LERİ FETAL YÜZ Y. Fetal yüz anomalileri. Normal Sonografik Anatomi. Normal Sonografik Anatomi PROF. DR. LÜTFÜ S. ÖNDEROĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LERİ FETAL YÜZ Y. Fetal yüz anomalileri. Normal Sonografik Anatomi. Normal Sonografik Anatomi PROF. DR. LÜTFÜ S. ÖNDEROĞLU"

Transkript

1 Fetal yüz anomalileri FETAL YÜZ Y Z ANOMALİLER LERİ FETAL YÜZ Y ANOMALİLER LERİ Diğer Malformasyonlar Sendrom Kromozomal anomali PROF. DR. LÜTFÜ S. ÖNDEROĞLU Embryoloji Embriyoloji Helms JA, et al. New insights into craniofacial morphogenesis. Development 132, , 2005 Normal Sonografik Anatomi Normal Sonografik Anatomi Fetal yüz ultrasonografik olarak 12. gebelik haftasından itibaren incelenebilir. Fetal yüzün saggital, koronal ve transvers kesitleri ile değerlendirme yapılır.

2 3D/4D Ultrasonografi 3D/4D Ultrasonografi 3D/4D ultrasonografi avantajları Multiplanar görüntü ile fetal yüz ve anatomi detaylı değerlendirilebilir. Tüm fetal yüz yapıları 2D ultrasonografi ile aynı anda görüntülenip değerlendirilemez, 3D/4D ultrasonografi ile bu mümkündür Yüz hareketlerinin görüntülenmesi ile fonksiyonel değerlendirme yapılabilir. Multiplanar navigasyon ile uygun olmayan pozisyonlarda fetal yüz değerlendirilebilir. 3D ultrason ile gerçek orta hat görüntüsü elde edilebilir Multislice teknolojisi ile damak patolojilerinin büyüklüğü anlaşılabilir. Kurjak A, Azumendi G, Andonotopo W, et al. Three- and four-dimensional ultrasonography of the fetal face. Am J Obstet Gynecol 2007;196: Kurjak A, Azumendi G, Andonotopo W, et al. Three- and four-dimensional ultrasonography of the fetal face. Am J Obstet Gynecol 2007;196: D/4D Ultrasonografi 3D/4D Ultrasonografi Kurjak A, Azumendi G, Andonotopo W, et al. Three- and four-dimensional ultrasonography of the fetal face. Am J Obstet Gynecol 2007;196: D/4D Ultrasonografi 3D/4D Ultrasonografi Fetal yüz değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar; Fetal alkol sendromu Fetal fenitoin sendromu dudak Mikrognati Kulak malformasyonları Frontal genişleme 3D ultrasonografi daha fazla bilgi vermektedir. Kurjak A, Azumendi G, Andonotopo W, et al. Three- and four-dimensional ultrasonography of the fetal face. Am J Obstet Gynecol 2007;196: Merz E et al. Application of TV and abdominal 3D ultrasound for the detection or exclusion of malformations of the fetal face. Ultrasound Obstet Gynecol 1997; 9: Stoll C et alprenatal diagnosis of dysmorphic syndromes by routine fetal ultrasound examination across Europe. Ultrasound Obstet Gynecol 2003;21: Matthews L et al. Possible ultrasound markers for fetal alcohol syndrome: assessment of the fetal face and brain. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 24:264. Hull AD, Pretorius DH. Fetal face: what we can see using two-dimensional and three-dimensional ultrasound imaging. Semin Roentgenol 1998;33: Pretorius DH, Nelson TR. Fetal face visualization using three-dimensional ultrasonography. J Ultrasound Med 1995;14:

3 İlk trimesterde fetal yüz değerlendirilmesi hafta arası 1144 normal gebeliğin incelenmesi Ultrasonografik fetal yüz değerlendirilmesi Assessment of fetal anatomy at the week ultrasound examination. Souka AP. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 24: Orbita ve Periorbital Bölge Rutin olarak yapılmaz fakat anormal orbital çaplar fetal disgenezisin bir bulgusu olabilir. İnceleme BPD için kullanılan kesitin biraz kaudali Simetrik göz kürleri Eşit çaplarda gözler Vitröz cisim Lens Ön kamara Ekstraoküler kaslar Optik sinir Hyaloid arter Orbita ve Periorbital Bölge Oküler çap İnteroküler mesafe Binoküler mesafe Hipertelorizm Hipotelorizm Mikroftalmi Proboscis Periorbital kitle İntraokuler anomali Orbita ve Periorbital Bölge Hipotelorizm Mayden KL, Tortora M, Berkowitz RL, et al. Orbital diameters: a new parameter for prenatal diagnosis and dating. Am J Obstet Gynecol 1992;144:289. Jeanty P, Cantraine F, Cousaert MS, et al. The binocular distance: a new way to estimate fetal age. J Ultrasound Med 1984;3:241. Mayden KL, Tortora M, Berkowitz RL, et al. Orbital diameters: a new parameter for prenatal diagnosis and dating. Am J Obstet Gynecol 1992;144:289. Azalmış interorbital mesafe Genelde holoprozensefali Sporadik Genetik Kromozomal Teratojenik Hipotelorizm ile ilişkili sendromlar Sık Holoprozensefali Nadir Trigonosefali Okulodentodigital displazi Mikrosefali Meckel-Gruber sendromu Williams sendromu Baller-Gerold Sendromu Maternal Fenilketonuri Myotik distrofi Goldenhar sendromu Kromozomal anomaliler Trizomi 13 Trizomi 21 18p- 5p- 14q+ Coates TL, McGahan JP. The fetel face. In:. Diagnostic obstetrical ultrasound, ed 1.Philadelphia,JB Lippincott,1994:207.)

4 Hipotelorizm Hipotelorizm y Siklopi y Median orbit y Değişik derecelerde oküler füzyon y Nasal aplazi y Proboscis y Üst dudak filtrum kaybı y Fasiyal kemiklerin yokluğu y Düşük yerleşimli kulaklar Holoprosensefali Hipotelorizm y Etmosefali y Belirgin hipotelorizm y Proboscis y Malforme ve düşük yerleşimli kulaklar y Sebosefali y Yassı rudimenter burun y Hipotelorizm y Tek ve düz nostril y Üst dudak filtrum kaybı Hipotelorizm Hipertelorizm y Hipertelorizm y İnterorbital mesafe artmış y İzole veya sekonder olarak gelişebilir y Kromozomal veya diğer birçok durumla beraber gözlenebilir y Tanı için iç orbital mesafe dış orbital mesafeden daha hassas

5 Hipertelorizm Hipertelorizm Hipertelorizm ile ilişkili sendromlar ve malformasyonlar Orta hat fasiyal malformasyonlar Median yarık yüz sendromu Frontal, etmoid veya sfenoid sefalosel Frontal, etmoid veya sfenoid teratom Nasal glioma Nazofrontal mukosel Fasiyal defektler proboscis lateralis Lateral fasyal yarıklanma Fasiyal hemanjiyom Ekstra nares Belirgin kafatası displazileri Kraniosinoztoz Apert sendromu Crouzon sendromu Carpenter sendromu Pfeiffer sendromu Kleeblattschädel Albers-Schönberg disease Diş i (Reigier s Sendromu Hipertelorizm ile ilişkili sendromlar ve malformasyonlar Belirgin nörolojik ve SSS anomalileri Hidrosefali Megalensefali Familial nörovisceral lipidosis sendromu Lissensefali CC agenezi Septum Pellucidum Agenezi Kromozomal anomaliler 4p- Wolf Hirschorn Sendromu 5p- Cri du chat Translokasyonlar Kromozom 18p, 18q- sendromlarıturner sendromu 48, XXXX 49, XXXXY Bazı trizomiler (10, 7, 9, 14) Noonan Sendromu Diğer Okuler anomalileir damak dudak İskelet displazileri Frontonazal sefalosel Romero R, Pilu G, Jeanty P, et al. Prenatal diagnosis of congenital abnormalities. Norwalk, CT, Appelton & Lange, 1988:90 Mikroftalmi Orbital çapın düşük olması Gözün olmaması Genelde sendromlarla birlikte ile birlikte olan anomaliler Kromozomal anomaliler Trizomi 13 Trizomi 18q- Fetal enfeksiyonlar Rubella Varicella Toksoplazma Fraser sendromu Goldenhar Sendromu Meckel-Gruber sendromu Neu-Lexova Sendromu Okulodentodigital sendromu Warburg sendromu Goldenhar Sendromu Microtiafaciovertebral kompleks 1. ve 2. branchial arch defekti Sporadik Fasiyal anomaliler Maksilla, mandibula hipoplazisi Hemifasiyal mikrozomi makrostomi Hyaloid Arter Oftalmik arterin dalı 20 haftadan önce regrese olmaya başlar ve 3. trimesterden önce kaybolur Orta hatta ekojenik yapı Geç regresyon göz gelişminde geriliğe neden olabilir Trizomi 21,13, 18, mikrosefali, fetal alkol sendromu,fetal hidantoin sendromu ile ilişkili olabilir. Walker-Warburg Sendromu OR geçişli Tip II Lisensefali Agiri, hidrosefali Göz anomalileri Değişik derecelerde Mikroftalmi, Anterior veya posterior kamara anomalileri Katarakt koloboma

6 Walker-Warburg Sendromu OR geçişli Tip II Lisensefali Agiri, hidrosefali Göz anomalileri Değişik derecelerde Mikroftalmi, Anterior veya posterior kamara anomalileri Katarakt koloboma Periorbital ve fasiyal kitleler Dakriyosistosel Hemanjiyom Teratom Anterior sefalosel Dermoid kist Lenfanjiyom İzole kistik higroma Yumuşak doku sarkomu Granuler hücreli tümörler Malign melanoma Retinoblastoma Nörofibroma Mukosel Koronal Kesit Bakılacaklar dudak var mı? Dil protuberan mı? Ağız sürekli açık halde mi? En sık gözlenen fetal anomalilerden Beyaz ırkta 1/1000 Kadın/Erkek oranı: 2/1 Tek taraflı daha sık Solda daha sık %20-50 ek anomaliler gözlenebilir %5 i sendromlarla ilişkili

7

8 Genelde ilişkili olsalarda yarık damak ve dudak farklı anomalilerdir Embriyolojik olarak farklı zamanlarda oluşur Farklı oluşum mekanizmaları vardır Sınıflama Tip I: Sadece dudak Tip II:Tek taraflı yarık dudak ve damak Tip III: Bilateral yarık dudak ve damak Tip IV:orta hat dudak ve damak Tip V: Amniyotik band veya Limb-body wall kompleksi ile birlikte olan yüz anomalileri Moore KL. The developing human: clinically oriented embryology, ed 4. Toronto, WB Saunders, 1988:170 Tanım Embriyoloji Ek anomaliller Kromozom anomalileri TipI Tip II Tip III Tip IV Tip V Sadece dudak Dudakların tam olmayan birleşmesi Damak normal Tek taraflı yarık damak ve dudak Dudakların tam olmayan birleşmesi Primer ve sekonder damak değişik derecelerde birleşmemiş Sol taraf daha çok etkilenir dudak daha derin ve uzun Bilateral damak ve dudak Premaksiller protrüzyon Yüzün orta kısmı hipoplastic Primer ve sekonder damak füzyonu yok Maksilla öne doğru büyümüş ve deplase olmuş Orta hatta dudak korunarak primer damak yoktur Orta hat yarık damak dudak Primer damak ve üzerindeki dudak yok Amniyotik bant veya Limb-Body- Wall Kompleksi ile birlikte yüzde yarıklanma Fibröz bantlara bağlı değişik anomaliler Nadir Sık Sık Her zaman Her zaman Embryolojik değil Nadir 20% 30% 52% 0% Anomalinin derecesini belirlemek için 3D USG kullanılabilir Nyberg DA Sickler GK, Hegge FN, et al. Fetal cleft lip with and without cleft palate: US classification and correlation with outsome. Radiology 1995;195:677 Rotten D, Levaillant JM. Two- and threedimensional sonographic assessment of the fetal face:2 analysis of cleft lip, alveolus and palate. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 24: Makroglossi Epignatus En sık Beckwith- Wiedemann sendromu ile beraber 1/13000 Makrozomi, makroglossi, gigantism, omfalosel, organomegali Nadir olarak Konjenital iktiyosis Trizomiler Mukopolisakkaridoz hipotiroidizm Oral kaviteden köken alan nadir olarak gözlenen bir farenks teratomu Tümör ağızdan protrude olur

9 Çene Mandibula 1. farenks arkından köken alır Aynı ark tan köken alan diğer anomaliler artar Kardiyak Boyun Nöral krest hücrelerinin migrasyon defekti sonucu ortaya çıkar Genelde bir sendromun parçasıdır Mikrognati Mikrognati ile ilişkili durumlar Akondrogenesis Freeman-Sheldon Sendromu Akrofasiyal disostoz Fryns Sendromu Artrogriposis Goldenhar Sendromu Beckwith-Wiedemann Harlequin sendromu sendromu Kamptomelik displazi Maternal Fenilketonuri CHARGE birlikteliği Multiple Pterygium Sendromu Kromozomal anomaliler Nager s Akrodisostoz Trizomi 13 Trizomi 18 Trizomi 9 Diastrofik Displazi Pena-Shokeir Sendromu DiGeorge Sendromu Pierre-Robin Sendromu Fetal Alkol Sendromu Seckel Sendromu Fetal teratojen maruziyeti Short Rib Polidaktili sendromu Valproik asit Retinoik asit Trimetadon Smith-Lemli-Opitz sendromöu Treacher Collins Sendromu Sagital Kesitte Yüz (Fetal Profil) Bakılacaklar Nazal kemik Hipoplazi Burun kökü Çene mikrognati Yumuşak doku Kitle, ödem Dil makroglossi Sanders C, Blackman L, Hogge W, et al. Structural fetal abnormalities: the total picture. St. Louis, Mosby Year Book, 1996:261 Mikrognati Mikrognati İnferior yüz eğrisi Nasal kemik sinostozundan geçen vertikal çizgi Mentum ucundan daha protuberan olan dudaktan geçen çizgi Sınır değer 50 alındığında Sensitivite 1.0 Spesifite PPV 0.75 NPV 1.0 Rotten D, Levaillant JM, Martinez H, Ducou le Pointe H, Vicaut E. The fetal mandible: a 2D and 3D sonographic approach to the diagnosis of retrognathia and micrognathia. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;19: Mikrognati Mikrognati Mandibula/Maksilla oranı Kanin seviyesinde transverse uzunluk Anterior kemik sınıra çizilen çizgi <0.785, mikrognati Rotten D, Levaillant JM, Martinez H, Ducou le Pointe H, Vicaut E. The fetal mandible: a 2D and 3D sonographic approach to the diagnosis of retrognathia and micrognathia. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;19: Rotten D, Levaillant JM, Martinez H, Ducou le Pointe H, Vicaut E. The fetal mandible: a 2D and 3D sonographic approach to the diagnosis of retrognathia and micrognathia. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;19:

10 Mikrognati Mikrognati Çene indeksi (AP uzunluk x BPD) / 100 <23 sınır değer Sensitivite %100 Spesifite %98.1 Rotten D, Levaillant JM, Martinez H, Ducou le Pointe H, Vicaut E. The fetal mandible: a 2D and 3D sonographic approach to the diagnosis of retrognathia and micrognathia. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;19: Paladini D, Morra T, Teodoro A, Lamberti A, Tremolaterra F, Martinelli P. Objective diagnosis of micrognatia in the fetus: the jaw index. Obstet Gynecol 1999;93: Agnati Agnati, otosefali Paladini D, Morra T, Teodoro A, Lamberti A, Tremolaterra F, Martinelli P. Objective diagnosis of micrognatia in the fetus: the jaw index. Obstet Gynecol 1999;93:382-6.

Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları

Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları JOPP Derg 4(3):106113, 2012 doi:10.5222/jopp.2012.106 Araştırma Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları Sonographic Features in Cases with Trisomy 18 and 13 Yusuf OLGAÇ *, Emel ASAR CANAZ

Detaylı

Son y llarda teknoloji üç boyutlu ultrasonografi (3B US) cihaz n

Son y llarda teknoloji üç boyutlu ultrasonografi (3B US) cihaz n Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:19-25 GENEL RADYOLOJ DE ERLEND RME: GENEL BAKIfi Üç boyutlu ultrasonografi Suna Özhan Oktar, Hakan Özdemir S. Ö. Oktar (E), H. Özdemir Gazi Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli?

Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli? Derleme Fetal Ventrikulomegali Van Tıp Dergisi: 21(1): 54-59, 2014 Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli? Banu Bingöl *, Zehra Kurdoğlu **, Faik Abike ***, Aydan Asyalı Biri **** Özet İzole

Detaylı

11 13 +6 hafta ultrasonu

11 13 +6 hafta ultrasonu 11 13 +6 hafta ultrasonu Kypros H. Nicolaides Özhan M. Turan 11 13 +6 hafta ultrasonu Fetal Medicine Foundation, Londra 2004 Herodotos ve Despina ya Id çindekiler Girisc 1. Kromozomal defektlerin birinci

Detaylı

Lizensefali kortikal malformasyonlar n önemli bir gurubunu oluşturur

Lizensefali kortikal malformasyonlar n önemli bir gurubunu oluşturur Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:563-568 PED ATR K RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Klasik tip lizensefali: MRG bulgular Abdulhakim Coflkun, Sefer Kumandafl, Ökkefl. Karahan, fierif Ifl n, Ömer Öztürk,

Detaylı

KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ

KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ

Detaylı

Çocukluk Çağı Göz Kapağı Hastalıkları

Çocukluk Çağı Göz Kapağı Hastalıkları Çocukluk Çağı Göz Kapağı Hastalıkları Lale KÖZER BİLGİN İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Çocukluk çağında görülen kapak hastalıklarının bir kısmı doğumsal

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2 Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 153-159/ Eylül 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Çocukluk Çağı Göz Travmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma

Detaylı

Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri

Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri 6 Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri Dt. Yeliz Güven, Prof. Dr. Oya Aktören, Prof. Dr. Koray Gençay Özet Görüntüleme sistemleri dentomaksillofasiyal

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

GEBELİK VE EPİLEPSİ. Dr. Dilek ATAKLI*, Dr. Bessam EZELSOY*, Dr. Baki ARPACI* ÖZET. komplikasyon. Klinik Psikofarm. Bill. 3:1-2, (72-77), 1993.

GEBELİK VE EPİLEPSİ. Dr. Dilek ATAKLI*, Dr. Bessam EZELSOY*, Dr. Baki ARPACI* ÖZET. komplikasyon. Klinik Psikofarm. Bill. 3:1-2, (72-77), 1993. w Klinik Psikofarmakoloji Bülteni: 3 : 1-2,1993 GEBELİK VE EPİLEPSİ Dr. Dilek ATAKLI*, Dr. Bessam EZELSOY*, Dr. Baki ARPACI* ÖZET Tüm gebeliklerin %5 ini epileptik hastalar oluşturur. Bu hastaların gebelikleri

Detaylı

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Prof. Dr. Ümit TÜRSEN 1, Uzm. Dr. Belma TÜRSEN 2 1 Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye 2 Mersin Devlet

Detaylı

Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi

Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi TKBB & BBCD 2012 doi: 10.5152/tao.2012.13 ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi E. Erkul, İ. E. Çekin, O. Kurt, A. Güngör, M. A. Babayiğit

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2012.32042 Derleme / Review Cilt / Volume 1 Sayı / Issue 1 Nisan / April 2012 Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları Maxillofacial distraction osteogenesis

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ YAZAR Doç. Dr. Hikmet BAŞMAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi EDİTÖR - REDAKSİYON KURULU Prof. Dr. Naci EKEM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Sumru YURDAKUL Eskişehir

Detaylı

Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali

Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali Göz Sözlüğü A) A taramalı (A-scan) Gözün ön arka eksenini ölçmek için kullanılan ultrason Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

ÜST ÇENE DARLIĞI TEŞHİS ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ

ÜST ÇENE DARLIĞI TEŞHİS ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ Dr. Levent Vahdettin Üst Çene Darlığının Tarihteki Yeri ÜST ÇENE DARLIĞI TEŞHİS ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ 1860 yılında E.H. Angel, yayınladığı makalede, yeni bir genişletme aygıtı tanımlamış ve günde 2 kez

Detaylı

Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu

Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu Baş Boyun Lezyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzları İçindekiler: 1- Kapsanan doku ve organlar 2- Temel Kaynak Değerlendirme

Detaylı

YÜZÜN DİK YÖN SINIFLAMASINDA KULLANILAN SEFALOMETRİK AÇILARIN İNCELENMESİ

YÜZÜN DİK YÖN SINIFLAMASINDA KULLANILAN SEFALOMETRİK AÇILARIN İNCELENMESİ YÜZÜN DİK YÖN SINIFLAMASINDA KULLANILAN SEFALOMETRİK AÇILARIN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF CEPHALOMETRIC ANGLES USED INX VERTICAL FACIAL CLASSIFICATION Özge USLU AKÇAM 1 Zaur NOVRUZOV 2 ÖZET Amaç: Sefalometrik

Detaylı

PROGERİA'YA BENZER BİR SENDROM 1

PROGERİA'YA BENZER BİR SENDROM 1 G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 197-204, 1985 PROGERİA'YA BENZER BİR SENDROM 1 Mustafa TÜRKER* Ertan DELİLBAŞI*** Şule YÜCETAŞ** Ergun YÜCEL*** İ. Süha TONGUÇ*** Nadir GÜNGÖR** Dilşat ALASYA****

Detaylı

Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi

Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(1):27-31 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

1-8 YAŞ ARASIÇOCUKLARDA ZOR HAVAYOLU KILAVUZU

1-8 YAŞ ARASIÇOCUKLARDA ZOR HAVAYOLU KILAVUZU 1-8 YAŞ ARASIÇOCUKLARDA ZOR HAVAYOLU KILAVUZU Giriş; Bir anestezist için, havayolu zorluğu sıkıntılı bir durumdur.bu bir çocuksa, olay daha da zorlaşabilir. Çeşitli doğumsal veya edinsel havayolu patolojilerinden

Detaylı

Alt Yüz (Üst Dudak, Alt Dudak ve Çene) Yükseklik Oranlarının. Cinsiyete Bağlı Olarak Değerlendirilmesi

Alt Yüz (Üst Dudak, Alt Dudak ve Çene) Yükseklik Oranlarının. Cinsiyete Bağlı Olarak Değerlendirilmesi Alt Yüz (Üst Dudak, Alt Dudak ve Çene) Yükseklik Oranlarının Cinsiyete Bağlı Olarak Değerlendirilmesi Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sıla Güçlü, Sümeyye Gürbüz, Ayçıl Karslıoğlu Danışman: Doç.

Detaylı

Cilt: 5 - Sayı: 2 ISSN 1307-3524

Cilt: 5 - Sayı: 2 ISSN 1307-3524 Ankara Dişhekimleri Odası nın bilimsel yayın organıdır. The official scientific organ of Chamber of Dentist-Ankara Yılda dört kez yayınlanır/ Published quarterly ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI ADINA SAHİBİ/OWNER

Detaylı