T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 46. GRUP: İNŞT TEKNİSYENİ 5 RLIK 2009 Saat:10.00 İKKT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumluları- na başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. EVP KÂĞII İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. evap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kul- lanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.. evaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yan- lış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KOLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. ört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.. evaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. ŞLYINIZ ENİLMEEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 İNŞT TEKNİSYENİ 2 1. cot g( a). ^1- cos ^ahh ifadesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir? ) Sin(α) ) os(α) ) Tan(α) ) otg(α) 2. Şekildeki karesinin bir kenarının uzunluğu a, [E] ile [EF] arasındaki açı 90 ve E = E dir. una göre F uzunluğunun a cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? E ) a/2 ) a/4 ) a/4 ) a/. y=x 2 +1 parabolü ile y=2x doğrusunun kesişme noktasının (x,y) koordinat ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? ) (0,-1) ) (0,1) ) (2,5) ) (1,2) 4. Yarıçapı 2 cm ve merkezi O olan bir dairenin içerisine 60 lik bir açı ile oluşturulan O üçgeni şekilde gösterildiği gibi yerleştirilmiştir. una göre taralı alanı (π) türünden kaçtır? F r 60 r=2cm O ) - 2r/ ) 2r / + ) 2r/ - ) 2r/ 5. eton kıvamı seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri dikkate alınmaz? I- onatı sıklığı ve kalıp ölçüleri II- etonun döküleceği yer ve işçilik III- ina yüksekliği ve kat adedi 6. şağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? I- Tesviye betonu dökümünde kabul edilen en az beton kalınlığı 2.5 cm olmalıdır. II- Geniş sahalarda dökülen tesviye betonu dökümü esnasında boş kalan anoların beton ile doldurulması gereken zaman 1-2 gündür. III- Normal hortum terazisi ile ölçü alınırken yerden yaklaşık olarak 1.0 m kaldırılıp ölçü alınmalıdır. ) Yalnız I ) I - II ) I - II - III ) II - III 7. şağıdakilerden hangisi veya hangileri şantiye ortamında yapılan kaynaklı montajın sakıncalarındandır? I- Montajın imalatı hızlı olur. II- İmalat kalitesinde standardı korumak zordur. III- Montaj için uygun hava koşulları gerekir. ) Yalnız II ) Yalnız III ) I - II - III ) II - III 8. Çimento ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Çimento kalitesini test etmek için kullanılan sabit ve hareketli olan araçlara numune alma araçları ) Çimento deney numune miktarı deneylerin 1 defa yapılmasına yetecek miktarda olmalıdır. ) ökme çimentodan numune alırken alt ve üst tabakalardan numune alınmalıdır. ) Numune genellikle 0 nin üzerinde muhafaza edilmelidir. 9. Çimento ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Numune alma araçlarının elle veya motorla kumanda edilebilen özellikleri vardır. ) Çimento numunelerinin saklandığı kaba numune biriktirme kapları ) Malzeme miktarını, süresini ve ısısını ölçmek için kullanılan aletlere ölçü aletleri ) Numunesi yapılacak olan çimentoların elenmesinde terazi kullanılır. ) Yalnız I ) Yalnız II ) Yalnız III ) I - III 2

3 İNŞT TEKNİSYENİ 10. PV kapı ve pencere kasa ve kanatlarının mukavemetini arttırmak ve kanat kasa bağlantılarını sağlamak üzere aşağıdaki profillerden hangisi kullanılmalıdır? ) Orta kayıt profi li ) Kanat profi li ) Kasa profi li ) Kutu profi li 11. şağıdakilerden hangisi kereste çeşitlerinden ) Kadron ) Kiriş ) Kalas ) Tomruk 12. şağıdakilerden hangisi kereste istifleme ile ilgili olarak yanlıştır? ) İstif yeri düzgün ve kuru olmalıdır. ) İstifl emede kapalı mekanlar tercih edilmelidir. ) İstif yerinde hava akımı tamamen engellenmelidir. ) İstif yerinin sundurma biçiminde örtülü olması gerekir. 1. şağıdakilerden hangisi veya hangileri ahşap doğramalarda kullanılan kereste çeşitlerindendir? I- Sarı Çam II- Köknar III- Sibirya Çamı ) Yalnız I ) Yalnız II ) I - II ) I - II - III 14. hşap parçalarda baş kesme, kavisli kesme işlerinde kullanılan elektrikli testereye ne ad verilir? ) El tepsi testere ) El dekopaj testeresi ) El Frezesi ) El planya makinesi 15. şağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Tomruk biçme işlerinde 100, 110 cm kasnak çaplı şerit testere makineleri kullanılır. ) Gönye, açı ölçme, markalama ve kontrol etme işlerinde kullanılır. ) aire testereler kullanılırken bıçak yüksekliği, kesilmek istenen parçadan çok yukarıda olmalıdır. ) Planya makinesinde 0 cm den küçük parçalar işlenmelidir. 16. şağıdakilerden hangisi veya hangileri ahşap bölme duvar doğrama elemanlarını birleştirme elemanı olarak kullanılır? I- Kavelalar II- Vidalar III- ğaç tutkalı IV- Çivi ) II - IV ) I - III - IV ) II - III - IV ) I - II - III - IV 17. şağıdakilerden hangisi iki basamak arasında kalan dikey ahşap tahtaya verilen addır? ) Sahanlık ) Seren ) Rıht ) Limonluk 18. şağıdaki aksesuarlardan hangileri pencerelerde kullanılmaktadır? I- Menteşe II- Kol III- Kilit IV- ürbün ) II - III ) I - II ) I - II - III ) I - II - III - IV 19. Kapı montajı sırasında pervaz altlarında silikon kullanılmasının amacı nedir? ) Estetik görünüm elde etmek ) Su yalıtımı sağlamak ) Sağlamlaştırmak ) oşluğu kapamak 20. şağıdakilerden hangisi ahşap pencere montajı için yanlıştır? ) Kanat menteşesi markalama yapılmadan takılabilir. ) Menteşe yuvaları menteşe açma kalemiyle açılmaz. ) Kilit yuvasını açmak için yatay matkap kullanılabilir. ) Kilit yeri kanatın ortasında olacak şekilde açılır.

4 İNŞT TEKNİSYENİ 21. şağıdakilerden hangileri doğrudur? I- razinin topoğrafik durumu haritada eş yükseklik eğrileri ile gösterilir. II- Eş yükseklik eğrileri yükseklikleri eşit olan arazi noktalarının yatay bir düzlem üzerindeki iz düşümlerini birleştiren eğrilerdir. III- Eş yükseklik eğrileri eşit yükseklik farklarıyla çizildiklerinden arazinin şeklini çok iyi belirtirler. IV- Eş yükseklik eğrilerinin üzerine yükseklikleri yazıldığından arazideki herhangi bir noktanın konumunu haritadan yaklaşık okunmasına yardımcı olur. ) I - II ) I - II - III ) I - II - IV ) I - II - III - IV 22. ir vadide eş yükseklik eğrilerinin dönüş noktalarını birleştiren çizgi aşağıdakilerden hangisidir? ) Kavşak ) Su dağıtım çizgisi ) Su toplama çizgisi ) Maksimum eğim çizgisi 2. şağıdakilerden hangisi kroki çizim aletlerinden ) Şakül ) Gönye ) T cetveli ) Pergel 24. şağıdaki aletlerden hangisi kroki çizimi sırasında pergel ve nokta pergeli arasında kalan büyüklükteki daireleri kolayca çizmek için kullanılır? ) T cetveli ) aire şablonu ) Gönye ) esimetre 25. şağıdakilerden hangisi veya hangileri kroki çeşitlerindendir? I- Tavan plan krokisi II- Kesit krokisi III- Yerleşim kesit krokisi IV- Yerleşim görünüş krokisi ) I - II ) I - II - III ) II - III - IV ) I - II - III - IV 26. şağıdakilerden hangisi ölçülendirme elemanı ) ağlama çizgisi ) ış çizgi ) Ölçü rakamı ) Ölçülere eklenen harf ve semboller ) Yalnız I ) Yalnız II ) I- II - III ) III - IV ir tarla 70 m olarak ölçülmüştür. u tarla kaç dekametredir? ) 7.0 ) 7.0 ) 70 ) şağıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? I- Uzunluklarla yatay ve düşey açıları aynı anda ölçebilen teodolitlere takeometre II- Takimetre okumalarında orta kıl okumasının değeri her zaman (-) eksidir. III- üşey açıların okunmasına gerek kalmadan yatay uzunluk ve yükseklik farklarını doğrudan ölçebilen aletlere nivo IV- Plançete yöntemi denilen grafik yöntemce çizim doğrudan doğruya burada yapılmaktadır. 29. sin(90 -α)=cos2 verildiğine göre α açısı aşağıdakilerden hangisidir? ) 58 ) 48 ) 2 ) Mm kaç metredir? ) 10 9 m ) 10 6 m ) 10 m ) 10 - m 1. 1dm kaç litredir? ) 1 ) 10-1 ) 10-2 ) şağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Tam bir daire çevresinin 6400 de birine 1 milyem ) Tam bir daire çevresinin 60 ta birine 1 derece ) Tam bir daire çevresinin 400 de birine 1 grad ) Çemberin çevresi tüm yayın çevresine eşit olduğu zaman tüm yay=çevre=πr olur. 4

5 İNŞT TEKNİSYENİ. şağıdakilerden hangisi zemin türü pratik olarak kaba, koyu renkli, lifli dokusu ve çürümüş bitki kokusu ile tanınır ve ıslatıldığında bu koku artar? ) Silt ) Kil ) Organik ) Kum 4. şağıdakilerden hangisi kohezyonlu zeminlerin bir özelliği ) Yapışkanlıkları çok azdır. ) ane boyutları kolloidal boyuttan daha küçüktür. ) Suyla etkileşimde tanecikler arası adezyon kuvveti etkilidir. ) Kurutuldukları zaman sert bir yapı gösterirler ve kırılganlıkları artar. 5. şağıda verilenlerden hangisi zemin inceleme tutanaklarında yer almaz? ) Hava durumu ) Çizilen kroki ve resimler ) İncelemede kullanılan belgeler ) Yapılacak yapının statik projesi 6. şağıdakilerden hangisi kohezyonsuz zeminlerin sıklığını ve gevşekliğini gösteren bir kavramdır? ) Porozite ) Rölatif sıkılık ) oğal yoğunluk ) oygun yoğunluk 7. Zemin içindeki boşluk hacminin zeminin toplam hacmine oranı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır? ) oygunluk derecesi ) oşluk oranı ) Porozite ) Su muhtevası 8. şağıdakilerden hangisi numuneleri deneye hazırlamak için gerekli aletlerden ) Etüv ) U tüpü ) eher ) eney elekleri 9. şağıdakilerden hangisi akıcı durumdaki zeminin plastik duruma dönüştüğü andaki su muhtevasıdır? ) Likit limit ) Plastik limit ) üzülme limiti ) Rötre limiti 40. şağıdakilerden hangisi volkanik esaslı ponza taşı ile çimento karışımından elde edilen harçtan üretilen hafif bir yapı malzemesidir? ) Tuğla ) riket ) Hazır blok ) Gaz beton 41. şağıdaki malzemelerden hangisi duvar örülmesinde kullanılmaz? ) Su ) grega ) Moloz taşı ) Kiremit 42. şağıdaki planlardan hangileri mimari uygulama projesinde yer almaktadır? I- Vaziyet planı II- Sistem detayı III- Kat planı IV- Mahal listesi ) I - III ) I - II - III ) I - II - IV ) I - II - III - IV 4. ış ve bölme duvarları tuğla ile yapılan binalarda kapı ve pencere boşluklarının kenarlarındaki çıkıntılara ne ad verilir? ) Lento ) amak ) iş ) Kertik 44. şağıdakilerden hangisi blok tuğla örmekle ilgili olarak yanlıştır? ) Yatay delikli tuğlaların alın kısımlarına harç konulmaz. ) lok tuğlalarla duvar örülürken düz örgü sistemi kullanılır. ) Taşıyıcı duvarlar örülürken düşey delikli tuğlalar kullanılır. ) lok tuğla ile duvar örerken duvar sıraları yarım tuğla kaydırılarak tuğlaların birbirini bağlaması sağlanır. 5

6 İNŞT TEKNİSYENİ 45. şağıdakilerden hangisi pencere alt kenarlarıyla duvar arasına yapılan, bina duvarının dış kısmını yağmur, rutubet, buğu akıntısından koruması amacı ile yapılan yapı elemanlarıdır? ) Oluk ) enizlik ) Parapet ) Harpuşta 46. şağıdakilerden hangisi PV destek sacları için yanlıştır? ) estek sacları sidinglerde kullanılmaz. ) estek sacı tek parça olarak kullanılmalıdır. ) estek sacları kesilirken testere çok yüksek devirde çalıştırılmalıdır. ) En kısa destek sacı en az iki yerden vidalanmalıdır. 47. şağıdaki aksesuarlardan hangisi yardımcı profil ) oru profi li ) Kutu profi li ) daptör profi li ) Orta kayıt profi li 48. şağıdaki profillerden hangisi PV bölme kasası imalatında kullanılır? ) Kepenk profi li ) Lambri profi li ) Panjur kasa profi li ) Sineklik profi li 49. şağıdakilerden hangisi PV kapı çeşitlerinden ) Tek açılımlı kapı ) Tek kanatlı kapı ) Çift kanatlı kapı ) Tek sürgülü kapı 50. şağıdakilerden hangisi bir siding dış cephe kaplaması çeşitlerinden ) Söve profi li ) Lambri ) Tekne baskı ) Yalı baskı TEST İTTİ. EVPLRINIZI KONTROL EİNİZ. 6

7 EVP NHTRI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 5. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMN KNLIĞI EVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL

Detaylı

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : İYNET İŞLERİ ŞKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 26. GRUP: BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 26. GRUP: BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL

Detaylı

T.C. 4. GRUP: ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

T.C. 4. GRUP: ELEKTRONİK TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TPU ve KDSTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI

Detaylı

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. MOBİLYA VE DEKORASYON UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. MOBİLYA VE DEKORASYON UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS MOBİLYA VE DEKORASYON UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇLIŞM VE SOSYL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİK TÜRÜ F G 271220081100 2. GRUP T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TŞIT SÜRÜÜ YLRI SINVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİK TÜRÜ F G 271220081100 2. GRUP T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TŞIT SÜRÜÜ YLRI SINVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ BKNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ KORUM ÜRÜNLERİ BYİ VE TOPTNCILIK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİK TÜRÜ 241020091100 5. GRUP T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TŞIT SÜRÜÜ YLRI SINVI SORU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KÜÇÜK VE ORT ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDRESİ BŞKNLIĞI KOBİ UZMN YRDIMCILIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİK TÜRÜ 261220091100 5. GRUP T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TŞIT SÜRÜÜ YLRI SINVI SORU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100 dayın

Detaylı

2 TEMMUZ2011 Saat: 10.00

2 TEMMUZ2011 Saat: 10.00 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP: B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100 dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Adayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC PENCERE VE KAPI ÇİZİM 582YIM065

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC PENCERE VE KAPI ÇİZİM 582YIM065 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC PENCERE VE KAPI ÇİZİM 582YIM065 Ankara, 2011 581MSP005 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİK TÜRÜ E 241020091100 4. GRUP T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TŞIT SÜRÜÜ YLRI SINVI SORU

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜHENDİS (TAŞRA) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı SERTİFİK TÜRÜ E 80400900 4. GRUP T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TŞIT SÜRÜÜ YLRI SINVI SORU

Detaylı