KENT İSTANBUL. ekip. Mimarlar &MarkalarıV STOCKHOLM NEW YORK LJUBLJANA ROTTERDAM BARSELONA BERLİN HAFEN CITY AVCI ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENT İSTANBUL. ekip. Mimarlar &MarkalarıV STOCKHOLM NEW YORK LJUBLJANA ROTTERDAM BARSELONA BERLİN HAFEN CITY AVCI ANKARA"

Transkript

1 SAYI TL KKTC 17TL KENT BERLİN O Kent Bitti Doğan KUBAN konsept özel STOCKHOLM NEW YORK LJUBLJANA Selçuk AVCI ROTTERDAM Beyhan KARAHAN Kristian KOREMAN BARSELONA Ümran TOPÇU Ercan AĞIRBAŞ LONDRA Karen COOK HAFEN CITY ekip A TASARIM MİMARLIK ANKARA Bir Belediye Projesi Hamamönü 10 soruda Bozkurt GÜRSOYTRAK İSTANBUL Selçuk AVCI Kent Mekânları BUSAN SOUMAYA AVCI Mimarlar &MarkalarıV konsept ek

2 Stockholm, özellikle yaygın bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri ve trafik vergileri aracılığıyla sera gazı salınımını azaltmak gibi birçok yönden çevresel performansın öncülerindendir. Kişi başına karbondioksit salınımı herhangi bir OECD metropolitan bölgesindeki en düşükler arasında olup, su kalitesi mükemmel, çöpe giden atık miktarı çok az ve hava kirliliği oldukça düşüktür. The City of Stockholm is in many ways a forerunner in environmental performance as reducing greenhouse gas emissions, most especially through extensive district heating and district cooling systems, and through a vehicle congestion charge. OECD metro area, water quality is excellent, very little waste goes to landfill, and air pollution is fairly low. Kungsträdgården Fryxell Stockholm

3 City and City Texture... Stockholm Kent ve Kent Dokusu Bunlar gerçekten akademik konular. Bir şehir belirgin bir büyüklük ve önemde, nüfus, ticaret, kültür gibi merkezi ve genellikle temizlik, enerji, arazi kullanımı, ulaşım vs. için karmaşık hizmet sistemlerine sahip bir merkez iken; kent dokusu veya yapısı sokakların, blokların, ulaşım akışlarının, bina tiplerinin ve büyüklüklerinin açık alanlar vb. modellerini belirler; mekânsal, kültürel, sosyal, fonksiyonel ve çevresel niteliklerini ve karakteristiklerini tanımlar. Daha kişisel bir görüş şehir atmosferi, karakteri, çeşitliliği, yaşamımızın ve dilimizin bir parçası olan şehir hakkında konuşmaktır şöyle ki ben Stockholm veya İstanbul şehrinde yaşıyorum veya ben bir Londra lıyım veya New York u seviyorum demek söyleyen kişi hakkında bir fikir verir. Şehirleri tanımlamanın üçüncü bir yolu ise çevresel rol veya etkisidir ki bugün dünya nüfusunun yarıdan fazlası Dünya yüzeyinin %2 sinden biraz fazlasını kaplayan şehirlerde yaşamakta ama tüm enerjinin %75 ini kullanarak tüm karbondioksitin %80 ini salmaktadır. Global düzeyde her yıl 70 milyon (veya her gün ) insan şehirlerde yaşamaya başlamaktadır. Şehirler hem sürdürülebilirlik sorunlarının ortaya çıkıp çözümlenebildiği hem de çevresel çözümlerin bulunabileceği hatta bulunmak ve geliştirilmek zorunda olunan yerlerdir. Çevresel gelişme, bilim ve teknoloji, kültür ve yenilikçilik, bireysel ve ortak yaratıcılık, iklim değişikliklerinin etkileri üzerine araştırmalar ve benzeri konuların besleyici ortamı olabilirler. Daha iyi şehir planlamasına ve daha üretken, sürdürülebilir ve akıllı şehirlere ihtiyacımız var. Şehirleri tekrar düşünmek zorundayız. Norrström Well, those are indeed academicsubjects. Where a city is a centre of significant size and importance, population, commerce, culture etc and generally has complex service systems for sanitation,, energy, land usage, transportation etc. Urban texture or structure concludes the pattern of streets, blocks, transport flows, building types and scales, open spaces etc define spatial, cultural, social, functional and environmental qualities and characteristics. A more personal view is talking about the city-atmosphere, -character, -diversity - the city is a part of our lives and our language: as; I live in the city of Stockholm or the city of Istanbul or I am a Londoner or I love NY, which tells something about a person. A third way to define cities is the environment role or impact where today, over half of the world s population lives in cities covering roughly 2% of the Earth s land area but using 75% of all energy and emitting 80% of all carbon dioxide. At a global level there are 70 million new urban residents every year (or 190,000 persons every day). Cities are places where both sustainability challenges appear and can be met, and where environmental solutions can and must be found and developed. They can be hotbeds of environmental development, science and technology, culture and innovation, individual and collective creativity, and research on the impact of climate change etc - we need better urban planning, and we need more productive, sustainable and smarter cities - we have to Rethink Cities! Hammarby Sjöstad Lennart Johansson 121

4 Stockholm Stockholm Kent Dokusunun Karakteristikleri Bana göre (ben de kim oluyorsam?) Stockholm güzel, güvenli, çok ilginç bir şehirdir ve çok havalıdır. Dahası Stockholm, Price Waterhouse ın 2011 yılı Fırsat Şehirleri sıralamasında, New York, Toronto ve San Fransisco nun ardından dördüncü sırada yer almış ve son olarak 2010 yılında ilk Avrupa Yeşil Başkenti ödülünü kazanmıştır. Stockholm, özellikle yaygın bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri ve trafik vergileri aracılığıyla sera gazı salınımını azaltmak gibi birçok yönden çevresel performansın öncülerindendir. Kişi başına karbondioksit salınımı herhangi bir OECD metropolitan bölgesindeki en düşükler arasında olup, su kalitesi mükemmel, çöpe giden atık miktarı çok az ve hava kirliliği oldukça düşüktür. Stockholm ün, Hammarby Sjöstad daki ekolojik bölge geliştirme ve yakında gerçekleşecek Stockholm Royal Seaport bölgesi, işe yaramayan alanların (brownfields), kentsel aktivitelerin çevresel etkilerini sistematik olarak azaltacak bölgelere dönüşümü için yenilikçi fikirler sağlamıştır. Stockholm ün kimliği ve dış görünüşü daha çok güzelliği, etkileyici doğası, şehrin yapısı ve ölçeği, modern ve tarihi görünüşüyle ilintilidir ama aynı zamanda şehrin tarihini okunabilir kılan ve geleceğini anlatan da şehrin yapılaşma halkalarıdır. Stockholm bugün daha çok karakteristik su ve adalardan oluşan manzarasıyla tanımlanmaktadır. Stockholm City Texture Characteristics Stockholm is in my (who am I to tell?) eyes beautiful, safe and very interesting city and has a great atmosphere. Further; Stockholm is ranked as fourth (after New York, Toronto and San Francisco) in Cities of opportunity by PWC, Cities of Opportunity, 2011 and last but not least Stockholm won the first European Green Capital award The City of Stockholm is in many ways a forerunner in environmental performance as reducing greenhouse gas emissions, most especially through extensive district heating and district cooling systems, and through a vehicle congestion charge. CO 2 emissions per capita are among the lowest of any OECD metro area, water quality is excellent, very little waste goes to landfill, and air pollution is fairly low. Stockholm s eco-district developments in Hammarby Sjöstad and in the forthcoming Stockholm Royal Seaport district have provided innovations for redevelopment of brownfields into districts that systematically reduce the environmental impact of urban activities. Stockholm s identity and appearance is very much about its beauty - the dramatic landscape, the city s structure and scale, the modern and the historical scenery but also for the city and building structure-rings that make the city s history readable and tells about of its future. Stockholm is very much characterized today by its characteristic water s and island s landscape. 123

5 Measures Taken to Protect the Fabric of the City... Cities are complex structures in constant evolution, so development policies should aim to channel this behaviour in a direction that enhances overall well-being (social, economic and environmental). A successful city must change and constantly evolve - to create the conditions for people funding, social friendship and good life for future generations. Change and development is the foundation for the city s survival and gives us a readiness for future challenges and new opportunities. Urban life is going on in streets, in commercial and cultural spaces, in transport, in parks and green spaces urban places that make the public domain. Historically, the public space had (and still has) great significance for the political life and the development of social life, culture, commerce, democracy and freedom of expression. The public space serves as venue for the city s life - the squares and parks are the arenas for events, such as concerts, cultural festivals and outdoor theatre. It is in the streets as people from different generations and with different ethnic, cultural and social backgrounds can meet. The development of cities, which cannot be separated from their surrounding areas, must be urgently rethought within the principles of sustainable development, particularly regarding major issues as limited natural resources, biodiversity, population growth and poverty, increased energy consumption, climate risks and rising greenhouse gas emissions. - We need better urban planning, and we need even more productive, sustainable and smarter cities. If the development of a city will be successful, planning must be done holistically and in a broad dialogue with citizens and urban planning actors. An attractive city as Stockholm must balance protection of the existing qualities, at the same time it constantly evolves in a constant process of change and development. New adds to old, environment changes, progresses and improves. In this process, strategies for how new and old will be united, how the existing environment best utilized and developed for the future. The comprehensive plan of Stockholm is named The walkable city Stockholm City Plan. The plan presents four strategies for sustainable growth: strengthening central Stockholm, focusing on strategic nodes, connecting different city areas, and creating a vibrant urban environment in all of Stockholm. A condition for a vibrant and safe city is a sufficiently large number of people move and use the public rooms. Undefined and oversized public rooms spread out people and the intensity of urban space absent. This in turn leads to, too little base for services and many will be forced to take the car to do every day shopping. A functional urban life and sustainable development therefore requires a degree of density and urban scale. Kent Dokusunu Korumak için Alınan Önlemler... Şehirler, sürekli gelişim gösteren karmaşık yapılardır dolayısıyla geliştirme politikaları bu değişkenliği, sosyal, ekonomik ve çevresel açılardan da iyileşmeyi sağlayacak şekilde kanalize etmek üzere planlanmalıdır. Başarılı bir şehir değişmeli ve insanlarına mali imkanlar, sosyal arkadaşlıklar ve gelecek kuşaklara iyi bir yaşam sağlayacak koşulları yaratmak için sürekli olarak gelişmelidir. Değişim ve gelişim şehrin yaşamını sürdürmesinin temelidir ve bizim gelecekteki sorunlar ve yeni fırsatlar için hazır olmamızı sağlar. Şehir yaşamı, sokaklarda, ticari ve kültürel alanlarda, ulaşımda, parklar ve yeşil alanlarda yani kent alanlarını kamusal alan yapan yerlerde devam eder. Tarihsel olarak kamusal alanlar( bugün de olduğu gibi) politik yaşamda ve sosyal yaşamın, kültür, ticaret, demokrasi ve ifade özgürlüğünün gelişmesinde büyük önem taşımıştır. Kamusal alan şehir yaşamı için bir buluşma yeri olarak hizmet verir. Meydanlar ve parklar, konserler, kültürel festivaller ve açık hava tiyatroları gibi etkinliklere ev sahipliği yaparlar. Değişik kuşaklardan, değişik etnik, kültürel ve sosyal yapılardan insanlar sokaklarda birbirleriyle karşılaşırlar. Kendisini çevreleyen alanlardan ayrılamayacak olan şehirlerin gelişimi, sürdürülebilir gelişme ilkeleri çerçevesinde, özellikle kısıtlı doğal kaynaklar, biyolojik çeşitlilik, nüfus artışı ve yoksulluk, artan enerji tüketimi, iklim riskleri, artan sera gazı salınımı gibi önemli konular dikkate alınarak acilen yeniden ele alınmalıdır. Daha iyi kentsel planlamaya ve daha üretken, sürdürülebilir ve akıllı şehirlere ihtiyacımız var. Bir şehir planlamasının başarılı olması için planlama şehirde yaşayanlar ve şehir planlama uzmanlarıyla geniş bir diyalog içinde bütünsel olarak yapılmalıdır. Stockholm gibi çekici bir şehir, var olan niteliklerini korumak ve aynı zamanda sürekli değişim ve gelişime süreci içindeki evrimini dengelemek zorundadır. Eskiye yeni eklemeler, çevresel değişiklikler, ilerleme ve iyileşmeler. Bu süreçte, eski ve yeninin nasıl bütünleşeceği, var olan çevrenin nasıl en iyi şekilde kullanılacağı ve gelecek için geliştirileceği konusunda stratejiler oluşturulmalıdır. Stockholm ün kapsamlı planı Yürünebilir şehir-stockholm Şehir Planı olarak isimlendirilmiştir. Plan, sürdürülebilir büyüme, merkez Stockholm ü güçlendirmek, stratejik noktalara odaklanmak, şehrin değişik bölgelerini birbirine bağlamak ve Stockholm ün tümü için canlı bir kentsel ortam yaratmak için dört strateji sunmaktadır. Canlı ve güvenlikli bir şehrin koşulu yeterince çok sayıda insanın hareket halinde olup kamusal alanları kullanmasıdır. Tanımlanmamış ve aşırı büyük kamusal alanlar insanları dağıtır ve kentsel alandaki yoğunluğu yok olur. Bu ise hizmetler için çok küçük alanların oluşmasına yol açar ve birçok insanı günlük alışverişini yapmak için arabasını kullanmak zorunda bırakır. Dolayısıyla, işlevsel bir şehir yaşamı ve sürdürülebilir gelişme belli bir derecede yoğunluk ve kent ölçeği gerektirir. 124

6 Stockholm Stockholm ile özdeşleşen onu en iyi yansıtan bina/mekân... Stockholm ün merkezi Malmarna daki konut alanları, takım adalar, denizinin (arşipel) etkileyici karakteristik manzarası, kuzeye bakan jeolojik fay kayalıkları, açık deniz ve akıntıların ara sıra kilise gibi yüksek yapılar ve bacalar ile gaz depoları gibi teknik yapıların da yer aldığı olağanüstü şehir manzarasıyla birlikte uyumlu bir kent yapısı karakteristiği taşıyor. Bu yapı 1640 larda oluşmaya başlamış ve sokak genişlikleri ile parselasyon prensipleri 1700 lerde yapı talimatnamelerinde yer almış lerde bloklar, sokaklar ve bina formları yeni parklar ve gezi alanları ile oluşturulmuş ve kamusal alanlar genişletilmiş. Öte yandan, Stockholm ün son yıllardaki en büyük kentsel gelişim projesi olan Hammarby Sjöstad ın üzerinde durmak isterim. Hammarby Sjöstad, Stockholm kent merkezinin doğal bir uzantısı olup 2015 yılına kadar yaklaşık apartmanda yaşayan ve çalışan kişiye ev sahipliği yapıyor olacak. Hammarby Sjöstad projesi, kentsel bölgelerin tasarım ve uygulamasından ortaklaşa sorumlu olan Stockholm Şehri geliştirme ofisi ile Şehir Planlama Dairesi nin ortak sorumluluğunda oluşturulmuş ayrı bir koordinasyon organizasyonu. Otuzu aşkın mimarlık firmasının tasarımlarını yaptığı konutların inşaatını yine sayısı otuzun üzerinde olan değişik firmalar gerçekleştidi. Hammarby Sjöstad ın tasarım planı modern, yarı açık, blok tabanlı, kapalı geleneksel iç şehrin daha modern ve açık planla kombinasyonu olan sosyal yönelimli bir tasarım olarak karakterize edilebilir. Yapıda bloklar, etrafı çevrilmiş bölgelerde aile dostu gruplar oluşturacak şekilde düzenlendi. İç şehrin sokak genişlikleri, blok büyüklükleri, bina yükseklikleri, yoğunluk ve işlevsellik karışımı yepyeni bir açıklık, kıyı manzarası, parklar ve günışığı ile entegre. Sosyal yönelimli tasarım aynı zamanda sınırlı bina derinliklerini, gizli teras katlarını, küçük evleri, geniş balkonlar ve terasları, büyük pencereleri, düz çatıları ve suya bakan cephelerdeki pastel renkli sıvaları da kapsıyor. Yenilikçi mimari yaklaşımlar, cam, ahşap, çelik ve taş gibi dayanıklı malzemelerin de kullanıldığı değişik uygulamalarla temsil ediliyor. Balkonlu, merdivenli, avlu/ön bahçeli ve parklara, yaya bölgelerine ve trafiksiz sokaklara yakın olarak konumlandırılmış apartmanlar beraberce tasarlandıkları üzere özel, yarı özel, yarı kamusal alanları kamusal alanlarla ilişkilendirmekteler. Yapılan bütün yeni inşaatlar, engelliler için şehir planına uyumlu şekilde engellilerin kolaylıkla erişimine açık. Stockholm un şehir içinin doğal bir uzantısı olan bölgenin konumu, altyapı, şehir planlaması ve binaların tasarımını şekillendirdi. Bu yayılma, altyapının yoğun olarak yenilenmesini, ulaşım engellerinin kaldırılmasını, eski sanayi ve liman bölgesinin aşamalı olarak kaldırılmasını, küçültülmesini veya yeni bir amaçla kullanımın içermektedir. Hammarby Sjöstad, Stockholm ün kentsel büyümesine yeni bir yaş halkası eklemekte. Ulaşım ve hizmetler Hammarby Sjöstad ı bağlayan üç kilometrelik üç şeritli bir cadde boyunca yoğunlaştı. Hammarby Sjöstad projesinin çevre dostu uygulaması aynı zamanda yeşil alanlar, yürüyüş yolları, birçok büyük park, ahşap kaldırımları olan sazlık bir alandaki park vb. yapılan büyük yatırımı da kapsıyor. Değişik biçimlerdeki parklar, rıhtımlar ve yürüyüş yolları Hammarby Sjö gölünün çevresine yerleştirildi. Yakındaki otoyol üzerindeki iki yeşil köprünün üzerinden geçen koşu yolları doğruca doğal bir ortama ulaşmakta. Metro ağına bağlanan hafif raylı sistem merkez bulvarı boyunca Hammarby Sjöstad ı boydan boya kat ediyor. Ayrıca çeşitli otobüs hatları ile de Stockholm e ulaşım mümkün. Tüm hane halkını yaklaşık yüzde altısı araçları ortaklaşa kullanıyor. Daha fazlası için: hammarbysjostad.se Building/place is identified with Stockholm and reflects it best... The residential parts of the Inner-city of Stockholm Malmarna - is characterized by the archipelago s dramatic characteristic landscape, with north-facing geological fault cliffs, open water areas and streams together with are great the cityscape made of a coherent city structure with occasional higher buildings as churches and technical facilities such as chimneys and gas containers. This structure started to be developed in the 1640s and principles for street widths and plot division were confirmed in the 1700s building ordinances. In the s the structure of blocks, streets and building forms with new parks, esplanades and public places was enlarged. Further, I would like to stress Hammarby Sjöstad; Stockholm s largest urban development of recent years, Hammarby Sjöstad is a natural continuation of Stockholm s inner city and will house approximately 11,000 apartments and 35,000 people living and working by Project Hammarby Sjöstad is a separate co-ordinating organisation within the remit of the City of Stockholm Development office and the City Planning Department and are jointly responsible for designing and implementing the city district. Over thirty different developers have been responsible for the production of the residential building and over thirty different architecture firms have carried out the design. The design scheme of Hammarby Sjöstad can be characterised as a social oriented design with modern, semi-open, block-based city, a combination of a closed, traditional inner city with more modernistic and open planning. The structure organizes blocks in enclaves where block are designed to compose in family friendly groups. The inner city street dimensions, block sizes, building heights, density and functionality mix are integrated with a new openness, waterfront views, parks and sunlight. Social oriented design cover also limited building depths, recessed penthouse flats, maisonettes, large balconies and terraces, big windows, flat roofs and light-coloured rendering on water-facing façades. Different applications of a modernistic architectural programme are represented including durable materials such as glass, wood, steel and stone. Apartments with balconies, staircases, courtyards/front gardens and close situated public spaces as parks, pedestrian areas, and traffic safe local streets form together a deliberate designed linking from private, semiprivate, semi-public to public etc. All new construction offers access for the disabled, in line with the City s plan for people with disabilities. The area s location as a natural continuation of Stockholm s inner city has shaped the infrastructure, urban planning and design of the buildings. This expansion has involved extensive development of the infrastructure, with traffic barriers removed and the old industrial and harbour areas phased out, concentrated or given a new purpose. Hammarby Sjöstad adds a new year ring to Stockholm s urban growth Traffic and services are concentrated along a three-kilometre tree-lined avenue linking Hammarby Sjöstad together. The eco-friendly adaptation of Hammarby Sjöstad project also involves a major investment in green spaces, walkways, several large parks, a reed park with wooden boardwalks, etc. Parks, quays and walkways in different styles have been laid out around Hammarby Sjö/Lake. Jogging tracks that cross two green bridges over a close located highway lead directly over to a nature reserve. A light rail linking to the underground system has a central route running through Hammarby Sjöstad along the Central Boulevard and bus traffic offering several routes into Stockholm city. Around six percent of all households have joined carpools. Further more: hammarbysjostad.se 127

7 Stockholm Başarılı bir şehir değişmeli ve insanlarına mali imkanlar, sosyal arkadaşlıklar ve gelecek kuşaklara iyi bir yaşam sağlayacak koşulları yaratmak için sürekli olarak gelişmelidir. Değişim ve gelişim şehrin yaşamını sürdürmesinin temelidir ve bizim gelecekteki sorunlar ve yeni fırsatlar için hazır olmamızı sağlar. A successful city must change and constantly evolve - to create the conditions for people funding, social friendship and good life for future generations. Change and development is the foundation for the city s survival and gives us a readiness for future challenges and new opportunities. 129

8 Stockholm Kent Sembolü ve Öyküsü Eski İsveç Kralı Aziz Erik, Stockholm ün özel koruyucusu, ilk olarak 1376 yılında Stockholm damgasında yer aldı. İsveç kralı Erik 1160 yılında Danimarka Prensi ve askerleri tarafından öldürüldü. Kralın cenazesi Stockholm ün kuzeyindeki Uppsala şehrine götürülerek kendisinin yaptırmış olduğu bir katedralde gömüldü. Kralın ölümü esnasında ve daha sonra da mezarında mucizeler görüldüğüne dair efsaneler mevcut. Symbol of the City and its Story The old Swedish King Saint Erik is Stockholm s special patron and appeared on the Stockholm seal first time the year The Swedish king Erik was killed in 1160 by the Danish Prince and his soldiers. The dead king was taken to the city of Uppsala north of Stockholm and was buried in a cathedral, which the king himself let build. Legend tells of the miracle that took place at the king s death, and later at his grave. Stockholm ü Şekillendiren Malzeme Bu kentsel yapının karakteristiği, birbirine çok benzer yaklaşık beş katlı yüksek bina blokları, bulvarlarla ayrılan ve birbirini dik kesen yaklaşık 18 metre genişliğindeki caddeler, meydanlar ve parklar caddelerdir. Stockholm ü eşsiz kılan ve huzurlu güzelliğini sağlayan şey, bu su ve ada peyzajına uygulanmış ve iyi korunmuş yapıdır. Binalarda yaygın olarak, önyüzleri sade süslemeli alçıyla kaplanmış tuğla kullanılmıştır. Material Shaping the City This urban structure is characterized by closed similar high building blocks of circa five floors with approximately 18 meters wide streets in a rectangular street grid that is broken by boulevards, squares and parks. - This well retained structure, applied in the water and island landscape, is what makes Stockholm unique and gives the city its easy beauty. The dominant material is brick buildings with façades covered with plaster with modest ornamentation. 131

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2012 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI! SUSTAINABLE PROJECTS, SUSTAINABLE CITIES, SUSTAINABLE SUCCESS! İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞKANIN

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 03 BAŞKANIN MESAJI: TÜRKİYE DE HALİÇ'İN RÖNESANSI MESSAGE OF THE PRESIDENT: RENAISSANCE OF THE GOLDEN HORN 06 12 YABANCI AMPLIO YATIRIMCI OLMAK BEING

Detaylı

TMB SELÇUK AVCI COR & ASOCIADOS ORHAN PAMUK LAVA ARCHITECTS

TMB SELÇUK AVCI COR & ASOCIADOS ORHAN PAMUK LAVA ARCHITECTS Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Architecture / Mimari : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı MESSAGE OF THE CHAIRMAN Yorum İnşaat olarak şirketimizin temelini oluşturan kültür, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaya dayalı stratejik ortaklıklar kurmak ve bu

Detaylı

Faaliyet Raporu 2014 Annual Report 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Faaliyet Raporu 2014 Annual Report 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 1 ÇİNDEKİLER CONTENTS 03 06 14 32 38 BAŞKANIN MESAJI / Chairman`s Message HALİÇ İN ALTIN ÇAĞI / THE GOLDEN ERA OF HALİÇ DÜN, BUGÜN VE GELECEKTE HAL Ç THE PAST, PRESENT,

Detaylı

BAŞKAN DAN FROM THE PRESIDENT OF THE UNION

BAŞKAN DAN FROM THE PRESIDENT OF THE UNION FROM THE PRESIDENT OF THE UNION BAŞKAN DAN Recep Altepe Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı President of Union of municipalities of marmara and mayor of Bursa metropolitan

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011 Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. colliers INTERNATIONAL RESEARCH Over the past months, we can safely say, that certain negative developments

Detaylı

Şehrim Hazırlanıyor! Şehirler Dirençli Hâle Geliyor. 2012-2015 Dünya Afet Zararlarının Azaltılması Kampanyası

Şehrim Hazırlanıyor! Şehirler Dirençli Hâle Geliyor. 2012-2015 Dünya Afet Zararlarının Azaltılması Kampanyası Şehirler Dirençli Hâle Geliyor Şehrim Hazırlanıyor! 2010-2015 Dünya Afet Zararlarının Azaltılması Kampanyası www.unisdr.org/campaign 2012-2015 Dünya Afet Zararlarının Azaltılması Kampanyası Şehrim Hazırlanıyor!

Detaylı

Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri

Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri Kadıköy Municipality Actions Against Climate Change and Energy Efficiency Operations Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri KADIKÖY Kadıköy / İstanbul / Türkiye

Detaylı

2023 Türkiye sinde İnovasyon ve Living Lab lerin Önemi Innovation & Living-Labs for Turkey 2023

2023 Türkiye sinde İnovasyon ve Living Lab lerin Önemi Innovation & Living-Labs for Turkey 2023 2023 Türkiye sinde İnovasyon ve Living Lab lerin Önemi Innovation & Living-Labs for Turkey 2023 HOŞGELDiNiZ WELCOME Türkiye nin ilk canlı laboratuvarı Basaksehir Living Lab, bir diğer deyişle Başakşehir

Detaylı

tepav tepav tepav 8. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kentsel Gelişmenin Yönetişimi 11 Aralık 2013 Bildiri Kitabı

tepav tepav tepav 8. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kentsel Gelişmenin Yönetişimi 11 Aralık 2013 Bildiri Kitabı 8. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kentsel Gelişmenin Yönetişimi Bu kitap TEPAV tarafından 11 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen 8. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu nda sunulan bildirilerden

Detaylı

MERKEZİNDE İNSAN, ÇİZGİSİNDE İSTANBUL VAR ISTANBUL STYLING, FOCUSED ON YOU

MERKEZİNDE İNSAN, ÇİZGİSİNDE İSTANBUL VAR ISTANBUL STYLING, FOCUSED ON YOU İSTANBUL MERKEZİNDE İNSAN, ÇİZGİSİNDE İSTANBUL VAR ISTANBUL STYLING, FOCUSED ON YOU SANA DÜN BİR TEPEDEN BAKTIM AZİZ İSTANBUL! GÖRMEDİM GEZMEDİĞİM, SEVMEDİĞİM HİÇBİR YER. ÖMRÜM OLDUKÇA GÖNÜL TAHTIMA KEYFİNCE

Detaylı

tepav tepav tepav 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi 13-14 Aralık, 2012 Bildiri Kitabı

tepav tepav tepav 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi 13-14 Aralık, 2012 Bildiri Kitabı tepav 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi Bu kitap TEPAV ve Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) işbirliğiyle

Detaylı

Siska İnşaat Taahhüt Mimarlık ve Mühendislik AŞ Siska Construction Contracting Architecture Engineering Inc.

Siska İnşaat Taahhüt Mimarlık ve Mühendislik AŞ Siska Construction Contracting Architecture Engineering Inc. 1 Siska İnşaat Taahhüt Mimarlık ve Mühendislik AŞ Siska Construction Contracting Architecture Engineering Inc. İ s t a n b u l 2 0 1 3 2 3 4 5 Mimarlık mirasının değerini bilmek Appreciating the architectural

Detaylı

MARMARA LIFE KUZEYDEN GÜNEYE AFRİKA DA BİR YOL HİKAYESİ BİR BAŞKANIN PAZAR GÜNÜ S:16 A SUNDAY OF A MAYOR HAZİRAN JUNE YIL YEAR : 2014 SAYI ISSUE : 85

MARMARA LIFE KUZEYDEN GÜNEYE AFRİKA DA BİR YOL HİKAYESİ BİR BAŞKANIN PAZAR GÜNÜ S:16 A SUNDAY OF A MAYOR HAZİRAN JUNE YIL YEAR : 2014 SAYI ISSUE : 85 BİR BAŞKANIN PAZAR GÜNÜ S:16 A SUNDAY OF A MAYOR HAZİRAN JUNE MARMARA YIL YEAR : 2014 SAYI ISSUE : 85 LIFE www.marmara.gov.tr MARMARA LIFE FROM NORTH TO SOUTH A ROAD STORY IN AFRICA KUZEYDEN GÜNEYE AFRİKA

Detaylı

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 Volume (1) İssue I (1) _April 2014 İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM

Detaylı

İş te Hayat... La Vida City ile. Here s Life in Business with La Vida City...

İş te Hayat... La Vida City ile. Here s Life in Business with La Vida City... www.lavida-city.com 1 La Vida City ile İş te Hayat... www.lavida-city.com Here s Life in Business with La Vida City... Büyüklerin oyunlarına iş adı verilir. diyor Shakespeare... Bize göre; başarı şansa

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR TURİZMİ FINE ARTS AND CULTURE TOURISM. çindekiler Contents. 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath

GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR TURİZMİ FINE ARTS AND CULTURE TOURISM. çindekiler Contents. 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath çindekiler Contents 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath Sayı: 288 / Haziran 2009 Issue: 288 / 2009 June 10 Suriye de Türk rüzgârı Turkish winds in Syria 16 TÜRSAB dan Yıldız Restoran Yıldız

Detaylı

building Turkey of the future

building Turkey of the future building Turkey of the future hastaneler HospItals Sağlık Ocakları health care clınıcs Her tür sağlık savaşımını, olanaklı olan derecede hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca hedeflerden olmağa yaraşır.

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

Sizi başarıya ulaştıracak mekanlar yaratıyoruz

Sizi başarıya ulaştıracak mekanlar yaratıyoruz Sizi başarıya ulaştıracak mekanlar yaratıyoruz We create spaces for you to succeed in ORTAĞINIZ OLARAK YOUR PARTNER Prime Development, perakende sektöründe, üstlendiği ve yürüttüğü projeleri başarıya ulaştıracak

Detaylı

Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor. Feyyaz YALÇIN. Yay n Yönetmeni/Editor. Ayşim ALPMAN. TÜRSAB ad na Yay n Koordinatörü

Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor. Feyyaz YALÇIN. Yay n Yönetmeni/Editor. Ayşim ALPMAN. TÜRSAB ad na Yay n Koordinatörü çindekiler Contents Sayı: 290 / Ağustos 2009 Issue: 290 / 2009 August 5 Yüksek gelirli Çek vatandaşlarını getiremiyoruz We fail to attract Czech citizens with high income 26 Yarım asırlık işbirliği Half

Detaylı

COMENIUS. Since 1995, the EU has been supporting partnerships and projects between schools from. Lifelong learning programme COMENIUS

COMENIUS. Since 1995, the EU has been supporting partnerships and projects between schools from. Lifelong learning programme COMENIUS COMENIUS Education and Culture Lifelong learning programme COMENIUS Comenius Projesi Genel Bilgi Comenius Project General Information 1995 ten bu yana Avrupa Birliği, adını pedagog Johann Amos Comenius

Detaylı

Holland Hospital Architects Hollanda Hastane Mimarları

Holland Hospital Architects Hollanda Hastane Mimarları D u t c h H e a l t h c a r e D e s i g n H o l l a n d a S a ğ l ı k T a s a r ı m ı www.hollandhospitalarchitects.com university hospital maastricht Maastricht Üniversite Hastanesi Spaceship has landed

Detaylı

Music Hall and House in Algueña MUCA. 40 mimari architecture. project detail. proje detayı

Music Hall and House in Algueña MUCA. 40 mimari architecture. project detail. proje detayı Algueña MUCA da Konser Salonu ve Evİ Music Hall and House in Algueña MUCA Derleyen / Prepared by : Heval Zeliha Yüksel, Mimar. Architect 40 Algueña, İspanya nın Alicante Bölgesi nde, iki bin nüfuslu, ekonomisi

Detaylı

Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış. Uluslararası Sempozyumu. International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging

Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış. Uluslararası Sempozyumu. International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış Uluslararası Sempozyumu International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış Uluslararası Sempozyumu 10.30-12.00 Protokol

Detaylı

1 2 3 Değerli Atraxion Okuyucuları, Dear valuable Atraxion Readers, İlk sayımıza verdiğiniz olumlu tepkilerle yolumuza daha güçlü adımlarla devam edebileceğimizi fark e rdiğiniz için teşekkür ederiz. We

Detaylı

OUR GROUP COMPANIES GRUP ŞİRKETLERİMİZ

OUR GROUP COMPANIES GRUP ŞİRKETLERİMİZ 2 3 OUR GROUP COMPANIES GRUP ŞİRKETLERİMİZ UĞUR MAKİNA SAN. GIDA İNŞ. TAAH. END. YAPILAR TRZ. TARIM DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BEREKETLİ UĞUR MAKİNA VE İNŞ. SAN. İTH. İHR. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. BBCA DEPOLAMA SİS.

Detaylı

Doktora Tezi Doctor of Philosophy

Doktora Tezi Doctor of Philosophy 930 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma: Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma Tourism Based Regional Development in Southeastern Anatolia: A Case Study in Zeugma Ece ATEŞ

Detaylı

İzmir i şahlandıracak

İzmir i şahlandıracak Mart March 2014 Sayı Issue 32 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy İzmir i şahlandıracak entegre ulaşım projeleri Integrated transport projects for development of İzmir LAKE VAN VAN GÖLÜ Its name is lake,

Detaylı