SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5).

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5)."

Transkript

1 22 TEMMUZ 2007 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIII. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 1- Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır. 2- Bu takvimde geçen "siyasi partiler" deyimi, Yüksek Seçim Kurulu nca seçime katılabilecekleri ilan olunan siyasi partileri ifade eder. 3- Takvimde son günü belirtilen süreler, aksine bir açıklama yoksa, belirtilen gün Saat: 17.00'de sona erer. 4- Seçim takviminin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, resmi tatil günleri de seçim takvimi açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilecektir. 5- Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması halinde bu takvime göre ilçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler ve yazışmalar partinin il başkanlığına yapılır sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 47. maddesi gereğince, her türlü belgede gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının yazılması zorunludur. 04 Mayıs 2007 SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ 1- Seçime katılabilecek siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu nca ilanı (298 S.K. 14/11). 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5). 05 Mayıs 2007 rtesi Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin dökümüne başlanılması. 06 Mayıs 2007 Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kurulu na bildirmelerinin istenilmesi (2820 S.K. 37).

2 08 Mayıs 2007 Aday olabilmek için yasa gereği istifaları veya görevlerinden ayrılmaları gerekenlerin görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmalarının son günü (2839 S.K. 18). 09 Mayıs Siyasi partilerin; a) Hangi seçim çevrelerinde önseçim, b) Hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması yapacaklarını, Yüksek Seçim Kurulu na bildirmelerinin son günü (2820 S.K. 37). 2- Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin (taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen listesi dahil) güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması. 10 Mayıs Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması hususunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ndan istenilmesi (2820 S.K. 42). 2- Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulu nca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilmesi. 3- Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır.) (2820 S.K. 41). 11 Mayıs 2007 Önseçim İlçe Seçim Kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alanlara tebligatların yapılması. 12 Mayıs 2007 rtesi 1- Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kurulu na bildirilmesi (2820 S.K. 42). 2- Siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü. 13 Mayıs 2007 Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir.) (2820 S.K. 42/6). 15 Mayıs 2007 Siyasi partilerin; 1- Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nca gönderilen listelerin, 2- Siyasi partilerin önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin,

3 Askıya çıkarılması (2820 S.K. 42/7, Saat: 08.00). 3- Askıya çıkan listelere itirazların başlaması. 17 Mayıs Mayıs 2007 rtesi Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 15 Mayıs 2007 günü askıya çıkan listelerin indirilmesi ile listelere yapılacak itirazın son günü. 1- Bu listelere yapılacak itirazların önseçim ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü. 2- Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Bildirilecek partili üyelerin aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu hatırlatılacaktır.) (2820 S.K. 41). 20 Mayıs Siyasi partiler önseçim ya da aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleştirilmesi. 2- Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (itiraz üzerine listeden çıkarılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile) (2820 S.K. 42/7). 3- Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kurulu na ve ilgili il ve önseçim ilçe seçim kurullarına ayrı ayrı bildirmeye başlamaları (2820 S.K. 40/6). 21 Mayıs 2007 tesi Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin askıdan indirilmesi. 22 Mayıs Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması (2820 S.K. 41). 2- Yüksek Seçim Kurulu nca, hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının ilanı (2820 S.K. 41/son). 3- Siyasi partilerin önseçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini Yüksek Seçim Kurulu na bildirmelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri düzenlerken İl'ini, seçim çevresini, aday listesi sırasını belirtmeleri gereklidir.) ( 2820 S.K. 37). 23 Mayıs 2007 Yüksek Seçim Kurulu nca, siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı listelerinin ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi. 24 Mayıs 2007 Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü. 25 Mayıs 2007 Önseçim yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim

4 kurullarına teslim etmelerinin son günü (2820 S.K. 46/1). 26 Mayıs 2007 rtesi 1- Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi. 2- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri. 27 Mayıs ÖNSEÇİM ADAY YOKLAMASI 2- Önseçim sandık kurullarının sayım döküm işlemlerini tamamlamaları ve düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri. 3- Önseçim ilçe seçim kurullarının ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri ve il seçim kurullarına iletmeleri. 4- Muhtarlık Bölgesi Askı listelerindeki değişikliklerin işlenerek kesinleştirilmesi. 5- Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu nca kur a çekilmesi ve ilanı (2839 S.K. 26). 28 Mayıs 2007 tesi 1- Sandık atamalarının yapılması. 2- Önseçim sandık kurulu tutanaklarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlarla bu itirazların karara bağlanmasının son günü (2820 S.K. 50). 3- Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il seçim kurullarına itirazın son günü (298 S.K. 129). 4- İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri. 29 Mayıs Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması. 2- İl seçim kurullarının önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlamalarının son günü. 3- İl seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kurulu na yapılacak itirazların son günü. 30 Mayıs Sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması. 2- Seçmen bilgi kağıtlarının yazımına ve dağıtımına başlanılması. 3- Yüksek Seçim Kurulu nun il seçim kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi. 31 Mayıs 2007 Aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulu nca itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin il seçim kurullarınca tamamlanması (2820 S.K. 51). 01 Haziran 2007 İl seçim kurullarınca önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listelerin Yüksek Seçim Kurulu na gönderilmesi. (Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kurulu na bildirilmesinden sonra, önseçim ve adaylarla ilgili itiraz

5 ve şikayetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikayetler üzerine başlamış olan işlemler durdurulur.) (2820 S.K. 51/son). 03 Haziran 2007 Yüksek Seçim Kurulu nca, önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneğinin ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilmesi. 04 Haziran 2007 tesi 1- Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında cd ve kağıt ortamında en geç Saat: 17.00'ye kadar, vermelerinin son günü (2839 S.K. 20). 2- Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü (Adaylar yatıracakları güvencenin makbuzlarını başvurularına eklemek zorundadırlar.) (Saat: 17.00'ye kadar) (2839 S.K. 21). 3- İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kurulu na bildirilmesinin son günü. 4- Yüksek Seçim Kurulu nca siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin hemen incelenmeye ve saptanacak eksikliklerin ilgili siyasi parti yetkili organlarına derhal tamamlanmasının bildirilmeye başlanması (yazı ve alındı belgesi karşılığında) (2839 S.K. 13, 14). 5- Gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerinde görev alacak ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (298 S.K. 94). 05 Haziran 2007 Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanmasına (298 S.K. 24/1). 08 Haziran 2007 Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2839 S.K.15). 09 Haziran 2007 rtesi 1- Milletvekili geçici aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu nca incelenmesi ve bu listelerin ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi Gazetede yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi (2839 S.K. 20). 2- Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarının oluşturulmasının tamamlanması. 10 Haziran Milletvekili geçici aday listelerinin radyo, televizyon ve Resmi Gazetede yayımlanması (2839 S.K. 20/2). 2- Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı (2839 S.K. 20). 3- Geçici adayların ilgili il ve Yüksek Seçim Kurulu nca doğrudan incelenmeye alınması, bu adaylara karşı yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi (2839 S.K ). 4- Gümrük kapılarında görev yapacak sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması. 11 Haziran 2007 tesi Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (298 S.K. 125., 2839 S.K. 22).

6 12 Haziran Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması ve ilgililere tebliği. 2- Geçici adayların ilgili il seçim kurullarınca incelenmesinin son günü. 3- Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda meydana gelen noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adayla, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek Seçim Kurulu na bildirilmesinin son günü (298 S.K. 125., 2839 S.K. 23). 13 Haziran 2007 İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kurulu na yapılacak itirazların son günü (2839 S.K. 22). 15 Haziran Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulu nca karara bağlanmasının son günü. 2- Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kurulu na bildirilmesinin son günü. 3- İstifa, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılanlar nedeniyle ortaya çıkan aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulu nca siyasi partilere bildirilmesi. 17 Haziran 2007 Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek Seçim Kurulu na bildirilmesinin son günü. 19 Haziran Yüksek Seçim Kurulu nca milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibariyle ilan edilmek üzere; a) İl seçim kurullarına, b) Resmi Gazete, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere ilgili mercilere, gönderilmesi (2839 S.K. 24). 2- Seçim çevrelerine ilişkin kesin aday listelerinin ve Örnek: 44 sayılı basılı evrak örneğinin il seçim kurullarına gönderilmesi. 3- Yüksek Seçim Kurulu nca birleşik oy pusulası basımına; basım tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanması. 4- Gümrük kapılarında kullanılacak oy pusulalarının basımı ve diğer araç ve gereçlerle birlikte ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanması. 20 Haziran Milletvekili kesin aday listelerinin (bağımsızlar dahil) radyo, televizyon, Resmi Gazete ve İllerde ilanı (2839 S.K. 24). 2- İl seçim kurullarınca milletvekili seçimine katılan siyasi partilerin adayları ile bağımsız adayları gösteren Örnek: 44 sayılı listelerin mahalli imkanlarla bastırılması veya fotokopi yolu ile çoğaltılması, bitirilenlerin ilçe seçim kurullarına teslimine başlanması.

7 3- Bağımsız adayların oy pusulalarını il seçim kurullarına vermelerinin son günü (2839 S.K. 26/d). 25 Haziran 2007 tesi Gümrük kapılarında oy verme işlemlerine başlanması. 08 Temmuz 2007 Seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kur'aya katılacak temsilcilerin Yüksek Seçim Kurulu na bildirilmesinin son günü (298 S.K. 53). 10 Temmuz 2007 Siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu nca ad çekilmesi (298 S.K. 54). 11 Temmuz İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298 S.K. 68). 2- Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi. (Görevliler 12/07/2007 günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kağıtlarını ilçe seçim kurulu başkanına iade ederler (Örnek: 16). Bütün bunlara rağmen seçmen bilgi kağıtlarını herhangi bir şekilde 12/07/2007 gününe kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlığından almaları hususu ilçe seçim kurulu başkanlığınca ikişer gün ara ile iki kere ilan edilir. Alınmayan seçmen bilgi kağıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim olunur.) 12 Temmuz 2007 SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI (298 S.K. 49, 64, 65, 66.) 15 Temmuz 2007 Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298 S.K. 52). 16 Temmuz 2007 tesi Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması. 17 Temmuz 2007 Taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen listelerinin kesinleştirilmesi. 18 Temmuz 2007 İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlıklarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri. 21 Temmuz 2007 rtesi Seçim propagandasının sonu (Saat: 18.00) (298 S.K. 49.). 22 Temmuz 2007 OY VERME GÜNÜ Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat: 24.00).

8 o

S E Ç İ M T A K V İ M İ

S E Ç İ M T A K V İ M İ 12 HAZİRAN 2011 GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIV. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ 1- Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ (7 HAZİRAN 2015) 1 İÇİNDEKİLER 2 Sayfa ÖNSÖZ... 4 BAŞBAKANLIK GENELGESİ... 5 GİRİŞ... 6 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI...

Detaylı

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1)

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1) 5819 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 2839 Kabul Tarihi : 10/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1983 Sayı : 18076 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 380 BİRİNCİ

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651)

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651) 180 26. 4. 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük, leri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 5 Geçici

Detaylı

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Karar No : 233 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

135 SAYILI GENELGE SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ

135 SAYILI GENELGE SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ 135 SAYILI GENELGE SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ Ankara - 2015 1 / 21 İÇİNDEKİLER SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİNİ GÖSTERİR GENELGE Kapsam... 1 Sandık kurullarının

Detaylı

136 SAYILI GENELGE 1 / 9

136 SAYILI GENELGE 1 / 9 136 SAYILI GENELGE İl Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Yurt Düzeyi Seçim Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Esas ve İlkeleri Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Genelge, 7 Haziran

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek: 138 sayılı genelgenin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek: 138 sayılı genelgenin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur. Genelge No : Örnek: 138 Sayılı Genelge Genelge Tarihi : 08/02/2004 Karar No : 279 - K A R A R - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 03.01.2004 günlü yazıda, aynen; "2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 İÇİNDEKİLER Kurultay Yönetmeliği... 5 Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği...23 İl ve İlçe

Detaylı

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA Bu Tüzük, Milliyetçi Hareket Partisinin 40 ncı kuruluş yılını kutladığımız 2009 yılında, 8 Kasım tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongrede kabul

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/01/2015 tarihli yazıda aynen; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU AÇIK SU (OPEN WATER) HAKEM TALİMATI AMAÇ 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu talimatın amacı, Açık Su Yüzme (Open Water) Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nın

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimat Motosiklet yarışlarında görev yapacak

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları:

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları: TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 01 Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı "Türkiye Bilişim Derneği"dir. Türkiye Bilişim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Mart 1994

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM Madde 1-AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/2/1984, No: 4/7778 Dayandığı Kanunun

Detaylı