Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 E E 1. Rsiml ilgili konuþalým. Çocuðun kucaðýnda $bbk# olduðunu hissttirlim. Yanýtý aldýktan sonra þifrli tikti bularak yapýþtýrmalarýný v üzrini kazýmalarýný saðlayalým.. Bbði uyutmak için çýkarýlan $# ssini hissttirlim. Þifrli tikti bularak yapýþtýrmalarýný v üzrini kazýmalarýný saðlayalým.

2 Ýçind $# ssi gçn görsllri iþartlylim. 3

3 L L + E E E E l - E + E 1 1 L + + l 1. Yap-bozdaki $#lri bulalým, boyayalým.. Noktalarýn üzrindn gçrk $#lri tamamlayalým. 4

4 1 E 1. Elmalarý $E #, $# ssi il dolduralým.. Çrçvmiz adýnda $# ssi gçn rsimlr yapalým. 5

5 1 E E E E 1. Yaðmur damlalarýný büyük v küçük $#lrl dolduralým.. $#, $E# yazalým. 6

6 1 1. Oyuncak raflarýndan $1# oyuncak iþartlylim.. Boþ rafa 1 oyuncak çizlim r tan hayvan kslim, dftrimiz yapýþtýralým. Altlarýna $1# yazalým. 7

7 11 $1# yazalým. 8

8 l l LL 1. $Bir limd bir þkr, bir limd bir þkr, hangi l snin Söyl bana þkr þkr# tkrlmsi söylnrk, rsim üzrind konuþmalarýný saðlayalým.. $El # klimsi hissttirildiktn sonra þifrli tikti bularak yapýþtýrmalarýný v üzrini kazýmalarýný saðlayalým. 9

9 1 l 1. Rsiml ilgili konuþalým. Hlikoptrdn kopan ssin $l # ssi olduðunu hissttirlim. Þifrli tikti bularak yapýþtýrmalarýný v üzrini kazýmalarýný saðlayalým.. $l # yazalým. 10

10 1 1. Ýçind $l # ssi gçn görsllri iþartlylim.. Çrçvmiz adýnda $L# ssi gçn rsimlr yapalým. 11

11 1-1 l l + l L - L l L L L + l E l L L l 1 E l L 1. Yap-bozdaki $L#lri bulalým, boyayalým.. $l #, $L# yazalým. 1

12 1 L l l l L l 3 1. Balonlara uygun $l #lr yazalým. Boþ balonlarýn altýna çocuk çizlim.. Ann hayvanlarýn kaçar yavrusu var Sayalým. Klbðin yavrusunu çizlim. 3. $# yazalým. 13

13 1 l l El 1 l l 3 l L l 1. Rsiml ilgili konuþalým. Yavrunun ydiði ymin üzrind $l # hcsi olduðunu hissttirlim. Þifrli tikti bularak yapýþtýrmalarýný v üzrini kazýmalarýný saðlayalým.. $El # yazalým. 3. Hangi kutuda $l # yazýyor Okuyalým, iþartlylim. 14

14 1 l 1 l. l. 1 l. El l., ll., 1. Yavru köpklrin tuttuðu balýkta n yazýyor Okuyalým. Þifrli tikti bularak yapýþtýrmalarýný v üzrini kazýmalarýný saðlayalým.. Cümllri okuyalým, yazalým. 15

15 1 l ll 1 ll.. ll., ll. ll..,.. Ell ll.. 1. Klimlri yazalým.. Cümllri okuyalým, yazalým. 16

16 1. El kuklasýný kslim, kartona yapýþtýralým.. Kuklamýzdaki hayvanlarý konuþturarak bir öykü oluþturalým. 3. Öykümüzd $ll# klimsinin gçmsin dikkat dlim. 17

17 18

18 a a AA 1 1. Rsiml ilgili konuþalým. Þaþýran çocuðun $aaa# ssini çýkarttýðýný hissttirlim. Þifrli tikti bularak yapýþtýrmalarýný v üzrini kazýmalarýný saðlayalým. Rsmi boyayalým.. Þaþýran çocuðu bulalým, iþartlylim. Ýlgili konuþma balonuna $Aaa# yazdýralým. 19

19 1 1. Ýçind $A# ssi gçn görsllri boyayalým.. $A# yazalým. 3. Sayfa 1 dki tkinlik için Atatürk l ilgili rsim gtirlim. Çrçvyi süslmk için yapýþtýrýcý, sim v boncuk gtirlim. 0

20 1 1. $Türkiy Cumhuriyti nin kurucusu kimdir# sorusuna $Ata# yanýtý vrildiktn sonra, gtiriln rsimlri çrçvmiz yapýþtýralým.. Çrçvnin knarlarýný sim v boncuklarla süslylim. 3. $A #larý yazalým. 1

21 1 l 1 a a a l a A l 1 a A a 1 l a a a A a a a A 1. Yap-bozdaki $a#larý boyayalým.. Týrtýlýn vin gitmsi için $a#larý doðru yrlrin yazalým.

22 1 al a l 1 al. al. al. El al. El al Rsim üzrind konuþalým. Yanan mumlarýn birlþrk $al # hcsini oluþturduðunu hissttirlim. Þifrli tikti bularak yapýþtýrmalarýný v üzrini kazýmalarýný saðlayalým. Konuþma balonlarýna$al # yazalým.. Cümllri okuyalým, yazalým. 3

23 Rsmimizi örnð bakarak boyayalým. Anlatalým. 4

24 1 Ela la ala 1 a la E la Ela Lal lal l 1 l La l Lal Lal l La Ela la E lal la l la la 1. Klimlri okuyalým, yazalým.. Klimlrd ksik býrakýlan hclri tamamlayalým. 5

25 Ela Ela 1 Ela Ela Ela 1 Ela al. al. al. al. al. Lal Lal 1 Lal Lal Lal 1 Lal 1 al. al. al. al. al. Cümllri okuyalým, yazalým. 6

26 Ela al Lal al Ela al. Ela al Lal al Ela al Lal al 1. Evlrd karýþýk olarak vriln klimlri okuyalým.. Vriln klimlrl cüml yapalým, yazalým. 7

27 Ela, lal al., lal al. Ela, lal Ela, Lal l l., Lal l Ela, Lal l. Ela al. Lal al. la al. La al. E al. l al. la. La Lal, lal al. l, l al. Cümllri okuyalým. Klimlrin v hclrin ayýralým. 8

28 t t T T 1. Rsiml ilgili konuþalým. Pamuk Prnss v Prnsin nyin üzrind oturduðunu soralým. $at# yanýtýný aldýktan sonra þifrli tikti bularak yapýþtýrmalarýný v üzrini kazýmalarýný saðlayalým.. Cüclrin lindki tablada $at # yazdýðýný hissttirlim. Cvabý aldýktan sonra þifrli tikti bularak yapýþtýrmalarýný v üzrini kazýmalarýný saðlayalým. 9

29 1 1. Ýçind $t # ssi gçn görsllri boyayalým.. Noktalý $t # ssi üzrindn gçlim. 30

30 1 t T t T Büyük v küçük $t #lri yazalým. 31

31 1 t t Ela t. Lal t. Ela, Lal Ela, Lal t. t.,, 1. Yavru filin öðrtmnin vrdiði yanýtýn $t # olduðunu hissttirlim. Þifrli tikti bularak yapýþtýrmalarýný v üzrini kazýmalarýný saðlayalým.. Cümllri okuyalým, yazalým. 3

32 1 a t Ela at al. Lal at al. Ela, Lal Ela Lal at at. at. at. 1. Yavru filin öðrtmnin vrdiði yanýtýn $at # olduðunu hissttirlim. Þifrli tikti bularak yapýþtýrmalarýný v üzrini kazýmalarýný saðlayalým.. Cümllri okuyalým, yazalým. 33,

33 1 T a T Ta t Ata tl atla. Lal tl atla. Ata, Lal tl atlat. Ata, Lal ll tl atlat. 1. Yavru filin vrdiði cvaplarý hissttirlim. Cvabý aldýktan sonra þifrli tikti bularak yapýþtýrmalarýný v üzrini kazýmalarýný saðlayalým.. Cümllri okuyalým, yazalým. 34

34 1 Aa! Talat Talat Talat tat. tat. Ata il tat. Talat tat. tat. 1. Kapýdan kim çýkýyor Aslan n diyor Söylylim.. Cümllri okuyalým, yazalým. 35

35 1 at lt at la a lt tl A ta t la 1. Görsllrdn yararlanarak bulmacayý çözlim.. Rsimlrin altýna isimlrini yazalým. 36

36 1 Talat tl Ela atla Lal Ata Talat tl atla. Ela Talat t Ela tat Lal Ata Talat t tat. Talat lal Ela at Lal Ata Talat lal at. Anahtar klimlrdn yararlanarak cümllr yazalým. 37

37 Ýki rsim arasýndaki farklarý bulup iþartlylim.. Ýkinci rsimdki ksiklri yazalým. 38

38 1 tla t la tla atlt - ll - Talat tat - Lal - t Ata - atlat - tl Ata - Talat - at 1. Rsimlr bakýp isimlrini yazalým.. Karýþýk vriln klimlrl cüml yapalým. 39

39 Rsim üzrind konuþalým. Hdiy paktini bularak þifrli tikti yapýþtýrmalarýný v üzrini kazýmalarýný saðlayalým. 40

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik....................................................13 Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi................................17

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Noktalama Ýþaretleri- Yazým Kurallarý...117

ÝÇÝNDEKÝLER. Noktalama Ýþaretleri- Yazým Kurallarý...117 ÝÇÝNDEKÝLER HAYAT B ÝLGÝSÝ 1. TEMA: OKUL HEYECANIM Okula Hazýrlýk- Belirli Günler...7 Kiþisel Bakým- Sýnýfýmýz- Okul Kurallarýmýz...9 Sýnýfta Demokrasi-Kulüplerimiz...11 Bayraðýmýz ve Ýstiklâl Marþý mýz...13

Detaylı

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Emk Taşınmaz Dğrlm v Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Kamuoyuna, Ektki rapor Bankacılık Düznlm v Dntlm Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih v 26333 sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Bankalara Dğrlm Hizmti

Detaylı

ee eeee eeeee eeeeeee eeeeeeeeeee eeee eeeee eeeeee eeeeee eeeeeeee

ee eeee eeeee eeeeeee eeeeeeeeeee eeee eeeee eeeeee eeeeee eeeeeeee e Sesini Öğrenelim e E Adlarını söyle, adında e sesi olan varlıkları işaretle. deve Kalın uçlu boya kaleminle ok yönünde yaz. HARFİ SUNAN BİR KAHRAMAN ilk harfi e olan ee eeee eeeee eeeeeee eeeeeeeeeee

Detaylı

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim.

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim. Dğrli Bayrampaşalılar, Atila AYDINER İçind bulunduğumuz v Bilgi Çağı olarak tanımlanan bu dönmd, büyük dvltlrin v büyük özl sktör yapılanmalarının n önmli gidr kalmini bilgi v tknoloji harcamaları oluşturuyor.

Detaylı

KAÇ AVCI KAÇ ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KAÇ AVCI KAÇ ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KAÇ AVCI KAÇ ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT KAÇ AVCI KAÇ AVCI TEMUR AV PEÞÝNDE Avcý Temur bugün erkenden kalkmýþtý. Güneþ bile doðmamýþtý o ayaklandýðýnda daha. Kasabayý çevreleyen daðlarýn zirveleri yeni yeni

Detaylı

ş ç ö ç ç ş ş ö ş ş ç ö ö ş ç ç ş ö ö ö ş ş ş ş ş ş ş ö ö ç ç ç ş ş ö ş ö ö ş ö ö ö ş ö ş Ö Ü Ç ö ö Ğ ş ş ö Ö ö ç Ğ ş ş ö Ö ş ş şş ö ş ç ç ö ö ç ş ç ç ç Ö ç ç Ö ç ç ş ş Ö ç ö ş Ö ş ç ç ö ş ö ö ş ö ç ç

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2013 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI..................................... : 5008 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ..............................................

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar. Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar 6.-7.-8. Sýnýf Türkçe

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI ~ Türevin Tanýmý ~ Saðdan ve Soldan Türev ~ Türevin Süreklilikle Ýliþkisi ~ Türev Alma Kurallarý ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Türevi ~ Alýþtýrmalar ~ Test ~ Türevde Zincir

Detaylı

BAYRAMLAR. CTP nin Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu bayram sonrasý ilk meclis toplantýsýnda gazetemiz Afrika ya kürsüden hakaret ve iftira yaðdýrdý...

BAYRAMLAR. CTP nin Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu bayram sonrasý ilk meclis toplantýsýnda gazetemiz Afrika ya kürsüden hakaret ve iftira yaðdýrdý... 20 yýllýk baþkanlýðýný yaptýðýn partiden seni ihraç ettikten sonra çok þey deðiþti memlekette Hoca... Eskiden Emekçi Halkýn Partisi derlerdi ona... Þimdi çirkin ördek yavrusu diyorlar!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda KKTC'de vatandaþ yapýlan 150 kadar TC'li asker veya üst düzey görevli halen Ergenekon davasýnda yargýlanýyormuþ. Öyleyse nasýl olur da Ergenekon'un burada hiçbir izine rastlanmadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

5...Yapboz Yapal m! 6...Elman n Yolculu u

5...Yapboz Yapal m! 6...Elman n Yolculu u 2...Bedenimi Tan yorum... 5...Yapboz Yapal m! 6...Elman n Yolculu u 8...Kemikler Ne fle Yarar? 9...Baflka Nelerin skeleti Var? 1 0...Büyümek Nas l Bir fiey? 12...Bedenime yi Bak yorum 14...Ben ve Arkadafllar

Detaylı

aktüel NEÜ Avrupa Komisyonundan üniversitemize AKTS ETİKETİ Ödülü verildi Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç'tan Nevşehir basın mensuplarına teşekkür

aktüel NEÜ Avrupa Komisyonundan üniversitemize AKTS ETİKETİ Ödülü verildi Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç'tan Nevşehir basın mensuplarına teşekkür Kitapsvrlrin ilgisini çkbilck kitap önrilri Satranç oyununa bu kz farklı bir açıdan bakalım... SAYFA 3'TE SAYFA 7'DE SAYFA 8'DE Erasmus Dğişim Programı il Polonya da ğitim görn öğrncimizdn mktup var aktül

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

Ahmet Turan Alkan BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ

Ahmet Turan Alkan BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ Ahmet Turan Alkan BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ ÝÇÝNDEKÝLER Açýþ Konuþmasý........................................11 Aklýndan Bile Geçirme!.................................15 Amerikan Güzelii.......................................18

Detaylı

Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize "Herkes evine bir köpek alsýn" dememiþ miydi?

Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize Herkes evine bir köpek alsýn dememiþ miydi? Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize "Herkes evine bir köpek alsýn" dememiþ miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran 22 Perþembe YIL:

Detaylı

D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T :

D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Þubat ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilir. Hiçbir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiçbir ortamda

Detaylı

Hobi Yayınevi ŞEKĐLLĐ BOYAMA. Kitabın Amacı:

Hobi Yayınevi ŞEKĐLLĐ BOYAMA. Kitabın Amacı: ŞEKĐLLĐ BOYAMA Çocukların el becerisini ve hayal dünyasını geliştirmek. Renkleri tanımasını ve kullanmasını öğretmek, şekilli kesimleri ile çocuğa kitabı sevdirmek. 10 kitaplık seri 20 X 27 ebatlarında

Detaylı