ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ (2012-2013)"

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ( ) 1. YARIYIL FZK1071 Temel Fizik I (-0-2) AKTS: 6 1 Uzunluk, Kütle ve zaman standartları, Boyut analizi, Birimlerin dönüşümü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 2 Vektörler, Koordinat sistemleri, Vektör ve skaler nicelikler, Vektörlerin bazı özellikleri, Vektör bileşenleri ve birim vektörler Bir boyutta hareket, Konum, Hız, Anlık hız, İvme, Hareket diyagramları, Bir boyutta sabit ivmeli hareket, Serbest düşen cisimler, Kinematik denklemlerin matematiksel hesapla türetilmesi, İki boyutta hareket Konum, hız ve ivme vektörleri, İki boyutta sabit ivmeli hareket, Eğik atış, Düzgün dairesel hareket, Teğetsel ve radyal ivme, Bağıl hız ve bağıl ivme Hareket yasaları, Kuvvet kavramı, Newton un birinci yasası ve eylemsiz sistemler, 4 Kütle, Newton un ikinci yasası, Yerçekimi kuvveti ve ağırlık, Newton un üçüncü yasası, Newton yasalarının bazı uygulamaları, Sürtünme kuvveti Dairesel hareket ve Newton yasalarının diğer uygulamaları, Newton un ikinci yasasının, 5 düzgün dairesel harekete uygulanması, İvmeli sistemlerde düzgün olmayan dairesel hareket Enerji ve enerji transferi, Sabit kuvvetin yaptığı iş, Değişen kuvvetin yaptığı iş, Kinetik 6 enerji ve iş-kinetik enerji teoremi, Enerji korunumu 7 Arasınav Potansiyel enerji, Bir Sistemin Potansiyel enerjisi, Mekanik enerji korunumu 8 Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler, Korunumsuz kuvvetler için mekanik enerji değişimi, Korunumlu kuvvetlerle potansiyel enerji arasında bağıntı, Enerji diyagramı İmpuls ve momentum, Çizgisel momentum ve çarpışmalar, Çizgisel momentum 9 korunumu, Bir boyutta çarpışmalar, İki boyutta çarpışmalar, Kütle merkezi Parçacıklar sisteminin hareketi Katı cismin sabit eksen etrafında dönmesi, Eylemsizlik Momentleri, Paralel Eksenler 10 Teoremi, Dik Eksenler Teoremi, Tork, Tork ve Açısal İvme Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 11 Statik, Denge şartları, Ağırlık merkezi, Gerilme, Şekil değişimi, Esneklik Modülü 12 1 Kütle çekimi, Newton un kütle çekim yasası, Ağırlık, Kepler yasaları ve Gezegenlerin hareketi Basit harmonik hareket, Basit Harmonik harekette periyot, genlik, yerdeğiştirme, hız ve ivme, Basit Harmonik harekette enerji, Basit Sarkaç, Fiziksel Sarkaç 14 Genel Tekrar Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü

2 MAT1071 Matematik I (-2-0) AKTS: 6 1 Sayılar, fonksiyonlar Problem 2 Kartezyen düzlem, doğru parçası, çember, Problem Elips, parabol, hiperbol Problem 4 Limit tanımı ve limit alma kuralları, Süreklilik Problem 5 Türev tanımı ve türev alma kuralları, türevin geometrik uygulaması, kapalı fonksiyonların türevi. Problem 6 Bazı özel fonksiyonların türevi Problem 7 Değişim problemleri Problem 8 Arasınav ve arasınav ile ilgili değerlendirme, geçmiş konuların tekrarı Problem 9 Artan, azalan fonksiyonlar Problem 10 Ortalama değer Teoremi ve uygulamaları. Problem 11 Konvekslik, konkavlık, grafik çizimleri Problem 12 Maksimum ve minimum problemleri, kutupsal koordinatlar. Problem 1 Bir fonksiyonun tersi ve türevi Problem 14 Üstel, logoritma fonksiyonları ve uygulamaları Problem TEK1001 Genel Kimya (-0-1) AKTS: 4 1 Genel Kimyaya Giriş, Laboratuar tanıtımı 2 Atomun Yapısı, Gravimetrik tayinler Kimyasal Bağlar, Volumetrik tayinler 4 Molekül Geometrisi, Su Sertliği Tayini 5 Kimyasal Eşitlikler ve Nicel Bağıntılar, ph ölçümü 6 Gazlar, Asit Baz Titrasyonu 7 Sıvılar ve Katılar, Su banyosu,kum banyosu kullanımı 8 Oksijen ve Hidrojen, Erime noktası tayini 9 Çözeltiler, Kaynama noktası tayini 10 Kinetik reaksiyonlar Arasınav 11 Elektrokimya, Arıtma deneyi 12. ph ve Poh Hesaplamaları, Yüzde çözeltiler 1 Yüzde hesaplamalar,verim hesaplamaları, Derişim çözeltileri 14 Organik Kimya, Sonuç ve hesaplamalar

3 TEK1005 Teknik Resim (1-2-0) AKTS: 1 Giriş 2 Teknik resim malzemeleri Standart yazı ve çizgi Standart yazı uygulaması 4 Geometrik çizimler Geometrik çizim uygulaması 5 Parçaların teknik resmi Teknik resim uygulaması 6 İzdüşüm İzdüşüm uygulaması 7 Aksonometrik izdüşümler İzdüşüm uygulaması 8 Ara Sınav 9 Paralel eğik izdüşümler İzdüşüm uygulaması 10 Kesit görünüşler Kesit görünüş uygulaması 11 Yardımcı ve döndürülmüş görünüşler Yardımcı görünüş uygulaması 12 Ölçülendirme Ölçülendirme uygulaması 1 Toleranslar Tolerans uygulaması 14 Montaj resmi Montaj resmi uygulaması TEK1007 Doğal Lifler (2-1-0) AKTS: 1 Tekstil liflerinin tanımı ve sınıflandırılması 2 Liflerin fiziksel ve kimyasal özellikleri Genel polimer bilgisi 4 Selülozun yapısı ve özellikleri 5 Pamuk liflerinin tarihçesi, oluşumu ve sınıflandırılması 6 Pamuk liflerinin fiziksel/kimyasal özellikleri ve kullanım alanları 7 Keten liflerinin tarihçesi, oluşumu ve sınıflandırılması 8 Keten liflerinin fiziksel/kimyasal özellikleri ve kullanım alanları 9 Ara sınav + Ders tekrarı 10 Proteinin yapısı ve özellikleri 11 Yün liflerinin tarihçesi, oluşumu ve sınıflandırılması 12 Yün liflerinin fiziksel/kimyasal özellikleri ve kullanım alanları 1 İpek liflerinin tarihçesi, oluşumu ve sınıflandırılması 14 İpek liflerinin fiziksel/kimyasal özellikleri ve kullanım alanları Doğal ve kimyasal liflerden örneklerin öğrencilere inceletilmesi Doğal ve kimyasal liflerden örneklerin öğrencilere inceletilmesi Polimerlerin polimerizasyon derecesi, molekül ağırlığı ve liflerin numara hesaplarının gösterilmesi Pamuk, keten, yün ve ipek liflerinin yakma ve mikroskop testlerinin yapılması Pamuk bitkisi ve farklı aşamalardaki pamuk liflerinin öğrencilere inceletilmesi Pamuk bitkisi ve farklı aşamalardaki pamuk liflerinin öğrencilere inceletilmesi Çeşitli keten liflerinin öğrencilere inceletilmesi Çeşitli keten liflerinin öğrencilere inceletilmesi Pamuk, keten, yün ve ipek liflerinin kimyasal analizlerinin yapılması Çeşitli yün liflerini öğrencilere inceletmek Çeşitli yün liflerinin öğrencilere inceletilmesi Çeşitli koza ve ipek liflerinin öğrencilere inceletilmesi Çeşitli koza ve ipek liflerinin öğrencilere inceletilmesi

4 TEK1011 Tekstil Mühendisliğine Giriş (2-0-0) AKTS: 2 1 Teknolojinin Tarihi 2 Mühendislik Mesleğinin Tanıtımı Teknoloji ve Pazar İlişkileri 4 Tasarım ve İcat 5 Mühendislik-Matematik İlişkisi 6 Bilim ve Araştırma 7 Geliştirme, Deneme ve Yanılma 8 Ara Sınav 9 Mühendislik ve İmalat 10 Mühendislik ve Ekonomi 11 Mühendislik ve İş Hukuku 12 Tekstil Mühendisliği nin Temel Kavramları 1 Tekstil Mühendisliği nin Temel Kavramları 14 Dünya ve Türk Tekstil Endüstrisi AIT101 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-0) AKTS: 2 1 Dersle ilgili temel kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanıtımı, 19. yüzyıl dünyasına genel bir bakış 2 Osmanlı Devleti ne genel bir bakış ve Osmanlı Devleti nin çöküş sebepleri, Islahat hareketleri ve sonuçları Osmanlı Devleti ni kurtarmaya dönük ıslahat ve fikir hareketleri 4 Şark Meselesi ve Osmanlı Devleti nin çöküşünü tetikleyen savaşlar (9 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları 5 I. Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı nın çıkışı, Osmanlı Devleti nin savaşa girmesi ve savaştığı cepheler yüzyılda dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerindeki etkisi ve Ermeni Meselesi 7 Mondros Mütarekesi, önemli hükümleri ve Osmanlı yı paylaşma projeleri 8 İşgallerin başlaması /ARASINAV 9 İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu, Cemiyetler, faaliyetleri ve genel özellikleri. 10 Mustafa Kemal in Samsun a çıkması, Milli Mücadele nin başlaması, Genelgeler ve Kongreler. Temsil Heyeti ile İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler Meclis-i Mebusan ın açılması, 11 Misak-ı Milli, İstanbul un işgali, TBMM nin açılması ve Milli Mücadele nin yönetimini ele alması, İsyanlar ve tedbirler 12 Cepheler, Mustafa Kemal Paşa ve Batı Cephesindeki Askeri Faaliyetler, Büyük Zafer 1 Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Saltanat Kavramı, Osmanlı Saltanatı, Siyasal Rejimler 14 Kurtuluş Savaşı Sonrası İç Siyasal Gelişmeler ve Lozan Antlaşması / FİNAL SINAVI

5 TUD101 Türk Dili I (2-0-0) AKTS: 2 1 Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı 2 Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir? Dil doğuş teorileri ve dil türleri 4 Dil kültür ilişkisi 5 Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri 6 Türk Dilinin tarihi devreleri 7 Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri 8 Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi 9 Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri 10 Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı, Türkçede vurgu 11 Türkçede yapım ve çekim ekleri 12 Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir) 1 Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat, ünlem) 14 Cümle ögeleri ve çeşitleri YAD101 İngilizce I (2-0-0) AKTS: 2 1 Dersin ve yabancı dil olarak İngilizcenin tanımı 2 Am/is/are: Olmak fiilinin tüm öznelere göre çekimi, tekil ve çoğul kullanımları İyelik eki s kullanımı 4 Aile üyeleri (anne, baba, kardeş vb.) 5 Geniş Zaman birinci bölüm İş ve meslekler ve bunların tanımları 6 Geniş Zaman ikinci bölüm 7 Genel Tekrar ve Ara sınav Nerelisin? sorusu ve cevapları 8 Zaman sıklık zarfları: always, sometimes, never vb. Tekil ve çoğul halleri ile var kalıbı: There is ve there are 9 Bu, şu, bunlar ve şunlar işaret sıfatları: This, that, these, those Nerede yaşıyorsun? sorusu ve cevapları 10 Oturma odası, mutfak vb. Ev bölümlerinin adları -ebilmek yapısının (can, can't) olumlu ve olumsuz halleri / olumlu, olumsuz cümle yapıları 11 ve sorular Kelime bilgisi ve telaffuz 12 Olmak fiilinin ve -ebilmek yapısının geçmiş zaman haller: was/were, and could/couldn't. Fiyat sormak: How much...? Geçmiş Zaman 1 Fiillerin düzenli ve düzensiz halleri Olmak (TO BE) fiilinin geçmiş zaman halleri: 14 was, were

6 YAD111 Almanca I (2-0-0) AKTS: 2 1 Öğrencilerle tanışma ve basit cümlelerle kendini tanıtma 2 Tanım edatları:der-das-die-ein-eine (Belirli ve Belirsiz) Şahıs zamirleri. Şimdiki zaman. Konu ile ilgili alıştırmalar ve basit metinler. 4 İsimler (tekil ve çoğul durumu) 5 İsmin i hali. İ hali alan fiiller. 6 Emir kipi 7 Alfabe- Ayrılan ve ayrılmayan fiiller. Konu ile ilgili alıştırmalar ve basit metinler. 8 Arasınav 9 Sayılar- Cümlede söz dizimi. Cümlede söz dizimi ile ilgili alıştırmalar. 10 Edatlar (in-aus-nach-bis-über-von) 11 İsmin e hali- e hali alan fiiller 12 İsmin e ve i halini alan fiiller 1 Fiilerin kullanımı ile ilgili alıştırmalar. Soru zamiri (wer-was-wem-wen) 14 İyelik zamirleri. YAD121 Fransızca I (2-0-0) AKTS: 2 YOK 2. YARIYIL FZK1072 Temel Fizik II (-0-2) AKTS: 6 1 Elektrik Yüklerinin Özellikleri, Yalıtkanlar ve İletkenler, Coulomb Yasası Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 2 Elektrik Alan, Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı, Elektrik Alan Çizgileri Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Gauss Yasası ve Uygulamaları Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 4 Elektriksel Potansiyel ve Elektriksel Potansiyel Enerji Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 5 Sığa ve Dielektrik Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 6 Akım ve Direnç Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 7 Arasınav 8 Doğru Akım Devreleri Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 9 Manyetik Alanlar Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 10 Manyetik alanların Kaynakları Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 11 Faraday yasası Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 12 Alternatif Akım Devreleri Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 1 Alternatif Akım Devreleri Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 14 Maxwell Denklemleri Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü

7 MAT1072 Matematik II (-2-0) AKTS: 6 1 Belirsiz İntegral, Alan. Problem 2 Üst toplam, Alt toplam Problem İntegralin Temel Teoremi Problem 4 Eşitsizlikler ve has olmayan integraller. Problem 5 İntegral alma teknikleri Problem 6 İntegral alma teknikleri Problem 7 İntegral uygulamaları (eğri uzunluğu, dönel yüzeylerin alanı) Problem 8 Arasınav ve arasınav ile ilgili değerlendirme, geçmiş konuların tekrarı Problem 9 İntegral uygulamaları (Dönel yüzeyin hacmi), iş ve moment. Problem 10 Taylor formülü ve Kalan terim hesabı. Problem 11 Serilerin yakınsaklığı, pozitif terimli seriler. Problem 12 Yakınsaklık ve ıraksaklık testleri Problem 1 Kuvvet serileri Problem 14 Kuvvet serilerinin türevi ve diferensiyeli ve bazı uygulamaları. Problem TEK1008 Malzeme (2-0-0) AKTS: 2 1 Dersin tanıtımı yapılır ve içeriği başlıklar halinde verilir. Atomun yapısı tarif edilir. 2 Atomlar arası bağlar: Kovalent Bağ, İyonik Bağ, Metalik Bağ ve Van der Waals Bağ açıklanır. Atom Yarıçapı ve tertip (Koordinasyon sayısı) numarası tarif edilir. Kristal yapı ve çeşitleri tanıtılır. Kafes yapılardan Kübik ve Hegzagonal kristaller, şekiller yardımıyla açıklanır. 4 Kristal Geometrisi hakkında bilgi verilir. Kristal doğru ve düzlemlerine ait Miller İndisleri şekiller yardımıyla tarif edilir. Kristal kusurları, Noktasal hatalar, Çizgisel hatalar ve Yüzeysel hatalar tarif edilir ve önemi açıklanır. 5 Malzemelerde atom hareketleri (difüzyon) açıklanır. Malzemelerde mekanik muayenelerden Sertlik deneyi tarif edilir. 6 Malzemelerde mekanik muayenelerden Çekme deneyi ve Yorulma deneyi tarif edilir. 7 Malzemelerde mekanik muayenelerden Çentik-darbe deneyi tarif edilir. Alaşımların yapısı tanıtılır. 8 Yıl İçi Sınavı Yapılır. 9 Alaşımların yapısı tanıtılmaya devam edilerek Katı Eriyik kavramı açıklanır. Soğuma eğrileri ve Faz diyagramları tanıtılır. 10 Faz diyagramlarından elde edilebilecek bilgiler, diyagram üzerinde seçilen örnek alaşımlar üzerinde açıklanır. Demir-Karbon denge diyagramı tanıtılır. 11 Çeliklere uygulanan ısıl işlemler gruplandırılır ve tarif edilir. 12 Polimer malzemeler tanıtılır. Yarıyıl Ödevi Teslimi Yapılır. 1 Polimer malzemeler konusuna devam edilir. Kompozit malzemeler tanıtılır. 14 Kompozit malzemeler konusuna devam edilir.

8 TEK1010 Kimyasal Lifler (-1-0) AKTS: 4 1 Polimerler ve özellikleri Farklı polimerlerden üretilen malzemelerin incelenmesi 2 Polimerlerin sınıflandırılması ve tekstil polimerlerinin özellikleri Farklı polimerlerden üretilen bazı liflerin incelenmesi Liflerin sınıflandırılması ve lif üretim yöntemlerinin Farklı polimerlerden üretilen bazı sınıflandırılması liflerin incelenmesi 4 Poliester liflerinin, üretim metotlarının ve poliesterin Farklı üretim parametreleriyle üretilen monomerlerinin tanımlanması, poliester üretim parametrelerinin lif PET liflerinin incelenmesi özelliklerine etkisi 5 PET liflerinin polimerizasyonu, fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım alanları, Farklı poliester lifleri PBT ve PTT liflerinin incelenmesi 6 Poliamidlerin tanımı (Nylon 6, Nylon 66) ve üretim yöntemlerinin Nylon6 ve Nylon 66 liflerinin incelenmesi ve monomerlerinin özellikleri incelenmesi 7 8 Naylon liflerinin polimerizasyonu ve fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım alanları Akrilik lifleri ve bu liflerin monomerleri, polimerizasyonu ve özellikleri ve üretim yöntemleri 9 Ara sınav 1 ve Modakrilik liflerinin tanımı, üretimi ve özellikleri Rejenere liflerin tanımı ve sınıflandırılması, üretim yöntemlerinin incelenmesi Rayon lifleri ve bu liflerin üretim yöntemleri (Klasik rayon, Bakır rayonu, Nitrat prosesi) 12 Ara sınav 2 Klasik rayon prosesinin incelenmesi 1 14 Klasik rayon prosesinin analizi, avantaj ve dezavantajları, özel rayon lifleri Modal ve polinosik lifler ve bu liflerin özellikleri, lyocell lifinin özellikleri, Nylon6 ve Nylon 66 liflerinin incelenmesi Akrilik liflerinin incelenmesi Akrilik ve Modakrilik liflerinin incelenmesi ve davranışlarının kıyaslanması Doğal polimerlereden üretilen bazı polimerlerin incelenmesi Rayon liflerinin incelenmesi ve kullanım alanlarının farklı örnekler üzerinden incelenmesi Rayon liflerinin incelenmesi ve kullanım alanlarının farklı örnekler üzerinden incelenmesi Rayon liflerinin incelenmesi ve kullanım alanlarının farklı örnekler üzerinden incelenmesi Rayon liflerinin incelenmesi ve kullanım alanlarının farklı örnekler üzerinden incelenmesi

9 TEK1014 Organik Kimya (2-0-0) AKTS: 1 Alkanlar: Molekül Geometrisi ve Bağ Açısı, Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Düz Zincirli Alkanlar (Metan,... Dekan) 2 Alkil Grupları: Genel Formül, Metil, etil, n-propil, n-bütil, n-pentil, n-hekzil,...n-desil, izopropil, sec-bütil, ter-bütil, sec-pentil, neopentil Dallanmış alkanlar: Yapısal İzomeri, Sistematik İsimlendirme 4 Alkoller ve Eterler: Su Molekülü, Molekül Geometrisi ve Bağ Açısı Alkoller: Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Primer, sekonder ve tersiyer alkoller, Mono ve polialkoller, Sistematik İsimlendirme, Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (H-Bağı) Eterler: Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Yapısal İzomeri, Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (Dipol-Dipol Etkileşimi) 5 Aminler: Amonyak Molekülü, Molekül Geometrisi ve Bağ Açısı, Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Primer, sekonder, tersiyer ve quaterner aminler, Yapısal İzomeri, Mono ve poliaminler, Sistematik İsimlendirme, Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (H-Bağı veya Dipol-Dipol Etkileşimi) 6 Aldehit ve Ketonlar:Karbonil Grubu, Molekül Geometrisi ve Bağ Açısı, Aldehit:Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Sistematik İsimlendirme Keton:Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Sistematik İsimlendirme, Yapısal İzomeri, Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (Dipol-Dipol Etkileşimi), (Aldoz ve Ketoz şekerleri) 7 Karboksilik Asitler ve Esterler:Karbonil, Hidroksil ve Alkoksi Grupları, Molekül Geometrisi ve Bağ Açısı, Karboksilik Asitler: Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Sistematik İsimlendirme, Mono ve polikarboksilik asitler, Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (H-Bağı), Esterler: Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Sistematik İsimlendirme, Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (Dipol-Dipol Etkileşimi), Bitkisel ve Hayvansal Yağlar, ve Vakslar 8 Amidler:Karbonil, Hidroksil ve Amit Grupları, Molekül Geometrisi ve Bağ Açısı, Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Sistematik İsimlendirme, Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (H-Bağı, veya Dipol-Dipol Etkileşimi), (Amino Asitler, Proteinler ve Peptit Bağları) 9 Problem ARA SINAV Alkenler: Molekül Geometrisi ve Bağ Açısı, Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, 10 Sistematik İsimlendirme, Geometrik İzomeri (Cis-/Trans-İzomeri), Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (Van der Waals Etkileşimi)Bitkisel Yağ Asitleri 11 Aromatik Bileşikler: Aromatiklik, Benzenoid Aromatik Bileşikler, Heterosiklik Aromatik Bileşikler, Orto-/meta-/para-pozisyonları 12 Fonksiyonel Grup Dönüşümleri: Oksidasyon Basamağının Belirlenmesi, Elektronegatiflik (C, H, O, Cl, Br) 1 İndirgenme Reaksiyonu: İndirgeme Reaktifleri Yükseltgenme Reaksiyonu: Yükseltgeme Reaktifleri 14 Asit-Baz Reaksiyonu: Asit ve Baz Tanımı, Zayıf Asitler, Kuvvetli Asitler, Tampon çözeltiler

10 TEK1016 Mekanik (2-1-0) AKTS: 1 Vektörler ve Vektör Aritmetiği Konuyla ilgili problem 2 Vektörler ve Vektör Aritmetiği Konuyla ilgili problem Kuvvet Sistemleri Konuyla ilgili problem 4 Kuvvet Sistemleri ve Parçacıkların Dengesi Konuyla ilgili problem 5 Kütle merkezi, Merkezlilik ve Yayılı Yükler Konuyla ilgili problem 6 Rijit Cisimlerin Dengesi Konuyla ilgili problem 7 Ara Sınav 8 Rijit Cisimlerin Dengesi Konuyla ilgili problem 9 Gerilme Kavramı ve üç eksenli gerilme hali Konuyla ilgili problem 10 Kesit Tesirleri ve Mesnet Reaksiyonları Konuyla ilgili problem 11 Normal kuvvet mukavemet hali Konuyla ilgili problem 12 Basit eğilme mukavemet hali Konuyla ilgili problem 1 Kesme mukavemet hali Konuyla ilgili problem 14 Burulma mukavemet Hali Konuyla ilgili problem AIT102 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi II (2-0-0) AKTS: 2 1 Cumhuriyet kavramı, Cumhuriyet in ilan edilmesi, Ankara nın başkent olması Siyasi alanda yapılan inkılaplar: Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Çok partili 2 döneme geçiş denemeleri ve tepkiler, Atatürk e suikast girişimi, Şeyh Sait isyanı, Menemen olayı Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Şapka inkılabı, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar: Tevhid-i Tedrisat kanunu, Harf 4 inkılabı,türk Tarih ve Dil inkılabı 5 Ekonomik alanda yapılan inkılâplar 6 Hukuk alanında yapılan inkılaplar Atatürk dönemi Türk dış politikası: Milletler Cemiyeti ve Türkiye, Balkan Antantı, 7 Sadabat Paktı Atatürk dönemi Türk dış politikası: Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay ın 8 anavatana katılması / ARASINAV 9 Türkiye nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri, II. Dünya Savaşı ve Türkiye 10 Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik 11 Atatürk İlkeleri: Halkçılık-Laiklik 12 Atatürk İlkeleri: Devletçilik-İnkılapçılık Atatürk ün ölümü ve İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gelişmeler 1 Atatürk ten sonra Türkiye nin iç politikası ( ) 14 Genel Değerlendirme ve Sonuç / Final Sınavı

11 TUD102 Türk Dili II (2-0-0) AKTS: 2 1 Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı 2 Yazım kuralları ve uygulaması Noktalama işaretleri ve uygulaması 4 Anlatım nedir? Anlatımın özellikleri 5 Anlatım türleri, biçimleri ve uygulaması 6 Türkçede genel anlatım bozuklukları ve düzeltilmesi 7 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler 8 Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi 9 Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması 10 Yazılı kompozisyon türleri (Duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı yazılar) 11 Yazılı kompozisyon türleri (Düşünce ağırlıklı yazılar, inceleme yazıları,diğer yazılı anlatım türleri) 12 Sözlü kompozisyon türleri (Tartışmaya dayalı sözlü anlatım türleri) 1 Sözlü kompozisyon türleri(görüşmeye dayalı sözlü anlatım türleri Türk ve dünya edebiyatlarından düşünce tarihinde seçilmiş örnek metinlerden yararlanılarak 14 öğrencinin doğru, güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili uygulamalar YAD102 İngilizce II (2-0-0) AKTS: 2 1 Geçmiş Zaman ikinci bölüm olumsuzlar ve ago yapısı 2 Geçmiş Zaman ifadeleri: on + gün/haftanın günleri ve günün bölümleri in + günün belirli zaman dilimleri /ay /mevsimler /yıl /yüzyıl at + saatler Yiyecek ve içecek Sayılabilen ve sayılamayan isimler 4 Severim ve İsterim yapıları: I like and I d like ve soru halleri some/any, much/many kullanımları 5 Nazik rica ve isteklerde bulunma Can/Could I...?or Can/Could you...? yapıları Karşılaştırma sıfatları 6 have got ve have yapılarının kullanımı Enlik bildiren sıfatlar 7 Genel Konu Tekrarı ve ara sınav 8 Şehir ve ülkelerle ilgili kelimeler Yer-yön tarifleri 9 İnsan tasfiri Şimdiki (sürekli) Zaman 10 Kimin? (Whose is it?) sorusu ve iyelik zamirleri 11 Kıyafet mağazasında alışveriş diyalogları Geleçek planları: I'm going to Brazil and I went to Brazil. 12 going to yapısının kesinlik bildiren ikinci kullanımı going to ile it, you, I, vb. kullanımı 1 Neden? Sorusuna (Why...?) cevap olarak mastar kullanımı Sıra zarflarının (first. then, next, after that, finally). ve Neden ve Ne zaman soru kelimelerinin (Why and When?) kullanımı Hava nasıl? (What is the weather like?) sorusu 14 Teklif ve önerilerde bulunma İyi hava ile ilgili aktiviteler (go for a walk, play tennis, gardening, vb.)

12 YAD112 Almanca I (2-0-0) AKTS: 2 1 Birinci yarıyıldaki konulara kısa göz atma. Günlük hayatla ilgili cümleler kurma. 2 İsmin e halini alan edatlar. Alıştırmalar ve kısa metinler. İsmin i halini alan edatlar. Alıştırmalar ve kısa metinler. 4 Cümlede söz dizimi. Tümleçler. 5 Modal fiiller. Alıştırmalar ve metinler. 6 Şahıs zamirlerinin e ve i halinde kullanımı. Saatlerin okunuşu. 7 İşaret zamirleri: Dies, diese. 8 Arasınav Woher, wo, wohin ile sorular ve cevap cümleleri. 9 İ ya da e hali ile kullanılabilen edatlar. Alıştırmalar ve metinler. 10 İsmin in, ın, nın, nin hali. 11 Geçmiş zaman hikaye biçimi. Alıştırmalar ve metinler. 12 Dönüşlü fiiller. 1 Dili geçmiş zaman. Alıştırmalar ve metinler. 14 Miş li geçmiş zaman ve gelecek zaman. Alıştırmalar ve metinler. YAD122 Fransızca I (2-0-0) AKTS: 2 YOK. YARIYIL MAT208 Diferansiyel Denklemler (-2-0) AKTS: 6 1 Genel kavramlar ve sınıflandırma. Birinci mertebeden diferensiyel denklemler 2 Değişkenleri ayrılabilir denklemler, tam diferensiyel denklemler İntegral çarpanı, birinci mertebeden lineer denklemler, değişken değişimi (homojen denklemler, Bernoulli denklemi, Riccati denklemi), 4 Varlık ve teklik teoremleri, birinci mertebeden diferensiyel denklemlerin uygulamaları 5 Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler. 6 n.-mertebeden lineer diferensiyel denklemler: sabit katsayılı denklemler (belirsiz katsayılar metodu), değişken katsayılı diferensiyel denklemler (operatörün çarpanlara ayrılması, parametrelerin değişimi metodu, 7 Mertebe indirgeme 8 Cauchy-Euler denklemi 9 Ders tekrarı ve Ara Sınav 10 Laplace dönüşümleri 11 Tanımlar ve teoremler 12 Başlangıç değer probleminin Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem

13 1 Kuvvet serileri metodu: adi ve tekil nokta civarında çözümler 14 Lineer diferensiyel denklem sistemleri: temel teori ve çözümler, Laplace dönüşümü kullanılarak çözüm Problem Problem TEK2005 İplikçilik Esasları (2-0-0) AKTS: 1 İplik üretim sistemlerinin sınıflandırılması 2 Tekstilde kullanılan ipliklerin sınıflandırılması Direkt ve indirekt iplik numaralandırma sistemleri 4 Kesikli liflerin çekim işlemi, çekim sistemleri, çekim bağıntıları 5 Dublaj işlemi, dublaj bağıntıları, çekim-dublaj bağıntıları 6 Lif topluluklarının bükülmesi, büküm katsayısı 7 Açma, temizleme ve karıştırma işlemleri, harman hallaç makineleri 8 Ara sınav ve genel değerlendirme 9 Taraklama işlemi, tarak makinelerinin genel yapısı 10 Çekim işlemi ve cer makinelerinin genel yapısı 11 Tarama işlemi, ve tarama makinelerinin genel yapısı 12 Fitil oluşumu ve fitil makinelerinin genel yapısı 1 Eğirme işlemi ve ring iplik makinelerinin genel yapısı 14 Ring iplikçiliğinin sınırları, yeni iplikçilik sistemleri TEK2007 Dokumacılık Esasları (2-0-0) AKTS: 1 Dokumada yapı-sistem ilişkisi, dokuma kumaşların özellikleri. 2 Dokumada terminoloji (çözgü ipliği, atkı ipliği, dokuma makinası, çözgü sıklığı v.b.) Dokuma makinasının temel sistemleri, dokuma makinalarının sınıflandırılması. 4 Dokuma örgüleri 5 Dokuma örgüleri (devamı). 6 Tahar ve armür planları. 7 Tahar ve armür planları (devamı) Ara Sınav 9 Laboratuvar 10 Dokuma kumaşların yapısal parametreleri. 11 Dokuma kumaşların yapısal parametreleri. 12 Dokumacılık hesapları. 1 Dokumacılık hesapları (devamı). 14 Dokumacılık hesapları (devamı). TEK2011 Elektroteknoloji (2-0-1) AKTS: 5 1 Elektrik devresi esasları, elektrik devre analizi. Laboratuar çalışması 2 Elektrik devre analizi. Laboratuar çalışması Manyetik alan ve manyetik alanla ilgili temel kavramlar. Laboratuar çalışması 4 Manyetik devre analizi. Laboratuar çalışması 5 Doğru akım motorları. Laboratuar çalışması 6 Doğru akım motorları. Laboratuar çalışması 7 Adım motorları. Laboratuar çalışması 8 Adım motorları. Laboratuar çalışması

14 9 Alternatif akım motorları. Laboratuar çalışması 10 Yıliçi sınavı. 11 Alternatif akım motorları. Laboratuar çalışması 12 Servo motorlar. Laboratuar çalışması 1 Hız ve pozisyon ölçme metotları. Laboratuar çalışması 14 Elektrik motorlarında kullanılan geri beslemeli kontrol sistemleri. Laboratuar çalışması TEK201 Tekstil Kimyası (2-0-1) AKTS: 5 1 Terbiye işletmelerinde su ve önemi 2 Yüzey aktif maddeler ve özellikleri Yüzey aktif maddeler ve özellikleri Suda Alkalinite Tayini 4 Selülozik liflerinin kimyasal özellikleri Su Sertliği Tayini 5 Selülozik liflerinin kimyasal özellikleri Selülozda Zarar Testi 6 Protein liflerinin kimyasal özellikleri Yüzey Geriliminin Ölçülmesi 7 Protein liflerinin kimyasal özellikleri Kumaşların Su Absorbansı 8 Poliester liflerinin kimyasal özellikleri Islatıcı Kimyasalların Etkinliği 9 Poliamid liflerinin kimyasal özellikleri 10 Arasınav 11 Akrilik liflerinin kimyasal özellikleri 12 Boyama prosesi temel bilgileri 1 Lif-boyarmadde bağları 14 Boyama izotermleri TEK2017 Tekstil Fiziği (2-0-0) AKTS: 1 Tekstil liflerinin ve lif oluşturulabilen polimerlerin tanımlarının yapılması. 2 Kristalizasyonun tanımının yapılması. Kristalizasyonu etkileyen faktörler ve bazı liflerin kristalizasyon kinetiklerine örneklerinin verilmesi. 4 Mekanik analiz, gerilim, gerinim, modül ve Poisson oranı tanımlarının yapılması. 2-boyutlu anizotropik, -boyutlu anizotropik materyallerin mekanik analizleri ve lif 5 simetrisinin tanımlanması. 6 Çekme deneyini etkileyen faktörler ve önemli tekstil liflerinin gerinim-gerilme eğrileri. 7 Ara sınav Bazı tekstil liflerinin INSTRON test cihazında çekme deneylerinin yapılması 8 Tekstil liflerinin eğilme ve burulma davranışlarının incelenmesi. 9 Tekstil liflerinin kopma mekanizmalarının incelenmesi. 10 Tekstil liflerinin kopma mekanizmalarının incelenmesi (Devam). 11 Tekstil liflerinin zamana bağlı davranışlarının analizi. 12 Tekstil liflerinin suyu alma davranışlarının analizi. 1 Suyun tekstil liflerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkisinin incelenmesi. 14 Tekstil liflerine ısının etkisinin incelenmesi. TEK2019 Bilgisayar Programlama (2-1-0) AKTS: 5 Laboratuarda çekme deneylerinin yapılması Dersin tanıtımı. Bilgisayar donanımı ve yazılımına giriş. Sayı sistemleri: 2 li, 8 li Rehberli problem 1 ve 16 tabanlı sayı sistemleri. 2 C programlama dilinin yapısı ve algoritmalar. C programlama dilinde kütüphane fonksiyonları. C programlama dilinde değişkenler, sabitler ve operatörler Rehberli problem

15 C programlama dilinde değişkenler, sabitler ve operatörler (devamı) 4 Program denetim deyimleri: 1. Karşılaştırma deyimleri ve programlama örnekleri 5 Program denetim deyimleri: 2. Döngü deyimleri ve programlama örnekleri Program denetim deyimleri: 2. Döngü deyimleri ve programlama örnekleri 6 (devamı) Program denetim deyimleri:. break, continue ve goto deyimleri ve programlama 7 örnekleri 8 1. Ara sınav 9 Fonksiyonların tanımlanması, bildirimi ve programlama örnekleri 10 Diziler: Bir boyutlu diziler, matrisler ve programlama örnekleri 11 Diziler: Bir boyutlu diziler, matrisler ve programlama örnekleri (devamı) 12 Disk dosyaları ve programlama örnekleri 1 2. Ara sınav 14 Disk dosyaları ve programlama örnekleri (devamı) Rehberli problem Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama 4. YARIYIL TEK2002 Mühendislik Matematiği (-0-0) AKTS: Lineer cebire giriş. Matrisler ve matris cebri. Özel matrisler. Denklem takımları. Denklem takımlarının matrislerle gösterimi. Lineer denklem takımlarının nde Gauss yok etme metodu. Çözümün varlık ve teklik şartları. Matrislerin rankı. Rank kavramı ve lineer denklem takımlarının çözümlerinin varlık ve tekliği arasındaki ilişki. Determinantlar. Cramer metodu. Ters matris. Tekil matris. Lineer denklem takımlarının ters matris ve Gauss-Jordan metotlarıyla. Matris özdeğer problemleri. Dik matrisler. Özvektörlerin dikliği. Mukavemet ve titreşim teorisinden uygulamalar. 5 Vektör cebri. Vektörlerde skaler, vektörel ve karma çarpım. 1. kısa sınav Vektör fonksiyonları. Serret-Frenet formülleri. Oskülatör düzlem. Eğrinin eğriliği ve burulması. Dinamikten uygulamalar. Uzayda doğru ve düzlem denklemlerinin çıkarılması. Çok bağımsız değişkenli fonksiyonlara giriş. İki bağımsız değişkenli fonksiyonlar. İki bağımsız değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik ve türev. Kısmi türevler. Eşseviye eğrileri. Teğet düzlem. İstasyoner noktalar. Kısmi ve tam diferansiyeller. Hata hesabında kullanılması. Gradyen tanımı. Doğrultu türevi. Parametreye göre türev. Kısıtlı ekstremum problemleri. Lagrange çarpanları metodu. 10 Ara Sınav + Ders Tekrarı 11 Kartezyen ve polar koordinatlarda iki katlı entegraller. Jakobyen. Farklı koordinat takımlarına geçiş. 12 Yüzey parçası alanının hesabı. Üç katlı entegraller ve uygulamaları Eğrisel entegraller. Yörüngeden bağımsızlık. Vektör alanları. Potansiyel fonksiyonu. Konservatif alanlar. Green teoremi. Diverjans ve rotasyonel. Vektör analizinde entegraller teoremler. Stokes ve Gauss- Ostrogradski teoremleri. 2. kısa sınav. TEK2004 Termodinamik (2-0-0) AKTS: 4 1. küçük sınav öncesi ders saatleri haricinde 2 saatlik uygulama Ara sınav öncesi ders saatleri haricinde 2 saatlik uygulama 2. küçük sınav öncesi ders saatleri haricinde 2 saatlik uygulama

16 1 Termodinamiğin Temel Kavramları, Termodinamik-Enerji-Isı Transferi, Sistemler, Sistem Özellikleri, Hal, Hal Değişimi, Çevrim, Denge,Termodinamik Koordinatlar, Termodinamiğin Sıfırıncı Kanunu 2 İç Enerji, Entalpi, Saf Madde, Fazlar, Kuruluk Derecesi, P-v-T Bağıntıları ve Diyagramları Mükemmel (ideal) Gazlar ve Mükemmel Gaz Denklemi, Sıkıştırılabilirlik Faktörü, Isı Geçişi, İş Kavramı 4 Sanki Dengeli Hal Değişiminde Hareketli Sınır İşi, Sanki Dengeli Hal Değişimlerinde İş İfadeleri, İş ve Isı Alışverişlerinin Karşılaştırılması 5 Termodinamiğin Birinci Kanunu (Kapalı Sistemler İçin) 6 Termodinamiğin İkinci Kanunu, Isı Makinası, Soğutma Makinası-Isı Pompası, İyilik Dereceleri, Tersinir Hal Değişimleri ve Tersinmezliğin Nedenleri, Carnot Çevrimi 7 Kelvin-Planck İfadesi, Clausius İfadesi, Entropi, Entropinin Artış İlkesi, Saf Maddelerin Entropi Değişimleri, Mükemmel Gazların Entropi Değişimleri 8 Arasınav 9 Açık Sistem Analizi, Sürekli Akışlı Sürekli Açık Sistemler, Düzgün Akışlı Dengeli Açık Sistemler 10 Türbinler, Kompresörler, Lüleler, Pompalar, Kısılma Olayı, Doldurma ve Boşaltma İşlemleri 11 Rankine Çevrimi, Mekanik Sıkıştırmalı Buhar Çevrimi 12 Kuru Hava, Nemli Hava, Özgül Nem, İzafi Nem, Çiğ Noktası Sıcaklığı, Adyabatik Doyma Sıcaklığı, Yaş ve Kuru Termometre Sıcaklığı, Evaporatif Soğutma 1 Termodinamiğin Birinci Kanununun İklimlendirme Sistemlerine Uygulanması, Isıtma, Soğutma, Nem Alma ve Nemlendirme İşlemleri 14 Psikrometrik Diyagram ve Psikrometrik Diyagram Üzerinde Isıtma, Soğutma, Nem Alma ve Nemlendirme İşlemleri TEK2008 Örmecilik Esasları (2-0-0) AKTS: 4 1 Örmeciliğin tanımı, sınıflandırılması. Örme kumaşların kullanım alanları 2 Temel örme elemanları (İğne, platin, kam) Temel örgü elemanları (İlmek, askı, atlama). 4 Örmecilik terimleri 5 Örme makinelerinde ilmek oluşumu-i 6 Örme makinelerinde ilmek oluşumu-ii 7 Atkılı örme makinelerinin sınıflandırılması 8 Atkılı örmede temel örgü yapıları ve özellikleri-i 9 Atkılı örmede temel örgü yapıları ve özellikleri-ii 10 Ara sınav-soruların tartışılması 11 Atkılı örmede temel örgü yapıları ve özellikleri-iii 12 Çözgülü örmede temel örme ve örgü elemanları. Çözgülü örme makinelerinin sınıflandırılması 1 Çözgülü örmede temel örgü yapıları ve özellikleri 14 Örme kumaş kalitesi TEK2012 Konfeksiyona Giriş (2-0-0) AKTS: 4 1 Türkiye de hazır giyim endüstrisinin gelişimi, konfeksiyon işletmelerinin yapısı ve kısımları. 2 Tasarım ve model hazırlama, kalıp hazırlama, giysilerin beden ölçüleri Kesimhanede iş akışı, konfeksiyona gelen kumaşlarda yapılan kontroller, kesim yerleşim planının hazırlanması

17 Grafik çiziminde dikkat edilecek noktalar, kumaş serme yöntemleri, serim işleminde dikkat 4 edilecek noktalar, serim makinaları 5 Kesim işlemi ve kesim makinaları 6 Modern kesim otomatları 7 Dikiş parametreleri, temel dikiş sınıfları Dikiş özellikleri 8 Ara Sınav 9 Dikim teknikleri ve özellikleri 10 Dikiş iplikleri ve özellikleri 11 Dikiş makinalarının yapı biçimleri, dikiş makinası iğneleri 12 Dikiş makinası kavrayıcıları, 1 Transport mekanizmaları, baskı ayakları ve dikiş makinalarında otomasyon Giysilere form verme işlemleri, ütüleme işlemi ve özellikleri, ütü ve pres tipleri, son kontrol 14 işlemleri ve paketleme TEK2016 Tekstil Terbiyesine Giriş (2-0-0) AKTS: Terbiyeye giriş 2.Tekstil terbiyesinde temel işlemler 2 1.Çektirme yöntemine göre aplikasyon 2.Emdirme yöntemine göre aplikasyon 1.Az flotte aplikasyon teknikleri 2.Köpükle aplikasyon.sürme(kaplama) 4. Püskürtme 5.Aktarma 4 1.Maksimum aplikasyon teknikleri 5 1.Kumaş boyama makinaları 2.Haspeller.Jigerler 6 1.Levent boyama makinaları 2.Jet boyama makinaları 7 1.Fulardlar 2.Yarı sürekli sistemler/pad-batch 8 Ara Sınav 9 1.Pad-Roll 2.Pad-Jig 10 1.Buharlayıcılar 2.Pad-Steam metodu 11 1.Önkurutma yöntemi ve makineleri 2.Sıkma.Santrifüjleme 4.Emme 12 1.Konveksiyon kurutmanın esasları 2.Gergefli kurutucular 1.Taşıma bantlı kurutucular 2.Hot flue ve askılı kurutucular.kontakt kurutucular 1 4.Radyasyon kurutucular 14 1.Yıkamanın mekanizması 2.Halat yıkama makinaları.açık en yıkama makinaları TEK2020 İstatistik (2-0-0) AKTS: 4 1 İstatistiğe Giriş ve Tanımlar 2 Veri Toplama ve Sunumu Merkezi Eğilim Ölçüleri 4 Değişkenlik Ölçütleri 5 İhtimal Dağılımları ve Uygulamalar 6 Basit Örnekleme Teorisi 7 İstatistiki Tahmin Teorisi 8 İstatistiki Karar Teorisi, Hipotez ve Anlamlılık Testleri Tek Yığınlı 9 Yıliçi Sınavı 10 İstatistiki Karar Teorisi, Hipotez ve Anlamlılık Testleri Çift Yığınlı 11 Regrasyon Analizi 12 Korelasyon Analizi 1 Varyans Analizi Parametrik 14 Varyans Analizi Nonparametrik

18 TEK2024 Dinamik (2-0-0) AKTS: 1 Mühendislik Mekaniğinin Konusu, Maddesel Noktanın Kinematiği, Maddesel Noktanın Doğrusal hareketi. 2 Genel Eğrisel Hareket. Eğrisel Hareket : Kartezyen Bileşenler. Birden Fazla Maddesel Noktanın Bağımlı Hareketi. 4 Newton Kanunları. Newton Çekim Kanunu. Çekim ve Eylemsizlik Kütleleri. Hareket Denklemleri. Maddesel Noktalar Sistemi İçin Hareket Denklemi. 5 Hareket Denklemleri : Kartezyen Bileşenler. Parçacık Dinamiğinde Çözüm Stratejisi 6 Hareket Denklemleri : Kartezyen Bileşenler. Parçacık Dinamiğinde Çözüm Stratejisi. (Devam) 7 İş ve Enerji Prensibi. Maddesel Noktalar Sistemi İçin İş ve Enerji Prensibi 8 İş ve Enerji Prensibi. Maddesel Noktalar Sistemi İçin İş ve Enerji Prensibi. Güç ve Verim. (Devam) 9 Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji. Enerjinin Korunumu. 10 İmpuls ve Momentum Yöntemi. Maddesel Noktalar Sistemi İçin Lineer İmpuls Momentum İlkesi. 11 Maddesel Noktalar Sistemi İçin Lineer Momentumun Korunumu. 12 Rijit Cismin Hareketi. Ötelenme. Sabit Bir Eksen etrafında Dönme. 1 Genel Mutlak Düzlemsel hareket. Genel Düzlemsel hareket. 14 Genel Düzlemsel hareket (devam). Ani Dönme merkezi. AIT202 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi III (Nutuk) (2-0-0) AKTS: 2 1 Atatürk'ün Düşünce Dünyasını Etkileyen Süreç ve Etmenler 2 Büyük Söylev Üzerine Ulusal Direnişin Örgütlenmesi 4 İstanbul Hükümetlerinin İhaneti 5 Ulusal Direnişin Ankara'da Toplanması 6 Ulusal Bağımsızlık Savaşı 7 Büyük Utku ve Onurlu Barış 8 Cumhuriyetin İlanı / ARASINAV Arasındaki Siyasal Devrimler 10 Atatürk'ün Ulusal Egemenlik ve Hukuk Konusundaki Demeçleri 11 Atatürk'ün Ekonomi Konusundaki Demeçleri 12 Atatürk'ün Eğitim ve Bilim, Konularındaki Demeçleri 1 Atatürk'ün Kültür ve Sanat Konularındaki Demeçleri 14 Atatürk'ün Dış Politika Konusundaki Demeçleri / FİNAL 5. YARIYIL TEK00 Makine Elemanları (2-0-0) AKTS: 1 Makine elemanlarının tanımı, sınıflandırılması, mühendislikte tasarım 2 Sürekli mukavemet ve yorulma, Makine tasarımı ve imalatında malzeme seçimi Miller ve akslar (malzeme ve şekillendirme esasları, hesap yöntemleri, konstrüksiyon için tavsiyeler, sayısal uygulamalar) 4 Bağlama elemanlarının tanımlanması, sınıflandırılması, seçimi; kaynak, lehim ve yapıştırma bağlantılarının esasları, hesap yöntemleri ve sayısal uygulamalar 5 Perçin bağlantıları (Tasarım esasları ve boyutlandırma, hesap yöntemleri ve sayısal uygulamalar)

19 6 Mil-göbek bağlantıları (Bağlantı şekilleri, kamalı bağlantıların tanımlanması ve sınıflandırılması, hesap yöntemleri ve sayısal uygulamalar) 7 Cıvata-somun bağlantıları (Genel kavramlar, standart vidalar, vidalı bağlama elemanları, hesap yöntemleri). 8 Dönem içi sınavı 9 Triboloji (Sürtünme, aşınma, yağlama ve yağlayıcılar, sayısal uygulamalar) Yağlama teorisi ve kaymalı yataklar (Genel bilgiler ve yatak tipleri, yatak malzemeleri, 10 hidrodinamik yağlama teorisi, kaymalı eksenel yataklar, radyal kaymalı yataklar, sayısal uygulamalar) 11 Rulmanlı yataklar (Tanım ve sınıflandırma, rulmanlı yatak çeşitleri, rulmanlı yatak hesabı, malzeme ve rulman boyut serileri, konstrüksiyon ve montaj esasları, sayısal uygulamalar) 12 Kavramalar (Genel bilgiler ve sınıflandırma, çözülemeyen kavramalar, çözünebilenbağlanabilen kavramalar) 1 Düz kayış-kasnak mekanizmaları, V-kayış kasnak mekanizmaları çalışma esaslarını ve malzemelerini bilir, sayısal uygulamalar yapar Dişli çarklar (Dişli çarkların sınıflandırılması, genel dişli kanunu, yüzey ve diş şekilleri, 14 dişli çark imal yöntemleri, kavramlar ve önemli boyutlar, dişli çarkların malzemeleri, dişli toleransları ve kaliteleri, silindirik düz dişliler, silindirik helisel dişliler, düz konik dişliler, sonsuz vida. TEK071 Örme Teknolojisi (2-1-0) AKTS: 4 1 Atkılı örmecilikte örgü türetimi ve desenlendirme yöntemleri VCD lerin izlenmesi 2 Düz örme makineleri ve bu makinelerde üretilen ürünler Örme kumaş analizi uygulaması Düz örme makineleri-i El örgü makinesinde kumaş üretimi 4 Düz örme makineleri-ii Laboratuardaki düz örme makinelerinin incelemesi 5 Düz örme makinelerinde uygulanan desenlendirme yöntemleri-i El örgü makinesinde kumaş üretimi 6 Düz örme makinelerinde uygulanan desenlendirme yöntemleri-ii Örme kumaş analizi uygulaması 7 Düz örme makinelerinde uygulanan desenlendirme yöntemleri-iii Örme kumaş analizi uygulaması 8 Yuvarlak örme makineleri-i Laboratuardaki yuvarlak örme makinelerinin incelemesi 9 Yuvarlak örme makineleri-ii El örgü makinesinde kumaş üretimi 10 Ara Sınav-Sınav sorularının tartışılması Sınav sorularının tartışılması 11 Yuvarlak örme makinelerinde uygulanan desenlendirme yöntemleri-i Örme kumaş analizi uygulaması 12 Yuvarlak örme makinelerinde uygulanan desenlendirme yöntemleri-ii Örme kumaş analizi uygulaması 1 Yuvarlak örme makinelerinde uygulanan desenlendirme yöntemleri-iii Örme kumaş analizi uygulaması 14 Örme kumaş kalitesi. Atkı örmeciliğinde üretim hesabı Örme kumaş analizi uygulaması TEK07 İplik Teknolojisi I (2-1-0) AKTS: 4 1 Genel bilgi Giriş İlgili animasyon ve video gösterimi 2 Pamuk lif özelliklerinin pamuk iplikçiliğindeki önemi İlgili animasyon ve video gösterimi Pamuk lif özelliklerinin pamuk iplikçiliğindeki önemi İlgili animasyon ve video gösterimi 4 Harman hallaç dairesi I İlgili animasyon ve video gösterimi 5 Harman hallaç dairesi II İlgili animasyon ve video gösterimi 6 Tarak makinesi I İlgili animasyon ve video gösterimi 7 Tarak makinesi II İlgili animasyon ve video gösterimi 8 Cer makinesi I İlgili animasyon ve video gösterimi 9 ARA SINAV- Cer makinesi II İlgili animasyon ve video gösterimi 10 Fitil makinesi İlgili animasyon ve video gösterimi 11 Ring iplik makinesi İlgili animasyon ve video gösterimi

20 Karde pamuk iplik makinalarındaki teknolojik yenilikler ve Ödev Sunumları Karde pamuk iplik makinalarındaki teknolojik yenilikler ve Ödev Sunumları Karde pamuk iplik makinalarındaki teknolojik yenilikler ve Ödev Sunumları Ödev sunumları Ödev sunumları Ödev sunumları TEK075 Ön Terbiye (2-0-1) AKTS: Tanışma/Öğrenci Görüşme Saatlerinin Belirlenmesi 2.İzlenecek Kaynakların Tanıtımı.Dersi İşleme Yönteminin Açıklanması 4.Değerlendirme Yönteminin İzahı Ve Ödevlerin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 5.Ön Terbiyenin Grupların oluşturulması Önemi Ve Yetersiz Ön Terbiyeden Kaynaklanan Hatalar 2 1.Pamuğun Temel Ön Terbiye İşlemleri 2.Hav Yakma.Haşıl Sökme Basit hesaplamalar 1.Hidrofilleştirme 2.Hipoklorit Ağartması.Hipokloritin Kimyasal Reaksiyonları 4.Selülozun Oksidasyonu 5.Prosesler Basit hesaplamalar 4 1.Sodyum Klorit Ağartması 2.Klordioksit Ve Klorun Kimyasal Reaksiyonları.Klorit Çözeltilerinin Aktivasyonu 4.Fonksiyonel Gruplar 5.Prosesler Pamuktan haşıl sökme 5 1.Hidrojenperoksit Ağartması 2.Hidrojen Peroksitin Dekompozisyonu.Pamuğun Pamuğun yağ ve kirden Oksidasyonu 4.Peroksitin Stabilizasyonu Ve Aktivasyonu 5.Prosesler arındırılması 6 1.Ön Terbiyede Rasyonalizasyon 2.Haşıl Sökme- Bazik İşlem Kombinasyonları Pamuğun ağartılması.bazik İşlem- Ağartma Kombinasyonları 4.Haşıl Sökme-Ağartma (hypo) Kombinasyonları 7 1.Merserizasyon 2.Merserizasyonda Meydana Gelen Reaksiyonlar.Merserize Makineleri 4.Fiziksel Beyazlatma Ajanları Pamuğun ağartılması (peroksit) 8 Ara Sınav Sınav 9 1.Yün Liflerinin Terbiyesi 2.Yapak Ve Yünlü Mamullerin Yıkanması Pamuğun kombine ön.karbonizasyon 4.Yünlü Mamullerin Ağartılması terbiyesi 10 1.Dinkleme 2.Krablama.Dekatür 4.Presleme 5.Şardonlama Ön terbiye edilmiş pamuğun testleri 11 6.İpek Liflerinin Terbiyesi 7.Serizinin Uzaklaştırılması 8.Ağartma 9.İpek Liflerinin şarjı Yünün yıkanması 12 1.Viskon Liflerinin Terbiyesi 2.Asetat Liflerinin Terbiyesi Yünün ağartılması 1.Poliester Liflerinin Ön Terbiyesi 4.Haşıl Sökme-Yıkama 5.Oligomer Sorunu Ve Kostikleme 6.Termofiksaj 7.Ağartma Ve Optik Beyazlatma Polyesterin yıkanması 14 1.Poliamid Liflerinin Terbiyesi 2.Yıkama, Isıl Fiksaj,Ağartma,Optik Beyazlatma.Akrilik Liflerinin Terbiyesi 4.Yıkama, Ağartma, Optik Polyesterin ağartılması TEK079 Konfeksiyona Giriş (2-0-0) AKTS: 1 Türkiye de hazır giyim endüstrisinin gelişimi, konfeksiyon işletmelerinin yapısı ve kısımları. 2 Tasarım ve model hazırlama, kalıp hazırlama, giysilerin beden ölçüleri Kesimhanede iş akışı, konfeksiyona gelen kumaşlarda yapılan kontroller, kesim yerleşim planının hazırlanması 4 Grafik çiziminde dikkat edilecek noktalar, kumaş serme yöntemleri, serim işleminde dikkat edilecek noktalar, serim makinaları 5 Kesim işlemi ve kesim makinaları 6 Modern kesim otomatları 7 Dikiş parametreleri, temel dikiş sınıfları 8 Dikiş özellikleri Ara Sınav 9 Dikim teknikleri ve özellikleri 10 Dikiş iplikleri ve özellikleri

21 11 Dikiş makinalarının yapı biçimleri, dikiş makinası iğneleri 12 Dikiş makinası kavrayıcıları, 1 Transport mekanizmaları, baskı ayakları ve dikiş makinalarında otomasyon 14 Giysilere form verme işlemleri, ütüleme işlemi ve özellikleri, ütü ve pres tipleri, son kontrol işlemleri ve paketleme TEK081 Sayısal Analiz (2-0-0) AKTS: 1 Sayısal n anlamı ve önemi. Hata ve hata kaynakları 2 Lineer denklem sistemleri, Direkt yöntemler: Gauss Eliminasyonu,Gauss-Jordan Yöntemi, Iteratif Yöntemler: Basit iterasyon, Gauss-Seidal ve SOR yöntemleri 4 Lineer denklem sistemlerinin nün varlığı ve tekliği. Nonlineer denklemlerin sayısal. Lineer interpolasyon. 5 Basit iterasyon ve Newton-Raphson yöntemleri. Quiz 1 6 Nonlineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. 7 Sonlu farklar, sonlu fark tabloları. İnterpolasyon polinomları 8 Lagrange polinomu, spline interpolasyon 9 Sayısal türev. İleri, geri ve merkezi fark türev formülleri. İnterpolasyon polinomlarının türevleri. 10 Arasınav 11 Sayısal integrasyon. Newton-Cotes integrasyon formülleri. Çok katlı integraller. Improper integraller. 12 Adi Diferansiyel Denklemler. Başlangıç ve sınır değer problemleri. Tek adımlı yöntemler: Taylor serisi ile çözüm. 1 Euler ve düzeltilmiş Euler yöntemleri, Runge-Kutta yöntemleri, Quiz 2 14 Yüksek mertebeden adi diferansiyel denklemler ve diferansiyel denklem sistemleri. TEK08 Teknik Yazım (2-0-0) AKTS: 1 Bilimsel ve teknik yazımın temelleri 2 Bilimsel yazının içeriği Bilimsel makale hazırlanması 4 Bilimsel makale hazırlanması 5 Bilimsel makale hazırlanması 6 Tarama değerlendirme makalesi yazımı 7 Konferans raporu yazımı 8 Tez yazımı 9 Sözlü sunum teknikleri 10 Arasınav 11 Bilimsel yazımda ahlak ve ahlak kuralları 12 Sunum teknikleri 1 Tarz ve yazım hataları, kısaltmalar 14 Sözlü makale sunumu 6. YARIYIL TEK002 Isı Transferi (-0-0) AKTS: 4 1 Is transferine giriş ve genel kavramların tanıtımı Kartezyen, silindirik ve küresel koordinat sistemlerinde ısı iletimi genel 2 denklemlerinin çıkarılması, başlangıç ve sınır şartlarının tanımlanması.

22 Sürekli rejimde bir boyutlu sistemler: Levha, silindirik ve küresel sistemler. İletim ve taşınımla ısı transferinde ısıl dirençler ve toplam ısı transferi katsayısının tanıtımı. Bir boyutlu sistemlerde elektrik benzeşim devreleri ile çözüm yöntemleri ve kompozit sistemler. İçinde enerji üretimi olan sistemler. Isı iletiminde geçici rejim problemleri. İçinde sıcaklık basamağı olmayan geçici 4 rejim problemler. Yüzeyinde taşınım direnci ihmal edilebilir düzlem duvar problemi. Yarı sonsuz katı problemi. Taşınım direnci ihmal edilemeyen bir boyutlu sistemler. İki ve üç boyutlu 5 sistemlerin geçici rejim çözümleri ve uygulamaları. 6 Kısa sınav. Taşınımla ısı transferi: Giriş, kütle, momentum ve enerji korunum 7 denklemlerinin çıkarılması. Taşınımla ısı transferinde temel parametrelerin tanıtımı. 8 Yüzeyler üzerinden zorlanmış taşınımla ısı transferi ve uygulamaları. 9 Ara sınav. 10 Boru ve kanallar içinde zorlanmış taşınımla ısı transferi ve uygulamaları. 11 Doğal taşınım ve uygulamaları. 12 Isı değiştiriciler: Tanıtım, sınıflandırmalar, performans parametreleri. 1 Isı değiştirici uygulamaları ve tasarım kriterleri. 14 Kısa sınav. TEK004 Akışkanlar Mekaniği (-0-0) AKTS: 4 1 Akışkanlar Mekaniği Tanımı ve Uygulama Alanları, Temel Kavramlar ve Boyutlar 2 Hız, Rotasyon, Viskozite, Yüzey Gerilmesi ve Buharlaşma Basıncı Gibi Temel Akışkan Özellikleri ve Akış Analizi Teknikleri Sıkıştırılabilir ve Sıkıştırılamaz Durgun Akışlarda Basınç Dengesi ve Ölçümü 4 Hidrostatik Basınç Kuvvetleri, Öteleme ve Dönme Hareketleri için Basınç Dağılımı 5 Sürtünmesiz Akışların Analizi 6 Sürtünmesiz Akışlarda Süreklilik, Momentum Denklemleri ve Reynolds Transport Teoremi 7 Sürtünmesiz Akışlarda Bernoulli Denklemi 8 Sürtünmesiz Akışlarda Enerji Denklemi 9 I. Ara Sınav 10 Sürtünmeli Akışların Analizi 11 Laminer Akışlar 12 Türbülanslı Akışlar 1 Boru Bağlantılarında Lokal kayıplar ve Çok Borulu Bağlantı Sistemleri 14 II. Ara Sınav TEK066 Dokuma Teknolojisi (2-1-0) AKTS: 4 1 Dersin tanıtımı. Dokuma kumaşın tanımlanması, dokumada örgü yapısı ve tezgah üzerinde kumaş oluşumu. Rehberli problem 2 Dokuma kumaşta renk ve örgü efektinin birlikte kullanımı. Rehberli problem Şekiller ve grafikler Dokuma makinelerinin teknik parametreleri ve dokuma makinelerinin üzerinde tefe sınıflandırılması. Tefe mekanizmaları. mekanizmalarının anlatımı 4 Atkı atma mekanizmaları: Mekikli, mekikçikli, kancalı atkı atma mekanizmaları Şekiller ve grafikler üzerinde atkı atma mekanizmalarının anlatımı

23 5 Atkı atma mekanizmaları: Hava jetli ve su jetli atkı atma mekanizmaları. Ağızlık açma mekanizmaları: Kamlı ağızlık açma mekanizmaları 6 Armürlü ve jakarlı ağızlık açma mekanizmaları. 7 Çözgü salma ve kumaş çekme mekanizmaları Ara sınav Çözgü salma ve kumaş çekme mekanizmaları (devamı) Dokuma laboratuarında tefe, atkı atma, ağızlık açma, çözgü salma ve kumaş çekme mekanizmalarının uygulamalı olarak anlatımı Karmaşık dokuma yapıları: Takviyeli kumaşların tasarımı, örgü, tahar ve armür raporlarının çizilmesi. Karmaşık dokuma yapıları: Çift katlı kumaşların tasarımı, örgü, tahar ve armür raporlarının çizilmesi Karmaşık dokuma yapıları: Çift katlı kumaşların tasarımı, örgü, tahar ve armür raporlarının çizilmesi (devamı) 2. Ara sınav Karmaşık dokuma yapıları: Çift katlı kumaşların tasarımı, örgü, tahar ve armür raporlarının çizilmesi (devamı) Karmaşık dokuma yapıları: Ekstra iplikli kumaşların tasarımı, örgü, tahar ve armür raporlarının çizilmesi Şekiller ve grafikler üzerinde atkı atma ve ağızlık açma mekanizmalarının anlatımı Şekiller ve grafikler üzerinde ağızlık açma mekanizmalarının anlatımı Şekiller ve grafikler üzerinde çözgü salma ve kumaş çekme mekanizmalarının anlatımı Şekiller ve grafikler üzerinde çözgü salma ve kumaş çekme mekanizmalarının anlatımı Dokuma laboratuarında tefe, atkı atma, ağızlık açma, çözgü salma ve kumaş çekme mekanizmalarının uygulamalı olarak anlatımı Rehberli problem Rehberli problem Rehberli problem Rehberli problem Rehberli problem TEK068 Boyama Teknolojisi (2-0-1) AKTS: 4 1 Boyama çözeltisi hesapları ve ph 2 Boyama açısından önemli lif ve boyarmadde özellikleri Haslık ve değerlendirilmesi Reaktif Boyama (Çektirme) 4 Genel boyama mekanizmaları Reaktif Boyama (Emdirme) 5 Adsorbsiyon izotermleri ve kinetik - denge Direkt Boyama 6 Selülozik mamullerin direkt boyarmaddelerle boyanması Küp Boyama 7 Selülozik mamullerin küp ve kükürt boyarmaddelerle boyanması Asit Boyama 8 Selülozik mamullerin reaktif boyarmaddelerle boyanması Dispers Boyama 9 Protein mamullerin asit, metal-kompleks, krom-mordan ve reaktif boyarmaddelerle Asit ve metalkompleks Boyama boyanması 10 Arasınav 11 Poliamid mamullerin asit ve metal-kompleks boyarmaddelerle boyanması Katyonik Boyama 12 Akrilik mamullerin bazik boyarmaddelerle boyanması 1 Poliester mamullerin dispers boyarmaddelerle boyanması 14 Temel renk bilgisi ve kullanımı TEK070 İplik Teknolojisi II (2-1-0) AKTS: 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Yüksek Lisans BARTIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİLMÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ ZORUNLU DERSLER Dersin Kodu Dersin adı Teorik Uygulama AKTS TEK 795 Bilimsel Araştırma

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YIL DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AIT101 Atatürk İlkeleri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 401 MAKİNE MÜH.DENEYLER - I 1+2/2 -laboratuar 14 hafta-haftada 1 saat teorik 2 saat laboratuar Ders süresince yapılacak laboratuarlar: akışkan borusu ve lüleden akış, paralel akışlı ısı eşanjörü, hidrolik

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine I. Yarıyıl T.C. 121 Matematik (3 1 4): Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, rigonometri, Geometri 123 Fizik (3 1 4):

Detaylı

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM EYLÜL EYLÜL EYLÜL AY HAFTA DERS SAATİ BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE KONULAR KAZANIMLAR ÖĞRENME-ÖĞRETME

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Dil nedir, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri,

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM EYLÜL EYLÜL EYLÜL 4 5 4 11.1. Kuvvet ve 11.1.1. Vektörler 11.1.1. Vektörler 11.1.2. Bağıl 11.1.1.1. Vektörlerin özelliklerini açıklar. 11.1.1.2. Vektörel büyüklükleri kartezyen koordinat sisteminde

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME MÜŞTERİ BİLGİLERİ Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Vergi Dairesi: Vergi No: Başvuru Tarihi: İlgili kişi adı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: e-posta : Raporun İngilizce hazırlanmasını

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

6.PROGRAMIN SEVİYESİ:

6.PROGRAMIN SEVİYESİ: ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU FİZİK 3 BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: Yavruturna Mah. Kavukçu Sok. No:46/A ÇORUM/MERKEZ 3. KURUCUNUN

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012 2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012 2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012 2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün, çağdaş uygarlık düzeyine çıkma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 1.1. Kuvvet Makinaları... 1 1.2. İş Makinaları... 2 1.3. Tarifler... 2 1.4. Birimler ve Uluslararası Birim Sistemleri (SI)... 3 1.5. Makinalarda Tanımlar...

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

1.SINIF 1.YARIYIL ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2)

1.SINIF 1.YARIYIL ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2) 1.SINIF 1.YARIYIL ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2 0 2) Bilgisayarın donanımları, klavyenin kullanımı, fare ve diğer bilgisayar birimleri; işletim sistemleri, veri ekleme ve silme işlemleri,

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. YIL. Dönem/Yıl GÜZ / 1.Sınıf. Dönem/Yıl GÜZ / 1.Sınıf

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. YIL. Dönem/Yıl GÜZ / 1.Sınıf. Dönem/Yıl GÜZ / 1.Sınıf ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Kodu TRD 109 Türk Dili-I I. YIL Dil kavramı, dilin sosyal bir yapı olarak toplum hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkisi, kültür-uygarlık

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör. Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Fizik PHY101 Güz ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) (saat/hafta) 4 2 1 0 Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sunum - Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik) Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Konu ve Tema - I 05 Anlatımda Konu ve Tema - II 06 Anlatıma

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLER CIVE 211 Malzeme Bilimi Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders saati (T+U+L) Kredi AKTS Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI K.Maraş ta en önemli sektör olan tekstil Endüstrisine kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla 1995 yılında kurulan okulumuzda; en fazla öğrenciye ve en geniş eğitim ortamına sahip

Detaylı

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 010

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat V : - V V: : : - 1.36 hafta 2.Cumartesi veya Pazar günü 3. Günlük 4 saat 4.Toplam 144 saat 1. Hafta 2. Hafta KONULAR MADDE VE a. Madde ve Özkütle b. d. Plazmalar KAZANIMLAR 1. 2. ve rasyonel olur. 3. 4.

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012 2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012 2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012 2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün, çağdaş uygarlık düzeyine çıkma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği

Detaylı

RULMANLI YATAKLAR 28.04.2016. Rulmanlı Yataklar

RULMANLI YATAKLAR 28.04.2016. Rulmanlı Yataklar RULMANLI YATAKLAR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-II DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Rulmanlı Yataklar Yataklar minimum sürtünme ile izafi harekete müsaade eden, fakat kuvvet doğrultusundaki

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Makina Dinamiği 521044100001401 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS Makina Dinamiği 521044100001401 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Makina Dinamiği 521044100001401 3 0 0 3 6 Ön Koşullar Önerilen Dersler : Dersin Türü : SİSTEMDEN GELECEK Dersin Dili : SİSTEMDEN GELECEK

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I BERNOULLİ DENEYİ FÖYÜ 2014 1. GENEL BİLGİLER Bernoulli denklemi basınç, hız

Detaylı

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139 İçindekiler BÖLÜM 1 Giriş 1 Çalışılmış Örnekler İçin Rehber xi Ön Söz xv Türkçe Baskı Ön Sözü Yazar Hakkında xxi Sembol Listesi xxiii xix 1-1 İletimle Isı Transferi 1 1-2 Isıl İletkenlik 5 1-3 Taşınım

Detaylı

MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK

MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK i MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK Prof. Dr. Mehmet BAKİOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi (Emekli) Prof. Dr. Ünal ALDEMİR İstanbul Teknik Üniversitesi 2012 ii Yayın No : 2730 Teknik Dizini : 154 1. Baskı Ağustos

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4041

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4041 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: CAM TEKNOLOJİSİ Dersin Orjinal Adı: CAM TEKNOLOJİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi ön lisans programı 2002-2003 eğitim-öğretim yılında

Detaylı

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI YGS-YENİ YGS SOSYAL - COĞRAFYA YGS ALTERNATİFLİ YGS SOSYAL - FELSEFE LYS ALTERNATİFLİ

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Mil-Göbek Bağlantıları Soruları 1. Mil-göbek bağlantılarını fiziksel esasa göre sınıflandırarak her sınıfın çalışma prensiplerini açıklayınız. 2. Kaç çeşit uygu kaması vardır? Şekil ile açıklayınız. 3.

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEK OKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEK OKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEK OKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YIL DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM AIT 101 Atatürk ilkeleri Ve inkılap

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Lisans Programı

T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Lisans Programı T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Lisans Programı 1. S I N I F / GÜZ YARIYILI MATH 101 Matematik I 4 0 4 5 SCI 101 Doğa Bilimi I 3 2 4 7 CMP 101 Programlama Sanatı

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 11. sınıf Dil ve Anlatım BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ 3. Biyografilerin kültür tarihindeki yerini ve önemini belirler. 11. sınıf Dil ve Anlatım BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR,MYO,ELEKTRONİK,VE,OTOMASYON,BÖLÜMÜ,, MEKATRONİK,PROGRAMI,DERS,İÇERİKLERİ,,

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR,MYO,ELEKTRONİK,VE,OTOMASYON,BÖLÜMÜ,, MEKATRONİK,PROGRAMI,DERS,İÇERİKLERİ,, N.E.Ü.SEYDİŞEHİRMYOELEKTRONİKVEOTOMASYONBÖLÜMÜ MEKATRONİKPROGRAMIDERSİÇERİKLERİ MalzemeTeknolojisi(DersSaati:2Kredi:2AKTS:2Türü:Zorunlu) Teknik alanda kullanılan malzemeler Metalik malzemeler Seramik malzemeler

Detaylı

GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ

GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ Turbo kelimesinin kelime anlamı Turbo yada türbin kelimesi latince kökenli olup anlamı bir eksen etrafında dönen parçadır. 1 TANIM Turbo

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI PROGRAMIN GENEL TANIMI MATEMATİK TEMEL ALANI MATEMATİK ALANI GENEL TANIMI MİSYON VE VİZYON Matematik, bireyin

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 1. Yarıyıl 2. Hafta ( 26.09.2011-30.09.2011 ) 1. Yarıyıl 3. Hafta ( 03.10.2011-07.10.2011 ) 1. Yarıyıl 4. Hafta ( 10.10.2011-14.10.2011

Detaylı

Doç. Dr. Nazım PAŞAYEV Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi. Genel Konfeksiyon Teknolojisi

Doç. Dr. Nazım PAŞAYEV Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi. Genel Konfeksiyon Teknolojisi Doç. Dr. Nazım PAŞAYEV Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Genel Konfeksiyon Teknolojisi İÇİNDEKİLER Sayfa 5 Ön söz 1. Hazır Giyim Sanayisinin Tanımlanması,

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ 05-8. M. Güven KUTAY

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ 05-8. M. Güven KUTAY 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ 05-8 M. Güven KUTAY 9. Konu indeksi A Akma mukavemeti...2.5 Akma sınırı...2.6 Akmaya karşı emniyet katsayısı...3.8 Alevle sertleştirme...4.4 Alt sınır gerilmesi...2.13

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TERMODİNAMİK II 521044100001202 3 0 0 3 5. : Yüz yüze eğitim Face to Face / e-learning / b-learning

Öğretim planındaki AKTS TERMODİNAMİK II 521044100001202 3 0 0 3 5. : Yüz yüze eğitim Face to Face / e-learning / b-learning Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS TERMODİNAMİK II 521044100001202 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Termodinamik I Önerilen Dersler : Sonraki dönemlerde Motorlar derslerinin alınması

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Radyal yataklama türleri Sommerfield Sayısı Sonsuz Genişlikte

Detaylı

1. Kayma dirençli ( Kaymalı) Yataklar 2. Yuvarlanma dirençli ( Yuvarlanmalı=Rulmanlı ) Yataklar

1. Kayma dirençli ( Kaymalı) Yataklar 2. Yuvarlanma dirençli ( Yuvarlanmalı=Rulmanlı ) Yataklar YATAKLAR Miller, dönel ve doğrusal hareketlerini bir yerden başka bir yere nakletmek amacıyla üzerlerine dişli çark, zincir, kayış-kasnak ve kavramalara bağlanır. İşte yataklar; millerin bu görevlerini

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.a T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı