YİRMİ YEDİNCİ İSEDAK OTURUMU KARARLARI. (İstanbul, Ekim 2011)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YİRMİ YEDİNCİ İSEDAK OTURUMU KARARLARI. (İstanbul, 17-20 Ekim 2011)"

Transkript

1 Aslı: İngilizce YİRMİ YEDİNCİ İSEDAK OTURUMU KARARLARI (İstanbul, Ekim 2011) İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi nin (İSEDAK), Yirmi Yedinci Oturum u, Ekim 2011 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti nin İstanbul kentinde düzenlenmiştir. İslam Zirvesi Konferansı, Dış İşleri Bakanları Konseyi (CFM), ve özelliklede İslam Zirvesi Konferansı 11. Oturumu, 2009 yılındaki İSEDAK Ekonomi Zirvesi, Dış İşleri Bakanları Konseyi 38. Oturumu ve İSEDAK'ın 26. Oturumu'nca alınan ilgili kararları anımsayarak: Tüm Üye Ülkelerin, 7-8 Aralık, 2005 tarihinde Mekke de düzenlenen İslam Zirvesi Konferansı 3. Olağan Üstü Oturumunda kabul edilen On-Yıllık Eylem Programı'na olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ederek, İİT Üyesi Ülkeler Arası Ekonomik ve Ticari İşbirliğini Güçlendirme Stratejisi ve Eylem Planı'nın hedeflerini göz önünde bulundurarak; İİT Genel Sekreterliği, İSEDAK Koordinasyon Bürosu, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT), İslam Kalkınma Bankası (İKB), İslam Ticaret ve Sanayi Odası (ICCI), İslam Armatörler Derneği Organizasyonu (OISA) ve İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından gündem maddeleri ile ilgili sunulan ilerleme raporları, çalışmaları ve araştırmaları dikkate alarak, İşbirliği alanlarında Bakanlık Konferansları, Toplantılar, çalıştaylar, fuarlar ve diğer faaliyetlere ev sahipliği yaptığı için üye ülkeleri takdirlerini ileterek, Ekonomik ve ticari işbirliği alanında çalışan SESRIC, ICDT, İKB, ICCI, OISA ve SMIIC gibi Koordinasyon Bürosu ve İİT Kuruluşlarının çabalarını takdir ederek, 1

2 İİT On Yıllık Eylem Programı (TYPAO) ve İİT Üyesi Devletlerarası Ekonomik ve Ticari İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Eylem Planı nın Uygulamasının Gözden Geçirilmesi (Gündem Maddesi: 2) i) Evveliyat Raporu: Üye Devletlerden, Eylem Planı ve İİT On Yıllık Eylem Programı kapsamında İSEDAK tarafından başlatılan faaliyetler, projeler ve programlara aktif katılım göstermelerini talep etmektedir. Üye Devletlerden veri toplama ve/veya ilgili görüşlerini almak amacıyla İİT Genel Sekreterliği ve İİT Kuruluşları tarafından dağıtılan belge ve anketlere belirtilen zaman zarfında cevap vermeleri için Üye Devletlere çağrıda bulunmaktadır; Ekonomik ve ticari işbirliği alanındaki anlaşmaları henüz imzalamamış olan Üye Devletlerden bu anlaşmaları onaylayıp imzalamaları çağrısında bulunmaktadır. İnceleme raporunda İİT Genel Sekreterliği nden İİT Eylem Planı ve İİT On Yıllık Eylem Programının uygulanması ile ilgili zorluklar ve kaydedilen ilerlemelere odaklanmasını talep etmektedir. İİT-içi yatırım akışlarının ehemmiyetinin altını çizerek, İKB Grubu ve ICIEC ten ICCI ile işbirliği içerisinde, Üye Devletlerdeki yatırım ortamları ve yürürlükte olan yasalar ve düzenlemeler ile ilgili bilgileri içeren bir çalışma yapmasını ve bu çalışmayı 28. İSEDAK Oturumu na sunmasını talep etmektedir. ii) Eylem Planının Gözden Geçirilmesi Eylem Planı nın etkin bir uygulama mekanizmasına sahip olan, daha kapsamlı ve güncellenmiş bir işbirliği çerçevesi haline getirilmesi için İSEDAK Koordinasyon Bürosu ndan, İİT Genel Sekreterliği ile birlikte bu plan üzerinde daha ayrıntılı bir şekilde çalışmalarını talep etmektedir. 2

3 iii) 19. Oturum Komitesi Toplantı Raporu: 19. Oturum Komitesi Toplantısıyla ilgili Raporu nu kaydetmektedir. İlgili Üye Ülkelerden Oturum Komitesi gündeminde yer alan projelerin uygulama sürecine etkin katılım göstermelerini talep etmektedir; İİT Üyesi Ülkeler Özel Bağlamında, Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler (Gündem Maddesi: 3) SESRIC tarafından sunulan 2011 Yıllık Ekonomik Raporu ndaki tavsiyeleri kaydetmekte ve SESRIC'i dünyadaki ekonomik gelişmeleri ve Üye Ülkeler üzerindeki etkilerini izlemeye devam ederek, İSEDAK'ın yıllık oturumlarına, bir dizi politika önerilerini de içeren raporlar sunmakla görevlendirmektedir. İİT-İçi Ticaret (Gündem Maddesi: 4) i) TPS-OIC Bangladeş Halk Cumhuriyeti nin onay veren 10. ülke olmasıyla TPS- OIC Menşe Kuralları'nın 9 Ağustos 2011 itibariyle yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılamaktadır; Üye Devletleri adına (Bahreyn, Kuveyt, Oman Sultanlığı, Katar, Suudi Arabistan Krallığı ve BAE) Malezya, Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez İşbirliği Konseyi tarafından taviz listelerinin iletilmesini de memnuniyetle karşılamaktadır; PRETAS ı onaylamış fakat yıllık indirim oranlarını, ürün listelerini ve indirim için en uygun tarife baz oranı olarak 1 Ekim 2003 ten itibaren uygulanan En Çok Kayırılan Ülke indirim oranları ile beraber henüz Ticaret Müzakereleri Komitesi (TNC) Sekretaryası na henüz bildirmemiş olan Üye Devletlere, bu yükümlülüklerini en kısa zaman içinde yerine getirmeleri konusunda yaptığı çağrıyı yinelemektedir; Menşe Kuralları nı onaylamış olan Üye Devletlerden TPS-OIC Menşe Belgesi nin basılması ve TNC Sekreterliği ne damgalarının örnek baskılarını 3

4 sunmak gibi gerekli iç yasama ve yürütme tedbirlerini tamamlamalarını talep etmektedir. PRETAS ı onaylayan en az 10 Üye Devletin, taviz listelerini Ticaret Müzakere Komitesi Sekretaryasına iletmesini takiben, oturumun toplanması hususunu gözden geçirmelerini Ticaret Müzakere Komitesi nden talep etmektedir. Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti nin TPS-OIC Menşe Şahadetnamesi ve damga numunelerini TNC Sekretaryasına iletmiş olmalarını memnuniyetle karşılamaktadır. PRETAS ı onaylayan Üye Devletlerden en az 10 tanesinin taviz listelerini TNC Sekretaryasına iletmelerini takiben Ticaret Müzakere Komitesi nden oturumunu toplamasını talep etmektedir. ii) İslam Ticaret Fuarları ICDT den, stratejik ürünlere ilişkin İİT Üye Devletleri ndeki ticareti geliştirme organları ve özel sektör ile işbirliği içerisinde, daha fazla firma ve ziyaretçi çekmek amacıyla sektörel fuar ve sergiler düzenlemeye devam etmelerini talep etmektedir; İİT Üye Ülkelere 2012 yılında Mısır Arap Cumhuriyeti'nin başkenti Kahire'de düzenlenecek olan İİT Üyesi Ülkeler 2. Turizm Fuar ına ve Tunus Cumhuriyeti nin başkenti Tunus kentinde 1-4 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan Birinci İİT SAĞLIK FUARI'na aktif katılım çağrısında bulunmaktadır. ICDT den Üye Devletlere Ticaret Fuarları ve Sergilerinin organizasyonunda teknik destek sunmaya devam etmesini talep etmektedir. Suudi Arabistan Krallığı nın ICDT ile istişare ederek İİT Üye Devletler Ticaret Fuarı nın bir sonraki toplantısına ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamaktadır. 4

5 iii) İİT-içi Ticaretin Geliştirilmesi için Yol Haritası İKT-İçi Ticaret Hedeflerinin Yakalanmasına Yönelik Yol Haritası İcra Programı nın uygulanmasındaki ilerlemeyi kayda geçmekte ve özellikle İKB Grubu ve ICDT olmak üzere ilgili İİT kuruluşlarından gerekli fonları bu programın ivedilikle uygulanması için harekete geçirmesini talep etmektedir; Üye Ülkeleri, Yürütme Programı nın uygulanması için İİT Kuruluşlarına gereken desteği sağlamaları ve bu faaliyetlere etkin olarak katılmaları yönünde teşvik etmektedir. iv) DTÖ ile İlgili Teknik Yardım İKB Grubu ve ICDT yi, İİT Üye Devletlerinin çok taraflı ticaret sistemi ile eşit ve adil bir tabanda tam entegrasyonunu hızlandırmak için bu ülkelerin insani ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye yönelik çabalarını artırmaya ve koordine etmeye çağırmaktadır. DTÖ ye üye olma aşamasındaki Üye Devletler de dâhil olmak üzere İKB Grubu ve ICDT ye çok taraflı ticaret müzakereleri bağlamında, Üye Devletlere verdikleri teknik desteklerini artırmaya devam etme çağrısında bulunmaktadır. v) Ticaret Finansman Faaliyetleri Ticaret finansman programlarının uluslararası ya da ulusal finans kaynakları karşısındaki rekabet gücünü daha da arttırmak üzere, ITFC den programların vade sürelerini gözden geçirmesini talep etmektedir; 18. ICIEC Guvernörler Kurulu Toplantısı nda, Kuruluş'unun nominal hisse senedi sermayesinin 240 milyon ABD Dolarından 600 milyon ABD Dolarına yükseltilmesine yönelik alınan kararını memnuniyetle karşılamaktadır. Kuruluşun Üye Devletlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve İİT-içi ticaret ve yatırımın artırılmasına ilişkin katılımın geliştirilmesi amacıyla Üye 5

6 Devletleri, Kuruluş sermayesindeki bu artışa katkıda bulunmaya davet etmektedir. vi) SMIIC in Kurumsallaşması SMIIC Merkez Anlaşması nın Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşılamaktadır; Temmuz 2011 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilen 2. SMIIC Yönetim Kurulu ve 2. SMIIC Genel Kurulu toplantı raporlarını kaydetmektedir. Ürün ve hizmetlerin kalite ve standartlarının geliştirilmesi için Üye Devletlere yardıma yönelik SMIIC faaliyetlerinin başlamasını memnuniyetle karşılamaktadır. vii) Tahkim Mekanizması ICIEC in Tahkim Mekanizması oluşturma konusundaki yürütmüş olduğu çalışmaları kaydetmekte ve İİT Genel Sekreterliği nden, görüşlerini almak amacıyla bu çalışmayı üç dilde Üye Devletlere iletmesini ve 28. İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı'na sonuçlarını bildirmelerini talep etmektedir. Öncelikli Sektörler (Gündem Maddesi: 5) i) Tarım Alanında İşbirliği İİT Güney-Güney İşbirliği çerçevesinde kapasite geliştirme programlarının oluşturulması, çeşitli tarım alt sektörlerinde üye devletler ile gerektiğinde teknik işbirliğinde bulunulması, envanter çalışmaları, var olan potansiyellerin ve teknik bilgi paylaşımı yoluyla üye devletlerarasında ortak yatırım fırsatlarının arttırılması, bilgi şeffaflığı meselesinin ilerletilmesi ve küçük çiftlik sahiplerinin ürünleri ile ilgili pazar erişiminin kolaylaştırılması konularında, 3-5 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen 6. 6

7 İİT Bakanlar Konferansı nın almış olduğu kararları ve sunduğu tavsiyeleri memnuniyetle karşılamaktadır. Tarım alanında teknik destek programları aracılığıyla Üye Devletlerarası işbirliği faaliyetlerini desteklemesi ve ilerletmesi amacıyla ilgili İİT kuruluşlarını teşvik etmektedir. Kazakistan Cumhuriyeti nin Kazakistan da İİT Gıda Güvenliği Ofisi kurma teklifini memnuniyetle karşılamakta ve bu konuyu 35. ICECS Oturumu nda tartışmaya açmayı tavsiye etmektedir; Senegal in Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma hakkında 7. İİT Bakanlar Düzeyinde Konferansını 2012 yılı içerisinde yapma teklifini memnuniyetle karşılamakta ve tüm Üye Devletlerin bu Konferansa aktif katılımını talep etmektedir. Uganda'nın başkenti Kampala'da Ekim 2011 tarihleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen İİT Üye Devletleri ndeki Tarım-Gıda Sektörlerinin Kalkınması Forumu nun ve İİT ülkelerinde Gıda Güvenliği ve Tarım Endüstrisi konulu Çalıştay ın raporlarını kaydetmekte ve Üye Devletleri yukarıda belirtilen toplantıların tavsiyelerine gereken dikkati vermeleri konusunda teşvik etmektedir; ii) Turizm Alanında İşbirliği Üye devletlerin özel sektör temsilcilerini bir araya getiren İSEDAK Turizm Platformu nun kurulması konusunda 10 Aralık 2010 tarihinde İzmir de düzenlenen İİT-içi Turizm i Geliştirme adına Özel Sektör İşbirliği konulu çalıştayın tavsiyelerini memnuniyetle karşılamaktadır. İSEDAK Turizm Platform unu oluşturma ile ilgili girişimleri desteklemekte ve üye devletlere özel sektör temsilcilerini bu girişimlere aktif katkıda bulunmaya teşvik etmeleri konusunda çağrısında bulunmaktadır. İSEDAK Turizm Platform una son şeklini vermek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti nin İİT içi Turizm'in Geliştirilmesi adına Özel Sektör İşbirliği'' konulu 2. Çalıştayı 9-10 Aralık 2011 tarihlerinde İzmir de düzenleme teklifini 7

8 memnuniyetle karşılamakta ve Üye Devletlerin turizm alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinin bu etkinliğe katılmasını teşvik etmesi için çağrıda bulunmaktadır. Kendi ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunması amacıyla kamu özel sektör ortaklıklarının geliştirilmesi de dâhil olmak üzere Üye Devletlerden yatırım ortamını iyileştirmeleri çağrısında bulunmaktadır. Turizm sektöründeki personelin becerilerinin ve kurumların kapasite geliştirilmesine gereken önemin verilmesini teşvik etmekte ve Üye Devletleri kendi deneyimlerini ve en iyi uygulamalarından yararlanmak amacıyla bu alanda değişim programları başlatmaya davet etmektedir. iii) Ulaştırma Alanında İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti nin İzmir kentinde 7-8 Haziran 2011 tarihlerinde düzenlenen ' Ulaşım Ağlarının Ticaret ve Turizm Üzerindeki Etkisi konulu Çalıştay dan çıkan tavsiyeleri memnuniyetle karşılamaktadır; 9 Haziran 2011 tarihinde Uzman Grup Toplantısı tarafından tavsiye edilen İİT Üye Devletleri arasında Ulaşım Alanında İşbirliği Çerçevesini (İzmir Metni) memnuniyetle karşılamaktadır. İSEDAK Koordinasyon Bürosu ndan Çerçeve Metin de teklif edilen Ulaştırma Çalışma Grubu nun çalışma yöntemlerine ilişkin hususları incelemesini talep etmektedir; Ulaşım hakkındaki Sektörel Ülke Raporlarını göndermemiş olan Üye Devletlerden, İSEDAK internet sitesinde (www.comcec.org) yayınlanmak üzere bu raporları 31 Aralık 2011 tarihine kadar İSEDAK Koordinasyon Bürosu na göndermelerini talep etmektedir. İİT Üye Devletlerindeki kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 2012 yılında Bangladeş Halk Cumhuriyeti nde gemi yapımına ilişkin bir seminer düzenlemesini ve bu seminerden çıkan sonuçları 28. İSEDAK Oturumu na rapor olarak iletmesini IUT den talep etmektedir. 8

9 Üye Devletler arasındaki ticaret ve iş ortaklıklarını kolaylaştırma üzerindeki olumlu etkisini dikkate alarak ulaştırmaya ilişkin uluslararası anlaşmaları kabul etmesi yönünde Üye Devletleri teşvik etmektedir. Mali İşbirliği (Gündem Maddesi: 6) i) İİT Ülkeleri Borsaları arasında İşbirliği İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenen 5. İİT Üye Devletleri Borsa Forumu Toplantısının tavsiyelerini kaydetmektedir. İmza atan üye devletler ile birlikte 2012 yılının başlangıcında İslam Endeksi nin başlatılmasını desteklemekte ve endekslere eklenecek olan ilgili endeks anlaşmalarının 1 Aralık 2011 tarihine kadar Forum Üyeleri tarafından imzalanmasını talep etmektedir; İKB den İİT endeksleri üzerinde oluşturulacak olası yapılandırılmış ürünler hakkındaki çalışmaya katkıda bulunmasını talep etmektedir; Türkiye Cumhuriyeti nin 6. İİT Borsa Forumu Toplantısı nı 2012 yılında İstanbul da düzenleme teklifini memnuniyetle karşılamakta ve Üye Devletlere bu Toplantıya aktif bir şekilde katılma çağrısında bulunmaktadır. ii)merkez Bankaları arasında işbirliği Ödeme sistemlerinin işletme, mevzuat ve denetimine ilişkin olarak Üye Devletlerin Merkez Bankaları ve Finans Yetkilileri arasında gerçekleşen işbirliği faaliyetlerini ve bilgi alışverişini memnuniyetle karşılamaktadır. Türkiye Merkez Bankası ve SESRIC tarafından Üye Devletlerin Merkez Bankaları ve Finans Yetkilileri arasında işbirliği çerçevesinde düzenlenen eğitim ve kapasite geliştirme programlarını kaydetmektedir. Üye Devletlerin Merkez Bankalarından, gelecekteki kapasite geliştirme ve eğitim programlarının planlanması amacıyla SESRIC ve Türkiye Merkez Bankası tarafından ihtiyaçları ve kapasitelerine ilişkin olarak gönderilen anketlere cevap vermelerini talep etmektedir; 9

10 11. İİT Merkez Bankaları ve Finans Yetkilileri Toplantısı nın Malezya tarafından SESRIC ile işbirliği içerisinde, Kasım 2011 tarihleri arasında Kuala Lumpur da düzenlenecek olmasını memnuniyetle karşılamakta ve Üye Devletlere bu Toplantıya aktif bir şekilde katılma çağrısında bulunmaktadır; iii) Sermaye Piyasalarını Düzenleyici Kurumlar İSEDAK Sermaye Piyasalarını Düzenleyici Kurumlar Forumu nun kuruluşunu memnuniyetle karşılamaktadır; 16 Eylül 2011 tarihinde İstanbul da düzenlenen 1. Üye Devletler Sermaye Piyasalarını Düzenleyici Kurumlar Toplantısı nın tavsiyeleri kaydetmektedir; Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu nun 2. Forum Toplantısı nı 2012 yılı Ekim ayında İstanbul da düzenleme teklifini memnuniyetle karşılamakta ve Üye Devletleri bu Toplantıya aktif bir şekilde katılmaya davet etmektedir. Yoksulluğun Azaltılması (Gündem Madde: 7) i) ISFD ve SPDA ISFD ye taahhüt veren ülkeleri, Üye Devletlere yönelik daha çok projenin finanse edilmesini sağlamak üzere taahhütlerini yerine getirmeye teşvik etmektedir; İslam Kalkınma Bankası ndan (İKB), Afrika için Özel Kalkınma Programı na (SPDA) yönelik fonların arttırılması amacıyla farklı finans kuruluşlarından ilave kaynakların harekete geçirmesi çağrısında bulunmaktadır; İKB den, ISFD ve SPDA nın uygulama durumları ile ilgili İSEDAK Oturumlarına düzenli olarak rapor sunmasını talep etmektedir; Farklı İİT Üye Devletlerinin yaşadığı doğal afetler ve bu devletlerin sebep olduğu çeşitli krizlerin yarattığı sıkıntı ve afete müdahale stratejisi geliştirme konusundaki aciliyeti büyük bir endişeyle kaydetmekte ve İİT 10

11 Genel Sekterliği ile işbirliği içerisinde İKB ve SESRIC'e, kriz ve afetlerin yaşandığı Üye Devletlerdeki en savunmasız insanlarla etkin bir ortaklık stratejisi geliştirmek adına işbirliği yapmak amacıyla İİT Kalkınma İşbirliği Kuruluşları ile işbirliği yapma çağrısında bulunmaktadır. ii) İİT Pamuk Programı 22 Eylül 2011 tarihinde Burkina Faso nun Ouagadougou kentinde düzenlenen 5. Yürütme Kurulu ve İİT Pamuk Programı 4. Proje Komite Toplantıları raporlarını kaydetmektedir; İKB Grubu ve ilgili kuruluşlarına, İİT Pamuk Eylem Planı bağlamında kaynakların harekete geçirilmesi için bir Yatırım Fonu oluşturmaları çağrısında bulunmakta ve Üye Devletler ile uluslar arası örgütler ve bağışçılarını bu foruma aktif katılım göstermeye davet etmektedir Eylül 2011 tarihleri arasında Ouagadougou da gerçekleştirilen ve Burkina Faso Devleti, ICDT ve İKB Grubu tarafından başarılı bir şekilde düzenlenen Birinci İİT Pamuk ve Tekstil Forumu ve Sergisi organizasyonunu da kaydetmektedir. Kamerun, Mısır, Mozambik ve Türkiye tarafından önerilen altı projeye fon sağlamaya yönelik İKB onayını memnuniyetle karşılamakta ve İKB den, Azerbaycan, Suriye ve Türkiye tarafından önerilen ilgili projeleri mümkün olan en kısa sürede dikkate almasını talep etmektedir; İKB Grup tan, henüz fon sağlanmamış geri kalan onaltı (16) projenin durumuna ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlamasını ve bu raporu İİT Genel Sekreterliği ne ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi ne sunmasını talep etmektedir; Her bir Mükemmeliyet Merkezine, Proje Komitesi ve Yürütme Kurulu Toplantılarından bir ay önce periyodik raporları İİT Genel Sekreterliği ne ve Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ne sunmaları çağrısında bulunmaktadır; Pamukla ilgili proje önerileri olan ancak henüz finansman talebinde bulunmamış ülkeleri, ilgili makam ve merciiler aracılığıyla bu taleplerini IKB Grubuna resmi olarak iletmeleri hususunda teşvik etmektedir; 11

12 İlgili Üye Ülkeleri ve İİT Kuruluşlarını pamuk internet portalında (www.oic-cotton.org) yayınlanacak olan gerekli bilgiler hususunda İİT Genel Sekreterliği ni bilgilendirmeleri konusunda ayrıca teşvik etmektedir. iv) iv) İİT-VET Programı Temmuz 2011 tarihlerinde İran İslam Cumhuriyeti nde düzenlenen OIC-VET 3. MAC Toplantısında sunulan önerileri kaydetmektedir ve ayrıca, sanal eğitim, eğitimcilerin eğitilmesi ve İİT Üye Ülkeler arasında en iyi uygulamaların paylaşılmasına ilişkin tematik çalışma gruplarının oluşturulması kararını memnuniyetle karşılamaktadır. OIC-VET Alt-Programlarının uygulanmasına ilişkin SESRIC raporunu kaydetmektedir ve SESRIC ve İKB den, OIC-VET Alt-Programları kapsamında planlanan projelerin uygulanmasına yönelik çabaları bir an önce arttırmalarını ve elde edilecek sonuçların 28. İSEDAK Oturumu na rapor olarak sunmalarını talep etmektedir. Üye Ülkeleri, İSMEK Eğitmen Uzmanlık Programı, OIC İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Ağı (OIC-OSHNET) ve İİT Uluslararası Öğrenci Staj Programı na (OIC-ISIP) katılmaya ve bu programları desteklemeye çağırmaktadır. Özel Sektörle İşbirliğini Arttırma (Gündem Maddesi: 8) İslam Ülkeleri arasında ticaretin ve iş ortaklığı yatırımlarının arttırılması için Nisan 2011 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri nin Sharjah kentinde ICCI tarafından düzenlenen 14. Özel Sektör Toplantı raporunu kaydetmektedir; İİT Üye Ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla Üye Ülkelere vize işlemlerinin iş adamları için kolaylaştırılması talebinde bulunmaktadır; ICCI, ICDT ve diğer İİT Kuruluşlarına özel sektörün ekonomik ve ticari işbirliği faaliyetlerine daha geniş ölçüde katılımını sağlamaları talebinde bulunmaktadır. 12

13 28. İSEDAK Oturumu nun Tarihi (Gündem Maddesi: 9) 28. İzleme Komitesi Toplantısının 9-10 Mayıs 2012 tarihlerinde, 28. İSEDAK Oturumu nun ise 8-11 Ekim 2012 tarihlerinde İstanbul da yapılmasına karar verilmiştir. Diğer Konular (Gündem Maddesi: 10) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Üye Devletler içerisindeki Rekabet Gücünün Geliştirilmesi, 28. İSEDAK Oturumu Görüş Alışverişi Toplantısı nın konusu olarak belirlenmiştir ve SESRIC ten İKB ve ilgili İİT Kuruluşları ile birlikte bu konuya ilişkin bir çalıştay düzenlemesini ve bu çalıştaya ilişkin raporu 28. İSEDAK Oturumu na sunmasını talep etmektedir

YİRMİ ALTINCI İSEDAK OTURUMU KARAR TASLAĞI. (İstanbul, 5-8 Ekim 2010)

YİRMİ ALTINCI İSEDAK OTURUMU KARAR TASLAĞI. (İstanbul, 5-8 Ekim 2010) Aslı: İngilizce YİRMİ ALTINCI İSEDAK OTURUMU KARAR TASLAĞI (İstanbul, 5-8 Ekim 2010) İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi nin (İSEDAK), Yirmi Altıncı Oturum u, 5-8 Ekim

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ (İSEDAK) İZLEME KOMİTESİ YİRMİ SEKİZİNCİ TOPLANTI RAPORU

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ (İSEDAK) İZLEME KOMİTESİ YİRMİ SEKİZİNCİ TOPLANTI RAPORU Aslı: İngilizce İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ (İSEDAK) İZLEME KOMİTESİ YİRMİ SEKİZİNCİ TOPLANTI RAPORU (Ankara, 09-10 Mayıs 2012) 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik

Detaylı

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008)

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008) Aslı: İngilizce RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI (Ankara, 17-19 Haziran 2008) 1. TMK Gözden Geçirme Toplantısı 17-19 Haziran 2008 tarihleri arasında Ankara da

Detaylı

İSEDAK OTUZUNCU TOPLANTISI KARARLARI (İstanbul, 25-28 Kasım 2014)

İSEDAK OTUZUNCU TOPLANTISI KARARLARI (İstanbul, 25-28 Kasım 2014) İSEDAK OTUZUNCU TOPLANTISI KARARLARI (İstanbul, 25-28 Kasım 2014) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Otuzuncu Toplantısı, 25-28 Kasım 2014 tarihleri arasında

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (Ankara, 7-8 Mayıs 2014)

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (Ankara, 7-8 Mayıs 2014) Aslı: İngilizce İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU (Ankara, 7-8 Mayıs 2014) 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari

Detaylı

İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ YİRMİDÖRDÜNCÜ TOPLANTISI RAPORU (Antalya, 13-15 Mayıs 2008)

İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ YİRMİDÖRDÜNCÜ TOPLANTISI RAPORU (Antalya, 13-15 Mayıs 2008) İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ YİRMİDÖRDÜNCÜ TOPLANTISI RAPORU (Antalya, 13-15 Mayıs 2008) 1. İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ YİRMİ YEDİNCİ OTURUMU RAPORU. (İstanbul, 17-20 Ekim 2011)

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ YİRMİ YEDİNCİ OTURUMU RAPORU. (İstanbul, 17-20 Ekim 2011) Aslı İngilizce İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ YİRMİ YEDİNCİ OTURUMU RAPORU (İstanbul, 17-20 Ekim 2011) 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

İKT EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ YİRMİ ALTINCI OTURUMU RAPORU. (İstanbul, 5-8 Ekim 2010)

İKT EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ YİRMİ ALTINCI OTURUMU RAPORU. (İstanbul, 5-8 Ekim 2010) Aslı İngilizce İKT EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ YİRMİ ALTINCI OTURUMU RAPORU (İstanbul, 5-8 Ekim 2010) 1. İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi nin

Detaylı

İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ

İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ ZAMIR IQBAL DÜNYA BANKASI İSLAMİ FİNANSIN GELİŞTİRİLMESİ KÜRESEL MERKEZİ TÜRKİYE FİNANSAL İÇERME KONFERANSI (3 HAZİRAN 2014, İSTANBUL) Finansal Sistemler

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

İSEDAK. Proje Finansmanı. Bağımsız Değerlendirici. Başvuru Kılavuzu

İSEDAK. Proje Finansmanı. Bağımsız Değerlendirici. Başvuru Kılavuzu İSEDAK Proje Finansmanı Bağımsız Değerlendirici Başvuru Kılavuzu Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER 1. İSEDAK... 3 1.1. İSEDAK HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 1.2. İSEDAK STRATEJİSİ... 4 2. BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLER...

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

İSEDAK TOPLANTISI HABERLERİ 31 MART 2015 SALI YENİŞAFAK 17 PROJEYE İSEDAK DESTEĞİ İSEDAK, hazırlanan 17 projeye destek kararı verdi. Türkiye ile birlikte 11 ülkenin yaralanacağı finansmanda, işbirliği

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

Allahın Rahmeti ve Bereketi Üzerinizde Olsun

Allahın Rahmeti ve Bereketi Üzerinizde Olsun Aslı: İngilizce OKUNUNCAYA KADAR AMBARGOLUDUR. OKUNAN METİN GEÇERLİDİR. İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ GENEL SEKRETERİ SAYIN PROF.EKMELEDDİN İHSANOĞLU NUN EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİNİN 26. OTURUMU

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE İSMEK-SESRIC İŞBİRLİĞİ

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE İSMEK-SESRIC İŞBİRLİĞİ İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE İSMEK-SESRIC İŞBİRLİĞİ Giriş 2008 yılında yaşanan mali kriz sonrasında, küresel ölçekte olduğu gibi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinde de işgücü piyasası

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum OECD Tarım Komitesi 163. Oturum 28.01.2015 Ayhan Baran AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı İçerik Katılımcılar Toplantı gündemi G20 Bilgi Heyet listesi Gıda Tarım

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

28nci COMCEC TOPLANTISI RAPORU İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (SMIIC) Eylül 2012, İstanbul - TÜRKİYE

28nci COMCEC TOPLANTISI RAPORU İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (SMIIC) Eylül 2012, İstanbul - TÜRKİYE GS/COMCEC28/rapor 01/09/2012 Yalnızca SMIIC kullanımı için 28nci COMCEC TOPLANTISI RAPORU İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (SMIIC) Eylül 2012, İstanbul - TÜRKİYE COMCEC 28nci Toplantısının

Detaylı

OTOMATİK OLMAYAN İTHAL LİSANSI

OTOMATİK OLMAYAN İTHAL LİSANSI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000340 04/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 50 Sayın Üyemiz, 1. Otomatik olmayan

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI Türkiye ve Bulgaristan,

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ)

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ) Türkiye- KİK 2. İş ve Yatırım Forumu, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), FGCCC, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI) ve KİK işbirliğinde, Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salman Al Khalifa

Detaylı

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 Bekir Sıtkı ŞAFAK OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı SPK Kurul II. Başkanı Kurumsal Yönetimin Amaçları

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi 3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi Tapio Laamanen 12 Ocak 2011 1 Hükümet Programının Stratejiler Aracılığıyla Uygulaması Kurumsal strateji süreci aşağıdakilerle sıkı bir bağlantı

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

EKOLOJİK TARIM ORGANİZASYONU DERNEĞİ. ATİLA ERTEM Yönetim Kurulu Başkanı

EKOLOJİK TARIM ORGANİZASYONU DERNEĞİ. ATİLA ERTEM Yönetim Kurulu Başkanı EKOLOJİK TARIM ORGANİZASYONU DERNEĞİ ATİLA ERTEM Yönetim Kurulu Başkanı ETO, ülkemizde ekolojik tarımın hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla üretici, tüketici, işleyici, tüccar, kontrolör, araştırıcı

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ KOD NO REVİZE NO 2014/1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 03.08.2012 REVİZYON TARİHİ 30.06.2014

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM

Detaylı

TSPAKB 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı

TSPAKB 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı (15 Mayıs 2008, İstanbul) Nevzat Öztangut Başkan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Sayın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Üyeleri ve Yöneticileri Sayın

Detaylı

2014 MART-NİSAN FAALİYET RAPORU

2014 MART-NİSAN FAALİYET RAPORU 2014 MART-NİSAN FAALİYET RAPORU 04 Mart 2014 VII. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası VII. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, 4 Mart 2014 tarihinde TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde ve

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BEBKA KURUMSAL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, 26 Düzey 2 bölgesi esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı