KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE UYGULAMA YÖNTEMLERİ DR.BÜLENT ASLANHAN TOFAŞ İŞYERİ HEKİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE UYGULAMA YÖNTEMLERİ DR.BÜLENT ASLANHAN TOFAŞ İŞYERİ HEKİMİ"

Transkript

1 KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE UYGULAMA YÖNTEMLERİ DR.BÜLENT ASLANHAN TOFAŞ İŞYERİ HEKİMİ

2 ERGONOMİK ÇALIŞMA

3 NEDEN ERGONOMİ? KİMİN İÇİN ERGONOMİ?

4 1 den 9 a kadar bir rakam tutun

5 çarp Tuttuğunuz Sayıyı 9 la Çarpınız? X 9

6 topla Çıkan iki haneli rakamı toplayınız

7 yaz Çıkan sayıyı aklınızdan yazıyla yazınız

8 ülke Çıkan sayının ilk harfi ile Avrupa dan bir ülke tutunuz Bu ülkenin 4. harfiyle bir meslek düşünün

9 Şimdi İŞÇİLERİMİZİ düşünelim ve... toplantımıza başlayalım...

10 NEDEN ERGONOMİ? KİMİN İÇİN ERGONOMİ?

11 Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

12

13

14 Risk Etkenleri Tekrarlama Zorlayıcı güç verme Kötü postür Statik postür Titreşim Aydınlatma, ısı Kondisyon yetersizliği Sigara Cinsiyet İş memnuniyetsizliği Ağır iş yükü ve baskısı İş monotonluğu Yetersiz amir ve iş arkadaşı desteği Yetersiz iş organizasyonu

15 Özellikleri Etkileri Yaşama Sinsi gelişir İş yoğunluğu ve iş performansı ile ilişkilidir Engellilik yaratır Engellenebilir Kişi Ekonomi Tanı ve tedavi harcamaları İşgücü kaybı Sigorta tazminat ödemeleri

16 Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

17 Tekrarlayıcı hareketler ve sağlık çıktıları Sürekli Zamanın çoğu Zamanı n 3/4ü Zamanın yarısı Zamanı n 1/4 ü Hemen hemen hiçbir zaman Hiçbir zaman Boyun, omuz ve bacaklarda kas ağrıları Bel ağrısı

18 Dünyada Meslek ve iş ile İlgili Hastalıklar Kaynak : ILO

19 İşin sağlık üzerindeki etkisi İşin sağığa etkisi Bildirilen semptomlar Bel ağrısı Kas ağrıları Stres Yorgunluk İBaş ağrısı İrritabilite Anksiyete İşitme Solunum % 35 i iģlerinin sağlıklarını etkilediğini düģünüyor KĠSH, stres, yorgunluk en fazla bildirilen sağlık sorunları

20 Fiziksel riskler aynı ya da artışta.. Vibrasyon Gürültü Düşük ısı Duman, toz Kimyasal Radyasyon Ağrılı,yorucu Tekrarlayıcı soluma manipül. (kaynak..) duruş el, kol hrk.

21 KĠS

22 Sırt ağrısı Bayılma Stres Başağrısı Organlarda zayıflama Boyun ve sırt ağrıları AB Ülkelerinde İşyerlerinde sağlık sorunlarının yıllara göre dağılımı % % % % % % % % % 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,

23 AB Ülkelerinde Fiziksel Tehlikelere maruz kalan işçiler % % % % % % % % % % % Yoğun gürültü Ağrılı pozisyonlar Ağır yükler

24 KĠS Hastalıkları

25

26 2006 Hastalık Dağılım Tablosu TOFAŞ

27 2011 YILI HASTALIK DAĞILIM TABLOSU ÜRĠNER SĠS.HST., 383, 2% NÖRO-PSĠKĠATRĠK HST., 475, 2% METABOLĠK HST., 89, 0% CĠLT HST., 1907, 9% KR. HASTA KONT.; 3849; 15% KAS-ĠSKELET HST., 3374, 16% SOLUNUM SĠS.HST., 6897, 32% GĠS.HST., 1859, 9% KALP-DAMAR HST., 378, 2% GÖZ HST., 350, 2% KBB HST, 891, 4% AĞIZ-DĠġ HST., 767, 4% SOLUNUM SĠS.HST. KBB HST AĞIZ-DĠġ HST. GÖZ HST. KALP-DAMAR HST. GĠS.HST. KAS-ĠSKELET HST. CĠLT HST. ÜRĠNER SĠS.HST. NÖRO-PSĠKĠATRĠK HST. METABOLĠK HST. KRONĠK HASTA KONT.

28 İşgücü yaşlanıyor Düzensiz istihdam modelleri Düzensiz çalışma süreleri Uzaktan çalışma (teleiş) Gezici işyerleri

29 NEDEN ZORLANIYORUZ?

30 Ellerin başın üzerinde olması ya da dirseklerin omuzların üzerinde olması

31 Belin 30 den fazla eğilmesi

32 1.4.c Belın 30 Den Fazla Eğılmesı 1.4.d Koruyucusuz olarak Elleri ya da dizleri kullanmak

33 Vücuttan 30 cm uzaklıklara sıkça yapılan uzanma hareketlerinde

34 Çömelerek Çalışma Diz Çökerek Çalışma

35 Risk kaynağı : Bilek Bükerek çalışmak Bükülmüş bilekle çalışmak kavrama kuvvetini arttırır.

36 Tutması zor ya da şekilsiz olan yüklerin kaldırılması

37 TIE KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE BİR UYGULAMA YÖNTEMİ

38 Ergonomi Analiz ve İyileştirme Ekibi Üretim Çalışanları Temel Üretim Takımı Lideri Yalın Takım Lideri Operatör Teknik Destek İş Yeri Hekimi İş Güvenliği Uzmanı Sürekli İyileştirme Uzmanı Üretim Mühendisliği Uzmanı

39 Aktivite analizi için genel şema Operatörün özellikleri Çalışma koşulları Görev Aktivite Operatörün koşulları Sistemin koşulları

40 Bir gerçek iģ sahnesinin görev ve aktivite Ģeklinde tanımlanması Görev Yürüyen banttan tepsiyi alıyor Çöpleri boşaltıyor Çöpleri çöp kovasına atıyor Tepsiyi yerleştiriyor Tabakları bulaşık makinesine yerleştiriyor Aktivite Kollar uzatılmış Gövde rotasyon halinde Ellerle kavrıyor Kollar eğilmiş Gövde rotasyonda Kollar kaldırılmış Öne eğilmiş

41 MURI, MURA and MUDA nın Elimine Edilmesi Neden Çözüm Açıklama MURI Zor veya doğal olmayan operasyonlar Ergonomi çalışması Yapılan işi denemeden bu problem fark edilemez MURA Düzensiz hareket Standart operasyon tanımları Yapılan iş belirli bir süre takip edilmezse bu problem fark edilemez MUDA İsraf Katma değeri olmayan işlerin elimine edilmesi Doğru bir şekilde gözlem yapılırsa problem kolayca görülebilir

42 Ergonomi İyileştirme Hedefi YÖNTEM ÇÖZÜM HEDEF 1 MURİ Ergonomi sağlanması Mevcut ergonomi değerlerinin 15 puanın altına indirilmesi 2 MURA Standartlaştırma Görsel işlem kartlarının uygulanması. 3 MUDA Katma değeri olmayan işlerin elimine edilmesi. Katma değeri olmayan işlerde %30 iyileşme.

43 1- MURI (Ergonomik olmayan operasyonlar Yorgunluğa neden olan hareketler ve operasyonlar.. Güç gerektiren operasyonlar Doğal olmayan duruģ Dikkat gerektiren operasyonlar HoĢa gitmeyen operasyonlar Kas yorgunluğu Kötü duruş nedeniyle oluşan yorgunluk Ergonomi Zihinsel yorgunluk Duygusal yorgunluk

44 Ergonomi Analiz Akışı Operasyonun tüm vardiyalarda/farklı operatörler gözlemlenmesi 1.Seviye yük taşıma var mı? Evet Niosh ile analiz yapılması İyileştiril mesi gerekli mi? Evet İş Güvenliği, Kalite, Verimlilik olarak en uygun yöntemin belirlenmesi Operasyonun video ya çekilmesi Operasyonun işlem adımlarına bölünmesi Hayır Zorluk seviyesi 15 puan üzeri işlem adımı var mı? Evet Disiplinler arası bir ekip ile iyileştirme faaliyetinin planlanması Operasyonun vücut hareketlerinin seviyeleri ergonomi analizi yapılması Öğrenilen derslerin diğer operasyon, üretim hatlarına aktarılması Faaliyetin uygulanması ve sonuçların kontrolü

45 Ergonomi değerlendirme matrisi Belden eğilme Belin dönmesi Kolların çalıģma yüksekliği Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 > 30º 15º - 30º 0º - 15º > 45º 15º - 45º 0º - 15º Omuz Hiz. yüksek Omuz Hizası Bel Seviyesi Vücut Hareketleri ve Seviyeleri 9 kusurlu hareket Dizlerin bükülmesi/ gerilmesi Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 > 60º 30º - 60º 0º - 30º Dirseklerin döndürülmesi Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 > 180º 90º - 180º 0º - 90º Zorlanarak alma Parça/malzeme alma Kolların gerilerek alınabilmesi Kolayca alma ÇalıĢma alanı Yürüme TaĢıma Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 > 90º 45º - 90º 0º - 45º 10 adım yukarısı 5 9 adım arası 0 4 adım arası 5 Kg yukarısı 3-5 Kg arası 0-3 Kg arası

46 Operasyonun adımlarına göre değerlendirilmesi 10 15

47 Çalışma öncesi bir operasyonun analizi

48 Değerlendirme sonrası durum

49 Çalışma sonrası operasyon

50 Değerlendirme sonrası durum

51 Uygunsuz Çalışma Pozisyonlarını Düzeltmek Çalışma ve görme yüksekliklerini değiştirin İşi eğin ya da döndürün Platformlar kullanın Parçaları erişilebilir mesafelere getirin

52 İstenen Görüntü Seviye Puan Tüm Operasyon Adımları Seviyesi 15 den Küçük

53 İyileştirme Örnekleri ÖNCESİ SONRASI Kelepçe tabancası bir sonraki tonweyöre götürmek için yürüme yapılıyor. Tabanca koymak için aparat yapıldı ergonomik olmayan hareketler ortadan kaldırıldı.

54 İyileştirme Örnekleri ÖNCESİ SONRASI Far soketi far montajından sonra yapılmakta. Far soketi far montajından önce yapılarak ergonomi sağlandı.

55 İyileştirme Örnekleri Klima boruları karton kutuda gelmekte. Klima boruları t595 sehpaya alınarak ergonomi sağlandı.

56 Proses Tasarımı Sırasında Ergonomi

57 Proses Tasarımı Sırasında Ergonomi

58 Proses Tasarımı Sırasında Ergonomi

59 YENĠ BĠR TARĠF : KATMA DEĞERĠ OLMAYAN ĠġLER

60 Prosesteki hareketlerin kategorileri Katma değeri olan Kayıp Hareket iģ Katma değeri olmayan

61 Standart Operasyonlar STANDARTLAŞTIRILMIŞ ÇALIŞMA 0 HATA 0 İŞ KAZASI 0 İSRAF

62 Neden Standartlaştırma? A VARDIYASI B VARDIYASI C VARDIYASI ġanzuman YAĞ DOLUM TESĠSĠ ġanzuman YAĞ DOLUM TESĠSĠ ġanzuman YAĞ DOLUM TESĠSĠ ÇALIġMA SEHPASI ÇALIġMA SEHPASI ÇALIġMA SEHPASI 15m 19m 13m

63 Standart Operasyonlar Bir iģi en az israfla yapmanın yöntemi; En kaliteli En az maliyetli En güvenli ve ergonomik

64 Standart Operasyonlar Standartlaşma olmadığında Standartlaşma Değişkenlik Ne yapmalıyız?? Problemin ne olduğu anlaşılabilir

65 Sürekliliğin Sağlanması İçin Hazırlanan İşlem Kartı

66 ÇOK BASİT İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ

67 ÇOK BASİT İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ ÖNCESĠ SONRASI Mevcut operasyon yapılış hali Çalışma sonrası ergonomik çalışma hali

68 SONUÇ Hat içerisinde ergonomik iyileştirme yapılarak çalışanlar için ergonomi sağlandı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için önlem alınmış oldu. Pedenaların yapımı için 1,880 YTL ilave maliyet oluşmuştur.

69 İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ ÖNCESİ SONRASI Kasadan parça almak zor Kasalar sehpa ile yükseltildi

70 İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ ÖNCESİ SONRASI Kasadan parça almak zor Kasalar sehpa ile yükseltildi

71 İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ ÖNCESİ SONRASI Eski kasalar kirlenmeye müsaitti Tel kasalar ile kirlilik önlendi

72 İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ ÖNCESİ SONRASI Kaızen öncesi manuel klemp elle kapatılıyordu Kaızen sonrası klemp in otomatik olarak kapanması sağlandı

73 İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ ÖNCESİ SONRASI Parça aparattan zor çıkarıyordu Aparata asansör yapıldı

74 İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ ÖNCESİ SONRASI Yatay puntalar mevcut penseyle zor atılıyordu Penseye çember ve döner göbek eklendi

75 İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ ÖNCESİ SONRASI Sehpadan parça almak zor Sehpa yükseltildi

76 İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ ÖNCESİ SONRASI Döner aparat ergonomik değildi Aparat sabitlendi

77 NASIL YAPACAĞIZ? NERDEN BAŞLAMALI?

78 Çok uluslu bir iģletmenin çeģitli ülkelerdeki iģyeri sağlık birimlerinin etkinliklerinin, toplam çalıģma saatleri üzerinden yüzde dağılımı. (A) ĠĢletme içi, çok disiplinli hizmet; (B) Part time doktor, tam gün hemģire; (C) Part time doktor, ) part time hemģire; (D) Tam gün doktor; (E) Part time doktor. M.Bratveit et al. Occupational health services in a multinational company. Occup.Med. Vol.51, No.3, , 2001 Belçika (A) *Belçika (A) Ġngiltere (B) Fransa (B) Ġspanya (C) Macaristan (B) Türkiye (D) *Almanya (E) %0 %20 %40 %60 %80 %100 ĠĢle ilgisi olmayan hastalıklar için iyileģtirici hizmetler ĠĢle ilgili hastalıklar için iyileģtirici hizmetler ĠĢe giriģ bakıları ve periyodik bakılar ÇalıĢma ortamına yönelik etkinlikler Sağlık eğitimi / yaģam biçimi / sağlığın geliģtirilmesi

79 Etkili ergonomik yaklaşım 1. İşyerinde potansiyel kas-iskelet sistemi sorunlarını aramak (tekrarlı ve zorlayıcı çalışma gerektiren islerin saptanması veya kas iskelet sisteminde ağrı vb. şikayetlerin izlenmesi) 2. Problemi çözebilmek için çalışanların katkısını alan sorumlu bir yöneticilik anlayışı 3. Potansiyel kas-iskelet sistemi sorunlarını inceleyebilmek için eğitim vermek 4. İş analizleri, tıbbi kayıtlar, kaza ve yaralanma kayıtları gibi veri kaynaklarının özellikle sorunlu iş kolları için mutlaka veri toplanmalıdır

80 5. Hastalık ve sakatlığın önlenmesi için kas iskelet sistemi hastalıklarının taranması ve erken tedavisinin önemi işyeri sağlık birimi tarafından vurgulanmalı-uygulanmalıdır 6.. İşyerinde yeni işlem ve süreç değişikliği olduğu zaman Kas iskelet sistemi hastalıklarının risk faktörleri minimize edilmelidir. 7. Kas iskelet sistemi yaralanmalarını azaltıcı etkin tedbirlerin belirlenmesi ve daha önce kurulmuş sistemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi

81 TEŞEKKÜRLER

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MONTAJ HATTINDA ERGONOMİK RİSK UNSURLARININ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MONTAJ HATTINDA ERGONOMİK RİSK UNSURLARININ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MONTAJ HATTINDA ERGONOMİK RİSK UNSURLARININ İNCELENMESİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Uzmanlık

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ERGONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ERGONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ERGONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Doktora Tezi Araştırma Görevlisi Arzu İLÇE DANIŞMAN Prof. Dr. Alev DIRAMALI İZMİR 2007 II ÖNSÖZ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Mahmut YALÇIN RİSK DEĞERLENDİRME İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki

Detaylı

BUSİAD SANAYİDE ERGONOMİ UYGULAMALARI 8 MAYIS 2013 AYHAN TEMİZÖZ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE BÖLÜMÜ MÜDÜR YRD. DR. BERNA HANAĞASI İŞYERİ HEKİMİ

BUSİAD SANAYİDE ERGONOMİ UYGULAMALARI 8 MAYIS 2013 AYHAN TEMİZÖZ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE BÖLÜMÜ MÜDÜR YRD. DR. BERNA HANAĞASI İŞYERİ HEKİMİ BUSİAD SANAYİDE ERGONOMİ UYGULAMALARI 8 MAYIS 2013 AYHAN TEMİZÖZ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE BÖLÜMÜ MÜDÜR YRD. DR. BERNA HANAĞASI İŞYERİ HEKİMİ İÇERİK Honda Tarihçesi Honda Türkiye A.Ş. Ergonomi Sistemi ve Uygulamaları

Detaylı

3T RD san. 3T İmalat Sanayii için Risk Değerlendirmesi. KULLANICI EL KİTABI Sürüm 2.1 (12.07.2011)

3T RD san. 3T İmalat Sanayii için Risk Değerlendirmesi. KULLANICI EL KİTABI Sürüm 2.1 (12.07.2011) 3T RD san 3T İmalat Sanayii için Risk Değerlendirmesi KULLANICI EL KİTABI Sürüm 2.1 (12.07.2011) Bu rehber, 3T Results Ltd., Finlandiya tarafından verilen izin uyarınca geliştirilmiş ve yayınlanmıştır.

Detaylı

ELLE KALDIRMA ve TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

ELLE KALDIRMA ve TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ELLE KALDIRMA ve TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Öğrenim Hedefleri Elle kaldırma ve taşıma işlerinden kaynaklanabilecek İSG riskleri, Alınması gereken önlemler, Doğru kaldırma ve taşıma yöntemleri,

Detaylı

Ergonominin Amacı ve Goodyear Ergonomi Ekip Çalışmaları. Goodyear İzmit İş Güvenliği ve Çevre Bölümü

Ergonominin Amacı ve Goodyear Ergonomi Ekip Çalışmaları. Goodyear İzmit İş Güvenliği ve Çevre Bölümü Ergonominin Amacı ve Goodyear Ergonomi Ekip Çalışmaları Gönül YÜZBEY İş Güvenliği i ve Çevre MüdürüM ŞİRKET HAKKINDA 1898 de A.B.D nin Ohio eyaletinin Akron kentinde kuruldu. İsmini, vulkanizasyon işlemini

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Amaç Risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Risk değerlendirmesinin temeli,

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Amaç Katılımcıların, risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrenme Hedefleri

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Mermer Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Herkes İçindir!

İş Sağlığı ve Güvenliği Herkes İçindir! İş Sağlığı ve Güvenliği Herkes İçindir! Sizin için de önemlidir; İşiniz için de Risk değerlendirme esasları 2 RISK DEĞERLENDIRME ESASLARI I TEMEL BILGILER & RİSK DEĞERLENDİRMESİ - GENEL TEMEL BILGILER

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Kömür

MADEN SEKTÖRÜ : Kömür KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Kömür Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

METAL SEKTÖRÜ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI

METAL SEKTÖRÜ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜ RİSK ANALİZİ ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Fatma ARSLANTAŞ 131101466 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr. Gönül KUNT KANDEMİR

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ GENEL TANIM TRA1(Erzurum/Erzincan/Bayburt) bölgesindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitim

Detaylı

SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve İSG ÖLÇÜMLERİ. Mayıs 2015

SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve İSG ÖLÇÜMLERİ. Mayıs 2015 SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve İSG ÖLÇÜMLERİ Mayıs 2015 SRD Amaç & 02 Kapsam 01 Sağlık Emniyet Çevre Politikası 04 SRD Çıktıları SRD 4 03 Adımı Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Politikası SEÇ Değerlerimiz

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ HAYATİ TEHLİKE TESPİTİNDE İŞİN DURDURULMASI Hayati tehlike tespitinde bu tehlike giderilinceye kadar bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DEMİRYOLU ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DEMİRYOLU ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DEMİRYOLU ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VAGON BAKIM ONARIM ATÖLYESİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

OFİS GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ERGONOMİ TEKNOLOJİSİ: KAIROS, ÖRNEK UYGULAMA

OFİS GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ERGONOMİ TEKNOLOJİSİ: KAIROS, ÖRNEK UYGULAMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 19, No 1, 37-41, 2004 Vol 19, No 1, 37-41, 2004 OFİS GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ERGONOMİ TEKNOLOJİSİ: KAIROS, ÖRNEK

Detaylı

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İSG

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İSG EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İSG Amaç Ekranlı Araçlarla yapılan çalışmalarda İSG hakkında bilgi edinmek. Öğrenim Hedefleri Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanabilecek İSG riskleri, Alınması

Detaylı

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bu sayıda 4 20 ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASINDA HOLİSTİK TÜMELCİ YAKLAŞIM Prof.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR

RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR RİSK ANALİZİ VE UYGULAMALAR RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Amaç: Risk değerlendirme ve yönetimi ile ilgili kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ VE LÜLEBURGAZ 82. YIL DEVLET HASTANELERİNDE

Detaylı

OHSAS 18001 KAPSAMINDA FMEA UYGULAMASI IN THE OHSAS 18001 CONTENTS FMEA APLICATION

OHSAS 18001 KAPSAMINDA FMEA UYGULAMASI IN THE OHSAS 18001 CONTENTS FMEA APLICATION Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2010 (53-68) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 1, 2010 (53-68) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ YOZGAT İL TEMSİLCİLİĞİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ YOZGAT İL TEMSİLCİLİĞİ 1 2 3 1982 Anayasamızın 2. maddesinde T. C. Devleti sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda sosyal devlet işyerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlama amacı sosyal devlet anlayışından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

TPM Nedir? TPM metodolojisinin özelliği; TPM uygulamalarının başlıca amaçları;

TPM Nedir? TPM metodolojisinin özelliği; TPM uygulamalarının başlıca amaçları; TPM Nedir? Sanayi kuruluşlarımızın rekabet güçlerini artırarak gerek ulusal, gerekse uluslararası pazarlarda başarılı olabilmeleri için topyekün ve hızlı gelişmeleri gereklidir. Bu gelişmeler fabrika sahasından

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Sertaç ALAN 131101326 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı