metalik 29

30 Tek noktada tam hizmet Daimler Financial Services, 40' n üstünde ülkede Daimler Grubu araçlar na özel finansman deste i sa lamaktad r. Grubun Türkiye operasyonlar n yürütmek üzere 2000 y l nda kurulan Mercedes-Benz Finansman Türk A.fi. ile grup araçlar na finansman deste i, 2001'de kurulan Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.fi. ile finansal kiralama, 2007'de kurulan Mercedes-Benz Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. ile sigorta hizmetleri sunulmaktadır. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile keyifler yolunda.

31 Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile Tek Noktada Tam Hizmet in sundu u tüm avantajlardan yararlanarak ihtiyaçlar n za ve gelirinize en uygun ödeme planıyla aracınıza rahatl kla sahip olabilirsiniz. flte, hayallerinizdeki araca sahip olman n en uygun seçenekleri: Finansman Bayi noktalar m zda arac n z seçti inizde yorulmadan kredi baflvurunuzu da yapabilirsiniz. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in farkl ödeme plan alternatiflerinden birini tercih ederek kredinizi en uygun koflullarla kullanabilirsiniz. Finansal Kiralama Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in finansal kiralama paketlerinden birini tercih edebilir, vade sonunda ödemeleriniz bitti inde küçük bir bedel karfl l nda arac n z devralabilirsiniz. Sigorta Mercedes-Benz Kasko'nun y ld z m ve +3 y ld z m paketlerinden biriyle arac n z n haketti i korumay sa layabilirsiniz. Hayallerinizdeki araca piyasadaki klasik alternatiflerden farkl olarak tek poliçeyle genifl kapsaml teminatlarla üstelik dört y la kadar kasko yapabilme imkan yla sahip olabilirsiniz. Standart Ödeme Plan Geliriniz sabit ve düzenli ise seçti iniz vade boyunca, ayl k tutar sabit geri ödemelerle diledi iniz araca sahip olabilirsiniz. Mevsimsel Ödeme Plan Size ve flirketinize özel ödeme koflullar ile gelirinizin artt dönemlerde yüksek tutarl, gelirinizin nispeten azald dönemlerde küçük tutarl ödemelerinizi yapabilirsiniz. +3 Finansman Ödeme Plan Düflük tutarl düzenli ödemelerinizin ard ndan vade sonunda toplu bir ödemeyle arac n za rahatl kla sahip olabilirsiniz veya vade sonunda son ödeme tutar n z yeniden kredilendirebilirsiniz. Tercihiniz yepyeni bir araçsa eski arac n z geri verip kalan tutar için düflük ödemeli yeni bir kredi plan na sahip olabilirsiniz. 2. El Finansman 2. El finansman, 2. El Daimler Grubu araçlar ndan birini almay düflünüyorsan z, sizin için en uygun seçenek. 31

32 Mercedes-Benz, Sat fl Sonras nda da yan n zda Müflteri memnuniyetini en üst seviyede tutmay amaçlayan Mercedes-Benz Türk Sat fl Sonras Hizmetleri, bünyesindeki yedek parça, teknik ve servis hizmetlerini sürekli gelifltirmekte ve Türkiye'nin dört bir yan ndaki yetkili servisleriyle Mercedes-Benz sahiplerine ulaflt rmaktad r. Mercedes-Benz araçlar na, özel el aletleriyle donan ml, davran fl e itimleri ve teknik e itimler alm fl Mercedes-Benz Türk servis a personeli; uzman, rekabetçi, yenilikçi, kaliteli ve sorumlu servis hizmetini orijinal yedek parça güvencesiyle sunmaktad r. %100 orijinal kalmas n sa lay n, arac n z n gelece ini sa lama al n. Mercedes-Benz Türk A.fi., Daimler'in global lojistik altyap s sayesinde Mercedes-Benz araçlar n orijinal yedek parçalar n en k sa sürede temin etmekte ve Türkiye çap nda hizmet veren bayi ve yetkili servislerine ulaflt rmaktad r. Böylece arac n z orijinalli inden hiçbir ey kaybetmeden Mercedes-Benz güvencesi ile gerekli bak m görür ve de er kaybetmez. Mercedes-Benz marka hafif ticari araç sahibi olmaya karar veren müflterimize, uygun ödeme seçenekleriyle müflterimizin ihtiyaçlar na göre oluflturulan bir "Bak m" sözlemesi seçene i sunulmaktad r. Sat fl sonras na yönelik özel uygulamalar m z hakk nda bilgiler, MB Collection ürünleri, rota planlama deste i, yetkili bayi ve servis bilgileri sadece bir t k uza n zda; Mercedes-Benz Service24h Mercedes-Benz Service24h, 365 gün 24 saat boyunca, herhangi bir ar za durumuna müdahale etmek üzere Mercedes-Benz Türk A.fi. taraf ndan kurulmufl bir yol yard m hizmetidir. Mercedes-Benz Service24h Ça r Merkezi yurtiçinden aramalar n z için, Türkiye'nin her yerinden : Yurt d fl ndan aramalar n z için :

33 Al rken de satarken de içiniz rahat... Aracınızı yenisi ile de ifltirmek, 2. el araç almak veya satmak. htiyac n z olan hangisi ise Used1, Mercedes-Benz güvencesi ile 2. el ürün ve hizmetleri birlikte sunuyor. 2. elde kalitenin adresi Used1'da sizi neler bekliyor? De eri detayl ekspertizle belirlenen eski arac n z en iyi fiyata satar, yenisini al rs n z. Sadece yeni arac n z n fark n ödersiniz. Dilerseniz bu tutar taksitlendirebilirsiniz. Al m-sat m ifllemlerinin hepsini tek bir noktadan yapar, zaman kaybetmezsiniz. Mercedes-Benz güvencesiyle ne satt n z, ne ald n z bilirsiniz. Tüm ifllem ad mlar Used1 personeli taraf ndan yürütülür. Used1' n avantajlar nelerdir? kinci el aracınızı de erinde satma ve takas etme imkanı sunar. Tek noktada çözüm hizmeti sayesinde zaman kaybetmezsiniz. Eski arac n z getirir, yenisini al r gidersiniz. Detayl ekspertiz ile güvenilir al m-sat m imkan sa lan r. Tüm ifllem ad mlar Mercedes-Benz güvencesine sahiptir. Al m-sat m ifllemleri uzman Used1 personeli taraf ndan yürütülür. Sat lan tüm araçlar n teknik kontrolleri Used1 standartlar na göre yap lm flt r. Araçlar n gerekli araç muayeneleri yap lm flt r. Detayl araç temizli i yap lm flt r. Used1'daki 2. el hafif ticari araçlara nas l ulaflabilirim? Mercedes-Benz yetkili bayilerinde veya Used1 Had mköy stanbul'da Mercedes-Benz güvencesinde sat fla sunulmufl tüm 2. el hafif ticari araçlar m za ulaflabilirsiniz. 33

34

35

36 Bu broflürde yer alan verilerle ilgili aç klamalar: Bu bask n n redaksiyonunun bitiminden sonra (Eylül 2010) üründe de ifliklikler yap lm fl olabilir. Teslimat süresi dahilinde, konstrüksiyon ve flekil de ifliklikleri, renk tonunda sapmalar ve teslimat kapsam nda üretici taraf ndan de ifliklik yapma hakk, de ifliklikler ve sapmalar, sat c n n menfaatleri gözetilerek, sat n alan için kabul edilebilir s n rlar dahilinde kalmas flart yla sakl d r. Sat c veya üretici, siparifli veya siparifl edilen sat n alma konusunu iflaret veya numaralarla tan ml yorsa, sadece bu husustan hiçbir hak talebi türetilemez. Resim ve çizimler, standart teslimat kapsam nda bulunmayan özel donan m ve aksesuarlar da içerebilir. Renk sapmalar, bask tekni iyle ilgilidir. Bu katalog baz ülkelerde sunulmayan tipler ve hizmetler içerebilir. Yasal, hukuki ve vergi ile ilgili ifadeler ve etkiler sadece Almanya Federal Cumhuriyeti için ve bu broflürün redaksiyon ifllemlerinin bitifl tarihi itibariyle geçerlidir. Bu nedenle ba lay c olan son durumu lütfen Mercedes-Benz bayinize sorun. Bilgi Hatt :

Sprinter. Tüm modellerde gerçek profesyonellik! Kimse işinizi sizden daha iyi bilemez. Bu yüzden, Sprinter kamyonet alırken seçim sizin.

Sprinter. Tüm modellerde gerçek profesyonellik! Kimse işinizi sizden daha iyi bilemez. Bu yüzden, Sprinter kamyonet alırken seçim sizin. Sprinter Kamyonet Sprinter. Tüm modellerde gerçek profesyonellik! Kimse işinizi sizden daha iyi bilemez. Bu yüzden, Sprinter kamyonet alırken seçim sizin. Sprinter kamyonet, iki farklı dingil aralığı

Detaylı

Vito Tourer Donanım Özellikleri

Vito Tourer Donanım Özellikleri Pro 114 / 116 114 ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı) EBD (Elektronik

Detaylı

Onun için engel yok. Conecto.

Onun için engel yok. Conecto. Onun için engel yok. Conecto. Üretici firman n önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu doküman n bas m ndan (Kasım/2013) sonra üzerinde de

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Yeni Vito 9+1 Minibüs

Yeni Vito 9+1 Minibüs Yeni Vito 9+1 Minibüs 1 2 Yeni Vito 9+1 Minibüs Turizm sektörünün vazgeçilmezi. İlk izlenimdeki etki kalıcıdır. Yeni Vito 9+1 Minibüs sizi ilk andan itibaren büyüler. Profesyonel taşımacılık uzmanı olarak,

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ2276 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 WDD2120401B239371 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT2179 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 VSSZZZ5FZFR152817 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive İlan no: 209121 Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive Sahibinden 2012 MAYIS TRAFİĞE ÇIKIŞLI RENAULT LATİTUDE 58.500 TL İlan tarihi: 12 Ekim 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beylikdüzü,

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Kasım 2016 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S BVM5 Manuel BVM5 Manuel BVM5 Manuel

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 Tam Otomatik LIVE, FEEL LIVE,

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

άretici firman n φnceden belirtmeden model, teknik φzellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu dokόman n bas m ndan (Nisan 2012) sonra όzerinde de ifliklikler olmufl olabilir.

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Ağustos 2017 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 BVM5 Manuel BVM5

Detaylı

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1397 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 95/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 135/4000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4329-1789 Yükseklik - Dingil

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 İlan no: 218701 Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Ambiente Activity Orta 2012 155.000 TL İlan tarihi: 17 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport Yakıt tüketim değerleri, ideal şartlarda ölçülmüş minimum tüketim değerleridir. Kullanım koşulları ve çevresel şartlara göre farklılık gösterebilir. DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-DB021 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 VF14SRA4450085381 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 Transit Custom VAN Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

Hyundai i20 1.2 Team

Hyundai i20 1.2 Team İlan no: 275333 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden İlk Sahibinden Yeni İ20 Style Pan MultiMadia Navigasyon 51.500 TL İlan tarihi: 5 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Mamak, Mamak Model yılı

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 Transit Custom VAN Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline İlan no: 248341 Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline Sahibinden ARAÇ SIFIR AYARINDA TERTEMİZ HATASIZ BOYASIZ 25.000 KM DSG 76.750 TL İlan tarihi: 22 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1598 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 120/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160/4250 Uzunluk - Genişlik (mm) 4275-1810 Yükseklik - Dingil

Detaylı

YENİ CRAFTER PREMIUM SEÇKİN KONUKLARIN SEÇİMİ

YENİ CRAFTER PREMIUM SEÇKİN KONUKLARIN SEÇİMİ YENİ CRAFTER PREMIUM SEÇKİN KONUKLARIN SEÇİMİ YOLCULARINIZ ÖZELSE, ARACINIZ DA ÖZEL OLMALI. Benzersiz özellikleriyle özel yolcu taşımacılığı için tasarlanan, herkesin ilk tercihi olacak. TÜM ÖZEL İHTİYAÇLAR

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 185 / 1500 Maksimum hız (km/s) 162 0-100 km/s hızlanma

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 302373 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden 2007 - TRIPTONIC - YENİ NESİL MOTOR 53.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Eskişehir, Odunpazarı Model

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

PRESTİJ SX CITY. Yolculuklar Daha Prestijli...

PRESTİJ SX CITY. Yolculuklar Daha Prestijli... PRESTİJ SX CITY Yolculuklar Daha Prestijli... Sağlam gövde, ferah iç hacim... Prestij SX City, düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı, yüksek yolcu kapasitesi ve düşük işletme giderleriyle operatörüne

Detaylı

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ RENAULT FLUENCE NEDEN RENAULT? 2 2 FLUENCE AYRINTILAR RENAULT FLUENCE KUSURSUZ AYRINTILAR KONFORLU KONFORU ARTTIRAN DONANIMLAR FAYDALI Renault eco 2 2 2 ALANI 18 > 19 Önde oturan her yolcunun kendisine

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Sahibinden 35.000 km'de 2011 İlan no: 242285 İlan detayları 53.500 TL 28 Ağu 2015 53.500 TL 03 Ağu 2015 56.000 TL model Insignia 1.6T Edition Elegance İlan

Detaylı

OPALİN. Standartların Dışında...

OPALİN. Standartların Dışında... OPALİN Standartların Dışında... Standartların dışında... Sağlam gövde yapısı, modern tasarımı, ferah iç hacmi ve konforu ile orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Opalin, yolculuğun standartlarını

Detaylı

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm TR En Konforlu Seyahatler STAR, 3 kişiye kadar olan yolcu kapasitesi, geniş ve rahat diz mesafesi ve zemindeki raylı sistem sayesinde yerleşimde

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

Suzuki yeni nesil 4x4 teknolojisi Allgrip ile değişken yol koşullarına mükemmel uyum Suzuki SX4 S-Cross ta geniş motor yelpazesi

Suzuki yeni nesil 4x4 teknolojisi Allgrip ile değişken yol koşullarına mükemmel uyum Suzuki SX4 S-Cross ta geniş motor yelpazesi SUZUKI SX4 Suzuki yeni nesil 4x4 teknolojisi Allgrip ile değişken yol koşullarına mükemmel uyum Orta konsolda yer alan bir ayar düğmesiyle kolayca 4 farklı sürüş modu arasında seçim yapabilirsiniz. Allgrip

Detaylı

Opel Astra Classic III

Opel Astra Classic III Opel Astra Classic III Beklentilerinizi yükseltin opel astra CLASSIC III. Dinamik tasarım, kaliteli mühendislik ve üstün konfor standartlarının birbiriyle eşsiz uyumunu keşfedin. Elektronik Stabilite

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1 İlan no: 219754 Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Trend Activity Uzun 2013 240.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi 115 İlan no: 186963 İlan detayları 72.000 TL 17 Şub 2014 72.000 TL 15 Şub 2014 75.000 TL HP Titanium 4 Kapı (2013) İlan tarihi:

Detaylı

Skoda Octavia 1.6 FSI Elegance

Skoda Octavia 1.6 FSI Elegance İlan no: 290138 Skoda Octavia 1.6 FSI Elegance Sahibinden ILK SAHIBINDEN 0 AYARINDA KAZASIZ ANKARA ARABASI 42.500 TL İlan tarihi: 20 Mayıs 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2009 Km

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

BMW 6 Serisi 6.40i Cabrio

BMW 6 Serisi 6.40i Cabrio İlan no: 209687 BMW 6 Serisi 6.40i Cabrio Sahibinden Kiralık BMW 6.40 - SİYAH - Günlük : 249 TL Haftalık : 248 TL Aylık : 247 TL BEYAZ - UYGUN FİYAT GARANTİSİ İlan tarihi: 17 Ekim 2014 İlan detayları İlan

Detaylı

Tasarladığınız GLK-Serisi: GLK 350 CDI 4MATIC Premium

Tasarladığınız GLK-Serisi: GLK 350 CDI 4MATIC Premium Örnek resim Örnek resim Özet Motor GLK 350 CDI 4MATIC Premium Renk Siyah Jantlar 19 inç, 5 üçlü kollu hafif alaşım jantlar Döşeme Siyah DINAMICA kumaş / ARTICO suni deri Süslemeler Alüminyum Süslemeler

Detaylı

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli...

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli... AVENUE LF KÖRÜKLÜ Konforlu ve Keyifli... Konforlu ve keyifli... TEMSA nın Adana daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen, çevreci motoru, yakıt tasarrufu, düşük işletme giderleri ve üstün teknolojik özellikleriyle

Detaylı

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 82/5750 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 116/2750 Uzunluk - Genişlik (mm) 4157-1729

Detaylı

Sizi olmak istediğiniz yere götüren sürüş.

Sizi olmak istediğiniz yere götüren sürüş. Corolla Sizi olmak istediğiniz yere götüren sürüş. Motor Güç Yakıt tüketimi* CO 2 emisyonları* Hızlanma Bulunduğu modeller 1.33 litre benzinli 99 PS 5.6 l/100 km 129 g/km 12.6 saniye Life Dual VVT-i 6/MT

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Hyundai i CVVT Style

Hyundai i CVVT Style Hyundai i20 1.4 CVVT Style Sahibinden 23500 km 2017 i20 mpı otomatik İlan no: 409786 66.500 TL İlan tarihi: 15 Temmuz 2017 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2017 Km Kasa tipi Vites tipi

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik İlan no: 230882 Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik Sahibinden GT LİNE TR'DE TEK 150 BİNDE 163hp 2.0HDI 6 İLERİ 36.500 TL İlan tarihi: 8 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Yenimahalle,

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring BMW 5 Serisi 5.25xd Touring Sahibinden BMW 2013 Model 525 Xdrive İlan no: 202698 225.000 TL İlan tarihi: 15 Ağustos 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Gölbaşı Model yılı Ocak 2013 Km 20.000

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

BMW 1 Serisi 1.16i Otomatik

BMW 1 Serisi 1.16i Otomatik İlan no: 239308 BMW 1 Serisi 1.16i Otomatik Sahibinden Dr Bayandan hasarsız Premium Sunroof Full Full Paket 4 ve 5 58.300 TL İlan tarihi: 28 Haziran 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Kadıköy,

Detaylı

Tek Arka / Çift Arka Teker

Tek Arka / Çift Arka Teker Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR CITROËN NEMO CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR Citroën Nemo Combi Plus, Nemo Combi nin üstün özelliklerine bir de üçüncü sırada cam, yukarı açılır arka kapı ve yan hava yastıkları

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Opel Astra Classic III

Opel Astra Classic III Opel Astra Classic III Beklentilerinizi yükseltin opel astra classic III. Dinamik tasarım, kaliteli mühendislik ve üstün konfor standartlarının birbiriyle eşsiz uyumunu keşfedin. Electronik Stabilite

Detaylı

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS İlan no: 233363 Citroen C4 Coupe 2.0 VTS Sahibinden 215 hp ile MAT Yaptık Üzerine de Pro.Ses Sistemi Koyduk 32.000 TL İlan tarihi: 30 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2005 Km

Detaylı

Trend X Style Titanium

Trend X Style Titanium Trend X Style Titanium Trend X donanım seviyesine ek olarak Style donanımına ek olarak Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar Gecikmeli sönen ön farlar Manüel 4 yönlü sürücü ve ön yolcu koltuğu Elektrikli,

Detaylı

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi.

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi. Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. 69 dba ya düşürülmüş sessiz kabin içi. Kontrol kolayl ğ sağlayan kumanda kollar. Güç Yönetim Sistemi. Tamamı yüksek verim sağlayan modelleriyle

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-213958 Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT2209 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-213958 Sayfa: 2 / 7 WAUZZZ8V6F1137543 Araç Bilgileri

Detaylı

Mercedes M Serisi ML 320 CDI Lüks Otomatik

Mercedes M Serisi ML 320 CDI Lüks Otomatik İlan no: 329563 Mercedes M Serisi ML 320 CDI Lüks Otomatik Sahibinden AMG PAKET HATASIZ FULL ML 320 135.000 TL İlan tarihi: 14 Kasım 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Başakşehir, İkitelli,

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Mercedes Vito 111 CDI Camlivan Kisa

Mercedes Vito 111 CDI Camlivan Kisa İlan no: 235508 Mercedes Vito 111 CDI Camlivan Kisa Sahibinden Mercedes - Benz Vito 111 CDI 2015 model 25 km de. İSTOÇ 210.000 TL İlan tarihi: 25 Temmuz 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

LandRover Range Rover Sport 3.0 TDV6 245 HP Autobiography + Bodykit

LandRover Range Rover Sport 3.0 TDV6 245 HP Autobiography + Bodykit İlan no: 209682 LandRover Range Rover Sport 3.0 TDV6 245 HP Autobiography + Bodykit Sahibinden Kiralık Range Rover Sport - Günlük : 249 TL Haftalık : 248 TL Aylık : 247 TL Vouge - SİYAH - BEYAZ - KIRMIZI

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı