ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ (2012-2013)"

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ( ) 1. YARIYIL FZK1071 Temel Fizik I (-0-2) AKTS: 6 1 Uzunluk, Kütle ve zaman standartları, Boyut analizi, Birimlerin dönüşümü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 2 Vektörler, Koordinat sistemleri, Vektör ve skaler nicelikler, Vektörlerin bazı özellikleri, Vektör bileşenleri ve birim vektörler Bir boyutta hareket, Konum, Hız, Anlık hız, İvme, Hareket diyagramları, Bir boyutta sabit ivmeli hareket, Serbest düşen cisimler, Kinematik denklemlerin matematiksel hesapla türetilmesi, İki boyutta hareket Konum, hız ve ivme vektörleri, İki boyutta sabit ivmeli hareket, Eğik atış, Düzgün dairesel hareket, Teğetsel ve radyal ivme, Bağıl hız ve bağıl ivme Hareket yasaları, Kuvvet kavramı, Newton un birinci yasası ve eylemsiz sistemler, 4 Kütle, Newton un ikinci yasası, Yerçekimi kuvveti ve ağırlık, Newton un üçüncü yasası, Newton yasalarının bazı uygulamaları, Sürtünme kuvveti Dairesel hareket ve Newton yasalarının diğer uygulamaları, Newton un ikinci yasasının, 5 düzgün dairesel harekete uygulanması, İvmeli sistemlerde düzgün olmayan dairesel hareket Enerji ve enerji transferi, Sabit kuvvetin yaptığı iş, Değişen kuvvetin yaptığı iş, Kinetik 6 enerji ve iş-kinetik enerji teoremi, Enerji korunumu 7 Arasınav Potansiyel enerji, Bir Sistemin Potansiyel enerjisi, Mekanik enerji korunumu 8 Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler, Korunumsuz kuvvetler için mekanik enerji değişimi, Korunumlu kuvvetlerle potansiyel enerji arasında bağıntı, Enerji diyagramı İmpuls ve momentum, Çizgisel momentum ve çarpışmalar, Çizgisel momentum 9 korunumu, Bir boyutta çarpışmalar, İki boyutta çarpışmalar, Kütle merkezi Parçacıklar sisteminin hareketi Katı cismin sabit eksen etrafında dönmesi, Eylemsizlik Momentleri, Paralel Eksenler 10 Teoremi, Dik Eksenler Teoremi, Tork, Tork ve Açısal İvme Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 11 Statik, Denge şartları, Ağırlık merkezi, Gerilme, Şekil değişimi, Esneklik Modülü 12 1 Kütle çekimi, Newton un kütle çekim yasası, Ağırlık, Kepler yasaları ve Gezegenlerin hareketi Basit harmonik hareket, Basit Harmonik harekette periyot, genlik, yerdeğiştirme, hız ve ivme, Basit Harmonik harekette enerji, Basit Sarkaç, Fiziksel Sarkaç 14 Genel Tekrar Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü

2 MAT1071 Matematik I (-2-0) AKTS: 6 1 Sayılar, fonksiyonlar Problem 2 Kartezyen düzlem, doğru parçası, çember, Problem Elips, parabol, hiperbol Problem 4 Limit tanımı ve limit alma kuralları, Süreklilik Problem 5 Türev tanımı ve türev alma kuralları, türevin geometrik uygulaması, kapalı fonksiyonların türevi. Problem 6 Bazı özel fonksiyonların türevi Problem 7 Değişim problemleri Problem 8 Arasınav ve arasınav ile ilgili değerlendirme, geçmiş konuların tekrarı Problem 9 Artan, azalan fonksiyonlar Problem 10 Ortalama değer Teoremi ve uygulamaları. Problem 11 Konvekslik, konkavlık, grafik çizimleri Problem 12 Maksimum ve minimum problemleri, kutupsal koordinatlar. Problem 1 Bir fonksiyonun tersi ve türevi Problem 14 Üstel, logoritma fonksiyonları ve uygulamaları Problem TEK1001 Genel Kimya (-0-1) AKTS: 4 1 Genel Kimyaya Giriş, Laboratuar tanıtımı 2 Atomun Yapısı, Gravimetrik tayinler Kimyasal Bağlar, Volumetrik tayinler 4 Molekül Geometrisi, Su Sertliği Tayini 5 Kimyasal Eşitlikler ve Nicel Bağıntılar, ph ölçümü 6 Gazlar, Asit Baz Titrasyonu 7 Sıvılar ve Katılar, Su banyosu,kum banyosu kullanımı 8 Oksijen ve Hidrojen, Erime noktası tayini 9 Çözeltiler, Kaynama noktası tayini 10 Kinetik reaksiyonlar Arasınav 11 Elektrokimya, Arıtma deneyi 12. ph ve Poh Hesaplamaları, Yüzde çözeltiler 1 Yüzde hesaplamalar,verim hesaplamaları, Derişim çözeltileri 14 Organik Kimya, Sonuç ve hesaplamalar

3 TEK1005 Teknik Resim (1-2-0) AKTS: 1 Giriş 2 Teknik resim malzemeleri Standart yazı ve çizgi Standart yazı uygulaması 4 Geometrik çizimler Geometrik çizim uygulaması 5 Parçaların teknik resmi Teknik resim uygulaması 6 İzdüşüm İzdüşüm uygulaması 7 Aksonometrik izdüşümler İzdüşüm uygulaması 8 Ara Sınav 9 Paralel eğik izdüşümler İzdüşüm uygulaması 10 Kesit görünüşler Kesit görünüş uygulaması 11 Yardımcı ve döndürülmüş görünüşler Yardımcı görünüş uygulaması 12 Ölçülendirme Ölçülendirme uygulaması 1 Toleranslar Tolerans uygulaması 14 Montaj resmi Montaj resmi uygulaması TEK1007 Doğal Lifler (2-1-0) AKTS: 1 Tekstil liflerinin tanımı ve sınıflandırılması 2 Liflerin fiziksel ve kimyasal özellikleri Genel polimer bilgisi 4 Selülozun yapısı ve özellikleri 5 Pamuk liflerinin tarihçesi, oluşumu ve sınıflandırılması 6 Pamuk liflerinin fiziksel/kimyasal özellikleri ve kullanım alanları 7 Keten liflerinin tarihçesi, oluşumu ve sınıflandırılması 8 Keten liflerinin fiziksel/kimyasal özellikleri ve kullanım alanları 9 Ara sınav + Ders tekrarı 10 Proteinin yapısı ve özellikleri 11 Yün liflerinin tarihçesi, oluşumu ve sınıflandırılması 12 Yün liflerinin fiziksel/kimyasal özellikleri ve kullanım alanları 1 İpek liflerinin tarihçesi, oluşumu ve sınıflandırılması 14 İpek liflerinin fiziksel/kimyasal özellikleri ve kullanım alanları Doğal ve kimyasal liflerden örneklerin öğrencilere inceletilmesi Doğal ve kimyasal liflerden örneklerin öğrencilere inceletilmesi Polimerlerin polimerizasyon derecesi, molekül ağırlığı ve liflerin numara hesaplarının gösterilmesi Pamuk, keten, yün ve ipek liflerinin yakma ve mikroskop testlerinin yapılması Pamuk bitkisi ve farklı aşamalardaki pamuk liflerinin öğrencilere inceletilmesi Pamuk bitkisi ve farklı aşamalardaki pamuk liflerinin öğrencilere inceletilmesi Çeşitli keten liflerinin öğrencilere inceletilmesi Çeşitli keten liflerinin öğrencilere inceletilmesi Pamuk, keten, yün ve ipek liflerinin kimyasal analizlerinin yapılması Çeşitli yün liflerini öğrencilere inceletmek Çeşitli yün liflerinin öğrencilere inceletilmesi Çeşitli koza ve ipek liflerinin öğrencilere inceletilmesi Çeşitli koza ve ipek liflerinin öğrencilere inceletilmesi

4 TEK1011 Tekstil Mühendisliğine Giriş (2-0-0) AKTS: 2 1 Teknolojinin Tarihi 2 Mühendislik Mesleğinin Tanıtımı Teknoloji ve Pazar İlişkileri 4 Tasarım ve İcat 5 Mühendislik-Matematik İlişkisi 6 Bilim ve Araştırma 7 Geliştirme, Deneme ve Yanılma 8 Ara Sınav 9 Mühendislik ve İmalat 10 Mühendislik ve Ekonomi 11 Mühendislik ve İş Hukuku 12 Tekstil Mühendisliği nin Temel Kavramları 1 Tekstil Mühendisliği nin Temel Kavramları 14 Dünya ve Türk Tekstil Endüstrisi AIT101 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-0) AKTS: 2 1 Dersle ilgili temel kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanıtımı, 19. yüzyıl dünyasına genel bir bakış 2 Osmanlı Devleti ne genel bir bakış ve Osmanlı Devleti nin çöküş sebepleri, Islahat hareketleri ve sonuçları Osmanlı Devleti ni kurtarmaya dönük ıslahat ve fikir hareketleri 4 Şark Meselesi ve Osmanlı Devleti nin çöküşünü tetikleyen savaşlar (9 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları 5 I. Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı nın çıkışı, Osmanlı Devleti nin savaşa girmesi ve savaştığı cepheler yüzyılda dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerindeki etkisi ve Ermeni Meselesi 7 Mondros Mütarekesi, önemli hükümleri ve Osmanlı yı paylaşma projeleri 8 İşgallerin başlaması /ARASINAV 9 İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu, Cemiyetler, faaliyetleri ve genel özellikleri. 10 Mustafa Kemal in Samsun a çıkması, Milli Mücadele nin başlaması, Genelgeler ve Kongreler. Temsil Heyeti ile İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler Meclis-i Mebusan ın açılması, 11 Misak-ı Milli, İstanbul un işgali, TBMM nin açılması ve Milli Mücadele nin yönetimini ele alması, İsyanlar ve tedbirler 12 Cepheler, Mustafa Kemal Paşa ve Batı Cephesindeki Askeri Faaliyetler, Büyük Zafer 1 Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Saltanat Kavramı, Osmanlı Saltanatı, Siyasal Rejimler 14 Kurtuluş Savaşı Sonrası İç Siyasal Gelişmeler ve Lozan Antlaşması / FİNAL SINAVI

5 TUD101 Türk Dili I (2-0-0) AKTS: 2 1 Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı 2 Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir? Dil doğuş teorileri ve dil türleri 4 Dil kültür ilişkisi 5 Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri 6 Türk Dilinin tarihi devreleri 7 Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri 8 Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi 9 Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri 10 Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı, Türkçede vurgu 11 Türkçede yapım ve çekim ekleri 12 Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir) 1 Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat, ünlem) 14 Cümle ögeleri ve çeşitleri YAD101 İngilizce I (2-0-0) AKTS: 2 1 Dersin ve yabancı dil olarak İngilizcenin tanımı 2 Am/is/are: Olmak fiilinin tüm öznelere göre çekimi, tekil ve çoğul kullanımları İyelik eki s kullanımı 4 Aile üyeleri (anne, baba, kardeş vb.) 5 Geniş Zaman birinci bölüm İş ve meslekler ve bunların tanımları 6 Geniş Zaman ikinci bölüm 7 Genel Tekrar ve Ara sınav Nerelisin? sorusu ve cevapları 8 Zaman sıklık zarfları: always, sometimes, never vb. Tekil ve çoğul halleri ile var kalıbı: There is ve there are 9 Bu, şu, bunlar ve şunlar işaret sıfatları: This, that, these, those Nerede yaşıyorsun? sorusu ve cevapları 10 Oturma odası, mutfak vb. Ev bölümlerinin adları -ebilmek yapısının (can, can't) olumlu ve olumsuz halleri / olumlu, olumsuz cümle yapıları 11 ve sorular Kelime bilgisi ve telaffuz 12 Olmak fiilinin ve -ebilmek yapısının geçmiş zaman haller: was/were, and could/couldn't. Fiyat sormak: How much...? Geçmiş Zaman 1 Fiillerin düzenli ve düzensiz halleri Olmak (TO BE) fiilinin geçmiş zaman halleri: 14 was, were

6 YAD111 Almanca I (2-0-0) AKTS: 2 1 Öğrencilerle tanışma ve basit cümlelerle kendini tanıtma 2 Tanım edatları:der-das-die-ein-eine (Belirli ve Belirsiz) Şahıs zamirleri. Şimdiki zaman. Konu ile ilgili alıştırmalar ve basit metinler. 4 İsimler (tekil ve çoğul durumu) 5 İsmin i hali. İ hali alan fiiller. 6 Emir kipi 7 Alfabe- Ayrılan ve ayrılmayan fiiller. Konu ile ilgili alıştırmalar ve basit metinler. 8 Arasınav 9 Sayılar- Cümlede söz dizimi. Cümlede söz dizimi ile ilgili alıştırmalar. 10 Edatlar (in-aus-nach-bis-über-von) 11 İsmin e hali- e hali alan fiiller 12 İsmin e ve i halini alan fiiller 1 Fiilerin kullanımı ile ilgili alıştırmalar. Soru zamiri (wer-was-wem-wen) 14 İyelik zamirleri. YAD121 Fransızca I (2-0-0) AKTS: 2 YOK 2. YARIYIL FZK1072 Temel Fizik II (-0-2) AKTS: 6 1 Elektrik Yüklerinin Özellikleri, Yalıtkanlar ve İletkenler, Coulomb Yasası Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 2 Elektrik Alan, Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı, Elektrik Alan Çizgileri Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü Gauss Yasası ve Uygulamaları Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 4 Elektriksel Potansiyel ve Elektriksel Potansiyel Enerji Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 5 Sığa ve Dielektrik Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 6 Akım ve Direnç Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 7 Arasınav 8 Doğru Akım Devreleri Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 9 Manyetik Alanlar Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 10 Manyetik alanların Kaynakları Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 11 Faraday yasası Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 12 Alternatif Akım Devreleri Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 1 Alternatif Akım Devreleri Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü 14 Maxwell Denklemleri Konu Anlatımlı ve Problem Çözümlü

7 MAT1072 Matematik II (-2-0) AKTS: 6 1 Belirsiz İntegral, Alan. Problem 2 Üst toplam, Alt toplam Problem İntegralin Temel Teoremi Problem 4 Eşitsizlikler ve has olmayan integraller. Problem 5 İntegral alma teknikleri Problem 6 İntegral alma teknikleri Problem 7 İntegral uygulamaları (eğri uzunluğu, dönel yüzeylerin alanı) Problem 8 Arasınav ve arasınav ile ilgili değerlendirme, geçmiş konuların tekrarı Problem 9 İntegral uygulamaları (Dönel yüzeyin hacmi), iş ve moment. Problem 10 Taylor formülü ve Kalan terim hesabı. Problem 11 Serilerin yakınsaklığı, pozitif terimli seriler. Problem 12 Yakınsaklık ve ıraksaklık testleri Problem 1 Kuvvet serileri Problem 14 Kuvvet serilerinin türevi ve diferensiyeli ve bazı uygulamaları. Problem TEK1008 Malzeme (2-0-0) AKTS: 2 1 Dersin tanıtımı yapılır ve içeriği başlıklar halinde verilir. Atomun yapısı tarif edilir. 2 Atomlar arası bağlar: Kovalent Bağ, İyonik Bağ, Metalik Bağ ve Van der Waals Bağ açıklanır. Atom Yarıçapı ve tertip (Koordinasyon sayısı) numarası tarif edilir. Kristal yapı ve çeşitleri tanıtılır. Kafes yapılardan Kübik ve Hegzagonal kristaller, şekiller yardımıyla açıklanır. 4 Kristal Geometrisi hakkında bilgi verilir. Kristal doğru ve düzlemlerine ait Miller İndisleri şekiller yardımıyla tarif edilir. Kristal kusurları, Noktasal hatalar, Çizgisel hatalar ve Yüzeysel hatalar tarif edilir ve önemi açıklanır. 5 Malzemelerde atom hareketleri (difüzyon) açıklanır. Malzemelerde mekanik muayenelerden Sertlik deneyi tarif edilir. 6 Malzemelerde mekanik muayenelerden Çekme deneyi ve Yorulma deneyi tarif edilir. 7 Malzemelerde mekanik muayenelerden Çentik-darbe deneyi tarif edilir. Alaşımların yapısı tanıtılır. 8 Yıl İçi Sınavı Yapılır. 9 Alaşımların yapısı tanıtılmaya devam edilerek Katı Eriyik kavramı açıklanır. Soğuma eğrileri ve Faz diyagramları tanıtılır. 10 Faz diyagramlarından elde edilebilecek bilgiler, diyagram üzerinde seçilen örnek alaşımlar üzerinde açıklanır. Demir-Karbon denge diyagramı tanıtılır. 11 Çeliklere uygulanan ısıl işlemler gruplandırılır ve tarif edilir. 12 Polimer malzemeler tanıtılır. Yarıyıl Ödevi Teslimi Yapılır. 1 Polimer malzemeler konusuna devam edilir. Kompozit malzemeler tanıtılır. 14 Kompozit malzemeler konusuna devam edilir.

8 TEK1010 Kimyasal Lifler (-1-0) AKTS: 4 1 Polimerler ve özellikleri Farklı polimerlerden üretilen malzemelerin incelenmesi 2 Polimerlerin sınıflandırılması ve tekstil polimerlerinin özellikleri Farklı polimerlerden üretilen bazı liflerin incelenmesi Liflerin sınıflandırılması ve lif üretim yöntemlerinin Farklı polimerlerden üretilen bazı sınıflandırılması liflerin incelenmesi 4 Poliester liflerinin, üretim metotlarının ve poliesterin Farklı üretim parametreleriyle üretilen monomerlerinin tanımlanması, poliester üretim parametrelerinin lif PET liflerinin incelenmesi özelliklerine etkisi 5 PET liflerinin polimerizasyonu, fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım alanları, Farklı poliester lifleri PBT ve PTT liflerinin incelenmesi 6 Poliamidlerin tanımı (Nylon 6, Nylon 66) ve üretim yöntemlerinin Nylon6 ve Nylon 66 liflerinin incelenmesi ve monomerlerinin özellikleri incelenmesi 7 8 Naylon liflerinin polimerizasyonu ve fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım alanları Akrilik lifleri ve bu liflerin monomerleri, polimerizasyonu ve özellikleri ve üretim yöntemleri 9 Ara sınav 1 ve Modakrilik liflerinin tanımı, üretimi ve özellikleri Rejenere liflerin tanımı ve sınıflandırılması, üretim yöntemlerinin incelenmesi Rayon lifleri ve bu liflerin üretim yöntemleri (Klasik rayon, Bakır rayonu, Nitrat prosesi) 12 Ara sınav 2 Klasik rayon prosesinin incelenmesi 1 14 Klasik rayon prosesinin analizi, avantaj ve dezavantajları, özel rayon lifleri Modal ve polinosik lifler ve bu liflerin özellikleri, lyocell lifinin özellikleri, Nylon6 ve Nylon 66 liflerinin incelenmesi Akrilik liflerinin incelenmesi Akrilik ve Modakrilik liflerinin incelenmesi ve davranışlarının kıyaslanması Doğal polimerlereden üretilen bazı polimerlerin incelenmesi Rayon liflerinin incelenmesi ve kullanım alanlarının farklı örnekler üzerinden incelenmesi Rayon liflerinin incelenmesi ve kullanım alanlarının farklı örnekler üzerinden incelenmesi Rayon liflerinin incelenmesi ve kullanım alanlarının farklı örnekler üzerinden incelenmesi Rayon liflerinin incelenmesi ve kullanım alanlarının farklı örnekler üzerinden incelenmesi

9 TEK1014 Organik Kimya (2-0-0) AKTS: 1 Alkanlar: Molekül Geometrisi ve Bağ Açısı, Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Düz Zincirli Alkanlar (Metan,... Dekan) 2 Alkil Grupları: Genel Formül, Metil, etil, n-propil, n-bütil, n-pentil, n-hekzil,...n-desil, izopropil, sec-bütil, ter-bütil, sec-pentil, neopentil Dallanmış alkanlar: Yapısal İzomeri, Sistematik İsimlendirme 4 Alkoller ve Eterler: Su Molekülü, Molekül Geometrisi ve Bağ Açısı Alkoller: Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Primer, sekonder ve tersiyer alkoller, Mono ve polialkoller, Sistematik İsimlendirme, Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (H-Bağı) Eterler: Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Yapısal İzomeri, Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (Dipol-Dipol Etkileşimi) 5 Aminler: Amonyak Molekülü, Molekül Geometrisi ve Bağ Açısı, Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Primer, sekonder, tersiyer ve quaterner aminler, Yapısal İzomeri, Mono ve poliaminler, Sistematik İsimlendirme, Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (H-Bağı veya Dipol-Dipol Etkileşimi) 6 Aldehit ve Ketonlar:Karbonil Grubu, Molekül Geometrisi ve Bağ Açısı, Aldehit:Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Sistematik İsimlendirme Keton:Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Sistematik İsimlendirme, Yapısal İzomeri, Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (Dipol-Dipol Etkileşimi), (Aldoz ve Ketoz şekerleri) 7 Karboksilik Asitler ve Esterler:Karbonil, Hidroksil ve Alkoksi Grupları, Molekül Geometrisi ve Bağ Açısı, Karboksilik Asitler: Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Sistematik İsimlendirme, Mono ve polikarboksilik asitler, Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (H-Bağı), Esterler: Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Sistematik İsimlendirme, Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (Dipol-Dipol Etkileşimi), Bitkisel ve Hayvansal Yağlar, ve Vakslar 8 Amidler:Karbonil, Hidroksil ve Amit Grupları, Molekül Geometrisi ve Bağ Açısı, Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, Sistematik İsimlendirme, Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (H-Bağı, veya Dipol-Dipol Etkileşimi), (Amino Asitler, Proteinler ve Peptit Bağları) 9 Problem ARA SINAV Alkenler: Molekül Geometrisi ve Bağ Açısı, Kapalı, Açık, Sıkıştırılmış ve Çizgi Formül, 10 Sistematik İsimlendirme, Geometrik İzomeri (Cis-/Trans-İzomeri), Molekülleri Bir Arada Tutan Kuvvetler (Van der Waals Etkileşimi)Bitkisel Yağ Asitleri 11 Aromatik Bileşikler: Aromatiklik, Benzenoid Aromatik Bileşikler, Heterosiklik Aromatik Bileşikler, Orto-/meta-/para-pozisyonları 12 Fonksiyonel Grup Dönüşümleri: Oksidasyon Basamağının Belirlenmesi, Elektronegatiflik (C, H, O, Cl, Br) 1 İndirgenme Reaksiyonu: İndirgeme Reaktifleri Yükseltgenme Reaksiyonu: Yükseltgeme Reaktifleri 14 Asit-Baz Reaksiyonu: Asit ve Baz Tanımı, Zayıf Asitler, Kuvvetli Asitler, Tampon çözeltiler

10 TEK1016 Mekanik (2-1-0) AKTS: 1 Vektörler ve Vektör Aritmetiği Konuyla ilgili problem 2 Vektörler ve Vektör Aritmetiği Konuyla ilgili problem Kuvvet Sistemleri Konuyla ilgili problem 4 Kuvvet Sistemleri ve Parçacıkların Dengesi Konuyla ilgili problem 5 Kütle merkezi, Merkezlilik ve Yayılı Yükler Konuyla ilgili problem 6 Rijit Cisimlerin Dengesi Konuyla ilgili problem 7 Ara Sınav 8 Rijit Cisimlerin Dengesi Konuyla ilgili problem 9 Gerilme Kavramı ve üç eksenli gerilme hali Konuyla ilgili problem 10 Kesit Tesirleri ve Mesnet Reaksiyonları Konuyla ilgili problem 11 Normal kuvvet mukavemet hali Konuyla ilgili problem 12 Basit eğilme mukavemet hali Konuyla ilgili problem 1 Kesme mukavemet hali Konuyla ilgili problem 14 Burulma mukavemet Hali Konuyla ilgili problem AIT102 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi II (2-0-0) AKTS: 2 1 Cumhuriyet kavramı, Cumhuriyet in ilan edilmesi, Ankara nın başkent olması Siyasi alanda yapılan inkılaplar: Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Çok partili 2 döneme geçiş denemeleri ve tepkiler, Atatürk e suikast girişimi, Şeyh Sait isyanı, Menemen olayı Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Şapka inkılabı, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar: Tevhid-i Tedrisat kanunu, Harf 4 inkılabı,türk Tarih ve Dil inkılabı 5 Ekonomik alanda yapılan inkılâplar 6 Hukuk alanında yapılan inkılaplar Atatürk dönemi Türk dış politikası: Milletler Cemiyeti ve Türkiye, Balkan Antantı, 7 Sadabat Paktı Atatürk dönemi Türk dış politikası: Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay ın 8 anavatana katılması / ARASINAV 9 Türkiye nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri, II. Dünya Savaşı ve Türkiye 10 Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik 11 Atatürk İlkeleri: Halkçılık-Laiklik 12 Atatürk İlkeleri: Devletçilik-İnkılapçılık Atatürk ün ölümü ve İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gelişmeler 1 Atatürk ten sonra Türkiye nin iç politikası ( ) 14 Genel Değerlendirme ve Sonuç / Final Sınavı

11 TUD102 Türk Dili II (2-0-0) AKTS: 2 1 Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı 2 Yazım kuralları ve uygulaması Noktalama işaretleri ve uygulaması 4 Anlatım nedir? Anlatımın özellikleri 5 Anlatım türleri, biçimleri ve uygulaması 6 Türkçede genel anlatım bozuklukları ve düzeltilmesi 7 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler 8 Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi 9 Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması 10 Yazılı kompozisyon türleri (Duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı yazılar) 11 Yazılı kompozisyon türleri (Düşünce ağırlıklı yazılar, inceleme yazıları,diğer yazılı anlatım türleri) 12 Sözlü kompozisyon türleri (Tartışmaya dayalı sözlü anlatım türleri) 1 Sözlü kompozisyon türleri(görüşmeye dayalı sözlü anlatım türleri Türk ve dünya edebiyatlarından düşünce tarihinde seçilmiş örnek metinlerden yararlanılarak 14 öğrencinin doğru, güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili uygulamalar YAD102 İngilizce II (2-0-0) AKTS: 2 1 Geçmiş Zaman ikinci bölüm olumsuzlar ve ago yapısı 2 Geçmiş Zaman ifadeleri: on + gün/haftanın günleri ve günün bölümleri in + günün belirli zaman dilimleri /ay /mevsimler /yıl /yüzyıl at + saatler Yiyecek ve içecek Sayılabilen ve sayılamayan isimler 4 Severim ve İsterim yapıları: I like and I d like ve soru halleri some/any, much/many kullanımları 5 Nazik rica ve isteklerde bulunma Can/Could I...?or Can/Could you...? yapıları Karşılaştırma sıfatları 6 have got ve have yapılarının kullanımı Enlik bildiren sıfatlar 7 Genel Konu Tekrarı ve ara sınav 8 Şehir ve ülkelerle ilgili kelimeler Yer-yön tarifleri 9 İnsan tasfiri Şimdiki (sürekli) Zaman 10 Kimin? (Whose is it?) sorusu ve iyelik zamirleri 11 Kıyafet mağazasında alışveriş diyalogları Geleçek planları: I'm going to Brazil and I went to Brazil. 12 going to yapısının kesinlik bildiren ikinci kullanımı going to ile it, you, I, vb. kullanımı 1 Neden? Sorusuna (Why...?) cevap olarak mastar kullanımı Sıra zarflarının (first. then, next, after that, finally). ve Neden ve Ne zaman soru kelimelerinin (Why and When?) kullanımı Hava nasıl? (What is the weather like?) sorusu 14 Teklif ve önerilerde bulunma İyi hava ile ilgili aktiviteler (go for a walk, play tennis, gardening, vb.)

12 YAD112 Almanca I (2-0-0) AKTS: 2 1 Birinci yarıyıldaki konulara kısa göz atma. Günlük hayatla ilgili cümleler kurma. 2 İsmin e halini alan edatlar. Alıştırmalar ve kısa metinler. İsmin i halini alan edatlar. Alıştırmalar ve kısa metinler. 4 Cümlede söz dizimi. Tümleçler. 5 Modal fiiller. Alıştırmalar ve metinler. 6 Şahıs zamirlerinin e ve i halinde kullanımı. Saatlerin okunuşu. 7 İşaret zamirleri: Dies, diese. 8 Arasınav Woher, wo, wohin ile sorular ve cevap cümleleri. 9 İ ya da e hali ile kullanılabilen edatlar. Alıştırmalar ve metinler. 10 İsmin in, ın, nın, nin hali. 11 Geçmiş zaman hikaye biçimi. Alıştırmalar ve metinler. 12 Dönüşlü fiiller. 1 Dili geçmiş zaman. Alıştırmalar ve metinler. 14 Miş li geçmiş zaman ve gelecek zaman. Alıştırmalar ve metinler. YAD122 Fransızca I (2-0-0) AKTS: 2 YOK. YARIYIL MAT208 Diferansiyel Denklemler (-2-0) AKTS: 6 1 Genel kavramlar ve sınıflandırma. Birinci mertebeden diferensiyel denklemler 2 Değişkenleri ayrılabilir denklemler, tam diferensiyel denklemler İntegral çarpanı, birinci mertebeden lineer denklemler, değişken değişimi (homojen denklemler, Bernoulli denklemi, Riccati denklemi), 4 Varlık ve teklik teoremleri, birinci mertebeden diferensiyel denklemlerin uygulamaları 5 Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler. 6 n.-mertebeden lineer diferensiyel denklemler: sabit katsayılı denklemler (belirsiz katsayılar metodu), değişken katsayılı diferensiyel denklemler (operatörün çarpanlara ayrılması, parametrelerin değişimi metodu, 7 Mertebe indirgeme 8 Cauchy-Euler denklemi 9 Ders tekrarı ve Ara Sınav 10 Laplace dönüşümleri 11 Tanımlar ve teoremler 12 Başlangıç değer probleminin Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem

13 1 Kuvvet serileri metodu: adi ve tekil nokta civarında çözümler 14 Lineer diferensiyel denklem sistemleri: temel teori ve çözümler, Laplace dönüşümü kullanılarak çözüm Problem Problem TEK2005 İplikçilik Esasları (2-0-0) AKTS: 1 İplik üretim sistemlerinin sınıflandırılması 2 Tekstilde kullanılan ipliklerin sınıflandırılması Direkt ve indirekt iplik numaralandırma sistemleri 4 Kesikli liflerin çekim işlemi, çekim sistemleri, çekim bağıntıları 5 Dublaj işlemi, dublaj bağıntıları, çekim-dublaj bağıntıları 6 Lif topluluklarının bükülmesi, büküm katsayısı 7 Açma, temizleme ve karıştırma işlemleri, harman hallaç makineleri 8 Ara sınav ve genel değerlendirme 9 Taraklama işlemi, tarak makinelerinin genel yapısı 10 Çekim işlemi ve cer makinelerinin genel yapısı 11 Tarama işlemi, ve tarama makinelerinin genel yapısı 12 Fitil oluşumu ve fitil makinelerinin genel yapısı 1 Eğirme işlemi ve ring iplik makinelerinin genel yapısı 14 Ring iplikçiliğinin sınırları, yeni iplikçilik sistemleri TEK2007 Dokumacılık Esasları (2-0-0) AKTS: 1 Dokumada yapı-sistem ilişkisi, dokuma kumaşların özellikleri. 2 Dokumada terminoloji (çözgü ipliği, atkı ipliği, dokuma makinası, çözgü sıklığı v.b.) Dokuma makinasının temel sistemleri, dokuma makinalarının sınıflandırılması. 4 Dokuma örgüleri 5 Dokuma örgüleri (devamı). 6 Tahar ve armür planları. 7 Tahar ve armür planları (devamı) Ara Sınav 9 Laboratuvar 10 Dokuma kumaşların yapısal parametreleri. 11 Dokuma kumaşların yapısal parametreleri. 12 Dokumacılık hesapları. 1 Dokumacılık hesapları (devamı). 14 Dokumacılık hesapları (devamı). TEK2011 Elektroteknoloji (2-0-1) AKTS: 5 1 Elektrik devresi esasları, elektrik devre analizi. Laboratuar çalışması 2 Elektrik devre analizi. Laboratuar çalışması Manyetik alan ve manyetik alanla ilgili temel kavramlar. Laboratuar çalışması 4 Manyetik devre analizi. Laboratuar çalışması 5 Doğru akım motorları. Laboratuar çalışması 6 Doğru akım motorları. Laboratuar çalışması 7 Adım motorları. Laboratuar çalışması 8 Adım motorları. Laboratuar çalışması

14 9 Alternatif akım motorları. Laboratuar çalışması 10 Yıliçi sınavı. 11 Alternatif akım motorları. Laboratuar çalışması 12 Servo motorlar. Laboratuar çalışması 1 Hız ve pozisyon ölçme metotları. Laboratuar çalışması 14 Elektrik motorlarında kullanılan geri beslemeli kontrol sistemleri. Laboratuar çalışması TEK201 Tekstil Kimyası (2-0-1) AKTS: 5 1 Terbiye işletmelerinde su ve önemi 2 Yüzey aktif maddeler ve özellikleri Yüzey aktif maddeler ve özellikleri Suda Alkalinite Tayini 4 Selülozik liflerinin kimyasal özellikleri Su Sertliği Tayini 5 Selülozik liflerinin kimyasal özellikleri Selülozda Zarar Testi 6 Protein liflerinin kimyasal özellikleri Yüzey Geriliminin Ölçülmesi 7 Protein liflerinin kimyasal özellikleri Kumaşların Su Absorbansı 8 Poliester liflerinin kimyasal özellikleri Islatıcı Kimyasalların Etkinliği 9 Poliamid liflerinin kimyasal özellikleri 10 Arasınav 11 Akrilik liflerinin kimyasal özellikleri 12 Boyama prosesi temel bilgileri 1 Lif-boyarmadde bağları 14 Boyama izotermleri TEK2017 Tekstil Fiziği (2-0-0) AKTS: 1 Tekstil liflerinin ve lif oluşturulabilen polimerlerin tanımlarının yapılması. 2 Kristalizasyonun tanımının yapılması. Kristalizasyonu etkileyen faktörler ve bazı liflerin kristalizasyon kinetiklerine örneklerinin verilmesi. 4 Mekanik analiz, gerilim, gerinim, modül ve Poisson oranı tanımlarının yapılması. 2-boyutlu anizotropik, -boyutlu anizotropik materyallerin mekanik analizleri ve lif 5 simetrisinin tanımlanması. 6 Çekme deneyini etkileyen faktörler ve önemli tekstil liflerinin gerinim-gerilme eğrileri. 7 Ara sınav Bazı tekstil liflerinin INSTRON test cihazında çekme deneylerinin yapılması 8 Tekstil liflerinin eğilme ve burulma davranışlarının incelenmesi. 9 Tekstil liflerinin kopma mekanizmalarının incelenmesi. 10 Tekstil liflerinin kopma mekanizmalarının incelenmesi (Devam). 11 Tekstil liflerinin zamana bağlı davranışlarının analizi. 12 Tekstil liflerinin suyu alma davranışlarının analizi. 1 Suyun tekstil liflerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkisinin incelenmesi. 14 Tekstil liflerine ısının etkisinin incelenmesi. TEK2019 Bilgisayar Programlama (2-1-0) AKTS: 5 Laboratuarda çekme deneylerinin yapılması Dersin tanıtımı. Bilgisayar donanımı ve yazılımına giriş. Sayı sistemleri: 2 li, 8 li Rehberli problem 1 ve 16 tabanlı sayı sistemleri. 2 C programlama dilinin yapısı ve algoritmalar. C programlama dilinde kütüphane fonksiyonları. C programlama dilinde değişkenler, sabitler ve operatörler Rehberli problem

15 C programlama dilinde değişkenler, sabitler ve operatörler (devamı) 4 Program denetim deyimleri: 1. Karşılaştırma deyimleri ve programlama örnekleri 5 Program denetim deyimleri: 2. Döngü deyimleri ve programlama örnekleri Program denetim deyimleri: 2. Döngü deyimleri ve programlama örnekleri 6 (devamı) Program denetim deyimleri:. break, continue ve goto deyimleri ve programlama 7 örnekleri 8 1. Ara sınav 9 Fonksiyonların tanımlanması, bildirimi ve programlama örnekleri 10 Diziler: Bir boyutlu diziler, matrisler ve programlama örnekleri 11 Diziler: Bir boyutlu diziler, matrisler ve programlama örnekleri (devamı) 12 Disk dosyaları ve programlama örnekleri 1 2. Ara sınav 14 Disk dosyaları ve programlama örnekleri (devamı) Rehberli problem Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama Bilgisayar lab.da uygulama 4. YARIYIL TEK2002 Mühendislik Matematiği (-0-0) AKTS: Lineer cebire giriş. Matrisler ve matris cebri. Özel matrisler. Denklem takımları. Denklem takımlarının matrislerle gösterimi. Lineer denklem takımlarının nde Gauss yok etme metodu. Çözümün varlık ve teklik şartları. Matrislerin rankı. Rank kavramı ve lineer denklem takımlarının çözümlerinin varlık ve tekliği arasındaki ilişki. Determinantlar. Cramer metodu. Ters matris. Tekil matris. Lineer denklem takımlarının ters matris ve Gauss-Jordan metotlarıyla. Matris özdeğer problemleri. Dik matrisler. Özvektörlerin dikliği. Mukavemet ve titreşim teorisinden uygulamalar. 5 Vektör cebri. Vektörlerde skaler, vektörel ve karma çarpım. 1. kısa sınav Vektör fonksiyonları. Serret-Frenet formülleri. Oskülatör düzlem. Eğrinin eğriliği ve burulması. Dinamikten uygulamalar. Uzayda doğru ve düzlem denklemlerinin çıkarılması. Çok bağımsız değişkenli fonksiyonlara giriş. İki bağımsız değişkenli fonksiyonlar. İki bağımsız değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik ve türev. Kısmi türevler. Eşseviye eğrileri. Teğet düzlem. İstasyoner noktalar. Kısmi ve tam diferansiyeller. Hata hesabında kullanılması. Gradyen tanımı. Doğrultu türevi. Parametreye göre türev. Kısıtlı ekstremum problemleri. Lagrange çarpanları metodu. 10 Ara Sınav + Ders Tekrarı 11 Kartezyen ve polar koordinatlarda iki katlı entegraller. Jakobyen. Farklı koordinat takımlarına geçiş. 12 Yüzey parçası alanının hesabı. Üç katlı entegraller ve uygulamaları Eğrisel entegraller. Yörüngeden bağımsızlık. Vektör alanları. Potansiyel fonksiyonu. Konservatif alanlar. Green teoremi. Diverjans ve rotasyonel. Vektör analizinde entegraller teoremler. Stokes ve Gauss- Ostrogradski teoremleri. 2. kısa sınav. TEK2004 Termodinamik (2-0-0) AKTS: 4 1. küçük sınav öncesi ders saatleri haricinde 2 saatlik uygulama Ara sınav öncesi ders saatleri haricinde 2 saatlik uygulama 2. küçük sınav öncesi ders saatleri haricinde 2 saatlik uygulama

16 1 Termodinamiğin Temel Kavramları, Termodinamik-Enerji-Isı Transferi, Sistemler, Sistem Özellikleri, Hal, Hal Değişimi, Çevrim, Denge,Termodinamik Koordinatlar, Termodinamiğin Sıfırıncı Kanunu 2 İç Enerji, Entalpi, Saf Madde, Fazlar, Kuruluk Derecesi, P-v-T Bağıntıları ve Diyagramları Mükemmel (ideal) Gazlar ve Mükemmel Gaz Denklemi, Sıkıştırılabilirlik Faktörü, Isı Geçişi, İş Kavramı 4 Sanki Dengeli Hal Değişiminde Hareketli Sınır İşi, Sanki Dengeli Hal Değişimlerinde İş İfadeleri, İş ve Isı Alışverişlerinin Karşılaştırılması 5 Termodinamiğin Birinci Kanunu (Kapalı Sistemler İçin) 6 Termodinamiğin İkinci Kanunu, Isı Makinası, Soğutma Makinası-Isı Pompası, İyilik Dereceleri, Tersinir Hal Değişimleri ve Tersinmezliğin Nedenleri, Carnot Çevrimi 7 Kelvin-Planck İfadesi, Clausius İfadesi, Entropi, Entropinin Artış İlkesi, Saf Maddelerin Entropi Değişimleri, Mükemmel Gazların Entropi Değişimleri 8 Arasınav 9 Açık Sistem Analizi, Sürekli Akışlı Sürekli Açık Sistemler, Düzgün Akışlı Dengeli Açık Sistemler 10 Türbinler, Kompresörler, Lüleler, Pompalar, Kısılma Olayı, Doldurma ve Boşaltma İşlemleri 11 Rankine Çevrimi, Mekanik Sıkıştırmalı Buhar Çevrimi 12 Kuru Hava, Nemli Hava, Özgül Nem, İzafi Nem, Çiğ Noktası Sıcaklığı, Adyabatik Doyma Sıcaklığı, Yaş ve Kuru Termometre Sıcaklığı, Evaporatif Soğutma 1 Termodinamiğin Birinci Kanununun İklimlendirme Sistemlerine Uygulanması, Isıtma, Soğutma, Nem Alma ve Nemlendirme İşlemleri 14 Psikrometrik Diyagram ve Psikrometrik Diyagram Üzerinde Isıtma, Soğutma, Nem Alma ve Nemlendirme İşlemleri TEK2008 Örmecilik Esasları (2-0-0) AKTS: 4 1 Örmeciliğin tanımı, sınıflandırılması. Örme kumaşların kullanım alanları 2 Temel örme elemanları (İğne, platin, kam) Temel örgü elemanları (İlmek, askı, atlama). 4 Örmecilik terimleri 5 Örme makinelerinde ilmek oluşumu-i 6 Örme makinelerinde ilmek oluşumu-ii 7 Atkılı örme makinelerinin sınıflandırılması 8 Atkılı örmede temel örgü yapıları ve özellikleri-i 9 Atkılı örmede temel örgü yapıları ve özellikleri-ii 10 Ara sınav-soruların tartışılması 11 Atkılı örmede temel örgü yapıları ve özellikleri-iii 12 Çözgülü örmede temel örme ve örgü elemanları. Çözgülü örme makinelerinin sınıflandırılması 1 Çözgülü örmede temel örgü yapıları ve özellikleri 14 Örme kumaş kalitesi TEK2012 Konfeksiyona Giriş (2-0-0) AKTS: 4 1 Türkiye de hazır giyim endüstrisinin gelişimi, konfeksiyon işletmelerinin yapısı ve kısımları. 2 Tasarım ve model hazırlama, kalıp hazırlama, giysilerin beden ölçüleri Kesimhanede iş akışı, konfeksiyona gelen kumaşlarda yapılan kontroller, kesim yerleşim planının hazırlanması

17 Grafik çiziminde dikkat edilecek noktalar, kumaş serme yöntemleri, serim işleminde dikkat 4 edilecek noktalar, serim makinaları 5 Kesim işlemi ve kesim makinaları 6 Modern kesim otomatları 7 Dikiş parametreleri, temel dikiş sınıfları Dikiş özellikleri 8 Ara Sınav 9 Dikim teknikleri ve özellikleri 10 Dikiş iplikleri ve özellikleri 11 Dikiş makinalarının yapı biçimleri, dikiş makinası iğneleri 12 Dikiş makinası kavrayıcıları, 1 Transport mekanizmaları, baskı ayakları ve dikiş makinalarında otomasyon Giysilere form verme işlemleri, ütüleme işlemi ve özellikleri, ütü ve pres tipleri, son kontrol 14 işlemleri ve paketleme TEK2016 Tekstil Terbiyesine Giriş (2-0-0) AKTS: Terbiyeye giriş 2.Tekstil terbiyesinde temel işlemler 2 1.Çektirme yöntemine göre aplikasyon 2.Emdirme yöntemine göre aplikasyon 1.Az flotte aplikasyon teknikleri 2.Köpükle aplikasyon.sürme(kaplama) 4. Püskürtme 5.Aktarma 4 1.Maksimum aplikasyon teknikleri 5 1.Kumaş boyama makinaları 2.Haspeller.Jigerler 6 1.Levent boyama makinaları 2.Jet boyama makinaları 7 1.Fulardlar 2.Yarı sürekli sistemler/pad-batch 8 Ara Sınav 9 1.Pad-Roll 2.Pad-Jig 10 1.Buharlayıcılar 2.Pad-Steam metodu 11 1.Önkurutma yöntemi ve makineleri 2.Sıkma.Santrifüjleme 4.Emme 12 1.Konveksiyon kurutmanın esasları 2.Gergefli kurutucular 1.Taşıma bantlı kurutucular 2.Hot flue ve askılı kurutucular.kontakt kurutucular 1 4.Radyasyon kurutucular 14 1.Yıkamanın mekanizması 2.Halat yıkama makinaları.açık en yıkama makinaları TEK2020 İstatistik (2-0-0) AKTS: 4 1 İstatistiğe Giriş ve Tanımlar 2 Veri Toplama ve Sunumu Merkezi Eğilim Ölçüleri 4 Değişkenlik Ölçütleri 5 İhtimal Dağılımları ve Uygulamalar 6 Basit Örnekleme Teorisi 7 İstatistiki Tahmin Teorisi 8 İstatistiki Karar Teorisi, Hipotez ve Anlamlılık Testleri Tek Yığınlı 9 Yıliçi Sınavı 10 İstatistiki Karar Teorisi, Hipotez ve Anlamlılık Testleri Çift Yığınlı 11 Regrasyon Analizi 12 Korelasyon Analizi 1 Varyans Analizi Parametrik 14 Varyans Analizi Nonparametrik

18 TEK2024 Dinamik (2-0-0) AKTS: 1 Mühendislik Mekaniğinin Konusu, Maddesel Noktanın Kinematiği, Maddesel Noktanın Doğrusal hareketi. 2 Genel Eğrisel Hareket. Eğrisel Hareket : Kartezyen Bileşenler. Birden Fazla Maddesel Noktanın Bağımlı Hareketi. 4 Newton Kanunları. Newton Çekim Kanunu. Çekim ve Eylemsizlik Kütleleri. Hareket Denklemleri. Maddesel Noktalar Sistemi İçin Hareket Denklemi. 5 Hareket Denklemleri : Kartezyen Bileşenler. Parçacık Dinamiğinde Çözüm Stratejisi 6 Hareket Denklemleri : Kartezyen Bileşenler. Parçacık Dinamiğinde Çözüm Stratejisi. (Devam) 7 İş ve Enerji Prensibi. Maddesel Noktalar Sistemi İçin İş ve Enerji Prensibi 8 İş ve Enerji Prensibi. Maddesel Noktalar Sistemi İçin İş ve Enerji Prensibi. Güç ve Verim. (Devam) 9 Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji. Enerjinin Korunumu. 10 İmpuls ve Momentum Yöntemi. Maddesel Noktalar Sistemi İçin Lineer İmpuls Momentum İlkesi. 11 Maddesel Noktalar Sistemi İçin Lineer Momentumun Korunumu. 12 Rijit Cismin Hareketi. Ötelenme. Sabit Bir Eksen etrafında Dönme. 1 Genel Mutlak Düzlemsel hareket. Genel Düzlemsel hareket. 14 Genel Düzlemsel hareket (devam). Ani Dönme merkezi. AIT202 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi III (Nutuk) (2-0-0) AKTS: 2 1 Atatürk'ün Düşünce Dünyasını Etkileyen Süreç ve Etmenler 2 Büyük Söylev Üzerine Ulusal Direnişin Örgütlenmesi 4 İstanbul Hükümetlerinin İhaneti 5 Ulusal Direnişin Ankara'da Toplanması 6 Ulusal Bağımsızlık Savaşı 7 Büyük Utku ve Onurlu Barış 8 Cumhuriyetin İlanı / ARASINAV Arasındaki Siyasal Devrimler 10 Atatürk'ün Ulusal Egemenlik ve Hukuk Konusundaki Demeçleri 11 Atatürk'ün Ekonomi Konusundaki Demeçleri 12 Atatürk'ün Eğitim ve Bilim, Konularındaki Demeçleri 1 Atatürk'ün Kültür ve Sanat Konularındaki Demeçleri 14 Atatürk'ün Dış Politika Konusundaki Demeçleri / FİNAL 5. YARIYIL TEK00 Makine Elemanları (2-0-0) AKTS: 1 Makine elemanlarının tanımı, sınıflandırılması, mühendislikte tasarım 2 Sürekli mukavemet ve yorulma, Makine tasarımı ve imalatında malzeme seçimi Miller ve akslar (malzeme ve şekillendirme esasları, hesap yöntemleri, konstrüksiyon için tavsiyeler, sayısal uygulamalar) 4 Bağlama elemanlarının tanımlanması, sınıflandırılması, seçimi; kaynak, lehim ve yapıştırma bağlantılarının esasları, hesap yöntemleri ve sayısal uygulamalar 5 Perçin bağlantıları (Tasarım esasları ve boyutlandırma, hesap yöntemleri ve sayısal uygulamalar)

19 6 Mil-göbek bağlantıları (Bağlantı şekilleri, kamalı bağlantıların tanımlanması ve sınıflandırılması, hesap yöntemleri ve sayısal uygulamalar) 7 Cıvata-somun bağlantıları (Genel kavramlar, standart vidalar, vidalı bağlama elemanları, hesap yöntemleri). 8 Dönem içi sınavı 9 Triboloji (Sürtünme, aşınma, yağlama ve yağlayıcılar, sayısal uygulamalar) Yağlama teorisi ve kaymalı yataklar (Genel bilgiler ve yatak tipleri, yatak malzemeleri, 10 hidrodinamik yağlama teorisi, kaymalı eksenel yataklar, radyal kaymalı yataklar, sayısal uygulamalar) 11 Rulmanlı yataklar (Tanım ve sınıflandırma, rulmanlı yatak çeşitleri, rulmanlı yatak hesabı, malzeme ve rulman boyut serileri, konstrüksiyon ve montaj esasları, sayısal uygulamalar) 12 Kavramalar (Genel bilgiler ve sınıflandırma, çözülemeyen kavramalar, çözünebilenbağlanabilen kavramalar) 1 Düz kayış-kasnak mekanizmaları, V-kayış kasnak mekanizmaları çalışma esaslarını ve malzemelerini bilir, sayısal uygulamalar yapar Dişli çarklar (Dişli çarkların sınıflandırılması, genel dişli kanunu, yüzey ve diş şekilleri, 14 dişli çark imal yöntemleri, kavramlar ve önemli boyutlar, dişli çarkların malzemeleri, dişli toleransları ve kaliteleri, silindirik düz dişliler, silindirik helisel dişliler, düz konik dişliler, sonsuz vida. TEK071 Örme Teknolojisi (2-1-0) AKTS: 4 1 Atkılı örmecilikte örgü türetimi ve desenlendirme yöntemleri VCD lerin izlenmesi 2 Düz örme makineleri ve bu makinelerde üretilen ürünler Örme kumaş analizi uygulaması Düz örme makineleri-i El örgü makinesinde kumaş üretimi 4 Düz örme makineleri-ii Laboratuardaki düz örme makinelerinin incelemesi 5 Düz örme makinelerinde uygulanan desenlendirme yöntemleri-i El örgü makinesinde kumaş üretimi 6 Düz örme makinelerinde uygulanan desenlendirme yöntemleri-ii Örme kumaş analizi uygulaması 7 Düz örme makinelerinde uygulanan desenlendirme yöntemleri-iii Örme kumaş analizi uygulaması 8 Yuvarlak örme makineleri-i Laboratuardaki yuvarlak örme makinelerinin incelemesi 9 Yuvarlak örme makineleri-ii El örgü makinesinde kumaş üretimi 10 Ara Sınav-Sınav sorularının tartışılması Sınav sorularının tartışılması 11 Yuvarlak örme makinelerinde uygulanan desenlendirme yöntemleri-i Örme kumaş analizi uygulaması 12 Yuvarlak örme makinelerinde uygulanan desenlendirme yöntemleri-ii Örme kumaş analizi uygulaması 1 Yuvarlak örme makinelerinde uygulanan desenlendirme yöntemleri-iii Örme kumaş analizi uygulaması 14 Örme kumaş kalitesi. Atkı örmeciliğinde üretim hesabı Örme kumaş analizi uygulaması TEK07 İplik Teknolojisi I (2-1-0) AKTS: 4 1 Genel bilgi Giriş İlgili animasyon ve video gösterimi 2 Pamuk lif özelliklerinin pamuk iplikçiliğindeki önemi İlgili animasyon ve video gösterimi Pamuk lif özelliklerinin pamuk iplikçiliğindeki önemi İlgili animasyon ve video gösterimi 4 Harman hallaç dairesi I İlgili animasyon ve video gösterimi 5 Harman hallaç dairesi II İlgili animasyon ve video gösterimi 6 Tarak makinesi I İlgili animasyon ve video gösterimi 7 Tarak makinesi II İlgili animasyon ve video gösterimi 8 Cer makinesi I İlgili animasyon ve video gösterimi 9 ARA SINAV- Cer makinesi II İlgili animasyon ve video gösterimi 10 Fitil makinesi İlgili animasyon ve video gösterimi 11 Ring iplik makinesi İlgili animasyon ve video gösterimi

20 Karde pamuk iplik makinalarındaki teknolojik yenilikler ve Ödev Sunumları Karde pamuk iplik makinalarındaki teknolojik yenilikler ve Ödev Sunumları Karde pamuk iplik makinalarındaki teknolojik yenilikler ve Ödev Sunumları Ödev sunumları Ödev sunumları Ödev sunumları TEK075 Ön Terbiye (2-0-1) AKTS: Tanışma/Öğrenci Görüşme Saatlerinin Belirlenmesi 2.İzlenecek Kaynakların Tanıtımı.Dersi İşleme Yönteminin Açıklanması 4.Değerlendirme Yönteminin İzahı Ve Ödevlerin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 5.Ön Terbiyenin Grupların oluşturulması Önemi Ve Yetersiz Ön Terbiyeden Kaynaklanan Hatalar 2 1.Pamuğun Temel Ön Terbiye İşlemleri 2.Hav Yakma.Haşıl Sökme Basit hesaplamalar 1.Hidrofilleştirme 2.Hipoklorit Ağartması.Hipokloritin Kimyasal Reaksiyonları 4.Selülozun Oksidasyonu 5.Prosesler Basit hesaplamalar 4 1.Sodyum Klorit Ağartması 2.Klordioksit Ve Klorun Kimyasal Reaksiyonları.Klorit Çözeltilerinin Aktivasyonu 4.Fonksiyonel Gruplar 5.Prosesler Pamuktan haşıl sökme 5 1.Hidrojenperoksit Ağartması 2.Hidrojen Peroksitin Dekompozisyonu.Pamuğun Pamuğun yağ ve kirden Oksidasyonu 4.Peroksitin Stabilizasyonu Ve Aktivasyonu 5.Prosesler arındırılması 6 1.Ön Terbiyede Rasyonalizasyon 2.Haşıl Sökme- Bazik İşlem Kombinasyonları Pamuğun ağartılması.bazik İşlem- Ağartma Kombinasyonları 4.Haşıl Sökme-Ağartma (hypo) Kombinasyonları 7 1.Merserizasyon 2.Merserizasyonda Meydana Gelen Reaksiyonlar.Merserize Makineleri 4.Fiziksel Beyazlatma Ajanları Pamuğun ağartılması (peroksit) 8 Ara Sınav Sınav 9 1.Yün Liflerinin Terbiyesi 2.Yapak Ve Yünlü Mamullerin Yıkanması Pamuğun kombine ön.karbonizasyon 4.Yünlü Mamullerin Ağartılması terbiyesi 10 1.Dinkleme 2.Krablama.Dekatür 4.Presleme 5.Şardonlama Ön terbiye edilmiş pamuğun testleri 11 6.İpek Liflerinin Terbiyesi 7.Serizinin Uzaklaştırılması 8.Ağartma 9.İpek Liflerinin şarjı Yünün yıkanması 12 1.Viskon Liflerinin Terbiyesi 2.Asetat Liflerinin Terbiyesi Yünün ağartılması 1.Poliester Liflerinin Ön Terbiyesi 4.Haşıl Sökme-Yıkama 5.Oligomer Sorunu Ve Kostikleme 6.Termofiksaj 7.Ağartma Ve Optik Beyazlatma Polyesterin yıkanması 14 1.Poliamid Liflerinin Terbiyesi 2.Yıkama, Isıl Fiksaj,Ağartma,Optik Beyazlatma.Akrilik Liflerinin Terbiyesi 4.Yıkama, Ağartma, Optik Polyesterin ağartılması TEK079 Konfeksiyona Giriş (2-0-0) AKTS: 1 Türkiye de hazır giyim endüstrisinin gelişimi, konfeksiyon işletmelerinin yapısı ve kısımları. 2 Tasarım ve model hazırlama, kalıp hazırlama, giysilerin beden ölçüleri Kesimhanede iş akışı, konfeksiyona gelen kumaşlarda yapılan kontroller, kesim yerleşim planının hazırlanması 4 Grafik çiziminde dikkat edilecek noktalar, kumaş serme yöntemleri, serim işleminde dikkat edilecek noktalar, serim makinaları 5 Kesim işlemi ve kesim makinaları 6 Modern kesim otomatları 7 Dikiş parametreleri, temel dikiş sınıfları 8 Dikiş özellikleri Ara Sınav 9 Dikim teknikleri ve özellikleri 10 Dikiş iplikleri ve özellikleri

21 11 Dikiş makinalarının yapı biçimleri, dikiş makinası iğneleri 12 Dikiş makinası kavrayıcıları, 1 Transport mekanizmaları, baskı ayakları ve dikiş makinalarında otomasyon 14 Giysilere form verme işlemleri, ütüleme işlemi ve özellikleri, ütü ve pres tipleri, son kontrol işlemleri ve paketleme TEK081 Sayısal Analiz (2-0-0) AKTS: 1 Sayısal n anlamı ve önemi. Hata ve hata kaynakları 2 Lineer denklem sistemleri, Direkt yöntemler: Gauss Eliminasyonu,Gauss-Jordan Yöntemi, Iteratif Yöntemler: Basit iterasyon, Gauss-Seidal ve SOR yöntemleri 4 Lineer denklem sistemlerinin nün varlığı ve tekliği. Nonlineer denklemlerin sayısal. Lineer interpolasyon. 5 Basit iterasyon ve Newton-Raphson yöntemleri. Quiz 1 6 Nonlineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. 7 Sonlu farklar, sonlu fark tabloları. İnterpolasyon polinomları 8 Lagrange polinomu, spline interpolasyon 9 Sayısal türev. İleri, geri ve merkezi fark türev formülleri. İnterpolasyon polinomlarının türevleri. 10 Arasınav 11 Sayısal integrasyon. Newton-Cotes integrasyon formülleri. Çok katlı integraller. Improper integraller. 12 Adi Diferansiyel Denklemler. Başlangıç ve sınır değer problemleri. Tek adımlı yöntemler: Taylor serisi ile çözüm. 1 Euler ve düzeltilmiş Euler yöntemleri, Runge-Kutta yöntemleri, Quiz 2 14 Yüksek mertebeden adi diferansiyel denklemler ve diferansiyel denklem sistemleri. TEK08 Teknik Yazım (2-0-0) AKTS: 1 Bilimsel ve teknik yazımın temelleri 2 Bilimsel yazının içeriği Bilimsel makale hazırlanması 4 Bilimsel makale hazırlanması 5 Bilimsel makale hazırlanması 6 Tarama değerlendirme makalesi yazımı 7 Konferans raporu yazımı 8 Tez yazımı 9 Sözlü sunum teknikleri 10 Arasınav 11 Bilimsel yazımda ahlak ve ahlak kuralları 12 Sunum teknikleri 1 Tarz ve yazım hataları, kısaltmalar 14 Sözlü makale sunumu 6. YARIYIL TEK002 Isı Transferi (-0-0) AKTS: 4 1 Is transferine giriş ve genel kavramların tanıtımı Kartezyen, silindirik ve küresel koordinat sistemlerinde ısı iletimi genel 2 denklemlerinin çıkarılması, başlangıç ve sınır şartlarının tanımlanması.

22 Sürekli rejimde bir boyutlu sistemler: Levha, silindirik ve küresel sistemler. İletim ve taşınımla ısı transferinde ısıl dirençler ve toplam ısı transferi katsayısının tanıtımı. Bir boyutlu sistemlerde elektrik benzeşim devreleri ile çözüm yöntemleri ve kompozit sistemler. İçinde enerji üretimi olan sistemler. Isı iletiminde geçici rejim problemleri. İçinde sıcaklık basamağı olmayan geçici 4 rejim problemler. Yüzeyinde taşınım direnci ihmal edilebilir düzlem duvar problemi. Yarı sonsuz katı problemi. Taşınım direnci ihmal edilemeyen bir boyutlu sistemler. İki ve üç boyutlu 5 sistemlerin geçici rejim çözümleri ve uygulamaları. 6 Kısa sınav. Taşınımla ısı transferi: Giriş, kütle, momentum ve enerji korunum 7 denklemlerinin çıkarılması. Taşınımla ısı transferinde temel parametrelerin tanıtımı. 8 Yüzeyler üzerinden zorlanmış taşınımla ısı transferi ve uygulamaları. 9 Ara sınav. 10 Boru ve kanallar içinde zorlanmış taşınımla ısı transferi ve uygulamaları. 11 Doğal taşınım ve uygulamaları. 12 Isı değiştiriciler: Tanıtım, sınıflandırmalar, performans parametreleri. 1 Isı değiştirici uygulamaları ve tasarım kriterleri. 14 Kısa sınav. TEK004 Akışkanlar Mekaniği (-0-0) AKTS: 4 1 Akışkanlar Mekaniği Tanımı ve Uygulama Alanları, Temel Kavramlar ve Boyutlar 2 Hız, Rotasyon, Viskozite, Yüzey Gerilmesi ve Buharlaşma Basıncı Gibi Temel Akışkan Özellikleri ve Akış Analizi Teknikleri Sıkıştırılabilir ve Sıkıştırılamaz Durgun Akışlarda Basınç Dengesi ve Ölçümü 4 Hidrostatik Basınç Kuvvetleri, Öteleme ve Dönme Hareketleri için Basınç Dağılımı 5 Sürtünmesiz Akışların Analizi 6 Sürtünmesiz Akışlarda Süreklilik, Momentum Denklemleri ve Reynolds Transport Teoremi 7 Sürtünmesiz Akışlarda Bernoulli Denklemi 8 Sürtünmesiz Akışlarda Enerji Denklemi 9 I. Ara Sınav 10 Sürtünmeli Akışların Analizi 11 Laminer Akışlar 12 Türbülanslı Akışlar 1 Boru Bağlantılarında Lokal kayıplar ve Çok Borulu Bağlantı Sistemleri 14 II. Ara Sınav TEK066 Dokuma Teknolojisi (2-1-0) AKTS: 4 1 Dersin tanıtımı. Dokuma kumaşın tanımlanması, dokumada örgü yapısı ve tezgah üzerinde kumaş oluşumu. Rehberli problem 2 Dokuma kumaşta renk ve örgü efektinin birlikte kullanımı. Rehberli problem Şekiller ve grafikler Dokuma makinelerinin teknik parametreleri ve dokuma makinelerinin üzerinde tefe sınıflandırılması. Tefe mekanizmaları. mekanizmalarının anlatımı 4 Atkı atma mekanizmaları: Mekikli, mekikçikli, kancalı atkı atma mekanizmaları Şekiller ve grafikler üzerinde atkı atma mekanizmalarının anlatımı

23 5 Atkı atma mekanizmaları: Hava jetli ve su jetli atkı atma mekanizmaları. Ağızlık açma mekanizmaları: Kamlı ağızlık açma mekanizmaları 6 Armürlü ve jakarlı ağızlık açma mekanizmaları. 7 Çözgü salma ve kumaş çekme mekanizmaları Ara sınav Çözgü salma ve kumaş çekme mekanizmaları (devamı) Dokuma laboratuarında tefe, atkı atma, ağızlık açma, çözgü salma ve kumaş çekme mekanizmalarının uygulamalı olarak anlatımı Karmaşık dokuma yapıları: Takviyeli kumaşların tasarımı, örgü, tahar ve armür raporlarının çizilmesi. Karmaşık dokuma yapıları: Çift katlı kumaşların tasarımı, örgü, tahar ve armür raporlarının çizilmesi Karmaşık dokuma yapıları: Çift katlı kumaşların tasarımı, örgü, tahar ve armür raporlarının çizilmesi (devamı) 2. Ara sınav Karmaşık dokuma yapıları: Çift katlı kumaşların tasarımı, örgü, tahar ve armür raporlarının çizilmesi (devamı) Karmaşık dokuma yapıları: Ekstra iplikli kumaşların tasarımı, örgü, tahar ve armür raporlarının çizilmesi Şekiller ve grafikler üzerinde atkı atma ve ağızlık açma mekanizmalarının anlatımı Şekiller ve grafikler üzerinde ağızlık açma mekanizmalarının anlatımı Şekiller ve grafikler üzerinde çözgü salma ve kumaş çekme mekanizmalarının anlatımı Şekiller ve grafikler üzerinde çözgü salma ve kumaş çekme mekanizmalarının anlatımı Dokuma laboratuarında tefe, atkı atma, ağızlık açma, çözgü salma ve kumaş çekme mekanizmalarının uygulamalı olarak anlatımı Rehberli problem Rehberli problem Rehberli problem Rehberli problem Rehberli problem TEK068 Boyama Teknolojisi (2-0-1) AKTS: 4 1 Boyama çözeltisi hesapları ve ph 2 Boyama açısından önemli lif ve boyarmadde özellikleri Haslık ve değerlendirilmesi Reaktif Boyama (Çektirme) 4 Genel boyama mekanizmaları Reaktif Boyama (Emdirme) 5 Adsorbsiyon izotermleri ve kinetik - denge Direkt Boyama 6 Selülozik mamullerin direkt boyarmaddelerle boyanması Küp Boyama 7 Selülozik mamullerin küp ve kükürt boyarmaddelerle boyanması Asit Boyama 8 Selülozik mamullerin reaktif boyarmaddelerle boyanması Dispers Boyama 9 Protein mamullerin asit, metal-kompleks, krom-mordan ve reaktif boyarmaddelerle Asit ve metalkompleks Boyama boyanması 10 Arasınav 11 Poliamid mamullerin asit ve metal-kompleks boyarmaddelerle boyanması Katyonik Boyama 12 Akrilik mamullerin bazik boyarmaddelerle boyanması 1 Poliester mamullerin dispers boyarmaddelerle boyanması 14 Temel renk bilgisi ve kullanımı TEK070 İplik Teknolojisi II (2-1-0) AKTS: 4

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri I.YARIYIL MAT183 Matematik I (4+0) 4 Lineer denklem sistemlerinin matriks dönüşümü ve Cramer metodu ile çözüm. Vektörel büyüklüklerin

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI ESM 1062 MATEMATİK-I (T:4,U:0, L:0, AKTS:5) Dersin İçeriği: Fonksiyonlar, ters fonksiyon, basit eğrilerin

Detaylı

II. YARIYIL IV. YARIYIL

II. YARIYIL IV. YARIYIL I. YARIYIL EK 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ I. YARIYIL AKTS 30 Kredi 22.5 II. YARIYIL AKTS 30 Kredi 22 Optik Kodu Dersin Adı T U K AKTS Opsiyon Optik Kodu Dersin Adı T U K AKTS Opsiyon 02010101

Detaylı

T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T. C. KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. YARIYIL 0202101 Matematik-I (4+0) Sayı sistemleri, geometrik

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005)

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005) 1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 025 1311 MATEMATİK I (4-2-0) 5 Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar / Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik / Türev Tanımı

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı

METALURJİ VE MALZEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

METALURJİ VE MALZEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ METALURJİ VE MALZEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇERİKLERİ KODU ADI DÖNEM TEORİ UYG KREDİ AKTS TRD 109 TÜRK DİLİ-I GÜZ 2 0 2 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690230011 0690150018 Bilgisayar Destekli Çizim I 1 3 0 0 3 3 690230012 0690150011 Fizik

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Genel Toplam T = 118 U =92 Toplam Saat = 210 Kredi = 164 ECTS = 240 1. YARIYIL Dersin Kodu Dersin Adı ve İçeriği Kredisi Seçmeli/Zorunlu

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4 DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Çevre Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Çevre Mühendisliğinin tarihsel gelişimi; Çevre korunması ve kirliliği; Çevre kirliliği kaynakları; Kirleticilerin

Detaylı

ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BĐRĐNCĐ YIL

ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BĐRĐNCĐ YIL ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BĐRĐNCĐ YIL I.YY Dersleri ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2-1) 0 Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş. DOS ve WINDOWS işletim

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM END 1105 İNGİLİZCE İLETİŞİM 4 0 6 Bu ders kapsamında etkili İngilizce iletişimin faydaları, yabancı dilde yazılı kaynakları anlama ve analiz edebilme, yabancı dilde ödev/rapor hazırlama,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) MAK 101 TEKNİK ÇİZİM (1-2) 2 AKTS: 5 Teknik resim çiziminde kullanılan

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri 1.Sınıf Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (2 0 0 2) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nün tanıtımı. Mühendislik mesleğinin

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL GMB 101 GENEL KİMYA 3+2 Madde ve Özellikleri, Atom ve atomun yapısı, periyodik tablo. Kimyasal Reaksiyonlar, Sıvılar,

Detaylı