GIDA VE YEM MADDELERĠNDE MĠNERAL ANALĠZLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA VE YEM MADDELERĠNDE MĠNERAL ANALĠZLERĠ"

Transkript

1 GIDA VE YEM MADDELERĠNDE MĠNERAL ANALĠZLERĠ Oğuz ACAR Gıda Yüksek Mühendisi TARLA BĠTKĠLERĠ MERKEZ ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Değerlendirme ve Gıda Bölümü 29 Ocak 2014 Ankara

2 SUNUM ĠÇERĠĞĠ 1. Genel Bilgiler 2.ÇalıĢmalar 3.Bilimsel Etkinlikler 4.Kültürel Etkinlikler 5. Yazılı Basında Gıda, Tarım ve Hayvancılık 6.Sonuç-Değerlendirme

3 1. GENEL BĠLGĠLER Eğitim Kapsamı BK AraĢtırma Konseyleri Rothamsted AraĢtırma KuruluĢu

4 1. Genel Bilgiler Eğitim Kapsamı Gıda ve Yem Maddelerinde Mineral Madde Analizleri 21 Aralık Şubat 2013 Rothamsted Araştırma Kuruluşu Harpenden / İngiltere Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Amaç: TUBİTAK 113O115 No lu Proje; Sanayici, Çiftçi ve Tüketici İstekleri Doğrultusunda Yeni Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Hat ve Çeşitlerinin Geliştirilmesi

5 1. Genel Bilgiler Birleşik Krallık Araştırma Konseyleri Birleşik Krallık Araştırma Konseyleri (RCUK) 7 konseyden oluşmaktadır. Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi Biyoteknoloji ve Biyolojik Bilimler Araştırma Konseyi Mühendislik ve Fiziksel Bilimler Araştırma Konseyi Ekonomik ve Sosyal Araştırma Konseyi Tıbbi Araştırma Konseyi Doğal Çevre Araştırma Konseyi Bilim ve Teknoloji Olanakları Konseyi

6 Rothamsted Araştırma Kuruluşu 1. Genel Bilgiler Rothamsted Araştırma Kuruluşu 170 yıla yaklaşan faaliyet süresi ile dünyanın en uzun soluklu tarımsal araştırma istasyonu olarak kabul edilmektedir.

7 Ürün verimliliği ve kaliteyi arttırmak için yeni uygulamalar geliştirmek ve bilgi üretmek; gıda üretimi ve biyoenerji için çevresel açıdan sürdürülebilir çözümler geliştirmek misyon olarak kabul edilmiştir. Rothamsted Araştırma Kuruluşu 1. Genel Bilgiler

8 Rothamsted Araştırma Kuruluşu 1. Genel Bilgiler Broadbalk Denemesi, ilk kez 1843 yılında kurulmuş ve dünyanın en uzun süreli agronomik denelerinden birisi olarak kabul edilen bir denemedir. Temel amacı, farklı inorganik gübre kombinasyonlarının (N, P, K, Na ve Mg içeren) ve farklı organik gübrelerin buğday verimi üzerine etkilerinin test edilmesidir. Kontrol arazisine 1843 ten beri herhangi bir gübre uygulaması olmamıştır.

9 Rothamsted Araştırma Kuruluşu 1. Genel Bilgiler Rothamsted Araştırma Kuruluşu 5 bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Tarım Ekolojisi Bölümü Biyokimya ve Bitki Koruma Bölümü Sayısal ve Sistemler Biyolojisi Bölümü Sürdürülebilir Toprak ve Çayır Sistemleri Bölümü Bitki Biyolojisi ve Hububat Bilimi Bölümü

10 Rothamsted Araştırma Kuruluşu 1. Genel Bilgiler Rothamsted Araştırma Kuruluşu Stratejisi; 20:20 Wheat : Önümüzdeki 20 yıl içerisinde buğday verimini 20 ton / hektara ulaştırmak. Cropping Carbon: Çayır mera ve yıllık enerji bitkilerinde karbon yakalama optimizasyonunu sağlayarak Birleşik Krallık ın düşük karbon ekonomisine ulaşmasını desteklemek. Desinging Seed: Bitki biyolojisi ve biyokimya alanındaki tecrübeleri ile insan sağlığına faydalı ve beslenme değeri olan tohumlar geliştirmek. Sustainable Systems: Çevresel etkileri azaltırken verimliliği arttıracak sürdürebilir tarım sistemleri geliştirmek.

11 2. ÇALIġMALAR Ön Analizler Öğütme Örnek Hazırlama Mineral Madde Analizi NIT Spektroskopisi Tane Sertliği Analizi-SKCS Toplam Azot ve Karbon Analizi SDS-Page Elektroforez Western Blot Beta-Glukan Analizi

12 Ön Analizler 2. Çalışmalar Hektolitre Ağırlığı (kg/hl) 1000 Tane Ağırlığı (g) Örnekler +4 0 C de depolama 80 0 C de 16 saat kurutma Düşme Sayısı Değeri (s) NIT Okuma

13 Öğütme 2. Çalışmalar Buğday örnekleri 0.5 mm elek kullanılarak mineral madde ve toplam azot analizlerine uygun partikül boyutlarına öğütülmektedir. Bitki sap örnekleri de de önce parçalanıp daha sonra da öğütülerek mineral madde ve toplam azot analizlerine hazır hale getirilmektedir.

14 Örnek Hazırlama 2. Çalışmalar Örnekler g tartılır. 5 ml HNO 3 / HCl 4 (%85, %15) asit karışımı ilave edilir ve karıştırılır. 2 saat oda sıcaklığında bekletmeye bırakılır. Bilgisayar kontrollü bloklara yerleştirerek 2 saat süre ile digestion a bırakılır. 5 ml HNO 3 eklenir, karıştırılır, 1 saat 80 0 C deki bloklara konulur ml saf su ilavesi ve 30 dakika tekrar bloklara yerleştirilir. Hacim 25 ml ye tamamlanır.

15 Mineral Madde Analizi 2. Çalışmalar ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer) ICP-OES in temel prensibi; elektriksel olarak iletken bir gaz ortamı olan plazmada, atomlar ve iyonların uyarılması ile yaydıkları emisyonun ölçülmesidir. ICP kaynağı iyonlaşmış bir argon gazı akışı ile elde edilir. Örnek genellikle sıvı fazda, aeresol şeklinde yüksek sıcaklıktaki plazmaya gönderilir. Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Ti, Zn

16 Mineral Madde Analizi 2. Çalışmalar Örnekteki elementler ICP de iyonlaştırıldıktan sonra kütle spektroskopisine gönderilirler ve burada kütle/yük (m/z) oranlarına göre ayrılarak ölçülürler. ICP-MS teki plazma optik emisyon spektrometresinde kullanılan Argon (Ar) plazması ile aynıdır. ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer) ICP-MS direkt olarak çözeltide iz element derişimlerinin belirlenmesinde uygundur.

17 2. Çalışmalar NIT Spektroskopisi Dünyada NIRS cihazı hububat kalitesinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Organik moleküldeki fonksiyonel gruplar belli dalga boyunda ışını farklı absorbe etmekte ve bu prensipten yaralanılarak NIT cihazı protein, sertlik, rutubet ve diğer bazı kalite kriterlerinin ölçümünde kullanılmaktadır. Klasik yöntemlere göre hızlı ve kimyasal sarfiyatı olmayan bir yöntemdir.

18 2. Çalışmalar Tane Sertliği Analizi - SKCS Bu cihaz; Bir örnekten 300 adet bağımsız taneyi boyut (çap) ağırlık sertlik (taneyi kırmak için gerekli kuvveti esas alarak) nem içeriğini ölçmektedir. Bunun yanısıra; NIR / NIT teknolojisi ile çalışan cihazların sertlik kalibrasyonu bu yöntem esas alınarak yapılmaktadır.

19 2. Çalışmalar Toplam Azot ve Toplam Karbon Tayini Yöntem; Azot içeren örneğin yüksek sıcaklıkta O 2 varlığında yakılması, Yanma reaksiyonu sonucu açığa çıkan CO 2, H 2 O uzaklaştırılması, N-oksitlerin N 2 şekline dönüştürülerek TCD yardımı ile okunması,

20 2. Çalışmalar SDS-Page Elektroforez Elektroforezin çalışma ilkesi; molekül ağırlığı ve molekülde bulunan elektrik enerjisinin jel içinden bir yükten diğerine giderken katettiği mesafe farklılıklarını ele almaktır. Elektroforezde katedilen mesafe, net yük ile doğru; molekül büyüklüğü ve elektroforetik ortamın viskozitesi ile ters orantılıdır.

21 2. Çalışmalar Western Blot Western blot, moleküler biyolojide, bir protein solüsyonunda, aranan bir proteinin olup olmadığını ve varsa ne kadar olduğunu anlamak için kullanılan bir yöntemdir. Sds-page uygulandıktan sonra, elektro blotting yöntemiyle proteinler bir membrana geçirilir. Daha sonra çeşitli solüsyonlarla işleme tabi tutulan membrandaki proteinlere spesifik antikorlar bağlanır. Bu antikorların tespit edilmesiyle proteinin olup olmadığı, çıkan bantların kalınlığının kontrol bantlarıyla karşılaştırılmasıyla da ne kadar olduğu anlaşılır.

22 2. Çalışmalar Beta-Glukan Analizi Bir β-1,4 glukan olan selülozun 3 boyutlu yapısı β-glukanlar, β-glikozidik bağlarla birbirine bağlanmış D-glukoz monomerlerinden oluşan polisakkaritlerdir. Tahıllar arasında en yoğun miktarda beta-glukanı yulaf ve arpa içermektedir. Beta-glukanının, insan sağlığına üç ayrı olumlu etkisi bulunmaktadır: kolesterolü düşürme kan şekerini dengeleme mide ve bağırsak çalışmasını düzenlemeye yardımcı olur.

23 3. BĠLĠMSEL ETKĠNLĠKLER 1. Aylık Toplantılar 2. Seminerler

24 3. Bilimsel Etkinlikler Aylık Toplantılar Eğitim süresince; 2 kez Bitki Biyolojisi ve Ürün Bilimi Bölümü (PBCS: Plant Biology and Crop Science) aylık toplantısına, 1 kez Rothamsted Araştırma Kuruluşu aylık toplantısına katılım sağlanmıştır.

25 Seminerler 3. Bilimsel Etkinlikler Bunların dışında 4 farklı seminer programı ; Disease or Disease Resistance, Molecular Battles between Efforts, Virulence target and Resistance Protein, A Beginner Guide to Real Time PCR, NIP aquaporin s: New tools to reduce Arsenic in Rice, Designing Oilseed for Nutrition and Health takip edilmiştir.

26 4. KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER Üniversite Gezileri Müze Gezileri

27 Üniversite Gezileri 4. Kültürel Etkinlikler Cambridge Üniversitesi ve Botanik Parkı Oxford Üniversitesi ve Botanik Parkı

28 Müze Gezileri Natural History Museum - Londra 4. Kültürel Etkinlikler British Museum - Londra

29 5. Yazılı Basında Gıda, Tarım ve Hayvancılık

30 5. Yazılı Basında GTH The Independent The Observer The Sunday Times The Guardian

31 The Guardian 5. Yazılı Basında GTH

32 5. Yazılı Basında GTH Daily Mail The Indepenent

33 5. Yazılı Basında GTH The Guardian The Times

34 5. Yazılı Basında GTH Daily Mail The Independent

35 6. Sonuç - Değerlendirme

36 6. Sonuç - Değerlendirme Bu eğitim kapsamında tarımsal araştırmalar konusunda uluslar arası düzeyde önemi olan bir araştırma kuruluşunda çalışma fırsatı bulunmuş olup; Mineral madde analizi konusunda yöntem ve cihaz kullanımı öğrenilmiş, Mineral Maddelere ilişkin NIT kalibrasyonları geliştirme üzerine çalışılmış, Hububat kalitesine ilişkin daha önce çalışma fırsatım olmayan analizler öğrenilmiş, Halen çalışmakta olduğum TARM-Kalite Değerlendirme ve Gıda Bölümünde yapılan analizlere ilişkin yöntem karşılaştırma fırsatı bulunmuş, Birleşik Krallık ın yönetim yapısı ve araştırma alt yapısı, DEFRA (Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı) faaliyet alanları incelenmiştir.

37 TeĢekkürler. Oğuz ACAR

DEFAM. Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

DEFAM. Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi DEFAM Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkezimiz 29 Nisan 2011 Cuma günü T.C. Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle resmen kurulmuştur. Merkezin amacı ve faaliyet alanları: a) Üniversite

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ METODLARI

ENSTRUMENTAL ANALİZ METODLARI ENSTRUMENTAL ANALİZ METODLARI Enstrumental metodlar: Hava kalitesi, yeraltısuyu ve yüzeysel su kalitesi, toprak kirliliği, su ve atık arıtımı takibinde rutin olarak kullanılmaktadır. phmetre ve spektofotometre

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SAYFA NO 1 JEOKİMYA VE HİDROJEOKİMYA LABORATUVARI 4 İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ (ICP-OES) 6

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ICP-OES KULLANILARAK BİTKİLERDEKİ MAKRO VE MİKRO ELEMENTLERİN BİRLİKTE TAYİNİNDE ÇOK DEĞİŞKENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Özlem

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ Staj Dönemi: 01/08/11 16/09/11 Manisa,

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Nisan / 2015 İÇİNDEKİLER 1. ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS)... 1 2. İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA

Detaylı

Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği. Steam Sterilization of Medical Waste and Bitlis Example

Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği. Steam Sterilization of Medical Waste and Bitlis Example Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği *1 Faruk Oral ve 2 Rasim Behçet 1 Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Bitlis, Türkiye 2 İnönü

Detaylı

SU YÖNETİMİNİN ETKİN BİLEŞENİ: YENİDEN KULLANIM. Doç. Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI nurdan.buyukkamaci@deu.edu.tr

SU YÖNETİMİNİN ETKİN BİLEŞENİ: YENİDEN KULLANIM. Doç. Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI nurdan.buyukkamaci@deu.edu.tr 363 SU YÖNETİMİNİN ETKİN BİLEŞENİ: YENİDEN KULLANIM Doç. Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI nurdan.buyukkamaci@deu.edu.tr GİRİŞ Suyun canlılar için önemi ve suyun dünya üzerindeki dağılımı üzerine literatürde pek

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ FERMENTASYON ATIĞI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ FERMENTASYON ATIĞI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ FERMENTASYON ATIĞI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Sayfa 1 Yayımlayan: Türk - Alman Biyogaz Projesi And Sokak No: 8/6 06580 Çankaya, Ankara, Türkiye T: +90

Detaylı

: Yrd. Doç. Dr. Ufuk TÜRKER. : Prof. Dr. Mustafa VATANDAŞ. : Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR

: Yrd. Doç. Dr. Ufuk TÜRKER. : Prof. Dr. Mustafa VATANDAŞ. : Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKTÖRLE ÇEKİLİR ELEKTROMANYETİK (EM) ELEKTRİKSEL İLETKENLİK SENSÖRÜ İLE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Uğur YEGÜL TARIM MAKİNELERİ

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülbin ÇETİNKALE Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI PEYZAJ MİMARLIĞI

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Endüstriyel Metrolojinin Fizik mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri Aynur DAVUT 1 Ölçülemeyen hiçbir olgu kontrol edilemez. ANKARA

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ. Vedat UZUNLU 1, Nusret ZENCİRCİ 2

TARIMSAL ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ. Vedat UZUNLU 1, Nusret ZENCİRCİ 2 TARIMSAL ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ Vedat UZUNLU 1, Nusret ZENCİRCİ 2 ÖZET Hızla artan nüfusun daha iyi ve daha yeterli beslenme ihtiyacı, tarımsal üretimin artırılmasını zorunlu kılmaktadır. Tarımsal üretimin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMLARI TEZ ÖZETLERİ Prof. Dr. İsmail Küçük Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler,

Detaylı

TOPRAK NEMİ ÖLÇÜMLERİ

TOPRAK NEMİ ÖLÇÜMLERİ 1 TOPRAK NEMİ ÖLÇÜMLERİ Ali UYTUN* Beyhan PEKEY** Murat KALEMCİ *TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü PK. 54 41470 Gebze/KOCAELİ Tel: 0262 679 50 00 E-Mail: ali.uytun@tubitak.gov.tr **KOCAELİ Üniversitesi,

Detaylı

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü Çevre analizleri Su, toprak ve havanın kalite kontrolü 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

Türkiye de Atıksu Yönetimi

Türkiye de Atıksu Yönetimi Türkiye de Atıksu Yönetimi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Elif ÖZCAN Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi ve Turizmde Atıksu Yönetimi Eğitimi/ 24-25 Eylül 2014-Gebze-Kocaeli Sunumun

Detaylı

Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü

Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü YIL: 3 SAYI: 7 TEMMUZ - ARALIK 2012 Met Helvası Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü Ekmek İsrafı Eskişehir 2013 Yazım Kuralları Eskişehir Ticaret Borsası Dergisi üç ayda bir yayınlanan, Türkiye ve Dünyadaki

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Muhammet BİLEN ÇELİKHANE CURUFLARINDAN LİÇ-KARBONATLAŞTIRMA PROSESİ İLE KALSİYUM KARBONAT KAZANILMASI MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Durali MENDİL 2012 Her hakkı saklıdır

Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Durali MENDİL 2012 Her hakkı saklıdır İÇ ANADOLU BÖLGESİNDEN TOPLANAN BA- ZI YENİLEBİLİR YABANİ MANTAR TÜRLE- RİNDE ESER ELEMENT TAYİNİ Hilmi BARDAK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Durali MENDİL 2012 Her hakkı saklıdır T.C.

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015)

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015) T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015) GİRİŞ... 9 1. ÖNCELİK BELİRLEME YÖNTEMİ... 10 1.1. Yöntemin Amacı...

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM TEKNOLOJİLERİ

GIDA TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM TEKNOLOJİLERİ İLERİ TEKNOLOJİ PROJELERİ DESTEK PROGRAMI SEKTÖREL İNCELEME ÇALIŞMALARI II GIDA TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM TEKNOLOJİLERİ Haziran 2011 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 1. GIDA

Detaylı

Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde

Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde AVRUPA KOMİSYONU Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanı Mayıs 2010 İşbu doküman aşağıda listelenen ve yeniden gözden geçirilmesi gereken dokümanlardan

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2014 Önsöz Hakkımızda Misyon Alt Yapı Vizyon Hedefler Analiz-Endüstriyel

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı