DEMR BAZLI SERT DOLGU MALZEMELERNN METALURJK SEÇM METALLURGICAL SELECTION OF IRON BASED HARDFACING MATERIALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMR BAZLI SERT DOLGU MALZEMELERNN METALURJK SEÇM METALLURGICAL SELECTION OF IRON BASED HARDFACING MATERIALS"

Transkript

1 DEMR BAZLI SERT DOLGU MALZEMELERNN METALURJK SEÇM METALLURGICAL SELECTION OF IRON BASED HARDFACING MATERIALS Met. Yük. Müh. Melike Mihran Cavcar OERLIKON Kaynak Elektrodları ve San. A.. Halkalı Cad. No: Sefaköy -ST. ÖZET Tamir ve bakım amacı ile yapılan sert dolgu kaynaı, aındırıcı ortamlarda çalıan parçaların ömrünü uzatmaktadır. Fe-bazlı sert dolgu alaımları sınıfında farklı derecelerde aınma direnci salayan ferrit/beynit, martensit, östenit ve karbürlü yapılar olmak üzere pek çok mikroyapı mevcuttur. Sert dolgu alaımları, endüstride genellikle kaynak metalinin sertliine ve alaım miktarına göre seçilir. Fakat, kimyasal bileim ve termo-mekanik geçmi tarafından belirlenen alaımın mikroyapısı, aınmaya dirençte en önemli ve en belirgin katkıyı salayan özelliktir. Bu nedenle parçanın çalıtıı ortamda bulunan aınma faktörlerine en yüksek direnci gösteren mikroyapıyı salayan alaım türü sert dolgu malzemesi olarak seçilmelidir. ABSTRACT Hardfacing welds done for repair and maintenance increase the service life of the parts working in abrasive enviroments. In Fe-based hardfacing alloys class, there are many types of microstructures like ferrite/bainite, martensite, austenite and carbide containing microstructure which give different grades of abrasion resistance. Generally in industry, selection of hardfacing alloys are done according to hardness and alloy content of weld metal. But, the most important property determines the abrasion resistance is the microstructure of the alloy and that is characterised by chemical analysis and thermomechanical background. Therefore, the alloy having microstructure that gives the maximum abrasion resistance to the abrasion factors existing in the working enviroment of the parts has to be choosen as a hardfacing material. 1. GR: Sert dolgu, bir parçanın aınmaya karı korunması için, bir alaım türünün, ana malzeme üzerine yıılması veya kaplanmasıdır. Sert dolgu kaynaı, metal parçaların ömrünü arttırmak için yüzeylerinde aınmaya dirençli yüzey oluturmakta düük maliyetli bir metodtur. Daha az parça deiimi, bakım zamanın azalması, ana parçanın ucuz malzemelerden yapılabilirlii ve genel maliyette düü gibi 1

2 avantajları vardır. Pek çok sert dolgu kaynaı bakımın bir parçası veya tamir operasyonu olarak yapılır fakat en etkili sonuca yalnızca sertlii dikkate alarak bir kaynak metali elde etmekle ulaılamaz. Metalmetal sürtünmesi, aınma, darbe ve darbe ile birlikte aınmanın da dahil olduu servis artlarında yüksek aınmaya maruz olan yeni parçaların ömrünü uzatmak ve korumak için sert dolgu yapılabilir [1]. Aınma ve aınma mekanizmalarını inceleyen bilime triboloji denir. Sert dolgu, çok farklı alaım türleri ile yapılabilir. Karılaılan aınma faktörlerinin kombinasyonuna direnç gösterecek optimum alaımın seçimi kolay bir konudur, fakat bunun için her alaımın aınmaya dirençte katkısını belirleyen davranıları ve özellikleri dikkate alınmalıdır [1]. Kimyasal bileim ve termo-mekanik geçmi tarafından belirlenen alaımın mikroyapısı, aınmaya dirençte en önemli ve belirgin katkıyı salayan özelliktir [1]. Aınmanın, düük gerilimli (aındıran parça üzerindeki kuvvet, parçayı kırmaya ve öütmeye yeterli olmayan), yüksek gerilimli (aındıran parça üzerindeki kuvvet parçaları kırarak öüten), kuru aınma, ya aınma, yüksek hızla parça kayması (ya veya kuru), metal-metal aınması, (adhezyon), darbe v.b. türlerde aınmanın pek çok türü vardır. Bu nedenle sert dolgu alaımlarını derecelendirirken direnç gösterecei aınma türünü belirtmek de gereklidir. Bu amaçla ASTM farklı aınma türlerini test etmek amacıyla standart test metodları gelitirilmitir. Bunlar, ASTM G65 (düük gerilimli aınma), ASTM G 99 (yüksek gerilimli aınma), ASTM G 105 (ya düük gerilimli aınma), ASTM G 75 (karıım aındırması), ASTM G 76 (sıvı çarpması) dır [1]. 2. SERT DOLGU MALZEMELER 2.1. Fe-Bazlı Sert Dolgu Alaımlarının Sınıflandırılması ve Standardizasyonu: Fe- bazlı sert dolgu alaımları, martensitik, östenitik ve karbür yapı olmak üzere üç ana mikroyapı grubunda toplanabilir. Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) ticari Fe-bazlı sert dolgu kaynak metallerini standardizasyonu için yaptıı çalımalarda da alaımın mikroyapılarını baz almaktadır. Uluslararası Kaynak Enstitüsü nün (IIW) Fe-bazlı sert dolgu alaımlarının standardizasyonu konusundaki çalımaları henüz sonuçlanmamı olup, planlanan standardizasyon Tablo 1 de verilmitir [2] Sert Dolgu Malzemesinin Seçimi : Her uygulama için ihtiyaçlar deiiktir. Endüstride genel uygulamalarda malzeme kaynak metalinin sertliine ve alaım miktarına göre seçilir. Fakat bu konudaki aratırmalar bunu desteklememektedir. Örnein, bir parçada yüzey sertliinin Rockwell C olması gerekebilir. Bu sertlik martensitik, çalıma ile sertlemi östenit veya krom karbür mikroyapı ile salanabilir fakat, herbiri farklı tür aınmaya direnç gösterirler. Martensit, metal-metal aınması için en iyi sonucu verirken, krom-karbür abrazyona (mineral aınmasına) daha yüksek direnç salar ve çalıma ile sertlemi östenit oyma ve darbe aındırması için en iyi seçimdir [3]. Tablo 1. Sert Dolgu Alaımlarının Standardizasyonu için Planlanan Sınıflandırma [2] 2

3 MKROYAPI TÜRÜ IIW STANDARDZASYONU (Plan) 1. Ferrit (ikinci bir faz ile) E-H-Fe-FS 2. Martensit Tip I - Düük C, Düük Alaımlı E-H-Fe-M1 3. Martensit Tip II - Yüksek C, Düük Alaımlı E-H-Fe-M2 4. Martensit Tip III - Düük C, Yüksek Alaımlı E-H-Fe-M3 5. Martensit Tip IV - Orta C, Yüksek Alaımlı E-H-Fe-M4 6. Martensit + Karbürler - Tip I E-H-Fe-MK1 7. Martensit + Ek Karbürler - Tip II E-H-Fe-MK2 8. Martensit + Ötektik Karbürler E-H-Fe-MEK 9. Martensit + Birincil Karbürler E-H-Fe-MKP 10. Östenit Tip I - (Cr Ni) ve Östenit + Ferrit E-H-Fe-A1-AF 11. Östenit Tip II - Yüksek C, Orta Alaımlı (Mn) E-H-Fe-A2 12. Östenit Tip III - Orta C, Yüksek Alaımlı (Mn Cr) E-H-Fe-A3 13. Östenit Tip II ve III +Ek Karbürler E-H-Fe-A2K,A3K 14. Östenit + Birincil Karbürler E-H-Fe-AKP 15. Östenit + Ötektik Karbürler E-H-Fe-AKE 16. Östenit + Birincil, Ötektik ve Ekstra Karbürler (3). E-H-Fe-AKK ekil 1. Fe-Bazlı Sert Dolgu Alaımlarının Mikroyapılarına Göre Uygulama Alanları (KOTECKI DYAGRAMI) [1] 3

4 Elektrodlardaki gelimeler, karılaılan spesifik aınma türüne göre, en yüksek direnç gösterecek malzemenin seçimine olanak salamaktadır. Bazı uygulamalarda aınma türlerinin kombinasyonu etkilidir. Mesela; tek bir örtülü elektroda, birincil östenit ile ötektik karbürleri birletirerek, darbe ve aınma direnci özellii kazandırabilir. Alternatif olarak, manganlı çelik üzerine veya manganlı dolgu kaynaı üzerine bir paso krom-karbür kaynak metali kaynak yaparak darbe ve aınma direnci kombine edilebilir. Bileik elektrod (birincil östenit ile ötektik karbür) darbe direncinin daha önemli olduu yerde tercih edilebilirken, östenitik manganlı çelik üzerine krom-karbür malzeme de aınmanın daha önemli olduu yerde tercih edilebilir [3]. Çeitli elektrodların alaım içerikleri, karbon içerikleri ile mikroyapıları ekil 1 de verilmitir. Karbon miktarını bir eksende ve alaım miktarını da dier eksende gösterilmi ve diyagram mikroyapı ve aınma türüne göre bölünmütür. Sert dolgu ürünün mikroyapısal özelliini ve direnç gösterecei aınma türü diyagramdan bulunabilir. Pek çok ürün burada birbiri ile kıyaslanabilir ve uygulama için en iyi ürün seçilebilir [1] Ferritik Alaımlar : En fazla %0.15 C, ve en fazla %5 alaım elementi (Mn, Cr, Mo) içerirler. Düük karbon ve düük alaım miktarına sahip oldukları için yapı baskın olarak ferrittir. Karbon ve alaım miktarı arttıkça artan miktarda martensit/beynit ikinci fazı görülür. Bu alaımların kaynak sonrası sertlikler 200 HB ile 300 HB arasında deiir. 450ºC nin üzerindeki kaynak sonrası ısıl ilemlerde martensitin temperlenmesi nedeniyle sertlikte düme görülür. Darbe direnci ve metal-metal aınma direnci iyi düzeyindedir. Abrazif aınmaya karı direnci düüktür. Sertlik ne kadar yüksekse, aınma direnci o kadar yüksek olur. Aınma indeksleri arasındadır. Bu özelliklerinden dolayı: tampon paso, dolgu, yüksek darbe ve düük aınmaya maruz parçaların kaplanmasında kullanılır [4] Martensitik Alaımlar : Havada sertleebildiklerinden souma hızı, sonuçta oluacak yapı sertlii de etkiler. Çatlaksız bir kaynak metali için ( ºC) arasında bir ön tav uygulanmalı, bu ilem yapılırken ana malzeme de dikkate alınmalıdır. Düük karbonlu ve % 6 in altında düük alaımlı martensitik alaımlar çeliklerin dolgu kaynaklarında kullanılır. Bu tür alaımlar metal-metal sürtünmesine, sıkıma dayanımına ve bir miktar da darbe dayanımına sahip olduklarından, dolgu kaynaklarında ve daha sert alaımlar kullanırken tampon tabaka olarak kullanılabilir. Aınma direnci sertlie balıdır. Aınma direnci ortalama 75 dir. Yüksek darbe ve orta aınmaya maruz parçalarda kullanılabilir [4]. Biraz daha yüksek karbonlu ve daha yüksek alaımlı (% 6-12) martensitik alaımlar, oldukça yüksek kaynak sonrası sertlie sahiptir. Bu sertlik bunlara mükemmel metal-metale sürtünme direnci ile abrazyon direnci salar, fakat tokluk düer. Aınma indeksi civarındadır. Tokluu arttırmak için temperleme yapılır. Bu alaımlar daha çok tampon tabaka olarak kullanılır. Dier grup martensitik alaımlar da martensitik paslanmaz çeliklerdir. Bu alaımların ısıl oklara direnci, yüksektir [4]. 4

5 ekil 2. Martensitik alaım Östenitik Alaımlar : Oda sıcaklıında dahi mikroyapıları östenittir. % karbon ve % alaımlı (balıca mangan ve çok az oranda nikel ve krom) çelikler östenit manganlı veya Hadfield Manganlı çelikler olarak adlandırılır. Bunlar genellikle temiz yüzey elde edilmesi istenen dolgularda ve karbürlü alaımlarla doldurulacak östenitik manganlı çeliklerde tampon tabaka olarak kullanılır. Yüksek darbe ile birlikte metal-metal aınmasının veya abrazif aınmanın bulunduu her durumda kullanılabilir. Östenitik alaımların, % 0.7 C ve % alaım elementi (Mn, Cr ve Ni) ihtiva edenleri, düük alaımlı ve karbonlu çelikler üzerine yapılan ve ana metalden fazla karıma olan durumlarda dahi, tam östenitiktirler. Bu durum bu tip çelikleri karbonlu veya düük alaımlı çeliklerle manganlı çeliklerin birletirilmelerinde, ya da karbonlu çeliklerin sert dolgu tabakalarında çok daha avantajlı kılar [4]. ekil 3. Östenitik alaım Östenitik dolgu alaımları oldukça toktur ve souk sertleme (çalıma artlarında sertleirler) gösterirler. Aynı zamanda mükemmel darbe, orta abrazyon direnci ve genellikle gerilim çatlakları oluturmama özellikleri de vardır. Bu tip alaımlar kadar darbe ile 50 HRc ye kadar sertleirler, bu durum onlara darbe direnci yanında iyi bir abrazyon direnci de salar. Östenitik dolgu alaımları aynı 5

6 östenitik manganlı ana malzeme gibi 260ºC nin üzerine çıkmamalıdır aksi halde gevrekleir ve çatlayarak kırılır [4]. % 0.03 ile % 1.0 arasında karbon içeren malzeme martensit veya manganlı östenitik yapıdadır. Martensitler (düük alaımlı, takım çelii, veya paslanmaz) manganlı östenitiklerden daha serttir. Karbür yapı içermeyen bu iki malzemenin ana fazları aınmaya direnç gösterir ve martensitler aınmaya dirençte daha avantajlıdır [4] Karbürlü Sert Dolgu Alaımları : Mükemmel abrazyon direncine, iyi ısı direncine, orta korozyon direncine ve hafif darbelere karı orta dirence sahiptirler. Aınma faktörünün yalnızca abrazyon olduu hallerde balıca krom ve dier karbürleri en az % 12 oranında içeren dolgu alaımları kullanılır. Karbürler, kendilerini çevreleyen ana yapıdan daha serttir ve mükemmel abrazyon dayanımı salarlar. Abrazyon ve darbenin birlikte olduu hallerde karbon oranı düük seviyelerde (% 3 ten az) olmalıdır. % 2 ile % 3 arasında, yapı daha çok birincil östenittir ve daha az östenit karbür ötektii içerir, bu nedenle aınma dayanımı bir miktar artar. Karbürler ana yapı içinde az miktarda daılmıtır ve bunlar iyi tokluk deerinin yanında iyi bir abrazyon direnci salarlar. Karbon miktarı % 3.5 i atıktan sonra birincil karbürler görülmeye balanır, fakat aralıklı olarak bulundukları için aınma direncini belirlemekte östenit-karbür yapı baskındır. Karbon miktarı % 4 ün üzerindeki malzemenin aınma direnci, aınma direnci çok yüksek olan birincil karbürler tarafından belirlenir ve % 5 karbon miktarına kadar aınma direncinde az bir iyileme görülür. Abrazyon ve yüksek sıcaklıın birlikte olduu hallerde, karbon oranı (%7) gibi karbür alaımı içinde arttıında ekil 4. Karbürlü alaımlar abrazyon direnci yükselir fakat tokluu düer. Tüm yüksek karbürlü sert dolgu alaımları gerilim nedeniyle oluan çatlakları ihtiva ederler. Bu tip alaımlar kesinlikle birletirme amaçlı kullanılamazlar, karbonlu, düük alaımlı, östenitik manganlı çeliklerde ve dökme demirlerde özel kaynak prosedürleri ile kullanılırlar. Ana metal hatasız ve tok olmalıdır, aynı zamanda kaynak dikilerinin pullanıp kalkmasını önlemek için karbürlü sert dolgu alaımı en fazla 2-4 paso olarak uygulanmalıdır. Çatlaklar ince malzemeye sirayet edebilir. nce malzemeler üzerinde uygulamada gerilim çatlakları oluması 6

7 nedeniyle özel bir dikkat gösterilmelidir. Bu tür alaımlar iyi abrazyon direnci yanında yüksek sıcaklıklarda (650ºC) abrazyon direncine sahiptirler. Bir mikroyapı grubunda, krom miktarının aınma direnci üzerinde etkisi olsa dahi çok azdır. Fakat, korozyonun etken olduu bir aınma türünde örnein ya aınmada, krom miktarının yüksek olmasının avantajı vardır. Aynı mikroyapı grubu içinde % 16 Cr lu malzeme, % 32 Cr lu malzeme kadar aınma direncine sahiptir. Aınma direncini mikroyapı belirler, mikroyapıyı da genelde karbon miktarı belirler [4] Sert Dolgu Kaynaına Hazırlık: Tüm kaynak prosedürlerinde olduu gibi, sert dolgu kaynaında da uygun yüzey hazırlıı en kritik noktadır. Kötü bir ekilde çatlamı, deforme olmu veya çalıma ile sertlemi bölümler ilenerek çıkartılmalı ve yeterli dolgu malzemesi eklenerek sert dolgu yapılacak yüzey iyiletirilmelidir. Tüm pas, kir, gres ve ya kaynak yapılacak yüzeyden arındırılmalıdır. Metalin sertlii arttıkça, daha kırılgan olmaya eilimlidir. Bu nedenle, çok fazla sert dolgu metali yımamaya dikkat etmek gerekir. Kalın kesite sahip sert dolgu kaynak metalleri çalıma sırasında çatlar veya kırılarak ayrılır. Eer bir parça orjinal boyutlarından çok fazla aınmı ise parçayı orjinal boyutlarına getirmek için uygun miktarda dolgu metali kullanılmalıdır. stenen özelliklere göre sert veya yumuak dolgu malzemeleri kullanılabilir [6]. Özellikle büyük parçaların veya farklı miktarlarda alaım elementi, yüksek karbon içeren ve hareket serbestlii olmayan parçaların sert dolgu ileminde ön ısıtma önemli bir ihtiyaçtır. Isıl ilem genellikle hidrojen kırılganlıını önlemek için yapılır fakat aynı zamanda genleme ve çekmeleri kontrol etmek için de, çok önemlidir. Sert dolgu yaparken parçalar genleir ve çekerler. Farklı malzemelere ve ekillere sahip olanlar, farklı miktarlarda genleir ve çekerler bu da, çatlamaya neden olur. Sert dolgu kaynakları çatlamaya daha eilimlidir çünkü, kaynak dier yöntemlere göre daha geni bir alanda yapılır [6]. Çatlama riski yüksek olan parçalarda sert dolgu uygulamasından önce tampon paso uygulaması çatlama riskini de azaltır [6] Sert Dolgu Kaynaının Uygulanması: Sert dolgu kaynaında, gerçek dolgu kalınlıı uygulamanın ihtiyaçlarına göre deiir. Fakat genelde malzeme ne kadar sert ise o kadar ince uygulanır. Krom karbürlü malzemeler gibi çok sert malzemeler için fazla çatlak oluumunu engellemek üzere iki pasodan fazla uygulanmamalıdır. Krom-karbürlü malzemeler gerilim giderme sırasında çatlak oluması için tasarlanmıtır. lk paso büyük birkaç çatlak yerine ince, fakat çok sayıda çatlakların oluumunu kontrol etmek için yüksek kaynak hızı ile yapılmalıdır. Sert dolgu malzemesini seçerken darbe, korozyon, erozyon, termik ok gibi etkiler tek tek veya bileim olarak dikkate alınmalıdır. Bazı uygulamalar özel kaynak prosedürleri gerektirir. Büyük aındırıcı ve sert bir malzemeyle çalıan bir deirmen veya çene, malzemenin hareket yönünde kaynak yapılması, sıvılı karıımın aktıı bir taıyıcı da hareket yönüne dik olarak kaynak yapılması aınmayı azaltmakta etkili olabilir. 7

8 Merdane üzerinde kaynak yaparken, spiral ekilde kaynak yapmak, uzunlama kaynak yaparken olabilecek çarpılmayı azaltmakta etkilidir [6] Seyrelmenin Etkisi: Bir sert dolgu malzemesinin mikroyapısı, ana malzeme ile olan seyrelme nedeniyle deiir. Seyrelme, birinci ve ikinci pasoda hem karbon hem de alaım miktarını deitirir. Seyrelme nedeniyle dördüncü pasoda birincil karbür oluturan bir sert dolgu elektrodu, ikinci pasoda ötektik yakını ve birinci pasoda birincil östenit yapı oluturur. Eer alaımsız çelik üzerinde birinci pasoda, birincil karbürlerin yüksek aınma direncine ihtiyaç duyuluyorsa çok yüksek karbona sahip bir elektrod seçilir veya birincil karbon yapıda herhangi bir karbon miktarına sahip elektrod kullanarak, seyrelmeyi sınırlandırmak için özel kaynak prosedürü uygulanır. Bindirmeyi fazla yapmak da bunu salayabilir. Bazen seyrelmeyi sınırlandırmak için kullanılan kaynak yöntemi de deitirilebilir. Karbonlu çelik üzerine yapılan kaynakta alaım elementlerinin seyrelmesi, birinci pasoda mikroyapıyı da deitirebilmektedir. Alaım kompozisyonun manganlı östenitik bir yapı veren bir elektrod, karbonlu çelik üzerine uygulandıında kaynak metali, alaım elementlerinin seyrelmesi nedeniyle martensite dönebilir. Bu mikroyapı deiimi hem birinci pasonun kompozisyonundan hem de sertliinden anlaılabilir. Manganlı östenitik sert dolgu kaynak metali kaynaktan sonra Rockwell C sertliindedir fakat, karbonlu çelik üzerine yapılan birinci paso 50 Rockwell C veya daha yüksektir, bu da martensitik yapıyı gösterir. Bu ekilde bir paso sert dolgu kaynaı yük altında kolayca çatlar. Tek pasoda da manganlı östenitik kaynak metali oluturan sert dolgu elektrodları vardır. Bu elektrodlar çok yüksek miktarda alaım elementleri içerdii için karbonlu çeliklerde seyrelmeye ramen birinci pasoda kararlı östenit fazını oluturabilirler, böylece kaynak metaline yüksek tokluk ve darbe direnci kazandırır. Aynı karbon miktarına sahip, kromu karbür içinde bulunan birincil karbür alaımlar ile daha pahalı karbür yapıcı Nb, Ti, V veya W gibi elementler içeren birincil karbür alaımların düük gerilimli aınma direncinde gözardı edilebilecek kadar az fark vardır. Fakat aınma, aındırıcı parçaları kıran yüksek gerilimli durumda da olabilir. Yüksek gerilimli aınmada daha pahalı olan Nb, Ti, V ve W gibi elementlerin karbürleri krom-karbürlerden daha iyi direnç gösterir [6]. 3. SONUÇLAR: Yapılan çalımalar sertliin aınma direncini tahmininde zayıf bir etken olduunu göstermitir. Bunun yanında ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri Fe-bazlı sert dolgu alaımlarının düük gerilimli aınma direncini belirleyen en önemli faktörün sertlik deil mikroyapı olduudur. Bu nedenle IIW (Uluslararası Kaynak Enstitüsü) sert dolgu alaımlarının sınıflandırılmasında ve standardizasyonunda mikroyapı ve içerdii fazları dikkate alarak 16 tür sert dolgu malzemesini baz olarak almıtır. Abrazif aınma direnci en yüksek alaımlar mikroyapılarında, birincil karbür ile östenit-karbür ötektiinin bulunanlardır. Abrazif aınma direnci ikinci yüksek malzeme, östenit-karbürün ötektik yanı kompozisyonudur. Fe-bazlı sert dolgu alaımlarının mikroyapısını ve dolayısıyla aınma direncini belirlemekte en önemli element karbondur. % 4 ün üzerinde karbon ve % 16 nın üzerinde krom içerii birincil karbürler ile birlikte östenit-karbür ötektik sert dolgu mikroyapısını verir. 8

9 Ana malzeme ile olan seyrelme, sert dolgunun birinci (ve hatta ikinci) pasosunda düük seyrelmeli veya çok pasolu sert dolgulardan farklı mikroyapıların olumasına neden olabilir. Sert dolgunun özellikleri seyrelme etkisi ile beklenenden farklı olabilir. Sert dolgu metalinin istenen mikroyapıya sahip olabilmesi için daha yüksek karbon (ve/veya daha yüksek alaım) içeren elektrodların seçimi ile seyrelme etkisi aılabilir. KAYNAKÇA: 1. D.J. Kotecki ve J.S. Ogborn, Abrasion Resistance of Iron-Based Hardfacing Alloys, Welding Journal, Vol: 74,No: 8, 269-s s, IIW Com. II, Sub-Com-IIE, A Classification System For Hardfacing Alloys, II (IIE ) 4th Draft. Part I- Fe-Based Alloys. 3. D. J. Kotecki, Hardfacing Benefits Maintanence and Repair Welding, Welding Journal, Vol: 71, No:11, 51-53, Sert Dolgu Kaynaı, Oerlikon Seminer Notları, Laboratorie de Physique, Atlas de Metallographie Soudometal, Kaynakla Tamir Bakım, Ark Magazin, Yıl: 3, Sayı : 1,, Oerlikon Yayını,

SERT DOLGU MALZEMELERNE GENEL BR BAKI BÖLÜM I. Met. Yük. Müh. MELKE MHRAN CAVCAR OERLIKON Kaynak Elektrodları ve San. A..

SERT DOLGU MALZEMELERNE GENEL BR BAKI BÖLÜM I. Met. Yük. Müh. MELKE MHRAN CAVCAR OERLIKON Kaynak Elektrodları ve San. A.. SERT DOLGU MALZEMELERNE GENEL BR BAKI BÖLÜM I Met. Yük. Müh. MELKE MHRAN CAVCAR OERLIKON Kaynak Elektrodları ve San. A.. SERT DOLGUNUN TANIMI: Sert dolgu, bir parçanın aınmaya karı korunması için, verilen

Detaylı

ALAIM ELEMENTLERNN ÇELE ETKS

ALAIM ELEMENTLERNN ÇELE ETKS 1 ALAIM ELEMENTLERNN ÇELE ETKS Ham demirin içerisinde bulunan %4 aırlıktaki karbonun çeitli yöntemlerle %2 nin altına düürülmesiyle çelikler elde edilir. Çelikler içlerinde %0.1

Detaylı

6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER

6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER 6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER Gri dökme demirlerin özellikleri; kimyasal bileşimlerinin değiştirilmesi veya kalıp içindeki soğuma hızlarının değiştirilmesiyle, büyük oranda farklılıklar kazanabilir.

Detaylı

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI Microbiologist KADİR GÜRBÜZ Bileşimlerinde en az % 12 krom bulunan çelikler paslanmaz çeliklerdir.tüm paslanmaz çeliklerin korozyon direnci, çok yoğun ve koruyucu krom oksit ince

Detaylı

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler. MALZEMELER VE GERĐLMELER Malzeme Bilimi mühendisliğin temel ve en önemli konularından birisidir. Malzeme teknolojisindeki gelişim tüm mühendislik dallarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Detaylı

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels) 3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR Karbon çelikleri (carbon steels) Çelik, bileşiminde maksimum %2 C içeren demir karbon alaşımı olarak tanımlanabilir. Karbon çeliğin en

Detaylı

IX KROMLU ÇELKLER GENEL ÖZELLKLER

IX KROMLU ÇELKLER GENEL ÖZELLKLER IX KROMLU ÇELKLER GENEL ÖZELLKLER Burada bahis konusu olan çelikler % 3 ilâ 30 krom içerenlerdir. Saf kromlu çeliklerde bazen az oranda nikel, tungsten, molibden, alüminyum, selenium veya azot bulunur.

Detaylı

ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI

ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI Östenitik paslanma çeliklerin kaynağı, alaşımlı karbonlu çeliklerden nispeten daha kolaydır. Çünkü östenitik paslanmaz çeliklerin kaynağında, hidrojen çatlağı problemi

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında karşılaşılan ve kaynak kabiliyetini etkileyen problemler şunlardır:

Detaylı

Sertdolgu Aşınma Plakaları

Sertdolgu Aşınma Plakaları Kobatek ABRAMAX Sertdolgu Aşınma Plakaları KORUYUCU BAKIM TEKNOLOJİSİ Kobatek ABRAMAX Aşınma Plakaları Yüzeyi yüksek abrazyon dayanımına sahip metalik malzeme ile kaplanmış çelik plakalara Aşınma Plakası

Detaylı

XI AUSTENTK MANGANEZL ÇELKLER

XI AUSTENTK MANGANEZL ÇELKLER XI AUSTENTK MANGANEZL ÇELKLER Hadfield çelii de denilen austenitik manganezli çelik fevkalâde tok ve magnetik olmayan bir alaım olup yüksek mukavemet ve süneklik ve mükemmel bir aınmaya mukavemet ile belirlidir.

Detaylı

SERT DOLGU ALAŞIMLARI

SERT DOLGU ALAŞIMLARI SERT DOLGU ALAŞIMLARI Ürün Seçimi ve Uygulama SERT DOLGU REHBERİ İÇİNDEKİLER SERT DOLGUNUN YARARLARI... SERT DOLGUNUN UYGULANDIĞI YERLER...... AŞINMA VE AŞINMA FAKTÖRLERİ...... 1. ABRAZYON...... a) Düşük

Detaylı

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler Yüksek mukavemetli ince taneli çelikler, yani

Detaylı

Demir Karbon Denge Diyagramı

Demir Karbon Denge Diyagramı Demir Karbon Denge Diyagramı Saf Demirin Soğuma ve Isınma Eğrileri 769 C Curie noktasıdır. Bu sıcaklığın altında Fe manyetik özellik gösterir. 1 Fe-C Denge Diyagramı Fe-C Denge Diyagramı 2 Fe-C Denge Diyagramı

Detaylı

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri Buhar kazanlarının, ısı değiştiricilerinin imalatında kullanılan saclara, genelde kazan sacı adı verilir. Kazan saclarının, çekme

Detaylı

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html Sayfa 1 / 5 Oerlikon Language Kaynak ESR 11 EN ISO 2560 - A E 380 RC 11 TS EN ISO 2560-A E 380 RC 11 DIN 1913 E 4322 R(C) 3 E 4322 R(C) 3 HER POZİSYONDA KAYNAK İÇİN UYGUN RUTİL ELEKTROD. Özellikle 5 mm'den

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK TR ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindiğimiz tecrübe ile siz değerli müşterilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ulaştırmayı hedefliyoruz. 2009 yılından

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Bir entegre çelik tesisinde üretim akışı 2 Hematit, Fe2O3 Manyetit, Fe3O4 Götit, FeO(OH)

Detaylı

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Dökme Demirlerin Korozyonu DÖKME DEMİR %2,06-%6,67 oranında karbon içeren Fe-C alaşımıdır. Gevrektirler. İstenilen parça üretimi sadece döküm ve talaşlı şekillendirme ile gerçekleştirilir. Dayanım yükseltici

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

HIZLI SERT DOLGU KAYNAK YÖNTEMLER

HIZLI SERT DOLGU KAYNAK YÖNTEMLER HIZLI SERT DOLGU KAYNAK YÖNTEMLER TOZALTI VE ELEKTROCÜRUF BANT KAPLAMA YÖNTEMLER ÇNDEKLER TOZALTI VE ELEKTROCÜRUF (ELECTROSLAG) KAPLAMA YÖNTEMLER...3. GR...3. TOZALTI BANT KAPLAMA YÖNTEM...5.. Prensip

Detaylı

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi.

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. TEORİK BİLGİ: Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak

Detaylı

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Tek pasoda yapılmış

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 20132014 Güz Yarıyılı Genel yapı çelikleri esasta düşük ve/veya orta karbonlu çelik olup

Detaylı

ÇELİKLERİN KOROZYONU. 14.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

ÇELİKLERİN KOROZYONU. 14.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER ÇELİKLERİN KOROZYONU Fe-C Denge Diyagramı Fe-C Denge Diyagramı KARBON ORANLARINA GÖRE ÇELİKLER Ötektoidaltı çelik %0,006 C - %0,8 C Ötektoid (Perlitik) çelik (%0,8 C li) Ötektoidüstü çelik %0,8 C - %2,06

Detaylı

Çimento Fabrikalarında Aşınma Problemleri ve Koruyucu Malzemeler

Çimento Fabrikalarında Aşınma Problemleri ve Koruyucu Malzemeler Çimento Fabrikalarında Aşınma Problemleri ve Koruyucu Malzemeler Mikael Jungedal, M.Sc Aşınma Uzmanı, Bilgi Servis Merkezi, SSAB Akış Aşınma nedir? Çimento fabrikalarında aşınma Servis ömrü nasıl arttırılır?

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

makale tane sınırlarında karbür çökelmesi meydana gelmektedir. Tane sınırlarında karbür oluşumu Şekil 4'te verilmiştir.

makale tane sınırlarında karbür çökelmesi meydana gelmektedir. Tane sınırlarında karbür oluşumu Şekil 4'te verilmiştir. makale Ostenitik çeliklerde yavaş soğutma veya temperleme işlemi karbürlerin çökelmesine neden olur. Karbür çökelme bölgeleri genel olarak tane sınırlarıdır. Karbür çökelmesi, çeliğin 500-800 C sıcaklıkları

Detaylı

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Süper alaşım; ana yapısı demir, nikel yada kobalt olan nisbeten yüksek miktarlarda krom, az miktarda da yüksek sıcaklıkta ergiyen molibden, wofram, alüminyum ve titanyum içeren alaşım olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Standartlar Örnek TSE Türk Standartları Ensititüsü ASTM American Society for

Detaylı

SERT LEHM UYGULAMALARI

SERT LEHM UYGULAMALARI SERT LEHM UYGULAMALARI Bu yayında amacımız alümo ile sert lehimleme ileri yapan oerlikon dostlarına özlü bilgiler aktarmak ve verimliliklerini arttırmaktır. a) Sert lehim Nedir? Sert lehim ergime derecesi

Detaylı

Sertdolgu Aşınma Plakaları

Sertdolgu Aşınma Plakaları Eczacıbaşı Lincoln Electric Kobatek ABRAMAX Sertdolgu Aşınma Plakaları Kobatek ABRAMAX Aşınma Plakaları Yüzeyi yüksek abrazif aşınma dayanımına sahip metalik malzeme ile kaplanmış düşük karbonlu çelik

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Güz Yarıyılı Sıcaklık, K Sıcaklık, C 4000 W Ergiyik Ta 3000 T m Mo Nb Hf 2000

Detaylı

KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.

KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. www.ercelikhirdavat.com KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. 02 / 2015 İÇİNDEKİLER Kaynak Elektrodları Alaşımsız Çelikler Hafif Alaşımlı Çelikler Paslanmaz Çelikler Alüminyum

Detaylı

Isıl İşlemde Risk Analizi

Isıl İşlemde Risk Analizi Isıl İşlemde Risk Analizi Tam Isıl İşlem Çevrimi Isıl işlem öncesi operasyonlar Isıl işlem operasyonları Isıl İşlemde Temel Riskler Isıl işlemde en çok karşılaşılan problemler şunlardır: Su verme çatlaması

Detaylı

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi.

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. TEORİK BİLGİ: Kritik soğuma hızı, TTT diyagramlarında burun noktasını kesmeden sağlanan en

Detaylı

XVI YÜKSEK ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI

XVI YÜKSEK ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI XVI YÜKSEK ALAIMLI ÇELKLERN KAYNAI En az bir ilâve elementinin oranı % 5'i geçtiinde çelie «yüksek alaımlı çelik» adı verilir. Herhangi bir alaım elementinin varlıı çou zaman bir çelik iç yapısını hayli

Detaylı

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I S I C A K İ Ş T A K I M Ç E L İ K L E R İ MARTENSİTİK ÇELİKLER KIND Sınıf AISI Kimyasal Analiz % Kondüsyon HB C Si Mn Cr Mo Ni V Co W Sertleştirme

Detaylı

X AUSTENTK KROM-NKEL PASLANMAZ ÇELKLER

X AUSTENTK KROM-NKEL PASLANMAZ ÇELKLER X AUSTENTK KROMNKEL PASLANMAZ ÇELKLER GENEL ÖZELLKLER Paslanmaz çelik, bazı korozif elementlerle temas halinde iken, içine korozyon bakımından pasif hale gelmeye yeter derecede krom ilâve edilmi çelik

Detaylı

YORULMA HASARLARI Y r o u r l u m a ne n dir i?

YORULMA HASARLARI Y r o u r l u m a ne n dir i? YORULMA HASARLARI 1 Yorulma nedir? Malzemenin tekrarlı yüklere maruz kalması, belli bir tekrar sayısından sonra yüzeyde çatlak oluşması, bunu takip eden kopma olayı ile malzemenin son bulmasına YORULMA

Detaylı

DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI MELİKE CAVCAR

DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI MELİKE CAVCAR DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI Hazırlayanlar : HACI DOLUTAŞ MELİKE CAVCAR TEMMUZ 2001 İÇİNDEKİLER DUBLEKS (ÇİFT FAZLI) PASLANMAZ ÇELİKLER... 2 A. MALZEME TANIMI... 2 B. METALURJİK ÖZELLİKLERİ...

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

Yüksek alaşımlı dökme demirler

Yüksek alaşımlı dökme demirler Yüksek alaşımlı dökme demirler Alaşımlı dökme demirlerin korozyon, aşınma, ve ısıl direnci esas olarak kimyasal bileşimi ve mikroyapısına bağlıdır. Isı ve korozyon direnci gelişmiş olan alaşımlı dökme

Detaylı

SAF DEMİR. 1538 o C Sıvı. 1394 o C δ Ferrit HMK. 912 o C γ Demir Östenit YMK. 25 o C α Ferrit HMK

SAF DEMİR. 1538 o C Sıvı. 1394 o C δ Ferrit HMK. 912 o C γ Demir Östenit YMK. 25 o C α Ferrit HMK DEMİRÇELİK SAF DEMİR 1538 o C Sıvı 1394 o C δ Ferrit HMK 912 o C γ Demir Östenit YMK 25 o C α Ferrit HMK DemirKarbon Sistemi Ötektik nokta Ötektoid nokta Note: only goes out to 6.7 wt% C (100 wt% Fe 3

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ Bu faaliyet sonucunda uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak tozaltı kaynağı ile çeliklerin yatayda küt-ek kaynağını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Toz

Detaylı

Paslanmaz çelik nedir? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Paslanmaz çelik nedir? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Paslanmaz çelik nedir? Kendiliğinden yapılanan ve korozyon direnci sağlayan bir yüzey tabakası (pasif tabaka) oluşumunu temin etmek üzere gereken miktarda % 10,5 krom ve % 1,2 karbon

Detaylı

Uygulamalar ve Kullanım Alanları

Uygulamalar ve Kullanım Alanları BÖHLER W360 ISOBLOC ılık veya sıcak dövme kalıpları ve zımbaları için geliştirilmiş bir takım çeliğidir. Sertlik ve tokluğun istendiği çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Özellikler Yüksek sertlik

Detaylı

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

YTÜMAKiNE * A305teyim.com YTÜMAKiNE * A305teyim.com KONU: Kalın Sacların Kaynağı BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ Kaynak Tanımı : Aynı veya benzer cinsten iki malzemeyi ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, ilave bir malzeme

Detaylı

SÜPERALA IMLAR. Yüksek sıcaklık dayanımı

SÜPERALA IMLAR. Yüksek sıcaklık dayanımı SÜPERALA IMLAR SÜPERALA IMLAR Nikel ve Kobalt alaşımları: Korozyon dayanımı ve yüksek sıcaklık dayanımı için kullanılırlar. Yüksek ergime sıcaklığına ve dayanıma sahiptirler.. Süperalaşımlar: Nikel bazlı

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER Malzemelerin mekanik özelliği başlıca kimyasal bileşime ve içyapıya bağlıdır. Malzemelerin içyapısı da uygulanan mekanik ve ısıl işlemlere bağlı olduğundan malzemelerin

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (4) 41-45 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Soner BUYTOZ, İlyas SOMUNKIRAN Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

DÜŞÜK KARBONLU BİR ÇELİĞİN KAYNAĞINDA TERMOMEKANİK İŞLEMİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

DÜŞÜK KARBONLU BİR ÇELİĞİN KAYNAĞINDA TERMOMEKANİK İŞLEMİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 16, No 1, 1-8, 2001 Vol 16, No 1, 1-8, 2001 DÜŞÜK KARBONLU BİR ÇELİĞİN KAYNAĞINDA TERMOMEKANİK İŞLEMİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE

Detaylı

www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.

www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. 04 / 2015 www.oerlikon.com.tr 444 93 53 MAGMAWELD BİR TÜRK MARKASIDIR Kaynak ustası, sanatını icra ederken

Detaylı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Demir-Karbon Denge Diyagramı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Demir-Karbon Denge Diyagramı Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel kavramlar Demir-Karbon Denge Diyagramı İçerik Giriş Demir-sementit diyagramı Demir-grafit diyagramı Dökme demir 2 Giriş Demir, pek çok mühendislik alaşımının

Detaylı

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4)

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4) İNTERMETALİK MALZEMELER (DERS NOTLARI-4) Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR BERİLYUM: Kimyasal özellikler bakımından alüminyuma benzer. Periyodik çizelgenin II A grubunun birinci elementidir ve metallere özgü özelliklerin

Detaylı

Tailor-Made Protectivity Çimento Endüstrisi İçin Çözümler

Tailor-Made Protectivity Çimento Endüstrisi İçin Çözümler Tailor-Made Protectivity Çimento Endüstrisi İçin Çözümler voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding UTP Maintenance Tailor-Made Protectivity TM Bakım, onarım ve kaplama kaynağı için sanayi

Detaylı

Bölüm 11: Uygulamalar ve Metal Alaşımların İşlenmesi

Bölüm 11: Uygulamalar ve Metal Alaşımların İşlenmesi Bölüm 11: Uygulamalar ve Metal Alaşımların İşlenmesi Metal alaşımlar nasıl sınıflandırılır ve genel uygulama alanları nedir? Metallerin genel üretim teknikleri nelerdir? Demir esalı olan ve olmayan alaşımlarda

Detaylı

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Malzemelerin listelerde, tablolarda ve raporlarda kısa ve tam olarak belirtilmesi için (Alman normu DIN e göre) iki olanak vardır: a) DIN 17007 ye göre malzeme

Detaylı

Çeliklerin Fiziksel Metalurjisi

Çeliklerin Fiziksel Metalurjisi Çeliklerin Fiziksel Metalurjisi Ders kapsamı Çelik malzemeler Termik dönüģümler ve kontrolü Fiziksel özellikler Ölçüm yöntemleri Malzeme seçim kriterleri Teknik ısıl iģlem uygulamaları Malzemelerin Kullanım

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek

ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek Çağrı ÇELİK Makina ve Kaynak Mühendisi NUROL Makina Sanayi A.Ş / Ankara cagri.celik@nurolmakina.com.tr

Detaylı

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS AA15A VE AA33 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS Seda ERTAN ÖZET Bu çalımada çift merdaneli döküm yöntemiyle üretilmi AA15A ve AA33 alaımındaki malzemelerin ekillendirilebilirlii

Detaylı

GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI

GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI En yüksek kalitede ekonomik birletirme kaynaı 1. Giri Orbit kaynaı kelimesi,latince Orbit yani yörünge (mesela bir uydunun yerküresi çevresindeki yörüngesi) kelimesinden

Detaylı

OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.BÖHLER W500

OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.BÖHLER W500 Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması 1) Martenzitik Çelik (martenzit sıcaklığı yaklaşık olarak 480 C dir); bu form, ısı ile işlem gören çelikler ile karşılaştırılamamaktadır.

Detaylı

Geleneksel Malzemelerdeki Gelişmeler

Geleneksel Malzemelerdeki Gelişmeler Yeni Malzemeler ve Üretim Yöntemleri Geleneksel Malzemelerdeki Gelişmeler Yrd.Doç.Dr. Aysun AYDAY İleri Teknoloji Ürünü Yüksek Mukavemetli Çelikler Otomobil endüstrisinde yüksek mukavemetli çeliklere önemli

Detaylı

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi ilave etmek suretiyle

Detaylı

XXII ÇELKLERN KAYNAINDA PRATK UYGULAMALAR

XXII ÇELKLERN KAYNAINDA PRATK UYGULAMALAR XXII ÇELKLERN KAYNAINDA PRATK UYGULAMALAR A KARBONLU ÇELKLER KAYNAK YÖNTEM Kaynak azının dibinde ilk kök pasoları, souk metal üzerine yıılan düük hacimde kaynak metali nedeniyle çatlamaya en hassas olanlarıdır.

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLER

ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLER ALAŞML BEYAZ DÖKME DEMİRLER GtRÎŞ MET 13 MART 95 SRA NO: 30 Alaşım elementlerinin ve ısıl işlem koşullarının, beyaz dökme demirlerin mikroyapısma ve özelliklerine etkisi bu yazıda özetlenmektedir. Alaşımlı

Detaylı

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 1 Isıl İşlem Yöntemlerinin Sınıflandırılması ve Tanımlanması

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 1 Isıl İşlem Yöntemlerinin Sınıflandırılması ve Tanımlanması MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 1 Isıl İşlem Yöntemlerinin Sınıflandırılması ve Tanımlanması Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı TS EN 10020 Standardına göre çelikler TS EN 10020 ye göre

Detaylı

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i Çeliklere Uygulanan Yüzey Sertleştirme İşlemleri Bazı uygulamalarda kullanılan çelik parçaların hem aşınma dirençlerinin, hem de darbe dayanımlarının yüksek olması istenir. Bunun için parçaların yüzeylerinin

Detaylı

TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ

TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ Kalıp işlemesinde erozyonla imalatın önemi kimse tarafından tartışılmamaktadır. Elektro erozyon arka arkaya oluşturulan elektrik darbelerinden meydana gelen

Detaylı

Metalik malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri-kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri-ark kaynağı işlemleri Bölüm 2: Kendinden ön gerilmeli deneyler ISO 17642-2:2005 CTS TESTİ Hazırlayan:

Detaylı

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND KAYNAK

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND KAYNAK TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND KAYNAK Distributed by Duferco GİRİŞ Quard, aşınmaya dayanıklı çelik ve Quend, yüksek akma dayanımlı yapı çeliği eşsiz performanslarının yanında mükemmel kaynaklanabilirliğe

Detaylı

DEMİR KARBON FAZ DİYAGRAMI

DEMİR KARBON FAZ DİYAGRAMI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ Demir, Çelik ve Dökme Demir Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR DEMİR KARBON FAZ DİYAGRAMI Saf demire teknolojik özellik kazandıran

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

Rapor no: 020820060914 Konu: Paslanmaz çelik

Rapor no: 020820060914 Konu: Paslanmaz çelik Rapor no: 08060914 Konu: Paslanmaz çelik PASLANMAZ ÇELİK Paslanmaz çelik, yüksek korozyon dayanımı ve üstün mekanik özellikleri (çekme, darbe, aşınma dayanımı ve sertlik) açısından diğer metalik malzemelere

Detaylı

Yüzey Sertleştirme 1

Yüzey Sertleştirme 1 Yüzey Sertleştirme 1 Yüzey sertleştirme Sünek yapıya sahip çeliklerden imal edilmiş makine parçalarında sert ve aşınmaya dayanıklı bir yüzey istenir. Örneğin yatak muylusu, kavrama tırnağı ve diğer temas

Detaylı

Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ

Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ Prof. Dr. Akgün ALSARAN 11 Giriş Hidrojen gevrekliği Sıvı metal kırılganlığı Temper gevrekliği Ana Hatlar 22 Malzemelerin servis koşullarında performanslarını;

Detaylı

METAL K MALZEMELERDE A INMA

METAL K MALZEMELERDE A INMA METALK MALZEMELERDE AINMA Temas eden yüzeylerde, sürtünme kuvvetleri güç kaybına, aınma ise ileme toleranslarının kötülemesine sebep olmaktadır. Dier taraftan, debriyaj ve fren balatası ve de ayakkabı

Detaylı

Demir Karbon Denge Diyagramı

Demir Karbon Denge Diyagramı Demir Karbon Denge Diyagramı Saf Demirin Soğuma ve Isınma Eğrileri 769 C Curie noktasıdır. 769 C sıcaklığın altında demir (Fe) manyetik özellik gösterir. 1 Fe-C Denge Diyagramı Fe-C Denge Diyagramı 2 Fe-C

Detaylı

AX5000 KONTROL PANELLER

AX5000 KONTROL PANELLER AX5000 KONTROL PANELLER ÜRÜN SPESFKASYONU UYGULAMA AX5000 serisi, farklı modellerde kontrol panellerinden oluur. Bazı AX5000 panelleri tek baına ya da bir haberleme aı içinde baka panellerle kullanılabilirler.

Detaylı

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), 633-641, 2004 Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Emine ÇÖMEZ* Halis ÇELİK* * Fırat Üniv.,

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Sementasyon çelikleri dişli kutusunda

Detaylı

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

1. AMAÇ Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin incelenmesi

1. AMAÇ Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin incelenmesi 1. AMAÇ Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin incelenmesi 2. TEORİK BİLGİ 2.1. Çeliklerin Isıl İşlemi Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak ergime

Detaylı

OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BÖHLER K390 MICROCLEAN, en basit anlatımla, şu anda BÖHLER ürün yelpazesinde bulunan soğuk iş uygulamaları için en gelişmiş özelliğe sahip toz metalürjisi soğuk iş takım çeliğidir. Bu çelik: Kesme, basma

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 1-6 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Davetli Makale Karbon eşdeğerliği yüksek çeliklerin kaynağında ön tav sıcaklığının

Detaylı

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi Darbe deneyi gevrek kırılmaya neden olabilecek şartlar altında çalışan malzemelerin mekanik özelliklerinin saptanmasında kullanılır. Darbe deneyinin genel olarak amacı,

Detaylı

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 1 ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 2 Elektrik ışığı ilk kez halka tanıtıldığında insanlar gaz lambasına o kadar alışkındı ki, Edison Company talimat ve güvenceleri

Detaylı

Demir-Karbon Denge Diyagramı

Demir-Karbon Denge Diyagramı Demir-Karbon Denge Diyagramı Sıcaklık Demir-Karbon diyagramı Demir, pek çok mühendislik alaşımının temelini oluşturan metaldir. Külçe demir olarak bilinen ve hemen hemen saf durumdaki demir çatı, soba

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU 06/2014. www.oerlikon.com.tr

ÜRÜN KATALOĞU 06/2014. www.oerlikon.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 06/2014 www.oerlikon.com.tr FİRMA TANITIMI MAGMAWELD BİR TÜRK MARKASIDIR ustası, sanatını icra ederken kaynak elektrodunun makinesinin onu yarı yolda bırakmamasını, fabrikalar ise üretimlerinin

Detaylı

VII ALAIM ELEMENTLERNN ÇELKLERN KAYNAK KABLYETNE ETKS

VII ALAIM ELEMENTLERNN ÇELKLERN KAYNAK KABLYETNE ETKS VII ALAIM ELEMENTLERNN ÇELKLERN KAYNAK KABLYETNE ETKS Çeliklerin kaynak kabiliyetine etkisi bakımından alaım elementleri hususunda u temel kaide geçerlidir: alaım elementi ne kadar az olursa kaynak kabiliyeti

Detaylı

BÖHLER K600 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması

BÖHLER K600 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik

Detaylı

ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 17, No 2, 75-85, 2002 Vol 17, No 2, 75-85, 2002 ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN

Detaylı

BÖHLER K700 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Özellikler

BÖHLER K700 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Özellikler Özellikler üksek mangan alaşımlı ostenitik bir çelik olup, aşınma mukavemeti çok yüksektir. Yüksek tokluk özelliğine sahiptir. Kaynak edilmeye uygundur. Çalışma sırasında aşınma dayanımı artar. 1000 1050

Detaylı

BÖHLER K306 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin kıyaslanması

BÖHLER K306 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin kıyaslanması Başlıca çelik özelliklerinin kıyaslanması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik danışmanlık

Detaylı