Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013. Leonardo da Vinci YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ"

Transkript

1 Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ Sürücü Eğitmenlerinin Sürekli Eğitimi için Hazırlanan Eğitim Programı (WP2 raporu) Sürücü Eğitmenlerinin Sürekli Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenmeleri Yoluyla Türkiye de Daha Güvenli Karayolu Trafiğine Doğru (LLP-LdV-TOI-2007-TR-008 / DRIVING INSTRUCTOR)

2 Önsöz Bu belgede sürücü eğitmenlerinin sürekli eğitimine yönelik hazırlanan eğitim programının öneri taslağı tanıtılmaktadır. Belge iki amaca yönelik olarak hazırlanmıştır: sürücü eğitmenlerinin sürekli eğitimine yönelik eğitim programının hazırlanabilmesi için kolaylıkla uygulanabilen bir kılavuz sağlamak ve başarılı bir eğitim programı için gerekli olan esnekliği güvence altına almak. Bu doküman eğitim programının başarılı bir şekilde planlanması ve uygulanması için bir çerçeve ortaya koymaktadır fakat bu çerçeve, eğitim programı uygulanmadan önce gerekli hazırlıklar yapılmadığı takdirde yeterli olmayacaktır. Bu eğitim programının teorik ve pedagojik arka planı raporun giriş bölümünde verilecektir. Teorik ve pedagojik konularda soruların olması durumunda raporun giriş bölümü ve burada listelenen literatüre başvurulabilir. Bunların dışında bu dokümanda belirtilen diğer fikirler bilirkişi mülakatlarına ve sürücü eğitim uzmanlarının beyin fırtınası toplantılarına dayanmaktadır. Sürekli Eğitim Programının Hedefleri Sürücü Eğitmenleri için Sürekli Eğitimi Programının (DICE-programme) hedefleri aşağıda verilmiştir Sürücü eğitmenlerinin pedagojik konularla ilgili bilgilerini güncellemek Sürücü eğitmenlerinin kurslarındaki görevleri esnasında her gün karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardım etmek için geri-bildirim ve meslektaş desteği sağlamak Sürücü eğitmeni olarak bireysel tutum ve beklentileri ve gizli müfredat konusunda eğitmenlere kişisel farkındalık kazandırmak ve biliş düzeylerini artırmak Sürücü eğitmeninin, eğitmen, trafik güvenliği uzmanı ve sürücü eğitmenleri grubu üyeliği kimliğini kuvvetlendirmek Sürücü eğitmenlerinin fikirlerini ifade edebilmelerine ve bir sürücü eğitmeni topluluğu/grubu oluşturabilmelerine olanak sağlamak 2

3 2. Zorluklar ve özel sorular Sürücü kurslarında tam zamanlı çalışan sürücü eğitmenlerinin sürekli eğitimi, eğitim programı uygulanmadan önce çözülmesi gereken bazı sorunları da kaçınılmaz olarak, beraberinde getirmektedir. Eğitim programının maliyeti. Eğitim programının maliyeti programın başarısı açısından oldukça önemlidir. Üç farklı maliyet modeli (ve kombinasyonları) uygulanabilir: iş-veren- mali-kaynaklı model, öz-mali-kaynaklı model ve serbest model. İş-veren- mali-kaynaklı modelin anlamı sürücü eğitmeninin işvereninin (örn., özel motorlu taşıt sürücü kursunun) eğitim maliyetlerini karşılamasıdır. Bu model sadece eğitimin kanunlarla zorunlu hale getirildiği durumlarda ve eğitimin özel motorlu taşıt sürücü kurslarına ekonomik olarak ölçülebilir bir kazanç sağladığı durumlarda (örn., özel sertifika verme) uygulanacaktır. Aksi takdirde özel sürücü kurslarının eğitim programlarına katılmaları beklenmemektedir. Öz-mali-kaynaklı programda da aynı durum söz konusudur. Üçüncü model, yani maliyetsiz model, genellikle uygulanmaz çünkü devlet bütçesinden yüksek oranda destek gerektirecektir. Bu durumda olası, en iyi model iş-veren- mali-kaynaklı ve öz-mali-kaynaklı eğitim modellerinin kombinasyonları olacaktır. Eğitim programına katılımın nasıl finanse edileceği konusuna eğitim programı uygulanmadan önce çözüm getirilmelidir. Sürücü kursuna ve sürücülere faydaları. Sürekli eğitimin, temel eğitimden farklı olarak, gerekliliğini ispat etme gibi bir zorunluluğu vardır. Sertifikalandırma ve içeriğinin dikkatli bir şekilde planlanması sürekli eğitim programının fayda ve istenilirliğini güvence altına alabilir. Sıklık ve süresi. Eğitim programına katılım ücretli olduğundan, minimum eğitim günü ve süresi tercih edilmelidir. 2. Programın Teorik ve Pedagojik Yapısı Programın teorik ve pedagojik yapısı en iyi üç boyutlu bir küple tanımlanabilir. Bu boyutlar: Düşey düzlemde Konular, yatay düzlemde Temalar ve üçüncü boyut olarak da Yaklaşımlardır. 3

4 Konular Temalar Yaklaşımlar Konular. Bu boyut eğitimin konusu yani içeriği ile ilgilidir. Bu doğrultuda, konu her zaman uygulanan eğitime özeldir. Örneğin, Sürüş eğitimi için yeni çözümler, Araç-içi teknoloji ve sürüş, Sürüş eğitimi ile ilgili kanunlar, Sürücü kurslarının yönetimi, İlk yardım eğitimi ve Özel eğitim öğrencilerinin eğitimi eğitimin organize edilebileceği konu başlıklarındandır. Konu başlıkları farklı bakış açılarıyla tartışılabilir. Eğitime katılmaya karar verirken, katılımcılar konunun kendilerine ne kadar ilginç geldiğini değerlendireceklerdir. Diğer bir deyişle, konu o günkü eğitimin başlığıdır. Temalar. Temalar açık bir şekilde ifade edilse de edilmese de eğitimin içeriğinden bağımsız olarak her konu içinde yer alan ve genellikle pedagojik temalardır. Beş tema tanımlanabilir. o Güvenlik. Tüm sürücü ve sürücü eğitmenleri için ana tema güvenlik olmalıdır. Her konu trafik ve iş güvenliği açısından değerlendirilebilir. Örneğin araç-içi teknoloji konusundaki temel mesele yani tema güvenlik üzerindeki etkisidir. o Pedagoji. Sürücü eğitmenlerinin sürekli eğitimi programının nihai amacı öğretmenlere daha iyi öğretmeyi öğretmektir. Bu nedenle, her konu bu bilgi sürücü adaylarına en etkili şekilde nasıl sunulur sorusu cevaplanarak, pedagojik stratejiler açısından tartışılabilir. Etkin eğitimde iletişim ve geri bildirimler anahtar role sahiptir. o GADGET matris. Bu eğitim programının teorik altyapısı GADGET matrisine dayanmaktadır (bu matris ile ilgili bilgi "program geliştirme için kuramsal alt yapı" başlıklı raporda sunulmaktadır). Özellikle 4

5 matrisin en üst seviyesi, örn., Yaşam amaçları ve stratejik seviyeler, sürücü eğitmenlerinin eğitimi ile ilişkilidir. o Öz-değerlendirme. Öz-değerlendirme bireyin kendi öğretme stilini gerçekçi olarak değerlendirme becerisi anlamına gelmektedir. Bu biliş ötesi beceriler (örn., bireyin zayıf ve güçlü yanlarını bilmesi) ve gizli müfredat (tutum ve gizli mesajlar) sürücü eğitmenlerinin pedagojik gelişimleri için anahtar role sahiptir. DICE programı boyunca, özdeğerlendirme becerileri üzerinde durulmakta ve katılımcılara özdeğerlendirme teknikleri ve testleri sağlanmaktadır. o Sürücü-Araç-Çevre. Sürücü eğitimindeki geleneksel yöntemde, temel problem araçla ilgili teknik bilginin (örn. motor, lastikler), trafik kurallarının ve araç kullanmanın ayrı ayrı öğretilmesidir. Aday, aracı, çevreyi (yol altyapısı ve kurallar) ve sürücü davranışlarını birbiriyle bağlantısız ve ilişkilendirmeden öğrenmektedir. Fakat sürüş sırasında bu üç öğenin her zaman var olduğu ve birbiriyle etkileşim içinde olduğu mesajını iletmek çok önemlidir. Sürücü davranışlarını araç ve çevre koşullarına göre ayarlamak zorundadır. Yaklaşımlar. GADGET matrisindeki temel düşünce ve sürücü eğitimindeki çağdaş bakış açısı insanların bireyler oldukları bu nedenle de birbirlerinden farklı olduklarıdır. Bireysel farklılıklar hem sürücü adaylarının hem de sürücü eğitmenlerinin eğitiminde göz önünde bulundurulmalıdır. Programın üç temel yaklaşımı temalara benzemektedir fakat daha bütünsel yaklaşımlardır: o Sürücü eğitmeni olarak ben. Kişilik eğitmenin kullandığı temel araçtır. Eğer sürücü eğitmeni, eğitmen kimliğinden emin olamaz, şüphe duyarsa bireysel performansı en ideal seviyeye ulaşamayacaktır. Ayrıca, eğitmenin mesleki kimliği yeterince açık ve belirgin değilse özdeğerlendirme ve geri-bildirimleri kabul etme becerilerinin kazanılması oldukça zor olan hedeflerdir. DICE programında temel amaçlardan biri öz-değerlendirme, öğrenme ve meslektaş desteği için güvenli ve yapıcı bir ortam sağlayarak sürücü eğitmeni kimliğini oluşturmak ve kuvvetlendirmektir. o Trafik güveliği uzmanı olarak ben. Sürücü eğitmenleri işlerini sertifika sınavına yönelik eğitim vermek olarak görme eğilimindedirler. Fakat 5

6 GADGET matriste belirtildiği gibi sürücü eğitmenlerinin amacı sınavın geçilmesinden çok güvenlik olmalıdır. Sürücü eğitmenleri güveliğin temelinde çalışan trafik güvenliği uzmanlarıdır ve acemi sürücülerin becerilerini, sürüşle ilgili tutum ve yaklaşımlarını öğrendikleri kilit noktadaki kişilerdirler. Acemi sürücüler çoğunlukla, sürücü eğitmenlerinin onlara verdiği geri-bildirimler dışında resmi geri-bildirim almamaktadırlar. DICE programında sürücü eğitmeninin trafik güveliği uzmanı ve çalışanı kimliği oluşturulmakta ve bu kimlik kuvvetlendirilmektedir. o Sürücü olarak ben. Sürücü eğitmenleri çoğunlukla sürücü adaylarını doğru sürüş tekniklerinin öğretileceği objeler olarak görürler. Kendi sürüşleri ise bununla ilgili değildir. DICE programında ise iyi sürücü eğitmenlerinin aynı zamanda iyi sürücüler oldukları görüşünü savunuyoruz. Sürücü eğitmenleri için, güvenli sürüş öğretecekleri bir şey değil, kendilerini anlayışlarındaki temel nokta olmalıdır. Sürücü eğitmenlerinin kendi sürüşleri ile ilgili yaptıkları öz-değerlendirmelerin öğretme becerileri üzerinde olumlu etkiye sahip olacağı düşünülebilir. 3. Eğitimin Yapısı Eğitim günlerinin sıklığı: o Uzman sürücü eğitmenleri: Her iki yılda bir. Geçmiş deneyimlere göre, bu süre profesyonel gelişimi muhafaza etmek için yeterlidir. o Yeni Mezunlar: 1 yıllık iş deneyiminden sonra. Bu süre yeni eğitmenlerin destek ve rehberlik almaları için yeterince erkendir ayrıca bu süre sonundaki eğitmenlik deneyimleri de bu eğitimlerden yarar sağlamaları için yeterlidir o Toplam süre: Her beş yılda en az 3 eğitim seansı o Eğitimlere Gerekli oranda katılmama durumundaki yaptırımlar: Eğitimlere katılmak istemeyen sürücü eğitmenleri gelecekteki kariyerlerinin ciddiyetle değerlendirildiği profesyonel görüşmelere davet edilmelidirler. Eğitim süresi: Eğitim en uygun süresi üç gündür (1 tam ve 2 yarım gün, örn., eğitim merkezinde 2 gece konaklama). Bu süre grup ahengi/uyumluluğu 6

7 yaratmak ve kişiyi günlük rutinlerinden uzaklaştırmak için yeterli derecede uzundur. Diğer taraftan, üç gün (seyahat dahil) kişinin geçici olarak işi bırakmasına ya da izin alarak işe gitmemesine neden olacak kadar maliyetli ve uzun da değildir. En uygun durum hafta sonlarının kullanılmasıdır o 1. gün (öğleden sonra ve akşam). İlk günün amacı katılımcıların birbiriyle ve eğitmenlerle tanışmasıdır. İlk günün içeriği katılımcıların istedikleri oranda derse katılabilecekleri geleneksel dersler şeklinde olmalıdır. İlk günün programı eğitimin konusuna (örn., araç-içi teknoloji, iş sağlığı ve güvenliği, sürücü kursu yönetimi) odaklı olmalıdır. Akşam için düzenlenen sosyal etkinlikler grup atmosferinin yaratılması açısından özellikle önem taşımaktadır. o 2. gün (tam gün). İkinci gün eğitimin hedeflerine ulaşılabilmesinde anahtar role sahiptir. Bu günde sürücü eğitmenlerinin işte karşılaştıkları problemlere odaklanılmalıdır. Bu günün temel eğitim metotları dramalar, video kayıtları ve eğitmen değerlendirmeleri, grup tartışmaları ve sorunlu durumlarla ilgili hazırlanan videolar olacaktır. o 3. Gün (sabah ve öğleden sonra). Üçüncü günün programı ikinci günün sonuçlarını özetlemelidir. Ayrıca dersle ilgili geribildirimlere odaklanmalı ve bilgilendirme oturumu yapılmalıdır. İkinci günün programı yoğun ve biraz da zorlayıcı olduğundan, üçüncü günün programında, eğitimde kazanılanlar özetlenmeli ve katılımcıların yeni öğrendikleri bilgileri işlerine nasıl taşıyacakları konusu üzerinde düşünmelerine yardım edilmeli. 4. Eğitim Metotları Kullanılan eğitim metotları eğitimin Konular, Temalar ve Yaklaşımlar bölümlerinde belirtilen eğitim hedeflerini karşılamalıdır. Eğitim metoduna karar verirken aşağıdaki belirtilen faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. o Metot konuya göre seçilmelidir. Bazı konular (örn. kanunlar) en iyi ders verme /konferans yöntemiyle öğretilebilirken bazı konular (örn, eğitmenin adaylarla olan iletişiminin değerlendirmesi) en iyi drama, gösteri ve grup çalışmalarıyla öğrenilebilir. DICE eğitmenleri doğru eğitim metodunu seçmek konusunda çok dikkatli olmalıdırlar çünkü 7

8 yanlış metotların kullanılması beklenenin tam tersi sonuçlarla karşılaşılmasına neden olabilir. o Metot eğitim gününe göre seçilmelidir. Geliş gününde, yabancılarla yeni bir ortamda bulunuyor olmaları nedeniyle katılımcıların sosyal etkileşimlerde daha çekingen ve dikkatli olacakları beklenebilir. Bu nedenle ilk gün konferans/ders verme ve daha az etkileşim gerektiren yöntemler kullanılmalıdır. İkinci gün problem-odaklı eğitimlerden oluşur ve daha bireysel yaklaşımlara ihtiyaç vardır, çünkü katılımcıların tartışması, deneyimlerini ve görüşlerini paylaşması, karşılaştıkları günlük problemlere çözüm bulmaları amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için en etkili yöntemler, gösterimler, dramalar ve grup çalışmalarıdır. Katılımcılar ilk günü sadece teknik ve beceriler konusundaki kazanımlarını değil, duygusal kazanımlarını düşünerek bitirmelidirler (örn., problemleri konusunda yalnız ya da istisna olmadıklarını hissetmek). o Her metot usta eğitmenler tarafından kullanılmalıdır. Eğitime davet edilen eğitmenler bir arada değerlendirildiğinde, eğitimde kullanılacak tüm metotlar için uzmanlık sağlamalıdır. Bu özellikle drama gibi yöntemler kullanıldığında gereklidir. Pasif eğitim metotları. Bu metotlar katılımcıların aktif katılım düzeylerini kendileri belirledikleri tüm metotları kapsamaktadır. Yani katılımcılar grup tartışmalarına katılmak ya da fikirlerini paylaşmak konusunda zorlanmaz ya da bireysel olarak cesaretlendirilmezler. Bu metotların amacı bilgiyi iletmektir. Bu metotlar özellikle katılımcıların grup içindeki yerlerini bulmaya çalıştıkları birinci günde kullanılmalıdır. Bu metotlar aşağıdaki yöntemleri içermektedir: o Konferans ve uzman ziyaretleri o Video gösterimleri o Ekipman tanıtımları o Yol ve araç-içi gösterimleri o İnceleme ziyaretleri 8

9 Aktif eğitim metotları. Bu metotlar yöntemsel olarak DICE programının özünü oluşturmaktadır. Amaç kendi bakış açıları üzerinden tartışılan konular üzerinde düşünmelerini ve duygu, düşünce ve önerilerini paylaşmaları için katılımcıları teşvik etmektir. Dolayısıyla bu metotlar tüm katılımcılara söz hakkı vermektedir ve katılımcılar bu etkinlikler süresince grubun dışında kalamamaktadır. Bu metotların içerikleri: o Gerçek problem ve sorunlarla ilgili grup tartışmaları. Örneğin, agresif öğrencilerle nasıl iletişim kurulacağı konusunda grup üyeleri kendi deneyimlerinden bahsedecek ve çözümler üzerinde müzakerelerde bulunacaklardır. Dersin eğitmeni tartışmalara başkanlık edecek ve tartışmayı yönlendirecektir. o Grup çalışmaları ve sunumlar. Grup çalışmaları ve sunumlar, büyük gruplarda etkin olamayacak katılımcıları harekete geçirmek için etkili bir yoldur. Bu DICE programının temel eğitim metotlarındandır. o Video gösterimleri ve grup tartışmaları. Öncelikle katılımcılar, sorunlu durumlarla ilgili olan video kaydını (gerçek ya da rol) izleyeceklerdir, sürücü eğitmeninin davranışlarını değerlendirecek ve grup olarak doğru stratejiler üzerinde tartışacaklardır. o Katılımcıların kendi verdikleri eğitimlerinin video kayıtları. Bu metot en etkili fakat aynı zamanda en zor metotlardandır. Bu metotta katılımcılardan biri acemi bir sürücüye 30 dakikalık bir ders boyunca rehberlik eder. Bu ders video ile kaydedilir ve sınıfta analiz edilir. o Dramalar. İletişim becerileri, duyguların çalışıldığı etkinliklerde etkin bir yöntem olan drama metodunda ani ve önceden tahmin edilemeyen durumlar ortaya çıktığında katılımcılara geri-bildirim verilebilir. Ancak dramalar, katılımcılar grup kimliğini ve grup tarafından eşit ve değerli bir üye olarak kabul gördüğünü hissettiklerinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Pedagojik yöntem olarak dramalar uzman eğitmenlerin yer alması gereken metotlardandır. 9

10 5. Yer ve katılımcılar Eğitimin yapılacağı yerin seçimi oldukça önemlidir. DICE eğitimleri grubun kaynaşması için mesafeli ve sakin bir yerde bulunan bir otel ya da eğitim merkezinde organize edilmelidir. Katılımcılar en az bir yıldır sürücü eğitmeni olarak çalışıyor olmalıdırlar. 6. Sertifikalandırma ve kalite Katılımcılar: Sertifika, sürücü eğitmenlerini DICE programına katılmaya motive etmesi açısından gereklidir. Beş eğitimi tamamladıktan sonra katılımcılar eğitime katıldıklarına dair sertifika alacaklardır. Program: Eğitimin kalitesi, sürücü eğitmenlerinden gelen geri bildirimlere, katılım oranına ve eğitim hedeflerine ulaşma konusundaki başarıya göre değerlendirilir. Eğitimin içeriği düzenli olarak eğitim kurulu ve trafik güvenliği uzmanları tarafından değerlendirilecektir. 10

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE]

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Deliverable 6 WP2 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

SÜRÜŞ EĞİTMENLERİ EĞİTİMİ. Piri Group tarafından tarafından desteklenmektedir. Bu program Avrupa Birliği. gerçekleştirilen bir projedir

SÜRÜŞ EĞİTMENLERİ EĞİTİMİ. Piri Group tarafından tarafından desteklenmektedir. Bu program Avrupa Birliği. gerçekleştirilen bir projedir SÜRÜŞ EĞİTMENLERİ EĞİTİMİ Bu program Avrupa Birliği Piri Group tarafından tarafından desteklenmektedir. gerçekleştirilen bir projedir Sürüş Eğitmenliği Eğitimi Eğitim Süresi: 15 saat- geliş, gidiş ve aralar

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM BECERİLERİ ÖĞRENİM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM BECERİLERİ ÖĞRENİM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM BECERİLERİ ÖĞRENİM REHBERİ Dr. H.Fazıl İNAN Zülfinaz KURT İlknur KUBİLAY ANKARA 2011 1 ÖNSÖZ Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

MENTORLÜKTE UYGULAMA KURALLARI (MUK)

MENTORLÜKTE UYGULAMA KURALLARI (MUK) MENTORLÜKTE UYGULAMA KURALLARI (MUK) KARMA ÖZ DEĞERLENDİRME MODELİNİN BİR BÖLÜMÜ OLARAK DIŞ DEĞERLENDİRMEYİ MÜMKÜN KILAN SİSTEMLER BÜTÜNÜ VE TAM KAPSAMLI ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ SUNAN YENİ VERSİYON 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

D2 YENİLİKÇİ EMOLL METADOLOJİSİNİN TANIMI

D2 YENİLİKÇİ EMOLL METADOLOJİSİNİN TANIMI 510007-LLP-1-2010-1-CZ-LEONARDO-LMP ÇALIŞMA PAKETİ 2 Yenilikçi Metodoloji Geliştirme İK de DSK Gelişimi İletilecek Liderin Adı: Lysiane Lelue D2 YENİLİKÇİ EMOLL METADOLOJİSİNİN TANIMI YAZAR UNİVERSİTÉ

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular A) E-Mentorluk ilişkisi öncesinde E-mentorluk nasıl bir öğrenme ilişkisidir? Program e-mentorluk modeli ve internet üzerinde iletişime dayalı bir öğrenme yaklaşımı kullanır. E-mentorlar

Detaylı

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR)

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR) N 28 ELKİTABI TASLAĞI Türkiye de Destekli İstihdam (TR) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI Leonardo da Vinci / Yenilik Transferi Sözleşme numarası - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Proje numarası - 2012-1-AT1-LEO05-06976

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi

FEN BİLİMİ. dersinde 21. yüzyıl beceririn geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI EGEP (ESLEKÎ EĞİTİ VE ÖĞRETİ SİSTEİNİN GÜÇLENDİRİLESİ PROJESİ) ÖĞRETİ PROGRALARI VE ODÜLLER ÖĞRETİ UYGULAA KILAVUZU ANKARA EYLÜL 2006 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... GİRİŞ... 1.ODÜLER ÖĞRETİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Metodoloji. Katılımcı Eğitim Teknikleri Yetişkin Eğitimi

Metodoloji. Katılımcı Eğitim Teknikleri Yetişkin Eğitimi Katýlýmcý Eðitim Teknikleri (Eðiticilerin Eðitimi) KATILIMCI KÝTAPÇIÐI Pratik Öðrenme Ýçin Katýlýmcý Yöntem ve Araçlar Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Artýrýlmasý Capacity Building Social Security

Detaylı

Avrupa Üniversite Birliği. Kurumsal Değerlendirme Programı. Katılımcı Kurumlar için Kılavuz

Avrupa Üniversite Birliği. Kurumsal Değerlendirme Programı. Katılımcı Kurumlar için Kılavuz Avrupa Üniversite Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı Katılımcı Kurumlar için Kılavuz 2008 1 Avrupa Üniversite Birliği 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu bilgi serbest olarak kullanılabilir ve kaynak belirtilerek

Detaylı

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME Öğreniyorum, öyleyse varım Okulda bir şeyler öğrenip, sonra kalan hayatımızda bilgi ve becerilerimizi kullanmak fikri artık geçerli değildir. Dünya hızlı hareket etmekte

Detaylı

" Sürücü Eğitmenlerinin Sürekli Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenmeleri. Yoluyla Türkiye de Daha Güvenli Karayolu Trafiğine Doğru"

 Sürücü Eğitmenlerinin Sürekli Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenmeleri. Yoluyla Türkiye de Daha Güvenli Karayolu Trafiğine Doğru " Sürücü Eğitmenlerinin Sürekli Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenmeleri Yoluyla Türkiye de Daha Güvenli Karayolu Trafiğine Doğru" Başlıklı Proje için Tanımlayıcı Rapor Hayat Boyu Öğrenme Leonardo da Vinci Programı

Detaylı

25) Buluş yoluyla öğretimde aşağıda verilen yöntemtekniklerden

25) Buluş yoluyla öğretimde aşağıda verilen yöntemtekniklerden 1) Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin problemi çözerken tarihi bir tarihçi gibi, coğrafyayı bir coğrafyacı gibi çalıştığı, ilke ve genellemeleri kendisinin bulduğu öğretme stratejisidir? A) Problem çözme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

LitusGo El Kitabı öğretimine yönelik İpuçları

LitusGo El Kitabı öğretimine yönelik İpuçları www.litusgo.eu LitusGo El Kitabı öğretimine yönelik İpuçları Hazırlayanlar: Xenia I. Loizidou ve Michael I. Loizides Isotech Ltd, Çevresel Araştırma ve Danışmanlık www.isotech.com.cy LitusGo, Leonardo

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Yetişkinlerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği Konusunda Rehberiniz Grundtvıg Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu 2 COLOPHON 2005 Hollanda Eğitimi için Avrupa Platformu Şube Bezuidenhoutsweg

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Employee Occupational Health and Safety Training Yazarlar: Teoman AKPINAR, Müge YILDIZ Önsöz: Çalışanların eğitimi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Yahya YILDIZ OCAK 2015 TEŞEKKÜR

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ

FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (YABANCI DİL ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ Doktora

Detaylı

FAIR START PROGRAMI KULLANICILARI İÇİN ELKİTABI

FAIR START PROGRAMI KULLANICILARI İÇİN ELKİTABI FAIR START PROGRAMI KULLANICILARI İÇİN ELKİTABI ÇOCUK BAKIMI KURUMLARININ LİDERLERİ VE EĞİTMENLER İÇİN Sürümü Temmuz 2010 Metinler ve tasarım: N. P. Rygaard and Bodil Husted, Fair Start Proje Grubu İÇİNDEKİLER:

Detaylı