TMSF Faaliyet Raporu 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMSF Faaliyet Raporu 2004"

Transkript

1 Ocak-Mart 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu

2 II TMSF Faaliyet Raporu 2004

3 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER DİĞER İŞLEMLER ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Devir Alınan Alacaklar Tahsilat Bilgileri Borç Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler Hakim Ortaklar Dışında 6183 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapılan Kredi Dosyaları Alacak Satış Projesi ile İlgili Faaliyetler ELDEN ÇIKARILACAK GAYRİMENKUL, MENKUL VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER Gayrimenkuller Menkuller İştirakler HAKLARINDA İFLAS KARARI VERİLEN VE TASFİYESİ DEVAM EDEN BANKALAR Mülga 3182 Sayılı Bankalar Kanununa Göre 1994 Yılında Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Göre Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar TAKİP VE DAVA BİLGİLERİ ULUSLARARASI FAALİYETLER DİĞER FAALİYETLER BÜTÇE

4 KISALTMALAR Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Egebank A.Ş. Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. Bank Kapital T.A.Ş. Ulusalbank T.A.Ş. Interbank A.Ş. Eskişehir Bankası T.A.Ş. İktisat Bankası T.A.Ş. Kentbank A.Ş. Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Etibank A.Ş. Toprakbank A.Ş. Bank Ekspres A.Ş. Demirbank T.A.Ş. Sümerbank A.Ş. Sitebank A.Ş. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Pamukbank T.A.Ş. Bileşik Fon Bankası A.Ş. Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. Müflis Marmara Bankası A.Ş. Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. TMSF - Fon BDDK TCMB Egebank Yurtbank Yaşarbank Bank Kapital Ulusalbank Interbank Esbank İktisat Bankası Kentbank EGS Bank Etibank Toprakbank Bank Ekspres Demirbank Sümerbank Sitebank Tarişbank Türkbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Bayındırbank Pamukbank Birleşik Fon Bankası TYT Bank Marmara Bank Impexbank Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi 2 FYYS

5 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu sayılı Bankacılık Kanununda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna, mevduat sigortacılığı, çözümleme ve tasfiye fonksiyonlarının yanı sıra, sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının kapsam ve tutarı ile risk esaslı sigorta priminin tarifesinin, tahsil zamanının, şeklinin ve diğer hususların belirlenmesi yetki ve görevleri de verilmiştir. Mevcut durumda, Fon nezdinde mevduat sigortacılığı ve risk izleme fonksiyonlarını yürütülmesine ilişkin ayrı bir yapılanma bulunmadığından, Fon bünyesinde söz konusu fonksiyonları yürütmek üzere kurulacak Sigorta ve Risk İzleme Dairesi nin organizasyon yapısının, iş akışlarının ve personel profilinin tanımlanmasına yönelik bir yöntem, takvim, takım ve eylem planı belirlenmesi amacıyla bir proje uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu dairenin kuruluşuna ilişkin çalışmalar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğinin tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanması ile tamamlanmıştır. Ayrıca, BDDK ile Fon arasında Eşgüdüm Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları İle Bilgi Paylaşımı ve İşbirliğine ilişkin protokol imzalanmıştır TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ 2006 yılı Ocak- Mart dönemi içerisinde Aralık 2005 dönemine ilişkin olarak toplam YTL, USD ve EUR tutarında YTL ve döviz sigorta prim geliri tahsil edilmiştir. Söz konusu primlerin bankalara göre dağılımı ve prim matrahlarını oluşturan sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kamu Bankaları Özel Bankalar Banka Yabancı Bankalar Katılım Bankaları Toplam Döviz Cinsi Prim Matrahı (Sigorta Kapsamındaki Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonları) Sigorta Primi Tutarı YTL USD EUR YTL USD EUR YTL USD EUR YTL USD EUR YTL USD EUR Genel Toplam(YTL karşılığı) YTL * YTL karşılığının hesaplanmasında tarihli TCMB alış kuru kullanılmıştır MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER İmar Bankası tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; İmar Bankası nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihinden geriye doğru son bir ay içinde DİBS kaynağıyla açılan ,41 YTL tutarındaki hesaplar ile bu kaynaktan gerçekleşmeyen 3

6 EFT/Havale tutarı olan ,07 YTL lik tutar toplamı ,48 YTL nin ödenmesi gerçekleştirilmiştir. Hakkında iflas kararı verilen İmar Bankası ile ilgili olarak; sigorta kapsamında hak sahiplerine ödenmek üzere, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ye, 2006 yılı ilk üç aylık döneminde DİBS kaynaklı hesaplar da dahil olmak üzere aşağıda belirtilen aktarımlar yapılmış olup; tarihi itibarıyla aktarım yapılan toplam mudi sayısı, toplam aktarım tutarı, stopaj toplamı ve Fondan yapılan toplam kaynak çıkışı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Etaplar Mudi Sayısı Tas.Mev. Öd. Tutar (YTL) Stopaj Toplamı (YTL) Kaynak Toplamı (YTL) 2004 ve 2005 aktarılan ( 12 Etap toplamı) Etap ( ) Etap ( ) Etap ( ) Genel Toplam tarihi itibarıyla, sigorta kapsamında ödemeye konu, hesap ve 48 adet gerçekleşmeyen EFT/Havale olmak üzere toplam YTL mevduat kalmış olup, hesap sahiplerinin başvuruları beklenmektedir. Ayrıca, 5021 sayılı Kanun ve 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddelerine istinaden TMSF ce sigorta kapsamında ödeme yapılmayan off-shore kaynaklı hesaplara ilişkin olarak, 5021 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 4969 sayılı Kanununun Geçici 2 inci maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının son paragrafının ilgili bölümü, Anayasa Mahkemesinin tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/25 sayılı ve tarihli Kararı uyarınca iptal edilmiştir. İptal kararı sonrasında, konu hakkındaki idari süreç devam etmektedir. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Kapsamında TMSF Tarafından Yapılan Ödemeler Marmara Bank, TYT Bank ve Impexbank ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununa göre 1994 yılında kaldırılmış ve iflaslarına karar verilmiştir. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında TMSF tarafından söz konusu banka mudilerine yapılan ödemelerin büyük bir kısmı tamamlanmış olmakla beraber mudi başvuruları üzerine ödeme yapılmaktadır yılı Ocak Mart dönemi içerisinde ve tarihine kadar yapılan ödemelere ilişkin tablo aşağıdadır. Ödenen Tutar Ödeme Yapılan Kişi Sayısı (YTL) Banka Adı Marmara Bank TYT Bank Impexbank Toplam

7 1.3. DİĞER İŞLEMLER TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu Banka hisselerinin devralınmasında Fona yatırılması gereken %1 oranındaki hisse devir payları ile ilgili olarak; 2006 yılının ilk üç aylık döneminde 3 bankaya ilişkin olarak YTL tutarında hisse devir payı gelir kaydedilmiştir tarihleri arasında ilgili bankalardan YTL tutarında idari para cezası tahsilatı sağlanmıştır. İlgili mevzuat gereğince tahsil edilen idari para cezalarından YTL lik tutar Maliye Bakanlığı na devredilmiştir tarihleri arasında ilgili bankalardan toplam ,50 YTL tutarında Zorunlu Karşılık ve Umumi Disponibilite Cezai Faizi tahsil edilmiştir. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 10/4 üncü Maddesi gereğince, bankalar nezdinde en son talep, işlem veya mudiin herhangi bir şekilde yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayarak zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların Fona devredilmesi ile ilgili olarak; 2006 yılının ilk üç aylık döneminde Fon tarafından toplam YTL tutarında zamanaşımına uğramış kıymet geliri kaydedilmiştir yılında Fona devredilen kıymetlerin para cinslerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır. YTL ,66 SEK ,68 EUR ,90 CHF ,15 USD ,40 JPY ,00 AUD 8.190,67 CAD 616,05 GBP ,25 SAR 7.642,27 DKK ,73 NOK ,53 5

8 2- ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ 2.1. BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Birleşik Fon Bankası Birleşik Fon Bankası, Fon Yönetim Kurulu nun tarih ve 55 sayılı Kararı gereğince faaliyetlerini Fon bünyesinde bir geçiş bankası olarak sürdürmektedir. Bu çerçevede yürütülen faaliyetler ile, döneminde Bankanın aktif büyüklüğü, bin YTL den bin YTL ye, özkaynak tutarı bin YTL den bin YTL ye, likit değerleri ise bin YTL den bin YTL ye yükselmiş olup, Bankanın itibariyle likit değerlerinin toplam aktifi içersindeki payı % 53 iken, itibariyle bu oran % 57 ye ulaşmıştır bin YTL lik mevduat rakamı ise yapılan ödemeler sonucu bin YTL ye gerilemiştir. Türk Ticaret Bankası Fonun Kurumsal Gelişim Planında, Bankanın tasfiyesinin tarihi itibariyle tamamlanması hedeflendiğinden, Banka tarafından bu hedefe paralel stratejik amaçlar, hedefler ve alt faaliyetler belirlenerek bir Tasfiye Planı hazırlanmıştır. Söz konusu Tasfiye Planı, Banka Yönetim Kurulunda kabul edilmiş ve uygulamaya geçilmiştir. Bankanın enflasyon düzeltmesi yapılmış mali tabloları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, döneminde Bankanın aktif büyüklüğü 306 milyon YTL den 316 milyon YTL ye, özkaynakları 70 milyon YTL den 82 milyon YTL ye, likit değerleri ise 193 milyon YTL den 206 milyon YTL ye yükselmiştir FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Devir Alınan Alacaklar döneminde yapılan temlik alımları ve/veya iadeleri sonucunda yönetimi ve denetimi Fona devredilen bankalardan devir ve temlik alınan kredi dosya tutarı 531 bin YTL ve dosya sayısı 19 adet artmıştır. tarihi itibariyle devir ve temlik alınan alacakların muhasebe bakiyesi (banka bilançolarında kayıtlı rakam) toplamı bin YTL ye ve adete ulaşmıştır. Devir temlik alınan alacak kayıtlarının adet olarak % 0.7 si banka eski hakim ortakları, %8.0 diğer kurumsal alacaklar ve % 91.1 i bireysel alacaklar; muhasebe bakiyesi olarak ise %70.6 sı banka eski hakim ortakları, %27.4 ü diğer kurumsal alacaklar ve % 2 si bireysel alacaklardan oluşmaktadır Tahsilat Bilgileri tarihleri arasında gerçekleştirilen tahsilat rakamları aşağıdaki gibidir: Tahsilatlar (milyon USD) Tahsilat Türü Hakim Ortaklar Kurumsal Bireysel Toplam Nakdi Tahsilat 501,0 32,1 1,9 535,0 Ayni Tahsilat 60,0 1,1 0,1 61,2 -Menkul, gayrimenkul ve hisse 60,0 1,1 0,1 61,2 -Diğer Toplam 561,0 33,2 2,0 596,2 6

9 2006 yılının birinci çeyreğinde yapılan tahsilatlar, tarihi itibarıyla Fon bünyesinde gerçekleştirilen kümülatif tahsilatlar ile karşılaştırıldığında hakim ortak alacaklarından sağlanan tahsilatlar %15,3 diğer kurumsal alacaklardan yapılan tahsilatlar % 4 ve bireysel alacaklardan yapılan tahsilatlar ise %2,1 oranında artmıştır. tarihi itibarıyla gerçekleştirilen kümülatif tahsilat tutarları ise aşağıdaki gibidir; Tarihi İtibarıyla Kümülatif Tahsilatlar **(milyon USD) Fon Bankasında* Fon Bünyesinde Toplam 1-Hakim Ortaklardan **175, , ,4 - Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalanan Hakim Ortaklardan 109, , ,7 - Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalamamış Hakim Ortaklardan 66, , ,7 2-Kurumsal Borçlulardan - 855,7 855,7 3-Bireysel Borçlulardan - 96,5 96,5 Toplam 175, , ,6 (*)Bankalara Fon tarafından el konulmasından, dosyaların Tahsilat Dairelerince devir ve temlik alınmasına kadar geçen sürede, banka eski hakim ortaklarından yapılan tahsilat tutarını göstermektedir. (**) Bu tablo, fiilen tahsil edilen rakamlar dikkate alınarak hesaplanmıştır, satışı yapılmış olup henüz devir işlemleri gerçekleştirilmemiş varlıkların satış bedelleri tahsilat rakamları içerisinde gösterilmemektedir. Tarihi İtibarıyla Toplam Tahsilat (milyon USD- %) 4.765,4 89% Ocak-Mart Dönemi Tahsilatı Önceki Dönemler Toplam Tahsilat 596,2 11% Borç Yeniden Yapılandırma Çalışmaları döneminde imzalanan yeni borç geri ödeme sözleşmesi adedi ve tutarları aşağıda belirtilmiştir. İmzalanan Geri Ödeme Sözleşmeleri Adet Bin USD Hakim Ortaklar ve bağlantılı firmalar Diğer Kurumsal Borçlular Toplam * tarihinde Korkmaz Yiğit Grubu ve tarihinde Erol Aksoy Grubu ile imzalanan geri ödeme sözleşmeleri tabloya dahil edilmiştir. 7

10 2006 yılının birinci üç aylık döneminde, Hakim ortaklar ve bağlantılı firmalar ile ilgili olarak 3 adet geri ödeme sözleşmesi imzalanmıştır. Aynı dönem içerisinde takip edilmekte olan 26 adet borçlu firma/grup ile Fona olan borçların tasfiyesine yönelik olarak toplam 11,4 milyon USD tutarında geri ödeme sözleşmesi imzalanmıştır Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler Fon Bankalarına Olan Borçlarının Tasfiyesine Yönelik Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalamış Banka Hakim Ortakları Hakkındaki Gelişmeler Bank Kapital Ceylan Grubu ile TMSF ve Alacaklı Kuruluşlar arasında tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere tarihinde imzalanan FYYS nin yürürlüğü devam etmektedir. Ancak protokol hükümlerinin yerine getirilmesi ile ilgili bazı sorunların çözümü için çalışmalar sürdürülmektedir yılının birinci üç aylık döneminde Gruptan USD tahsil edilmiştir. tarihi itibarıyla Gruptan tahsil edilen kümülatif tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Etibank Medya Grubu firmalarının Fona olan borçlarının tahsiline yönelik olarak nihai borç tasfiye protokolü mahiyetini taşımayan ve tarihinde imzalanan anlaşmanın yürürlük şartlarının ve bazı edimlerinin gecikmeli olarak yerine getirilmesi ve bazı edimlerinin ise hiç yerine getirilmemesi üzerine Medya Grubu şirketlerinden Satel Sabah Televizyon Prodüksiyon A.Ş. ve Bilgin Yayıncılık A.Ş. ile Merkez Grubu şirketleri ve TMSF arasında, daha önce bir kısım Merkez Grubu şirketlerine lisans sözleşmeleri kapsamında kullandırılan mal, hak ve varlıkların Merkez Grubu tarafından protokolde mutabık kalınan şekil ve şartlarda edinilebilmesine yönelik yeni bir protokol tarihi itibarıyla imza altına alınmıştır tarihli protokolün bazı maddelerinin değiştirilmiş şekliyle yürürlüğünün devam edeceğini öngören tarihli protokol doğrultusunda tahsilatlar gerçekleştirilmektedir. Etibank hakim ortakları ile bağlantılı üçüncü şahıs borçlularının Fona olan borçlarının tasfiyesine yönelik olarak imzalanan protokollerin edim ve ödemelerinin izlenmesine devam edilmiş olup, bu kategoride yer alan iki firmanın Fona olan borçlarının tasfiyesine yönelik olarak tarihinde protokol imzalanmıştır. Medya Grubu ve Etibank kredi borçlusu firmalardan haczedilen muhtelif menkul malların satışlarına devam edilmiştir. Medya Grubu borçlarına mahsuben tarihine kadar toplam USD tahsilat sağlanmış olup, bu tahsilatın USD si 2006 yılının Ocak, Şubat ve Mart döneminde gerçekleştirilmiştir. Yaşarbank Banka eski hakim ortağı Yaşar Grubu firmalarıyla tarihinde, tarihli protokolde yer almayan Fon alacaklarının dahil edildiği ek protokol imzalanmıştır USD borç üzerinden imzalanan ek protokole Hedef Ziraat Ticaret ve Sanayi A.Ş. firmasının müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzaları alınmış olup, ayrıca Fon lehine EUR tutarında ilave ipotek tesis edilmiştir yılının birinci üç aylık döneminde Gruptan USD tutarında nakit tahsilat sağlanmış, böylece banka risklerinin Fona devir ve temlik edildiği tarihinden 8

11 tarihine kadarki süre içerisinde, yapılan görüşmeler ve protokol kapsamında Gruptan sağlanan toplam tahsilat USD ye ulaşmıştır. Fon Bankasında yapılan USD tutarındaki tahsilatta ilave edildiğinde Gruptan sağlanan toplam tahsilat USD ye ulaşmaktadır. Sümerbank Garipoğlu Grubu ile tarihinde protokol imzalanmış olup, ödemeler 2004 yılında başlamıştır. Söz konusu protokole taraf olup imzalamayan şirket ve kefillerin 6183 sayılı Kanun kapsamında takiplerine devam edilmektedir. Garipoğlu Grubu şirketlerinden, Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a maddesi kapsamında yönetim ve denetimi Fona devredilmiş olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. nin hisseleri tarihi itibarıyla Fon tarafından devralınmıştır. Protokol kapsamında Ortadoğu Antalya Liman İşletmelerinin satış hazırlıklarına başlanmıştır. Garipoğlu Grubundan döneminde USD nakit, USD hisse devri nedeniyle ayni tahsilat sağlanmış olup, Fona devir tarihinden tarihine kadar gerçekleştirilen tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. İnterbank Nergis Grubu ile imzalanan protokol kapsamındaki edimlerin takibi devam etmekte olup, Yeşilşehir projesi kapsamında bitmiş dairelerin satışı, yarım kalmış dairelerin tamamlanması, diğer arsalar üzerinde inşaatların yapılması konusunda Nergis İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile yüklenici firma arasında sözleşme yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Nergis Grubuna dahil olmayan Bis Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. deki hakim ortakların eşlerine ait hisselerin rehni, Çağlar ile Şankaya ailelerine ait üzerlerinde Vergi Dairesi ve SSK hacizleri bulunan gayrimenkullerin TMSF ye devri ve diğer gayrimenkullerin ipotek alınması çalışmaları sürmektedir. Borçlular aleyhine açılmış davalardan Yargıtay da temyiz incelemesinde bulunanlar dışındakilerin kesinleşmesi sağlanmış, Yargıtay da davası görülenler için de icra dosyalarına borçluların itirazdan feragatleri alınmıştır. Gruba dahil faal firmaların Denetim Kurulları ile bir kısım şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Fon tarafından atamalar yapılmıştır. Nergis Grubundan; döneminde ,59 USD tahsilat sağlanmıştır. Nergis Grubundan, Bankanın Fona devrinden tarihine kadar yapılan tahsilat toplamı; ,26 USD lik kısmı protokolden sonra olmak üzere ,58 USD seviyesine ulaşmıştır. Toprakbank Toprak Grubunun TMSF ye olan borçlarının tasfiyesi hakkında tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Grup tarafından borca mahsuben Fona devredilecek ve teminat olarak Fon lehine ipotek tesisi gerçekleştirilecek gayrimenkullerle ilgili işlemlere devam edilmektedir. Ayrıca borç protokolünün ilgili maddeleri hükmünce, tarihinde Sakarya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, Toprak Seniteri ve Tur. İşl. San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Toprak Polyester İplik Fabrikasında bulunan menkullerin, tarihlerinde Kars/Sarıkamış adresinde yine Toprak Seniteri ve Tur. İşl. San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Sarıkamış Dağ Otelinde bulunan menkul malların haczi gerçekleştirilmiştir. Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar yapılan tahsilatların toplamı ,29 USD dir. Söz konusu tahsilatın, ,38 USD lik kısmı, 2006 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilmiştir. 9

12 Esbank TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu TMSF ile Esbank hakim ortağı Zeytinoğlu Grubu arasında; Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak imzalanan protokol kapsamında teminat tesisine ilişkin işlemlere devam edilmektedir. Zeytinoğlu Grubu ve Fon iştiraklerinden döneminde tahsil edilen USD tutarı dahil, tarihi itibari ile sağlanan tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Bank Ekspres Borçlu grup ve firmalardan olan alacaklar ile ilgili olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında açılan takiplere devam edilmektedir. Diğer taraftan, Korkmaz Yiğit Grubu borçlarının tasfiyesine yönelik olarak USD üzerinden tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol hükümlerinin gerektiği teminatlandırma ve proje çalışmaları devam etmektedir. Korkmaz Yiğit Grubundan döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. İktisat Bankası Erol Aksoy ve bağlantılı firmalarla ilgili olarak yasal takip işlemleri devam etmekte olup, Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak tarihinde protokol imzalanmıştır. Öte yandan Fon iştiraki Kablonet İletişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ve İnteraktif Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan protokoller yürürlüktedir. İktisat Bankası hakim ortaklarının Emek Hayat Sigorta A.Ş. de bulunan toplam %99,992 oranındaki hisselerin tarihinde yapılan satış neticesinde GEM Global Eguities Management S.A. a YTL ye ihale edilmiştir sayılı Kanunla değişik Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-b maddesinin uygulanması suretiyle Aks Radyo ve Yay. San. Tic. A.Ş. ye ait Show Radyo nun Aks Radyo ve Yay. San. Tic. A.Ş. nin Fona olan borçlarına mahsuben Fon adına tesciline karar verilen Show Radyo nun tescil işlemleri yapılmıştır ile itibarıyla USD tahsilat sağlanmış olup, toplam tahsilat rakamı USD ye ulaşmıştır. Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalanmamış Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler; Yurtbank Balkaner Grubu riskleri ile ilgili olarak 2004 ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre hukuksal takip devam etmektedir. Balkaner Grubu içinde yer alan Tekmar Grubu ile tarihli Fon Kurulu kararına istinaden USD lik borç tutarı için protokol imzalanmıştır. Öte yandan 6183 sayılı Kanun kapsamında Balkaner Grubuna ait silahlar tarihinde satılmıştır. Balkaner Grubu firmalarından Derby Lastik Fabrikası A.Ş. nin marka ve menkullerinin değerlendirilebilmesi amaçlı Derby Lastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün satışı hususunda çalışmalar devam etmektedir. 10

13 Balkaner Grubundan döneminde USD tutarında nakit, gayrimenkul alımı nedeniyle USD ayni tahsilat sağlanmış olup, itibarıyla toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Egebank Banka hakim ortakları ve toplam 105 adet gerçek ve tüzel kişi ve bağlantılı kefiller hakkında kredi borçlarından dolayı 6183 sayılı Kanuna göre başlatılan takipler devam etmektedir. Hakim ortak ve kredi borçlularına ait gayrimenkullerin satılması için gerekli çalışmalar sürmektedir. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a Maddesi gereğince, yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınmış Demirel Grubuna dahil 19 adet şirketin birleşme ve tasfiyesi için başlatılan çalışmalara devam edilmiştir. Murat Demirel Grubundan döneminde USD nakdi tahsilat sağlanmış olup, itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat USD tutara ulaşmıştır. Kentbank 2004 sayılı Kanun uyarınca yapılan takipler ile banka hakim ortakları ve Grup firmaları aleyhine 6183 sayılı Kanun uyarınca başlatılan takipler devam etmektedir. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi nde Süzer Grubu hakkında açılmış nitelikli zimmet suçundan dava devam etmektedir. Süzer Grubundan döneminde USD tahsilat sağlanmış olup, itibarıyla toplam tahsilat USD ye ulaşmıştır. Egsbank Alacaklarımızın tahsilini teminen 6183 ve 2004 sayılı Kanunlar kapsamında açılmış takip ve davalar devam etmektedir yılının birinci üç aylık döneminde USD tahsilat sağlanmıştır. tarihi itibarıyla toplam tahsilat USD ye ulaşmıştır. Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Tasfiye Halinde Ticaret Factoring Hizmetleri A.Ş. nin aktifinde kayıtlı bulunan tüm alacakları, şirketin tek alacaklısı olan TMSF tarafından tarihinde 1.-YTL iz bedelle kesin temlik yolu ile devir ve temlik alınmış olup 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsilinin yapılması, yapılacak tahsilatın firma borcuna mahsup edilmesi kararı verilmiştir. Tasfiye Halinde Titaş Mak. San. ve Tic. A.Ş. firmasının Ticaret Finansal Kiralama A.Ş. deki %0,433 oranında ve nominal 260.-YTL tutarındaki hissesine satış izni verilmiş olup, şirket hissesine düşen tutarın Fonun hesabına yatırılmasına müteakip Fon haczinin kaldırılması uygun görülmüştür. İmar Bankası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun tarih ve 1085 sayılı Kararıyla bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan ve yönetim ve denetimi Fona geçen İmar Bankası nezdinde Fon tarafından yapılan incelemeler neticesinde, banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi tasarruf mevduatı tutarı ile gerçek tasarruf mevduatı 11

14 tutarı arasında tespit edilen farkın 4969 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükümleri çerçevesinde sorumlularından tahsilini teminen gerçek ve tüzel kişiler hakkında ihtiyati tedbir kararları alınarak uygulanmış, suç duyurularında bulunulmuş ve akabinde Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 ve 15 inci maddeleri ile 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca söz konusu alacağın takip ve tahsili işlemleri başlatılmıştır. Hazine alacağının ödenmesinden müteselsil sorumlu bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Türkiye çapında mal varlığı araştırması yapılarak tespit edilen tüm mal, hak ve alacakları haczedilmiş ve 6183 sayılı Kanunun 77 ve 78 inci maddeleri gereğince haczedilen menkullerin yine aynı Kanunun 85 ve devamı maddeleri gereğince satışları yapılmıştır yılının ilk 3 aylık döneminde yapılan ihaleler ile ihaleler sonucunda sağlanan tahsilatlara ilişkin detay bilgiler ve diğer çalışmalar aşağıda belirtilmektedir. a) Ticari ve İktisadi Bütünlük Satışları Uzan Grubuna ait Ergani Çimento San. Tic. A.Ş. ve Betonsan Beton ve Çimento San. İşl.ve Tic. A.Ş. nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Ergani Çimento Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün USD ihale bedeli tahsil edilmiş ve devir ve teslim anlaşması imzalanmıştır. Uzan Grubuna ait Şanlıurfa Çimento San. Tic. A.Ş. nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Şanlıurfa Çimento Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün USD ihale bedeli tahsil edilmiş ve devir ve teslim anlaşması imzalanmıştır. Uzan Grubuna ait Van Çimento San. Tic. A.Ş. nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Van Çimento Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün USD ihale bedeli tahsil edilmiş ve devir ve teslim anlaşması imzalanmıştır. Uzan Grubuna ait Ladik Çimento San. T.A.Ş. ve Merkez Kağıt Torba San. Ve Tic. A.Ş. nin mal, hak varlıklarından oluşturulan Ladik Çimento Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi tarihinde onaylanmış, aynı gün USD ihale bedeli tahsil edilmiş ve devir ve teslim anlaşması imzalanmıştır. Uzan Grubuna ait İnter Televizyon Servisleri A.Ş. ve İstanbul Melodi FM Radyo Yayıncılık A.Ş. nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Rock FM ve Radyo Alaturka Ticari ve İktisadi Bütünlüklerinin ihaleleri tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış ve aynı gün toplam USD ihale bedeli tahsil edilmiştir. Uzan Grubuna ait Ulusal Basın Yayıncılık Tic. A.Ş. nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Star Gazetesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün USD bedel üzerinden vadeli olarak gerçekleştirilen ihalesi tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, peşinat bedeli USD tahsil edilmiş, bakiye bedele ilişkin teminat mektubu alınmıştır. b) Yayın Lisansı, Marka, Hak, Menkul ve Gayrimenkul Satışları ve İadeler 2006 yılının birinci üç aylık döneminin muhtelif tarihlerinde düzenlenen ihaleler ile Gruba ait şirketlerin Yayın Lisansı ve Markaları YTL, hakları YTL ve USD, menkulleri YTL, gayrimenkulleri YTL bedellerle ihale edilmiştir. 12

15 Uzan Grubu borçlarından dolayı haczedilen Frequency isimli yat tarihinde Finesse Management Ltd.Şti. ne YTL bedelle ihale edilmiş, ihale bedeli ilgili hesaplara yatırılmış idi. Ancak, Frequency yatı hakkında Cayman Mahkemelerinde devam eden dava nedeniyle temiz sicil verilip yatın alıcı adına tescili gerçekleştirilemediğinden, ihale alıcısı yatı almaktan vazgeçmiş ve ihale bedeli olarak tahsil edilen tutar alıcıya iade edilmiştir. Yukarıda detayları verilen ihalelerden sağlanan tahsilatlar ve yapılan iade tutarları da dikkate alındığında Gruptan tarihi itibari ile sağlanan tahsilatların USD karşılığı toplamı USD ye ulaşmıştır Hakim Ortaklar Dışında 6183 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapılan Kredi Dosyaları Haklarında borçlarını süresinde ödememeleri nedeni ile, 6183 sayılı Kanun gereğince takip başlatılan borçluların her türlü mal, hak ve alacaklarına, 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre ihtiyati haciz onayı alınarak, aynı Kanunun 62, 64 ve 79 uncu maddeleri gereğince haciz konulmak suretiyle takip işlemlerine devam edilmektedir. Yapılan bu uygulama ile Fon alacaklarının tahsilinde artış sağlanmıştır. Son üç aylık dönem içinde yapılan hacizler ve protokoller vasıtasıyla YTL ve USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir Alacak Satış Projesi ile İlgili Faaliyetler İkinci Alacak Satış İhalesi ile Lehman Brothers International (Europe)-Finansbank A.Ş.-Fiba Holding A.Ş. Konsorsiyumu ( Alıcı ) tarafından kurulan RCT Varlık Yönetim A.Ş. ye Satış Portföyündeki Kredi Dosyalarının fiziki devir teslim ve alacak temlik çalışmalarına 24 Ocak 2006 tarihinde başlanmıştır. Satış Portföyü ndeki adet Kredi Dosyası, 24 Ocak Mart 2006 tarihleri arasındaki dönemde RCT Varlık Yönetim A.Ş. ye fiziken devredilmiş olup, Kredi Dosyalarının fiziki devir teslim ve temlik işlemleri Alıcı ile Kurumumuz arasında 23 Eylül 2005 tarihinde imzalanan Hasılat Paylaşımlı Alacak Satış Vaadi Sözleşmesi nde düzenlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Fiziki devir ve teslim işlemlerinin yanı sıra, henüz temlik edilmemiş Kredi Dosyalarının takip ve tahsil işlemlerine TMSF bünyesinde devam edilmiş ve Satış Portföyü ndeki RCT Varlık Yönetim A.Ş. ye temlik edilen Kredi Dosyalarının borçluları hakkında önceden konulmuş yurtdışı çıkış yasaklarının kaldırılması işlemleri de yapılmıştır ELDEN ÇIKARILACAK GAYRİMENKUL, MENKUL VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER Gayrimenkuller tarihi itibarıyla Fon adına kayıtlı gayrimenkul portföyünde yer alan adet gayrimenkule ilave olarak Ocak - Mart dönemi içerisinde Tahsilat Dairelerince alacaklardan dolayı edinilen 19 adet gayrimenkulün kayıtlara alınması ile gayrimenkul sayısı ye yükselmiştir. tarihi itibarıyla gayrimenkul portföyünde bulunan gayrimenkullere ait devir alınan birim, bağımsız bölüm sayıları ve kayıtlı değerlerini gösterir tablo aşağıda verilmiştir. 13

16 Bankalar Adet Kayıtlı Değer (YTL ) Sümerbank ,76 Demirbank ,87 İktisat Bankası ,89 Etibank ,48 Kentbank ,95 EGS Bank ,26 Bank Ekspres ,32 Sitebank ,65 Toprakbank ,77 Tarişbank ,22 Pamukbank ,98 Tahsilat* ,46 Diğer ,07 Toplam ,68 * Alacağa mahsuben Fon tarafından edinilen gayrimenkulleri içermektedir. Ocak-Mart dönemi içinde satışına karar verilen 248 adet taşınmaza ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ocak- Mart Döneminde Satışına Karar Verilen Taşınmazlar İhale Şekli Adet Kayıtlı Değer (YTL) Satış Bedeli (YTL) Müzayede , ,50 Vefa Hakkı , ,00 Kapalı Zarf Açık Artırma , ,00 FYYS , ,00 Toplam , ,50 Satış kararı alınarak Ocak- Mart dönemi içerisinde gerçekleştirilen satışlara ait genel bilgiler ile gayrimenkul satışlarına ait tahsilat bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır itibarıyla devir Ocak-Mart Satış-Tahsilatları Ocak-Mart Satış İptalleri Adet Gayrimenkul Satış ve Tahsilatları Peşin Satış Vadeli Satış Toplam Satış Tutar (bin YTL) Adet Tutar (bin YTL) Adet Tutar (bin YTL) Tahsilat Tutarı (bin YTL) Vadeye Bağlanan Tutar (bin YTL) Önceki Vadeler Toplam * Söz konusu vadeli satışların 47 adedi YTL bedelle satış vaadi sözleşmesi kapsamında satılmış olup, henüz aktif çıkışları gerçekleştirilmemiştir. ** Tahsilat Dairesi Başkanlığınca alacaklardan dolayı edinilen 607 adet gayrimenkule ilişkin ,38 YTL ve ,09 YTL faiz ile birlikte toplam ,47 YTL lik satış bedeli gayrimenkul satışları içinde yer almaktadır. Söz konusu satışların 17 adedi YTL bedelle satış vaadi sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup, henüz aktif çıkışları yapılmamıştır. 14

17 Ayrıca döneminde ,84 YTL, USD kira geliri elde edilmiştir Menkuller dönemi içerisinde satışı yapılan taşıtlar ve menkullere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Satışa Sunulan Satışı Gerçekleştirilen Adet Kayıtlı Değer Kayıtlı Değer Satış Bedeli Adet (YTL) (YTL) (YTL) Kara Taşıtları Hava Taşıtları Deniz Taşıtları Tablo ve Antikalar Toplam İştirakler Satışı Tamamlanan İştirakler Fon Kurulunun tarihli kararı ile, Kapital Factoring A.Ş.'ye YTL bedelle devrine karar verilen, Fon un %95,10 oranında maliki olduğu Pamuk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hisselerinin satış bedeli olarak ,00 YTL ve özkaynak farkı olarak ,51 YTL olmak üzere toplam ,51 YTL, satış sözleşmesi kapsamında tarihinde peşin olarak tahsil edilerek, satışı tamamlanmıştır. Fon Kurulunun tarihli kararı ile, Fonun maliki olduğu toplam ,14 YTL nominal değerli adet ve % 8.35 oranındaki Takasbank A.Ş. hisselerinden, ,43 YTL nominal değerli kısmının YTL bedelle İMKB ye devredilmesine karar verilmiş olup, söz konusu hisse devir işlemi tarihinde tamamlanarak satış bedeli aynı gün tahsil edilmiştir. Satış Kararı Alınan İştirakler 2006 yılının birinci üç aylık döneminde, Çamlıca Turizm Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. nin satışına karar verilmiş olup, devir işlemleri devam etmektedir. Söz konusu işleme ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Devralınan Banka/Grup Ceylan Grubu Şirket Unvanı Çamlıca Turizm Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Satış Kararı Alınan İştirakler Şirket Ödenmiş Sermayesi (YTL) TMSF Hisse Oranı Devir Alınma Tarihi %51, Satış Kararı Tarih ve Sayısı TMSF /129 Toplam Satış Bedeli (YTL) (Peşin) Devralınan İştirak Hisseleri Birleşik Fon Bankası A.Ş. nezdinde bulunan Medya Holding A.Ş. ye ait şirketin % 7,1580 hissesine karşılık gelen adet hisse senedi tarihli Fon Kurulu kararına istinaden devralınmıştır. 15

18 Sümerbank A.Ş. hakim ortağı Garipoğlu Grubu borcuna mahsuben Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. nin % oranındaki hissesi YTL bedelle Fon Kurulunun tarih 84 sayılı kararı ile devralınmıştır. Müflis ve Tasfiye Halinde İştirakler 10 u tasfiye halinde 8 i müflis durumda olan toplam 18 adet iştirakin tasfiye ve iflasa ilişkin faaliyetlerinin takip ve denetimi devam etmektedir HAKLARINDA İFLAS KARARI VERİLEN VE TASFİYESİ DEVAM EDEN BANKALAR Mülga 3182 Sayılı Bankalar Kanununa Göre 1994 Yılında Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun geçici 3 üncü maddesi kapsamında TMSF tarafından tarihi itibariyle yapılan ödemeler ile müflis bankalarca TMSF ye ödenen tutarlara ilişkin tablo aşağıdadır. Banka Adı Ödeme Yapılan Kişi Sayısı Ödenen Tutar (YTL) Müflis Masalar Tarafından Fona Ödenen (YTL) Kalan Fon Alacağı (YTL) Marmara Bank TYT Bank Impexbank Toplam Alacak kayıtlarından yapılan ödemeler Banka Adı TMSF ( YTL) TMSF (Faiz) ( YTL) Sıra ( YTL) Sıra ( YTL) Toplam Marmara Bank TYT Bank Impexbank Toplam yılı birinci üç aylık dönem içinde yapılan tahsilat ve reddiyatlara ilişkin tablo aşağıdadır; 16

19 Tahsilatlar TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu Marmara Bank TYT Bank Impexbank Mevduattan Elde Edilen Faiz Gelirleri Y TL , ,69 USD , ,72 EUR , ,04 Kira Gelirleri ,38 Kredi Anapara ve Faizleri YTL , ,85 USD ,88 EUR , Diğer Gayrinakdi Kredi Tahsilatı (YTL) ,12 0 Menkul/ Gayrimenkul Satış Tah. (YTL) , Teminat Mektubu Koms. Tah. (YTL) 9.122, ,72 İştirak Geliri (YTL) ,40 Diğer Tahsilatlar (YTL) , ,65 TOPLAM YTL , ,29 USD , ,60 EUR , ,04 Ödeme (Reddiyat) Tutarlar ı Marmara Bank TYT Bank Impexbank Personel ve Avukat Giderleri , ,58 Kira Ödemeleri 4.317, Sigorta Primleri, Vergiler, KKDF, SSDF Y TL , ,82 USD 61, ,12 EUR 9.765, ,10 Mahkeme, Avans, Bilirkişi, vs 9.438, ,55 Diğer Muhtelif Ödemeler 2.348, İflas Alacaklılarına Yapılan Ödemeler , ,98 TOPLAM YTL , ,93 USD 61, ,12 EUR 9.765, , Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Göre Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar Müflis Kıbrıs Kredi Bankası Ltd yılı ilk üç aylık döneminde YTL si kredilerden olmak üzere toplam YTL. tahsilat yapılmıştır. tarihi itibarıyla 7 adet dava dosyası, 16 adet icra takibi dosyası ve 15 adet Banka aleyhine başlatılan takip olmak üzere toplam 38 adet derdest dosya mevcuttur. Müflis T. İmar Bankası T.A.Ş. Bankanın tarihli iflas kararı üzerine, tarihinde alacak kayıt taleplerinin kabulüne başlanmış olup, tarihi itibarıyla iflas masasına adet başvuru ulaşmıştır. Başvuruların incelenmesini müteakip, sıra cetveli oluşturulacaktır. 17

20 2.5. TAKİP VE DAVA BİLGİLERİ TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu-2006 KREDİ DIŞI DAVALAR İlgili Bankalar Alacak Tazminat İş Davaları Sair Davalar Toplam Dava Sayısı Davaları Son Durumu Toplam Dava Tutarları (*) Takip Dosyaları Takip Miktarları (**) Demirbank 28 Davacı Davalı Lehe Aleyhe Davacı Davalı Davacı Davalı Davacı Davalı Davacı Davalı Davacı Davalı Derdest Karar Lehe Aleyhe YTL USD/DEM YTL USD DEM EUR YTL Diğer YTL Diğer USD Yaşarbank 30 Sümerbank 31 Ulusalbank 1 Bank Kapital 2 Yurt Bank 42 Bank Ekspres Egebank 27 Türkbank EUR USD DEM USD USD USD DEM USD USD USD DEM İmar Bankası Sitebank 5 Bayındırbank USD USD USD Park Yatırım Bankası Tarişbank 4 Interbank 1 Etibank 11 Marmarabank Esbank 4 Kentbank 5 Toprakbank 1 Impexbank 13 Egsbank 1 Iktisat Bankasi 1 Pamukbank 1 Diğer USD USD USD USD TOPLAM * Dava dilekçesinde belirtilen "dava miktarı" olup fazlaya ilişkin tutulan haklar ile faiz ve masraflar dahil edilmemiştir. ** İcra takibine konu miktar olup faiz ve masraflar dahil edilmemiştir USD DEM EUR USD USD DEM 18

21 TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu-2006 Şahsi İflas Sorumluluk/ İade-i Tazmin Alacak İtirazın İptali/ Kaldırılması (***) Sair Davalar Ceza Davaları 4969 S.K. Kapsamında Alınan Tedbirler Davalar Banka Eski Hakim Ortakları / Yöneticileri İle İlgili Davalar ve İcra Takipleri Toplam Dava Tutarları (*) Davaların Son Durumu 6183 S.K. Göre Aleyhe Açılan Davalar İcra Takipleri 2004 Sayılı Kanuna Göre İcra Takipleri Lehe Aleyhe Lehe Aleyhe Müşteki/ Lehe Aleyhe Lehe Aleyhe Derdest Karar Dava Sayısı Lehe Aleyhe Müdahil YTL USD Diğer USD/DEM/YTL YTL USD DEM EURO Diğer USD / YTL Bank Ekspres (K.Yiğit) CHF Bank Kapital (Ceylan) Bayındırbank (Bayındır) JPY Demirbank (Cıngıllıoğlu) DEM EGS Bank EUR (EGS) JPY JPY Egebank DEM YTL YTL (M. Demirel) CHF USD USD Esbank (Zeytinoğlu) FRF Etibank EUR (Medya) DEM İktisat Bankası (E.Aksoy) DEM YTL DEM Interbank USD EUR GBP (Nergis) YTL GBP Kentbank DEM YTL (Süzer) EUR USD JPY Tarişbank Pamukbank (Çukurova) YTL Sitebank (Sürmeli) Sümerbank (Garipoğlu) DEM USD USD Toprakbank (Toprak) Türkbank YTL Ulusalbank (Cıngıllıoğlu) USD 1 Yaşarbank (Yaşar) Yurtbank (A.Balkaner) DEM YTL YTL İmar Bankası USD Diğer YTL 2 Toplam DEM EUR CHF JPY GBP * İtirazın iptali davaları dışındaki dava dilekçesinde belirtilen "dava miktarı" olup fazlaya ilişkin tutulan haklar ve faiz oranlarındaki değişkenlikler dahil edilmemiştir. ** İcra takibine giriş miktarı olup faiz oranlarındaki değişiklikler dahil edilmemiştir. *** İtirazın iptali/kaldırılması dava tutarları, davaya konu icra takip tutarında belirtildiğinden sadece dava sayısı verilmiştir YTL USD CHF JPY FRF GBP YTL USD 19

22 3- ULUSLARARASI FAALİYETLER TMSF nin uluslararası kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği hedefine ulaşma çabalarına yönelik çalışmalara 2006 yılının ilk üç aylık döneminde de devam edilmiştir. IADI Çalışmaları IADI - MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Bölgesel Komitesi nin Kazablanka ve Rabat ta gerçekleştirilen ikinci toplantısına Fon tarafından katılım sağlanmıştır. Toplantıda; Mevduat sigortacılığı tekniği ve politikaları açısından değişik ülke tecrübeleri paylaşılmış, Faizsiz bankacılık ve mevduat sigortacılığı konusunda uluslararası bir konferans hazırlığı planlanmış, MENA üyeleri arasında ikili ve çoklu iletişim kanalları kurulması kararlaştırılmış, Mevduat sigortacılığı sistemi olan bölge ülkelerine destek verilmesi, IADI ve MENA üyeliğine teşvik edilmeleri ve mevduat sigortacılığı sistemi olmayanlarla iletişime geçilerek sistemi kurmaya davet edilmeleri planlanmış, Bankacılık krizlerinin yerel etkilerinin analiz edilerek bir daha tekrarlanmaması için alınabilecek tedbirler ve bu tecrübeler paylaşılmıştır. AB Çalışmaları AB Katılım Süreci çalışmaları kapsamında; tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunum Serbestisi ile Sermayenin Serbest Dolaşımı konulu müzakere başlıkları hakkında Brüksel de yapılan tarama toplantıları konulu bilgilendirme toplantısına Kurumumuzu temsilen katılım gerçekleştirilmiştir. 08 Şubat 2006 tarihinde İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen Müzakere Sürecinin Olmazsa Olmaz Aracı Düzenleyici Etki Analizleri konulu seminere Kurumumuzu temsilen katılım sağlanmıştır. Fon bünyesinde Avrupa Birliği Çalışma Grubu oluşturulmuş, 20 Mart 2006 tarihinde Ankara da Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Sn. Ali BABACAN tarafından ABGS de düzenlenen 9. Fasıl Bilgilendirme Toplantısı na katılım sağlanmıştır. Dünya Bankası tarafından organize edilen ve tarihinde Ankara da yapılan "AB müzakerelerini yürütmek için benimsenecek idari yapılar" konulu seminere katılım sağlanmıştır. Seminerde AB ye en son katılan üye devletlerin eski baş müzakerecileri tarafından AB ye katılım sürecinde kendi ülkelerinin benimsediği / uyguladığı idari yapılanmalar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilen Mali Hizmetler konulu 9. Fasıl Tanıtıcı Tarama Toplantısı na katılım sağlanmış, toplantıda AB Komisyonu tarafından 9. Fasıl ile ilgili olarak AB Müktesebatına uyum çerçevesinde Türkiye den beklenenler hakkında bilgi verilmiştir. 20

23 Diğer Uluslararası Çalışmalar TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu Rusya Mevduat Sigortası kuruluşu olan DIA, tarihinde Kurumumuzun çözümleme tecrübelerinden faydalanmak üzere ziyaret talebinde bulunmuştur. Söz konusu ziyarete yönelik hazırlıkları yürütecek çalışma grubu oluşturulmuş olup, program taslağı hazırlanarak Rus meslektaşlarımız ile program üzerinde mutabakat sağlanmıştır. FSAP (Financial Sector Assessment Program); Mali Sektörün Değerlendirilmesi Programı kapsamında, TMSF yi ilgilendiren yasal çerçeve ve mevduat bilgileriyle ilgili sorular cevaplandırılmıştır. 21

24 4- DİĞER FAALİYETLER Fonun 2006/10169 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır tarihleri arasında Fonun diğer önemli işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: Bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılmasının finansmanı çerçevesinde Fona ikrazen ihraç edilen Özel Tertip DİBS lerden doğan Hazine Müsteşarlığı na olan borç ile ilgili olarak; Fon tarafından yapılan ödemelere 2006 yılının ilk üç aylık döneminde de devam edilmiş, tarihinde YTL ve USD tutarında (toplam USD karşılığı USD) ödeme gerçekleştirilmiştir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında Şubat 2001 tarihlerinde yaşanan şiddetli ekonomik dalgalanmalar sebebiyle yükümlülüklerini gecikmeli olarak yerine getiren TMSF bünyesindeki bankalardan fazla kullanım faizi olarak tahsil edilen tutarın alacaklı kurumlara ödendikten sonra kalan ve Takasbank A.Ş. bünyesinde bulunan ,86.- YTL lik bakiye kısmı tarihinde ,09.-YTL olarak Fona iade edilmiştir. Hisseleri 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca cebr-i icra satışına konu olan bir bankanın satışın kesinleşmesi tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde başka bir bankayla birleşmesi veya başka bir bankaya devredilmesi halinde ve satışı yapılan banka hisselerinin %51 oranını aşması durumunda; 5411 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükmü uyarınca yürürlükte bulunan tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmelik in 18 inci maddesinin (b) bendi hükmünün aynı Kanunun 63 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükümleri doğrultusunda uygulanmaması yönünde alınan Fon Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 22

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ekim-Aralık 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASINA İLİŞKİN

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz-Eylül 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan Haziran 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu FAALİYETLER...........3 1. BANKALARA İLİŞKİN GELİŞMELER... 3 1.1. Halen TMSF Bünyesinde

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan-Haziran 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz Eylül 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Üçüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASI... 3 1.1.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 Nisan-Haziran 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007 Ocak-Mart 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Ekim-Aralık 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 1.1. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4 1.2. MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER...5 1.3.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN TMSF Temmuz - Eylül KASIM ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL)

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL) a) İlgili ayda (28 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 28 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 573.53,6 2.21.946,22 1.628.443,16

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org. TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Hazýrlayanlar: Raf Temizliði

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL)

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL) a) İlgili ayda (9 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 9 NİSAN 9 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 1.833.474,4 1.833.474,4 T.İş

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ARALIK 2014 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ARALIK 2014 AYLIK BİLDİRİM AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (2014 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: KASIM 2014 ARALIK 2014 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. KASIM 2014 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. KASIM 2014 AYLIK BİLDİRİM EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (2014 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: EKİM 2014 KASIM 2014 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ

TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: TEMMUZ 211 AĞUSTOS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 18/09/2017 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 17/10/2011 BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul

Detaylı

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368.

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 211 HAZİRAN 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI 25 Eylül 1 BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI Eylül (25 Eylül itibariyle)

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. TEMMUZ 2014 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. TEMMUZ 2014 AYLIK BİLDİRİM TEMMUZ 214 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (214 yılı Temmuz ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: HAZİRAN 214 TEMMUZ 214 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 YILLIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU MART 2015 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. MART 2014 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. MART 2014 AYLIK BİLDİRİM ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ MART 214 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (214 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: ŞUBAT 214 MART 214 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. AĞUSTOS 2012 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. AĞUSTOS 2012 AYLIK BİLDİRİM ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AĞUSTOS 212 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (212 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: TEMMUZ 212 AĞUSTOS 212 ÖDENEN

Detaylı

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI: GELİŞME RAPORU

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI: GELİŞME RAPORU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI: GELİŞME RAPORU 6 ŞUBAT 2002 Sunuş 15 Mayıs 2001 de açıklanan Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı nın temel hedefi; etkin, uluslararası ölçekte

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

~"t. "' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J

~t. ' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J -S ~"t "' rr. 1~J.aV!J!J.:\ r ~,. ~!J V~ J\J ~ ~ J J ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\: J rforkiye'de MEVDUATA G0VENCE GETIRILMIŞ OLAN DÜZENLEMELER SAÖLANMASI KONUSUNDA ;;.. TOrkiye'de tasarruf mevduatının korunmasına

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. MAYIS 2014 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. MAYIS 2014 AYLIK BİLDİRİM EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ MAYIS 214 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (214 yılı Mayıs ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: NİSAN 214 MAYIS 214 ÖDENEN TUTAR

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 01/02/2016 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. HAZİRAN 2014 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. HAZİRAN 2014 AYLIK BİLDİRİM EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ HAZİRAN 214 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (214 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: MAYIS 214 HAZİRAN 214 ÖDENEN

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ REFORMU: GELİŞME RAPORU

BANKACILIK SEKTÖRÜ REFORMU: GELİŞME RAPORU 2 Ağustos BANKACILIK SEKTÖRÜ REFORMU: GELİŞME RAPORU 1. Bankacılık sektörü reformu çerçevesinde, önemli adımlar atılmış ve sistemin sağlıklı bir yapıya kavuşturulabilmesini teminen çeşitli önlemler alınmıştır.

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI Yaşanan olağan dõşõ gelişmeler sonucunda Borsa da işlem gören hisse senetlerinin değerini değiştirebilecek ve yatõrõmcõlarõn yatõrõm kararlarõnõ etkileyebilecek önemde bilgilerin

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK TARİH: 31/03/2014 SAYI : MUH 130 BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN ŞUBAT 2014 BİLGİLER EKTE SUNULMUŞTUR İTİBARİYLE AYLIK

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :13172349-157.01.01 Konu :TMSF-Teminat Mektupları 09.07.2013 / 12952 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan

Detaylı

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30.06.2011 SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN MAYIS 2011 İTİBARİYLE AÇIKLANMASI

Detaylı

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER (Değişik:RG-//06-96) EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ARALIK 2012 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ARALIK 2012 AYLIK BİLDİRİM ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ARALIK 212 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (212 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: KASIM 212 ARALIK 212 ÖDENEN TUTAR

Detaylı