IRAN IN CRISIS Nuclear Ambitions and the American Response

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IRAN IN CRISIS Nuclear Ambitions and the American Response"

Transkript

1 KİTAP TAHLİLLERİ / BOOK REVIEWS IRAN IN CRISIS Nuclear Ambitions and the American Response Author: Roger Howard, Londra: Zed Books, pp.+selected bibliography, index. ISBN: hb. Emre Özkan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) In the book, Iran in Crisis, the author Rogar Howard, tries to examine some of the most important and debated issues about the contemporary politics. As it can be understood from the book s title, the author evaluates the Iran s policies about nuclear energy and American response to these policies. Many books with this title usually discuss the issue subjectively and neglect to monitor both sides of the coin. Howard s book is different, offering a balanced and wide ranging analysis of Iranian domestic and foreign policy and the effects of these policies to her relations with the West. In a serious of chapters, Howard discusses the relations of Iran with the USA and analyses the Iran s domestic crisis in the context of political, social and economic developments. The book is divided into three main sections. The first section deals with the relation between Iran and the USA and provides a comprehensive overview about the current debates between the two sides. In addition, the author evaluates the possibility that whether Iran is a source of international terror or not? The second section analyses the domestic crisis in Iran. Finally, the author examines the outcomes of his findings about Iran. As the name of the book is Iran in Crisis: Nuclear Ambitions and the American Response, the author starts with Iran and the USA in order to make the issue more understandable. Howard mentions the deteriorating character of relations and states the tension between two sides as the result of combustible mix of Iranian provocation with something belligerent US reactions. Furthermore, common grounds of Iran and the West are examined by overviewing the political influence of the West on Iran. Besides, this section deals with the enormous geopolitical importance of Iran as a leading factor for West to cooperate with Tehran rather than to compete with her. In addition, US s view of Iran, which is misleadingly affected by neo-conservatives or Republicans, is also assessed in this section. In the second chapter of the first section, the author examines the attitudes of Iran against the international terror. The author, objectively analyses the weaknesses of Iran and the US accusations. In this framework, the author mentions that the reputation of Iran as a sponsor of international terror is sourced from its willingness to execute its exiled dissidents and to use assassinations as an instrument of foreign policy in the past. On the other hand, the US weakness in relations with Iran is the 134

2 lack of effort to define what constitutes terrorism. Furthermore, the author questions the accusations which are directed to Iran about the relationship with terrorist organizations like Hezbollah and Al Qaeda. Besides, Iran s nuclear programme and the US opposition are also discussed in this chapter. According to the author, the regime change within the Iran, which is strongly supported by the US, cannot be a solution under the lessons drawn in Iraq. The second section on domestic crisis is relatively short and deals with the internal crisis by evaluating political, social and economic structure of Iran. In the first chapter of this section, the author assesses the political tensions by examining the democratic sides of Iranian constitution, the weaknesses of the constitution and intellectual disputes between conservative and reformist opinions. In the following chapter, Howard analyses the social and economic structure of Iranian society. The social and economic unrests -malaise- are deeply examined and named as an alarming trend for the Iran. Emigration of young generation and the weakness of Iranian economy are considered as perilous for Iran s domestic stability. What s more, high inflation, dependence on oil, growth of government spending and problems of the banking system are stated as the other important problems of Iranian economy. Finally, the author makes a significant conclusion by emphasizing the close relationship between the fate of Iran s economy and its political order. In the last section, the author examines the outcomes about his findings in the previous sections. He tries to predict the results of current developments in Iranian foreign policy and challenges to Iranian regime. Furthermore, author focuses on the status of dissidents in Iranian internal policy. In other words, he questions the possibility of popular rebellion under these circumstances. Overall, this is an excellent book, and the author Howard evaluates Iran, which is one of the most debated states in contemporary international relations and makes an elaborate analysis about Iran and its policies. The book is highly readable because of the author s comprehensive analysis about an eminent issue in international politics. It fulfills a gap in international relations by making an objective analysis about the policies of Iran. 135

3 İRAN İLE TURAN Hayali Milletler Çağında Avrasya ve Ortadoğu Yazar: Osman Karatay, KaraM Yayınevi, Ankara, Mart 2003, ISBN: , sayfa sayısı: 243. Esra DUYAR Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Osman Karatay ın kaleme almış olduğu eser, İran-Turan tarihinden çok, Avrasya eski tarihinin bazı sorunlarına temas etmiş, çeşitli savları irdelenmiş ve yeni öneriler getirmiştir. Hint-Avrupalıları ve onların Doğu kolu olan Hint-İranlıları incelemiştir. Hayali milletler kurma sevdasından en fazla etkilenen Sakalara ve İran-Turan mücadelesini anlattığı kitabında, Türklerle Slavların en eski ilişkilerinin incelendiği bir bölüme de yer vermiştir. Eser, savunduğu görüşler ve geçmişin çelişkili yargılarının sorgulanması bakımından yenilikçi ve sıradan olmayan bir yapıttır. Kitap, toplam dokuz bölümden oluşmuş ve her bölüm kendi içinde açıklayıcı alt başlıklara ayrılmıştır. Yazar birinci bölümde, Medeniyetlerin Kısa Tarihi ana başlığı altında Ortadoğu, Doğu ve Avrupa ayrımından bahsetmiş, bu çerçevede ilk medeniyetler arasında Çin- Hindistan ın konumuna ve doğu batı göçü ile medeniyetlerin yer değiştirip yeniden yapılanmasına değinmiştir. Eskiçağ da Küreselleşme alt başlığı altında yazar, Roma nın hakimiyetine ve Akdeniz medeniyetlerine, bu yapılanmanın dini boyutları çerçevesinde de Hıristiyanlık ve Yahudiliğe değinmiştir. Aynı bölümde, Doğuya açılma ve Şark Medeniyeti konusunda İran ın rolü anlatılmıştır. İran ın tüm zamanlara ait stratejisi olmuştur. Doğu ile Batı arasında köprü değil, köprünün üzerindeki Deli dumrul olmayı yeğlemiş, dünyanın iki yarısı arasındaki ilişkiyi kendi denetiminde tutmak istemiştir. Ayrıca İslam ın yepyeni ve farklı bir din olarak sahneye çıkışına ve Hıristiyanlık ile İslam arasındaki yarışa da bu başlık altında yer verilmiştir. Avrupa nın Ağırlık Kazanması da bir diğer alt başlık olarak okuyucuya sunulmakta ve bu alanda Fransa nın önemi (en az Roma kadar) vurgulanarak İngiltere ve İspanya nın yükselişleri anlatılmıştır. Birinci bölümde son olarak, Bugünkü Küreselleşme kavramı; ABD nin tekelindeki küreselleşme, ABD nin ötesinde gidilecek yer kalmamış olması, yolun bittiği ve dünyanın medeniyetleşme yolunda bir dönüm noktasında olduğu görüşü aktarılmıştır. Eserin ikinci bölümü, İran ın Kısa Tarihi başlığını taşımaktadır. İran ın doğuya karşı tutumu, doğunun İran a bakışı, İran ın Eski Dünya yı ikiye ayrımış olması gibi konulara değinilmiştir. İran dünyayı birbirinden ayırıyordu ama kendisi açık şekilde Ortadoğu ya aitti. İran Ortadoğu nun koruyucusu mudur? Sorusu ikinci bölümde incelenmiş bir diğer konudur. Bu bağlamda İran ın aslında Ortadoğu yu koruma gibi bir niyeti olmadığı, bunun tarihin akışının doğal bir süreci olduğu yazılmıştır. Aynı zamanda 136

4 İran ın, doğu ve batı arasındaki ticari ve kültürel ilişkinin kendi süzgecinden geçmesini istemesi, iki tarafa da bu nedenle kıskançlık ve haset ile yaklaşmış olması ve süpheci bir tavır sergilemiş olması gibi İran ın kilit politikalarının altı çizilmiştir. İslam Döneminde İran olan ikinci bölümün son alt başlığında da, bu dönemde İran dan çok, jeokültürel önemi ile İran ın bir eyaleti olan Horasan ın önem teşkil etmiş olması ve 1978 de krallığın yıkılarak İran da cumhuriyetin kurulması gibi konular ele alınmıştır yılında krallık yıkılarak bir cumhuriyet kurulmuş ancak bu demokratik değil, nev- i şahsına münhasır bir İslam cumhuriyeti olmuştur. Üçüncü bölümde, Turan ın Kısa Tarihi anlatılmıştır. Turan a ait bilgilerin ispatlanmamış, hatta bilinmeyen veriler olduğu, burada yaşamış insanların iyi tanınmadığı kabul edilerek, Turan nedir sorusu ile bir giriş yapılmıştır. Yazar, Turan kelimesinin kaynağının İran olduğunu, bu kelimenin siyasi bir anlam taşıdığını örneklerle açıklamıştır. Turan Yurtlarının Tarih Öncesi ve Irk Tartışmaları bu bölümde ele alınan diğer konulardır. Osman Karatay, Türklerin Asıl Yurdu Neresi Değildir? sorusunu Altaylar dan verilen örnekler çerçevesinde eserinin dördüncü bölümünde incelemiştir. Bu bölümde yazar, Türklerin Altaylar dan geldiğini iddia edenlerin, bu iddialarını savundukları dört görüşe yer vermiştir. Bunun yanısıra, bahsi geçen iddiaların doğruluğunun ispatlanmamış tahminlere dayalı ve gerçekçi olma ihtimali düşük savlar olduğunu belirtmiştir. İyi bilinen ilk Türklerin bu çevreden çıkmış olması, Orta Asya ve Asya da yaşayanların belli olması nedeniyle Türkler in ancak iç Asya dan gelmiş olabilecekleri, Türkçe nin bir Altay dili olması ve Türklerin göçebe kültürünün temsilcisi olduğu düşünceleri dördüncü bölümün alt kısımlarında birer birer ele alınıp, çürütülmeye çalışılmıştır. Özellikle Altay dili konusu üzerinde durularak, Altay Dili Birliği, Altay coğrafyası ve Altay Dili, Ural-Altay Dillerinin ortaklıkları, Altay mı Avrasya mı? Altay Ailesi var mı yok mu? alt başlıkları ile konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Kitabın beşinci bölümünde, Türklerin Asıl Yurdu Neresidir? başlığı irdelenmiştir. Bu bölüm onyedi kısma ayrılmıştır. Kuzey Irak taki Subarlar adlı halktan, İran ın ilk sahiplerinden, Azerbaycan ın ilk sahiplerinden, Doğu Anadolu nun ilk sahiplerinden bahsedilmiş ve Türklük ilişkileri, Medler, Türkler ve Kürtler, Kürtlerin aslı, Romen-Kürt benzerliği, İskandinavya daki Türkler, Kuzey Irak tan kaçan kumanlar, Türkler in Ermeni akrabaları, Anadolu nun Ay Halkı ve Türkler in Ortadoğu ya ne zaman gelmiş olabileceği, özellikle de toplulukların kullandıkları diller örnekler verilerek anlatılmıştır. Bunların yanında Türk Anayurdu Kuzey Irak Olabilir mi? alt başlığı ile Türkler in Sümerler den edinilen ipuçlarına dayanarak, Ortadoğu dan geldikleri savı ileri sürülmüştür. Türkler in atalarının anayurdu, Van gölünün güneyi, yani Kuzey Irak ile hemen doğusundaki bölge olmalıdır... Özellikle Kuzey Irak ı kaybettikten sonra şimdiki İran ın batısında bulunan dağlık bölgelere doğru kaymışlar, oralarda çoğalmışlardır. Bu bölümde, Türklerin yaşına değinilmiştir. Yazar, bu araştırma için kullanılabilecek tek delilin dil olduğunu, dilin de insan ömrünün tüm unsurlarını taşıdığını vurgulamıştır. Son olarak da Gerçek Türkler in Anayurdu Neresi? alt başlığı ile daha önceden altı çizilen bazı hususlar özetlenip, Türklüğün oluşumunun hala devam eden bir süreç olduğu, bitişinin bilinmediği gibi başlangıcının da bilinemeyeceği yazar tarafından savunulmuştur. Şimdiki halimizle ve görünüşümüzle en fazla 3500 yıllık bir geçmişimiz vardır. tezini savunmaktadır. 137

5 Altıncı bölüm, Ariana: Barbarların İstilası başlığını taşımaktadır. Bu bölümde, dokuz kısımda tarihin derinliklerinden gelen dillerden Hint-Avrupa dilleri (İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca) ve bu dili kullananların kökenleri ile ilişkileri anlatılmıştır. İlk olarak, doğu kolunu oluşturan Hint-iran veya Ari ırkının dili ve kapsadıkları (Kürtçe, Ermenice...) diller belirtilmiş ve ardından Batıdaki Hint-Avrupa dillerinden özellikle, Yunanca ve Arnavutça, Latince gibi diğer dillerin tarihi süreçleri ve yapıları anlatılmıştır. Yazar, bugünkü Hint-Avrupa dillerini konuşanların tamamının soy olarak eski Hint-Avrupalılara bağlanmasının doğru olmayacağını belirterek, doğudaki Hint- Avrupa Türeneklerini ve ardında batıdaki Hint-Avrupa Türeneklerini aktarmıştır. Osman Karatay, altıncı bölümde Barbarlar Kimlerdir? alt başlığı ile kısaca barbar tanımına yer vererek, bu kavramın her yerleşik medeniyete göre farklı şekillerde algılanabileceği, yani subjektif bir kavram olduğunu savunmuştır. Tarihi gerçekler çerçevesinde, hiçbir ulusun bir diğerine karşı üstünlüğü olmadığı görüşünü belirterek, Yunan ve Roma medeniyetlerinin sadece medeniyetlerin gelişme sürecinde önemli olduklarını eklemiştir. Aynı kısımda yazar, medeniyet ile Hint- Avrupa halklarının ilişkilsine de değinmiştir. Aslında, önyargı ile barbar kabul edilen Türkler i savunarak, Hint-Avrupalıların gittikleri heryerde kendilerine benzemeyen ırkları ortadan kaldırarak vahşi bir tavır sergilediklerini yazmıştır. Türkçe ile Hint-Avrupa, Latin dilleri ve Almanca arasındaki ilişki altıncı bölüm kapsamında incelenmiş diğer konulardır. Bugün dilbilimin büyük ölçüde batılıların eline geçmiş olduğundan ve batılı dillerin diğer dillere etkisinin yoğunluğundan bahseden Karatay, Türkçe nin de bu durumdan nasibini alacağı yorumunu yapmıştır. Bu dillerle olan benzerliklerini anlatmıştır. Ayrıca Hint-Avrupa dillerinin üstünlüğü savını, Türkçe nin bunlara ihraç ettiği bazı temel kavramlardan yola çıkarak çürüten göürşlere de yer vermiştir. Bu noktada, Türkçe nin ezeli üstünlüğü değil kastedilen. Ezilmeyecek ve çoğu kez de ezebilecek kadar güçlü olduğundan Turan da Aslında Neler Oldu? alt başlığı ile de altıncı bölüm sonlandırılmıştır. Avrasya da M.Ö son binyıl içinde, Altay önlerinden Tuna boylarına kadar hakim unsur Sakalardır. Yazar, yedinci bölümü Avrasya da Saka çağı başlığı ile bu konuya ayırmıştır. Yedinci bölüm sekiz kısma ayrılmıştır. Bu kısımlarda Bozkırda kimlik Oluşumu ndan başlayarak Sakalar anlatılmıştır. Aileden boylara, boylardan ulusa gelişen kimlik ile Türkler in oluşum süreçlerinden bahsedilmiştir. Kim gerçekten Saka? alt başlığında Sakaların, bugün bile çok zor olan birşeyi, o gün başarmış olmaları, o dönemde bu kadar büyümüş olmalarının yarattığı çelişkiden bahsedilmiştir. Eserin sekizinci bölümünde, İran-Turan Savaşları ana başlığı ile İran-Turan mücadelesi anlatılmıştır. Aynı bölüm içinde farklı kısımlarda, büyük hükümdarlar; Feridun, Oğuz Han ve Zulkarney den bahsedilmiştir. Oğuz Han ile Feridun un benzer uygulamalarından yola çıkarak varılan, Feridun ile Türkler in atası Oğuz un aynı kimseler olması fikri irdelenmiştir. Feridun adlı tarihi şahsiyetin gerçekten İran a ait olup olmadığı sorgulanmıştır. Bu bölümün can alıcı noktası, Oguz Han ve Feridun un, Oğuz Han ile Alp Er Tona nın ve Ferdidun la Alp Er Tona nın aynı kişiler olduğu düşüncesinin analizidir. Sekizinci bölümün son alt başlığı olan İlk Büyük Turan Devleti ise Oğuz Han, Alp Er Tona ve Feridun un büyük ihtimalle aynı kişiler olduğu ve tarihteki ilk Turan Devleti nin hükümdarı olduğu açıklamalarıyla başlamıştır. 138

6 İran ile Turan ın son bölümü olan dokuzuncu bölümde Türkler ve Slavlar ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. Slav dilleri, Eskiçağ da Doğu Avrupa, Türkçe Asıllı Slavca Kelimeler, Slav-Sklav-Sklab, Slavlık Nasıl Oluştu? son bölümün diğer alt başlıklardır. Kitabın; sade bir dille yazılmış olmasına rağmen işlenen konular gereği, çok akıcı bir anlatıma sahip olduğu söylenemez. Fakat bir bilim kitabı olması, basit düşünce yöntemleriyle gerçek olarak sunulan bazı şeylerin varlıkdışılığını göstermeye çalışması ve çok rastlanır bir örnek olmaması bakımlarından okumaya değer bir eserdir. Osman Karatay, şimdiye kadar sorgulanmadan bugüne kadar taşınmış ve kabul görmüş bazı kavramları yenilikçi ve şüpheci bir bakış açısı ile masaya yatırmış, mantığı ve aklı en önemli enstrümanı olarak kullanarak derin bir araştırma yapmıştır. 139

7 ŞAH IN BÜTÜN ADAMLARI BİR AMERİKAN DARBESİ VE ORTADOĞU DA TERÖRÜN KÖKENLERİ Yazar: Stephen KINZER. İstanbul: İletişim Yayınları, Çeviren: Selim ÖNAL. 277sayfa+kaynakça+fotoğraflar ISBN: X Sebla ULUDAĞ Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) İran, son yıllarda nükleer teknoloji geliştirme isteğiyle dünya ülkelerinin dikkatini kendi üzerinde toplamıştır. Zaten gergin olan Orta Doğu, bu istekle biraz daha gerilmiş ve ABD İran a savaş açma tehdidinde bulunma noktasına gelmiştir. Ancak, AB nin ve diğer dünya ülkelerinin sayesinde, durum savaş ihtimalinden çıkıp barışçıl diplomasi yöntemleriyle çözülme aşamasına girmiştir. Bu tarihten önce ABD ile İran yakın ilişkiler içine girmişlerdir. Öyle ki; ABD İran a nükleer teknolojisini geliştirme aşamasında yardım bile etmiştir. Ancak, ABD-İran dostluğu, ABD nin Musaddık Hükümeti ne karşı gerçekleştirdiği darbe ile bozulma aşamasına girmiştir. Stephen KINZER in kaleme aldığı Şah ın Bütün Adamları adlı bu eser, ABD nin İran Başbakanı Musaddık a düzenlediği darbeyi ve sonuçlarını; klasik bir tarih kitabı üslubundan çok casus romanları üslubuyla sürükleyici bir nitelikte anlatmaktadır. Okuyucuyu sıkmayan, her bölümde merak uyandıran öğeler içermektedir. Kitap 12 bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümünde Musaddık a düzenlenen darbenin ayrıntılarıyla birlikte, darbe gecesi anlatılmaktadır. Bunun yanında, darbeyi gerçekleştirmede katkısı bulunan ve başrolleri oynayan CIA ajanları, İranlı CIA destekçileri ve Britanyalı ajanlar tanıtılmaktadır. İkinci bölümde; darbe gecesinden geçmişe dönülerek İran ın geçmişten günümüze, bugünkü İran a ışık tutan tarihi anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde; İran Şahları nın politikalarına, yabancılara verdikleri imtiyazlara, bu imtiyazlarla İran ın yabancılara bağımlı bir ülke konumuna gelişine ve İranlıların bunlara tepki olarak demokrasi isteklerine yer verilmektedir. Dördüncü bölümde; İran da ilk petrolün bulunuşu ve kurulan Britanyalı Anglo- Persian şirketi ile bu şirketin kurulmasından sonra İran petrolünün Britanya denetimine geçmesi anlatılıyor. İlk kez Şah a karşı gelinmesi ve Musaddık ın İran milli haklarının savunucusu olarak ortaya çıkması, Musaddık ın kişiliği, hayatı ve politik görüşleri anlatılmaktadır. Beşinci bölümde; İran ın içine girdiği ayrılıkçı hareketler ve Britanya tarafından tahttan indirilen Şah Rıza nın yerine atanan Muhammed Rıza Şah ın tahta geçmesi anlatılmaktadır. Ayrıca İran dan komünizmi uzak tutmak için ABD ve Britanya nın yaptığı manevralar, bu sırada Musaddık ın önce muhalefet lideri, ardından başbakan 140

8 olarak ön plana çıkışı ve Britanyalı Anglo-Persian şirketine karşı giriştiği mücadele anlatılmaktadır. Altıncı bölümde; İkinci Dünya Savaşı sonrası komünizme karşı girişilen mücadele, İran ı komünizm etkisinden kurtarmak isteyen ABD politikaları, Musaddık ın İran ı Britanya sömürgesinden kurtarıp petrolü millileştirme çabaları ve bu çerçevede ABD- Britanya-İran görüşmeleri anlatılmaktadır. Kitabın yedinci bölümünde; Britanyalılarla Musaddık arasında Anglo-Persian petrol şirketinin millileştirilmesi konusundaki çözüm arayışları, bu arayışların bir çözüme ulaşamamasıyla ilk kez Musaddık a karşı bir darbe fikrinin ortaya çıkması, Britanya nın bu fikir üzerine çalışmaları ve İran ın içine girmeye başladığı kaos ortamı anlatılmaktadır. Sekizinci bölümde; Musaddık ın Güvenlik Konseyi nde yaptığı savunma, ABD nin İran ile Britanya arasında anlaşma sağlanabilmesi için araya girmesi, Britanya daki mevcut hükümetin değişerek Churchill in iktidara gelmesiyle İran a karşı Britanya politikasının sertleşmesi anlatılmaktadır. Dokuzuncu bölümde; Britanya nın Musaddık ın bu millileştirme çabalarına karşı aldığı ambargo kararları, Lahey Adalet Divanı nda İran ın haklarını savunması, Musaddık ın Başbakanlıktan istifa etmesiyle Britanyalılar tarafından bir başbakan atanması, ancak İran meclisinin Musaddık ı tekrar Başbakan seçmesiyle, Britanyalı ajanların darbe hakkındaki planlarını tekrar gözden geçirerek yeni planlar yapması, ABD Başkanı Truman ın bu sorunu barışçıl yollardan halledilmesini istediği anlatılmaktadır. Onuncu bölümde; ABD de yapılan başkanlık seçimiyle Truman ın yerine Eisenhower ın gelmesiyle, ABD nin İran a yapılabilecek bir darbeyi destekleyeceği fikrinin doğması ve ABD nin Britanyalılarla işbirliği içine girerek bu darbeyi planlaması anlatılmaktadır. Ayrıca yapılmak istenen ilk darbenin başarısız olduğu da belirtilmektedir. Onbirinci bölümde; başarısız olan ilk darbe denemesinin ardından ikinci darbe planının ayrıntıları, hayata geçirilmesi ve Musaddık ın devrilmesi ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Kitabın on ikinci ve son bölümünde; Musaddık ın devrilmesinden sonra İran da yaşanan olaylar, Musaddık a ve yandaşlarına verilen cezalar, darbenin oluşumunda katkısı olanların darbe sonrası hayatları, Musaddık yönetimdeyken aldığı olumlu ve olumsuz kararlarla bunların sonuçları anlatılmaktadır. Ayrıca bu dönemden sonra artan terörist faaliyetler ve İran ın içine girdiği kaos, bu darbeyle bağlantılandırılmaktadır. Bununla beraber darbe sonrası yıllarda İran da, ABD de ve Britanya da oluşan olaylar, olgular ve görüşlerle birlikte darbenin uzun dönemdeki sonuçları anlatılmaktadır. Yazar, öz ve akıcı bir anlatımla tarihsel birçok veriyi okuyucunun önüne sermektedir. Kitabında birçok kaynağa başvuran yazar, İranlı kaynaklara da yer vererek salt Batı yanlısı bir eser ortaya çıkarmadığını da göstermiş bulunmaktadır. Ayrıca kitabın son bölümünde, yazarın bizzat kendisinin yaptığı röportajlardan alıntılar da yer almaktadır. Okuduğumuz satırlarda çok yakın tarihimizle ilgili birkaç tanıdık olay da gözümüze çarpmaktadır. Örneğin; ABD nin İran darbesi için uygun bulduğu neden İran a demokrasiyi getirmektir. Bunun yanında darbe sırasında halkı kışkırtmak için giriştiği 141

9 yöntemler (Musaddık ın büstünün devrilmesi gibi) de bize Irak Savaşı ndan aşina olduğumuz görüntüleri tekrardan anımsatmaktadır Ancak kitaba bir olumsuz eleştiri getirecek olursak; kitabın isminden beklenen tespitlerin çok da fazla yerine getirilemediğini görmekteyiz. Örneğin, kitabın belli bölümünde terörün kökenlerinden bahsedilmesi beklenirken bu olguya sadece kitabın son bölümünde yer verilmektedir. Bununla beraber, İran ın, dış güçlerin müdahalesine maruz kaldığı ve bu müdahalelerin oluşturduğu kaos dolu dönemlerine ışık tutmaktadır. 142

10 EGHTESADE SİYASİE JOMHURİ E ESLAMI E İRAN İRAN İSLAM CUMHURİYETİ NİN SİYASİ EKONOMİSİ Yazar: Mohammad Kordzadeh Kermani, Tahran: İran Dış İşleri Bakanlığı Yayınları, 1380 (2002), 158 sayfa. ISBN (Dili: Farsça.) Arzu Celalifer USAK Ortadoğu Araştırmaları Merkezi / Ortadoğu Uzmanı Bir ülkenin toplumsal ve ekonomik yapısı, siyasi ve ekonomik kararları etkileyen önemli faktörler arasındadır. Diğer taraftan devletin aldığı kararlar, doğrudan toplumun refah düzeyi ve yaşam koşullarını etkiler ve görüldüğü üzere karşılıklı bir etkileşim durumu meydana getirir. Dolayısıyla siyasi ekonomik yapının incelenmesi, bir ülkenin genel siyaseti hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı olur. Adam Smith ve John Stewart Mill gibi önemli iktisatçılar, toplumsal ilişkileri bir bütün olarak ele alarak, ekonomik yapının siyasi düzeni ve aynı şekilde siyasi düzenin ekonomik yapıyı nasıl etkilediğini ortaya koymuşlardır. Önceleri daha çok bir bütün olarak ele alınan siyasi, ekonomik ve toplumsal konular, özellikle 19. y.y sonlarına doğru ayrı bilim dalları olarak ele alınmaya başlanmışlar ve 1960 lı yıllara gelindiğinde bahsi geçen alanlar arasındaki ilişki daha az dikkate alınmaya başlanmıştır. Siyaset bilimi ve toplum bilimi arasındaki ilişki incelenirken, ekonomik konular göz ardı edilmiştir. Demokrasi ve modern toplum oluşturma kaygıları, ülkenin ekonomik yapısına ilişkin kaygılara baskın çıkmış ve bu konunun ikinci plana atılmasına sebep olmuştur. Ancak son yirmi yılda demokratik ve sanayileşmiş Batı ülkelerinde oluşan işsizlik ve enflasyon, siyasi ve ekonomik konuların yeniden bir bütün olarak ele alınmasına ve ekonomik konuların siyasi platformda önem kazanmasına neden olmuştur. Dolayısıyla siyasi ekonomi bilimi, analistler ve bilim adamlarınca sıkça kullanılmaya başlanmıştır İran İslam Cumhuriyeti nin kuruluşu ile birlikte ülkenin yönetim sistemi ve günlük yaşamına dair birçok değişiklik meydana gelmiştir. Dolayısıyla, 27 yıllık İslam Cumhuriyeti nin siyasi ve ekonomik stratejilerini tahlil edebilmek için, bu süre zarfında meydana gelen değişimleri ve İslam devrimi ideolojisinin yarattığı farklılıkları gözden geçirmekte ve ülkenin siyasi ekonomisini incelemekte yarar vardır. Üçüncü dünya ülkelerindeki ve özellikle petrol sahibi ülkelerdeki en büyük sorun paylaşım ve bireylerin eşitliği konusudur. Şayet bu ülkelerde siyasi katılım yoksa veya çok düşükse, sistemdeki mevcut ideoloji, eşitlik ve paylaşım konularından daha ağır basar ve kendi çıkarları doğrultusundaki sistemini oluşturur. İran İslam devrimi ideolojisi de paylaşım ve kaynakların dağılımı hususunda köklü değişiklikler yapmıştır. Gelirleri ve kaynakları daha çok köylü kesim arasında paylaştırmıştır. Diğer taraftan, devrim sonrasında istihdam edilenlere, devrim öncesinden kalanlara nazaran daha fazla pay verilmiştir. Bu durum, toplumun refah düzeyinde ciddi etkiler yaratmıştır. İşte bu noktada, toplumun değişik tabakalarının siyasi ve ekonomik yapıdaki rollerini incelemek önem teşkil eder. 143

11 İran ın devrim öncesi toplumsal sınıf analizlerine bakıldığında, İran ı; petrol rantına sahip istibdat devleti olarak tanımlayan görüşler yaygındır. İstibdat devleti, bireylerin toplumdaki yerlerini tayin eder ve dolayısıyla sınıf değişimi bu yapıda kolaylıkla sağlanabilir. Devrim sonrası İran daki toplumsal sınıf analizleri ise çok çeşitlidir. Ancak, tüm görüşlerin kendilerine has eksik yönleri mevcuttur. Çünkü İran İslam devrimi ideolojisinin hedeflediği sınıf ötesi bir yapının oluşmasıydı. Şu anda İran daki mevcut sistem ve toplumsal yapıyı Batı tipi toplumsal yapı teorileriyle açıklamak olanaksızdır. Dolayısıyla bu kitap, mevcut sistemi belirli bir teoriye dayandırmaktan ziyade, İran İslam Cumhuriyeti nin devrim sonrası dönemde, siyasi ekonomi yapı çerçevesinde ne tür ekonomik ve siyasi değişimler gerçekleştirdiğini incelemiştir. Devletin petrol gelirine bağımlılığı ve bu bağımlılığın devlet ve toplum ilişkileri üzerindeki etkisi mercek altına alınmıştır. Siyasi katılım, adil paylaşım ve iktisadi üretimde kar artışının hangi siyasi ekonomi teorileri kapsamında ele alınarak geliştirilebileceği incelenmiş, karmaşık siyasi ve ekonomik yapı göz önüne alındığında, İran İslam Cumhuriyeti nin siyasi ve ekonomik kalkınması için hangi stratejilerin uygulanması gerektiği tartışılmıştır. Kitabın birinci bölümünde yazar, konunun temelinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak maksadıyla siyasi ekonomi temellerini teker teker ele almış ve açıklamıştır. Öncelikle klasik teori tanımlamalarıyla konuyu anlatmaya çalışan yazar, neo-klasiklerin bu alandaki görüşlerine de yer vermiştir. Keynezyen görüşün siyasi ekonomi alanındaki önemini detaylı bir şekilde anlattıktan sonra, kalkınmanın siyasi ekonomi konseptindeki yerine değinmiştir. Son olarak da devletleri, halkın çıkarlarını koruyan yapılardan ziyade, her şeyi yutan devasa balinalara benzeten yeni siyasi ekonomi modelini tanımlamıştır. Tüm bu teorileri inceledikten sonra da, petrol gelirine bağlı ülkelerin kısmen, kalkınma siyasi ekonomisi modeli ve yeni siyasi ekonomi modelleri çerçevesinde analiz edilebileceğini belirtmiştir. İkinci bölümde siyasi ekonominin uygulamadaki rolünü inceleyen yazar; kaynakların tahsisi ve bu alandaki stratejileri ele almıştır. Üçüncü dünya ülkelerinin meşruiyet sorunu yaşadığını hatırlatan yazar, bu devletlerin halklarından onay alabilmeleri için ellerindeki kaynakları kullanma yoluna giderek meşruiyet zemini kazanmaya çalıştıklarını belirtiyor. Devletin elindeki önemli kaynak ve araçları da; ekonomik kaynaklar, karar alma sürecine katılım, ünvan ve statü, otorite, bilgi şeklinde sıralamış, toplumdaki her kesimin bahsi geçen kaynaklara sahip olmak için istekli ve hevesli olacağını belirtmiştir. Stratejilerden bahsederken de bu kaynaklar devletler tarafından ne şekilde kullanılmalıdır sorusuna cevap aramış ve Lindblom Modeli çerçevesinde bir açıklama getirmeye çalışmıştır. Aslında ideal olanın kaynakların eşit dağılımından ziyade, doğru ve amaca uygun dağılımı olduğunu savunmaktadır. Kitabın üçüncü bölümünde; siyasi düzen ve iktisadi kalkınma konusu incelenmiştir. Bu başlık altında da devletin yürütme ve uygulama kalitesi mercek altına alınarak, siyasi istikrar ve yatırım için güvenli bir ortam arasındaki ilişkiden bahsedilmiştir. Yazar dördüncü bölümde; İran siyasi ekonomisinde petrolün rolünü detaylı olarak ele almıştır. Rantın tanımıyla anlatıma başlayan yazar, öncelikle İran tarihindeki toprak rantı ve etkilerinden bahsetmiştir. Daha sonra petrole rantını ayrıntılı olarak açıklamıştır. Bu çerçevede, petrol rantı ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki, petrol rantı ve ithal ikamesi sanayi stratejisi ve devrim sonrası İran da petrole endeksli rant gelirlerinin dağılımını detaylı olarak anlatmıştır. Son olarak da, petrol rantı ve dış politika etkileşimine değinmiş ve genel bir analiz yapmıştır. 144

12 Beşinci bölümde özel teşebbüsler ve devletin rolünü anlatan yazar; İran daki özel sektörün tarihsel süreci ve zaaflarını, özel teşebbüslerin devlete bağımlılığını, İslam devrimi ve özel teşebbüslerin durumunu, malların kamulaştırılması suretiyle ekonominin devletleştirilmesi konularını teker teker incelemiş ve son olarak da ekonominin özelleştirilmesine dönüş sürecinin yeniden gündeme gelmesi ve bunun nedenleri üzerinde durmuştur. Altıncı bölümde; İran İslam devrimi sonrasındaki siyasi ve ekonomik değişimler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Savaş dönemindeki siyasi ekonomi, savaşın yol açtığı tahribatlar ve bu tahribatların ekonomi üzerindeki ağır yükü ve savaş sonrası İran siyasi ekonomisine genel olarak yer verilmiştir. Bu çerçevede, ekonomik programlara değinilmiş ve bankacılık sektörü, para politikası ve enflasyon konuları anlatılmıştır. Yazar bu bölümü, Üçüncü İktisadi ve Toplumsal Kalkınma Programı ndaki faaliyetler ve çabalara değinerek bitirmiştir. Son bölümde; eğitimin siyasi ve iktisadi gelişim üzerindeki etkin rolü incelenmiştir. Siyasi katılımın önemine değinen yazar, ekonomik kalkınma ve siyasi katılım arasındaki önemli bağın altını çizmiştir. Bu bölümde, temel olarak anlatılmak istenen demokrasinin gücü ve demokratik bir sisteme geçiş ihtiyacıdır. Sonuç bölümünde ise yazar, İran siyasi ekonomi yapısındaki karışıklık ve sorunların altını çizmiş ve yeni stratejilerle bu sorunlara ışık tutmaya çalışmıştır. Devrim sonrası İran ın siyasi ekonomisini inceleyen pek az eser bulunması itibariyle bu kitap, bahsi geçen alandaki eksikliğin doldurulması ve konuyu objektif ve geniş bir şekilde ele alması nedeniyle literatüre faydalı bir katkı olarak nitelendirilebilir. Karmaşık İran siyasi ekonomik yapısının tahlil edilmesinde siyasi ekonomi teorilerine başvurulmuş olması, mevcut yapıyı oluşturan faktörlerin yalın, bir o kadar da bilimsel dille anlatımı, konunun rahat bir şekilde anlaşılmasını sağlamıştır. Yazarın mevcut sistemdeki boşlukları ve yanlışları tahlil etmesinin yanısıra, devlet stratejileri ve programlarının ıslahına yönelik alternatifler sunması da oldukça önemlidir. Sonuç olarak, Ortadoğu nun en önemli ülkelerinden biri olan ve enerji kaynakları dolayısıyla dünya ekonomisi açısından önem arz eden İran ın ekonomik yapısı ve devletin bu alandaki politikalarını incelemek isteyenler için bu kitap faydalı bir referans kaynağı olacaktır. 145

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

İran'ın Irak'ın Kuzeyi'ndeki Oluşum ve Gelişmelere Yaklaşımı Kuzey Irak taki sözde yönetimin(!) Parlamentosu Kürtçü gruplar İran tarafından değil, ABD ve çıkar ortakları tarafından yardım görmektedirler.

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR - MESLEKİ ALMANCA: ARKEOLOJİ OTOMOTİV VE MAKİNE TIP - MESLEKİ RUSÇA: DIŞ TİCARET - YDS

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Ders No : 0020100004 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

Türk-Japon Ekonomi Forumunda konuştu

Türk-Japon Ekonomi Forumunda konuştu Türk-Japon Ekonomi Forumunda konuştu Aralık 05, 2011-12:44:35 Türk-Japon Ekonomik Forumunda konuşan Babacan, Türkiye ve Japonya arasında geçmişten gelen tarihi dostluk bağları olduğunu vurgulayarak, iki

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu Orkun GÖDEK, Grup Araştırma Yönetmeni Banu GÜLTEKİN, Grup Araştırma Uzmanı 31.05.2017 1 DenizBank Yatırım

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSELER İÇİN KAYNAK DERS KİTABI ULUSLARARASI İLİŞKİLER Prof. Dr. Tayyar ARI aritayyar@uludag.edu.tr ISBN: 978 605 5911 15 7 Sayfa Düzeni: MKM Yayıncılık Kapak Tasarımı: Star Ajans

Detaylı

DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN VERIFICATION. A Ph.D. Dissertation. by HAKAN FİDAN

DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN VERIFICATION. A Ph.D. Dissertation. by HAKAN FİDAN DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: A Ph.D. Dissertation by HAKAN FİDAN The Department of International Relations Ankara DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: The Institute of Economics and Social Sciences of

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (EĞİTİM PLANI) BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl (Güz)

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (EĞİTİM PLANI) BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl (Güz) ULULARARAI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DER PROGRAMI (EĞİTİM PLANI) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl (Güz) T U K AKT 131411017 Introduction to International Relations I Z 3 0 3 3 131411018 Introduction to Political cience Z

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Doç.Dr.Tufan BAL Not: Bu sunuların hazırlanmasında çeşitli internet siteleri ve ders notlarından faydalanılmıştır. Giriş Tarım Ürünleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

KYM363 Mühendislik Ekonomisi

KYM363 Mühendislik Ekonomisi KYM363 Mühendislik Ekonomisi DERSE GİRİŞ İÇERİK- TANIMLAR ve KAVRAMLAR Doç.Dr.Emir Hüseyin Şimşek Ar.Gör.Işıl İnal Prof.Dr.Hasip Yeniova E Blok 1.kat no.113 www.yeniova.info yeniova@ankara.edu.tr yeniova@gmail.com

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Kitabın Organizasyonu

Kitabın Organizasyonu Ön Söz Robert Grant ın Contemporary Strategy Analysis kitabı, dünya çapında MBA ve ileri lisans derslerinde kullanılan piyasa lideri ders kitaplarından biridir. Kitabın çalışmalarına daha anlaşılır ve

Detaylı

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION?

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY BURCU MAZLUM

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE Aralık 03, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANEY

Detaylı

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK { Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz Soğuk Savaş sonrası değişimler: Çin in ekonomik ve askeri yükselişi Güney Kore nin ekonomik ve askeri anlamda güçlenmesi Kuzey Kore nin

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI.

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI. T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI Ersin KABAKCI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

DOLARLIK MAL VE HİZMET H ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN DOLARLIK KREDİ HACMİ SORUN YARATIYOR

DOLARLIK MAL VE HİZMET H ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN DOLARLIK KREDİ HACMİ SORUN YARATIYOR KÜRESEL KRİZİN N ANATOMİSİ MORTGAGE KRİZİ VE HEDGE FONLAR KRİZİ TÜREV ÜRÜNLER PİYASASINDA KIRILMA 64 TRİLYON DOLARLIK DÜNYA D EKONOMİSİNDE, NDE, 18 TRİLYON DOLARLIK MAL VE HİZMET H ONU ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim- 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı Ekonomik Gündem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya nın yabancı yatırımcılara verdiği kuvvetli mesajlar, gün içerisinde TL varlıklara destek oldu. Çetinkaya Londra da yaptığı

Detaylı

Kitap İnceleme / Book Review

Kitap İnceleme / Book Review Kitap İnceleme / Book Review 135 136 Kitap İnceleme / Book Review Kitabın Adı: İNSAN HAKLARI* Yazarı: Prof. Dr. Fatih Karaosmanoğlu Yayınevi: Seçkin Yayıncılık Basım Yılı: 2012 Figen KESKİN Öğr. Gör.,

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA Bodur, Kadriye Master of Science, Department of European Studies Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı