YİRMİ YEDİNCİ İSEDAK OTURUMU KARARLARI. (İstanbul, Ekim 2011)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YİRMİ YEDİNCİ İSEDAK OTURUMU KARARLARI. (İstanbul, 17-20 Ekim 2011)"

Transkript

1 Aslı: İngilizce YİRMİ YEDİNCİ İSEDAK OTURUMU KARARLARI (İstanbul, Ekim 2011) İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi nin (İSEDAK), Yirmi Yedinci Oturum u, Ekim 2011 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti nin İstanbul kentinde düzenlenmiştir. İslam Zirvesi Konferansı, Dış İşleri Bakanları Konseyi (CFM), ve özelliklede İslam Zirvesi Konferansı 11. Oturumu, 2009 yılındaki İSEDAK Ekonomi Zirvesi, Dış İşleri Bakanları Konseyi 38. Oturumu ve İSEDAK'ın 26. Oturumu'nca alınan ilgili kararları anımsayarak: Tüm Üye Ülkelerin, 7-8 Aralık, 2005 tarihinde Mekke de düzenlenen İslam Zirvesi Konferansı 3. Olağan Üstü Oturumunda kabul edilen On-Yıllık Eylem Programı'na olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ederek, İİT Üyesi Ülkeler Arası Ekonomik ve Ticari İşbirliğini Güçlendirme Stratejisi ve Eylem Planı'nın hedeflerini göz önünde bulundurarak; İİT Genel Sekreterliği, İSEDAK Koordinasyon Bürosu, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT), İslam Kalkınma Bankası (İKB), İslam Ticaret ve Sanayi Odası (ICCI), İslam Armatörler Derneği Organizasyonu (OISA) ve İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından gündem maddeleri ile ilgili sunulan ilerleme raporları, çalışmaları ve araştırmaları dikkate alarak, İşbirliği alanlarında Bakanlık Konferansları, Toplantılar, çalıştaylar, fuarlar ve diğer faaliyetlere ev sahipliği yaptığı için üye ülkeleri takdirlerini ileterek, Ekonomik ve ticari işbirliği alanında çalışan SESRIC, ICDT, İKB, ICCI, OISA ve SMIIC gibi Koordinasyon Bürosu ve İİT Kuruluşlarının çabalarını takdir ederek, 1

2 İİT On Yıllık Eylem Programı (TYPAO) ve İİT Üyesi Devletlerarası Ekonomik ve Ticari İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Eylem Planı nın Uygulamasının Gözden Geçirilmesi (Gündem Maddesi: 2) i) Evveliyat Raporu: Üye Devletlerden, Eylem Planı ve İİT On Yıllık Eylem Programı kapsamında İSEDAK tarafından başlatılan faaliyetler, projeler ve programlara aktif katılım göstermelerini talep etmektedir. Üye Devletlerden veri toplama ve/veya ilgili görüşlerini almak amacıyla İİT Genel Sekreterliği ve İİT Kuruluşları tarafından dağıtılan belge ve anketlere belirtilen zaman zarfında cevap vermeleri için Üye Devletlere çağrıda bulunmaktadır; Ekonomik ve ticari işbirliği alanındaki anlaşmaları henüz imzalamamış olan Üye Devletlerden bu anlaşmaları onaylayıp imzalamaları çağrısında bulunmaktadır. İnceleme raporunda İİT Genel Sekreterliği nden İİT Eylem Planı ve İİT On Yıllık Eylem Programının uygulanması ile ilgili zorluklar ve kaydedilen ilerlemelere odaklanmasını talep etmektedir. İİT-içi yatırım akışlarının ehemmiyetinin altını çizerek, İKB Grubu ve ICIEC ten ICCI ile işbirliği içerisinde, Üye Devletlerdeki yatırım ortamları ve yürürlükte olan yasalar ve düzenlemeler ile ilgili bilgileri içeren bir çalışma yapmasını ve bu çalışmayı 28. İSEDAK Oturumu na sunmasını talep etmektedir. ii) Eylem Planının Gözden Geçirilmesi Eylem Planı nın etkin bir uygulama mekanizmasına sahip olan, daha kapsamlı ve güncellenmiş bir işbirliği çerçevesi haline getirilmesi için İSEDAK Koordinasyon Bürosu ndan, İİT Genel Sekreterliği ile birlikte bu plan üzerinde daha ayrıntılı bir şekilde çalışmalarını talep etmektedir. 2

3 iii) 19. Oturum Komitesi Toplantı Raporu: 19. Oturum Komitesi Toplantısıyla ilgili Raporu nu kaydetmektedir. İlgili Üye Ülkelerden Oturum Komitesi gündeminde yer alan projelerin uygulama sürecine etkin katılım göstermelerini talep etmektedir; İİT Üyesi Ülkeler Özel Bağlamında, Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler (Gündem Maddesi: 3) SESRIC tarafından sunulan 2011 Yıllık Ekonomik Raporu ndaki tavsiyeleri kaydetmekte ve SESRIC'i dünyadaki ekonomik gelişmeleri ve Üye Ülkeler üzerindeki etkilerini izlemeye devam ederek, İSEDAK'ın yıllık oturumlarına, bir dizi politika önerilerini de içeren raporlar sunmakla görevlendirmektedir. İİT-İçi Ticaret (Gündem Maddesi: 4) i) TPS-OIC Bangladeş Halk Cumhuriyeti nin onay veren 10. ülke olmasıyla TPS- OIC Menşe Kuralları'nın 9 Ağustos 2011 itibariyle yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılamaktadır; Üye Devletleri adına (Bahreyn, Kuveyt, Oman Sultanlığı, Katar, Suudi Arabistan Krallığı ve BAE) Malezya, Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez İşbirliği Konseyi tarafından taviz listelerinin iletilmesini de memnuniyetle karşılamaktadır; PRETAS ı onaylamış fakat yıllık indirim oranlarını, ürün listelerini ve indirim için en uygun tarife baz oranı olarak 1 Ekim 2003 ten itibaren uygulanan En Çok Kayırılan Ülke indirim oranları ile beraber henüz Ticaret Müzakereleri Komitesi (TNC) Sekretaryası na henüz bildirmemiş olan Üye Devletlere, bu yükümlülüklerini en kısa zaman içinde yerine getirmeleri konusunda yaptığı çağrıyı yinelemektedir; Menşe Kuralları nı onaylamış olan Üye Devletlerden TPS-OIC Menşe Belgesi nin basılması ve TNC Sekreterliği ne damgalarının örnek baskılarını 3

4 sunmak gibi gerekli iç yasama ve yürütme tedbirlerini tamamlamalarını talep etmektedir. PRETAS ı onaylayan en az 10 Üye Devletin, taviz listelerini Ticaret Müzakere Komitesi Sekretaryasına iletmesini takiben, oturumun toplanması hususunu gözden geçirmelerini Ticaret Müzakere Komitesi nden talep etmektedir. Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti nin TPS-OIC Menşe Şahadetnamesi ve damga numunelerini TNC Sekretaryasına iletmiş olmalarını memnuniyetle karşılamaktadır. PRETAS ı onaylayan Üye Devletlerden en az 10 tanesinin taviz listelerini TNC Sekretaryasına iletmelerini takiben Ticaret Müzakere Komitesi nden oturumunu toplamasını talep etmektedir. ii) İslam Ticaret Fuarları ICDT den, stratejik ürünlere ilişkin İİT Üye Devletleri ndeki ticareti geliştirme organları ve özel sektör ile işbirliği içerisinde, daha fazla firma ve ziyaretçi çekmek amacıyla sektörel fuar ve sergiler düzenlemeye devam etmelerini talep etmektedir; İİT Üye Ülkelere 2012 yılında Mısır Arap Cumhuriyeti'nin başkenti Kahire'de düzenlenecek olan İİT Üyesi Ülkeler 2. Turizm Fuar ına ve Tunus Cumhuriyeti nin başkenti Tunus kentinde 1-4 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan Birinci İİT SAĞLIK FUARI'na aktif katılım çağrısında bulunmaktadır. ICDT den Üye Devletlere Ticaret Fuarları ve Sergilerinin organizasyonunda teknik destek sunmaya devam etmesini talep etmektedir. Suudi Arabistan Krallığı nın ICDT ile istişare ederek İİT Üye Devletler Ticaret Fuarı nın bir sonraki toplantısına ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamaktadır. 4

5 iii) İİT-içi Ticaretin Geliştirilmesi için Yol Haritası İKT-İçi Ticaret Hedeflerinin Yakalanmasına Yönelik Yol Haritası İcra Programı nın uygulanmasındaki ilerlemeyi kayda geçmekte ve özellikle İKB Grubu ve ICDT olmak üzere ilgili İİT kuruluşlarından gerekli fonları bu programın ivedilikle uygulanması için harekete geçirmesini talep etmektedir; Üye Ülkeleri, Yürütme Programı nın uygulanması için İİT Kuruluşlarına gereken desteği sağlamaları ve bu faaliyetlere etkin olarak katılmaları yönünde teşvik etmektedir. iv) DTÖ ile İlgili Teknik Yardım İKB Grubu ve ICDT yi, İİT Üye Devletlerinin çok taraflı ticaret sistemi ile eşit ve adil bir tabanda tam entegrasyonunu hızlandırmak için bu ülkelerin insani ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye yönelik çabalarını artırmaya ve koordine etmeye çağırmaktadır. DTÖ ye üye olma aşamasındaki Üye Devletler de dâhil olmak üzere İKB Grubu ve ICDT ye çok taraflı ticaret müzakereleri bağlamında, Üye Devletlere verdikleri teknik desteklerini artırmaya devam etme çağrısında bulunmaktadır. v) Ticaret Finansman Faaliyetleri Ticaret finansman programlarının uluslararası ya da ulusal finans kaynakları karşısındaki rekabet gücünü daha da arttırmak üzere, ITFC den programların vade sürelerini gözden geçirmesini talep etmektedir; 18. ICIEC Guvernörler Kurulu Toplantısı nda, Kuruluş'unun nominal hisse senedi sermayesinin 240 milyon ABD Dolarından 600 milyon ABD Dolarına yükseltilmesine yönelik alınan kararını memnuniyetle karşılamaktadır. Kuruluşun Üye Devletlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve İİT-içi ticaret ve yatırımın artırılmasına ilişkin katılımın geliştirilmesi amacıyla Üye 5

6 Devletleri, Kuruluş sermayesindeki bu artışa katkıda bulunmaya davet etmektedir. vi) SMIIC in Kurumsallaşması SMIIC Merkez Anlaşması nın Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşılamaktadır; Temmuz 2011 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilen 2. SMIIC Yönetim Kurulu ve 2. SMIIC Genel Kurulu toplantı raporlarını kaydetmektedir. Ürün ve hizmetlerin kalite ve standartlarının geliştirilmesi için Üye Devletlere yardıma yönelik SMIIC faaliyetlerinin başlamasını memnuniyetle karşılamaktadır. vii) Tahkim Mekanizması ICIEC in Tahkim Mekanizması oluşturma konusundaki yürütmüş olduğu çalışmaları kaydetmekte ve İİT Genel Sekreterliği nden, görüşlerini almak amacıyla bu çalışmayı üç dilde Üye Devletlere iletmesini ve 28. İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı'na sonuçlarını bildirmelerini talep etmektedir. Öncelikli Sektörler (Gündem Maddesi: 5) i) Tarım Alanında İşbirliği İİT Güney-Güney İşbirliği çerçevesinde kapasite geliştirme programlarının oluşturulması, çeşitli tarım alt sektörlerinde üye devletler ile gerektiğinde teknik işbirliğinde bulunulması, envanter çalışmaları, var olan potansiyellerin ve teknik bilgi paylaşımı yoluyla üye devletlerarasında ortak yatırım fırsatlarının arttırılması, bilgi şeffaflığı meselesinin ilerletilmesi ve küçük çiftlik sahiplerinin ürünleri ile ilgili pazar erişiminin kolaylaştırılması konularında, 3-5 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen 6. 6

7 İİT Bakanlar Konferansı nın almış olduğu kararları ve sunduğu tavsiyeleri memnuniyetle karşılamaktadır. Tarım alanında teknik destek programları aracılığıyla Üye Devletlerarası işbirliği faaliyetlerini desteklemesi ve ilerletmesi amacıyla ilgili İİT kuruluşlarını teşvik etmektedir. Kazakistan Cumhuriyeti nin Kazakistan da İİT Gıda Güvenliği Ofisi kurma teklifini memnuniyetle karşılamakta ve bu konuyu 35. ICECS Oturumu nda tartışmaya açmayı tavsiye etmektedir; Senegal in Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma hakkında 7. İİT Bakanlar Düzeyinde Konferansını 2012 yılı içerisinde yapma teklifini memnuniyetle karşılamakta ve tüm Üye Devletlerin bu Konferansa aktif katılımını talep etmektedir. Uganda'nın başkenti Kampala'da Ekim 2011 tarihleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen İİT Üye Devletleri ndeki Tarım-Gıda Sektörlerinin Kalkınması Forumu nun ve İİT ülkelerinde Gıda Güvenliği ve Tarım Endüstrisi konulu Çalıştay ın raporlarını kaydetmekte ve Üye Devletleri yukarıda belirtilen toplantıların tavsiyelerine gereken dikkati vermeleri konusunda teşvik etmektedir; ii) Turizm Alanında İşbirliği Üye devletlerin özel sektör temsilcilerini bir araya getiren İSEDAK Turizm Platformu nun kurulması konusunda 10 Aralık 2010 tarihinde İzmir de düzenlenen İİT-içi Turizm i Geliştirme adına Özel Sektör İşbirliği konulu çalıştayın tavsiyelerini memnuniyetle karşılamaktadır. İSEDAK Turizm Platform unu oluşturma ile ilgili girişimleri desteklemekte ve üye devletlere özel sektör temsilcilerini bu girişimlere aktif katkıda bulunmaya teşvik etmeleri konusunda çağrısında bulunmaktadır. İSEDAK Turizm Platform una son şeklini vermek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti nin İİT içi Turizm'in Geliştirilmesi adına Özel Sektör İşbirliği'' konulu 2. Çalıştayı 9-10 Aralık 2011 tarihlerinde İzmir de düzenleme teklifini 7

8 memnuniyetle karşılamakta ve Üye Devletlerin turizm alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinin bu etkinliğe katılmasını teşvik etmesi için çağrıda bulunmaktadır. Kendi ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunması amacıyla kamu özel sektör ortaklıklarının geliştirilmesi de dâhil olmak üzere Üye Devletlerden yatırım ortamını iyileştirmeleri çağrısında bulunmaktadır. Turizm sektöründeki personelin becerilerinin ve kurumların kapasite geliştirilmesine gereken önemin verilmesini teşvik etmekte ve Üye Devletleri kendi deneyimlerini ve en iyi uygulamalarından yararlanmak amacıyla bu alanda değişim programları başlatmaya davet etmektedir. iii) Ulaştırma Alanında İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti nin İzmir kentinde 7-8 Haziran 2011 tarihlerinde düzenlenen ' Ulaşım Ağlarının Ticaret ve Turizm Üzerindeki Etkisi konulu Çalıştay dan çıkan tavsiyeleri memnuniyetle karşılamaktadır; 9 Haziran 2011 tarihinde Uzman Grup Toplantısı tarafından tavsiye edilen İİT Üye Devletleri arasında Ulaşım Alanında İşbirliği Çerçevesini (İzmir Metni) memnuniyetle karşılamaktadır. İSEDAK Koordinasyon Bürosu ndan Çerçeve Metin de teklif edilen Ulaştırma Çalışma Grubu nun çalışma yöntemlerine ilişkin hususları incelemesini talep etmektedir; Ulaşım hakkındaki Sektörel Ülke Raporlarını göndermemiş olan Üye Devletlerden, İSEDAK internet sitesinde (www.comcec.org) yayınlanmak üzere bu raporları 31 Aralık 2011 tarihine kadar İSEDAK Koordinasyon Bürosu na göndermelerini talep etmektedir. İİT Üye Devletlerindeki kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 2012 yılında Bangladeş Halk Cumhuriyeti nde gemi yapımına ilişkin bir seminer düzenlemesini ve bu seminerden çıkan sonuçları 28. İSEDAK Oturumu na rapor olarak iletmesini IUT den talep etmektedir. 8

9 Üye Devletler arasındaki ticaret ve iş ortaklıklarını kolaylaştırma üzerindeki olumlu etkisini dikkate alarak ulaştırmaya ilişkin uluslararası anlaşmaları kabul etmesi yönünde Üye Devletleri teşvik etmektedir. Mali İşbirliği (Gündem Maddesi: 6) i) İİT Ülkeleri Borsaları arasında İşbirliği İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenen 5. İİT Üye Devletleri Borsa Forumu Toplantısının tavsiyelerini kaydetmektedir. İmza atan üye devletler ile birlikte 2012 yılının başlangıcında İslam Endeksi nin başlatılmasını desteklemekte ve endekslere eklenecek olan ilgili endeks anlaşmalarının 1 Aralık 2011 tarihine kadar Forum Üyeleri tarafından imzalanmasını talep etmektedir; İKB den İİT endeksleri üzerinde oluşturulacak olası yapılandırılmış ürünler hakkındaki çalışmaya katkıda bulunmasını talep etmektedir; Türkiye Cumhuriyeti nin 6. İİT Borsa Forumu Toplantısı nı 2012 yılında İstanbul da düzenleme teklifini memnuniyetle karşılamakta ve Üye Devletlere bu Toplantıya aktif bir şekilde katılma çağrısında bulunmaktadır. ii)merkez Bankaları arasında işbirliği Ödeme sistemlerinin işletme, mevzuat ve denetimine ilişkin olarak Üye Devletlerin Merkez Bankaları ve Finans Yetkilileri arasında gerçekleşen işbirliği faaliyetlerini ve bilgi alışverişini memnuniyetle karşılamaktadır. Türkiye Merkez Bankası ve SESRIC tarafından Üye Devletlerin Merkez Bankaları ve Finans Yetkilileri arasında işbirliği çerçevesinde düzenlenen eğitim ve kapasite geliştirme programlarını kaydetmektedir. Üye Devletlerin Merkez Bankalarından, gelecekteki kapasite geliştirme ve eğitim programlarının planlanması amacıyla SESRIC ve Türkiye Merkez Bankası tarafından ihtiyaçları ve kapasitelerine ilişkin olarak gönderilen anketlere cevap vermelerini talep etmektedir; 9

10 11. İİT Merkez Bankaları ve Finans Yetkilileri Toplantısı nın Malezya tarafından SESRIC ile işbirliği içerisinde, Kasım 2011 tarihleri arasında Kuala Lumpur da düzenlenecek olmasını memnuniyetle karşılamakta ve Üye Devletlere bu Toplantıya aktif bir şekilde katılma çağrısında bulunmaktadır; iii) Sermaye Piyasalarını Düzenleyici Kurumlar İSEDAK Sermaye Piyasalarını Düzenleyici Kurumlar Forumu nun kuruluşunu memnuniyetle karşılamaktadır; 16 Eylül 2011 tarihinde İstanbul da düzenlenen 1. Üye Devletler Sermaye Piyasalarını Düzenleyici Kurumlar Toplantısı nın tavsiyeleri kaydetmektedir; Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu nun 2. Forum Toplantısı nı 2012 yılı Ekim ayında İstanbul da düzenleme teklifini memnuniyetle karşılamakta ve Üye Devletleri bu Toplantıya aktif bir şekilde katılmaya davet etmektedir. Yoksulluğun Azaltılması (Gündem Madde: 7) i) ISFD ve SPDA ISFD ye taahhüt veren ülkeleri, Üye Devletlere yönelik daha çok projenin finanse edilmesini sağlamak üzere taahhütlerini yerine getirmeye teşvik etmektedir; İslam Kalkınma Bankası ndan (İKB), Afrika için Özel Kalkınma Programı na (SPDA) yönelik fonların arttırılması amacıyla farklı finans kuruluşlarından ilave kaynakların harekete geçirmesi çağrısında bulunmaktadır; İKB den, ISFD ve SPDA nın uygulama durumları ile ilgili İSEDAK Oturumlarına düzenli olarak rapor sunmasını talep etmektedir; Farklı İİT Üye Devletlerinin yaşadığı doğal afetler ve bu devletlerin sebep olduğu çeşitli krizlerin yarattığı sıkıntı ve afete müdahale stratejisi geliştirme konusundaki aciliyeti büyük bir endişeyle kaydetmekte ve İİT 10

11 Genel Sekterliği ile işbirliği içerisinde İKB ve SESRIC'e, kriz ve afetlerin yaşandığı Üye Devletlerdeki en savunmasız insanlarla etkin bir ortaklık stratejisi geliştirmek adına işbirliği yapmak amacıyla İİT Kalkınma İşbirliği Kuruluşları ile işbirliği yapma çağrısında bulunmaktadır. ii) İİT Pamuk Programı 22 Eylül 2011 tarihinde Burkina Faso nun Ouagadougou kentinde düzenlenen 5. Yürütme Kurulu ve İİT Pamuk Programı 4. Proje Komite Toplantıları raporlarını kaydetmektedir; İKB Grubu ve ilgili kuruluşlarına, İİT Pamuk Eylem Planı bağlamında kaynakların harekete geçirilmesi için bir Yatırım Fonu oluşturmaları çağrısında bulunmakta ve Üye Devletler ile uluslar arası örgütler ve bağışçılarını bu foruma aktif katılım göstermeye davet etmektedir Eylül 2011 tarihleri arasında Ouagadougou da gerçekleştirilen ve Burkina Faso Devleti, ICDT ve İKB Grubu tarafından başarılı bir şekilde düzenlenen Birinci İİT Pamuk ve Tekstil Forumu ve Sergisi organizasyonunu da kaydetmektedir. Kamerun, Mısır, Mozambik ve Türkiye tarafından önerilen altı projeye fon sağlamaya yönelik İKB onayını memnuniyetle karşılamakta ve İKB den, Azerbaycan, Suriye ve Türkiye tarafından önerilen ilgili projeleri mümkün olan en kısa sürede dikkate almasını talep etmektedir; İKB Grup tan, henüz fon sağlanmamış geri kalan onaltı (16) projenin durumuna ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlamasını ve bu raporu İİT Genel Sekreterliği ne ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi ne sunmasını talep etmektedir; Her bir Mükemmeliyet Merkezine, Proje Komitesi ve Yürütme Kurulu Toplantılarından bir ay önce periyodik raporları İİT Genel Sekreterliği ne ve Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ne sunmaları çağrısında bulunmaktadır; Pamukla ilgili proje önerileri olan ancak henüz finansman talebinde bulunmamış ülkeleri, ilgili makam ve merciiler aracılığıyla bu taleplerini IKB Grubuna resmi olarak iletmeleri hususunda teşvik etmektedir; 11

12 İlgili Üye Ülkeleri ve İİT Kuruluşlarını pamuk internet portalında (www.oic-cotton.org) yayınlanacak olan gerekli bilgiler hususunda İİT Genel Sekreterliği ni bilgilendirmeleri konusunda ayrıca teşvik etmektedir. iv) iv) İİT-VET Programı Temmuz 2011 tarihlerinde İran İslam Cumhuriyeti nde düzenlenen OIC-VET 3. MAC Toplantısında sunulan önerileri kaydetmektedir ve ayrıca, sanal eğitim, eğitimcilerin eğitilmesi ve İİT Üye Ülkeler arasında en iyi uygulamaların paylaşılmasına ilişkin tematik çalışma gruplarının oluşturulması kararını memnuniyetle karşılamaktadır. OIC-VET Alt-Programlarının uygulanmasına ilişkin SESRIC raporunu kaydetmektedir ve SESRIC ve İKB den, OIC-VET Alt-Programları kapsamında planlanan projelerin uygulanmasına yönelik çabaları bir an önce arttırmalarını ve elde edilecek sonuçların 28. İSEDAK Oturumu na rapor olarak sunmalarını talep etmektedir. Üye Ülkeleri, İSMEK Eğitmen Uzmanlık Programı, OIC İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Ağı (OIC-OSHNET) ve İİT Uluslararası Öğrenci Staj Programı na (OIC-ISIP) katılmaya ve bu programları desteklemeye çağırmaktadır. Özel Sektörle İşbirliğini Arttırma (Gündem Maddesi: 8) İslam Ülkeleri arasında ticaretin ve iş ortaklığı yatırımlarının arttırılması için Nisan 2011 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri nin Sharjah kentinde ICCI tarafından düzenlenen 14. Özel Sektör Toplantı raporunu kaydetmektedir; İİT Üye Ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla Üye Ülkelere vize işlemlerinin iş adamları için kolaylaştırılması talebinde bulunmaktadır; ICCI, ICDT ve diğer İİT Kuruluşlarına özel sektörün ekonomik ve ticari işbirliği faaliyetlerine daha geniş ölçüde katılımını sağlamaları talebinde bulunmaktadır. 12

13 28. İSEDAK Oturumu nun Tarihi (Gündem Maddesi: 9) 28. İzleme Komitesi Toplantısının 9-10 Mayıs 2012 tarihlerinde, 28. İSEDAK Oturumu nun ise 8-11 Ekim 2012 tarihlerinde İstanbul da yapılmasına karar verilmiştir. Diğer Konular (Gündem Maddesi: 10) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Üye Devletler içerisindeki Rekabet Gücünün Geliştirilmesi, 28. İSEDAK Oturumu Görüş Alışverişi Toplantısı nın konusu olarak belirlenmiştir ve SESRIC ten İKB ve ilgili İİT Kuruluşları ile birlikte bu konuya ilişkin bir çalıştay düzenlemesini ve bu çalıştaya ilişkin raporu 28. İSEDAK Oturumu na sunmasını talep etmektedir

İSEDAK OTUZUNCU TOPLANTISI KARARLARI (İstanbul, 25-28 Kasım 2014)

İSEDAK OTUZUNCU TOPLANTISI KARARLARI (İstanbul, 25-28 Kasım 2014) İSEDAK OTUZUNCU TOPLANTISI KARARLARI (İstanbul, 25-28 Kasım 2014) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Otuzuncu Toplantısı, 25-28 Kasım 2014 tarihleri arasında

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (Ankara, 7-8 Mayıs 2014)

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (Ankara, 7-8 Mayıs 2014) Aslı: İngilizce İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU (Ankara, 7-8 Mayıs 2014) 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari

Detaylı

İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ YİRMİDÖRDÜNCÜ TOPLANTISI RAPORU (Antalya, 13-15 Mayıs 2008)

İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ YİRMİDÖRDÜNCÜ TOPLANTISI RAPORU (Antalya, 13-15 Mayıs 2008) İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ YİRMİDÖRDÜNCÜ TOPLANTISI RAPORU (Antalya, 13-15 Mayıs 2008) 1. İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği

Detaylı

28nci COMCEC TOPLANTISI RAPORU İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (SMIIC) Eylül 2012, İstanbul - TÜRKİYE

28nci COMCEC TOPLANTISI RAPORU İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (SMIIC) Eylül 2012, İstanbul - TÜRKİYE GS/COMCEC28/rapor 01/09/2012 Yalnızca SMIIC kullanımı için 28nci COMCEC TOPLANTISI RAPORU İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (SMIIC) Eylül 2012, İstanbul - TÜRKİYE COMCEC 28nci Toplantısının

Detaylı

İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ticareti Özel Sektör Geliştirecektir

İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ticareti Özel Sektör Geliştirecektir Başkan dan Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Değerli Okurlar; İslâm ülkeleri arasındaki ticaret, işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi paylaşımı ve İKT ülkelerinin ortak projeler geliştirmesi konuları

Detaylı

İİT EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (İstanbul, 25-28 Kasım 2014)

İİT EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (İstanbul, 25-28 Kasım 2014) Aslı: İngilizce İİT EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU (İstanbul, 25-28 Kasım 2014) 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi nin (İSEDAK)

Detaylı

ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ

ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠSLAM KONFERANSI TEġKĠLATI ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠSLAM ĠġBĠRLĠĞĠNĠN KONFERANSI GELĠġTĠRĠLMESĠ TEġKĠLATI ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ İslam Konferansı

Detaylı

4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak;

4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak; İnsanlar için Orman, Geçim Kaynakları ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Üzerine Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu Kararı (UNFF9)- 4 Şubat Cuma 2011 1) Tüm Orman Türlerinin Yönetimi, Korunması ve

Detaylı

Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı

Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı Los Cabos Zirvesi G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı Giriş 1. G-20 liderleri olarak 18-19 Haziran 2012 tarihlerinde Los Cabos ta toplandık. 2. Büyüme ve istihdamı teşvik etme konusundaki kararlılığımız etrafında

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş Yönetici Özeti Sayfa I. Yatırım Danışma Konseyi Tavsiye

Detaylı

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ ST. PETERSBURG ZİRVESİ 5-6 EYLÜL 2013 Giriş 1. Biz, G-20 Liderleri olarak 5-6 Eylül 2013 tarihlerinde St. Petersburg ta bir araya geldik ve küresel ekonomiyi güçlendirmek üzere

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Eylül 2014 İçindekiler 1. GENEL BİLGİLER... 1 1.1. AJANSIN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI... 1 2. KURUMSAL BİLGİLER... 3 2.1. TEŞKİLAT YAPISI... 3

Detaylı

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 Önsöz 1. G-20 Liderleri olarak, birlikte çalıştığımız takdirde tüm ülkelerin vatandaşlarına daha müreffeh bir gelecek sağlayabileceğimize yönelik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 200 FAALİYET RAPORU 3.03.20 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLO, ŞEKİL ve GRAFİKLER... 4 BAŞKANIN MESAJI...... 6 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONUNDAN KONSEYE, AVRUPA PARLAMENTOSUNA, AVRUPA SOSYAL VE EKONOMİK KOMİTESİ İLE BÖLGELER KOMİTESİNE YÖNELİK TEBLİĞ

AVRUPA KOMİSYONUNDAN KONSEYE, AVRUPA PARLAMENTOSUNA, AVRUPA SOSYAL VE EKONOMİK KOMİTESİ İLE BÖLGELER KOMİTESİNE YÖNELİK TEBLİĞ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA KOMİSYONUNDAN KONSEYE, AVRUPA PARLAMENTOSUNA, AVRUPA SOSYAL VE EKONOMİK KOMİTESİ İLE BÖLGELER KOMİTESİNE YÖNELİK TEBLİĞ Avrupa Birliği ile Aday Ülkeler arasında Sivil

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ OLAN KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR ŞUBAT 2013-ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ OLAN KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR NİSAN 2013-ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde

Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde algılanmamalıdır. Eylül 2006 I Önsöz Türkiye ve Almanya

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU

AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU Haziran 2005, İstanbul 1 İÇERİK BÖLÜM I. GİRİŞ BÖLÜM II. KOBİLER HAKKINDA AB MEVZUATI 1. KOBİ Tanımı 2. KOBİ ler için Elverişli İş Ortamı Yaratma a) Küçük İşletmeler için

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 25 Eylül 2013 Başlangıç Raporu Türkiye de Yolsuzlukla

Detaylı

gef BAŞLAMA RAPORU UNEP RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

gef BAŞLAMA RAPORU UNEP RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ gef UNEP RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ BAŞLAMA RAPORU Ankara, 2010 RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 1. G-20 Liderleri olarak, 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde Cannes da toplandık. 2. Son toplantımızdan bu yana başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, küresel

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ. Dr. Fatih VURSAVAŞ. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. E-Mail: fvursavas@egm.gov.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ. Dr. Fatih VURSAVAŞ. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. E-Mail: fvursavas@egm.gov. ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Dr. Fatih VURSAVAŞ Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü E-Mail: fvursavas@egm.gov.tr Giriş Karayolu trafik hasarları, dünya çapında ölüm, yaralanma ve

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı