MARKA YARATIM/GELİŞTİRME SÜRECİ: ÜRETİCİ MARKALARININ YARATIM/GELİŞTİRME SÜRECİNİN ANALİZİ VE TÜRK BİRA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARKA YARATIM/GELİŞTİRME SÜRECİ: ÜRETİCİ MARKALARININ YARATIM/GELİŞTİRME SÜRECİNİN ANALİZİ VE TÜRK BİRA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA"

Transkript

1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PAZARLAMA PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ MARKA YARATIM/GELİŞTİRME SÜRECİ: ÜRETİCİ MARKALARININ YARATIM/GELİŞTİRME SÜRECİNİN ANALİZİ VE TÜRK BİRA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Engin ÖZGÜL Danışman Doç.Dr. İkbal Aksulu 2001 i

2 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ FORMU Tez No: Konu Kodu: Üniv. Kodu Tez Yazarının Soyadı: ÖZGÜL Adı: ENGİN Tezin Türkçe Adı: Marka Yaratım/Geliştirme Süreci: Üretici Markalarının Yaratım/Geliştirme Sürecinin Analizi ve Türk Bira Sektörüne Yönelik Bir Uygulama Tezin Yabancı Dildeki Adı: Brand Creative/Building Process : An Analysis of Manufacturer Brands' Creating/Building Process and An Implementation In The Turkish Beer Market Tezin Yapıldığı Üniversitesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Enstitü: Sosyal Bilimler Yıl:2001 Diğer Kuruluşlar: Tezin Türü: Yüksek Lisans: Dili: Türkçe Doktora: Sayfa Sayısı: 286 Tıpta Uzmanlık: Referans Sayısı: 98 Sanatta Yeterlilik: Tez Danışmanlarının Ünvanı:Doç. Dr. Adı: İkbal Soyadı: Aksulu Türkçe Anahtar Kelimeler: İngilizce Anahtar Kelimeler: 1- Marka 1- Brand 2- Marka Geliştirme 2- Brand Development 3- Marka Sermayesi 3- Brand Equity 4- Marka Kimliği 4- Brand Identity 5- Marka Yaratma 5- Brand Creating 6- Bira 5- Beer Tarih: İmza:

3 Yüksek Lisans/Doktora tezi olarak sunduğum Marka Yaratım/Geliştirme Süreci: Üretici Markalarının Yaratım/Geliştirme Sürecinin Analizi ve Türk Bira Sektörüne Yönelik Bir Uygulama adlı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin bibliyografyada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım..../.../... Engin ÖZGÜL ii

4 TUTANAK Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün.../.../... tarih ve...sayılı toplantısında oluşturulan jüri, Lisanüstü Öğretim Yönetmeliği nin...maddesine göre...anabilim Dalı yükseklisans öğrencisi Engin Özgül' ün " Marka Yaratım/Geliştirme Süreci: Üretici Markalarının Yaratım/Geliştirme Sürecinin Analizi ve Türk Bira Sektörüne Yönelik Bir Uygulama " konulu tezi incelenmiş ve aday.../.../... tarihinde, saat... da jüri önünde tez savunmasına alınmıştır. Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini savunmasından sonra... dakikalık süre içinde gerek tez konusu, gerekse tezin dayanağı olan anabilim dallarından jüri üyelerine sorulan sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek tezin...olduğuna oy...ile karar verildi. BAŞKAN ÜYE ÜYE iii

5 ÖZET Güçlü bir marka kazandırdığı avantajlar nedeniyle işletmenin sahip olduğu önemli bir değerdir ve tüketici, üretici ve ülke ekonomisi açısından pek çok yararı bulunmaktadır. Üretici firmalar açısından markanın sahip olduğu değer, markanın hedef kitle içindeki tüketicilerin çoğunluğu tarafından satın almayı etkileyen güçlü çağrışımlarla hatırlanması ve tanınması dolayısıyla oluşan kalite algısı ve marka sadakatinden kaynaklanmaktadır. Markanın tüketici zihnine sayılan nedenlerle yerleştirilmesi şüphesiz etkin bir marka yaratma/geliştirme yaklaşımını gerektirmektedir. Marka yaratma/geliştirme firmalar tarafından uygulanacak sihirli bir süreç değil zor, uzun zaman alan, maliyetli ve riskli bir süreçtir. Bu da doğru kimliğin, tüketicilere tam, doğru ve zamanında iletilmesi yoluyla oluşacak imajın tüketiciler tarafından kabul edilmesi ve satın almaya dönüşmesi yoluyla olmaktadır. İşletmeler ancak güçlü bir marka yarattıklarında ayakta kalacaklardır. Çünkü ürünler ölür ancak markalar doğru strateji ve politikalar izlendiğinde sonsuza dek yaşayabilirler. Bira, marka sadakatinin yüksek olduğu bir üründür ve Türk bira pazarında dengeler iki firma tarafından oluşturulmuştur. Ayrıca üretim ve pazarlama yüksek düzeyde sermaye yatırımlarını ve yüksek teknolojiyi gerektirmektedir. Bu nedenlerle pazarda yeni bir marka yaratma/geliştirme faaliyetleri diğer ürün gruplarına göre daha zor, riskli ve maliyetli olmaktadır. Ancak yüksek sadakat düzeyi marka yaratma/geliştirme dışındaki tüm seçenekleri geçersiz kılmaktadır. iv

6 ABSTRACT A strong brand is the most important value that firm has because of the advantages it provides and a strong brand has many benefit for consumer, the producer and the national economy. From the view of the producers, the value that the brand has results from quality perception and loyalty which are form by strong associations that are remembered and recognized by the majority of consumers that make them. It's necessary to pursue an effective brand creating/building approach to code the brand in the mind of consumer to achieve above benefits. Brand creating/building is not magical process that will be implemented. It's a process that is difficult, time consuming, costly and risky. A strong brand is formed when the image formed by the complete right and timely transmission of the correct identity to the consumers is accepted by the consumers and becomes purchase. Firms can survive only if the create strong brands because the products die but the brands can live forever in case the appropriate the strategy and policies are pursued. Beer is a product that has high brand loyalty and in the Turkish market the equilibrium is formed by two firms. In addition production and marketing requires high levels of capital investments and high technology does creating/building a new brand is more difficult more riskier and more costly compared to other product group. However high brand loyalty eliminates the alternatives other than brand creating/building. v

7 ÜRETİCİ İŞLETMELER AÇISINDAN MARKA YARATIM SÜRECİ ve TÜRK BİRA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Y.Ö.K. DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ FORMU i YEMİN METNİ ii TUTANAK iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi TABLOLAR xiii ŞEKİLLER xvii GİRİŞ xix 1. MARKA KAVRAMI VE MARKA SERMAYESİ BİLEŞENLERİ 1.1 Marka ve Pazarlama Açısından Markanın Önemi Marka Sermayesi Marka Sermayesinin Bileşenleri Marka Bilinirliği Marka Çağrışımı Çağrışımın Fonksiyonları Bilgi İşleme Farklılaştırma / Konumlama Satın Alma Nedeni Oluşturma Olumlu İzlenim Tutum Yaratma Marka Genişletme Çağrışım Çeşitleri Ürün Özellikleri Soyut Özellikler Tüketici Yararı Fiyat Kullanım İmajı Kullanıcı İmajı Hayat Tarzı / Kişilik Ülke / Bölge Çağrışımları Marka Sadakati Marka Sadakati Kavramı 27 vi

8 Sadakat - Tatmin - Alışkanlık İlişkisi Sadakat Türleri Sadakat Oluşumuna Etki Eden Faktörler Sadakat Oluşumunu Engelleyen Faktörler Marka Sadakatini Koruma ve Geliştirme Stratejileri Alım Sıklığı Programları Müşteri Kulüpleri Müşteri Kartı Programları Algılanan Kalite MARKA YARATIM / GELİŞTİRME SÜRECİ 2.1 Markaların Genel Yapısı Marka Elemanlarının İncelenmesi Öz Kimlik Kişilik Kişisel İfade İlişki Kurma Fonksiyonel Yarar Marka Kişiliğini Etkileyen Faktörler Konumlama Konumlama Süreci Konumlama Türleri Ürün Özelliği / Ürün Sınıfına Göre Konumlama Kullanım Yerine Göre Konumlama Kullanıcı Grubuna Göre Konumlama Rakibe Göre Konumlama Faydaya Göre Konumlama Duygusal / Psikolojik Konumlama Tutkulu Konumlama Konumlama Hataları Marka Adı Marka Adı Seçim Süreci Marka Adı Amaçlarının Belirlenmesi Marka Adı Stratejisinin Seçimi Bireysel Marka Stratejisi Marka Genişletme Stratejisi 80 vii

9 Alt Marka Stratejisi Yuva Marka Stratejisi Marka Adı Kriterlerinin Belirlenmesi Marka Adı Fikri Geliştirme Marka Adı Fikirlerinin Analizi Marka Adının Seçimi Sembol Sembol Kullanımının Yararları Sembol Tasarımı ve Seçimi Slogan Ambalajlama Ürün Kurumsal İmaj Marka Yarama / Geliştirme Süreci Marka Geliştirmeye İlişkin Modeller Pazar Analizi Tüketici Analizi Rakip Analizi Rakiplerin (Markaların) Belirlenmesi Rakip Marka İmajı ve Konumlarının Belirlenmesi Rekabet Yoğunluğunun Belirlenmesi Rakiplerin Güçlü ve Zayıf Yönlerinin Belirlenmesi Firma Analizi Marka Yaratım Kararı Marka Kimlik Elemanlarının Tasarımı İletişim Faaliyetlerinin Tasarımı Değerlendirme Marka Yaratım Sürecinin Değerlendirilmesi Üretici İşletmeler Açısından Güçlü Bir Marka Yaratmanın 129 Avantaj ve Dezavantajları Avantajlar Dezavantajlar 130 viii

10 2.5 Marka Yaratmada Karşılaşılan Güçlükler ve 131 Türkiye Açısından Bir Değerlendirme 2.6 Marka Koruma TÜRKİYE'DE BİRA SEKTÖRÜNÜN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ ve TROY MARKASINA İLİŞKİN YARATIM ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3.1 Türkiye'de Bira Sektörünün Genel Değerlendirilmesi Sektördeki Firmalar ile İlgili Bilgiler Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş Efes Pilsen Bira ve Malt Sanayi A.Ş Tekel Markaların Analiz i Tuborg Tuborg Marka Kimlik Elemanlarının Değerlendirilmesi Tuborg Grubuna Ait Diğer Markalar Efes Pilsen Efes Pilsen Marka Kimlik Elemanlarının 151 Değerlendirilmesi Efes Pilsen Pazarlama Karması Elemanlarının Analizi Ürün Dağıtım Fiyat Tutundurma Efes Pilsen'in Alt Markaları Efes Extra Efes Light Efes Dark Efes Pilsen Grubuna Ait Diğer Markalar Tekel Birası Troy Markasının Yaratım ve Geliştirme Çalışmaları Yeni Bir Marka İhtiyacı Marka Yaratım Çalışmaları Marka İsmi Konumlama Marka Amaçları ve Öz Kimlik Kişilik 172 ix

11 Slogan Sembol Ambalajlama Marka İle İlgili Pazarlama Faaliyetleri Pazara Sunumdan Önce Yapılan Çalışmalar Ürün Ambalaj Fiyat Dağıtım Tutundurma Swot Analizi ve Pazarlama Karması Elemanlarının 180 Oluşturulması Pazara Sunumdan Sonra Yapılan Çalışmalar Basın Kampanyaları Birinci Basın Kampanyası İkinci Basın Kampanyası Üçüncü Basın Kampanyası Dördüncü Basın Kampanyası Beşinci Basın Kampanyası Altıncı Basın Kampanyası Promosyon Kampanyaları Yaz Güneşi Kampanyası Siyah Açma Halkası Kampanyası Troy- Pringles Kampanyası Diğer Kampanyalar TROY MARKASIYLA İLGİLİ TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMELERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI 4.1 Araştırmanın Amacı Araştırmanın Yöntemi Örnekleme Yönteminin Belirlenmesi Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemi Genel Bulgular ve Değerlendirmeler Örnek Gruba İlişkin Genel Değerlendirmeler Sosyo Demografik Dağılımlar Hobiler ve Kişilik Tanımlamaları İle İlgili Dağılımlar 202 x

12 4.3.2 Örnek Grubun Bira Tüketim Davranışı ve Marka 205 Tercihlerine İlişkin Dağılımlar Tüketim Yoğunluğuna İlişkin Dağılımlar Marka Tercih Nedenlerine İlişkin Dağılımlar Marka Seçimini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bulgular Tat Özelliğine İlişkin Bulgular İçim Yumuşaklığına İlişkin Bulgular Sindirim Kolaylığı Özelliğine İlişkin Bulgular Şişe Tasarımı Özelliğine İlişkin Bulgular Ambalaj Renklerine İlişkin Bulgular Marka Sembolüne İlişkin Bulgular Kalite Özelliğine İlişkin Bulgular Reklam Özelliğine İlişkin Bulgular Dağıtım Özelliğine İlişkin Bulgular Farklılık Özelliğine ilişkin Bulgular Yaşam Biçimine Uygunluk Özelliğine İlişkin Bulgular Marka İmajına İlişkin Bulgular Promosyonlara İlişkin Bulgular Fiyat/Kalite Uygunluğuna İlişkin Bulgular Markanın Yaşam Süresine İlişkin Bulgular Fiyat Özelliğine İlişkin Bulgular Marka Seçimini Etkileyen Faktörlere İlişkin 218 Değerlendirmeler Bira Markası Sadakatine İlişkin Dağılım Örnek Grubun Bira Markası Kişiliği Değerlendirmelerine 221 İlişkin Dağılımlar Bira Markalarının Kişilik Özellikleriyle İlgili Değerlendirmeler Bira markalarının Tipik Kullanıcı Özellikleriyle İlgili 223 Değerlendirmeler 4.4 Troy Markasına İlişkin Değerlendirmeler Troy Markasının Denenme ve Beğenilme Durumuna 224 İlişkin Bulgular Troy Markasının Özelliklerine İlişkin Bulgular Tat Özelliklerine İlişkin Bulgular Şişkinlik Yapmama Özelliğine İlişkin Bulgular 226 xi

13 Ambalaj Özelliklerine İlişkin Bulgular Troy Sembolünün Önem Düzeyine İlişkin Bulgular Fiyat Özelliğine İlişkin Bulgular Kalite Özelliğine İlişkin Bulgular Dağıtım/Bulunurluk Özelliğine İlişkin Bulgular Troy Reklamlarına İlişkin Bulgular Troy'un Uyguladığı Promosyon Faaliyetlerine İlişkin Bulgular Troy'un İmajına Yönelik Bulgular Araştırmaya İlişkin Hipotezler ve Test Edilmesi Cevaplayıcının Kişisel Özellikleriyle Bağlantılı Hipotezler Cinsiyet Faktörü İle Bağlantılı Hipotezler ve Bulgular Gelir Faktörü İle İlgili Hipotezler ve Bulgular Hobilere İlişkin Hipotezler ve Bulgular Kişilik Tanımlamasına İlişkin Hipotez ve Bulgular Bira Tüketim Miktarına Yönelik Hipotezler ve Bulgular Bira Markası Tercihine Yönelik Hipotezler Troy Markasını Beğenme Düzeyine Yönelik Hipotez ve Bulgular 260 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 267 KAYNAKLAR 274 EKLER 279 Ek 1. Anket Formu 279 xii

14 TABLOLAR Sayfa No Tablo 1 Sadakat ve Alışkanlık Arasındaki Fark Tablo 2 Alım Sıklığı Programlarının Üç Düzeyi Tablo 3 Marka Davranışı ve Kişilik Özellikleri Tablo 4 Marka Kişiliğini Etkileyen Faktörler Tablo 5 Konumlama Konusundaki Yanlış Anlayışlar Tablo 6 Üretici, Dağıtıcı, Jenerik Markaların Değerlendirilmesi Tablo 7 Marka Adı Kriterleri Tablo 8 Sembollerin Amaçları Tablo 9 Sembollerin Tasarım Özelliği Tablo 10 Sembol Amaç ve Tasarım Özelliklerine İlişkin Açıklamalar Tablo 11 Çeşitli Markalara Ait Sloganlar Tablo 12 Bira Pazarındaki Markaların Dağılımı Tablo 13 Sosyo Demografik Dağılımlar Tablo 14 Hobiler ve Kişilik Tanımlamaları İle İlgili Dağılımlar Tablo 15 Kişilik Bölümlerine İlişkin İkili Dağılım Tablo 16 Haftalık Bira Tüketim Miktarı Tablo 17 Marka Tercihlerine İlişkin Dağılım Tablo 18 Marka Tercih Sayılarına İlişkin Dağılım Tablo 19 Tek Marka Tercih Edenlerin Dağılımı Tablo 20 Tat Özelliklerine İlişkin Önem Dağılımı Tablo 21 İçim Yumuşaklığı Özelliğine İlişkin Önem Dağılımı Tablo 22 Sindirim Kolaylığı Özelliğine İlişkin Önem Dağılımı Tablo 23 Şişe Tasarım Özelliğine ilişkin Önem Dağılımı Tablo 24 Ambalaj Renklerine İlişkin Önem Dağılımı Tablo 25 Marka Sembolüne İlişkin Önem Dağılımı Tablo 26 Kalite Özelliğinin Önem Dağılımı Tablo 27 Reklamın Önemine İlişkin Dağılım Tablo 28 Dağıtım ve Bulunurluk Özelliğinin Önem Dağılımı Tablo 29 Farklılık Özelliğinin Önem Dağılımı Tablo 30 Yaşam Biçimine Uygunluk Özelliğinin Önem Dağılımı Tablo 31 Marka İmajının Önem Dağılımı Tablo 32 Promosyonların Önemine İlişkin Dağılım xiii

15 Tablo 33 Fiyat/Kalite Özelliğinin Önem Dağılımı Tablo 34 Markanın Yaşam Süresinin Önem Dağılımı Tablo 35 Fiyat Özelliğinin Önem Dağılımı Tablo 36 Marka Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Önem Dağılımı Tablo 37 Ürün ile İlgili Olma Durumuna Göre Özelliklerin Dağılımı Tablo 38 Marka Sadakatine İlişkin Dağılım Tablo 39 Marka Kişilik Özelliklerine İlişkin Dağılım Tablo 40 Tipik Kullanıcı Özelliklerinin Dağılımı Tablo 41 Troy Markasının Denenme Durumuna İlişkin Dağılım Tablo 42 Troy Markasının Denenmeme Nedenlerine İlişkin Dağılım Tablo 43 Troy Markasının Beğeni Düzeylerinin Dağılımı Tablo 44 Tat Özelliklerinin Önem Dağılımı Tablo 45 Şişkinlik Özelliğine İlişkin Önem Dağılımı Tablo 46 Şişe Tasarım Özelliklerinin Önem Dağılımı Tablo 47 Ambalaj Farklılığının Önem Dağılımı Tablo 48 Troy'un Çarpıcı ve Farklı Görüntüsünün Önem Dağılımı Tablo 49 Çevir-Aç Kapak Özelliğinin Önem Dağılımı Tablo 50 Termometre Özelliğinin Önem Dağılımı Tablo 51 Canlı Renklerinin Önem Dağılımı Tablo 52 Troy Sembolünün Önem Dağılımı Tablo 53 Fiyat Özelliğinin Önem Dağılımı Tablo 54 Kalite Özelliğinin Önem Dağılımı Tablo 55 Dağıtım/Bulunurluk Özelliğinin Önem Dağılımı Tablo 56 Troy Reklamlarının Önem Dağılımı Tablo 57 Genç Birası Olma Özelliğinin Önem Dağılımı Tablo 58 Troy Promosyonlarının Önem Dağılımı Tablo 59 Troy İmajının Önem Dağılımı Tablo 60 Troy İmajına İlişkin Diğer Bulgular Tablo 61 Cinsiyet ve Tüketim Miktarının Dağılımı Tablo 62 Cinsiyet ile Sadakat Düzeyinin Dağılımı Tablo 63 Cinsiyete Göre Marka Seçimini Etkileyen Faktörler İçin Tek Yönlü Anova Testi Tablo 64 Cinsiyete Göre Markayı Tanıma Düzeyi Tablo 65 Cinsiyete Göre Marka Çağrışımlarının Dağılımı xiv

16 Tablo 66 Cinsiyet ile Troy' Deneme Dağılımı Tablo 67 Cinsiyet ile Troy'u Beğenme Düzeylerinin Dağılımı Tablo 68 Cinsiyete Göre Troy Markasının Özelliklerinin Önem Düzeyine 242 İlişkin Tek Yönlü Anova Testi Tablo 69 Cinsiyet ile Marka Kişiliklerine İlişkin Test Sonuçları Tablo 70 Gelir Düzeyi İle Tüketim Miktarının Dağılımı Tablo 71 Gelir Düzeyi İle Marka Sadakati Düzeyinin Dağılımı Tablo 72 Gelir Düzeyine Göre Marka Seçimini Etkileyen Faktörler İçin Tek Yönlü Anova Testi Tablo 73 Gelir Düzeyine Göre Troy Markasını Deneme Düzeyinin Dağılımı Tablo 74 Gelir Düzeyine Göre Troy Markasının Beğeni Dağılımı Tablo 75 Gelir Düzeyine Göre Troy Özelliklerinin Önem Düzeyi İçin Tek Yönlü Anova Testi Tablo 76 Gelir Düzeyi ile Marka Kişiliklerine İlişkin Test Sonuçları Tablo 77 Troy Markasını Tercih Etme Durumuna Göre Kendini ve Markayı Genç Olarak Tanımlamaya İlişkin Dağılım Tablo 78 Troy Markasını Tercih Etme Durumuna Göre Kendini ve Markayı Yenilikçi Olarak Tanımlamaya İlişkin Dağılım Tablo 79 Troy Markasını Tercih Etme Durumuna Göre Kendini ve Markayı Canlı Olarak Tanımlamaya İlişkin Dağılım Tablo 80 Bira Tüketim Miktarı ve Sadakat Düzeylerinin Dağılımı Tablo 81 Bira Tüketim Miktarı ile Troy'u Deneme Dağılımı Tablo 82 Cinsiyete Göre Marka Tercihlerinin Dağılımı Tablo 83 Marka ve Hobi Tercihleri Arasındaki İlişkiler Tablo 84 Marka Tercihine Göre Sadakat Düzeylerinin Dağılımı (Frekans) Tablo 85 Marka Tercihine Göre Sadakat Düzeylerinin Dağılımı (yüzde) Tablo 86 Ürün ile İlgili Özelliklere ve cevaplayıcıların Marka Tercihlerine Göre Marka Seçimini Etkileyen Özelliklerin Önem Dağılımı Tablo 87 Ürün ile İlgili Olmayan Özellikler ve Cevaplayıcıların Marka Tercihlerine Göre Marka Seçimini Etkileyen Özelliklerin Önem Dağılımı Tablo 88 Troy Markasının Beğeni İle Sadakat Düzeylerinin Dağılımı Tablo 89 Troy Markasını Beğeni Düzeyi İle Marka Tercihlerinin Dağılımı ve Ki Kare Değerleri Tablo 90 Troy Markasını Beğeni Düzeyi ile Marka Özelliklerinin Beğeni Düzeyine İlişkin Dağılım xv

17 Tablo 91 Troy Markasını Beğeni Düzeyi ve Cevaplayıcı Kişiliğine İlişkin Ki kare Sonuçları Tablo 92 Beğeni Düzeyi İle Marka Kimliğini Doğru Tanımlayan Cevaplayıcıların Dağılımı xvi

18 ŞEKİLLER Sayfa No Şekil 1 Markalar Arasında Ürünlerin Benzer Özellikleri 6 Şekil 2 Markalarda Yenilik Algılaması 7 Şekil 3 Marka Sermayesi Elemanları 9 Şekil 4 Marka Sermayesi Elemanları 11 Şekil 5 Graveyard Modeli 14 Şekil 6a Çağrışım Çeşitleri 20 Şekil 6b Çağrışım Çeşitleri 21 Şekil 7 Tatmin ile Sadakat Arasındaki İlişki 30 Şekil 8 Markanın Kimlik Yapısı ve Elemanları 48 Şekil 9 Ayırıcılık Döngüsü 60 Şekil 10 İki Boyutlu Konumlama Haritası 63 Şekil 11 Marka Adı Seçim Süreci 73 Şekil 12 Express Kargo Sembolü 92 Şekil 13 Tanınma İhtiyacına Yönelik Örnek Semboller 98 Şekil 14 Az Yatırım Yapılan Semboller 99 Şekil 15 Kötü Tasarlanmış Semboller 99 Şekil 16 Marka Kimliği Planlama Modeli 114 Şekil 17 Markalama Süreci 114 Şekil 18 Markalama Karar Süreci 115 Şekil 19 Üretici Firmalar Açısından Yeni Bir Marka yaratma Modeli 116 Şekil 20 Marka Oluşturma Koşulları 125 Şekil 21 Tuborg Gold Marka Sembolü 146 Şekil 22 Tuborg Ambalajları 147 Şekil 23 Efes Pilsen Sloganı 152 Şekil 24 Efes Pilsen Ambalajları 153 Şekil 25 Efes Pilsen Ambalaj Çeşitleri 154 Şekil 26 Efes Pilsen Sembolü 154 Şekil 27 Efes Extra Ambalajlama Şekilleri 158 Şekil 28 Efes Extra Basın Reklamları 159 Şekil 29 Efes Light Sembol ve Ambalaj Şekilleri 160 Şekil 30 Efes Dark Ambalaj Şekilleri 162 Şekil 31 Efes Dark Reklamı 163 Şekil 32 Troy Sembolü 173 xvii

19 Şekil 33 Troy Ambalaj ve Etiket Tasarımı 175 Şekil 34 Örnek Bir Dağıtım Aracı 178 Şekil 35 Perakendecilere Yönelik Broşür 179 Şekil 36 Beyaz ile Yapılan Gösteriler ve Buna İlişkin Reklamlar 185 Şekil 37 Birinci Basın Kampanyasına İlişkin Reklam 186 Şekil 38 İkinci Basın Kampanyasına İlişkin Reklam 187 Şekil 39 Üçüncü Basın Kampanyasına İlişkin Reklam 187 Şekil 40 Dördüncü Basın Kampanyasına İlişkin Reklam 188 Şekil 41 Beşinci Basın Kampanyasına İlişkin Reklam 189 Şekil 42 Altıncı Basın Kampanyası 190 Şekil 43 Altıncı Basın Kampanyasına İlişkin Broşür 191 Şekil 44 Yaz Güneşi Kampanyası'na İlişkin Broşür 192 Şekil 45 Siyah Açma Halkası Kampanyası Reklamı 193 Şekil 46 Troy-Pringles Ambalajı 194 Şekil 47 Diğer Kampanyalara İlişkin Resimler 195 Şekil 48 Troy ile İlgili Sponsorluk Faaliyetlerine İlişkin Çeşitli Resimler 197 xviii

20 GİRİŞ Günümüz dünyasında mal ve hizmet sayı ve çeşidinin olağanüstü artması, sosyo-kültürel, ekonomik ve demografik alanda yaşanan hızlı değişim, her düzeyde rekabeti, sahip olunması gereken bilgi düzeyini ve en önemlisi de işletmelerin farklılığa olan ihtiyaçlarını arttırmaktadır. Böyle bir ortamda işletmelerin pazarlama sistem ve yöntemlerini eskiden olduğu gibi ürün ya da satışa odaklayarak yönlendirmeleri ya da mevcut ya da yaratılabilir tüketici istek ve ihtiyaçlarını diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden farklılaştırmadan karşılamaya çalışmaları işletmeye kar sağlamadığı gibi sonu olmayan ve gelecek açısından potansiyel taşımayan bir gayrettir. Hatta günümüzde tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak da kesin bir çözüm olamamaktadır. Bu nedenle işletmeleri uzun dönemde başarıya götürecek bir araca ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araçta markadır. Marka geliştirme tüketicinin davranışlarını yönlendirmesi ve marka sadakatini artırması, yabancı yada yeni pazarlara girişi kolaylaştırması, mamul farklılaştırma, marka genişletme, pazar bölümleme gibi stratejilerin kullanımına olanak sağlayarak ek yararlar sağlaması, kurum imajı yaratması tüketici marka iletişimini sağlaması, tüketicinin fiyata karşı duyarlılığını artırması, koruma sağlaması ve en önemlisi tüketiciler için özellikle yüksek ilgi duyulan satın almalar açısından önemli bir tercih faktörü olması ve bu nedenle işletmeye kalıcı bir rekabet avantajı kazandırması açısından işletmelerin en değerli elemanı haline gelmiştir. Hatta bu değer güçlü markalar açısından bilanço değerini bile aşacak finansal büyüklükleri oluşturmaktadır. Bu nedenle işletmelerin gerek kurumsal gerekse ürün/hizmet bazında sahip oldukları markanın değerini iyi anlamaları ve tüm yönetsel ve pazarlama faaliyetlerini bu doğrultuda geliştirmeleri gerekmektedir. Diğer yandan marka konusu Türkiye açısından henüz çok eski olmayan bir kavramdır ve bu alanda büyük bir eksiklik bulunmaktadır. Ülkemiz markalarının yabancı markalar kadar geliştirilememiş olması, tüketici üzerinde yabancı markalara oranla rekabet üstünlüğü taşıyamaması işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin verimliliğini düşürdüğü gibi ülke ekonomisine de bir çok dezavantaj getirmekte, bu yolla milli servetin dışarıya kaçmasına neden olmaktadır. Bu da makro anlamda güçlü markalara ülke olarak ne kadar ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. xix

21 Çalışmanın birinci bölümünde marka geliştirme faaliyetleri sonucunda oluşacak olan marka sermayesi kavramı incelenmiştir. Burada çeşitli yazar ve uzmanlar tarafından ortaya konulan modeller çerçevesinde marka sermayesi bilinirlik, çağrışım, marka sadakati ve algılanan kalite olarak dört bölümde incelenerek açıklanmıştır. İkinci bölümde ise markanın yapısı açıklanarak oluşturulan model çerçevesinde üretici işletmeler için yeni bir marka geliştirme konusu işlenmiştir. Burada işletmenin yeni bir marka geliştirmede pazara sunumdan önce ve sonra yapılması gereken faaliyetler açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise önceki bölümlerde verilen bilgiler doğrultusunda bira sektöründe bulunan mevcut firma ve markaların analizi yapılarak örnek olarak seçilen Troy markasının pazara sunumdan önce ve sonra uyguladığı pazarlama strateji ve yöntemleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde Troy markasının tüketiciler tarafından nasıl değerlendirildiğini tespit etmeye yönelik olarak yapılan alan araştırmasının sonuçları yer almaktadır. Son bölümde ise özet bulgu ve değerlendirmeler bulunmaktadır. xx

22 BİRİNCİ BÖLÜM 1. MARKA KAVRAMI VE MARKA SERMAYESİ BİLEŞENLERİ 1.1 Marka ve Pazarlama Açısından Markanın Önemi Genel bir bakış açısıyla marka bir grup üreticinin ya da satıcının mal ve hizmetlerini tanıtmaya ve rakiplerinkinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan isim, terim sözcük, simge (sembol), tasarım(dizayn), işaret, şekil, renk ya da bunların çeşitli bileşimleridir.(kotler 91 ; s:442, Aaker 96 ; s:7). Marka tanımı konusunda iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki markaya ürünün eklentisi olarak bakan ürün yönlü geleneksel yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre markalama kararları yeni ürün geliştirme sürecinde en son aşamayı oluşturmaktadır. Önemli olan ürünün fiziki şekli, performans özellikleri, kalitesi ve tasarımıdır. Markalama ise ürünü gösteren işaret bir olarak değerlendirilmektedir. İkinci yaklaşım ise marka kavramını bir bütün olarak ele almakta ve bütün bir pazarlama karmasını içermektedir. Bu yaklaşımda marka bireyin satın aldığı üründen elde ettiği tatmini oluşturan özellikler bütünüdür. Bu özellikler markayı oluşturan gerçek ya da hayali, rasyonel ya da duygusal, görünür ya da görünmez özelliklerdir.(ambler 1992 ; s:2) Bu yaklaşıma göre marka ürün hattına ek olarak tüm marka ve onu çevreleyen pazarlama karması elemanları tarafından yaratılır. (Ambler ve Styles 97 ; s:2) Geleneksel yaklaşımdan da anlaşıldığı gibi son yıllara kadar marka sadece fiziksel yararları açısından ele alınan bir konu olarak göze çarpmaktadır. Bugün pek çok işletme markaya sahip olmasının asıl nedenini bilmemekte ya da bunu göz ardı etmektedir. Bu işletmelere göre marka tüketicinin ürünü diğerlerinden ayırmasına ve üreticinin ürün üzerindeki haklarının korumasına yarayan bir araçtır. Bu nedenle marka geliştirme faaliyetleri sadece çarpıcı bir isim bulma, grafik uzmanlarına ya da reklam ajanslarına verilen bir sipariş üzerine bir logo ya da ayırıcı bir şekil bulma ve bunu da gerekirse tescil ettirme faaliyetleri olarak görülmektedir. Onlara göre önemli olan doğru ürünü en düşük maliyetlerle yaratmaktır. Bu nedenle marka geliştirme gibi gözle görünmeyen ve kesin çizgilerle tanımlanamayan bir konuya yatırım yapmak işletmeye çok fazla bir yarar kazandırmayacaktır. Bu yaklaşımda yöneticilerin marka geliştirme faaliyetlerini ihmal etme nedenleri arasında şunlar belirtilebilir: 1

23 Yöneticiler marka çağrışımını yeterince iyi tanımlayamamakta ve bunun gücünü yeterince iyi belirleyememekte ve farklı pazar bölümleri arasında bu çağrışımların nasıl farklılaştırılabileceğini bilmemektedirler. Markalarının bilinirlik dereceleri hakkında bilgileri yoktur. Her bir pazar bölümündeki mevcut problemler belirlenmemektedir. Müşteri bağlılığı ve tatminini ölçmeye yarayan sistematik, güvenilir, geçerli bir ölçümleme yapılmamaktadır. Markayla ilgili pazarlama faaliyetlerini değerlendirmede uzun dönemli ölçütler kullanılmamaktadır. İşletmelerde marka sermayesini korumak ve geliştirmekle görevli bir personel yoktur. Bu görev marka yöneticisi ya da ürün yöneticisine verilmiştir. Bunlar da değerlendirmelerinde kısa vadeli ölçütleri kullanırlar. Performans ölçümleri genellikle 3 aylık ya da yıllık bazda yapılır. Yöneticiler daha uzun vadeli ölçümleri rasyonel bulmamakta ya da bu kadar uzun vadeli bir bakış açısı geliştirmemektedirler. Marka üzerinde uygulanan pazarlama elemanlarının etkilerini ölçmeye yönelik bir uygulama bulunmamaktadır. Örneğin, satış promosyonlarının seçiminde, uygulanan promosyonun yaratacağı çağrışım ve marka üzerindeki etkileri göz ardı edilir. Marka üzerinde uygulanan uzun vadeli bir strateji yoktur. Marka çevresi konusunda gelecekte karşılaşılabilecek soruların cevapları verilmemiştir. Marka hangi çağrışımları yaratmaktadır? Markanın rekabet ettiği ürün sınıfı nedir? Marka gelecekte hangi imajları uyandırmalıdır? türünden sorular ele alınmaz ve buna yönelik stratejiler düşünülmez ( Aaker 96 ; s:9) Günümüz işletmecilerince benimsenen bu ve benzeri görüşlerin global değişimlerin etkisi altında yaşamını daha fazla sürdüremeyeceği açıktır. Teknolojinin hızla geliştiği, ürün yaşam döneminin hızla kısaldığı, katma değerlerin düştüğü bir ekonomi içinde ürün odaklı ya da misyonunu çoktan bitirmiş bir satış anlayışının işletmeleri başarıya götürmesi beklenemez. Çünkü kalıcı olan ürün değil markadır. Zamanlar ve ürünler değişir ama imajları ve kişilikleri değişse de marka aynı kalır. 2

24 Aynı şekilde zaman ve teknolojiye bağlı olarak müşteri gruplarının sayısı da artmaktadır. Önceleri pek çok işletme pazarı bölge, şehir, gibi coğrafik, yaş, cinsiyet, aile büyüklüğü gibi demografik ölçütleri baz alarak bölümlendirirken bugün daha dar pazar bölümlerini tanımlayabilecek ölçütler kullanılmakta ve sosyal sınıf, yaşam biçimi, kişilik gibi psikografik ölçütlerin kullanımı artmaktadır. Özetle pazarlar gittikçe heterojen hale gelmekte ve tüketici davranış kalıpları hızla değişmekte ve niş pazarlama önem kazanmaktadır. Böyle bir ortamda spesifik bir müşteri grubunun istekleri firma için daha önemli hale gelmektedir. İşletme ayrıntılı biçimde tanımlanmış müşteri grubunun istek ve beklentilerini karşılayacak en ideal özelliklerin (ürün ve hizmetler açısından soyut-somut, pratik-sembolik ve görünür ve görünmez değerler olarak) ekonomik yönden uygulanabilir olanlarını sunma çabası içindedir. İşletme belirli bir alanda etkin olmak ve kendi markasını yaratmak ister. Bu amaçla marka geliştirmenin ilk görevi markanın ürüne ne vereceğini ve nasıl bir marka görünümünün sunulacağını belirlemektir. Bu da şu soruların cevabını vermeyi gerektirir: (Kapferer 94 ; s:10) Ürün ve hizmete marka yoluyla hangi özellikler eklenecektir? Ürüne hangi avantajlar eklenecektir? Hangi yararlar nasıl vurgulanacaktır? Hangi fikir lanse edilecektir? Buradan da anlaşıldığı gibi markanın işletmeye kazandırdığı fiziki yararlarının (yasal korunma, ürünü rakiplerinden ayırma, tanıtma) dışında, ürüne kimlik kazandırma yoluyla rakiplerine göre ayırıcı üstünlük yaratma işlevi, rekabet gücünün artmasıyla işletmeye avantaj kazandırma ve fiyat rekabetini önleme gibi yararları da bulunmaktadır. Gerçekten de işletmeler pazarda ürünlerine farklı kimlikler kazandıran markalar geliştirerek bölümleme yapılması zor olan pazarlarda ürünlerine rekabet avantajı kazandırabilmektedir. Çünkü tüketiciler kendi kimliklerini ya da sahip olmayı arzuladığı kimliği yansıtan markalara karşı daha olumlu tutumlar geliştirmekte ve bu markalara karşı bağlılık düzeyleri artmaktadır. Bu nedenle doğru konumlanan ve isim, logo, slogan gibi fiziksel görünümü pazarlama karması içersine doğru yerleştirilen bir marka tüketici algılamasını kolaylaştırarak marka ve firma imajını yaratmakta ve bu durum pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini artırmaktadır. 3

25 Ancak markanın tüm bu etkilerine rağmen onu tüketiciyi yanıltma aracı olarak görmek yanlıştır. Yani marka tüketici üzerinde eşsiz izlenimler yaratma yoluyla satışları artıran bir pazarlama hilesi değildir. Gerçekte marka ürünün sahip olduğu değerleri tüketiciye yansıtan bir semboldür. Tüketiciye hiçbir ayırıcı avantaj sunmayan, fiziki ve sembolik özellikleri diğerlerinden farklılık arz etmeyen bir marka ya da ürünün pazarda başarılı olması mümkün değildir. Bu açıdan ürünün jenerik değerinin diğerlerinden üstün ya da farklı olması birinci koşuldur. Eğer bu doğru olmasaydı, markanın gerçekten önemsiz ve yüzeysel bir konu olduğunu kabul etmek gerekirdi. Marka, sahip olduğu ürünle değer kazanmaktadır. Bu durumu üzerinde Lacoste etiketi olmayan bir tişörtün değeriyle ya da Adidas logosu olmayan bir ayakkabının değeriyle açıklanabilir. Her ikisi de jenerik ürün olarak taklitlerinden gerek tasarım, gerekse kullanılan malzeme açısından daha değerlidir. Marka bu değerin tüketiciye tanıtılmasında ve ürüne bir kimlik kazandırma aşamasında devreye girmektedir. Jenerik değerden yoksun bir ürün üzerinde yapılan marka geliştirme faaliyetleri gerçek anlamda bir kayıp olarak görülmelidir. Ayrıca çeşitli çevrelerce farklı marka isimlerini taşıyan ürünlerin özdeş olduğu ifade edilir. Bunu destekleyen birçok araştırma bulunmaktadır. Bu görüşlere göre marka, sadece ürünler arasında farklılaştırmanın zor olduğu pazar bölümlerinde ürünü diğerlerinden ayırmaya yarayan bir aldatmacadır. Bu tutum zaman ve rekabet boyutunu dikkate almamaktadır. Markalar ürünün geliştirilmesi ve pazara sunulması yoluyla bilinir hale gelirler. Ne zaman bir marka bir yenilik getirse onun benzerleri hızla piyasaya yayılır. Her ilerleme, bu ilerlemeye alışan tüketiciler açısından hızla standart hale gelir. Rakip markalar eğer pazar beklentilerinin altında kalmak istemiyorlarsa bu standartlara uygun ürünler üretmek ya da ürünlerini bu gelişmelere uyumlu hale getirmek zorundadırlar. Kısa dönemde yenilikçi marka piyasada monopol olmaktan kazançlı çıkacaktır. Ancak bu durum yenilik patent almadığı ya da patent alacak bir yenilik olmadığı sürece uzun sürmeyecektir. Bu açıdan marka adının rolü yeniliği korumaktır. Marka her şeyden önce tüketici düşüncelerinde bir patent (mental patent) yaratır. Markanın yeniliği ödüllendirmenin yanında ürün için sarf edilen çabayı, bu yeniliği ortaya çıkarma ve pazara çıkarma aşamasında katlandığı riski paraya çevirme işlevi de vardır. Yenilikçi firma tüketici açısından yeni, orijinal, yararlı ürünler sunan firma imajı yaratarak tüketici sadakati sağlar ve olumlu bir imaj geliştirilmesine yardımcı olur. Bu da işletme için bir sermayedir. 4

26 Güçlü markalar kendilerini tanıtan ve nereye doğru gitmekte olduğunu belirten bir anlama sahiptir. Ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Siemens'in anlamı (ya da imajı) dayanıklılık, ciddiyet, ve güvendir. Dikkatli ve özenli bir Alman işçiliğini vurgulamaktadır. Aynı şekilde Philips kitleler üzerinde yenilikçi bir ün kazanmıştır. Her güçlü markanın kendine ait bir anlamı vardır. Bu anlam çok önemlidir, çünkü bu yolla firma tüketiciye markanın araştırma, yenilik çıkarma ve sarf edilen diğer çabalar konusunda neler yaptığını anlatmaktadır. Hiçbir marka her alanda diğerlerinden üstün değildir, her birinin kendine özel kişiliği, imajı ve anlamı vardır. Şekil 1 de bu durum görülmektedir. Burada A markası dayanıklılığı, B kullanışlılığı, C' de yeniliği vurgulamaktadır. Bu her markanın kimliğini ortaya koymaktadır. Ortada her üç markanın kesiştiği noktada ise her ürün aynı özelliklere sahiptir. Ancak bu özellikler marka geliştirme faaliyetlerinin bir konusu değil ürünün sahip olması gereken standart özelliklerdir. Markanın başarısı sahip olduğu bileşenleri tüketiciye ne derece iyi ve erozyona uğramadan anlatabildiği ve tüketici üzerinde olumlu tutumlar gerçekleştirdiği ile ölçülmelidir. Şekil 1 Markalar Arasında Ürünlerin Benzer Özellikleri Kaynak: Jean-Noel Kapferer Strategic Brand Management, NewYork 1996 s:15 Ürünler kendi kendilerine bir şey anlatmazlar. Ürünü marka konuşturur ve anlamlandırır. Bu noktada otomobil endüstrisi örnek olarak verilebilir. Bir firma tarafından yaratılan pek çok teknolojik yenilik hızla diğerlerine sıçrar. ABS (Anti- Blocking System) fren sistemi birbirine benzer kimliklere sahip olan BMW ve Volvo firmaları tarafından aynı zamanda pazara sunulmuştur. Sunulan yenilik aynı olmasına rağmen bu durum marka uyuşmazlığı ya da iki marka arasında bir 5

27 benzerlik yaratmamıştır. ABS daha önce belirtildiği gibi pazarda rekabet eden firmaların uyum sağlamak zorunda olduğu bir yenilik ya da ilerlemedir. Marka bu yeniliğe kendi kimliğini vermektedir. Bu nedenle yeniliğin her marka içinde sahip olduğu anlam farklıdır. Volvo açısından müşterilerine yüksek düzeyde güvenlik sunan bir firma için ABS gereklidir. Onun sahip olduğu marka kimliği bunu gerektirir. BMW ise yüksek performans markasıdır. Bu nedenle sürüş performansını ve hızını artıran bir fren sistemi olan ABS'nin kullanılmaması mümkün değildir. Aksi durumda BMW firma ideolojisine ve tüm örgütünü yönlendiren yüksek performans ürünleri üreten Münih üreticisi unvanına bir ihanet olur. Bu nedenle BMW, ABS' yi daha hızlı bir sürüş sağlayan bir araç olarak lanse etmiştir. Örnekte de görüldüğü gibi ürün ya da yenilik aynı olsa bile bu farklı markalar altında farklı anlamlar ifade etmektedir. Bu durum şekil 2'de açıklanmıştır. (Kapferer 94 ; s:16) Şekil 2 Markalarda Yenilik Algılaması BMW VOLVO ABS Güvenlik Performans Kaynak: Jean-Noel Kapferer, Strategic Brand Management, NewYork 1996 s:16 Günümüzde pek çok işletme kısa dönemde pazar fırsatlarını yakalamaya çalışmaktadır. Bu ürün yönlü ve dar bakış açısı tüketim ürünleri pazarlayanları, rakiplerinden yüksek olan fiyatlarını düşürmeye ( Richard 96 ; s:2), ürün hatlarını sadeleştirmeye ve dağıtım kanallarını geliştirmeye, hizmet işletmelerini sundukları hizmetleri ürünleştirmeye çabalayarak hizmetlerini rakiplerinden farklılaştırmaya, endüstri işletmelerini ise kalite, hizmet ve düşük fiyat konusuna yatırım yapmaya zorlamaktadır. İşletmelerin uyguladıkları bu strateji mantıklı olmasına rağmen sürekli uygulanabilme olasılığı olan bir strateji değildir. Hizmet işletmelerinin hizmetlerini ürünleştirme çabaları onlara fazla bir kar sağlamayacaktır. Endüstri ve tüketim malları üreten işletmeler ise devamlı olarak yüksek kalite, düşük fiyat ve daha iyi 6

28 hizmet baskısı altında daha fazla varlık gösteremeyecektir. Bu tür faaliyetler ancak geçici olarak marka değeri yaratırlar ve uzun dönemde bu stratejilerin uygulanması işletme karlarını azaltacaktır.(maklan ve Knaox 97 ; s:3) Bu noktada yapılması gereken rekabetin yönünü değiştirmek olmalıdır. Bu da marka yaratmakla mümkündür. 1.2 Marka Sermayesi Marka geliştirme çalışmalarının özünde markaya özgü bir sermaye yaratmak vardır. Burada bahsedilen sermaye işletmenin ya da markanın piyasa değerini artıran, firma tarafından tüketicinin markaya değer vermesi yoluyla yaratılan ve sonuçta firma için finansal bir değer ifade eden bir kavramdır. Eğer müşteri markaya karşı aynı ürün kategorisindeki isimsiz ya da ismini bilmediği bir markaya gösterdiği tepkiden daha olumlu ya da olumsuz bir tepki gösteriyorsa bu durumda olumlu ya da olumsuz bir marka sermayesinden bahsedilebilir. İşletme açısından marka sermayesinin iki stratejik amacı vardır. Bu amaçlardan ilki markanın sahip olduğu bilanço değerini belirlemeye yönelik finansal amaçtır. Bu anlamda marka sermayesi şöyle tanımlanabilir: Marka sermayesi, belirli bir markaya sahip olunması nedeniyle üründen elde edilen nakit girişleriyle, böyle bir markaya sahip olunmadığında nakit girişlerinde meydana gelecek olan artımlı düşüştür (Simon ve Sullivan 1990 ; s:2) Bu anlamda marka sermayesi finansal yönden firmanın en önemli değeri olmaktadır. Dünya devlerinden olan Procter&Gamble firmasının Richardson-Vicks firmasına defter değerinin 2.6 katını ödeyerek satın alması Nabisco firmasının defter değerinin 3.2 katına satılması (Brandweek 1993 ; s:24) ya da Coca-Cola firmasının pazar değerinin neredeyse Türkiye nin GSMH si olan 150 milyar $ a eşit olması (Torlak ve Cevahir 99 ; s:304) marka sermayesinin işletme açısından sahip olduğu finansal değerin önemini ortaya koymaktadır. Marka sermayesiyle ilgili faaliyetlerin ikinci amacı pazarlama verimliliğini yükselten stratejik yönlü amaçtır. Maliyetlerdeki yükseliş, artan rekabet, yatay durumdaki toplam talep firmaların pazarlama harcamalarında daha verimli olmalarını gerektirmiştir. Sonuçta pazarlamacılar hedef pazar tanımlamaları konusunda daha stratejik kararları, tüketici davranışlarını temel alarak, aynı zamanda spesifik pazarlama karması faaliyetleri konusunda daha iyi taktik kararlar vermeye ihtiyaç duymaktadırlar. Belki de firmanın pazarlama verimliliğini artırmada en değerli 7

29 elemanı, daha önceden pazarlama programlarına yatırım yaparak tüketici zihninde güçlü bir marka çağrışımı yaratmak olacaktır. Finansal değeri temel alan çalışmalar marka yaratma ya da etkili marka geliştirme stratejileri ile ilgilenmez (Keller 93 ; s:2). Bunlar daha çok marka sermayesini ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle ilgilidir. Marka sermayesi, marka adı ya da sembolüyle ilişkilendirilen ürün ya da hizmet tarafından diğer firma ve/ya da müşterileri için yaratılan marka adı ya da sembolüne eklenmiş (ya da çıkarılmış) değerlerin (ya da borçların ) bütünü şeklinde tanımlanabilir (Aaker 96 ; s:8). Marka sermayesini daha çok firma yönüyle ele alan bu tanımlamaya göre marka beş bölümden oluşmaktadır. Bunlar: Marka bağlılığı Marka adı ya da bilinirliği Algılanan kalite Marka çağrışımı Diğer yasal değerler Marka uzmanlarınca kabul gören bu tanım ayrıntılarıyla incelenecek olursa öncelikle marka sermayesinin bir değerler bütünü olduğunun ifade edilmesi gerekir. Bu nedenle marka sermayesi yönetimi bu değerleri yaratmak,korumak ve geliştirmek için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Şekil 3'te Aaker tarafından geliştirilen marka sermayesinin modeli gösterilmektedir. Buna göre marka sermayesi birbirinden farklı 17 yolla değer yaratır. Marka sermayesini etkili biçimde yönetmek ve marka geliştirme faaliyetleri konusunda bilinçli kararlar vermek için hangi yöntemin güçlü bir marka sermayesi (değeri) yaratacağını bilmek gerekir. Ayrıca marka sermayesi müşteriler için olduğu kadar diğer firmalar içinde değer yaratır. Gıda firmalarının aracı firma ve perakendecilerine uyguladıkları promosyonel faaliyetler buna örnek verilebilir. 8

30 Şekil 3 Marka Sermayesi Elemanları Marka Sadakati Düşük Paz. Maliyeti Ticari Üstünlük Yeni Müşterileri Çekme Bilinirlik yaratma Garanti sağlama Rakip Tehlikelerden Korunma MARKA SERMAYESİ Marka Bilinirliği Algılanan Kalite Diğer Çağrışımlarla İlişkilendirilme Benzerlik Markanın Varlığını Belirtme Markanın Değerlendirilmesini Sağlama Satınalma Nedeni Oluşturma Farklılaştırma/ Konumlama Fiyat Kanal Üyelerinin İlgisini Çekme Genişleme Olanağı Marka Çağrışımları Diğer Yasal Marka Değerleri Bilgi İşlemeye Yardım Farklılaştırma/Ko numlama Satın alma Nedeni Oluşturma Olumlu İzlenim Yaratma Genişleme Rekabet Avantajı Kaynak: David Aaker "Building Strong Brands" New York Free Press 1996 s:9 9

31 Son olarak tanımda yer alan değerler marka sermayesi içinde yer alır ve marka adı ya da sembolüyle ilişkilendirilir. Eğer marka adı ya da sembolü değiştiğinde bu değerlerin bazıları yeni bir marka adı ya da sembolüyle ilişkilendirilse bile bir kısmı bundan etkilenir ve hatta bu değerlerin hepsi kaybedilebilir (Aaker 96 ; s:10) Diğer bir yaklaşıma göre marka sermayesini oluşturan unsurlar soyut ve fiziksel (somut) değerler olarak gruplanabilir. Buna göre marka sermayesi parasal değeri kolaylıkla ölçülebilir fiziksel değerler ile muhtemel satın almaların konusu olan tüketiciye soyut yararlar sunan kimlik değerinden oluşur. Konuyu daha iyi anlatmak açısından şu örnek verilebilir: Marka bir ev olarak düşünüldüğünde bu evin toplam finansal değeri, toplam marka sermayesini vermektedir. Bu sermayenin bir kısmı onun kimliğinden kaynaklanır. Evin sahip olduğu çekici mimari yapısı, canlı renkleri, peyzajı, iç mekanın ferahlığı, ışıklandırması, bakımlılığı, rakiplere (komşu evlere) karşı göreli üstünlüğü evin kimliğiyle ilgili değişkenlerdir ve parasal bir karşılığı vardır. Evin maliyet değerinin buradaki karşılığı ise finansal değerdir. Eğer ev eski, rakiplerinden kötü yıpranmış bir görünüm arz ediyor ise bu onun toplam finansal değerini de düşürecektir. (Upshaw 95 ; s:17). Şekil 4 te Upshaw tarafından ortaya konulan marka sermayesinin elemanları görülmektedir. Bu iki yaklaşımda verilen marka sermayesi kavramı temelde aynı düşünceye dayanmakta ve firma yönlü bir bakış açısını ortaya koymaktadır. Burada verilen her iki sınıflamada marka sermayesini, firmanın yaratacağı değerler bütünü olarak ele almış ve temelde benzer ölçütler kullanılmıştır. 10

32 Şekil 4 Marka Sermayesi Elemanları Toplam Marka Sermayesi Fiziksel Değer Kimlik Değeri * Hissedarlar * Finansal değerler * Ürün / Hizmet * Müşteriler * Perakende fiyat performansı * Finansal * Potansiyel * Stok fiyat desteği * İsim bilinirliği Analistler müşteriler * Gelir / Kar * Logo/Grafik * Potansiyel * Firmanın borçlanma sistemi * Çalışanlar yatırımcılar yeteneği * Konumlama * Çalışanlar * Stratejik kişilik * Pazarlama iletişimi * Marka sadakati Kaynak : Lynn Upshaw "Building Brand Identity" John Wiley&Sons, New York 1995 s:17 Marka sermayesi konusuna sadece firma açısından değil tüketici açısından da bakılması gerekir. Bu açıdan marka sermayesi; tüketicinin markanın pazarlama faaliyetlerine karşı gösterdiği farklılaşmış tepkiler bütünüdür. (Keller 93 ; s:3). Burada bahsedilen tüketici yönlü marka sermayesi aynı ürün kategorisinde ve aynı pazarlama faaliyetlerinde bulunan farklı markalar ya da isimsiz ürünler ile karşılaştırıldığında, tüketicinin markayla ilgili pazarlama faaliyetlerine karşı olan tutumunu kapsamaktadır. Diğer ifadeyle eğer tüketici biri üzerinde ismi olan, diğeri ise isimsiz ya da ismini bilmediği iki üründen ismini bildiği ürüne karşı diğerinden daha olumlu ya da daha olumsuz bir tutum sergiliyorsa burada olumlu ya da olumsuz bir marka sermayesinden bahsedilir. Bu anlamda marka sermayesi, tüketicinin bir markayı hafızasında tercih edilebilir, güçlü ve eşsiz çağrışımlar yaratmasıyla oluşmaktadır. 11

33 Marka sermayesin tüketici açısından incelenmesi iki yönden önem taşımaktadır. Bunlardan birincisi yönetimin pazarlama faaliyetlerine marka geliştirme açısından daha geniş açıdan bakabilmesi diğeri ise uygulanan pazarlama programlarına rehberlik etmesidir. Kısa dönemde hafızalara yerleştirilen içerik gelecekte uygulanacak olan marka stratejilerini etkileyecektir. Bu, pazarlama programlarının tüketicilerin öğrenmesini nasıl etkilediğini ve böylece markayla ilgili bilgilerin nasıl hatırlandığının yöneticiler tarafından öğrenilmesi bakımından önemli bir konudur. Müşteri yönlü marka sermayesi tüketicinin markayla ilgili sahip olduğu bilgileri temel alarak marka sermayesini; marka bilinirliği ve marka imajı olarak iki bölüme ayırır. (Keller 93 ; s:3) Burada anlatılan marka bilinirliği tüketicinin markayı hatırlaması ve tanıması, marka imajı ise markanın tüketici zihninde yarattığı çağrışımlar bütünü ile ilgilidir. Aşağıda Aaker ın (96 ; s:9) yapmış olduğu sınıflama temel alınarak çeşitli açılardan marka sermayesi bileşenleri ortaya konulmuştur Marka Sermayesi Bileşenleri Marka Bilinirliği Bilinirlik markanın tüketici zihnindeki güçlülüğüdür (Aaker 96 ; s:11, Rossiter ve Percy 87 ; s:22). Diğer bir ifadeyle marka adı bilinirliği, tüketicinin marka tanıma ve hatırlama performansından oluşur (Aaker 96 ; s:12). Marka tanıma, markayla ilgili daha önceki deneyimlerden elde edinilmiş benzerliğe verilen tepkidir. Daha önce Sütaş markasını duydunuz mu? türünden sorular tanımayla ilgilidir. Marka tanımada markayla daha önce nerede karşılaşıldığının, neden diğerlerinden farklı olduğunun hatta markanın ürün sınıfının bilinmesi gerekmez. Sadece o markayla daha önce karşılaşılıp karşılaşılmadığının bilinmesi de önemlidir. Diğer bir ifadeyle, tüketicinin önceden görülen,duyulan bir markanın diğerlerinden ayırmasını gerektirir. Marka hatırlama ise markanın ilgili olduğu ürün kategorisi ya da buna benzer bir ipucu verildiğinde tüketicinin marka adını hatırlama yeteneği ile ilgilidir (Aaker 96 ; s:12). Bu ürün sınıfında hangi markayı hatırlıyorsunuz? ya da araba markalarından hangisini hatırlıyorsunuz? ya da bu ürün sınıfında ilk aklınıza gelen marka hangisi? türünden sorular hatırlama oranını ölçmeye yönelik sorulardır. Hatırlama tüketicinin hafıza yoluyla markayı bilmesini gerektirir. 12

34 Marka tanıma ve hatırlama performansından oluşan marka bilinirliğinin önemi tüketicinin daha mağazaya girmeden (hatırlama performansı) ya da mağaza içersinde (tanıma performansı) satın alma kararı vermesinde yatmaktadır Marka bilinirliği tüketici algısını ve davranışlarını etkileyerek marka seçimini kolaylaştırır ve marka bağlılığı yaratır. (Rossiter ve Percy 87 ; s:23) Psikolojik araştırmalar tek başına tanımanın gerek müzik, kişi, kelime gerekse markalara karşı daha güçlü pozitif duygular geliştirilmesini sağladığını göstermektedir. Bunun anlamı tüketiciler saçma bile olsa (potastin, postryna gibi) kendileri için yeni olan ve daha önceden gördükleri isimleri tercih etmektedirler. Tanınmış bir markanın da içinde bulunduğu iki margarin markasıyla yapılan tadım testi sonuçları tanımanın gücünü ortaya koymaktadır. Örneklerden biri iyi bir pazar payına sahip üründür ve isimsizdir. Bu ürün kör tadım testinde % 70 oranında tercih edilmiştir. Diğer ürün ise tüketicilerin bildikleri fakat daha önce kullanmadıkları daha düşük kaliteli bir üründür ve kör tadım testindeki başarı oranı da alt düzeydedir. Burada ilginç olan cevaplayıcıların % 73 ünün yüksek kaliteli isimsiz ürünü değil düşük kaliteli ve üzerinde ismi bulunan margarini tercih etmeleridir. Buradan tanınan bir ismin çok objektif tadım testinin sonuçlarını etkileyerek daha iyi şeklinde nitelenmesini sağladığı anlaşılmaktadır. (Aaker 96 ; s:13) Bir grup uzman tüketicilerin bilinen markalara sadece içgüdüsel tepkiler vermediklerini ileri sürmektedirler. Buna göre tüketici bir markayı gördüğünde ve daha önce gördüğünü (belki pek çok kez) hatırladığında firmanın bu markayı ortaya çıkarmak için çok para harcadığını düşünür ve şu genelleme yapılır: Firmalar kötü ürünlere para harcamazlar, tüketicinin bu markayı tanıması onun iyi bir marka olduğunun kanıtıdır. Bu anlamda markanın tanınması markaya bir yasallık kazandırır. Tanınırlık rakiplerin piyasada çok daha çok göründüğü ve bu yüzden tanınırlık sorunu olan markalarda önem kazanır. Bu durumda bilinirliği artırıcı programlar yoluyla bu olumsuzluklar giderilebilir. Hatırlama ve tanıma performansı markanın gücü açısından önemli olmasına rağmen Young&Rubicam tarafından geliştirilen Graveyard (mezarlık) modeli hatırlamanın tanımaya karşı göreli üstünlüğünü ortaya koymaktadır (Şekil 5). Bu modelde bir ürün kategorisindeki markalar tanıma-hatırlama grafiği üzerine işaretlenir. Örneğin 20 otomobil markasının hatırlanma ve tanınma oranları ölçülür ve ölçüm sonuçları her markanın grafik üzerindeki konumunu belirlemek için 13

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ Hazırlayan TUĞBA AK 064201011001 İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE TÜKETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Özgegül ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2007

Detaylı

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BESTE BURCU VURAL TEZ DANIŞMANI DOÇ.

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS Market Markalı Ürünlerin Tüketiciler Tarafından Algılanmaları Bitirme Tezi Mustafa Onur GÖKÇE 200582015 Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Detaylı

T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK

T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK Danışman Yrd. Doç. Dr. Hayati ERĐŞ ĐSTANBUL, 2010 1 ÖZET

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI SEVİL ZENGİN ADIYAMAN / 2012

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MÜŞTERİ-ODAKLI MARKA DENKLİĞİ VE MARKA DENKLİĞİ UNSURLARINA YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKA DENKLİĞİNİ OLUŞTURAN BOYUTLARIN REFERANS FİYAT OLUŞUMUNA ETKİSİNİN HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKALARI ÜZERİNDE İNCELENMESİ

Detaylı

PERAKENDECİ MARKALI ÜRÜNLERE OLAN TÜKETİCİ TALEBİNİN İNCELENMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ

PERAKENDECİ MARKALI ÜRÜNLERE OLAN TÜKETİCİ TALEBİNİN İNCELENMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ PERAKENDECİ MARKALI ÜRÜNLERE OLAN TÜKETİCİ TALEBİNİN İNCELENMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ Hazırlayan: Meral YILDIZ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevin ÜZEREM ALTUĞ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MARKALAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ; TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MARKALAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ; TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MARKALAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ; TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba ÇEDİKÇİ Anabilim Dalı: İktisat Programı:

Detaylı

MARKA STRATEJİLERİ VE TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE MARKA STRATEJİLERİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

MARKA STRATEJİLERİ VE TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE MARKA STRATEJİLERİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME TEKNİĞİ İLE ANALİZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MARKA STRATEJİLERİ VE TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE MARKA STRATEJİLERİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME TEKNİĞİ İLE

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL

Detaylı

Marka yönetimi konusunu incelemek amacıyla yazılan bu ödevde şu konular incelenmektedir. Marka ve Marka Kavramı. Marka Denkliği.

Marka yönetimi konusunu incelemek amacıyla yazılan bu ödevde şu konular incelenmektedir. Marka ve Marka Kavramı. Marka Denkliği. 1 GİRİŞ Marka, ürünlerini rakiplerinden ayrıştıracak isim, sembol, kavram, tasarım, veya bunların birkaç bileşeninden oluşmaktadır. Marka olmadan tüketicinin gözünde bütün ürünler aynı niteliklere sahip

Detaylı

YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mehmet BAŞ *, mbas@gazi.edu.tr Şaylan ŞAHİN, saylan.sahin@gazi.edu.tr Bu

Detaylı

2001 SONRASI TÜRK HAZIR GİYİM SANAYİSİNDE MARKA- İHRACAT İLİŞKİSİ VE TURQUALİTY

2001 SONRASI TÜRK HAZIR GİYİM SANAYİSİNDE MARKA- İHRACAT İLİŞKİSİ VE TURQUALİTY T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ 2001 SONRASI TÜRK HAZIR GİYİM SANAYİSİNDE MARKA- İHRACAT İLİŞKİSİ VE TURQUALİTY Yüksek Lisans Tezi Danışman

Detaylı

ÖZEL HASTANELERDE MARKALAŞMANIN HASTA POTANSİYELİNE ETKİSİ

ÖZEL HASTANELERDE MARKALAŞMANIN HASTA POTANSİYELİNE ETKİSİ ÖZEL HASTANELERDE MARKALAŞMANIN HASTA POTANSİYELİNE ETKİSİ Yeşim METİN Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı / İşletme Yönetimi Programı Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2012 iii

Detaylı

İNSERTLERİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNSERTLERİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSAN TEZİ İNSERTLERİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Hazırlayan Şadıman MERE Danışman Doç.

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE YENİ ÜRÜN MARKALAMASI: FARKLI ÜRÜNLERİN MARKALANMASINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ

GIDA SEKTÖRÜNDE YENİ ÜRÜN MARKALAMASI: FARKLI ÜRÜNLERİN MARKALANMASINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GIDA SEKTÖRÜNDE YENİ ÜRÜN MARKALAMASI: FARKLI ÜRÜNLERİN MARKALANMASINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatma SEZER 0910012003 Anabilim

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDSLİĞİ BÖLÜMÜ MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA İLKNUR ERGÜN DANIŞMAN: YAR. DOÇ. GÜNGÖR DURUR DENİZLİ 2011

Detaylı

Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği

Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği Yalçın Kırdar Öğretim Görevlisi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İletişim Fakültesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Özet Marka; isim,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKANIN REKLAM FONKSİYONU. Nalan SÜMBÜL

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKANIN REKLAM FONKSİYONU. Nalan SÜMBÜL i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKANIN REKLAM FONKSİYONU Nalan SÜMBÜL 0930229286 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. M. Fahrettin

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

MARKA BAĞLILIĞI YARATMADA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MARKA BAĞLILIĞI YARATMADA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKA BAĞLILIĞI YARATMADA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Bu çalışma Ürün ve Marka Politikaları dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr. Alper

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ İstanbul, 2014 T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 69

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 69 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 69 TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK BEŞ HAVAYOLU İŞLETMESİNİN MARKA DEĞERİ UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ VE ANKARA İLİ UYGULAMASI Cemalettin AKTEPE

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BİLİM DALI MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

Bilgilendirme Çalışması

Bilgilendirme Çalışması Marka Kavramı Üzerine Bilgilendirme Çalışması Sevgi Bakar 02.02.2011 T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi İçindekiler 1. Giriş... 1 2. Marka Nedir?... 1 3. Markanın Önemi... 3

Detaylı

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ

Detaylı