FAYANS, SERAMİK KARO VE MODÜL MERMER DÖŞEMECİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAYANS, SERAMİK KARO VE MODÜL MERMER DÖŞEMECİ"

Transkript

1 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI FAYANS, SERAMİK KARO VE MODÜL MERMER DÖŞEMECİ MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen MEGEP projesi kapsamında hazırlanmış ve basılmıştır. ANKARA 2007

2

3 İÇİNDEKİLER MESLEK STANDARDI ÖNSÖZ... 5 I. FAYANS, SERAMİK KARO VE MODÜL MERMER DÖŞEMECİ... 9 MESLEK STANDARDI NEDİR?... 9 MESLEK STANDARDINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?... 9 MESLEK SEVİYE KRİTERLERİ II. MESLEK ADI: İŞLEMLER () III. KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE DONANIMLAR KULLANILAN ARAÇ VE DONANIMLAR GEREÇLER (MALZEMELER)...14 IV. BİLGİ VE BECERİLER V. TUTUM VE DAVRANIŞLAR VI. SIK, ZOR VE ÖNEMLİ İŞLEMLER SIK YAPILAN İŞLEMLER ZOR YAPILAN İŞLEMLER ÖNEMLİ İŞLEMLER...18 MESLEKİ ve BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ (PERFORMANS KRİTERLERİ) VII. YETERLİK (İŞLEM) ANALİZİ VII. YETERLİK (İŞLEM) ANALİZİ VIII. BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ IX. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ X. DEĞERLENDİRME KOŞULLARI XI. MESLEK TANITIM BİLGİLERİ MESLEĞİN MEVCUT DURUMU ve GELECEĞİ MESLEKLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞTIĞI MESLEKLER MESLEĞİN DİĞER İSİMLERİ MESLEKİ HASTALIK RİSKLERİ MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKÂNLARI MESLEĞİN ULUSLARARASI SINIFLAMALARI XII. MESLEK STANDARDI ÇALIŞMASINA KATKIDA BULUNANLAR... 88

4 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 4

5 Fayans, Seramik Karo ve Modül Mermer Döşemeci ÖNSÖZ Bu meslek standardı; Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2002 yılında imzalanarak yürürlüğe giren finansman antlaşması çerçevesinde Türkiye' de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) İş Piyasası Bileşeni kapsamında Kasım 2006'da hazırlanmıştır. Türkiye'de son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve başta Gümrük Birliği olmak üzere Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci hedeflenmiştir. 1990'lı yıllarda yaşanan hızlı küreselleşme süreci giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay alma yarışları, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yöneltmiştir. Çalışanların iş değiştirme ve iş bulma ile doğrudan ilgili olarak iş gücü hareketliliğinin artırılması, iş gücü piyasasının şeffaflaştırılması ve verimliliğinin artırılması istihdam ile ilgili her türlü girişimde öne çıkmaktadır. Çalışma hayatının istediği ve ihtiyaç duyduğu bireylerin niteliklerinin tanımlanmasında iş yaşamında geliştirilen ve benimsenen meslek standartları büyük önem taşımaktadır. Bu standartlara uygun insan yetiştirilmesi ve istihdamı ancak meslek standartları hazırlandıktan sonra gerçekleştirilebilecektir. Bilindiği gibi bir ülkenin kalkınma potansiyeli insan kaynaklarının niteliği ile yakından ilgilidir. İleri teknolojiye dayalı günümüz bilgi toplumunda, eğitimli işgücü; ekonomiye rekabet gücü ve verimlilik artışı, üretime kalite kazandırmaktadır. Bu nedenle, istihdamın korunması ve devamı için; eğitim, yeniden eğitim ve yaşam boyu eğitim süreçleri büyük önem taşımaktadır. Günümüzde yetişkin kalifiye insan kaynağı hem bireyler açısından hem de firmalar açısından en temel rekabet unsuru olarak görülmektedir. Rekabet gücüne sahip işletmelerin mal ve hizmeti, coğrafi sınır tanımayan bir zamanda ve istenilen kalite standardına uygun olarak üretmesi gerekmektedir. Bu durum kaliteli işgücüne olan ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır. Hızlı değişimlere uyum sağlayabilen işletmelerin en belirgin özelliklerinden biri yüksek kaliteli işgücüne sahip olmalarıdır. Bu nedenle; eğitim sistemlerinin işletmelerin işgücü taleplerine uygun hale getirilebilmesi, mezunlara işletmelerin talep ettiği niteliklerin kazandırılabilmesi ve bu bilgilere dayalı olarak işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye deki mesleki eğitim sistemlerinin etkinliğinin ve verimliliğini arttırılması, meslek liseleri müfredatının ve eğitim programlarının işletmelerin sürekli değişen işgücü ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilebilmesi için bir dizi çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, işletmelerde mevcut ve gelecekteki açık işlerde çalışacaklara ait beceri ihtiyacının nitelik ve nicelik boyutuyla tespiti, meslekler ve beceriler seviyesinde talebin belirlenebilmesi ve gerekli bilgi ihtiyacının karşılanması için kapsamlı ve güncel araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu konudaki en önemli bilgi kaynağı işletmelerdir. İşyeri anketleri, işyeri ziyaretleri veya her ikisi kanalıyla bilgi toplamaya yönelik bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sistemde sosyal tarafların işçi ve işveren işbirliği büyük önem taşımaktadır. 5

6 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Küreselleşme, uluslararası bütünleşme ve artan rekabet işletmeleri başarılı olabilmek için hızla teknolojik değişime uyum sağlamaya yöneltmektedir. Ayrıca başarının daha çok bilgiye bağımlı hale gelmesi ile de firmaların nitelikli işgücüne olan ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Türkiye'de işgücü vasfının çok düşük olduğu ve işsizliğin en çok mesleki becerisi olmayanlar arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırılması, refahın artırılması ve ona bağlı olarak işsizliğin azaltılması için iş piyasasının talep ettiği nitelik ve nicelikte işgücünü sağlayacak bir sistem hayati önem taşımaktadır. Elinizdeki meslek standardı, ülkemizde istihdam ve eğitim arasında sağlam köprüler kurmak, istihdamın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu meslek standardı, FAYANS, SERAMİK KARO VE MODÜL MERMER DÖŞEMECİ 4. seviyede çalışan bir kişinin yapması gereken görev ve işlemler ile sahip olması gereken genel bilgi becerileri,tutum davranışları,ve mesleki tanıtım bilgilerini içermektedir. İŞKUR (MSK) ve TSE tarafından daha önce hazırlanmış olan meslek standartlarından da bu kapsamda yararlanılmıştır. Bu çalışmada uluslararası meslek standartları da incelenmiştir. Meslek Standartları hazırlama çalışmamıza teknik elemanlarını göndermek suretiyle destek veren işletmelere, proje sosyal ortakları olan TÜSİAD' a, DİSK'e, TÜRK-İŞ' e, TOBB' a, TESK'e, HAK-İŞ' e, MEKSA VAKFI' na ve TİSK'e teşekkür ederiz. Bu meslek standardı Kasım 2006 tarihinde Ankara'da alanlarında uzman yedi meslek elemanı, iki meslek alan öğretmeni, bir üniversite öğretim üyesi olmak üzere MEB-MEGEP' ten bir iş analiz uzmanı başkanlığında Sistem,İş, Süreç, Meslek Analiz (SİSMA) yöntemlerinin kullanıldığı, beş gün süren teknik bir çalışma sonucunda oluşturulmuştur.son şekli verilen meslek standardı daha önce yapılmış olan meslek standartları ile karşılaştırılarak güncellenmiştir. Çalışmaların yürütülmesinde görev ve sorumluluklarından dolayı MEB Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK E, MEB Projeler koordinasyon Merkezi Başkanı Erdoğan SERDENGEÇTİ YE, MEGEP Türkiye Eş Yöneticisi Dr. Recep ALTIN ve Osman YALÇIN'A, MEGEP Meslek Standardı Danışmanı Dr. İrfan MISIRLI ya, MEGEP İş Piyasası Uzmanı Jan de VOOGD a, İş Piyasası Eş Uzmanı Mustafa AKSOY a ve Komisyon Başkanı İş Analiz Uzmanı Kazım AYHAN a teşekkür ederiz. MEGEP İŞ PİYASASI GRUBU 6

7 Fayans, Seramik Karo ve Modül Mermer Döşemeci T.C. M.E.B. MEGEP İŞ ANALİZ GRUBU MESLEK STANDARDI MESLEK ADI: FAYANS, SERAMİK KARO VE MODÜL MERMER DÖŞEMECİ (4. Seviye) ÇALIŞMA TARİHİ: KASIM 2006 MEB.MEGEP MESLEK SINIFLAMASI KODU:

8 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 8

9 Fayans, Seramik Karo ve Modül Mermer Döşemeci I. FAYANS, SERAMİK KARO VE MODÜL MERMER DÖŞEMECİ MESLEK STANDARDI MESLEK STANDARDI NEDİR? Meslek standardı bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir standartlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. Meslek standartları ayrıca; başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir. Bir meslek standardı genel olarak aşağıdaki hususları içermektedir: Standardın hazırlandığı seviye için yaygın olarak kullanılan mesleki unvan ve tanım Bir mesleğin gereklerini uygun olarak yerine getirmek için kişinin yapması gereken görev ve işlemler, Genel olarak kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar, Bir mesleğin gereklerini uygun şekilde yerine getirebilmek için kişinin sahip olması gereken genel bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışlar, Mesleğin uzmanlık dalları ile birlikte mevcut durumu ve gelecekte göstereceği eğilimler MESLEK STANDARDINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR? Meslek standardı hazırlanmasının başlıca amaçları: İş gücü piyasasında, belirli meslekte istihdam edilebilmek için iş gücünde aranan mesleki yeterlililkleri ortaya koymak, İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu, mesleki yeterlilikleri ortaya koyarak eğitim programcılarına müfredat hazırlamada yardımcı olmak, Kişilerin söz konusu mesleki yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak sunulan mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim hizmetlerine destek vermek, Eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurularak, iş yaşamının eğitime ilgi, katılım ve katkısını artırmak, İş değiştirme ve işe yerleştirme faaliyetlerine yardımcı olmak, Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün, nitelikli iş gücü ile desteklenmesine yardımcı olmak, 9

10 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Uluslararası normlara uygun, saygın ve güvenilir bir sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasına yardımcı olmak, Bütün kesimlerce kabul gören mesleki yeterlilik belgesine sahip iş gücünün sayı ve oranını arttırmak, Mesleki yeterlilik belgelerine sahip iş gücü istahdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulmasına destek vermek, Mesleki yeterlilik belgesi sahibi nitelikli iş gücü hareketliliğini arttırmak, Uzun vadeli işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. MESLEK SEVİYE KRİTERLERİ SEVİYE 1: Küçük bir değişiklikle aynı şablonda devam eden (rutin) görevleri içeren meslekleri kapsar. Bu düzeyde çalışan kişiler dar fakat yararlı becerilere sahiptirler. Bu düzeyde uygulanması gereken çok katı standartlar ve/veya iş süreçleri bulunmaz. Değerlendirmeler genellikle, denetçi veya gerektiğinde öneriler veya açıklamalar yapmakla sorumlu olan daha üst düzey çalışanlarca yapılır. SEVİYE 2: Birden fazla sayıda değişiklik ve karmaşıklığı içeren, iş sürecindeki diğer çalışanlarla işbirliği yapma aktivitelerini içerebilecek meslekleri kapsar. Bu düzeyde çalışan kişiler, belirli bir standart ve önceden tanımlanmış bir beceriyi yüksek verimlilikte iş sürecinde pratik olarak yapabilen kişilerdir. Bu düzeydeki görevler, öncelikle materyallerin, makinelerin ve araçların kullanımında el becerisine dayalıdır. SEVİYE 3: Karmaşık (kompleks) ve rutin olmayan aktivitelerin olduğu meslekleri kapsar. Bu düzeyde çalışan kişiler, iş sürecindeki diğer çalışanlara (Seviye 1 ve 2) rehberlik yapmak ve kontrol gibi işleri yapabilirler. Bu düzeydeki beceri ağırlıklı görevleri yapabilir. Problem çözme, karar verme, iş süreçlerini kavrama gibi zihinsel becerileri gösterebilirler. Bu düzeydeki aktiviteler, öncelikle el becerileri üzerinde yoğunlaşılarak oluşturulmakta ve özellikle meslekle ilgili prensipler, makineler, araçlar ve materyallere ilişkin karar verme ve/veya tanımlamaya dayalı uygulamalara ağırlık verilmektedir. SEVİYE 4: Geniş ölçüde karmaşık (kompleks), teknik veya profesyonel meslekleri kapsar. Bu düzeyde çalışan kişiler, geniş çaplı teknik operasyonları gerçekleştirmek, önemli bir düzeyde bireysel sorumluluğa sahip olarak, kaynakların kullanılması (tahsis edilmesi) ve iş sürecindeki diğer çalışanların işlerinden sorumlu olmak gibi işleri yapabilirler. Bu düzeydeki aktiviteler, öncelikle denetlemeyi ve mesleğe ait farklı işleri yapan çalışanların/ çalışan gruplarının aktivitelerini koordine etmeyi kapsar. Bu düzeydeki beceriler, denetçilerin/nezaretçilerin sıklıkla kendisinden daha alt seviyelerde çalışanlara işi göstermeleri gerektiğinden, özellikle iş sürecindeki ilgili alanlarda materyallerin, araçların ve makinelerin pratik kullanımını kapsar. 10

11 Fayans, Seramik Karo ve Modül Mermer Döşemeci SEVİYE 5: İleri seviyede karmaşık aktiviteleri (kompleks), stratejik yönetimi (talimatları), sıklıkla önceden belirlenemeyen içeriklere sahip meslekleri kapsar. Bu düzeyde çalışan kişiler, ileri seviyede bireysel sorumluluğa sahip olarak, sorumlu olmak ve organizasyonun ilgili bir işlevine ait kişisel olarak sorumluluk almak gibi işleri yapabilirler. Bir işyerinde finansal ve uygulamaya yönelik aktiviteler içerisinde profesyonel düzeyde (eğitime dayalı) faaliyetler için gereken zihinsel becerilere sahiptirler. İş tasarımı boyutunun detaylarında ve üretim sürecinde üst düzey profesyonellere yardımcı olabilmek, sorumluluklarına dayalı olarak tavsiyede bulunabilmek ve iş sürecinin tamamlanmasında ürünün oluşturulması için gereken becerilere sahiptirler. SEVİYE 6: Tasarım Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Tekstil Teknoloğu, İş Etüdü Uzmanı, Üretim Plancısı vs. SEVİYE 7: Bölüm Yöneticisi, Avukat (Hukukçu), Yönetici Yardımcısı, Muhasebe Şefi, Ekonomist vs. SEVİYE 8: Yönetim Direktörü, Genel Müdür, Muhasebe Müdürü, Yüksek Mühendis 11

12 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi II. MESLEK ADI: FAYANS, SERAMİK KARO VE MODÜL MERMER DÖŞEMECİ TANIM: Seramik karo, mozaik karo ve modül mermerleri duvara veya zemine döşeme işlemlerini uygun araç gereçleri kullanarak kendi başına yapabilme, inşaat projesinde yüzey kaplama ile ilgili detayları okuyabilme, uygulamalarda meydana gelen hataların nedenlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde belirliyebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. A B C D E F İŞ ORGANİZASYONU YAPMAK TEKNİK RESİM ÇİZMEK MESLEK RESİM ÇİZMEK KAPLAMA YÜZEYİNİ HAZIRLAMAK SERAMİK YAPIŞTIRMA HARÇLARINI HAZIRLAMAK HAZIR SERAMİK YAPIŞTIRMA HARÇLARI İLE DUVARA SERAMİK KARO, FAYANS, MODÜL MERMER DÖŞEMEK İŞLEMLER () A01 İşin yapılacağı alanı kontrol A02 Döşeme şeklini belirlemek A03 Metraj çıkarmak A04 Keşif yapmak A05 Müşteri ile sözleşme yapmak A06 Kullanılacak araç gereci A07 Malzeme kontrolü yapmak A08 Kullanılacak malzemeyi A09 İşçi sağlığı ve iş güvenliği için tedbirler almak B01 Geometrik çizimleri yapmak B02 İzdüşüm çizmek B03 Temel görünüşlerini çizmek B04 Kesitler çizmek B05 Perspektif çizmek C01 Mekan kaplama yüzeylerinin görünüş ve planlarını çizmek C02 Kaplama kesitlerini çizmek C03 Kaplama yüzeyinin başlangıç hatlarını çizmek D01 Döşeme betonu yüzeyini D02 Mozaik yüzeyi D03 Gaz beton yüzeyi D04 PVC esaslı yüzeyi D05 Mevcut seramik yüzeyi kaplamaya D06 Alçı panel yüzeyi D07 Alçı sıvalı yüzeyi D08 Boyalı yüzeyi D09 Sıvalı yüzeyi E01 Çimento esaslı tek bileşenli yapıştırıcı harcını E02 Çimento esaslı çift bileşenli yapıştırıcı harcını E02 Pasta tipi yapıştırıcı harcı E04 Epoksi esaslı seramik yapıştırma harcı F01 Yatay mastarı bağlamak F02 Seramik karo ve fayansları kaplamaya F03 Birinci sıra klavuz seramik duvar karo ve fayansları yapıştırmak F04 Duvar yüzeyinin kaplamasını yapmak 12

13 Fayans, Seramik Karo ve Modül Mermer Döşemeci G H I J K L M N HAZIR SERAMİK YAPIŞTIRMA HARÇLARI İLE ZEMİNE SERAMİK KARO, MODÜL MERMER DÖŞEMEK ÇİMENTO HARCI İLE DUVARA SERAMİK KARO, FAYANS DÖŞEMEK ÇİMENTO HARCI İLE ZEMİNE SERAMİK KARO DÖŞEMEK ZEMİNE MOZAİK KARO DÖŞEMESİ YAPMAK KAPLAMA MALZEMELERİNİ DELMEK VE KESMEK KAPLAMA SONRASI İŞLEMLERİ UYGULAMAK TAMİRAT YAPMAK MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN FAALİYETLERİ YÜRÜTMEK İŞLEMLER () G01 Ano hatlarını G02 Yatay zeminin kaplamasını yapmak G03 Süpürgelikleri yapıştırmak H01 Duvar çimento harcını H02 Seramik duvar karo ve fayansları kaplamaya H03 Yatay mastarı bağlamak H04 Ano karolarını yerleştirmek H05 Birinci sıra klavuz seramik duvar karo ve fayansları döşemek H06 Duvar yüzeyinin kaplamasını yapmak I01 Zemin çimento harcını I02 Zemini çimento harcı ile tesviye I03 Zemine eğim vermek I04 Ano hattını oluşturmak I05 Zeminin kaplamasını yapmak I06 Süpürgelikleri yapmak J01 Alanın kotunu almak J02 Çimento harcını J03 Ano hattını oluşturmak J04 Zemine eğim vermek J05 Mozaik karo döşemesini yapmak J06 Süpürgelik yapmak K01 Markalama yapmak K02 Seramik karolarını kesmek K03 Seramik karolarını delmek K04 Modül mermer kesmek K05 Modül mermer delmek K06 Mozaik karo kesmek K07 Mozaik karo delmek L01 Derz boşluklarını temizlemek L02 Derz dolgu malzemesini L03 Duvar derz dolgusunu yapmak L04 Zemin derz dolgusunu yapmak L05 Genel temizlik yapmak M01 Hataların nedenlerini belirlemek M02 Tamirat yapılacak alanın yüzeyini M03 Tamiratta kullanılacak malzemeyi M04 Hasarları tamir N01 Meslek ile ilgili yayınları ve teknolojik gelişmeleri izlemek N02 Meslek ile ilgili hizmetiçi vb faaliyetlere katılmak N03 Yardımcı elemanlara eğitim vermek N04 Meslekle ilgili toplantı, seminer vb faaliyetlere katılmak 13

14 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi III. KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE DONANIMLAR KULLANILAN ARAÇ VE DONANIMLAR GEREÇLER (MALZEMELER) 1. Ahşap Mastar 1. Ahşap Kama 2. Ahşap Testeresi 2. Alçı 3. Aluminyum Mastar 3. Astar 4. Ano Çıtası 4. Beton Çivisi 5. Baret 5. Boyalı Çırpı İpi 6. Bez Eldiven 6. Çimento 7. Boru Anahtarı 7. Çivi 8. Çalışma Sehpası 8. Darbeli Delici Uç 9. Çekiç 9. Darbeli Kırıcı Uç 10. Çekpas 10. Derz Dolgu Malzemeleri 11. Çelik Mala 11. Derz Filesi 12. Çelik Tarak 12. Fayans 13. Çizme 13. Granit Seramik 14. Demir Testere 14. Hazır Sıva Harcı 15. Derz Artısı 15. Kareli Not Defteri 16. Derz Kaması 16. Köşe Profili 17. Derz Malası 17. Kum 18. Derz Temizleme Malası 18. Makine Yağı 19. Dizlik 19. Malzeme Katoloğu 20. El Arabası 20. Markalama Kalemi 21. El ile Seramik Kesme Makinesi 21. Mermer Tozu 22. El Makarası (Vinç) 22. Misina İpi 23. Elektrik Kontrol Kalemi 23. Modül ( Motif ) Mermer 24. Elektrikli Delme - Kırma Aleti 24. Mozaik Karo 25. Elektrikli Karıştırıcı Mikser 25. Seramik Hazır Süpürgelik 26. Elektrikli Sulu Kesme Makinesi (seramik, karo, 26. Seramik Karo mermer, granit) 27. Elektrikli Süpürge 27. Sıvı Hazır Yapıştırıcı Bileşeni 28. Fayans Delme Makinesi 28. Silgi 29. Fayans Kesme Makinesi 29. Spiral Elmas Kesici 30. Gazbeton Testeresi 30. Spiral Mermer Kesme Taşı 31. Gönye Takımı 31. Spiral Metal Kesme Taşı 32. Harç Teknesi 32. Su 33. Hesap Makinesi 33. Yapıştırma Harcı 34. Hortum 35. Hortumlu Su Terazisi 36. Islatma Kabı 37. İlkyardım Çantası 38. İp 39. İş Elbisesi 40. İş Gözlüğü 41. İş Kulaklığı 42. Karo Kesme Makinesi 43. Kerpeten 44. Keser 45. Keski 46. Koruma Gözlüğü 47. Kova 48. Kurbağacık 49. Kürek 14

15 Fayans, Seramik Karo ve Modül Mermer Döşemeci KULLANILAN ARAÇ VE DONANIMLAR 50. Lastik Eldiven 51. Lastik Tokmak 52. Leğen 53. Maket Bıçağı 54. Metal Mastar Ayakları 55. Metre 56. Mozaik Karo Kesme Makinesi 57. Murç 58. Ölçekli Cetvel 59. Pense 60. Pergel 61. Plastik Sert Fırça 62. Plastik Tarak 63. Plastik Yumşak Fırça 64. Portatif Merdiven 65. Seyyar Lamba 66. Seyyar Uzatma Kablosu 67. Silim Makinesi (karo, mermer) 68. Sivri Uçlu Delme Çekici 69. Spatula 70. Spiral Makinesi 71. Su Terazisi 72. Sünger 73. Süpürge 74. Süzgeç 75. Şakül 76. Şapkalı Gönye 77. Şerit Metre 78. Şipşak 79. T Cetveli 80. Tahta Mala 81. Takım Çantası 82. Takoz Fırça 83. Tel Fırça 84. Tornavida Takımı 85. Toz Maskesi 86. Üstübü 87. Zımpara taşı 15

16 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi IV. BİLGİ VE BECERİLER 1. Araç gereç ve ekipman 2. Bilgisayar 3. Çizim yapabilme becerisi 4. Dinleme becerisi 5. Ekip içinde çalışma becerisi 6. El becerisi 7. Genel yapı 8. Görsel beceri 9. İkna edebilme becerisi 10. İletişim kurma becerisi 11. İlkyardım 12. İnsan psikolojisi 13. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri 14. İşyeri çalışma prosedürleri 15. İzolasyon 16. Kalite kontrol 17. Karar verme becerisi 18. Katalog okuma 19. Kayıt tutma becerisi 20. Malzeme 21. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler 22. Meslek resim 23. Mesleki elektrik 24. Mesleki kimya 25. Mesleki matematik 26. Mesleki mekanik 27. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi 28. Mesleki terim 29. Organizasyon becerisi 30. Öğrenme becerisi 31. Öğretme becerisi 32. Ölçme ve kontrol aletlerini kullanma becerisi 33. Pazarlama becerisi 34. Problem çözme becerisi 35. Renk 36. Standart ölçüler 37. Tasarımlarını kağıda aktarabilme becerisi 38. Teknik resim 39. Temel kalıp 40. Yedek parça 16

17 Fayans, Seramik Karo ve Modül Mermer Döşemeci V. TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. Çalışkan olmak. 2. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak. 3. Dikkatli olmak. 4. Dürüst olmak. 5. El becerisine 6. Emniyet. 7. Esnek olmak. 8. Güler yüzlü olmak. 9. İletişim becerisine 10. İnsan ilişkilerine özen göstermek. 11. İş ahlakına. 12. İş disiplinine. 13. İş güvenliği ve İşçi Sağlığı Kurallarını Uygulamak 14. İş yeri çalışma prensiplerine uymak. 15. İşi zamanında. 16. Kaliteye dikkat. 17. Kullandığı araç ve gereci uygun yerde özenli 18. Mesleğiyle ilgili etik ilkelere uygun davranmak. 19. Planlı ve organize olmak. 20. Sabırlı olmak. 21. Sır saklamak. 22. Sorumluluk sahibi olmak. 23. Temiz ve bakımlı olmak. 24. Titiz olmak. 25. Yeniliklere açık olmak. 26. Zamanı iyi. 17

18 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi VI. SIK, ZOR VE ÖNEMLİ İŞLEMLER Çalışma grubu mesleğe ait işlemleri belirleyerek işlemler arasından sık yapılan, zor ve önemli işlemleri anket yöntemiyle tespit etmiştir. Tespit edilen bu işlemler; eğitim programlarının daha detaylı hazırlanması amacına yöneliktir. İŞLEM NO SIK YAPILAN İŞLEMLER 1. A06 Kullanılacak araç gereci 2. A01 İşin yapılacağı alanı kontrol 3. A03 Metraj çıkarmak 4. D01 Döşeme betonu yüzeyini 5. F01 Yatay mastarı bağlamak 6. A07 Malzeme kontrolü yapmak 7. F02 Seramik karo ve fayansları kaplamaya 8. A02 Döşeme şeklini belirlemek 9. A08 Kullanılacak malzemeyi 10. E01 Çimento esaslı tek bileşenli yapıştırıcı harcını ZOR YAPILAN İŞLEMLER 1. G01 Ano hatlarını 2. K07 Mozaik karo delmek 3. A01 İşin yapılacağı alanı kontrol 4. H06 Duvar yüzeyinin kaplamasını yapmak 5. L05 Genel temizlik yapmak 6. M02 Tamirat yapılacak alanın yüzeyini 7. F01 Yatay mastarı bağlamak 8. K01 Markalama yapmak 9. L03 Duvar derz dolgusunu yapmak 10. I03 Zemine eğim vermek ÖNEMLİ İŞLEMLER 1. F01 Yatay mastarı bağlamak 2. A01 İşin yapılacağı alanı kontrol 3. L01 Derz boşluklarını temizlemek 4. F03 Birinci sıra klavuz seramik duvar karo ve fayansları yapıştırmak 5. G02 Yatay zeminin kaplamasını yapmak 6. M01 Hasarların nedenlerini belirlemek 7. A03 Metraj çıkarmak 8. G01 Ano hatlarını 9. K01 Markalama yapmak 10. I03 Zemine eğim vermek 18

19 Fayans, Seramik Karo ve Modül Mermer Döşemeci T.C. M.E.B. MEGEP İŞ ANALİZ GRUBU MESLEKİ ve BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ (PERFORMANS KRİTERLERİ) MESLEK ADI : FAYANS, SERAMİK KARO VE MODÜL MERMER DÖŞEMECİ MEB.MEGEP MESLEK SINIFLAMASI KODU :

20 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 20

21 Fayans, Seramik Karo ve Modül Mermer Döşemeci VII. YETERLİK (İŞLEM) ANALİZİ MESLEK ADI: FAYANS, SERAMİK KARO VE MODÜL MERMER DÖŞEMECİ TANIM: Seramik karo, mozaik karo ve modül mermerleri duvara veya zemine döşeme işlemlerini uygun araç gereçleri kullanarak kendi başına yapabilme, inşaat projesinde yüzey kaplama ile ilgili detayları okuyabilme, uygulamalarda meydana gelen hataların nedenlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde belirliyebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. A İŞ ORGANİZASYONU YAPMAK A01 A02 A03 İŞLEM BASAMAKLARI İşin A0101 İşveren isteklerini dinlemek yapılacağı A0102 Gözle kontrol alanı kontrol A0103 Yüzey hakkında not tutmak A0104 İşveren isteklerini not Döşeme şeklini belirlemek Metraj çıkarmak A0201 A0202 A0203 A0204 A0205 A0301 A0302 A0303 A0304 A0305 A0306 A0307 A0308 A0309 A0310 A0311 A0312 A0313 Düz döşeme şeklini belirlemek Diyagonal döşeme şeklini belirlemek Şaşırtma döşeme şeklini belirlemek Motifli döşeme şeklini belirlemek Modüler döşeme şeklini belirlemek Kaplanacak mekanın krokisini çıkarmak Kaplanacak duvar yüzeyini ölçmek Kaplanacak zemin yüzeyini ölçmek Döşenecek bordür uzunluğunu ölçmek Köşe profillerini ölçmek Kaplanacak duvar yüzeyinin alanını hesaplamak Kaplanacak zemin yüzeyinin alanını hesaplamak Döşenecek bordür adedini hesaplamak Zayiat miktarını hesaplamak Seramik yapıştırma harcını hesaplamak Kum miktarını hesaplamak Çimento miktarını hesaplamak Derz dolgu miktarını hesaplamak ARAÇ- GEREÇ DONANIM 1. Kareli Not Defteri 2. Kalem 3. Şerit Metre 4. Hesap Makinesi Katalogları 2. Kalem 3. Kareli Not Defteri 4. İp 5. Metre 6. Gönye 1. Hesap Makinesi 3. Kareli Not Defteri 4. İp 5. Metre 6. Şapkalı Gönye 7. Mastar BİLGİ VE BECERİLER 1. Dinleme 2. İletişim 3. Mesleki matematik 4. Görsel 5. Kayıt tutma 2. El becerisi 3. Görsel 4. Kayıt tutma 5. Meslek resim 6. Katalog okuma 7. Tasarımları kağıda aktarabilme 8. Mesleki matematik 9. Genel yapı 2. El becerisi 3. Görsel 4. Kayıt tutma 5. Meslek resim 6. Katalog okuma 7. Tasarımları kağıda aktarabilme 8. Mesleki matematik 9. Renk TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. Güler yüzlü olmak 2. Dürüst olmak 3. Sabırlı olmak 4. Sorumluluk sahibi olmak 1. El becerisine 2. Esnek olmak 3. Yeniliklere açık olmak 4. Zamanı iyi 1. Güler yüzlü olmak 2. Dürüst olmak 3. Sabırlı olmak 4. Sorumluluk sahibi olmak 5. Dikkatli olmak 6. Titiz olmak 21

22 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi A04 A05 A06 Keşif yapmak Müşteri ile sözleşme yapmak Kullanılacak araç gereci İŞLEM BASAMAKLARI A0314 A0315 A0316 A0317 A0401 A0402 A0403 A0404 A0405 A0406 A0407 A0408 A0409 A0410 A0411 A0412 A0413 A0414 A0501 A0502 A0503 A0504 A0505 A0506 A0507 A0508 A0509 A0510 A0601 A0602 A0603 A0604 A0605 A0606 A0607 A0608 A0609 A0610 A0611 A0612 Uygulanacak süpürgelik uzunluğunu hesaplamak Kaplama yapılacak yüzeydeki boşlukları ölçmek Kaplama yapılacak yüzeydeki boşlukların alanlarını hesaplamak Toplam kaplama alanından boşluk alanını çıkarmak Güncel malzeme birim fiyatlarını araştırmak İşçilik birim fiyatlarını araştırmak Güncel nakliye birim fiyatlarını araştırmak Güncel ekipman birim fiyatlarını araştırmak Duvarda kullanılacak toplam kaplama malzeme fiyatını belirlemek Zeminde kullanılacak toplam döşeme malzeme fiyatını belirlemek Kullanılacak toplam bordür fiyatını belirlemek Seramik yapıştırma harcı fiyatını belirlemek Çimento harcı için kum miktarını belirlemek Çimento harcı için çimento miktarını belirlemek Derz dolgu fiyatını belirlemek Nakliye fiyatını belirlemek İşçilik fiyatını hesaplamak Ekipman fiyatını hesaplamak Sözleşmede ödeme şartlarını belirtmek Sözleşmede çalışma şartlarını belirtmek Sözleşmede iş başlangıç / bitiş tarihlerini belirtmek Sözleşmede döşeme şeklini belirtmek Sözleşmede malzeme kalitesini belirtmek Sözleşmede malzeme markasını belirtmek Sözleşmede malzeme özelliklerini belirtmek Sözleşmede yapılacak işin sınırlarını belirtmek Sözleşmede olmayan ilave işler için yeni bir sözleşme yapılacağını belirtmek Sözleşmeyi, işçi ve işveren tarafından imzalamak Kesici aletleri Delici aletleri Kırıcı aletleri Temizlik malzemelerini Tesviye araçlarını Ölçme araçlarını Yapıştırma araçlarını Harç hazırlama araçlarını İşçi sağlığı araçlarını İş güvenliği araçlarını Aydınlatma araçlarını Havalandırma araçlarını ARAÇ- GEREÇ DONANIM 1. Hesap makinesi 2. Kalem 3. Kareli Not Defteri 4. Malzeme Fiyat Katalogları 1. Hesap Makinesi 2. Kalem 3. Kareli Not Defteri 4. Malzeme Fiyat Katalogları 5. Metre 1. Kalem 3. Kareli Not Defteri 4. Malzeme Fiyat Katalogları BİLGİ VE BECERİLER 10. Genel yapı 1. Mesleki matematik 2. Malzeme 3. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi 4. Standart ölçüler 5. Genel yapı 1. Mesleki matematik 2. Malzeme 3. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi 4. Standart ölçüler 5. Genel yapı 6. Karar verme 3. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi 4. Standart ölçüler 5. Genel yapı 6. Karar verme TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. Güler yüzlü olmak 2. Dürüst olmak 3. Sabırlı olmak 4. Sorumluluk sahibi olmak 5. Dikkatli olmak 6. Titiz olmak 7. Kaliteye dikkat 8. Planlı ve organize olmak 1. Güler yüzlü olmak 2. Dürüst olmak 3. Sabırlı olmak 4. Sorumluluk sahibi olmak 5. Dikkatli olmak 6. Titiz olmak 7. Kaliteye dikkat 8. İş ahlakına 1. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarını 2.Titiz olmak 3.Kullandığı araç ve gereci uygun yerde özenli 4.Dikkatli olmak 5. Kaliteye dikkat 22

23 Fayans, Seramik Karo ve Modül Mermer Döşemeci A07 A08 Malzeme kontrolü yapmak Kullanılacak malzemeyi İŞLEM BASAMAKLARI ARAÇ- GEREÇ DONANIM BİLGİ VE BECERİLER A0613 Şablon aletlerini 7. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 8. Katalog okuma 9. Mesleki elektrik 10. Yedek parça A0701 A0702 A0703 A0704 A0705 A0706 A0801 A0802 A0803 A0804 A0805 A0806 Kırık kaplama malzemelerini ayırmak Kaplama malzemelerini renk - ton koduna göre ayırmak Kaplama malzemelerini ebatlarına göre ayırmak Kaplama malzemelerini kalitelerine göre ayırmak Kaplama malzemelerini yüzey aşınma dayanım sınıfına göre ayırmak Malzemeleri çalışma alanına taşımak Tozlu kaplama malzemelerini temizlemek Yapıştırma harç malzemesini Kumu Çimentoyu Karıştırma suyunu Derz dolgu malzemesini 1. Kalem 3. Kareli Not Defteri 4. Malzeme Katalogları 1. Kalem 3. Kareli Not Defteri 4. Malzeme Katalogları 3. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi 4. Standart ölçüler 5. Genel yapı 6. Karar verme 7. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 8. Katalog okuma 9. Problem çözme 10. Renk 11. Görsel 3. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi 4. Standart ölçüler 5. Genel yapı 6. Karar verme 7. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 8. Katalog okuma 9. Problem çözme 10. Renk 11. Görsel 12. Kayıt tutma 13. Mesleki kimya TUTUM VE DAVRANIŞLAR 6. Planlı ve organize olmak 1. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarını 2.Titiz olmak 3. Dikkatli olmak 5. Kaliteye dikkat 6. Sabırlı olmak 7. İş ahlakına 8. Dürüst olmak 1. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarını 2.Titiz olmak 3. Dikkatli olmak 5. Kaliteye dikkat 6. Sabırlı olmak 7. İş ahlakına 8. Dürüst olmak 23

24 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi B TEKNİK RESİM ÇİZMEK A09 B01 B02 B03 İşçi sağlığı ve iş güvenliği için tedbirler almak Geometrik çizimleri yapmak İzdüşüm çizmek Temel görünüşlerini çizmek İŞLEM BASAMAKLARI A0901 İş kıyafeti giymek A0902 Maske takmak A0903 Kulaklık takmak A0904 Gözlük takmak A0905 Eldiven A0906 Dizlik A0907 Baret takmak A0908 Emniyet kemeri takmak A0909 Elektrik çarpmasına karşı önlem almak A0910 Güvenlik şeridi oluşturmak A0911 İş ayakkabısı giymek A0912 Uyarıcı levhalar asmak A0913 Elektrikli alet kullanımında emniyet almak A0914 İş ortamını havalandırmak A0915 İş ortamını aydınlatmak A0916 Rahat bir çalışma ortamı sağlamak A0917 İş güvenliği konusunda diğer ekiplerle koordineli çalışmak B0101 Dik inme ve dik çıkma kurallarını yapmak B0102 Dairenin merkezini bulmak B0103 Daire içerisine üçgen çizmek B0104 Bir doğruyu eşit parçalara ayırmak B0105 Norm yazı yazmak B0106 Serbest el ile çizgi çizmek B0107 Çokgen çizmek B0108 Çizgi çeşitlerini B0109 Pergel ile paralel doğru çizmek B0110 Gönyeler ile açı çizmek B0111 Çizgi kalınlıklarını B0201 Noktanın iz düşümünü çizmek B0202 Doğrunun iz düşümünü çizmek B0203 Düzlemin iz düşümünü çizmek B0204 Geometrik cisimlerin iz düşümünü çizmek B0205 Yardımcı iz düşüm metotlarını B0206 İz düşüm düzlemini B0301 Temel görünüşleri çizmek B0302 Ön görünüşleri çizmek B0303 Yan görünüşleri çizmek B0304 Üst görünüşleri çizmek ARAÇ- GEREÇ DONANIM 1. İş Elbisesi 2. Toz Maskesi 3. İş Kulaklığı 4. İş Gözlüğü 5. İş Eldiveni 6. Dizlik 7. Baret 8. Emniyet Kemeri 9. Güvenlik Şeridi 10. Kontrol Kalemi 11. İş Ayakkabısı 12. Uyarıcı Levhalar 13. Kalem 14. Kareli Not Defteri 1. Kalem 2. Gönye 3. Pergel 4. Kareli Not Defteri 5. Silgi 1. Kalem 2. Gönye 3. Pergel 4. Kareli Not Defteri 5. Silgi 1. Kalem 2. Gönye 3. Pergel 4. Kareli Not Defteri 5. Silgi BİLGİ VE BECERİLER 3. Mesleki elektrik 4. Mesleki kimya 5. Karar verme 6. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 7. Problem çözme 8. İş yeri çalışma prosedürleri 1. Çizim 2. El becerisi 3. Meslek resim 4.Öğrenme 5. Öğretme 6.Tasarımları nı kağıda aktarabilme 7. Teknik resim 1. Çizim 2. El becerisi 3. Meslek resim 4.Öğrenme 5. Öğretme 6.Tasarımları nı kağıda aktarabilme 7. Teknik resim 1. Çizim 2. El becerisi 3. Meslek resim 4.Öğrenme 5. Öğretme 6.Tasarımları nı kağıda aktarabilme 7. Teknik resim TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarını 2.Titiz olmak 3. Dikkatli olmak 4. İş ahlakına 5. Sorumluluk sahibi olmak 6. Planlı ve organize olmak 1. Çalışkan olmak 2. Dikkatli olmak 3. İş disiplinine 4. Kullandığı araç ve gereci uygun yerde dikkatli 6. Temiz ve bakımlı olmak 7. Zamanı iyi 1. Çalışkan olmak 2. Dikkatli olmak 3. İş disiplinine 4. Kullandığı araç ve gereci uygun yerde dikkatli 6. Temiz ve bakımlı olmak 7. Zamanı iyi 1. Çalışkan olmak 2. Dikkatli olmak 3. İş disiplinine 4. Kullandığı araç ve gereci uygun yerde dikkatli 6. Temiz ve bakımlı olmak 7. Zamanı iyi 24

25 Fayans, Seramik Karo ve Modül Mermer Döşemeci C MESLEK RESİM ÇİZMEK B04 B05 C01 C02 Kesit çizmek Perspektif çizmek Mekan kaplama yüzeylerinin görünüş ve planını çizmek Kaplama kesitlerini çizmek İŞLEM BASAMAKLARI B0401 B0402 B0403 B0404 B0501 B0502 B0503 B0504 B0505 C0101 C0102 C0103 C0104 C0105 C0106 C0201 C0202 C0203 C0204 C0205 Kesit yerini belirlemek Kesit yönünü belirlemek Yatay kesit çizmek Düşey kesit çizmek Bakış yönünü belirlemek Paralel perspektif çizmek Aksonometrik perspektif çizmek Eğik perspektif çizmek Merkezi (konik) perspektif çizmek Kaplanacak döşeme şeklinin ön görünüşünü çizmek Bordür ön görünüşünü çizmek Özel motifli kaplamanın ön görünüşünü çizmek Kaplama yüzeyindeki vitrifiye elemanlarının konumunu ön görünüşte çizmek Yatay kaplama yüzeylerinin üst görünüşlerini çizmek Plan ve görünüşleri ölçülendirmek Kaplamanın düşey kesitini çizmek Kaplamanın kesit elemanlarının isimlerini yazmak Kaplamanın kesit elemanlarının kalınlıklarını yazmak Kaplamanın yatay kesitini çizmek Kesit elemanlarının taramasını yapmak ARAÇ- GEREÇ DONANIM 1. Kalem 2. Gönye 3. Pergel 4. Kareli Not Defteri 5. Silgi 1. Kalem 2. Gönye 3. Pergel 4. Kareli Not Defteri 5. Silgi 1. Kalem 2. Gönye 3. Pergel 4. Kareli Not Defteri 5. Silgi 1. Kalem 2. Gönye 3. Pergel 4. Kareli Not Defteri 5. Silgi BİLGİ VE BECERİLER 1. Çizim 2. El becerisi 3. Meslek resim 4.Öğrenme 5. Öğretme 6.Tasarımları nı kağıda aktarabilme 7. Teknik resim 1. Çizim 2. El becerisi 3. Meslek resim 4.Öğrenme 5. Öğretme 6.Tasarımları nı kağıda aktarabilme 7. Teknik resim 1. Çizim 2. El becerisi 3. Meslek resim 4.Öğrenme 5. Öğretme 6.Tasarımları nı kağıda aktarabilme 7. Teknik resim 1. Çizim 2. El becerisi 3. Meslek resim 4.Öğrenme 5. Öğretme 6.Tasarımları nı kağıda aktarabilme 7. Teknik resim TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. Çalışkan olmak 2. Dikkatli olmak 3. İş disiplinine 4. Kullandığı araç ve gereci uygun yerde dikkatli 6. Temiz ve bakımlı olmak 7. Zamanı iyi 1. Çalışkan olmak 2. Dikkatli olmak 3. İş disiplinine 4. Kullandığı araç ve gereci uygun yerde dikkatli 6. Temiz ve bakımlı olmak 7. Zamanı iyi 1. Çalışkan olmak 2. Dikkatli olmak 3. İş disiplinine 4. Kullandığı araç ve gereci uygun yerde dikkatli 6. Temiz ve bakımlı olmak 7. Zamanı iyi 1. Çalışkan olmak 2. Dikkatli olmak 3. İş disiplinine 4. Kullandığı araç ve gereci uygun yerde dikkatli 6. Temiz ve bakımlı olmak 7. Zamanı iyi 25

26 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi D KAPLAMA YÜZEYİNİ HAZIRLAMAK C03 D01 D02 D03 Kaplama yüzeyinin başlangıç hatlarını çizmek Döşeme betonu yüzeyini Mozaik yüzeyleri Gaz beton yüzeyleri İŞLEM BASAMAKLARI C0301 Küçük alanlarda " L " hattı çizmek C0302 Orta büyüklükteki alanlarda " + " hattı çizmek C0303 Büyük alanlarda çoklu " + " hattı çizmek C0304 Diyagonal hat çizmek D0101 Yüzeyi kabaca temizlemek D0102 Kaplamayı engelleyici fazlalıkları temizlemek D0103 Kaplama yapılacak yüzeyi ıslatmak D0104 Tesviye harcı dökmek D0105 Tesviye betonuna eğim vermek D0201 Mozaik süpürgelikleri kırmak D0202 Mozaik yüzeydeki kaplamayı engelleyici atıkları temizlemek D0203 Kırık yüzeyleri kaplamaya hazır hale getirmek D0204 Eğim betonu dökmek D0205 Kaplama yüzeyine astar sürmek D0301 Kaplamayı engelleyici fazlalıkları temizlemek D0302 Gaz beton yüzeylerine astar sürmek D0303 Hazır sıva harcı ile yüzeyi sıvamak ARAÇ- GEREÇ DONANIM 1. Kalem 2. Gönye 3. Pergel 4. Kareli Not Defteri 5. Silgi 1. Plastik Sert Fırça 2. Plastik Yumuşak Fırça 3. Elektrikli Süpürge 4. Murç 5. Keski 6. Çelik Mala 7. Su 8. Hortum 9. Islatma Kabı 10. Kum 11. Çimento 1. Plastik Sert Fırça 2. Plastik Yumuşak Fırça 3. Elektrikli Süpürge 4. Murç 5. Keski 6. Çelik Mala 7. Su 8. Hortum 9. Islatma Kabı 10. Kum 11. Çimento 12. Astar 1. Plastik Sert Fırça 2. Plastik Yumuşak Fırça 3. Elektrikli Süpürge 4. Murç 5. Keski 6. Çelik Mala 7. Su 8. Hortum 9. Hazır Sıva Harcı 10. Astar 11. Gaz beton Testeresi BİLGİ VE BECERİLER 1. Çizim 2. El becerisi 3. Meslek resim 4.Öğrenme 5. Öğretme 6.Tasarımları nı kağıda aktarabilme 7. Teknik resim 2. Görsel 3. İlkyardım 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 2. Görsel 3. İlkyardım 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 2. Görsel 3. İlkyardım 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. Çalışkan olmak 2. Dikkatli olmak 3. İş disiplinine 4. Kullandığı araç ve gereci uygun yerde dikkatli 6. Temiz ve bakımlı olmak 7. Zamanı iyi 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 26

27 Fayans, Seramik Karo ve Modül Mermer Döşemeci D04 D05 D06 D07 PVC esaslı yüzeyleri Mevcut seramik kaplı yüzeyi kaplamaya Alçı panel yüzeyleri Alçı sıvalı yüzeyi İŞLEM BASAMAKLARI D0401 D0402 D0403 D0501 D0502 D0503 D0504 D0505 D0601 D0602 D0603 D0604 D0701 D0702 Yüzeydeki mevcut PVC esaslı malzemeyi sökmek Yüzeydeki mevcut PVC esaslı yapıştırıcı artıklarını kazımak Kaplanacak yüzeye çimentolu astar sürmek Mevcut seramikleri yoklamak Sağlam olmayan mevcut seramikleri sökmek Spiral ile mevcut seramik kaplamanın sırlarını çizmek Yüzeyin tozunu almak Yüzeye astar sürmek Kaplamayı engelleyici fazlalıkları temizlemek Alçı panel birleşme yerlerine derz filesi ile takviye yapmak Alçı panellerin bağlantı noktalarına takviye yapmak Alçı panel yüzeyleri astarlamak Kırık noktaların tamiratını yapmak Kaplamayı engelleyici fazlalıkları temizlemek ARAÇ- GEREÇ DONANIM 1. Plastik Sert Fırça 2. Plastik Yumuşak Fırça 3. Elektrikli Süpürge 4. Murç 5. Keski 6. Çelik Mala 7. Su 8. Hortum 9. Astar 10. Çimento 1. Plastik Sert Fırça 2. Plastik Yumuşak Fırça 3. Elektrikli Süpürge 4. Murç 5. Keski 6. Çelik Mala 7. Su 8. Hortum 9. Spiral Makinesi 10. Astar 1. Plastik Sert Fırça 2. Plastik Yumuşak Fırça 3. Elektrikli Süpürge 4. Murç 5. Keski 6. Çelik Mala 7. Su 8. Hortum 9. Derz Filesi 10. Astar 1. Plastik Sert Fırça 2. Plastik Yumuşak Fırça 3. Elektrikli Süpürge 4. Murç 5. Keski 6. Çelik Mala 7. Su 8. Alçı 9. Derz Filesi BİLGİ VE BECERİLER 2. Görsel 3. İlkyardım 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 2. Görsel 3. İlkyardım 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 2. Görsel 3. İlkyardım 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 2. Görsel 3. İlkyardım 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 27

28 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi E SERAMİK YAPIŞTIRMA HARÇLARINI HAZIRLAMAK D08 D09 E01 Boyalı yüzeyi Sıvalı yüzeyi Çimento esaslı tek bileşenli yapıştırma harcını İŞLEM BASAMAKLARI ARAÇ- GEREÇ DONANIM D0703 Alçılı yüzeyi astarlamak 10. Astar 11 Çimento D0801 D0802 D0803 D0804 D0901 D0902 D0903 E0101 E0102 E0103 E0104 E0105 Boyalı yüzeyi kazımak Yüzeyi tamir Kaplamayı engelleyici fazlalıkları temizlemek Yüzeyi astarlamak Kaplamayı engelleyici fazlalıkları temizlemek Yüzeyi ıslatmak Yüzeyi astarlamak Harç teknesine yeteri kadar su koymak Harç teknesine toz yapıştırıcıyı ilave Harcı homojen hale gelene kadar malayla karıştırmak Harcı homojen hale gelene kadar elektrikli karıştırıcı ile karıştırmak Karışımı 10 dk dinlendirmek 1. Plastik Sert Fırça 2. Plastik Yumuşak Fırça 3. Elektrikli Süpürge 4. Murç 5. Keski 6. Çelik Mala 7. Su 8. Harç Teknesi 9. Derz Filesi 10. Astar 11 Çimento 1. Plastik Sert Fırça 2. Plastik Yumuşak Fırça 3. Elektrikli Süpürge 4. Murç 5. Keski 6. Çelik Mala 7. Su 8. Harç Teknesi 9. Derz Filesi 10. Astar 11 Çimento 1. Su 2. Harç Teknesi 3. Yapıştırma Harcı 4. Çelik Mala 5. Elektrikli Karıştırıcı Mikser 6. İş Eldiveni BİLGİ VE BECERİLER 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 2. Görsel 3. İlkyardım 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 2. Görsel 3. İlkyardım 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 2. Görsel 3. Mesleki kimya 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 8. Mesleki elektrik 9. Mesleki terim TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 8. İş disiplinine 28

29 Fayans, Seramik Karo ve Modül Mermer Döşemeci E02 E03 E04 Çimento esaslı çift bileşenli yapıştırma harcını Pasta tipi yapıştırma harcı İŞLEM BASAMAKLARI E0201 E0202 E0203 E0204 E0205 E0301 E0302 E0303 Harç teknesine yeteri kadar sıvı bileşen koymak Harç teknesine toz yapıştırıcıyı ilave Mala ile ilk karışımı yapmak Harcı homojen hale gelene kadar elektrikli karıştırıcı ile karıştırmak Karışımı 10 dk dinlendirmek Kapak ve muhafaza poşetini dikkatli açmak Mala ile belli kıvama gelene kadar karıştırmak Artan malzemeyi saklamak Epoksi esaslı E0401 Maske takmak seramik E0402 Eldiven takmak yapıştırma E0403 Harç bileşenlerini harcı E0404 Bileşenleri harç teknesine koymak E0405 Karışımı homojen hale gelene kadar mala ile karıştırmak ARAÇ- GEREÇ DONANIM 1. Sıvı Hazır Yapıştırıcı Bileşeni 2. Harç Teknesi 3. Yapıştırma Harcı 4. Çelik Mala 5. Elektrikli Karıştırıcı Mikser 6. İş Eldiveni 1. Pense 2. Kerpeten 3. Çelik Mala 4. İş Eldiveni 1. Maske 2. İş Eldiveni 3. Hazır Yapıştırma Bileşeni 4. Harç Teknesi 5. Çelik Mala BİLGİ VE BECERİLER 2. Görsel 3. Mesleki kimya 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 8. Mesleki elektrik 9. Mesleki terim 2. Görsel 3. Mesleki kimya 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 8. Mesleki elektrik 9. Mesleki terim 2. Görsel 3. Mesleki kimya 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 8. Mesleki elektrik 9. Mesleki terim TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 8. İş disiplinine 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 8. İş disiplinine 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 8. İş disiplinine 29

30 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi F HAZIR SERAMİK YAPIŞTIRMA HARÇLARI İLE DUVARA SERAMİK KARO, FAYANS, MODÜL MERMER DÖŞEMEK F01 F02 F03 Yatay mastarı bağlamak Seramikleri ve fayansları kaplamaya Birinci sıra klavuz seramik duvar karo ve fayansları yapıştırmak İŞLEM BASAMAKLARI F0101 F0102 F0103 F0104 F0105 F0106 F0107 F0201 F0202 F0203 F0301 F0302 F0303 F0304 F0305 F0306 Duvar boylarına göre mastar boylarını ayarlamak Mastar ayakları kullanılarak mastarları mesnetlemek Mastar ayakları kullanılarak mastarları teraziye almak Tuğla kullanarak mastarları mesnetlemek Tuğla kullanarak mastarları teraziye almak Alçı ile sabitlemek Mastarın alt noktalarına çivi çakarak sabitlemek Seramik duvar karoları ve fayansların tozunu almak Seramik duvar karoları ve fayanslarını temiz suda bekl Sudan çıkartıp dinlendirmek Duvarın başlama noktasını belirlemek Yapıştırma harcını birinci sıra duvar yüzeyine sürmek Sürülmüş yapıştırma harcını uygun tarakla taraklamak Birinci sıra seramik karoları döşemek Birinci sıra sonunda son seramiği ölçüsünde kesmek Derz artılarını koymak ARAÇ- GEREÇ DONANIM 1. Alüminyum Mastar 2. Metal Mastar Ayakları 3. Su terazisi 4. Tuğla 5. Alçı 6. Harç Teknesi 7. Çivi 1. Seramik Karo 2. Su 3. Leğen 4. Plastik Yumuşak Fırça 1. Yapıştırma Harcı 2. Çelik Tarak 3. El İle Seramik Kesme Makinesi 4. Elektrikli Sulu Kesme Makinesi 5. Derz Artısı BİLGİ VE BECERİLER 2. Görsel 3. Mesleki kimya 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 8. Mesleki elektrik 9. Mesleki terim 2. Görsel 3. Mesleki kimya 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 8. Mesleki elektrik 9. Mesleki terim 2. Görsel 3. El becerisi 4. Ölçme ve kontrol aletlerini kullanma becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 8. Katalog okuma 9. Mesleki terim TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 8. İş disiplinine 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 8. İş disiplinine 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 8. İş disiplinine 30

31 Fayans, Seramik Karo ve Modül Mermer Döşemeci G HAZIR SERAMİK YAPIŞTIRMA HARÇLARI İLE ZEMİNE SERAMİK KARO, MODÜL MERMER DÖŞEMEK F04 G01 G02 Duvar yüzeyinin kaplamasını yapmak Ana hattını Yatay zeminin kaplamasını yapmak İŞLEM BASAMAKLARI F0401 F0402 F0403 F0404 F0405 F0406 F0407 F0408 F0409 G0101 G0102 G0103 G0104 G0105 G0201 G0202 G0203 G0204 G0205 Duvarın başlama noktasını belirlemek Yapıştırma harcını duvar yüzeyine sürmek Sürülmüş yapıştırma harcını uygun tarakla taraklamak Duvar yüzeyine seramik kaplama yapmak Derz artısı koymak Tokmakla yapışmayı sağlamak Köşelere profil yerleştirmek Sıradaki son seramikleri keserek yapıştırmak Duvar yüzeyindeki tesisat yerlerini seramik üzerinde delerek yerleştirmek Başlama hattını belirlemek Başlama hattına uygun şekilde ip çekmek İpe uygun şekilde yapıştırma harcını sürmek Yapıştırma harcını taraklamak Başlama noktasından itibaren derz artıları yerleştirilerek ano hattını döşemek Ano hattına paralel yapıştırma harcı sürmek Yapıştırma harcını taraklamak Seramik karoları döşemek Derz artılarını koymak Sıra sonunda seramikleri kesmek ARAÇ- GEREÇ DONANIM 1. Yapıştırma Harcı 2. Çelik Tarak 3. El İle Seramik Kesme Makinesi 4. Elektrikli Sulu Kesme Makinesi 5. Derz Artısı 6. Plastik Tokmak 7. Köşe Profili 8. Elektrikli Delme Makinesi 1. Yapıştırma Harcı 2. Çelik Tarak 3. Ana Çıtası 4. İp 5. Derz Artısı 6. Plastik Tokmak 1. Yapıştırma Harcı 2. Çelik Tarak 3. Ano Çıtası 4. İp 5. Derz Artısı 6. Plastik Tokmak 7. Seramik Karo 8. El İle Seramik Kesme Makinesi 9. Elektrikli Sulu Kesme Makinesi BİLGİ VE BECERİLER 2. Görsel 3. El becerisi 4. Ölçme ve kontrol aletlerini kullanma becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 8. Katalog okuma 9. Mesleki terim 2. Görsel 3. El becerisi 4. Ölçme ve kontrol aletlerini kullanma becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 8. Katalog okuma 9. Mesleki terim 2. Görsel 3. El becerisi 4. Ölçme ve kontrol aletlerini kullanma becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 8. İş disiplinine 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 8. İş disiplinine 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 8. İş disiplinine 31

32 Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi H ÇİMENTO HARCI İLE DUVARA SERAMİK KARO, FAYANS DÖŞEMEK G03 H01 Süpürgelikleri yapıştırmak Duvar çimento harcını İŞLEM BASAMAKLARI ARAÇ- GEREÇ DONANIM BİLGİ VE BECERİLER G0206 Tokmakla yapışmayı sağlamak 7. İş yeri çalışma prosedürleri 8. Katalog okuma 9. Mesleki terim G0301 G0302 G0303 G0304 G0305 H0101 H0102 H0103 H0104 H0105 H0106 H0107 Hazır süpürgelikleri uygulamaya Seramiklerden süpürgelikleri Süpürgelik boyunca klavuz ipi çekmek Süpürgelik arkalarına yapıştırma harcı sürmek Süpürgelikleri duvara yapıştırmak 400 dozlu çimento harcına göre kumu 400 dozlu çimento harcına göre çimentoyu 400 dozlu çimento harcına göre suyu Karıştırma araç gereçlerini Kuru karışım yapmak Su ile karışım yapmak Harcı kıvamına getirene kadar karıştırmak 1. Yapıştırma Harcı 2. Çelik Tarak 3. Su 4. İp 5. Derz Artısı 6. Plastik Tokmak 7. Seramik Hazır Süpürgelik 1. Kum 2. Çimento 3. Su 4. Elektrikli Karıştırıcı Mikser 5. Çelik Mala 2. Görsel 3. El becerisi 4. Ölçme ve kontrol aletlerini kullanma becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 8. Katalog okuma 9. Mesleki terim 2. Görsel 3. El becerisi 4. Ölçme ve kontrol aletlerini kullanma becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 8. Katalog okuma 9. Mesleki terim 10. Mesleki kimya TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 8. İş disiplinine 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 8. İş disiplinine 32

33 Fayans, Seramik Karo ve Modül Mermer Döşemeci H02 H03 H04 İŞLEM BASAMAKLARI Seramik duvar karo ve H0201 Seramik duvar karoları ve fayansların tozunu almak fayanslarını kaplamaya H0202 Seramik duvar karoları ve fayansların temiz suda bekl H0203 Sudan çıkartıp dinlendirmek Yatay mastarı bağlamak Ano karolarını yerleştirmek H0301 H0302 H0303 H0304 H0305 H0306 H0307 H0401 H0402 H0403 H0404 H0405 H0406 H0407 H0408 Duvar boylarına göre mastar boylarını ayarlamak Mastar ayakları kullanılarak mastarları mesnetlemek Mastar ayakları kullanılarak mastarları teraziye almak Tuğla kullanarak mastarları mesnetlemek Tuğla kullanarak mastarları teraziye almak Alçı ile sabitlemek Mastarın alt noktalarına çivi çakarak sabitlemek Ano başlangıç noktasını belirlemek Başlangıç karosunu yatay mastar üzerine şakülünde yerleştirmek Üst klavuz karolar için aynı düzlemde çivi çakmak İlk klavuz karoyu çiviler üzerine çimento harcı ile şakülünde yerleştirmek İlk klavuz karoyla başlangıç karosunu şakülle aynı düzleme getirmek İkinci klavuz karoyu şakülünde çiviler üzerine yerleştirmek Üçüncü klavuz karoyu ikinci klavuz karoyla aynı düşey düzlemde olacak şekilde mastar üzerine yerleştirmek Tüm klavuz karoları ve başlangıç karosunu düşey ve yatay düzlemine getirmek ARAÇ- GEREÇ DONANIM 1. Seramik Karo 2. Su 3. Leğen 4. Plastik Yumuşak Fırça 1. Alüminyum Mastar 2. Metal Mastar Ayakları 3. Su terazisi 4. Tuğla 5. Alçı 6. Harç Teknesi 7. Çivi 1. Ano Çıtası 2. Şakül 3. Çelik Mala 4. Çivi BİLGİ VE BECERİLER 2. Görsel 3. Mesleki kimya 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 8. Mesleki elektrik 9. Mesleki terim 2. Görsel 3. Mesleki kimya 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 8. Mesleki terim 2. Görsel 3. Mesleki kimya 4. El becerisi 5. İşçi sağlığı ve iş güvenleri önlemi 6. Problem çözme 7. İş yeri çalışma prosedürleri 8. Mesleki terim TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 8. İş disiplinine 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 8. İş disiplinine 1. Dikkatli olmak 2. Dürüst olmak 4. İşi zamanında 6. Zamanı iyi 7. Kaliteye dikkat 8. İş disiplinine 33

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Kaplama Malzemesi Hazırlama. Kaplama yüzey hazırlığı yapmak

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Kaplama Malzemesi Hazırlama. Kaplama yüzey hazırlığı yapmak DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Kaplama Malzemesi Hazırlama 40/32 Kaplama malzemesi hazırlamak Kaplama Yüzeyi Hazırlama 1 40/32 Kaplama Yüzeyi Hazırlama

Detaylı

YAPI YÜZEY KAPLAMA TEKNİSYENİ

YAPI YÜZEY KAPLAMA TEKNİSYENİ TANIM Yapıların iç, dış, yatay ve düşey yüzeylerini sıva ve çeşitli malzemelerle ( fayans, seramik karo, bordür, mermer, granit, doğaltaş, yapay taş, parketaşı, karo mozaik, dökme mozaik, cam mozaik, seramik

Detaylı

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Seramik kesme ve delme aletleri hangi özelliklerde olmalıdır? a. Kesme ve delme aletlerin kesici kısımları keskin olmalıdır. b. Kızaklar temiz ve kolay

Detaylı

AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ

AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ Dersin Modülleri Makinede Rendeleme Makinede Kesme Makinede Delik delme Makinede Şekillendirme Makinede Birleştirme Kazandırılan Yeterlikler Makinede rendeleme yapmak Makinede

Detaylı

PVC MONTAJ DERSİ. PVC kapı ve pencere montaj yapmak. PVC Diğer imalatların montajını yapmak

PVC MONTAJ DERSİ. PVC kapı ve pencere montaj yapmak. PVC Diğer imalatların montajını yapmak PVC MONTAJ DERSİ Dersin Modülleri PVC kapı pencere montajı Diğer imalat montajları Kazandırılan Yeterlikler PVC kapı ve pencere montaj yapmak PVC Diğer imalatların montajını yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

YAPI YALITIM TEKNİSYENİ

YAPI YALITIM TEKNİSYENİ TANIM Tüm alt ve üst yapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarrruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif TEKNİK RESİM DERSİ Modüller Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme TEKNİK RESİM Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Uygun kalem ile geometrik çizimleri teknik resim kurallarına göre çizebilecektir.

Detaylı

PARKE DÖŞEMECİSİ TANIMI

PARKE DÖŞEMECİSİ TANIMI TANIMI Binaların iç mekanlarında, taban döşemesinde kullanılan çeşitli tür ve boyuttaki parkeleri döşeyen, süpürgelik monte eden ve parke yüzey işlemlerini yapan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

MOZAİKÇİ. TANIMI Mozaik dökülecek olan taban, süpürgelik, küpeşte, denizlik, cephe, merdiven basamağı v.b. yerlere mozaik atma işlemini yapan kişidir.

MOZAİKÇİ. TANIMI Mozaik dökülecek olan taban, süpürgelik, küpeşte, denizlik, cephe, merdiven basamağı v.b. yerlere mozaik atma işlemini yapan kişidir. TANIMI Mozaik dökülecek olan taban, süpürgelik, küpeşte, denizlik, cephe, merdiven basamağı v.b. yerlere mozaik atma işlemini yapan kişidir. A GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mozaikçi, çalışma

Detaylı

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Teknik Resim Devre Şemaları Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimleri yapmak Yeterli ve kesit görünüşler çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

YAPI LABORATUVARI TEKNİSYENİ

YAPI LABORATUVARI TEKNİSYENİ TANIM Yapının inşaası süresince, inşaata ait agrega, çimento, alt yapı, beton ve zemin deney ve uygunluk kontrollerini laboratuvar ortamında inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetimi altında yapan

Detaylı

AHŞAP DOĞRAMA TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ

AHŞAP DOĞRAMA TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ TANIM Ahşap malzemelerden yapılan her türlü sabit, hareketli doğramaların ve iç-dış mekan doğramaların projelerine göre imalat, montaj ve onarım işlemlerini, kendi başına ve/veya ekip halinde ve belirli

Detaylı

PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ. Yerleşim röleve ölçüsü almak. Çalışma sahalarında emniyet tedbirleri almak. Beton üretmek ve bakımını yapmak

PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ. Yerleşim röleve ölçüsü almak. Çalışma sahalarında emniyet tedbirleri almak. Beton üretmek ve bakımını yapmak PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ Dersin Modülleri Yerleşim Röleve Ölçüsü Alma Zemin Sıkıştırma Saha Emniyet Tedbirleri Beton Üretim Ve Bakım Kaldırım Ve parklarda Kaplama Yeşil Alan Ve Bina Dışı

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -30 AMAÇ MUHASEBE VE FİNANSMAN Bu faaliyette verilecek

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI BAĞLAMA YAPIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI BAĞLAMA YAPIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜZİK ALETLERİ YAPIMI BAĞLAMA YAPIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MOBİLYA İSKELETİ VE DÖŞEMESİ TEKNİSYENİ/DÖŞEMECİLİK TEKNİSYENİ

MOBİLYA İSKELETİ VE DÖŞEMESİ TEKNİSYENİ/DÖŞEMECİLİK TEKNİSYENİ TANIM Sandalye, koltuk, kanepe, yatak vb. mobilyaların iskeletlerinde yay, kolon ve dolgu gereçlerini kumaş, deri gibi malzemelerle kaplayan ve şekil veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur. Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün

Detaylı

Bilgi için: Tel: 0 22 58 30 0 Faks: 0 22 58 30 4 5 7 8 9 0 3 4 Boyacı Grubu Macun Ispatulası Ahşap Saplı Profesyonel Ispatula Plastik Saplı Proaktif Ispatula Plastik Saplı Sahra Ispatulası Ahşap Saplı

Detaylı

YAPI DEKORASYON TEKNİSYENİ

YAPI DEKORASYON TEKNİSYENİ TANIM Yapıların iç ve dış cephelerinin boya, alçı, dekorasyon ve kartonpiyercilik, dökme tavan, bölme duvar, duvar giydirme yapımı, renk tasarımı ve yapı dekorasyon onarım işleri ile bunlara ait hesap

Detaylı

ALÇI DEKORASYONCUSU A- GÖREVLER

ALÇI DEKORASYONCUSU A- GÖREVLER TANIM Alçı, alçıpan ve diğer alçı ürünlerini kullanarak alçı sıva, kartonpiyer dökme tavan, asma tavan, bölme duvar ve duvar giydirme işlemlerini yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SIHHİ TESİSATÇI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SIHHİ TESİSATÇI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SIHHİ TESİSATÇI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

DIŞ MEKÂN BİTKİ YETİŞTİRİCİSİ

DIŞ MEKÂN BİTKİ YETİŞTİRİCİSİ TANIM Dış mekân bitki yetiştiricisi; ziraat mühendisinin hazırladığı plan dahilinde dış mekân bitkilerinin üretimi, dikimi, bakımı ve kültürel işlemlerinin yapan kişidir. A- GÖREVLER - Tohumdan fide/fidan

Detaylı

MATBAA CİLTLEME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MATBAA CİLTLEME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MATBAA CİLTLEME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ ALÜMİNYUM DOĞRAMA PANJUR VE BALKON SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ ALÜMİNYUM DOĞRAMA PANJUR VE BALKON SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ ALÜMİNYUM DOĞRAMA PANJUR VE BALKON SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ GENEL ELEKTRİK ARK KAYNAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ GENEL ELEKTRİK ARK KAYNAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ GENEL ELEKTRİK ARK KAYNAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI ANKARA 2007 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -13 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AHġAP ÇATICI PROGRAMINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR. : ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MESLEK. : AHġAP ÇATICI MESLEK SEVĠYESĠ : 3 MESLEK ELEMANI TANIMI

AHġAP ÇATICI PROGRAMINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR. : ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MESLEK. : AHġAP ÇATICI MESLEK SEVĠYESĠ : 3 MESLEK ELEMANI TANIMI AHġAP ÇATICI PROGRAMINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR ALAN : ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MESLEK : AHġAP ÇATICI MESLEK SEVĠYESĠ : 3 MESLEK ELEMANI TANIMI Ahşap Çatıcı, projedeki ölçü ve şekillerde ahşap çatı yapma ve çizimlerini,kendi

Detaylı

İNŞAAT TEKNİSYENİ TANIM

İNŞAAT TEKNİSYENİ TANIM TANIM İnşaatların duvar örme, çatı yapımı, kaplama, doğrama, sıva, boya, betonarme kalıbı, betonarme demir işlerini inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetiminde yürüten kişidir. A- GÖREVLER - İnşaat

Detaylı

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ GÜMÜŞ TAKI İŞLEMECİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ GÜMÜŞ TAKI İŞLEMECİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ GÜMÜŞ TAKI İŞLEMECİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (ELYAF SARMA VE SAVURMA DÖKÜM) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (ELYAF SARMA VE SAVURMA DÖKÜM) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (ELYAF SARMA VE SAVURMA DÖKÜM) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : TEMEL TESVİYECİLİK UYGULAMALARI MESLEK : Kompozit

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMCISI

MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMCISI TANIM Temel müzik kavramlarını bilen ve uygulayan, müzik ve ses uygulamalarını yapan, temel teknik resim ve tüm alandaki ana enstrümanların çizimini yapan, yapacağı enstrümana uygun ağacı seçerek bu ağaçları

Detaylı

ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMI

ÇELİK YAPI TEKNİK RESSAMI TANIM Çelik yapıların tasarım ve plan, görünüş, kesitlerini, çelik yapı konstrüksiyon detaylarını, çelik prefabrik yapı plan, görünüş, kesitlerini, çelik uzay kafes sistemlerini, detaylarını çizen ve şantiyede

Detaylı

ISLAK HACİMLERDE (TUVALET-BANYO-KORİDOR-MUTFAK-SAUNA-HAMAM-DUŞ VB) KARO KAPLAMA ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI

ISLAK HACİMLERDE (TUVALET-BANYO-KORİDOR-MUTFAK-SAUNA-HAMAM-DUŞ VB) KARO KAPLAMA ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI ISLAK HACİMLERDE (TUVALET-BANYO-KORİDOR-MUTFAK-SAUNA-HAMAM-DUŞ VB) KARO KAPLAMA ALTINA SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Islak hacimler gibi akışkan ve basınçlı suyun olmadığı mekanlarda İZOTEX markalı Su Yalıtım

Detaylı

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Ülkemizde sanat ve tasarım sektörü, gerek yaratılan

Detaylı

TAKI YÜZEYİNİ SÜSLEME DERSİ. Kalem atarak takıların yüzeyini süslemek

TAKI YÜZEYİNİ SÜSLEME DERSİ. Kalem atarak takıların yüzeyini süslemek TAKI YÜZEYİNİ SÜSLEME DERSİ Dersin Modülleri Mıhlama Mine Kalem Atma Kazandırılan Yeterlikler Her türlü takı üzerine taş mıhlamak Soğuk mine tekniğiyle takıların yüzeyini süslemek Kalem atarak takıların

Detaylı

OTO DÖŞEMECİSİ TANIM A- GÖREVLER

OTO DÖŞEMECİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Otomobil, kamyon, tren, vapur, uçak ve ağır hizmet tipi taşıtlarda ahşap, metal veya plastikten iskeletler üzerine kumaş veya sentetik deri ile döşeme, kaplama, onarım ve montaj işlerini yapan kişidir.

Detaylı

/ / /

/ /  / 1 +90 553 002 76 43 / +90 212 568 88 95 2 www.dogaltassiva.com / www.easystoneturkiye.com / www.sivadatasdevri.com www.dogaltassiva.com EASYSTONE Adana Süs Havuzu ve Peyzaj Uygulaması 3 EASYSTONE İstanbul

Detaylı

TEKNİK VE MESLEK RESİM. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek

TEKNİK VE MESLEK RESİM. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek TEKNİK VE MESLEK RESİM Dersin Modülleri Teknik Resim Devre Şemaları Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek 1 Dersin Adı Alan Meslek/Dal

Detaylı

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI:

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI: SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOSU SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Doğal zemine oturan veya tabliyeye oturan teras tipi havuzlarda, depolarda, su gören betonarme yüzeylerin İZOTEX markalı Su Yalıtım Membran

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ Dersin Modülleri Genel Mikrobiyoloji Personel Hijyeni İşletmelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon Gıda muhafaza İlkeleri 1 Gıda Muhafaza İlkeleri 2 Gıda Üretiminde

Detaylı

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Üç Boyutlu Takı Formları Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimler yapmak Görünüş çıkarmak Takının üç boyutunu tasarlayıp

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (DEVAMLI LEVHA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (DEVAMLI LEVHA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (DEVAMLI LEVHA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : TEMEL TESVİYECİLİK UYGULAMALARI MESLEK : Kompozit U rün U

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KESİMCİ A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

KESİMCİ A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN TANIM Konfeksiyon ürünlerinin imalatı aşamasında tekstil atölyelerinin kesimhane bölümlerinde kumaş kontrolünün yapılması, pastal planının hazırlanması, kumaş ve yardımcı malzemenin kalıba göre istenilen

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ VE PVC DOĞRAMA ELEMANI / PVC DOĞRAMA İMALAT ve MONTAJ TEKNİSYENİ

CEPHE SİSTEMLERİ VE PVC DOĞRAMA ELEMANI / PVC DOĞRAMA İMALAT ve MONTAJ TEKNİSYENİ TANIM Yapıların dış ve iç cephe kaplama montajı ile PVC doğrama, kaplama ve bölme duvar imalat ve montajı, bina ve yerleşim yerlerinin röleve alımı, mesleği ile ilgili çizim ve maliyet hesaplarını inşaat

Detaylı

ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ.

ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ. ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ www.ardex.com.tr 1949 yılında kurulan ARDEX, dünyanın önde gelen yüksek kaliteli uzman inşaat malzemeleri geliştirip, üreten firmalarından biridir. Genel merkezi Witten, Almanya

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : TEMEL TESVİYECİLİK UYGULAMALARI MESLEK : Kompozit U rün U retim

Detaylı

TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI

TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI TEMEL PERDE YÜZEYLERDE SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Toprak altında kalan betonarme perde yüzeylerin dıştan İZOTEX markalı Su Yalıtım Membranı ile yüzeye yapıştırılması suretiyle su yalıtımının yapılması

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIMTEKNİSYENİ/ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIMTEKNİSYENİ/ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK TEKNİSYENİ TANIM Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki endüstriyel elektronik sistemlerin tesis, bakım ve onarımını kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir A- GÖREVLER

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ MODEL GEMİ YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ MODEL GEMİ YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ MODEL GEMİ YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SANAT VE TASARIM ALANI MİNYATÜR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM ALANI MİNYATÜR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ALANI MİNYATÜR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BETONARME DEMİRCİSİ TANIM

BETONARME DEMİRCİSİ TANIM TANIM İnşaatın binayı taşıyan kısımlarında kullanılan ve beton malzemenin içinde yer alan demirleri şartname veya projeye uygun olarak kesip, büken, şekil veren ve beton kalıplar içine yerleştiren kişidir.

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇİÇEK DÜZENLEYİCİSİ TANIM

ÇİÇEK DÜZENLEYİCİSİ TANIM TANIM Çiçekçilik organizasyonlarını yürütme, kesme, çiçek ve iç mekan çiçeklerinin bakımı, el ve masa düzenlemeleri, sepet-çelenk, sabit, hareketli, açık ve kapalı mekanların süslemelerini yapabilme bilgi

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 008

Detaylı

AVİZE İMALAT TEKNİKLERİ DERSİ

AVİZE İMALAT TEKNİKLERİ DERSİ AVİZE İMALAT TEKNİKLERİ DERSİ Dersin Modülleri İmalat malzemeleri temin etmek Metallerin kaplanması ve parlatılması Renk ve boyama teknikleri Montaj teknikleri Kazandırılan Yeterlikler Yapım resmine göre

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SANAT VE TASARIM ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -36 AMAÇ SANAT VE TASARIM Bu faaliyet sonucunda Sanat

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -26 AMAÇ MATBAA Bu faaliyetteki verilecek bilgiler sonucunda

Detaylı

ALT YAPI ELEMANI TANIM

ALT YAPI ELEMANI TANIM TANIM Bina, köprü, baraj, yol, sulama kanalları, kanalizasyon vb. inşaatların, sağlam temellerle inşa edilmesi için, inşaat işçileri ve ustalarla birlikte çalışan, inşaat teknikeri ve inşaat mühendisi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KARAYOLU YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ KURS PROGRAMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KARAYOLU YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KARAYOLU YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İÇİNDEKİLER

Detaylı

METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ BASINÇLI DÖKÜM ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ BASINÇLI DÖKÜM ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ BASINÇLI DÖKÜM ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

PLASTİK EKSTRÜZYON DERSİ

PLASTİK EKSTRÜZYON DERSİ PLASTİK EKSTRÜZYON DERSİ Dersin Modülleri Ekstrüzyon Makinelerinde Üretim 1 Ekstrüzyon Makinelerinde Üretim 2 Ekstrüzyon Makinelerinde Üretim 3 Kazandırılan Yeterlikler Plastik profil ekstrüzyon kalıplama

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GÜNEŞ PANELLERİ VE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİ KURULUM BAKIM VE ONARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GÜNEŞ PANELLERİ VE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİ KURULUM BAKIM VE ONARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GÜNEŞ PANELLERİ VE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİ KURULUM BAKIM VE ONARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2 MOBİLYA RESMİ DERSİ Dersin Modülleri Tek mobilya 1 Tek mobilya 2 Kazandırılan Yeterlikler Tek mobilya çizimi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK \ DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF \ YIL SÜRE DERSİN AMACI

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

LASTİK PLASTİK TEKNİKERİ

LASTİK PLASTİK TEKNİKERİ TANIM Lastik-plastik teknikeri, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, otomobil ve uçak lastikleri ile çamurluk, taşıt iç döşeme lastikleri vb. her türlü lastik ve plastik üretimi ve şekillendirilmesi

Detaylı

RAYLI SİSTEMLER İNŞAAT TEKNİSYENİ

RAYLI SİSTEMLER İNŞAAT TEKNİSYENİ TANIM RAYLI SİSTEMLER İNŞAAT TEKNİSYENİ Raylı sistem yol ekipman ve donanımının bakım, onarım ve kontrolünü yapan inşaat mühendisi veya inşaat teknikeri gözetiminde, yol çavuşları ile iş makinelerine refakat

Detaylı

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ :

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri,

Detaylı

FORKLİFT OPERATÖRÜ A GÖREVLER

FORKLİFT OPERATÖRÜ A GÖREVLER TANIM Forklift operatörü, işletmelerde forklift adındaki iş makinesini kullanarak taşınacak mal veya eşyayı emniyetli bir şekilde indirme, bindirme ve istifleme işini yürüten kişidir. A GÖREVLER Forklift

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI DUVAR ÖRME DESTEK ELEMANI KURS PROGRAMI Ankara, 2016 1 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA

Detaylı

PLASTİK SANATLAR TEKNİSYENİ

PLASTİK SANATLAR TEKNİSYENİ TANIM Bir olay, düşünce veya duyguyu iki veya üç boyutlu olarak tasarlayan ve bunu resim ve heykel gibi sanat alanlarına uyarlayan sanatçılara yardımcı ara elemandır. A-GÖREVLER - Üç boyutlu tüm şekillerin

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

SANAT VE TASARIM ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 6 (GELİNLİK-DRAPAJ TEKNİĞİ İLE GELİNLİK- NİKÂH KIYAFETİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 6 (GELİNLİK-DRAPAJ TEKNİĞİ İLE GELİNLİK- NİKÂH KIYAFETİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 6 (GELİNLİK-DRAPAJ TEKNİĞİ İLE GELİNLİK- NİKÂH KIYAFETİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE

Detaylı

KALORİFER ATEŞÇİSİ TANIM

KALORİFER ATEŞÇİSİ TANIM TANIM Kalorifer kazanlarını, işletme kurallarına göre, güvenlik önlemlerini alarak çalıştıran, basit bakım ve onarımını yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Kazanları kurallarına

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ MOBİLYA DÖŞEME İMALATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ MOBİLYA DÖŞEME İMALATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ MOBİLYA DÖŞEME İMALATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim

Detaylı

ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ

ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ Dersin Modülleri Erkek Eşofman Kalıbı Model Uygulamalı Erkek Gömleği Kalıbı Erkek Pantolon Kalıbı 1 Erkek Pantolon Kalıbı 2 Erkek Jean Pantolon Kalıbı Erkek Yelek Kalıbı Erkek

Detaylı

DEKORATİF EV TEKSTİLİ TEKNİSYENİ/EV TEKSTİL KONFEKSİYON TEKNİSYENİ

DEKORATİF EV TEKSTİLİ TEKNİSYENİ/EV TEKSTİL KONFEKSİYON TEKNİSYENİ TANIM Ev tekstil ürünlerinin (mutfak takımları, nevresim takımları, tül ve perdeler, banyo takımları, yatak örtüsü ve pikeler, hurçlar, yastıklar, sehpa, masa ve dolap örtüleri v.b) model tasarımları,

Detaylı

Montaj Kılavuzu 27312 CEPHE. www.arline.com.tr

Montaj Kılavuzu 27312 CEPHE. www.arline.com.tr Montaj Kılavuzu 27312 CEPHE GİRİŞ Elinizdeki kılavuzda Arline Cephe Kaplama kurulumuna başlamak için ihtiyacınız olan bilgiler mevcuttur. Montaj ve kurulum tekniklerinin anlatıldığı bu kılavuz ürünlerimizin

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı