RAY TEKER KONTAK İLİŞKİSİ ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAY TEKER KONTAK İLİŞKİSİ ANALİZİ"

Transkript

1 T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TASARIM VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Araştırma Projesi RAY TEKER KONTAK İLİŞKİSİ ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Arslan Gebze /16

2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜNE Konu: Ray Teker Kontak İlişkisi Analizi Sonuç Raporu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen, Ray Teker Kontak İlişkisi Analizi Konulu akademik araştırmam, araştırma öneri formu, çalışma programı ve Belediyeyle imzaladığım sözleşme çerçevesinde tamamlanmış olup, sonuç raporu ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğinin yapılması hususunu saygılarımla arz ederim. 10/06/2008 Mehmet Ali ARSLAN İmza Ek:1) Sonuç Raporu ( 61 sayfa) 2) Ray Teker Kontak İlişkisi Analizi Konulu Akademik Araştırma (Üç Adet) 3)Üç Adet CD 2/16

3 SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMACININ ADI VE SOYADI: ARAŞTIRMANIN NİTELİĞİ: ÜNİVERSİTE: RAPOR NO : Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ARSLAN Yüksek Lisans Tezi Doktora Tezi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü II Sonuç Raporu Araştırma Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMANIN KONUSU: Ray Teker Kontak İlişkisi Analizi Tarih: 10/06/2008 Mehmet Ali ARSLAN (Araştırmacı) İmza Bu sayfa sonuç raporunun kapak sayfası olacak ve diğer sayfalar başlıksız kağıda yazılacaktır. Bu formda belirtilen bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu bilgilerinize sunarım. Tarih:.../.../... Tez Danışmanı (Ad-soyad) İmza Not: Araştırma projelerinde proje yürütücüsü sadece araştırmacı kısmını imzalayacaktır. SONUÇ RAPORUNDA VE TAMAMLANAN ARAŞTIRMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1)Araştırmacı, araştırma öneri formu, çalışma programı ve Belediyeyle imzaladığı sözleşme hükümlerine uygun olarak, tamamlanan araştırmasını üç (3) nüsha olarak basılı bir şekilde ve CD ortamına aktararak teslim edecektir. 2) Araştırmacı sonuç raporunun ve tamamlanan araştırmanın bir nüshasının bütün sayfalarını paraflayacaktır. 3) Araştırma sonuçları, proje başvurusunda belirtilmiş olan amaç ve beklentiler ile ilişkilendirilerek belirtilecektir. 4) Araştırmanın kapsamında değişiklikler veya sapmalar varsa sebepleriyle, sonuç raporunda açıklayınız. 5) Proje başvurusunda belirtilen diğer bilgilerle ilgili değişiklikler varsa, sonuç raporunda belirtilecektir. 3/16

4 ÖZET Raylı sistemler, ulaşımda ve taşımacılıkta gelişmiş ülkelerde çok yoğun kullanılan araçlardır. Birçok ülkelerin üniversitelerinde raylı taşıtlar üzerine araştırma birimleri kurulmuştur. Ülkemizde de son yıllarda demiryolu ile ulaşıma çok daha fazla önem verilmektedir. Demiryolları birçok yönden avantajlar sağlamaktadır. Bu yüzden demiryolları teknolojik olarak birçok araştırma ve geliştirmeye uygunluk arz etmektedir. Önerilen bu çalışma, tren rayı ile tekerleği arasında meydana gelen etkileşim, kontak, stres yoğunlaşması vb. olayların, bilgisayar destekli olarak (Computer Aided Engineering) analizlerinin yapılmasını içermektedir. Rayla teker arasındaki bu ilişki çok karmaşık olması ve analitik yöntemlerle çözümü zor olması nedeni ile son yıllarda oldukça gelişme kaydeden Sonlu Elemanlar Yöntemi (Finite Element Analysis) kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu analizler, önerilen çalışmanın tabiatı gereği bir çok sefer tekrarlanacak, ve ray teker kontak ilişkisi hakkında çeşitli değerlendirmeler elde edilecektir. Bu projenin sonucunda ray teker kontak ilişkisinin mevcut karakteristik davranışları simule edilecek ve bu fiziksel olayın yapısı hakkında daha detaylı bilgiler elde edilecektir. Sonlu Elemanlar Yöntemi ni kullanarak Ray Tekerlek Kontak İlişkisi Analizi isimli araştırma projesi ile ilgili 1. dönem akademik araştırma çalışma programında hedeflenen kilometre taşları gerçekleştirilmiş olup, bu görevler aşağıdaki sunulmuştur. 1.DÖNEM 1) Geniş kapsamlı literatür araştırması ve mevcut çalışmaların incelenmesi, 2) Ray ve teker geometrisinin seçilmesi 3) Bilgisayar ortamında bu geometrilerin 3-boyutlu katı modellemesinin yapılması, 4) Analiz için gerekli ağların oluşturulması 4/16

5 1. Geniş Kapsamlı Literatür Araştırması Ve Mevcut Çalışmaların İncelenmesi Genel olarak raylı sistemlere ait yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir: 1- Tekerlek-Ray arası sürtünme, aşınma ve tekerlek ömür incelemesi 2- GPS ve Gıs teknolojileri Tren konum belirleme Ray değişim sistemi Hareketli-durağan pozisyonları takip (real time monitoring) Tren ve sistemine ait anlık takip Yolcu hareketliliği-güvenliği-konforunun takibi vs 3- Titreşim kontrol ve bunun için süspansiyon geliştirme Raydan alınan titreşimin yolcuya dikey yerine yatay verilmesi (asgari) Gürültü kontrolü 4- Mekanik güvenlik Çarpma ve darbe testleri Test ekipmanları oluşturma 5- Tren hızı yolcu konforu arasındaki dengenin kurulması 6- Karşılıklı tren çarpışması (FE üzerine analiz) 7- Gerekli kuvvet-güç ihtiyacının matematiksel modellenmesi yoluyla tahmini 8- Tekerlek tasarımı ve geometrisi oluşturma Hızlı ve yavaş hareketle uygun Malzeme seçimi 9- Vagon kontak bölgelerin imali Geometrik yapı tasarımı Darbe sönümleme Malzeme seçimi 10- Lokomotif-vagon-tekerlek-ray optimal tasarımları 5/16

6 11- Fren sistemi tasarımı ve kontrolü: Acil durum pozisyonlarının irdelenmesi 12- Tekerlek-ray ilişkisinin kuru ve yağışlı havada incelenmesi 13- Tekerlek-ray ilişkisinin nonlinear dinamik sistem incelemesi Nonlinear kinematik Dinamik kontak Sönümleme Kuru sürtünme 14-Yorulma analizleri 15-Klima sistemleri ve pinomatik kontrol 16-Optik ekipmanlar, acelerometer ile hız-ivme ölçüm 17-Otomatik durma-kalkma ve veye düz-rampa-viraj gibi pozisyonların takibi 18-Tünel tasarımları Giriş (ağız kısmı) ebatsal optimal tasarımı İç kısım (ebat-havalandırma-yangın çıkışı vs) ve duvar-diğer güvenlik tasarımı Çıkış kımı tasarımı 19-Tele konferans tipi video-kamera donanım (vagon vs) 20-Değişik kontrol sistemleri ve optimizasyon yaklaşımları Adaptive Fuzzy logic ANN veya RSM Genetic algorithm 21-Terörist saldırıların etkisinin azaltılması (Uyarı-pozisyon alma-boşaltım vs...) İstasyon tasarımı (güvenlik vs) Vagon tasarımı Ray tasarımı Tünel tasarımı 22-Genel anlamda kalite kontrolü 6/16

7 Ray Teker Kontak İlişkisi Analizi konusunda günümüze kadar bir çok Sonlu Elemanlar Analizi, literatürde yapılmıştır. Değişik teker ve ray profilleri kullanarak Hertz kontak modellemesi ve dolayısı ile gerilme dağılımları incelenmiştir [1]. Teker ve rayın profilinde oluşan yüzey pürüzlüğünün teker ve ray arasındaki temastan (kontak) dolayı meydana gelen kırılmaların etkisi araştırılmıştır [2-7]. Şekil 1 de yeni tasarlanmış ve Ukrayna ve Rusya da kullanılan teker profili görülmektedir. Geliştirilen profilde kontak basıncı %50 azalmakta olup aşınma en az seviyeye indirilmiştir. [8]. Şekil 1: Ukrayna ve Rusya da kullanılan taker profili Hesaplanan kontak gerilmelerinin doğruluğunu tayin etmek için a quasi-hertz yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu amaçla kontak deformasyonları Hertz Beliaev teorisi kullanılarak sonlu elemanlar analizi yöntemi ile hesaplanmıştır [9-15]. Günümüze dek yapılan tüm çalışmalarda kullanılan sonlu elemanlar modeli modellemedeki çözümdeki zorluklardan dolayı basite indirgenerek model oluşturulmuştur. Bu araştırma projesinde, Ray-Teker kontak ilişkisi analizi detaylı olarak irdelenecektir. Bu stratejiyle günümüze kadar yapılan çalışmalarda kullanılan sonlu elemanlar ağından (mesh), daha iyi bir mesh kullanılması planlanmakta ve nonlinear analiz bu mesh 7/16

8 üzerinde icra edilecektir. Sonlu elemanlar analizinde kullanılan mesh kalitesi odaklanılan analizin gerçeğe en yakın şekilde gerçekleşmesi bakımından çok önem arz etmektedir, böylece Nonlinear analiz sayesinde tekerde ve rayda oluşan gerilme dağılımları ve karekteristlikleri belirlenecektir. Bu bilgiler, bir sonraki adım olan ve başka bir araştırma projesinin konusu olabilecek; optimum ray ve teker profili belirlenmesi ve yol konforunun ve teker ile rayın yorulma ömrünün artırılması çalışmalarına zemin teşkil edecektir. 2. Ray ve Teker Geometrisinin Seçilmesi Ulusal demiryolu firmalarına araştırma ve geliştirme destek verilmesine imkân sağlayacak başlangıcı sunması amacıyla araştırma da kullanılacak ray ve teker için geometri Türkiye Devlet Demir Yollarında halen kullanılmakta olan ray ve tekerden seçilmiştir. Bu amaçla teker için Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. nin (TÜLOMSAŞ) üretim kapsamında bulunan 1000 mm çaplı mono blok teker ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları nın (T.C.D.D) yollara döşediği ray bu araştırma projesinde kullanılacaktır Boyutlu Katı Modelleme Yukarıda seçilen Ray-Teker geometrileri ilgili kurumlardan istenmiş ve 2 Boyutlu olarak tarafımıza gönderilmiştir. Bu teknik resimler kullanılarak, Bilgisayar ortamında bu geometrilerin 3-Boyutlu Katı Modellemesi, Pro-Engineer bilgisayar destekli yazılım programı kullanılarak oluşturulmuş, ve Ray-Teker ikilisi birbirlerine göre 3 boyutlu montaj resmi üzerinde konumlandırılmıştır (Şekil 2-4). 8/16

9 Şekil 2: 1000 mm Çaplı Monoblok Teker Modeli Şekil 3: UIC 60 Ray Modeli 9/16

10 Şekil 4: Ray ve UIC 60 Ray Modeli Montajı 4. Analiz İçin Gerekli Ağların Oluşturulması Ray-teker 3-Boyutlu montaj katı modeli oluşturulduktan sonra, elde edilen geometri, Sonlu Elemanlar Analiz yazılımı, ANSYS e aktarıldı ve böylece mesh leme (sonlu elemanlar ağı) işleminde kullanılacak olan hacim, yüzey ve çizgi geometrileri elde edildi. Elde edilen model Şekil 5 de görüldüğü gibi ANSYS Solid45 küp biçimli 8 nod lu sonlu elemanlar elemanı ile arzu edilen analizlerin icra edilebilmesi için mesh lendi. Tekerin üzerindeki rayla temas eden yüzeylerde, aradaki teması karakterize edebilmek için ANSYS Contact170, rayın üzerindeki yüzeylerde ANSYS Target170 elemanları yerleştirildi. Elde edilen sonlu elemanlar modeli, sınır şartları, malzeme modelleri ve yükleme şartları nın tanımlanması ile koşturulmaya (run) hazır hale getirilmiştir. 10/16

11 Şekil 5: Sonlu Elemanlar Ağ (Mesh)Yapısı 2.DÖNEM II. dönemde süresince teklif edilen sonlu elemanlar yöntemi ile analiz çalışması proje kilometre taşları özetle aşağıda sunulduğu şekilde gerçekleşecektir. 1. Tekrarlanan analizlerin yapılması 2. Sonuçların değerlendirilmesi 3. Yeni ray-teker ilişkilendirmelerinin araştırılması 4. Sonuçlarının raporlandırılması 11/16

12 1. Tekrarlanan analizlerin yapılması Mesh kalitesi, bir çok deneme yapılmak suretiyle analizin odak noktası, yani kontak yüzeyi esas alınmak suretiyle, çeşitli denemeler sonunda oluşturuldu. Yarım (½) model kullanılmak suretiyle simetri sınır şartlarından faydalanılarak, sonlu elemanlar modelinin eleman ve nod sayıları yeterince büyük tutuldu. Bu fiziksel olayı gerçeğe daha yakın simule etmek için çeşitli mesh leme ve run tekrarlarından sonra, sonuç olarak toplam eleman ve nod dan oluşan ve analiz sonuçları kısmında sunulan mesh ve bu mesh yapısı, malzeme, sınır ve yükleme şartlarına ait run sonuçlarına ulaşılmıştır. 2. Sonuçların değerlendirilmesi Elastik-Plastik analizler özellikle kontak durumu da düşünüldüğünde converge etmesi hayli zor ve uzun süren analizlerdir. Eğer analiz şartları sağlıklı bir şekilde tayin edilmezse, sonuca ulaşılamayacak ve literatürde rigid body motion denilen olay gerçekleşip analiz geçersiz olacaktır. Aynı zamanda sınır şartlarının ve malzeme özelliklerinin de doğru bir şekilde analize girilmesi, sonuçların gerçekçiliğini önemli şekilde etkileyecektir. Bütün bu etkenler göz önünde bulundurulup analiz koşturulmuş ve başarı ile convergence sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, bu raporun son kısmında yer almakta olan Slayt no 1 ile 45 arasında, nihai sonlu elemanlar analizine ait tüm girdiler ve çıktılar tüm detayları ile, şekillerin üzerinde gösterilmiştir. 80 tonluk yükleme şartı sonucu oluşacak kuvvet ve momentlerin sisteme etkimesinden teker ile ray arasında küçük bir bölgede elastik artı plastik şekil değiştirmeleri meydana gelmektedir. Yük kalkınca elastik şekil değiştirmeler ortadan kalkıp eski halini almakta fakat plastik şekil değişimleri kalıcı olmaktadır, bu yüzden rayların plastik şekil değişimi olan yüzeylerinde uzun çalışma zamanları sonunda şekil değişimleri oluşacaktır. Bu uzun çalışma zamanı düşünüldüğünde, ray-teker kontağının istenilen şekilden uzaklaşmasına yol açıp rayların işlevlerini tam verimle yapamamasına yol açmaktadır. Slayt 25 tede görüldüğü gibi tekerde yaklaşık %0.3 ve rayda %0.2 lik bir elastik gerinim ve özellikle rayın üzerinde 12/16

13 meydana gelen kalıcı %0.49 lik bir eşdeğer (equivalent) plastik gerinimden söz edebiliriz, fakat bu gerinim oldukça küçük bir bölgeyi kapsamaktadır. Teker üzerinde hemen hemen hiç kalıcı gerinme oluşmamaktadır. Slayt 32 de gerilme düzeylerine ayrıca baktığımızda teker üzerinde yaklaşık 670 MPa ve ray üzerinde 550 MPa civarında Von-Mises gerilmesi oluşmaktadır. Malzeme özelliklerine bakıldığı zaman gerilme-gerinim eğrisinde plastik bölgeye bu gerilme değerleri ile girildiğinde ayrıca teyit edilmektedir. Yukarıdaki değerler Statik sonuçlar olarak değerlendirirsek, kabul edilebilir sınırlar içindedir. 3. Yeni Ray Teker İlişkilendirmelerinin Araştırılması Tekerin iç teker yuvarlağı ve rayın diş kenar yuvarlağı arasında meydana oluşan kontak yapı itibarı ile, sonlu elemanlar kontak analizi sonuçlarının incelenmesi neticesinde, yüksek seviyede non-linearity içerdiği görülmektedir. Zaten bu kadar yüksek detayda bir gözlemleme de, sonlu elemanlar analizi sayesinde mümkün olabilmektedir. Eğer sonuç bölümünde sunulan Slayt incelenirse kontak mekanizması noktasal bir alandan dışarı doğru yayılarak gittikçe etkisini kaybeden yönde bölgesel (local) bir alanda oluşmasıdır, diğer alanlar oldukça kararlı kalmaktadır. Slayt 39 da portakal renkli yarı elipse benzeyen alan rayın tekerle çalışma süresince temas edip üzerinde kaydığı alana tekabül etmektedir. Slayt 40 da tekerin ray a olan nüfuzu (penetration) yarı eliptik şekilde gerçekleşmektedir. Slayt 41 de Kontak basıncı kırmızı ile gösterilen alanda 1216 MPa dan, -510 MPa kadar bir azalım sergilemiştir. Slayt 42 de sunulan kontak yüzeyinde oluşan toplam gerilme Slayt 41 ile uyumlu olarak maksimum 1216 MPa ı göstermektedir. Slayt 43,44 ve 45 te sırası ile ray-teker kontak yüzeyine ait ek fiziksel uzunluklar sunulmuştur. Sonuç olarak bu raporda elde edilen ray-teker ilişkilendirme analiz sonuçları, gerek birbirleri ile gerekse olayın fiziksel özellikleri ile oldukça iyi örtüşmektedir. Analiz sonuç slaytlarına bakıldığında, kontak durumu, nüfuzu ve basıncı oldukça küçük, (tüm tekerler 13/16

14 düşünüldüğünde) bir elipsi andıran bir alanı kapsamaktadır, buda zaten arzu edilen ray-teker kontak durumudur. Normal çalışma şartlarında ray ile tekerin arasındaki temas yüzeyinin en az olmasını isterken aynı zamanda oluşabilecek gerilme ve gerinmelerin makul seviyelerde olması arzu edilmektedir. Kontak alanının büyümesi, düzleşmesi rayın ömrünü azaltıcı rolde kontak yüzeyini artıracak buda mekanik ray bozulmaları beraberinde getirecek ve dolayısı ile çalışma verimini düşürmede rol oynayacaktır. Son olarak bu analiz mevcut sonlu elemanlar ray-teker kontak literatürü incelendiğinde, kalite ve kontağın meydana geldiği mevki düşünülürse bilimsel olarak oldukça öne çıkacak kalite ve niteliktedir. 4. Sonuçların raporlandırılması Bu rapor ile Ray-Teker Kontak ilişkisi başlığı altında teklif edilen tüm husular yerine getirilmiş bulunmaktadır. 5. Kaynaklar [1] Aleksander Sladkowski, Marek Sitarz, Analysis of wheel rail interaction using FE software, Wear 258 (2005) [2] U. Sellgren, T. Telliskivi, U. Olofsson, P. Kruse, A tool and a method for FE analysis of wheel and rail interaction, in: Proceedings of the International ANSYS Conference, Pittsburgh, 2000, 9 pp. [3] W. Daves, W.P. Yao, W. Razny, et al., Dynamical finite element analysis a wheel in a curve and a wheel passing a crossing, in: Proceedings of the Sixth International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems, Gothenburg, Sweden, 2003, pp [4] T. Telliskivi, U. Olofsson, Contact mechanics analysis of measured wheel rail profiles using the finite element method, J. Rail Rapid Transit 215 (2000) [5] Z. Wen, X. Jin, W. Zhang, Contact impact stress analysis of rail joint region using the dynamic finite element method, in: Proceedings of the Sixth International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems, Gothenburg, Sweden, 2003, pp [6] J.M. Ringsberg, H. Bjarnehed, A. Johansson, B.L. Josefson, Rolling contact fatigue of rails finite element modelling of residual stresses, strains and crack initiation, IMechE J. Rail Rapid Transit 214 (2000) [7] M. Sitarz, A. Sladkowski, Z. Zurek, Research of influence of surface profiles for different wheel rail pair on distribution of contact stresses, in: Proceedings of the Sixth International 14/16

15 Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems, Gothenburg, Sweden, 2003, pp [8] V.P. Essaoolov, A.V. Sladkovsky, Contact interaction and wear examination of the wheel rail couple, in: Proceeding of the International Symposium on the Tribology of Friction Materials, vol. 2, Yaroslavl, USSR, 1991, pp [9] V. Yessaulov, A. Kozlovsky, A. Sladkovsky, et al., Studies into contact interactions of elastic bodies for improvement of wheels and rails, in: Contact Mechanics IV, WIT Press, UK, 1999, pp [10] Pau M, Aymerich F, Ginesu F. Ultrasonic measurements of nominal contact area and contact pressure in a wheel rail system. Proc I Mech E F J Rail Rapid Transit 2000;214(F4): [11] Pau M, Aymerich F, Ginesu F. Distribution of contact pressure in wheel rail contact area. Wear 2002;253(1 2): [12] Aymerich F, Pau M, Ginesu F. Evaluation of nominal contact area and contact pressure distribution in a steel steel interface by means of ultrasonic techniques. JSME Int J Series C Mech Syst Machine Elements Manuf 2003;46(1): [13] Dwyer-Joyce RS, Drinkwater BW. In situ measurement of contact area and pressure distribution in machine elements. Tribol Lett 2003;14(1): [14] Marshall MB, Lewis R, Drinkwater BW, Dwyer-Joyce RS. An ultrasonic approach for contact stress mapping in machine joints and concentrated contacts. J Strain Anal Eng Design 2004;39(4): [15] M. Guaglianoa, M. Paub, Analysis of internal cracks in railway wheels under experimentally determined pressure distributions, Tribology International 40 (2007) /16

16 ANALİZ SONUÇLARI SLAYT /16

17 Sonlu Elemanlar Analizi ile Ray-Teker Kontak Analizi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 1

18 1000 mm Çapında Monoblok Teker Teknik Resmi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 2

19 UIC 60 Standartındaki Rayın Teknik Resmi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 3

20 Ray ve Tekerin Kontak Haldeki 2-D Modeli Kontak Bölgesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 4

21 Kontak Bölgesi Eleman : Düğüm : Rayın Sonlu Elemanlar Ağı Detayı Radius Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 5

22 Teker Sonlu Elemanlar Ağı Detayı Eleman: Düğüm : Kontak Bölgesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 6

23 Kontak/Hedef Yüzeyi Sonlu Elemanlar Ağı Detayı Tekerdeki Kontak Elemanlar Eleman: 1344 Düğüm: 1445 Raydaki Hedef Elemanlar Eleman: 1480 Düğüm: 1575 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 7

24 Yarım Katı Model Sonlu Elemanlar Modeli Montajı Teker Eleman : Düğüm : Teker Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 8

25 Ray Malzeme Modeli (multilinear kinematic hardening model) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 9

26 Teker Malzeme Modeli (multilinear kinematic hardening model) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 10

27 Sonlu Elemanlar Sınır Şartları UY yönünde simetri sınır şartı Yükler Master Noda tekerin CG mevkiinde uygulandı Master Nod tüm yönlerde tutuldu (UZ ve ROTY hariç) Master Nod tekerim iç yüzeyine CE ile bağlandı Tüm yükler Master Noda uygulandı UX ve UZ tutuldu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 11

28 Kontak/Hedef Yüzeyler Tekerdeki Kontak Elemanlar Raydaki Hedef Elemanlar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 12

29 STATİK YÜKLEME Max. Yükleme: 80,000 kg F total = 800,000 N Yük 8 Teker ve ½ model eşdeğeri F Z = 800,000/8/2 = 50,000 N M Y = 800,000/8/2*( )/2 =14.125e06 Nmm Y 25 BOJİ ÖLÇÜLERİ Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 13

30 ½ Kesi SE Model ve Yükleme F Z and M Y Yükleri tekere Master Nod da uygulandı Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 14

31 SE Analiz Sonuçları Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 15

32 o z y UX Yerdeğiştirme Kontak Yok x Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 16

33 o z y x UY Yerdeğiştirme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 17

34 o z y UZ Yerdeğiştirme x Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 18

35 o z y x εx Elastik Gerinim Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 19

36 o z y εy Elastik Gerinim x Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 20

37 o εz Elastik Gerinim x z y Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 21

38 εxy Elastik Gerinim o x z y Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 22

39 o z y εyz Elastik Gerinim x Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 23

40 o z y εxz Elastik Gerinim x Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 24

41 o z y Von Mises Elastik Gerinim x Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 25

42 o z y x SX Gerilme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 26

43 o z y x SY Gerilme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 27

44 o z y x SZ Gerilme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 28

45 o z y x S1 Gerilme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 29

46 o z y x S2 Gerilme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 30

47 o z y x S3 Gerilme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 31

48 o z y x Von-Mises Gerilme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 32

49 Eşdeğer Plastik Gerilme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 33

50 o z y x Eşdeğer Plastik Gerinim Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 34

51 o z y x X Bileşen Plastik Gerinim Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 35

52 o z y Y Bileşen Plastik Gerinim x Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 36

53 o z y x Z Bileşen Plastik Gerinim Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 37

54 o z y x Von Mises Plastik Gerinim Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 38

55 Kontak Durumu o y z x Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 39

56 Kontak Nüfuzu (Penetration) o y z x Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 40

57 Kontak Basıncı o y z x Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 41

58 Kontak Toplam Gerilme o y z x Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 42

59 Kontak Kayma Uzunluğu o y z x Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 43

60 Kontak Geçiş Uzunluğu o y z x Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 44

61 Kontak (Chattering) o y z x Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Slayt 45

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 50-55 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Civata-Somun bağlantı sistemlerinde temas gerilmelerinin üç boyutlu

Detaylı

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ Kurs süresince SolidWorks Simulation programının işleyişinin yanında FEA teorisi hakkında bilgi verilecektir. Eğitim süresince CAD modelden başlayarak, matematik modelin oluşturulması,

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ Makine parçalarının ve/veya eş çalışan makine parçalarından oluşan mekanizma veya sistemlerin tasarımlarında önemli bir aşama olan ve tasarıma

Detaylı

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi MMU 420 FNAL PROJESİ 2015/2016 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ Zeki KIRAL, Binnur GÖREN KIRAL ve Mustafa ÖZKAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova-İzmir, Tel:

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi MMU 402 FNAL PROJESİ 2014/2015 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Shell Mesh, Bearing Load,, Elastic Support, Tasarım Senaryosunda Link Value Kullanımı, Remote Load, Restraint/Reference Geometry) Shell Mesh ve Analiz: Kalınlığı az

Detaylı

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ MONTAJI VE YÜKSEK BASINÇ ALTINDAKİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ MONTAJI VE YÜKSEK BASINÇ ALTINDAKİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 323 SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ MONTAJI VE YÜKSEK BASINÇ ALTINDAKİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ S. Hakan OKA ÖZET Bu çalışmada, sızdırmazlık amacıyla kullanılan contaların montaj işleminin modellenmesi ve

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Maslak,34469 İstanbul UCK 328 YAPI TASARIMI Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu ÖDEV-II: İTÜ hafif ticari helikopteri için iniş takımı analizi 110030011

Detaylı

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Melih Tuğrul, Serkan Er Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 07 08 Haziran

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ

SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar Yöntemi, çeşitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklaşımla çözüm arayan bir sayısal çözüm yöntemidir. Uniform yük ır Sabit sın

Detaylı

Makine Elemanları I. Yorulma Analizi. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Yorulma Analizi. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yorulma hasarı Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu (Havai) Uçuşu Tarih: 28 Nisan 1988 Makine elemanlarının

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Uygulama Sorusu-1 Şekildeki 40 mm çaplı şaft 0 kn eksenel çekme kuvveti ve 450 Nm burulma momentine maruzdur. Ayrıca milin her iki ucunda 360 Nm lik eğilme momenti etki etmektedir. Mil malzemesi için σ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s Ocak 2006 SOĞUK ÇEKİLMİŞ LEVHA MALZEMELERDE GERİLME ANALİZİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s Ocak 2006 SOĞUK ÇEKİLMİŞ LEVHA MALZEMELERDE GERİLME ANALİZİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 129-138 Ocak 2006 SOĞUK ÇEKİLMİŞ LEVHA MALZEMELERDE GERİLME ANALİZİ (STRESS ANALYSIS OF COLD-FORMED STEEL STRIPS) S. Özmen ERUSLU*,

Detaylı

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Vedat TAŞDEMİR 1 * 1 Kahramanmaraş

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 65-74 Ekim 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 65-74 Ekim 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 65-74 Ekim 2006 BİR CAD PROGRAMI İLE KATI MODELLENMİŞ BİR MİLDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE GERİLME ANALİZİ (STRESS ANALYSIS BY USING

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

BİR TİCARİ ARAÇ İÇİN ECE R-14 REGÜLASYONUNA UYGUN KOLTUK BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ

BİR TİCARİ ARAÇ İÇİN ECE R-14 REGÜLASYONUNA UYGUN KOLTUK BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ BİR TİCARİ ARAÇ İÇİN ECE R-14 REGÜLASYONUNA UYGUN KOLTUK BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ Alper Arslan, Mertcan Kaptanoğlu Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi

Detaylı

DÜZ DİŞLİLERDE SÜRTÜNME KUVVETİNİN HASAR OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

DÜZ DİŞLİLERDE SÜRTÜNME KUVVETİNİN HASAR OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 8 : 1 : 33-4 DÜZ DİŞLİLERDE

Detaylı

SÜSPANSİYONSUZ ASANSÖR KABİNİ TASARIMI VE İMALATI

SÜSPANSİYONSUZ ASANSÖR KABİNİ TASARIMI VE İMALATI Asansör Sempozyumu 13-15 Ekim 2016 // İzmir 199 SÜSPANSİYONSUZ ASANSÖR KABİNİ TASARIMI VE İMALATI Salim Tolga Soğucak 1, Hasan Güngör 1, Soner Temur 2, Kadir Çavdar 3 1 HKS HAS Asansör A.Ş., 2 CE Mühendislik

Detaylı

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolu taşımacılığı ile yapılmakta olduğu ve bu taşımacılığının temel taşını

Detaylı

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2 MAKİNA ELEMANLAR I MAK 341 - Bütün Gruplar ÖDEV 2 Şekilde çelik bir mile sıkı geçme olarak monte edilmiş dişli çark gösterilmiştir. Söz konusu bağlantının P gücünü n dönme hızında k misli emniyetle iletmesi

Detaylı

Y32 BOJİ GÖVDESİNİN STATİK VE DİNAMİK YÜKLEME ANALİZLERİ

Y32 BOJİ GÖVDESİNİN STATİK VE DİNAMİK YÜKLEME ANALİZLERİ Technology, 14(4), 123-128, (2011) TECHNOLOGY Y32 BOJİ GÖVDESİNİN STATİK VE DİNAMİK YÜKLEME ANALİZLERİ İsmail ESEN * ve Cihan MIZRAK * * Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Karabük Özet Son zamanlarda

Detaylı

Kaynaklanmış Farklı Çeliklerin Yorulma ve Kırılma Analizlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Gerçekleştirilmesi

Kaynaklanmış Farklı Çeliklerin Yorulma ve Kırılma Analizlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Gerçekleştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (1-11) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (1-11) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ENİNE DİKİŞLİ KAYNAK BAĞLANTILARINDA GERİLME ANALİZİ

ENİNE DİKİŞLİ KAYNAK BAĞLANTILARINDA GERİLME ANALİZİ PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENÝSLÝK YIL FAKÜLTESÝ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING ÝLT OLLEGE MÜHENÝSLÝK BÝLÝMLERÝ SAYI SAYFA ERGÝSÝ JOURNAL OF ENGINEERING SIENES : 1997 : 3 : 2 : 323-329 ENİNE İKİŞLİ KAYNAK

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI Doç Dr. Numan Sabit ÇETİN Yrd. Doç. Dr. Cem EMEKSİZ Yrd. Doç. Dr. Zafer DOĞAN Rüzgar enerjisi eski çağlardan günümüze

Detaylı

(Computer Integrated Manufacturing)

(Computer Integrated Manufacturing) 1 (Computer Integrated Manufacturing) 2 1 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile

Detaylı

KENTİÇİ RAYLI SİSTEMLER ve YERLİLEŞTİRME

KENTİÇİ RAYLI SİSTEMLER ve YERLİLEŞTİRME KENTİÇİ RAYLI SİSTEMLER ve YERLİLEŞTİRME 07.09.2016-3.ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 07.09.2016-3.ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 1/19 SUNUM

Detaylı

Ara Sınav. Verilen Zaman: 2 saat (15:00-17:00) Kitap ve Notlar Kapalı. Maksimum Puan

Ara Sınav. Verilen Zaman: 2 saat (15:00-17:00) Kitap ve Notlar Kapalı. Maksimum Puan MAK 303 MAKİNA ELEMANLARI I Ara ınav 9 Kasım 2008 Ad, oyad Dr. M. Ali Güler Öğrenci No. Verilen Zaman: 2 saat (15:00-17:00) Kitap ve Notlar Kapalı Her soruyu dikkatle okuyunuz. Yaptığınız işlemleri gösteriniz.

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT AKADEMİK GEÇMİŞİ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat ve Konstrüksiyon Anabilim Dalı Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu

Detaylı

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Barış Erdil YAPI MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? STRUCTURAL ENGINEERING IS

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Demiryolu Test ve Sertifikasyon. Prof. Dr. Tuncer TOPRAK Bahçeşehir Üniversitesi, Ulaştırma Müh. Bölümü TURKRAIL Mühendislik Teknolojileri Ltd

Demiryolu Test ve Sertifikasyon. Prof. Dr. Tuncer TOPRAK Bahçeşehir Üniversitesi, Ulaştırma Müh. Bölümü TURKRAIL Mühendislik Teknolojileri Ltd Demiryolu Test ve Sertifikasyon Prof. Dr. Tuncer TOPRAK Bahçeşehir Üniversitesi, Ulaştırma Müh. Bölümü TURKRAIL Mühendislik Teknolojileri Ltd İÇERİK Raylı Sistem Araçlarının ve Komponentlerinin Uluslararası

Detaylı

TiN KAPLANMIŞ KESİCİ TAKIMLARDA GERİLME ANALİZİ VE TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEYİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISININ ETKİSİ

TiN KAPLANMIŞ KESİCİ TAKIMLARDA GERİLME ANALİZİ VE TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEYİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISININ ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 9 : : 85-9 TiN KAPLANMIŞ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI C. Özkaya 1, Z. Harputoğlu 1, G. Çetin 1, F. Tulumtaş 1, A. Gıcır 2 1 Yüksel Proje Uluslararası AŞ Birlik Mah. 450.

Detaylı

Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma

Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma Dr. C. Erdem Đmrak 1, Said Bedir 1, Sefa Targıt 2 1 Đstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Fakültesi, Makine

Detaylı

BİR JET EĞİTİM UÇAĞI KOKPİTİNİN YAPISAL ANALİZLERİ

BİR JET EĞİTİM UÇAĞI KOKPİTİNİN YAPISAL ANALİZLERİ BİR JET EĞİTİM UÇAĞI KOKPİTİNİN YAPISAL ANALİZLERİ Muhittin Nami ALTUĞ (a), Melin ŞAHİN (b) (a) TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., 06980, Ankara, mnaltug@tai.com.tr (b) Y. Doç. Dr. ODTÜ, Havacılık

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

DİŞLİ POMPA KAPAK KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ

DİŞLİ POMPA KAPAK KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ DİŞLİ POMPA KAPAK KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ Hüseyin Erol AKATA* Yüksel GÖK** ve Sedat BAYTUNCER** *Trakya Üniversitesi. Müh-Mim.Fakültesi / EDİRNE **Hema Hidrolik Makina San.ve Tic.A.Ş. Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Detaylı

Şase alın saçı Kalınlık = t Yükseklik = h. Şase alt ve üst laması Kalınlık = tl

Şase alın saçı Kalınlık = t Yükseklik = h. Şase alt ve üst laması Kalınlık = tl TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR TREYLER ŞASİSİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI ve SONLU ELEMANLAR METODU İLE YAPISAL ANALİZİ Yrd.Doç.Dr. A.Zafer Şenalp 1, Yasin İhsan

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ Hazırlayan : Kadir ÖZDEMİR No : 4510910013 Tarih : 25.11.2014 KONULAR 1. ÖZET...2 2. GİRİŞ.........3

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ!!! HAZIRLAYAN: H.NAZIM EKİCİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ!!! HAZIRLAYAN: H.NAZIM EKİCİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK SEMİNERİMİZE HOŞGELDİNİZ!!! HAZIRLAYAN: H.NAZIM EKİCİ 1. BÖLÜM CAD-COMPUTER AIDED DESIGN NE TASARLIYORUZ? - KATI MODELLER (SOLIDS) - -SACLAR(SHEET METAL) - -YÜZEYLER (SURFACES)

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ

UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:3, Sayı:2, 2013,1-17/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:3, No:2,2013,1-17 UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ Faruk ŞEN 1*, Bahadır

Detaylı

Mühendislik hizmetlerimizi taleplerinize özel olarak geniş bir yelpazede sizlere sunmaktayız:

Mühendislik hizmetlerimizi taleplerinize özel olarak geniş bir yelpazede sizlere sunmaktayız: Novosim, bünyesindeki uzmanlık alanlarında denizcilik sektöründe özellikle yat ve mega yat sınıfındaki ürünlere mühendislik proje ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Oldukça tecrübeli ve konusunda uzman

Detaylı

Evaluation of Contact Models on Wheel Rail Pairs in Railways. Raylı Sistemlerde Tekerlek Ray Çifti Arasındaki Temas Modellerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Contact Models on Wheel Rail Pairs in Railways. Raylı Sistemlerde Tekerlek Ray Çifti Arasındaki Temas Modellerinin Değerlendirilmesi 7 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 13), 30 October-1 November 2013, Istanbul, Turkey Evaluation of Contact Models on Wheel Rail Pairs in Railways Raylı Sistemlerde Tekerlek Ray Çifti

Detaylı

Karayolu Üstyapıları (Rijit-Esnek) İçin Alternatif Prefabrik Plak Yönteminin Geliştirilmesi

Karayolu Üstyapıları (Rijit-Esnek) İçin Alternatif Prefabrik Plak Yönteminin Geliştirilmesi Karayolu Üstyapıları (Rijit-Esnek) İçin Alternatif Prefabrik Plak Yönteminin Geliştirilmesi Doç.Dr. Muhammet Vefa AKPINAR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 105-112, 2006 18 (1), 105-112, 2006 Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

MİLLİ TREN ve TÜBİTAK. Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi

MİLLİ TREN ve TÜBİTAK. Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi MİLLİ TREN ve TÜBİTAK Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi İçerik Günümüzde Kullanılan Modern Trenler. Milli Tren için Milli ArGe. YHT alt bileşenleri ve maliyet yüzdeleri. TÜBİTAK Enstitüleri

Detaylı

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI Nonlinear Analysis Methods For Reinforced Concrete Buildings With Shearwalls Yasin M. FAHJAN, KürĢat BAġAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kesme Hızının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi 1/5 DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı; üretilen parçaların yüzey pürüzlülüğünü belirlemek

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Sertaç SAVAŞ

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Sertaç SAVAŞ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ DENEY

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

TASARIM KRİTERİ OLARAK KULLANMAK AMACIYLA YAPILAN ANALİZLER VE YORUMU

TASARIM KRİTERİ OLARAK KULLANMAK AMACIYLA YAPILAN ANALİZLER VE YORUMU www.muhendisiz.net 1 Ders Öğretim Üyesi Proje : Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığı ve Tasarımı : Yrd. Doç. Dr. Babür ÖZÇELİK : Plastik bir ürünün enjeksiyon kalıp tasarımı TASARIM KRİTERİ OLARAK KULLANMAK

Detaylı

ÖDEV 6- ATÖLYE VİNCİ TASARIMI

ÖDEV 6- ATÖLYE VİNCİ TASARIMI ÖDEV 6- ATÖLYE VİNCİ TASARIMI Aşağıdaki şekillere benzer bir atölye vinci tasarlayın. Verilen maddelere göre uygulamanızı geliştirin. a) Tasarımlarınız sınıfta yapılan uygulamadan farklı olacak. Alternatif

Detaylı

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 3 Tokluk özelliklerinin belirlenmesi Kırılma Mekaniği

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 3 Tokluk özelliklerinin belirlenmesi Kırılma Mekaniği MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 3 Tokluk özelliklerinin belirlenmesi Kırılma Mekaniği Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı 3. Tokluk özelliklerinin belirlenmesi 3.1. Kırılma 3.2. Kırılmayla

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E.

Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E. Yrd.Doç.Dr Muhammet Vefa AKPINAR, PhD, P.E. Cell phone: 05558267119 School: +0904623774011 mvakpinar@yahoo.com Desteklenen Araştırma Projeleri Proje adı: Karayolu Alttemel Dolguların Güçlendirilmesinde

Detaylı

COSMOSWORKS İLE DÜŞME ANALİZİ

COSMOSWORKS İLE DÜŞME ANALİZİ COSMOSWORKS İLE DÜŞME ANALİZİ Makine parçalarının veya bir makinanın belirli bir yükseklikten yere düşmesi ile yapı genelinde oluşan gerilme (stress) ve zorlanma (strain) değerlerinin zamana bağlı olarak

Detaylı

ARAÇ KAPI SIZDIRMAZLIK PROFİLLERİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN SES İLETİM KAYBININ MODELLENMESİ VE DENEYSEL OLARAK DOĞRULANMASI

ARAÇ KAPI SIZDIRMAZLIK PROFİLLERİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN SES İLETİM KAYBININ MODELLENMESİ VE DENEYSEL OLARAK DOĞRULANMASI OTEKON 16 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 23 24 Mayıs 2016, BURSA ARAÇ KAPI SIZDIRMAZLIK PROFİLLERİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN SES İLETİM KAYBININ MODELLENMESİ VE DENEYSEL OLARAK DOĞRULANMASI Orçun

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

RAYLI SİSTEMLERDE KULLANILAN FREN SABOLARININ AŞINMA KARAKTERİSTLİĞİNİN İNCELENMESİ

RAYLI SİSTEMLERDE KULLANILAN FREN SABOLARININ AŞINMA KARAKTERİSTLİĞİNİN İNCELENMESİ 3. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE 16), 13-15 Ekim 2016, Karabük, Türkiye RAYLI SİSTEMLERDE KULLANILAN FREN SABOLARININ AŞINMA KARAKTERİSTLİĞİNİN İNCELENMESİ İbrahim SEVİM

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

HAVACILIKTA TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI. Özgecan YILDIZ 1

HAVACILIKTA TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI. Özgecan YILDIZ 1 HAVACILIKTA TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Özgecan YILDIZ 1 Tersine Mühendislik Nedir? Tersine mühendislik, teknik bilgi paketi mevcut olmayan bir sistem, cihaz ya da parçanın üretim aşamalarını da içerecek

Detaylı

İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI

İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI Fatih ATiK 1, Arif ÖZKAN 2, İlyas UYGUR 3 1 Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konuralp Kampüsü Düzce Türkiye

Detaylı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 201-207, 2007 19 (2), 201-207, 2007 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER 05-5a M. Güven KUTAY 05-5a-ornekler.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 5. MUKAVEMET HESAPLARI İÇİN ÖRNEKLER...5.3 5.1. 1. Grup örnekler...5.3 5.1.1. Örnek 1, aturalı mil

Detaylı

ANİ TİP FREN BLOKLARININ MODELLENMESİ, TESTİ VE ANALİZİ

ANİ TİP FREN BLOKLARININ MODELLENMESİ, TESTİ VE ANALİZİ 209 ANİ TİP FREN BLOKLARININ MODELLENMESİ, TESTİ VE ANALİZİ Eren KAYAOĞLU 1, Adem CANDAŞ 2, C. Erdem İMRAK 3, Sefa TARGIT 4 1,2,3 İTÜ Makina Fakültesi, 4 Asray 1 kayaoglu@itu.edu.tr, 2 candas@itu.edu.tr,

Detaylı

kılavuz rayı konsolları ve tırnakları hakkında sınırlı sayıda yayınlanmış çalışma bulunmaktadır.

kılavuz rayı konsolları ve tırnakları hakkında sınırlı sayıda yayınlanmış çalışma bulunmaktadır. Asansör Kılavuz Rayı Konsollarının Tasarım Parametreleri ve Gerilme Analizi Serhat Koç 1, Dr. C. Erdem Đmrak 2, Sefa Targıt 3 1 Wittur, Ar-Ge Departmanı, Đstanbul, Türkiye 2 Đstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 004 (1) 9-16 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Difüzyon kaynağı ile birleştirilmiş bakır ve çelik levhalarda birleşme

Detaylı

TÜDEMSAŞ. Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. İSTANBUL (10 Eylül2015)

TÜDEMSAŞ. Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. İSTANBUL (10 Eylül2015) TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. İSTANBUL (10 Eylül2015) 1 2 TARİHÇE Atatürk ün Fabrika İnşaatını Ziyareti 1937 İlk Yük Vagonu Üretimi 1953 İsim ve Statü Değişikliği TÜDEMSAŞ 1986 1934

Detaylı

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Gerilme ve Şekil değiştirme bileşenlerinin lineer ilişkileri Hooke Yasası olarak bilinir. Elastisite Modülü (Young Modülü) Tek boyutlu Hooke

Detaylı

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması 1. Deney Adı: ÇEKME TESTİ 2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması Mühendislik tasarımlarının en önemli özelliklerinin başında öngörülebilir olmaları gelmektedir. Öngörülebilirliğin

Detaylı

DÖRTGEN DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ELASTO- PLASTİK GERİLME ANALİZİ

DÖRTGEN DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ELASTO- PLASTİK GERİLME ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 000 : 6 : 1 : 13-19

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (1) 49-54 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Akışkanlar Mekaniği Ve İklimlendirme Sistemlerinde Sonlu Elemanlar

Detaylı

ANOVA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ANOVA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ÇOK KADEMELİ POMPA PERFORMANSININ CFD YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Ahmet AÇIKGÖZ Mustafa GELİŞLİ Emre ÖZTÜRK ANOVA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. KISA ÖZET Bu çalışmada dört kademeli bir pompanın performansı Hesaplamalı

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altında elastik ve plastik davranışını belirlemek amacıyla uygulanır. Çekme deneyi, asıl malzemeyi temsil etmesi için hazırlanan

Detaylı

SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ

SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ Doç. Dr. Serkan AKSOY T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - (GYTE) Elektronik Mühendisliği Bölümü E-mail: saksoy@gyte.edu.tr SUNUM PLANI 1. Eğitim Öğretim

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 21-29 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Düz dişlilerde sıkı geçme basıncının dişdibi yorulma hasarları üzerindeki

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER İÇİN MİKROMEKANİK ESASLI KIRIM KISTASI EMRE FIRLAR KAAN BİLGE MELİH PAPİLA 0º 90º 90º 0º

ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER İÇİN MİKROMEKANİK ESASLI KIRIM KISTASI EMRE FIRLAR KAAN BİLGE MELİH PAPİLA 0º 90º 90º 0º ELYAF TAKVİYELİ KOPOZİT ALZEELER İÇİN İKROEKANİK ESASLI KIRI KISTASI x z θ y 0º 90º 90º 0º ERE FIRLAR KAAN BİLGE ELİH PAPİLA UHUK-2008-074 II. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 15-17 Ekim 2008, İTÜ,

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

Kesici Uç Pah Açısının Kesme Kuvvetleri ve Kesici Takım Gerilmelerine Etkisi

Kesici Uç Pah Açısının Kesme Kuvvetleri ve Kesici Takım Gerilmelerine Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 4 s. 291-296, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 291-296, 2004 Kesici Uç Pah Açısının Kesme Kuvvetleri ve Kesici Takım Gerilmelerine Etkisi Abdullah KURT, Ulvi

Detaylı

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ MUKAVEMET HESAPLARI ÜRÜN KODU MAKİNA ADI : 20+5 TON : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İÇİNDEKİLER ÇELİK YAPI ANALİZİ (VİNÇ KÖPRÜSÜ) TEKER HESAPLARI HALAT HESAPLARI KANCA BLOĞU HESABI TAMBUR HESAPLARI SAYFA

Detaylı

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANAT YÜZEYLERİNİN AERODİNAMİK YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANAT YÜZEYLERİNİN AERODİNAMİK YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANAT YÜZEYLERİNİN AERODİNAMİK YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI Pınar Arslan 1, Uğur Kalkan 2, Yosheph Yang 3, Serkan Özgen 4, Melin Şahin 5, Ercan Gürses 6, Yavuz Yaman

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

Nanogemi Mühendislik FEA Uzmanlık Danışmanlık Desteği

Nanogemi Mühendislik FEA Uzmanlık Danışmanlık Desteği Nanogemi Mühendislik FEA Uzmanlık Danışmanlık Desteği Sonlu Elemanlar Yöntemiyele Yapı Analizleri Hizmetleri Günümüzde, Avrupa ve Amerikada olduğu gibi, ülkemizde de gittikçe artan çok sayıda sanayici

Detaylı

YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJE ÖDÜLLERİ 2014 BAŞVURU FORMU

YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJE ÖDÜLLERİ 2014 BAŞVURU FORMU YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJE ÖDÜLLERİ 2014 BAŞVURU FORMU ÖDÜLE BAŞVURULAN PROJE ADI: DANIŞAN DANIŞMAN KURULUŞ ADI KURULUŞ ADI KURULUŞ ADRESİ KURULUŞ ADRESİ ÇALIŞAN

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı