KARKAS GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARKAS GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ"

Transkript

1 KARKAS GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

2 KARKAS DEĞERLENDİRME IN-VIVO EX-VIVO ULTRASON TOMOGRAFİ SUBJEKTİF LINEAR DEXA MRI VIA TOBEC BIA

3 Ultrason (Ultrasound) Teknolojisi Dual Enerji X-Ray Absorptiyometri (DEXA) IN-VIVO YÖNTEMLER X-Ray Bilgisayar Tomografisi (CT) Nükleer ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

4 ULTRASON (ULTRASOUND) Tüketiciler tarafından tercih sebebi olan yağsız et tüketimindeki artış eğiliminden dolayı, ultrason teknolojisi ile tahmin parametrelerinin elde edilmesi gittikçe önem kazanmıştır.

5 Ultrason, ses dalgalarının dokulardan geri yansıması prensibine göre ölçüm yapmaktadır. Çevirici, probun ölçüm yapılacak bölgeye yerleştirilmesinden sonra ultrason cihazı elektrik akımlarını yüksek frekansta ses dalgalarına çevirir. Bu ses dalgaları vücut içine yayılır ve farklı yoğunluktaki dokular arası bağlantılardan geri yansır. Çevirici proba geri dönen ultrason dalgalarının görüntüleri yansıtılarak uygun ölçümler yapılır.

6 Bu anlamda da ultrason teknolojisi temel iki prensibe dayanmaktadır. Birincisi, genetik ilerleme programlarında ultrasonik sonuçların birer seleksiyon kriteri olarak kullanılması ve gelecek kuşaklara düşük seviyede yağ içeren karkas aktaracak hayvanların tanımlanmasıdır. İkinci amacı ise, kesime gönderilecek hayvanlarda optimum seviyedeki yağ oranının belirlenebilmesidir. Ultrason ile objektif ölçümler sağlanmakta, mozaikleşme derecesi de değerlendirilebilmekte, bu yöntemle döl testi gibi metotlara nazaran kısa sürede sonuç sağlanmaktadır.

7 Günümüzde yapılan çalışmalarda, ultrason ölçüm teknolojisi kullanılarak, M.Longissimus dorsi kasının ağırlığından toplam karkas ağırlığı tahmini yapılmaktadır. Longissimus dorsi kası bel omurga kemiği boyunca uzanmakta ve boyunun karkasa bağlantı yerinde sacruma kadar yer almaktadır.

8 Göz kası ölçüm parametreleri (A: Yağ kalınlığı, B: Kas derinliği, C: Kas genişliği, D: Kas alanı), MLD kasının ultrason ve karkastaki gerçek görüntüsü

9 Yağ kalınlığı ve kas derinliğine ait ultrason ve planimetre ölçümlerine ilişkin fenotipik korelasyon katsayıları U-YK U-KD PL-YK 0,708*** PL-KD 0,920***

10 Kuzularda MLD ultrason ölçümlerin 6 aylık yaşta yapılması daha uygundur. Çünkü bu yaşlarda kas-yağ ayrımı ultrason cihazında net olarak ayırd edilebilmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde özellikle toklu besisi yapılan işletmelerde bu yaşta ultrason ölçümlerinin yapılması mümkün olmasına rağmen Batı Anadolu da sütten kesim yaşının küçük olması (ortalama 3-4 ay) ve bu yaştan sonra kuzuların elden çıkarılması bu ölçümlerin yapılmasını kısıtlayan en önemli faktördür. Bu nedenle pazarlama yaşı düşük olan yörelerde 3-4 aylık yaşta ultrason ölçümlerinin yapılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

11 Bu ölçümün gerçekleştirilmesi için bu bölgedeki yapağı alınmalı veya yapağı iyice ayrılmalı ve hayvan düz bir zeminde strese girmeyecek şekilde sabit olarak tutulmalıdır. Ölçümün yapılacağı bölgeye prob ile doku arasında hava kalmayacak şekilde ultrason jeli kalın bir tabaka halinde sürülerek linear ultrason probu yardımıyla MLD kasının lokasyonu belirlenir

12 M. Longissimus dorsi kası değerleri ile karkas parçaları arasındaki ilişki oldukça yüksektir. Gövdede et bağlama derecesi, son kaburgada Longissimus dorsi kas alanının (belgözü kas alanı) incelenmesi ile en iyi şekilde saptanabilmektedir. Bu kısım vücut gelişiminde en son olarak gelişim göstermektedir. Karkasta, büyük parçalardan elde edilen etlerle ve yüksek değerli parçalardan alınan etlerdeki varyasyonda, bel gözü alanının ilişkisi % olarak saptanmıştır.

13 X-Ray Bilgisayar Tomografisi (CT) Bilgisayarlı Tomografi (CT) röntgen ışınlarının bilgisayar teknolojisiyle birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan bir tekniktir. Röntgen ışınlarının verdiği sonuç bilgisayar ekranına yansıra ve vücudun iç kısımlarındaki organların detaylı görüntüleri ve kesitleri elde edilir. Alınan görüntüleri analiz etmek için bir yazılım programı geliştirilmiştir ve bunun ile yağ kalitesi ve dağılımı, yağsız doku ve kemik oranı tanımlanmaktadır.

14 İn-vivo koşullarda uygulanan CT yalnızca koyun, keçi tavuk ve domuz gibi küçük çiftlik hayvanlarında uygulanabilmektedir. CT metodu ultrason teknolojisine göre yağsız et gelişim ora Bu metotta protein içeriği, yağsız et oranı, kas içi ve dışı yağlanmaya göre direkt bir seleksiyon mümkün olmaktadır ancak ultrasona göre maliyet 10 kat artmaktadır.

15 Nükleer ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) tekniğinin temeli, kimyasal bilgiler üretmekte kullanılabilen manyetik özelliklere sahip olan atom çekirdeklerine dayanır. Güçlü bir manyetik alana yerleştirilen hedefe, radyo dalgalarının verildiği bir tekniktir. Verilen sinyaller bir bilgisayar tarafından görüntüye dönüştürülür.

16 MRI nin avantajları; Herhangi bir planda görüntü alınması, Geniş bir görüntü alanının olması, Mükemmel yumuşak doku kontrastı, Iyonize radyasyon alınmaması, Operatörden bağımsız olması ve kontrast kullanmadan üriner sistem ve kan damarları görüntülenebilmesidir

17 Dual Enerji X-Ray Absorptiyometri (DEXA) Canlı hayvanda veya karkasta uygulanabilmektedir. Cihazda yüklü analiz programları ile vücut; baş-boyun, alt ve üst kısımlar, abdomen ve pelvis şeklinde bölgelere ayrılmakta ve analiz işlemi saniye içerisinde bitmektedir. Sonuçların gösterildiği çıktı üzerinde yağ kitlesi, yağsız kitle, kemik, mineral miktarı ve bunların gramcinsinden ağırlıkları ile vücut ağırlığına göre genel ve bölgesel oranları verilmektedir.

18

19 Video Görüntüleme Analizi (VIA) Subjektif Ölçümler EX VIVO Total Vücut Elektrik İletkenliği (TOBEC) Linear Ölçümler Biyoelektrikal İmpedans (BIA)

20 Subjektif Ölçümler (Konformasyon ve Yağlılık) Çoğu ülkede(avustralya,usa,ingiltere ve Güney Afrika) karkas kompozisyonunun ticari alanlarda değerlendirilmesi için yağlılık ve konformasyon konuları üzerinde durulmaktadır. Konformasyon ve yağlılık birbiri ile ilişkili olup, iyi konformasyondaki hayvanlar daha yüksek oranda yağsız et ve daha yüksek oranda değerli et parçaları üretmektedir. Sübjektif ölçümlerin kullanımı populasyondan büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu ölçümlerin kullanışlılığı farklı ırk, yaş veya büyüklüğe sahip populasyonlarda üniform populasyonlara göre daha iyidir.

21 Linear Ölçümler (Kas Derinliği, Kas Genişliği, Yağ Kalınlığı, Bacak Uzunluğu ve Genişliği vb.) Karkasın değişik bölgelerinden kas veya yağ derinliği ve karkas boyutlarından karkas kompozisyonunun tahmini için hızlı, ucuz ve doğru ölçümler veren metotlar geliştirilmekle beraber ideal bir ölçüm tanımlanamamıştır. Bazı ölçümler cinsiyet, ırk veya ağırlık ile ilişkili olarak karkas kompozisyonunu tanımlamakta ve heterojen populasyonlarda etkili olmaktadır. Bu anlamda longissimus dorsi kasının genişliği, derinliği ve yağ kalınlığı ölçümleri bunlar arasında sayılabilir. Bu ölçümler için karkas parçalanmalıdır.

22 Bunların dışında karkas uzunluğu, bacak uzunluğu ve bacak genişliği de bazı araştırıcılar tarafından tanımlanmıştır. Bunları kullanılarak yapılan ölçümlerde karkasta % yenilenilebilir et (R 2 =0.61) ve % yağ oranı tahminleri yapılabilmektedir.

23 Video Görüntüleme Analizi (VIA) Video görüntüleme analizleri de bu anlamda karkas boyutu ve renk ölçümlerinde otomatik ölçüm şansı tanımaktadır. Bu sistemde bir video kamera, karkasın kontrollü ışıklandırılması ve video görüntüsünü analiz eden bilgisayar programı yer almaktadır.

24 Biyoelektrikal İmpedans (BIA) BIA yağsız doku kitlesi ve yağın elektriksel geçirgenlik farkına dayalı bir analiz yöntemidir. Cihaz vücutta ohm kanununa göre farklı noktalar arasında gerilim oluşturur. Uygulama sırasında elektrotlar hayvanın ön ve arka kısmına yerleştirilir. Elektrik akımı vücuttaki iletken materyaller aracılığıyla iki elektrot arasında akar. BIA, duyarlı elektrotlar arasındaki yol üzerinde ortaya çıkan voltajı ölçer. Bu voltaj el bileğinden ayak bileğine kadar olan yolda yükün ünitesi başına harcanan enerjiyi gösterir.

25 BIA cihazı ile Karkas yağ yüzdesi (%), Yağ ağırlığı, Yağsız dokuoranı ve ağırlığı, Toplam vücut ağırlığının % olarak sıvı seviyesi, Toplam vücut su miktarı, Bazal metabolik oran (tahmini), Beden kitle endeksi, Akım geçişine karşı vücut direnci (impedans) saptanabilir.

26

HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ DR. ONUR YILMAZ

HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ DR. ONUR YILMAZ HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ DR. ONUR YILMAZ Teknolojinin biyolojik varlıklara uygulanması Temel bilimlerin ve mühendislik ilkelerinin ham maddelerin biyolojik araçlar yardımı ile ürünlere dönüştürüldüğü

Detaylı

Koyunlarda Karkas Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler

Koyunlarda Karkas Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Hayvansal Üretim 49(1): 57-61, 2008 Derleme Koyunlarda Karkas Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Duygu İnce*, Veysel Ayhan Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

Detaylı

Tel-Fax : 0 276 227 86 55

Tel-Fax : 0 276 227 86 55 1 Adres: İslice Mahallesi Eski Garaj Içi No: 11 UŞAK Tel-Fax : 0 276 227 86 55 2 MERKEZ: Davraz Mah. 3984 Sok. No:7/1-A Tel: 0(246)2323356 Yalvaç Şube: Pazaryukarı Mah. Yeşilçinar Sok. Belediye Sarayı

Detaylı

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALİ TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ HAZIRLAYAN DUYGU ÜNAL 050557038 TEZ

Detaylı

UZMANLIK TEZİ DR. ENGİN ŞANAL TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FÜSUN ARDIÇ

UZMANLIK TEZİ DR. ENGİN ŞANAL TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FÜSUN ARDIÇ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI AEROBİK VE KOMBİNE AEROBİK DİRENÇLİ EGZERSİZLERİN AŞIRI KİLOLU VE OBEZ KADIN VE ERKEKLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU, KAS

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. UZ. DR. RAHİME ÖZGÜR OBEZLERDE PLAZMA LİPİD DÜZEYLERİ İLE

Detaylı

RÖNTGEN, X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI FİZİK VE TEKNOLOJİ DERSİ FİZİK BÖLÜMÜ ANA BİLİM DALI SERDAR YILMAZ

RÖNTGEN, X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI FİZİK VE TEKNOLOJİ DERSİ FİZİK BÖLÜMÜ ANA BİLİM DALI SERDAR YILMAZ RÖNTGEN, X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI FİZİK VE TEKNOLOJİ DERSİ FİZİK BÖLÜMÜ ANA BİLİM DALI SERDAR YILMAZ HAZIRLAYAN DOĞAN DAĞBASTI ÖMER DEMİR X-Işınlarının Bulunuşu ve Tarihçesi Günümüz

Detaylı

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

DEMİR DÖKÜM SEKTÖRÜNDE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN ÖNEMİ VE UYGULAMALARI. Yaylalı GÜNAY, Seyfi DEĞİRMENCİ, Bülent ŞİRİN

DEMİR DÖKÜM SEKTÖRÜNDE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN ÖNEMİ VE UYGULAMALARI. Yaylalı GÜNAY, Seyfi DEĞİRMENCİ, Bülent ŞİRİN DEMİR DÖKÜM SEKTÖRÜNDE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN ÖNEMİ VE UYGULAMALARI Yaylalı GÜNAY, Seyfi DEĞİRMENCİ, Bülent ŞİRİN DÖKTAŞ Dökümcülük Tic. Ve San. A. Ş., Orhangazi BURSA ÖZET Demir döküm sektörünün son on

Detaylı

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİM ANABİLİM DALI X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI HAZIRLAYAN TUĞÇE ARSLAN 070557004 TEZ DANIŞMANI

Detaylı

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. Muzaffer BAŞAK TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ULTRASON FONKSİYON TESTLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

YÜRÜME ANALİZİNDE KALÇA KASLARININ YÜZEYEL EMG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

YÜRÜME ANALİZİNDE KALÇA KASLARININ YÜZEYEL EMG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MORFOLOJİ (ANATOMİ) ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Bülent Sabri CIĞALI YÜRÜME ANALİZİNDE KALÇA KASLARININ YÜZEYEL EMG

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ... III TABLO LİSTESİ... IV SİMGELER... V KISALTMALAR... VI ÖZET... VII 1. TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ... III TABLO LİSTESİ... IV SİMGELER... V KISALTMALAR... VI ÖZET... VII 1. TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I ŞEKİL LİSTESİ... III TABLO LİSTESİ... IV SİMGELER... V KISALTMALAR... VI ÖZET... VII 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. Giriş... 1 1.2. Elektromanyetikte Temel Kavramlar... 1 1.3.

Detaylı

KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ. (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. Türkiyede keçiciliğin genel durumu

KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ. (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. Türkiyede keçiciliğin genel durumu KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. Türkiyede keçiciliğin genel durumu 2. Keçi yetiştiriciliğinin önemi 2.1. Türkiye Keçi Yetiştiriciliğinin Durumu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ TAHRİBATSIZ MUAYENE ANKARA,2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MR KURULUM HAZIRLIKLARI ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Klinik Mühendislik Yönetim Birimi

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Klinik Mühendislik Yönetim Birimi 2015 Versiyon 1.2 TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Klinik Mühendislik Yönetim Birimi HAZIRLAYANLAR BMM. Caner Niyazi OKU BMM. Ömer Faruk KURU BMM. Serhat ALADAĞ BMM. Bilal

Detaylı

YENİ TEKLİF PROJELER

YENİ TEKLİF PROJELER 1. YENİ TEKLİF PROJELER 1.1. Büyükbaş Hayvancılık İÇİNDEKİLER 1.1.1.Boz Irk Sığırlarda Besi Performansı, Karkas Özellikleri ve Et Kalitesinin Belirlenmesi... 6 1.2. Küçükbaş Hayvancılık 1.2.1.Eşme Kıvırcığı

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALANLARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ELEKTROMANYETİK ALANLARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME ÖDEVİ ELEKTROMANYETİK ALANLARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DANIŞMAN Yard. Doç. Dr. H. Hüseyin BALIK HAZIRLAYAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

VÜCUT KOMPOZİSYONU VE SPORTİF PERFORMANS İLE İLİŞKİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

VÜCUT KOMPOZİSYONU VE SPORTİF PERFORMANS İLE İLİŞKİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ VÜCUT KOMPOZİSYONU VE SPORTİF PERFORMANS İLE İLİŞKİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ 1 Atomlardan bir bütün olarak insan vücudunun organizayonu 2 Tanım: Sporda Vücut Kompozisyonu Ölçümü? Yağlı ve yağsız vücut dokularından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM UÇAKLARDA TAHRİBATSIZ MUAYENE 525MT0004

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM UÇAKLARDA TAHRİBATSIZ MUAYENE 525MT0004 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM UÇAKLARDA TAHRİBATSIZ MUAYENE 525MT0004 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

: Yrd. Doç. Dr. Ufuk TÜRKER. : Prof. Dr. Mustafa VATANDAŞ. : Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR

: Yrd. Doç. Dr. Ufuk TÜRKER. : Prof. Dr. Mustafa VATANDAŞ. : Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKTÖRLE ÇEKİLİR ELEKTROMANYETİK (EM) ELEKTRİKSEL İLETKENLİK SENSÖRÜ İLE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Uğur YEGÜL TARIM MAKİNELERİ

Detaylı

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri TAHRIBATSIZ MUAYENE Tahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün en önemli bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen malzemelere herhangi bir zarar vermeden muayene

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

KALIP SÖKME SÜRELERİNİN OLGUNLUKLA BELİRLENMESİ

KALIP SÖKME SÜRELERİNİN OLGUNLUKLA BELİRLENMESİ KALIP SÖKME SÜRELERİNİN OLGUNLUKLA BELİRLENMESİ İlker Bekir TOPÇU 1, Müh. Aydın AKMAN 2 ilkerbt@ogu.edu.tr, aydinakman@hotmail.com Öz: Betonun sertleşme durumunu belirleyen bir faktör olarak olgunluk derecesi

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı