ÇALIŞYTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazmi POLAT-OMU Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji ABD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞYTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazmi POLAT-OMU Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji ABD"

Transkript

1 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu ÇALIŞYTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazmi POLAT-OMU en Edebiyat ak. Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji ABD 2 Lİ YILLARIN BAŞINDA KIZILIRMAK-YEŞİLIRMAK HAVZASI MERSİN POPULASYONLARININ (Acipenser sp, Huso) DURUMU ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA Mustafa ZENGİN 1, Serap USTAOĞLU TIRIL 2, Murat DAĞTEKİN 1, Hakan ERYILDIRIM 3 Taner CAN 4 Mehmet GÜL 5, 1 : Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon. 2 :Sinop Su Ürünleri akültesi 3 : Karasu Tarım İlçe Müdürlüğü 4 : TKB Ordu Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Şubesi 5 : TKB Samsun Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Şubesi Konuşmacı: Dr. Mustafa Zengin-TKB-Su Ürünleri merkez Araştırma Enstitüsü Trabzon Giriş Karadeniz in Türkiye kıyılarında; Yeşilırmak-Kızılırmak Havzasında (Samsun) yılları arasında yoğun olarak avcılığı yapılan ve bazı yıllar 15 tonlara kadar av elde edilen mersin populasyonları başta mersin morinası (H.huso) olmak üzere; aşırı avcılık, kirlilik ve bu iki akarsu üzerinde yapılan barajlar sonucunda 198 li yılların başından itibaren giderek azalmaya başlamış (Çelikkale vd, 24; Ustaoğlu ve Okumuş, 24) ve bu gün yok olma sınırına gelmiştir. Bu nedenle Türkiye de ilk olarak 1973 yılında mersin balığı avcılığına bir düzenleme getirilmiştir ve Karadeniz e dökülen nehirlerin civarlarına bölgesel av yasağı uygulamaları başlatılmıştır yılından itibaren ise 14 cm den büyük, Huso hoso hariç tüm mersin balıkları türlerinin avlanması yasaklanmıştır (CITES, 26). Bu durum 1997 yılına kadar devam etmiştir yılı sonrasında ise bütün türler tamamen koruma kapsamına alınmıştır (Anonim, 1997).Günümüzde, özellikle 199 lı yılların başından itibaren mersin populasyonları varlık açısından tehlike sınırına gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle de Nesli tehlikeli türler (Endangerous species) kapsamına alınmıştır. Bu tehlikeli süreç günümüzde de artarak devam etmektedir. Özellikle Orta Karadeniz de Yeşilırmak-Kızılırmak havzasında; dip trol avcılığında bycatch olarak avlanmakta ve kg ve daha büyük bireyler illegal yollardan pazarlanmaktadır. Bu çalışma ile tarihsel olarak mersin populasyonlarının en önemli yumurtlama ve beslenme alanlarından birini oluşturan Yeşilırmak-Kızılırmak havzasındaki habitatpopulasyon-avcılık ilişkileri incelenmiş ve bu türlerin geleceğine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur. Materyal ve Metot Çalışma Alanı Bu araştırma 24 ile 28 yılları arasında Orta Karadeniz de; Samsun balıkçılık sahasında gerçekleştirilmiştir. Bu saha; Türkiye nin Karadeniz kıyısı boyunca orta kısımda; 37 o 47 ı E, 41 o 9 ı N doğu ve 35 o 57 ı E, 41 o 47 ı N batı koordinatları arasında yer almaktadır (Şekil 1). Doğuda Ünye-Bulancak, batıda Sinop-Gerze arasında kalan ve Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin deşarj olduğu, geniş kıtasal şelf alanları; Güney Karadeniz kıyıları boyunca mersin populasyonlarının tarihsel olarak, en fazla üreme göçü yaptıkları akarsuların 36

2 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 bulunduğu bölgedir. Ancak bu havzanın en önemli karakteristiğini oluşturan Yeşilırmak ve Kızılırmak ın doğal yapısı 198 li yıllardan itibaren, dış/yapay etkenlerin ile aşırı derecede tahrip edilmiştir. Bölge aynı zamanda trol ve diğer avcılık yöntemlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü önemli bir balıkçılık alanıdır. Balıkçılık açısından son derece yıpratılmış olmasına karşın, bentik makrofauna açısından diğer bölgelere göre daha zengindir. Türkiye nin başlıca trol av gücü bu bölgede yoğunlaşmıştır (Zengin, 26). BLACK SEA N Şekil 1. Çalışma sahası Örneklerin Toplanması Bu çalışmada; bölgesel olarak mersin stoklarının ileri derecede yıpratılmış olması nedeniyle; örnek temininde doğrudan ve planlı olarak deniz saha sörveyleri yapılamamıştır. Örnek temininde güçlü bir organizasyonu ve bilgi akışını sağlayacak bir strateji/planlama uygulanmıştır. Bunun için; (1) Samsun bölgesindeki önemli balıkçı lokalitelerinde faaliyet gösteren Balıkçı Kooperatifleri ve mesleki balıkçılarla doğrudan işbirliğine gidilmiştir. Özellikle trol balıkçılarının ağlarına tesadüfen giren mersin balıklarına ait bilgilerin rapor edilmesi için bilgi akış ağı kurulmuştur. (2) Samsun (Yeşilırmak-Kızılırmak) bölgesindeki Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli ilgili teknik görevlilerden local point personeli oluşturulmuştur. Bu irtibat personeli sayesinde doğrudan balıkçılarından ve bölgede illegal yollardan satışa sunulan balıklar hakkında bilgi alınmıştır. (3) Yeşilırmak ve Kızılırmak üzerinde; yumurtlama göçü sırasında (ilkbahar) ergin populasyon, yumurtlama sonrasında da (sonbahar) yavru ve genç (juveynil) bireylere yönelik bilgi edinebilmek amacı için örnekleme ve gözlem çalışmaları planlanmıştır. (4) Araştırma ekibince bölgeye; akarsu ve akarsuların deşarj olduğu noktalara aylık rutin gözlem ve bilgi toplama çalışmaları planlanmıştır. Markalama Denemeleri ve akarsu ortamından canlı olarak yakalanan bazı örneklerin (özellikle ticari değeri olmayan küçük bireyler) temel parametreleri alındıktan sonra, markalanarak tekrar avlandıkları lokaliteden denize bırakılmışlardır. Daha sonra balıkçıların ağlarına takılan markalı balıklar tekrar yakalandığında gerekli ölçümlerleri yapılıp tekrar doğal ortama geri bırakılmıştır. Yakalanan balıklara bireysel markalama yöntemi uygulanmıştır. Markalama materyali olarak plastik/numaralı markalar kullanılmıştır. Markalar balıkların sırt yüzgecinin son kısmına (kuyruğa yakın bölgeye) uygulanmıştır. Bu kapsamda 26 ve 28 yılları arasında, Güney Karadeniz kıyısı boyunca farklı lokalitelerden yakalanan 4 adet birey 37

3 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu markalanarak tekrar doğal ortama geri bırakılmıştır. Bu balıkların ilk yakalanma total boy ve ağırlık değerleri sırasıyla 58.1 (37-91) cm ve (168-29) g dır. Veri Analizleri Rapor edilen ve doğrudan ölçümü yapılan tüm veriler standart Sörvey-Bilgi Kayıt ormuna kaydedilmiştir. Bu form üzerinde sırasıyla şu parametreler yer almıştır; (1) tarih, (2) balığın avlandığı veya görüldüğü yer (deniz, akarsu, balık hali, market, lokanta), (3) balık materyali (canlı-ölü), (4) av aracı/avlanma yöntemi, (5) kıyıdan uzaklık, (6) av derinliği (7) balığın türü [türlerin belirlenmesinde dış/morfolojik özelliklerinden yararlanılmıştır (Holcik, 1989)], (8) total boy, (9) vücut ağırlığı, (1) cinsiyet (M/), (11) gonad ağırlığı, (12) gonad gelişim safhaları, (13) mide içeriği,(14) balığın pazar fiyatı. Çalışmada elde edilen veriler ile (1) Kızılırmak-Yeşilırmak littoral bölgesinde farklı av araçları ile avlanan mersin türlerinin tahmini bycatch oranları, (2) bu türlerin her birine ilişkin temel populasyon özellikleri [(boy-ağırlık-cinsiyet dağılımları, boy-ağırlık ilişkileri Ricker (1975)], (3) türlerin deniz ve akarsu habitatlarına bağlı olarak mevsimsel/vertikal dağılımları, (4) beslenme ve yumurtlama göçleri gibi temel biyoekolojik ve avcılık parametreleri incelenmiştir. Sonuçlar Türler ve Mevsimsel Dağılımları Bulunma sıklığına göre araştırma sahası için sırasıyla; Huso huso (%44.3), Acipencer stallatus (%35), ve Acipencer gueldenstaedtii (%2.8) olmak üzere üç farklı tür tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre tarihsel olarak Güney Karadeniz deki mersin populasyonlarının en önemli yaşama alanlarının başında yer alan Yeşilırmak-Kızılırmak havzasında, günümüzde başlıca üç türün varlığından söz etmek mümkündür. Bu türler içerisinde H.huso ve A.stellatus un görünme sıklıkları birbirine yakındır. A. gueldenstaedti nin görünme sıklığı diğer türlere göre biraz daha düşük bulunmuştur. Araştırma havzası dahil, önceki kayıtlara göre; 198 li yılların sonunda, Karadeniz in Türkiye kıyıları için beş tür rapor edilmiştir. Bunlar sırasıyla; H. huso, A. gueldenstaedtii, A. stallatus, A. sturio ve A. nudiventris tir (Geldiay ve Balık, 1988; Edwards ve Doroshov, 1989). Edwars ve Doroshov, (1989) tarafından Kızılırmak-Yeşilırmak havzasında gerçekleştirilen gözlem çalışmalarında yerli türler içerisinde av baskısına en fazla Acipencer sturio nun maruz kaldığı bildirilmektedir. Örneklerin mevsimsel dağılımına bakıldığında bahar, güz ve kış dönemlerinde türlerin görünme sıklığı yaz dönemine göre biraz daha fazladır (Tablo 1). Bunun başlıca; (1) yaz dönemi hariç diğer mevsimlerde, özellikle Samsun bölgesindeki yoğun trol avcılığından ve (2) anılan dönemlerde mersin populasyonlarının Güney Karadeniz kıyılarına doğru olan üreme ve beslenme göçüyle ilişkili olduğu tahmin edilmektedir. Nitekim Geldiay ve Balık (1988), bu üç türün üreme dönemini bahar ve erken yaz dönemi olarak bildirmektedirler. İllegal Balıkçılık ve Bycatch Oranları arklı tasarım ve teknik özelliklere sahip ticari ağlar ile Samsun litoralinde kazara (bycatch) avlanan mersin türlerinin; %55 ile en fazla dip trol ağlarına girdiği tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla kıyı uzatma (dip ve pelajik) ağları (%35) takip etmektedir. Avın çok az bir kısmı (%5.4) kıyı çevirme ağları/voli (palamut, Pasifik kefali), salyangozu direçleri 38

4 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 (%2) ve insan-iş makinesi-kanca (%2.6) gibi yollarla avlanmıştır (Şekil 2). Bölgesel olarak Karadeniz in Türkiye kıyıları boyunca dip trol avcılığı en fazla Samsun da yoğunlaşmıştır ve bu bölgedeki avcılık bununla karakterize olmaktadır. Dip trol ağları aynı zamanda diğer dip balıkları için de en önemli avcılık baskısını oluşturmaktadır (Knudsen ve Zengin, 26). İkinci sırada yer alan ve hemen hemen tüm yıl boyunca yakın kıyı sularında operasyon yapan kıyı uzatma ağları; bu türlerin avcılığında etkili olmaktadır. Özellikle dip uzatmalarının (kalkan ve mezgit) yüzey/pelajik uzatmalara göre avlama etkinliği daha yüksek bulunmuştur. palamut ve Pasifik kefali avcılığında kullanılan çevirme/voli ağlarının avcılık periyodu sınırlıdır. Mevsimsel ve kıyıya çok yakın sularda operasyon yapan bu ağlardan; palamut çevirmeleri en fazla Eylül ile Kasım, Pasifik kefali volileri ise Mayıs-Haziran arasındaki dönemde etkindir. Akarsu da avlanan bireylerin tamamına yakın kısmı ise insan eli, tuzaklar veya iş makineleri ile avlanmıştır. Tablo yılları arasında Yeşilırmak-Kızılırmak havzasındaki mersin türlerinin mevsimsel dağılımı (adet) Sezon A.gueldenstaedti Huso huso A. stellatus Toplam İlkbahar Yaz Sonbahar Kış Genel (%) 31 (2.8) 66 (44.3) 52 (35) 149 Tablo 1 de de görüldüğü gibi mersin populasyonları kazara veya illegal yoldan en fazla; Samsun şelf bölgesinde ticari trol avcılığının yoğunlaştığı sonbahar (Ekim) ile erken bahar (Nisan) arasındaki uzun bir dönemde avlanmaktadır. Trol avcılığında yasal av sahasının sınırları kıyıdan itibaren 3 milden başlamaktadır (Anonim, 26). Morinaların büyük bir çoğunluğu dip trol ağları ile yakalanmıştır. Üç tür mersin içerisinde trol ağlarına en yüksek oranda (%54.7) morinalar (Huso huso) girmektedir. Encircling ; 5,4 Dredge; 2 Others; 2,6 Gill-nets; 35 Trawl ; 55 Şekil 2. arklı yöntemler ile illegal veya kazara avlanan mersin türlerinin av oranları (pooled data; 24-27) Bycatch olarak avlanan mersin balıklarının büyük bir kısmının (%65.4), mahalli veya ulusal pazarlarda illegal yollardan satılmaktadır (Şekil 3). Mersin balıkları bycatch olarak son derece düşük av vermesine karşın, büyük kentlerde bu balıkların etine duyulan yoğun ilgi en cazip fiyatlarla alıcı bulmalarını sağlamaktadır. Bu durum özellikle kg dan daha büyük 39

5 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu bireylerin illegal yollarla satışını özendirmektedir. Böylece ağdan canlı olarak alınan ve uzun bir süre yaşama olanağı bulunan balığın tekrar denize bırakılma şansı da yok edilmektedir. 2 kg dan daha küçük bireyler ki bunların oranı %34.6 olarak tespit edilmiştir; bu büyüklükteki balıklar avlandıktan sonra balıkçılar tarafından tekrar canlı olarak denize bırakılmıştır. e canlı olarak tekrar bırakılan 62 adet örneğin 4 ı; türlerin biyoekolojik özelliklerinin tanımlanmasına yönelik olarak markalanarak tekrar denize geri bırakılmıştır. Bu örneklerin ağırlık dağılımları incelendiğinde (Şekil 3), tamamıyla ticari değeri olmayan küçük bireylerdir ve daha çok A. gueldenstaedti ve A. stellatus türlerini içermektedir. Number of fish Weight groups (g) Relaasing (n=62) Marketing (n=117) Şekil 3. arklı tipteki ağlar ile bycatch olarak avlanan mersin balıklarının tekrara denize bırakılan ve pazara sunulan miktarlarının ağırlıkça dağılımı (pooled data; 24-28) Bölgede trol ve diğer kıyı ağları ile avlanarak illegal yollardan satışa sunulan mersin balıklarının yıllık av miktarının bu çalışmada örneklenen miktarın yaklaşık 3-4 katı olduğu tahmin edilmektedir. Mahalli satış noktalarında ve lüks lokantaların tezgâhlarında bu balıkların satış fiyatı 4 ile 45 YTL/kg arasında değişmektedir. Pazarlanan balıkların büyük bir çoğunluğunu Huso huso türü oluşturmaktadır. Bunun; türün sahip olduğu büyüme karakteristiğinden, (diğer türlere göre daha büyük olmasından) ve üreme ve beslenme göçüyle ilgili olduğu tahmin edilmektedir (sonraki bölümlerde geniş olarak ele alınacak). Bu çalışmada maksimum ağırlığı 25-3 kg kadar ulaşan morinaların satışa sunulduğu tespit edilmiştir. Populasyon Parametreleri ve Akarsu Arasındaki Göçler: Güney Karadeniz kıyılarındaki mersin populasyonları; littoral bölgenin maksimum 12 m derinliklerine kadar dağılım göstermektedir. Ortalama vertikal derinlik 5.2 ( ) m olarak tespit edilmiştir (Şekil 4). Türlerin aylık derinlik dağılımları arasında önemli bir farklılık gözlenmemiştir. Üç türün de kıyıdan itibaren littoral zonunun maksimum 12 m derinliklerine kadar göç ettiği görülmüştür. Aynı şekilde her üç tür de yıl boyunca sonbahar (Ekim) döneminden başlayarak; kış ve bahar (Mayıs) dönemlerinde yoğun olarak anılan bölgede bulunmaktadır. Yaz periyodu (Haziran-Eylül) boyunca çok nadir olarak örneklenmişlerdir. Bunun avcılık periyodunun yasaklanması ile ilişkisi olabilir. Ancak diğer taraftan ergin bireylerin üreme göçü için nehir ağızlarına yaklaştıkları bahar döneminden sonra, yaz periyodunca üreme göçü yapacakları akarsulara giriş yapamamaları, beklide nehir deşarj bölgelerinden uzaklaşmalarına sebep olmaktadır. 4

6 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 Depth (m) A. gueldenstaedti n=19 Sea Months Depth (m) Depth (m) A. stallatus n=38 Sea Months Huso huso n=53 Sea Months Şekil 4. Kızılırmak-Yeşilırmak littoralindeki mersin populasyonlarının aylık vertikal dağılımları Ergin populasyonların bahar (Nisan-Mayıs) dönemlerinde nehir ağızlarına yakın sulara yönelmesi; tatlı su ortamına (akarsu) göç etme isteği ile ilişkilidir. Bu araştırma periyodunu içeren yılları arasında Kızılırmak ve Yeşilırmak akarsularını üzerinde yapılan çalışmalarda; Yeşilırmak nehrine giriş yapan 9 birey rapor edilmiştir. Ancak Kızılırmak üzerinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu örneklerden 4 adeti A. gueldenstaedti türüne, 5 adeti ise Huso huso türüne ait bireylerdir (Şekil 5). Şüphesiz bu bulgular yetersiz olmakla birlikte son derece önemlidir. Ergin bireylerin halen, geç bahar ve yaz döneminde (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos) üremek üzere Yeşilırmak a üreme göçü yaptığının bir göstergesidir. Bu çalışmada Ağustos ayında akarsu deşarj noktasına çok yakın bir lokalitede tespit edilen 2 adet A. gueldenstaedti hariç, diğer örneklerin tümü eşeysel olgunluk boyuna ulaşmış ergin bireylerdir (Bak üreme bölümü). Bu bireylerin Yeşilırmak üzerinde avlandığı lokaliteler, kıyıdan itibaren ortalama km mesafe olup, bu noktadan sonra Hasan Uğurlu Barajı ve yeni inşa edilen HES Santrali yer almaktadır. Boy-Ağırlık İlişkisi : Mersin türlerine ilişkin bazı populasyon parametreleri Tablo 2 de verilmiştir. Üç türün boy dağılımları sırasıyla; A. stallatus için ortalama boy 6.1 cm, Huso huso için 78. cm ve A. gueldenstaedti için ise 78.7 cm olarak tespit edilmiştir. A. stellatus hariç diğer iki türün ortalama boyları hemen hemen aynı bulunmasına karşın; boy dağılımı aralığına bakıldığında üç türün de total boy parametreleri arasında önemli bir farklılık gözlenememiştir. En büyük boy grubuna sahip tür Huso huso dur. Huso huso için tespit edilen total boy değeri 359 cm olmasına karşın A. stellatus ve A. gueldenstaedti için maksimum boy değerleri sırasıyla 1 ve 2 cm dir (Şekil 6). Her üç türün de örneklenen 41

7 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu boy grupları içerisinde küçük bireylerin sayısı daha yüksektir ve boy grupları 3-8 cm ler arasında yoğunlaşmaktadır. Distance (km) Distance (km) A. guldenstaedti n=4 River Months Huso huso n=5 River Months Şekil 5. Yeşilırmak a göç eden mersin populasyonlarının aylık dağılımı (uzaklık nehir ağzından balığın görüldüğü lokalieye kadar olan mesafe) Tablo 2. Mersin türlerine ilişkin bazı populasyon parametreleri (24-28 dönemi; birleştirilmiş veriler, TL: total boy). Türler a b R 2 N A. gueldenstaedti A. stellatus Huso huso Boy (cm) (N) 78.7 (4-2) (26) 6.1 (37-1) (28) 78. (4-359) (31) Ağırlık (g) (N) ( ) (44) (125-15) (58) ( ) (84) Sex All All All Mersin türlerinin vücut ağırlığı parametreleri arasında da önemli sayılabilecek farklılıklar gözlenmiştir. Sırasıyla A. stallatus, A. gueldenstaedti ve H. Huso nun sırasıyla ortalama ağırlık değerleri açısından değerlendirildiğinde; , ve g olarak bulunmuştur. Örneklemeler arasında en düşük vücut ağırlığına sahip tür A. stallatus tur. Bunu A. gueldenstaedti ve H. Huso takip etmektedir. Vücut büyüklüğü açısından Güney Karadeniz kıyılarında dağılım gösteren mersin populasyonları arasında en büyük vücut ağırlığına sahip tür H. huso dur. Bu türe ilişkin örnekler arasında maksimum vücut ağırlığı 353 kg kadar ulaşan bireylere rastlanmıştır. Diğer iki tür için ise maksimum vücut ağırlıkları A. stellatus için 1.5 kg ve A. gueldenstaedti için ise 6 kg olarak bulunmuştur. arklı populasyon özelliklerine sahip bu üç tür arasındaki boy ve vücut ağırlığı parametrelerindeki farklılığın büyüme karakteristiklerinin farklılığından ileri geldiği tahmin edilmektedir. Her üç türe ilişkin toplam boy ağırlık verilerinden elde edilen boy-ağırlık ilişkisini içeren denklemler Şekil 7 de verilmiştir. Bu denklemde A. stellatus ve A. gueldenstaedti için a katsayısı 3 olarak (isometrik büyüme) hesaplanmıştır. H. huso için ise b değeri 3 den biraz daha yüksek (allometrik büyüme) bulunmuştur. H. huso da ilerleyen yaş ile birlikte boy- 42

8 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 ağırlık ilişkisindeki büyüme, ağırlık lehine gelişmektedir. Başka bir tanımla H. huso nun hayatının belli bir döneminden sonra boydaki büyüme artışı giderek yavaşlamaktadır. Boy dağılımı Ağırlık dağılımı ish Number A. stallatus N= A. stallatus N= ish Number A. gueldesntaedti N= A. gueldenstaedti N= ish Number Huso huso N= Huso huso N= Length groups (cm) Weight groups (g) Şekil 6. Mersin türlerinin boy ve ağırlık kompozisyonu (24-28 dönemi; tüm veriler) Güney Karadeniz, Kızılırmak-Yeşilırmak havzasındaki türlerin boy ve vücut ağırlığı dağılımı bulguları; Kuzeybatı Karadeniz-Tuna deltasında elde edilen bulgular ile büyük ölçüde benzeşmektedir. Bu bölgede yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre sırasıyla her üç türün; A. stallatus, A. gueldenstaedti ve H. Huso nun ulaştıkları maksimum boy ağırlık parametreleri 1-12 cm, 6-8 kg; 15-2 cm, 4-7 kg ve 2-256, kg olarak rapor edilmektedir (Vassilev ve Pehlivanov, 23; Ciolac ve Patriche, 25). Üreme Davranışları Üreme göçüne ilişkin bulgular (Tablo 3); ergin ve yumurtalı dişi bireylerin sınırlı da olsa bölgede üreme (anadromus) göçü yaptığını desteklemektedir. Elde edilen bulgulara göre; (1) Kızılırmak-Yeşilırmak şelf bölgesinde üreme göçü sadece Yeşilırmak üzerinde gerçekleşmektedir. (2) Olgunlaşmış mersin balıkları (A. gueldenstaedti, A. stellatus ve H. huso) bahar-erken yaz (Nisan-Mayıs-Haziran) dönemlerinde akarsu üzerindeki göçlerini tamamlamaktadır. Ciolac ve Patriche (25) yakın sonuçları Tuna nehri için elde etmişlerdir. (3) Akarsu üzerinde gözlenen bireylerin tümünün gonad gelişimleri olgunlaşmış safhadadır. (4) Erken bahar, kış ve güz dönemlerinde ve genel olarak denizel ortamda gözlenen bireylerin gonadları olgunlaşmamış ve yarı olgunlaşmış safhadadır. 43

9 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu Yetersiz olmasına karşın üremeye ilişkin elde edilen bu bulgular mersin populasyonlarının Güneydoğu Karadeniz kıyılarında sınırlı da olsa, özellikle Yeşilırmak a üreme göçü yaptığını desteklemektedir. Ancak bu nehir üzerinde yumurtlama işleminin gerçekleştiğine dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Akarsuda bu türlerin larva ve juveynil bireyleri üzerine yapılacak sörveyler ile bunun kanıtlanması gerekmektedir. Beklide anaç balıklar uygun üreme ortamı bulamadıkları için geri dönmekte ve bu esnada avcılığa maruz kalmaktadırlar. Body weight (g) A. guldenstaedti W=,37TL 3,69 R 2 =,9552 N= Total length (cm) Body weight (g) A. stallatus W =,31TL 3,81 R 2 =,7513 N= Total length (cm) Body weight (g) Şekil 7. Mersin türlerinin boy-ağırlık ilişkisi Huso huso W =,7TL 3,4665 R 2 =,956 N= Total length (cm) Tarihsel olarak mersin balıklarının bölgede en önemli üreme alanlarını oluşturan Yeşilırmak ve Kızılırmak üzerinde 198 li yıllardan sonra işletmeye açılan barajlar, bu tarihten sonra bu populasyonlarının akarsu üzerindeki üreme göçünü büyük ölçüde etkilemiştir. Bu olgu Kızılırmak için daha belirleyici olmuştur. Aşağı Kızılırmak; Bafra ovası boyunca akarsu üzerinde inşa edilen, üç ayrı noktadaki taşkın koruma amaçlı setler anaç 44

10 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 bireylerin geçişini engellemiştir. Yeşilırmak için bu durum biraz daha farklıdır. Yeşilırmak; akarsu deşarj bölgesinden başlamak üzere ilk barajın inşa edildiği noktaya kadar olan km lik mesafe boyunca akarsu üzerinde herhangi bir set inşa edilmemiştir. Aynı şekilde aşağı Yeşilırmak bölgesi; Çarşamba ovası boyunca akarsu yatağı, Kızılırmak a göre daha derin ve daha geniş bir delta oluşturmaktadır. Bu konumundan ötürü ergin bireyler Yeşilırmak a yakın kıyı bölgesine yaklaşmakta ve doğrudan akarsu üzerinde üreme göçü arayışına girmektedirler. Ancak giderek aratan olumsuz çevre koşulları ve akarsu üzerindeki illegal avcılık, anaç bireylere üreme şansı bırakmamıştır. Nitekim bu çalışmada bu akarsudan elde edilen örneklerin tamamı illegal yollardan avlanarak pazara sunulmuş balıklardır. Beslenme Özellikleri : Mide içeriği analizlerinden elde edilen bulgular; Güney Karadeniz litoralinde dağılım gösteren mersin balıklarının büyük ölçüde bentik ve bentopelajik makrofaunanın varlığına bağlı bir beslenme stratejisi gösterdiklerini kanıtlamaktadır (Tablo 4). Besin alınımında; beslenme alanının özellikleri, mevsim, su sıcaklığı, preylerin yoğunluğu ve dağılımı gibi çok çeşitli etkenler (Polyaninova, 1996) ve yiyicinin (predatör) türü belirleyici olmaktadır. H. huso baskın olarak bentopelajik (istavrit, mezgit, kaya) ve pelajikteki (hamsi) türler ile beslenmesine karşın, A. gueldenstaedti bentikteki kabuklu ve yumuşakçalarla beslenmektedir. Tablo 3. Kızılırmak-Yeşilırmak bölgesinde mersin balıklarının bazı üreme parametreleri. Tür Tarih Yer Habitat A. gueldenstaedti A. stellatus Yakakent Kızılırmak Yeşilırmak Yeşilirmak Kızılırmak Yeşilırmak Samsun Samsun Dereköy Samsun Terme Samsun Nehir Derinlik (m) Kıyı Kıyı TL-W (cm-kg) Sex M M GW (g) Olgunluk Aşaması Olgunluk öncesi Olgunluk öncesi Olgun Olgunluk öncesi Olgunluk öncesi Olgun Huso huso Kızılırmak Yeşilırmak Yeşilırmak Terme Yeşilırmak Yakakent Yeşilırmak Yeşilırmak Kızılırmak Terme Terme Nehir Nehir Nehir Nehir (*) Ölçülen yumurta çapı 3.5 (3-3.8) mm M M Olgun * Olgun Olgun Olgun Morinaların diğer mersin türlerine göre karakteristik beslenme özellikleri; aşırı fırsatçı olmalarıdır ve makrofaunaya ait her tür preyi seçmeden (carnivore) almalarıdır (Berg, 1948). 45

11 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu H. huso ya ait örneklerin mide içeriklerinde baskın olarak hamsi nin bulunması, bu türün hamsi populasyonun Güney Karadeniz kıyısı boyunca sonbahar-kış göçü ile ilişkili olduğu izlenimini güçlendirmektedir. Bunun aksine A. gueldenstaedti bentiğe bağlı bir beslenme stratejisi sergilemektedir (Tablo 4) (Berg, 1948; Zolotarev et al. 1996). Tartışma Güney Karadeniz kıyılarında yaşayan mersin populasyonlarının biyoekolojik özellikleri, bolluk ve dağılımları üzerine; tarihsel olarak geçmişten günümüze kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Kayda değer iki çalışmadan ilki bölgede dağılım gösteren mersin türlerinin taksonomik özelliklerini içermektedir (Geldiay ve Balık, 1988). Diğeri ise 198 li yılların sonunda Edwards ve Doroshov, (1989) tarafından, Kızılırmak-Yeşilırmak havzasındaki bu populasyonların mevcut durumu üzerine gerçekleştirilen bir gözlem çalışmasıdır. Bu araştırmada; Kızılırmak-Yeşilırmak havzasındaki mersin populasyonlarının 2 li yılların başındaki habitat-populasyon-göç ve avcılık ilişkileri incelenerek; bu populasyonların 194 lı yıllardan itibaren, aynı bölgedeki tarihsel gelişimleri karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. Eldeki mevcut bilgilere göre; Kızılırmak-Yeşilırmak havzasındaki mersin balıklarının durumunu üç ayrı dönemde ele almak olasıdır. Bunlar sırasıyla; (1) İlk dönem; 194 lı yıllara kadar dayanan 198 öncesi yıllar (erken dönem), (2) İkinci dönem; yılları arası, Türkiye de pazar ekonomisine geçiş ile başlayan süreç ve (3) Üçüncü dönem; 21. yüzyılın başlangıcındaki ilk yıllar; globalleşme dönemi. Bu her bir dönem için mersin populasyonlarının durumunu tanımlayıcı başlıca özellikler Tablo 5 de sunulmuştur. Tablo 4. Kızılırmak-Yeşilırmak bölgelerinde bazı beslenme parametreleri. Tür Tarih Yer Habitat Derin. TL-W Mide İçeriği (m) (cm-kg) Prey ismi Ağırlık (g) Samsun C. gallina 1- C gallina 4- A. gueldenstaedti A. cornea Dereköy M. galloprovincialis 1- C. crangon Yeşilırmak Nehir kıyı C gallina Dereköy C. gallina 1- E. encrasicolus Terme E. encrasicolus Huso huso Yeşilırmak T. trachurus E. encrasicolus T. trachurus M. m. euxinus G. niger lı yılların başından itibaren geçen yaklaşık 65-7 yıllık bir süreçte mersin populasyonlarının Kızılırmak-Yeşilırmak havzasındaki stokları; gerek tür sayısı, gerekse de miktar olarak ileri derecede yıpratılmıştır. Bu nedenden ötürü Türkiye kıyılarında yaşayan mersin balıkları Nesli tehlikedeki türler: Endangerous species kapsamına alınmıştır (CITES, 26). Bu süreçte populasyonlarda meydana gelen yıpranmayı; tür sayılarındaki azalış eğiliminden izlemek mümkündür. Akarsu üzerinde barajların inşa edildiği 197 li yılların sonuna kadarki süreçte havzada 6 tür mersin balığı (H. huso, A. gueldenstaedti, A. stallatus, A. sturio, A. nudiventris, A. ruthenus) yaşarken (Çelikkkale vd, 24), 198 li yılların sonunda tür sayısı 4 e (H. huso, A. gueldenstaedti, A. stallatus, A. sturio) (Edwards 46

12 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 ve Doroshov, 1989), 2 li yılların başında ise 3 e (H. huso, A. gueldenstaedti, A. stallatus) (1997 yılında, Sinop kıyılarında yakalanan 1 adet A. nudiventris türüne ilişkin örnek Ustaoğlu, S. tarafından fotoğrafı ile birlikte rapor edilmiştir) düşmüştür (Bu çalışma). Tüm yasal önlemlere rağmen günümüzde de bölgedeki mersin populasyonları; Samsun bölgesinde yoğunlaşan ve artan trol av gücünün baskısı ile büyük oranda akarsu ortamlarına giriş öncesinde güz, kış ve erken bahar dönemlerinde bycatch olarak avlanmakta ve illegal yollardan pazarlanmaktadır. Trollere ek olarak yakın kıyı boyunca kıyı balıkçılarının kullandığı uzatma ağları ve salyangoz direçleri de baskıyı arttırmaktadır. Güney Karadeniz (Türkiye) kıyıları boyunca, özellikle Yeşilırmak-Kızılırmak litoralinde avlanan morina türlerinin çoğunlukla 1-35 kg arasındaki büyük bireylerinin çok azı, nadiren olgunlaşmış yumurta (havyar) içermektedir. Dişi bireylerin büyük bir çoğunluğu hemen hemen yumurtalarını bırakmış ya da olgunlaşmamış bireylerden oluşmaktadır. Bu nedenlerden ötürü H. huso nun bölgedeki nehirlere yumurtlama göçü yapmadığına inanılmaktadır (Edwards ve Doroshov, 1989). Diğer taraftan araştırmada Güney Karadeniz kıyısı boyunca H. huso ve A. gueldenstaedti türlerine ilişkin büyük bireylerin görülmesi, bu türlerin Karadeniz in bütünündeki göçleri konusunda bazı somut ipuçları vermektedir. Özellikle morina türüne ilişkin bireylerin Güney Karadeniz boyunca hamsinin göçüne bağlı olarak hareket ettiğine dair yaklaşımlar; mide içerikleri ile desteklenmektedir. Bu konudaki en önemli yaklaşımları; (1) mersin populasyonlarının uzun mesafeli göç olgusuna sahip oldukları ve özellikle morinaların kuzeyden güneye doğru pelajik hamsi göçüne bağlı sonbahar-kış beslenme göçü yapmaları ve (2) yoğun bir beslenme periyodundan sonra bölgedeki akarsulara doğru üreme göçü arayışına girmeleri şeklinde özetlemek mümkündür. Tablo 5. Kızılırmak-Yeşilırmak havzasındaki mersin populasyonlarının tarihsel durumu Genel Yapı Stok Yapısı Balıkçılık Balıkçılık Yönetimi I. PERİYOT ( ) -Kızılırmak ve Yeşilırmak ın doğal yapısı bozulmamış -Kentleşme ve nüfus artışı düşük düzeyde (Özesmi, 1999). -Kirlilik yok -Barajlar inşa edilmemiş -Balıkçılık teknolojisi geri -197 li yılların sonunda Samsun bölgesindeki trol sayısı 27 adet (Knudsen ve Zengin, 26) -6 tür mevcut (H. huso, A. gueldenstaedti, A. stallatus, A. sturio, A. nudiventris, A. ruthenus) ve stoklar yıpranmamış (Çelikkale vd, 24) -Anadromus göç sürüyor -Balıkçılık ilkel, geleneksel karmak ile nehir ağızlarında avcılık yapılmakta -Av dönemi; balıkların kıyıya yaklaştığı ve üreme göçü için nehre girdikleri Şubat-Haziran arası -Havyar fiyatları yüksek (Anonim, 194) -En verimli dönem yılları arası (maksimum av 15 ton/yıl) (Öker, 1956) -Az da olsa Avrupa ya havyar ihracatı var (DPT, 1962) -Havyar işleme tekniğini geliştirmek için 1939 da Almanya dan Samsun a uzman davet edildi (Anonim, 1966) -Tarım Bakanlığı tarafından, 196 lı yılların sonundan itibaren azalan havyar üretimini arttırmak için bazı teşvikler ve tedbirler alındı (Çakıroğlu, 1968) - İlk olarak 1975/76 döneminde Bakanlıkça nehir ağızlarında bölgesel av yasağı uygulandı de 14 cm den büyük H.uso huso lar hariç tüm türlerin avcılığı yasaklandı (Çelikkale vd, 24) 47

13 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu II.. PERİYOT (198-2) III. PERİYOT (2-) - Hızlı bir kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışı - Kızılırmak ve Yeşilırmak üzerinde 4 baraj inşa edildi -Bafra ve Çarşamba ovaları ıslah edildi ve tarıma açıldı düzeyde (Özesmi, 1999). -Akarsuların doğal yapısı giderek bozulma sürecine girdi -Özellikle Kızılırmak üzerinde yüksek setler inşa edildi -Kentsel, tarımsal ve sanayi kirliliği arttı (Ustaoğlu ve Okumuş, 24) -198 de liberal ekonomiye geçişle birlikte balıkçılık teknolojisi ve av gücü hızla arttı - Akarsu ve deniz yakın kıyı bölgeleri tamamen tahrip edilmiş -Kentleşme, sanayileşme, nüfus artışı ve yoğun göç -Yeşilırmak üzerinde yeni bir HES inşa edilmekte -Akarsulardan gelen yoğun bir sanayi/evsel ve tarımsal kaynaklı kirlilik -Av gücü nicelik/nitelik olarak (trol/direç/kıyı balıkçılığı) aşırı derecede büyümüş -Littoral bölgedeki bentik/demersal stoklar çökmüş (Knudsen ve Zengin, 26) -4 tür mevcut: huso, A. sturio, A. stellatus ve A. gueldenstaedt başlıca mersin türleridir. -Bunlardan çok azının akarsulara göçüne inanılmaktadır. -Yerli türler içerisinde av baskısına en fazla A. sturio maruz kalmıştır -Bölgede avlanan ve ağırlığı 25-4 kg ulaşan H. huso ların çok azı havyar içermektedir ve akarsulara yumurtlama göçü yaptıklarına inanılmamaktadır (Edwards ve Doroshova, 1989) -3 tür ) nadir olarak görünüyor (bulunma sıklıklarına göre; H. huso, A. stellatus ve A. gueldenstaedt -Yeşilırmak üzerinde az da olsa üreme göçüne ilişkin bulgular var (Bu çalışma) -Büyük boydaki H. huso ların Kuzeyden ve hamsiye bağlı beslenme göçü yaptığına inanılmakta (Bu çalışma). -İllegal avcılık sürüyor ve havyar üretimi düşük düzeyde -Karmak ile nehir ağızlarında avcılık verimli olmamaya başladı -Bahar döneminde, kıyıda nehir bölgelerinde dip uzatmaları morina ağları ile avcılık başladı li yılların sonunda; Perşembe-Yakakent arasında yaklaşık 45 balıkçı bu ağlar ile mersin avladı (Zengin vd, 1992) - Bölgede trol (14 adet) ve direç av gücü arttı. -İllegal ve aşırı trolcülük mersin türleri üzerinde bycatch olarak önemli baskı oluşturdu. (Knudsen ve Zengin, 26) -Bycatch olarak avlanma oranları en fazla trol ağlarıyla gerçekleşiyor. Bunu kıyı ağları takip ediyor (Bu çalışma) -Trol av gücü arttı. Trol sayısı 123 adet (Knudsen ve Zengin, 26) -İllegal yollardan pazarlama sürüyor kg dan ve daha büyük bireyler yüksek fiyatlardan satılıyor -Bakanlıkça tüm mersin türleri için avlama yasağı getirildi (Anonim, 1997) -Stok artırma ve rehabilitasyonu için 1988/89 döneminde AO tarafından uzmanlar davet edili (Edwards ve Doroshova, 1989) -Yetersiz ve etkili olmayan bir kontrol mekanizması işlemekte -Havyar ve balık eti satışları el altından yaygın olarak yapılmakta -Stokları tehlike altında ve türlerin tümü CITES ın koruma altındaki red list de 1998 de yer aldı, (CITES, 26) -Koruma ve kontrol önlemleri yetersiz. Hala etkin önlemler hayata geçirilemiyor -Balıkçıların bu balığı koruması için yeterince bilinç taşımadıklarına inanılıyor -2 li yıllardan itibaren sivil girişimler (MERKODER) ve stokların durumu ve tanımlanması üzerine bazı araştırmalar (SÜMAE) başlatıldı Çok yeterli olmamasına karşın bu çalışmada; mersin populasyonlarının uzun mesafeli göç yaptıklarını destekleyecek bazı bulgular elde edilmiştir. Sırasıyla; Nisan-24 de Hopa açıklarından rapor edilen yaklaşık 7 kg ağırlığındaki dişi A. gueldenstaedti, Nisan-25 tarihinde, Ordu-Perşembe kıyılarında avlanan 63 kg ağırlığındaki H. huso ve yine Haziran- 27 döneminde Yeşilırmak açıklarında ele geçen 36 kg ağırlığındaki dişi H. huso nun karın kısmında ameliyat izlerine rastlanılmıştır. Bu bulgular bu bireylerin Kuzey Karadeniz den; Gürcistan veya Rusya kıyılarından göç ettiği ihtimaline işaret etmektedir. Nitekim Gürcistan, Batum Oşinografi ve Balıkçılık Enstitüsü ve Ukrayna, Kerch deki YugNiro Araştırma Enstitüsünün 2 li yılların öncesinde ve sonrasında, doğadan sağlanan anaç bireyler üzerinde yetiştiricilik çalışmaları yaptıkları ve doğal stokları takviye ettikleri bildirilmektedir (Shlyakhov, 23). Balıkların karın bölgesinde gözlenen ameliyat izlerine ilişkin diğer bir görüşte; ticari amaçlı olarak ameliyat yoluyla havyarları alınan bu balıkların daha sonra tekrar tedavi edilerek doğaya bırakılmış olma ihtimalleridir. Bölgede dağılım gösteren mersin türlerinin göç davranışlarına ilişkin bir başka bulgu da; markalama denemelerinden elde edilen sonuçlardır. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri akültesi, Sapanca Tesislerinde yetiştirilen ve Temmuz 26 tarihinde Sakarya nehri ağzından markalanarak denize bırakılan, yaklaşık 2 kg ağırlığında, A. gueldenstaedti türüne 48

14 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 ait bir birey; 1 Aralık 26 tarihinde Bulgaristan ın Galata burnu kıyılarında rapor edilmiştir. Yine bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen markalama çalışmalarında; 8 Kasım 26 tarihinde Kızılırmak kıyısında yakalanan bir adet A. gueldenstaedti, 13 Şubat 27 tarihinde Perşembe de yakalanan bir adet A. stellatus ve yine 4 Aralık 27 tarihinde Sakarya ağzında yakalanan bir adet H. huso; sırasıyla bırakıldıkları lokalitelere 275 km-batı (143 gün), 15 kmdoğu (9 gün) ve 4 km-batı (2 gün) uzaklıkta tekrar yakalanmışlardır. Tekrar yakalanma süre ve uzaklık ilişkisi açısından değerlendirildiğinde; bentopelajik bir karaktere sahip mersin populasyonlarının kısa zaman aralıkları ile uzun mesafelere ulaştıkları sonucuna varılabilir. Bu çalışmadan elde edilen avcılık-populasyon-habitat ve göç bulguları; bu türlerin Yeşilırmak üzerinde, sınırlı da olsa bazı bireylerin üreme göçü yaptığını göstermiştir. Kızılırmak için bu yönde herhangi bir bulgu sağlanamamıştır. Bu nedenle Yeşilırmak üzerinde; kuzeydeki ilk baraj ve HES ten itibaren havzanın bütünü (Aşağı Yeşilırmak havzası: Çarşamba ovası) ve deşarj bölgesine yakın denizel ekosistemin rehabilite edilerek özel bir statüye (özel koruma alanı) kavuşturulması ve bunun için acilen bölgesel ve ulusal bir eylem planının hayata geçirilmesi zorunludur. Bütün olumsuz koşullara rağmen bu gün Yeşilırmak-Kızılırmak şelf bölgesi; Güney Karadeniz kıyısı boyunca en zengin demersal/bentik makrofaunaya sahip bir bölgedir. Bölgedeki tür çeşitliliği doğu ve batı lokalitelerine göre daha yüksektir. Nütrient girdisi yüksek olduğu için plankton çeşitliliği ve bolluğu da yüksek ve yumurta larva gelişimi için son derece elverişlidir. Diğer taraftan makro zoobentik türler de zegindir (Zengin, 26). Özellikle yassı balık populasyonları (Psetta maxima) boldur ve buradaki habitat zenginliği bentik türlere daha avantajlı bir büyüme performansı sağlamaktadır (Zengin vd, 27). Tatlısu balıkları ve kuş çeşitliliği bakımından zengin bir sulak alan olan Yeşilırmak deltası, kontrolsüz tarım ve şehirleşme baskısı altındadır ve yeterince korunamamaktadır. Ancak bu bölge için Çevre ve Orman Bakanlığınca 28 yılında bir yönetim planı hazırlama çalışmaları başlatmıştır (Anonim, 27). Bu akarsu için en acil önlemlerin başında; (1) nehir yatağında faaliyet gösteren çakıl işletmelerinin tasfiye edilmesi, (2) akarsu boyunca uygun yumurtlama alanlarının belirlenmesi ve (3) nehir yatağının fiziksel olarak vakit kaybedilmeden rehabilite edilmesi yer almaktadır. Bütün olumsuz çevre koşullarına ve insan etkilerine karşın bu gün bu populasyonların bölgedeki varlıklarını sürdürmeleri; bu şelf alanın mersin türleri için son derece özel bir ekosistem koşullarına sahip olduğunu göstermektedir. Nitekim bu araştırmada her üç türe ilişkin örneklerin büyük bir çoğunluğunun bu iki akarsuyun deşarj olduğu littoral/kıyı bölgesinden sağlanması bu populasyonların, bölgesel olarak gelecekteki devamlılığı açısından umut verici önemli bir işarettir. Sonuç Elde edilen bulgulara göre; halen/her şeye karşın bazı ergin balıkların Yeşilırmak üzerinde üreme göçü yaptığı tespit edilmiştir. Mersin populasyonu açısından Yeşilırmak halen en önemli yaşama/üreme alanlarından birini oluşturmasına karşın; bu delta üzerinde bu balıkları korumaya yönelik etkili bir yönetim stratejisi oluşturulamamıştır. Bu nedenle acilen etkili bir koruma yönetim planına ihtiyaç duyulmaktadır. İlk etapta Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Yeşilırmak üzerinde gerçekleştirilmekte olan Özel Çevre Koruma Alanları nı belirleme çalışmaları kapsamında; (1) Yukarıda da zikredildiği gibi akarsu üzerinde, DSİ Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda halen inşa edilmekte olan Hidroelektrik Santralinin hemen altından başlayarak özellikle Çarşamba ilçe merkezine kadar olan nehir yatağının mersin balıklarının olası üreme alanı olarak koruma altına alınması, (2) Akarsuyun denize boşaldığı 49

15 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu nehir ağzı referans alınmak üzere (a) delta kısmı boyunca en az 5 km bir alan (nehir tarafı), (b) denizel şelf bölgesinde yarıçapı 3 mil olan bir bölgenin tamamiyle balık avcılığına ve her türlü kıyı balıkçılığı aktivitelerine (nehir ağzındaki sığınağın kapatılması ve nehir ağzına balıkçı teknelerinin girişinin yasaklanması) kapatılması önerilmektedir. Kaynaklar Anonim, 194. Bafra Sesi Gazetesi. Anonim, Balık Ürünlerimizden Havyar. İstanbul Ticaret Odası Yayınları., İstanbul, 78 s. Anonim, lerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/1 Numaralı Sirküler. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara, 69 s. Anonim, 26. lerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 37/1 Numaralı Sirküler. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara, 18 s. Anonymous, 27. Black Sea Coastal Wetlands of Turkey. National Report. Eds: Yıldıray Lise, erdi Akarsu. BirdLifeTurkey & Ministry of Environment and oresty, 32 pp. Berg, L.S reshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries. Israel Program for Scientific Translations Ltd, Jerusalem. 4th edition,vol.1. Ciolac, A., Ptriche, N., 25. Bolagical Aspects of Main Marine Migratory Stugeons in Romanian Danube Rier. Applied Ecology and Environmental Resarch 3 (2)11-16, Budapest, Hungary. CITES, 26. Yaban Hayatı Ticareti. Türkiye Tabiatını Koruma Deneği. Ankara, 144 s. Çakıroğlu, A.S., Karadeniz de Balıkçılığımız. 1. Basım. 183 s. Çelikkale, M.S., Okumus, İ.,Memis, D. 24. Contemporary Status of Turkish Sturgeon (Acipenseridae) Stocks, Conservation Measures and Recent Studies. Symposium on Aquaculture Development Partnership between Science and Producer Associations, DPT, Balık ve Diğer Su Ürünleri (Sünger) ve Balık Konserveleri Tali Komitesi. Devlet Planlama Teşkilatı İhracat Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Edwards, D., Doroshov, S., Sturgeon and Seatrout isheries Development, AO, Turkey Technical Cooperations Programme. Appraisal of the Sturgeon and Seatrout isheries and Proposals for a Rehabilitation Programme. Rome, 35 p. Geldiay, R., Balık, S., Türkiye Tatlı Su Balıkları. Ege Üniversitesi, en akültesi Kitaplar Serisi No: 97. Bornova, İzmir. 519 s. Holcik, J., The reshwater ishes of Europe. Vol. 1, Part II. General Introduction to ishes Acipenseriformes. AULA-Verlag Wiesbaden: 469 p. Knudsen, S., Zengin, M., 26. Multidisciplinary Modeling of Black Sea isheries: A Case Study of Trawl and Sea Snail isheries in Samsun. 1st Biannual Scientific Conference Black Sea Ecosystem 25 and Beyond 8-1 May 26, Istanbul, Turkey Öker, A., Karadeniz de Trolcülük ile Balık İstihsalinin Araştırılması. Balık ve Balıkçılık. Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü, Cilt 4, Sayı 12, s: İstanbul. Özesmi, U., Conservation Strategien for Sustainable Resource Use in the Kızılırmak Delta in Turkey, Universy of Minnesota Doctoral Thesis. 1999, 235 s. Polyaninavo, A.A., Importance of the trophic factor for the development of great sturgeon stock in the Volga river. In: State and prospects of scientific practical developments in the field of mariculture of Russia. VNIRO Press. Moscow. Pp (in Russian). Ricker, W. E., Computation and Interoperation of Biological Statistics of ish Populations. Bull. ish Resh., Board. Can., 191, 382 p. Shlyakhov, V., 23. On the Current State of Acipenceridae Stocks in the Ukrainian Sector of the Northwestern Black Sea. Workshop on Demersal Resources in the Black Sea and Azov Sea April 23, Şile, Turkey. Edited vy Bayram Öztürk and Saadet Karakulak. Turkish Marine Research oundation (TÜDAV) 1-8: Ustaoglu, S., Okumus, I., 24. The Sturgeons: ragile Species Need Conservation. Turkish Journal of isheries and Aquatic Sciences 4: Vassilev, M., Pehlivanov, L., 23. Structural changes of sturgeon catches in the Bulgarian Danube section. Acta zoologica bulgarica, 55, 3, Zengin, M., Şahin, T., Bozali, M., Özke, M., Karadeniz de Av Araç ve Geçleri ile Avlanma Teknolojisinin Belirlenmesi. Proje Sonuç Raporu. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Trabzon, 15 s. Zengin, M., 26. Orta Karadeniz (Kızılırmak-Yeşilırmak) Kıyılarındaki Ekosistem Değişimleri Üzerine Bir Değerlendirme, Türkiye nin Kıyı ve Alanları VI. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Özhan, E. (Editör), 7-11 Kasım 26, Muğla Üniversitesi, Muğla. 5

16 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 Zengin, M., Polat, H., Kutlu, S., Gümüş, A., Gül, M., Can, T., Başçınar, N.S., Emiral, E. 27. Yetiştiricilik Yoluyla Üretilen Kalkan (Psetta maxima) Balığı Yavrularının Doğal Stoka Katılımları ve Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst. Proje Sonuç Raporu, TAGEM/HAYSÜD/2/17/3/1, 2 s. Zolotarev, P. N., V. A. Shlyakhov and Akselev O.I The food supply and feeding of the Russian Sturgeon Acipenser gueldenstadti and the Starred Sturgeon Acipenser stellatus of the Northwestern part of the Black Sea under modern ecological conditions. Journal of Ichthyology, 36(4): Arş.Gör.Güneş YAMANER: Sunumunuzda üreme biyolojinse ilişkin tabloda bazı örneklerin gonad ağırlığı olmamasına karşın bu bireyler için gonad gelişim safhaları verilmiştir. Bunun tespitini nasıl yaptınız CEVAP: Bu çalışmada gonad gelişim safhaları makroskobik olarak tespit edilmiştir. Temin edilen örneklerde histolojik çalışmalar yapılmıştır. Bazı örneklerin gonad ağırlığı olmamasına karşın gonad gelişim safhalarının belirlenmesi o örneğin temin ediliş biçimiyle ilgilidir. Şöyle ki özellikle ticari özelliklerinden dolayı büyük bireylere ulaşılması zordur. Balık tespit edildiği andaki araştırıcı gözlemlerine dayalı olarak safhalar belirlenmektedir. Bunun sebebi balıkçının gonadın ağırlığının alınmasına izin vermemesidir. Yrd.Doç.Dr.Caner E. ÖZYURT:Yeşilırmak üzerinde neden yavru bireye rastlamadınız Bunun nedeni örnekleme yöntemi midir Niçin akarsuyun denizle birleştiği noktalarda dip sürütme ağları kullanmadınız CEVAP: Biz bu araştırmada ikinci yıldan itibaren, ilk gözlerden sonra, Yeşilırmak üzerindeki örneklemelere yoğunlaştık. Akarsuyu yatağındaki lokal balıkçı, ve yerleşim birimlerindeki amatör balıkçı ve köylüler ile görüşmeler yapıldı. Bunun amacı yavru balıkların olup olmadığı konusunda fikir sahibi olabilmekti. Bugüne kadar akarsuyun deşarj bölgesine 1-3 m içerisindeki bölgede küçük bireylere (3 cm boyunda, 1 gr ağılıkta) rastlanıldı. Ancak bu bulgular bizi tatmin etmedi. 28 yılı mayıs-haziran ve sonbahar aylarında Yeşilırmak üzerinde sörvey çalışmaları planlandı. Ancak DSİ nin baraj kapaklarını açması, teknik olarak çalışma olanaklarını ortadan kaldırdı. Dip sürütme ağlarıyla akarsu deşarj bölgesinde ortamın koşulları nedeniyle (çamur, substrat vs) mümkün görünmüyordu. Bu nedenle bölgedeki küçük balıkçılardan elde ettiğimiz örneklerden yararlanma durumunda kaldık. Yrd.Doç.Dr.Ekrem BUHAN: Ben Yeşilırmak ta ve baraja yakın olan noktalarda balıkların yumurtladığını düşünmüyorum. Barajlardan su kesildiğinde akarsu yatağında su kalmıyor. Bu koşularda üreme ve gelişme sağlanamaz. Ülkemizde hiçbir akarsuya balığın girdiğini düşünmüyorum. Zaur Salmanov: Örnekleri hangi av aracı ile avladınız Trolün boyutları nedir CEVAP: Biz bu araştırmada doğrudan mersin balığı avlamaya yönelik sörvey çalışması yapmadık. Elde edilen tüm örnekler ticari balıkçı ağlarından sağlanmıştır. Bu ağlar içerisinde dip trol ağlarından elde edilmiştir. Bu ağlar, 4 mm göz açıklığına sahiptir. Prof.Dr.Sedat YERLİ :Bu projedeki asıl amaç balıkçıların ağlarına giren ağların miktarı ve akarsuda varlığının olup olmadığının durumunun tespitidir. Bu tamamıyla korumaya yönelik bir çalışmadır. Yavru bireylerin elde edilmesine dair bir çalışma planlanması gerekiyor. 51

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE MERSİN BALIKLARINI KORUMA STRATEJİLERİNE BAKIŞ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE MERSİN BALIKLARINI KORUMA STRATEJİLERİNE BAKIŞ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE MERSİN BALIKLARINI KORUMA STRATEJİLERİNE BAKIŞ Yrd.Doç.Dr. Serap USTAOĞLU TIRIL-Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 57000 SİNOP Giriş İlk bakışta Mersin ilini çağrıştıran mersin

Detaylı

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balıklarını (Acipenseridae) Koruma Stratejilerinin Değerlendirilmesi

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balıklarını (Acipenseridae) Koruma Stratejilerinin Değerlendirilmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/3): 509-514 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi / Fishing & Processing Technology Ege University

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MIDDLE BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 1 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-67-3 YAYIN NO: KB: 2871 - ÖİK: 721 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (TAGEM/HAYSUD/1998/17/3/7) PROJE SONUÇ RAPORU

Detaylı

Şekil 1. Japonya da marketlerde satışa sunulan deniz salyangozu R. venosa.

Şekil 1. Japonya da marketlerde satışa sunulan deniz salyangozu R. venosa. 1. GİRİŞ Deniz salyangozu Rapana venosa, Asya sularından Japon Denizi, Sarı Seniz ve Çin Denizinin yerli türüdür. Karadeniz de ilk kez 1947 de Novorosisk körfezinde rapor edilmiştir. Sonradan tüm Karadeniz

Detaylı

KARADENİZ STOK TESPİTİ PROJESİ

KARADENİZ STOK TESPİTİ PROJESİ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ERDEMLİ, İÇEL VE SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YOMRA, TRABZON KARADENİZ STOK TESPİTİ PROJESİ BALIKÇILIK ARAŞTIRMALARI TÜBİTAK DEBÇAG 74/G DEBÇAG 139/G VE DEBAG 115/G FİNAL RAPORU

Detaylı

ISBN 978-975 19 4026-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4026-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4026-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Foça Özel

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SU ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI Dr. Nedim YAZICIOĞLU

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YÜZER KAFES İŞLETMELERİNİN ÇEVRESEL

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE POLİTİKALAR

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE POLİTİKALAR SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE POLİTİKALAR Fikri Aydın 1 Gülten Köksal 1 Nilsun Demir 1 Süleyman Bekcan 1 Mine Kırkağaç 1 Erkan Gözgözoğlu 2 Selçuk Erbaş 2 Hayri Deniz 2 Özerdem Maltaş 2 Hamdi Arpa 3 ÖZET

Detaylı

Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi

Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (1), 121-129, 2005 Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi Bülent ORSAY Erdal DUMAN* Fırat

Detaylı

Muğla İli Milas-Bodrum İlçeleri Kıyı Şeridi Dahilinde Akdeniz Foku (Monachus monachus) Tür Koruma Eylem Planı

Muğla İli Milas-Bodrum İlçeleri Kıyı Şeridi Dahilinde Akdeniz Foku (Monachus monachus) Tür Koruma Eylem Planı MUĞLA İLİ MİLAS-BODRUM İLÇELERİ KIYI ŞERİDİ DAHİLİNDE AKDENİZ FOKU (Monachus monachus) TÜR KORUMA EYLEM PLANI Hazırlayanlar/ Proje Ekibi Prof. Dr. Cüneyt AKI Proje Koordinatörü Doç. Dr. Muhammed TÜRKOĞLU

Detaylı

ERZİNCAN İLİ ALABALIK İŞLETMELERİNİN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İrfan SARGIN Y.Lisans Tezi Su Ürünleri Anabilim Dalı

ERZİNCAN İLİ ALABALIK İŞLETMELERİNİN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İrfan SARGIN Y.Lisans Tezi Su Ürünleri Anabilim Dalı ERZİNCAN İLİ ALABALIK İŞLETMELERİNİN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İrfan SARGIN Y.Lisans Tezi Su Ürünleri Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ Doç. Dr. Murat SAYILI 2009 Her hakkı saklıdır

Detaylı

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇ RAPORU CİLT 1 DOLSAR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ DOLFEN

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 22.07.2013 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 1.1 TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI... 1 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ...

Detaylı

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 SU ÜRÜNLERĠ MERKEZ ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ CENTRAL FISHERIES RESEARCH INSTITUTE TRABZON - 2012 Bu proje 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

Karadeniz Alası (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) nın Doğu Karadeniz Bölgesi nde Yumurtlama Alanlarının Durumu

Karadeniz Alası (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) nın Doğu Karadeniz Bölgesi nde Yumurtlama Alanlarının Durumu E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 501-506 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ 15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ Bu bölümde Otoyol Projesinin, projenin 1. ve 2. Fazları için geçerli olan potansiyel sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirmesi bulunmaktadır. Değerlendirmenin

Detaylı

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Bu proje Siemens Ev Aletleri tarafından desteklenmektedir. WWF-Türkiye Büyük Postane Caddesi,

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

EGE BÖLGESİNDE AVLANMA KARTI OLAN AVCILARIN PROFİLİNİN BELİRLENMESİ. Determining the Profile of Licensed Hunters in Ege Region, Turkey

EGE BÖLGESİNDE AVLANMA KARTI OLAN AVCILARIN PROFİLİNİN BELİRLENMESİ. Determining the Profile of Licensed Hunters in Ege Region, Turkey Bakanlık Yayın No : 259 Müdürlük Yayın No : 36 ISSN 1300-9508 EGE BÖLGESİNDE AVLANMA KARTI OLAN AVCILARIN PROFİLİNİN BELİRLENMESİ (ODC:156.3) Determining the Profile of Licensed Hunters in Ege Region,

Detaylı

ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU. EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM. 29 Kasım 2014 ELAZIĞ

ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU. EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM. 29 Kasım 2014 ELAZIĞ ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM 29 Kasım 2014 ELAZIĞ 2 HAZIRLAYANLAR Prof.Dr. Naim SAĞLAM Prof.Dr. Metin ÇALTA Doç.Dr. Ayşe GÜREL İNANLI Prof.Dr. Erdal DUMAN

Detaylı

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek-Dalaman Koylarında Tekne Bağlama Sisteminin İşletilmesi Fizibilite Analizi

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek-Dalaman Koylarında Tekne Bağlama Sisteminin İşletilmesi Fizibilite Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek-Dalaman Koylarında Tekne Bağlama Sisteminin İşletilmesi Fizibilite Analizi T.C. ÇEVRE

Detaylı

DOĞAL VE YAPAY GÖLLERİMİZİN YAŞAM VE GELİŞME KAYNAĞI OLARAK KORUMA-KULLANMA AMAÇLI YÖNETİLEBİLİNMESİNDE BİLİMSEL VE İDARİ YAKLAŞIMLAR

DOĞAL VE YAPAY GÖLLERİMİZİN YAŞAM VE GELİŞME KAYNAĞI OLARAK KORUMA-KULLANMA AMAÇLI YÖNETİLEBİLİNMESİNDE BİLİMSEL VE İDARİ YAKLAŞIMLAR DOĞAL VE YAPAY GÖLLERİMİZİN YAŞAM VE GELİŞME KAYNAĞI OLARAK KORUMA-KULLANMA AMAÇLI YÖNETİLEBİLİNMESİNDE BİLİMSEL VE İDARİ YAKLAŞIMLAR Mustafa Karabatak Prof. Dr. Limnolog (Göl Bilimci) İstanbul Üniversitesi

Detaylı

- 13-1.GĐRĐŞ Yaşam boyu tüm canlılar birbirlerine gereksinim duymaktadırlar. Bundan dolayı doğada bir uyum içinde varlıklarını sürdürmektedirler. Doğa ile birlikte tüm canlılar arasındaki denge korunduğu

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

Turnalarımızın sadece türkülerde kalmaması için; ULUSAL TURNA EYLEM PLANI

Turnalarımızın sadece türkülerde kalmaması için; ULUSAL TURNA EYLEM PLANI Turnalarımızın sadece türkülerde kalmaması için; ULUSAL TURNA EYLEM PLANI ULUSAL TURNA EYLEM PLANI 2014-2019 Hazırlayanlar Osman Erdem Süleyman Ekşioğlu Levent Erkol İlker Özbahar Sibel Şenel Ertaş Katkıda

Detaylı

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012)

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. 14/E 06560 Ankara Telefon 0312 2075000 Faks 0312

Detaylı