ÇALIŞYTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazmi POLAT-OMU Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji ABD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞYTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazmi POLAT-OMU Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji ABD"

Transkript

1 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu ÇALIŞYTAY III. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazmi POLAT-OMU en Edebiyat ak. Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji ABD 2 Lİ YILLARIN BAŞINDA KIZILIRMAK-YEŞİLIRMAK HAVZASI MERSİN POPULASYONLARININ (Acipenser sp, Huso) DURUMU ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA Mustafa ZENGİN 1, Serap USTAOĞLU TIRIL 2, Murat DAĞTEKİN 1, Hakan ERYILDIRIM 3 Taner CAN 4 Mehmet GÜL 5, 1 : Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon. 2 :Sinop Su Ürünleri akültesi 3 : Karasu Tarım İlçe Müdürlüğü 4 : TKB Ordu Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Şubesi 5 : TKB Samsun Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Şubesi Konuşmacı: Dr. Mustafa Zengin-TKB-Su Ürünleri merkez Araştırma Enstitüsü Trabzon Giriş Karadeniz in Türkiye kıyılarında; Yeşilırmak-Kızılırmak Havzasında (Samsun) yılları arasında yoğun olarak avcılığı yapılan ve bazı yıllar 15 tonlara kadar av elde edilen mersin populasyonları başta mersin morinası (H.huso) olmak üzere; aşırı avcılık, kirlilik ve bu iki akarsu üzerinde yapılan barajlar sonucunda 198 li yılların başından itibaren giderek azalmaya başlamış (Çelikkale vd, 24; Ustaoğlu ve Okumuş, 24) ve bu gün yok olma sınırına gelmiştir. Bu nedenle Türkiye de ilk olarak 1973 yılında mersin balığı avcılığına bir düzenleme getirilmiştir ve Karadeniz e dökülen nehirlerin civarlarına bölgesel av yasağı uygulamaları başlatılmıştır yılından itibaren ise 14 cm den büyük, Huso hoso hariç tüm mersin balıkları türlerinin avlanması yasaklanmıştır (CITES, 26). Bu durum 1997 yılına kadar devam etmiştir yılı sonrasında ise bütün türler tamamen koruma kapsamına alınmıştır (Anonim, 1997).Günümüzde, özellikle 199 lı yılların başından itibaren mersin populasyonları varlık açısından tehlike sınırına gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle de Nesli tehlikeli türler (Endangerous species) kapsamına alınmıştır. Bu tehlikeli süreç günümüzde de artarak devam etmektedir. Özellikle Orta Karadeniz de Yeşilırmak-Kızılırmak havzasında; dip trol avcılığında bycatch olarak avlanmakta ve kg ve daha büyük bireyler illegal yollardan pazarlanmaktadır. Bu çalışma ile tarihsel olarak mersin populasyonlarının en önemli yumurtlama ve beslenme alanlarından birini oluşturan Yeşilırmak-Kızılırmak havzasındaki habitatpopulasyon-avcılık ilişkileri incelenmiş ve bu türlerin geleceğine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur. Materyal ve Metot Çalışma Alanı Bu araştırma 24 ile 28 yılları arasında Orta Karadeniz de; Samsun balıkçılık sahasında gerçekleştirilmiştir. Bu saha; Türkiye nin Karadeniz kıyısı boyunca orta kısımda; 37 o 47 ı E, 41 o 9 ı N doğu ve 35 o 57 ı E, 41 o 47 ı N batı koordinatları arasında yer almaktadır (Şekil 1). Doğuda Ünye-Bulancak, batıda Sinop-Gerze arasında kalan ve Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin deşarj olduğu, geniş kıtasal şelf alanları; Güney Karadeniz kıyıları boyunca mersin populasyonlarının tarihsel olarak, en fazla üreme göçü yaptıkları akarsuların 36

2 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 bulunduğu bölgedir. Ancak bu havzanın en önemli karakteristiğini oluşturan Yeşilırmak ve Kızılırmak ın doğal yapısı 198 li yıllardan itibaren, dış/yapay etkenlerin ile aşırı derecede tahrip edilmiştir. Bölge aynı zamanda trol ve diğer avcılık yöntemlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü önemli bir balıkçılık alanıdır. Balıkçılık açısından son derece yıpratılmış olmasına karşın, bentik makrofauna açısından diğer bölgelere göre daha zengindir. Türkiye nin başlıca trol av gücü bu bölgede yoğunlaşmıştır (Zengin, 26). BLACK SEA N Şekil 1. Çalışma sahası Örneklerin Toplanması Bu çalışmada; bölgesel olarak mersin stoklarının ileri derecede yıpratılmış olması nedeniyle; örnek temininde doğrudan ve planlı olarak deniz saha sörveyleri yapılamamıştır. Örnek temininde güçlü bir organizasyonu ve bilgi akışını sağlayacak bir strateji/planlama uygulanmıştır. Bunun için; (1) Samsun bölgesindeki önemli balıkçı lokalitelerinde faaliyet gösteren Balıkçı Kooperatifleri ve mesleki balıkçılarla doğrudan işbirliğine gidilmiştir. Özellikle trol balıkçılarının ağlarına tesadüfen giren mersin balıklarına ait bilgilerin rapor edilmesi için bilgi akış ağı kurulmuştur. (2) Samsun (Yeşilırmak-Kızılırmak) bölgesindeki Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli ilgili teknik görevlilerden local point personeli oluşturulmuştur. Bu irtibat personeli sayesinde doğrudan balıkçılarından ve bölgede illegal yollardan satışa sunulan balıklar hakkında bilgi alınmıştır. (3) Yeşilırmak ve Kızılırmak üzerinde; yumurtlama göçü sırasında (ilkbahar) ergin populasyon, yumurtlama sonrasında da (sonbahar) yavru ve genç (juveynil) bireylere yönelik bilgi edinebilmek amacı için örnekleme ve gözlem çalışmaları planlanmıştır. (4) Araştırma ekibince bölgeye; akarsu ve akarsuların deşarj olduğu noktalara aylık rutin gözlem ve bilgi toplama çalışmaları planlanmıştır. Markalama Denemeleri ve akarsu ortamından canlı olarak yakalanan bazı örneklerin (özellikle ticari değeri olmayan küçük bireyler) temel parametreleri alındıktan sonra, markalanarak tekrar avlandıkları lokaliteden denize bırakılmışlardır. Daha sonra balıkçıların ağlarına takılan markalı balıklar tekrar yakalandığında gerekli ölçümlerleri yapılıp tekrar doğal ortama geri bırakılmıştır. Yakalanan balıklara bireysel markalama yöntemi uygulanmıştır. Markalama materyali olarak plastik/numaralı markalar kullanılmıştır. Markalar balıkların sırt yüzgecinin son kısmına (kuyruğa yakın bölgeye) uygulanmıştır. Bu kapsamda 26 ve 28 yılları arasında, Güney Karadeniz kıyısı boyunca farklı lokalitelerden yakalanan 4 adet birey 37

3 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu markalanarak tekrar doğal ortama geri bırakılmıştır. Bu balıkların ilk yakalanma total boy ve ağırlık değerleri sırasıyla 58.1 (37-91) cm ve (168-29) g dır. Veri Analizleri Rapor edilen ve doğrudan ölçümü yapılan tüm veriler standart Sörvey-Bilgi Kayıt ormuna kaydedilmiştir. Bu form üzerinde sırasıyla şu parametreler yer almıştır; (1) tarih, (2) balığın avlandığı veya görüldüğü yer (deniz, akarsu, balık hali, market, lokanta), (3) balık materyali (canlı-ölü), (4) av aracı/avlanma yöntemi, (5) kıyıdan uzaklık, (6) av derinliği (7) balığın türü [türlerin belirlenmesinde dış/morfolojik özelliklerinden yararlanılmıştır (Holcik, 1989)], (8) total boy, (9) vücut ağırlığı, (1) cinsiyet (M/), (11) gonad ağırlığı, (12) gonad gelişim safhaları, (13) mide içeriği,(14) balığın pazar fiyatı. Çalışmada elde edilen veriler ile (1) Kızılırmak-Yeşilırmak littoral bölgesinde farklı av araçları ile avlanan mersin türlerinin tahmini bycatch oranları, (2) bu türlerin her birine ilişkin temel populasyon özellikleri [(boy-ağırlık-cinsiyet dağılımları, boy-ağırlık ilişkileri Ricker (1975)], (3) türlerin deniz ve akarsu habitatlarına bağlı olarak mevsimsel/vertikal dağılımları, (4) beslenme ve yumurtlama göçleri gibi temel biyoekolojik ve avcılık parametreleri incelenmiştir. Sonuçlar Türler ve Mevsimsel Dağılımları Bulunma sıklığına göre araştırma sahası için sırasıyla; Huso huso (%44.3), Acipencer stallatus (%35), ve Acipencer gueldenstaedtii (%2.8) olmak üzere üç farklı tür tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre tarihsel olarak Güney Karadeniz deki mersin populasyonlarının en önemli yaşama alanlarının başında yer alan Yeşilırmak-Kızılırmak havzasında, günümüzde başlıca üç türün varlığından söz etmek mümkündür. Bu türler içerisinde H.huso ve A.stellatus un görünme sıklıkları birbirine yakındır. A. gueldenstaedti nin görünme sıklığı diğer türlere göre biraz daha düşük bulunmuştur. Araştırma havzası dahil, önceki kayıtlara göre; 198 li yılların sonunda, Karadeniz in Türkiye kıyıları için beş tür rapor edilmiştir. Bunlar sırasıyla; H. huso, A. gueldenstaedtii, A. stallatus, A. sturio ve A. nudiventris tir (Geldiay ve Balık, 1988; Edwards ve Doroshov, 1989). Edwars ve Doroshov, (1989) tarafından Kızılırmak-Yeşilırmak havzasında gerçekleştirilen gözlem çalışmalarında yerli türler içerisinde av baskısına en fazla Acipencer sturio nun maruz kaldığı bildirilmektedir. Örneklerin mevsimsel dağılımına bakıldığında bahar, güz ve kış dönemlerinde türlerin görünme sıklığı yaz dönemine göre biraz daha fazladır (Tablo 1). Bunun başlıca; (1) yaz dönemi hariç diğer mevsimlerde, özellikle Samsun bölgesindeki yoğun trol avcılığından ve (2) anılan dönemlerde mersin populasyonlarının Güney Karadeniz kıyılarına doğru olan üreme ve beslenme göçüyle ilişkili olduğu tahmin edilmektedir. Nitekim Geldiay ve Balık (1988), bu üç türün üreme dönemini bahar ve erken yaz dönemi olarak bildirmektedirler. İllegal Balıkçılık ve Bycatch Oranları arklı tasarım ve teknik özelliklere sahip ticari ağlar ile Samsun litoralinde kazara (bycatch) avlanan mersin türlerinin; %55 ile en fazla dip trol ağlarına girdiği tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla kıyı uzatma (dip ve pelajik) ağları (%35) takip etmektedir. Avın çok az bir kısmı (%5.4) kıyı çevirme ağları/voli (palamut, Pasifik kefali), salyangozu direçleri 38

4 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 (%2) ve insan-iş makinesi-kanca (%2.6) gibi yollarla avlanmıştır (Şekil 2). Bölgesel olarak Karadeniz in Türkiye kıyıları boyunca dip trol avcılığı en fazla Samsun da yoğunlaşmıştır ve bu bölgedeki avcılık bununla karakterize olmaktadır. Dip trol ağları aynı zamanda diğer dip balıkları için de en önemli avcılık baskısını oluşturmaktadır (Knudsen ve Zengin, 26). İkinci sırada yer alan ve hemen hemen tüm yıl boyunca yakın kıyı sularında operasyon yapan kıyı uzatma ağları; bu türlerin avcılığında etkili olmaktadır. Özellikle dip uzatmalarının (kalkan ve mezgit) yüzey/pelajik uzatmalara göre avlama etkinliği daha yüksek bulunmuştur. palamut ve Pasifik kefali avcılığında kullanılan çevirme/voli ağlarının avcılık periyodu sınırlıdır. Mevsimsel ve kıyıya çok yakın sularda operasyon yapan bu ağlardan; palamut çevirmeleri en fazla Eylül ile Kasım, Pasifik kefali volileri ise Mayıs-Haziran arasındaki dönemde etkindir. Akarsu da avlanan bireylerin tamamına yakın kısmı ise insan eli, tuzaklar veya iş makineleri ile avlanmıştır. Tablo yılları arasında Yeşilırmak-Kızılırmak havzasındaki mersin türlerinin mevsimsel dağılımı (adet) Sezon A.gueldenstaedti Huso huso A. stellatus Toplam İlkbahar Yaz Sonbahar Kış Genel (%) 31 (2.8) 66 (44.3) 52 (35) 149 Tablo 1 de de görüldüğü gibi mersin populasyonları kazara veya illegal yoldan en fazla; Samsun şelf bölgesinde ticari trol avcılığının yoğunlaştığı sonbahar (Ekim) ile erken bahar (Nisan) arasındaki uzun bir dönemde avlanmaktadır. Trol avcılığında yasal av sahasının sınırları kıyıdan itibaren 3 milden başlamaktadır (Anonim, 26). Morinaların büyük bir çoğunluğu dip trol ağları ile yakalanmıştır. Üç tür mersin içerisinde trol ağlarına en yüksek oranda (%54.7) morinalar (Huso huso) girmektedir. Encircling ; 5,4 Dredge; 2 Others; 2,6 Gill-nets; 35 Trawl ; 55 Şekil 2. arklı yöntemler ile illegal veya kazara avlanan mersin türlerinin av oranları (pooled data; 24-27) Bycatch olarak avlanan mersin balıklarının büyük bir kısmının (%65.4), mahalli veya ulusal pazarlarda illegal yollardan satılmaktadır (Şekil 3). Mersin balıkları bycatch olarak son derece düşük av vermesine karşın, büyük kentlerde bu balıkların etine duyulan yoğun ilgi en cazip fiyatlarla alıcı bulmalarını sağlamaktadır. Bu durum özellikle kg dan daha büyük 39

5 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu bireylerin illegal yollarla satışını özendirmektedir. Böylece ağdan canlı olarak alınan ve uzun bir süre yaşama olanağı bulunan balığın tekrar denize bırakılma şansı da yok edilmektedir. 2 kg dan daha küçük bireyler ki bunların oranı %34.6 olarak tespit edilmiştir; bu büyüklükteki balıklar avlandıktan sonra balıkçılar tarafından tekrar canlı olarak denize bırakılmıştır. e canlı olarak tekrar bırakılan 62 adet örneğin 4 ı; türlerin biyoekolojik özelliklerinin tanımlanmasına yönelik olarak markalanarak tekrar denize geri bırakılmıştır. Bu örneklerin ağırlık dağılımları incelendiğinde (Şekil 3), tamamıyla ticari değeri olmayan küçük bireylerdir ve daha çok A. gueldenstaedti ve A. stellatus türlerini içermektedir. Number of fish Weight groups (g) Relaasing (n=62) Marketing (n=117) Şekil 3. arklı tipteki ağlar ile bycatch olarak avlanan mersin balıklarının tekrara denize bırakılan ve pazara sunulan miktarlarının ağırlıkça dağılımı (pooled data; 24-28) Bölgede trol ve diğer kıyı ağları ile avlanarak illegal yollardan satışa sunulan mersin balıklarının yıllık av miktarının bu çalışmada örneklenen miktarın yaklaşık 3-4 katı olduğu tahmin edilmektedir. Mahalli satış noktalarında ve lüks lokantaların tezgâhlarında bu balıkların satış fiyatı 4 ile 45 YTL/kg arasında değişmektedir. Pazarlanan balıkların büyük bir çoğunluğunu Huso huso türü oluşturmaktadır. Bunun; türün sahip olduğu büyüme karakteristiğinden, (diğer türlere göre daha büyük olmasından) ve üreme ve beslenme göçüyle ilgili olduğu tahmin edilmektedir (sonraki bölümlerde geniş olarak ele alınacak). Bu çalışmada maksimum ağırlığı 25-3 kg kadar ulaşan morinaların satışa sunulduğu tespit edilmiştir. Populasyon Parametreleri ve Akarsu Arasındaki Göçler: Güney Karadeniz kıyılarındaki mersin populasyonları; littoral bölgenin maksimum 12 m derinliklerine kadar dağılım göstermektedir. Ortalama vertikal derinlik 5.2 ( ) m olarak tespit edilmiştir (Şekil 4). Türlerin aylık derinlik dağılımları arasında önemli bir farklılık gözlenmemiştir. Üç türün de kıyıdan itibaren littoral zonunun maksimum 12 m derinliklerine kadar göç ettiği görülmüştür. Aynı şekilde her üç tür de yıl boyunca sonbahar (Ekim) döneminden başlayarak; kış ve bahar (Mayıs) dönemlerinde yoğun olarak anılan bölgede bulunmaktadır. Yaz periyodu (Haziran-Eylül) boyunca çok nadir olarak örneklenmişlerdir. Bunun avcılık periyodunun yasaklanması ile ilişkisi olabilir. Ancak diğer taraftan ergin bireylerin üreme göçü için nehir ağızlarına yaklaştıkları bahar döneminden sonra, yaz periyodunca üreme göçü yapacakları akarsulara giriş yapamamaları, beklide nehir deşarj bölgelerinden uzaklaşmalarına sebep olmaktadır. 4

6 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 Depth (m) A. gueldenstaedti n=19 Sea Months Depth (m) Depth (m) A. stallatus n=38 Sea Months Huso huso n=53 Sea Months Şekil 4. Kızılırmak-Yeşilırmak littoralindeki mersin populasyonlarının aylık vertikal dağılımları Ergin populasyonların bahar (Nisan-Mayıs) dönemlerinde nehir ağızlarına yakın sulara yönelmesi; tatlı su ortamına (akarsu) göç etme isteği ile ilişkilidir. Bu araştırma periyodunu içeren yılları arasında Kızılırmak ve Yeşilırmak akarsularını üzerinde yapılan çalışmalarda; Yeşilırmak nehrine giriş yapan 9 birey rapor edilmiştir. Ancak Kızılırmak üzerinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu örneklerden 4 adeti A. gueldenstaedti türüne, 5 adeti ise Huso huso türüne ait bireylerdir (Şekil 5). Şüphesiz bu bulgular yetersiz olmakla birlikte son derece önemlidir. Ergin bireylerin halen, geç bahar ve yaz döneminde (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos) üremek üzere Yeşilırmak a üreme göçü yaptığının bir göstergesidir. Bu çalışmada Ağustos ayında akarsu deşarj noktasına çok yakın bir lokalitede tespit edilen 2 adet A. gueldenstaedti hariç, diğer örneklerin tümü eşeysel olgunluk boyuna ulaşmış ergin bireylerdir (Bak üreme bölümü). Bu bireylerin Yeşilırmak üzerinde avlandığı lokaliteler, kıyıdan itibaren ortalama km mesafe olup, bu noktadan sonra Hasan Uğurlu Barajı ve yeni inşa edilen HES Santrali yer almaktadır. Boy-Ağırlık İlişkisi : Mersin türlerine ilişkin bazı populasyon parametreleri Tablo 2 de verilmiştir. Üç türün boy dağılımları sırasıyla; A. stallatus için ortalama boy 6.1 cm, Huso huso için 78. cm ve A. gueldenstaedti için ise 78.7 cm olarak tespit edilmiştir. A. stellatus hariç diğer iki türün ortalama boyları hemen hemen aynı bulunmasına karşın; boy dağılımı aralığına bakıldığında üç türün de total boy parametreleri arasında önemli bir farklılık gözlenememiştir. En büyük boy grubuna sahip tür Huso huso dur. Huso huso için tespit edilen total boy değeri 359 cm olmasına karşın A. stellatus ve A. gueldenstaedti için maksimum boy değerleri sırasıyla 1 ve 2 cm dir (Şekil 6). Her üç türün de örneklenen 41

7 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu boy grupları içerisinde küçük bireylerin sayısı daha yüksektir ve boy grupları 3-8 cm ler arasında yoğunlaşmaktadır. Distance (km) Distance (km) A. guldenstaedti n=4 River Months Huso huso n=5 River Months Şekil 5. Yeşilırmak a göç eden mersin populasyonlarının aylık dağılımı (uzaklık nehir ağzından balığın görüldüğü lokalieye kadar olan mesafe) Tablo 2. Mersin türlerine ilişkin bazı populasyon parametreleri (24-28 dönemi; birleştirilmiş veriler, TL: total boy). Türler a b R 2 N A. gueldenstaedti A. stellatus Huso huso Boy (cm) (N) 78.7 (4-2) (26) 6.1 (37-1) (28) 78. (4-359) (31) Ağırlık (g) (N) ( ) (44) (125-15) (58) ( ) (84) Sex All All All Mersin türlerinin vücut ağırlığı parametreleri arasında da önemli sayılabilecek farklılıklar gözlenmiştir. Sırasıyla A. stallatus, A. gueldenstaedti ve H. Huso nun sırasıyla ortalama ağırlık değerleri açısından değerlendirildiğinde; , ve g olarak bulunmuştur. Örneklemeler arasında en düşük vücut ağırlığına sahip tür A. stallatus tur. Bunu A. gueldenstaedti ve H. Huso takip etmektedir. Vücut büyüklüğü açısından Güney Karadeniz kıyılarında dağılım gösteren mersin populasyonları arasında en büyük vücut ağırlığına sahip tür H. huso dur. Bu türe ilişkin örnekler arasında maksimum vücut ağırlığı 353 kg kadar ulaşan bireylere rastlanmıştır. Diğer iki tür için ise maksimum vücut ağırlıkları A. stellatus için 1.5 kg ve A. gueldenstaedti için ise 6 kg olarak bulunmuştur. arklı populasyon özelliklerine sahip bu üç tür arasındaki boy ve vücut ağırlığı parametrelerindeki farklılığın büyüme karakteristiklerinin farklılığından ileri geldiği tahmin edilmektedir. Her üç türe ilişkin toplam boy ağırlık verilerinden elde edilen boy-ağırlık ilişkisini içeren denklemler Şekil 7 de verilmiştir. Bu denklemde A. stellatus ve A. gueldenstaedti için a katsayısı 3 olarak (isometrik büyüme) hesaplanmıştır. H. huso için ise b değeri 3 den biraz daha yüksek (allometrik büyüme) bulunmuştur. H. huso da ilerleyen yaş ile birlikte boy- 42

8 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 ağırlık ilişkisindeki büyüme, ağırlık lehine gelişmektedir. Başka bir tanımla H. huso nun hayatının belli bir döneminden sonra boydaki büyüme artışı giderek yavaşlamaktadır. Boy dağılımı Ağırlık dağılımı ish Number A. stallatus N= A. stallatus N= ish Number A. gueldesntaedti N= A. gueldenstaedti N= ish Number Huso huso N= Huso huso N= Length groups (cm) Weight groups (g) Şekil 6. Mersin türlerinin boy ve ağırlık kompozisyonu (24-28 dönemi; tüm veriler) Güney Karadeniz, Kızılırmak-Yeşilırmak havzasındaki türlerin boy ve vücut ağırlığı dağılımı bulguları; Kuzeybatı Karadeniz-Tuna deltasında elde edilen bulgular ile büyük ölçüde benzeşmektedir. Bu bölgede yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre sırasıyla her üç türün; A. stallatus, A. gueldenstaedti ve H. Huso nun ulaştıkları maksimum boy ağırlık parametreleri 1-12 cm, 6-8 kg; 15-2 cm, 4-7 kg ve 2-256, kg olarak rapor edilmektedir (Vassilev ve Pehlivanov, 23; Ciolac ve Patriche, 25). Üreme Davranışları Üreme göçüne ilişkin bulgular (Tablo 3); ergin ve yumurtalı dişi bireylerin sınırlı da olsa bölgede üreme (anadromus) göçü yaptığını desteklemektedir. Elde edilen bulgulara göre; (1) Kızılırmak-Yeşilırmak şelf bölgesinde üreme göçü sadece Yeşilırmak üzerinde gerçekleşmektedir. (2) Olgunlaşmış mersin balıkları (A. gueldenstaedti, A. stellatus ve H. huso) bahar-erken yaz (Nisan-Mayıs-Haziran) dönemlerinde akarsu üzerindeki göçlerini tamamlamaktadır. Ciolac ve Patriche (25) yakın sonuçları Tuna nehri için elde etmişlerdir. (3) Akarsu üzerinde gözlenen bireylerin tümünün gonad gelişimleri olgunlaşmış safhadadır. (4) Erken bahar, kış ve güz dönemlerinde ve genel olarak denizel ortamda gözlenen bireylerin gonadları olgunlaşmamış ve yarı olgunlaşmış safhadadır. 43

9 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu Yetersiz olmasına karşın üremeye ilişkin elde edilen bu bulgular mersin populasyonlarının Güneydoğu Karadeniz kıyılarında sınırlı da olsa, özellikle Yeşilırmak a üreme göçü yaptığını desteklemektedir. Ancak bu nehir üzerinde yumurtlama işleminin gerçekleştiğine dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Akarsuda bu türlerin larva ve juveynil bireyleri üzerine yapılacak sörveyler ile bunun kanıtlanması gerekmektedir. Beklide anaç balıklar uygun üreme ortamı bulamadıkları için geri dönmekte ve bu esnada avcılığa maruz kalmaktadırlar. Body weight (g) A. guldenstaedti W=,37TL 3,69 R 2 =,9552 N= Total length (cm) Body weight (g) A. stallatus W =,31TL 3,81 R 2 =,7513 N= Total length (cm) Body weight (g) Şekil 7. Mersin türlerinin boy-ağırlık ilişkisi Huso huso W =,7TL 3,4665 R 2 =,956 N= Total length (cm) Tarihsel olarak mersin balıklarının bölgede en önemli üreme alanlarını oluşturan Yeşilırmak ve Kızılırmak üzerinde 198 li yıllardan sonra işletmeye açılan barajlar, bu tarihten sonra bu populasyonlarının akarsu üzerindeki üreme göçünü büyük ölçüde etkilemiştir. Bu olgu Kızılırmak için daha belirleyici olmuştur. Aşağı Kızılırmak; Bafra ovası boyunca akarsu üzerinde inşa edilen, üç ayrı noktadaki taşkın koruma amaçlı setler anaç 44

10 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 bireylerin geçişini engellemiştir. Yeşilırmak için bu durum biraz daha farklıdır. Yeşilırmak; akarsu deşarj bölgesinden başlamak üzere ilk barajın inşa edildiği noktaya kadar olan km lik mesafe boyunca akarsu üzerinde herhangi bir set inşa edilmemiştir. Aynı şekilde aşağı Yeşilırmak bölgesi; Çarşamba ovası boyunca akarsu yatağı, Kızılırmak a göre daha derin ve daha geniş bir delta oluşturmaktadır. Bu konumundan ötürü ergin bireyler Yeşilırmak a yakın kıyı bölgesine yaklaşmakta ve doğrudan akarsu üzerinde üreme göçü arayışına girmektedirler. Ancak giderek aratan olumsuz çevre koşulları ve akarsu üzerindeki illegal avcılık, anaç bireylere üreme şansı bırakmamıştır. Nitekim bu çalışmada bu akarsudan elde edilen örneklerin tamamı illegal yollardan avlanarak pazara sunulmuş balıklardır. Beslenme Özellikleri : Mide içeriği analizlerinden elde edilen bulgular; Güney Karadeniz litoralinde dağılım gösteren mersin balıklarının büyük ölçüde bentik ve bentopelajik makrofaunanın varlığına bağlı bir beslenme stratejisi gösterdiklerini kanıtlamaktadır (Tablo 4). Besin alınımında; beslenme alanının özellikleri, mevsim, su sıcaklığı, preylerin yoğunluğu ve dağılımı gibi çok çeşitli etkenler (Polyaninova, 1996) ve yiyicinin (predatör) türü belirleyici olmaktadır. H. huso baskın olarak bentopelajik (istavrit, mezgit, kaya) ve pelajikteki (hamsi) türler ile beslenmesine karşın, A. gueldenstaedti bentikteki kabuklu ve yumuşakçalarla beslenmektedir. Tablo 3. Kızılırmak-Yeşilırmak bölgesinde mersin balıklarının bazı üreme parametreleri. Tür Tarih Yer Habitat A. gueldenstaedti A. stellatus Yakakent Kızılırmak Yeşilırmak Yeşilirmak Kızılırmak Yeşilırmak Samsun Samsun Dereköy Samsun Terme Samsun Nehir Derinlik (m) Kıyı Kıyı TL-W (cm-kg) Sex M M GW (g) Olgunluk Aşaması Olgunluk öncesi Olgunluk öncesi Olgun Olgunluk öncesi Olgunluk öncesi Olgun Huso huso Kızılırmak Yeşilırmak Yeşilırmak Terme Yeşilırmak Yakakent Yeşilırmak Yeşilırmak Kızılırmak Terme Terme Nehir Nehir Nehir Nehir (*) Ölçülen yumurta çapı 3.5 (3-3.8) mm M M Olgun * Olgun Olgun Olgun Morinaların diğer mersin türlerine göre karakteristik beslenme özellikleri; aşırı fırsatçı olmalarıdır ve makrofaunaya ait her tür preyi seçmeden (carnivore) almalarıdır (Berg, 1948). 45

11 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu H. huso ya ait örneklerin mide içeriklerinde baskın olarak hamsi nin bulunması, bu türün hamsi populasyonun Güney Karadeniz kıyısı boyunca sonbahar-kış göçü ile ilişkili olduğu izlenimini güçlendirmektedir. Bunun aksine A. gueldenstaedti bentiğe bağlı bir beslenme stratejisi sergilemektedir (Tablo 4) (Berg, 1948; Zolotarev et al. 1996). Tartışma Güney Karadeniz kıyılarında yaşayan mersin populasyonlarının biyoekolojik özellikleri, bolluk ve dağılımları üzerine; tarihsel olarak geçmişten günümüze kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Kayda değer iki çalışmadan ilki bölgede dağılım gösteren mersin türlerinin taksonomik özelliklerini içermektedir (Geldiay ve Balık, 1988). Diğeri ise 198 li yılların sonunda Edwards ve Doroshov, (1989) tarafından, Kızılırmak-Yeşilırmak havzasındaki bu populasyonların mevcut durumu üzerine gerçekleştirilen bir gözlem çalışmasıdır. Bu araştırmada; Kızılırmak-Yeşilırmak havzasındaki mersin populasyonlarının 2 li yılların başındaki habitat-populasyon-göç ve avcılık ilişkileri incelenerek; bu populasyonların 194 lı yıllardan itibaren, aynı bölgedeki tarihsel gelişimleri karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. Eldeki mevcut bilgilere göre; Kızılırmak-Yeşilırmak havzasındaki mersin balıklarının durumunu üç ayrı dönemde ele almak olasıdır. Bunlar sırasıyla; (1) İlk dönem; 194 lı yıllara kadar dayanan 198 öncesi yıllar (erken dönem), (2) İkinci dönem; yılları arası, Türkiye de pazar ekonomisine geçiş ile başlayan süreç ve (3) Üçüncü dönem; 21. yüzyılın başlangıcındaki ilk yıllar; globalleşme dönemi. Bu her bir dönem için mersin populasyonlarının durumunu tanımlayıcı başlıca özellikler Tablo 5 de sunulmuştur. Tablo 4. Kızılırmak-Yeşilırmak bölgelerinde bazı beslenme parametreleri. Tür Tarih Yer Habitat Derin. TL-W Mide İçeriği (m) (cm-kg) Prey ismi Ağırlık (g) Samsun C. gallina 1- C gallina 4- A. gueldenstaedti A. cornea Dereköy M. galloprovincialis 1- C. crangon Yeşilırmak Nehir kıyı C gallina Dereköy C. gallina 1- E. encrasicolus Terme E. encrasicolus Huso huso Yeşilırmak T. trachurus E. encrasicolus T. trachurus M. m. euxinus G. niger lı yılların başından itibaren geçen yaklaşık 65-7 yıllık bir süreçte mersin populasyonlarının Kızılırmak-Yeşilırmak havzasındaki stokları; gerek tür sayısı, gerekse de miktar olarak ileri derecede yıpratılmıştır. Bu nedenden ötürü Türkiye kıyılarında yaşayan mersin balıkları Nesli tehlikedeki türler: Endangerous species kapsamına alınmıştır (CITES, 26). Bu süreçte populasyonlarda meydana gelen yıpranmayı; tür sayılarındaki azalış eğiliminden izlemek mümkündür. Akarsu üzerinde barajların inşa edildiği 197 li yılların sonuna kadarki süreçte havzada 6 tür mersin balığı (H. huso, A. gueldenstaedti, A. stallatus, A. sturio, A. nudiventris, A. ruthenus) yaşarken (Çelikkkale vd, 24), 198 li yılların sonunda tür sayısı 4 e (H. huso, A. gueldenstaedti, A. stallatus, A. sturio) (Edwards 46

12 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 ve Doroshov, 1989), 2 li yılların başında ise 3 e (H. huso, A. gueldenstaedti, A. stallatus) (1997 yılında, Sinop kıyılarında yakalanan 1 adet A. nudiventris türüne ilişkin örnek Ustaoğlu, S. tarafından fotoğrafı ile birlikte rapor edilmiştir) düşmüştür (Bu çalışma). Tüm yasal önlemlere rağmen günümüzde de bölgedeki mersin populasyonları; Samsun bölgesinde yoğunlaşan ve artan trol av gücünün baskısı ile büyük oranda akarsu ortamlarına giriş öncesinde güz, kış ve erken bahar dönemlerinde bycatch olarak avlanmakta ve illegal yollardan pazarlanmaktadır. Trollere ek olarak yakın kıyı boyunca kıyı balıkçılarının kullandığı uzatma ağları ve salyangoz direçleri de baskıyı arttırmaktadır. Güney Karadeniz (Türkiye) kıyıları boyunca, özellikle Yeşilırmak-Kızılırmak litoralinde avlanan morina türlerinin çoğunlukla 1-35 kg arasındaki büyük bireylerinin çok azı, nadiren olgunlaşmış yumurta (havyar) içermektedir. Dişi bireylerin büyük bir çoğunluğu hemen hemen yumurtalarını bırakmış ya da olgunlaşmamış bireylerden oluşmaktadır. Bu nedenlerden ötürü H. huso nun bölgedeki nehirlere yumurtlama göçü yapmadığına inanılmaktadır (Edwards ve Doroshov, 1989). Diğer taraftan araştırmada Güney Karadeniz kıyısı boyunca H. huso ve A. gueldenstaedti türlerine ilişkin büyük bireylerin görülmesi, bu türlerin Karadeniz in bütünündeki göçleri konusunda bazı somut ipuçları vermektedir. Özellikle morina türüne ilişkin bireylerin Güney Karadeniz boyunca hamsinin göçüne bağlı olarak hareket ettiğine dair yaklaşımlar; mide içerikleri ile desteklenmektedir. Bu konudaki en önemli yaklaşımları; (1) mersin populasyonlarının uzun mesafeli göç olgusuna sahip oldukları ve özellikle morinaların kuzeyden güneye doğru pelajik hamsi göçüne bağlı sonbahar-kış beslenme göçü yapmaları ve (2) yoğun bir beslenme periyodundan sonra bölgedeki akarsulara doğru üreme göçü arayışına girmeleri şeklinde özetlemek mümkündür. Tablo 5. Kızılırmak-Yeşilırmak havzasındaki mersin populasyonlarının tarihsel durumu Genel Yapı Stok Yapısı Balıkçılık Balıkçılık Yönetimi I. PERİYOT ( ) -Kızılırmak ve Yeşilırmak ın doğal yapısı bozulmamış -Kentleşme ve nüfus artışı düşük düzeyde (Özesmi, 1999). -Kirlilik yok -Barajlar inşa edilmemiş -Balıkçılık teknolojisi geri -197 li yılların sonunda Samsun bölgesindeki trol sayısı 27 adet (Knudsen ve Zengin, 26) -6 tür mevcut (H. huso, A. gueldenstaedti, A. stallatus, A. sturio, A. nudiventris, A. ruthenus) ve stoklar yıpranmamış (Çelikkale vd, 24) -Anadromus göç sürüyor -Balıkçılık ilkel, geleneksel karmak ile nehir ağızlarında avcılık yapılmakta -Av dönemi; balıkların kıyıya yaklaştığı ve üreme göçü için nehre girdikleri Şubat-Haziran arası -Havyar fiyatları yüksek (Anonim, 194) -En verimli dönem yılları arası (maksimum av 15 ton/yıl) (Öker, 1956) -Az da olsa Avrupa ya havyar ihracatı var (DPT, 1962) -Havyar işleme tekniğini geliştirmek için 1939 da Almanya dan Samsun a uzman davet edildi (Anonim, 1966) -Tarım Bakanlığı tarafından, 196 lı yılların sonundan itibaren azalan havyar üretimini arttırmak için bazı teşvikler ve tedbirler alındı (Çakıroğlu, 1968) - İlk olarak 1975/76 döneminde Bakanlıkça nehir ağızlarında bölgesel av yasağı uygulandı de 14 cm den büyük H.uso huso lar hariç tüm türlerin avcılığı yasaklandı (Çelikkale vd, 24) 47

13 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu II.. PERİYOT (198-2) III. PERİYOT (2-) - Hızlı bir kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışı - Kızılırmak ve Yeşilırmak üzerinde 4 baraj inşa edildi -Bafra ve Çarşamba ovaları ıslah edildi ve tarıma açıldı düzeyde (Özesmi, 1999). -Akarsuların doğal yapısı giderek bozulma sürecine girdi -Özellikle Kızılırmak üzerinde yüksek setler inşa edildi -Kentsel, tarımsal ve sanayi kirliliği arttı (Ustaoğlu ve Okumuş, 24) -198 de liberal ekonomiye geçişle birlikte balıkçılık teknolojisi ve av gücü hızla arttı - Akarsu ve deniz yakın kıyı bölgeleri tamamen tahrip edilmiş -Kentleşme, sanayileşme, nüfus artışı ve yoğun göç -Yeşilırmak üzerinde yeni bir HES inşa edilmekte -Akarsulardan gelen yoğun bir sanayi/evsel ve tarımsal kaynaklı kirlilik -Av gücü nicelik/nitelik olarak (trol/direç/kıyı balıkçılığı) aşırı derecede büyümüş -Littoral bölgedeki bentik/demersal stoklar çökmüş (Knudsen ve Zengin, 26) -4 tür mevcut: huso, A. sturio, A. stellatus ve A. gueldenstaedt başlıca mersin türleridir. -Bunlardan çok azının akarsulara göçüne inanılmaktadır. -Yerli türler içerisinde av baskısına en fazla A. sturio maruz kalmıştır -Bölgede avlanan ve ağırlığı 25-4 kg ulaşan H. huso ların çok azı havyar içermektedir ve akarsulara yumurtlama göçü yaptıklarına inanılmamaktadır (Edwards ve Doroshova, 1989) -3 tür ) nadir olarak görünüyor (bulunma sıklıklarına göre; H. huso, A. stellatus ve A. gueldenstaedt -Yeşilırmak üzerinde az da olsa üreme göçüne ilişkin bulgular var (Bu çalışma) -Büyük boydaki H. huso ların Kuzeyden ve hamsiye bağlı beslenme göçü yaptığına inanılmakta (Bu çalışma). -İllegal avcılık sürüyor ve havyar üretimi düşük düzeyde -Karmak ile nehir ağızlarında avcılık verimli olmamaya başladı -Bahar döneminde, kıyıda nehir bölgelerinde dip uzatmaları morina ağları ile avcılık başladı li yılların sonunda; Perşembe-Yakakent arasında yaklaşık 45 balıkçı bu ağlar ile mersin avladı (Zengin vd, 1992) - Bölgede trol (14 adet) ve direç av gücü arttı. -İllegal ve aşırı trolcülük mersin türleri üzerinde bycatch olarak önemli baskı oluşturdu. (Knudsen ve Zengin, 26) -Bycatch olarak avlanma oranları en fazla trol ağlarıyla gerçekleşiyor. Bunu kıyı ağları takip ediyor (Bu çalışma) -Trol av gücü arttı. Trol sayısı 123 adet (Knudsen ve Zengin, 26) -İllegal yollardan pazarlama sürüyor kg dan ve daha büyük bireyler yüksek fiyatlardan satılıyor -Bakanlıkça tüm mersin türleri için avlama yasağı getirildi (Anonim, 1997) -Stok artırma ve rehabilitasyonu için 1988/89 döneminde AO tarafından uzmanlar davet edili (Edwards ve Doroshova, 1989) -Yetersiz ve etkili olmayan bir kontrol mekanizması işlemekte -Havyar ve balık eti satışları el altından yaygın olarak yapılmakta -Stokları tehlike altında ve türlerin tümü CITES ın koruma altındaki red list de 1998 de yer aldı, (CITES, 26) -Koruma ve kontrol önlemleri yetersiz. Hala etkin önlemler hayata geçirilemiyor -Balıkçıların bu balığı koruması için yeterince bilinç taşımadıklarına inanılıyor -2 li yıllardan itibaren sivil girişimler (MERKODER) ve stokların durumu ve tanımlanması üzerine bazı araştırmalar (SÜMAE) başlatıldı Çok yeterli olmamasına karşın bu çalışmada; mersin populasyonlarının uzun mesafeli göç yaptıklarını destekleyecek bazı bulgular elde edilmiştir. Sırasıyla; Nisan-24 de Hopa açıklarından rapor edilen yaklaşık 7 kg ağırlığındaki dişi A. gueldenstaedti, Nisan-25 tarihinde, Ordu-Perşembe kıyılarında avlanan 63 kg ağırlığındaki H. huso ve yine Haziran- 27 döneminde Yeşilırmak açıklarında ele geçen 36 kg ağırlığındaki dişi H. huso nun karın kısmında ameliyat izlerine rastlanılmıştır. Bu bulgular bu bireylerin Kuzey Karadeniz den; Gürcistan veya Rusya kıyılarından göç ettiği ihtimaline işaret etmektedir. Nitekim Gürcistan, Batum Oşinografi ve Balıkçılık Enstitüsü ve Ukrayna, Kerch deki YugNiro Araştırma Enstitüsünün 2 li yılların öncesinde ve sonrasında, doğadan sağlanan anaç bireyler üzerinde yetiştiricilik çalışmaları yaptıkları ve doğal stokları takviye ettikleri bildirilmektedir (Shlyakhov, 23). Balıkların karın bölgesinde gözlenen ameliyat izlerine ilişkin diğer bir görüşte; ticari amaçlı olarak ameliyat yoluyla havyarları alınan bu balıkların daha sonra tekrar tedavi edilerek doğaya bırakılmış olma ihtimalleridir. Bölgede dağılım gösteren mersin türlerinin göç davranışlarına ilişkin bir başka bulgu da; markalama denemelerinden elde edilen sonuçlardır. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri akültesi, Sapanca Tesislerinde yetiştirilen ve Temmuz 26 tarihinde Sakarya nehri ağzından markalanarak denize bırakılan, yaklaşık 2 kg ağırlığında, A. gueldenstaedti türüne 48

14 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 ait bir birey; 1 Aralık 26 tarihinde Bulgaristan ın Galata burnu kıyılarında rapor edilmiştir. Yine bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen markalama çalışmalarında; 8 Kasım 26 tarihinde Kızılırmak kıyısında yakalanan bir adet A. gueldenstaedti, 13 Şubat 27 tarihinde Perşembe de yakalanan bir adet A. stellatus ve yine 4 Aralık 27 tarihinde Sakarya ağzında yakalanan bir adet H. huso; sırasıyla bırakıldıkları lokalitelere 275 km-batı (143 gün), 15 kmdoğu (9 gün) ve 4 km-batı (2 gün) uzaklıkta tekrar yakalanmışlardır. Tekrar yakalanma süre ve uzaklık ilişkisi açısından değerlendirildiğinde; bentopelajik bir karaktere sahip mersin populasyonlarının kısa zaman aralıkları ile uzun mesafelere ulaştıkları sonucuna varılabilir. Bu çalışmadan elde edilen avcılık-populasyon-habitat ve göç bulguları; bu türlerin Yeşilırmak üzerinde, sınırlı da olsa bazı bireylerin üreme göçü yaptığını göstermiştir. Kızılırmak için bu yönde herhangi bir bulgu sağlanamamıştır. Bu nedenle Yeşilırmak üzerinde; kuzeydeki ilk baraj ve HES ten itibaren havzanın bütünü (Aşağı Yeşilırmak havzası: Çarşamba ovası) ve deşarj bölgesine yakın denizel ekosistemin rehabilite edilerek özel bir statüye (özel koruma alanı) kavuşturulması ve bunun için acilen bölgesel ve ulusal bir eylem planının hayata geçirilmesi zorunludur. Bütün olumsuz koşullara rağmen bu gün Yeşilırmak-Kızılırmak şelf bölgesi; Güney Karadeniz kıyısı boyunca en zengin demersal/bentik makrofaunaya sahip bir bölgedir. Bölgedeki tür çeşitliliği doğu ve batı lokalitelerine göre daha yüksektir. Nütrient girdisi yüksek olduğu için plankton çeşitliliği ve bolluğu da yüksek ve yumurta larva gelişimi için son derece elverişlidir. Diğer taraftan makro zoobentik türler de zegindir (Zengin, 26). Özellikle yassı balık populasyonları (Psetta maxima) boldur ve buradaki habitat zenginliği bentik türlere daha avantajlı bir büyüme performansı sağlamaktadır (Zengin vd, 27). Tatlısu balıkları ve kuş çeşitliliği bakımından zengin bir sulak alan olan Yeşilırmak deltası, kontrolsüz tarım ve şehirleşme baskısı altındadır ve yeterince korunamamaktadır. Ancak bu bölge için Çevre ve Orman Bakanlığınca 28 yılında bir yönetim planı hazırlama çalışmaları başlatmıştır (Anonim, 27). Bu akarsu için en acil önlemlerin başında; (1) nehir yatağında faaliyet gösteren çakıl işletmelerinin tasfiye edilmesi, (2) akarsu boyunca uygun yumurtlama alanlarının belirlenmesi ve (3) nehir yatağının fiziksel olarak vakit kaybedilmeden rehabilite edilmesi yer almaktadır. Bütün olumsuz çevre koşullarına ve insan etkilerine karşın bu gün bu populasyonların bölgedeki varlıklarını sürdürmeleri; bu şelf alanın mersin türleri için son derece özel bir ekosistem koşullarına sahip olduğunu göstermektedir. Nitekim bu araştırmada her üç türe ilişkin örneklerin büyük bir çoğunluğunun bu iki akarsuyun deşarj olduğu littoral/kıyı bölgesinden sağlanması bu populasyonların, bölgesel olarak gelecekteki devamlılığı açısından umut verici önemli bir işarettir. Sonuç Elde edilen bulgulara göre; halen/her şeye karşın bazı ergin balıkların Yeşilırmak üzerinde üreme göçü yaptığı tespit edilmiştir. Mersin populasyonu açısından Yeşilırmak halen en önemli yaşama/üreme alanlarından birini oluşturmasına karşın; bu delta üzerinde bu balıkları korumaya yönelik etkili bir yönetim stratejisi oluşturulamamıştır. Bu nedenle acilen etkili bir koruma yönetim planına ihtiyaç duyulmaktadır. İlk etapta Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Yeşilırmak üzerinde gerçekleştirilmekte olan Özel Çevre Koruma Alanları nı belirleme çalışmaları kapsamında; (1) Yukarıda da zikredildiği gibi akarsu üzerinde, DSİ Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda halen inşa edilmekte olan Hidroelektrik Santralinin hemen altından başlayarak özellikle Çarşamba ilçe merkezine kadar olan nehir yatağının mersin balıklarının olası üreme alanı olarak koruma altına alınması, (2) Akarsuyun denize boşaldığı 49

15 Kızılırmak-Yeşilırmak Havzası Mersin Populasyonlarının (Acipenser sp, Huso) Durumu nehir ağzı referans alınmak üzere (a) delta kısmı boyunca en az 5 km bir alan (nehir tarafı), (b) denizel şelf bölgesinde yarıçapı 3 mil olan bir bölgenin tamamiyle balık avcılığına ve her türlü kıyı balıkçılığı aktivitelerine (nehir ağzındaki sığınağın kapatılması ve nehir ağzına balıkçı teknelerinin girişinin yasaklanması) kapatılması önerilmektedir. Kaynaklar Anonim, 194. Bafra Sesi Gazetesi. Anonim, Balık Ürünlerimizden Havyar. İstanbul Ticaret Odası Yayınları., İstanbul, 78 s. Anonim, lerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/1 Numaralı Sirküler. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara, 69 s. Anonim, 26. lerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 37/1 Numaralı Sirküler. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara, 18 s. Anonymous, 27. Black Sea Coastal Wetlands of Turkey. National Report. Eds: Yıldıray Lise, erdi Akarsu. BirdLifeTurkey & Ministry of Environment and oresty, 32 pp. Berg, L.S reshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries. Israel Program for Scientific Translations Ltd, Jerusalem. 4th edition,vol.1. Ciolac, A., Ptriche, N., 25. Bolagical Aspects of Main Marine Migratory Stugeons in Romanian Danube Rier. Applied Ecology and Environmental Resarch 3 (2)11-16, Budapest, Hungary. CITES, 26. Yaban Hayatı Ticareti. Türkiye Tabiatını Koruma Deneği. Ankara, 144 s. Çakıroğlu, A.S., Karadeniz de Balıkçılığımız. 1. Basım. 183 s. Çelikkale, M.S., Okumus, İ.,Memis, D. 24. Contemporary Status of Turkish Sturgeon (Acipenseridae) Stocks, Conservation Measures and Recent Studies. Symposium on Aquaculture Development Partnership between Science and Producer Associations, DPT, Balık ve Diğer Su Ürünleri (Sünger) ve Balık Konserveleri Tali Komitesi. Devlet Planlama Teşkilatı İhracat Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Edwards, D., Doroshov, S., Sturgeon and Seatrout isheries Development, AO, Turkey Technical Cooperations Programme. Appraisal of the Sturgeon and Seatrout isheries and Proposals for a Rehabilitation Programme. Rome, 35 p. Geldiay, R., Balık, S., Türkiye Tatlı Su Balıkları. Ege Üniversitesi, en akültesi Kitaplar Serisi No: 97. Bornova, İzmir. 519 s. Holcik, J., The reshwater ishes of Europe. Vol. 1, Part II. General Introduction to ishes Acipenseriformes. AULA-Verlag Wiesbaden: 469 p. Knudsen, S., Zengin, M., 26. Multidisciplinary Modeling of Black Sea isheries: A Case Study of Trawl and Sea Snail isheries in Samsun. 1st Biannual Scientific Conference Black Sea Ecosystem 25 and Beyond 8-1 May 26, Istanbul, Turkey Öker, A., Karadeniz de Trolcülük ile Balık İstihsalinin Araştırılması. Balık ve Balıkçılık. Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü, Cilt 4, Sayı 12, s: İstanbul. Özesmi, U., Conservation Strategien for Sustainable Resource Use in the Kızılırmak Delta in Turkey, Universy of Minnesota Doctoral Thesis. 1999, 235 s. Polyaninavo, A.A., Importance of the trophic factor for the development of great sturgeon stock in the Volga river. In: State and prospects of scientific practical developments in the field of mariculture of Russia. VNIRO Press. Moscow. Pp (in Russian). Ricker, W. E., Computation and Interoperation of Biological Statistics of ish Populations. Bull. ish Resh., Board. Can., 191, 382 p. Shlyakhov, V., 23. On the Current State of Acipenceridae Stocks in the Ukrainian Sector of the Northwestern Black Sea. Workshop on Demersal Resources in the Black Sea and Azov Sea April 23, Şile, Turkey. Edited vy Bayram Öztürk and Saadet Karakulak. Turkish Marine Research oundation (TÜDAV) 1-8: Ustaoglu, S., Okumus, I., 24. The Sturgeons: ragile Species Need Conservation. Turkish Journal of isheries and Aquatic Sciences 4: Vassilev, M., Pehlivanov, L., 23. Structural changes of sturgeon catches in the Bulgarian Danube section. Acta zoologica bulgarica, 55, 3, Zengin, M., Şahin, T., Bozali, M., Özke, M., Karadeniz de Av Araç ve Geçleri ile Avlanma Teknolojisinin Belirlenmesi. Proje Sonuç Raporu. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Trabzon, 15 s. Zengin, M., 26. Orta Karadeniz (Kızılırmak-Yeşilırmak) Kıyılarındaki Ekosistem Değişimleri Üzerine Bir Değerlendirme, Türkiye nin Kıyı ve Alanları VI. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Özhan, E. (Editör), 7-11 Kasım 26, Muğla Üniversitesi, Muğla. 5

16 Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 Zengin, M., Polat, H., Kutlu, S., Gümüş, A., Gül, M., Can, T., Başçınar, N.S., Emiral, E. 27. Yetiştiricilik Yoluyla Üretilen Kalkan (Psetta maxima) Balığı Yavrularının Doğal Stoka Katılımları ve Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enst. Proje Sonuç Raporu, TAGEM/HAYSÜD/2/17/3/1, 2 s. Zolotarev, P. N., V. A. Shlyakhov and Akselev O.I The food supply and feeding of the Russian Sturgeon Acipenser gueldenstadti and the Starred Sturgeon Acipenser stellatus of the Northwestern part of the Black Sea under modern ecological conditions. Journal of Ichthyology, 36(4): Arş.Gör.Güneş YAMANER: Sunumunuzda üreme biyolojinse ilişkin tabloda bazı örneklerin gonad ağırlığı olmamasına karşın bu bireyler için gonad gelişim safhaları verilmiştir. Bunun tespitini nasıl yaptınız CEVAP: Bu çalışmada gonad gelişim safhaları makroskobik olarak tespit edilmiştir. Temin edilen örneklerde histolojik çalışmalar yapılmıştır. Bazı örneklerin gonad ağırlığı olmamasına karşın gonad gelişim safhalarının belirlenmesi o örneğin temin ediliş biçimiyle ilgilidir. Şöyle ki özellikle ticari özelliklerinden dolayı büyük bireylere ulaşılması zordur. Balık tespit edildiği andaki araştırıcı gözlemlerine dayalı olarak safhalar belirlenmektedir. Bunun sebebi balıkçının gonadın ağırlığının alınmasına izin vermemesidir. Yrd.Doç.Dr.Caner E. ÖZYURT:Yeşilırmak üzerinde neden yavru bireye rastlamadınız Bunun nedeni örnekleme yöntemi midir Niçin akarsuyun denizle birleştiği noktalarda dip sürütme ağları kullanmadınız CEVAP: Biz bu araştırmada ikinci yıldan itibaren, ilk gözlerden sonra, Yeşilırmak üzerindeki örneklemelere yoğunlaştık. Akarsuyu yatağındaki lokal balıkçı, ve yerleşim birimlerindeki amatör balıkçı ve köylüler ile görüşmeler yapıldı. Bunun amacı yavru balıkların olup olmadığı konusunda fikir sahibi olabilmekti. Bugüne kadar akarsuyun deşarj bölgesine 1-3 m içerisindeki bölgede küçük bireylere (3 cm boyunda, 1 gr ağılıkta) rastlanıldı. Ancak bu bulgular bizi tatmin etmedi. 28 yılı mayıs-haziran ve sonbahar aylarında Yeşilırmak üzerinde sörvey çalışmaları planlandı. Ancak DSİ nin baraj kapaklarını açması, teknik olarak çalışma olanaklarını ortadan kaldırdı. Dip sürütme ağlarıyla akarsu deşarj bölgesinde ortamın koşulları nedeniyle (çamur, substrat vs) mümkün görünmüyordu. Bu nedenle bölgedeki küçük balıkçılardan elde ettiğimiz örneklerden yararlanma durumunda kaldık. Yrd.Doç.Dr.Ekrem BUHAN: Ben Yeşilırmak ta ve baraja yakın olan noktalarda balıkların yumurtladığını düşünmüyorum. Barajlardan su kesildiğinde akarsu yatağında su kalmıyor. Bu koşularda üreme ve gelişme sağlanamaz. Ülkemizde hiçbir akarsuya balığın girdiğini düşünmüyorum. Zaur Salmanov: Örnekleri hangi av aracı ile avladınız Trolün boyutları nedir CEVAP: Biz bu araştırmada doğrudan mersin balığı avlamaya yönelik sörvey çalışması yapmadık. Elde edilen tüm örnekler ticari balıkçı ağlarından sağlanmıştır. Bu ağlar içerisinde dip trol ağlarından elde edilmiştir. Bu ağlar, 4 mm göz açıklığına sahiptir. Prof.Dr.Sedat YERLİ :Bu projedeki asıl amaç balıkçıların ağlarına giren ağların miktarı ve akarsuda varlığının olup olmadığının durumunun tespitidir. Bu tamamıyla korumaya yönelik bir çalışmadır. Yavru bireylerin elde edilmesine dair bir çalışma planlanması gerekiyor. 51

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ Muharrem AKSUNGUR SÜMAE, Mühendis Bu proje çalışması; Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) nın biyoekolojik

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: UĞUR UZER Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul Telefon:

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

Doğu Karadeniz de Av Sezonunda Avlanılan Hamsi

Doğu Karadeniz de Av Sezonunda Avlanılan Hamsi DOĞU KARADENİZ DE 2009-2010 AV SEZONUNDA AVLANILAN HAMSİ BALIĞI NIN (Engraulis encrasicolus (L., 1758)), POPULASYON PARAMETRELERİ VE HEDEF DIŞI AV ORANLARI Yaşar GENÇ 1,*, Orhan AK 1, N. Selda BAŞÇINAR

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nilgün AKSUNGUR Ünvan Mühendis Telefon 0312 3157623/1351 E-mail Doğum Yeri- Tarihi naksungur@tagem.gov.tr Afşin Yüksek Lisans Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Akademik Birim/

Detaylı

ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi SİBİRYA MERSİN BALIĞI (Acipenser baeri) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULUÇKA VE YAVRU ÜRETİM TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN C.B.U. Journal of Science 5.1 (2009) (2009) 19 26

C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN C.B.U. Journal of Science 5.1 (2009) (2009) 19 26 Dip Trolü ile Farklı Av Sahalarından Avlanan Karagöz İstavrit (Trachurus trachurus, L.) ve Lüfer (Pomatomus saltatrix, L.) Balıklarının Av Verimi ve Boy Kompozisyonlarının Karşılaştırılması C.B.Ü. Fen

Detaylı

DİP TROLÜ İLE İKİ FARKLI DERİNLİKTE AVLANAN MEZGİT (Gadus merlangus euxinus N. 1840) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN DEĞİŞİMİ

DİP TROLÜ İLE İKİ FARKLI DERİNLİKTE AVLANAN MEZGİT (Gadus merlangus euxinus N. 1840) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN DEĞİŞİMİ DİP TROLÜ İLE İKİ FARKLI DERİNLİKTE AVLANAN MEZGİT (Gadus merlangus euxinus N. 1840) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN DEĞİŞİMİ ÖZET Yakup ERDEM 1, Süleyman ÖZDEMİR 2, Ercan ERDEM 1, Zekiye BİRİNCİ

Detaylı

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi PROJE Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi Cennet ÜSTÜNDAĞ -SUMAE Birinci Dönem Ülkemiz, 6. beş yıllık kalkınma planında (1990-1994) balık üretiminin geliştirilmesi yolu ile iç tüketim

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI Türkiye kültür balıkçılığı için uygun iç sulara, tatlı sulara ve denizlere sahiptir. Kültür balıkçılığının geleceği tahminlerin ötesinde bir önem arz etmektedir. Dünyanın

Detaylı

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province Samsun İli İçsularında Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Boy- Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri Savaş YILMAZ*, Nazmi POLAT*, Okan YAZICIOĞLU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de

Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de ise Ekim ve Aralık ayları arasında üreme mevsimine

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP SERAP USTAOĞLU TIRIL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP Telefon : 3682876265-3116 E-posta : serapt@sinop.edu.tr Doğum Tarihi :

Detaylı

YEŞİLIRMAK VE KIZILIRMAK NEHİRLERİNDE SU KALİTE KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ. Konuşmacı: Ali Alkan-Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Trabzon

YEŞİLIRMAK VE KIZILIRMAK NEHİRLERİNDE SU KALİTE KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ. Konuşmacı: Ali Alkan-Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Trabzon Yeşilırmak ve Kızılırmak Nehirlerinde Su Kalite Kriterleri YEŞİLIRMAK VE KIZILIRMAK NEHİRLERİNDE SU KALİTE KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ Ali ALKAN 1, Serkan SERDAR 1, Bayram ZENGİN 1 1 Su Ürünleri Merkez Araştırma

Detaylı

Karadeniz de Orta Su Trolü İle Avlanan Pelajik Balıkların Bazı Biyolojik Özellikleri ve Avcılık Verilerinin İncelenmesi

Karadeniz de Orta Su Trolü İle Avlanan Pelajik Balıkların Bazı Biyolojik Özellikleri ve Avcılık Verilerinin İncelenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/3): 487-493 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi / Fishing & Processing Technology Ege University

Detaylı

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu Mevlüt Murat ÇELİK Erzincan Üniversitesi, Tercan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı, 24800, Erzincan, Türkiye e-mail: birkirim@hotmail.com Özet Bu çalışmada

Detaylı

KARADENİZDE DİP TROLÜ İLE EKİM VE KASIM AYLARINDA AVLANAN LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUN KARŞILAŞTIRILMASI

KARADENİZDE DİP TROLÜ İLE EKİM VE KASIM AYLARINDA AVLANAN LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUN KARŞILAŞTIRILMASI 400 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 400-408 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KARADENİZDE DİP TROLÜ İLE EKİM VE KASIM AYLARINDA AVLANAN LÜFER (Pomatomus saltatrix,

Detaylı

BOGAZ DA 30 BALIK TÜRÜ YOK OLMAK ÜZERE

BOGAZ DA 30 BALIK TÜRÜ YOK OLMAK ÜZERE BOGAZ DA 30 BALIK TÜRÜ YOK OLMAK ÜZERE Portal : www.denizhaber.com.tr İçeriği : Denizcilik/Yelken Tarih : 09.02.2015 Adres : http://www.denizhaber.com.tr/bogazda-30-balik-turu-yok-olmak-uzere-haber-60283.htm

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No: Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No: Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Taner YILDIZ Doğum Tarihi/Yeri: 01.04.1984 / Bursa Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli

Detaylı

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Adnan ERTEKEN, SUMAE Projenin temel amacı Scanidae familyasına ait balıklardan mavruşgil

Detaylı

KARADENİZ İN TÜRKİYE KIYILARINDA DAĞILIM GÖSTEREN MERSİN BALIĞI TÜRLERİNİN MİTOKONDRİAL DNA SEKANS ANALİZİ YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI

KARADENİZ İN TÜRKİYE KIYILARINDA DAĞILIM GÖSTEREN MERSİN BALIĞI TÜRLERİNİN MİTOKONDRİAL DNA SEKANS ANALİZİ YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI MAKALE KARADENİZ İN TÜRKİYE KIYILARINDA DAĞILIM GÖSTEREN MERSİN BALIĞI TÜRLERİNİN MİTOKONDRİAL DNA SEKANS ANALİZİ YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI Oğuzhan EROĞLU, SUMAE Mersin balıklarının Tethis Denizi kökenli

Detaylı

DOĞAL ALABALIKLARDA YASAL KORUMA STATÜSÜ VE İLLEGAL AVCILIK

DOĞAL ALABALIKLARDA YASAL KORUMA STATÜSÜ VE İLLEGAL AVCILIK DOĞAL ALABALIKLARDA YASAL KORUMA STATÜSÜ VE İLLEGAL AVCILIK Murat DAĞTEKİN 1, Muharrem AKSUNGUR 1, * 1 Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yomra, Trabzon. * E-mail: aksungur@engineer.com;

Detaylı

ALABALIK ATIKSU. GRi SU. Yolun Sonu. Suyun Sonu DOSYA : SU VE KENTLEŞME ARITMA SİSTEMLERİ NE KADAR EKOLOJİK ARITMA ÇAMURU SORUNU SUDA GERİKAZANIM:

ALABALIK ATIKSU. GRi SU. Yolun Sonu. Suyun Sonu DOSYA : SU VE KENTLEŞME ARITMA SİSTEMLERİ NE KADAR EKOLOJİK ARITMA ÇAMURU SORUNU SUDA GERİKAZANIM: A DAN Z YE EKOLOJİK ANALİZ YIL : 2015 SAYI : 2 FİYATI : 10 TL ALABALIK EKOSİSTEMİN KAYIP CANLILARI DOSYA : ATIKSU Suyun Sonu Yolun Sonu! SU VE KENTLEŞME ARITMA SİSTEMLERİ NE KADAR EKOLOJİK ARITMA ÇAMURU

Detaylı

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Dr. Savaş KILIÇ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Detaylı

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri 1 Sürdürülebilir Doğa Turizmi İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon Samsun İli Genel Özellikleri Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri Doğa Turizmi Stratejileri Sonuç ve Öneriler 2 Nispeten bozulmamış, dokunulmamış

Detaylı

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İngiltere-6 AY Hull Üniversitesi Uluslar arası Balıkçılık Enstitüsü Sunuyu Hazırlayan: Gülten ÇİÇEK Ankara İl Müdürlüğü HULL-MARİNA FİSH&CHİPS ŞEHİR

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İKİNCİ SANAYİ PLANI(1936) NDA MERSİN BALIKLARININ YERİ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İKİNCİ SANAYİ PLANI(1936) NDA MERSİN BALIKLARININ YERİ VE ÖNEMİ İstanbul Üniversitesi Istanbul University Su Ürünleri Dergisi Journal of Fisheries & Aquatic Sciences (2015) 30(2): 21-25 (2015) 30(2): 21-25 doi: 10.18864/iujfas.31739 doi: 10.18864/iujfas.31739 TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

Türkiye Balıkları ve Temel Morfolojisi

Türkiye Balıkları ve Temel Morfolojisi Türkiye Balıkları ve Temel Morfolojisi Balıkların Sistematiği Regnum Animalia (Hayvanlar alemi) Subregnum Metazoa (Çok hücreliler alt alemi) Filum Subfilum Chordata (Omurgalılar şubesi) Vertebrata (Gelişmiş

Detaylı

Su Ürünleri Avcılığı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY

Su Ürünleri Avcılığı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY Su Ürünleri Avcılığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY 23.12.2015 Aralık 2015 1 Su Ürünleri Potansiyeli Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 65-69 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Detaylı

Karadeniz Alası (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) nın Doğu Karadeniz Bölgesi nde Yumurtlama Alanlarının Durumu

Karadeniz Alası (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) nın Doğu Karadeniz Bölgesi nde Yumurtlama Alanlarının Durumu E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 501-506 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):71-75 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):71-75 KALKAN (Psetta maxima, Linneaus, 1758) VE MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus, Nordman 1840) BALIKLARININ YAŞ VE BOY

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ AVCILIK TEBLİĞİ VE CITES SÖZLEŞMESİNDE MERSİN BALIKLARININ YERİ. Konuşmacı: Ali Osman Karakaş-TKB- Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

SU ÜRÜNLERİ AVCILIK TEBLİĞİ VE CITES SÖZLEŞMESİNDE MERSİN BALIKLARININ YERİ. Konuşmacı: Ali Osman Karakaş-TKB- Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 3-31 Ekim 28 SU ÜRÜNLERİ AVCILIK TEBLİĞİ VE CITES SÖZLEŞMESİNDE MERSİN BALIKLARININ YERİ Konuşmacı: Ali Osman Karakaş-TKB- Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

BALIK ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

BALIK ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ BALIK ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ İÇERİK BİYOLOJİK KALİTE ELEMENTİ: BALIK TS-EN 14011 SU KALİTESİ-ELEKTRİKLE BALIK NUMUNESİ ALMA TS EN 14757 SU KALİTESİ DEĞİŞEN GÖZ AÇIKLIKLI SIK ÖRGÜLÜ AĞLARLA BALIK NUMUNESİ

Detaylı

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü İçerik 1 Üretim Sahasının Seçimi 2 Yetiştiricilik Yapılan Sistemler

Detaylı

III. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU 27-29 AĞUSTOS 2008 URLA, İZMİR

III. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU 27-29 AĞUSTOS 2008 URLA, İZMİR Balıklarda Yaş Belirlemenin Önemi ve Yaş Belirleme Metotları Prof. Dr. Nazmi POLAT Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun Dünya nüfusunun her geçen gün hızlı bir şekilde

Detaylı

İZMİR KUŞ CENNETİ NE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI VE PROFİLİ ÜZERİNE BİR YILLIK İZLEME ÇALIŞMASI

İZMİR KUŞ CENNETİ NE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI VE PROFİLİ ÜZERİNE BİR YILLIK İZLEME ÇALIŞMASI İZMİR KUŞ CENNETİ NE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI VE PROFİLİ ÜZERİNE BİR YILLIK İZLEME ÇALIŞMASI GİRİŞ Kütahya da bulunan Murat ve Şaphane dağlarından doğan Gediz Nehri, kaynağından itibaren yaklaşık 400 kilometrelik

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (4), 563-568, 2008 20(4), 563-568, 2008 Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Bülent ORSAY,

Detaylı

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN SUCUL EKOSİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN SUCUL EKOSİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ MAKALE NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN SUCUL EKOSİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ Dr. Orhan AK, SUMAE Giriş Hidroelektrik enerji kaynakları temiz ve yenilenebilir olmaları, yerli doğal kaynak kullanılması,

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi

Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 1-6 (24) Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi Sabri

Detaylı

e-posta: hotmail.com

e-posta: hotmail.com Karadeniz Ülkelerinin Rekabet Gücü Analizi: Su Ürünleri Sektörü Örneği Ahmet AYDIN 1 *, Guchgeldi BYASHIMOV 2, Metehan YAYKAŞLI 3 1 Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı,

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE MERSİN BALIKLARINI KORUMA STRATEJİLERİNE BAKIŞ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE MERSİN BALIKLARINI KORUMA STRATEJİLERİNE BAKIŞ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE MERSİN BALIKLARINI KORUMA STRATEJİLERİNE BAKIŞ Yrd.Doç.Dr. Serap USTAOĞLU TIRIL-Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 57000 SİNOP Giriş İlk bakışta Mersin ilini çağrıştıran mersin

Detaylı

RAPOR KAZ DAĞLARI KOÇERO DERESİ ALABALIK ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ALAN ÇALIŞMASI. Prof. Dr. Mustafa SARI.

RAPOR KAZ DAĞLARI KOÇERO DERESİ ALABALIK ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ALAN ÇALIŞMASI. Prof. Dr. Mustafa SARI. RAPOR KAZ DAĞLARI KOÇERO DERESİ ALABALIK ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ALAN ÇALIŞMASI Prof. Dr. Mustafa SARI msari@bandirma.edu.tr Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi KOÇERO DERESİ Koçero Deresi,

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum

Detaylı

KARADENİZ KIYILARINDA ÇİFT TEKNEYLE ÇEKİLEN ORTASU TROLÜ İLE BAZI PELAJİK BALIKLARIN AVCILIĞI

KARADENİZ KIYILARINDA ÇİFT TEKNEYLE ÇEKİLEN ORTASU TROLÜ İLE BAZI PELAJİK BALIKLARIN AVCILIĞI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2008,23(2):78-82 J. of Fac. of Agric., OMU, 2008,23(2):78-82 KARADENİZ KIYILARINDA ÇİFT TEKNEYLE ÇEKİLEN ORTASU TROLÜ İLE BAZI PELAJİK BALIKLARIN AVCILIĞI Yakup ERDEM Sinop Üniversitesi

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN YOLCULUĞU

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN YOLCULUĞU YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN AKYATAN2016 NIN GÖÇ ROTASI* Cenk Oruç / WWF-Türkiye Cenk Oruç / WWF-Türkiye *18 Temmuz-11 Kasım 2016 tarihleri

Detaylı

*Ferhat Kalaycı, Sabri Bilgin, Osman Samsun, Necati Samsun

*Ferhat Kalaycı, Sabri Bilgin, Osman Samsun, Necati Samsun E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/3): 9-55 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi / Fishing & Processing Technology Ege University

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 5(2): 99-106 (2011) DOI: 10.3153/jfscom.2011012 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2011 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ TRABZON KIYILARINDA DEMERSAL TÜR DAĞILIMI

Detaylı

ORTA KARADENİZ DE ORTASU TROLÜ İLE AVLANAN HAMSİ (Engraulius encrasicolus, L.) BALIĞININ SÜRÜ YAPISI VE BOY KOMPOZİSYONUNUN GÜNLÜK DEĞİŞİMİ

ORTA KARADENİZ DE ORTASU TROLÜ İLE AVLANAN HAMSİ (Engraulius encrasicolus, L.) BALIĞININ SÜRÜ YAPISI VE BOY KOMPOZİSYONUNUN GÜNLÜK DEĞİŞİMİ ORTA KARADENİZ DE ORTASU TROLÜ İLE AVLANAN HAMSİ (Engraulius encrasicolus, L.) BALIĞININ SÜRÜ YAPISI VE BOY KOMPOZİSYONUNUN GÜNLÜK DEĞİŞİMİ Süleyman ÖZDEMİR 1,*, Hasan Hüseyin SATILMIŞ 1, Yakup ERDEM 1

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DEKİ AV GÜCÜNÜN DEMERSAL BALIK STOKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN TESPİTİ

DOĞU KARADENİZ DEKİ AV GÜCÜNÜN DEMERSAL BALIK STOKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN TESPİTİ T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DEKİ AV GÜCÜNÜN DEMERSAL BALIK STOKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN TESPİTİ SONUÇ RAPORU (TAGEM/IY/97/17/03/006) Dr. Yaşar GENÇ

Detaylı

HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI. Vahdettin KÜRÜM

HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI. Vahdettin KÜRÜM HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI Vahdettin KÜRÜM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara. Su Ürünleri Hizmetleri Dairesi Başkanı Giriş Karadeniz de avlanan balıklar

Detaylı

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 25-32 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İzmir Körfezi (Ege Denizi)

Detaylı

TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI SEKTÖRÜNDE SAMSUN İLİ BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI SEKTÖRÜNDE SAMSUN İLİ BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI SEKTÖRÜNDE SAMSUN İLİ BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Osman SAMSUN * Ferhat KALAYCI ** Sabri BİLGİN *** Necati SAMSUN **** Giriş Ülkemiz üç tarafı denizlerle

Detaylı

SAMSUN-ORDU-GİRESUN İLLERİNDE KULLANILAN SÜRÜKLEME VE ÇEVİRME AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ. Özet

SAMSUN-ORDU-GİRESUN İLLERİNDE KULLANILAN SÜRÜKLEME VE ÇEVİRME AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ. Özet Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Anadolu University Journal of Science and Technology C- Life Science and Biotechnology 2016 - Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa:

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

19 (2), , (2), , 2007

19 (2), , (2), , 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 9 (2), 5-9, 27 9 (2), 5-9, 27 Farklı Göz Genişliğinde Monofilament ve Multifilament Solungaç Ağlarının Barbun Balığı (Mullus barbatus

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GIRGIR AĞLARINDA HEDEF DIŞI AV KOMPOZİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GIRGIR AĞLARINDA HEDEF DIŞI AV KOMPOZİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA 2(5): 677-683 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.2008034 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com SHORT COMMUNICATION KISA BİLGİLENDİRME DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GIRGIR AĞLARINDA

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü KARADENİZ BÖLGESİNDE MERSİN BALIĞI ÜRETİM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü KARADENİZ BÖLGESİNDE MERSİN BALIĞI ÜRETİM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü KARADENİZ BÖLGESİNDE MERSİN BALIĞI ÜRETİM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI PROJE NO: TAGEM/HAYSÜD-2001-07-01-04 Dr. Bilal AKBULUT (Proje

Detaylı

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Fındık Üretimi Dünya kabuklu fındık üretimine ilişkin veriler incelendiğinde, son 10 yıllık süreçte dünya üretiminin ortalama 875 bin ton civarında

Detaylı

ÜLKEMİZDE ORKİNOS AVCILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ (BESİCİLİĞİ)

ÜLKEMİZDE ORKİNOS AVCILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ (BESİCİLİĞİ) MAKALE Murat DAĞTEKİN, SUMAE ÜLKEMİZDE ORKİNOS AVCILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ (BESİCİLİĞİ) Orkinos, ton balığı olarak da bilinir. Thunnus, Euthynnus, Katsuwonus türlerini oluşturan boyları 5-6 m, göçmen balık

Detaylı

Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği

Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 239 244 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Elazığ

Detaylı

Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi

Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 27(1), 35-48, 2015 27(1), 35-48, 2015 Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Özet Alaylı AY, Erdal DUMAN

Detaylı

sonuç ve değerlendirme

sonuç ve değerlendirme 05 sonuç ve değerlendirme 348 349 350 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Ege Denizi balıkçılığı üretim miktarı, üretim değeri ve istihdam katkısı ile Türkiye balıkçılığı içinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada,

Detaylı

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 197 GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Sibel MERİÇ Jeoloji Yüksek Mühendisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ankara,TÜRKİYE sibelozilcan@gmail.com Seçkin

Detaylı

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balıklarını (Acipenseridae) Koruma Stratejilerinin Değerlendirilmesi

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balıklarını (Acipenseridae) Koruma Stratejilerinin Değerlendirilmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/3): 509-514 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi / Fishing & Processing Technology Ege University

Detaylı

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ÖZET Sevil DEMİRCİ 1, Şükran YALÇIN-ÖZDİLEK 2 1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2

Detaylı

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Isparoz (Diplodus annularis L., 1758) un Bir Defada Bıraktığı Yumurta Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Isparoz (Diplodus annularis L., 1758) un Bir Defada Bıraktığı Yumurta Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23 Cilt/Volume 2, Sayı/Issue (1-2): 25 29 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short Note İzmir

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA GEÇİŞ

SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA GEÇİŞ SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA GEÇİŞ Türkiye'de Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi Kaş Pilot Projesi kapsamında hazırlanan bu yayın GEF-SGP Küçük Ölçekli Projeler, MedPAN fon destekleri, SAD ayni ve

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

Türkiye deki karla kaplı alanların uydulardan takibi ve uzun yıllar trend analizi

Türkiye deki karla kaplı alanların uydulardan takibi ve uzun yıllar trend analizi Türkiye deki karla kaplı alanların uydulardan takibi ve uzun yıllar trend analizi İbrahim Sönmez 1, Ahmet Emre Tekeli 2, Erdem Erdi 3 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Samsun

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ DERS KODU SM6002 SM6003 SM6006 SM6007 SM6008 SM6010 SM6011 SM6012 SM6013 SM6014 SM6015 SM6016 SM6017 SM6018 SM6019 SM6021 SM6023 SM6024 SM6025 SM6026

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE KOTA YÖNETİMİ VE KARADENİZ E YANSIMALARI. Ejbel ÇIRA DURUER 1 ve Şule ŞUMLU 1

AVRUPA BİRLİĞİ NDE KOTA YÖNETİMİ VE KARADENİZ E YANSIMALARI. Ejbel ÇIRA DURUER 1 ve Şule ŞUMLU 1 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KOTA YÖNETİMİ VE KARADENİZ E YANSIMALARI 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bakanlıklar, Ankara Ejbel ÇIRA DURUER 1 ve Şule ŞUMLU 1 Özet Balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını

Detaylı

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU 1/23 HEDEFLER Mühendislerimiz ve akademisyenlerimiz ile birlikte gelişmiş yöntem ve teknikleri kullanarak; su kaynaklarımızın planlama, inşaat ve işletme aşamalarındaki problemlere çözüm bulmak ve bu alanda

Detaylı

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1 (26), 61-65 Eğirdir Gölü nde Avlanan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus (Bloch, 1782) nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin

Detaylı

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne 23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne SARI, A., BAŞKAYA, Ş. ve GÜNDOĞDU, E., 2013. Bir Şehrin Yuttuğu Sulak Alan: Erzurum Bataklıkları adlı poster bildiri

Detaylı

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ Nadir USLU Deniz Balıkları Grup Sorumlusu BSGM - Yetiştiricilik Daire Başkanlığı GFCM Paydaş Platformu İzmir, 10-14 Aralık 2013 1 TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ İngilizce YDS KPDS ÜDS 75 65. İŞ DENEYİMİ Kurum Unvan Yıl YAYINLAR

YABANCI DİL BİLGİSİ İngilizce YDS KPDS ÜDS 75 65. İŞ DENEYİMİ Kurum Unvan Yıl YAYINLAR Adı Soyadı: Unvanı: Doç. Dr. İlhan AYDIN Enstitü Müdürü Bölümü E-Posta: ilhan.aydin@gthb.gov.tr Telefon 0462 341 10 53 / 203 Mezun Olunan Üniversite Atatürk Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / 1993 Yüksek

Detaylı

Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi

Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (1), 121-129, 2005 Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi Bülent ORSAY Erdal DUMAN* Fırat

Detaylı

Çizelge 5. Edremit Körfezi su ürünleri kooperatifleri ve üye sayıları (Ceyhan ve diğ. 2006) S.S. Altınoluk Su Ür. Koop.

Çizelge 5. Edremit Körfezi su ürünleri kooperatifleri ve üye sayıları (Ceyhan ve diğ. 2006) S.S. Altınoluk Su Ür. Koop. Kış aylarında da hedef türler sardalye, hamsi, istavrit, tekir, barbun, ahtapot, sübye ve kalamar, tesadüfî türler ise çipura, mercan ve akyadır. Tüm türlerin para etmeyecek küçük bireyleri de ıskarta

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(2): 184-189 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010019 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2010 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KARADENİZ DEN YAKALANAN VE TANKLARDA

Detaylı

Samandağ İlçesinde (Hatay) Balıkçılığın Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma

Samandağ İlçesinde (Hatay) Balıkçılığın Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 65-611, 25 17 (4), 65-611, 25 Samandağ İlçesinde (Hatay) Balıkçılığın Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 46

ÖĞRENME FAALİYETİ 46 ÖĞRENME FAALİYETİ 46 SU ÜRÜNLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile su ürünleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Alan içerisinde; ekonomik değeri olan tüm

Detaylı

Şekil 280. Kuşadası genel görünümü ve balıkçı tekneleri. Şekil 281. S.S. Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi İdari Binası

Şekil 280. Kuşadası genel görünümü ve balıkçı tekneleri. Şekil 281. S.S. Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi İdari Binası 4.2. AYDIN 4.2.1. KUŞADASI Ege Denizi kıyısında ve İzmir e 95 km uzaklıkta bulunan Kuşadası, Türkiye nin önemli turizm merkezlerindendir (Şekil 280). 2007 yılı nüfus sayımına göre, Aydın a bağlı olan ilçenin

Detaylı

SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU. Çukurova Deltası Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişimlerinin İzlenmesi

SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU. Çukurova Deltası Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişimlerinin İzlenmesi SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU Çukurova Deltası Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişimlerinin İzlenmesi Yrd.Doç.Dr. Anıl AKIN Bursa Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, aakin@student.cu.edu.tr

Detaylı