tarih ve sayılı Resmi Gazete:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete:"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete: Lale Yapı Denetim Ltd. Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Manisa ili, Merkez ilçesi, Barbaros Mahallesi, 20M-1A pafta, 2346 ada, 3 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı; 4708 sayılı Kanunun 2. maddesinin (c) fıkralarında belirlenen görev ve sorumluluklara, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (h), (i) bentleri ve 9. maddesinin 3. fıkrasında hükümlerine göre denetlemediğinden Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1093 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Lale Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu şirket ortağı veya yetkilisi; İnşaat Mühendisi Ahmet DEDEOĞLU (Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62765), Mimar Ahmet GÜLEN ( Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17971, Oda Sicil No:28679) ve sorumlu denetim elemanları; İnşaat Mühendisi Hulusi Dündar YASA (Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19467, Oda Sicil No: 23871), İnşaat Mühendisi Nurettin YAZICIOĞLU (Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4414, Oda Sicil No: 11204), Mimar Ahmet GÜLEN (Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17971, Oda Sicil No: 28679) ve Makine Mühendisi Bülent ÇULLU (Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13412, Oda Sicil No:47903) nun denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 20 (yirmi) gün süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilerek sicillere işlenmesi, Bakanlık Makamının tarih ve 4022 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 4264/1/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli sayılı ve tarihli sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 860 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adapazarı Yapı Denetim Ltd. Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 860 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 4021 sayılı Olur u ile iptal edilmiştir. 4264/2/1-1 Ankara İli, Mamak İlçesi, Kazım Orbay Mahallesi, Ada, 5 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odası kayıtlı 120 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Analiz Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar İsmail DOĞAN (Denetçi No: 740, Oda Sicil No: 14580), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İhsan SAYINKAPLAN (Denetçi No: 3345, Oda Sicil No: 12787), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet SERİN (Denetçi No: 10018, Oda Sicil No: 11432) ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hüdaver AKGÜN (Denetçi No: 5375, Oda Sicil No: 25643) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (Üç) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4020 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 4264/3/1-1 Manisa İli, Köprübaşı İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 30 L - 2 D Pafta, 404 Ada, 1 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.

2 maddesinin (c), (f), (g) fıkralarında ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlı 1375 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Spil Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet KORKMAZ (Denetçi No: 16911, Oda Sicil No: 22383), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet Emin ŞEN (Denetçi No: 14604, Oda Sicil No: 24527), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Metin ÖNCÜL (Denetçi No: 16865, Oda Sicil No: 7535) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emin EROL (Oda Sicil No: 12417) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (Altı) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4019 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 4264/4/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 7121 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlı 1023 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Serhat Yapı Denetim Ltd. Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 1023 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 4023 sayılı Olur u ile iptal edilmiştir. 4264/5/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: 190 No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTM Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda, Ankara 8. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2008/1855-K.2012/142, E.2008/1857-K.2012/143, E.2008/1858- K.2012/144 ve E.2008/1859-K.2012/145 sayılı kararları ile dava konusu işlemlerin iptali ne hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile MTM Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici durdurma işlemleri ile ilanın 4 (dört) farklı inşaatı kapsaması nedeniyle anılan Kuruluşun 190 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi nin iptali işleminin kaldırılması, Ancak, 190 No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTM Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. hakkında, Mahkemenin İptal Kararına konu edilenlerin dışında, tarihli ve 460 sayılı Makam Olur u doğrultusunda tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile, tarihli ve 2437 sayılı Makam Olur u doğrultusunda tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile ve tarihli ve 4112 sayılı Makam Olur u doğrultusunda tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilen toplam 3 (üç) adet geçici durdurma cezası bulunduğundan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. paragrafındaki Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü gereğince 190 No lu Yapı Denetim İzin Belgesi nin iptal edilmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 3797 sayılı Olur ile uygun görülmüştür. 4195/1-1

3 tarih ve sayılı Resmi Gazete: Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) tarafından Ankara 16. İdare Mahkemesi nin 2011/2572 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada; tarihli ve E.2011/2572 sayılı karar ile davacının yürütmesinin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş ise de, davacının karara itirazı sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve YD. İtiraz No: 2012/1605 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi tarih ve 3693 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 4089/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Genel Müdürlük Makamının tarih ve 3129 sayılı Olur u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği gereği; Yenidoğan Elek. İnş. Tes. Taah. Yapı Malz. Kont. Lab. Müh. Mim. Tur. Oto. Araç Kiralama Gıda San. Tic. Ltd. Şti. nin 2.Küçük San. Sitesi 20. Ada 4.Blok No: 5 Akçin Mevkii AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) tarih ve 397 sayılı kararı ile verilen 307 nolu Laboratuar İzin Belgesi iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun tarih ve 420/4 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 3803/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi İbrahim Metin ŞIK (Denetçi No: 1844, Oda Sicil No: 4142) tarafından Ankara 14. İdare Mahkemesi nde Bakanlığımız aleyhine açılan ve bağlantı kararı üzerine Ankara 17. İdare Mahkemesi nde görülmeye devam olunan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/239 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarihi ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi İbrahim Metin ŞIK (Denetçi No: 1844, Oda Sicil No: 4142) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 3158 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 3849/1-1 Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslar doğrultusunda denetlemediğinden denetim faaliyetleri tarihli ve sayılı, tarihli ve sayılı ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile 3 (üç) defa geçici olarak durdurulan Ticaret Sicil Numarası ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 310 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin, aynı Kanunun "Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali" başlıklı 8. maddesinde yer alan "...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir." hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazete de ilan edilen "Yapı Denetimi Kuruluşlarının

4 Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ" in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 310 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptali ve bu kararının Resmi Gazete de ilan edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 3233 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3850/1/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, 19 Pafta, 3511 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 883 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Bilge Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Fahrettin KEKLİK (Denetçi No: 15265, Oda Sicil No: 1994), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Metin ÖKDEN (Denetçi No:15266, Oda Sicil No:33901), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Salih KÜRK (Denetçi No:12321, Oda Sicil No:13854), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Metin ERGEZEN (Denetçi No: 13657, Oda Sicil No:10651) ve Kontrol Elemanı Mimar Hilal BIYIK'ın (Oda Sicil No:40421) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3232 sayılı oluru ile uygun görülmüştür. 3850/2/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 14 pafta, 4523 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 860 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adapazarı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar İrfan GÜREL (Denetçi No: 15271, Oda Sicil No: 12708), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim UÇAR (Denetçi No:9237, Oda Sicil No: 10958), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Nur Muhammet KURT (Oda Sicil No:77869), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Recep AKAN (Oda Sicil No:79726) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Elif TANAK UZEL'in (T.C. NO: ) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3230 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3850/3/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 5 Pafta, 4841 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 860 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adapazarı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar İrfan GÜREL'in (Denetçi No: 15271, Meslek Odası Sicil No: 12708) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3231 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3850/4/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No: 124, 18 Pafta, 3918 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında

5 Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası kayıtlı 883 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Fahrettin KEKLİK (Denetçi No: 15265, Oda Sicil No: 1994), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Meryem Zafer ŞİŞMAN (Denetçi No: 12557, Oda Sicil No: 27929) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Turan YAZICI (T.C: ) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3234 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür. 3850/5/1-1 Edirne İli, Merkez İlçesi, Çokalca Mah. Kıyık Cad. imarın 444 ada 109 parsel üzerindeki, YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7121 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlı 1023 no Tu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Serhat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi İhsan YEŞİL (Denetçi No: 16634, Oda Sicil No: 29046), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Emine YAPALAK (Denetçi No: 16476, Oda Sicil No: 33116), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Abdurrahman YÖRDEM (Denetçi No: 16478, Oda Sicil No: 11718), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet TUNÇ (Denetçi No: 16475, Oda Sicil No: 22002), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Murat TOSUN (Denetçi No: 16477, Oda Sicil No: 47476), Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi İlker GÖKDEMİR (Oda Sicil No: 42884), Kontrol Elemanı Makine Mühendisi İsmail ÜNLÜ (Oda Sicil No: 40149) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Bahattin GÜLSEN (Oda Sicil No: 28746) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3(Üç) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3227 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür. 3850/6/1-1 Edirne İli, Merkez İlçesi, Çokalca Mahallesi, İbrahim Paşa Sokak, imarın 450 Ada, 31 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7121 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlı 1023 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Serhat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi İhsan YEŞİL (Denetçi No: 16634, Oda Sicil No: 29046), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Emine YAPALAK (Denetçi No: 16476, Oda Sicil No: 33116), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Abdurrahman YÖRDEM (Denetçi No: 16478, Oda Sicil No: 11718), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet TUNÇ (Denetçi No: 16475, Oda Sicil No: 22002), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Murat TOSUN (Denetçi No: 16477, Oda Sicil No: 47476), Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi İlker GÖKDEMİR (Oda Sicil No: 42884) ve Kontrol Elemanı Makine Mühendisi İsmail ÜNLÜ (Oda Sicil No: 40149) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (Üç) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3229 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür. 3850/7/1-1 Edirne İli, Merkez İlçesi, Çokalca Mah. Kıyık Cad. imarın 444 ada 109 parsel üzerindeki, YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7121

6 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlı 1023 no Tu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Serhat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi İhsan YEŞİL (Denetçi No: 16634, Oda Sicil No: 29046), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Emine YAPALAK (Denetçi No: 16476, Oda Sicil No: 33116), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Abdurrahman YÖRDEM (Denetçi No: 16478, Oda Sicil No: 11718), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet TUNÇ (Denetçi No: 16475, Oda Sicil No: 22002), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Murat TOSUN (Denetçi No: 16477, Oda Sicil No: 47476), Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi İlker GÖKDEMİR (Oda Sicil No: 42884), Kontrol Elemanı Makine Mühendisi İsmail ÜNLÜ (Oda Sicil No: 40149) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Bahattin GÜLSEN (Oda Sicil No: 28746) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3(Üç) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3228 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür. 3850/8/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, Karasu Cad., 30LIIA pafta, 5442 parselde, Sınırlı Sorumlu Ferkent Konut Yapı Kooperatifine ait söz konusu YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) ve (c) maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odası kayıtlı 276 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN'in (Denetçi No: 10462, Oda Sicil No:6956) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sibel ZOR'un (Denetçi No:15661, Oda Sicil No:21556) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3226 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür. 3850/9/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Sönmez AKGÜN (Denetçi No: 471, Oda Sicil No: 12862) tarafından Ankara 14. İdare Mahkemesi nin 2011/770 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada; adı geçen mahkemenin tarih ve E.2011/770-K.2012/385 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Sönmez AKGÜN (Denetçi No: 471, Oda Sicil No: 12862) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 3013 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 3646/ no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Genyap Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Ankara 6. İdare Mahkemesi nin 2011/2774 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, adı geçen Mahkeme nin tarihli ve E. 2011/2774 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Genyap Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 2924 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 3647/ tarih ve sayılı Resmi Gazete:

7 Erzurum İli, Palandöken İlçesi, 1755 Ada, 15 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15033/21006 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1358 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yakutiye Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kürşat GENÇ (Denetçi No:17740, Oda Sicil No:50085), kuruluş ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Atilla YILDIZ (Denetçi No:18350, Oda Sicil No:50140), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mehmet Hilmi İNCE (Denetçi No:5465, Oda Sicil No:2320), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ahmet KANDEMİR (Denetçi No:15056, Oda Sicil No:002686) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah YILMAZ ın (Oda Sicil No:84384) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 2 (iki) ay süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2747 sayılıoluru ile uygun görülmüştür. 3301/6/1-1 Erzurum İli, Palandöken İlçesi, 1755 Ada, 15 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15033/21006 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1358 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yakutiye Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kürşat GENÇ (Denetçi No:17740, Oda Sicil No:50085), kuruluş ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Atilla YILDIZ (Denetçi No:18350, Oda Sicil No:50140), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mehmet Hilmi İNCE (Denetçi No:5465, Oda Sicil No:2320), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ahmet KANDEMİR (Denetçi No:15056, Oda Sicil No:002686) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah YILMAZ ın (Oda Sicil No:84384) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (KırkBeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2748 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3301/5/1-1 Erzurum İli, Palandöken İlçesi, 72 Pafta, 6280 Ada, 1 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15047/21025 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1369 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dönmez Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali DÖNMEZ (Denetçi No:18723, Oda Sicil No:58431), kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Nejdet BOYLU (Denetçi No:18724, Oda Sicil No:22618), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mehmet Masum KIRMIZIGÜL (Denetçi No:18498, Oda Sicil No:20308), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan NUHOĞLU (Denetçi No:9732, Oda Sicil No:39199) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Gökhan GÜZEL in (Oda Sicil No:86325) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2749 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3301/4/1-1 Erzurum İli, Palandöken İlçesi, 72 Pafta, 6280 Ada, 1 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15047/21025 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1369 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dönmez Yapı Denetim

8 Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali DÖNMEZ (Denetçi No:18723, Oda Sicil No:58431), kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Nejdet BOYLU (Denetçi No:18724, Oda Sicil No:22618), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mehmet Masum KIRMIZIGÜL (Denetçi No:18498, Oda Sicil No:20308), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan NUHOĞLU (Denetçi No:9732, Oda Sicil No:39199) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Gökhan GÜZEL in (Oda Sicil No:86325) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2750 sayılıoluru ile uygun görülmüştür. 3301/3/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, 30L4C pafta, 5599 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nihat TOKSÖZ (Denetçi No:11030, Oda Sicil No:16519), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet Hayır ŞEHİT (Denetçi No:15076, Oda Sicil No:49987), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet YEŞİL (Denetçi No:6997, Oda Sicil No:17829), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mümtaz KURTULUŞ (Oda Sicil No:28507) ve Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Arslan DEMİR in (Oda Sicil No:62069) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2751 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3301/2/1-1 Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 15 pafta, 268 ada, 47 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15046/21024 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1393nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Es Doğu Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar AbdurrahimYANDIRMAZ (Denetçi No:19130, Oda Sicil No:23144), kuruluş ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi M. Zeki ARAS (Denetçi No:18818, Oda Sicil No:41916), kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kemal ÖZTÜRK (Denetçi No:18783, Oda Sicil No:13861), kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Necla YÜCEL (Denetçi No:18798, Oda Sicil No:16257), kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Ergun YAVUZ (Denetçi No:19123, Oda Sicil No:12113) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Dilara KARADAĞ ın (Oda Sicil No:86854) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 75 (YetmişBeş)gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2752 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3301/1/1-1 Gen Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU (Denetçi No: 9186, Oda Sicil No: 64624) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/39 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gen Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU (Denetçi No:9186, Oda Sicil No: 64624) hakkında tesis edilmiş olan geçici

9 durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 2671 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 3302/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 77 pafta, 5945 ada 1 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15039/21016 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1198 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erzurum Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali KADI (Denetçi No:18229, Oda Sicil No:28830), Kuruluş Ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim AKSOY (Denetçi No:17871, Oda Sicil No:11500), Kuruluş Ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Sedat LALOĞLU (Denetçi No:18230, Oda Sicil No:54664), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Vedat KÜÇÜK (Denetçi No:17872, Oda Sicil No:60266) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Meryem MİRZE nin (Oda Sicil No:85388) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 75 (YetmişBeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2592 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3270/1/1-1 Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 77 pafta, 5945 ada 1 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15039/21016 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1198 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erzurum Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali KADI (Denetçi No:18229, Oda Sicil No:28830), Kuruluş Ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim AKSOY (Denetçi No:17871, Oda Sicil No:11500), Kuruluş Ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Sedat LALOĞLU (Denetçi No:18230, Oda Sicil No:54664), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Vedat KÜÇÜK (Denetçi No:17872, Oda Sicil No:60266) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Meryem MİRZE nin (Oda Sicil No:85388) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 75 (YetmişBeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2593 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3270/2/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Erzurum İli, Palandöken İlçesi, 6540 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 999 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özkar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fatih ÖZTÜRK (Oda Sicil No:71353),Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emin ÖZGÜN (Oda Sicil No:72323), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Necat ÖZTÜRK (Denetçi No:16428, Oda Sicil No: 19359) ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Erhan YILMAZ ın(denetçi No:19283, Oda Sicil No:50331) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (KırkBeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren

10 başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2522 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 3200/1/1-1 Erzurum İli, Palandöken İlçesi, 6540 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 999 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Özkar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fatih ÖZTÜRK (Oda Sicil No:71353),Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emin ÖZGÜN (Oda Sicil No:72323), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Necat ÖZTÜRK (Denetçi No:16428, Oda Sicil No: 19359) ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Erhan YILMAZ ın (Denetçi No:19283, Oda Sicil No:50331) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (KırkBeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2528 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3200/2/1-1 Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslar doğrultusunda denetlemediğinden denetim faaliyetleri tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile 4 (dört) defa geçici olarak durdurulan Ticaret Sicil Numarası ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 276 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazete de ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 276 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptali ve bu kararının Resmi Gazete de ilan edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 2523 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3200/3/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, 30L2D pafta, 5404 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 276 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sibel ZOR (Denetçi No:15661, Oda Sicil No:21556), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail BATMACI (Denetçi No:4670, Oda Sicil No:9871) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Erol BAYIR ın (Oda Sicil No:56618) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2524 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3200/4/1-1 Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 7775 pafta, 22 ada, 3 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15020/20991 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1265 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Demiroğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı İnşaat Mühendisi Yavuz BAŞÇI (Oda

11 Sicil No:64515), Kuruluş Ortağı Makine Mühendisi Burak DEMİRCİOĞLU (Oda Sicil No:72276), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hikmet Metin ÖZGÜL (Denetçi No:11317,Oda Sicil No:4992), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Zafer KUSKUN (Denetçi No: 19036, Oda Sicil No:39188), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Köksal ŞERBETÇİOĞLU (Denetçi No: 18537, Oda Sicil No:16884) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Murat CAF ın(oda Sicil No:82921) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (KırkBeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2525 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3200/5/1-1 Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, 19K-1-c pafta, 545 ada, 144 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendi, 5. maddesinin 4. bendinin (e), (f), (k) ve (l) fıkraları ve aynı yönetmeliğin 6. maddesinin 3. ve 6. Bendlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1111 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Muratoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Muhammed MURATOĞLU (Oda Sicil No:82015), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Selcen KARAER (Denetçi No:16990, Oda Sicil No:33024), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Turan KILIÇ (Denetçi No:4709,Oda Sicil No:13551), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Alaaddin NAKİLCİOĞLU (Denetçi No:16633, Oda Sicil No:22421) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ahmet GÜLLÜ nün(oda Sicil No:81782) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2526 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3200/6/1-1 İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26L-ID pafta, 1022 ada, 4 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (f) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Merkez Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 580 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ElsaYapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet ULUSOY (Denetçi No:10157, Oda Sicil No: 4509), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mümin ÇAP (Denetçi No:3828, Oda Sicil No:21978), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kazım Salih KANIGÜR (Denetçi No:10741, Oda Sicil No:22247) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Güner ÇELİK in (Oda Sicil No:56485) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2527 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3200/7/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 174 No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şantiye Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Ankara 13. İdare Mahkemesi nin 2012/61 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan

12 davada, adı geçen Mahkemenin tarihli ve E.2012/61 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Şantiye Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 2470 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 3033/1/1-1 Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Nuri AKSU (Denetçi No:10444, Oda Sicil No:5104) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/3942 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Nuri AKSU (Denetçi No:10444, Oda Sicil No:5104) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 2471 sayılı Olur ile durdurulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete: 3033/2/ sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. Maddesinin son fıkrasında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan 3630 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1314 dosya nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Muş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı İnşaat Mühendisi Tuncay DEMİREL in(oda Sicil No:56859) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2416 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 2919/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c),(d), (e) ve (f) bendlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 475 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail Hazım ŞATIR (Denetçi No:4035, Oda Sicil No:11573), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Abdullah ÖZAY (Denetçi No:9117, Oda Sicil No:20070), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Bircan CENGİZ (Denetçi No:10375, Oda Sicil No:11203), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Birol YILDIRIM (Denetçi No:10066, Oda Sicil No:6603), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ali KARALI (Denetçi No:13977, Oda Sicil No:33977), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Zeki KOYUNCU (Denetçi No:12569, Oda Sicil No:11550), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Gürsun ÖZEN (Denetçi No:7496, Oda Sicil No:5639), Proje ve

13 Uygulama Denetçisi Mimar Osman AKKOCAOĞLU (Denetçi No:3022, Oda Sicil No:12221), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Engin DEMİR (Denetçi No:6803, Oda Sicil No:22573), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Ahmet Günter ÇELEN (Denetçi No:14629, Oda Sicil No:11958), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet Ali ÇİMENOĞLU (Denetçi No:12633, Oda Sicil No:7664), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Suat YORGANCIOĞLU (Denetçi No:3481, Oda Sicil No:4013), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Sadullah Seçkin YILMAN (Oda Sicil No:65414), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Zeki DURMAZ (Oda Sicil No:44843), Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi Ahmet BAYDAR (Oda Sicil No:21942), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Devrim Rıfat KAYA (Oda Sicil No:64209) ve Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Vural MEŞE nin(oda Sicil No:56778), denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2282 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 2826/1/1-1 Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Selvilitepe Mahallesi, 19L-1C pafta, 1267 ada, 19 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),(f) ve (g) bendlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alanlı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları kuruluş ortağı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Fehmi Levent OLGUNER (Oda Sicil No:41233), kuruluş ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Namık İSTANBULLU (Denetçi No:10076, Oda Sicil No:28762), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Birgül GÜRSELLİLER (Denetçi No:19965, Oda Sicil No:36124), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Aytaç Savaş OVA (Denetçi No:16912, Oda Sicil No:23072), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Hasan ÖZTİN (Denetçi No:8767, Oda Sicil No:16955) ve Yardımcı Kontrol Elemanı Teknik Öğretmen Hakan AKSOY un(t.c. No: ) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2283 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 2826/2/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Gen Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi CezmiŞAHİN (Denetçi No:9200) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/46 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması nahükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gen Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Cezmi ŞAHİN (Denetçi No:9200) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 2100 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 2583/1/1-1 Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İbrahim Zafer YAZGIÇ (Oda Sicil No:46957) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2011/3405 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Standart Yapı Denetim Hiz.Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İbrahim Zafer YAZGIÇ (Oda Sicil No:46957) hakkında tesis

14 edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 2082 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 2583/2/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 14 pafta, 3811 parsel üzerindeki YİBF noluinşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 no luyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ayhan UÇAR (Oda Sicil No:60954), Kuruluş Müdürü Makine Teknikeri Özlem OCAK (T.C. No: ), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nihat TOKSÖZ (Denetçi No:11030, Oda Sicil No:16519), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet HayırŞEHİT (Denetçi No:15076, Oda Sicil No:49987), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mehmet Emin OKUR (Oda Sicil No:76672), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Zeynep GÜZELALP (Oda Sicil No:70610) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Selvihan SONEL in (T.C.: ) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2106 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 2496/1/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi 5474 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 276 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Bilal YENİ (Denetçi No:882, Oda Sicil No:30627), Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fatih ŞİMŞEK (Oda Sicil No:56982) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN in(denetçi No:10462, Oda Sicil No: 6956) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2107 sayılıolur u ile uygun görülmüştür. 2496/2/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi 15 pafta, 5367 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 276 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN (Denetçi No: 10462, Oda Sicil No: 6956), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Bilal YENİ (Denetçi No: 882, Oda Sicil No: 30627) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Erol BAYIR ın(oda Sicil No: 56618) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2108 sayılıolur u ile uygun görülmüştür. 2496/3/1-1

15 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi 5 pafta, 4598 parsel üzerindeki YİBF noluinşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 276 no luyapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş.Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN (Denetçi No:10462, Oda Sicil No: 6956), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Bilal YENİ (Denetçi No:882, Oda Sicil No: 30627) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Erol BAYIR ın(oda Sicil No: 56618) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2109 sayılıolur u ile uygun görülmüştür. 2496/4/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, 19 pafta, 4209 parsel üzerindeki YİBF noluinşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 276 no lu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş.Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN (Denetçi No:10462, Oda Sicil No: 6956), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Bilal YENİ (Denetçi No:882, Oda Sicil No:30627) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fatih ŞİMŞEK in(oda Sicil No:56982) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2110 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 2496/5/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 15 pafta, 5365 parsel üzerindeki YİBF noluinşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 860 no lu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Adapazarı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar İrfan GÜREL in(denetçi No:15271, Oda Sicil No: 12708) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2111 sayılıolur u ile uygun görülmüştür. 5365/6/ tarihli ve sayılıresmi Gazete ilanında 1237 Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip Mukavemet Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçileri hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nurhan DÖNMEZ (Denetçi No:11097, Oda Sicil No:12949) için aynı süre ile uygulanması, bu durumun Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2112 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 2496/7/1-1

16 tarih ve sayılı Resmi Gazete: 4708 sayılıyapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır.... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır. hükmü gereğince yapılan tebligata rağmen eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; Van ilinde faaliyet gösteren 1408 dosya nolu NİRVANA YapıDenetim Ltd. Şti.ne ait yapı denetim izin belgesi Bakanlık Makamının tarih ve 1702 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 2306/1-1 Ankara 2.İdare Mahkemesinin almış olduğu Yürütmeyi Durdurma Kararı gereği, 39 no lu Başyapıt Yapı Denetim Mrk.San. ve Tic.Ltd.Şti. nin, Ankara ilinde yapı denetim faaliyeti yapmak üzere bekleyen yedek kuruluşlar sıralamasından çıkarılması, çekirdek personel eksikliğini tamamlamasına müteakip yapı denetim faaliyetine izin verilmesi Bakanlık Makamının tarihli ve 1826 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 2307/1-1 Erzurum İli, Tekman İlçesi, 155 ada, 29 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkraları bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1127 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erzurum Teknik YapıDenetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Metin KAÇAR (Oda Sicil No:66231), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ayşen SELÇUK (Denetçi No:14076, Oda Sicil No:16472), Uygulama Denetçisiİnşaat Mühendisi Fehmi AYANOĞLU (Denetçi No:15912, Oda Sicil No:14587) ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet EGÜZ ün(denetçi No:2719, Oda Sicil No:18952) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 2 (iki) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 1825 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 2308/1-1 Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Hüseyin KALYONCU (Denetçi No:4971) tarafından Ankara 1. İdare Mahkemesi nde Bakanlığımız aleyhine açılan ve bağlantı kararı üzerine Ankara 17. İdare Mahkemesi nde görülmeye devam olunan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/146 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarihi ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Hüseyin KALYONCU (Denetçi No:4971) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 1822 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 2309/ Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçilerinin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanıile kuruluşun ortaklarından Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İsmail BÜYÜKOK (Oda Sicil No:80018) ve Makine Mühendisi Ali BİLGİÇ (Oda Sicil No:82400) hakkında uygulanan işlemin iptal edilerek yerine Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Vural MEŞE (Oda Sicil No:56778), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Dilara ÖZEN (KARAKAŞ)

17 (Oda Sicil No:57519), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hatice Ergün ÖNAL (Denetçi No:2470, Oda Sicil No:55633), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Engin Mutlu BALABAN (Oda Sicil No:68313), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Celal GÜMÜŞ (Oda Sicil No:63124) için aynı süre ile uygulanması, bu durumun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 1898 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 2310/1/ Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetçilerinin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanıile kuruluşun ortaklarından Proje Uygulama Denetçisi Mimar Yusuf YILDIRIM (Denetçi No:9208, Oda Sicil No:3653), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Şaban ÇİĞDEM (Denetçi No:13429, Oda Sicil No:24900) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ayhan AKIN (Denetçi No:7352, Oda Sicil No:10377) hakkında uygulanan işlemin iptal edilerek yerine Proje ve Uygulama Denetçisiİnşaat Mühendisi Şemsi Cem GÜNEY (Denetçi No:16779, Oda Sicil No:75485), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Edip KARAKUŞ (Denetçi No:7640, Oda Sicil No:14782) için aynı süre ile uygulanması, bu durumun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 1897 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 2310/2/1-1 Merkez Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet HUNDUR (Denetçi No:1475, Oda Sicil No:7447) tarafından Ankara 9. İdare Mahkemesi nin 2008/2226 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada; adı geçen mahkemenin tarih ve E.2012/132-K.2012/65 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılıresmi Gazete ilanı ile Merkez Yapı Denetim Ltd. Şti. ninproje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet HUNDUR (Denetçi No:1475, Oda Sicil No:7447) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 1880 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 2311/1/1-1 Merkez Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makina Mühendisi Hüseyin YILMAZ (Denetçi No:2144, Oda Sicil No:7813) tarafından Ankara 9. İdare Mahkemesi nde Bakanlığımız aleyhine açılan davada; adı geçen mahkemenin tarih ve E.2012/131- K.2012/64 sayılıkararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Merkez Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makina Mühendisi Hüseyin YILMAZ (Denetçi No:2144, Oda Sicil No:7813) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 1883 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 2311/2/ numaralı Yapı Denetçisi Belgesi sahibi İnşaat Mühendisi Osman YILMAZ ın Adli sicil kaydı ile hükmolunan eylemin 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı denetim Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. Fıkrasının (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamında kalması nedeniyle Osman YILMAZ a verilen denetçi 3315 numaralı Denetçi Belgesinin iptal edilmesi, Merkez YapıDenetim Komisyonu Başkanlığının tarihli ve 418/2 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 2312/1-1

18 tarih ve sayılı Resmi Gazete: Genel Müdürlük Makamının tarih ve 1520 sayılı Olur u ile;4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği gereği; Uşaklab Yapı Malz.Kal.Kont.Lab.Tek.Dan.Hiz.Ltd.Şti. nin1 Eylül San.Sitesi 16. Sok. No: 8 UŞAK adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) tarih ve 337 sayılı kararı ile verilen 215 nolu Laboratuvar İzin Belgesi iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin tek taraflı olarak feshi, firmanın talebi doğrultusunda Merkez Yapı Denetim Komisyonunun tarih ve 416/6 nolu kararıile uygun görülmüştür. Burçak BenanKöstepen Makrolab Zemin ve Yapı firmasının Mithat Toroğlu Mah. Hüseyin Okan MerzeciBul. Yunus Türkeli Sit. B Blok No: 288/1 Toroslar/MERSİN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) tarih ve 372 sayılı kararı ile verilen 254 nolu Laboratuvar İzin Belgesi iptali ve kullanma hakkıveren sözleşmenin tek taraflı olarak feshi, firmanın talebi doğrultusunda Merkez Yapı Denetim Komisyonunun tarih ve 416/6 nolukararı ile uygun görülmüştür. 1859/1-1 Merkez Yapı Denetim Komisyonunun tarih ve 417/3 kararı ile T.C. Noluİbrahim GÜRBÜZ adına düzenlenmiş olan 8074 Belge nolu(elektrik Mühendisi) Proje ve Yapı Denetçisi belgesi iptal edilmiştir. 1860/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Plan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan,istanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi, 149 pafta, 1435 ada, 13 nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili iddialarının incelenmesi sonucu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (a) fıkrasında; Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek., (c) fıkrasında; ``Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygunolarak yapılmasını denetlemek." ve (g) fıkrasında; "Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek.", Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin yapı denetim kuruluşunun görev ve sorumlulukları başlıklı 5 inci maddesinde belirtilen görevlerini yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 385 no`lu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Plan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Berkay GÜNAY (Denetçi No:10234, Oda Sicil No:3250), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Necip İÇTAŞ (Denetçi No:8657, Oda Sicil No:8143), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Saliha AYDEMİR (Denetçi No:8004, Oda Sicil No:32959), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Şevki Şener ÖZERLİ (Denetçi No:5973, Oda Sicil No:13923), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail Hakkı SUKAS (Denetçi No:7936, Oda Sicil No:22940), Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Güven TOPTAŞ (Oda Sicil No:45421), Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi Deniz SOYTÜRK (Oda Sicil No:32538) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Onur DOĞAN (Oda Sicil No:62543)`ın denetim faaliyetleri yine aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, (bir (1) yıl) süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilerek sicillere işlenmesi, geçici

19 durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 1396 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 1732/1-1 Tokgözler Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Sivas İli, Merkez İlçesi, Kızılırmak Mahallesi, 941 ada, 31 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı; 4708 sayılıkanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre denetlemediğinden Ticaret Sicil No ile Sivas Ticaret Odasına kayıtlı 1320 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tokgözler Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu şirket ortağı veya yetkilisi; Sabahattin TOKGÖZ (İnşaat Mühendisi, Denetçi) Denetçi No:18523, Meslek Odası Sicil No:30850) ve sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Zeki SARILAR (Mimar, Denetçi, Denetçi No:3630, Meslek Odası Sicil No:15036), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Tahir POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Denetçi No:20645, Meslek Odası Sicil No:29329) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 2 (iki) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilerek sicillere işlenmesi, Bakanlık Makamının tarih ve 1403 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 1733/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: 765 NoluYapı Denetimi İzin Belgesine sahip Fırtına Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçilerinin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile kuruluşun denetçilerinden Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Neşe ÇİNTAY (Denetçi No: 12270, Oda Sicil No: 9842) hakkında uygulanan işlemin iptal edilerek yerine Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Engin DEMİR (Denetçi No: 6803, Oda SicilNo: 22573) için aynı süre ile uygulanması, bu durumun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 1330 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 1548/1-1 Ankara 16. İdare Mahkemesinin almış olduğu Yürütmeyi Durdurma Kararı gereği, 139 no lu ODEM YapıDenetim Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti. nin, Ankara ilinde yapı denetim faaliyeti yapmak üzere bekleyen yedek kuruluşlar sıralamasından çıkarılması, çekirdek personel eksikliğini tamamlamasına müteakip yapı denetim faaliyetine izin verilmesi Bakanlık Makamının tarihli ve 1286 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür tarih ve sayılı Resmi Gazete: 1549/1-1

20 4708 SayılıYapı Denetimi Hakkında Kanun gereği oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının tarihli ve 416/2 no lukararına istinaden; Mimar Fahri GÜNAYDIN,İnşaat Mühendisi Kemal ÇOBAN ve İnşaat Mühendisi Enver KÜÇÜKOĞLU nun Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin Yapı Denetim Kuruluşunda ve LaboratuardaGörev Alacak Teknik Personelin Deneyim ve Nitelikleri başlıklı 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olmaları nedeniyle, Fahri GÜNAYDIN ın 1476 numaralı (Mimar) Proje ve Uygulama Denetçi Belgesinin, Kemal ÇOBAN ın 2587 numaralı (İnş. Müh.) Proje ve Uygulama Denetçi Belgesinin, Enver KÜÇÜKOĞLU nun 684 numaralı (İnş. Müh.) Proje ve Uygulama Denetçi Belgesinin iptal edilmesi, denetçi belgelerinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptalleri hususunun Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür. 1513/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya İli, Kemer İlçesi, Arslanbucak Mahallesi, 4650-J pafta, 366 ada, 09 nolu parsel üzerinde bulunan inşaatta ruhsat ve eki projesine aykırı olarak, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın ilgi (a) yazısı ekindeki Makam Oluru ve ilgi (c) Müfettişlik değerlendirmesi ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve 6. maddesi hükümlerine göre söz konusu inşaatıdenetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun Yapı denetim kuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden firma sahibi Fatin Rüştü TURGUT (Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Denetçi No: 292, Oda Sicil No: 33733) un denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 1259 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 1448/1/1-1 Eskişehir Anadolu Yapı Denetim Ltd.Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Eskişehirİli, Çankaya Mahallesi, Hazar Sokak No: 31, 19N-1C pafta, 2617 ada, 4 nolu parsel üzerindeki inşaatta ruhsat ve eki projesine aykırı olarak imalat yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak; 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki esaslara göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Eskişehir Ticaret Odasına kayıtlı 54 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eskişehir Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kadir ERDAL (Denetçi No:709, Oda Sicil No:25852), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Süleyman YÜCEL (Denetçi No:707, Oda Sicil No:12984), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Bahri KÖSELER (Denetçi No:708, Oda Sicil No:12882) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Arda YILMAZ ın (Oda Sicil No:54871) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, Bir (1) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 1258 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 1448/2/1-1

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete:

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: 09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: Edirne İli, Merkez İlçesi, Çokalca Mahallesi, İbrahim Paşa Sokak, imarın 450 Ada, 31 Parsel üzerindeki 702948 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete 24.03.2015 tarih ve 29305 sayılı Resmi Gazete İzmir İli, Bayındır İlçesi, 1231 - J pafta, 645 ada, 3 nolu parsel üzerindeki 121888 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ünlü Çelik Yapı Denetim Ltd. Şti.

Detaylı

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete:

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 3572 Ada, 4 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine 269418 YİBF numarası ile kayıtlı Talat BAYRAKÇI ya ait

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete:

tarih ve sayılı Resmi Gazete: 29.07.2012 tarih ve 28368 sayılı Resmi Gazete: 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının 11.07.2012 tarihli ve 431/3 no lu kararına istinaden;

Detaylı

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete:

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete: 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete: İstanbulİli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok

Detaylı

14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete

14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete 14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki 93331 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi,

Detaylı

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete 26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 4 pafta, 2395 parsel üzerindeki 208801 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete 19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki 692067 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 46090 Ticaret Sicil No

Detaylı

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no lu Yapı

Detaylı

24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete

24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete 24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete Bertem Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli ili, İzmit ilçesi, 4393 ada, 1 parsel üzerindeki 533460 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı

Detaylı

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 56 pafta, 204 ada, 218 parsel üzerindeki

Detaylı

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki, 93331 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı

Detaylı

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete:

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: 24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. nin

Detaylı

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete 23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı, Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve

Detaylı

09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete 06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete 05.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete

09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete 06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete 05.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete 09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Günyamaç Caddesi, F22D24C1B pafta,

Detaylı

Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55016), sorumlu denetim

Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55016), sorumlu denetim 02.02.2013 tarih ve 28547 sayılı Resmi Gazete: Lider Grup Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, KaraköprüBeldesi, Akbayır Mahallesi, 1861 ada, 3 parsel

Detaylı

15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete

15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete 15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete Aydın İli, Didim İlçesi, Mersindere Mevkii, 500 ada, 1 parsel üzerindeki 209844 YİBFnolu yapının denetimini üstlenen 475 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 11/11/2004 tarih ve 2691 sayılı oluru ile 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile denetçi

Detaylı

01.05.2013 tarih ve 28634 sayılı Resmi Gazete

01.05.2013 tarih ve 28634 sayılı Resmi Gazete 03.05.2013 tarih ve 28636 sayılı Resmi Gazete Sakarya İli, Sapanca İlçesi, ÇayiçiMahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 554797 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim

Detaylı

08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete

08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete 08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi,

Detaylı

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6005 ada, 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.

Detaylı

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete 02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C-20B-1D,4A pafta, 197 parsel üzerindeki 749480 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Arşipel Yapı Denetim A.Ş.

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete 16.03.2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazete Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Adana İli, Yüreğir İlçesi, 15.R.III pafta, 3558 Ada, 13 Parsel üzerindeki 748057 YİBF nolu

Detaylı

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete 27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 06.12.2007 tarih ve 2453 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği,

Detaylı

07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete:

07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete: 07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete: Malatya ili, Merkez ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, 20M-4B pafta, 2571 ada, 3 parsel üzerindeki 749510 YİBF yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete 10.12.2013 tarih ve 28847 sayılı Resmi Gazete Gaziantep İli, Şehitkamilİlçesi, Batıkent Mahallesi 21K-4B pafta, 3171 ada, 1 parsel üzerindeki 143006 YİBF nolu yapıda inşaatın denetimini üstlenen 424 no

Detaylı

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi 21.07.2014 tarih ve 29067 sayılı Resmi Gazete Helin Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Mardin İli, Midyat İlçesi, N46b-07b-3d pafta, 934 ada, 1 parsel üzerindeki 751424 YİBF nolu

Detaylı

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli 26609 sayılı

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 14/12/2005 tarih ve 3616 sayılı Olur u ile; Kocaeli İli, Çayırova Belediyesi, 19d1c pafta, 1668 ada, 9 No lu parsel üzerindeki inşaatın

Detaylı

13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete:

13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete: 13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete: Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun hükümlerine göre yerine getirmediğinden yapı denetim faaliyeti 23/1/2006 tarihli ve 26058

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. 04.12.2004 TARİH VE 5271 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUN 64.

Detaylı

24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete:

24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete: 24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete: Denetimini üstlendiği Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, 7 pafta, 10643 nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda öngörülen

Detaylı

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete:

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: ġarel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, MerkezĠlçesi, 120 ada, 6 nolu parsel üzerindeki inģaatta ruhsat ve eki projesine

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

29.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete:

29.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete: 29.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete: Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu.

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu. EK-1/1 YAPI ĠNCELEME VE DENETĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN RAPOR ÖRNEĞĠ [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU Karar Tarihi : Karar No : [ İl plaka no-yıl-karar no_örn 06-2011-001 ] Konu :Denetim faaliyetinin geçici durdurulmasına

Detaylı

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete:

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete: 17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, Karadeniz Mahallesi, 3/15-7 pafta, 899 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 128588 YĠBF nolu yapıyı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda

Detaylı

1-Sakarya ilinde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının dikkatine:

1-Sakarya ilinde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının dikkatine: 1-Sakarya ilinde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının dikkatine: Komisyonu) verilen, JEO TASARIM 2000 Jeo.Müh.Müş.Bilg.Turz.San.ve Tic.Ltd.Şti.'nin Çeşme Meydanı Cad. No:116/6 / SAKARYA adresinde

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

T.C. ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI ENCÜMEN MÜDÜRLÜGÜ İHALE GÜNDEMİ Mayıs 2016 SAAT:13.00

T.C. ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI ENCÜMEN MÜDÜRLÜGÜ İHALE GÜNDEMİ Mayıs 2016 SAAT:13.00 SIR A NO KAYI T NO ZABIT NO 1 1243 594 2 921 595 3 1539 596 4 945 597 5 1518 598 6 870 599 7 920 600 8 1294 601 9 1487 602 10 1424 603 MÜDÜRLÜK TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 6.290.350,00 188.710,50 262.500,00

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ İLK GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 AFYONKARAHİSAR FATİH KARAKOYUN

Detaylı

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE SIRA SCL UNVAN ADRESİ İLİ TELEFON 1 İLÇESİ TELEFON 2 7 SÜPÜRGE İMALATI VE TOP.TİC. 1 1431 SALİM ÖZTÜRK TUZLA MAH SÜPÜRGECİLER SİTESİ N.45 SAKARYA FAX NO GSM 2727793 2 2827

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

Sıra No Öğrenci No Öğrencinin Adı ve Soyadı Rakamla Yazıyla

Sıra No Öğrenci No Öğrencinin Adı ve Soyadı Rakamla Yazıyla UYGULAMA YERİ : LALAŞAHİN PAŞA İLKOKULU : 3.SINIF 1.GRUP REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: 1. 1120512060 OĞUZHAN KAYAALP 2. 1120512016 ÇİSEM AKYOL 3. 1120512044 HAFİZE KÖSE 4. 1120512007 GİZEM OCAKLI 5. 11205120

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete: Delta Art Yapı Denetim Ltd. ġti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Ali GÜNERDĠ (Denetçi No: 6763, Oda Sicil No: 7705) tarafından açılan

Detaylı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 169 sayı eki / 15 mayıs 2007 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 4708 sayılı yasayla düzenlenen

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ.

EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ. www.eksmelikgrup.com EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ. TANITIM DOSYASI 2017 İÇİNDEKİLER FİRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER FİRMANIN KISA GEÇMİŞİ ve

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete Yapı denetim sorumluluğu altında bulunan İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 174 pafta, 2813 ada, 353 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

11. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. Sıra No. Giriş RECEP TEMUR. Çıkış. Giriş YUNUS ERDEM Çıkış. Giriş. Çıkış ZAHİDE KORKMAZ.

11. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. Sıra No. Giriş RECEP TEMUR. Çıkış. Giriş YUNUS ERDEM Çıkış. Giriş. Çıkış ZAHİDE KORKMAZ. Sorumlu Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI Uygulama Okulu : Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu 0 RECEP TEMUR........ 9. 0... 0 YUNUS ERDEM 0 ZAHİDE KORKMAZ 0 METİN ÖNDER SEDA YILMAZ SERBİL SİNCAR

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

05.05.2013 tarih ve 28638 sayılı Resmi Gazete

05.05.2013 tarih ve 28638 sayılı Resmi Gazete 05.05.2013 tarih ve 28638 sayılı Resmi Gazete Nilüfer YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı Belediyesi, Çalık Halil Mahallesi, 154 ada, 10 parsel üzerindeki

Detaylı

Resim Adı Soyadı Ünvanı Birimi Görev Yeri İBRAHİM ÖZLER İlçe Müftüsü Çanakkale Gelibolu ABDÜLMÜTTALİP GÖKBUNAR. İRFAN ŞAFAK Vaiz Çanakkale Gelibolu

Resim Adı Soyadı Ünvanı Birimi Görev Yeri İBRAHİM ÖZLER İlçe Müftüsü Çanakkale Gelibolu ABDÜLMÜTTALİP GÖKBUNAR. İRFAN ŞAFAK Vaiz Çanakkale Gelibolu Resim Adı Soyadı Ünvanı Birimi Görev Yeri İBRAHİM ÖZLER İlçe Müftüsü ABDÜLMÜTTALİP GÖKBUNAR Vaiz İRFAN ŞAFAK Vaiz OSMAN DOĞAN Vaiz MEHMET AKİF COŞKUN Vaiz İRFAN USLU Veri Haz.ve Kont.İşl. ELİF AKYEL HAMZAKOY

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 Hüseyin ÇAKIR Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.03.2016 4 Bedri SAYIN Yönetim Kurulu

Detaylı

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EK-1 MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EĞİTİM YÖNETİCİSİ : Ufuk CENG EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ : Cem YAKUPOĞLU EĞİTİMCİ : Mustafa Yalçın ATEŞ Metal Öğretmeni ( ) : 6-7-8 Mart 2015 (3 Gün) (30 saat) : SAFFET

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI) 1 224 EDA AYGÖRDÜ 2 261 MERİÇ ADİMAN 3 278 MUSTAFA DEMİR 4 328 SEDAT KARACAN 9 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 9 MESLEKİ GELİŞİM 5 645 RECEP GEÇER 6 1132

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü 23.04.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Hukuki Rapor 267. Hukuki Rapor

Hukuki Rapor 267. Hukuki Rapor Hukuki Rapor 267 Hukuki Rapor 268 40. Dönem Çalışma Raporu Hukuki Rapor 269 40. Dönem Yönetim Kurulumuz 39. Dönemden gelen ve 2006-2007-2008 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 47

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Has-Demir İnş. Taah. Elk. Taah. Turz. Nak. Harf. San. ve Tic. Ltd. Şti., A. Menderes Cad. Süreyya Kobal Apt. No:1/2 Yakutiye/ERZURUM

BAŞVURU SAHİBİ: Has-Demir İnş. Taah. Elk. Taah. Turz. Nak. Harf. San. ve Tic. Ltd. Şti., A. Menderes Cad. Süreyya Kobal Apt. No:1/2 Yakutiye/ERZURUM TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Has-Demir İnş. Taah. Elk. Taah.

Detaylı

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN Sıra No 4 Adı-Soyadı (Ünvanı) Vergi Kimlik Nio/ T.C. Kimlik No 1 AHMET ÇELEN 2350557571 ATATÜRK MAH. YENİ SOK. NO:36 D:1 2 ANTER AĞRAK 8850423300 KAZIM DİRİK MAH. İSTİKLAL CAD. NO:106 D:14 3 ASMET ÇELİK

Detaylı

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM KAYIT DEFTERİ Kayıt ADI SOYADI KONUSU EKİ EDİLDİĞİ 2774 2773 2772 07.07.2015 Gazi Tunç Yeşil Pasaport Hk 07.07.2015 Murat Ekmekçi Hız Kesici 07.07.2015 Su/Yapı 14 lu Hakediş İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı : S.S.Denizli Otomobilciler ve Galericiler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri : 04.10.2011 c) Ticaret Sicili Tescil

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

İlgili Anabilim Dalı: İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

İlgili Anabilim Dalı: İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ Sorumlu Öğretim Elemanı : ÖĞR. GÖR. MEHMET BİRGEN Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... BEDİH BUT 00 MEHMET ŞİRİN KARASU 00 ÖZLEM KARA 00 KÜBRA ELİK 0 ÖZGE

Detaylı

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO 10. Hukuki Rapor 39. Dönem Yönetim Kurulumuz 38. Dönemden gelen ve 2004-2005-2006 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 40 davanın 19 unu sonuçlandırmıştır. Devam eden 21 davanın 5

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU İLE BÜTÇE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU İLE BÜTÇE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU İLE BÜTÇE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU TEKLİFİN ÖZÜ.: 19 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan Anadolu nun Renkleri ve Gençleri Şişli İle Buluşuyor projesi kapsamında,

Detaylı

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S .T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-232 Özü: Yurt dışı ziyareti K A R A R 11.08.2014 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul un 19/06/2014 tarih ve 5068-51 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/30621 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Altılar Gıda Turizm Nakliyat Akaryakıt Kuyumculuk

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

T.C. TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No : 40 Konusu : SÖZLEŞME Karar Tarihi : 03/06/2014 Saati : 11:40 Evrak No : 504 Dönemi : Haziran 2014 Geliş Tarihi : 30/05/2014 Toplantı No : 1 Dairesi : İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. Birleşim

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurulun; 24/05/2012 tarihli ve 3847-60 sayılı Kurul Kararı ile; Elmalık Köyü Ömerler Mevki D-100 Karayolu Üzeri (Parsel No. 372)/BOLU adresinde faaliyet göstermek

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

Alan İçi. No Ad Soyad Tercih Durumu YANKI YILMAZ 1 ASİL İBRAHİM ATEŞPARE 1 ASİL

Alan İçi. No Ad Soyad Tercih Durumu YANKI YILMAZ 1 ASİL İBRAHİM ATEŞPARE 1 ASİL T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA 2015 BAŞVURU DEĞERLENDİRME Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği 1. 1236 YANKI YILMAZ 1 ASİL 2. 1911 İBRAHİM ATEŞPARE 1 ASİL 3. 1898

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.03.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.03.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Osman Bektaş

Detaylı

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI (ARŞ. GÖR.) SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 16/01/2017 1 Semra KİYE 72,845 67,500 70,707 Sınava Girecek

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 13 13 - MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 13 13 - MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 13 13 MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 1 3159 4027 RAİF ERYAŞAR MÜESSESESİ TEOMAN ERYAŞAR VE ORTAĞI KOM.ŞTİ. 07.10.1969 Karadeniz V.D. 8390024154 2 3993 4727

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM ARAMA KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM ARAMA KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA PROGRAMI GÖREVLİ PERSONEL GÖREV TARİHİ GÖREV SAATİ GÖREVİNKONUSU SÜRE (DK) (Görev ) YERİ ABDULHAMİT BİLGİN 25.08.2014 09.00 DEHLİZ İÇERİSİNDE AHŞAP DESTEK SETİ KURMAK 15 BİRLİK EĞİTİM ALANI BÜNYAMİN OKUR KAZIM

Detaylı

(BURDUR TB) Bu listenin bir kopyasına http://www.tobb.org.tr/girisimcilik/sayfalar/kadin-genc-liste.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

(BURDUR TB) Bu listenin bir kopyasına http://www.tobb.org.tr/girisimcilik/sayfalar/kadin-genc-liste.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. ODA /BORSA ADI TİCARET BORSASI ODA/BORSA'NIN BULUNDUĞU İL BURDUR TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu na Üyelik Başvurusu Oda/Borsa Yönetim Kurulunuz Tarafından Kabul Edilmiş Kişiler Listesi Adı Soyadı Firma

Detaylı