İçerik. Giriş Kaza Araştırmasının Nedenleri Yasal Gerekler Araştırma Ekibinin Kurulması Araştırmanın Başlatılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçerik. Giriş Kaza Araştırmasının Nedenleri Yasal Gerekler Araştırma Ekibinin Kurulması Araştırmanın Başlatılması"

Transkript

1

2 İçerik Giriş Kaza Araştırmasının Nedenleri Yasal Gerekler Araştırma Ekibinin Kurulması Araştırmanın Başlatılması Kaza Araştırması Süreci Kaza Mahallinin Sınırlandırılması Kanıtların Toplanması ve Kaydedilmesi Kaza Mahallinin Görüntülenmesi Kazazede ile Görüşülmesi Görgü Şahitleri ile Görüşülmesi Kazanın Değerlendirilmesi Kaza Raporunun Hazırlanması 2

3 Giriş

4 Kaza Araştırmasının Nedenleri Kaza araştırmasının temel nedenleri: kazaların nasıl olduğunu ve temel sebeplerini ortaya çıkarmak, eksiklerin tespit edilmesi ile sürekli iyileştirmeyi sağlamak, hatalardan ders çıkarmak, kazaların tekrar meydana gelmelerini önleyecek tedbirleri belirlemek. 4

5 Yasal Gerekler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 14 (1) İşveren; a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. (2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede SGK bildirimde bulunur: a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. 5

6 Araştırma Ekibinin Kurulması Kaza araştırması; işyeri ortamını, iş ilişkilerini ve üretim prosedürlerini iyi bilen ve kaza araştırması konusunda deneyimli bir uzman veya ekip tarafından yapılmalıdır. Bu ekibin belirlenmesinde işyerinin büyüklüğü, İSG programının yapısı, kazanın türü ve ciddiyeti gibi bir çok faktör dikkate alınmalıdır. Bulguların toplanmasında, analiz edilmesinde ve önerilerin belirlenmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği personeli lider rolü üstlenmelidir. 6

7 Araştırmanın Başlatılması Araştırmaya kısa sürede başlanmamasının olumsuz yönleri: Geçen sürede hafızanın zayıflaması ve önemli noktaların gözden kaçması Şahitlerin bildiklerini karşılaştırarak aynı fikirde olmak için hikayelerin değiştirilmesi Suçlanma endişesiyle veya yakınlarını koruma amacıyla senaryolar üretilmesi Kaza mahallinin değişime uğraması Yakın gelecekteki benzer kazaların önlenmesi için müdahale imkanının gecikmesi 7

8 Kaza Araştırması Süreci

9 Kaza Araştırması Süreci 1.ADIM KAZA MAHALLİNİN SINIRLANDIRILMASI 5.ADIM DEĞERLENDİRME VE RAPOR HAZIRLANMASI 2.ADIM KANITLARIN TOPLANMASI VE KAYDEDİLMESİ 4.ADIM KAZAZEDE VE ŞAHİTLER İLE GÖRÜŞME YAPILMASI 3.ADIM KAZA MAHALLİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

10 Kaza Mahallinin Sınırlandırılması Kaza mahallinin güvenli hale getirilmesi Kazazedenin, tıbbi müdahalesi yapılarak alandan çıkarılması Kaza mahallinin, bariyer, ikaz konisi veya ikaz bandı ile sınırlandırılması Gerekirse gözcü tahsis edilmesi ve alanın erişime kapatılması 10

11 Kaza Mahallinin Sınırlandırılması Kaza sonrasında, sorumlu çalışanlar çoğunlukla kaza izlerini en kısa sürede silmek, iş akışını devam ettirmek ve ortaya çıkan maddi hasarı gidermek eğilimindedir. Kazadan etkilenen alanda tehlike olmadığı sürece, gerekli araştırma tamamlanmadan herhangi bir değişiklik, tamirat, temizlik, vb. işlerin yapılmaması gerekmektedir. 11

12 Kanıtların Toplanması ve Kaydedilmesi Kanıtlar, çok çabuk değişebilir ve yok edilebilirler. Mümkün olduğunca hızlı şekilde olay mahalli incelenerek, kanıtlar kayıt altına alınmalıdır. 12

13 Kanıtların Toplanması ve Kaydedilmesi Kanıt olma potansiyeli taşıyacak bazı hususlar: Yaralı çalışanın pozisyonu Makine, ekipman ve aletlerin genel durumu ve konumu İş makinesi yürüyüş aksamı ve motorlu araç lastik izleri Kazazedeye ait sağlık raporları Gaz kaçakları, malzeme döküntüleri Malzemelerdeki koku, renk değişikliği veya bozulmalar 13

14 Kanıtların Toplanması ve Kaydedilmesi Kullanılan güvenlik donanımları ve KKD ler İş güvenliği eğitim, kontrol ve muayene kayıtları (iskele, merdiven, makine, ekipman, kaldırma donanımları, vs.) Çalışma alanı temizlik, tertip düzen durumu Zemin koşulları Aydınlatma, gürültü ve termal konfor düzeyleri Kan ve ayak izleri Aşırı güç, darbe, çarpma ve zorlama izleri 14

15 Kaza Mahallinin Görüntülenmesi Kaza mahallinde hiçbir şeye dokunulmadan, fotoğraf çekilmesi ve video kaydı yapılması İhtiyaçtan fazla ve farklı açılarda çekimler yapılması Kaza mahallindeki nesne çekimlerinin, nesnenin yanına bozuk para veya bilinen bir madde konularak yapılması (nesnenin boyutunun ve perspektifinin görülmesi için) 15

16 Kaza Mahallinin Görüntülenmesi Durumun tam anlaşılabilmesi için olay yeri ve olay ile ilgili olarak kroki veya resim çizilmelidir. Nesneler arasındaki mesafeler, büyüklükler, yönler (kuzey güney) ve kanıtların bulunduğu yerler işaretlenmelidir. Kaza sahnesinin önlemler alınarak temsili olarak tatbik ettirilmesi, kazanın daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. 16

17 Kazazede ile Görüşülmesi Kazazede ile kısa süreli ve son derece kısıtlı koşullar altında olsa dahi görüşülmesi, olayın aydınlatılması ve en doğru bilginin birinci ağızdan alınması yönünden son derece önemlidir. Kazazedenin içinde bulunduğu ruhsal ve fiziksel durum dikkate alınmalıdır. 17

18 Görgü Şahitleri ile Görüşülmesi Kaza araştırması yapan uzman için en zor iş, görgü şahitleri yoğun stres altında iken onlarla karşılıklı görüşmedir. Görgü şahitleri ile, birbirleri ile görüşmeden önce, ayrı ayrı ve özel olarak görüşme yapılması Görüşmeyi yürüten uzman ekibinin iki kişi olması Görüşmenin sessiz ve şahidin kendini rahat hissedeceği tarafsız bir ofis ortamında yapılması 18

19 Görgü Şahitleri ile Görüşülmesi Üzgün olan görgü şahidinin rahatlatılması ve görüşme amacının vurgulanması Bilgi almak için cevabı «Evet-Hayır» olanlar yerine açık uçlu sorular kullanılması Kritik noktaların açıklığa kavuşturulması dışında şahidin sözünün kesilmemesi 19

20 Görgü Şahitleri ile Görüşülmesi Görgü şahidine yönlendirici sorular sorulmaması Görgü şahidinin korkutulmaması ve kışkırtılmaması Görüşme sırasında, yalnızca kısa notlar alınması Görüşme esnasında uzmanın duygularını belli etmemesi, yargısız ve tarafsız kalması Görüşme sonunda anlatılanların özetlenmesi ve şahidin onayına sunulması 20

21 Görgü Şahitleri ile Görüşülmesi Şahide kazanın nedeni ve tekrarının olmaması için neler yapılması gerektiği sorulmalıdır. İfadelerin kayıt cihazına kaydedilmesi, faydaları olmakla birlikte; şahidi baskı altına soktuğu ve kayıt cihazından dolayı bazı şeyleri söylemeyeceği için tercih edilmemelidir. 21

22 Kazanın Değerlendirilmesi A: Kök nedenler (sistem, organizasyon ve yönetim hataları) B: Görünür nedenler (tehlikeli durum ve davranışlar) 22

23 Kazanın Değerlendirilmesi Kaza araştırmasında, sadece görünür nedenler olan tehlikeli durum ve davranışlara odaklanılmamalıdır. Kazaların asıl nedenlerinin, çoğunlukla sistem, iş organizasyonu, yönetim hataları gibi işyeri içinde gizli kalmış kusurlar olduğu görülmektedir. 23

24 Kazanın Değerlendirilmesi Tehlikeli Durumlar Yetersiz aydınlatma Kaza Tehlikeli Davranışlar Ekipmanın hatalı kullanılması Yetersiz tertip düzen El aletinin arızalı olması Hatalı ekipman Korkuluksuz iskele Kurallara riayet edilmemesi Prosedürlerin uygulanmaması Tehlikelerin bildirilmemesi Eşek şakası yapılması Sistem tasarım hatası Yetersiz iş güvenliği yönetimi Prosedürlerin yetersiz olması Yetersiz iş güvenliği liderliği Gerekli eğitimin sağlanmaması Aşırı yorgunluk ve uykusuzluk Uzun çalışma saatleri Gözetim eksikliği Güvensiz ekipman satın alınması Kök Nedenler

25 Kazanın Değerlendirilmesi Kaza nedenleri belirlendikten sonra, benzer veya daha ağır kazaları önlemek için neler yapılması gerektiği tespit edilir. Kaza araştırma raporunun en önemli bölümü, görünür ve kök nedenler için düzeltici ve önleyici faaliyetler listesinin hazırlanmasıdır. Sadece genel önerilerde bulunulmamalıdır. 25

26 Kaza Raporunun Hazırlanması Kaza araştırma raporları, standart form üzerinde hazırlanmalıdır. Rapor içinde, kanıtların, ifadelerin, belgelerin, konu ile ilgili detaylı fotoğraf ve kroki, şartname, katalog, resimlerin bulunması yararlı olacaktır. En yüksek faydanın sağlanması için, alınması gereken dersleri de kapsayan raporun mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaştırılmış olması da zorunludur. 26

27 Sonuç Kazaların Araştırılması Süreci; Kaza mahallinin sınırlandırılması Kanıtların toplanması ve kaydedilmesi Kaza mahallinin görüntülenmesi Kazazede ve görgü şahitleri ile görüşme yapılması Kazanın değerlendirilmesi Kaza raporunun hazırlanması adımlarından oluşmaktadır. 27

28 Sorularınız??? 28

29 29

Manevi ve Maddi Tazminat

Manevi ve Maddi Tazminat İŞ KAZALARI Kaza Kavramı Genel olarak kaza kavramı, kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu istenmeyen bir olayı belirtmektedir. Kaza, dıştan ve ani bir etkiyle meydana gelen ve

Detaylı

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar,

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, İŞ KAZALARI KONU BAŞLIKLARI : n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, n İş kazalarının sınıflandırılması, n İş kazası istatistikleri, n

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

99 SORUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

99 SORUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ 99 SORUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ ÖNSÖZ Yayınlayan GYODER - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği İktisadi İşletmesi Cumhuriyet Cad. Pegasus Evi No. 48 Zemin Kat C, Elmadağ, 34367

Detaylı

Merkez : Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center Balgat/ANKARA Tel: 0312.472 22 76, E-Posta: info@riskmed.com.tr

Merkez : Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center Balgat/ANKARA Tel: 0312.472 22 76, E-Posta: info@riskmed.com.tr Merkez : Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center Balgat/ANKARA Tel: 0312.472 22 76, E-Posta: info@riskmed.com.tr Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 116 Ak İş Merkezi Balgat/ANKARA Tel: 0312.473 40 91 E-Posta:

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ CEZALAR HAZIRLAYAN KORAY ERDEN 400514109

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ CEZALAR HAZIRLAYAN KORAY ERDEN 400514109 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ CEZALAR HAZIRLAYAN KORAY ERDEN 400514109 6331 SAYILI KANUN 2012 yılında kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU. Uygulama Tarihi. MADDE 38 (1) Bu Kanunun;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU. Uygulama Tarihi. MADDE 38 (1) Bu Kanunun; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

Üniversitemiz Senatosu nun 19.02.2015 tarih ve 06 sayılı toplantısında kabul edilen

Üniversitemiz Senatosu nun 19.02.2015 tarih ve 06 sayılı toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Senatosu nun 19.02.2015 tarih ve 06 sayılı toplantısında kabul edilen T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME RİSK DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER Risk Değerlendirme Temel Kavramlar Risk Değerlendirme Süreci Risk Değerlendirme Ekibi ve Dokümantasyon Risk Değerlendirme Uygulaması İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Metin

Detaylı

ĐŞVERENLERĐN ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE AYKIRILIK HALLERĐNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

ĐŞVERENLERĐN ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE AYKIRILIK HALLERĐNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR ĐŞVERENLERĐN ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE AYKIRILIK HALLERĐNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR GĐRĐŞ Cem BALOĞLU (Đş Müfettişi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Đş Teftiş Kurulu Başkanlığı Avrupa

Detaylı

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ Dr. Erdem CAM ÇSG Eğitim Uzmanı 27 Mart 2014 27 Mart 2014 Tekirdağ İÇERİKİ İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

6331 SAYILI KANUN MADDE 26 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI

6331 SAYILI KANUN MADDE 26 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI SMMM Ahmet BARLAK www.ahmetbarlak.com ahmetbarlak3@hotmail.com 6331 SAYILI KANUN MADDE 26 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI İdari para cezaları ve uygulanması MADDE 26 (1) Bu Kanunun; a) 4 üncü maddesinin

Detaylı

ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ

ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ 1 ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ; MADDE 1 - (a) Bu İç

Detaylı

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi PROGRAM 1. Bölüm : İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Prensipleri 2. Bölüm : Temel Kavramlar(iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları,

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR

RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Amaç: Risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

ikibin (2.000) Türk Lirası idari para cezası verilir.

ikibin (2.000) Türk Lirası idari para cezası verilir. 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 ĠĢverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili

Detaylı

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh.

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. 6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. TEMEL KAVRAMLAR Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek

Detaylı