Olympus Europa Holding. Etik Kurallar ve İş Ahlakı Tüzüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olympus Europa Holding. Etik Kurallar ve İş Ahlakı Tüzüğü"

Transkript

1 Etik Kurallar ve İş Ahlakı Tüzüğü 1

2 Sevgili Çalışanlarımız, Sevgili Memurlarımız, Olympus Europa Group ve bağlı kuruluşlarının 1 temsilcileri olarak, her birimiz şirketimizi olumlu bir şekilde tanımlamaya yardımcı olmaktan sorumluyuz. Bu Etik Kurallar ve İş Ahlakı Tüzüğünün 2 amacı, bir organizasyon olarak paylaştığımız ve savunduğumuz değerler ve inançların anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Pek çok kural ortaya koymaktadır, fakat sizin adınıza kararlar alamaz. Sorularınız olursa lütfen süpervizörünüzden, ilgili şirket bölümünüzden veya Uyum departmanınızdan yardım isteyin. Her çalışanı ve idareciyi bu kitapçığı dikkatle okuması ve bu konuda süpervizörleriyle konuşması için teşvik ediyoruz. Olympus Group'un aşağıdaki altı Kilit İlkesi de Tüzüğümüzün ardındaki itici güçtür: yasal hükümlere uymak ve yüksek etik standartları sürdürmek kendimizi müşterilerimizi memnun etmeye adamak en yüksek kalitede üretim, servis ve güvenli ürün satışı yapmak tüm ürünlerimizin tam sorumluluğunu üstlenmek kendimizi hissedarlarımızın menfaatlerine adamak birbirimize karşı saygılı olmak Bu ilkeler bizleri hem bireysel hem de şirket olarak, Olympus Group tarafından 2004 te imzalanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi gibi geçerliliği kabul edilmiş uluslararası standartlara yönlendirmektedir. Bu imza ile Küresel İlkeler Sözleşmesinin diğer ilkelerinin yanında aralarında insan haklarına saygı, sendika oluşturma hakkını destekleme, zorla çalıştırma ve çocuk işgücünün yasaklanması, işyerinde ve meslekler arasında ayrımcılığın reddi, çevre koruması ve çevre dostu teknolojilerin, yolsuzluk, şantaj ve rüşvetle mücadelenin yer aldığı 10 ilkesine tam bağlılığımızı beyan etmiş bulunmaktayız. Etik standartların sürdürülmesi ve ulusal ve uluslararası kanunlara riayet edilmesi gelecek başarılarımız açısından kritik faktörlerdir. 1 Bundan böyle Olympus Europa olarak anılacaktır 2 Bundan böyle Tüzük olarak anılacaktır 1/2 2 2

3 Tüzüğümüzü uygulama ve daha fazla geliştirme konusunda her Olympus Europa çalışanı ve ve her Olympus Europa idarecisini aktif ve sürekli olarak çalışmaya davet etmekteyiz: sonuç olarak, okumakta olduğunuz belge ancak hepimiz tarafından günlük yaşamlarımızda tutarlı bir şekilde uygulanırsa kural ve imizin canlı bir yapısı olabilir! Olympus Europa'da her birimiz Tüzüğün geçerli baskısına uygun olarak hareket etmekle yükümlü bulunmaktayız. Ancak bu ilkelere sürekli ve bağlılıkla riayet ederek şirketimiz ve toplumumuz için sorumlu bir şekilde hareket edebiliriz. Yönetim Kurulu Bu belge ancak hepimiz tarafından günlük yaşamlarımızda tutarlı bir şekilde uygulanırsa kural ve in canlı bir yapısı olabilir! 2/2 3 3

4 Bu tüzük tüm Olympus Europa çalışanları ve tüm Olympus Europa idarecileri için geçerlidir. Bu ilkeler bütün konuları kapsayacak şekilde yazılmamıştır, fakat şirketin oturmuş iş yapma yöntemi hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Değişik ofislerimiz tarafından ilkelere ek veya tamamlayıcı nitelikte yerel veya departmana özel kurallar yayınlanabilir. Uluslararası yasalar veya gümrük mevzuatları kimi zaman burada belirtilen uygulamalarda değişiklik yapmamızı gerektirebilir. İzleyeceğiniz doğru yol konusunda sorularınız veya endişeleriniz varsa durumu süpervizörünüzle veya ilgili şirket birimiyle görüşün. Bu Etik Kurallar ve İş Ahlakı Tüzüğünde yapılacak değişiklikler veya verilecek feragatlerin Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak onaylanması gerekmektedir. İşlerimizin bu kurallara uygun olarak yapılmamasının, işe son verme dahil olmak üzere disiplin cezaları ile sonuçlanabileceği unutulmamalıdır. Bu kurallar günlük işlerinizin bir parçası durumunda olmalıdır. Özel durumlara uygulanmaları konusunda daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız süpervizörünüz veya müdürünüz size yardımcı olabilecektir. Bazı durumlarda, duruma uygun kurallar veya görüşleri öğrenmek için ilgili şirket birimi gibi bir gruba danışmanız gerekebilir. Şüpheniz varsa lütfen sorun! Bu kuralları anlamanız şirket ile tüm çalışanları ve idarecilerinin kesin bir ve profesyonellikle işlerini yapabilmelerine imkan sağlayacaktır. 4 4

5 Adil rekabet Serbest ve adil rekabet iş ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, pazarları ve müşterileri bölüşmek ve/veya fiyatlar veya üretim miktarları ile ilgili bilgi verme konularında rakiplerle işbirliği yapmayı reddetmekte ve diğer adil olmayan iş uygulamalarını da benimsememekteyiz. Olympus Europa'nın mevcut veya faaliyette olduğu ülkelerde rekabet sınırlamalarına karşı yasalara riayet etmekteyiz. Uzun yıllardan beri tıbbi endoskopi ve tıbbi endoskoplara yönelik hizmet alanında pazar liderlerinden biriyiz. Bu hususu göz önünde bulundurarak hepimiz lider pazar konumunun aynı zamanda şirket için önemli riskler taşıdığının bilincinde olmalıyız. Örneğin, diğer şirketlerin belirli bir pazara girmesinin engellenmesi veya rekabetin engellenmesi pazar liderliği konumunun suiistimali olarak kabul edilir. Hakim pazar konumunun ne zaman var olmaya başladığının kararlaştırılması genelde münferit durumlara bağlıdır; bu hususta herhangi bir şüphe olması durumunda hepimizin hemen yassal danışmanlık almamız istenmektedir. Ticaret sınırlamaları Ticareti veya alım satımı sınırlayan açık ya da zımni, resmi veya gayri resmi her türlü anlaşma, mutabakat veya düzenleme AB rekabet yasalarınca yasaklanmıştır. Tüm çalışanlar ve idareciler, ticareti sınırlayıcı bir eylemde bulundukları izlenimi vermekten dahi kaçınmalıdır. Tüm sorular uyum departmanına iletilmelidir. Rakiplerle münasebetler Herhangi bir rakiple fiyatla ya da maliyetler, kredi koşulları, piyasaların dağılımı, coğrafyalar, müşteriler veya iş kolları dahil olmak üzere fiyatlandırmayı etkileyen herhangi bir konuda görüşme veya iletişim içinde olmak Olympus Europa nın politikasına aykırıdır. Rakiplerle işbirliği yapmayı reddetmekte ve başka hiçbir adil olmayan iş uygulamasını benimsememekteyiz. 5 5

6 Yasal uyumluluk Ulusal ve uluslararası kanunlara uygunluk şirketimiz için birincil önem taşımaktadır. Tüm çalışanlar ve idareciler, çalışma sahasının tabi olduğu kanuni e aktif olarak riayet etmeli, bu i uygulamalı ve bu in güncel tutulmasını ve yasal değişikliklerle paralel olmasını sağlamalıdır. Şirketimiz dahilinde çalışanlarımızın kendi çalışma sahalarının ve bir bütün olarak şirketin tabi olduğu yasalar konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak için tüm makul çabaları göstermekteyiz. Her çalışan ve idareci, çalışma sahalarının tabi olduğu kanuni e aktif olarak riayet etmeli, bu i uygulamalı ve güncel tutmalıdır. 6 6

7 Müşteri ilişkilerinde Müşteri memnuniyeti Kilit İlkelerimizden biridir. Müşterilerimize katma değer, yüksek kalite, güvenli ve yenilikçi çözümler, ürünler ve hizmetler sunarak onların başarılarını desteklemekteyiz. Özellikle tıp işi alanında, hastaların korunması ve sağlığı ile ilgili taşıdığımız büyük sorumluluğun tam olarak bilincindeyiz. Müşteri ilişkileri konusundaki yaklaşımımıza, her bir çalışanın ve idarecinin, herhangi bir tercih veya kişisel nedenlerden ötürü haksız bir muamele olmaksızın, adil bir şekilde muamele etmesi dahildir. Çalışanların ve idarecilerin sözleşmeye dayalı ortaklara kasıtlı olarak yanlış bilgi vermeleri yasaktır. Müşteri verilerimizin özellikle iyi korunması gerekmektedir: müşterilerimiz ile ilgili bilgileri yalnızca kurum içi amaçlar doğrultusunda kullanmalı ve ulusal veri koruma hükümlerine riayet edilmesini sağlamalıyız. Müşterilerimize kişisel nedenlerden ötürü herhangi bir tercihte bulunmaksızın adil bir şekilde muamele etmekteyiz. 7 7

8 İhracat ve ithalat yönetiminde uygunluk İhracat ve ithalat yönetimi, ilgili hükümler (örn: Japon İhracat, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı METI, uluslararası ticaret kanunu, AB Dış Ticaret ve Ödemeler Kanunu, ithalat hükümleri, ihracat i, ambargo ve boykotlar) hakkında bilgi edinmek ve bu hükümlere uyum sağlamak amacıyla elimizden gelen her şeyi yaptığımız bir diğer alandır. Olympus Europa, yasal kontrollere tabi olan ve ihracat veya ithalat lisansı gerektiren hiçbir malzeme, ürün veya teknolojiyi, ilgili yerel makamların resmi onayı olmadan ithal veya ihraç etmeyecektir. Bazı bölümlerde, ikili kullanımlı ürünlerin kullanımı ile ilgili AB direktifine uymak zorundayız. Çalışanlar veya idareciler olarak hepimiz yasal değişiklikler ve yeni hükümler ile ilgili bilgilerimizi tamamen güncel tutmakla yükümlü olduğumuzun bilincinde olmalıyız. İhracat ve ithalat hükümleri ile ilgili herhangi bir sorunun ortaya çıkması durumunda çalışanlar ve idarecieler gecikmeksizin yasal danışmanlık almalıdır. 8 8

9 İş varlıklarının ve sırlarının korunması Şirket varlıklarının korunması Her Olympus Europa çalışanı ve idarecisi şirketin varlıklarının korunmasından sorumludur. Her çalışan ve idareci ayrıca kendilerine müşteriler veya tedarikçiler tarafından emanet edilen varlıkları korumakla ilgili Olympus Europa yükümlülüklerini anlamaktan ve bu varlıkları uygun şekilde kullanmaktan da sorumludur. Şirketin varlıkları arasında ekipman veya binalar gibi fiziksel varlıkların yanı sıra fonlarımız, fikri mülkiyetlerimiz, ticari sırlarımız ve gizli bilgilerimiz de yer almaktadır. Olympus varlıklarının korunması için layıkıyla himaye edilmeleri gerekmektedir. Yani değerli varlıklar kilit altında ve güvenli biçimde tutulmalıdır. Bu varlıklar iyi bir ticari sebep olmadıkça ve mesul müdürün onayı alınmadıkça satılamaz, ödünç verilemez, kiralanamaz, armağan edilemez veya değerlerini etkileyecek bir şekilde değiştirilemez. Maddi ve maddi olmayan iş aktifleri dikkatli bir şekilde ve yalnızca iş amaçları doğrultusunda kullanılmalıdır. Şirket kaynaklarının kullanımı Nakit para, personel, yazılım ve ekipmanlar dahil (fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) şirket kaynakları yalnızca şirketin geçerli ticari amaçları doğrultusunda kullanılabilir. Bazı örnek durumlar: Bir Olympus Europa çalışanı veya idarecisi, yalnızca sık uçuş milleri veya kendi kullanımına yönelik diğer ödülleri elde etmek için iş seyahatleri yapamaz veya yüksek fiyatlı uçak biletleri alamaz. Şirket dışından kimse bilgisayarlarımıza erişemez. 1/3 9 9

10 İş varlıklarının ve sırlarının korunması Maddi olmayan ticari varlıklar ve sırlar Patentler, teknoloji ve süreç bilgileri gibi maddi olmayan varlıklar dahi şirketimizin uzun vadede başarısı için çok büyük önem taşımaktadır. Buna (bunlarla sınırlı olmamak üzere) bilgisayar sistemlerine doğrudan erişimle elde edilen bilgiler, ağlar üzerinden taşınan bilgiler, taşınabilir elektronik ortamlarda saklanan bilgiler ve basılı metin biçiminde saklanan bilgiler dahildir. Çalışanlar, idareciler veya üçüncü kişiler tarafından şirket adına gerçekleştirilen buluşlar gerek duyulması durumunda yasal olarak korunmalıdır. Ticari sırlar halka açık bilgiler olmadığı, ancak şirket veya rakiplerimiz için kritik değere sahip bilgiler olduğundan, ticari sırların korunması da son derece önemlidir. Bu ticari sırlara stratejik bilgiler, fiyatlar, üretim miktarları, stok seviyeleri, kotasyonlar ve üretim dağıtımları, vs. hakkındaki bilgiler dahildir. Her bir bağlı kuruluş, işlerinin ve gizlilik gerekliliklerinin özel yapısını göz önünde bulundurarak bu bilgilerin kasıt olmaksızın halka açık hale getirilmesine karşı uygun koruyucu önlemleri almalıdır. Ayrıca çalışanlarımızın ve idarecilerimizin maddi olmayan aktifleri ve ticari sırları gizli olarak kabul etmeleri ve günlük iş yaşamlarında açıkça çok dikkat etmeleri gerekmektedir: bir Olympus çalışanı veya idarecisi olarak her birimiz kuşkusuz, kasıtlı olmayan kamu ifşaatlarına karşı gerekli koruyucu önlemleri almakla yükümlü bulunmaktayız. Üçüncü şahıslardan gelen gizli bilgiler de bu gerekliliğin kapsamında bulunmaktadır. Maddi olmayan varlıklar ve ticari sırlar gizli olarak kabul edilmeli ve bu konuda çok tedbirli hareket edilmelidir. 2/

11 İş varlıklarının ve sırlarının korunması İşe alındıklarında tüm çalışanlar ve idareciler Olympus Europa nın gizli bilgilerini ve fikri mülkiyetlerini Olympus Europa'da çalıştıkları süre boyunca ve sonrasında koruyacaklarına dair bir anlaşma imzalayacaklardır. İş akdinin feshinden sonra çalışanlar ve idareciler şirkete ait tüm materyalleri veya tescilli bilgileri (yani patentler, tasarımlar, veriler) Olympus Europa'ya vermeli ve bu bilgilerin sahiplik hakkının Olympus Europa'ya ait olduğunu onaylamalıdır. Olympus Europa her çalışan veya idarecinin, şirketin çeşitli biçimlerdeki bilgi varlıklarını kaybolmaya, uygunsuz değişikliğe veya yetkiye ya da bilme ihtiyacına sahip olmaya kişilere ifşasına karşı müdafa etme konusunda kişisel olarak sorumluluk sahibi olmasını gerektirmektedir. Bazı durumlarda, örneğin şirket dışı danışmanlarla işbirliği yaparken, gizli bilgilerin üçüncü şahıslara aktarılması gerekebilir. Bu gibi durumlarda Gizlilik Anlaşması imzalanmalıdır. Patentlerimiz merkezi olarak yönetilmektedir. Patentler konusunda lisans verilmesi gerekiyorsa, tüm koşullar altında her bir çalışan veya idareci Olympus Kurumsal Kalite Yönetimini ve 'in ilgili Birimini bu durumdan haberdar etmekle yükümlüdür. Kayıtların saklanması İşle ilgili belgeler ve kayıtlar önemli şirket varlıklarıdır. İşimizin devamı için kritik öneme sahip veri ve bilgileri içerir, yasal haklarımızı korumak için gerekli bilgiler ihtiva eder ve vergi gereklilikleri ve diğer yasal düzenlemeleri destekler ve belgelerler. Olympus Europa içindeki veri ve bilgiler yasal gerekliliklere uygun olarak saklanır. Aynı zamanda, verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı veri imtinası ve veri ekonomisi ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilir. 3/

12 Grubun medya ile Halkla ilişkiler/basın Olympus Europa medya ile açık ve tutarlı bir iletişim içinde olma amacını taşımaktadır. Kurumsal İletişim Departmanı ve Yönetim Kurulu, kamu ni kapsayan tüm Grup iletişim girişimlerinden sorumludur (örneğin, mali verilerin yayınlanması veya kazalar, krizler, iktisaplar, birleşmeler ve yönetim ekibindeki değişiklikler ile ilgili bilgiler). Kişisel görüşlerini medya ile paylaşmak isteyen çalışanlar, bu görüşlerini yayınlatmadan önce bu konuyu Kurumsal İletişim ile görüşmelidirler. Resmi Olympus kamu duyuruları yalnızca Kurumsal İletişim departmanı veya ilgili Halkla İlişkiler temsilcileri aracılığıyla yapılır. Çalışanlar önceden onay almadan ve bu konuda bir görevlendirilmeden, internet, çevrimiçi servisler ve basın dahil olmak üzere herhangi bir kamusal forumda politikalarımızla ilgili sorulara Olympus Europa adına yanıt vermemelidir. Olympus her çalışanın fikir özgürlüğüne saygı duymaktadır, fakat çalışanlar, ister olumlu ister olumsuz olsun Olympus hakkındaki fikir ve yorumların Olympus veya iştiraklerinin çıkarlarına zarar verebileceğini unutmamalıdırlar. Çalışanlar Olympus'un hak ve menfaatlerine saygı duymalı ve kişisel görüşlerini kamuya açıklamadan önce büyük dikkat göstermelidir. 1/

13 Grubun medya ile İnternette faaliyet gösteren çalışanlar Olympus Europa çalışanları çevrimiçi halka açık forumlara katılmayı seçebilir veya işleri sebebiyle bu konuda görevlendirilebilirler. Çalışanlar, kendilerinden özellikle istenmedikçe Olympus Europa'nın kurumsal görüşlerini bu forumlarda temsil edemezler. Olympus Europa çalışanları web'deki özel yayınlarından %100 sorumludur ve özel bilgiler açıkça özel bilgi olarak işaretlenmelidir. Kafa karışıklığını önlemek için çalışanlar görüşlerinin kendilerine ait olduğunu ve Olympus Europa'ya ait olmadığını belirtmelidir. Gönderim bir Olympus Europa sitesinden yapılmamışsa, çalışanlar Olympus Europa ile ilişkilerini belirtmelidir. Bu beyan yapıldığında dahi gizlilik kuralları bu tür ortamlarda da geçerliliğini korumaktadır. Çalışanların ağdaki davranışı şirketle ilgili görüşleri daha açık biçimde ortaya koyacaktır. Çalışanlar asla gizli veya şirket içi bilgiler ya da içeriden bilgi sağlama sayılabilecek bilgiler ya da Olympus Europa'nın, müşterilerimizin veya ortaklarımızın dahil olduğu devam eden yasal süreçlerle ilgili bilgiler hakkında yorum yapmamalıdır. Tüm yorumlar çalışanın uzmanlık alanı dahilinde kalmalıdır. Gönderi Olympus Europa içinde yer alan başka kişileri etkiliyorsa, etkilenen kişiler de gönderiye kopyalanmalı veya bu kişilere önceden bilgi verilmelidir. Sosyal medya da, bilgilere ve müşteri verilerine (örn. telif hakkı, kişisel haklar) saygı duyulması bakımından bölgesel yasalara tabidir. 2/

14 Kişisel verilerin korunması Olympus gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerine, özellikle de veri koruma yasaları kapsamındaki gizlilik hakkına saygı duymaktadır. Süreç verilerini veya kişisel verileri yalnızca belirlenmiş, iyi tanımlanmış ve haklı amaçlar doğrultusunda toplamakta ve kullanmaktayız. Bu sebeple kişisel verilere izinsiz erişime karşı organizasyonel ve teknik korumanın özellikle üzerinde durmaktayız. Tüm çalışanlar ve idareciler geçerli hükümler konusunda eğitilir

15 İçeriden bilgi edinme ve piyasa manipülasyonu yasağı Çalışanlar veya idareciler kimi zaman şirketimiz veya işimizle ilgili kamu tarafından bilinmeyen bilgilere erişebilir. Buna içeriden bilgi denmektedir. Olympus Europa nın politikası içeriden bilgilerin uygunsuz amaçlar doğrultusunda kullanılmamasıdır. İçeriden bilgilerin korunması İçerinde bilgiler, şirketin işlerinin yürütülmesi amacı dışında, şirket dışından kimseye ifşa edilmemelidir. Hisse senedi işlemleri ve maddi konularda içeriden bilgiler İçerinden bilgilerin bazıları maddi konulardadır; yani bu bilgiler Olympus Europa nın en üstteki ana şirketinin (Olympus Corporation, Japonya) hisse senedi fiyatını etkileyebilir. Bir çalışan veya idareci şirketin maddi konulardaki içeriden bilgisine sahipse, bu kişi bu bilgiler kamuya açıklanana kadar şirketin hisse senetlerini veya diğer finansal enstrümanlarını alıp satamaz. Mali sonuçlar, başka bir şirketi iktisap etme planları veya planlanan kilit ürün duyuruları maddi sayılabilecek bilgilere bazı örneklerdir. Şirketin işleriyle ilgili belirli maddi içeriden bilgiler hisse senedi fiyatını etkilemeyebilir, fakat bu bilgiler başka bir şirketin hisse senedi fiyatını veya diğer yatırım fırsatlarının değerini etkileyebilir. Bir Olympus Europa çalışanı veya idarecisi bu maddi içeriden bilgileri kişisel mali çıkar sağlamak veya piyasayı manipüle etmek için kullanamaz. İçeriden bilgiler örneğin, Olympus'un başka bir şirkete büyük bir yatırım yapacağı veya bir tedarikçiye önemli miktarda iş vereceğine dair planları olabilir. Her durumda, bir çalışan veya idarecinin bu politika uyarınca kendi menfaati için faaliyette bulunması yasaklanıyorsa (örneğin, hisse senedi alıp satması veya yatırım yapması), bu çalışan veya idarecinin üçüncü bir kişi adına alım satım yapması, içeriden bilgileri üçüncü bir tarafa vermesi veya üçüncü bir tarafı bu bilgiden hareketle bir faaliyette bulunmaya teşvik etmesi de yasaktır. İçerinden bilgiye dayalı olarak hisse senedi veya başka finansal enstrümanların alınıp satılması, içeriden bilgilerin üçüncü şahıslara aktarılması veya üçüncü şahısların bu finansal enstrümanları alıp satmaları için teşvik edilmesinin yanı sıra piyasa manipülasyonu faaliyetlerinde bulunulması yasaktır. 1/

16 İçeriden bilgi edinme ve piyasa manipülasyonu yasağı Her çalışan veya idareci içeriden bilgi edinme ve piyasa manipülasyonuyla ilgili ulusal ve uluslararası kanunlara riayet etmemenin iş kanunu kapsamında ciddi sonuçlar doğurabilecek, tazminata yönelik yasal hak taleplerine ve hatta hapis cezasına yol açabilecek ciddi bir sonuç teşkil ettiğini bilmelidir. Bu tür işlemlerle ilgili tüm sorunlar uyum departmanınca incelenmelidir. 2/

17 Çıkar çatışmalarından kaçınılması Her çalışan veya idareci iş ortakları, çalışanlar veya üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde ortaya çıkabilecek, kendi kişisel çıkarları ile şirketin çıkarları arasındaki çatışmalardan daima kaçınmalıdır. Bir çalışan veya idarecinin izleyeceği en iyi yol mevcut durumu, herhangi bir sorun olup olmadığını ve varsa nasıl çözülebileceğini belirlemek için süpervizörüyle görüşmektir. Çalışanın veya idarecinin süpervizörü bir çıkar çatışması olduğu veya olabileceği yönünde karar alırsa, yönetici uyum departmanına danışacaktır. Uyum departmanı çıkar çatışmasının gerçek mi olduğu yoksa öyle mi gözüktüğünü belirlemek için ilgili yönetimle birlikte çalışacaktır. Eğer bir çatışma varsa o çalışanı transfer etmek, çalışanı bu çıkardan yoksun bırakmak veya çalışmaya devam edebilmesi için sorunu çözmesini şart koşmak gerekebilir. Bir çalışan veya idareci, bir tedarikçi veya müşterinin iş durumunu etkileyebilecek bir konumdaysa, bu çalışan veya idareci doğrudan sahip olduğu finansal, özel veya diğer türdeki kontrol edici veya etki edici çıkarı (örneğin, birinci derecen aile üyesi veya yakın kişisel arkadaşsa) süpervizörüne bildirmelidir. (Not: finansal veya özel ilgi yatırımları, menkul kıymetler veya kredi anlaşmalarına sahip olma durumlarını içerir.) Malzeme veya hizmet satın alınmasını etkileyebilecek konumdaki bir çalışan veya idareci, bu çalışan veya idarecinin birinci dereceden bir aile üyesi veya yakın kişisel arkadaşı bir Olympus Europa tedarikçisi tarafından çalıştırılıyorsa bu durumu resmi olarak beyan etmelidir. Olympus Europa'nın politikası aile üyelerinin veya çalışanın veya idarecinin yakın kişisel arkadaşlarının tedarikçilerin veya rakiplerin çalışanı olmasını önlemek değildir. Şu açıktır ki, herkes kendi seçtiği kariyeri izleme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, şirketin amacı bu tür bir istihdam durumundan ötürü iş ilişkilerine gerçek veya aşikar bir etkide bulunulmasını engellemektir. Şahsi çıkarlar ile şirketin çıkarları arasındaki çatışmalardan her zaman kaçınılmalıdır. 1/

18 Çıkar çatışmalarından kaçınılması Eğer iş sözleşmelerinin kapsamında değilse, ticari nitelikli ikinci bir işe girmek isteyen çalışanlar veya idareciler, İK departmanlarını konuyla ilgili bilgilendirmelidirler. Olympus Europa çalışanlarının ve idarecilerinin Olympus veya rakipleriyle rekabet halinde olan bir şirketi işletmeleri yasaktır. Olympus Europa, rakip bir firmada ikinci bir işi veya kişinin Olympus Europa çalışanı veya idarecisi olarak göründüğü faaliyetleri hiçbir şekilde hoş görmeyecektir. Ancak bu sınırlama çalışanlarımızın ve idarecilerimizin sosyal meşguliyetleri için geçerli değildir. 2/

19 Hediye ve bağışlar ile ilgili İş yemekleri için yapılan davetler ve küçük hediyeler günlük iş uygulamalarının bir parçasıdır. Ancak hediyeler, ağırlama ve diğer iş incelikleri uygunsuz kullanıldığında veya iş kararlarını etkileyecek şekilde veya bir iş avantajı elde etmek için kullanılması veya kamu sektörünün konuya dahil olması durumunda sorunlar ortaya çıkar. Lütfen bu belgede yer alan Sağlık ve Kamu Sektörü bölümüne başvurun. Her durumda işin, şirket çıkarlarından başka bir husus göz önünde bulundurulmaksızın tamamen bağımsız bir şekilde işlemesinin sağlanması gerekmektedir. Nakit, nakde eşdeğer varlıklar veya menkul kıymetler gibi parasal hediyeler teklif etmek veya kabul etmek her durumda kesinlikle yasaktır. Hediyeler, ağırlama veya diğer iş inceliklerinin sunulması Hediyeler ve ağırlamaya yönelik kurallar işin özel sektörde veya kamu sektöründe yapılmasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Müşterilere, tedarikçilere ve diğer tüm taraflara rüşvet verilmesi kesinlikle yasaktır. Olympus Europa çalışanları yalnızca düşük değerli hediyeler teklif edebilirler. Hediyelerin değeri ulusal olarak geçerli olan en yüksek vergi eşiğine orantılı olacaktır. İstisnalar belgelenmeli ve mesul müdür tarafından onaylanmalıdır. Alıcının hediyeleri ve ağırlamaları kabul etme ile ilgili kendi kurumsal ve/veya ulusal i değerlendirilirken iyi kararlar alınmalı ve hassasiyet gösterilmelidir. Ayrıca, yemekler, ağırlama ve teşvikler ancak makul değerde, ara sıra ve alıcı tarafından talep edilmemiş olması kaydıyla verilebilir. Herhangi bir şüpheniz olursa lütfen uyum departmanı ile irtibat kurun. Bir hükümet yetkilisine (örn: bakanlıklarda çalışan memurlar) veya hükümet yetkilisinin aile üyelerine hediyeler verilmesi, teklif edilmesi veya taahhüt edilmesi Olympus Europa tarafından kesinlikle yasaklanmıştır. İşin, şirket çıkarlarından başka bir husus göz önünde bulundurulmaksızın tamamen bağımsız bir şekilde işlemesinin sağlanması gerekmektedir. 1/

20 Hediye ve bağışlar ile ilgili Hediyeler veya başka değerli şeyler almak Olympus Europa çalışanları ve idarecileri yalnızca düşük değerde ve ara sıra olması kaydıyla hediyeleri, ağırlamaları veya diğer iş inceliklerini kabul edebilir. Olympus Europa çalışanlarının ve idarecilerinin herhangi türde bir hediye talep etmeleri kesinlikle yasaktır. Çok sayıda dış bağlantıları bulunması nedeniyle sürekli hediyeler veya benzer armağanlar alan çalışanların ve idarecilerin bu hediye ve armağanların değerlerinin ulusal vergi eşiğini aştığı yerlerde teslim etmeleri gerekmektedir (örn: Almanya için: yıllık 35 ). Bu kural Noel döneminde ve diğer önemli ulusal bayram dönemlerinde tüm çalışanlar ve idareciler için geçerlidir. Toplanan hediyeler hayır kurumlarına bağışlanacak veya muhtemelen çalışanlar arasında yeniden dağıtılacaktır. Her bir bağlı kuruluş ve departman bu açıdan etkili ve uygun önlemler aldığından emin olmalıdır. Bir hükümet yetkilisine veya hükümet yetkilisinin aile üyelerine hediyeler verilmesi, teklif edilmesi veya taahhüt edilmesi Olympus Europa tarafından kesinlikle yasaklanmıştır. Rüşvet ve avantalar Olympus Europa nın çalışanları ve idarecileri rüşvet veya avanta kabul edemez. Rüşvet, alandan kendi avantajınıza olacak bir muamele görmeniz amacıyla o kişiye bir şey vermeniz olarak tanımlanır. Avantalar, bir satışla bağlantılı olarak avantaj sağlayacak uygunsuz bir muamele görmek veya yapmak amacıyla, mal, hizmet, başka bir şirketin mülkünün kullanımı dahil olmak üzere nakit veya ayni ödemelerin yapılması veya bir müşteri ya da tedarikçiye ait bir yükümlülüğün affedilmesidir. Alan kişiyi iyiliğe karşılık vermeye mecbur bırakmak amacıyla doğrudan ya da üçüncü şahıslar aracılığıyla rüşvet veya avanta teklif edilmemelidir. 2/

21 Hediye ve bağışlar ile ilgili Örnek: Eğer aracı geçerli kurallar ve düzenlemeleri izlemiyorsa ve aracı kişisel çıkarı için bir devlet memuruna para veriyor veya ayni bir ödeme yapıyorsa bir nakliye aracısına bir nakliyatı hızlandırması için ödeme yapmak kabul edilemez. Diğer taraftan kurallar ve e uyarak ve yetkililere rüşvet vermeden işlemi hızlandırmak kabul edilir. Bu yönergeler, kültürel farklılıklara göre hediye ve armağan alışverişinin standart iş uygulaması olarak kabul edildiği ülkeler de dahil olmak üzere faaliyette bulunduğumuz her ülkede geçerlidir. Yolsuzluğun ortaya çıkabileceği her yerde yolsuzlukla mücadeleye ilişkin ulusal kanuni e kesin surette riayet etmekteyiz. Özel durumlarla ilgili sorular uyum departmanına gönderilmelidir. 3/

22 Sağlık ve Kamu Sektörü Tüm dünyada sağlık sektörüyle yapılan işler çok ileri düzenlemeye tabidir ve özellikle kamu sektöründe geçerli olan kısıtlayıcı kurallar vardır. Mevzuat ve iş gelenekleri her ülkede farklıdır ve bu farklılıklar özel dikkat gerektirmektedir. Olympus tüm ulusal e kesin surette riayet etmektedir. Aşağıda belirtilen ilkeler, doğrudan veya dolaylı olarak Olympus tıbbi cihazlarını satın alan, kiralayan, öneren, kullanan, satın alınmasını veya kiralanmasını ayarlayan ya da reçete eden bireyler (bunlarla sınırlı olmamak üzere klinik veya klinik olmayan doktorlar, hemşireler, teknisyenler ve araştırma koordinatörleri dahil) veya kuruluşlar (örneğin hastaneler veya grup satın alma kurulları) ( Sağlık Uzmanları ) ile Olympus arasındaki ilişkilerde geçerlidir. Ortaklarımızla ilişkimiz aşağıdaki kilit ilkeler kullanılarak kurulmalıdır: Ayırma Endüstri ile sağlık uzmanları arasındaki etkileşim, yersiz veya yakışıksız avantajlar yoluyla satın alma kararlarını etkilemek için suiistimal edilmemelidir. Ayrıca bu etkileşim satış işlemlerine veya üyelerin ürünlerinin kullanımına ya da önerilmesine bağlı olmamalıdır. Şeffaflık Endüstri ile sağlık uzmanları arasındaki etkileşim şeffaf olmalı ve ulusal ve yerel yasalar, düzenlemeler veya mesleki davranış kurallarına uyumlu olmalıdır. Özel bir hükmün olmadığı ülkelerde, Olympus şeffaflığı etkileşimin amacını ve kapsamını hastane yönetimine, Sağlık Uzmanının amirine veya diğer yerel olarak belirlenmiş yetkili mercie önceden bildirerek sağlar. 1/

23 Sağlık ve Kamu Sektörü Denklik Olympus tarafından Olympus adına bir hizmet gerçekleştirmesi için bir Sağlık Uzmanı görevlendirildiğinde, Olympus tarafından ödenecek ücret Sağlık Uzmanı tarafından gerçekleştirilen hizmetin adil piyasa değerine uygun olmalı ve bu değeri yansıtmalıdır. Belgeleme Olympus için veya Olympus adına bir Sağlık Uzmanı tarafından bir hizmetin gerçekleştirilmesi gibi, Olympus ve bir Sağlık Uzmanı arasındaki etkileşimlerde, diğer şeylerin yanında etkileşimin amacını, gerçekleştirilecek hizmetleri, masrafların nasıl karşılanacağını ve Olympus tarafından ödenecek ücreti belirten yazılı bir anlaşma yapılmalıdır. Anlaşmada belirlenen faaliyetler, faaliyet raporları ve benzerleriyle doğrulanmalı ve delillendirilmelidir. Anlaşma, ilgili raporlar, faturalar, vb. gibi gerekli belgeler hizmetlere durulan ihtiyaç ile bu ihtiyacın önemini ve ödenen ücretin makullüğünü desteklemek üzere Olympus tarafından saklanmalıdır. 2/

24 Tedarikçi, distribütör ve yerel makam ilişkileri Kendimizi ürünlerimizin başlangıç kavramsal aşamasından, malzeme ve parçaların satın alınmasına ve atılan ürünlerin çevresel olarak uygun bir şekilde bertaraf edilmesine kadar olan yaşam döngülerinin tamamından sorumlu olarak görmekteyiz. Buna karşılık tedarikçilerimiz ve distribütörlerimizin de serbest ve adil rekabet kurallarına uymasını ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin insan hakları, işçilik, çevre ve rüşvetle mücadeleyle ilgili 10 İlkesine uygun olarak davranmasını bekleriz. Tedarikçileri ve distribütörleri yalnızca objektif kriterlere göre seçeriz. Bunun yapılabilmesi için reklam, tercüme, danışmanlık veya benzer stoklanamayan satın alımların kurum içi kurallarımıza uygun olarak en rekabetçi teklifi verenlerden satın alınması gerekir. Bunu yaparken, hepimizin aşağıdaki kabul edilemez uygulamaları uygulayan tedarikçilerden kesinlikle bilerek mal veya hizmet tedarik etmeyeceğimiz ilkesine bağlı kalmamız gerekmektedir: güvenilir olmayan ürün ve hizmetlerin satışı, zorla çalıştırma ve/veya çocuk işgücünden yararlanma ve çalışanların fiziksel olarak cezalandırılması. Her iki taraf da kanuni yönetmelik ihlallerinin, bu ihlallerin Olympus Europa'nın zarar görmesine neden olması durumunda sözleşmelerin derhal feshedilmesine ve/veya tazminat taleplerine yol açabileceğini bilmelidir. Hem in hem de Tüzüğümüzün kasıtlı olarak ihlal edildiğinin yasal olarak kanıtlandığı durumlarda, ilgili distribütör ile olan ilişki sonlandırılmalıdır. Olympus Europa birçok alanda yerel makamların düzenlemesine tabidir ve yerel makamlarla olan ilişkilerimizde açık ve dürüst bildirimlerde bulunurken aynı zamanda Olympus Europa'nın da yasal menfaatlerinin korunmasını sağlarız. Prensip olarak, rutin bilgi temini ile cevap verebileceğimiz talepleri aşan ulusal veya yerel hükümet bürosu talepleriyle ilgilenirken hukuki yardım alınmalıdır. Hiçbir şekilde yerel makamlara yasadışı armağanlar verilmesine ve/veya siyasi parti bağışlarına izin verilmemektedir. Tedarikçilerimiz ve distribütörlerimizi yalnızca objektif kriterlere uygun olarak seçeriz ve onlardan serbest ve adil rekabet kurallarına uymalarını ve Küresel İlkeler Sözleşmesindeki 10 İlkeye uygun hareket etmelerini bekleriz

25 Birbirimiz ile olan ilişkilerimiz Ciddiyet ve karşılıklı saygı, birbirimizle ve üçüncü taraflarla olan ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır. Çalışanlara ve üçüncü taraflara karşı ırk, cinsiyet, yaş, uyruk, etnik köken, cilt rengi, siyasi görüş, cinsel tercih, dini inanç, sosyal altyapı veya engellilik gibi nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığı kesinlikle reddetmekteyiz. Tacizsiz işyeri Olympus Europa her tür tacizden uzak bir işyeri sağlamaya kendini adamıştır. Olympus Europa çalışanların yöneticileri ve çalışma arkadaşları tarafından taciz edilmesini onaylamaz ve buna tolerans göstermez. Olympus Europa çalışanları işyerinde bulunan fakat çalışan olmayanların tacizinden de koruyan bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Taciz, göz korkutucu, saldırgan veya düşmanca duygular içeren bir iş ortamı yaratan veya iş performansına etki eden sözlü, fiziksel ve görsel davranışları içerir. Örnekler arasında ırka dayalı hakaretler; etnik köken veya cinsiyete dayalı şakalar; saldırganca beyanlar, posterler veya karikatürler; korkutma taktikleri; uygunsuz şakalar veya saldırgan dilin elektronik posta veya diğer Olympus Europa bilgisayarları veya ağlarında dağıtımı; pornografik ekranların veya yazılımların kullanımı veya benzeri davranışlar sayılabilir. Cinsel taciz, cinsel taleplerde bulunulması, hoş karşılanmayan cinsel yaklaşmalar veya cinsel tabiattaki diğer sözlü, görsel veya fiziksel davranışları içerir. Çalışanlara ve üçüncü taraflara karşı yapılan her türlü ayrımcılığı kesinlikle reddetmekteyiz. 1/

26 Birbirimiz ile olan ilişkilerimiz Açık iletişim Olympus Europa açık iletişim yoluyla performans elde edilmesi, ekip çalışması yapılması ve sonuçlara ulaşılmasını teşvik etmektedir. Çalışanların üst yönetimle mevcut kaygılarını paylaşma fırsatına sahip oldukları tüm mekanlarda iletişim toplantıları yapılmasını desteklemekteyiz. Olympus Europa ayrıca açık kapı yönetim politikasını da desteklemektedir. Çalışanlar işle ilgili kaygılarını üstlerindeki yöneticilere iletmeleri konusunda teşvik edilmektedir. Bir üstlerindeki yönetici kaygılarını iletebilecekleri en uygun kişi olmadığında, kaygılarını birim yöneticisinin, ilgili kurumsal birimin veya şirket müdürü de dahil olmak üzere herhangi bir kıdemli yöneticiye kadar herhangi bir yönetim kademesinin dikkatine sunabilirler. İşyerinde şiddet Olympus Europa'nın şiddete karşı sıfır tolerans politikası bulunmaktadır. Başka birine fiziksel hasar vermek, itip kakmak, eziyet verecek şeyler yapmak, korkutmak, baskı yapmak, silah kullanmak ve tehdit etmek veya bu eylemlerde bulunacağı hakkında konuşmak şiddet sayılır. Olympus Europa'nın amacı çalışanlar ve müşteriler dahil olmak üzere işimizle ilişkili olan hiç kimsenin asla bir çalışan veya idarecinin eylemleri veya davranışları sebebiyle kendisini tehdit altında hissetmemesini sağlamaktır. İşyerinde şiddeti önlemek herkesin görevidir. Çalışanlar, işyerinde bir çalışma arkadaşlarının sorun yaşadığı durumları rapor ederek yardımcı olabilirler. Çalışanlar, bir başka şirketin rahat bir işyeri ortamı yaratma amacı taşıyan politikalarının ihlal edildiği durumları rapor etmeleri konusunda teşvik edilmektedir. Bu konudaki kaygılar bu belgenin ilgili bölümünde açıklandığı şekilde irtibat noktalarına iletilebilir. Tüm raporlar soruşturulacak ve bilgiler gizli tutulacaktır. 2/

27 Çevre, sağlık ve güvenlik Doğal kaynakların sorumlu ve saygılı bir şekilde kullanılması tüm tesislerimizde işimizin doğal gereğidir. Üretim alanlarımızda çevre koruma teknolojilerini kullanıyor ve iyileştiriyor ve müşterilerimiz için ekolojik ürünler geliştiriyoruz. Yönetim sistemlerinin uygulanması ve sürekli gelişiminin yanı sıra yasal e uyum yoluyla çevreyle ilgili yasalara ve yüksek kurum içi standartlara uyum sağlamaktayız. Tüm iş süreçlerimizde enerjiyi verimli kullanarak ve lojistik operasyonlarını en uygun hale getirerek sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde düşürmeye çabalıyoruz. Tüm çalışanlarımızın işyerindeki kazalardan ve sağlık risklerinden korunması Olympus Europa'nın en önem verdiği husustur. Bu nedenle yalnızca kanuni uygulamakla kalmıyor aynı zamanda belgelenmiş prosedürlerimizi, iş sağlığı ve güvenliği sistemlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Her çalışan veya idareci iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere uymakla yükümlüdür

28 Kalite Olympus yüksek kaliteli ürünleri ve hizmetleriyle tanınmaktadır. Bu muhteşem itibarı korumak için 1997 yılından beri uluslararası standartlara uymamızı sağlayan bir kalite yönetim sistemi kullanmaktayız. Bu sistem sürekli olarak geliştirilmekte ve iyileştirilmektedir. Bu kalite yönetim sisteminin etkili olması, sistemi yılda bir kez denetleyen bağımsız bir onaylama kuruluşu tarafından sürekli gözlem altında tutuluyor olmasına bağlıdır. Tüm çalışanların ve idarecilerin bu kalite yönetim sisteminin taleplerine uyması mecburidir. Kalite yönetiminin kilit noktası sürekli olarak iyileşmeye çalışmamızdır. Tüm ürün, süreç ve hizmet yeniliklerinin temelinde kalite artışı yatmaktadır. Bu sayede talepler yerine getirilir ve müşteriler memnun edilir. Kalite her zaman için yüksek standartların, uygun ölçüde bir çabanın, profesyonel bir tutumun ve tutarlı olmanın sonucudur. Kalite hedeflerine ulaşılması için iş süreçlerinin en uygun hale getirilmesi çok önemlidir. Sürece odaklanılması da kalite standartlarının temelindeki ilkelerden birisi ve dolayısıyla tüm organizasyonun etkinliği ve verimliliğinin korunmasına yönelik faaliyet ve girişimlerin temelidir

29 Kurumsal sosyal sorumluluğun Tüzel kişi olarak sosyal sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve özellikle tıp ve sağlık, bilim ve eğitim ve yol güvenliği alanlarında kişisel ve finansal olarak görev almayı istemekteyiz. Hayır kurumları ile yapılacak işbirliklerini, çalışanlarımız ve idarecilerimizin gönüllü olarak üstlendikleri görevleri ve sivil toplum kuruluşlarındaki fahri pozisyonlarını hoş karşılamaktayız. Ayrıca, komşularımız ve yerel belediyelerle iyi ilişkiler yürütmekte ve en üst seviyede t oplumsal bilinç ile onların talep ve beklentilerine yanıt vermeye çalışmaktayız. Olympus Europa, topluma bağlılığımızın etkinliğini sağlamayı amaçlayan ve bireysel KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) faaliyetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında bizi desteklemek için tasarlanmış tüm Grupta geçerli olan bir KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) stratejisine sahiptir. Bununla birlikte ve yerel girişimler yapabilme kapasitemizi sınırlamaksızın, tüm sosyal girişimler her durumda Kurumsal KSS'ye rapor edilmelidir. Unutmayınız ki bağış yapılması konusunda ek kısıtlamalar bulunmaktadır

30 ve yaptırımlar Kurumsal Yönetim, bu Tüzüğün Grup genelinde bildiriminden ve uygulanmasından sorumludur. Tüzüğümüz statik değil değişen bir belgedir bu sebeple değişen yasal ve ticari koşulları göz önünde bulundurmak üzere düzenli olarak gerçekleşen bir kurum içi revizyon sürecine tabi olacaktır. Her çalışanın şirketin kurallarına ve etik değerlerine uygun olarak hareket etmesini sağlamak amacıyla Kurumsal Yönetim aşağıdaki hususlardan oluşan bir Uygunluk Programı geliştirmiştir: tüzüğün kurum içi ve kurum dışı bildirimi çalışanların sürekli eğitimi bir uygunluk sisteminin geliştirilmesi ve güncellenmesi uygunluk sisteminin bir parçası olarak revizyon süreci mesul müdürlerin teyitleri yönetim Kuruluna raporlama tüzüğe uygunluğun kurum içi denetimlerle izlenmesi Bu Tüzük, günlük çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Tüzüğün çalışanlar veya idareciler tarafından ihlali şirket açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Hepimiz Tüzüğümüzde yapılan ihlalleri vaktinde rapor edersek ancak o zaman şirketimizin ve dolayısıyla kişisel çıkarlarımızın zarar görmesini engelleme olasılığımızı en üst düzeye çıkarabiliriz! Tüzük ihlallerini rapor eden çalışanlar isimlerinin gizli kalmasını da garanti altına alan özel bir korumadan yararlanabilecektir bir Tüzük ihlalinin rapor edilmesi, rapor eden kişiye/ kişilere hiçbir şekilde dezavantaj getirmeyecektir. Tüzük ihlalleri şirketimiz ve sizin için ciddi sonuçlar doğurabilir! 1/

31 ve yaptırımlar Bir çalışan veya idarecinin Tüzük ihlali yaptığının kanıtlandığı durumlarda, Olympus Europa Holding ve bağlı kuruluşları işten çıkarmaya kadar varabilecek ve işten çıkarmanın, uygunsuz davranış sonucu tazminat için dava açmanın da dahil olduğu disiplin cezaları ve yasal işlemler uygulama hakkını saklı tutar. Söz konusu Tüzüğün amacı bu tür çelişkili durumların ortaya çıkmasını engellemektir ve Tüzüğümüzün gereklilikleri ve standartları göz önünde bulundurularak, Olympus Europa işbu belge ile her çalışanın ve idarecinin kendi eylemlerini ve çalışma şekillerini gözden geçirmelerini ve gerekli ise, bunları en hızlı şekilde düzeltmelerini rica etmektedir. Bildirim ve onay Her çalışana Etik Kurallar Tüzüğü hakkında eğitim verilir. Mesul müdürlerin Tüzüğü alıp okuduklarını ve Tüzüğün içeriğini ve amacını sorumlulukları altında bulunan tüm çalışanlara anlatmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini onaylamaları gereklidir. Tüzükte her değişiklik yapıldığında veya seminerler veya atölye çalışmaları önerildiğinde, süpervizörlerin ilgili bilgileri etkilenen çalışanlara geciktirmeden aktarmaları gerekmektedir. Süpervizörlerin bu bildirimin doğru bir şekilde belgelenmesini sağlamaları gerekmektedir. 2/

32 Tüzüğümüzün ihlalleri, içerik değişiklikleri veya yorumları ile ilgili olarak görüşmek veya bildirmek istediğiniz bir husus veya soru var ise, ulaşabileceğiniz birçok irtibat yetkilisi bulunmaktadır. Süpervizör normal rapor etme hattı Tüzükle ilgili sorular veya ihlallerin rapor edilmesi için ilk İrtibat Noktanız (İN) kendi süpervizörünüzdür. Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim, ihlallerin bildirilmesi için süpervizöre doğrudan bildirim yapılmasının istenmediği hallerde alternatif irtibat noktasıdır (İN). Doğal olarak, sorular ve şikayetler talep edilmesi halinde en katı gizlilik içinde ele alınacaktır. Kurumsal Yönetim aynı zamanda Tüzüğümüzün uygulanması ve geliştirilmesinden genel olarak sorumludur. Bu bakımdan, geliştirme önerileri ve şikayetler için sizin irtibat noktalarınızdır (İN). Kurumsal Yönetim, Tüzüğün yasal ve pratik uygulaması konusunda süpervizörlere yardımcı olmaya hazırdır. Tüm sorular ilgili ulusal dilde e-posta aracılığıyla gönderilebilir. İsimsiz İrtibat Noktası ombudsman Bazı durumlarda kaygılarınızı adınızı Olympus'a ifşa etmeden bildirmek isteyebilirsiniz. Bu durumlarda size ombudsman size yardımcı olabilir. Ombudsman kurum dışı bir avukattır ve mesleki sorumluluğundan ötürü gizliliğe uymak mecburiyetindedir. Devlet yetkilileri veya diğer kişiler tarafından sorular sorulması durumunda, ombudsman ortaya konulan olaylar veya kimliğiniz hakkında bilgi vermeyi reddedebilir. Bu sebeple ombudsman ile irtibat kurmak isminizin gizli kalmasını sağlar. İsminiz veya bireysel olarak teşhis edilebileceğiniz olaylar yalnızca açıkça vereceğiniz onay ile Olympus'a (veya başkasına) iletilir. Ombudsmanla aşağıdaki şekilde irtibata geçebilirsiniz: E-posta: Ombudsmana adresinden kendi dilinizde e-posta gönderebilirsiniz - mesajınız alınacak, hızla ve dikkatle tercüme edilecek ve önemle üzerinde durulacaktır. Telefon: Ücretsiz numarasından veya ortağı olduğu hukuk şirketinin telefon numarasından ombudsmana telefon edebilirsiniz. Tüm telefon numaraları Olympus ana sayfasında ve Kurumsal Ağdaki Etik Kurallar Tüzüğünün yanında bulunabilir

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ 1 ÖNSÖZ Sevgili Çalışanlarımız, Sevgili Yöneticilerimiz, Olympus Europa Holding GmbH, Olympus KeyMed Grup ve Olympus Biotech International firmalarına bağlı tüm Avrupa

Detaylı

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ

ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ 1 ÖNSÖZ Sevgili Çalışanlarımız, Sevgili Yöneticilerimiz, Olympus Europa Holding SE, Olympus KeyMed Grup ve Olympus Biotech International firmalarına bağlı tüm Avrupa şirketlerinden

Detaylı

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust.

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust. S ojitz Group Davranış Ve Etik Kuralları Working with integrity. Building trust. Sojitz Corporation Yürütme Kurulu Başkanı'ndan Bir Mesaj Sevgili Çalışanlarımız: Yüzyılı aşkın bir süredir Şirketimiz dürüstlükle

Detaylı

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar İÇİNDEKİLER 1. Etik Kurallara Uyum 1.1 Sorumluluk 1.2 Yasaların ve Etik Kurallarımızın İhlalinin Sonuçları 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 2.1 Dürüstlük ve Adil Davranma 2.2 Müşteri Memnuniyeti 2.3

Detaylı

Alliance Boots. Davranış ve İş Ahlakı Kuralları

Alliance Boots. Davranış ve İş Ahlakı Kuralları Alliance Boots Davranış ve İş Ahlakı Kuralları 1 İçindekiler: Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Temel prensiplerimiz ve iş ahlakımız - Temel prensipler - Gerekli standartlar ve uygunluk - Çıkar çatışmaları

Detaylı

Valeo Etik Kuralları

Valeo Etik Kuralları Valeo Etik Kuralları İçindekiler 1. KURALLARA GİRİŞ 1.1 Bir bütünlük kültürü 1.2 Kurallar kimin için geçerli 06 07 08 2. İNSANLARIMIZA VE ÇEVREYE KARŞI BÜTÜNLÜK 2.1 İşyeri güvenliğinin sağlanması 2.2 İnsan

Detaylı

İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ Andımızı Yaşa, Tüzüğümüzü Bil

İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ Andımızı Yaşa, Tüzüğümüzü Bil İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ Andımızı Yaşa, Tüzüğümüzü Bil 1 Andımız Önce doktorlara, hastabakıcılarına ve hastalara, annelere ve babalara ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanan diğer herkese karşı sorumlu olduğumuza

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

DÜNYA ÇAPINDA GEÇERLİ Davranış Yasası

DÜNYA ÇAPINDA GEÇERLİ Davranış Yasası DÜNYA ÇAPINDA GEÇERLİ Davranış Yasası Misyonu Ne yaptığımızı açıkça biliyoruz Biz Meşrubat Satarız Şu Çalışma İlkelerine Bağlı Kalmak Sözümüzdür: Yol Haritamız 1. Yerel Pazarlarda Başarı. 2. Şimdi Harekete

Detaylı

SOCAR Türkiye Etik Kuralları Yönetmeliği

SOCAR Türkiye Etik Kuralları Yönetmeliği SOCAR Türkiye Etik Kuralları Yönetmeliği İçindekiler SOCAR Türkiye Başkanımızın Mesajı SOCAR Türkiye Etik Kuralları Kimler için Geçerlidir? Hangi Mevzuata Göre Hareket Etmeliyiz? Temel İlke ve Hedeflerimiz

Detaylı

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları İçindekiler Fujitsu Way... 3 Fujitsu Way ve Global İş Standartları... 3 Global Bakış Açısı... 4 Fujitsu Bünyesinde Uyum... 5 Neden Global İş Standartları'na

Detaylı

Richard Tobin den Mesaj Hepimiz Sorumluyuz

Richard Tobin den Mesaj Hepimiz Sorumluyuz DAVRANIŞ KODU A En önemli insani çaba, eylemlerimizde ahlaklı olmak için çalışmaktır. İç dengemiz ve hatta varoluşumuz buna bağlıdır. Ancak iyi ahlaklı eylemler yaşamlarımıza güzellik ve onur katabilir.

Detaylı

İşletme Davranış Kuralları. Tek. honeywell

İşletme Davranış Kuralları. Tek. honeywell İşletme Davranış Kuralları Tek honeywell CEO muzdan mektup Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Honeywell büyümeye devam ettikçe, dürüstlük yönündeki beklentilerimiz ile kararlılığımıza ve Honeywell in On İki

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Faks (919) 379-4132. Ücretsiz Uyum Yardım Hattı 001-800-268-4670

İŞ AHLAKI KURALLARI. Faks (919) 379-4132. Ücretsiz Uyum Yardım Hattı 001-800-268-4670 İŞ AHLAKI KURALLARI Başkanı Uyum Görevlisi Telefon (919) 379-2553 Nichlas A. Fink Kurumsal Uyum Yöneticisi Telefon (919) 379-4316 Michael R. LeClair Posta Adresi 8001 Aerial Center Parkway P. O. Box 2009

Detaylı

Global Davranış Yasası

Global Davranış Yasası Global Davranış Yasası Fayda Gözeten Performans Global Davranış Yasası 3 Başkan ve CEO'muzdan Mektup 4 PepsiCo Değerleri Performansımızın Amacı 5 İşi Doğru Yapmak 5 Davranış Yasamıza Karşı Sorumluluğumuz

Detaylı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Faks (919) 379-4132. Ücretsiz Uyum Yardım Hattı 001-800-268-4670

İŞ AHLAKI KURALLARI. Faks (919) 379-4132. Ücretsiz Uyum Yardım Hattı 001-800-268-4670 İŞ AHLAKI KURALLARI Başkanı Uyum Görevlisi Telefon (919) 379-2553 Nichlas A. Fink Kurumsal Uyum Yöneticisi Telefon (919) 379-4316 Michael R. LeClair Posta Adresi 8001 Aerial Center Parkway P. O. Box 2009

Detaylı

Global Mesleki Ahlak Kuralları

Global Mesleki Ahlak Kuralları Global Mesleki Ahlak Kuralları Davranışlarımıza, Kararlarımıza ve Eylemlerimize Kılavuzluk Etme Parker Şirket Değerleri Beyanı Biz Parker ız İşimiz, geçmişte kurduğumuz adil ticari ilişkiler ile müşteri

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları Gates İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları 01 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa I. İŞYERİNDE DAVRANIŞ AHLAKI İLKELERİ... 1 II. YASALARA UYGUNLUK... 1 A. Genel çerçeve... 1 B. Devlet Memurları ve Devlet Kurumlarıyla

Detaylı

GLOBAL MEDYA AĞIRLAMA ŞİRKETİ. İş Etiği + Davranış Kuralları

GLOBAL MEDYA AĞIRLAMA ŞİRKETİ. İş Etiği + Davranış Kuralları GLOBAL MEDYA AĞIRLAMA ŞİRKETİ İş Etiği + Davranış Kuralları GİRİŞ Sizinle Clear Channel Davranış Kurallarını paylaşmak istiyoruz. Bob Pittman William Eccleshare Bu Clear Channel İş Etiği ve Davranış Kurallarında

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

STANDARDIN BELİRLENMESİ

STANDARDIN BELİRLENMESİ DOĞRU OLANI YAPARIZ BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ Güncellenme Haziran 2014 STANDARDIN BELİRLENMESİ MESLEKİ AHLAK ve İŞ AHLAKI Standardın Belirlenmesi Güncellenme Haziran 2014

Detaylı

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER İÇERİK DAVRANIŞ KURALLARI >> GE Davranış Kuralları 01 THE SPIRIT >> BU POLİTİKALARA KİMLERİN UYMASI GEREKİYOR 02 ÇALIŞANLAR NE YAPMALI 03 LİDERLERİN YAPMASI GEREKENLER 04 DÜRÜSTLÜĞÜN

Detaylı

BD Davranış Kuralları

BD Davranış Kuralları BD Davranış Kuralları a23 Eylül 2014 tarihinde değiştirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir Değerli BD Çalışanları: Çalışma ortamımız sürekli olarak hızlı bir değişim halinde. Şirketler, yeni çıkan yasa, düzenleme

Detaylı

İşyeriDavranış Kuralları

İşyeriDavranış Kuralları İşyeriDavranış Kuralları 1 AlanKrause nin mesajı MWH Global, Inc. sürekli değişim içinde olan bir şirkettir. Böyle bir dinamizm ile bulunduğumuz sektörde tutarlılık içinde güven veren itibarlı bir şirket

Detaylı

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır.

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır. Doğruluğumuz Baxter in başarısı sonuçlara yönelik kişisel sorumluluğumuza ve doğruluğumuza dayanmaktadır. Hastalar, doktorlar, müşteriler, resmi otoriteler, yatırımcılar ve çalışanlarımız her gün yaptığımız

Detaylı

İşyeri Davranış Kuralları. SunChemical

İşyeri Davranış Kuralları. SunChemical İşyeri Davranış Kuralları S T A N D A R T L A R VE K U R A L L A R SunChemical İşyeri Davranış Kuralları Hakkında Birkaç Söz Sektörümüzün global lideri olan Sun Chemical, yerleşik bir değerler sistemine

Detaylı

Davranış Yönetmeliği DOĞRU OLANI BİLİN. DOĞRU OLANI YAPIN.

Davranış Yönetmeliği DOĞRU OLANI BİLİN. DOĞRU OLANI YAPIN. Davranış Yönetmeliği DOĞRU OLANI BİLİN. DOĞRU OLANI YAPIN. 1 İçindekiler Neden Bir Davranış Yönetmeliğimiz Var... 4 Yönetmelik Hepimiz İçin Geçerli... 4 Endişelerinizi Çekinmeden Paylaşın... 5 Misilleme

Detaylı

PMI İş Yürütme İlkeleri

PMI İş Yürütme İlkeleri PMI İş Yürütme İlkeleri Philip Morris International İş Yürütme İlkeleri Dürüstlük: Doğru Olanı Yapmak Harekete Geçmeden Önce Sorun Yasal mı? Şirket politikalarına uygun mu? Yapılacak doğru şey bu mu? Şirketin

Detaylı