4 mezhep imamý din adýna iþkencelere maruz kalmýþtý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 mezhep imamý din adýna iþkencelere maruz kalmýþtý"

Transkript

1 Zafer sevinci 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 92. yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Atatürk Anýtýnda yapýlan törenin ardýndan saat 10.30'da ise Saat Kulesi yanýnda kortej geçit töreni gerçekleþtirildi.törene Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, vali yardýmcýlarý, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, gaziler, daire müdürleri, askeri erkan, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn... SAYFA 5 DE Örücü ve Türk Ailelerinin Mutlu günü Aslen Ýstanbullu olan ve Antalya Mastur'un müdürlüðünü yapan Örücü ailesinden Cem Örücü ile Türk ailesinden Spor Akademisi mezunu Çorumlu Gülay Türk'ün niþan ve kýna gecesi Çorumda gerçekleþti. Öðretmen evinde gerçekleþen niþan töreninde yüzükleri Vali Sabri Baþköy taktý. SAYFA 2 DE 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Demer'den KPSS Türkiye dereceleri Muharrem Özkan Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Oda Genel Sekreteri Uzman Dr. Mustafa Sungur ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odasýna tanýþma ziyaretinde bulundular. Ziyarette açýklamalarda bulunan Dr. Mustafa Azak, yeni oluþturduklarý Tabip Odasý olarak hem Çorum'a, hem de Çorum'daki saðlýk camiasýna hizmet edeceklerini söyledi. SAYFA 5 DE Fen Lisesi mezunlarý hasret giderdi Çorum Fen Lisesi'nden mezun olan öðrenciler ilk defa düzenlenen mezunlar buluþmasýnda bir araya geldiler. Mezun öðrenciler, 30 Aðustos 2014 Cumartesi günü saat 12.00'da okul bahçesinde buluþarak hasret giderdiler. Çorum Fen Lisesi Mezunlarý Derneði Baþkaný Selda Tarhan yaptýðý... SAYFA 7 DE 4 mezhep imamý din adýna iþkencelere maruz kalmýþtý Türk Eðitim Sen Vali Baþköy'den soruþturma izni istedi Türk Eðitim Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Avukatý Özgür Öztekin yönetici deðerlendirme süreci ile ilgili olarak, Çorum Valisi Sabri Baþköy'ü ziyaret ettiler.türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn ziyarette yaptýðý konuþmada, Çorum'da deðerlendirmeye tutulan 171 okul müdüründen sadece 103'ünün barajý geçtiðini söyledi. SAYFA 4 DE SAYFA 3 DE Bayram Sakallý'nýn torunu, Mehmet ve Nuray Sakallý'nýn oðullarý ile Halil Sakallý'nýn yeðeni Erkam Sakallý erkekliðe ilk adýmýný attý. Cumartesi günü gerçekleþen sünnet düðün yemeðinde Çorum dýþýndan ve Çorum civarýndan gelen çok sayýda davetli bir araya geldi yýllarý arasýnda Çorum Ýmam Hatip Lisesinde Meslek dersi öðretmeliði yapmýþ olan 'Hayatýn Cilveleri' ve 'Ýçimizdeki Düþman' isimli eserleri kaleme alan Ýlahiyatçý yazar Bekir Dündar hoca, kýsa adý ÇODÝMDER olan Çorum Diyanet Mensuplarý Derneðinin davetlisi olarak Çorum'a gelerek sevenleri ile bir araya geldi. Önce Devlet Tiyatro salonunda sonrasýnda ise eski dostlarýný mekanlarýnda ziyaret ederek sohbet ve hasret giderme imkaný bulan Bekir Dündar Hoca'nýn Devlet Tiyatro salonunda ' Geçmiþ kavimlerin baþýna gelenler ve Biz' konulu konferansý ilgi ile izlendi. Ýlahiyatçý-Yazar Bekir Dündar Sakallý ailesinin veliahttý ' Sünnet oldu' SAYFA 6 DA Memur Sen yüksek lisans eðitimi sona erdi Tatil dönüþü kaza SAYFA 7 DE ðitim Bir Sen ve Büro Memur Sen Çorum Þubeleri tarafýndan ortak düzenlenen yüksek lisans eðitiminden mezun olan kursiyerler diplomalarýný... SAYFA 2 DE Gençlerden anlamlý ziyaret SAYFA 4 DE Yaðmur Damlasý'ndan sünnet þöleni Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin sünnet þöleni geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirildi.derneðin yardým merkezinde yapýlan þölen.. SAYFA 6 DA

2 TEK 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 2 YILDIZ AJANDA Ýmsâk : 04:27 Güneþ : 05:59 Öðle : 12:48 Ýkindi : 16:27 Akþam : 19:24 Yatsý : 20: Özbekistan'ýn Ýstiklâli (1991) - Uþak'ýn kurtuluþu (1922) - II. Dünya Harbi'nin baþlamasý (1939) - Dünya Barýþ Günü ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR CAN DOSTU SPOR MERKEZÝ NE BESYO MEZUNU VEYA SPORTÝF DENEYÝMÝ OLAN BAYAN ELEMAN ARANIYOR ÝRTÝBAT BAHÇELÝEVLER MAH. ÞENYURT CADDESÝ NO 25 TEL CEP Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: EYLÜL 2014 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Örücü ve Türk Ailelerinin Mutlu günü Aslen Ýstanbullu olan ve Antalya Mastur'un müdürlüðünü yapan Örücü ailesinden Cem Örücü ile Türk ailesinden Spor Akademisi mezunu Çorumlu Gülay Türk'ün niþan ve kýna gecesi Çorumda gerçekleþti. Öðretmen evinde gerçekleþen niþan YÝTÝK Çorum un Bayat Ýlçesi Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Arif oðlu Ercan Þahin Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : töreninde yüzükleri Vali Sabri Baþköy taktý. 30 Aðustos zafer bayramý gibi anlamlý bir günde evliliðe atýlan ilk adým da mutluluk temennisinde bulunan Sabri Baþköy, "Bu vesile ile bir kezde burada hepimizin zafer bayramýný kutluyor ve Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" þeklinde konuþtu. Mastur Müdürü Damat Cem Örücü ise," Allah her ilimize Sabri Baþköy gibi samimi ve halktan biri olan vali nasip etsin. Sayýn Valimizin teþrifleri bizleri onurlandýrdý. 6 Eylül 2014 tarihinde Antalya Kervansaray Lara otelinde düðünümüze de bekliyoruz. Darýsý tüm bekarlarýn baþýna" þekline konuþtu. Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Muhabirler Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Adnan YALÇIN Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Namaz kýlmak, yalnýz Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir. Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Bana Özlemin Kaldý ey yýllardýr içimde besledigim kanarya senin o sulusepken, yeþil gözlerin varya gökleri denizin elinden aldý fýrtýna delirdi; deniz bunaldý kýzýl tüylü kanatlarýn firakýný cekti uzaklara resimlerini bana özlemin kaldý patikalar ustune yasýverdin adýmý acýmasýz,her aksam ciðnedin feryadýmý ey yýllardýr içimde besledigim kanarya senin o sulusepken goslerin varya sanki bir alev topu, yakar hayallerimi her ikindi sonrasý ruhumun topraðýna garip tohumlar gibi atarým ellerini sana mahsun bir umut, desemmi bilmiyorum sana çýlgýn bir bulut, desemmi bilmiyorum derin bir ucurumda arýyorum kalbini ya gel, yabeni unut, desemmi bilmiyorum ey yýllardýr içimde besledigim kanarya senin o sulu sepken yeþil goslerin varya ruyalarýmý caldý sevda ýrmagýnda sular alcaldý son bahar ugradý yureðimize sararttý gülleri, yaseminleri bana özlemin kaldý Nurullah Genç HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,160 2,163 EUR 2,838 2,841 STERLiN 3,587 3,591 JPY YENi 2,076 2,078 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BOZDOÐAN ECZANESÝ TEL CEMÝLBEY CAD. 74/E CUMA PAZARI YANI ZÜLAL ECZANESÝ TEL: EÞREF HOCA CD. 21/ A - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 TEK 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 3 4 mezhep imamý din adýna iþkencelere maruz kalmýþtý Program Hafýz Ýmam Numan Acer in Kur-an Tilaveti Okumasý ile baþladý yýllarý arasýnda Çorum Ýmam Hatip Lisesinde Meslek dersi öðretmeliði yapmýþ olan 'Hayatýn Cilveleri' ve 'Ýçimizdeki Düþman' isimli eserleri kaleme alan Ýlahiyatçý yazar Bekir Dündar hoca, kýsa adý ÇODÝMDER olan Çorum Diyanet Mensuplarý Derneðinin davetlisi olarak Çorum'a gelerek sevenleri ile bir araya geldi. Önce Devlet Tiyatro salonunda sonrasýnda ise eski dostlarýný mekanlarýnda ziyaret ederek sohbet ve hasret giderme imkaný bulan Bekir Dündar Hoca'nýn Devlet Tiyatro salonunda ' Geçmiþ kavimlerin baþýna gelenler ve Biz' konulu konferansý ilgi ile izlendi. Programdan önce Hafýz Ýmam Numan Acer Kuran-ý Kerim okudu. Takdim konuþmasýný ise dernek baþkaný Adem Duru yaptý. Bekir Dündar Hoca Müslüman bir kiþinin her þeyden önce yaþantýsý ile örnek olmasý Ýlahiyatçý-Yazar Bekir Dündar gerektiðini belirterek," Bütün Peygamberlerin birinci ana davasý Tevhit olmuþtur. HZ. Ali efendimizi öldürenler HZ Ali efendimizi ( Haþa) Dinden çýktý diye öldürmüþlerdi. Ýmam Azam Ebu Hanifeyi zamanýn ulemasý 2 defa Ýmana davet etmiþti. Hz. Mevlana ya Moðal Casusu denmiþti. Mevlana Halid-i Badedi HZ. Lerine YOGÝ denmiþti. 4 Mezhep imamýnýn tamamý din adýna adýna iþkencelere maruz kaldýðý kaynaklar ile sabittir. Malesef bölgemizde yaþanan acý olaylar da ibret vericidir. Karþý karþýya gelenler ve birbirlerine kurþun atanlar her ikisi de çýkýyor, 'Allahu ekber' diye adam öldürüyorlar. IÞÝD diye bir takým caniler çýkmýþ kelle kesiyorlar. Bu canice hareket asla müslümanlýkla baðdaþtýrýlamaz. Malesef Ýslam coðrafyasýnda yaþanan oyunlar ibret vericidir. Mekke fethedildiðinde ölenlerin toplam sayýsý müþriklerden 70 müslümanlardan ise 3-4 kiþiydi. Müslümaným diyen kiþi müslüman gibi yaþamalýdýr. Temel sorun burada baþlamaktadýr." þeklinde konuþtu ÝSDAK,''dan "Zafer ve Bayrak Yürüyüþü" Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði (ÝSDAK) bu yýl "ÝSDAK 1. Zafer ve Bayrak Yürüyüþü" etkinliði düzenledi.etkinlik kapsamýnda Ýskilip'e baðlý Ahlatcýk köyü Selbasan Mevkii ile Akpýnar köyü giriþine bayrak direði dikildi ve Türk Bayraðý göndere çekildi.ahlatçýk Selbasan'dan baþlayan yürüyüþ Akpýnar Köyü giriþinde bulunan Ýlahiyatçý Yazar Bekir Dündar: zirvede tamamlandý. Yürüyüþ sonrasýnda saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý ile bayrak göndere çekildi. Yürüyüþe Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkaný Ýsmail Týðlý, Köylere Hizmet Götürme Birliði Baþkaný Mehmet Gürbüz, ÝSDAK Dernek yöneticileri ve üyeleri ile Akpýnar köyü sakinleri katýldý. Haber Servisi -"HZ. ALÝ EFENDÝMÝZ, KARDEÞÝ AKÝL'ÝN HAZÝNEDEN TALEP ETTÝÐÝ PARAYI ÞÝDDETLE REDDETMÝÞTÝ"- Sonradan Müslüman olan Ýngiliz Entellektüel bayan bir yazar'ýn Müslüman olup, Türkiye ye gelerek bir süre kaldýktan sonra ' Daha önce müslüman olmamýþ olsaydým burada yaþananlarý gördükten sonra müslüman olmak istemeyebilirdim' þeklinde görüþ belirtmesinin düþündürücü ve ibret verici olduðuna vurgu yapan Bekir Dündar Hoca," Müslüman yalan söylemez, iftira atmaz. Gýybet ve zulüm yapmaz, zina yapmaz, bilerek rüþvet, kul hakký ve haram yemez" Þeklinde konuþtu. Bekir Dündar Hoca verdiði örnekler arasýnda Hz. Ali efendimiz döneminde yaþanan bir olayý da naklederek," HZ. Ali efendimiz ( R.A.) Halife iken kardeþi Akil yanýna gelerek der ki," 40 Bin dirhem borcum var. Ýnsan içine çýkamýyorum. Bana 40 Bin Dirhem ver." HZ. Ali efendimiz ise," Ben ancak maaþ günüm geldiðinde en fazla bana ait olan maaþýmýn tamamýný verebilirim. O da bir kaç Dirhemdir" demesi üzerine Kardeþi Akil, " Hazineden ver " demesi üzerine HZ. Ali Efendimiz ( R.A.) Hazine benim, bizim deðildir. Devletindir. Tüm halkýndýr. Oradan 1 kuruþ haksýz yere verilmez." Demesi üzerine Akil kýzarak devesine biner ve Soluðu Muaviye'nin yanýnda yer alýr. Ayný þekilde Muvayiye'ye derki: ' Ýnsan içine çýkamýyorum. 40 Bin Dirhem borcum var demesi üzerine Muaviye HZ. Ali den isteseydin der. Akil ise, Kardeþim Ali den istedim vermedi deyince Muaviye bundan haz alarak," Þu 40 Bin Dirhemi al borcunu öde, þu 40 Bin Dirhemi al eþinle dostunla harca þu 40 bin Dirhemi de al lazým oldukça kullanýrsýn" demesi üzerine HZ.Ali nin kardeþi Akil büyük bir sevinçle parayý alarak uzaklaþmak ister. Bunu gören Muaviye," Dur bakalým nereye bizim de senden isteðimiz olacak der" Akil ne istiyorsun? deyince Muaviye der ki," Kürsiye çýkacaksýn, Ali yi kötüleyeceksin ona lanet okuyacaksýn" demesi üzerine Akil önce kabul etmek istemese de sonrasýnda para için bu talebi kabul eder. Evet Malesef geçmiþ Kavimlerin baþýna gelenler adýna ibretlik çok sayýda yaþanmýþ olaylar vardýr. Bugün bizlere düþen Dua ve Müslüman olarak çalýþmaktýr. Her dönemin imtihanlarý benzerlikler arz ettiði gibi farklý zamanlarda farklý Konjönktürlerde farklý imtihanlara da rastlanabilir" þeklinde konuþtu. Bahadýr Ömer Yücel- Yasin Yücel Demer'den KPSS Türkiye dereceleri 2014 KPSS Lisans sonuçlarýna göre Demer-Ýhtiyaç yayýnlarý KPSS kurslarýna katýlan öðrenciler Türkiye'de ilk 100'de 38 dereceye girdiler. Dershane Müdürü Muharrem Özkan yaptýðý açýklamada, Türk Dili ve Edebiyat Öðretmenliði mezunu Zehra Gan'ýn KPSSP10 puan türünde alanýnda Türkiye'de 6. Çorum'da 1.si, Fen Bilgisi Öðretmenliði mezunu Eren Baþoðlu'nun KPSSP10 puan türünde alanýnda Türkiye 13. Çorum'da 1.si ve Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri mezunu Feyyaz Gökel'in KPSSP79 puan türünde alanýnda Türkiye 18.Çorum'da 1. olduðunu kaydetti. Muharrem Özkan, uzun yýllardýr KPSS öðretmenlik, memurluk ve A- Grubu sýnavlarýna kursiyer hazýrlayýp her yýl Türkiye ve Ýl dereceleri çýkarmanýn gururunu yaþadýklarýný belirterek, Türkiye ve Çorum'da dereceye giren Demer-Ýhtiyaç yayýnlarý öðrencilerini ve bu baþarýda emeði geçen tüm öðretmenleri kutladý.bahadýr YÜCEL Zehra Gan Feyyaz Gökel Muharrem Özkan Eren Baþoðlu ÇEKÜD'ten öðretmenlere 'Çevre' eðitimi Rektör Alkan'dan Zafer Bayramý mesajý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýnda, "30 Aðustos 1922 tarihinde birbirine kenetlenmiþ olan milletimiz, vatanýna, özgürlüðüne ve deðerlerine olan aþký ve inancý ile tüm imkânsýzlýklara raðmen, ülkemizi iþgal etmek isteyen devletlere karþý þanlý bir zafer kazanmýþtýr. Baðýmsýzlýk ve hürriyet fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki haklý yerini alan bu Zafer, ülkemizi iþgal etmek isteyen devletlere karþý, ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhu sayesinde tüm dünyaya okumuþ olduðu þanlý bir destandýr" ifadelerini kullanan Rektör Alkan, "Ulusumuzun milli birlik ve beraberlikten aldýðý bu güçle vatanýmýzýn bütünlüðünü, özgürlüðünü ve manevi deðerlerini her zaman koruyacaðýna olan inancýmla, 30 Çevre Kuruluþlarý Dayanýþma Derneði (ÇEKÜD) ve Milli Eðitim Bakanlýðý iþbirliði ile2-5 Eylül tarihlerinde eþ zamanlý olarak 81 ilde, öðretmenlere yönelik "Çevre" konulu hizmetiçi eðitim kursu düzenlenecek. Çevre ve Þehircilik, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýklarý (Orman Genel Müdürlüðü ve Doða Koruma Milli Parklar Müdürlüðü) da eðitici görevlendirerek kursa destek verecekler. Hizmetiçi eðitimde, teknolojik ürünlerin, aþýrý tüketim alýþkanlýklarýnýn, israf ve gösteriþe dayalý ben merkezli yaþam felsefesinin, endüstriyel kirlenme ile baþlayan çevre sorunlarýný son derece geniþlettiði göz önünde bulundurularak halký bilinçlendirmede öðretmen-öðrenci arasýndaki etkili eðitim-öðretim yöntemi araç olarak kullanýlacak. Çevre bilinci ve sorunlarý hakkýnda donanýmlý hale getirilecek öðretmenlerin bilgi birikimlerini öðrencilere aktarmasý ile çevrenin korunmasý ve geliþtirilmesi, çevre sorunlarýnýn çözümlenmesi konularýnda örgün ve yaygýn eðitim kurumlarýnýn katýlýmlarý ilegeniþ bir fayda saðlamak amaçlanýyor. Program çerçevesinde, Çevre ve Ahlak, Ormanlarýn Önemi, OrmanlarýnFaydalarý, Türkiye'nin Orman Alanlarý, Doða Koruma ve Biyolojik Çeþitlilik, Ekoloji,Çevre Kirliliði ve Etkileri, Çevre Kirliliðini Önlemek Ýçin Alýnacak Önlemler, Küresel Isýnma, Ýklim Deðiþikliði, Atýklar ve Geri Dönüþüm, Yenilenemez Enerji Kaynaklarý, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý, Enerji Kirliliði, Enerji Verimliliði gibi çevre konularý öðretmenlere aktarýlacak, eðitimin son gününde ise yerel çevre sorunlarý ile ilgili atölye çalýþmasý yapýlacak.2 Eylül Salý günü baþlayacak olan Çevre Konulu Hizmetiçi Eðitim Programý,5 Eylül Cuma günü sona erecek ve baþarýlý olan kursiyerlere sertifika verilecek. Haber Servisi Aðustos Zafer Bayramýmýz münasebetiyle baþta Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük zaferi bize armaðan eden Ýstiklâl mücadelemizin bütün kahramanlarýný, mukaddes vatanýmýz için canlarý pahasýna görev yapan aziz þehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anýyor, tarihimizin dönüm noktalarýndan biri olan 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný en içten duygularýmla kutluyorum" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL

4 TEK 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 4 30 Aðustos birlik ve beraberliðin zaferidir Memur Sen yüksek lisans eðitimi sona erdi Memur Sen'e baðlý Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, 30 Aðustos Zaferinin Türk milletinin birlik ve beraberliðinin zaferi olduðunu ifade etti.cengiz, "Baðýmsýzlýk mücadelemizin en önemli adamlarýndan biri olan 30 Aðustos Zafer Bayramýný büyük bir gurur ve coþkuyla kutluyoruz. Aziz milletimiz Malazgirt, Kosova ve Mohaç zaferlerini de hep bu ayda kazanmýþtýr. Bu ayda kazanýlan ve bugün kutladýðýmýz 30 Aðustos zaferi ise milletimizin yeniden diriliþidir. Þehit kanlarýyla sulanmýþ bin yýllýk vatanýmýza göz dikenlere verilmiþ onurlu bir cevaptýr. Milletimizi esir etmeye çalýþan emperyalist güçlere karþý kadýnýyla, çocuðuyla, top yekûn verildiði bir savaþýn sonucunda kazanýlan zaferlerin destanýný n yazýldýðý gündür" dedi.cengiz, "Bugünde içinde bulunduðumuz zorluklarý açmak için yapýlmasý gereken birlik ve beraberliðimize giden yollarda kilit taþlarýný saðlamlaþtýrmak bunu bozmaya çalýþanlara karþý güç birliði yapmaktýr. Baðýmsýzlýðýmýzý ve özgürlüðümüzü dünyaya haykýran bu zaferin mimari olan atalarýmýz gibi farklýlýklarýmýzý çatýþma ve gerginliklerin nedeni olarak deðil milletimizi zenginleþtiren bizi birbirimize kenetleyen birlik beraberliðimizi güçlendiren unsurlar olarak Gençlerden anlamlý ziyaret görmeliyiz. Tüm enerjimizi daha özgür, daha müreffeh, daha demokratik, daha kalkýnmýþ bir Türkiye için harcamalýyýz. El ele vererek dünyanýn en saygýn ve güçlü ülkelerin arasýna girmeliyiz. Bu duygularla milletimizin Zafer Bayramý'ný kutluyoruz" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL Eðitim Bir Sen ve Büro Memur Sen Çorum Þubeleri tarafýndan ortak düzenlenen yüksek lisans eðitiminden mezun olan kursiyerler diplomalarýný aldýlar.eðitim Bir Sen Ýl Baþkanlýðýnda düzenlenen diploma töreninde konuþan Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Memur Sen ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda Çorum'da baþlatýlan yüksek lisans eðitimine 40 kiþinin katýldýðýný söyledi.yüksek Lisans programýna katýlan kamu çalýþanlarýnýn Çorum'da aldýklarý 8 aylýk eðitimi baþarýyla tamamladýklarýný ve diploma almaya hak kazandýklarýný dile getiren Cengiz, "Sendikalarýmýzca düzenlenen bu tür sosyal ve kültürel etkinler bundan sonra da devam edecektir. Memur Sen, Ýhtiyaç Akademi ile yaptýðý anlaþmayla uzaktan eðitim kurslarý sayesinde üyelerimize, eþlerine, çocuklarýna ve üyelerinin birinci derece yakýnlarýna, yüzde 30 indirimli olarak tüm sýnavlara hazýrlanma fýrsatý sunuyor. Memur Sen üyeleri ve yakýnlarý, KPSS, ALES, YDS, DGS, LYS, YGS, sertifika programlarý, yabancý dil programlarý, kiþisel geliþim kurslarý ve görevde yükselme sýnavý gibi yýl içinde açýlan bütün sýnavlara ihtiyaç akademi dershanelerinin uzaktan eðitim kurslarý aracýlýðýyla daha uygun sýnavlara hazýrlanma imkanýna kavuþmakta" dedi. Konuþmanýn ardýndan eðitimi baþarýyla tamamlayanlara diplomalarý verildi. Törene Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Büro Memur Sen Tokat Þube Baþkaný Ýrfan Kucur, Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Yüksek Lisans Eðitim Koordinatörü Okþan Kocabaþ, Ýmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Kýr, bazý sendika yöneticileri ve kursiyerler katýldý. Yasin YÜCEL Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya, beraberinde, gençlik merkezi gençlik liderleri ve gençlik merkezi üye gençleri ile birlikte Kore ve Kýbrýs Gazileri Derneði Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Karakaya, ziyarette yaptýðý konuþmada, ülkemizde yaþayan herkesin rahat ve huzurlu bir þekilde yaþamlarýný sürdürmesinde en büyük katkýnýn önce þehitler sonra da gazilerin sayesinde olduðunu bu bilincin gençlere aktarýlmasý gerektiðini söyledi.gençlik merkezi gençlerinin her zaman þehit aileleri ve gazilerin yanlarýnda olduklarýný hatýrlatan Karakaya, þunlarý kaydetti:"ülkemizi canlarý pahasýna koruyan þehitlerimizi rahmetle anýyor, gazilerimize Allah'tan acil þifalar diliyoruz. Sýnýrlarýmýzýn güvenliðini saðlamak, bayraðýmýzýn þerefli itibarýný korumak uðruna canlarýný veren aziz þehitlerimizin ve yaralanan deðerli gazilerimizin her zaman yanýndayýz." Karakaya, konuþmasýnýn ardýndan Gençlik Merkezi adýna Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül'e hediye takdim etti.þube Baþkaný Muharrem Gül ise hatýrlanmanýn özellikle de gençler tarafýndan hatýrlanmanýn güzel olduðunu, Malazgirt Zaferinin ve Zafer Bayramýnýn yýl dönümünde gerçekleþen bu ziyaretin daha manidar olduðunu ülkenin bu gençlere ihtiyacýnýn olduðunu belirterek Gaziler Derneði adýna Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya'ya plaket sundu. Haber Servisi "Gerekçesi olmadan verilen her puan hukuka aykýrýdýr" Kamu Sen Ýl Temsilcisi Fatih Gök, "Ülkemizde uzun bir zamandýr devam eden ötekileþtirme politikalarýnýn, bizden olmayan yaþamasýn anlayýþýnýn, ayrýþtýrarak güçleneceðiz fikrinin son eseri maalesef ki Milli Eðitimi bitirme kampanyasý olmuþtur" dedi. Yayýnladýðý basýn açýklamasýnda, "Ülkenin her kurumunu "Yeni Türkiye" adý altýnda negatif çalýþmalar ile deðiþtirmeye ve yeniden þekillendirmeye çalýþan siyasal iktidar, kadrolaþmalarý kendi fikriyatýnda insanlar ile yaparken masum devlet memurlarýný da adeta kýyýma uðratmaktadýr" diyen Fatih Gök, "Kendi siyasal fikri ile uyuþmayan her insaný "paralel" diye suçlayan iktidar, 'benim ilkem, önce ülkem' diyen ve hiçbir grup ile baðlantýsý olmayan eðitimcileri yeni hedef haline getirmiþtir yýllýk okul müdürlerinin bilgisi, becerisi, kýdemi hiçe sayýlmýþ ve bu yöneticilerin görevine son verilmiþtir. Bu durum eðitimde büyük infiale, kutuplaþmalara, çatýþmalara yol açacaktýr. Okul yöneticiliði koltuðunda artýk hak eden deðil; torpili olan, kiþisel iliþkilerini kullanan, siyasi ve ideolojik davrananlar oturacaktýr. Çorum'- da da yürekleri vatan sevgisiyle yanan ve adalet abidesi olan, Türk Eðitim Sen'li okul müdürlerimiz görevlerinden alýnarak yerlerine AK Parti'nin arka bahçesi olmayý gurur sayan sendikanýn üyeleri ile doldurulmaya çalýþýlmaktadýr. Önceliði eðitimde baþarý, okullarda kalite, öðrencilerde baþarý ve tebessüm, öðretmen odasýnda huzur olmayan ama fýrsat bulduðu an emir aldýklarýna "bir emriniz var mý efendim, saygýda kusurumuz olmaz abimiz" diyen genetiði ile oynanmýþ insanlar makamlara haksýzca getirilmeye çalýþýlmaktadýr. Varsýn birileri yüce Allah (c.c) den ve esas hesap gününden korkmasýn biz iman etmiþ kullar olarak hesap gününe ve kul hakkýna inanýyoruz. Fani dünyada birilerinin adamý olarak koltuklara oturmaktansa "Her devrin adamý deðil, her devirde adam olarak" baþým dik alnýmýz ak bir hayat sürmeye razý oluruz. Þair diyor ya "Cehennem olsa gelen göðsümüzde söndürürüz, Bu yol ki hak yolu dönmek bilmez yürürüz." Deðerlendirme sonuçlarýna göre, torpili olan, iktidara yakýn duran, malum sendikaya üye olan okul yöneticilerine yüksek puan verilmiþtir. Öðretmen, okul aile birliði baþkan ve baþkan yardýmcýsý, öðrenci eðerlendirmesinden tam puan ya da yüksek puan alan okul yöneticilerinin büyük bir kýsmý her ne hikmetse ilçe milli eðitim müdürü ve ilçe milli eðitim þube müdürlerinden çok düþük puanlar almýþtýr. Bunun tersi de yaþanmýþ, mesai arkadaþlarýndan düþük puanlar alanlara da- þayet yandaþ ise- Ýlçe Milli Eðitim Müdürü ve Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri tarafýndan yüksek puanlar verilmiþ, bu kiþilerin 75 puan almalarý saðlanarak, görev süreleri uzatýlmýþtýr. Atamalarda kendi fikrinden olmayan herkese düþük not veren ama kendileri için takla atmayý bilenler için 75 ve üzeri not verenlere seslenmek istiyorum; sizin gibi düþünmeyen ama okulunda baþarýlý yöneticilik yapanlarýn kul hakkýný nasýl ödeyeceksiniz. Bu memlekette yalnýzca sizin gibi düþünenler mi baþarýlý? yalnýzca sizin gibi düþünenler mi zeki? Sizler bu sorularýn cevabýný veremeyecek kadar haksýz ve arsýz olduðunuz için cevabý haksýzlýða uðrayan tüm eðitimciler adýna biz veriyoruz; o makamlara atamaya korktuðunuz eðitimciler þerefini ve haysiyetini satmayacak kadar çelik iradeli ve Baþarlýdýr, iþte bundan dolayý korkuyorsunuz! Kul hakký nedir bilen, "Mazlumun bedduasýndan sakýnýnýz çünkü onun duasýyla Allah arasýnda perde yoktur" hadisini kendine þiar edinen, "Eksik ölçüp noksan yapan hilekârlara yazýklar olsun!" ayetini düstur edinen eðitimciler her zaman olduðu gibi bugün de alný açýk bir þekilde öðrencilerine bilgi aþýlamayý en büyük görev addetmektedirler. Herkes emin olmalýdýr ki; Türkiye Kamu Sen ve Türk Eðitim Sen bu iþin peþini býrakmayacaktýr. Sendikamýz, her türlü hukuki yola baþvuracaktýr. Yanlý davranan ve tetikçilik yapan il ve ilçe milli eðitim müdürlerini, il ve ilçe milli eðitim þube müdürlerini tespit ederek, haklarýnda suç duyurusunda bulunulmuþtur.bu makamlar kimsenin orta malý deðildir. Kiþiye özel davranan, arkasý saðlam olaný koruyan, milimetrik hesaplarla yandaþ ordusu kurmaya heveslenenler yargý önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandý. Gök, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:"tüm okul yöneticilerimiz bilmelidir ki, gerekçesi olmadan verilen her puan hukuka aykýrýdýr. Bu noktada yapýlan deðerlendirmede görev süresi uzatýlmayan okul müdürlerimiz, haklarýný hukuk önünde aramalýdýr. Sendikamýz da bu konuda her türlü hukuki desteði saðlayacaktýr. Ayrýca Türkiye Kamu Sen ve Türk Eðitim Sen'in eylemlilik süreci de devam edecektir. Peygamber Efendimizin "Haksýzlýða karþý susan, dilsiz þeytandýr" hadisini göz ardý etmeyerek, haksýzlýk karþýsýnda susmayacaðýz. Bundan kimsenin kuþkusu olmasýn. 76 bin okul yöneticisinin hakkýný gasp ettirmeyeceðiz, haksýzlýk yapanlara, usulsüz uygulamalarla insanlarýn hayatýný cehenneme çevirenlere bunun hesabýný en aðýr þekilde soracaðýz. Türkiye Kamu Sen olarak, ilkeli, onurlu ve kararlý eðitimci arkadaþlarýmýzýn yanýnda olduðumuzu ve her türlü haksýzlýkla mücadele edeceðimizi belirtir, hepinize saygýlar sunarýz." Uður ÇINAR Ýskilip Belediyesi Sünnet Þöleni 5 Eylül'de Ýskilip Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak yapýlan Sünnet Þöleni etkinlikleri bu yýl 5 Eylül 2014 Cuma günü gerçekleþtirilecek.5 Eylülde düzenlenecek olan Ýskilip Belediyesinin ilk ayaðý olan ve Devlet Hastanesinde gerçekleþtirilen sünnet iþlemi ile 120 çocuk erkekliðe ilk adýmý attý.sünnet olan çocuklara, ailelerine ve halka yönelik olarak hazýrlanan Þölen iki aþamada organize edildi. Ýlk aþamada 5 Eylül Cuma günü çocuklar elbiselerini giyecekler. Palyaço ve balonlarla saat 11.00'da baþlayacak program Cuma namazý çýkýþý Þehir Parkýnda din görevlilerinin Kur'an-ý Kerim ve Mevlidi Þerif okumalarý ile devam edecek. Dini vecibelerin yerine getirilmesi ve hediye daðýtýmýnýn ardýndan Þehir Parkýndaki program son bulacak.ayný günün akþamý saat 19.00'da Ýskilip Þehir Stadyumunda Açýk Hava Halk Konseri düzenlenecek. Haber Servisi

5 TEK 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 5 Vali Baþköy, tebrikleri kabul etti Ýlk tören Anýt'ta yapýldý 30 Aðustos Zaferi'nin 92. yýldönümü Çorum'da törenlerle kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda ilk tören Atatürk Anýtý'nda düzenlendi. Burada programa Vali Sabri Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, vali yardýmcýlarý, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, gaziler, daire müdürleri, emniyet görevlileri, askeri erkan, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan törende Valilik, Garnizon Komutanlýðý ve Belediye Baþkanlýðý çelenkleri sunuldu. Yasin YÜCEL 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 92. yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü nedeniyle Atatürk Anýtý'nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardýndan Vali Sabri Baþköy makamýnda tebrikleri kabul etti. Vali Sabri Baþköy, Çorum Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik ve Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu Valilik makamýnda kutlamalarý kabul etti. Kutlamalar protokol sýrasýna göre yapýldý. Yasin YÜCEL Zafer sevinci 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 92. yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Atatürk Anýtýnda yapýlan törenin ardýndan saat 10.30'da ise Saat Kulesi yanýnda kortej geçit töreni gerçekleþtirildi.törene Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, vali yardýmcýlarý, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, gaziler, daire müdürleri, askeri erkan, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý.törende ilk olarak, Vali Sabri Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik ve Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, askeri araç üzerinden halkýn, askerin ve protokol üyelerinin bayramlarýný kutladý. Arýndan protokol üyelerinin katýlýmcýlarýn bayramýný kutlamasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý okunmasý ile devam eden tören de günün anlam ve önemini belirten konuþmayý ise Jandarma Binbaþý Aykut Gürses yaptý. Çorum Anadolu Lisesi öðrencisi Melike Nur Doðru ise günün anlamýna uygun bir þiir okudu. Daha sonra folklor gösterisi, asker ve askeri araçlar geçit töreni ve mehteran konseri ile son buldu. Yasin YÜCEL Resepsiyona ilgi yüksek oldu Bu yýl 92' inci yýlýný kutladýðýmýz 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla Valilik tarafýndan Anitta Otel'de resepsiyon verildi. Resepsiyona, Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Albay Ahmet Çelik ve eþi Leyla Çelik, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ozan Kaya, Vali Yardýmcýlarý, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, siyasi parti temsilcileri, meslek odasý temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, STK temsilcileri, diðer protokol üyeleri, gaziler, þehit yakýnlarý, engelliler ile çok sayýda davetli katýldý. Ýlginin yüksek olduðu 30 Aðustos Zafer Bayramý resepsiyonunda davetlileri, Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy kapýda karþýladýlar. Vali Baþköy konuklara günün anlam ve önemine binaen bir selamlama konuþmasý yaptý. Ardýndan protokol üyeleri ve toplumun önde gelen kanaat önderleri ile birlikte pasta kesildi. Daha sonra Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, konuklarýnýn masalarýný tek tek dolaþarak sohbet etti. Yasin YÜCEL

6 TEK YILDIZ 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Sakallý ailesinin veliahttý ' Sünnet oldu' Bayram Sakallý'nýn torunu, Mehmet ve Nuray Sakallý'nýn oðullarý ile Halil Sakallý'nýn yeðeni Erkam Sakallý erkekliðe ilk adýmýný attý. Cumartesi günü gerçekleþen sünnet düðün yemeðinde Çorum dýþýndan ve Çorum civarýndan gelen çok sayýda davetli bir araya geldi. Tek Yýldýz ailesi olarak Erkam Sakallý ve ailesini tebrik ederiz. Nadir Yücel Yaðmur Damlasý'ndan sünnet þöleni Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin sünnet þöleni geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirildi. Derneðin yardým merkezinde yapýlan þölen Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru'nun açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve dayanýþma Derneði olarak toplumsal sorumluluklarýn gereðinin yerine getirilmesi adýna ihtiyaç sahiplerine, maddi durumu olmayanlara destek saðlamak için Temmuz 2013yýlýndan bu yana, Çorumlularýn yanýnda olmaya çalýþtýklarýný ifade eden Sözüdoðru, "Burada sizlerin destekleriyle de birçok sosyal projeye imza atmýþ bulunuyoruz. Dernek olarak toplumun her alanýnda, her yerinde, din, dil, örf, siyaset ayýrt etmeksizin toplumsal yaralarýmýzý sarmak adýna her yerde olduk olmaya da devam edeceðiz. Yeri geldi zorlandýk, yeri geldi birkaç kiþiye kaldýk þu geçen kýsa zamanda çok farklý duygular yaþadýk, ama hiçbir zaman geri adým atmadýk.ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn sözünü düstur edinip yolumuza devam ediyoruz. Her zaman söylediðimiz gibi, biz sadece köprüyüz. Okyanusta bir damla deðil bir damlada okyanus olmaya çalýþýyoruz. Unutmayalým ki sadece yaptýklarýmýzdan deðil yapamadýklarýmýzdan da sorumluyuz. Bu gün de burada bu düþünceyle hareket ederek '9 tane ýþýk yakalým' sloganýyla çýktýðýmýz bu yolda, ihtiyaç sahibi çocuklarýmýzý sünnet ettirmek için bir araya geldik. Bu benim yýllardýr kurduðum hayalimdi. Ve bugün bunu gerçekleþtirmiþ bulunuyorum. Allah'ýma þükürler olsun ki ihtiyaç sahibi olan çocuklarýmýzýn yüzünü güldürmeyi bizlere nasip etti. Sünnet 5 bin yýldan beri tevhit dinine inanan insanlarýn evlatlarýný yapa geldikleri bir cerrahi operasyon. Hz. Ýbrahim yapýyordu, onun nesli yapýyordu, Resullah (Aleyhissalatü vesselam) emir verdi, onun ümmeti yapýyor! Bugünde biz onun, yüce sevgilinin ümmeti olarak bir küçük katkýda bulunmak istiyoruz. Biz Yaðmur damlasý olarak inanýyoruz ki böyle ibadet vasfý taþýyan etkinlikler "Beyt'ül maldan, devlet hazinesinden deðil hayýr sahiplerinin gönlünden kopan hayri hizmetlere adanan para ve mallarla yapýlmalýdýr. Bunun da yolu bizim gibi sivil toplum kuruluþlarýnýn elini taþýn altýna koymasýdýr. Ýnþallah bizim bu giriþimimiz örnek teþkil eder, gelecek yýllarda birçok sivil toplum örgütü birlikte daha büyük etkinlikleri gerçekleþtiririz. Sözlerime son verirken sünnet olan çocuklarýn bir an önce þifaya kavuþmasýný yüce Allah'tan temenni ediyorum "Mevlam bu mutlu günümüzde olduðu gibi,ailelerimize ve bizlere bu yavrularýmýzýn düðünlerini de görmeyi nasip etsin" diyor, sünnet þöleninin gerçekleþmesinde emeði geçen maddi manevi destek olan herkese ve bugün burada bizleri yalnýz býrakmayan kardeþlerimize, sonsuz minnet ve þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti.ulucamii Ýmam Hatibi Hafýz Hüsamettin Ertürk'ün Kur'an-ý Kerim tilaveti ve sünnet duasýnýn ardýndan sünnet olacak çocuklara takýlarý takýldý.þölene MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran,Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattap Ýmal, Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný Fatih Gök, Türkav Ýl Baþkan Yardýmcýsý Orhan Tosik, Türkiye Kamu Sen eski Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan ve Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn katýldý. Ýkram ve gece boyu devam eden müzik eðlence programý ile süren þölen geç vakitlerde sona erdi. Çocuk dün ise sünnet oldular. Bahadýr YÜCEL

7 TEK 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 7 Fen Lisesi mezunlarý hasret giderdi Hitit'te yeni kayýtlar bugün baþlýyor Hitit Üniversitesinde eðitim öðretim yýlý kayýtlarý bugün baþlýyor. Üniversiteden yapýlan açýklamaya göre 1-5 Eylül tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan kayýtlar için gerekli belgeler þunlar: "Ortaöðretim kurumlarýndan diploma veya çýkýþ belgesinin aslý. Baþarý belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanýlmaz. ÖSYS Yerleþtirme Sonuç Belgesi (Ýnternet çýktýsý) Nüfus Cüzdaný Fotokopisi (kimliðin yanýnda olmasý ve kimlik üzerinde T.C. numarasýnýn yazmasý gerekiyor) 12 adet 4,5 (cm) ebadýnda fotoðraf (fotoðraflar son altý ay içinde, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ olmalýdýr.) Ýkinci Öðretimler için Katký payýnýn (harç ücreti) Halk Bankasý Çorum Þubesi Hitit Üniversitesi Hesabýna ödenmesi ve dekontu. Ýnternet sitesi üzerinden Ön Kayýt Formunun doldurulmasý ve 1 adet çýktýsý 1992 ve daha önceki yýllarda doðmuþ erkek adaylardan (Bakaya veya yoklama kaçaðý olanlar) Askerlik Þubelerinden alýnacak Askerlik Durum Belgesi (Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasýnda askerlikçe bir sakýnca olmadýðýna dair belge) 29 yaþýndan büyük adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerlik þubelerinden temin edilebilir). KAYITLA ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ NOTLAR Týp Fakültesi kayýt iþlemleri Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Dekanlýðýnda yapýlacaktýr. Birimlerin kayýt iþlemleri Mühendislik Fakültesi yerleþkesinde yapýlacak. Normal Öðretimler Katký Payý (Harç Ücreti) yatýrmayacak. Harç ödemeleri için kayýt merkezinde Halk Bank þubesi hizmet verecek. Adaylarýn kayýt için bizzat baþvurmalarý gerekmektedir. Posta ile kayýt yapýlmayacak. Kayýt için istenen belgelerin aslý görülmeden fotokopisi kabul edilmeyecek. Belgeler eksik ise kayýt yapýlmayacak.belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan adaylar herhangi bir hak talep edemeyecekler. ÖSYS ile bir yükseköðretim programýna yerleþen yükümlülerin askerlik durumlarý, Ýnternet adresinde sorgulandýðýndan Bakaya veya yoklama kaçaðý olanlar ile 29 yaþýndan büyük adaylarýn Askerlik Durum Belgesi (Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasýnda askerlikçe bir sakýnca olmadýðýna dair belge) olmadan kayýt yapýlmayacak. Üniversiteler gerçeðe aykýrý beyanda bulunarak kayýt yaptýran adaylar hakkýnda gerekli yasal iþlemleri yapmaya yetkilidir." Eylül 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak kayýtlarýn bölümlere göre tarihleri ise þöyle: " tarihinde; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ve Alaca Meslek Yüksekokulu tarihinde; Fen Edebiyat Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Týp Fakültesi tarihinde; Osmancýk Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu tarihinde; Saðlýk Yüksekokulu, Ýskilip Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu; Havacýlýkta Yer Hizmetleri, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk, Ýþletme Yönetimi, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ), Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ), Pazarlama, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) tarihinde; Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Programcýlýðý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ), Elektrik, Elektrik (ÝÖ),Elektronik Teknolojisi (ÝÖ), Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ), Harita ve Kadastro, Harita ve Kadastro (ÝÖ), Ýnþaat Teknolojisi, Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ), Makine, Makine (ÝÖ), Mekatronik, Otomotiv Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ), Yapý Denetimi." Fatih AKBAÞ Çorum Fen Lisesi'nden mezun olan öðrenciler ilk defa düzenlenen mezunlar buluþmasýnda bir araya geldiler. Mezun öðrenciler, 30 Aðustos 2014 Cumartesi günü saat 12.00'da okul bahçesinde buluþarak hasret giderdiler. Çorum Fen Lisesi Mezunlarý Derneði Baþkaný Selda Tarhan yaptýðý açýklamada, mezunlar buluþmasýný ilk defa düzenlediklerini söyledi. Tarhan, "Bu etkinlik ile Fen Lisesi'nden mezun olan ve üniversiteyi bitirip mesleðe baþlayanlar ile eski ve yeni mezunlarýn tanýþmalarýný saðlamayý hedefledik. Bu özellikle yeni mezunlar açýsýndan çok faydalý oldu. Uzun yýllar birbirlerini görmeyen arkadaþlar, bu vesileyle hasret giderdiler" dedi. Program hatýra fotoðrafý çekilmesi ile sona erdi. Bahadýr YÜCEL Türk Eðitim Sen Vali Baþköy'den soruþturma izni istedi Türk Eðitim Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Avukatý Özgür Öztekin yönetici deðerlendirme süreci ile ilgili olarak, Çorum Valisi Sabri Baþköy'ü ziyaret ettiler. Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn ziyarette yaptýðý konuþmada, Çorum'da deðerlendirmeye tutulan 171 okul müdüründen sadece 103'ünün barajý geçtiðini söyledi. Yönetici deðerlendirme süreci tamamlanmadan Vali Sabri Baþköy'e tedirginliklerini bizzat söylediklerini kaydeden Aydýn, "Keþke endiþelerimizde haklý çýkmasaydýk. Midemizi bulandýran duyumlar aldýðýmýzý belirtmiþtik. Birilerinin valilik makamýný noter olarak görmemesini, sayýn valimizin devlet adamlýðý vasfýný yerine getireceðini umduðumuzu belirttik. Sonuç itibariyle Tüm Türkiye'de olduðu gibi ilimizde de bir yönetici kýyýmý yapýldý. 48 Türk Eðitim Sen üyesinden sadece 19 arkadaþýmýz barajý geçebildi. Eðitim Bir Sen'in ise 75 üyesinden 63 'ü barajýn üzerinde gayet yüksek puanlar aldýðý belirtildi" dedi. Çorum Valisi Sabri Baþköy ise hak arama mücadelesinin herkesin hakký olduðunu, hukuk mücadelesinin baþlamasýný doðal karþýladýðýný belirtti. Türk Eðitim Sen olarak puanlamalarda bulunan ilgili þube müdürleri için suç duyurusunda bulunacaklarýný ve idari soruþturma için dilekçe vereceklerini kaydeden Aydýn ise "Vali Sabri Baþköy'den soruþturma izni vermesini talep ettik. Sonuç itibariyle yönetici deðerlendirme sürecinde yapýlan haksýzlýklarý, puanlamalarda uygulanan çifte standardý, usulsüzlükleri bizzat Sayýn Valimize ilettik. Ziyaretimizde il Milli Eðitim Müdürü de sorunlarýmýzý bizzat Valilik makamýnda dinledi. Türk Eðitim Sen olarak haklý olduðumuzu davalarda asla susmayacaðýmýzý, yönetici deðerlendirmenin 3. turunda hassas olunmasý gerektiðini, kurumlarýmýzda ciddi manada gerginliklerin yaþanabileceðini, bu durumun da eðitim öðretimini olumsuz manada etkileyeceðini belirttik" þeklinde kaydetti. Ziyarette Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'te yer aldý. Yasin YÜCEL Para Para filmi ekibinden Vali Baþköy'e ziyaret Gelin ve damat ile yakýnlarýnýn içinde bulunduðu araç, kamyonetle çarpýþtý. Kazada gelin ve damat ile birlikte toplam 6 kiþi yaralandý. Kaza Çorum-Samsun Karayolu 5'inci kilometresinde bugün meydana geldi. Ýddialara göre, 29 yaþýndaki damat adayý Fatih Eker idaresindeki 19 UR 467 plakalý aracýyla kuaföre giderken, ana yola çýkýþ yapmak isteyen 28 yaþýndaki Emrah Atmaca idaresindeki 06 BG 0859 plakalý araç ile çarpýþtý. Kazada damat adayý Fatih Eker, Osmancýk "Para Para" adlý komedi filminin çekimine ev sahipliði yapacak. Filmin tanýtýmý için, yapýmcý ve senarist Birgül Yýlmaz, yönetmen Ömer Sarýkaya ve yardýmcý oyuncu Fatma Geniþ, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Hemþehrimiz Birgül Yýlmaz'ýn yapýmcýlýðýný, senaristliðini ve baþrol oyunculuðunu üstlendiði, yönetmenliðini Ömer Sarýkaya'nýn yapacaðý komedi filmi Osmancýk'da çekilecek. Çekimler yaklaþýk olarak 1 ay sürecek.filmin tanýtým kokteyli 1 Eylül Pazartesi günü Osmancýk Atahan Park Dinlenme Tesislerinde saat 20.00'da, galasý ise 19 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Anitta Otelde yapýlacak. Tatil dönüþü kaza gelin adayý Munise Eker (24) ile Fatma Coþkun (25), Fatma Uslu (31), Aysel Eker (3), ve diðer araç sürücüsü Emrah Atmaca yaralandý. Kazada araç içerisinde sýkýþan gelin ve damat adayýný itfaiye ekipleri kurtardý. 6 yaralý ambulaslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralýlardan Fatma Uslu, hayati tehlikesi bulunduðu gerekçesiyle Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Özel güvenlik görevlisi olan damat Fatih Eker ve araç içerisinde bulunan yakýnlarýnýn gelin saçý yaptýrmak için Mecitözü ilçesinden Çorum a gittikleri ve dün akþam düðünleri olduðu belirtildi. Kaza haberini alan her iki tarafýn yakýnlarý düðün evinden hastaneye akýn etti. MEB'in "müdürler maðdur olmasýn" talimatýna tepki Türk Eðitim Sen Þube Mevzuat Sekreteri Kemal Þanlý, MEB'in illere bir yazý göndererek, yöneticiliði sona eren yöneticilerle ilgili bir takým talimatlar yayýnladýðýný ve Bakan Nabi Avcý imzalý bu yazýda, yöneticilik süresi dolan idarecilerin, maðdur olmamasý için en kýsa sürede öðretmenliðe döndürülmelerinin istendiðini belirtti tarih ve sayýlý yazýda, yöneticiliði sona erenlerin, eðitim kurumunda alanlarýnda açýk olmasý ve istemeleri halinde bulunduklarý eðitim kurumunda, yer olmamasý ve istememeleri halinde ise, öncelikle kadrolarýnýn bulunduðu ilçede olmak üzere, il sýnýrlarý içinde durumlarýna uygun, ihtiyaç bulunan eðitim kurumlarýna yer deðiþtirmelerinin yapýlmasýnýn istendiðini kaydeden Þanlý, "Bazý ilçe müdürlükleri ise yöneticiliði sona eren yöneticilerin yerine görevlendirme yapmýþ, buralara asaleten görevlendirilecek yöneticileri dahi beklememiþtir. Halbuki, çalýþma takviminde ve yönetmelikte böyle bir talimat bulunmamaktadýr. Kraldan fazla kralcý olan, bazý ilçe müdürleri çalýþma takviminde belirtilen çalýþmalarýn tamamlanmasýna dahi tahammül gösterememiþtir. Bu müdürlüklerden birisi, Ankara ili Çankaya Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüdür. Kendisi de bir okulda müdür olan, Çankaya Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mehmet Yýlmaz'dýr. Kendisi de okul müdürü olan bir kiþinin, bu müdürlerin sistemi týkayabileceði endiþesi ile bunlarýn yerine apar topar görevlendirme yapmasý tamamen yetkisi dýþýndadýr. Çankaya Milli Eðitim Müdürü Mehmet Yýlmaz kimlere yaranmak peþindedir bilinmez ama kendisine uyarýmýz, yýllardýr Türk milli eðitimine emek vermiþ insanlara biraz saygýlý olmasýdýr. Men Dakka dukka. Bu yaptýðýnýz haksýzlar gün gelir misliyle cevap bulur. Milli Eðitim Bakanlýðýný da, uyarýyoruz. Yöneticilik görevi sona erdirilen müdürlere yeteri kadar haksýzlýk yaptýnýz. Görevlendirilen tetikçileriniz, görevlerini hakkýyla yerine getirdi! Bütün bunlarý biliyoruz, ancak bu kadar mý vefadan habersizsiniz? Ýlgili yazýda, bu durumda olan yöneticilerin istemeleri halinde kendi okullarýnda ve ilçelerinde istedikleri bir eðitim kurumunda norm kadro fazlasý olarak kalmalarýný ifade edemez miydiniz? Bu kadar mý insani duygulardan uzaklaþtýnýz? Bu insanlara düþmanlýðýn bu boyutta olmasýný nasýl izah edeceksiniz? Türk Eðitim Sen olarak, tüm ilgilileri uyarýyoruz. Altýnýzdaki makam koltuklarý sizinle beraber mi mezara gidecek zannediyorsunuz?" þeklinde kaydetti. Yýlmaz MERT

8 TEK YILDIZ 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ YAÞAM Çocuðunuza, geliþimine 8 Sinyal Adamýn biri köyün birinin yanýndan geçerken bir köylü ineðiyle beraber otostop çekiyorlarmýþ. Adam durmuþ almýþ köylüyü ama ineði ne yapacaklarý meçhul, Köylü: "Arka tampona baðlarýz o peþimizden gelir", demiþ. Düþmüþler yola, derken adam gaza asýlmaya baþlamýþ, 50 km... inekte týs yok. 70 km... inekte týs yok. Köylü de: "Benim inek iyi koþar", diye þiþiyormuþ. Adam takmýþ beþinci vitese..hýz 120 ve inek dilini sallamaya baþlamýþ. Þoför senin inek kesildi, herhalde bak dili bir karýþ dýþarýda demiþ. Köylü de: "Sen yanlýþ anlamýþsýn o seni sollayacak sinyal veriyor", demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Uygun oyuncak alýn Çocuklarýn bedensel ve zihinsel geliþiminde önemli bir rol oynayan oyuncaklar, yanlýþ seçim yapýldýðýnda ciddi saðlýk sorunlarýný da beraberinde getiriyor. Ýthal edilen oyuncaklarýn kimyasal yapýsý incelenmesine karþýn pedagojik olarak deðerlendirilmiyor. Bu durum da çocuklarýn geliþimini olumsuz etkiliyor. Miniklerin gün boyu elinden düþürmediði oyuncaklarýn seçimi ebeveynlerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri. Çünkü bazý oyuncaklardaki zararlý kimyasal maddeler, çocuklarýn saðlýðýný tehdit ediyor. PAL Eðitici Oyun ve Oyuncak Grubu Ürün Müdürü Murat Üstünbaþ, oyuncak seçerken ürün kalitesine dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Türk oyuncak piyasasýnda kalitesiz oyuncaklarýn yer aldýðýný belirten Üstünbaþ, Bu durumda temel iþ anne ve babaya düþüyor. Öncelikle bilinen markalardan oyuncak almalý. Ayrýca kesinlikle oyuncaklarýn kutularýnda hangi yaþ için olduðunu göstermesi gerekiyor. Çünkü yaþ evreleri çocuðun geliþim evreleri açýsýndan çok önemli bir süreç. Saðlýklý ürünlerin tercih edilmesi önemli. 1 lira gibi oldukça ucuz oyuncaklar alýnmamalý. uyarýsýnda bulunuyor. Bir liralýk oyuncaklarýn yüzde 80 ini saðlýk, hijyen ve güven açýsýndan çöp oyuncak olarak nitelendiren Üstünbaþ, Çocuk, parçasýný yutabilir, baþka bir parçasý ile karþý tarafa zarar verebilir. Tehlikeli þeyler yapabilir. Çöp oyuncaklarýn hiçbirisinin garantisi ve kontrolü yoktur. diye konuþuyor. Türkiye ye giriþ yapan oyuncaklarýn yalnýzca kalite, kullanýlan malzeme ve kanserojen madde açýsýndan incelendiðini söyleyen Üstünbaþ, bunun dýþýnda çocuðun pedagojik olarak yanlýþ davranýþlar kazanmasýna yol açan oyuncaklarla ilgili bir eðitim süzgecinden geçirilmesinin de önemli olduðundan bahsediyor. Silah, kýlýç gibi oyuncaklarla çocuklarýn birbirlerini yaralayabileceðini kaydeden Üstünbaþ, Türkiye deki süzgeç buna bakmýyor, hiç bu konu ile ilgilenmiyor. þeklinde konuþuyor.türkiye de üretilen çocuk oyuncaklarýnýn Türk aile yapýsýna uygun olma kaygýsý taþýdýðýný belirten Murat Üstünbaþ, ancak dýþarýdan ithal edilen ürünlerde bu hassasiyetin gözetilmediðini söylüyor. Ebeveynin televizyon baþýndaki çocuðu kontrol etme þansýnýn olmadýðýný kaydeden Üstünbaþ, çizgi film karakterlerinin çocuðun zihninde yer ettiðini ve sokakta o karakterlerin oyuncaklarýnýn satýldýðýný görünce hemen ona yöneldiðini belirtiyor. Üstünbaþ, Annebabanýn dikkat etmesi gerekenlerden birisi, çocuðun yaþýna uygun oyuncak seçmesi. Bazen çocuðumuz mutlu olsun diye aldýðýmýz bir oyuncak, çocuðun yaþ grubu ve geliþim evreleri için uygun olmayabilir ve geliþim evrelerine engel oluyor. ifadelerini kullanýyor. AKIL OYUNLARI, ÇOCUKLARI TABLETLERDEN UZAKLAÞTIRABÝLÝR Oyuncak, öðrenmede çok önemli bir model. Eðitimin merkezine oyuncaðý koyarsanýz çocuklarý tabletlerden uzaklaþtýrabilirsiniz. diyen Murat Üstünbaþ, çocuklarý, internetten, sanal ortamdan uzaklaþtýrmanýn yolu olarak nitelikli, eðitim odaklý oyuncaklara yönlendirmek gerektiðine dikkat çekiyor. Oyunlardaki zorluk derecelerinin öðrencileri motive edip, geliþimine de yardýmcý olduðunu söyleyen Pal Eðitici Oyun ve Oyuncak Akýl Oyunlarý Uzmaný Osman Metin, Çocuklar bu oyunlarla birlikte ekip çalýþmasý, farkýndalýk, analitik düþünme, üretkenlik gibi becerilerini geliþtiriyor. Akýl oyunlarýný oynamaya baþlayan öðrenciler teneffüse dahi çýkmadan bu oyunlarý oynuyor. diyor. Oyunlarýn görsel algý, seçicilik, düþünme becerisi, üretken bakýþ gibi becerileri karþýladýðýný belirten Metin, 4 ila 15 yaþ aralýðýný kapsayan akýl oyunlarýnýn tek veya grup halinde oynanabileceðini dile getiriyor.oyuncak seçerken bunlara dikkat! Çocuðun yaþýna, ilgisine, becerisine, geliþim düzeyine ve yeteneklerine uygun oyuncaklar seçilmeli. Oyuncak, çocukta merak uyandýrmalý, çevresini tanýmasýna yardýmcý olmalý. Oyuncak, toplumsal kültürümüzü yansýtan özellikte olmalý. Çocuðun cinsiyeti mutlaka göz önünde bulundurulmalý. Oyuncaklar, beceriyi artýracak özellikte olmalý ve basitten karmaþýða doðru tercih edilmeli. Alýnan oyuncak, eskisini tamamlayacak nitelikte seçilerek eski oyuncaða ilgi artýrýlabilir. Kaslarý çalýþtýrma, giriþimciliði ve hayal gücünü artýrma gibi çok yönlü oyuncaklar tercih edilmeli. Çocuðun hem kendi kendine hem de yaþýtlarýyla oynayabileceði oyuncaklar da alýnmalý. Yerli Dizi 19:55 Beni Böyle Sev Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Yerli Dizi 22:00 Muhteþem Yüzyýl Yeniçeriler sarayýn kapýsýný terk etmemekte kararlýdýr. Hatice, Hürrem, þehzadeler ve diðerleri, Matrakçý nýn yardýmýyla sarayýn güvenli bir koridoruna sýðýnmýþtýr. Bu arada Leo nun yarasý aðýrdýr. Halen baygýn olan Hatice nin ise kanamasý vardýr. Bu esnada Topkapý nýn mahzeninde gergin bir bekleyiþ vardýr. Mahidevran, Mustafa nýn güvenliði için endiþelidir. Valide Sultan ise sarayýnda korumasýz kalan Hatice yi merak etmektedir. Ýsyan haberiyle hýzla sarayýna doðru yola çýkan Süleyman, Ýstanbul yakýnlarýna varmýþtýr. 20:00 Sinema Hýzlý ve Öfkeli Domenic Toretto, Los Angeles sokaklarýna karanlýk çöktükten sonra otomobil yarýþlarý yapan bir grubun lideridir. Polis, sokaklarda dehþet saçan Toretto nun ayný zamanda hýrsýzlýk yaptýðýndan ve bazý elektronik aletleri çaldýðýndan da þüphe etmektedir. Polise göre Toretto yu yakalamanýn en iyi yolu, çetenin içine bir dedektif yerleþtirmek ve onlarý suçüstü yakalamaktýr. Bunun için genç dedektif Brian Spindler görevlendirilir. Baþta her þey umulduðu gibi gitse de genç ve yakýþýklý dedektif Spindler, Domenic in güzel kýz kardeþi Mia ya aþýk olur ve iþler deðiþir. Lady Gaga Stefani Joanne Angelina Germanotta ( 28 Mart 1986), bilinen sahne adýyla Lady Gaga, Amerikalý þarkýcý, þarký yazarý ve oyuncu. Manhattan, New York'ta doðup büyüdü. Baþlangýçta lise oyunlarýnda yer alarak ve müzik kariyerine odaklanmak için yarýda býraktýðý CAP21'da kýsa süre öðrenim görerek tiyatro alanýnda performans sergiledi. Kýsa ömürlü bir rock grubundan ayrýldýktan, Lower East Side'ýn avangart performans sanatlarý etkinliklerine katýldýktan ve anlaþma yaptýðý Def Jam Recordings'ten kýsa süre içinde çýkarýldýktan sonra Sony/ATV Music Publishing'de þarký yazarý olarak görev aldý. Orada Gaga'nýn vokal yeteneklerini beðenen Akon, Gaga'nýn Interscope Records ve kendi þirketi KonLive Distribution ile ortak bir anlaþma imzalamasýna yardýmcý oldu.gaga; eleþtirmenlerin beðenisini kazanan, ticari bir baþarý yakalayan, "Just Dance" ve "Poker Face" gibi dünya genelindeki listelerde bir numara olan single'lara yer veren çýkýþ albümü The Fame (2008) ile ünlendi. Ardýndan yayýmlanan The Fame Monster (2009) adlý EP, benzer baþarýlar yakaladý ve "Bad Romance", "Telephone" ve "Alejandro" þarkýlarýna yer verdi. Ýkinci albümü Born This Way, 2011'de yayýmlandý ve ilk haftasýnda bir milyonun üzerinde satýþ yaptýðý ABD dahil yirmiden fazla ülkede listelerin zirvesinde yer aldý. Albümün çýkýþ single'ý "Born This Way", pek çok ülkede bir numara oldu. 2013'te yayýmladýðý üçüncü albümü ARTPOP, ABD listelerinde bir numara oldu, baþarýlý single'lar "Applause" ve "Do What U Want"a yer verdi. FESLEÐEN SOSLU ERÝÞTE Malzemeler 4 kiþilik hazýr eriþte 1 çorba kaþýðý fesleðen sos 1 diþ doðranmýþ sarýmsak 1 adet doðranmýþ domates (ince kýyým kesim) 100 gr doðranmýþ soðan (ince kýyým) 1 çay kaþýðý köri sos Yeterince tuz ve biber 2 çorba kaþýðý krema 50 gram tereyaðý Yemeðin Tarifi Eriþteyi normal makarna gibi haþlayýn, soðuduktan sonra üzerine hazýrladýðýnýz sostan dökerek servise veriniz. Not: Þayet marketlerde hazýr olarak satýlan fesleðen sos bulunamazsa aþaðýdaki tarife göre yapýlabilir. 50 gr dövülmüþ ceviz içi 50 gr dövülmüþ fýndýk içi 2 diþ sarýmsak (ince kýyýlmýþ) 1 kahve fincaný sývý yað Yeterince tuz ve biber 1 kahve kaþýðý kýyýlmýþ taze fesleðen Bu malzemeyi iyice karýþtýrarak sosu hazýrlayabilirsiniz. Düþman isterseniz dostlarýnýzý geçmeye çalýþýnýz. Dost isterseniz, býrakýn, dostlarýnýz sizi geçsin. La Rochefoucauld 05:50 Hawaii Five Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Çocuklar Duymasýn Alemin Kýralý Ana Haber Hýzlý ve Öfkeli 22:00 Hellboy 2 : Altýn Ordu 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Baþkasýnýn Parasý Ana Haber Hayat Dediðin Kiracý 21:30 Haber Saati 22:40 Namuslu Cennet Mahallesi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Yerli Dizi 22:00 Muhteþem Yüzyýl Ruhlar Evi Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar Ana Haber Ulan Ýstanbul 23:30 Kar Canavarý Sarayýn Ýncisi Sabah Haber Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni Beni Böyle Sev 22:55 Joker TV Filmi Tekrar Programlar Merhaba Yenigün 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Dizi Film Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda 20:45 Þefkat Tepe

9 TEK 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 9 Mahmut Atalay Gençlik Merkezinden Ýskilip turu Gençlerin sosyal kültürel ve kiþisel geliþimine katký saðlamak amacý ile faaliyet gösteren Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'ne üye gençler Ýskilip'i gezdiler. Programda Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinin öncülüðünde gençler; önce Ýskilip ilçesinin tarihi deðere sahip Kralkaya Mezarlýklarý, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn Kabri, Bedri Rahmi Eyüpoðlu Sürekli Sergi Salonu, Tarihi Ýskilip Çarþýsýný ziyaret ettiler. Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya ile birlikte Ýskilip Bilge Türk Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden gençler, burada rehabilite edilen 0-45 yaþ grubu geliþimsel bozukluk, zihinsel, fiziksel ve iþitme engellilerle sohbet ettiler. Programda Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya ve Gençlik Merkezi üye gençlerinin yanýsýra Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Bilge Türk Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Melih Alpsar ve Kurucu Müdürü Baþak Þimþek de hazýr bulundular. Programda konuþma yapan Karakaya, gençlerin sosyal kültürel ve kiþisel geliþimini saðlamak amacýyla gerçekleþtirdikleri bu ziyarette herkesin mutlaka eksik bir yanýnýn olduðunu bunu ancak baþkasýnda gördüðünde anladýðýný, bunun için gençlerin yaþadýklarý dünyanýn dýþýnda baþka hayatlarýnda var olduðunu görebilmeleri ve empati saðlayabilmeleri için bu ziyareti gerçekleþtirdiklerini ifade etti. Ayrýca programa saðladýklarý desteklerden dolayý Karakaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'e, Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi'ye, Ýskilip Bilge Türk Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Melih Alpsar ve Kurucu Müdürü Baþak Þimþek'e, Ýskilip Belediyesi ve Çorum Belediyesi'ne teþekkür etti. Haber Servisi Yukarý Zeytin köyünde evleri yananlar yardým bekliyor Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Süleyman Gökçe, Yukarý Zeytin Köyü Derneði Baþkaný Ahmet Temir ve Yönetim Kurulu Üyeleri evi yanan aileleri ziyaret etti. Yukarý Zeytin Köyü Kayaboðazý Mahallesi'nde 16 Aðustos'ta 3 ev, 3 ahýr ve bir samanlýðýn yanmasý ile sonuçlanan yangýnda maðdur olan ailelere sivil toplum örgütlerinin yardým çalýþmalarý sürüyor. Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Baþkaný Süleyman Gökçe ve Yukarý Zeytin Köyü Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Ahmet Temir, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte evi yanan aileleri ziyaret etti. Yangýn sonrasý ailelerin durumu ile ilgili bilgi alan Gökçe, ÇORDEF'in aileler için yürüttüðü yardým çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Gökçe yaptýðý açýklamada ailelerin maðduriyetinin giderilmesi için sivil toplum örgütlerinin yaptýðý çalýþmalarýn yetersiz kaldýðýný belirterek ailelerin acil barýnma ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için devlet desteðine ihtiyaç olduðuna dikkat çekti. Yangýnýn zararýnýn tahmin edilenin çok üzerinde olduðunu belirten Gökçe "ÇORDEF olarak üye derneklerimizle birlikte üç ailemiz için yardým çalýþmalarý baþlattýk. Ancak hem ailelerimizi ziyaret ederek yalnýz býrakmamak hem de yapýlan yardým çalýþmalarýnýn ne derece katký saðlayacaðýný görmek için olay yerine gelerek incelemelerde bulunduk. Gördük ki yangýnýn boyutu ve verdiði hasar tahmin edilenden çok daha yüksek. Þu anda burada 3 ailemiz maðdur. Kýþ yaklaþýyor ve barýnma sorunlarý var. Okul çaðýnda çocuklar açýkta kalmýþlar. En önemlisi de sivil toplum örgütlerinin yaptýðý çalýþmalar böyle bir maðduriyeti gidermek için çok yetersiz kalýyor. Bu ailelerimizin acilen barýnma sorununun çözülmesine ihtiyacý var. En azýndan evleri yapýlýncaya kadar geçici olarak konteynýr bile verilmemiþ. Henüz bir devlet eli buraya uzanmamýþ. Ailelerimizin durumu incelenip gerekli yardýmlar ne yazýk ki yapýlmamýþ" dedi. YARDIMLAR GIDA ÝHTÝYAÇLARINA BÝLE YETMÝYOR Yukarý Zeytin Köyü Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Ahmet Temir de dernek olarak bir yardým kampanyasý baþlattýklarýný belirterek açýlan afet hesabýna yatýrýlan paralarýn ailenin gýda ihtiyacýný dahi karþýlamayacak düzeyde olduðunu söyledi. Üç ailenin tekrar evlerine kavuþturulmasý için yetkililerden yardým beklediklerini dile getiren Temir, "Yangýnýn ardýndan bir yardým hesabý açtýk. Ayrýca dernek olarak hemþehrilerimize yardým çaðrýsýnda bulunduk. Ancak yapýlan baðýþlar üç ailenin gýda ihtiyacýný bile karþýlamýyor. Burada yaþayan üç aile de zaten küçük çapta hayvancýlýk yapan ve ancak kendi ihtiyaçlarýný karþýlayabilen dar gelirli ailelerdi. Yangýnda sadece evlerini deðil, bütün eþyalarý ile birlikte kýþlýk yiyeceklerini de kaybettiler. Ambarlardaki buðdaylarýna varýncaya kadar her þeyleri yandý. En azýndan malzeme ihtiyaçlarýný karþýlayacak kadar yardým bulabilseydik köylülerimiz iþçiliðini el birliði ile yaparak evleri yeniden inþa edecekti. Ancak bu küçük çaplý yardým kampanyalarý ile mümkün olmuyor. Acilen yetkililerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandý. Vizyontürk TV'de yayýnlanan Yöremiz Töremiz programý da yangýnla ilgili bir program çekimi yaparak yangýnzede ailelerin durumunu ekranla taþýdý. Haber Servisi Toprak analizi süresi uzatýldý Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, oðlu Kürþat Efe'yi sünnet ettirdi. Hamiyet-Özkan Þanal çiftinin oðullarý Kürþat Efe'nin sünnet düðünü ise Güleryüz Restaurant'ta gerçekleþtirildi. Sünnet düðününe AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek, Kooperatif Müdürü Yaþar Kiriþçi, 32 Nolu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi Baþkaný Hasan Eker, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, giriþimleri üzerine toprak analizi süresinin bitiþ tarihinin, 1 Eylül 2014'den 30 Ekim 2014'e uzatýlmasýna iliþkin Tarým Bakanlýðý tebliði, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Bayraktar, "Sorunu hem þifahen hem de yazýlý olarak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýza iletmiþ, çiftçimizin sýkýntýya girmemesi için toprak analizine ek süre verilmesini istemiþtik. Bu karar çiftçimizi rahatlattý" dedi. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, mazot ve gübre desteklemelerine iliþkin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn tebliðinin, 1 Ocak 2014'den geçerli olmak üzere 3 Haziran 2014'de yayýmlandýðýný anýmsattý. Desteklemelerden Çiftçi Kayýt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan, tebliðde belirtilen usul ve esaslara göre tarýmsal faaliyette bulunan üreticilerin yararlanabileceðine dikkati çeken Bayraktar, çiftçilere yýl içinde iþledikleri, ÇKS'de kayýtlý tarým arazisi büyüklüðü dikkate alýnarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapýlacaðýný belirtti. Tebliðe göre, arazi miktarý 1 dekarýn altýnda olan çiftçilere destekleme ödemesi yapýlmayacaðýný hatýrlatan Bayraktar, toprak analizi desteðinin de dekar baþýna 2,5 lira olarak belirlendiðini kaydetti. Bayraktar, þu bilgileri verdi: "ÇKS'ye kayýtlý, 50 dekar ve üzeri her bir tarým arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlýk alan için bir analiz olmak üzere Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yetkilendirilmiþ laboratuvarlarda 1 Ocak 2014 ile 30 Ekim 2014 tarihleri arasýnda toprak analizi yaptýrýlmasý zorunlu. Bu tarih uzatýlmadan önce 1 Eylül 2014 Pazartesi günü sona eriyordu. 50 dekarýn altýndaki tarým arazisi için toprak analizi þartý aranmýyor. ÇKS'ye kayýtlý, 50 dekar ve üzeri tarým arazi olan üreticilerimiz, artýk 1 Eylül 2014 Pazartesi günü deðil, 30 Ekim 2014 Perþembe günü mesai saati bitimine kadar toprak analizlerini yaptýrmalarý gerekiyor. Çiftçilerimizin, olasý sýkýþýklýklarla karþý karþýya kalmamalarý için son günü beklenmeden toprak analizlerini yaptýrmalýlar faydalarýna olur. Çünkü, toprak analizlerini belirtilen sürede yaptýran çiftçilerimiz, 31 Aralýk 2014 tarihine kadar tarým ilçe ve il müdürlüklerine baþvurup gübre desteklerinden yararlanabilecekler. Toprak analizlerini yaptýramayan üreticilerimiz, toprak analiz desteðinden de faydalanamayacaklar.." Bayraktar, toprak analizlerini yaptýran çiftçilerin, gübre ve toprak analizi desteðini almalarý için 31 Aralýk 2014 tarihine Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn il ve ilçe müdürlüklerine baþvuru süreleri bulunduðunu, ayný sürenin mazot desteði için de geçerli olduðunu belirtti. -DESTEK MÝKTARLARI- Þemsi Bayraktar, peyzaj ve süs bitkileri, özel çayýr, mera ve orman emvali alanlarýnda mazot destekleme tutarýnýn dekara 3,1 lira, gübre destekleme tutarýnýn 4,3 lira, hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarýnda mazot destekleme tutarýnýn dekara 4,6 lira, gübre destekleme tutarýnýn 6 lira, yaðlý tohumlu bitkiler ve endüstri bitkiler alanlarýnda mazot destekleme tutarýnýn 7,5 lira, gübre destekleme tutarýnýn 7,5 lira olacaðýný hatýrlattý. Uður ÇINAR Darýsý damatlýðýna Necati Þimþek, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkaný Nesimi Özkubat, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz,Bakkallar ve Bayiler Odasý Yönetim Kurulu üyeleri, bazý Ýlçe Oda Baþkanlarý, Oda Genel Sekreterleri ve çok sayýda davetli katýldý.

10 TEK 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 10 Beyne elektromanyetik uyarý belleði güçlendiriyor Beynin belli bir kýsmýný elektromanyetik titreþimlerle uyarmanýn bazý bilgileri hatýrlama yeteneðini güçlendirebileceði kaydedildi. Science dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya göre, ABD'de 16 gönüllü üzerinde yapýlan deney, uygulamadan sonra deneklerin hafýza testlerinde yüzde 30 daha az hata yaptýklarýný ortaya koydu. Bilim adamlarý þimdi bu tekniðin, yaþamýn ileriki yýllarýnda hafýza bozukluklarý ve kaybýna uðrayan insanlara yardýmcý olup olamayacaðýný araþtýrýyor. Baðýmsýz araþtýrmacýlar söz konusu yöntemi çok yaratýcý buldu. ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nde görevli araþtýrmacýlar deney sýrasýnda hipokampus diye bilinen özel sinir grubunu hedef aldý. Beynin bu bölgesi, bellek oluþumu sürecinde, ilgisiz bilgilerin birleþtirilmesinde, örneðin bir insanýn isminin veya bir gece önceki yemekte neler yendiðinin hatýrlanmasýnda temel rol oynuyor. Bilim insanlarý, ayrýntýlý beyin taramalarý kullanarak 16 deneðin her birinin beyinlerinde bu noktalara odaklandý ve buradaki temel belleði deðerlendirdi. Daha sonra, deneklere, bir yandan ilgisiz sözcükler dinletilirken bir yandan da insan yüzü fotoðraflarý gösterildi ve yüzlerle o sýrada iþittikleri sözcükleri eþleþtirmeleri istendi. Ardýndan deneklerin baþlarýna, hipokampus bölgesinin bulunduðu noktanýn hemen yukarýsýna kýsa elektromanyetik titreþim verildi. Bu deney, günde 20 dakikadan 5 gün boyunca devam etti. Hata yapma oraný düþtü. Gönüllüler deneyden sonra, hatta seanslarýn tamamlanmasýndan 24 saat sonra bile, benzer hafýza testlerinde çok daha baþarýlý oldu. Öncesi elde ettikleri sonuçlarla kýyaslandýðýnda yüzde 30 daha az hata yaptýklarý gözlendi. Denekler, beyne sýk aralýklarla elektromanyetik titreþimler veren cihazýn gerçek olmayan bir benzeriyle de ayný iþlemden geçirildi ve bu kez bellek testlerinde herhangi bir geliþme gözlenmedi. Araþtýrmayý yöneten Prof. Joel Voss, "Ýlk kez, yetiþkinlerin beyinlerinde, pek etki yapmayan ameliyat veya ilaç tedavilerine gerek kalmaksýzýn, özellikle bellek iþlevlerinde deðiþim saðlanabileceðini gösterdik. Beynin, müdahale edilmeksizin uyarýlmasý, yeni þeyler öðrenebilme yeteneðini de artýrmakta. Bu yöntem, bellek bozukluklarýnýn tedavisinde büyük yararlar saðlayabilir. Araþtýrmacýlar þimdi, belleðin yaþlanmayla nasýl deðiþtiðini inceliyor ve bunama belirtileri görülmeye baþlanan hastalarda deneylere baþlamayý umuyorlar. BBC Türkçe TOKÝ, esnaf mahalleleri kurmalý Meclis iki kez olaðanüstü toplanýyor Meclis, Cumhurbaþkanlýðý yemin törenin ardýndan bu kez Hükümet kurma çalýþmalarý için olaðanüstü toplanacak. Baþkaný Cemil Çiçek'in çaðrýsý ile 1 Eylül'de toplanacak olan Meclis'te, Hükümet programý okunacak. Hafta içinde Meclis'i bu kez "torba kanunu" görüþmek üzere AK Parti olaðanüstü toplantýya çaðýracak. Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkaný Ahmet Davutoðlu 1 Eylül Pazartesi günü Meclis'te ilk grup toplantýsýný gerçekleþtirecek. TBMM Genel Kurul toplantýsý öncesi Davutoðlu ilk kez Meclis grubuna hitap edecek. Grup toplantýsýnda ayrýca Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'na atanan Nurettin Canikli'den boþalan grup baþkanvekilliðine bir isim seçilecek. -HÜKÜMET PROGRAMI OKUNACAK- Çiçek'in çaðrýsý ile Meclis Genel Kurulu 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'de toplanacak ve 62. Hükümetin programý okunacak. TBMM Ýçtüzük gereði iki tam gün aradan sonra 4 Eylül Perþembe günü; Hükümet programý üzerine görüþmeler yapýlacak. Muhalefet partileri 62. Hükümetin programý üzerine eleþtiri ve önerilerini sunacaklar. Yine Ýçtüzük gereði 6 Eylül Cumartesi günü yeni Hükümetin güven oylamasý yapýlacak. -TORBA MESAÝSÝ YENÝDEN- AK Parti, hafta içi Meclis'i 7 Eylül'de toplanmak üzere yeniden olaðanüstü toplantý çaðrýsý yapacak. Ýçerisinde öðretmen atamalarý ve Soma'da meydana gelen maden kazasý ile ilgili deðiþikliklerinde yer aldýðý torba kanun tasarýsýnýn görüþmelerine devam edecek. Ardýndan CMK'da deðiþiklik öngören yasa teklifi görüþülecek. Meclis, Eylül tarihlerinde gündemindeki konularý görüþerek Meclis'i 1 Ekim'e kadar tatil edecek. Üniversite hayatlarýný Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarýnda barýnarak geçirecek öðrencilerin yurt baþvuru sonuçlarý açýklandý öðretim yýlýnda Lisans Yerleþtirme Sýnavýna girerek ilk defa herhangi bir yükseköðretim programýna girmeye hak kazanan hazýrlýk ve 1. sýnýf öðrencileri ile herhangi bir yükseköðretim kurumunda eðitimine devam eden ara sýnýf öðrencilerinin yurt baþvuru sonuçlarý, KYK'nýn þeklindeki internet adresinden öðrenilebilecek. Þehirlerin kimliðini oluþturan belli baþlý özelliklerin baþýnda yöresel yemek, giysi ve takýlar ile esnaf çarþýlarýnýn geldiðini söyleyen TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Ekonominin barometresi olan esnaf ve sanatkara, TOKÝ kentsel dönüþüm bölgelerinde mutlaka yer vermelidir. Kentler bina doldu. Sadece yüksek binalardan ibaret olan yerleþim yerlerinde esnaf mahalleleri kurarak kent dokusu korunmalý" dedi. Halka saðlanan olanaklarýn, esnafa da uygulanmasýný isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Þehirlerin çehrelerini deðiþtiren, hava sirkülasyonunu engelleyen TOKÝ yapýlaþmalarý, kent dokusunu koruyan esnaf mahalleleri ile dengelenmelidir. Uygun fiyat ve avantajlarla halkýmýzýn ev almasýný saðlayan TOKÝ, 8 yýlda 81 ilin 800 ilçesinde 2 bin 992 þantiyede 633 bin 336 konut üretti. Bu rakam, 100 bini aþkýn nüfuslu 25 þehre denk geliyor. Þehirlerin karakteristiðini en iyi esnaf dokusundan anlarýz. TOKÝ þehir gibi kurduðu mahallelerde halka hizmet verecek esnafýmýzý da unutmamalýdýr. Yapýlacak olan esnaf mahalleleri ile ekonominin kýlcal damarý olan esnafýmýz da düþünülmelidir. TOKÝ, esnafýmýzý avantajlý ve uygun fiyatlarla dükkan sahibi yaparak, onlarý ekonomiye kazandýrmalýdýr. Bu uygulama ile þehrin dokusu bozulmadan, ekonomik kültürü geleceðe taþýmak için esnafýmýz dükkan sahibi olurken, istihdam artýþý da saðlamýþ olacaktýr" diye konuþtu. KYK yurt baþvuru sonuçlarý açýklandý KYK yurtlarýnda kalan öðrenciler yurt ücretlerini düzenli olarak yatýrmak zorunda. Herhangi bir usulsüzlük ya da ücret yatmadýðý zaman öðrenci, yurttan ihraç ediliyor. Yurt baþvurularý esnasýnda ayrýca depozito ücreti de alýnýyor. Yurt ücretleri yaz aylarýnda da yatýrýlmaya devam ediliyor. KYK yurtlarýnda kalan öðrencilere barýnmanýn yaný sýra yemek yardýmý da yapýlýyor. Öðrenciler yemek ücretlerini kendileri öderken devletin kahvaltý ve akþam yemekleri için verdiði maddi destekten de yararlanýyor. Hazine 3 ayda 33.7 milyar TL iç borç ödeyecek Hazine Müsteþarlýðý, 2014 yýlý Eylül, Ekim ve Kasým aylarýný kapsayan 3 aylýk dönemde toplam 33.7 milyar TL'lik iç borç servisine karþýlýk 25.5 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleþtirecek. Hazine, Eylül ayýnda toplam 13.1 milyar TL'lik iç borç servisine karþýlýk toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanmaya gidecek. Hazine Müsteþarlýðý, 2014 yýlý Eylül, Ekim ve Kasým dönemi Ýç Borçlanma Stratejisi'ni açýkladý. Buna göre, Hazine, Eylül ayýnda toplam 13.1 milyar TL'lik iç borç servisine karþýlýk toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleþtirecek. Hazine Ekim ayýnda toplam 15 milyar TL'lik iç borç servisine karþýlýk toplam 10.5 milyar TL'lik iç borçlanma, Kasým ayýnda toplam 5.6 milyar TL'lik iç borç servisine karþýlýk toplam 5 milyar TL'lik iç borçlanma yapacak. Böylece Hazine 3 aylýk dönemde toplam 33.7 milyar TL'lik iç borç servisine karþýlýk 25.5 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleþtirilecek. -HAZÝNE, 3 AYDA 4.1 MÝLYAR TL'LÝK DIÞ BORÇ ÖDEYECEK- Hazine Müsteþarlýðý, Eylül'de 2.1 milyar TL, Ekim'de 1.1 milyar TL ve Kasým'da 0.9 milyar TL olmak üzere toplam 4.1 milyar TL düzeyinde dýþ borç ödemesi programlýyor. -EYLÜL VE EKÝM'DE DÜZENLENECEK ÝHALELER- Hazine Müsteþarlýðý, Eylül ayýnda 5 devlet tahvilinin iç borçlanma ihalesini gerçekleþtirecek. 29 ve 30 Eylül'de gerçekleþtirilecek 4 ihalenin ise valörü 1 Ekim olduðu için Ekim ayý ihraç takviminde yer alacak. Buna göre Hazine, 16 Eylül'de 14 ay (427 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracýný yapacak. 22 Eylül'de 5 yýl (bin 750 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracý ihalesi ile 7 yýl (2 bin 429 gün), 6 ayda bir kupon ödemeli, deðiþken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracý olacak. Hazine 23 Eylül'de 2 yýl (658 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracý ile, 10 yýl (3 bin 591 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracý olacak. Hazine Müsteþarlýðý'nýn 29 Eylül'de gerçekleþtireceði 5 yýl (bin 743 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracý ile 10 yýl (3 bin 640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracý ihalelerinin valör tarihi 1 Ekim olacak. 30 Eylül'de gerçekleþtirecek 2 yýl (651 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yýl (3 bin 584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerinin de valörü 1 Ekim olarak belirlendi. Hazine, 21 Ekim'de 13 ay (392 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleþtirecek. -KASIM'DA 3 ÝHALE DÜZENLENECEK- Hazine Müsteþarlýðý Kasým ayýnda 3 iç borçlanma ihalesi gerçekleþtirecek. Hazine, 17 Kasým'da 5 yýl (bin 694 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracýný gerçekleþtirecek. Hazine 18 Kasým'da 2 yýl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracý ile 10 yýl (3 bin 535 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracý olacak.

11 TEK 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ YILDIZ SPOR 11 'Genç Delikanlýlar' nostalji yaptý Golcü oynamadý Geçtiiðimiz aylarda ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý öncesinde bir araya gelen Genç Delikanlýlar ikinci buluþmasýný Cumartesi günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yaptýlar. Cumartesi günü iþadamý Uður Barlýk'ýn konuðu olarak Anitta Otel'de öðle yemeðinde bir araya gelen Genç Delikanlýlar burada yenilen maç yemeðinin ardýndan saat 15.30'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda sahaya çýktýlar. Beyaz ve kýrmýzý formalarla iki ayrý yaþ grubuna ayrýlan genç delikanlýlar birer devreli iki gösteri maçý yaptýlar. Cumartesi günü olmasý nedeniyle futbolseverlerin ilgi göstermediði karþýlaþmayý beyaz takým 4-2 kazandý. Genç Delikanlýlarýn futbolcu kadrosunda þu isimler yer aldý: Haþim Eðer, Ömer Dinç, Ekrem Özumar, Cemalettin Hoþgör, Sedat Damar, Enver Yýldýz, Erdal Sarýca, Saim Çilingir, Mustafa Koþar, Nihat Argut, Yusuf Öncül, Uður Barlýk, Uður Canbaþ, Yavuz Selim Sümer, Kamil Ýdukut, Mustafa Akça, Ýsmail Topuz, Kemal Topgül, Arif Çimen, Mustafa Özbayram, Aslan Doðan, Tevfik Zincirci, Mehmet Hacýismailoðlu, Birol Özkan, Rýdvan Samsunlu, Osman Masa, Mehmet Kümbül, Hüseyin Çelik, Zakir Kümbül, Talat Kutsal, Turgay Görkem, Kahraman Ölçer, Metin Eren, Lokman Akbýyýk, Sefer Kurtaran, Yýlmaz Nogay, Kemal Kayýþ, Remzi Genel, Necati Görkem, Mustafa Balaban.AdnanYALÇIN Çorum Belediyespor taraftarlarýnýn merakla beklediði yeri transfer Çaðlar Yýldýzer, Kayseri Þekerspor ile yapýlan özel maçta oynamadý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'ýn forma vermediði golcü futbolcu devre arasýnda 15 dakikada sahanýn etrafýnda koþu çalýþmasý yaptý. Golcü futbolcunun sahaya sürülmemesinin nedeni ise futbolcunun yorgun olabileceði ihtimaline baðlandý.adnan YALÇIN ASGD'den Ali Doðan'a teþekkür plaketi Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi Yönetimi, her yýl düzenlemiþ olduðu Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'na katkýlarýndan dolayý Ali Doðan'a teþekkür plaketi verdi. Turnuva boyunca oynanan maçlarý hakkýnda yaptýðý kritikleri ile turnuvaya renk katan ve okuyucular tarafýndan beðeni ile takip edilen Ali Doðan'a plaketini ASGD Þube Baþkaný Okan Ateþ verdi.adnan YALÇIN Ulukavak, Merzifon önünde galip Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta ilimizi temsil edecek olan Ulukavakspor yeni sezon hazýrlýklarýnda Cumartesi günü 1 Nolu Saha'da karþý karþýya geldiði maçta Amasya 1. Amatör Küme takýmlarýndan Merzifonspor'u 2-1 maðlup etti. Yeni sezon öncesi geçtiðimiz yýlýn kadrosunun büyük bölümü ile yollarýný ayýrarak yeni transferleri ile Merzifonspor önüne çýkan siyah beyazlýlar 19. Dakikada Yusuf'un ve 83. Dakikada Fethi'nin golleriyle Merzifonspor'u 2-1 maðlup etti. Konuk Merzifonspor'un golünü ise 23. Dakikada Gökhan kaydetti. Ýki takým geçtiðimiz hafta ilk kez karþýlaþmýþlar ve Merzifon'da oynanan karþýlaþma 1-1 sona ermiþti. ULUKAVAKSPOR: 2 MERZÝFONSPOR: 1 SAHA: 1 Nolu Saha HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Mahmut Selçok, Emrah Okan, Yunus Dursun Ýlk 11'ler ULUKAVAKSPOR: Mahmut, Sedat, Moubarak, Metehan, M. Ali, Fatih, Emre, Sefa (Fethi), Yusuf, Arif, Ahmet MERZÝFONSPOR: Engin, Þahin, Tuncay, Osman, Faruk, Gökhan, Ýsmail, Kadir Bayraktar, M. Ali, Batuhan, Sedat GOLLER: dk. 19 Yusuf, dk. 83 Fethi (Ulukavakspor), dk. 23 Gökhan (Merzifonspor) Adnan YALÇIN Ünyespor, Atakum'u tek geçti! 1-0 Gölcükspor, Tuzlaspor'u 2-1'le geçti Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele edecek olan Ünyespor lig hazýrlýklarýný kapsamýnda Ünye Þehir Stadý'nda konuk ettiði Samsun Süper Amatör Lig takýmlarýndan Atakum Belediyespor'u Atakan'ýn ilk yarýda attýðý tek golle 1-0 maðlup etti.ýkizce Lale Göl Tatil Köyü Tesislerinde kamp çalýþmalarýný sürdüren Ünyespor, 28 Aðustos 2014 Perþembe günü Ünye Þehir Stadý'nda Atakum Belediyespor ile karþý karþýya geldi. 14 Eylül'de baþlayacak lig öncesi kamp çalýþmalarýný sürdüren yeþil-beyazlýlar Atakum Belediyespor ile oynadýðý hazýrlýk maçýnda ilk kez taraftarýnýn karþýsýna çýktý. Saat 17.30'da baþlayan müsabakayý Ordu Bölgesi hakemlerinden Altan Serkan Yýlmaz yönetti.maça kalede Beytullah Yýldýrým, savunmada Ferda, Mehmet, Ýsmail Karayiðit, Samet Biber, orta alanda Ersin Gür, Özay Günay, Atakan Koç, Adnan Dönmez, Ýbrahim Karayiðit ve forvet hattýnda da Anýl on biri ile baþlayan yeþil-beyazlýlar rakip savunmanýn arkasýna atýlan toplarla gol aradý. Konuk Atakum Belediyespor'un orta alaný daha çok pas yaparak geçmeye çalýþmasý karþýsýnda Ünyespor savunmasýnda önemli bir hata yapmazken üstünlük sayýsý için gittiði rakip kalede Atakan'ýn vuruþunda rakip fileleri havalandýrdý ve 1-0 öne geçti. Maçýn 14. dakikasýnda geliþen Ünyespor ataðýnda sað çaprazda topla buluþan Adnan þýk ortasýnda ceza sahasý içinde penaltý noktasýna yakýn bir yerde topu önünde bulan Atakan'ýn geliþine plase vuruþu köþeden filelere gitti ve Ünyespor 1-0 öne geçti. Golden sonra biraz daha savunmayý düþünen yeþil-beyazlýlar Atakum Belediyespor ataklarýnda kalesinde önemli bir tehlike yaþamadý ve ilk yarýyý Atakan'ýn golüyle 1-0 önde tamamladý.karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda Atakum Belediyespor eþitlik golü için oyun kurarken Ünyespor hem skoru korumak hem de kontra ataklarla rakip kalede ikinci gol aramaya devam etti. Konuk takým zaman zaman Ünyespor'un eski oyuncusu Ýskender Aycan'ýn duran toplardan yaptýðý vuruþlardan gol bekledi ancak onun vuruþundan sonuç alamadý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda iki takým adýna pozisyon zenginliði yaþanmazken iki takýmýn da teknik adamý yaptýklarý oyuncu deðiþiklikleriyle yedek kulübesindeki oyuncularýna þans verme yoluna gittiler. Ünyespor'da ilk oyuncu deðiþikliði 58. Dakikada gerçekleþti. Bu dakikada Anýl'ýn yerine Volkan oyuna dahil olurken 61. Dakikada kaleci Beytullah yerini Ýsmail'e, 63. Dakikada Adnan yerini Oðuzcan'a 66. Dakikada Samet yerini Yunus Emre'ye ve 71. Dakikada da Atakan yerini takým arkadaþý Taner'e býraktý.karþýlaþmanýn son dakikalarýnda Atakum Belediyespor bir beraberlik golü için organize olmaya çalýþýrken net gollük pozisyona girmekte zorlandý. Konuk takýmda daha önce Ünyespor formasý giymiþ oyunculardan Azmihan Beslen, Ýskender Aycan ve Sadýk Agce de forma giydiler.karþýlaþmanýn bitiþ düdüðü ile Ünyespor, Ünye Þehir Stadý'ndaki bu ilk hazýrlýk karþýlaþmasýnda rakibini Atakan'ýn golüyle 1-0 maðlup etmiþ oldu. Karþýlaþmayý bir grup taraftar tribünden takip etti. Yeþil-beyazlýlar önümüzdeki günlerde Samsun Telekomspor ile bir hazýrlýk karþýlaþmasý daha oynayacak. Ünyespor'da takým kaptanlarýndan Volkan Bozkurt sakatlýðý nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Gölcükspor, Belediyespor'un grubunda bulunan Tuzlaspor'u 2-1 maðlup etti. Kýrmýzý-Siyahlý ekibin golleri yeni transfer Cemal ile Burak Süleyman'dan geldi. Gölcükspor, yeni sezon öncesi oynadýðý 5. hazýrlýk maçýnda gol ve galibiyetle tanýþtý. Gölcük Þirinköy Ýlçe Stadý'nda 3.Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u 2-1 yendi. Kýrmýzý-Siyahlý ekip maçýn daha baþýnda yenik duruma düþtü. 4. dakikada Mehmet'in golüyle 1-0 geriye düþen Gölcükspor ilk yarý biterken Cemal ile eþitliði saðladý. Ýkinci yarýda daha atak bir oyun sergileyen Gölcükspor, 81'de Burak Süleyman'ýn golüyle karþýlaþmayý 2-1 kazandý. Tuzlaspor'da Kocaelispor'dan transfer ettiði Ýzmitli oyuncu Melih Ahmet Kaçar sakatlýðý nedeniyle forma giyemedi. Melih Ahmet karþýlaþmayý tribünden takip etti. ENSAR ÇÝLEDEN ÇIKTI Tuzla maçýnda zaman zaman gergin anlar da yaþandý. Konuk ekibin sert oyunu Gölcükspor defansýnýn deneyimli ismi Ensar Çetinkaya'yý çileden çýkardý. Ýkinci yarýda kayarak sert müdahalede bulunan rakibine sinirlenen Ensar, rakip oyuncuyu ensesinden tutarak üzerine yürüyünce Gölcükspor Genel Kaptaný Adem Ellibeþ saha içine girerek Ensar'a baðýrdý. Bunun üzerine Ensar sinirinden formasýnýn önünü yýrttý. Bu ilginç görüntünün ardýndan sahada kalarak oyuna devam etti. Karþýlaþmayý Gölcük Belediye Baþkaný Mehmet Ellibeþ, kaymakam Adem Yazýcý, kulüp baþkaný Ýsmail Gençdemir ve yöneticiler takip etti. Darýca GB Genel Menajeri Ýlter Kasap, ligdeki rakipleri Tuzlaspor hakkýnda tribünde bol bol not aldý. SPOR SERVÝSÝ

12 Ýbrahim Ethem þaþýrttý 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ Transfer sezonunun baþýnda Çorum Belediyespor'a transferi gündeme gelen ancak transferi gerçekleþmeyen Belediyespor'un eski futbolcusu Ýbrahim Ethem, Belediyespor-Kayseri Þekerspor maçýný izlemeye gelenleri þaþýrttý. Spor Toto 2. Lig ekibi Gümüþhanesporla prensip anlaþmasýna varan Ýbrahim Ethem dün Kayseri Þekerspor formasý ile Belediyespor'a karþý sahaya çýkarak herkesi þaþýrttý. Adnan Yalçýn 13. Adam Vasat takýmý rahat yendiler Yeni transfer Turgay An'ýn futboluyla alkýþ aldýðý karþýlaþmada Belediyespor lige tam anlamýyla hazýr görünmedi Belediye zayýf rakibi önünde moral buldu 3-1 Spor Toto 3. Lig 1 Grup'ta þampiyonluk mücadelesi verecek olan Çorum Belediyespor, lig öncesi son provada 3. Lig ekibi Kayseri Þekerspor ile karþý karþýya geldi. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 17.00'de oynanan karþýlaþmada Çorum Belediyespor zayýf rakibi Kayseri Þekerspor'u birisi Kývanç'ýn ayaðýndan ikisi penaltýdan Oðuzhan Yalçýn'ýn golleriyle 3-1 maðlup etti. Konuk takýmýn tek golü ise yine penaltýdan Cemil'den geldi. Cumartesi günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 17.00'de baþlayan karþýlaþmayý Çorum bölgesi ulusal hakemlerinden Celal Bayraklý yönetti. Çok az sayýda seyircinin izlediði karþýlaþmayý protokolden sadece Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, yöneticiler Mustafa Özbayram, Fatih Özcan ve Kayseri Þekerspor baþkaný ile birlikte izledi. Kýzýlcabölükspor deplasmaný ile lige giriþ yapacak olan kýrmýzý siyahlýlar, vasat rakibi önünde oyuna hýzlý baþladý. 11. dakikada Turgay An'ýn ara pasýnda kaleciyle karþý karþýya kalan Kývanç vuruþunu yaptý direkten dönen topu kafayla tamamlayan Kývanç takýmýný 1-0 öne geçirdi. Golden sonra zayýf rakibi karþýsýnda ataklarýný sýklaþtýran Belediyespor 38 dakikada yine Turgay'ýn pasýnda ceza alanýna giren Oðuzhan Yalçýn'ýn düþürülmesinden kazanýlan penaltýyý Oðuzhan Yalçýn kullandý ve ilk yarýnýn skorunu belirledi 2-0. Ýkinci yarýya konuk ekip farký kapatmak için daha baskýlý oyun oynamasýna raðmen aradýðý erken gole ulaþamadý. Oyunun dengelendiði dakikalarda Belediyesporlu Buðra 63. Dakikada saðdan ceza alanýna girdiði anda kendini yerde buldu. Kazanýlan penaltýda topun baþýna yine Oðuzhan Yalçýn geldi topu kalecinin solundan aðlara gönderdi 3-0. Kayseri Þekerspor'un en azýndan bir gol amacýyla yoðunlaþtýrdýðý ataklarýnda 67. Dakikada kazanýlan penaltýyý konuk takýmdan Cemil aðlara gönderdi skor 3-1 oldu. Bu golden baþka gol sesinin çýkmadýðý karþýlaþmayý Belediyespor 3-1 kazandý. BELEDÝYESPOR: 3 KAYSERÝ ÞEKERSPOR: 1 STAD: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu HAKEMLER: Celal Bayraklý, Yüksel Basar, Ahmet Ecevit BELEDÝYESPOR: Fatih(Utku), Osman(Eray), Ýmam, Nedim(Furkan), Sefa Akýn(Sefa), Oðuzhan(Onur), Akýn, Turgay(Burak), Buðra(Ali), Murathan, Kývanç(Ender) ÞEKERSPOR: Sertaç, Ý. Ethem, Yasin(Doðancan), Birol, Ümit, Okan(Süleyman), Serkan, Tugay(Tolga), Cemil, Muzaffer(Altan), Zahid GOLLER: Dk 11 Kývanç, Dk 38 ve 63 Oðuzhan(pen)(Belediyespor), Dk 67 Cemil(pen)(K. Þekerspor) Turgay oyundan çýkarken alkýþlandý Gül'ü, Ýlhan Cavcav kýzdýrmýþ! Belediyespor Baþkaný Zeki Gül üstü kapalý olarak Gençlerbirliði Baþkaný Ýlhan Cavcav'ý sözünde durmamakla itham etti Belediyespor'un yeni transferi Çaðlar Yýldýzer'in imza töreninde Belediyespor baþkaný Zeki Gül, bir kulüp baþkanýný üstü kapalý ima ederek sözünde durmadýðýný söylemiþti. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün kendilerine verilen sözlerin yerine gelmemesi nedeniyle golcü transferinde gecikme yaþadýðýný belirtirken Gül'ün sözünde durmadýðýný üstü kapalý ima ettiði kulüp baþkanýnýn Ýlhan Cavcav olduðu öðrenildi.belediyespor yönetiminden sýzan bilgilere göre, ilk görüþmede Atabey Çiçek veya Berat Tosun'u Belediyespor'a verme sözü veren Gençlerbirliði Baþkaný Ýlhan Cavcav'ýn son görüþmede Atabey Çiçek ve Berat Tosun'u Belediyespor'a vermekten vazgeçmesi üzerine baþkan Zeki Gül, buna kýzarak imza töreninde verdikleri sözlerini yerine getirmiyorlar diyerek Ýlhan Cavcav'ý iþaret ettiði iddia edildi. Adnan YALÇIN Belediyespor mükemmel oynadý demeyi bende çok isterdim. Ancak vasat bir takýmý yendiler demek daha doðru geliyor. Karþýlaþmada Belediyespor'dan Turgay An alkýþý hakeden bir oyun ortaya koyarken, takým kaptaný Nedim'in gayreti, Buðra'nýn hýrsý, Oðuzhan Yalçýn'ýn adeta hocaya beni yabana atma der gibi iyi futbol oynama arzusu dikkat çekenler arasýndaydý. Yeni transferlere gelince kaleci Fatih zaman zaman üstüne gelen toplarý tutmak yerine yumruklamasý düþündürdü. Savunmada Akýn belli ki bir stopere göre topla yumuþak ancak saðlam bir savunmacýyým diyecek bir oyun henüz ortaya koyamadý. Sefa Akýn ise henüz hazýr görünmüyor. Diðer transferlerden Burak Seres ile Ali Kireþ ise belli ki hocayý onbir için ikna edememiþler. Alýnan transferlerde þuan için en beðenilen isim Turgay An oldu. KONTENJAN TRANSFER, NOKTA TRANSFER OLMALI Maçtan bir gün önce Belediyespor nihayet forvete golcü alýndý. Bana çok mantýklý bir transfer gibi gelmedi. Futbolcunun geçtiðimiz yýl attýðý gole itirazýmýz yok. Benim itirazým kontenjan alacaðýnýz futbolcu nokta transfer olmalýdýr. Ýçerdeki kontenjan futbolcularýnda saygý duyacaðý bir isim olmalýdýr. Art niyetli belediye yönetimi, Turgay An'ýn transfer edildiði gün yaptýðýmýz nokta transfer böyle olur haberini görmezden gelirken, Çaðlar transferindeki eleþtiri haberimizi art niyetli yorumlamýþlar. Haftalar süren golcü transferinde Gençlerbirliði, ve Gaziantepspor isimlerini kullanarak taraftarda beklentileri artýran siz deðimliydiniz sayýn baþkan ve transfer komitesi üyeleri. Þimdi ise golcü alma giriþimlerinizdeki baþarýsýzlýðýnýzýn üstünü örtmek için elinizden geleni yapýyorsunuz. Aslýna bakarsanýz, bu transferde akla çok þeyler geliyor. Sadece hemen ilkini söyleyeyim mesela; Denizli Büyükþehir Belediyespor 14 gol atmýþ bir futbolcusunu hem de sözleþmesi devam etmesine raðmen neden býrakýyor. Bir kez daha hatýrlatýyorum. Eðer ben yaptýðým haberlerimde zarar vermek istersem tam tersi davranýrdým. Aldýðýný transferleri överim, yenildiðinizde bile sizi överim. Aslýnda bir nevi dost sayýlýrýz; Dost acý söyler derler(!) Siz asýl þu soruya cevap verin transferlerinizi izleyerek mi aldýnýz yoksa aracýlarýn tavsiyesi ile mi aldýnýz? Baþkan Gül, söylediði gibi insani iliþkilerini kullanarak bu transferi yaptýysa geçtiðimiz yýl yaptýðýnýz transferleri de hatýrlatýrým. Onlarýnda hatalý olduðunu yazmýþtým. Nedense dostlarýnýzda transferlerinizde sizleri hep övmüþtü. SÝZDE ULUKAVAKSPOR'A AYNISINI YAPTINIZ? Her açýklamasý malzeme olan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, son basýn toplantýsýnda yine döktürdü. Neymiþ, kimse Belediyespor'a verdiði sözü tutmuyor muþ! Baþkan, sizden baþka Çorum'da kimse Gençlerbirliði'nden futbolcu alabileceðinize inanmadý. Bu yüzden yaptýðýnýz açýklamalar inandýrýcý gelmiyor. Hakikaten ne sandýnýz Gençlerbirliði baþkaný Ýlhan Cavcav'ýn, kimi istiyorsanýz alýn gidin diyeceðini mi sandýnýz. Ýlhan Cavcav, istediðiniz futbolcuyu verseydi. Siz, futbolcularýn istediði paralarý verebilecek miydiniz? Futbolcu sizi isteyecek miydi? Hatýrlar mýsýnýz sizde buna benzer bir davranýþý Ulukavakspor yönetimine yaptýnýz. Ulukavakspor yönetiminin destek ziyaretinde siyah beyazlý yönetime, iþiniz çok zor dediniz. Teknik heyetinizin uygun göreceði futbolcularý verebileceðinizi söylediniz. SADECE BU MEMLEKET ÝÇÝN ÇALIÞIYOR MUÞ! Hadi caným sizde, buna inanmamý mý bekliyorsunuz? Siz demiyor muydunuz, Belediyespor 3. Lig'e çýktýðýnda baþkanlýðý býrakacaðým diye, sonradan da Baþkan Muzaffer Külcü bizi göreve getirdi, Baþkan býrak demeden býrakamam diye. Demek ki sizde verdiðiniz sözleri tutamýyorsunuz? Aslýnda gidebilseniz. Dönüp ardýnýza bile bakmadan gidersinizde

13

14

15

16

17

18

19

20

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 93. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA KOMİTESİ : AFYONKARAHİSAR

19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 93. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA KOMİTESİ : AFYONKARAHİSAR 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 93. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA KOMİTESİ İLİ İLÇESİ : AFYONKARAHİSAR : SULTANDAĞI Kaymakam İlçe Jandarma Komutanı Belediye Başkanı İlçe Emniyet Müdürü İlçe Milli

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı