TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 4. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 4. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA"

Transkript

1 TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 4. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA ÇALIŞMADA BELĐRLĐ RĐSKLER

2 Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım - Safer Agriculture For Employees in Rural - SAFER projesi için üretilmiştir. Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye Ortaklar: Federacion Agroalimentaria de Comisiones Obreras-CCOO Đspanya Asesoria Declerq SL Estudios Europeos Đspanya Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola-ENAMA Đtalya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü-UTEM Türkiye Ankara Üniversitesi -AÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye Türk Tarım Alet ve Makineleri Đmalatçıları Birliği-TARMAKBĐR Türkiye Türkiye Ziraat Odaları Birliği-TZOB Türkiye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü-TÜGEM Türkiye 2

3 Bu çalışmada; yerleştirme, çalıştırma, ayarlama, bakım, temizleme, onarım, taşıma işlerini yapan tarım makinesi kullanıcıları ve bu işlerin yapılması sırasında etkilenen diğer şahısların iş güvenliği ile ilgili karşılaşabilecekleri durumlarda yapılması gerekenler ile makinelerin güvenli imalatı ve kullanıcılara iletilmesi açısından uyulması gereken kurallar açıklanmaya çalışılmıştır. Tarım makinelerinde iş güvenliği ve kazalarla ilgili istenmeyen durumları sergileyen görsel bilgilerden hem olumsuz örneklerin edinilmesi ve içselleştirilmesindeki rolü hem de marka imajını zedelememek adına özellikle kaçınılmıştır. Bu eğitim modülündeki bilgiler ve bunlar esas alınarak üretilen bilgi kartları, video ve animasyonlara, adresinden ulaşılabilir. Bu projeye ait eğitim modül ve materyallerinin tamamı ya da bir kısmı proje yasal sahibi Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin yazılı izni alınmadan çoğaltılamaz, başka internet sitelerinde yayınlanamaz Proje materyallerini edinmek için; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Kurupelit-Samsun adresi ile temasa geçilebilir. 3

4 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Asılır, Yarı Asılır Ve Çekilir Ekipmanları Bağlama Ve Çözme 2. Ekipmanların Bağlanması Đçin Usuller, Güvenlik Kuralları 3. Ekipmanların Sökülmesi Đçin Usuller, Güvenlik Kuralları 4. Asılır Makinelerin Bağlanması 5. Ekipmanların Kullanımı Sırasında Önleyici Tedbirler 4

5 1. ASILIR, YARI ASILIR VE ÇEKĐLĐR EKĐPMANLARI BAĞLAMA VE ÇÖZME Asılır veya yarı asılır ekipmanların bağlama ve çözme işlemleri esnasında oluşan kazalar traktör kazalarında önemli bir sayıda yer tutar. Bu sebeple, ekipmanları bağlama ve sökme-çözme işlemlerinde usulüne uygun belirli önleyici tedbirleri uygulamak gerekmektedir. Geçen zaman içerisinde, bir hayvan tarafından çekilen pulluk veya tırmık ile çalışan çiftçi kullandığı ekipmanlar nedeniyle önemli bir kaza riski ile çalışmıyordu. Buna karşın zamanımızdaki mekanik olarak çekilen ekipmanlar bir miktar daha ağır olup, çalışırken karşı karşıya kalınacak riskler çok daha fazla artmıştır. En önemli yaygın etkileri şunlardır: 5

6 I. Bel ve sırt ağrıları; Yoğun ve şiddetli güç harcanması sonucu çiftçilerde zaman zaman bel ve sırt ağrıları oluşur. II. Bazı makinelerin devrilmesi, Dengesiz yapısı gereği bazı makinelerin devrilmesi yada yana yatma durumları, dikkatsiz işçiler için ezilme ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Bu konuya başlarken ele alınacak ilk husus bağlama ve çözme işlemleri yürütülürken uygulanan genel güvenlik kurallarının tarif edilmesidir. Bir sonraki konu, uygulanan genel güvenlik kurallarından sonra çok yaygın kullanılan iki tip makine ile çalışmayla ilgili uygun güvenlik prosedürlerin tarif edilmesidir: - Traktörle çekilir makineler, örneğin hasat makineleri, - Traktörle hareket ettirilen, ilerleme kuvveti ile iş gören makineler, örneğin döner pulluk veya toprak işleme makineleri. 6

7 2. EKĐPMANLARIN BAĞLANMASI ĐÇĐN USULLER, GÜVENLĐK KURALLARI Üç nokta askı ile bağlantılı (hidrolik) makinelerin bağlanmasından ve sökülmesinden önce hidrolik kaldırma kolunun yada hidrolik kaldırıcının kazara çalışmasını önlemek amacıyla mutlaka kontrollerinin yapılıp uygun şekilde konumlandırılması gerekir. YAKLAŞMA YÖNTEMĐ: - Bu yöntem her zaman sürüş konumunda ve çok düşük hızda uygulanır. - Yaklaşma yöntemi süresince, her zaman traktör ile ekipman arasında kimsenin olmadığından emin olun. - Yaklaşma yöntemi traktör ile her zaman geri sürüş konumunda iken uygulanır. Ekipmana yaklaşırken uygun bağlantı veya ekipmanın simetri ekseni için hidrolik sistemin üst bağlantı kolunu referans noktası gibi kullanabilirsiniz. - Bağlantı yüksekliği, ekipmanın bağlantı piminin alt bağlantı kollarının küresel bağlantı deliklerine karşılık gelecek şekilde değiştirilir. - Eğer yaklaşma yöntemi kesin değilse, her zaman ekipmana en yakın şekilde kalmak tercih edilir, böylece sonradan geri sürüşten kaçınılır. 7

8 BAĞLAMA Eğer bağlantı otomatik ise, bağlantı traktör kabininden ayrı olarak yürütülür. Eğer arka çamurlukta uzaktan kontrol kumandası varsa, traktör frenleri uygun şekilde aktifleştirilir, kabinden inip ekipmanı görerek uzaktan kontrol kumandası ile bağlantı gerçekleştirilir. Ekipman bağlantısı için traktörden inmeden önce el frenini çekin ve motoru kapatın. Otomatik bağlantılar daha güvenlidir ve bağlama işlemini daha da kolaylaştırır. 8

9 Eğer bağlama ve sökme işlemine katılan sürücüden ayrı başka bir kişi varsa, bağlama ve sökme işlemi için bu kişi basit el hareketleriyle manevraları yönlendirmelidir ve her zaman yan tarafta durmalıdır. Eğer bağlantıyı yapmak için üçüncü bir kişi gerekli ise bu süreç aşağıdaki gibi gerçekleştirilmelidir: - Gaz pedalı ve debriyajın kontrolünde son derece dikkatli olun, - Eğer traktör ve ekipman arasında birisi varsa geri vitesi asla bağlı ve kavramış durumda bırakma, - Bağlantı işleminde yardımcı olan kimsenin daima görüş alanında olmasına dikkat et, - Diğer kişinin uyarılarını ve işaretlerini işitebilmek için her zaman kabinin pencerelerini ve kapılarını açık tutun ve radyoyu kapalı kapatın, - Eğer talimatları net olarak anlayamıyorsanız, traktörü durdurup inin ve durumu kendiniz kontrol edin, - Yardımcı kişinin her türlü ezilme riskinden kaçınmak için, traktör sürücüsü çok dikkatli hareket etmeli ve traktör geri doğru gelirken yavaşça bağlantı hizasına getirilmelidir. 9

10 Asla sadece fiziksel güç kullanarak ağır makineleri kaldırmayın; bu durumda kriko veya kaldıraç gibi uygun ve yeterli yardımcı araç kullanmak daha iyidir. Bağlantı işlemleri esnasında elinizi veya parmağınızı bağlantı alanında tutmayın. Asılır bir makine üç nokta askı sistemine bağlandığı zaman kumanda kolunu asla kaldırma (yükseltme) pozisyonuna getirmeyin çünkü zamansız bir hareket ezilme tehlikesine neden olabilir. Traktöre bir römork bağlandığı zaman, traktör mutlaka manevra yapabilmelidir. Bağlantı çubukları sabitlenmiş olmalıdır ve eğer sabitleme çubukları yıpranmış durumdaysa ayrıca bir güvenlik çubuğu pimi de kullanın. Bağlantı kopuk veya kırık ise herhangi bir riskten kaçınmak için bir güvenlik zinciri kullanmak çok önemlidir. 10

11 ÇÖZME-SÖKME Her zaman makineleri aynı konumda tutunuz, iyi döşenmiş alanlar veya sağlam bir zemin üzerinde kolaylıkla ulaşılabilir durumda olmalıdırlar; böylelikle makinelerin kendi başına hareket etmemesi sağlanır. Takoz kullanılması Eğer makine dik bir alanda sökülmek zorundaysa, eğer varsa destek tekerlerini dikkatlice mutlaka takozlayın. Makinenin toprağa yada zemine batmasını önlemek için daima destek noktalarının altına ahşap kalaslar yerleştirin. Eğer makine yapısı itibariyle yeterince dengede değil ve bir destek sistemine sahip değilse her zaman takoz gerekecektir, yeterince desteklenmeli ve zemin sağlamlığından emin olunmalıdır. Her zaman uygun takozlar kullanın. Yeniden kullanılabilir ve zemine oturan yada gömülen takoz kullanılması tavsiye edilir. Durdurulmuş/kapalı bir makine üzerinde çalışmak zorundaysanız makinenin dengesi ilave takozlar ile takviye edilir; eğer makine zaten traktöre bağlı ise, traktör daimi olarak hareketsiz duruma getirilmiş olmalıdır. Eğer makine bir destek sistemi içeriyorsa, bu sistemin iyi durumda olduğunu, pozisyonunun doğru ve dengeli olduğunu kontrol edin; daha sonra makinenin bu dengeli koşullar altında devam edeceğinden emin olun. Her zaman çocukların makinelerden uzak olduğundan emin olun, makinelerin dengesi oldukça kararsız olabilir. 11

12 Traktörün arkaya devrilmesini önlemek için pullukların otomatik olarak çözülmesi mutlaka mümkün olmalıdır. Bu yüzden pulluklar otomatik çözme araçları veya dirençle karşılaşıldığı zaman yükselmeyi sağlayan mafsalı bağlantı mekanizmaları ile donatılmalıdır. Bu güvenlik sistemlerinin doğru bir şekilde yağlanması ve bakımı çok önemlidir. Traktöre bağlı olarak traktörün güç kapasitesi için orantısız büyüklükte ekipmanlar kullanıldığında traktörün devrilme riski katlanarak artar. 12

13 ASILIR MAKĐNELERĐN BAĞLANMASI: Traktörün hidrolik pompası kapalı olsa bile, hidrolik sistem devresinin geri dönüş hattı üzerinde kalan basıncı muhafaza eder ve bu basınç ekipmanın ani bir sıçrama etkisi ile yükselmesine neden olabilir. Tüm asılır ekipmanlar aynı tipte bağlantı mekanizmasına sahiptir ve hepsi için yöntem aşağıdaki gibidir: 1 Çatı/Gövde, 2 Yaylar, 3 Çatal Dişler, 4 Kesici Uçlar 13

14 Ekipman hareketsiz pozisyonda olmalıdır; traktör geri sürüş ile ekipmanın önüne uygun şekilde yerleşmek zorundadır/konumlandırılmalıdır, alt bağlantı kolunun küresel başlıkları gerektiği gibi hizalanır, kolların yüksekliği hidrolik ayar ile ekipmanın sabitleme mili yönü hedef alınarak doğrultu belirlenir. Yükselme sistemi hareket ettiği zaman, küresel başlıkların sabitleme mil yüksekliğine konumlandığından emin olun. Tekerlekli tarım traktörlerinin farklı üç nokta bağlantı elemanlarının tanımlamaları, değişik ekipmanlara göre olabilen aynı bağlantı parçalarının ana hatları TS 660 Tekerlekli Tarım Traktörlerinde Hidrolik Kumandalı Üç Nokta Askı Düzeni standardında belirtilmiştir (ISO 730 Agricultural Wheel Tractors-rear Mounted Three- Point Linkage Categories 1, 2, 3 and 4). Her durumda bağlantı elemanlarının ana hatları aşağıdaki şekildedir: 1- Üst Bağlantı (3.nokta) 2- Ayar kolu 3- Kaldırma çubuğu 4- Alt Bağlantı kolu 5- Küresel başlık 6- Çeki demiri 7- Yan sabitleme kolları 8- Kuyruk mili 9- Kaldırma Kolu Eğer operatör kendi başına çalışıyor ve hızlı, otomatik veya yarı otomatik bağlantı sistemi mevcut değilse, operatör motoru mutlaka durdurmalı ve traktörden inmeden önce ilgili güvenlik tedbirlerini almalı, daha sonra bağlama ile ilgili işleri gerçekleştirmelidir. 14

15 Öncelikle sol sabitleme milini uygun küresel başlığa karşılık gelecek şekilde bağla ve halka yay ya da benzer sabitleme araçları ile birleştirildiğinden emin ol, bu kısım sabitleme milinin bittiği uç noktadaki deliğine karşılık gelmektedir. Sağ tarafta uygulama tekrar edilir ve genel olarak daha kolaydır, çünkü kaldırma çubuğunun uzunluğu ayarlanabilir. Son olarak üst bağlantı kolu ile üçüncü nokta da birleştirilir ve halka yay veya benzer bir aletle birlikte hareketsiz hale getirildiğinden emin olunur. Yatay doğrultuda aynı seviyeye ulaşmak için kaldırma kolları ayar imkanları kullanılarak kesin olarak aynı uzunlukta ayarlanmalıdır. Uzunlama yataylığın ayarlanması üst bağlantı kolu ile yapılır; ihtiyaca göre kısaltılabilir ve uzatılabilir. Bilinmesi gereken önemli hususlar Güvenlik sebeplerinden dolayı üst bağlantı noktası asla alt bağlantı kolları aks hizasından öteye uzanmamalı ve sıkı şekilde vidalanmış olmalıdır. Yatay ayarlamanın sonucu aşağıda gösterilmiştir: Uzunlamasına yönde paralellik Çapraz yönde paralellik 15

16 Alt kollarda sağlamlıktan emin olmak ve belli direnci karşılamak için yan çubuklar (veya gerdirme zincirleri) ayarlanır, böylece makinenin uygun doğrultuda kalarak istenmeyen kuvvetleri dengelemesi önlenebilir: Çalışma esnasında her iki taraf için salınım 5 cm den büyüktür. EKĐPMANLARIN KULLANIMI SIRASINDA ÖNLEYĐCĐ TEDBĐRLER Eğer ekipman asılır ise, traktör hareketsiz hale gelmedikçe ve uygun şekilde takozlanmadıkça hiç kimse ayarlama yapmak, onarım ve yedek parça değiştirmek için altında bulunmamalıdır. Bu ekipmanların üstünde insanların taşınması veya bir ağırlık olarak bulunmaları kuvvetle yasaktır. Bağlantı pimleri ve mandallar kusursuz güvenlik koşulları altında olmalıdır. Ağır ekipmanlar kullanıldığı zaman traktör mutlaka yeterli ağırlıkla dengelenmelidir. 16

Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/

Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/ Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/ Kırsal Alanda Çalışanlar Đçin Daha Güvenli Tarım TARIM MAKĐNALARININ DOĞRU KULLANIMI Çiftçiler/Operatörler/Kullanıcılar Đçin Eğitim Modülü TRAKTÖRE BAĞLI,

Detaylı

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 2. TRAKTÖR DEVRĐLME RĐSKĐ

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 2. TRAKTÖR DEVRĐLME RĐSKĐ TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 2. TRAKTÖR DEVRĐLME RĐSKĐ Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar

Detaylı

KENDĐYÜRÜR BĐÇERDÖVERLERDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ

KENDĐYÜRÜR BĐÇERDÖVERLERDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ KENDĐYÜRÜR BĐÇERDÖVERLERDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha

Detaylı

BĐTKĐ KORUMA MAKĐNELERĐ

BĐTKĐ KORUMA MAKĐNELERĐ BĐTKĐ KORUMA MAKĐNELERĐ Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım

Detaylı

Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye

Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye EKĐM MAKĐNELERĐ 1 Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım - Safer

Detaylı

BALYALAMA MAKĐNELERĐ

BALYALAMA MAKĐNELERĐ BALYALAMA MAKĐNELERĐ Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım -

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİ FORKLİFTLER 525MT0175 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

(*11/02/2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*11/02/2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği* (*11/02/2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 17 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Sayısı 28628 Resmi Gazete Tarihi 25.04.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ ARAZİ TEMİZLEME VE TOPRAK TESVİYE ALET VE MAKİNELERİNİN BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ ARAZİ TEMİZLEME VE TOPRAK TESVİYE ALET VE MAKİNELERİNİN BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ ARAZİ TEMİZLEME VE TOPRAK TESVİYE ALET VE MAKİNELERİNİN BAKIMI Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

86174 - Turkish. EdmoLift Ürün Kılavuzu

86174 - Turkish. EdmoLift Ürün Kılavuzu 86174 Turkish EdmoLift Ürün Kılavuzu Kaldırma Masası Kaldırma kolu Palet Kaldırma Tilt WP İş Platformu TZ/EZ Kaldırma Arabası 3 5 7 9 11 13 86174 Turkish 20070802 EdmoLift Kaldırma Masası Giriş Çalışanlar

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ ENJEKSİYON MAKİNELERİNDE ÜRETİM-1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ GENEL TANIM TRA1(Erzurum/Erzincan/Bayburt) bölgesindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitim

Detaylı

DFG/TFG 425/430/435. Kullanım kılavuzu 07.04- 52025763 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Kullanım kılavuzu 07.04- 52025763 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Kullanım kılavuzu T 52025763 02.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU 12-14 - 16-18 - 20-22 - 24-26 - 28 SIRALI HUBUBAT VE KOMBİNE HUBUBAT MİBZERİ OTOMATİK VE LİFTLİ TİP ŞK-HM

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU 12-14 - 16-18 - 20-22 - 24-26 - 28 SIRALI HUBUBAT VE KOMBİNE HUBUBAT MİBZERİ OTOMATİK VE LİFTLİ TİP ŞK-HM TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 - - - 1 - - - - - SIRALI HUBUBAT VE KOMBİNE HUBUBAT MİBZERİ OTOMATİK VE LİFTLİ TİP 1 ŞK-HM Kaynak Hattı İdari Bina Montaj Hattı Boyahaneler Lojistik Depo Pres Hattı Arge

Detaylı

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

ETV C16/C20. Kullanım kılavuzu 06.08 - 51069910 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Kullanım kılavuzu 06.08 - 51069910 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Kullanım kılavuzu 51069910 07.12 T ETV C16 ETV C20 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı

Detaylı

VOLVO XC60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO XC60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO XC60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

VOLVO V60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO V60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO V60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 2

Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 2 Kullllanıım Kiitabıı ve Bakıım Talliimatıı Radyall Vantiillatör Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER : İÇİNDEKİLER 2 1 GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI 4 1.1 Genel Güvenlik Talimatları Giriş

Detaylı

VOLVO V60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO V60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO V60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

VOLVO S80 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S80 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S80 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

VOLVO C30 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO C30 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO C30 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı