DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. Odun Anatomisi (OEM 211), Ağaç Malzeme Fiziği (OEM 219), Ağaç Malzeme Mekaniği (OEM 220)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. Odun Anatomisi (OEM 211), Ağaç Malzeme Fiziği (OEM 219), Ağaç Malzeme Mekaniği (OEM 220)"

Transkript

1 EK- DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Kereste Endüstrisi OEM 30 Türkçe Zorunlu Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Odun Anatomisi (OEM ), Ağaç Malzeme Fiziği (OEM ), Ağaç Malzeme Mekaniği (OEM 0) Yrd. Doç. Dr. Süleyman KORKUT Arş. Gör. Halil İbrahim ŞAHİN Dersin amacı öğrenciyi kereste imalatı hakkında bilgilendirmektir. Orman ürünleri sanayinin en temel kolu olan kereste endüstrisinde en az zayiat vererek maksimum verim ile kereste üretiminin gerçekleştirilmesini kavratmak. Kereste üretim yöntemleri ve standardizasyonu ile bu endüstride geliştirilen yeni kereste üretim teknikleri hakkında bilgiler kazandırmak. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :. kereste üretimindeki teknik gelişmeleri özetleyebilecek. hammadde standartlarını açıklayabilecek 3. biçme metotlarında çeşitli teknikler uygulayabilecek 4. Üretilen kereste çeşitlerinde ölçümler ve hesaplamalar yapılabilir. kereste üretimindeki kapasiteyi ve kapasiteyi etkileyen faktörleri değerlendirebilecek. kereste endüstrisindeki biçme makinelerini görebilecek. biçme makinelerinin bakım ve tamirini görebilecek DERS PLANI Hafta Ön Hazırlık Konular/Uygulamalar Metot Kereste imalatına giriş, kereste endüstrisinin Türkiye ve Dünyadaki gelişimi, kereste fabrikası tipleri / Slayt Gösterimi Sunum, Slayt (Kereste Fabrikası) Tomruk tedariki, tomruk nakli, tomruk deposunun yer, topoğrafik ve yüzey yapısı, tomruk deposunun fonksiyonları, tomruk deposu ebat, plan ve ekipmanları, tomrukların ölçme ve sayılması / Kereste Fabrikası projesi hazırlamaya giriş 3 Tomruk depolama transportörleri, kabuk soyma, kabuk soyma tipleri, tomruk depolama teknikleri, tomruk havuzları, Tekerlekli transportörler ve yükleyiciler, tomruk deposundaki diğer araç-gereçler / Kereste fabrikası projelerinin Öğrencilere dağıtımı 4 Kereste Fabrikası binalarının özellikleri, birinci tomruk biçmenin prensipleri, kereste fabrikası makineleri, katrak testereleri ve katraklı kereste fabrikaları / Kereste Fabrikası projesi ile ilgili açıklama Şerit testere makineleri, daire testere makineleri, profil Sözel anlatım, Video yongalama makineleri, yarma şerit testere makineleri, yan alma makineleri, baş kesme makineleri / Video Tomruk sınıflandırma sistemleri, vinç tipleri, portal vinç, tomruk ve kereste transport tipleri, kereste sınıflandırma, işaretleme ve depolama / Video Kereste fabrikalarında makine ve testerelerin bakımı, bakım ekipmanları / Video Sözel anlatım, Video Sözel anlatım, Video

2 8 Kereste üretiminde verimlilik ve verimliliği etkileyen faktörler, kalite randımanı Tomruk ve kereste standardizasyonu, genel terimler, tanımlar, kusurlar, kalite sınıflandırması, tomruk ve kereste ile ilgili standartlar / Kereste Fabrikası projesi ile ilgili açıklama Kereste imalat teknolojisi, tomruk biçme teknikleri, genel 0 biçme kuralları, kereste randımanı / Kereste Fabrikası projesi ile ilgili açıklama Kereste boyutlarının belirlenmesi, prizma ve keskin kesiş tekniklerinde tomruk ince uç çapına göre kereste boyutlarının belirlenmesi / Slayt Gösterimi (Kereste Fabrikası) Diş geometrisi, testere boyutları, katraklarda biçme teorisi, şerit testere makinelerinde biçme teorisi, daire testerelerde biçme teorisi / Örnek problem çözümü Maksimum verim teorisi, tomruklardan maksimum kereste 3 randımanı elde etmek için iki boyutlu geometrik teori / Düzce de bir kereste fabrikası ziyareti 4 Kerestede yüzey pürüzlülüğü, kereste imalatında bilgisayarlar / Kereste Fabrikası projelerinin sözlü savunma ile alınması Dönem Sonu Sınavı Sözel anlatım, Slayt KAYNAKLAR Ders Kitabı veya Notu Diğer Kaynaklar Kereste Endüstrisi Ders Notu (Süleyman Korkut). Ed M. Williston, 88. Lumber Manufacturing: Design & Operation of Sawmills & Planer Mills, Forest Products Society Revised Edition, USA.. Joe Denig and Gene Wengert, 00. Sawing, Edging, and Trimming Hardwood Lumber: Putting Theory Into Practice, Forest Products Society Publication No. 38, USA. 3. Ryszard Szymani,. Scanning Technology & Process Optimization: Advances in the Wood Industry, Forest Products Society, USA. 4. Ed M. Williston, 8. Computer Control Systems for Log Processing and Lumber Manufacturing, Forest Products Society, USA.. Terence D. Brown, 8. Quality Control in Lumber Manufacturing, Forest Products Society, USA. DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Etkinlik Türleri Katkı Yüzdesi Ara Sınav 30 Kısa Sınav - Ödev, Proje 0 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 Toplam 00 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI No Program Çıktıları Fen bilimleri, matematik ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi Çalışma alanındaki problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi Katkı Düzeyi 3 4

3 Bir sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama yapma bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi Çalışma alanı uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, Türkçe - İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi Öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli geliştirme becerisi Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde olma, Çalışma alanı konularında proje geliştirme, proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışma kanunu, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli olma Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU İş Yükü (Saat) Ders İçi Ders Saati ( 4 x Haftalık Ders Saati) Ödev 0 Ders Dışı Araştırma 0 Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 4 Diğer Faaliyetler - Sınavlar Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi) Yarıyıl Sonu Sınavı. Toplam İş Yükü. Toplam İş Yükü / 30 (s) 3. Dersin AKTS Kredisi 4

4 EK- COURSE INFORMATION FORM INSTITUTE/FACULTY/SCHOOL and PROGRAMME: COURSE INFORMATION Name Code Medium of Instruction Type Required/ Optional Semester T+P Hour Local Credit ECTS Lumber Industry OEM 30 Turkish Required Pre-requisites Wood Anatomy (OEM ), Wood Material Physic (OEM ), Wood Material Mechanic (OEM 0) Course Instructor Instructor Assistants Course Objective Course Learning Outcomes Assistant Prof. Dr. Süleyman KORKUT Research Assistant Halil İbrahim ŞAHİN The main objective of this course is to give students relevant insight regarding lumber manufacturing. Teaching of lumber production with the maximum yield and minimum loss. Giving information on the lumber manufacturing methods, standardization and new approaches developed for sawmilling industry. It is expected that students will be able to:. the technical development of lumber manufacturing. describe standards for raw materials 3. apply various techniques in sawing methods 4. Teaches the types of lumbers and measurements. evaluate productivity in lumber manufacturing and factors effective on the productivit. see sawing machines using for the lumber industry. see maintenance and repair of sawing machines and tolls COURSE PLAN Week Course Preparation Subjects/Applications Method Introduction to lumber manufacture, Development of Lumber Industry in Turkey and in the World, principal sawmill types Powerpoint, Slide show / Slide show (Examples of sawmill) Log supply, harvesting and transporting of timber, location, topography and surfacing of log yard, functions of the log yard, yard size, layout and equipment, scaling and tallying of logs / Introduction to preparation of sawmill project 3 Log bunks, Log decks, debarking of log, debarker types, Storage technics of log, log ponds, wheeled transport and loaders, other vehicle (Wheel bucket loaders, dump trucks, flatbeds and picups) in the log yard / Scatter of sawmill project 4 Principles of sawmill building design, Principles and systems for primary log breakdown, Sawmill Machinery, framesaw or sash gang, frame sawing / Explanation related to sawmill project Bandsaw headrigs, Circle-saw headrigs, chipper headrigs, resaws, edgers,single and multiple-saw trimmers / Video Lecture,Video show show Log sorting systems, Types of cranes, portal cranes, log and lumber transport types, Lumber Grading, Grade Marking and Lecture,Video show Lumber Storage / Video show Saw design and maintenance, maintaining equipments / Video show Lecture,Video show

5 Standardization of log and lumber, Sawn timber terminilogy, general terms, definitions, defects, appearance 8 grading of hardwoods and softwoods, qualitative classification, standards related to log and lumber / Explanation related to sawmill project Lumber manufacturing technology, log breakdown technics, general sawing rules, lumber yield / Explanation related to sawmill project 0 Productivity in lumber manufacturing and factors effective on the productivity. Quality yield. Determining of green and dried lumber dimension, formulas used in determining the most appropriate log small end diameter and lumber dimensions in live cutting and cant cutting techniques / Slide show (Examples of sawmill) Saw-tooth nomenclature, saw sizes, sawing theory in frame saw, band saw and circular saw / Sample problem resolve Maximum yield theory, two-dimensional geometric theory 3 for maximizing lumber yield from logs / Visit to sawmill in Duzce 4 Surface roughness in lumber, computers in lumber manufacturing / Gather of sawmill projects final exam Lecture, Slide show COURSE RESOURCES Coursebook /Notes Other Resources Lumber Industry handouts are supplied by Süleyman Korkut. Ed M. Williston, 88. Lumber Manufacturing: Design & Operation of Sawmills & Planer Mills, Forest Products Society Revised Edition, USA.. Joe Denig and Gene Wengert, 00. Sawing, Edging, and Trimming Hardwood Lumber: Putting Theory Into Practice, Forest Products Society Publication No. 38, USA. 3. Ryszard Szymani,. Scanning Technology & Process Optimization: Advances in the Wood Industry, Forest Products Society, USA. 4. Ed M. Williston, 8. Computer Control Systems for Log Processing and Lumber Manufacturing, Forest Products Society, USA.. Terence D. Brown, 8. Quality Control in Lumber Manufacturing, Forest Products Society, USA. ASSESSMENT SYSTEM Activity Types Contribution Percentage Midterm(s) 30 Quizzes - Assignments/ Projects 0 Final 0 Total 00 THE CONTRIBUTION OF THE COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME OUTCOMES No 3 Programme Outcomes To gain a background in science, mathematics and its own engineering discipline including to use theoretical and practical knowledge in engineering solutions. Ability to point, identify and solve problems in its own field, choosing and applying proper analytical methods and models. Competence to analyze a system or a process in addition to designing and applying modern management methods under realistic restrictions. Contribution Level 3 4

6 4 8 0 Choosing and utilizing modern techniques and equipments in its field involving effective use of informatics. Designing and applying laboratory experiments carrying data collection and analysis. Capability to reach knowledge and literature including searching skills for related data bases and search engines. Capacity to work as an individual or in a multi-disciplinary environment with respect to developing self confidence in responsibility taking. Developing effective verbal and written communication skills in Turkish and English. Ability to follow new developments and state of the art knowledge in science and technology containing self-development. Gaining professional and ethical responsibility Competency to develop and manage projects containing work place applications, safety, work law and environmental issues. Having universal and social consciousness in engineering problems and applications underlining entrepreneurship and innovative values. ECTS / WORKLOAD TABLE Workload (hour) In-Class Class Hours ( 4 x Weekly Class Hours) Assignments 0 Out of-class Research 0 Class Preparation and After Class Study 4 Other Activities - Examinations Midterms (Number of Midterms x Duration of Midterms) Final. Total Workload. Total Workload / 30 (h) 3. Course ECTS Credit 4

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Kereste

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yapı Malzemelerinin

Detaylı

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION Dersin Adı/ Course Name Mühendislik Kavramları ve Çözümleri / Engineering Concepts and Solutions Kodu/ Code Yarıyılı/

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik İngilizce I BIL121 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik İngilizce I BIL121 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce I BIL121 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Otoma Teorisi Ve Biçimsel Diller BIL445 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir.

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir. Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri Dersin Adı Fizik I Önkoşul(lar) Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

COURSE INFORMATION FORM

COURSE INFORMATION FORM T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT COURSE INFORMATION FORM SEMESTER SPRING COURSE CODE 586332 COURSE NAME HEAT TRANSFER SEMESTER

Detaylı

DERS BĐLGĐ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Laboratuvar (saat/hafta) Laboratory (hour/week) 3 4 3 0 0. Ders (saat/hafta) / Lecture (hour/week)

DERS BĐLGĐ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Laboratuvar (saat/hafta) Laboratory (hour/week) 3 4 3 0 0. Ders (saat/hafta) / Lecture (hour/week) DERS BĐLGĐ FORMU Dersin Adı / Course Name Kentiçi Ulaşım Sistemleri Urban Transportation Systems Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Bahar / Spring Yerel Kredisi / Local Credit AKTS Kredisi /

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veritabanı ve Veritabanı Programlama BIL362 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 PAZARLAMA İLKELERİ PZR13251 Güz 3+0 3 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri. Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyı lı. Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS

Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri. Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyı lı. Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyı lı Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS ATIKSU ARITIMI KMÜ 648 Bahar 3 0 0 3 9 Önkoşul(lar)-var

Detaylı

DERS TANITIM ve UYGULAMA BĠLGĠLERĠ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION

DERS TANITIM ve UYGULAMA BĠLGĠLERĠ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION DERS TANITIM ve UYGULAMA BĠLGĠLERĠ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION Dersin Adı/ Course Name Sıralama ve Çizelgeleme/ Sequencing and Kodu/ Code ISE480 Yarıyılı/ Semester Güz veya Bahar/ Fall

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Klavye Teknikleri BYA13205 Güz 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Halkla İlişkiler ve Reklam PZR13220 4 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION Dersin Adı / Course Name Kodu / Code DINAMIK VE YAPISAL ANALIZ DYNAMICS AND STRUCTURAL ANALYSIS ARCH 206 Yarıyılı / Semester

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Bilgisayarlı Muhasebe Yazılımları MVP13254 4 2+2=4 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

ESOGÜ Mechanical Engineering Department COURSE INFORMATION FORM

ESOGÜ Mechanical Engineering Department COURSE INFORMATION FORM ESOGÜ Mechanical Engineering Department COURSE INFORMATION FORM SEMESTER Spring COURSE CODE 151832138 COURSE NAME Staticis SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Laboratory Credit ECTS

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgisayar Bilimleri DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13108 Bahar 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING. 0 Lab. 1. Ders Tipi: Zorunlu. Course Type. Compulsory

İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING. 0 Lab. 1. Ders Tipi: Zorunlu. Course Type. Compulsory BLM 228 İnternet Tabanlı Programlama Ders Kodu: Course ID: BLM228 CME228 Ders Adı: Name of Course: İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING Yarıyıl: Semester: 4 Teori Theory 3 Uygulama Practise

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Müfredat Yılı 2013-2014 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13204 IV 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Müfredat Yılı 2013-2014 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13204 IV 3+0 3 4 Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13204 IV 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dış Ticaret

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Etkili ve Güzel Konuşma UNV13004 4 2 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili TÜRKÇE Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 TÜRK DİLİ I UNV13101 GÜZ 2 T 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL206 İngilizce II English II 3 0 3 3 IYB203

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL206 İngilizce II English II 3 0 3 3 IYB203 İŞLETME BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 6 ISL103

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME

DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME Ön Koşul Dersleri - Dersin

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri Course Name Railway Signalling Systems Kodu (Code) RSM 511E Lisansüstü Program (Graduate

Detaylı