GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I"

Transkript

1 Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama Taslak Mesut GÖLBAŞI Ersin AKILLI Hüseyin AYDIN Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının Adı Genel Amacı Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Bakanlığımız personeli ve tarım sektöründe yer alan paydaşlarının tarım işletmelerinde karşılaşacakları tehlikeler, riskler, iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konular hakkında bilgilendirmek ve farkındalık sahibi olmalarını sağlamaktır. Kapsam Kurs; tarımda iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, bitkisel ve hayvansal üretimde iş sağlığı ve güvenliği, zoonozlar, hayvan davranışlarının yaratacağı tehlikeler, yangın, tarım ilaçları güvenliği, yüksekten düşme, elektrik güvenliği, tarım makineleri güvenliği, risk değerlendirme gibi konuları kapsamaktadır. Süresi (İşgünü ve Toplam Saat) Hedef Kitle ve Nitelikleri Her 40 dakikalık ders 1 saat olarak değerlendirilecek olup, toplam kurs süresi 80 saat, 10 iş günüdür. Ulusal Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi içerisinde hizmet veren Tarım Yayımcıları ve Danışmanları. Öngörülen Maksimum Katılımcı Sayısı Kullanılan Metot ve Araçlar Yirmi (20). Yüz yüze ve karşılıklı bilgi alışverişi, işletme ziyaretleri, olay çalışmaları, eğitim filmleri, videolar, animasyonlar, izleme, soru-cevap şeklinde. Hedeflenen Genel Kazanımlar Katılımcılar, Tarım işletmelerindeki sağlık ve güvenlik tehlikeleri tanıyacaklardır. Tarım işletmelerindeki risk faktörlerinin farkına varacaklardır. Tehlike ve risklere karşı önleyici çalışmalar konusunda bilgi sahibi

2 Eğiticilerde Bulunması Gerekli Nitelikler olacaklardır. Kurumlar, Daha güvenli, sağlık tehlike ve risklerin farkında çalışanlar Ülkesel, Tarım işletmelerinde uzun vadede iş sağlığında iyileşme ve kazalarda azalma. Ziraat Mühendisi (tercihen konu ile ilgili çalışmaları olan, yüksek lisans veya doktora yapmış), Veteriner Hekim ( tercihen konu ile ilgili çalışmaları olan), İşyeri Hekimi ( tercihen konu ile ilgili çalışmaları olan), İş Güvenliği Uzmanı (tercihen konu ile ilgili çalışmaları olan) Kullanılacak Eğitim Materyali ve Varsa Kaynak Listesi Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayımlar Dairesi Video Filmleri, Bakanlığımız tarafından basılacak Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı, Tarım Makinelerinde İş Güvenliği Kitabı-GTHB, Konu ile ilgili Doktora ve Master Tezleri, Gölbaşı M., Tarım Alet-Makine ve Traktörlerin Kullanımından Kaynaklanan İş Kazaları Nedenlerinin Ve Tahmini Kaza Maliyetleri İndeksinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Anonim 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu ve Yönetmelikleri Gölbaşı M Tarım Makineleri Kazaları. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftçi Eğitim Seti 20. Ankara. Gölbaşı M. ve ark., Tarım Makinelerinde İş Güvenliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, PERMEM Yayını, BMS Matbaacılık, Ankara. Gölbaşı M., Traktör Devrilme Kazaları ve Devrilmeye Karşı Koruma Yapıları. Türktarım Dergisi Kasım-Aralık 2003, Sayı 154, s , Ankara. Gölbaşı M., 2005,Traktör Kazaları ve Traktörlerle Güvenli Çalışma. Şubat 2005, Ankara. Yararlı Web Adresleri ve Diğer Kurs konusu ile ilgili bazı web adresleri aşağıda verilmiştir:

3 Online Eğitim Portalları Önerilen Öğrenimi Destekleyici Aktiviteler (teknik gezi, çalıştay, sergi ve benzeri aktivitelere katılım) Kursun verimli geçmesi açısından iki haftalık kurs içerisinde iki teknik gezi planlaması uygun olacaktır. Bunlardan birinin kamu veya özel kuruma(isgüm, Üretici Birlikleri, Araştırma Enstitüleri, Tarım Makineleri İmalatı yapan fabrika vb.) diğerinin ise özel veya kamuya ait bir tarım işletmesine yapılmasında fayda vardır. Birinci teknik ziyarette her kursiyerden konu ile ilgili bir rapor istenecek ve ve bunlar düzenli olarak değerlendirilecektir. İkinci hafta ziyaretinin mümkünse risk değerlendirme dersi sonrasında yapılması ve gidilen işletmede kursiyerler tarafından gayri resmi bir risk değerlendirme uygulaması yapılması faydalı olacaktır.

4 BÖLÜM II EĞİTİM PROGRAMI GÜN SAAT KONULAR 4. GÜN 3. GÜN 2. GÜN 1. GÜN Açılış, Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliğini Diğer Sektörlerden Ayıran Özellikler Dünyada ve Türkiye de Tarım İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Ve Uluslararası Sözleşmeler ( ILO 184 Sayılı Sözleşme, 192 Sayılı Karar ve Türkiye 6331 Sayılı Kanun ve Getirdikleri ) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller, Düzenlenecek Belgeler Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliğinin İnsan Makine, Çevre ve Kullanılan Yöntemler Kapsamında Değerlendirilmesi, Kaza ve Hastalıkların Nedenleri, Tarımda Risk Etmenleri ( Kimyasal, Fiziksel, Biyolojik, Psikososyal) ISG Tanımlar (Kaza, Hastalık, Tehlike, Risk, Maruziyet, Ramak Kaldı ) Tarımsal Mekanizasyonda İş Güvenliği Tarım Traktörlerinde İş Güvenliği Tarımsal Mekanizasyonda Ergonomi, CE Uygulamaları Tarım Makinelerinde Hareket İletim Sistemleri ve İş Güvenliği Şaftlar ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi Toprak İşleme Makineleri ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. Ekim, Dikim, Gübreleme ve Yem Hazırlama Makinelerinde İş Güvenliği. Tarım Arabaları ve Taşıma - Ulaştırma İş Güvenliği. Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik El Aletleri İle Çalışmada Güvenlik Bitki Koruma Uygulamalarında İş Güvenliği. Hasat Harman Makinaları ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi Teknik Gezi: Risk değerlendirme amacıyla bir işletmeye ziyaret 5. GÜN Tarım İşletmelerinde Güvenli Kaldırma, Kayma, Yüksekte Çalışmada İş Güvenliği Kişisel Koruyucu Donanımlar Tarım İşletmelerinde Çocuklar İçin İş Güvenliği Tarımsal Alanlarda Su Kaynakları Güvenliği(Boğulmalar) Tarımsal Tesisler, Çiftlik Atölyelerinde Güvenlik, Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yangın, Elektrik, Yıldırım Güvenliği Kapalı Alanlarda (Sınırlı Hacimli Yerlerde) İş Güvenliği Güvenlik Sembolleri Ara Değerlendirme 6. GÜN 7. GÜN Mevsimlik Tarım İşçiliği ve Riskleri Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde / Avcılığında Sağlık ve Güvenlik Hayvan Yetiştiriciliğinde Sağlık Ve Güvenlik Hayvan Yetiştiriciliğinde Sağlık Ve Güvenlik Kanatlı Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Tarımsal Alanlarda Değişik Böcek ve Sürüngenlerle Oluşan Riskler Hayvancılık İşletmelerinde Biogüvenlik

5 Gübre Çukurları / Kuyular Güvenlik Temizlik / Hijyen Solunum, İşitme, Titreşim Güvenliği, Kırsal Alan Ev Güvenliği 8. GÜN Depo Zararlıları ve Tarla Fareleri ile Mücadele, Riskler ve Önleyici Yaklaşımlar Tarım İşletmelerinde Pestisit Atıkları, Atık Kontrolü, Riskler ve Önleyici Yaklaşımlar Tarım İşletmelerinde Tehlikeli Maddeler, Riskler ve Önleyici Yaklaşımlar Tarım İşletmelerinde Su Kaynakları, İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi, Kirliliği, Dezenfeksiyonu-Riskler ve Önleyici Uygulamalar Bitkisel ve Hayvansal Üretimde Gıda Güvenilirliği Yönünden Oluşabilecek Riskler ve Alınması Gereken Tedbirler 9. GÜN 10. GÜN Tarım İş Kazalarına Müdahale ve Kurtarma ve İlk yardım Tarım İşletmelerinde Risk Değerlendirmesi Teknik Gezi: (Tarım İşletmelerinde Risk Değerlendirme Uygulaması) Tarım İşletmelerinde Acil Durum Planlaması ve Organizasyon Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi Değerlendirme ve Kapanış

(A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI. İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitim Programlarının Genel Yapısı

(A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI. İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitim Programlarının Genel Yapısı (A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI İş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitim programlarının, iş güvenliği uzmanı olarak çalışan mühendis, mimar veya teknik elemanların;

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKLİSANS (TEZSİZ) PROGRAMI

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKLİSANS (TEZSİZ) PROGRAMI AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKLİSANS (TEZSİZ) PROGRAMI Günümüzde sanayileşme ve artan nüfus ile birlikte hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan iş kazaları

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı Eğitim programının genel amacı: İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için

Detaylı

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati 1 / Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması Yüz yüze eğitim programının açılışında, programın tanıtımı ve katılımcıların ve eğiticinin tanışmasını sağlayarak olumlu bir eğitim ortamı

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Mühendis (Bilgisayar) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş bir derlemedir.

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Spiker Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş bir derlemedir. Hiçbir

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Sağlık Teknikeri (Sağlık Memurluğu) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Teknisyen (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Tekniker (Bilgisayar) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş bir derlemedir.

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda risk değerlendirmesi

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Ekin Efe OSGB; 2012 yılı itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak hizmet vermek amacıyla yetkilendirilmiştir.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM)

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) Dr. Bülent GEDİKLİ 10 Ekim 2014 ÇEİS İSG Uluslararası Sempozyumu - İstanbul Sunum İçeriği İSG Kanunu Getirdikleri İSGÜM Tanıtımı ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi

Detaylı

Ünaldı Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Ünaldı Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 3 Adımda Kanserden Korunma Eğitimi 6331 Sayılı İSG Kanunu Hakkında Genel Değerlendirme 6331 Sayılı İSG Kanunu Hakkında Tavsiyeler 6331 Sayılı İSG Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler 6331 Sayılı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U

E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U 2015 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMLERİ E Ğ İ T İ M K A T A L O Ğ U 2 0 1 5 BDE 33 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Kuruluşların kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini

Detaylı

SUNUM PLANI. 1. İş Teftişi Tanımı, Yasal ve Uluslararası Dayanakları 2. İş Teftiş Kurulu Başkanlığının İdari Yapılanması 3. İş Teftişi Sistemi

SUNUM PLANI. 1. İş Teftişi Tanımı, Yasal ve Uluslararası Dayanakları 2. İş Teftiş Kurulu Başkanlığının İdari Yapılanması 3. İş Teftişi Sistemi SUNUM PLANI 1. İş Teftişi Tanımı, Yasal ve Uluslararası Dayanakları 2. İş Teftiş Kurulu Başkanlığının İdari Yapılanması 3. İş Teftişi Sistemi İŞ TEFTİŞİNİN TANIMI Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasının

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Genel Amacı Bakanlık personeli ve Bakanlık politikaları doğrultusunda protokol yapılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin; fon kaynaklarına erişimi ve proje hazırlama konusunda

Detaylı

3T RD san. 3T İmalat Sanayii için Risk Değerlendirmesi. KULLANICI EL KİTABI Sürüm 2.1 (12.07.2011)

3T RD san. 3T İmalat Sanayii için Risk Değerlendirmesi. KULLANICI EL KİTABI Sürüm 2.1 (12.07.2011) 3T RD san 3T İmalat Sanayii için Risk Değerlendirmesi KULLANICI EL KİTABI Sürüm 2.1 (12.07.2011) Bu rehber, 3T Results Ltd., Finlandiya tarafından verilen izin uyarınca geliştirilmiş ve yayınlanmıştır.

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com RESİMDE NE GÖRMEKTESİNİZ? www.ankaraisguvenligi.com NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ? Çalışma ortamı gözle görünen veya görünmeyen tehlikelerle doludur. NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ? www.ankaraisguvenligi.com

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA İÇİNDEKİLER TABLOSU I. VİZYON VE MİSYON...

Detaylı

Derleme. www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (1): (2010) 92-99 ISSN:1309-0550

Derleme. www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (1): (2010) 92-99 ISSN:1309-0550 2 Sorumlu Yazar: e113033@yahoo.com Derleme www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (1): (2010) 92-99 ISSN:1309-0550 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ NDE GIDA

Detaylı