4 mezhep imamý din adýna iþkencelere maruz kalmýþtý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 mezhep imamý din adýna iþkencelere maruz kalmýþtý"

Transkript

1 Zafer sevinci 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 92. yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Atatürk Anýtýnda yapýlan törenin ardýndan saat 10.30'da ise Saat Kulesi yanýnda kortej geçit töreni gerçekleþtirildi.törene Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, vali yardýmcýlarý, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, gaziler, daire müdürleri, askeri erkan, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn... SAYFA 5 DE Örücü ve Türk Ailelerinin Mutlu günü Aslen Ýstanbullu olan ve Antalya Mastur'un müdürlüðünü yapan Örücü ailesinden Cem Örücü ile Türk ailesinden Spor Akademisi mezunu Çorumlu Gülay Türk'ün niþan ve kýna gecesi Çorumda gerçekleþti. Öðretmen evinde gerçekleþen niþan töreninde yüzükleri Vali Sabri Baþköy taktý. SAYFA 2 DE 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Demer'den KPSS Türkiye dereceleri Muharrem Özkan Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Oda Genel Sekreteri Uzman Dr. Mustafa Sungur ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odasýna tanýþma ziyaretinde bulundular. Ziyarette açýklamalarda bulunan Dr. Mustafa Azak, yeni oluþturduklarý Tabip Odasý olarak hem Çorum'a, hem de Çorum'daki saðlýk camiasýna hizmet edeceklerini söyledi. SAYFA 5 DE Fen Lisesi mezunlarý hasret giderdi Çorum Fen Lisesi'nden mezun olan öðrenciler ilk defa düzenlenen mezunlar buluþmasýnda bir araya geldiler. Mezun öðrenciler, 30 Aðustos 2014 Cumartesi günü saat 12.00'da okul bahçesinde buluþarak hasret giderdiler. Çorum Fen Lisesi Mezunlarý Derneði Baþkaný Selda Tarhan yaptýðý... SAYFA 7 DE 4 mezhep imamý din adýna iþkencelere maruz kalmýþtý Türk Eðitim Sen Vali Baþköy'den soruþturma izni istedi Türk Eðitim Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Avukatý Özgür Öztekin yönetici deðerlendirme süreci ile ilgili olarak, Çorum Valisi Sabri Baþköy'ü ziyaret ettiler.türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn ziyarette yaptýðý konuþmada, Çorum'da deðerlendirmeye tutulan 171 okul müdüründen sadece 103'ünün barajý geçtiðini söyledi. SAYFA 4 DE SAYFA 3 DE Bayram Sakallý'nýn torunu, Mehmet ve Nuray Sakallý'nýn oðullarý ile Halil Sakallý'nýn yeðeni Erkam Sakallý erkekliðe ilk adýmýný attý. Cumartesi günü gerçekleþen sünnet düðün yemeðinde Çorum dýþýndan ve Çorum civarýndan gelen çok sayýda davetli bir araya geldi yýllarý arasýnda Çorum Ýmam Hatip Lisesinde Meslek dersi öðretmeliði yapmýþ olan 'Hayatýn Cilveleri' ve 'Ýçimizdeki Düþman' isimli eserleri kaleme alan Ýlahiyatçý yazar Bekir Dündar hoca, kýsa adý ÇODÝMDER olan Çorum Diyanet Mensuplarý Derneðinin davetlisi olarak Çorum'a gelerek sevenleri ile bir araya geldi. Önce Devlet Tiyatro salonunda sonrasýnda ise eski dostlarýný mekanlarýnda ziyaret ederek sohbet ve hasret giderme imkaný bulan Bekir Dündar Hoca'nýn Devlet Tiyatro salonunda ' Geçmiþ kavimlerin baþýna gelenler ve Biz' konulu konferansý ilgi ile izlendi. Ýlahiyatçý-Yazar Bekir Dündar Sakallý ailesinin veliahttý ' Sünnet oldu' SAYFA 6 DA Memur Sen yüksek lisans eðitimi sona erdi Tatil dönüþü kaza SAYFA 7 DE ðitim Bir Sen ve Büro Memur Sen Çorum Þubeleri tarafýndan ortak düzenlenen yüksek lisans eðitiminden mezun olan kursiyerler diplomalarýný... SAYFA 2 DE Gençlerden anlamlý ziyaret SAYFA 4 DE Yaðmur Damlasý'ndan sünnet þöleni Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin sünnet þöleni geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirildi.derneðin yardým merkezinde yapýlan þölen.. SAYFA 6 DA

2 TEK 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 2 YILDIZ AJANDA Ýmsâk : 04:27 Güneþ : 05:59 Öðle : 12:48 Ýkindi : 16:27 Akþam : 19:24 Yatsý : 20: Özbekistan'ýn Ýstiklâli (1991) - Uþak'ýn kurtuluþu (1922) - II. Dünya Harbi'nin baþlamasý (1939) - Dünya Barýþ Günü ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR CAN DOSTU SPOR MERKEZÝ NE BESYO MEZUNU VEYA SPORTÝF DENEYÝMÝ OLAN BAYAN ELEMAN ARANIYOR ÝRTÝBAT BAHÇELÝEVLER MAH. ÞENYURT CADDESÝ NO 25 TEL CEP Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: EYLÜL 2014 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Örücü ve Türk Ailelerinin Mutlu günü Aslen Ýstanbullu olan ve Antalya Mastur'un müdürlüðünü yapan Örücü ailesinden Cem Örücü ile Türk ailesinden Spor Akademisi mezunu Çorumlu Gülay Türk'ün niþan ve kýna gecesi Çorumda gerçekleþti. Öðretmen evinde gerçekleþen niþan YÝTÝK Çorum un Bayat Ýlçesi Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Arif oðlu Ercan Þahin Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : töreninde yüzükleri Vali Sabri Baþköy taktý. 30 Aðustos zafer bayramý gibi anlamlý bir günde evliliðe atýlan ilk adým da mutluluk temennisinde bulunan Sabri Baþköy, "Bu vesile ile bir kezde burada hepimizin zafer bayramýný kutluyor ve Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" þeklinde konuþtu. Mastur Müdürü Damat Cem Örücü ise," Allah her ilimize Sabri Baþköy gibi samimi ve halktan biri olan vali nasip etsin. Sayýn Valimizin teþrifleri bizleri onurlandýrdý. 6 Eylül 2014 tarihinde Antalya Kervansaray Lara otelinde düðünümüze de bekliyoruz. Darýsý tüm bekarlarýn baþýna" þekline konuþtu. Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Muhabirler Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Adnan YALÇIN Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Namaz kýlmak, yalnýz Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir. Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Bana Özlemin Kaldý ey yýllardýr içimde besledigim kanarya senin o sulusepken, yeþil gözlerin varya gökleri denizin elinden aldý fýrtýna delirdi; deniz bunaldý kýzýl tüylü kanatlarýn firakýný cekti uzaklara resimlerini bana özlemin kaldý patikalar ustune yasýverdin adýmý acýmasýz,her aksam ciðnedin feryadýmý ey yýllardýr içimde besledigim kanarya senin o sulusepken goslerin varya sanki bir alev topu, yakar hayallerimi her ikindi sonrasý ruhumun topraðýna garip tohumlar gibi atarým ellerini sana mahsun bir umut, desemmi bilmiyorum sana çýlgýn bir bulut, desemmi bilmiyorum derin bir ucurumda arýyorum kalbini ya gel, yabeni unut, desemmi bilmiyorum ey yýllardýr içimde besledigim kanarya senin o sulu sepken yeþil goslerin varya ruyalarýmý caldý sevda ýrmagýnda sular alcaldý son bahar ugradý yureðimize sararttý gülleri, yaseminleri bana özlemin kaldý Nurullah Genç HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,160 2,163 EUR 2,838 2,841 STERLiN 3,587 3,591 JPY YENi 2,076 2,078 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BOZDOÐAN ECZANESÝ TEL CEMÝLBEY CAD. 74/E CUMA PAZARI YANI ZÜLAL ECZANESÝ TEL: EÞREF HOCA CD. 21/ A - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 TEK 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 3 4 mezhep imamý din adýna iþkencelere maruz kalmýþtý Program Hafýz Ýmam Numan Acer in Kur-an Tilaveti Okumasý ile baþladý yýllarý arasýnda Çorum Ýmam Hatip Lisesinde Meslek dersi öðretmeliði yapmýþ olan 'Hayatýn Cilveleri' ve 'Ýçimizdeki Düþman' isimli eserleri kaleme alan Ýlahiyatçý yazar Bekir Dündar hoca, kýsa adý ÇODÝMDER olan Çorum Diyanet Mensuplarý Derneðinin davetlisi olarak Çorum'a gelerek sevenleri ile bir araya geldi. Önce Devlet Tiyatro salonunda sonrasýnda ise eski dostlarýný mekanlarýnda ziyaret ederek sohbet ve hasret giderme imkaný bulan Bekir Dündar Hoca'nýn Devlet Tiyatro salonunda ' Geçmiþ kavimlerin baþýna gelenler ve Biz' konulu konferansý ilgi ile izlendi. Programdan önce Hafýz Ýmam Numan Acer Kuran-ý Kerim okudu. Takdim konuþmasýný ise dernek baþkaný Adem Duru yaptý. Bekir Dündar Hoca Müslüman bir kiþinin her þeyden önce yaþantýsý ile örnek olmasý Ýlahiyatçý-Yazar Bekir Dündar gerektiðini belirterek," Bütün Peygamberlerin birinci ana davasý Tevhit olmuþtur. HZ. Ali efendimizi öldürenler HZ Ali efendimizi ( Haþa) Dinden çýktý diye öldürmüþlerdi. Ýmam Azam Ebu Hanifeyi zamanýn ulemasý 2 defa Ýmana davet etmiþti. Hz. Mevlana ya Moðal Casusu denmiþti. Mevlana Halid-i Badedi HZ. Lerine YOGÝ denmiþti. 4 Mezhep imamýnýn tamamý din adýna adýna iþkencelere maruz kaldýðý kaynaklar ile sabittir. Malesef bölgemizde yaþanan acý olaylar da ibret vericidir. Karþý karþýya gelenler ve birbirlerine kurþun atanlar her ikisi de çýkýyor, 'Allahu ekber' diye adam öldürüyorlar. IÞÝD diye bir takým caniler çýkmýþ kelle kesiyorlar. Bu canice hareket asla müslümanlýkla baðdaþtýrýlamaz. Malesef Ýslam coðrafyasýnda yaþanan oyunlar ibret vericidir. Mekke fethedildiðinde ölenlerin toplam sayýsý müþriklerden 70 müslümanlardan ise 3-4 kiþiydi. Müslümaným diyen kiþi müslüman gibi yaþamalýdýr. Temel sorun burada baþlamaktadýr." þeklinde konuþtu ÝSDAK,''dan "Zafer ve Bayrak Yürüyüþü" Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði (ÝSDAK) bu yýl "ÝSDAK 1. Zafer ve Bayrak Yürüyüþü" etkinliði düzenledi.etkinlik kapsamýnda Ýskilip'e baðlý Ahlatcýk köyü Selbasan Mevkii ile Akpýnar köyü giriþine bayrak direði dikildi ve Türk Bayraðý göndere çekildi.ahlatçýk Selbasan'dan baþlayan yürüyüþ Akpýnar Köyü giriþinde bulunan Ýlahiyatçý Yazar Bekir Dündar: zirvede tamamlandý. Yürüyüþ sonrasýnda saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý ile bayrak göndere çekildi. Yürüyüþe Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkaný Ýsmail Týðlý, Köylere Hizmet Götürme Birliði Baþkaný Mehmet Gürbüz, ÝSDAK Dernek yöneticileri ve üyeleri ile Akpýnar köyü sakinleri katýldý. Haber Servisi -"HZ. ALÝ EFENDÝMÝZ, KARDEÞÝ AKÝL'ÝN HAZÝNEDEN TALEP ETTÝÐÝ PARAYI ÞÝDDETLE REDDETMÝÞTÝ"- Sonradan Müslüman olan Ýngiliz Entellektüel bayan bir yazar'ýn Müslüman olup, Türkiye ye gelerek bir süre kaldýktan sonra ' Daha önce müslüman olmamýþ olsaydým burada yaþananlarý gördükten sonra müslüman olmak istemeyebilirdim' þeklinde görüþ belirtmesinin düþündürücü ve ibret verici olduðuna vurgu yapan Bekir Dündar Hoca," Müslüman yalan söylemez, iftira atmaz. Gýybet ve zulüm yapmaz, zina yapmaz, bilerek rüþvet, kul hakký ve haram yemez" Þeklinde konuþtu. Bekir Dündar Hoca verdiði örnekler arasýnda Hz. Ali efendimiz döneminde yaþanan bir olayý da naklederek," HZ. Ali efendimiz ( R.A.) Halife iken kardeþi Akil yanýna gelerek der ki," 40 Bin dirhem borcum var. Ýnsan içine çýkamýyorum. Bana 40 Bin Dirhem ver." HZ. Ali efendimiz ise," Ben ancak maaþ günüm geldiðinde en fazla bana ait olan maaþýmýn tamamýný verebilirim. O da bir kaç Dirhemdir" demesi üzerine Kardeþi Akil, " Hazineden ver " demesi üzerine HZ. Ali Efendimiz ( R.A.) Hazine benim, bizim deðildir. Devletindir. Tüm halkýndýr. Oradan 1 kuruþ haksýz yere verilmez." Demesi üzerine Akil kýzarak devesine biner ve Soluðu Muaviye'nin yanýnda yer alýr. Ayný þekilde Muvayiye'ye derki: ' Ýnsan içine çýkamýyorum. 40 Bin Dirhem borcum var demesi üzerine Muaviye HZ. Ali den isteseydin der. Akil ise, Kardeþim Ali den istedim vermedi deyince Muaviye bundan haz alarak," Þu 40 Bin Dirhemi al borcunu öde, þu 40 Bin Dirhemi al eþinle dostunla harca þu 40 bin Dirhemi de al lazým oldukça kullanýrsýn" demesi üzerine HZ.Ali nin kardeþi Akil büyük bir sevinçle parayý alarak uzaklaþmak ister. Bunu gören Muaviye," Dur bakalým nereye bizim de senden isteðimiz olacak der" Akil ne istiyorsun? deyince Muaviye der ki," Kürsiye çýkacaksýn, Ali yi kötüleyeceksin ona lanet okuyacaksýn" demesi üzerine Akil önce kabul etmek istemese de sonrasýnda para için bu talebi kabul eder. Evet Malesef geçmiþ Kavimlerin baþýna gelenler adýna ibretlik çok sayýda yaþanmýþ olaylar vardýr. Bugün bizlere düþen Dua ve Müslüman olarak çalýþmaktýr. Her dönemin imtihanlarý benzerlikler arz ettiði gibi farklý zamanlarda farklý Konjönktürlerde farklý imtihanlara da rastlanabilir" þeklinde konuþtu. Bahadýr Ömer Yücel- Yasin Yücel Demer'den KPSS Türkiye dereceleri 2014 KPSS Lisans sonuçlarýna göre Demer-Ýhtiyaç yayýnlarý KPSS kurslarýna katýlan öðrenciler Türkiye'de ilk 100'de 38 dereceye girdiler. Dershane Müdürü Muharrem Özkan yaptýðý açýklamada, Türk Dili ve Edebiyat Öðretmenliði mezunu Zehra Gan'ýn KPSSP10 puan türünde alanýnda Türkiye'de 6. Çorum'da 1.si, Fen Bilgisi Öðretmenliði mezunu Eren Baþoðlu'nun KPSSP10 puan türünde alanýnda Türkiye 13. Çorum'da 1.si ve Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri mezunu Feyyaz Gökel'in KPSSP79 puan türünde alanýnda Türkiye 18.Çorum'da 1. olduðunu kaydetti. Muharrem Özkan, uzun yýllardýr KPSS öðretmenlik, memurluk ve A- Grubu sýnavlarýna kursiyer hazýrlayýp her yýl Türkiye ve Ýl dereceleri çýkarmanýn gururunu yaþadýklarýný belirterek, Türkiye ve Çorum'da dereceye giren Demer-Ýhtiyaç yayýnlarý öðrencilerini ve bu baþarýda emeði geçen tüm öðretmenleri kutladý.bahadýr YÜCEL Zehra Gan Feyyaz Gökel Muharrem Özkan Eren Baþoðlu ÇEKÜD'ten öðretmenlere 'Çevre' eðitimi Rektör Alkan'dan Zafer Bayramý mesajý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýnda, "30 Aðustos 1922 tarihinde birbirine kenetlenmiþ olan milletimiz, vatanýna, özgürlüðüne ve deðerlerine olan aþký ve inancý ile tüm imkânsýzlýklara raðmen, ülkemizi iþgal etmek isteyen devletlere karþý þanlý bir zafer kazanmýþtýr. Baðýmsýzlýk ve hürriyet fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki haklý yerini alan bu Zafer, ülkemizi iþgal etmek isteyen devletlere karþý, ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhu sayesinde tüm dünyaya okumuþ olduðu þanlý bir destandýr" ifadelerini kullanan Rektör Alkan, "Ulusumuzun milli birlik ve beraberlikten aldýðý bu güçle vatanýmýzýn bütünlüðünü, özgürlüðünü ve manevi deðerlerini her zaman koruyacaðýna olan inancýmla, 30 Çevre Kuruluþlarý Dayanýþma Derneði (ÇEKÜD) ve Milli Eðitim Bakanlýðý iþbirliði ile2-5 Eylül tarihlerinde eþ zamanlý olarak 81 ilde, öðretmenlere yönelik "Çevre" konulu hizmetiçi eðitim kursu düzenlenecek. Çevre ve Þehircilik, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýklarý (Orman Genel Müdürlüðü ve Doða Koruma Milli Parklar Müdürlüðü) da eðitici görevlendirerek kursa destek verecekler. Hizmetiçi eðitimde, teknolojik ürünlerin, aþýrý tüketim alýþkanlýklarýnýn, israf ve gösteriþe dayalý ben merkezli yaþam felsefesinin, endüstriyel kirlenme ile baþlayan çevre sorunlarýný son derece geniþlettiði göz önünde bulundurularak halký bilinçlendirmede öðretmen-öðrenci arasýndaki etkili eðitim-öðretim yöntemi araç olarak kullanýlacak. Çevre bilinci ve sorunlarý hakkýnda donanýmlý hale getirilecek öðretmenlerin bilgi birikimlerini öðrencilere aktarmasý ile çevrenin korunmasý ve geliþtirilmesi, çevre sorunlarýnýn çözümlenmesi konularýnda örgün ve yaygýn eðitim kurumlarýnýn katýlýmlarý ilegeniþ bir fayda saðlamak amaçlanýyor. Program çerçevesinde, Çevre ve Ahlak, Ormanlarýn Önemi, OrmanlarýnFaydalarý, Türkiye'nin Orman Alanlarý, Doða Koruma ve Biyolojik Çeþitlilik, Ekoloji,Çevre Kirliliði ve Etkileri, Çevre Kirliliðini Önlemek Ýçin Alýnacak Önlemler, Küresel Isýnma, Ýklim Deðiþikliði, Atýklar ve Geri Dönüþüm, Yenilenemez Enerji Kaynaklarý, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý, Enerji Kirliliði, Enerji Verimliliði gibi çevre konularý öðretmenlere aktarýlacak, eðitimin son gününde ise yerel çevre sorunlarý ile ilgili atölye çalýþmasý yapýlacak.2 Eylül Salý günü baþlayacak olan Çevre Konulu Hizmetiçi Eðitim Programý,5 Eylül Cuma günü sona erecek ve baþarýlý olan kursiyerlere sertifika verilecek. Haber Servisi Aðustos Zafer Bayramýmýz münasebetiyle baþta Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük zaferi bize armaðan eden Ýstiklâl mücadelemizin bütün kahramanlarýný, mukaddes vatanýmýz için canlarý pahasýna görev yapan aziz þehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anýyor, tarihimizin dönüm noktalarýndan biri olan 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný en içten duygularýmla kutluyorum" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL

4 TEK 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 4 30 Aðustos birlik ve beraberliðin zaferidir Memur Sen yüksek lisans eðitimi sona erdi Memur Sen'e baðlý Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, 30 Aðustos Zaferinin Türk milletinin birlik ve beraberliðinin zaferi olduðunu ifade etti.cengiz, "Baðýmsýzlýk mücadelemizin en önemli adamlarýndan biri olan 30 Aðustos Zafer Bayramýný büyük bir gurur ve coþkuyla kutluyoruz. Aziz milletimiz Malazgirt, Kosova ve Mohaç zaferlerini de hep bu ayda kazanmýþtýr. Bu ayda kazanýlan ve bugün kutladýðýmýz 30 Aðustos zaferi ise milletimizin yeniden diriliþidir. Þehit kanlarýyla sulanmýþ bin yýllýk vatanýmýza göz dikenlere verilmiþ onurlu bir cevaptýr. Milletimizi esir etmeye çalýþan emperyalist güçlere karþý kadýnýyla, çocuðuyla, top yekûn verildiði bir savaþýn sonucunda kazanýlan zaferlerin destanýný n yazýldýðý gündür" dedi.cengiz, "Bugünde içinde bulunduðumuz zorluklarý açmak için yapýlmasý gereken birlik ve beraberliðimize giden yollarda kilit taþlarýný saðlamlaþtýrmak bunu bozmaya çalýþanlara karþý güç birliði yapmaktýr. Baðýmsýzlýðýmýzý ve özgürlüðümüzü dünyaya haykýran bu zaferin mimari olan atalarýmýz gibi farklýlýklarýmýzý çatýþma ve gerginliklerin nedeni olarak deðil milletimizi zenginleþtiren bizi birbirimize kenetleyen birlik beraberliðimizi güçlendiren unsurlar olarak Gençlerden anlamlý ziyaret görmeliyiz. Tüm enerjimizi daha özgür, daha müreffeh, daha demokratik, daha kalkýnmýþ bir Türkiye için harcamalýyýz. El ele vererek dünyanýn en saygýn ve güçlü ülkelerin arasýna girmeliyiz. Bu duygularla milletimizin Zafer Bayramý'ný kutluyoruz" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL Eðitim Bir Sen ve Büro Memur Sen Çorum Þubeleri tarafýndan ortak düzenlenen yüksek lisans eðitiminden mezun olan kursiyerler diplomalarýný aldýlar.eðitim Bir Sen Ýl Baþkanlýðýnda düzenlenen diploma töreninde konuþan Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Memur Sen ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda Çorum'da baþlatýlan yüksek lisans eðitimine 40 kiþinin katýldýðýný söyledi.yüksek Lisans programýna katýlan kamu çalýþanlarýnýn Çorum'da aldýklarý 8 aylýk eðitimi baþarýyla tamamladýklarýný ve diploma almaya hak kazandýklarýný dile getiren Cengiz, "Sendikalarýmýzca düzenlenen bu tür sosyal ve kültürel etkinler bundan sonra da devam edecektir. Memur Sen, Ýhtiyaç Akademi ile yaptýðý anlaþmayla uzaktan eðitim kurslarý sayesinde üyelerimize, eþlerine, çocuklarýna ve üyelerinin birinci derece yakýnlarýna, yüzde 30 indirimli olarak tüm sýnavlara hazýrlanma fýrsatý sunuyor. Memur Sen üyeleri ve yakýnlarý, KPSS, ALES, YDS, DGS, LYS, YGS, sertifika programlarý, yabancý dil programlarý, kiþisel geliþim kurslarý ve görevde yükselme sýnavý gibi yýl içinde açýlan bütün sýnavlara ihtiyaç akademi dershanelerinin uzaktan eðitim kurslarý aracýlýðýyla daha uygun sýnavlara hazýrlanma imkanýna kavuþmakta" dedi. Konuþmanýn ardýndan eðitimi baþarýyla tamamlayanlara diplomalarý verildi. Törene Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Büro Memur Sen Tokat Þube Baþkaný Ýrfan Kucur, Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Yüksek Lisans Eðitim Koordinatörü Okþan Kocabaþ, Ýmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Kýr, bazý sendika yöneticileri ve kursiyerler katýldý. Yasin YÜCEL Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya, beraberinde, gençlik merkezi gençlik liderleri ve gençlik merkezi üye gençleri ile birlikte Kore ve Kýbrýs Gazileri Derneði Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Karakaya, ziyarette yaptýðý konuþmada, ülkemizde yaþayan herkesin rahat ve huzurlu bir þekilde yaþamlarýný sürdürmesinde en büyük katkýnýn önce þehitler sonra da gazilerin sayesinde olduðunu bu bilincin gençlere aktarýlmasý gerektiðini söyledi.gençlik merkezi gençlerinin her zaman þehit aileleri ve gazilerin yanlarýnda olduklarýný hatýrlatan Karakaya, þunlarý kaydetti:"ülkemizi canlarý pahasýna koruyan þehitlerimizi rahmetle anýyor, gazilerimize Allah'tan acil þifalar diliyoruz. Sýnýrlarýmýzýn güvenliðini saðlamak, bayraðýmýzýn þerefli itibarýný korumak uðruna canlarýný veren aziz þehitlerimizin ve yaralanan deðerli gazilerimizin her zaman yanýndayýz." Karakaya, konuþmasýnýn ardýndan Gençlik Merkezi adýna Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül'e hediye takdim etti.þube Baþkaný Muharrem Gül ise hatýrlanmanýn özellikle de gençler tarafýndan hatýrlanmanýn güzel olduðunu, Malazgirt Zaferinin ve Zafer Bayramýnýn yýl dönümünde gerçekleþen bu ziyaretin daha manidar olduðunu ülkenin bu gençlere ihtiyacýnýn olduðunu belirterek Gaziler Derneði adýna Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya'ya plaket sundu. Haber Servisi "Gerekçesi olmadan verilen her puan hukuka aykýrýdýr" Kamu Sen Ýl Temsilcisi Fatih Gök, "Ülkemizde uzun bir zamandýr devam eden ötekileþtirme politikalarýnýn, bizden olmayan yaþamasýn anlayýþýnýn, ayrýþtýrarak güçleneceðiz fikrinin son eseri maalesef ki Milli Eðitimi bitirme kampanyasý olmuþtur" dedi. Yayýnladýðý basýn açýklamasýnda, "Ülkenin her kurumunu "Yeni Türkiye" adý altýnda negatif çalýþmalar ile deðiþtirmeye ve yeniden þekillendirmeye çalýþan siyasal iktidar, kadrolaþmalarý kendi fikriyatýnda insanlar ile yaparken masum devlet memurlarýný da adeta kýyýma uðratmaktadýr" diyen Fatih Gök, "Kendi siyasal fikri ile uyuþmayan her insaný "paralel" diye suçlayan iktidar, 'benim ilkem, önce ülkem' diyen ve hiçbir grup ile baðlantýsý olmayan eðitimcileri yeni hedef haline getirmiþtir yýllýk okul müdürlerinin bilgisi, becerisi, kýdemi hiçe sayýlmýþ ve bu yöneticilerin görevine son verilmiþtir. Bu durum eðitimde büyük infiale, kutuplaþmalara, çatýþmalara yol açacaktýr. Okul yöneticiliði koltuðunda artýk hak eden deðil; torpili olan, kiþisel iliþkilerini kullanan, siyasi ve ideolojik davrananlar oturacaktýr. Çorum'- da da yürekleri vatan sevgisiyle yanan ve adalet abidesi olan, Türk Eðitim Sen'li okul müdürlerimiz görevlerinden alýnarak yerlerine AK Parti'nin arka bahçesi olmayý gurur sayan sendikanýn üyeleri ile doldurulmaya çalýþýlmaktadýr. Önceliði eðitimde baþarý, okullarda kalite, öðrencilerde baþarý ve tebessüm, öðretmen odasýnda huzur olmayan ama fýrsat bulduðu an emir aldýklarýna "bir emriniz var mý efendim, saygýda kusurumuz olmaz abimiz" diyen genetiði ile oynanmýþ insanlar makamlara haksýzca getirilmeye çalýþýlmaktadýr. Varsýn birileri yüce Allah (c.c) den ve esas hesap gününden korkmasýn biz iman etmiþ kullar olarak hesap gününe ve kul hakkýna inanýyoruz. Fani dünyada birilerinin adamý olarak koltuklara oturmaktansa "Her devrin adamý deðil, her devirde adam olarak" baþým dik alnýmýz ak bir hayat sürmeye razý oluruz. Þair diyor ya "Cehennem olsa gelen göðsümüzde söndürürüz, Bu yol ki hak yolu dönmek bilmez yürürüz." Deðerlendirme sonuçlarýna göre, torpili olan, iktidara yakýn duran, malum sendikaya üye olan okul yöneticilerine yüksek puan verilmiþtir. Öðretmen, okul aile birliði baþkan ve baþkan yardýmcýsý, öðrenci eðerlendirmesinden tam puan ya da yüksek puan alan okul yöneticilerinin büyük bir kýsmý her ne hikmetse ilçe milli eðitim müdürü ve ilçe milli eðitim þube müdürlerinden çok düþük puanlar almýþtýr. Bunun tersi de yaþanmýþ, mesai arkadaþlarýndan düþük puanlar alanlara da- þayet yandaþ ise- Ýlçe Milli Eðitim Müdürü ve Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri tarafýndan yüksek puanlar verilmiþ, bu kiþilerin 75 puan almalarý saðlanarak, görev süreleri uzatýlmýþtýr. Atamalarda kendi fikrinden olmayan herkese düþük not veren ama kendileri için takla atmayý bilenler için 75 ve üzeri not verenlere seslenmek istiyorum; sizin gibi düþünmeyen ama okulunda baþarýlý yöneticilik yapanlarýn kul hakkýný nasýl ödeyeceksiniz. Bu memlekette yalnýzca sizin gibi düþünenler mi baþarýlý? yalnýzca sizin gibi düþünenler mi zeki? Sizler bu sorularýn cevabýný veremeyecek kadar haksýz ve arsýz olduðunuz için cevabý haksýzlýða uðrayan tüm eðitimciler adýna biz veriyoruz; o makamlara atamaya korktuðunuz eðitimciler þerefini ve haysiyetini satmayacak kadar çelik iradeli ve Baþarlýdýr, iþte bundan dolayý korkuyorsunuz! Kul hakký nedir bilen, "Mazlumun bedduasýndan sakýnýnýz çünkü onun duasýyla Allah arasýnda perde yoktur" hadisini kendine þiar edinen, "Eksik ölçüp noksan yapan hilekârlara yazýklar olsun!" ayetini düstur edinen eðitimciler her zaman olduðu gibi bugün de alný açýk bir þekilde öðrencilerine bilgi aþýlamayý en büyük görev addetmektedirler. Herkes emin olmalýdýr ki; Türkiye Kamu Sen ve Türk Eðitim Sen bu iþin peþini býrakmayacaktýr. Sendikamýz, her türlü hukuki yola baþvuracaktýr. Yanlý davranan ve tetikçilik yapan il ve ilçe milli eðitim müdürlerini, il ve ilçe milli eðitim þube müdürlerini tespit ederek, haklarýnda suç duyurusunda bulunulmuþtur.bu makamlar kimsenin orta malý deðildir. Kiþiye özel davranan, arkasý saðlam olaný koruyan, milimetrik hesaplarla yandaþ ordusu kurmaya heveslenenler yargý önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandý. Gök, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:"tüm okul yöneticilerimiz bilmelidir ki, gerekçesi olmadan verilen her puan hukuka aykýrýdýr. Bu noktada yapýlan deðerlendirmede görev süresi uzatýlmayan okul müdürlerimiz, haklarýný hukuk önünde aramalýdýr. Sendikamýz da bu konuda her türlü hukuki desteði saðlayacaktýr. Ayrýca Türkiye Kamu Sen ve Türk Eðitim Sen'in eylemlilik süreci de devam edecektir. Peygamber Efendimizin "Haksýzlýða karþý susan, dilsiz þeytandýr" hadisini göz ardý etmeyerek, haksýzlýk karþýsýnda susmayacaðýz. Bundan kimsenin kuþkusu olmasýn. 76 bin okul yöneticisinin hakkýný gasp ettirmeyeceðiz, haksýzlýk yapanlara, usulsüz uygulamalarla insanlarýn hayatýný cehenneme çevirenlere bunun hesabýný en aðýr þekilde soracaðýz. Türkiye Kamu Sen olarak, ilkeli, onurlu ve kararlý eðitimci arkadaþlarýmýzýn yanýnda olduðumuzu ve her türlü haksýzlýkla mücadele edeceðimizi belirtir, hepinize saygýlar sunarýz." Uður ÇINAR Ýskilip Belediyesi Sünnet Þöleni 5 Eylül'de Ýskilip Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak yapýlan Sünnet Þöleni etkinlikleri bu yýl 5 Eylül 2014 Cuma günü gerçekleþtirilecek.5 Eylülde düzenlenecek olan Ýskilip Belediyesinin ilk ayaðý olan ve Devlet Hastanesinde gerçekleþtirilen sünnet iþlemi ile 120 çocuk erkekliðe ilk adýmý attý.sünnet olan çocuklara, ailelerine ve halka yönelik olarak hazýrlanan Þölen iki aþamada organize edildi. Ýlk aþamada 5 Eylül Cuma günü çocuklar elbiselerini giyecekler. Palyaço ve balonlarla saat 11.00'da baþlayacak program Cuma namazý çýkýþý Þehir Parkýnda din görevlilerinin Kur'an-ý Kerim ve Mevlidi Þerif okumalarý ile devam edecek. Dini vecibelerin yerine getirilmesi ve hediye daðýtýmýnýn ardýndan Þehir Parkýndaki program son bulacak.ayný günün akþamý saat 19.00'da Ýskilip Þehir Stadyumunda Açýk Hava Halk Konseri düzenlenecek. Haber Servisi

5 TEK 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 5 Vali Baþköy, tebrikleri kabul etti Ýlk tören Anýt'ta yapýldý 30 Aðustos Zaferi'nin 92. yýldönümü Çorum'da törenlerle kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda ilk tören Atatürk Anýtý'nda düzenlendi. Burada programa Vali Sabri Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, vali yardýmcýlarý, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, gaziler, daire müdürleri, emniyet görevlileri, askeri erkan, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan törende Valilik, Garnizon Komutanlýðý ve Belediye Baþkanlýðý çelenkleri sunuldu. Yasin YÜCEL 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 92. yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü nedeniyle Atatürk Anýtý'nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardýndan Vali Sabri Baþköy makamýnda tebrikleri kabul etti. Vali Sabri Baþköy, Çorum Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik ve Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu Valilik makamýnda kutlamalarý kabul etti. Kutlamalar protokol sýrasýna göre yapýldý. Yasin YÜCEL Zafer sevinci 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 92. yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Atatürk Anýtýnda yapýlan törenin ardýndan saat 10.30'da ise Saat Kulesi yanýnda kortej geçit töreni gerçekleþtirildi.törene Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, vali yardýmcýlarý, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, gaziler, daire müdürleri, askeri erkan, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý.törende ilk olarak, Vali Sabri Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik ve Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, askeri araç üzerinden halkýn, askerin ve protokol üyelerinin bayramlarýný kutladý. Arýndan protokol üyelerinin katýlýmcýlarýn bayramýný kutlamasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý okunmasý ile devam eden tören de günün anlam ve önemini belirten konuþmayý ise Jandarma Binbaþý Aykut Gürses yaptý. Çorum Anadolu Lisesi öðrencisi Melike Nur Doðru ise günün anlamýna uygun bir þiir okudu. Daha sonra folklor gösterisi, asker ve askeri araçlar geçit töreni ve mehteran konseri ile son buldu. Yasin YÜCEL Resepsiyona ilgi yüksek oldu Bu yýl 92' inci yýlýný kutladýðýmýz 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla Valilik tarafýndan Anitta Otel'de resepsiyon verildi. Resepsiyona, Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Albay Ahmet Çelik ve eþi Leyla Çelik, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ozan Kaya, Vali Yardýmcýlarý, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, siyasi parti temsilcileri, meslek odasý temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, STK temsilcileri, diðer protokol üyeleri, gaziler, þehit yakýnlarý, engelliler ile çok sayýda davetli katýldý. Ýlginin yüksek olduðu 30 Aðustos Zafer Bayramý resepsiyonunda davetlileri, Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy kapýda karþýladýlar. Vali Baþköy konuklara günün anlam ve önemine binaen bir selamlama konuþmasý yaptý. Ardýndan protokol üyeleri ve toplumun önde gelen kanaat önderleri ile birlikte pasta kesildi. Daha sonra Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, konuklarýnýn masalarýný tek tek dolaþarak sohbet etti. Yasin YÜCEL

6 TEK YILDIZ 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Sakallý ailesinin veliahttý ' Sünnet oldu' Bayram Sakallý'nýn torunu, Mehmet ve Nuray Sakallý'nýn oðullarý ile Halil Sakallý'nýn yeðeni Erkam Sakallý erkekliðe ilk adýmýný attý. Cumartesi günü gerçekleþen sünnet düðün yemeðinde Çorum dýþýndan ve Çorum civarýndan gelen çok sayýda davetli bir araya geldi. Tek Yýldýz ailesi olarak Erkam Sakallý ve ailesini tebrik ederiz. Nadir Yücel Yaðmur Damlasý'ndan sünnet þöleni Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin sünnet þöleni geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirildi. Derneðin yardým merkezinde yapýlan þölen Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru'nun açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve dayanýþma Derneði olarak toplumsal sorumluluklarýn gereðinin yerine getirilmesi adýna ihtiyaç sahiplerine, maddi durumu olmayanlara destek saðlamak için Temmuz 2013yýlýndan bu yana, Çorumlularýn yanýnda olmaya çalýþtýklarýný ifade eden Sözüdoðru, "Burada sizlerin destekleriyle de birçok sosyal projeye imza atmýþ bulunuyoruz. Dernek olarak toplumun her alanýnda, her yerinde, din, dil, örf, siyaset ayýrt etmeksizin toplumsal yaralarýmýzý sarmak adýna her yerde olduk olmaya da devam edeceðiz. Yeri geldi zorlandýk, yeri geldi birkaç kiþiye kaldýk þu geçen kýsa zamanda çok farklý duygular yaþadýk, ama hiçbir zaman geri adým atmadýk.ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn sözünü düstur edinip yolumuza devam ediyoruz. Her zaman söylediðimiz gibi, biz sadece köprüyüz. Okyanusta bir damla deðil bir damlada okyanus olmaya çalýþýyoruz. Unutmayalým ki sadece yaptýklarýmýzdan deðil yapamadýklarýmýzdan da sorumluyuz. Bu gün de burada bu düþünceyle hareket ederek '9 tane ýþýk yakalým' sloganýyla çýktýðýmýz bu yolda, ihtiyaç sahibi çocuklarýmýzý sünnet ettirmek için bir araya geldik. Bu benim yýllardýr kurduðum hayalimdi. Ve bugün bunu gerçekleþtirmiþ bulunuyorum. Allah'ýma þükürler olsun ki ihtiyaç sahibi olan çocuklarýmýzýn yüzünü güldürmeyi bizlere nasip etti. Sünnet 5 bin yýldan beri tevhit dinine inanan insanlarýn evlatlarýný yapa geldikleri bir cerrahi operasyon. Hz. Ýbrahim yapýyordu, onun nesli yapýyordu, Resullah (Aleyhissalatü vesselam) emir verdi, onun ümmeti yapýyor! Bugünde biz onun, yüce sevgilinin ümmeti olarak bir küçük katkýda bulunmak istiyoruz. Biz Yaðmur damlasý olarak inanýyoruz ki böyle ibadet vasfý taþýyan etkinlikler "Beyt'ül maldan, devlet hazinesinden deðil hayýr sahiplerinin gönlünden kopan hayri hizmetlere adanan para ve mallarla yapýlmalýdýr. Bunun da yolu bizim gibi sivil toplum kuruluþlarýnýn elini taþýn altýna koymasýdýr. Ýnþallah bizim bu giriþimimiz örnek teþkil eder, gelecek yýllarda birçok sivil toplum örgütü birlikte daha büyük etkinlikleri gerçekleþtiririz. Sözlerime son verirken sünnet olan çocuklarýn bir an önce þifaya kavuþmasýný yüce Allah'tan temenni ediyorum "Mevlam bu mutlu günümüzde olduðu gibi,ailelerimize ve bizlere bu yavrularýmýzýn düðünlerini de görmeyi nasip etsin" diyor, sünnet þöleninin gerçekleþmesinde emeði geçen maddi manevi destek olan herkese ve bugün burada bizleri yalnýz býrakmayan kardeþlerimize, sonsuz minnet ve þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti.ulucamii Ýmam Hatibi Hafýz Hüsamettin Ertürk'ün Kur'an-ý Kerim tilaveti ve sünnet duasýnýn ardýndan sünnet olacak çocuklara takýlarý takýldý.þölene MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran,Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattap Ýmal, Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný Fatih Gök, Türkav Ýl Baþkan Yardýmcýsý Orhan Tosik, Türkiye Kamu Sen eski Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan ve Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn katýldý. Ýkram ve gece boyu devam eden müzik eðlence programý ile süren þölen geç vakitlerde sona erdi. Çocuk dün ise sünnet oldular. Bahadýr YÜCEL

7 TEK 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 7 Fen Lisesi mezunlarý hasret giderdi Hitit'te yeni kayýtlar bugün baþlýyor Hitit Üniversitesinde eðitim öðretim yýlý kayýtlarý bugün baþlýyor. Üniversiteden yapýlan açýklamaya göre 1-5 Eylül tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan kayýtlar için gerekli belgeler þunlar: "Ortaöðretim kurumlarýndan diploma veya çýkýþ belgesinin aslý. Baþarý belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanýlmaz. ÖSYS Yerleþtirme Sonuç Belgesi (Ýnternet çýktýsý) Nüfus Cüzdaný Fotokopisi (kimliðin yanýnda olmasý ve kimlik üzerinde T.C. numarasýnýn yazmasý gerekiyor) 12 adet 4,5 (cm) ebadýnda fotoðraf (fotoðraflar son altý ay içinde, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ olmalýdýr.) Ýkinci Öðretimler için Katký payýnýn (harç ücreti) Halk Bankasý Çorum Þubesi Hitit Üniversitesi Hesabýna ödenmesi ve dekontu. Ýnternet sitesi üzerinden Ön Kayýt Formunun doldurulmasý ve 1 adet çýktýsý 1992 ve daha önceki yýllarda doðmuþ erkek adaylardan (Bakaya veya yoklama kaçaðý olanlar) Askerlik Þubelerinden alýnacak Askerlik Durum Belgesi (Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasýnda askerlikçe bir sakýnca olmadýðýna dair belge) 29 yaþýndan büyük adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerlik þubelerinden temin edilebilir). KAYITLA ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ NOTLAR Týp Fakültesi kayýt iþlemleri Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Dekanlýðýnda yapýlacaktýr. Birimlerin kayýt iþlemleri Mühendislik Fakültesi yerleþkesinde yapýlacak. Normal Öðretimler Katký Payý (Harç Ücreti) yatýrmayacak. Harç ödemeleri için kayýt merkezinde Halk Bank þubesi hizmet verecek. Adaylarýn kayýt için bizzat baþvurmalarý gerekmektedir. Posta ile kayýt yapýlmayacak. Kayýt için istenen belgelerin aslý görülmeden fotokopisi kabul edilmeyecek. Belgeler eksik ise kayýt yapýlmayacak.belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan adaylar herhangi bir hak talep edemeyecekler. ÖSYS ile bir yükseköðretim programýna yerleþen yükümlülerin askerlik durumlarý, Ýnternet adresinde sorgulandýðýndan Bakaya veya yoklama kaçaðý olanlar ile 29 yaþýndan büyük adaylarýn Askerlik Durum Belgesi (Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasýnda askerlikçe bir sakýnca olmadýðýna dair belge) olmadan kayýt yapýlmayacak. Üniversiteler gerçeðe aykýrý beyanda bulunarak kayýt yaptýran adaylar hakkýnda gerekli yasal iþlemleri yapmaya yetkilidir." Eylül 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak kayýtlarýn bölümlere göre tarihleri ise þöyle: " tarihinde; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ve Alaca Meslek Yüksekokulu tarihinde; Fen Edebiyat Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Týp Fakültesi tarihinde; Osmancýk Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu tarihinde; Saðlýk Yüksekokulu, Ýskilip Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu; Havacýlýkta Yer Hizmetleri, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk, Ýþletme Yönetimi, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ), Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ), Pazarlama, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) tarihinde; Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Programcýlýðý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ), Elektrik, Elektrik (ÝÖ),Elektronik Teknolojisi (ÝÖ), Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ), Harita ve Kadastro, Harita ve Kadastro (ÝÖ), Ýnþaat Teknolojisi, Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ), Makine, Makine (ÝÖ), Mekatronik, Otomotiv Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ), Yapý Denetimi." Fatih AKBAÞ Çorum Fen Lisesi'nden mezun olan öðrenciler ilk defa düzenlenen mezunlar buluþmasýnda bir araya geldiler. Mezun öðrenciler, 30 Aðustos 2014 Cumartesi günü saat 12.00'da okul bahçesinde buluþarak hasret giderdiler. Çorum Fen Lisesi Mezunlarý Derneði Baþkaný Selda Tarhan yaptýðý açýklamada, mezunlar buluþmasýný ilk defa düzenlediklerini söyledi. Tarhan, "Bu etkinlik ile Fen Lisesi'nden mezun olan ve üniversiteyi bitirip mesleðe baþlayanlar ile eski ve yeni mezunlarýn tanýþmalarýný saðlamayý hedefledik. Bu özellikle yeni mezunlar açýsýndan çok faydalý oldu. Uzun yýllar birbirlerini görmeyen arkadaþlar, bu vesileyle hasret giderdiler" dedi. Program hatýra fotoðrafý çekilmesi ile sona erdi. Bahadýr YÜCEL Türk Eðitim Sen Vali Baþköy'den soruþturma izni istedi Türk Eðitim Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Avukatý Özgür Öztekin yönetici deðerlendirme süreci ile ilgili olarak, Çorum Valisi Sabri Baþköy'ü ziyaret ettiler. Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn ziyarette yaptýðý konuþmada, Çorum'da deðerlendirmeye tutulan 171 okul müdüründen sadece 103'ünün barajý geçtiðini söyledi. Yönetici deðerlendirme süreci tamamlanmadan Vali Sabri Baþköy'e tedirginliklerini bizzat söylediklerini kaydeden Aydýn, "Keþke endiþelerimizde haklý çýkmasaydýk. Midemizi bulandýran duyumlar aldýðýmýzý belirtmiþtik. Birilerinin valilik makamýný noter olarak görmemesini, sayýn valimizin devlet adamlýðý vasfýný yerine getireceðini umduðumuzu belirttik. Sonuç itibariyle Tüm Türkiye'de olduðu gibi ilimizde de bir yönetici kýyýmý yapýldý. 48 Türk Eðitim Sen üyesinden sadece 19 arkadaþýmýz barajý geçebildi. Eðitim Bir Sen'in ise 75 üyesinden 63 'ü barajýn üzerinde gayet yüksek puanlar aldýðý belirtildi" dedi. Çorum Valisi Sabri Baþköy ise hak arama mücadelesinin herkesin hakký olduðunu, hukuk mücadelesinin baþlamasýný doðal karþýladýðýný belirtti. Türk Eðitim Sen olarak puanlamalarda bulunan ilgili þube müdürleri için suç duyurusunda bulunacaklarýný ve idari soruþturma için dilekçe vereceklerini kaydeden Aydýn ise "Vali Sabri Baþköy'den soruþturma izni vermesini talep ettik. Sonuç itibariyle yönetici deðerlendirme sürecinde yapýlan haksýzlýklarý, puanlamalarda uygulanan çifte standardý, usulsüzlükleri bizzat Sayýn Valimize ilettik. Ziyaretimizde il Milli Eðitim Müdürü de sorunlarýmýzý bizzat Valilik makamýnda dinledi. Türk Eðitim Sen olarak haklý olduðumuzu davalarda asla susmayacaðýmýzý, yönetici deðerlendirmenin 3. turunda hassas olunmasý gerektiðini, kurumlarýmýzda ciddi manada gerginliklerin yaþanabileceðini, bu durumun da eðitim öðretimini olumsuz manada etkileyeceðini belirttik" þeklinde kaydetti. Ziyarette Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'te yer aldý. Yasin YÜCEL Para Para filmi ekibinden Vali Baþköy'e ziyaret Gelin ve damat ile yakýnlarýnýn içinde bulunduðu araç, kamyonetle çarpýþtý. Kazada gelin ve damat ile birlikte toplam 6 kiþi yaralandý. Kaza Çorum-Samsun Karayolu 5'inci kilometresinde bugün meydana geldi. Ýddialara göre, 29 yaþýndaki damat adayý Fatih Eker idaresindeki 19 UR 467 plakalý aracýyla kuaföre giderken, ana yola çýkýþ yapmak isteyen 28 yaþýndaki Emrah Atmaca idaresindeki 06 BG 0859 plakalý araç ile çarpýþtý. Kazada damat adayý Fatih Eker, Osmancýk "Para Para" adlý komedi filminin çekimine ev sahipliði yapacak. Filmin tanýtýmý için, yapýmcý ve senarist Birgül Yýlmaz, yönetmen Ömer Sarýkaya ve yardýmcý oyuncu Fatma Geniþ, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Hemþehrimiz Birgül Yýlmaz'ýn yapýmcýlýðýný, senaristliðini ve baþrol oyunculuðunu üstlendiði, yönetmenliðini Ömer Sarýkaya'nýn yapacaðý komedi filmi Osmancýk'da çekilecek. Çekimler yaklaþýk olarak 1 ay sürecek.filmin tanýtým kokteyli 1 Eylül Pazartesi günü Osmancýk Atahan Park Dinlenme Tesislerinde saat 20.00'da, galasý ise 19 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Anitta Otelde yapýlacak. Tatil dönüþü kaza gelin adayý Munise Eker (24) ile Fatma Coþkun (25), Fatma Uslu (31), Aysel Eker (3), ve diðer araç sürücüsü Emrah Atmaca yaralandý. Kazada araç içerisinde sýkýþan gelin ve damat adayýný itfaiye ekipleri kurtardý. 6 yaralý ambulaslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralýlardan Fatma Uslu, hayati tehlikesi bulunduðu gerekçesiyle Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Özel güvenlik görevlisi olan damat Fatih Eker ve araç içerisinde bulunan yakýnlarýnýn gelin saçý yaptýrmak için Mecitözü ilçesinden Çorum a gittikleri ve dün akþam düðünleri olduðu belirtildi. Kaza haberini alan her iki tarafýn yakýnlarý düðün evinden hastaneye akýn etti. MEB'in "müdürler maðdur olmasýn" talimatýna tepki Türk Eðitim Sen Þube Mevzuat Sekreteri Kemal Þanlý, MEB'in illere bir yazý göndererek, yöneticiliði sona eren yöneticilerle ilgili bir takým talimatlar yayýnladýðýný ve Bakan Nabi Avcý imzalý bu yazýda, yöneticilik süresi dolan idarecilerin, maðdur olmamasý için en kýsa sürede öðretmenliðe döndürülmelerinin istendiðini belirtti tarih ve sayýlý yazýda, yöneticiliði sona erenlerin, eðitim kurumunda alanlarýnda açýk olmasý ve istemeleri halinde bulunduklarý eðitim kurumunda, yer olmamasý ve istememeleri halinde ise, öncelikle kadrolarýnýn bulunduðu ilçede olmak üzere, il sýnýrlarý içinde durumlarýna uygun, ihtiyaç bulunan eðitim kurumlarýna yer deðiþtirmelerinin yapýlmasýnýn istendiðini kaydeden Þanlý, "Bazý ilçe müdürlükleri ise yöneticiliði sona eren yöneticilerin yerine görevlendirme yapmýþ, buralara asaleten görevlendirilecek yöneticileri dahi beklememiþtir. Halbuki, çalýþma takviminde ve yönetmelikte böyle bir talimat bulunmamaktadýr. Kraldan fazla kralcý olan, bazý ilçe müdürleri çalýþma takviminde belirtilen çalýþmalarýn tamamlanmasýna dahi tahammül gösterememiþtir. Bu müdürlüklerden birisi, Ankara ili Çankaya Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüdür. Kendisi de bir okulda müdür olan, Çankaya Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mehmet Yýlmaz'dýr. Kendisi de okul müdürü olan bir kiþinin, bu müdürlerin sistemi týkayabileceði endiþesi ile bunlarýn yerine apar topar görevlendirme yapmasý tamamen yetkisi dýþýndadýr. Çankaya Milli Eðitim Müdürü Mehmet Yýlmaz kimlere yaranmak peþindedir bilinmez ama kendisine uyarýmýz, yýllardýr Türk milli eðitimine emek vermiþ insanlara biraz saygýlý olmasýdýr. Men Dakka dukka. Bu yaptýðýnýz haksýzlar gün gelir misliyle cevap bulur. Milli Eðitim Bakanlýðýný da, uyarýyoruz. Yöneticilik görevi sona erdirilen müdürlere yeteri kadar haksýzlýk yaptýnýz. Görevlendirilen tetikçileriniz, görevlerini hakkýyla yerine getirdi! Bütün bunlarý biliyoruz, ancak bu kadar mý vefadan habersizsiniz? Ýlgili yazýda, bu durumda olan yöneticilerin istemeleri halinde kendi okullarýnda ve ilçelerinde istedikleri bir eðitim kurumunda norm kadro fazlasý olarak kalmalarýný ifade edemez miydiniz? Bu kadar mý insani duygulardan uzaklaþtýnýz? Bu insanlara düþmanlýðýn bu boyutta olmasýný nasýl izah edeceksiniz? Türk Eðitim Sen olarak, tüm ilgilileri uyarýyoruz. Altýnýzdaki makam koltuklarý sizinle beraber mi mezara gidecek zannediyorsunuz?" þeklinde kaydetti. Yýlmaz MERT

8 TEK YILDIZ 2 1 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ YAÞAM Çocuðunuza, geliþimine 8 Sinyal Adamýn biri köyün birinin yanýndan geçerken bir köylü ineðiyle beraber otostop çekiyorlarmýþ. Adam durmuþ almýþ köylüyü ama ineði ne yapacaklarý meçhul, Köylü: "Arka tampona baðlarýz o peþimizden gelir", demiþ. Düþmüþler yola, derken adam gaza asýlmaya baþlamýþ, 50 km... inekte týs yok. 70 km... inekte týs yok. Köylü de: "Benim inek iyi koþar", diye þiþiyormuþ. Adam takmýþ beþinci vitese..hýz 120 ve inek dilini sallamaya baþlamýþ. Þoför senin inek kesildi, herhalde bak dili bir karýþ dýþarýda demiþ. Köylü de: "Sen yanlýþ anlamýþsýn o seni sollayacak sinyal veriyor", demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Uygun oyuncak alýn Çocuklarýn bedensel ve zihinsel geliþiminde önemli bir rol oynayan oyuncaklar, yanlýþ seçim yapýldýðýnda ciddi saðlýk sorunlarýný da beraberinde getiriyor. Ýthal edilen oyuncaklarýn kimyasal yapýsý incelenmesine karþýn pedagojik olarak deðerlendirilmiyor. Bu durum da çocuklarýn geliþimini olumsuz etkiliyor. Miniklerin gün boyu elinden düþürmediði oyuncaklarýn seçimi ebeveynlerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri. Çünkü bazý oyuncaklardaki zararlý kimyasal maddeler, çocuklarýn saðlýðýný tehdit ediyor. PAL Eðitici Oyun ve Oyuncak Grubu Ürün Müdürü Murat Üstünbaþ, oyuncak seçerken ürün kalitesine dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Türk oyuncak piyasasýnda kalitesiz oyuncaklarýn yer aldýðýný belirten Üstünbaþ, Bu durumda temel iþ anne ve babaya düþüyor. Öncelikle bilinen markalardan oyuncak almalý. Ayrýca kesinlikle oyuncaklarýn kutularýnda hangi yaþ için olduðunu göstermesi gerekiyor. Çünkü yaþ evreleri çocuðun geliþim evreleri açýsýndan çok önemli bir süreç. Saðlýklý ürünlerin tercih edilmesi önemli. 1 lira gibi oldukça ucuz oyuncaklar alýnmamalý. uyarýsýnda bulunuyor. Bir liralýk oyuncaklarýn yüzde 80 ini saðlýk, hijyen ve güven açýsýndan çöp oyuncak olarak nitelendiren Üstünbaþ, Çocuk, parçasýný yutabilir, baþka bir parçasý ile karþý tarafa zarar verebilir. Tehlikeli þeyler yapabilir. Çöp oyuncaklarýn hiçbirisinin garantisi ve kontrolü yoktur. diye konuþuyor. Türkiye ye giriþ yapan oyuncaklarýn yalnýzca kalite, kullanýlan malzeme ve kanserojen madde açýsýndan incelendiðini söyleyen Üstünbaþ, bunun dýþýnda çocuðun pedagojik olarak yanlýþ davranýþlar kazanmasýna yol açan oyuncaklarla ilgili bir eðitim süzgecinden geçirilmesinin de önemli olduðundan bahsediyor. Silah, kýlýç gibi oyuncaklarla çocuklarýn birbirlerini yaralayabileceðini kaydeden Üstünbaþ, Türkiye deki süzgeç buna bakmýyor, hiç bu konu ile ilgilenmiyor. þeklinde konuþuyor.türkiye de üretilen çocuk oyuncaklarýnýn Türk aile yapýsýna uygun olma kaygýsý taþýdýðýný belirten Murat Üstünbaþ, ancak dýþarýdan ithal edilen ürünlerde bu hassasiyetin gözetilmediðini söylüyor. Ebeveynin televizyon baþýndaki çocuðu kontrol etme þansýnýn olmadýðýný kaydeden Üstünbaþ, çizgi film karakterlerinin çocuðun zihninde yer ettiðini ve sokakta o karakterlerin oyuncaklarýnýn satýldýðýný görünce hemen ona yöneldiðini belirtiyor. Üstünbaþ, Annebabanýn dikkat etmesi gerekenlerden birisi, çocuðun yaþýna uygun oyuncak seçmesi. Bazen çocuðumuz mutlu olsun diye aldýðýmýz bir oyuncak, çocuðun yaþ grubu ve geliþim evreleri için uygun olmayabilir ve geliþim evrelerine engel oluyor. ifadelerini kullanýyor. AKIL OYUNLARI, ÇOCUKLARI TABLETLERDEN UZAKLAÞTIRABÝLÝR Oyuncak, öðrenmede çok önemli bir model. Eðitimin merkezine oyuncaðý koyarsanýz çocuklarý tabletlerden uzaklaþtýrabilirsiniz. diyen Murat Üstünbaþ, çocuklarý, internetten, sanal ortamdan uzaklaþtýrmanýn yolu olarak nitelikli, eðitim odaklý oyuncaklara yönlendirmek gerektiðine dikkat çekiyor. Oyunlardaki zorluk derecelerinin öðrencileri motive edip, geliþimine de yardýmcý olduðunu söyleyen Pal Eðitici Oyun ve Oyuncak Akýl Oyunlarý Uzmaný Osman Metin, Çocuklar bu oyunlarla birlikte ekip çalýþmasý, farkýndalýk, analitik düþünme, üretkenlik gibi becerilerini geliþtiriyor. Akýl oyunlarýný oynamaya baþlayan öðrenciler teneffüse dahi çýkmadan bu oyunlarý oynuyor. diyor. Oyunlarýn görsel algý, seçicilik, düþünme becerisi, üretken bakýþ gibi becerileri karþýladýðýný belirten Metin, 4 ila 15 yaþ aralýðýný kapsayan akýl oyunlarýnýn tek veya grup halinde oynanabileceðini dile getiriyor.oyuncak seçerken bunlara dikkat! Çocuðun yaþýna, ilgisine, becerisine, geliþim düzeyine ve yeteneklerine uygun oyuncaklar seçilmeli. Oyuncak, çocukta merak uyandýrmalý, çevresini tanýmasýna yardýmcý olmalý. Oyuncak, toplumsal kültürümüzü yansýtan özellikte olmalý. Çocuðun cinsiyeti mutlaka göz önünde bulundurulmalý. Oyuncaklar, beceriyi artýracak özellikte olmalý ve basitten karmaþýða doðru tercih edilmeli. Alýnan oyuncak, eskisini tamamlayacak nitelikte seçilerek eski oyuncaða ilgi artýrýlabilir. Kaslarý çalýþtýrma, giriþimciliði ve hayal gücünü artýrma gibi çok yönlü oyuncaklar tercih edilmeli. Çocuðun hem kendi kendine hem de yaþýtlarýyla oynayabileceði oyuncaklar da alýnmalý. Yerli Dizi 19:55 Beni Böyle Sev Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Yerli Dizi 22:00 Muhteþem Yüzyýl Yeniçeriler sarayýn kapýsýný terk etmemekte kararlýdýr. Hatice, Hürrem, þehzadeler ve diðerleri, Matrakçý nýn yardýmýyla sarayýn güvenli bir koridoruna sýðýnmýþtýr. Bu arada Leo nun yarasý aðýrdýr. Halen baygýn olan Hatice nin ise kanamasý vardýr. Bu esnada Topkapý nýn mahzeninde gergin bir bekleyiþ vardýr. Mahidevran, Mustafa nýn güvenliði için endiþelidir. Valide Sultan ise sarayýnda korumasýz kalan Hatice yi merak etmektedir. Ýsyan haberiyle hýzla sarayýna doðru yola çýkan Süleyman, Ýstanbul yakýnlarýna varmýþtýr. 20:00 Sinema Hýzlý ve Öfkeli Domenic Toretto, Los Angeles sokaklarýna karanlýk çöktükten sonra otomobil yarýþlarý yapan bir grubun lideridir. Polis, sokaklarda dehþet saçan Toretto nun ayný zamanda hýrsýzlýk yaptýðýndan ve bazý elektronik aletleri çaldýðýndan da þüphe etmektedir. Polise göre Toretto yu yakalamanýn en iyi yolu, çetenin içine bir dedektif yerleþtirmek ve onlarý suçüstü yakalamaktýr. Bunun için genç dedektif Brian Spindler görevlendirilir. Baþta her þey umulduðu gibi gitse de genç ve yakýþýklý dedektif Spindler, Domenic in güzel kýz kardeþi Mia ya aþýk olur ve iþler deðiþir. Lady Gaga Stefani Joanne Angelina Germanotta ( 28 Mart 1986), bilinen sahne adýyla Lady Gaga, Amerikalý þarkýcý, þarký yazarý ve oyuncu. Manhattan, New York'ta doðup büyüdü. Baþlangýçta lise oyunlarýnda yer alarak ve müzik kariyerine odaklanmak için yarýda býraktýðý CAP21'da kýsa süre öðrenim görerek tiyatro alanýnda performans sergiledi. Kýsa ömürlü bir rock grubundan ayrýldýktan, Lower East Side'ýn avangart performans sanatlarý etkinliklerine katýldýktan ve anlaþma yaptýðý Def Jam Recordings'ten kýsa süre içinde çýkarýldýktan sonra Sony/ATV Music Publishing'de þarký yazarý olarak görev aldý. Orada Gaga'nýn vokal yeteneklerini beðenen Akon, Gaga'nýn Interscope Records ve kendi þirketi KonLive Distribution ile ortak bir anlaþma imzalamasýna yardýmcý oldu.gaga; eleþtirmenlerin beðenisini kazanan, ticari bir baþarý yakalayan, "Just Dance" ve "Poker Face" gibi dünya genelindeki listelerde bir numara olan single'lara yer veren çýkýþ albümü The Fame (2008) ile ünlendi. Ardýndan yayýmlanan The Fame Monster (2009) adlý EP, benzer baþarýlar yakaladý ve "Bad Romance", "Telephone" ve "Alejandro" þarkýlarýna yer verdi. Ýkinci albümü Born This Way, 2011'de yayýmlandý ve ilk haftasýnda bir milyonun üzerinde satýþ yaptýðý ABD dahil yirmiden fazla ülkede listelerin zirvesinde yer aldý. Albümün çýkýþ single'ý "Born This Way", pek çok ülkede bir numara oldu. 2013'te yayýmladýðý üçüncü albümü ARTPOP, ABD listelerinde bir numara oldu, baþarýlý single'lar "Applause" ve "Do What U Want"a yer verdi. FESLEÐEN SOSLU ERÝÞTE Malzemeler 4 kiþilik hazýr eriþte 1 çorba kaþýðý fesleðen sos 1 diþ doðranmýþ sarýmsak 1 adet doðranmýþ domates (ince kýyým kesim) 100 gr doðranmýþ soðan (ince kýyým) 1 çay kaþýðý köri sos Yeterince tuz ve biber 2 çorba kaþýðý krema 50 gram tereyaðý Yemeðin Tarifi Eriþteyi normal makarna gibi haþlayýn, soðuduktan sonra üzerine hazýrladýðýnýz sostan dökerek servise veriniz. Not: Þayet marketlerde hazýr olarak satýlan fesleðen sos bulunamazsa aþaðýdaki tarife göre yapýlabilir. 50 gr dövülmüþ ceviz içi 50 gr dövülmüþ fýndýk içi 2 diþ sarýmsak (ince kýyýlmýþ) 1 kahve fincaný sývý yað Yeterince tuz ve biber 1 kahve kaþýðý kýyýlmýþ taze fesleðen Bu malzemeyi iyice karýþtýrarak sosu hazýrlayabilirsiniz. Düþman isterseniz dostlarýnýzý geçmeye çalýþýnýz. Dost isterseniz, býrakýn, dostlarýnýz sizi geçsin. La Rochefoucauld 05:50 Hawaii Five Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Çocuklar Duymasýn Alemin Kýralý Ana Haber Hýzlý ve Öfkeli 22:00 Hellboy 2 : Altýn Ordu 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Baþkasýnýn Parasý Ana Haber Hayat Dediðin Kiracý 21:30 Haber Saati 22:40 Namuslu Cennet Mahallesi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Yerli Dizi 22:00 Muhteþem Yüzyýl Ruhlar Evi Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar Ana Haber Ulan Ýstanbul 23:30 Kar Canavarý Sarayýn Ýncisi Sabah Haber Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni Beni Böyle Sev 22:55 Joker TV Filmi Tekrar Programlar Merhaba Yenigün 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Dizi Film Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda 20:45 Þefkat Tepe

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Kaldýrýma sýfýr yapýlan binalarýn devamý için Jeofizik çalýþma yapýlmasý bekleniyor

Kaldýrýma sýfýr yapýlan binalarýn devamý için Jeofizik çalýþma yapýlmasý bekleniyor KPSS'ye 7 bin 100 aday girdi Kamu Personeli Seçme Sýnavý, Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (ÖSYM) tarafýndan geçtiðimiz hafta sonu yapýldý. 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde 81 il merkezi ve

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler

Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler GAZETESÝ Hayrettin Karaman Çorum'a geliyor Ýslam Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman, konferans vermek üzere Çorum'a gelecek. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hitit Üniversitesi ile Ensar Vakfý Çorum

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Okullar açýlmadan servislere denetim Týr yangýný büyümeden

Okullar açýlmadan servislere denetim Týr yangýný büyümeden Ýhsan Özkes'ten CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür CHP Kurultayýnda Parti Meclisine en yüksek oyu alarak seçilen CHP Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Ýhsan Özkes CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür ziyaretinde bulundu.ziyarette,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu!

Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu! Jandarma Teþkilatý 175. yaþýný kutladý Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn 175. kuruluþ yýldönümü sebebiyle, Ýl Jandarma Komutanlýðý bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

500 milyon lira harcadýk"

500 milyon lira harcadýk Orman Ýþletmede devir teslim Çorum Orman Ýþletme Müdürü Halil Oflu' nun tayininin Samsun Orman Ýþletme Müdürlüðüne çýkmasý nedeniyle yerine Orman Kadastro Baþmühendisi Orhan Çatalçam atandý. Görev devir

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor.

Detaylı

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor Kimse Yok Mu Derneði 1.500 kiþiye kumanya paketi daðýtacak Kimse Yok Mu Derneði Þube Ýl Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki Ramazan faaliyetlerini deðerlendirdi.

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr Sarýkamýþ þehitleri saygý yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için yapýlan yürüyüþe Çorum'da kalabalýk bir heyetle katýldý. Enver Paþa

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur 9 DA Belediye'den su kesintisi uyarýsý Prof. Okur Din Ýþleri Yüksek Kurulu na atandý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan Bahabey

Detaylı

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz Apo dayý dualarla hakka uðurlandý Çorum kamuoyunda 'Apo Dayý' olarak bilinen ve sevilen esnaflarý içerisinde yer alan Abdullah Keskin, dün Ulu Mezarlýkta defnedildi. Önceki gün evinde geçirdiði kalp krizi

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı