STERİLİZASYON ALETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STERİLİZASYON ALETLERİ"

Transkript

1 STERİLİZASYON ALETLERİ 1. Otoklav: Doymuş basınçlı su buharı ile 100 C 'nin üstünde çalışan bir sterilizasyon aletidir. Genellikle yüksek ısıya dayanıklı maddelerin sterilizasyonunda kullanılır. Örneğin: çözeltiler, besiyerleri,boş şişe, pipet, petri gibi cam malzemeler ile pamuk ve bez eşyaların sterilizasyonu otoklavla yapılır. Otoklav; ceket ve kazan olmak üzere iki kısımdan oluşur. Ceket' de; basınç ve ısı manometresi, su doldurma vanası, su seviye göstergesi ile buhar boşaltma vanası bulunur. Kazan ise genellikle silindir şeklinde ve paslanmaz çelikten yapılmıştır. Kapağı buhar sızdırmayacak şekilde vidalarla gövdeye bağlanır. Kazanda, ızgaraların altında su konacak bir haznesi vardır. Gövdenin alt kısmında su boşaltma vanası ve elektrikle çalışan ısıtıcı bir sisteme sahiptir. Ayrıca aleti patlamadan koruyabilen bir emniyet sübabı vardır. Otoklavın içindeki hava önemlidir. Hava bulunması istenmez. Dolayısıyla hava bulunmasının çeşitli sakıncaları vardır. Bu sakıncalar; 1. Hava ile karışık su buharının sıcaklığı düşüktür. 2. Hava, buharın küçük alanlara girmesine engel olur. 3. Hava buhardan daha ağır olduğundan, otoklavın alt kısmında toplanarak daha soğuk bir tabakanın oluşmasına sebep olur. Bu kısımdaki eşya istenen sıcaklığa kadar ısınmaz. Örneğin üst kısımda sıcaklık 115 C iken, alt kısımda 80 C olur. Musluğu açık tutularak alet ısıtılmaya çalışılır. Otoklavdaki su ısınınca buhar çıkmaya başlar. Suyun kaynamasına paralel olarak çıkan buhar miktarı da artar. Bir müddet buhar, hava ile karışık olarak musluktan çıkar. Otoklavdan hava tamamen çıktığında buhar musluğu kapatılır. Otoklav içinde oluşan buhar çıkacak yer bulamadığından aletin içinde basınç meydana gelir. Manometre ibresi yükselir, ibre 1 atmosfer (atm.) basıncı gösterdiği zaman otoklavın içindeki sıcaklık 120 C' dir. Bu basınç ve sıcaklığa ulaştıktan sonra 20-45' dakika beklemek suretiyle istenen sterilizasyon işlemi tamamlanır. Isıtıcı kapatılarak aletin soğuması beklenir. Basınç sıfıra düştüğü zaman, hemen buhar musluğu yavaşça açılır. Buhar çıkışı durduğunda otoklavın iç basıncı ile dış basıncı eşit olur ve hemen kapak açılır. Basınç yüksek iken buhar musluğu açılırsa, basınç süratle düşer ve otoklav içindeki sterilize edilmek istenen sıvılar kaynamaya başlar. Sonuçta sıvılar bulunduğu kaplardan taşarlar. Aynı şekilde basınç O'da iken otoklavın buhar musluğu açılmazsa, soğumakta olan otoklavdaki su buharı süratle yoğunlaşır. Bunun sonucu otoklav iç basıncı dış atmosfer basıncından daha aşağıya düşer. Bu esnada fazla miktarda yoğunlaşan su buharı otoklavdaki eşyayı ıslatır.

2 2. Pastör fırını: Kuru hava sterilizatörü veya pastör fırını denilen alet, kuru havanın ısıtılması ile çalıştırılır. Pipet, tüp, petri kutusu, porselen süzgeçler, milipor süzme takımı gibi her türlü cam ve madeni malzemelerin sterilizasyonu için kullanılır. Sterilize edilecek malzeme temizlenmiş ve kurutulmuş olarak fırına yerleştirilir. Pastör fırınına malzemeler yaş olarak konulmaz ve alet soğumadan ( kızgınken ) kapağı açılmaz. Her iki durumda da aletin içindeki cam malzemenin çatlama tehlikesi vardır. 3. Benmari ( Su banyosu ): Değişik büyüklüklerde, çift cidarlı, metalden yapılmış, dikdörtgen veya yuvarlak üzerinde termometresi ve termostatı bulunan, elektrik ile çalışan cihazdır. Tindalizasyon ile sterilizasyon ve çeşitli amaçlar için kullanılır. 4. Filtreler: Çeşitli sıvı maddelerin süzülerek steril edilmesinde filtrelerden çok faydalanılır. Çeşitli filtreler vardır. Bunlar; Diatoma toprağı, Porselen, Asbest süzgeçli, Cam tozu ve Selülloz membran ( milipor) filtrelerdir. 5. Ultraviyole lambası: Oda havasının yüzeylerin sterilizasyonunda kullanılan, ultraviole ışını lamba sistemidir. Hazırlanmalarında ve gerekse çeşitli testlerin yapılmalarında değişik büyüklüklerde tüpler kullanılır. Bunlar ısıya dayanıklı camdan yapılmıştır. Laboratuarda tüpler daima temizlenmiş, ağızları pamukla kapatılmış ve steril edilmiş olarak korunur. İhtiyaç duyuldukça steril olarak kullanılır. III. CAM MALZEMELER Vidalı kapaklı tüp: Isıya dayanıklı plastikten yapılmış vidalı kapağı bulunur. Besiyeri hazırlamasında kullanılan tüplerdir. Eküviyonlu tüp: Genellikle inceleme örneği alınmasında kullanılan, içerisinde tek bir eküviyon bulunan tüplerdir. Satrifüj tüpü: Dibi yuvarlak veya koni biçiminde, yüksek dönme hızına dayanıklı olan, laboratuarda santrifüj için kullanılan tüplerdir. Ortalama 15 ml. hacmindedirler. Durheim tüpü: Çok küçük ve özel tüplerdir. Karbonhidratlı ortamlarda gaz çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için kullanılır. Balon: Taban düz, gövdesi yuvarlak, boyun kısmı uzun, balon şeklinde cam kaplardır. Isıya dayanıklı olup çeşitli hacimlerdedir. Laboratuarda diğer cam malzemeler gibi balonlarda temiz, steril ve ağzı kapalı muhafaza edilir. Çeşitli kültür vasatlarının ve kimyasal bileşiklerin hazırlanmasında ve deneylerin yapılmasında kullanılır.

3 Erlenmayer: Ağzı dar, alt kısmı geniş ve düz olan koni şeklinde cam kaplardır. Bunlardan da balonlar gibi besiyerleri ve çözeltilerin hazırlanmasında ve saklamasında faydalanılır. Beherglas: Dipleri düz olup, gövdesi silindir şeklinde dereceli cam malzemedir. Sıvıları ölçmede kullanılır. Mezür: Çeşitli boylarda ve hacimde, silindir şeklinde, üzeri dereceli kaplardır. Sıvı madde ölçümünde kullanılır. besiyeri konularak mikroorganizmaların üretilmesi, izolasyonu ve antibiogram deneyi yapımında kullanılır. Pipet: Laboratuarda istenilen miktarda sıvıyı alarak başka bir yere aktarmada ve çeşitli deneylerin yapılmasında kullanılır. Üzerinde hacim taksimatı bulunan özel olarak yapılmış cam borulardır. Boyları cm. ve hacimleri 0,1-50 ml' ye kadar değişen çeşitli boyutlarda pipetler vardır. Pastör pipeti: Mikrobiyoloji laboratuarında az miktardaki sıvıların alınması ve aktarılmasında kullanılır. Uç kısmı ince kılcal boru şeklinde olup, üzerinde derecesi bulunmayan cam pipetlerdir. Şişeler: Değişik hacimlerde olup, genelde katı ve sıvı maddeleri saklamada kullanılır. Bazılarının ağızları vidalı kapaklı, bir kısmının da camdan yapılmış özel kapakları vardır. Işıktan bozulan maddeler için kahverengi şişeler kullanılır. Damlalıklı şişe: Sıvı maddeleri gereken ortamlara damlatmaya yarayan plastik ya da camdan yapılmış özel oluklu kapaklan bulunan, renkli veya renksiz şişelerdir. Genellikle boya eriyiklerinin konulması için kullanılır. Şale: İçerisine boya çözeltisi konarak, preparatların dizildiği ve bu preparatların tek tek yerleştirilebilmesi için belli bölmelere ayrılmış, cam, boya kaplarıdır. Havan: Porselen veya camdan yapılmış kalın ve ağzı geniş kaplardır. İçinde her hangi bir katı madde parçası ezilir. Numune şişeleri: ml' lik renkli, cam kapaklı, boraksilikat veya ısıya dayanıklı camdan yapılmış olanlar kullanılır. Kuru sıcak hava ile sterilize edilir. Ayrıca sterlizasyona dayanıklı, uygun hacim ve şekildeki plastik kaplarda kullanılır. Desikatör: Maddeleri kuru tutmaya veya kurutmada işe yarayan yuvarlak, kalın ve dayanıklı cam kavonozdur. Mikrobiyoloji laboratuarında musluklu olan ve basınca dayanıklı tipleri vardır. Anaerobik ve mikroaerofilik mikroorganizmaların üretiminde kullanılır.

4 IV. EKİM MALZEMELERİ 1.Öze: Mikroorganizmaları kültür ortamlarına ekme veya onların lam üzerindeki preparatlarını hazırlamak için, mikrop naklinde kullanılan bir alettir. Paslanmaz metalden yapılmış bir sap kısmı ve bu sap kısmına bağlanmış, ucu halka biçiminde ( 2-4 mm çapında ) kıvrılmış telden ibarettir. Tel kısmı kolay ısınıp soğuyan ve oksitlenmeyen platinden yapılmıştır. 2. İğne: Ucunda halkalı tel yerine düz tel bulun bulunmaktadır. Öze İlikle tek koloniden örnek alınıp, tüpteki besi yerlerine daldırmalı veya yayma ekim yapmak amacıyla kullanılır. 3. Çengel: Ucu L şeklinde kıvrılmış, mantar ekiminde kullanılan bir tür öze. 4. Eküvyon: Vücudun çeşitli bölgelerinden, değişik yerlerden mikroplu örneklerin alınması ve bazı ekimlerin yapılmasında kullanılır. Ucu pamuklu, ince, sağlam, tahtadan yapılmış çubuklardır. Tüpler içinde steril olarak muhafaza edilirler. V. DİĞER ALET VE MALZEMELER 1. Etüv ( İnkübatör ): Mikroorganizmalar kültür ortamlarına ekildikten sonra çoğalmalarını sağlamak için, belirli bir ısı derecelerinde tutulmaları gerekir. Bu amaç için kullanılan aletlere etüv veya inkübatör denir. İnkübatör sabit sıcaklık her zaman ve her yerinde aynı olmalı veya ± 0,5 C lik bir farktan büyük olmamalıdır. İnkübatör istenilen dereceye ayarlanır. Sahip olduğu termostat sayesinde devamlı aynı dereceyi muhafaza eder. Alete eklenmiş olan bir termometre ile ısının kontrolü yapılır. 2. Distile ( Damıtık ) su cihazı: Besi yerleri veya diğer solüsyonlar için çok lüzumlu olan saf suyu elde etmede kullanılan aletlerdir. Madeni veya camdan yapılmış örnekleri vardır, Isı ile buharlaşan su özel soğutucu ile yoğunlaştırılarak tekrar saf su halinde toplanır. 4. Terazi: Uygun ağırlıkla 150 g. yüklemede en azından 0,1 gram hassasiyeti sağlayan teraziler ile l0 gramın altındaki yüklemelerdeki (2 g.'dan daha az) tartım için 0,0l g. hassasiyete sahip analitik teraziler kullanılır. 5. ph metre: Sıvı besi yerlerinin ve diğer sıvıların ph değerlerini doğrulamak için, en azından 0,1 hassasiyetinde elektrometrik ph metreler kullanılır. Elektrik veya pille çalışan aletlerdir. Değişik modelleri vardır. 6. Santrifüj: Bir sıvıda bulunan mikroorganizmaları, hücreleri, partikülleri çöktürmede ve sıvıları berraklaştırmada santrifüjlerden yaralanılır. Laboratuarlarda amaca yönelik çeşitli santrifüjler kullanılır. Bunların bazıları orta (normal santrifüj) diğerleri yüksek devirli (ultra

5 santrifüj) olduğu gibi bir kısmı da soğutmalıdır (soğutmalı santrifüj). Çöktürülecek maddenin çapı ne kadar büyük olursa çökme o derece hızlı olur. Örneğin, kan hücreleri 1000, bakteriler ve virüsler dak. / dev.(=rpm.) de çökebilirler 7. Koloni Sayıcılar a) Que- bec Tipi Koloni Sayıcısı: Plaklardaki kolonilerin sayımında kullanılır. Karanlık saha modeli tercih edilir. Sayıcı yeterli görünüş ve 1,5 çapında eşdeğer büyütme sağlamalıdır. b) Binoküler Mikroskop Tipi Koloni Sayıcısı: Membran filtredeki kolonilerin sayımında l0-15x büyütmeli binoküler mikroskop kullanılır. Kolonilerin üstünde 60-80' 'lik açıda ışık kaynağı olarak gün ışığı flüoresanı temin edilmelidir. Düşük açılı aydınlatma pigment oluşturmayan koloniler için kullanılır. c) Mekanik Koloni Sayıcı: Mevcut kolonilerin sayımı için kullanılan basit koloni sayıcısıdır. 8. Pipet Kapları: Alüminyum veya paslanmaz çelikten yapılmış, yaklaşık 40cm uzunluğunda 5 7,5 cm çapında silindir veya dikdörtgen kutulardır. Ambalaj kâğıdı veya toksik olmayan kâğıtlar da pipetlerin muhafazası için kullanılabilir. Pipet kapları olarak bakır ve bakirli bileşiklerden yapılmış, sülfatlı kağıtlar kullanılmaz. 9. Buzdolabı: Besiyeri, çözelti, numune v.b. lerini saklamak için, Cº sıcaklığı sağlayan buzdolabı kullanılır. Uçucu solventler, besin veya buzdolabında bozulacak ortamlar 10. Membran Filtre Ekipmanı: Filtre hunisi ve membran konan yuva, paslanmaz çelik, cam veya otoklava dayanıklı plastikten yapılmış olanı kullanılır. Korozyona sebep olacak ve otoklava dayanıksız olanlar kullanılmaz. Standart laboratuar filtrasyon ekipmanı ve ihtiyaç duyulan işlemler için kullanılır. 11. Arazi inkübatörü: Arazideki çalışmalar için uygun sıcaklığı, akü, pil v.b. enerji kaynağı kullanılarak sağlanabilen inkübatördür. 12. Arazi Milipor Takımı: Arazi çalışmalarına uygun olacak şekilde dizayn edilmiş membran filtre süzme takımıdır.

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler Yakıt olarak kullanılan sıvı maddelere akaryakıt adı verilir. Akaryakıtlar genel olarak iki grupta toplanırlar. Bunlar; 1. Doğal akaryakıtlar: Ham petrolün

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı müşteriler tarafından laboratuvara getirilen numunelerin yasal şartlara uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli numune alma bilgilerinin müşterilerimize sunulmasıdır.

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı 1.HAFTA ÜST YÜZEY AMAÇLARI Üst yüzey işlemlerinin tanımı Ağaçtan hazırlanan eşyalar üzerinde yapılan boya, cila, vernik işlemlerinin tümüne Üst Yüzey İşlemleri adı verilir. Perdah gibi hazırlık çalışmaları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ FİZİKSEL DEĞİŞİMLER 3 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

HİDROLİK SINIFLANDIRMA

HİDROLİK SINIFLANDIRMA HİDROLİK SINIFLANDIRMA 1. Tanenin Akışkan İçerisindeki Hareket Bölgeleri Şekil 1. Akışkan ortamda çökelen küresel bir tane için, Reynolds sayısı (Re) ile Direnç Sabiti (C D ) arasındaki deneysel ilişki.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 1 Suyun insan yaşamındaki önemi nedir? Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği. Laboratuvar Eğitim Notları

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği. Laboratuvar Eğitim Notları Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvar Eğitim Notları Her türlü laboratuvar çalıșması risk ve tehlike içermektedir. Laboratuvar çalıșmalarında ortaya çıkan kazalar; bilgi eksikliği,

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ]

KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] KUVVET ve HAREKET Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] Sıvıların kaldırma kuvveti : Bütün sıvılar, içerisine atılan cisimlere kaldırma kuvveti uygulayarak cisimleri yukarıda tutmaya çalışırlar.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI EKİM 2012 İSTANBUL 01. Laboratuvar Güvenliği Doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek,

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör.

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör. MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Öğr. Gör. Kadir GELİŞ AĞRI- 2014 2 ÖNSÖZ Endüstride birçok alanda sökülemez bağlantı

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK 2341 PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.11.1973, No : 7/7551 Dayandığı Kanunun

Detaylı

NUMUNE ALMA KILAVUZU

NUMUNE ALMA KILAVUZU NUMUNE ALMA KILAVUZU A. AMAÇ Bu kılavuz muayene ve analiz için gümrük laboratuvarlarına gönderilmek üzere tır, tank, varil, konteyner, bidon, kutu, çuval vb. çeģitli taģımacılık araçlarından katı, sıvı

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı