KENT İSTANBUL. ekip. Mimarlar &MarkalarıV STOCKHOLM NEW YORK LJUBLJANA ROTTERDAM BARSELONA BERLİN HAFEN CITY AVCI ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENT İSTANBUL. ekip. Mimarlar &MarkalarıV STOCKHOLM NEW YORK LJUBLJANA ROTTERDAM BARSELONA BERLİN HAFEN CITY AVCI ANKARA"

Transkript

1 SAYI TL KKTC 17TL KENT BERLİN O Kent Bitti Doğan KUBAN konsept özel STOCKHOLM NEW YORK LJUBLJANA Selçuk AVCI ROTTERDAM Beyhan KARAHAN Kristian KOREMAN BARSELONA Ümran TOPÇU Ercan AĞIRBAŞ LONDRA Karen COOK HAFEN CITY ekip A TASARIM MİMARLIK ANKARA Bir Belediye Projesi Hamamönü 10 soruda Bozkurt GÜRSOYTRAK İSTANBUL Selçuk AVCI Kent Mekânları BUSAN SOUMAYA AVCI Mimarlar &MarkalarıV konsept ek

2 Stockholm, özellikle yaygın bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri ve trafik vergileri aracılığıyla sera gazı salınımını azaltmak gibi birçok yönden çevresel performansın öncülerindendir. Kişi başına karbondioksit salınımı herhangi bir OECD metropolitan bölgesindeki en düşükler arasında olup, su kalitesi mükemmel, çöpe giden atık miktarı çok az ve hava kirliliği oldukça düşüktür. The City of Stockholm is in many ways a forerunner in environmental performance as reducing greenhouse gas emissions, most especially through extensive district heating and district cooling systems, and through a vehicle congestion charge. OECD metro area, water quality is excellent, very little waste goes to landfill, and air pollution is fairly low. Kungsträdgården Fryxell Stockholm

3 City and City Texture... Stockholm Kent ve Kent Dokusu Bunlar gerçekten akademik konular. Bir şehir belirgin bir büyüklük ve önemde, nüfus, ticaret, kültür gibi merkezi ve genellikle temizlik, enerji, arazi kullanımı, ulaşım vs. için karmaşık hizmet sistemlerine sahip bir merkez iken; kent dokusu veya yapısı sokakların, blokların, ulaşım akışlarının, bina tiplerinin ve büyüklüklerinin açık alanlar vb. modellerini belirler; mekânsal, kültürel, sosyal, fonksiyonel ve çevresel niteliklerini ve karakteristiklerini tanımlar. Daha kişisel bir görüş şehir atmosferi, karakteri, çeşitliliği, yaşamımızın ve dilimizin bir parçası olan şehir hakkında konuşmaktır şöyle ki ben Stockholm veya İstanbul şehrinde yaşıyorum veya ben bir Londra lıyım veya New York u seviyorum demek söyleyen kişi hakkında bir fikir verir. Şehirleri tanımlamanın üçüncü bir yolu ise çevresel rol veya etkisidir ki bugün dünya nüfusunun yarıdan fazlası Dünya yüzeyinin %2 sinden biraz fazlasını kaplayan şehirlerde yaşamakta ama tüm enerjinin %75 ini kullanarak tüm karbondioksitin %80 ini salmaktadır. Global düzeyde her yıl 70 milyon (veya her gün ) insan şehirlerde yaşamaya başlamaktadır. Şehirler hem sürdürülebilirlik sorunlarının ortaya çıkıp çözümlenebildiği hem de çevresel çözümlerin bulunabileceği hatta bulunmak ve geliştirilmek zorunda olunan yerlerdir. Çevresel gelişme, bilim ve teknoloji, kültür ve yenilikçilik, bireysel ve ortak yaratıcılık, iklim değişikliklerinin etkileri üzerine araştırmalar ve benzeri konuların besleyici ortamı olabilirler. Daha iyi şehir planlamasına ve daha üretken, sürdürülebilir ve akıllı şehirlere ihtiyacımız var. Şehirleri tekrar düşünmek zorundayız. Norrström Well, those are indeed academicsubjects. Where a city is a centre of significant size and importance, population, commerce, culture etc and generally has complex service systems for sanitation,, energy, land usage, transportation etc. Urban texture or structure concludes the pattern of streets, blocks, transport flows, building types and scales, open spaces etc define spatial, cultural, social, functional and environmental qualities and characteristics. A more personal view is talking about the city-atmosphere, -character, -diversity - the city is a part of our lives and our language: as; I live in the city of Stockholm or the city of Istanbul or I am a Londoner or I love NY, which tells something about a person. A third way to define cities is the environment role or impact where today, over half of the world s population lives in cities covering roughly 2% of the Earth s land area but using 75% of all energy and emitting 80% of all carbon dioxide. At a global level there are 70 million new urban residents every year (or 190,000 persons every day). Cities are places where both sustainability challenges appear and can be met, and where environmental solutions can and must be found and developed. They can be hotbeds of environmental development, science and technology, culture and innovation, individual and collective creativity, and research on the impact of climate change etc - we need better urban planning, and we need more productive, sustainable and smarter cities - we have to Rethink Cities! Hammarby Sjöstad Lennart Johansson 121

4 Stockholm Stockholm Kent Dokusunun Karakteristikleri Bana göre (ben de kim oluyorsam?) Stockholm güzel, güvenli, çok ilginç bir şehirdir ve çok havalıdır. Dahası Stockholm, Price Waterhouse ın 2011 yılı Fırsat Şehirleri sıralamasında, New York, Toronto ve San Fransisco nun ardından dördüncü sırada yer almış ve son olarak 2010 yılında ilk Avrupa Yeşil Başkenti ödülünü kazanmıştır. Stockholm, özellikle yaygın bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri ve trafik vergileri aracılığıyla sera gazı salınımını azaltmak gibi birçok yönden çevresel performansın öncülerindendir. Kişi başına karbondioksit salınımı herhangi bir OECD metropolitan bölgesindeki en düşükler arasında olup, su kalitesi mükemmel, çöpe giden atık miktarı çok az ve hava kirliliği oldukça düşüktür. Stockholm ün, Hammarby Sjöstad daki ekolojik bölge geliştirme ve yakında gerçekleşecek Stockholm Royal Seaport bölgesi, işe yaramayan alanların (brownfields), kentsel aktivitelerin çevresel etkilerini sistematik olarak azaltacak bölgelere dönüşümü için yenilikçi fikirler sağlamıştır. Stockholm ün kimliği ve dış görünüşü daha çok güzelliği, etkileyici doğası, şehrin yapısı ve ölçeği, modern ve tarihi görünüşüyle ilintilidir ama aynı zamanda şehrin tarihini okunabilir kılan ve geleceğini anlatan da şehrin yapılaşma halkalarıdır. Stockholm bugün daha çok karakteristik su ve adalardan oluşan manzarasıyla tanımlanmaktadır. Stockholm City Texture Characteristics Stockholm is in my (who am I to tell?) eyes beautiful, safe and very interesting city and has a great atmosphere. Further; Stockholm is ranked as fourth (after New York, Toronto and San Francisco) in Cities of opportunity by PWC, Cities of Opportunity, 2011 and last but not least Stockholm won the first European Green Capital award The City of Stockholm is in many ways a forerunner in environmental performance as reducing greenhouse gas emissions, most especially through extensive district heating and district cooling systems, and through a vehicle congestion charge. CO 2 emissions per capita are among the lowest of any OECD metro area, water quality is excellent, very little waste goes to landfill, and air pollution is fairly low. Stockholm s eco-district developments in Hammarby Sjöstad and in the forthcoming Stockholm Royal Seaport district have provided innovations for redevelopment of brownfields into districts that systematically reduce the environmental impact of urban activities. Stockholm s identity and appearance is very much about its beauty - the dramatic landscape, the city s structure and scale, the modern and the historical scenery but also for the city and building structure-rings that make the city s history readable and tells about of its future. Stockholm is very much characterized today by its characteristic water s and island s landscape. 123

5 Measures Taken to Protect the Fabric of the City... Cities are complex structures in constant evolution, so development policies should aim to channel this behaviour in a direction that enhances overall well-being (social, economic and environmental). A successful city must change and constantly evolve - to create the conditions for people funding, social friendship and good life for future generations. Change and development is the foundation for the city s survival and gives us a readiness for future challenges and new opportunities. Urban life is going on in streets, in commercial and cultural spaces, in transport, in parks and green spaces urban places that make the public domain. Historically, the public space had (and still has) great significance for the political life and the development of social life, culture, commerce, democracy and freedom of expression. The public space serves as venue for the city s life - the squares and parks are the arenas for events, such as concerts, cultural festivals and outdoor theatre. It is in the streets as people from different generations and with different ethnic, cultural and social backgrounds can meet. The development of cities, which cannot be separated from their surrounding areas, must be urgently rethought within the principles of sustainable development, particularly regarding major issues as limited natural resources, biodiversity, population growth and poverty, increased energy consumption, climate risks and rising greenhouse gas emissions. - We need better urban planning, and we need even more productive, sustainable and smarter cities. If the development of a city will be successful, planning must be done holistically and in a broad dialogue with citizens and urban planning actors. An attractive city as Stockholm must balance protection of the existing qualities, at the same time it constantly evolves in a constant process of change and development. New adds to old, environment changes, progresses and improves. In this process, strategies for how new and old will be united, how the existing environment best utilized and developed for the future. The comprehensive plan of Stockholm is named The walkable city Stockholm City Plan. The plan presents four strategies for sustainable growth: strengthening central Stockholm, focusing on strategic nodes, connecting different city areas, and creating a vibrant urban environment in all of Stockholm. A condition for a vibrant and safe city is a sufficiently large number of people move and use the public rooms. Undefined and oversized public rooms spread out people and the intensity of urban space absent. This in turn leads to, too little base for services and many will be forced to take the car to do every day shopping. A functional urban life and sustainable development therefore requires a degree of density and urban scale. Kent Dokusunu Korumak için Alınan Önlemler... Şehirler, sürekli gelişim gösteren karmaşık yapılardır dolayısıyla geliştirme politikaları bu değişkenliği, sosyal, ekonomik ve çevresel açılardan da iyileşmeyi sağlayacak şekilde kanalize etmek üzere planlanmalıdır. Başarılı bir şehir değişmeli ve insanlarına mali imkanlar, sosyal arkadaşlıklar ve gelecek kuşaklara iyi bir yaşam sağlayacak koşulları yaratmak için sürekli olarak gelişmelidir. Değişim ve gelişim şehrin yaşamını sürdürmesinin temelidir ve bizim gelecekteki sorunlar ve yeni fırsatlar için hazır olmamızı sağlar. Şehir yaşamı, sokaklarda, ticari ve kültürel alanlarda, ulaşımda, parklar ve yeşil alanlarda yani kent alanlarını kamusal alan yapan yerlerde devam eder. Tarihsel olarak kamusal alanlar( bugün de olduğu gibi) politik yaşamda ve sosyal yaşamın, kültür, ticaret, demokrasi ve ifade özgürlüğünün gelişmesinde büyük önem taşımıştır. Kamusal alan şehir yaşamı için bir buluşma yeri olarak hizmet verir. Meydanlar ve parklar, konserler, kültürel festivaller ve açık hava tiyatroları gibi etkinliklere ev sahipliği yaparlar. Değişik kuşaklardan, değişik etnik, kültürel ve sosyal yapılardan insanlar sokaklarda birbirleriyle karşılaşırlar. Kendisini çevreleyen alanlardan ayrılamayacak olan şehirlerin gelişimi, sürdürülebilir gelişme ilkeleri çerçevesinde, özellikle kısıtlı doğal kaynaklar, biyolojik çeşitlilik, nüfus artışı ve yoksulluk, artan enerji tüketimi, iklim riskleri, artan sera gazı salınımı gibi önemli konular dikkate alınarak acilen yeniden ele alınmalıdır. Daha iyi kentsel planlamaya ve daha üretken, sürdürülebilir ve akıllı şehirlere ihtiyacımız var. Bir şehir planlamasının başarılı olması için planlama şehirde yaşayanlar ve şehir planlama uzmanlarıyla geniş bir diyalog içinde bütünsel olarak yapılmalıdır. Stockholm gibi çekici bir şehir, var olan niteliklerini korumak ve aynı zamanda sürekli değişim ve gelişime süreci içindeki evrimini dengelemek zorundadır. Eskiye yeni eklemeler, çevresel değişiklikler, ilerleme ve iyileşmeler. Bu süreçte, eski ve yeninin nasıl bütünleşeceği, var olan çevrenin nasıl en iyi şekilde kullanılacağı ve gelecek için geliştirileceği konusunda stratejiler oluşturulmalıdır. Stockholm ün kapsamlı planı Yürünebilir şehir-stockholm Şehir Planı olarak isimlendirilmiştir. Plan, sürdürülebilir büyüme, merkez Stockholm ü güçlendirmek, stratejik noktalara odaklanmak, şehrin değişik bölgelerini birbirine bağlamak ve Stockholm ün tümü için canlı bir kentsel ortam yaratmak için dört strateji sunmaktadır. Canlı ve güvenlikli bir şehrin koşulu yeterince çok sayıda insanın hareket halinde olup kamusal alanları kullanmasıdır. Tanımlanmamış ve aşırı büyük kamusal alanlar insanları dağıtır ve kentsel alandaki yoğunluğu yok olur. Bu ise hizmetler için çok küçük alanların oluşmasına yol açar ve birçok insanı günlük alışverişini yapmak için arabasını kullanmak zorunda bırakır. Dolayısıyla, işlevsel bir şehir yaşamı ve sürdürülebilir gelişme belli bir derecede yoğunluk ve kent ölçeği gerektirir. 124

6 Stockholm Stockholm ile özdeşleşen onu en iyi yansıtan bina/mekân... Stockholm ün merkezi Malmarna daki konut alanları, takım adalar, denizinin (arşipel) etkileyici karakteristik manzarası, kuzeye bakan jeolojik fay kayalıkları, açık deniz ve akıntıların ara sıra kilise gibi yüksek yapılar ve bacalar ile gaz depoları gibi teknik yapıların da yer aldığı olağanüstü şehir manzarasıyla birlikte uyumlu bir kent yapısı karakteristiği taşıyor. Bu yapı 1640 larda oluşmaya başlamış ve sokak genişlikleri ile parselasyon prensipleri 1700 lerde yapı talimatnamelerinde yer almış lerde bloklar, sokaklar ve bina formları yeni parklar ve gezi alanları ile oluşturulmuş ve kamusal alanlar genişletilmiş. Öte yandan, Stockholm ün son yıllardaki en büyük kentsel gelişim projesi olan Hammarby Sjöstad ın üzerinde durmak isterim. Hammarby Sjöstad, Stockholm kent merkezinin doğal bir uzantısı olup 2015 yılına kadar yaklaşık apartmanda yaşayan ve çalışan kişiye ev sahipliği yapıyor olacak. Hammarby Sjöstad projesi, kentsel bölgelerin tasarım ve uygulamasından ortaklaşa sorumlu olan Stockholm Şehri geliştirme ofisi ile Şehir Planlama Dairesi nin ortak sorumluluğunda oluşturulmuş ayrı bir koordinasyon organizasyonu. Otuzu aşkın mimarlık firmasının tasarımlarını yaptığı konutların inşaatını yine sayısı otuzun üzerinde olan değişik firmalar gerçekleştidi. Hammarby Sjöstad ın tasarım planı modern, yarı açık, blok tabanlı, kapalı geleneksel iç şehrin daha modern ve açık planla kombinasyonu olan sosyal yönelimli bir tasarım olarak karakterize edilebilir. Yapıda bloklar, etrafı çevrilmiş bölgelerde aile dostu gruplar oluşturacak şekilde düzenlendi. İç şehrin sokak genişlikleri, blok büyüklükleri, bina yükseklikleri, yoğunluk ve işlevsellik karışımı yepyeni bir açıklık, kıyı manzarası, parklar ve günışığı ile entegre. Sosyal yönelimli tasarım aynı zamanda sınırlı bina derinliklerini, gizli teras katlarını, küçük evleri, geniş balkonlar ve terasları, büyük pencereleri, düz çatıları ve suya bakan cephelerdeki pastel renkli sıvaları da kapsıyor. Yenilikçi mimari yaklaşımlar, cam, ahşap, çelik ve taş gibi dayanıklı malzemelerin de kullanıldığı değişik uygulamalarla temsil ediliyor. Balkonlu, merdivenli, avlu/ön bahçeli ve parklara, yaya bölgelerine ve trafiksiz sokaklara yakın olarak konumlandırılmış apartmanlar beraberce tasarlandıkları üzere özel, yarı özel, yarı kamusal alanları kamusal alanlarla ilişkilendirmekteler. Yapılan bütün yeni inşaatlar, engelliler için şehir planına uyumlu şekilde engellilerin kolaylıkla erişimine açık. Stockholm un şehir içinin doğal bir uzantısı olan bölgenin konumu, altyapı, şehir planlaması ve binaların tasarımını şekillendirdi. Bu yayılma, altyapının yoğun olarak yenilenmesini, ulaşım engellerinin kaldırılmasını, eski sanayi ve liman bölgesinin aşamalı olarak kaldırılmasını, küçültülmesini veya yeni bir amaçla kullanımın içermektedir. Hammarby Sjöstad, Stockholm ün kentsel büyümesine yeni bir yaş halkası eklemekte. Ulaşım ve hizmetler Hammarby Sjöstad ı bağlayan üç kilometrelik üç şeritli bir cadde boyunca yoğunlaştı. Hammarby Sjöstad projesinin çevre dostu uygulaması aynı zamanda yeşil alanlar, yürüyüş yolları, birçok büyük park, ahşap kaldırımları olan sazlık bir alandaki park vb. yapılan büyük yatırımı da kapsıyor. Değişik biçimlerdeki parklar, rıhtımlar ve yürüyüş yolları Hammarby Sjö gölünün çevresine yerleştirildi. Yakındaki otoyol üzerindeki iki yeşil köprünün üzerinden geçen koşu yolları doğruca doğal bir ortama ulaşmakta. Metro ağına bağlanan hafif raylı sistem merkez bulvarı boyunca Hammarby Sjöstad ı boydan boya kat ediyor. Ayrıca çeşitli otobüs hatları ile de Stockholm e ulaşım mümkün. Tüm hane halkını yaklaşık yüzde altısı araçları ortaklaşa kullanıyor. Daha fazlası için: hammarbysjostad.se Building/place is identified with Stockholm and reflects it best... The residential parts of the Inner-city of Stockholm Malmarna - is characterized by the archipelago s dramatic characteristic landscape, with north-facing geological fault cliffs, open water areas and streams together with are great the cityscape made of a coherent city structure with occasional higher buildings as churches and technical facilities such as chimneys and gas containers. This structure started to be developed in the 1640s and principles for street widths and plot division were confirmed in the 1700s building ordinances. In the s the structure of blocks, streets and building forms with new parks, esplanades and public places was enlarged. Further, I would like to stress Hammarby Sjöstad; Stockholm s largest urban development of recent years, Hammarby Sjöstad is a natural continuation of Stockholm s inner city and will house approximately 11,000 apartments and 35,000 people living and working by Project Hammarby Sjöstad is a separate co-ordinating organisation within the remit of the City of Stockholm Development office and the City Planning Department and are jointly responsible for designing and implementing the city district. Over thirty different developers have been responsible for the production of the residential building and over thirty different architecture firms have carried out the design. The design scheme of Hammarby Sjöstad can be characterised as a social oriented design with modern, semi-open, block-based city, a combination of a closed, traditional inner city with more modernistic and open planning. The structure organizes blocks in enclaves where block are designed to compose in family friendly groups. The inner city street dimensions, block sizes, building heights, density and functionality mix are integrated with a new openness, waterfront views, parks and sunlight. Social oriented design cover also limited building depths, recessed penthouse flats, maisonettes, large balconies and terraces, big windows, flat roofs and light-coloured rendering on water-facing façades. Different applications of a modernistic architectural programme are represented including durable materials such as glass, wood, steel and stone. Apartments with balconies, staircases, courtyards/front gardens and close situated public spaces as parks, pedestrian areas, and traffic safe local streets form together a deliberate designed linking from private, semiprivate, semi-public to public etc. All new construction offers access for the disabled, in line with the City s plan for people with disabilities. The area s location as a natural continuation of Stockholm s inner city has shaped the infrastructure, urban planning and design of the buildings. This expansion has involved extensive development of the infrastructure, with traffic barriers removed and the old industrial and harbour areas phased out, concentrated or given a new purpose. Hammarby Sjöstad adds a new year ring to Stockholm s urban growth Traffic and services are concentrated along a three-kilometre tree-lined avenue linking Hammarby Sjöstad together. The eco-friendly adaptation of Hammarby Sjöstad project also involves a major investment in green spaces, walkways, several large parks, a reed park with wooden boardwalks, etc. Parks, quays and walkways in different styles have been laid out around Hammarby Sjö/Lake. Jogging tracks that cross two green bridges over a close located highway lead directly over to a nature reserve. A light rail linking to the underground system has a central route running through Hammarby Sjöstad along the Central Boulevard and bus traffic offering several routes into Stockholm city. Around six percent of all households have joined carpools. Further more: hammarbysjostad.se 127

7 Stockholm Başarılı bir şehir değişmeli ve insanlarına mali imkanlar, sosyal arkadaşlıklar ve gelecek kuşaklara iyi bir yaşam sağlayacak koşulları yaratmak için sürekli olarak gelişmelidir. Değişim ve gelişim şehrin yaşamını sürdürmesinin temelidir ve bizim gelecekteki sorunlar ve yeni fırsatlar için hazır olmamızı sağlar. A successful city must change and constantly evolve - to create the conditions for people funding, social friendship and good life for future generations. Change and development is the foundation for the city s survival and gives us a readiness for future challenges and new opportunities. 129

8 Stockholm Kent Sembolü ve Öyküsü Eski İsveç Kralı Aziz Erik, Stockholm ün özel koruyucusu, ilk olarak 1376 yılında Stockholm damgasında yer aldı. İsveç kralı Erik 1160 yılında Danimarka Prensi ve askerleri tarafından öldürüldü. Kralın cenazesi Stockholm ün kuzeyindeki Uppsala şehrine götürülerek kendisinin yaptırmış olduğu bir katedralde gömüldü. Kralın ölümü esnasında ve daha sonra da mezarında mucizeler görüldüğüne dair efsaneler mevcut. Symbol of the City and its Story The old Swedish King Saint Erik is Stockholm s special patron and appeared on the Stockholm seal first time the year The Swedish king Erik was killed in 1160 by the Danish Prince and his soldiers. The dead king was taken to the city of Uppsala north of Stockholm and was buried in a cathedral, which the king himself let build. Legend tells of the miracle that took place at the king s death, and later at his grave. Stockholm ü Şekillendiren Malzeme Bu kentsel yapının karakteristiği, birbirine çok benzer yaklaşık beş katlı yüksek bina blokları, bulvarlarla ayrılan ve birbirini dik kesen yaklaşık 18 metre genişliğindeki caddeler, meydanlar ve parklar caddelerdir. Stockholm ü eşsiz kılan ve huzurlu güzelliğini sağlayan şey, bu su ve ada peyzajına uygulanmış ve iyi korunmuş yapıdır. Binalarda yaygın olarak, önyüzleri sade süslemeli alçıyla kaplanmış tuğla kullanılmıştır. Material Shaping the City This urban structure is characterized by closed similar high building blocks of circa five floors with approximately 18 meters wide streets in a rectangular street grid that is broken by boulevards, squares and parks. - This well retained structure, applied in the water and island landscape, is what makes Stockholm unique and gives the city its easy beauty. The dominant material is brick buildings with façades covered with plaster with modest ornamentation. 131

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

29mm. eco spring grass

29mm. eco spring grass 2 3 18mm. winter grass Kullanım trafiği yoğun olmayan alanlar için dizayn edilmiş olan Kış 18 mm, yeşil alan olarak projelendirilmiş mekanlar için ekonomik çözüm sunmaktadır. (18 mm Winter Grass which

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GÜNÜNÜZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Mutlu bir beraberliğe adım attığınız bugün, hayatınızın en mutlu günü ve böylesine özel günler, en özel organizasyonları hak

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Türkiye 10. Enerji Kongresi, 27-30 Kasım 2006, İstanbul Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Prof. Dr. Doğan ALTINBiLEK Uluslararası Su Enerjisi Birliği (IHA) Başkanı Su Enerjisi

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Bizim mahallede mutluluktan daha fazlası vardır. There is more than just happiness in our neighborhood. Mahalle dediğin sadece sokaklar

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE CENH DECORATION PROJECT CONTRACT www.ofisdunyasi.com.tr ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE COOL LEAN COOL ME TOO SLIPER GATE COOL ME TOO CENH DECORATION PROJECT CONTRACT Cool Workstatıon masalar 3 workstyles

Detaylı

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER MODEL OF THE CITY OF TAVILDARA TAVİLDARA ŞEHRİN MODELİ (Tavildara

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ 06 36 44 48 INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ Herşey GÜVENLE Başlar ROLLING ROOF PLUS ROLLING ROOF PLUS Her mekânda uygulanabilecek, patentli ürünümüz Rolling Roof Plus,

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma o r Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor, modern ve estetik çizgileriyle çağın area gives the opportunity to go beyond the dinamiklerine uyumlu farklı sistemler ile ofis ve ordinary in

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE KALIPLARIN ÖTESİNDE BETON KALIPLARI ÜRETİYORUZ WE MANUFACTURE CONCRETE MOLDS BEYOND THE STEREOTYPED IDEAS BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE İhtiyaçlarınıza Göre

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu 11 Haziran 2013, Bursa,Türkiye Anton Luiken, Alcon Advies BV Değer Saygın Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) nedir? (1/3)

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

MIMARLIK VE DURLUM ARCHITECTURE AND DURLUM

MIMARLIK VE DURLUM ARCHITECTURE AND DURLUM durlum 2010 DURLUM TÜRKIYE En iyi akustik özellik, doðru aydýnlatma veya klima gibi iþlevler bugün iyi ve modern mimarinin doðal bir parçasýdýr. Uygulama ve kullaným kolaylýðýndan ödün vermeden mimarideki

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Sarıcı Design Studio iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir.

Sarıcı Design Studio iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir. iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir. Yapı iç mimarisi ile ürün tasarımının yanında tekne iç mimarisi ve dış stil tasarımı alanlarında da hizmet veren ofis tasarladığı

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

ISSN:2149-7710 BORNOVA BÜYÜK PARK

ISSN:2149-7710 BORNOVA BÜYÜK PARK ISSN:2149-7710 BORNOVA BÜYÜK PARK K N A AR PRO 1 OK Y Ü ÜN V R N B R N Ü Ü R V B P AN A A ANAB A K N A AR PRO RA 2 3 Y O A A B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için bir yașam

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER

BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER 2016 www.teverpan.com.tr YÜKSEK TEKNOLOJİ TEVERDOOR kapı paneli tesisi teknolojik bakımdan dünyadaki en gelişmiş, en yüksek teknolojik donanıma sahip, sayılı

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE PROJECT FEATURES On 650 sqm of land 2.800 sqm usable area (8 storey) 200 sqm of terrace area 3.000 sqm of leasable area 27 cars capacity of indoor garage, 5 cars capacity of outdoor garage, total parking

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

Using Public Transportation

Using Public Transportation Using Public Transportation Using Public Transportation Public transportation usually consists of a network of trains, buses, and other modes of travel that are open to the general public.using public

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Bodrum, Gündoğan Koyu nda prestijli bir proje... www.zeytintepekonutlari.com

Bodrum, Gündoğan Koyu nda prestijli bir proje... www.zeytintepekonutlari.com Bodrum, Gündoğan Koyu nda prestijli bir proje... www.zeytintepekonutlari.com Bodrum u izlemenin onlarca farklı noktası bulunmakta. Ancak Zeytintepe - Gündoğan hiç bakmadığınız, görmediğiniz bir konumda.

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Integrated Solid Waste Management

ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Integrated Solid Waste Management ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Integrated Solid Waste Management ANKARA 2002, ADANA 2008, KONYA 2010 & BURSA 2011 ANTALYA 2012, ALANYA-ALTAB 2013, AKSARAY 2013, ELAZIĞ 2014,

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

Lokasyon - Location. Bağdat Caddesi / Street 4 km. Boğaziçi Köprüsü / Bridge 7 km

Lokasyon - Location. Bağdat Caddesi / Street 4 km. Boğaziçi Köprüsü / Bridge 7 km Lokasyon - Location Harita - Map Ulaşım - Transportation Yerleşim Planı Lay Out Bağdat Caddesi 4 km Kadıköy 5,5 km Boğaziçi Köprüsü 7 km Beşiktaş 10 km Taksim 11 km Üsküdar 11,5 km Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

Evaluation of Wooden Construction Element Production in Turkey

Evaluation of Wooden Construction Element Production in Turkey 1*, 1 3 2 2 omi, vb.) Anahtar Kelimeler: Evaluation of Wooden Construction Element Production in Turkey Abstract Wooden construction elements are an indispensable part of open and green spaces. Wood gives

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life M ağusa nın en gözde bölgesinin en işlek caddesinde yepyeni, özgün ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı yaratıldı. Tamamen

Detaylı

Geri Dönüşüm ve Genel Atık Üniteleri Recycle & General Waste Bins. www.greenbin.com.tr. Design by Yasemin Artut Z A M A N D Ö N Ü Ş Ü M R E C Y C L E

Geri Dönüşüm ve Genel Atık Üniteleri Recycle & General Waste Bins. www.greenbin.com.tr. Design by Yasemin Artut Z A M A N D Ö N Ü Ş Ü M R E C Y C L E Geri Dönüşüm ve Genel Atık Üniteleri Recycle & General Waste Bins D Ö N Ü Ş Ü M Z A M A N I www.greenbin.com.tr I M E T R E C Y C L E Hakkında About Referanslar References D Ö N Ü Ş Ü M Z A M A N I I M

Detaylı

Saglam Yapılar, Estetik Dokunuslar...

Saglam Yapılar, Estetik Dokunuslar... İNŞA SANATI Saglam Yapılar, Estetik Dokunuslar... Kurulduğu 2002 yılından bu yana yapı güçlendirme, toplu konut,okul, sosyal donatı, yol ve uluslararası taahhüt projeleriyle inşaat hayatına devam eden

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

Proje Hakkında Genel Bilgi

Proje Hakkında Genel Bilgi www.tellus-group.ru Proje Hakkında Genel Bilgi Proje geliştirme: Tellus Group LLC (Rusya) Tellus Group, merkez ofisi Rusya nın Kuzey- Batı bölgesinde St. Petersburg şehrinde olan gayrimenkul sektöründe

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GECENİZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Rüya gecesi yalnızca birkaç saat sürer ama ardında günler hatta aylar süren bir hazırlık dönemi vardır. Swissôtel The Bosphorus,

Detaylı

Tensaform Membran Yapılar San. Tic. A.Ş. TEXTILE FACADE SYSTEMS. TEKSTİL cephe kaplama SİSTEmlerİ

Tensaform Membran Yapılar San. Tic. A.Ş. TEXTILE FACADE SYSTEMS. TEKSTİL cephe kaplama SİSTEmlerİ Tensaform Membran Yapılar San. Tic. A.Ş. TEXTILE FACADE SYSTEMS TEKSTİL cephe kaplama SİSTEmlerİ about us HAKKIMIZDA Mimari membran uygulamalarında bizi liderliğe taşıyan deneyimlerimizi, şimdi yepyeni

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy AGENDA - Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project by Monday, March 12 - Role of Government in Public Policy - The context - Attitudes Towards Government - Size of government

Detaylı

NAZAR EMLAK'TAN DENİZE 0 KONUMLU LÜX VİLLALAR REF- ŞT-0003 Muğla / Bodrum

NAZAR EMLAK'TAN DENİZE 0 KONUMLU LÜX VİLLALAR REF- ŞT-0003 Muğla / Bodrum NAZAR EMLAK'TAN DENİZE 0 KONUMLU LÜX VİLLALAR REF- ŞT-0003 Muğla / Bodrum For Sale - Villa 2,850,000 TL 250 m2 # Rooms : # Saloons : 1 # Baths : Type of Property : Property Condition : Usage Status : Heating

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI TEZ AŞAMASI DERS AŞAMASI ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI Yüksek Lisans Programı 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR Kodu Dersin Adı Türü T U L Kredi AKTS

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN OMB Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA 650 kw a kadar döküm gövde. 650 kw dan sonra çelik gövde NiCrNi namlu Otomatik ateşleme İyonizasyon elektrodu Modüler tasarım 6.000

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS MERKEZ'DE DENİZE 0 VİLLA REF- ŞT-0005 Muğla / Bodrum

NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS MERKEZ'DE DENİZE 0 VİLLA REF- ŞT-0005 Muğla / Bodrum NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS MERKEZ'DE DENİZE 0 VİLLA REF- ŞT-0005 Muğla / Bodrum For Sale - Villa 3,500,000 TL 385 m2 Muğla / Bodrum # Rooms : 5 # Saloons : 2 # Baths : 4 Type of Property : Property Condition

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı