Diyabet Tedavisinde Bariyatrik Cerrahiye Hayır!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyabet Tedavisinde Bariyatrik Cerrahiye Hayır!"

Transkript

1 Diyabet Tedavisinde Bariyatrik Cerrahiye Hayır! Prof. Dr. Mustafa KUTLU Bayındır Hastanesi End. ve Met. Ünitesi Diyabet Kongresi

2 Eğer Metabolik Cerrahi doğru bir yöntem olsaydı......tanrı insanı yaratırken, ileumu mideye bağlardı! Tartışma bitmiştir, evlerinize gidebilirsiniz.

3 İnsanlık giderek şişmanlıyor Gelecek için tahminler Kopelman PG. Nature 2000; 404,

4 Kadın ve Erkeklerde Obezite Erkek Kadın Genel (Obezite: BKİ 30kg/ 2 ; Kilolu: BKİ = kg/ 2 ) O K *Kaba hız Satman İ ve TURDEP-II Çalışma Grubu, 2010

5 Obezite neden önemlidir? Obezite ve Kronik Metabolik Hastalıklar Obezite ve Mortalite ilişkisi Hotamisligil GS. Nature 2006;444(7121):860-7 Lew, EA. Ann Intern Med 1985; 103:

6 Obezite tedavisinde bileşenler Davranış tedavisi Diyet ve Egzersiz Tıbbi tedavi Bariatrik cerrahi Obezitede temel bozukluk hipotalmusta

7 Obesitede ilaç tedavisi (FDA onayı almış ilaçlar) Etken Md. Piyasa Adı Doz Mekanizma Orlistat Xenical 120mg 3x1 Pank.lipaz inh. Uzun süreli kullanım Sibutramin Reductil 5-15mg YAN ETKİ 1x1 Dietilpropiyon Tenuate 25mg 3x1 NA/Seratonin geri emilimi Phentermin Adipex mg Kısa süreli kullanım Benzphetamin Didrex 25-50mg 3x1 Noradrenerjik ilaçlar Phendimetrazin Bontril mg 3x

8 Antidiyabetikler Obezite tedavisinde kullanılabilir m i? Metformin Etkinlik Düşük (<%5) Anlamlı (p<0.001) Prediyabetik obezlerde iyi bir seçenek Diaformin Glifor, Glucophage,, Matofin 850,1000 mg tb, 100 tb, TL

9 Diyet Destek ürünleri

10 Amerika nın ünlü diyetisyeni

11 Her fırsatta Türk halkına fındık, ceviz, lahana falan yemesini öğütleyen bilge bilim insanı. Etki alanı daha küçük bir Mehmet Öz. Zira o sadece Türk halkına değil Amerikan halkına da fındık fıstık yemenin inceliklerini, düzenli seksin önemini ve hanımlar için ağdanın püf noktalarını anlatmaktadır

12 Diyet Destek ürünleri Yeşil çay Kromium Chitosan Guerna Ginseng Gkucomannan Hydroxytric asit L-Carnitin Psylium Piruvat St. Johns Wort Lineloik asit Hoodia gordonii

13 Tip 2 Diyabet Progresyonu ve Tedavisi Glukoz Relatif Aktivite NGT İnsülin IGT/ IFG Tip 2 Diyabet Rezistansı Postprandiyal glukoz Metformin İnsülin düzeyi Akarboz Beta-hücre fonksiyonu İnsülin Sekretegogları Diyabet Tanısından İtibaren Yıllar Açlık glukozu DPP-IV İnh. Metformin Glitazonlar İnsülin Rezistansı (Hepatik ve Periferal) GLP-1 Analogları Bazal İnsülin Prandiyal İnsülin Ramlo-Halsted et al. Prim Care. 1999;26:

14 Int J Colorectal Dis (2011) 26: DOI /s REVIEW Evidence-based German guidelines for surgery for obesity Norbert Runkel &Mario Colombo-Benkmann & Thomas P. Hüttl & Harald Tigges & Oliver Mann & Ricarda Flade-Kuthe & Edvard Shang & Martin Susewind & Stefani Wolff & Ricarda Wunder & Alfred Wirth & Klaus Winckler & Arved Weimann & Martina de Zwaan & Stefan Sauerland Accepted: 16 January 2011 / Published online: 12 February 2011 # Springer-Verlag 2011

15 Bariatrik Cerrahi Yöntemleri Kısıtlayıcı Vertikal Bant Gastroplasti Laparoskopik ayarlanabilir gastrik bant Emilim bozucu Bilyopankreatik diversiyon (BPD) BPD ve Duodenal Switch (BPD/DS) Kombine yöntemler Roux en Y Gastrik Bypass /RYGB) Sleeve Gastrektomi (SG)

16 Kısıtlayıcı (restrictive) Yöntemler

17 Emilim bozucu (malabsorptive) Yöntemler

18 Karışım (mixed) yöntemler

19 Bariatrik Cerrahi Nasıl Etki eder?

20 Bariatrik cerrahi Morbid Obez Kadın(n=19) Preop, Postop 1., 3., 6. ve 12. ay Glukoz, İnsulin, Proinsulin, Pankreatik polipeptit, Amilin, Glukagon, Leptin, Visfatin, RBP4, ASP, IL-6, hscrp,mcp-1 Swarbrick MM ve ark. Diabetologia, 2008, 51,1901

21 Bariatrik cerrahi

22 Bariatrik Cerrahi Metabolik etkileri

23 Bariatrik Cerrahi Metabolik etkileri Yeni olay gelişim insidensi Komorbiditelerin iyileşme oranı

24 Swedish Obese Study (SOS) SOS Çalışması Kontrol:1483 T2DM kür T2 DM önleme Cerrahi: 1402 % 88.9 % 96

25

26 Kilo Kaybı ve 2. yıldaki Diyabetes Mellitus Remisyon cerrahiden > 6 ay sonra ortaya çıktı %10 kilo kaybı diyabet remisyonu için gerekliydi ve cerrahi sonrasında 22 hastada bu başarıldı 4/26 hastada > 10% kilo kaybı gelişen hastada hedefe ulaşılamadı Dixon, JB et al. JAMA 2008;299:

27 BMİ 35 kg/ m 2 olan T2 DM.lu Bireylerde Bariatrik Cerrahinin DM Remisyonuna Etkisi 10 merkezli çalışma Hasta Takip 7.1 yıl Hızlı Düzelenler -MCP 1, IL-6, TNF &,GLP1 -ROS -Endoplazmik Retikulum stresi azalır. -Adiponektin -İSİ Yavaş Düzelenler -LCCoA, PKC ve ceramid -PAİ.MCP 1 -Adiponektin -CIMT -LVH -Miyositlerde Lipid brikimi (Metabolik Flexiblite) N.Villamizar J.Obs.1-6,2011

28 Postoperatif Entero-Pankreatik Aks GSIS artar Düzelmesi GIP ve GLIP artar. Postprandıal Insulin sekresyonu artar (%50) β hücre apopitosisi azalır. Proliferasyonu artar. Ghrelin- R o hipotalamusta, Intestinal motilite düzelir. Adıponektin artar.

29 Kilo Kaybı ve Diyabet Remisyonu 621 çalışmanın sistematik analizi, N=135,246 Ort. yaş= 40.2; BMI 47.9 kg/m 2 ; 80% kadın % EBWL Total LAGB Gastrop G Bypass BPD/DS % Kür % < 2 yıl % 2 yıl Buchwald H et al. Am J Med 2009;122:

30 Bariatrik Cerrahi Endikasyonları Bilgili ve motive olmak Cerrahi dışı girişimlerle kilo verememek BKI >40 BKI >35 ve Komorbiditeler Kabul edilir cerrahi risk Kontrendikasyonları Major depresyon veya psikoz Yeme bozuklukları (Binge eating) Alkol veya uyuşturucu kullanmak Anestezi riskini arttıran kalp hastalığı Ciddi koagulopatiler Post op nutrisyonel ihtiyaçları karşılayamayacak olmak Tartışmalı alanlar İleri yaş ( 65) Genç yaş(<18 )

31 Diyabetin Cerrahi Tedavisi Niçin İyi Bir Seçenek Değildir? Prof. Dr. Mustafa KUTLU

32 Sorular Bariatrik cerrahi diyabeti tedavi etmede ne kadar etkilidir? Tüm prosedürler eşit etkili mi? Diyabet remisyonunun kalıcılığı nedir? Bariyatrik cerrahi güvenli mi? Kısa ve uzun dönem komlikasyonları nelerdir? Bariyatrik cerrahi maliyet etkin mi?

33 Bariyatrik Cerrahi(LAGB): Kilo Kaybı ve Diyabet Remisyonu Cerrahi (N=30) Kontrol (N=30) Remisyon oranı % (sayı) 73% (22/30) 13% (4/30) Hedefe ulaşan A1C (< 6.2%) oranı 80% (N=24) 20% (N=6) İlaç kullanımı (N) 4 28 Kilo kaybı (ortalama±sd) in % Fazla kilo kaybı (mean±sd) % 20± ± BMI değişikliği (kg/m 2 ) Dixon, JB et al. JAMA 2008;299:

34 Bariatrik cerrahi diyabeti tedavi etmede ne kadar etkili? Uzun dönem veri olmamakla birlikte remisyon oranı %84 Uzun dönem diyabeti olan hastalarla ilgili veri yetersiz Sonuçlar az tecrübeli cerrahi ekiplerle birlikte değişmekte(100 den az hasta) Cerrahinin etkinliği ile ilgili uzun dönem veriler çelişkili Diyabet için kür değil

35 Kilo kaybının Hormonal mekanizmaları Glukoz hemeostazisinde BMİ e bağlı RYBG kilo kaybı üzerinde ayrıntılı mekanizması bilinmeyen birçok hipotez (önbağırsak, sonbağırsak, ghrelin, vb.) GİS hormonları (GLP-1, ghrelin, PYY ve oxyntomodulin) önemli rol oynarlar RYGB cerrahisi ile artmış fakat genellikle yeterli GLP-1 cevabı,(sonra kayboluyor) İRİ İRS malabsorbtif cerrahi sonrasında normal seviyeye döndü

36 Bariatrik Cerrahi Prosedürler ile İlişkili Hormonal Değişiklikler Frühbeck G et al. N Engl J Med 2004;350:

37 Kısa ve uzun dönem komplikasyonlar nelerdir?

38 Hasta seçimi, Bariatrik Cerrahinin Fayda ve Komplikasyonları Obesite Diyabet Ko-Morbiditiler Operasyon riski Obezite Cerrahisi Faydalar: - Kilo kaybı - Metabolik düzelmeler - Mortalite üzerine faydalar Komplikasyonlar: - Beslenme kayıpları - Dumping sendromu - Hipoglisemi Frachetti KL, et al. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2009;16:

39 Yöntemlerin karşılaştırılması

40 Komplikasyonlar Operasyon riskleri, morbidite ve mortalite Post-op ve kısa dönem mortalite LAGB; % Gastrik bypass cerrahi; 0.5% Uzun Dönem Beslenme ve vitamin yetersizlikleri,tiamin eksikliği??? Malabsorbsiyon Obstrüksiyon Dumping sendromu Hipoglisemi

41 Bariatrik Cerrahi Sonrası Komplikasyonlar Protein kalori malnutr. Gastroint. semptomlar Dumping sendromu Erken %27 Geç %24 Safra taşı gelişimi Flora Değişimi%46 Kişilik değişiklikleri Pannus gelişimi B12, Folat, Demir Renal Yetmezlik (Oxalate nefropatisi)

42 Metabolik Komplikasyonlar -Nesidoblastozis -Endojen hiperinsülinemi- Hipoglisemi - Pankreas Eksokrin duktustan- Langerhans adacığı oluştu gösterildi. -LAGB Asemptomatik hiperinsulinemik hipoplisemi (%4) -IR düşük, ISI yüksek, β hücre hipertrofisi hiperfonksiyonu -GLP 1 Ro sayısında artma

43 Nesidioblastosis ve Hipoglisemi 5 kadın ve 1 erkekte (ortalama yaş: 47, ) operasyondan 1-2 yıl sonra postprandiyal hipoglisemi semptomları ortaya çıktı Postprandiyal hiperinsülinemik hipoglisemi ve nesidioblastosis 4 hastada, adacık hücre tümörü 2 hastada ortaya kondu ve hepsine parsiyel pankreatektomi op.nu yapıldı Glukagon like peptid 1 gibi beta hücre trofik polipiptidlerin artışı bu 6 hastada beta hücre proliferasyonunu artırıcı etki etmiş olabilir Service GJ, et al N Engl J Med 2005;353:

44 Diyabet için Bariatrik Cerrahi Avantajlar Etkin ve kalıcı uzun dönem kilo kaybı > 10% Metabolik ve glisemik hedeflere ulaşan daha fazla hasta sayısı Antidiyabetik ilaçlarda azalma Hipoglisemi yok Maliyet etkin olabilir Dezavantajlar Cerrahi komplikasyonlar (kısa ve uzun dönem) %10 kilo kaybı sağlanan tüm hastalarda remisyonun sağlanamamış olması Uzun cerrahi süresi Uzun süre takip gerekmesi Uzun dönem etkinlik ve güvenilirlik verilerinin olmaması

45

46

47

48

49

50

51 Bariatrik Cerrahinin Komplikasyonları Cerrahi yönteme ve obezitenin derecesine bağlı Mortalite İlk 30 günde %1,Erkeklerde,senede 100 olgudan az operasyon olan merkezlerde daha fazla Tekrar hastaneye yatma( %21) nedeni: Bulantı, Kusma, Dehidratasyon,abdominal ağrı Erken dönem mortalite nedeni;pulmoner Emboli,sızma RYBP Operasyonunda :Gastrik distansiyon,stomal stenoz,marjinal ülser,kolelithiasis,ventral-internal herni, Hipoglisemi,Dumping,Malnutrisyon, Tekrar kilo alma (%20) BMİ>50 Kg/M

52 Tip 2 DM Bariatrik cerrahi Komplikasyonlar 2 LAGB : Akut Mide obstrüksiyonu % 4-14, Bant erezyonu %28 Banta bağlı gastrik prolapsus,hiatus Herni % 1,7-6 Özofagus dilatasyonu,özofajit ve Enfeksiyon Sürekli Bulantı Kusma Port Enfeksiyonu%2-7

53 Kısa ve uzun dönem komplikasyonlar nelerdir? Mortalite :İlk 30 günde gençlerde % 1den az 65 yaş üzerinde%4,8, 90 gün % 6,9,1.yıl %11,1 vs3,9 Cinsiyet :Erkeklerde Kadınlardan daha fazla 1.yıl sonunda %7 vs 3,7

54

55 TEMD - T2DM Tedavi Algoritması 2011 Yeni Tanı T2DM Klinik değerlendirme + Yaşam tarzı düzenlemeleri A1C < %10 Metabolik dekompanse / semptomatik hiperglisemi / A1C %10 MET (SU/GLN) 2 İnsülin ± MET BASAMAK 1. A1C < %8.5 A1C < %7 1 3 ay A1C %8.5 Met +Antidiyabetik Kombinasyonları MET+ SU / GLN MET+DPP4-inh MET+ AGİ MET+ GLP-1A 3 MET+ PİO 4 A1C < % ay Met + İns Kombin Met + Bazal İns Met + Karışım İns Met + İntensif İns 2. BASAMAK 1 Hedef A1c <%6.5, tedavi değişikliği için >%7 olmalıdır. Bireysel A1c hedefleri de dikkate alınmalıdır. 2 Zayıf veya MET kontrendikasyonu olanlarda SU/GLN ile başlanabilir. 3 Kilo kaybı istenen hastalarda kullanılmalı 4 PİO ile ödem, KKY ve kırık riskine dikkat! 5 Bazal-bolüs insülin ile glisemik kontrol sağlanamayan, eğitimli ve istekli hastalarda pompa düşünülebilir. A1C > % ay Yoğun ins tedavisi Bazal- bolus ins tedavisi+ MET ins pompa tedavisi 5 3. BASAMAK

56

57

58 PRATİK ÖNERİ * Hasta iyi değerlendirilmeli ve hazırlanmalı * Intra ve perioperatif komplikasyonlar tedavi edilmeli * HbA1c %7.0 nin altına inmeli * Postop dönemde DM tedavisi kesilmeli, Insulin azaltılmalı * İlk 2 hafta çok düşük kalori alındığına dikkat edilmeli * Eksersiz Program çok dikkatli uygulanmalı

59 ADA ve EASD ÖNERİSİ BMİ=35 Kg/m2 üzerinde komorbiditesi olan ve Dekompanze adult T2 DM Bireyler.(B) Cerrahi sonrası medikal izlem ve destek tedavisi alabilecek hastalar(b) BMİ : kg/m2 olan T 2 DM lu larda bariatrik cerrahi tartışmalı,araştırma protokolleri düzensiz (E) Bariatrik cerrahide uzun dönem fayda ve riskleri,maliyet etkinlik profilini saptayacak iyi planlanmış çalışmaya ihtiyaç var.(e) Diab.Care suppl

60 Bariatrik cerrahi tip 2 DM için bir tedavi seçeneği midir? Şu an bunu söylemek için erken Daha fazla veri ve klinik çalışmalara ihtiyaç var

61 Teşekkürler Sorular?

Bariyatrik Cerrahi. Prof.Dr. Ahmet Çorakcı Ufuk Tıp Fak. End.ve Met.BD

Bariyatrik Cerrahi. Prof.Dr. Ahmet Çorakcı Ufuk Tıp Fak. End.ve Met.BD Bariyatrik Cerrahi Prof.Dr. Ahmet Çorakcı Ufuk Tıp Fak. End.ve Met.BD İnsanlık giderek şişmanlıyor Gelecek için tahminler Kopelman PG. Nature 2000; 404, 635-643 Türk Toplumunda BKİ Grupları Değişimi TURDEP-I

Detaylı

Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965-

Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965- Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965- Kılavuzlar Doğrultusunda Tip 2 Diyabet Tedavisi Kılavuzlar Doğrultusunda Tip 2 Diyabet Tedavisi Dr. Miyase Bayraktar Antalya-2014 Sunum Tip 2 diyabet maliyetleri Tip 2

Detaylı

Diyabette Bariatrik Cerrahi. Doç. Dr. Alper Çelik Yeni Yüzyıl Üniveristesi Tıp Fakültesi Taksim Alman Hastanesi Metabolik Cerrahi Ünitesi

Diyabette Bariatrik Cerrahi. Doç. Dr. Alper Çelik Yeni Yüzyıl Üniveristesi Tıp Fakültesi Taksim Alman Hastanesi Metabolik Cerrahi Ünitesi Diyabette Bariatrik Cerrahi Doç. Dr. Alper Çelik Yeni Yüzyıl Üniveristesi Tıp Fakültesi Taksim Alman Hastanesi Metabolik Cerrahi Ünitesi En önemli nüans Tip 2 diyabette bariatrik cerrahi Tip 2 diyabette

Detaylı

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ 1 KISALTMALAR ACS: American College of Surgeons AGB: Adjustable Gastric Banding (Ayarlanabilir Gastrik Band) ASBS: American Society for Bariatric Surgery ASM:

Detaylı

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Smyrna Tıp Dergisi 54 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Mustafa Eroğlu 1, Vatan Barışık 2 1 Uzm.Dr., Özel Oray Diyaliz

Detaylı

E ÖNCEL N 10 YILLIK YAŞ N 10 YILLIK YA AM

E ÖNCEL N 10 YILLIK YAŞ N 10 YILLIK YA AM AYŞE ÖNCELİN 10 YILLIK YAŞAM ÖYKÜSÜ 2001 2011 2011 2001 AÖ (K, 45 y)ek y.) YAKINMASI Hızlı kilo alma, başağrısı ÖYKÜSÜ. 6 yıl önce acıkma ataklarının artması ve kilo alması nedeniyle yaptırdığı tetkikler

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 Ankara - 2014 1 ÖNSÖZ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme, sağlık hizmetlerinde kullanılan

Detaylı

Tip 2 Diyabetes Mellitus Tedavisinde güncelleme 2013: Farmakolojik ajanların pankreatik ve ekstrapankreatik etkileri METFORMİN- PİOGLiTAZON

Tip 2 Diyabetes Mellitus Tedavisinde güncelleme 2013: Farmakolojik ajanların pankreatik ve ekstrapankreatik etkileri METFORMİN- PİOGLiTAZON Tip 2 Diyabetes Mellitus Tedavisinde güncelleme 2013: Farmakolojik ajanların pankreatik ve ekstrapankreatik etkileri METFORMİN- PİOGLiTAZON Dr. Murat Sert Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrin

Detaylı

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ Diyetisyen Fatma

Detaylı

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diyabete bağlı KBY li hastalarda vasküler hastalıklara bağlı erken ölüm insidansı diyabetik olmayanlara göre daha yüksektir USRDS 2004 Annual Data Report. TND

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı

2015-2020 ANKARA - 2014

2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 1. Basım: 2011, Ankara 2. Basım: Ekim 2014, Ankara, 1500 adet (Güncellenmiş Basım) Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

Diabetes Care 32:1-11

Diabetes Care 32:1-11 D e r l e m e l e r / Y o r u m l a r / A D A B i l d i r i l e r i O R T A K B İ L D İ R İ Tip 2 Diyabette Hipergliseminin İlaçla Tedavisi: Tedavinin Başlanması ve Düzenlenmesinde Uzlaşı Sağlanan Akış

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

VAKA TARTIŞMASI-II BARİATRİK CERRAHİ

VAKA TARTIŞMASI-II BARİATRİK CERRAHİ HACETTEPE BESLENME VE DİYETETİK GÜNLERİ V. MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU BESLENME İLİNTİLİ HASTALIKLARDA METABOLİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER KURSU VAKA TARTIŞMASI-II BARİATRİK CERRAHİ Arş. Gör. Ceyda

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Diyabetes Mellitus Dr.Nuri Çakır Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Türk Toraks Derneği i 9.Yıll llık k Kongresi 19-23 Nisan 2006 Diyabetes mellitus İnsülin salgılanmas

Detaylı

OBEZİTE TEDAVİ İLKELERİ

OBEZİTE TEDAVİ İLKELERİ OBEZİTE TEDAVİ İLKELERİ Yayına Hazırlayan Prof.Dr.Nurol Arık OBEZİTE NEDİR? Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının

Detaylı

European Business Case. Caryn Mathy, PhD Thorsten Berg, MD

European Business Case. Caryn Mathy, PhD Thorsten Berg, MD Caryn Mathy, PhD Thorsten Berg, MD European Business Case İÇİNDEKİLER 1. Obesite ve Toplum Sağlığı 4 2. Obesitenin Cerrahi Tedavisinde İzlenecek Yol 7 2.1 Ne zaman Cerrahi Tavsiye Edilir. 7 2.2 Cerrahi

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker TİP 1 DM Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker SUNUM PLANı Genel bakış Epidemiyoloji Patofizyoloji Etiyoloji Klinik; Belirti ve bulgular Tanı Takip İnsülin tedavisi

Detaylı

Obezite, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar ülkemizde de giderek artan bir sorun

Obezite, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar ülkemizde de giderek artan bir sorun DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2007; 38:218-222 Morbid obezitenin cerrahi tedavisi Kaya Yorganc 1, M. Bülent T rnaks z 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

GL SEM K TEDAV YE YAKLAfiIMLAR

GL SEM K TEDAV YE YAKLAfiIMLAR ADA AMERICAN DIABETES ASSOCIATION EASD THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES 2015 GL SEM K TEDAV YE YAKLAfiIMLAR 2. Bask Editör Prof. Dr. fiazi mamo lu Atıf önerisi: American Diabetes Association.

Detaylı

GEBELİĞİN 24-28. HAFTALARINDA YAPILAN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELİĞİN 24-28. HAFTALARINDA YAPILAN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Şef. Uz. Dr. İsmail EKİZOĞLU GEBELİĞİN 24-28. HAFTALARINDA YAPILAN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Prof.Dr. Mücahit ÖZYAZAR İ.Ü.CTF.Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Prof.Dr. Mücahit ÖZYAZAR İ.Ü.CTF.Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Prof.Dr. Mücahit ÖZYAZAR İ.Ü.CTF.Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı "AMPUTASYONLARI ÖNLEMEK İÇİN, AYAĞI BAŞA KOY, ÖNCE AYAĞA BAK" IDF, WHO, 2005 Dünya Diabet Günü Bildirgesi Cerrahpaşa

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı