tarih ve sayılı Resmi Gazete:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete:"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete: Lale Yapı Denetim Ltd. Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Manisa ili, Merkez ilçesi, Barbaros Mahallesi, 20M-1A pafta, 2346 ada, 3 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı; 4708 sayılı Kanunun 2. maddesinin (c) fıkralarında belirlenen görev ve sorumluluklara, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (h), (i) bentleri ve 9. maddesinin 3. fıkrasında hükümlerine göre denetlemediğinden Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1093 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Lale Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu şirket ortağı veya yetkilisi; İnşaat Mühendisi Ahmet DEDEOĞLU (Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62765), Mimar Ahmet GÜLEN ( Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17971, Oda Sicil No:28679) ve sorumlu denetim elemanları; İnşaat Mühendisi Hulusi Dündar YASA (Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19467, Oda Sicil No: 23871), İnşaat Mühendisi Nurettin YAZICIOĞLU (Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4414, Oda Sicil No: 11204), Mimar Ahmet GÜLEN (Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17971, Oda Sicil No: 28679) ve Makine Mühendisi Bülent ÇULLU (Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13412, Oda Sicil No:47903) nun denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 20 (yirmi) gün süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilerek sicillere işlenmesi, Bakanlık Makamının tarih ve 4022 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 4264/1/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli sayılı ve tarihli sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 860 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adapazarı Yapı Denetim Ltd. Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 860 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 4021 sayılı Olur u ile iptal edilmiştir. 4264/2/1-1 Ankara İli, Mamak İlçesi, Kazım Orbay Mahallesi, Ada, 5 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odası kayıtlı 120 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Analiz Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar İsmail DOĞAN (Denetçi No: 740, Oda Sicil No: 14580), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İhsan SAYINKAPLAN (Denetçi No: 3345, Oda Sicil No: 12787), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet SERİN (Denetçi No: 10018, Oda Sicil No: 11432) ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hüdaver AKGÜN (Denetçi No: 5375, Oda Sicil No: 25643) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (Üç) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4020 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 4264/3/1-1 Manisa İli, Köprübaşı İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 30 L - 2 D Pafta, 404 Ada, 1 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.

2 maddesinin (c), (f), (g) fıkralarında ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlı 1375 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Spil Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet KORKMAZ (Denetçi No: 16911, Oda Sicil No: 22383), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet Emin ŞEN (Denetçi No: 14604, Oda Sicil No: 24527), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Metin ÖNCÜL (Denetçi No: 16865, Oda Sicil No: 7535) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emin EROL (Oda Sicil No: 12417) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (Altı) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4019 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 4264/4/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 7121 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlı 1023 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Serhat Yapı Denetim Ltd. Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 1023 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 4023 sayılı Olur u ile iptal edilmiştir. 4264/5/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: 190 No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTM Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda, Ankara 8. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2008/1855-K.2012/142, E.2008/1857-K.2012/143, E.2008/1858- K.2012/144 ve E.2008/1859-K.2012/145 sayılı kararları ile dava konusu işlemlerin iptali ne hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile MTM Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici durdurma işlemleri ile ilanın 4 (dört) farklı inşaatı kapsaması nedeniyle anılan Kuruluşun 190 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi nin iptali işleminin kaldırılması, Ancak, 190 No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTM Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. hakkında, Mahkemenin İptal Kararına konu edilenlerin dışında, tarihli ve 460 sayılı Makam Olur u doğrultusunda tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile, tarihli ve 2437 sayılı Makam Olur u doğrultusunda tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile ve tarihli ve 4112 sayılı Makam Olur u doğrultusunda tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilen toplam 3 (üç) adet geçici durdurma cezası bulunduğundan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. paragrafındaki Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü gereğince 190 No lu Yapı Denetim İzin Belgesi nin iptal edilmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 3797 sayılı Olur ile uygun görülmüştür. 4195/1-1

3 tarih ve sayılı Resmi Gazete: Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) tarafından Ankara 16. İdare Mahkemesi nin 2011/2572 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada; tarihli ve E.2011/2572 sayılı karar ile davacının yürütmesinin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş ise de, davacının karara itirazı sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve YD. İtiraz No: 2012/1605 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi tarih ve 3693 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 4089/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Genel Müdürlük Makamının tarih ve 3129 sayılı Olur u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği gereği; Yenidoğan Elek. İnş. Tes. Taah. Yapı Malz. Kont. Lab. Müh. Mim. Tur. Oto. Araç Kiralama Gıda San. Tic. Ltd. Şti. nin 2.Küçük San. Sitesi 20. Ada 4.Blok No: 5 Akçin Mevkii AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) tarih ve 397 sayılı kararı ile verilen 307 nolu Laboratuar İzin Belgesi iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun tarih ve 420/4 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 3803/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi İbrahim Metin ŞIK (Denetçi No: 1844, Oda Sicil No: 4142) tarafından Ankara 14. İdare Mahkemesi nde Bakanlığımız aleyhine açılan ve bağlantı kararı üzerine Ankara 17. İdare Mahkemesi nde görülmeye devam olunan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/239 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarihi ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi İbrahim Metin ŞIK (Denetçi No: 1844, Oda Sicil No: 4142) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 3158 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 3849/1-1 Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslar doğrultusunda denetlemediğinden denetim faaliyetleri tarihli ve sayılı, tarihli ve sayılı ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile 3 (üç) defa geçici olarak durdurulan Ticaret Sicil Numarası ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 310 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin, aynı Kanunun "Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali" başlıklı 8. maddesinde yer alan "...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir." hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazete de ilan edilen "Yapı Denetimi Kuruluşlarının

4 Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ" in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 310 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptali ve bu kararının Resmi Gazete de ilan edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 3233 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3850/1/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, 19 Pafta, 3511 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 883 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Bilge Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Fahrettin KEKLİK (Denetçi No: 15265, Oda Sicil No: 1994), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Metin ÖKDEN (Denetçi No:15266, Oda Sicil No:33901), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Salih KÜRK (Denetçi No:12321, Oda Sicil No:13854), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Metin ERGEZEN (Denetçi No: 13657, Oda Sicil No:10651) ve Kontrol Elemanı Mimar Hilal BIYIK'ın (Oda Sicil No:40421) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3232 sayılı oluru ile uygun görülmüştür. 3850/2/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 14 pafta, 4523 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 860 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adapazarı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar İrfan GÜREL (Denetçi No: 15271, Oda Sicil No: 12708), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim UÇAR (Denetçi No:9237, Oda Sicil No: 10958), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Nur Muhammet KURT (Oda Sicil No:77869), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Recep AKAN (Oda Sicil No:79726) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Elif TANAK UZEL'in (T.C. NO: ) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3230 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3850/3/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 5 Pafta, 4841 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 860 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adapazarı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar İrfan GÜREL'in (Denetçi No: 15271, Meslek Odası Sicil No: 12708) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3231 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3850/4/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No: 124, 18 Pafta, 3918 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında

5 Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası kayıtlı 883 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Fahrettin KEKLİK (Denetçi No: 15265, Oda Sicil No: 1994), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Meryem Zafer ŞİŞMAN (Denetçi No: 12557, Oda Sicil No: 27929) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Turan YAZICI (T.C: ) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3234 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür. 3850/5/1-1 Edirne İli, Merkez İlçesi, Çokalca Mah. Kıyık Cad. imarın 444 ada 109 parsel üzerindeki, YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7121 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlı 1023 no Tu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Serhat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi İhsan YEŞİL (Denetçi No: 16634, Oda Sicil No: 29046), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Emine YAPALAK (Denetçi No: 16476, Oda Sicil No: 33116), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Abdurrahman YÖRDEM (Denetçi No: 16478, Oda Sicil No: 11718), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet TUNÇ (Denetçi No: 16475, Oda Sicil No: 22002), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Murat TOSUN (Denetçi No: 16477, Oda Sicil No: 47476), Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi İlker GÖKDEMİR (Oda Sicil No: 42884), Kontrol Elemanı Makine Mühendisi İsmail ÜNLÜ (Oda Sicil No: 40149) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Bahattin GÜLSEN (Oda Sicil No: 28746) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3(Üç) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3227 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür. 3850/6/1-1 Edirne İli, Merkez İlçesi, Çokalca Mahallesi, İbrahim Paşa Sokak, imarın 450 Ada, 31 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7121 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlı 1023 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Serhat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi İhsan YEŞİL (Denetçi No: 16634, Oda Sicil No: 29046), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Emine YAPALAK (Denetçi No: 16476, Oda Sicil No: 33116), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Abdurrahman YÖRDEM (Denetçi No: 16478, Oda Sicil No: 11718), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet TUNÇ (Denetçi No: 16475, Oda Sicil No: 22002), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Murat TOSUN (Denetçi No: 16477, Oda Sicil No: 47476), Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi İlker GÖKDEMİR (Oda Sicil No: 42884) ve Kontrol Elemanı Makine Mühendisi İsmail ÜNLÜ (Oda Sicil No: 40149) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (Üç) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3229 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür. 3850/7/1-1 Edirne İli, Merkez İlçesi, Çokalca Mah. Kıyık Cad. imarın 444 ada 109 parsel üzerindeki, YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7121

6 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlı 1023 no Tu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Serhat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi İhsan YEŞİL (Denetçi No: 16634, Oda Sicil No: 29046), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Emine YAPALAK (Denetçi No: 16476, Oda Sicil No: 33116), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Abdurrahman YÖRDEM (Denetçi No: 16478, Oda Sicil No: 11718), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet TUNÇ (Denetçi No: 16475, Oda Sicil No: 22002), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Murat TOSUN (Denetçi No: 16477, Oda Sicil No: 47476), Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi İlker GÖKDEMİR (Oda Sicil No: 42884), Kontrol Elemanı Makine Mühendisi İsmail ÜNLÜ (Oda Sicil No: 40149) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Bahattin GÜLSEN (Oda Sicil No: 28746) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3(Üç) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3228 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür. 3850/8/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, Karasu Cad., 30LIIA pafta, 5442 parselde, Sınırlı Sorumlu Ferkent Konut Yapı Kooperatifine ait söz konusu YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) ve (c) maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odası kayıtlı 276 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN'in (Denetçi No: 10462, Oda Sicil No:6956) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sibel ZOR'un (Denetçi No:15661, Oda Sicil No:21556) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3226 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür. 3850/9/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Sönmez AKGÜN (Denetçi No: 471, Oda Sicil No: 12862) tarafından Ankara 14. İdare Mahkemesi nin 2011/770 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada; adı geçen mahkemenin tarih ve E.2011/770-K.2012/385 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Sönmez AKGÜN (Denetçi No: 471, Oda Sicil No: 12862) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 3013 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 3646/ no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Genyap Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Ankara 6. İdare Mahkemesi nin 2011/2774 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, adı geçen Mahkeme nin tarihli ve E. 2011/2774 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Genyap Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 2924 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 3647/ tarih ve sayılı Resmi Gazete:

7 Erzurum İli, Palandöken İlçesi, 1755 Ada, 15 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15033/21006 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1358 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yakutiye Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kürşat GENÇ (Denetçi No:17740, Oda Sicil No:50085), kuruluş ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Atilla YILDIZ (Denetçi No:18350, Oda Sicil No:50140), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mehmet Hilmi İNCE (Denetçi No:5465, Oda Sicil No:2320), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ahmet KANDEMİR (Denetçi No:15056, Oda Sicil No:002686) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah YILMAZ ın (Oda Sicil No:84384) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 2 (iki) ay süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2747 sayılıoluru ile uygun görülmüştür. 3301/6/1-1 Erzurum İli, Palandöken İlçesi, 1755 Ada, 15 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15033/21006 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1358 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yakutiye Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kürşat GENÇ (Denetçi No:17740, Oda Sicil No:50085), kuruluş ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Atilla YILDIZ (Denetçi No:18350, Oda Sicil No:50140), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mehmet Hilmi İNCE (Denetçi No:5465, Oda Sicil No:2320), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ahmet KANDEMİR (Denetçi No:15056, Oda Sicil No:002686) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah YILMAZ ın (Oda Sicil No:84384) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (KırkBeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2748 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3301/5/1-1 Erzurum İli, Palandöken İlçesi, 72 Pafta, 6280 Ada, 1 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15047/21025 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1369 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dönmez Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali DÖNMEZ (Denetçi No:18723, Oda Sicil No:58431), kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Nejdet BOYLU (Denetçi No:18724, Oda Sicil No:22618), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mehmet Masum KIRMIZIGÜL (Denetçi No:18498, Oda Sicil No:20308), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan NUHOĞLU (Denetçi No:9732, Oda Sicil No:39199) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Gökhan GÜZEL in (Oda Sicil No:86325) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2749 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3301/4/1-1 Erzurum İli, Palandöken İlçesi, 72 Pafta, 6280 Ada, 1 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15047/21025 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1369 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dönmez Yapı Denetim

8 Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali DÖNMEZ (Denetçi No:18723, Oda Sicil No:58431), kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Nejdet BOYLU (Denetçi No:18724, Oda Sicil No:22618), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mehmet Masum KIRMIZIGÜL (Denetçi No:18498, Oda Sicil No:20308), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan NUHOĞLU (Denetçi No:9732, Oda Sicil No:39199) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Gökhan GÜZEL in (Oda Sicil No:86325) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2750 sayılıoluru ile uygun görülmüştür. 3301/3/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, 30L4C pafta, 5599 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nihat TOKSÖZ (Denetçi No:11030, Oda Sicil No:16519), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet Hayır ŞEHİT (Denetçi No:15076, Oda Sicil No:49987), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet YEŞİL (Denetçi No:6997, Oda Sicil No:17829), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mümtaz KURTULUŞ (Oda Sicil No:28507) ve Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Arslan DEMİR in (Oda Sicil No:62069) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2751 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3301/2/1-1 Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 15 pafta, 268 ada, 47 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15046/21024 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1393nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Es Doğu Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar AbdurrahimYANDIRMAZ (Denetçi No:19130, Oda Sicil No:23144), kuruluş ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi M. Zeki ARAS (Denetçi No:18818, Oda Sicil No:41916), kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kemal ÖZTÜRK (Denetçi No:18783, Oda Sicil No:13861), kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Necla YÜCEL (Denetçi No:18798, Oda Sicil No:16257), kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Ergun YAVUZ (Denetçi No:19123, Oda Sicil No:12113) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Dilara KARADAĞ ın (Oda Sicil No:86854) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 75 (YetmişBeş)gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2752 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3301/1/1-1 Gen Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU (Denetçi No: 9186, Oda Sicil No: 64624) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/39 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gen Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU (Denetçi No:9186, Oda Sicil No: 64624) hakkında tesis edilmiş olan geçici

9 durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 2671 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 3302/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 77 pafta, 5945 ada 1 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15039/21016 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1198 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erzurum Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali KADI (Denetçi No:18229, Oda Sicil No:28830), Kuruluş Ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim AKSOY (Denetçi No:17871, Oda Sicil No:11500), Kuruluş Ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Sedat LALOĞLU (Denetçi No:18230, Oda Sicil No:54664), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Vedat KÜÇÜK (Denetçi No:17872, Oda Sicil No:60266) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Meryem MİRZE nin (Oda Sicil No:85388) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 75 (YetmişBeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2592 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3270/1/1-1 Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 77 pafta, 5945 ada 1 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15039/21016 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1198 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erzurum Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali KADI (Denetçi No:18229, Oda Sicil No:28830), Kuruluş Ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim AKSOY (Denetçi No:17871, Oda Sicil No:11500), Kuruluş Ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Sedat LALOĞLU (Denetçi No:18230, Oda Sicil No:54664), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Vedat KÜÇÜK (Denetçi No:17872, Oda Sicil No:60266) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Meryem MİRZE nin (Oda Sicil No:85388) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 75 (YetmişBeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2593 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3270/2/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Erzurum İli, Palandöken İlçesi, 6540 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 999 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özkar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fatih ÖZTÜRK (Oda Sicil No:71353),Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emin ÖZGÜN (Oda Sicil No:72323), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Necat ÖZTÜRK (Denetçi No:16428, Oda Sicil No: 19359) ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Erhan YILMAZ ın(denetçi No:19283, Oda Sicil No:50331) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (KırkBeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren

10 başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2522 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 3200/1/1-1 Erzurum İli, Palandöken İlçesi, 6540 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 999 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Özkar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fatih ÖZTÜRK (Oda Sicil No:71353),Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emin ÖZGÜN (Oda Sicil No:72323), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Necat ÖZTÜRK (Denetçi No:16428, Oda Sicil No: 19359) ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Erhan YILMAZ ın (Denetçi No:19283, Oda Sicil No:50331) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (KırkBeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2528 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3200/2/1-1 Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslar doğrultusunda denetlemediğinden denetim faaliyetleri tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile 4 (dört) defa geçici olarak durdurulan Ticaret Sicil Numarası ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 276 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazete de ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 276 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptali ve bu kararının Resmi Gazete de ilan edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 2523 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3200/3/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, 30L2D pafta, 5404 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 276 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sibel ZOR (Denetçi No:15661, Oda Sicil No:21556), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail BATMACI (Denetçi No:4670, Oda Sicil No:9871) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Erol BAYIR ın (Oda Sicil No:56618) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2524 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3200/4/1-1 Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 7775 pafta, 22 ada, 3 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15020/20991 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1265 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Demiroğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı İnşaat Mühendisi Yavuz BAŞÇI (Oda

11 Sicil No:64515), Kuruluş Ortağı Makine Mühendisi Burak DEMİRCİOĞLU (Oda Sicil No:72276), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hikmet Metin ÖZGÜL (Denetçi No:11317,Oda Sicil No:4992), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Zafer KUSKUN (Denetçi No: 19036, Oda Sicil No:39188), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Köksal ŞERBETÇİOĞLU (Denetçi No: 18537, Oda Sicil No:16884) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Murat CAF ın(oda Sicil No:82921) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (KırkBeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2525 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3200/5/1-1 Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, 19K-1-c pafta, 545 ada, 144 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendi, 5. maddesinin 4. bendinin (e), (f), (k) ve (l) fıkraları ve aynı yönetmeliğin 6. maddesinin 3. ve 6. Bendlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1111 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Muratoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Muhammed MURATOĞLU (Oda Sicil No:82015), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Selcen KARAER (Denetçi No:16990, Oda Sicil No:33024), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Turan KILIÇ (Denetçi No:4709,Oda Sicil No:13551), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Alaaddin NAKİLCİOĞLU (Denetçi No:16633, Oda Sicil No:22421) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ahmet GÜLLÜ nün(oda Sicil No:81782) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2526 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3200/6/1-1 İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26L-ID pafta, 1022 ada, 4 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (f) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Merkez Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 580 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ElsaYapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet ULUSOY (Denetçi No:10157, Oda Sicil No: 4509), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mümin ÇAP (Denetçi No:3828, Oda Sicil No:21978), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kazım Salih KANIGÜR (Denetçi No:10741, Oda Sicil No:22247) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Güner ÇELİK in (Oda Sicil No:56485) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2527 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 3200/7/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 174 No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şantiye Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Ankara 13. İdare Mahkemesi nin 2012/61 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan

12 davada, adı geçen Mahkemenin tarihli ve E.2012/61 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Şantiye Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 2470 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 3033/1/1-1 Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Nuri AKSU (Denetçi No:10444, Oda Sicil No:5104) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/3942 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Nuri AKSU (Denetçi No:10444, Oda Sicil No:5104) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 2471 sayılı Olur ile durdurulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete: 3033/2/ sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. Maddesinin son fıkrasında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan 3630 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı 1314 dosya nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Muş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı İnşaat Mühendisi Tuncay DEMİREL in(oda Sicil No:56859) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2416 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 2919/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c),(d), (e) ve (f) bendlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 475 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail Hazım ŞATIR (Denetçi No:4035, Oda Sicil No:11573), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Abdullah ÖZAY (Denetçi No:9117, Oda Sicil No:20070), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Bircan CENGİZ (Denetçi No:10375, Oda Sicil No:11203), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Birol YILDIRIM (Denetçi No:10066, Oda Sicil No:6603), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ali KARALI (Denetçi No:13977, Oda Sicil No:33977), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Zeki KOYUNCU (Denetçi No:12569, Oda Sicil No:11550), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Gürsun ÖZEN (Denetçi No:7496, Oda Sicil No:5639), Proje ve

13 Uygulama Denetçisi Mimar Osman AKKOCAOĞLU (Denetçi No:3022, Oda Sicil No:12221), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Engin DEMİR (Denetçi No:6803, Oda Sicil No:22573), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Ahmet Günter ÇELEN (Denetçi No:14629, Oda Sicil No:11958), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet Ali ÇİMENOĞLU (Denetçi No:12633, Oda Sicil No:7664), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Suat YORGANCIOĞLU (Denetçi No:3481, Oda Sicil No:4013), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Sadullah Seçkin YILMAN (Oda Sicil No:65414), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Zeki DURMAZ (Oda Sicil No:44843), Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi Ahmet BAYDAR (Oda Sicil No:21942), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Devrim Rıfat KAYA (Oda Sicil No:64209) ve Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Vural MEŞE nin(oda Sicil No:56778), denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2282 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 2826/1/1-1 Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Selvilitepe Mahallesi, 19L-1C pafta, 1267 ada, 19 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),(f) ve (g) bendlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alanlı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları kuruluş ortağı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Fehmi Levent OLGUNER (Oda Sicil No:41233), kuruluş ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Namık İSTANBULLU (Denetçi No:10076, Oda Sicil No:28762), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Birgül GÜRSELLİLER (Denetçi No:19965, Oda Sicil No:36124), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Aytaç Savaş OVA (Denetçi No:16912, Oda Sicil No:23072), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Hasan ÖZTİN (Denetçi No:8767, Oda Sicil No:16955) ve Yardımcı Kontrol Elemanı Teknik Öğretmen Hakan AKSOY un(t.c. No: ) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2283 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 2826/2/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Gen Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi CezmiŞAHİN (Denetçi No:9200) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/46 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması nahükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gen Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Cezmi ŞAHİN (Denetçi No:9200) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 2100 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 2583/1/1-1 Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İbrahim Zafer YAZGIÇ (Oda Sicil No:46957) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2011/3405 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Standart Yapı Denetim Hiz.Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İbrahim Zafer YAZGIÇ (Oda Sicil No:46957) hakkında tesis

14 edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 2082 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 2583/2/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 14 pafta, 3811 parsel üzerindeki YİBF noluinşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 no luyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ayhan UÇAR (Oda Sicil No:60954), Kuruluş Müdürü Makine Teknikeri Özlem OCAK (T.C. No: ), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nihat TOKSÖZ (Denetçi No:11030, Oda Sicil No:16519), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet HayırŞEHİT (Denetçi No:15076, Oda Sicil No:49987), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mehmet Emin OKUR (Oda Sicil No:76672), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Zeynep GÜZELALP (Oda Sicil No:70610) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Selvihan SONEL in (T.C.: ) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2106 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 2496/1/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi 5474 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 276 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Bilal YENİ (Denetçi No:882, Oda Sicil No:30627), Kuruluş Ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fatih ŞİMŞEK (Oda Sicil No:56982) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN in(denetçi No:10462, Oda Sicil No: 6956) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2107 sayılıolur u ile uygun görülmüştür. 2496/2/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi 15 pafta, 5367 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 276 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN (Denetçi No: 10462, Oda Sicil No: 6956), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Bilal YENİ (Denetçi No: 882, Oda Sicil No: 30627) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Erol BAYIR ın(oda Sicil No: 56618) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2108 sayılıolur u ile uygun görülmüştür. 2496/3/1-1

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete:

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 3572 Ada, 4 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine 269418 YİBF numarası ile kayıtlı Talat BAYRAKÇI ya ait

Detaylı

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete:

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete: 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete: İstanbulİli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok

Detaylı

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete:

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: 24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. nin

Detaylı

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete 19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki 692067 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 46090 Ticaret Sicil No

Detaylı

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete 26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 4 pafta, 2395 parsel üzerindeki 208801 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 56 pafta, 204 ada, 218 parsel üzerindeki

Detaylı

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli 26609 sayılı

Detaylı

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete 02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C-20B-1D,4A pafta, 197 parsel üzerindeki 749480 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Arşipel Yapı Denetim A.Ş.

Detaylı

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete 27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 06.12.2007 tarih ve 2453 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği,

Detaylı

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 14/12/2005 tarih ve 3616 sayılı Olur u ile; Kocaeli İli, Çayırova Belediyesi, 19d1c pafta, 1668 ada, 9 No lu parsel üzerindeki inşaatın

Detaylı

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete Yapı denetim sorumluluğu altında bulunan İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 174 pafta, 2813 ada, 353 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı

Detaylı

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 11/11/2004 tarih ve 2691 sayılı oluru ile 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile denetçi

Detaylı

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete:

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete: 17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, Karadeniz Mahallesi, 3/15-7 pafta, 899 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 128588 YĠBF nolu yapıyı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete:

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: ġarel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, MerkezĠlçesi, 120 ada, 6 nolu parsel üzerindeki inģaatta ruhsat ve eki projesine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Nisan 2014 69471265-305-2530

Detaylı

bölüm 13 hukuk birimi çalışmaları

bölüm 13 hukuk birimi çalışmaları bölüm 13 hukuk birimi çalışmaları BÖLÜM 13. HUKUK BİRİMİ ÇALIŞMALARI 14.1 Odamızca Açılan ve Önceki Dönemlerden Devam Etmekte Olan Davalar 1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan ve 14.4.2008 tarihli,

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 27 Ekim - 18 Kasım 2009 Yayımlandığı Tarih 19 Kasım 2009 Sayı 428 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÖDENMİŞ SERMAYEMİZİN 300.000.000.- YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASINDAN

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.07.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.07.2015

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29 Haziran 2001 Resmi Gazete : 13 Temmuz 2001/24461 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 260 Karar Tarihi : 02/10/2014 T.C. ÖZÜ: İlimiz Babaoğlu köyü sınırları içerisinde Çorum-Alaca kenarında bulunan stabilize malzemeden 1.500,000 m 3 malzemenin muhammen bedel tespit raporuna göre

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 08 25 Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede

Detaylı

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Kazım Karabekir Cad. Murat Çarşısı No: 41/1 İskitler - Ankara Tel : 0312 384 26 27 Fax : 0312 384 17 07 info@umitofset.com.tr www.umitofset.com.tr

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL

4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL 4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL 128 ANKARA ŞUBE Ankara Şube Üyesi Selim YÜCEL tarafından meslektaşlarımızın en çok istihdam edildiği sektörlerden biri olan çimento alanında TS EN 206-1 Kapsamında Beton, Üretimi

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

10. Hukuk Çalışmaları. 1. Gökkafes İnşaatına İlişkin Yapı Ruhsatının İptali Davası

10. Hukuk Çalışmaları. 1. Gökkafes İnşaatına İlişkin Yapı Ruhsatının İptali Davası 10. Hukuk Çalışmaları 1. Gökkafes İnşaatına İlişkin Yapı Ruhsatının İptali Davası Mahkemesi: İstanbul 2. İdare Mahkemesi Dosya no: 1999/1054 E. 2009/1357 yeni E. 2010/2191 K. Taraf: Şişli Belediye Başkanlığı

Detaylı