KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 59 EK III 30 Mart, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 250 Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketin Sicilden kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru, Mukayyitiiğimiz nezdinde kayıtlı, aşağıda belirtilen Mahalli Şirketin, Fasıl 113 (Limited) Şirketler Yasası'nın 327'inci maddesinin (3.) fıkrası hükümleri gereğince, bu hususta aksine bir neden gösterilmediği takdirde, işbu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyle, Mukayyitiiğimiz sicilindeki kaydının silineceği ve feshedileceği ilan olunur. TETİ LİMİTED M.Ş Cengiz Topei Sok. E 180 Ozankoy Girne Şirketler Mukayyidi. (659)

2 660 Savı : 251 KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992, 8/1998, 36/2006, 17/2007, 70/2007, 45/2008) Madde 28 (1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası! nın 28'İDCİ maddesinin (l)'inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa t sim ı. Bu Tüzük, Katma Değer Vergisi Oranlan (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan Katma Değer Vergisi Oranları Tüzüğü ile birlikte EİCIH okunur R.G.136 A.E.52S EKıH R.G.156 A.E.604 EK ıu A.E R.G.22S A.E R.G.13 A.E R.G.55 AE R.G.63 A.E R.G.116 A.E S R.G.126 A.E S.200S R.G.158 A.E.Ğ50

3 A.E.1S8 A.E.772 EK III R.G.207 A.E.832 EK III R.G.223 A.E.937 EK III R.G.4 A.E.10 EK III R.G.8 A.E.37 EK III R.G.9 A.E.39 EK III R.G.34 A.E.136 EK III R.G.43 A.E.164 EK III Esas Tüzüğün Vl'ncı Cetvelinin Değiştirilmesi 2. Esas Tüzüğün 3'üncü maddesine bağlı VPncı Cetveli, aşağıda belirtilen yeni paragraf eklenmek suretiyle değiştirilir. "Ancak, 31 Mayıs 2009 tarihine kadar aşağıda belirtilen mallara % 8 vergi oram uygulanır. Gümrük Vergileri Tarife Yasası'mn IPnci Cetvelinde; a) Pozisyonunda sınıflandırılan, vantilatörler ve aspiratörler, b) Pozisyonunda sınıflandırılan, klima cihazları, c) Pozisyonunda sınıflandırılan, buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cikazlar, d) Pozisyonunda sınıflandırılan, çamaşır kurutma makinaları, e) Pozisyonunda sınıflandırılan, bulaşık yıkama makinaları, f) Pozisyonunda sınıflandırılan, ev tipi çamaşır yıkama ve kurutma makinaları, g) 84,52 Pozisyonunda sınıflandırılan, dikiş makinaları. h) pozisyonunda sınıflandırılan, bilgisayarlar i) 85,08 Pozisyonunda sınıflandırılan, el ile kullanılmaya

4 662 mahsus elektrik motorlu elektromekanik aletler (matkap, testere ve diğer aletler), j) Pozisyonunda sınıflandırılan, ev işlerinde kullanılmaya mahsus elektrik motorlu elektromekanik cihazlar (elektrik süpürgeleri, yer cilalama makinalan. mikserler, blenderler, meyve ve sebze presleri, vb) k) Pozisyonunda sınıflandırılan, elektrik motorlu traş, saç kesme ve epilasyon cihazları. 1) Pozisyonunda sınıflandırılan, saç kurutucular, m) Pozisyonunda sınıflandırılan, eletrikli ütüler, n) Pozisyonunda sınıflandırılan, mikrodalgalı fırınlar, o) Pozisyonunda sınıflandırılan, diğer fırınlar, ocaklar, pişirme sacları, kaynatma halkaları, ızgaralar ve kızartma cihazları, p) Pozisyonunda sınıflandırılan, kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar, q) Pozisyonunda sınıflandırılan, ekmek kızartma makinalan, r) Pozisyonunda sınıflandırılan, video kayıt veya gösterme cihazları (Video, DVD, VCD, vb), s) Pozisyonunda sınıflandırılan Televizyon alıcıları, t) Pozisyonunda sınıflandırılan receiverler, u) Bu Cetvel altında vergilendirilen motorlu araçlar (Motosikletler dahil). Esas Tüzüğün VIFncı Cetvelinin Değiştirilmesi 3. Esas Tüzüğün 3'üncü maddesine bağlı VIFncı Cetvelinin A. "MAL TESLİMLERİ" başlığı alımdaki 7'nci maddesi kaldırılmak ve aşağıdaki yeni 7'nci madde konmak suretiyle değiştirilir. "7. Oturur vaziyette en çok sekiz yolcu taşıyabilen özel salon tipi motorlu araçlar (ancak, 31 Mayıs 2009 tarihine kadar %10 olarak uygulanır) Yürürlüğe (3iriş 4. Bu Tüzük, 01 Nisan 2009 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

5 663 Sayı :252 PUL YASASI (19/1963,29/1970,12/1972,02/1973,17/1973,37/1977,27/1980,12/1987,42/1987,25/1991,39/1995, 11/2006) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Pul Yasasının 62A maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar: Kısa İsim 30/12/1991 A.E /12/1992 A.E /01/1994 A.E.39 02/04/1996 A.E /01/1997 A.E.87 05/08/1987 A.E /12/1997 A.E /12/1998 A.E /09/2001 A.E /06/2003 A.E /10/2003 A.E /12/2006 A.E /12/2007 A.E /01/2008 A.E /03/2008 A.E /12/2008 A.E /01/2009 A.E.ll Esas Yasa'nın 4'ünctt maddesine bağlı birinci cetvelin Değiştirilmesi 1. Bu Emirname, Pul Vergileri (Değişiklik No.2) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan "Pul Vergileri Emirnamesi" ile birlikte okunur Esas Yasa'nın 4'üncü maddesine bağlı Birinci Cetvel'in ANLAŞMALAR başlıklı 3'üncü maddesinin (l)'inci fikrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (l)'inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: "(1) Başka şekilde vergiye bağlı olmayan ve belli bir para tutarını koşula bağlayan anlaşma muhtırası ile herhangi bir anlaşma)! belirleyen bütün belgelerde, (A) koşula bağlanan para tutarının ilk 10,000,000. TL'ye kadar olan kısmı için Binde beş (B) 10,000,000. TL'nin üzeri için Binde bir" Yürürlüğe 3, Giriş Bu Emirname, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

6 664 Sayı :253 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI (Fasıl 302, 20/1960, 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalar) 43'üncü Madde altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fası! 302 sayılı Telekomünikasyon Servisi Yasası'nın 43'üncü maddesinini verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim ' Bu Tüzük,'Telekomünikasyon Hizmetleri Ücretleri ve Uygulama (Değişiklik) Tüzüğü" olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan Telekomünikasyon Hizmetleri Ücretleri RG21 ve Uygulama Tüzüğü ile birlikte okunur EK m A.E 194 R.G A. E 247 R.G O7.2O0S EK m A.E56ı R.G A.E592 R.G A.E 740 R.G A.E 787 R.G A.E 847 R.G EK 111 A.E 33 R.G A.E 178 R.G A.E 230

7 665 Esas Tüzüğe 2 Ekli Cetvel Kısım U'nin Değiştirilmesi Esas Tüzüğe ekli Cetvel'de Kısım II "Tesis, Kira vc Maktu ücretler" Bölümünün 6'ncı maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 6! ncı madde konmak ve 9'uncu maddeden hemen sonra aşağıdaki yeni 10'uncu madde eklenerek mevcut lû'uncu ve 11 'inci maddeler ise sırasıyla madde 11 1 inci ve 12'nci madde olarak yeniden sayüandırılmak suretiyle değiştirilir: 6 Özel Devre Tarifesi (Prıvate VVıre) Devre Hızı ve KaLsavısı < 54 kbit/s Lokal Hat Belee İSİ Hat Kanal Bülflelerarası Hat Kanal Tesis Kira Tesis Kıra Kira Tesis Kını Kira Ücreti Ücreti Ücreti Ücreti Ücreu Ücreti Ücreti Ücreti YTL YTL/Ay YTL YTL/AY YTL'Ay YTL YTL'Ay YTLAy (64 kbit/s dahil) kbil'sn (128 kbit/sn dahil) OD kbil'sn (2S6 kbit/sn dahil) 8, S6512 kbil/sn (512 kbil'sn dahil) 11, kbıt/sn (1024 kbit/sn dahil) kbit/sn (2048 kbit/sn dahi!) 20, Sk'oil/sn8Mbit/'sn (8 Mbit/sn dahil) 40,0 1, , , , Mbit/sn (34 Mbit'sn dahil) 80,0 3, , , , , Mbit'sn (155 Mbit/sn dahil) 160,0 6, , , , , , , l55622mt.it/sn (622 Mbit'sn dahil) , , , , , , , Mbit/sn (1000 Mbit'sn dahil) 400,0 15, , , S00OO 21, , Mbit/sn

8 666 (2500 Mbit/sn dahil) 640,0 24, , , , , , ,140 NOT: 1Özel devre, 4 tel üzerinden tesis edilecekse aylık hat kira ücretlerinin 2 katı alınır 2 Tesis ücreti içerisinde hat ölçüm ücreti dahildir. 3 Hat ölçüm ücreti YTL/devre'dir. 10 INTERNET TARİFESİ 10.1 FRAME RELAY İNTERNET ÜCRETLERİ Tesis ücreti Hızına göre Kısım II, madde (6) Özel Devre Tarifesinde belirtilen Lokal Tesis Ücreti kadardır Aylık Ücretler 1 ~ i f^ v Hız(Kbps) ı l j Aylık Ücret _, 64 59, , , , ,03 204S 686, ATM İNTERNET ÜCRETLERİ Tesis Ücreti Porl hızına göre Kısım II, madde (6) Özel Devre Tarifesinde belirtilen Lokal Tesis Ücreti alınır.

9 Aylık Ücretler PORT AYLIK ÜCRETLERİ PortHı~(Mbps) Aylık ücret 2 145, , , ,77 PVC AYLIK ÜCRETLERİ T'VC Tftzu r.îbş») Ay!>k Ücret r _ r ~ 1 873, , , S , , , S , , , , ,9! , , , , , ,

10 , , , , , , no , , , , , , , , , ,41 i ,30 166, ,39 j , , , , , , , , , , , , ,86

11 METRO ETHERNET İNTERNET ÜCRETLERİ Tesis Ücreti Kjsım ıı, Madde (6) Özel Devre Tarifesinde belirtilen 1000 Mb/s devre hızının Lokal Tesis Ücreti kadardır Aylık Ücretler Rtzı (Mbps) Ayhk İ'cref 5 891, , ,99 S 1.153, , ,18 15!.660, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54

12 670 NOT : Aylık ücretlerde Üniversite ve Yüksek Öğretim Kurumlarına %50, İnternet Servis Sağlayıcılara %20 indirim uygulanır. Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1 Nisan 2009 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

13 671 Savı : 254 FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI (26/1978, 54/1983 ve 31/1986 Sayılı Yasalar) Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar. 1. Bu Emirname, 2009 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Kısa İsim Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) R.G. 2 Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim A.E. 1 Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. R.G A.E. 25 R.G A.E. 45 R.G A. E. 50 R.G A. E. 89 R.G A. E.132 R.G A.E.151 R.G A.E. 178 R.G A.E. 182 R.G A.E Esas Emirname, I. Cetvelinde gösterilen ve bu Emirnameye ek Esas Emirname Cetvel'de atıfta bulunulan pozisyon numaralarının karşısındaki miktar ve I. Cetvelinde oranlar kaldırılmak ve yerlerine bu Emirname'ye EK CetvePde gösterilen Değişiklik miktar ve oranlar konmak suretiyle değiştirilir. 3. Bu Emirname 28 Mart 2009 tarihinden başlayarak yürürlüğe Yürürlüğe girer. Giriş

14 G.T.İ.P Malın Tanımı ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN ISTISNA VE KOŞULLAR Petrol yağlan ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağlan veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. AB EFTA TC (%) II. ULKE {%) (A) Kurşunsuz Benzin 97 Plus (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (C) Gazyağı (E) Motorin (F) Euro Diesel ABD$/L! ABDS/Lt i ASDŞ/Lt i ABDS/Lî ABDŞ/Lt ABDŞ/Lt ABDŞ/Lt ABDS/Lt ABDŞ/Lî ABD$/Lt Kıb:a T'rk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallannda tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan gemilere ve özel yatlara verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.

15 Sayı : K.K.T.C. MERKEZ BANKASİ İDARİ MERKEZİNDİN DUYURU DUYURU NO : 2009 / /97 Sayılı Para ve Karraiyo "asası'nın 10. Haddesinin (1) turası gerejınce Resmi İşlemlerde esâs alınacak 26 MART 2009 tartnli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şek*1 ete tesbit ve ilan olunur. D Ö V İ Z EFEKTİF S H I K U R (TL. Olarak) (TL. Olaak; DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATİŞ î AMERİKAN DOLARI 1, ? AVUSTL'RALYA DD.ARI I.İ5İ2C , DANİMARKA KRONU 0,29983 C C EURO ,2326 2, İNGİLİZ STERLİMİ , İSVİÇRE FRANGI , , İSVEÇ KRONU KAMADA DOLARI , KUVEYT DİNARI 5, NORVEÇ KRONU 0, , SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ , C2 0, JA 3 ÖN YEM SURİYE LİRASI JRDÜN DİNARI 2,1959 2, vrjff İSRAİL ŞEKELİ İRAN RİYALİ 0.C Ç A P R A Z K U R L A R 1 AMERİKAN DOLARI.4375 AVUSTURALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI 6,5271 DAN I MARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI 8,1235 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI 1,1235 İSVİÇRE RANGİ I AMERİKAN DOLARİ 97,6700 JAPON YENİ I AMERİKAN OO.ARI KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DO.ARI NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI 3,7503 SUUDİ ARABİSTAN Rİ V ALİ 1 KUVEYT DİNARI 3/483 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,4600 AMERİKAN DOLARI 1 EURO AMERİKAN DOLARI EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 1 EURO 1,95583 ALMAN MARKI 1 EURO 40,3359 BELÇİKA FRANGI 1 EURO 40,3399 LÛKSEM3URG FRANG 1 1 EURO 165,385 İSPANYOL PEZETASI 1 EURO = ? FRANSIZ FRANGİ 1 EURO İRLANDA LİRASI 1 EURO 1936,27 İTALYAN LİRETİ 1 EURO HOLLANDA FLORİNİ 1 EURO AVUSTURYA ŞİLİN! 1 EURO = 200/82 PORTEKİZ ESKÜDOSU I EURC 5,94573 FİN MARKASI 1 EURO 3*0.750 YUNAN DRAHMİSİ 1 ELRO 0, KIBRIS LİRASI ALTIN SATIŞ FİYATI 1 Gram ABD Cslan

16 674 Savı : 256 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI IDARÎ MERKEZÎNDEN DJYURU DUYURU NO : 2009 / /97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'mr 10. Maddesinin (1! fıkrası gereğince Resin *;1 enlerde esas alıntcâk 27 MART 2009 tarihli gjnlûk Resmi karlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur. D û V 1 l E r EKTIF R E S "İ KUR (TL. Olarak)!TL. Olarak) DÖVİZİM CİNSİ AL:Ş SATİŞ ALIŞ SATİŞ 1 AMERİKAN DOLARİ î, AVUSTURALYA DOLARI I631C DANİMARKA KRONU 0.3C O.30D27 0.3C265 1 EURO 2,233' İNGİLİZ STERLİNİ 2, ,4012 2, İSVİÇRE FRANGI B İSVEÇ KRONU , , KANADA DOLARÎ KUVEYT DİNARÌ , , NORVEÇ KRONU SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ , JAPON YENİ 1, SURİYE LİRASI *202 1 ÜRDÜN DİNAR! 2.1B YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0, İRAN RİYALİ ,02032 Ç A P R A Z KURLAR 1 AMERİKAN DO.ARI AVUSTURALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARİ = 5,4862 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLABI İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI İSVİÇRE FRANGI i AMERİKAN DOLARİ JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI 1,2284 KANACA DOLAR! 1 AMERİKAN DOLARİ 6.4S27 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI 3.75C2 SUUDÎ ARABİSTAN RİYALİ I KUVEYT DİNARÌ 3.45C7 AMERKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.458". AMERİ KAN DOLARI 1 EURO 1,3577 AMERİKAN DOLARI EURO DÖNÜŞÜM KURLAR: 1 EURO 1,95583 ALMAN MARKİ 1 EURO BELÇİKA FRANGI 1 EURO LÜKSEM3URG FRANGI 1 EURO İSPANYOL PEZETASI 1 EURO 6,55957 FRANSIZ FRANGI 1 EURO = İRLANDA LİRASI 1 EIRO İTAL V AN LİRETİ 1 EURO OLLANDA FLORİNİ 1 EURO AVUSTURYA ŞİJNİ 1 EURO = 200,432 PORTEKİZ ESKÜDOSU 1 EURO» İN MARKASİ 1 EJRO YUNAN DRAHMİSİ 1 EURO KİBRİS LİRASI ALTIN SATİŞ FİYATI 1 Gram ABD Dolar'

FFSJVJÎ v! A TA E T E

FFSJVJÎ v! A TA E T E KUZEY fötrpts TUHK CUMHURİYETİ FFSJVJÎ v! A TA E T E Sayı : 50 EK 111 11 Mart, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 204 ZORLA MAL İKTİSABI YASASİ (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri 26 Ocak

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR 2009 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VİZE TÜZÜĞÜ. (21/2005 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR 2009 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VİZE TÜZÜĞÜ. (21/2005 Sayılı Yasa) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 44 EK III 27 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 173 2009 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VİZE TÜZÜĞÜ (21/2005 Sayılı Yasa) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR A- 2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ B- GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI C- 01.01.2012 30.06.2012 TARİHLERİ ARASINDA GELİR

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Sayı: YMM.03.2009-013 Konu: 2009/14579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar İZMİR.

Detaylı

PUL YASASI (19/1963, 29/1970, 12/1972, 02/1973, 17/1973, 37/1977, 27/1980, 12/1987, 42/1987, 25/1991, 39/1995, 11/2006)

PUL YASASI (19/1963, 29/1970, 12/1972, 02/1973, 17/1973, 37/1977, 27/1980, 12/1987, 42/1987, 25/1991, 39/1995, 11/2006) PUL YASASI (19/1963, 29/1970, 12/1972, 02/1973, 17/1973, 37/1977, 27/1980, 12/1987, 42/1987, 25/1991, 39/1995, 11/2006) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Pul Yasasının 62A maddesinin kendisine

Detaylı

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız,

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız, Sayın Meslekdaşımız, 12.01.2015 Sirküler, 2015/05 KONU : 01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 24/2 nci maddesinde, 6245

Detaylı

Sayı: 50/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 50/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 20 Haziran 2014 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci

Detaylı

R.G : 240. 28 Mart, 1963 PUL YASASI. Kısa İsim

R.G : 240. 28 Mart, 1963 PUL YASASI. Kısa İsim R.G : 240 28 Mart, 1963 PUL YASASI Kısa İsim RG EK III 1. Bu Emirname, 1999 Pul Vergileri (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve Esas Yasa olarak anılan değiştirilmiş şekliyle 19/1963 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete No: 20918 R.G. Tarihi : 3.7.1991. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Resmi Gazete No: 20918 R.G. Tarihi : 3.7.1991. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI I-M SAYILI GENELGESİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: Resmi Gazete No: 20918 R.G. Tarihi : 3.7.1991 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

Katma Değer Vergisi Kanunu KDV, Harçlar Kanunu, Finansman Kanunu, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanun

Katma Değer Vergisi Kanunu KDV, Harçlar Kanunu, Finansman Kanunu, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanun Katma Değer Vergisi Kanunu KDV, Harçlar Kanunu, Finansman Kanunu, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanun Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Finansman Kanunu, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, Kurumlar

Detaylı

(3.7.1991 tarih ve 20918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) TÜRK PARASI, DÖVİZ İLE KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

(3.7.1991 tarih ve 20918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) TÜRK PARASI, DÖVİZ İLE KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR İLE BAŞBAKANLIK HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI'NIN 91-32/5 SAYILI TEBLİĞİNE İLİŞKİN I-M SAYILI

Detaylı

16.03.2009 SİRKÜLER (2009 17)

16.03.2009 SİRKÜLER (2009 17) 16.03.2009 SİRKÜLER (2009 17) Konu: Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Değişikliğiyle ilgili 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hakkında. 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU 8305 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4760 Kabul Tarihi : 6/6/02 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/6/02 Sayı : 24783 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 7 BİRİNCİ BÖLÜM Konu, Tanımlar, Vergiyi

Detaylı

(2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ

(2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ (2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ H CETVELİ 10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI I- Yurt İçinde Verilecek

Detaylı

13/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14802 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

13/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14802 SAYILI KARARNAMENİN EKİ B.K.K. No 2009/14802 Resmi Gazete Tarihi 16/03/2009 Resmi Gazete Sayısı 27171 Kapsam Karar Sayısı : 2009/14802 Bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranlarının belirlenmesine

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI Resmî Gazete: 16 Mart 2009/27171

BAKANLAR KURULU KARARI Resmî Gazete: 16 Mart 2009/27171 Sayı: YMM.03.2009-023 Konu: 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranları İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 16.03.2009 tarih ve 27171 sayılı Resmi

Detaylı

RG Sayı : 49 12 Mayıs, 1992

RG Sayı : 49 12 Mayıs, 1992 RG Sayı : 49 12 Mayıs, 1992 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Nisan, 1992 tarihli birleşiminde kabul olunan Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi Yasası, Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince

Detaylı

16 Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27260 (Mükerrer) Karar Sayısı : 2009/15081 Ekli Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar ın

Detaylı

2015 GÜMRÜK VE İSTİHSAL (HARÇLAR VE ÜCRETLER) (ORAN VE MİKTARLARI) TÜZÜĞÜ

2015 GÜMRÜK VE İSTİHSAL (HARÇLAR VE ÜCRETLER) (ORAN VE MİKTARLARI) TÜZÜĞÜ 2015 GÜMRÜK VE İSTİHSAL (HARÇLAR VE ÜCRETLER) (ORAN VE MİKTARLARI) TÜZÜĞÜ (29.12.2014 R.G.257 EK III A.E.777 Sayılı Tüzük) GÜMRÜK VE İSTİHSAL YASASI (37/1983, 38/1988, 16/1991, 48/1991, 16/1992, 29/1995,

Detaylı

DÜZELTME DUYURUSU DUYURU NO:2009/51

DÜZELTME DUYURUSU DUYURU NO:2009/51 İstanbul, 17.06.2009 DÜZELTME DUYURUSU DUYURU NO:2009/51 17.06.2009 tarih ve 51 no.lu duyurumuzda ÖTV indirimine ilişkin düzenlemelerin yürürlük tarihi sehven 16.07.2009 olarak yazılmıştır. ÖTV indirimine

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 26.12.2008 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/150 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar

Detaylı

SİRKÜLER-2013/005 BURSA ; 13.03.2013 KONU: 2013 SEYAHAT GİDERLERİ VE HARCIRAH UYGULAMASI

SİRKÜLER-2013/005 BURSA ; 13.03.2013 KONU: 2013 SEYAHAT GİDERLERİ VE HARCIRAH UYGULAMASI SİRKÜLER-2013/005 BURSA ; 13.03.2013 KONU: 2013 SEYAHAT GİDERLERİ VE HARCIRAH UYGULAMASI 1. GİRİŞ Ticari faaliyetlerle ilgili olarak yapılan seyahat giderleri Gelir Vergisi Kanunu'nun 24. ve 40. maddelerinde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 57 İST, 17.06.2009. Bazı mallarda KDV ve ÖTV indirimine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 57 İST, 17.06.2009. Bazı mallarda KDV ve ÖTV indirimine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 57 İST, 17.06.2009 ÖZET: Bazı mallarda KDV ve ÖTV indirimine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. BAZI MALLARDA KDV VE ÖTV İNDİRİMİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI:

Detaylı

MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ

MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ [(4.8.2006 R.G. 130 EK III A.E. 461 Sayılı Tüzüğün), (27.3.2007 R.G. 54 EK III A.E. 219), (17.7.2007 R.G. 130 EK III A.E. 481), (1.11.2007 R.G. 194 EK

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 7 2. 37 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 7 2. 37 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 7 Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-18

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-18 BAZI MALLARA UYGULANACAK KDV İLE ÖTV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK 6 Mart 2009 tarih ve 277 tarihli Resmi Gazete de Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı