DEMR BAZLI SERT DOLGU MALZEMELERNN METALURJK SEÇM METALLURGICAL SELECTION OF IRON BASED HARDFACING MATERIALS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMR BAZLI SERT DOLGU MALZEMELERNN METALURJK SEÇM METALLURGICAL SELECTION OF IRON BASED HARDFACING MATERIALS"

Transkript

1 DEMR BAZLI SERT DOLGU MALZEMELERNN METALURJK SEÇM METALLURGICAL SELECTION OF IRON BASED HARDFACING MATERIALS Met. Yük. Müh. Melike Mihran Cavcar OERLIKON Kaynak Elektrodları ve San. A.. Halkalı Cad. No: Sefaköy -ST. ÖZET Tamir ve bakım amacı ile yapılan sert dolgu kaynaı, aındırıcı ortamlarda çalıan parçaların ömrünü uzatmaktadır. Fe-bazlı sert dolgu alaımları sınıfında farklı derecelerde aınma direnci salayan ferrit/beynit, martensit, östenit ve karbürlü yapılar olmak üzere pek çok mikroyapı mevcuttur. Sert dolgu alaımları, endüstride genellikle kaynak metalinin sertliine ve alaım miktarına göre seçilir. Fakat, kimyasal bileim ve termo-mekanik geçmi tarafından belirlenen alaımın mikroyapısı, aınmaya dirençte en önemli ve en belirgin katkıyı salayan özelliktir. Bu nedenle parçanın çalıtıı ortamda bulunan aınma faktörlerine en yüksek direnci gösteren mikroyapıyı salayan alaım türü sert dolgu malzemesi olarak seçilmelidir. ABSTRACT Hardfacing welds done for repair and maintenance increase the service life of the parts working in abrasive enviroments. In Fe-based hardfacing alloys class, there are many types of microstructures like ferrite/bainite, martensite, austenite and carbide containing microstructure which give different grades of abrasion resistance. Generally in industry, selection of hardfacing alloys are done according to hardness and alloy content of weld metal. But, the most important property determines the abrasion resistance is the microstructure of the alloy and that is characterised by chemical analysis and thermomechanical background. Therefore, the alloy having microstructure that gives the maximum abrasion resistance to the abrasion factors existing in the working enviroment of the parts has to be choosen as a hardfacing material. 1. GR: Sert dolgu, bir parçanın aınmaya karı korunması için, bir alaım türünün, ana malzeme üzerine yıılması veya kaplanmasıdır. Sert dolgu kaynaı, metal parçaların ömrünü arttırmak için yüzeylerinde aınmaya dirençli yüzey oluturmakta düük maliyetli bir metodtur. Daha az parça deiimi, bakım zamanın azalması, ana parçanın ucuz malzemelerden yapılabilirlii ve genel maliyette düü gibi 1

2 avantajları vardır. Pek çok sert dolgu kaynaı bakımın bir parçası veya tamir operasyonu olarak yapılır fakat en etkili sonuca yalnızca sertlii dikkate alarak bir kaynak metali elde etmekle ulaılamaz. Metalmetal sürtünmesi, aınma, darbe ve darbe ile birlikte aınmanın da dahil olduu servis artlarında yüksek aınmaya maruz olan yeni parçaların ömrünü uzatmak ve korumak için sert dolgu yapılabilir [1]. Aınma ve aınma mekanizmalarını inceleyen bilime triboloji denir. Sert dolgu, çok farklı alaım türleri ile yapılabilir. Karılaılan aınma faktörlerinin kombinasyonuna direnç gösterecek optimum alaımın seçimi kolay bir konudur, fakat bunun için her alaımın aınmaya dirençte katkısını belirleyen davranıları ve özellikleri dikkate alınmalıdır [1]. Kimyasal bileim ve termo-mekanik geçmi tarafından belirlenen alaımın mikroyapısı, aınmaya dirençte en önemli ve belirgin katkıyı salayan özelliktir [1]. Aınmanın, düük gerilimli (aındıran parça üzerindeki kuvvet, parçayı kırmaya ve öütmeye yeterli olmayan), yüksek gerilimli (aındıran parça üzerindeki kuvvet parçaları kırarak öüten), kuru aınma, ya aınma, yüksek hızla parça kayması (ya veya kuru), metal-metal aınması, (adhezyon), darbe v.b. türlerde aınmanın pek çok türü vardır. Bu nedenle sert dolgu alaımlarını derecelendirirken direnç gösterecei aınma türünü belirtmek de gereklidir. Bu amaçla ASTM farklı aınma türlerini test etmek amacıyla standart test metodları gelitirilmitir. Bunlar, ASTM G65 (düük gerilimli aınma), ASTM G 99 (yüksek gerilimli aınma), ASTM G 105 (ya düük gerilimli aınma), ASTM G 75 (karıım aındırması), ASTM G 76 (sıvı çarpması) dır [1]. 2. SERT DOLGU MALZEMELER 2.1. Fe-Bazlı Sert Dolgu Alaımlarının Sınıflandırılması ve Standardizasyonu: Fe- bazlı sert dolgu alaımları, martensitik, östenitik ve karbür yapı olmak üzere üç ana mikroyapı grubunda toplanabilir. Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) ticari Fe-bazlı sert dolgu kaynak metallerini standardizasyonu için yaptıı çalımalarda da alaımın mikroyapılarını baz almaktadır. Uluslararası Kaynak Enstitüsü nün (IIW) Fe-bazlı sert dolgu alaımlarının standardizasyonu konusundaki çalımaları henüz sonuçlanmamı olup, planlanan standardizasyon Tablo 1 de verilmitir [2] Sert Dolgu Malzemesinin Seçimi : Her uygulama için ihtiyaçlar deiiktir. Endüstride genel uygulamalarda malzeme kaynak metalinin sertliine ve alaım miktarına göre seçilir. Fakat bu konudaki aratırmalar bunu desteklememektedir. Örnein, bir parçada yüzey sertliinin Rockwell C olması gerekebilir. Bu sertlik martensitik, çalıma ile sertlemi östenit veya krom karbür mikroyapı ile salanabilir fakat, herbiri farklı tür aınmaya direnç gösterirler. Martensit, metal-metal aınması için en iyi sonucu verirken, krom-karbür abrazyona (mineral aınmasına) daha yüksek direnç salar ve çalıma ile sertlemi östenit oyma ve darbe aındırması için en iyi seçimdir [3]. Tablo 1. Sert Dolgu Alaımlarının Standardizasyonu için Planlanan Sınıflandırma [2] 2

3 MKROYAPI TÜRÜ IIW STANDARDZASYONU (Plan) 1. Ferrit (ikinci bir faz ile) E-H-Fe-FS 2. Martensit Tip I - Düük C, Düük Alaımlı E-H-Fe-M1 3. Martensit Tip II - Yüksek C, Düük Alaımlı E-H-Fe-M2 4. Martensit Tip III - Düük C, Yüksek Alaımlı E-H-Fe-M3 5. Martensit Tip IV - Orta C, Yüksek Alaımlı E-H-Fe-M4 6. Martensit + Karbürler - Tip I E-H-Fe-MK1 7. Martensit + Ek Karbürler - Tip II E-H-Fe-MK2 8. Martensit + Ötektik Karbürler E-H-Fe-MEK 9. Martensit + Birincil Karbürler E-H-Fe-MKP 10. Östenit Tip I - (Cr Ni) ve Östenit + Ferrit E-H-Fe-A1-AF 11. Östenit Tip II - Yüksek C, Orta Alaımlı (Mn) E-H-Fe-A2 12. Östenit Tip III - Orta C, Yüksek Alaımlı (Mn Cr) E-H-Fe-A3 13. Östenit Tip II ve III +Ek Karbürler E-H-Fe-A2K,A3K 14. Östenit + Birincil Karbürler E-H-Fe-AKP 15. Östenit + Ötektik Karbürler E-H-Fe-AKE 16. Östenit + Birincil, Ötektik ve Ekstra Karbürler (3). E-H-Fe-AKK ekil 1. Fe-Bazlı Sert Dolgu Alaımlarının Mikroyapılarına Göre Uygulama Alanları (KOTECKI DYAGRAMI) [1] 3

4 Elektrodlardaki gelimeler, karılaılan spesifik aınma türüne göre, en yüksek direnç gösterecek malzemenin seçimine olanak salamaktadır. Bazı uygulamalarda aınma türlerinin kombinasyonu etkilidir. Mesela; tek bir örtülü elektroda, birincil östenit ile ötektik karbürleri birletirerek, darbe ve aınma direnci özellii kazandırabilir. Alternatif olarak, manganlı çelik üzerine veya manganlı dolgu kaynaı üzerine bir paso krom-karbür kaynak metali kaynak yaparak darbe ve aınma direnci kombine edilebilir. Bileik elektrod (birincil östenit ile ötektik karbür) darbe direncinin daha önemli olduu yerde tercih edilebilirken, östenitik manganlı çelik üzerine krom-karbür malzeme de aınmanın daha önemli olduu yerde tercih edilebilir [3]. Çeitli elektrodların alaım içerikleri, karbon içerikleri ile mikroyapıları ekil 1 de verilmitir. Karbon miktarını bir eksende ve alaım miktarını da dier eksende gösterilmi ve diyagram mikroyapı ve aınma türüne göre bölünmütür. Sert dolgu ürünün mikroyapısal özelliini ve direnç gösterecei aınma türü diyagramdan bulunabilir. Pek çok ürün burada birbiri ile kıyaslanabilir ve uygulama için en iyi ürün seçilebilir [1] Ferritik Alaımlar : En fazla %0.15 C, ve en fazla %5 alaım elementi (Mn, Cr, Mo) içerirler. Düük karbon ve düük alaım miktarına sahip oldukları için yapı baskın olarak ferrittir. Karbon ve alaım miktarı arttıkça artan miktarda martensit/beynit ikinci fazı görülür. Bu alaımların kaynak sonrası sertlikler 200 HB ile 300 HB arasında deiir. 450ºC nin üzerindeki kaynak sonrası ısıl ilemlerde martensitin temperlenmesi nedeniyle sertlikte düme görülür. Darbe direnci ve metal-metal aınma direnci iyi düzeyindedir. Abrazif aınmaya karı direnci düüktür. Sertlik ne kadar yüksekse, aınma direnci o kadar yüksek olur. Aınma indeksleri arasındadır. Bu özelliklerinden dolayı: tampon paso, dolgu, yüksek darbe ve düük aınmaya maruz parçaların kaplanmasında kullanılır [4] Martensitik Alaımlar : Havada sertleebildiklerinden souma hızı, sonuçta oluacak yapı sertlii de etkiler. Çatlaksız bir kaynak metali için ( ºC) arasında bir ön tav uygulanmalı, bu ilem yapılırken ana malzeme de dikkate alınmalıdır. Düük karbonlu ve % 6 in altında düük alaımlı martensitik alaımlar çeliklerin dolgu kaynaklarında kullanılır. Bu tür alaımlar metal-metal sürtünmesine, sıkıma dayanımına ve bir miktar da darbe dayanımına sahip olduklarından, dolgu kaynaklarında ve daha sert alaımlar kullanırken tampon tabaka olarak kullanılabilir. Aınma direnci sertlie balıdır. Aınma direnci ortalama 75 dir. Yüksek darbe ve orta aınmaya maruz parçalarda kullanılabilir [4]. Biraz daha yüksek karbonlu ve daha yüksek alaımlı (% 6-12) martensitik alaımlar, oldukça yüksek kaynak sonrası sertlie sahiptir. Bu sertlik bunlara mükemmel metal-metale sürtünme direnci ile abrazyon direnci salar, fakat tokluk düer. Aınma indeksi civarındadır. Tokluu arttırmak için temperleme yapılır. Bu alaımlar daha çok tampon tabaka olarak kullanılır. Dier grup martensitik alaımlar da martensitik paslanmaz çeliklerdir. Bu alaımların ısıl oklara direnci, yüksektir [4]. 4

5 ekil 2. Martensitik alaım Östenitik Alaımlar : Oda sıcaklıında dahi mikroyapıları östenittir. % karbon ve % alaımlı (balıca mangan ve çok az oranda nikel ve krom) çelikler östenit manganlı veya Hadfield Manganlı çelikler olarak adlandırılır. Bunlar genellikle temiz yüzey elde edilmesi istenen dolgularda ve karbürlü alaımlarla doldurulacak östenitik manganlı çeliklerde tampon tabaka olarak kullanılır. Yüksek darbe ile birlikte metal-metal aınmasının veya abrazif aınmanın bulunduu her durumda kullanılabilir. Östenitik alaımların, % 0.7 C ve % alaım elementi (Mn, Cr ve Ni) ihtiva edenleri, düük alaımlı ve karbonlu çelikler üzerine yapılan ve ana metalden fazla karıma olan durumlarda dahi, tam östenitiktirler. Bu durum bu tip çelikleri karbonlu veya düük alaımlı çeliklerle manganlı çeliklerin birletirilmelerinde, ya da karbonlu çeliklerin sert dolgu tabakalarında çok daha avantajlı kılar [4]. ekil 3. Östenitik alaım Östenitik dolgu alaımları oldukça toktur ve souk sertleme (çalıma artlarında sertleirler) gösterirler. Aynı zamanda mükemmel darbe, orta abrazyon direnci ve genellikle gerilim çatlakları oluturmama özellikleri de vardır. Bu tip alaımlar kadar darbe ile 50 HRc ye kadar sertleirler, bu durum onlara darbe direnci yanında iyi bir abrazyon direnci de salar. Östenitik dolgu alaımları aynı 5

6 östenitik manganlı ana malzeme gibi 260ºC nin üzerine çıkmamalıdır aksi halde gevrekleir ve çatlayarak kırılır [4]. % 0.03 ile % 1.0 arasında karbon içeren malzeme martensit veya manganlı östenitik yapıdadır. Martensitler (düük alaımlı, takım çelii, veya paslanmaz) manganlı östenitiklerden daha serttir. Karbür yapı içermeyen bu iki malzemenin ana fazları aınmaya direnç gösterir ve martensitler aınmaya dirençte daha avantajlıdır [4] Karbürlü Sert Dolgu Alaımları : Mükemmel abrazyon direncine, iyi ısı direncine, orta korozyon direncine ve hafif darbelere karı orta dirence sahiptirler. Aınma faktörünün yalnızca abrazyon olduu hallerde balıca krom ve dier karbürleri en az % 12 oranında içeren dolgu alaımları kullanılır. Karbürler, kendilerini çevreleyen ana yapıdan daha serttir ve mükemmel abrazyon dayanımı salarlar. Abrazyon ve darbenin birlikte olduu hallerde karbon oranı düük seviyelerde (% 3 ten az) olmalıdır. % 2 ile % 3 arasında, yapı daha çok birincil östenittir ve daha az östenit karbür ötektii içerir, bu nedenle aınma dayanımı bir miktar artar. Karbürler ana yapı içinde az miktarda daılmıtır ve bunlar iyi tokluk deerinin yanında iyi bir abrazyon direnci salarlar. Karbon miktarı % 3.5 i atıktan sonra birincil karbürler görülmeye balanır, fakat aralıklı olarak bulundukları için aınma direncini belirlemekte östenit-karbür yapı baskındır. Karbon miktarı % 4 ün üzerindeki malzemenin aınma direnci, aınma direnci çok yüksek olan birincil karbürler tarafından belirlenir ve % 5 karbon miktarına kadar aınma direncinde az bir iyileme görülür. Abrazyon ve yüksek sıcaklıın birlikte olduu hallerde, karbon oranı (%7) gibi karbür alaımı içinde arttıında ekil 4. Karbürlü alaımlar abrazyon direnci yükselir fakat tokluu düer. Tüm yüksek karbürlü sert dolgu alaımları gerilim nedeniyle oluan çatlakları ihtiva ederler. Bu tip alaımlar kesinlikle birletirme amaçlı kullanılamazlar, karbonlu, düük alaımlı, östenitik manganlı çeliklerde ve dökme demirlerde özel kaynak prosedürleri ile kullanılırlar. Ana metal hatasız ve tok olmalıdır, aynı zamanda kaynak dikilerinin pullanıp kalkmasını önlemek için karbürlü sert dolgu alaımı en fazla 2-4 paso olarak uygulanmalıdır. Çatlaklar ince malzemeye sirayet edebilir. nce malzemeler üzerinde uygulamada gerilim çatlakları oluması 6

7 nedeniyle özel bir dikkat gösterilmelidir. Bu tür alaımlar iyi abrazyon direnci yanında yüksek sıcaklıklarda (650ºC) abrazyon direncine sahiptirler. Bir mikroyapı grubunda, krom miktarının aınma direnci üzerinde etkisi olsa dahi çok azdır. Fakat, korozyonun etken olduu bir aınma türünde örnein ya aınmada, krom miktarının yüksek olmasının avantajı vardır. Aynı mikroyapı grubu içinde % 16 Cr lu malzeme, % 32 Cr lu malzeme kadar aınma direncine sahiptir. Aınma direncini mikroyapı belirler, mikroyapıyı da genelde karbon miktarı belirler [4] Sert Dolgu Kaynaına Hazırlık: Tüm kaynak prosedürlerinde olduu gibi, sert dolgu kaynaında da uygun yüzey hazırlıı en kritik noktadır. Kötü bir ekilde çatlamı, deforme olmu veya çalıma ile sertlemi bölümler ilenerek çıkartılmalı ve yeterli dolgu malzemesi eklenerek sert dolgu yapılacak yüzey iyiletirilmelidir. Tüm pas, kir, gres ve ya kaynak yapılacak yüzeyden arındırılmalıdır. Metalin sertlii arttıkça, daha kırılgan olmaya eilimlidir. Bu nedenle, çok fazla sert dolgu metali yımamaya dikkat etmek gerekir. Kalın kesite sahip sert dolgu kaynak metalleri çalıma sırasında çatlar veya kırılarak ayrılır. Eer bir parça orjinal boyutlarından çok fazla aınmı ise parçayı orjinal boyutlarına getirmek için uygun miktarda dolgu metali kullanılmalıdır. stenen özelliklere göre sert veya yumuak dolgu malzemeleri kullanılabilir [6]. Özellikle büyük parçaların veya farklı miktarlarda alaım elementi, yüksek karbon içeren ve hareket serbestlii olmayan parçaların sert dolgu ileminde ön ısıtma önemli bir ihtiyaçtır. Isıl ilem genellikle hidrojen kırılganlıını önlemek için yapılır fakat aynı zamanda genleme ve çekmeleri kontrol etmek için de, çok önemlidir. Sert dolgu yaparken parçalar genleir ve çekerler. Farklı malzemelere ve ekillere sahip olanlar, farklı miktarlarda genleir ve çekerler bu da, çatlamaya neden olur. Sert dolgu kaynakları çatlamaya daha eilimlidir çünkü, kaynak dier yöntemlere göre daha geni bir alanda yapılır [6]. Çatlama riski yüksek olan parçalarda sert dolgu uygulamasından önce tampon paso uygulaması çatlama riskini de azaltır [6] Sert Dolgu Kaynaının Uygulanması: Sert dolgu kaynaında, gerçek dolgu kalınlıı uygulamanın ihtiyaçlarına göre deiir. Fakat genelde malzeme ne kadar sert ise o kadar ince uygulanır. Krom karbürlü malzemeler gibi çok sert malzemeler için fazla çatlak oluumunu engellemek üzere iki pasodan fazla uygulanmamalıdır. Krom-karbürlü malzemeler gerilim giderme sırasında çatlak oluması için tasarlanmıtır. lk paso büyük birkaç çatlak yerine ince, fakat çok sayıda çatlakların oluumunu kontrol etmek için yüksek kaynak hızı ile yapılmalıdır. Sert dolgu malzemesini seçerken darbe, korozyon, erozyon, termik ok gibi etkiler tek tek veya bileim olarak dikkate alınmalıdır. Bazı uygulamalar özel kaynak prosedürleri gerektirir. Büyük aındırıcı ve sert bir malzemeyle çalıan bir deirmen veya çene, malzemenin hareket yönünde kaynak yapılması, sıvılı karıımın aktıı bir taıyıcı da hareket yönüne dik olarak kaynak yapılması aınmayı azaltmakta etkili olabilir. 7

8 Merdane üzerinde kaynak yaparken, spiral ekilde kaynak yapmak, uzunlama kaynak yaparken olabilecek çarpılmayı azaltmakta etkilidir [6] Seyrelmenin Etkisi: Bir sert dolgu malzemesinin mikroyapısı, ana malzeme ile olan seyrelme nedeniyle deiir. Seyrelme, birinci ve ikinci pasoda hem karbon hem de alaım miktarını deitirir. Seyrelme nedeniyle dördüncü pasoda birincil karbür oluturan bir sert dolgu elektrodu, ikinci pasoda ötektik yakını ve birinci pasoda birincil östenit yapı oluturur. Eer alaımsız çelik üzerinde birinci pasoda, birincil karbürlerin yüksek aınma direncine ihtiyaç duyuluyorsa çok yüksek karbona sahip bir elektrod seçilir veya birincil karbon yapıda herhangi bir karbon miktarına sahip elektrod kullanarak, seyrelmeyi sınırlandırmak için özel kaynak prosedürü uygulanır. Bindirmeyi fazla yapmak da bunu salayabilir. Bazen seyrelmeyi sınırlandırmak için kullanılan kaynak yöntemi de deitirilebilir. Karbonlu çelik üzerine yapılan kaynakta alaım elementlerinin seyrelmesi, birinci pasoda mikroyapıyı da deitirebilmektedir. Alaım kompozisyonun manganlı östenitik bir yapı veren bir elektrod, karbonlu çelik üzerine uygulandıında kaynak metali, alaım elementlerinin seyrelmesi nedeniyle martensite dönebilir. Bu mikroyapı deiimi hem birinci pasonun kompozisyonundan hem de sertliinden anlaılabilir. Manganlı östenitik sert dolgu kaynak metali kaynaktan sonra Rockwell C sertliindedir fakat, karbonlu çelik üzerine yapılan birinci paso 50 Rockwell C veya daha yüksektir, bu da martensitik yapıyı gösterir. Bu ekilde bir paso sert dolgu kaynaı yük altında kolayca çatlar. Tek pasoda da manganlı östenitik kaynak metali oluturan sert dolgu elektrodları vardır. Bu elektrodlar çok yüksek miktarda alaım elementleri içerdii için karbonlu çeliklerde seyrelmeye ramen birinci pasoda kararlı östenit fazını oluturabilirler, böylece kaynak metaline yüksek tokluk ve darbe direnci kazandırır. Aynı karbon miktarına sahip, kromu karbür içinde bulunan birincil karbür alaımlar ile daha pahalı karbür yapıcı Nb, Ti, V veya W gibi elementler içeren birincil karbür alaımların düük gerilimli aınma direncinde gözardı edilebilecek kadar az fark vardır. Fakat aınma, aındırıcı parçaları kıran yüksek gerilimli durumda da olabilir. Yüksek gerilimli aınmada daha pahalı olan Nb, Ti, V ve W gibi elementlerin karbürleri krom-karbürlerden daha iyi direnç gösterir [6]. 3. SONUÇLAR: Yapılan çalımalar sertliin aınma direncini tahmininde zayıf bir etken olduunu göstermitir. Bunun yanında ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri Fe-bazlı sert dolgu alaımlarının düük gerilimli aınma direncini belirleyen en önemli faktörün sertlik deil mikroyapı olduudur. Bu nedenle IIW (Uluslararası Kaynak Enstitüsü) sert dolgu alaımlarının sınıflandırılmasında ve standardizasyonunda mikroyapı ve içerdii fazları dikkate alarak 16 tür sert dolgu malzemesini baz olarak almıtır. Abrazif aınma direnci en yüksek alaımlar mikroyapılarında, birincil karbür ile östenit-karbür ötektiinin bulunanlardır. Abrazif aınma direnci ikinci yüksek malzeme, östenit-karbürün ötektik yanı kompozisyonudur. Fe-bazlı sert dolgu alaımlarının mikroyapısını ve dolayısıyla aınma direncini belirlemekte en önemli element karbondur. % 4 ün üzerinde karbon ve % 16 nın üzerinde krom içerii birincil karbürler ile birlikte östenit-karbür ötektik sert dolgu mikroyapısını verir. 8

9 Ana malzeme ile olan seyrelme, sert dolgunun birinci (ve hatta ikinci) pasosunda düük seyrelmeli veya çok pasolu sert dolgulardan farklı mikroyapıların olumasına neden olabilir. Sert dolgunun özellikleri seyrelme etkisi ile beklenenden farklı olabilir. Sert dolgu metalinin istenen mikroyapıya sahip olabilmesi için daha yüksek karbon (ve/veya daha yüksek alaım) içeren elektrodların seçimi ile seyrelme etkisi aılabilir. KAYNAKÇA: 1. D.J. Kotecki ve J.S. Ogborn, Abrasion Resistance of Iron-Based Hardfacing Alloys, Welding Journal, Vol: 74,No: 8, 269-s s, IIW Com. II, Sub-Com-IIE, A Classification System For Hardfacing Alloys, II (IIE ) 4th Draft. Part I- Fe-Based Alloys. 3. D. J. Kotecki, Hardfacing Benefits Maintanence and Repair Welding, Welding Journal, Vol: 71, No:11, 51-53, Sert Dolgu Kaynaı, Oerlikon Seminer Notları, Laboratorie de Physique, Atlas de Metallographie Soudometal, Kaynakla Tamir Bakım, Ark Magazin, Yıl: 3, Sayı : 1,, Oerlikon Yayını,

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları METAL KAYNAININ TANIMI Metalik malzemeleri, ısı, basınç ya da ikisi birden kullanılarak ERGTME gerçekletirilip, çounlukla kaynak edilecek metalik malzeme ile aynı ya da çok yakın sıcaklıkta eriyebilen

Detaylı

VI KAYNAKLARIN ÇATLAMASI

VI KAYNAKLARIN ÇATLAMASI VI KAYNAKLARIN ÇATLAMASI Bir metalin kaynaklanabilme kabiliyeti (kaynak kabiliyeti) ni sınırlayan en önemli husus ana metalin kaynak civarında çatlamaya hassasiyetidir. Çou zaman birbirlerine balı olmayan

Detaylı

VII ALAIM ELEMENTLERNN ÇELKLERN KAYNAK KABLYETNE ETKS

VII ALAIM ELEMENTLERNN ÇELKLERN KAYNAK KABLYETNE ETKS VII ALAIM ELEMENTLERNN ÇELKLERN KAYNAK KABLYETNE ETKS Çeliklerin kaynak kabiliyetine etkisi bakımından alaım elementleri hususunda u temel kaide geçerlidir: alaım elementi ne kadar az olursa kaynak kabiliyeti

Detaylı

XXX SU ALTINDA ARKLA KAYNAK VE KESME

XXX SU ALTINDA ARKLA KAYNAK VE KESME XXX SU ALTINDA ARKLA KAYNAK VE KESME Su altında kaynak özellikle A.B.D. Bahriyesi ve kurtarma irketleri tarafından geni ölçüde uygulama alanına sokulmutur. Balıca kullanıldıı yerler gemilerin acilen tamiri

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin ç Yap lar ve Temel Türleri

Paslanmaz Çeliklerin ç Yap lar ve Temel Türleri ç yap lar in türleri ç Yap lar ve Temel Türleri in ç Yap lar ve Temel Türleri.1.Genel Bileflimlerinde en az yaklafl k %11 krom bulunan çeliklerde, yüzeye kuvvetle tutunmufl, yo un, gevrek olmayan, çok

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

ISIL İŞLEM UYGULAMASI YAPILMADAN UYGUN MEKANİK ÖZELLİKLERDE EN-GJS 400-18LT (GGG 40.3 DIN1693) MALZEMENİN DÖKÜM PROSES ŞARTLARININ SAĞLANMASI

ISIL İŞLEM UYGULAMASI YAPILMADAN UYGUN MEKANİK ÖZELLİKLERDE EN-GJS 400-18LT (GGG 40.3 DIN1693) MALZEMENİN DÖKÜM PROSES ŞARTLARININ SAĞLANMASI Hakan ÖKER ÖZET ISIL İŞLEM UYGULAMASI YAPILMADAN UYGUN MEKANİK ÖZELLİKLERDE EN-GJS 400-18LT (GGG 40.3 DIN1693) MALZEMENİN DÖKÜM PROSES ŞARTLARININ SAĞLANMASI Ay Döküm Makine Sanayi Ferritik yapılı küresel

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir.

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Faz kavramı Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Fazlar; bu atom düzenlerinden ve toplam iç yapıda bu fazların oluşturdukları

Detaylı

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey Sertleştirme Đşleminin Önemi SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey sertleştirme işleminde düşük karbonlu çeliklerden imal edilmiş parçalar, karbon verici ortamlar içinde tavlanırlar.bu işlemde parçaların

Detaylı

VİZE II ye HAZIRLIK Tüm Konuları Kapsamaz (Faz/TTT) (Aralık 2011)

VİZE II ye HAZIRLIK Tüm Konuları Kapsamaz (Faz/TTT) (Aralık 2011) VİZE II ye HAZIRLIK Tüm Konuları Kapsamaz (Faz/TTT) (Aralık 2011) FAZ PROBLEMLERİ F + S = B + 2 (GİBBS Faz Kuralı-Kanunu) F:Faz Sayısı S: Serbestlik Derecesi B:Bileşen sayısı 2: Sıcaklık ve Basınç Değişken

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Kaynağın tarifi sınıflandırılması... 2 Kaynağı uygulandığı malzemeye göre sınıflandırma... 2 Kaynağı amacına göre sınıflandırma... 2 Kaynağı usulü

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

TERMİT KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BİR RAYIN KAYNAK BÖLGESİNDEKİ SERTLİK DAĞILIMI VE METALURJİK ÖZELLİKLERİ

TERMİT KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BİR RAYIN KAYNAK BÖLGESİNDEKİ SERTLİK DAĞILIMI VE METALURJİK ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 1-2 : 649-654

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

Muayene ve Kabul Örneklemesi

Muayene ve Kabul Örneklemesi Muayene ve Kabul Örneklemesi Prof.Dr. Erhan Öner eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık 2002 1/97 Seminerin İçeriği Muayene Kavramı Hataların

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör.

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör. MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Öğr. Gör. Kadir GELİŞ AĞRI- 2014 2 ÖNSÖZ Endüstride birçok alanda sökülemez bağlantı

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Kazan Kaplama Castolin Eutectic ile daha güçlü

Kazan Kaplama Castolin Eutectic ile daha güçlü Temel Endüstri Programı Kazan Kaplama Castolin Eutectic ile daha güçlü Bizler Castolin Eutectic, tamir, bakım a ınmaya kar ı koruma uygulamalarında dünya çapında bir lideriz. 100 yıldan fazla bir tecrübe

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı, kaynak yolu ile yapılan birleştirmeler hakkında teknolojik bilgi verilmesi ve bu birleştirmeler sonucu malzemelerde meydana gelen bozulmaların metalurjik yönden belirlenmesi,

Detaylı

Gezgin Ad Hoc Alar ve Yol Atama. Mobile Ad Hoc Networks and Routing ÖZET

Gezgin Ad Hoc Alar ve Yol Atama. Mobile Ad Hoc Networks and Routing ÖZET Gezgin Ad Hoc Alar ve Yol Atama Mobile Ad Hoc Networks and Routing ÖZET Gezgin ad hoc alar, sabit bir alt yapıyı gerektirmeyen, ortam koullarına hızla ve ön hazırlıksız kendi kendini uyarlayarak hizmet

Detaylı

TÜNEL AÇMA MAKİNALARINDA KAZICI UÇLARIN AŞINMALARINA ETKİ EPEN FAKTÖRLER VE ETKİLERİ

TÜNEL AÇMA MAKİNALARINDA KAZICI UÇLARIN AŞINMALARINA ETKİ EPEN FAKTÖRLER VE ETKİLERİ TÜNEL AÇMA MAKİNALARINDA KAZICI UÇLARIN AŞINMALARINA ETKİ EPEN FAKTÖRLER VE ETKİLERİ THE FACTORS AND THEIR EFFECTS ON THE PICK WEAR OF THE ROADHEADERS Sabri ALTINOLUK(') OZBT Madencilikte kullanılan gerek

Detaylı