Sıcaklık Stresi Altındaki Süt Sığırlarının Serinletilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sıcaklık Stresi Altındaki Süt Sığırlarının Serinletilmesi"

Transkript

1 Sıcaklık Stresi Altındaki Süt Sığırlarının Serinletilmesi Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Adana Özet Sıcaklık stresi sığır yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Daha önceki yıllarda, sıcaklık stresinin neden olduğu ekonomik kayıplar ile serinletme sistemleri yatırım maliyetleri konusunda pek çok çalışma yapılmıştır. Sıcaklık stresi süt verim kayıplarından ziyade mastitis riskinin artışı döl tutmama problem ve ölümlere neden olması gibi kayıplarla da etkisini göstermektedir. Hayvansal üretimdeki performans kayıplarına ek olarak artan değişken veteriner masrafları, tedavi giderleri, çiftleştirme masrafları, süt kalite kaybı gibi kayıplar ve işgücü gereksinmesi artışı gibi yollardan da etkisini göstermektedir. Sıcaklık stres etkisini gidermek için pek çok çalışma vardır. Temel olarak gölgelik, havalandırma ve yeterli su temini gerekir. Ahırlarda havalandırma doğal (ahırın yapısı, pencere) ve mekanik havalandırma (fanlar) olmak üzere iki şekilde sağlanabilir. Özellikle duş ve fan sağlanan serinletme sistemlerinde, hatalı kurulum yanlış sonuçlara ve olumsuz etkilere neden olabildiği için sistemin uygun şekilde ve kapasitede kurulumu doğru sonuç için çok önemlidir. Bu çalışma, sıcaklık stresine karşı kurulacak duş ve fan sağlanan serinletme sistemlerini kullanmayı planlayan yetiştiricilere sistemin kurulum esasları konusunda bilgi derlemek amacıyla hazırlanmıştır. Anahtar kelimeler: Süt ineği, serinletme, fan kullanımı, sıcaklık stresi Abstract Heat stress causes significant production and economic losses on intensive dairy farms. Previously reported studies have focused on the costs of milk production losses and cooling system investments. Heat stress results in production losses other than milk production, including increased risk of mastitis, decreased conception rate, and increased death loss. In addition to these animal performance losses, variable costs of veterinarian costs, mastitis treatment, breeding costs, lower milk quality premiums, and labour can also be affected. There are a number of attempts can be done to prevent or alleviate heat stress. Major management options are providing shade, improved ventilation and a sufficient quantity of water. Ventilation can be provided for air movement by fans and windows. Especially evaporative cooling systems should be installing correctly using their installation direction to get accurate results. Sometimes adverse effect can be seen because of design or timing errors of the systems. This study is prepared for farmer to alleviate heat stress using evaporative cooling system. Key word(s): Dairy cow, cooling systems, fan using, heat stress

2 Giriş McDowell ( 1 ), süt sığırlarında optimum çevre koşullarını, sıcaklığı C, oransal nemi % 60-70, rüzgar hızını 5-8 km/saat ve orta derecede bir solar radyasyon olarak tanımlamaktadır. İdeal çevrenin dışına çıkıldığında laktasyondaki süt sığırları, belirli sınırlar dahilinde olmak koşuluyla, değişen çevre koşullarına dayanabilmektedirler. Ancak, iklimsel elementlerin daha ekstrem sınırlara doğru kayması durumunda, sığırlar üzerinde giderek artan bir stres oluşmaktadır. Şekil 1.Sığır için rahat bölge Olumsuz koşullardan etkilenmede, hayvanın ırkı, yaşı, kondisyonu ve verim düzeyigibi faktörler önemli rol oynarken, bireysel farklılıklar da söz konusudur. Stres koşullarında, süt sığırından beklenen performans düşmekte ve bunun sonucu olarak, işin ekonomisi etkilenmektedir ( 2 ). Tropik ve subtropik iklimlerde yaşayan çiftlik hayvanlarında, sıcaklık stresinin performansı olumsuz yönde etkilediği konusunda birçok araştırma sonucu mevcuttur ( 3,4, 5, 6 ). Harris ( 7 ), süt sığırlarında sıcaklık stresi nedeniyle süt veriminde meydana gelen düşüşün, günlük ortalama çevre sıcaklığının 24 C ye vardığında başladığını bildirmektedir. Bu konuda Chase ve ark., ( 4 ), 38 C sıcaklık ve % 20 oransal nem durumunda, sığırlarda sıcaklık stresine karşı önlem alınmaya başlanmasını ve serinletme çalışmalarının yapılması gerektiğini bildirmektedir. Chase ve ark. ( 4 ), çevre sıcaklığının C 'yi aştığında, yem tüketiminin azalmaya başladığı ve 29 C 'yi geçen sıcaklıklarda ise süt veriminde ani düşüşün görüldüğü de bildirmektedirler. Keown ve Grant ( 8 ), C nin üzerindeki sıcaklıklarda, ineklerin yem tüketimlerinin azaldığını ve dolayısıyla süt veriminde düşüşün meydana

3 geldiğini ve hava sıcaklığının 32 C nin üzerine çıktığında, süt veriminde % 3-20 arasında azalma olduğunu bildirmektedirler. Çizelge 1.Farklı Çevre Koşullarında Siyah Alaca İneklerde Bazı Performans Değerleri ( 9 ) Sıcaklık ve nem 18 ºC-%60 28 ºC-%40 28 ºC-%80 Canlı ağırlık (kg) (94)*588.2 (94) Kurumadde alımı kg/gün (87) (68) Süt verimi kg/gün (86) 19.0(72) %4 yağa göre düzeltilmiş günlük ortalam süt verimi (87) 17.28(67) Süt yağı (%) (99) 3.38 (89) Protein (%) (101) 2.77(87) Yağ hariç kurumadde (100) 8.26(95) Vücut sıcaklığı ºC (103) 39.76(103) Solunum sayısı (adet/dak) (632) 60.70(220) Isı üretimi (Mcal/gün) (93) 21.29(80) Evaporatif ısı kaybı (Mcal/gün) (156)11.33(144) Yatma süresi (dakika/gün) (89) 622(79) * parantez içindeki sayılar 18 ºC %50 neme göre düzenlenmiştir Harris ( 7 ), Florida eyaletinde, yalnızca gölgelik kullanımının, üst üste 2 yılda süt veriminin % 10 artış sağladığını bildirmektedir. Johnson ve Vanjonak ( 10 ) günde kg süt veren ineklerde duş ve fan temin edilen grupta günde kg daha yüksek süt verimi saptandığını bildirmektedir. Armstrong ( 11 ), süt sığırlarında sıcaklık stresi nedeniyle, süt verimi ve üreme etkenliğinde meydana gelen düşüşlere karşı gölgelik, havalandırma, su püskürtme ve fan yoluyla bir serinletme programı uygulanabileceğini bildirmektedir. Brown ve ark. ( 12 ), üç yıl art arda yaz mevsiminde, fiziksel çevrede oluşan olumsuz koşullar için, evaporatif serinletme uygulayarak yaptıkları denemelerde, yalnızca bir yıl için serinletme yönteminin vücut sıcaklığına etkisini önemli bulmuşlardır. Ülkemizde de bu konuda araştırmalar yapılmıştır. Nitekim, Güneyli ve Özkütük ( 13 ), duş uygulamasının süt verimini % 12.6 oranında artırdığı veya % 12.6 düşmeyi önlediğini bildirmektedirler. Yine aynı araştırıcılar, yaptıkları diğer bir çalışmada ( 14 ), yaz aylarında duş uygulamasının ineklerin süt verimini % 17 oranında iyileştirdiğini bildirilmektedirler. Şekil 2.Serbest duraklı ahırlarda duş ve fan temini

4 Öngel ( 15 ) Ç.Ü.Z.F Süt Sığırcılığı Araştırma ve Uygulama ünitesinde Siyah Alaca süt sığırlarının süt verimi ve duşa girme davranışları konusunda bir çalışma yürütmüş ve duş uygulamasının o yıl oluşan hava koşulları ve işletmenin yapısı nedeniyle, duşun süt verimi üzerinde olumlu etkisi olmadığını bildirmiştir. Özkütük ve Göncü ( 16 ) tarafından yapılan bir çalışmada ineklerin %88.46'nın günde en az 1 en çok 11 kez olmak üzere ortalama 3.28±0.23 kez duşa gitmeyi tercih ettikleri ve ortalama 9.60 ±0.34 dakika duşta kaldıklarını bildirmektedirler. Göncü Karakök ve ark. ( 17 ), Siyah Alaca ineklerde fan uygulaması ile embriyo aktarım sonrası gebelik oranını iyileştirme yollarını konulu çalışmalarında yaz aylarında sadece fan temini ile %30 canlı doğan buzağı elde edildiğini bildirmektedirler. Göncü Karakök ve Gökçe ( 18 ) sağım öncesi bekleme yerinde sadece fan bulundurulan çalışmalarında grupların süt verim miktarları arasında fark tespit edilmediği ancak fan ve duş sisteminin mutlaka bir arada ve belirli bir düzen içerisinde çalışma gerekliliğini vurgulamaktadırlar. Üç eş ve Göncü Karakök ( 19 ), Ç.Ü.Z.F Süt Sığırcılığı Ünitesinde 1970 yılından beri tutulmakta olan kayıtları inceledikleri çalışmalarında yaz aylarında düşen süt verimi ile aşım performansı verilerinde sıcaklık stresi etkisini ortaya koymuşladır. Daha önce aynı işletmede koşullarında yürütülen serinletme çalışmalarında duş sağlanarak sıcaklık stresi ile mücadele edilemeye çalışılmıştır. Ancak, sağlanan duş ile ortamdaki nem oranı artma özelliğinde olup yüksek nem oranı, artan stres koşullarını oluşturduğu bazı çalışmalarda öne sürülmektedir ( 20 ). Buna karşın duş ve fan uygulaması ile rektal sıcaklığın önemli düzeyde düşürüldüğünü bildiren çalışmalarda söz konusudur ( 21,22,23 ). İşletmedeki İneklerde Sıcaklık Stres Kontrolü İşletmedeki hayvanların streste olup olmadığı basit bir test ile kolaylıkla anlaşılabilir. Sürü içinden 10 inek alınarak rektal sıcaklıkları kontrol edilir ve 10 inekten 7 sinde rektal sıcaklık 39.4 C nin üzerinde ise inekler muhtemelen streste demektir. Bu değerler çevre sıcaklığının artışı, havanın daha çok ısı yüklendiği öğleden sonraki saatlerde daha da yüksek olacaktır. İneklerde belirlenen rektal sıcaklık 40 C ı geçiyorsa inekler şiddetli streste demektir. Solunum sayısındaki artış bunu en iyi göstergesidir. Ancak burada daha bilgili gözlere ihtiyaç vardır. Bu konuda bilgili olan bir kişi işletmedeki 10 ineğin dakikadaki solunum sayısını tespit ederse dakikada 80 kez soluyorsa muhtemel stres olup bu değer 100 ü aşarsa şiddetli stres söz konusu olup mutlaka önlem alınmalıdır. Sıcaklık stresine karşı serinletme sistemleri En ekonomik yağmurlama ve havalandırma sisteminin Mini- yağmurlayıcı ve Fan Kurutma uygulaması olduğu bildirilmektedir ( 24 ). Yağmurlayıcıların çok ufak çaplı damlalar oluşturması durumunda buna sisleme veya spreyleme adı verilir. Bu tip soğutma işleminin amacı ortamı soğutmak olup sadece oransal nemin düşük olduğu bölgelerde yararlıdır. Yağmurlama ve fanlı kurutma uygulamasında yağmurlama ile hayvan vücudu, (deri ve kıl örtüsü) ıslanır. Fan ile sağlanan hava akımında ise deri ve kıl örtüsü üzerindeki su buharlaşmak için bu ortamlardan ısı çeker. Bu soğutma şekline Evaporatif Soğutma adı verilir. Oransal nemin düşük veya çok düşük olduğu yerlerde yüksek hava akımına gereksinme fazla değildir. Oransal nemin yüksek olduğu bölgelerde ise buharlaşmayı hızlandırmak için güçlü hava akımı sağlanması gereklidir. Bu işlem fanlarla yapılır. Hava sıcaklığının 24 0 C yi geçmesi durumunda inek üzerine olan hava akımının,12-18 km/dk olması istenir. Yapılan araştırmalar sonucu günde inek başına litre olan su miktarı bugün en

5 düşük olarak inek başına günde litreye inmiştir. Bu miktar su kullanılması mastitis olma olanağını da azaltmıştır. Çizelge 2. Süt İneklerinin Yağmurlama ve Fanlı Kurutma Deney Sonuçları Özeti. Ölçülen karakter Kontrol grubu Serinletilen grup Fark (kg) Fark (%) Yem tüketimi KM kg/gün (ABD) % 7.1 Yem tüketimi yedirildiği şekilde kg/gün % 9.2 Süt üretimi kg/gün (ABD) % 11.6 Süt üretimi kg/gün (ABD) % 15.8 Süt üretimi kg/gün (ABD) % 8.6 Süt üretimi kg/gün İsrail % 7.1 Rektal sıcaklık oc(abd) (öğleden önce) % 1.3 Rektal sıcaklık oc(abd) (öğleden sonra 39.2 ) % 1.0 Süt sıcaklığı oc(abd) % 1.3 Solunum oranı soluma/dakika (ABD) % Solunum oranı soluma/dakika (ABD) % İşletme Özellikleri Soğutma sistemini uygulamak isteyen bir işletmede bazı gereksinmelerin karşılandığından emin olunması gerekir. Her bir inek için günlük 100 litre suyun temini, İneğin serinletileceği gölgelik sağlanmış bir yer (yemlik önü gibi) Akan suyu toplayıp drene edecek bir sistem, Yeterli elektrik temini, Serinletme alanına yakın yerde yem temini ( 26 ). Eğer bu gereksinmelerin karşılanmasında sorunlar var ise başka bir sistem üzerinde durulması faydalı olacaktır. Ayrıca her işletenin kendi koşullarına uygun çözümler araması gerektiği göz önünde tutulmalıdır.. Duş ve fan soğutma sistemi prensipleri Duş uygulaması, ineğin dersini ıslatacak ama suyun üstünden akıp yerlere akmayacak irilikte damlacıklar oluşturacak şekilde ayarlanmalıdır. Islanan ineklerin etrafındaki nemi fan kullanarak uzaklaştırmak için fan sistemini duştan sonar çalıştırılır. Ahırda sıcaklık eşik değerleri geçtiğinde fanlar sürekli çalışır halde tutulabilir. Özellikle sıcak ve nemli bölgelerde sadece duş veya sadece fan temini istenen etkiyi sağlamayacaktır. Mümkünse daha önce serinletme sitemini kurmuş işletmelerin gezilmesi bu konuda önemli tecrübe sağlayacaktır.

6 Serinletme Sistemi Esasları Duşların istenen saatte ve istenen süre ile çalışması için 1 15 dakika aralıkla çalışmaya ayarlanabilen bir timer gereklidir, Su akışını zamanı geldiğinde açıp kapatacak elektrik kontrolü için Selenoid valf, bu duş hattı borusuna uyacak çapta seçilmelidir, Ahır sıcaklığı 24 dereceyi geçtiğinde sistemi açacak ve 24 derecenin altına düştüğünde ise sistemi kapatacak bir termostata ihtiyaç vardır. Ancak fanlar gece sıcaklık 21 C altına düşmediği sürece, ineğin kendini toparlaması ve rahatlatması için sürekli çalışır halde tutulabilir, Boru çapı, duş uygulanacak alan uzunluğuna, duş başlığı sayısı ve akış oranlarına bağlıdır. Çizelge 3. Duş Sistemi İçin Boru Çapları Ahır uzunluğu Boru çapı 30 metreye kadar 1¼ inches 30 ile 60 m 2 inches İlk 1/3 kısımda, 3 inches 60 ile 150 m Orta 1/3lük kısımda, 2 inches Orta 1/3lük kısımda, 11/2 inches Şekil 3.Yağmurlama Sisteminin Su Ve Boru Gereksinmesi Yağmurlama ve fan ile evaporatif soğutma konusunda bazı spesifik konular henüz araştırmalarla tam belirlenmiş olmamakla birlikte( 24 ), bazı genel veriler burada verilebilir.

7 Serinletme Sistemin Bileşenleri ve Çalışma Saatleri Özellikle sıcak ve nemli bölgelerde duş uygulaması istenen sonuçları vermemektedir ( 27 ). Ortamdaki nemi daha da artırarak hayvanın daha çok strese girmesine ve çevrede mantar hastalıkları gibi parazit problemlerinin artışına neden olabilmektedir. Bu nedenle bazı duş sistemi ile serinletmede duş uygulama süresi ve arkasından havalandırma yapılacak sürenin ne zaman harekete geçeceği ve ne zaman duracağı bir diğer deyişle ne kadar süreceğinin de sistemde, önceden belirlenip otomatik zamanlayıcılar ve bu mekanizmayı harekete geçiren termostat kullanımı ile mümkündür. Ancak sürekli aynı saatlerin kullanımından ziyade değişen çevre koşularını algılayarak bu koşullara göre hayvanın içinde bulunduğu çevreyi optimize edebilecek akıllı sistemlere ihtiyaç vardır. Bu da ancak, havalandırma ya da serinletme sistemlerinin stratejik olarak devreye alınmasını sağlayan sistemlerin kurulumu ile çözümlenebilir.bu konu henüz Türkiye de çok yeni olduğu için bu konuda teknik yardım alınabilecek fazla bir merkez mevcut değildir. Ancak bu sistemler özellikle entansif sistemlerin en önemli parçalarıdır. Ahır içi koşulların etkili yönetilmesi için, ahır içindeki ve dışındaki güneş ışınımı, sıcaklık, rüzgar hızı, yağmur, bağıl nem gibi birçok değişkenin sürekli ölçülmesi gereklidir. Bir algılayıcı; sinyali seçme (1), dönüştürme (2) ve algılama (3) fonksiyonlarını yerine getiren elektriksel sinyal çıkışlı elemanlar olarak tanımlanmaktadır. Algılayıcı, birçok sinyal arasından istenen bilgiyi seçer; bilgiyi ölçülebilir bir forma dönüştürür; sinyali algılama işlemini gerçekleştirir. Esasında bu sistemler halen değişik amaçlarla kullanılan sistemlerdir. Ancak hayvancılık işletmeleri bu sistemleri basit şekilde düzenekler kullanarak kurabilirler. Burada bu sistemin basit kurulumu üzerinde durulacaktır. Yağmurlama Başlıklarının Seçimi Yağmurlama başlıklarının seçimi önemli olup, ineğin derisini ıslatacak büyüklükte damlalar oluşturması gerekir. 180º dönebilen başlıklar yemlik önlerine 360 º dönebilen başlıklar ise sağım yeri bekleme kısmına uygulanması tercih edilmelidir. Yağmurlayıcı başlıklar arası mesafe, yağmurlayıcı başlıkların ıslatma çapına göre belirlenir. Basınç gereksinmesi ise, herhangi kurulmuş bir sistemde uygulama basıncını belirtir. Örneğin, 120 cm sprey çapı olan yağmurlama başlıkları 120 cm aralıklarla yerleştirilerek nispeten düzgün dağılım sağlanır. Önerilen yağmurlama başlıkları basıncı psi dir. Uygulama basıncı çok yüksek olursa, damla çapı küçülecek sonuçta oluşan sis sürüklenerek işe yaramayacaktır.

8 Şekil 4.Duş başlıkları yerleşimi 2.5 m ara ile bir duş başlığı yerleştirilmesi önerilmektedir. Su kaynağı belediye içme suyu şebekesinden sağlanabileceği gibi işletmede mevcut diğer havuz, kuyu veya diğer kaynaklardan depolara aktarılarak kullanılabilir. Eğer işletmede kendi içinden su kaynağını kullanacaksa bir filtre (140 ile 155 lik bir ızgara filtre) kullanımı iyi olacaktır. Fan seçimi ve yerleştirilmesi İneğin etrafında dakikada 200 ft ile 400 ft hava hareketi gereklidir. Ancak, inek seviyesindeki hava hareketi miktarı fanların özellikleri ve yüksekliğine bağlıdır. Şekil 5.Fan yerleşimi

9 Süt sığırları sıcakkanlı (homoterm) hayvanlar olup, vücut sıcaklıkları geniş ölçüde çevre sıcaklığının etkisi dışındadır ve değişik çevre sıcaklıklarında vücut sıcaklıklarını ayarlayan bir yapıya sahiptirler. Vücut sıcaklığını ayarlayan düzen, hipotalamusta termostat gibi görev yapan bir ısı merkezi tarafından yönetilir. Bir hayvan 40 º enleminde ki bir bölgede yaşıyorsa 24 saat içinde cal/cm 2 enerji yüküne maruz kalacak demektir. Bu miktara birde hayvanın metabolizma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 4500 kcal enerji eklenince atılması gereken 7000 kcal civarında enerji yükü söz konusu demektir. Tüp şekilde fanlar Fan tipleri Tüp şekilde fanların temini ile planlama yapılırken her inek için dakikada cfm hava temin edecek şekilde planlanmalıdır. Şekil 6.Buzağılıkta fan-tüp sistem serinletme Tavan tipi fanlar Tavan tipi fanlarda hava hareketi temini amacıyla kullanılabilmektedir. Ancak bu fanların fayda etmesi için ineğin direkt altında duruyor olması gibi bir durum söz konusudur. Bu nedenle çok tercih edilmeyen bir sistemdir. Ancak bu fanlarda 100 cfm/watt güç söz konusu iken diğerlerinde cfm/watt lık çıkış söz konusudur. Şekil 7.Serbest duraklı ahırlarda tavan tipi fan kullanımı

10 Diğer tip fanlar Diğer tip fanlar ise çatı yüksekliği fazla olan açık alanlarda ve sağım öncesi bekleme alanlarında kullanılan 90 cm.lik fanlardır. Bu gibi fanlar, 10 m.lik bir mesafeye 10,000-11,000 cfm hava hareketi sağlamaktadır. Fan çapı 125 cm çıktığında bu hava hareketi 12 metrede 21,000 cfm ye çıkmaktadır. Sağım bekleme yerindeki fan sistemi inek başına dakikada 300 m3 havayı hareketlendirecek kapasitede olmalıdır. Toplam ventilasyon oranı bekleme yerindeki maksimum inek sayısına bağlıdır. Çoğunlukla cm lik fanlar cfm havayı hareketlendirme kapasitesindedir. Her inek için bu kapasitede bir fan yerleşimi veya 45 m 2 bir alana bir fan olarak planlanabilir. Bu nedenle sağım gruplarının yaklaşık 40 baş olduğuna göre en az dört 90 cm çapında fan yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu sistemlerin ineklerin ulaşamayacağı mesafelere ve uygun açılarla yerleştirilmesi sistemin etkinliği açısından önemlidir. Sistemin Yerleştirilmesi 1. Sistem gölgelik altında yemliklerin üzerine monte edilmelidir. 2. Sağmallar, buzağılar, kurudaki inekler, doğumhane, gebe düveler, özelikle yemliklerin üstünde olmak üzere ve ayrıca sağım bekleme yerinde fan duş sistemi tesis edilmelidir. 3. Muhtemel mastitis problemleri olasılığı nedeniyle serbest duraklı ahırlarda yatma yerinde özellikle nem tutucu sap, saman veya hızar talaşı kullanıldığında kurulması arzu edilmez. 4. Sap, saman veya hızar talaşı kullanıldığında, suyun göllenmemesi için yeterli eğimin olması (% 1 2) gerekir. Şekil 8.Ahırlarda yemlik üstünde fan ve duş sistemi kurulumu Sağım Öncesi Bekleme Alanında Serinletme Uygulaması Sağım öncesi bekleme alanı fan ve yağmurlama sistemi ile birlikte serinletilmelidir.

11 Şekil 9. Bekleme yerinde serinletme Ayrıca sıcak bölgelerde sağım öncesi bekleme yeri dışına da yağmurlama sisteminin kurulması yarar sağlayabilir. Bekleme yerinde hayvanların bir saatten fazla kalmasında kaçınılmalıdır. Yağmurlama için kullanılan fanlar hayvan başına 1000 cfm hava akımı oluşturmalıdır ,4 cm.lik fanlar, fan başına 10,000 ve 12,000 cfm (0.47 m 3 ) hava hareketi sağlarlar. 10 baş hayvan veya 13.5 m 2 için kurulan bir fan yeterli havalandırmayı sağlayacaktır. Sonuç Çevre sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde kurulan entansif işletmelerde süt sığırlarında oluşması muhtemel sıcaklık stresine karşı önlemlerin işletme kuruluşunda dikkat edilmesi işletmenin serbest piyasa koşullarında sürdürülebilirliğini sağlanmasında çok önemli bir paya sahiptir. Çünkü stres koşulları sadece süt verimi değil, ineğin kızgınlık aşamasından başlayarak döl tutması, embriyo gelişimi, gebe kalması, canlı ağırlık artışı, büyüme performansı gibi her aşmada olumsuz etkilere sahiptir. Bu etkiler birleştiğinde entansif işletmelerde büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıpların önüne geçmede fan ve duş tesisi önemli avantaj sağlayacak uygulamalardır. Ancak fan ve duş sistemlerin zamanında ve doğru şekilde kurulması ve çalışmasının temini, sistemin istenilen sonucu vermesinde anahtar role sahiptir. Bu sistemlerin, sağmal inek ahırında, ineklerin bir saatten fazla beklediği işletmelerde sağım öncesi bekleme yerlerinde, doğum bölmelerinde uygulanması ineklere önemli rahatlama olanağı sağlayacaktır. Literatürler 1. McDowell, R.E., Improvement of livestock production in warm climates. W.H. Freeman and Company. San Francisco. 2. Özkütük, K., Göncü, S., Sıcaklık stresinin, süt sığırcılığı ve besi üzerine etkisi konusunda Çukurova bölgesinde yapılan çalışmalar. Hayvancılık 96 Ulusal Kongresi,18-20 Eylül,1996, İzmir,Sf Beede, D. K., Collier, R. J., Potential Nutritional Strategies for intensively managed cattle during thermal stress. Journal of Dairy Science. 62: Chase, L. E., Sniffen, C. J., Feeding and managing dairy cows during hot weather. Feeding and Nutrition. umd.edu/ Edres/Topic/Agric. Eng. 5. Bucklin, R.A.,Turner, L.W.,Beede, D.K., Bray, D.R., Hemken, R.W., Methods to relieve heat stress for dairy cows in hot, humid climates. Dairy Science Abstracts 1991 Vol. 53 No. 9.

12 6. Alnaimy, A. M., Habeeb,I., Fayaz, I., Marai, M., Kamal T.H., Heat Stress, Farm Animals and the Environment, Clive Philips and David Piggins (Ed). CAB International, Cambridge, England. 7. Harris,B.Jr.,1992.Feeding and managing cows in warm weather. hammock. ifas.ufl.edu /txt/fairs/ Keown,F.J.,Grant, R.G., How to reduce heat stress in dairy cattle. IANR/ PUBS/extnpubs/dairy/1063 htm 9. Shioya, S., Terada, F., Iwama, Y.,1997. Physiological responses of lactating dairy cows under hot environments. Eiyoseiri-kenkyukaiho 41, 2: (In Japanese). 10. Jhonson, H.D., Vanjonack, W.J., Effects of environmental and other stressors on blood hormone patterns in lactating animals. Jour. Dairy Sci. 59: Armstrong, D.V Heat stress interaction with shade and cooling. Journal of Dairy Science. (July 1994) 77(7) Brown, W.H., J.W. Fuquay, W.H. McGee,and S.S. Lyengar., Evaporative cooling for Mississippi dairy cows. Trans. Am. Soc. Agr. Eng. 17(33): Güneyli. M., Özkütük, K., Çukurova da yaz aylarında duş olanağının Siyah Alaca ineklerin süt verimine etkisi üzerine bir araştırma. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No:12, Adana, 11s. 14. Güneyli. M., Özkütük, K., Çukurova da yaz aylarında otomatik duş olanağı sağlanmasının ineklerin süt verimine ve duş yapma davranışına etkisi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No:14, Adana, 9s. 15. Öngel, E., Özkütük, K., Siyah Alaca inkelerde sıcak yaz aylarında duş olanağı sağlanmasının süt verimine etkisi ve duşa girme alışkanlığına ilişkin davranışın saptanması. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 1998, (Basılmamış). 16. Özkütük, K., Göncü, S Siyah Alaca süt sığırlarına yaz aylarında isteğe bağlı duş sağlamasını süt verimi üzerine etkisi ve duşa girme davranışları. Ç.Ü.Z.F Dergisi, 1999, 14(1): Göncü Karakök, S., Gökçe, G., Ulubilir, M., Bulut, S.,2006. Yaz Aylarında Embriyo Aktarım Uygulama Başarısını Artırmak İçin Fan Temini Üzerine Bir Çalışma HASAD Dergisi Şubat 2006, Yıl:21 Say:249; 28-33sProje No:ZF-2004-BAP Göncü Karakök, S.,Gökçe, G., Süt sığırlarında sağım öncesi bekleme yerinde fan temininin sıcaklık stresi ile mücadelede kullanım olanakları üzerine bir çalışma. HASAD Dergisi Temmuz-Ağustos 2007, Yıl:23 Say:267; 54-57sProje BAP-ZO- 2004/ Üçeş, H., Göncü Karakök, S., Çukurova Bölgesi Entansif Süt Sığırcılığı İşletme Koşullarında Siyah Alaca İneklerin Döl Verim Performansları. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2007, 22 (1) : Göncü Karakök, S., Sığır Besiciliğinde Duş ve Fan Uygulamalarından Yararlanma Olanakları. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Eylül 2004, Isparta 21. Smith, J.F., J.P. Harner, M.J. Brouk, D.V. Armstrong, M.J. Gamroth, M.J. Meyer, G. Boomer, G.Bethard, D. Putnam Relocation and expansion planning for dairy producers. PublicationMF2424 Kansas State University, Manhattan, KS. 22. Morrison, S. R., M. Prokop, G. P. Lofgreen Sprinkling cattle for heat stress relief: activation temperature, duration of sprinkling and pen area sprinkled. Trans. Am. Soc. Agric. Eng. 24(5): Seath, D. M., G. D. Miller Effect of shade and sprinkling with water on summer comfort of Jersey cows. J. Dairy Sci. 30:255.

13 24. Turner, L. W.,Warner, R. C.,Chastain, J. P Micro sprinkler and fan cooling for dairy cows: Practical coniderations. University of Kentucky, Collage of Agriculture. Cooperative Extension Service Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service 25. Flamenbaum, I., Wolfenson, L D. Mamen, M. Berman, A Cooling Dairy Cattle by a Combination of Sprinkling and Forced Ventilation and Its Implementation in the Shelter System. J Dairy Sci 69: Worley, J.W., Cooling Systems for Georgia Dairy Cattle Bulletin 1172/March, Göncü S., Özkütük, K., Shower Effect at Summer Time on Fattening Performances of Black and White Bullocks. J. Appl. Anim. Res. 23 (2003),

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

Sıcak ve Nemli Koşullara Uygun Hayvan Barınak Özellikleri

Sıcak ve Nemli Koşullara Uygun Hayvan Barınak Özellikleri Sıcak ve Nemli Koşullara Uygun Hayvan Barınak Özellikleri Serap Göncü Derya Önder Nazan Koluman Ercan Mevliyaoğulları Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Balcalı-Adana sgoncu@cu.edu.tr Giriş Ticari

Detaylı

HAYVAN BARINAKLARINDA TİMFOG

HAYVAN BARINAKLARINDA TİMFOG HAYVAN BARINAKLARINDA TİMFOG Yapılan araştırmalar da yüksek sıcaklıklarda hayvanların streslerinin arttığı verimlerinin azaldığı hastalık olasılıklarının çoğaldığı tespit edilmiştir. Örneğin süt ineklerinde

Detaylı

Sıcak Koşullarda Süt Sığırlarının Beslenmesi. Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ ve Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi.

Sıcak Koşullarda Süt Sığırlarının Beslenmesi. Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ ve Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi. Sıcak Koşullarda Süt Sığırlarının Beslenmesi Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ ve Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Stres hayvanın vücut sistemlerini normal

Detaylı

İnek Rasyonları Pratik Çözümler

İnek Rasyonları Pratik Çözümler İnek Rasyonları Pratik Çözümler Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Kim ki, bugün hala ineklerini artık (çer-çöp) değerlendiren hayvanlar olarak görüyorsa,

Detaylı

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ Araş. Gör. Ertuğrul KUL İletişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 55139 Kurupelit-Samsun Tel: +90 (362) 3121919/1167 Fax: +90 (362) 4576034 E-mail: ekul@omu.edu.tr

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞMAL İNEKLERDE YAZ AYLARINDA DUŞ VE FAN UYGULAMASININ SÜT VERİMİ, KOMPOZİSYONU VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ ZOOTEKNİ ANABİLİM

Detaylı

Sığır Yetiştiriciliğinde Sinekle Mücadele Problemi. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Sığır Yetiştiriciliğinde Sinekle Mücadele Problemi. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Sığır Yetiştiriciliğinde Sinekle Mücadele Problemi Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Sinekler gerek sebep oldukları hastalıklar gerekse verim kayıplarından dolayı sığır yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Soğutma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Soğutma Sistemleri Seralarda yetiştirme ve üretim sezonunu uzatmak, Birim

Detaylı

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim KONU İLGİ Düvelerin beslenmesi Sütten kesimden tohumlamaya kadar olan dönemde besleme ve yönetimsel pratikler TERCÜME VE DERLEME

Detaylı

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... Mehmet Ak Ziraat Mühendisi Sorumlu Müdür 048 9 4 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Konuya başlamadan önce, yazıda

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

Sıcaklık Stresi Kapınızda

Sıcaklık Stresi Kapınızda Mayıs Sayı 41-syf 235-241 Sıcaklık Stresi Kapınızda KONU İLGİ Sıcaklık Stresi Çözümleri Sıcaklık Stresi Kapınızda TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR KAYNAKÇA Ravagnolo O, Misztal I, Hoogenboom G

Detaylı

-Doğal Davranış. Vahşi bir ineğin normal bir günü: Meşguliyet* Yemek 4 saat Ayakta durma 8 saat Yatma 12 saat 24 saat

-Doğal Davranış. Vahşi bir ineğin normal bir günü: Meşguliyet* Yemek 4 saat Ayakta durma 8 saat Yatma 12 saat 24 saat İnek Konforu -Doğal Davranış Vahşi bir ineğin normal bir günü: Meşguliyet* Yemek 4 saat Ayakta durma 8 saat Yatma 12 saat 24 saat *C.J.C. Muller and J.A. Botha 1997 -Doğal Davranış -Yatma Doğal Yatma Davranışı

Detaylı

ALTLIK NEM KONTROLÜNDE ÜÇ ANAHTAR TEMİZ HAVA, ISITMA VE HAVA HAREKETİ

ALTLIK NEM KONTROLÜNDE ÜÇ ANAHTAR TEMİZ HAVA, ISITMA VE HAVA HAREKETİ ALTLIK NEM KONTROLÜNDE ÜÇ ANAHTAR TEMİZ HAVA, ISITMA VE HAVA HAREKETİ Türkçeye Çeviren: Hakan BOZKURT (Ziraat Müh.) www.zeyneppoultry.org Soğuk havalarda altlık nem kontrolü nasıl sağlanır? Oldukça basit

Detaylı

DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ. Prof.Dr. Selahattin Kumlu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya. Jump to first page

DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ. Prof.Dr. Selahattin Kumlu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya. Jump to first page DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Dişi Sığır Büyütmede Hedefler Yaş CA (kg) Gcaa (g) 0 (Doğumda) 38 2 aylık 70

Detaylı

Yarı-entansif sığır yetiştiriciliği

Yarı-entansif sığır yetiştiriciliği Yarı-entansif sığır yetiştiriciliği Bu yetiştirme şeklinde mevsim ve meraların uygun olduğu dönemlerde hayvanlar günün belli bir kısmında meralardan yararlanır. Diğer zamanlarında ise konsantre yem ağırlıklı

Detaylı

SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ

SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ daha ver ml b r laktasyon ç n Mehmet AK Z raat Mühend s Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... 0248 233 91 41 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Neden

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi: Tedbir : Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Süt

Detaylı

Yüksek Sıcaklıklarda Süt Sığırlarının Beslenmesi

Yüksek Sıcaklıklarda Süt Sığırlarının Beslenmesi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 229-234, 2004, Yüksek Sıcaklıklarda Süt Sığırlarının Beslenmesi Mehmet ÖTEN Mesut IŞIK Mustafa ÇETINKAYA Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya (moten@hotmail.com)

Detaylı

Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları

Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(1):29-37 Geliş Tarihi: 30.10.2000 Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri

Detaylı

HAVA GİRİŞLERİNİ KULLANIRKEN İDEAL STATİK BASINÇ NE OLMALIDIR?

HAVA GİRİŞLERİNİ KULLANIRKEN İDEAL STATİK BASINÇ NE OLMALIDIR? HAVA GİRİŞLERİNİ KULLANIRKEN İDEAL STATİK BASINÇ NE OLMALIDIR? Soğuk havalarda kümes havalandırması konusunda, üreticiler arasında en sık konuşulanlardan biri de İdeal statik basınç nedir? sorusudur. Bu

Detaylı

Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri

Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım İşletme, gerek duyulan ekonomik mal ve hizmetleri üretmek ve/veya pazarlamak,

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : 1 Tedbir 1: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir 1: Süt Üreten Tarımsal İşletmeler -Mahal büyüklükleri

Detaylı

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Bağ Sulaması Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Prof. Dr. Sermet ÖNDER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) sermetonder01@gmail.com

Detaylı

Aydın İli Yaz Mevsimi Koşullarında Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Bazı Besi Performansı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Aydın İli Yaz Mevsimi Koşullarında Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Bazı Besi Performansı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Hayvansal Üretim 48(2): 1-6, 2007 Araştırma Makalesi Aydın İli Yaz Mevsimi Koşullarında Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Bazı Besi Performansı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Mürsel Özdoğan Adnan Menderes

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(2): 67-72, 2013 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR *

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : 15 Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir

Detaylı

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür.

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. 1. Birinci Dönem: Doğumu takiben süt veriminde hızlı bir artışın görüldüğü dönemdir.

Detaylı

Serbest Durak Bölmelerinin Yatay Profil Boru üzerine Monte Edilmesi

Serbest Durak Bölmelerinin Yatay Profil Boru üzerine Monte Edilmesi AHIR DURAKLARININ PLANLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Dr. Onur ŞAHİN Ziraat Yüksek Mühendisi Serbest Durak Bölmelerinin Yatay Profil Boru üzerine Monte Edilmesi Yetiştiriciler Barınak yapımında oldukça

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : Tedbir : Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Et Üreten Tarımsal İşletmeler -Mahal büyüklükleri

Detaylı

TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Havalandırma neden yapılır? Yazın uygun hızda, kışın ise hava cereyanı

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): (2007) 75-81

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): (2007) 75-81 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): (2007) 75-81 SÜT SIĞIRCILIĞINDA SOSYAL GRUPLU AÇIK SİSTEM MİKRO YAPI TASARIMI Nuh UĞURLU 1 1 Selçuk Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Aspergillus oryzae nin Süt İneklerindeki Rolü. Dr. Howard Jensen

Aspergillus oryzae nin Süt İneklerindeki Rolü. Dr. Howard Jensen Aspergillus oryzae nin Süt İneklerindeki Rolü Dr. Howard Jensen Katkı maddelerini değerlendirirken, bunları doğru bir şekilde konumlandırabilmek için aşağıdaki altı hususun göz önünde tutulması gerekir:

Detaylı

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (3-5 Eylül 2015 /KONYA)

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (3-5 Eylül 2015 /KONYA) Farklı Sütten Kesim Yaşının Siyah Alaca Buzağıların Canlı Ağırlık Artışı, Vücut Ölçütleri ve Süt Maliyetine Olan Etkisi Tugay Ayaşan 1 Hatice Hızlı 1 Adnan Ünalan 2 1 Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cengiz KARACA 2. Doğum Tarihi ve Yeri :1974/Dinar, AFYON 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi 1997

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR*

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR* YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR* Çağrı Dönemi Tedbir 0: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Et

Detaylı

Developpıng bara plans suıtable for dairy cattle faraıs around kahramanmaraş cıty Abstract

Developpıng bara plans suıtable for dairy cattle faraıs around kahramanmaraş cıty Abstract KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1329 KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNDEKİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNE YÖNELİK UYGUN BARINAK PLANLARININ GELİŞTİRİLMESİ Galip BAKIR*-Sait ÜSTÜN" Özet Hayvansal üretimin arttırılmasında besleme

Detaylı

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 69-79 Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Serdar DURU *

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE LER LİSTESİ Adı Soyadı: Savaş Atasever Doğum Tarihi: 8 Ocak 970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Ondokuz Mayıs Üniversitesi 99 Y. Lisans Zootekni Ondokuz

Detaylı

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT ÜRETİMİNİN ZAMANLAMASI İLK BUZAĞILAMA 305 GÜN 60 GÜN İKİNCİ BUZAĞILAMA 365 GÜN SÜT SIĞIRI BESLEMEDE KRİTİK GÜNLER 3

Detaylı

Süt Sığırcılığında Barınak Çeşitleri. Doç. Dr. Serap GÖNCÜ. Süt sığırcılığında yaygın olarak kullanılan üç tip ahır vardır.

Süt Sığırcılığında Barınak Çeşitleri. Doç. Dr. Serap GÖNCÜ. Süt sığırcılığında yaygın olarak kullanılan üç tip ahır vardır. Süt Sığırcılığında Barınak Çeşitleri Doç. Dr. Serap GÖNCÜ Süt sığırcılığında yaygın olarak kullanılan üç tip ahır vardır. 1. Kapalı (Çok soğuk kış koşulları için çatıdaki açıklık hariç her tarafı kapalı

Detaylı

SERBERT OTLATMALI (FREE RANGE) SİSTEMDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU

SERBERT OTLATMALI (FREE RANGE) SİSTEMDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU SERBERT OTLATMALI (FREE RANGE) SİSTEMDE YUMURTA TAVUKÇULUĞU Erol BİNTAŞ Ziraat Yük. Müh. Bahattin KOÇER Ziraat Müh. Gökhan EGE Veteriner Hekim Toplumda son yıllarda daha doğal ve sağlıklı besinler tüketme

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

SÜT SIĞIRLARINDA VERİM ÜZERİNE ETKİLİ BAZI İKLİMSEL STRES FAKTÖRLERİ

SÜT SIĞIRLARINDA VERİM ÜZERİNE ETKİLİ BAZI İKLİMSEL STRES FAKTÖRLERİ SÜT SIĞIRLARINDA VERİM ÜZERİNE ETKİLİ BAZI İKLİMSEL STRES FAKTÖRLERİ Savaş Atasever 1 Hüseyin Erdem 1 Ertuğrul Kul 1 Özet:İklimsel çevre süt sığırlarında süt verimi, üreme performansı ve metabolizmayı

Detaylı

Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri

Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri A. R. Önal M. Özder Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü. 59030-Tekirdağ Bu araştırma Edirne

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi

Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi Tansel Tokmak 1, Adnan Ünalan 1, Recep Çiçek 2 1 Niğde Üniversitesi, Ulukışla Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, 51900 Ulukışla

Detaylı

Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4

Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4 Sürdürülebilir Su Yönetimi BÖLÜM-4 Su Kayıplarının Temelleri ve Yönetimi İçerik 1. Giriş bilgileri 2. Su kayıplarının tespiti 3. Su kayıplarını azaltma yöntemleri 4. Su kayıplarının azaltılması için gerekli

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

Prof.Dr. Serap Göncü. Prof.Dr. Nazan Koluman Zir.Müh.Ercan Mevliyaoğulları

Prof.Dr. Serap Göncü. Prof.Dr. Nazan Koluman Zir.Müh.Ercan Mevliyaoğulları Prof.Dr. Serap Göncü Prof.Dr. Nazan Koluman Zir.Müh.Ercan Mevliyaoğulları Günümüzde hayvancılıkta kullanılan başlıca ileri teknoloji unsurları bilgisayar destekli sürü yönetim sistemleri kavramı altında

Detaylı

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır. Düşük Sıcaklıklı Isıtma, Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Ve Isı Pompası Sistemleri Dr. İbrahim ÇAKMANUS Dünyamızda enerji, istenilen yer ve zamanda seyrek olarak uygun sıcaklıkta bulunur. Mühendisler için temel

Detaylı

Evaporatif Soğutma Nedir?

Evaporatif Soğutma Nedir? Evaporatif soğutma suyun buharlaşmasıyla havadan ısı alması prensibine dayanır. Su buharlaşırken havadan ısı çeker ve havanın soğumasına sebep olur. Havuzdan veya duştan çıktığınızda çevrenizdeki esinti

Detaylı

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ LAKTASYON VE SÜT VERİMİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım Laktasyon, buzağılama ile başlayan ve kuruya çıkma ile sona eren süt verme dönemidir.

Detaylı

ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK

ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK 3.12.2016 ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK Babadan kalma yöntemler. Tarımsal yayım(bilgi üniversiteden Halka indirilemiyor) Yüksek girdi ucuz ürünler. Satış tabanlı bilgi Doğru Bilginin yayımı önemli 1 BUZAĞI ESLEME

Detaylı

Van İlindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Tercih Edilen Kültür Irkları

Van İlindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Tercih Edilen Kültür Irkları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(2): 11-20 Geliş Tarihi : 05.10.2001 Van İlindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Tercih Edilen Kültür

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde Özel Bir İşletmede Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri*

Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde Özel Bir İşletmede Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri* YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2012, 23 (2), 83-87 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde Özel Bir İşletmede Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi

Detaylı

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI Hayvancılığın en önemli unsurlarından biri besin kaynaklarının teminidir. Hayvanların günlük rasyonlarının yaklaşık yarısı kadar kaba yem

Detaylı

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede BESİLİK BÜYÜKBAŞ SIMMENTAL (SİMENTAL) Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede yetiştirilmektedir.

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beslenme için gerekli Protein İhtiyacı Sağlıklı beslenme için günlük tüketilmesi gereken protein miktarının kişi başı 110g arasında olması arzu edilir.

Detaylı

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3.

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.- ığır r ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi i Eti 3.-Kuru Yem 4.-Süt t ve Süt Ürünleri 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa ALTUNTAŞ

Detaylı

Süt Sığırcılığı Sürü Yönetiminde Döl Verimi

Süt Sığırcılığı Sürü Yönetiminde Döl Verimi Hayvansal Üretim 45(2): 23-27, 2004 Derleme Süt Sığırcılığı Sürü Yönetiminde Döl Verimi A. Mutlu Uygur Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 35661 Menemen- İzmir e-posta: mutluuygur@hotmail.com; Tel.: +90 (232)

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

PROBLEMİ TANIMLAMAK. Isıl Eşitleyici. Serbest askılı sistem. Asma Tavan Sistemi

PROBLEMİ TANIMLAMAK. Isıl Eşitleyici. Serbest askılı sistem. Asma Tavan Sistemi AVM ortak işletme giderlerinde önemli tasarruf sağlar Airius Isıl Eşitleyici ürün grubu daha iyi çalışma/yaşama ortamı yaratırken ısıtma ve soğutma giderlerinde kayda değer maliyet tasarrufu getirmeyi

Detaylı

Prof.Dr. MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ

Prof.Dr. MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ Prof.Dr. MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Eğitim Bilgileri 1989-1994 Lisans Ankara ÜniversitesiAnkara Veteriner Fakültesi 1995-1999 Doktora Ve Hayvan Besleme

Detaylı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması Rıdvan KOÇYİĞİT Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini

Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini Meyve ve sebzeler mevsiminde ziyan olmasın diye tasarlandı Hızlı ve sağlıklı

Detaylı

Prof.Dr. Selahattin Kumlu

Prof.Dr. Selahattin Kumlu Döl Verimi Sürü Yönetim Programı Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Amaç; Sürü Yönetim Programı Asgari kayıpla üretim Koruma yoluyla tedavi ihtiyacını

Detaylı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı Tasarruflu Doğal gaz kullanımı TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANIMI Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi

Detaylı

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Soyak ve ark., 2007 4(3) Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Soyak ve ark., 2007 4(3) Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty Tekirdağ İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Bu İşletmelerdeki Siyah Alaca Süt Sığırlarının Çeşitli Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma A. Soyak M. İ. Soysal 2 E.K. Gürcan

Detaylı

EK-D GÜNEŞ ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ. Güneş Ölçüm İstasyonunda aşağıdaki meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir.

EK-D GÜNEŞ ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ. Güneş Ölçüm İstasyonunda aşağıdaki meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir. EK-D GÜNEŞ ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ Güneş Ölçüm İstasyonunda aşağıdaki meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir. Değişken adı Güneş Radyasyonu Güneşlenme Süresi Rüzgar

Detaylı

Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10

Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10 Ruminantlar için Hidrolize Maya Daha hızlı rumen gelişimi Gelişmiş rumen fermentasyonu Daha çok mikroorganizma ve UYA = protein ve enerji Bağışıklık sisteminin uyarılması Kuru Dönemdeki İnekler İçin Faydaları

Detaylı

DÖL TUTMA SORUNLARINDA HAYVAN SAHİBİNİN YAPMASI GEREKENLER

DÖL TUTMA SORUNLARINDA HAYVAN SAHİBİNİN YAPMASI GEREKENLER DÖL TUTMA SORUNLARINDA HAYVAN SAHİBİNİN YAPMASI GEREKENLER Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... Uğur Büyükyörük Veteriner Hekim 0248 233 91 41 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Döl

Detaylı

SIĞIRLARDA KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ VE ÜREME KUSURLARI. Araş. Gör. Koray KIRIKÇI

SIĞIRLARDA KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ VE ÜREME KUSURLARI. Araş. Gör. Koray KIRIKÇI SIĞIRLARDA KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ VE ÜREME KUSURLARI Araş. Gör. Koray KIRIKÇI Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, KIRŞEHİR koray.kirikci@ahievran.edu.tr (Yazıların bilimsel ve

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Mahmut KAYHAN Meteoroloji Mühendisi mkayhan@meteoroloji.gov.tr DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Türkiye'de özellikle ilkbahar ve sonbaharda Marmara bölgesinde deniz sularının çekilmesi

Detaylı

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Bu sistemler adından da anlaşılacağı üzere havadan örneklemeler alıp, kendi haznesine getirerek yangını algılayan sistemlerdir. Şaşırtıcıdır

Detaylı

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KADININ ROLÜ. Zerrin KUMLU. Salahattin KUMLU. DGRV Eğitim Ekibi Ankara, 2016

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KADININ ROLÜ. Zerrin KUMLU. Salahattin KUMLU. DGRV Eğitim Ekibi Ankara, 2016 DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KADININ ROLÜ Zerrin KUMLU Salahattin KUMLU DGRV Eğitim Ekibi Ankara, 2016 Hollanda Örneği 2 CRV CRV, merkezi Hollanda da olan sığır ıslahı amaçlı bir kooperatiftir.

Detaylı

A8. Kul, E., Erdem, H., 2008. Relationships Between Somatic Cell Count and Udder Traits in Jersey Cows. J. Appl. Anim. Res. 34 (2008):101-104.

A8. Kul, E., Erdem, H., 2008. Relationships Between Somatic Cell Count and Udder Traits in Jersey Cows. J. Appl. Anim. Res. 34 (2008):101-104. ESERLER A. ULUSLARARASI A1. Şekerden, Ö., Erdem, H., 1997. Various udder characteristics and their relationships with milk yield in Simmental cattle of Kazova State Farm. Tr. J. of Vet. and Anim. Sci.

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 5, Sayı 1, 2017 Vol. 5, Issue 1, 2017 Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Duygu ULAŞ 1, Yeliz

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel Ulaşım; Deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile sağlanmaktadır. Ulaşım türleri arasında en yoğun kullanılan kara yolu ulaşımıdır. Kara yollarında çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı

Detaylı

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME Dönemsel Besleme Sağmal ineklerin besin madde ihtiyaçları; laktasyon safhası, süt verimi, büyüme oranı ve gebelik durumuna bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu açıdan

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-1 Anavatanı

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri

Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri Süt İnekleri Dişi Dana ve Düveler Besiye Alınan Dana ve Tosunlar Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği www.amasyadsyb.org 2016 Önsöz Süt sığırcılığında yem giderlerinin

Detaylı

Prof.Dr.Serap GÖNCÜ Ç.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.

Prof.Dr.Serap GÖNCÜ Ç.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl. TÜRKİYE KÜLTÜR IRKI VE KÜLTÜR IRKI X YERLİ IRK MELEZLERİNDE BESİ PERFORMANSI ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR Prof.Dr.Serap GÖNCÜ Ç.Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl. Türkiyede sığır ırkları Her şeyin yeniden planlanarak

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır.

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi Bölüm 2 Problemler Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. 1 2-26 800 kg kütlesi olan bir arabanın yatay yolda 0 dan 100 km/h hıza

Detaylı

DC FREE COOLING. Veri Merkezi Serbest Soğutma Yöntemleri. Osman Uzuner. Vakıfbank Merkezi Sistem Yönetimi Veri Merkezi Operasyon

DC FREE COOLING. Veri Merkezi Serbest Soğutma Yöntemleri. Osman Uzuner. Vakıfbank Merkezi Sistem Yönetimi Veri Merkezi Operasyon DC FREE COOLING Veri Merkezi Serbest Soğutma Yöntemleri Osman Uzuner Vakıfbank Merkezi Sistem Yönetimi Veri Merkezi Operasyon Gündem ve Giriş Gündem Vakıfbank hakkında Free Cooling Nedir? Free Cooling

Detaylı

Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması. Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması. Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dünyada yaklaşık Simental varlığı 42 milyon baştır. Dünyada yetiştiriciliği yapılan en yaygın

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1.

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. SORULAR - ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ HOLSTEIN FRIESIAN DAMIZLIK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ MODEL ÇALIŞMASI

KAHRAMANMARAŞ HOLSTEIN FRIESIAN DAMIZLIK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ MODEL ÇALIŞMASI KAHRAMANMARAŞ HOLSTEIN FRIESIAN DAMIZLIK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ MODEL ÇALIŞMASI Ahmet Bayram 1 Adnan Ünalan 2 Erdoğan Pekel 3 Ali Kaygısız 4 ÖZET Bu makalede; 7.6.1926 Tarih ve 904 Sayılı Islahı

Detaylı