ZEKĐ DENETĐMLĐ LAVABO SĐSTEMĐ TASARIMI INTELLIGENT CONTROLLED-LAVATORY SYSTEM DESIGNING

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEKĐ DENETĐMLĐ LAVABO SĐSTEMĐ TASARIMI INTELLIGENT CONTROLLED-LAVATORY SYSTEM DESIGNING"

Transkript

1 ZEKĐ DENETĐMLĐ LAVABO SĐSTEMĐ TASARIMI INTELLIGENT CONTROLLED-LAVATORY SYSTEM DESIGNING Öğr. Gör. Đsmail MERSĐNKAYA, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu, Sinop Öğr. Gör. Ahmet ALBAYRAK, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu, Sinop Ali ÇALIŞKAN, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu, Sinop Sinan KAYA, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu, Sinop Fatih ÇAKIRSU, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu, Sinop ABSTRACT In this study, intelligent controlled-lavatory system designing has been maden. In our country, although there are vested interests by law for the handicapped, studies for the handicapped attendance to social life has not been widespread. The intelligent controlled-lavatory system has been designed to remove the obstacles for the handicapped and increase the attendance to social life. When the system detects somebody who comes near to lavatory, a handicapped or a child, it winds down the lavatory automatically. The water retrench is being done by sink working in 3 different modes. While the water retrench has being done it has been maden a profit on intelligent system. ÖZET Bu çalışmada, engelli vatandaşlar için zeki denetimli lavabo sistemi tasarımı yapılmıştır. Ülkemizde engelli vatandaşlar için yasa ile tanınmış haklar bulunmasına rağmen, engellilerin sosyal yaşama katılımlarına yönelik çalışmalar yaygınlaşmamıştır. Zeki denetimli lavabo sistemi engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak ve sosyal yaşama katılımlarını artırmak için geliştirilmiştir. Sistem lavaboya yaklaşan kişinin engelli ya da çocuk olduğunu algılayarak lavaboyu otomatik olarak aşağıya indirmektedir. Musluğun 3 farklı şekilde çalışması ile su tasarrufu yapılmaktadır. Tasarruf yapılırken uzman sistemden faydalanılmıştır. 1

2 1- GĐRĐŞ Bireylerin yaşamı boyunca yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak toplumda üstlenmesi gereken rolleri doğuştan ya da sonradan oluşan sebeplerle yerine getirememesi engellilik/özürlülük olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde kentsel alanlar ve yapılar engellilerin bu mekânlara erişimini ve engelli olmayanların da hareketlerini güçleştiren/kısıtlayan/ imkânsızlaştıran uygulamalar içermektedir. Ülkemizde engelli vatandaşlarımız için yasa ile tanınmış haklar bulunmasına rağmen, engellilerin sosyal yaşama katılımlarına yönelik çalışmalar yaygınlaştırılmamıştır[1]. Engellilere yönelik olarak 2010 yılında ülke genelinde gerçekleştirilen bir araştırma engellilerin büyük çoğunlukla yaşadıkları yerdeki fiziksel çevre düzenlemelerinden hoşnut olmadıklarını göstermektedir. Bu hoşnutsuzluk kentsel alanların ve yapıların engellilerin ulaşım ve dolaşımına uygun olmamasından kaynaklanmaktadır. Araştırmaya göre engellilerin %66,3 ü yaşadıkları yapının, %59,5 i alışveriş mekanlarının, %58,4 ü kamu binalarının ve %55,4 ü postane, banka gibi genel hizmet yapılarının engellilerin kullanımına uygun olmadığını düşünmektedir [2]. Đnsan sağlığı için tuvalet, lavabo muslukları ve kapı kolları gibi sık temas edilen yerler, bulaşıcı hastalıklar için bir risk taşımaktadır. Virüs bakteri ya da parazitler gibi organizmaların neden olduğu hastalıklar, dışkı gibi bu organizmaları içeren maddeler aracılığıyla ellere ya da kullanılan malzemelere geçmekte ve diğer yerlere veya kişilere taşınmaktadır. Bu tür bulaşıcı hastalıkların, önlenmesi lavabo musluklarındaki hijyenin %100 sağlanması ile ya da dokunmaksızın çalışan sistemlerle mümkün olmaktadır[3]. Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu gibi terimlerin sıklıkla kullanıldığı günümüzde bilginin önemi daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Uzman sistemler, temelde uzman bir insan düzeyinde problem çözmede, insan bilgisini yoğun biçimde kullanan yazılımlardır. Đyi tasarlanmış sistemler belirli problemlerin çözümünde uzman insanların düşünme biçimini taklit eder[4]. Uzman sistem ile baş ağrısının şiddetini tespiti için yazılım aracı geliştirilmiştir[5]. Uzman sistemler uzaktan eğitim sınıflarında denenmiş başarı ile uygulanmıştır[6]. Uzman sistemin genel yapısı Şekil 1 de verilmektedir. Şekil 1. Uzman sistem genel yapısı. Bilgi tabanı bir uzman sistemin en önemli parçasıdır. Bir uzman nasıl bir problemin çözümünde birden fazla yol ile çalışıyorsa bunların hepsi bilgi tabanına işlenmek zorundadır. Bunlar 2

3 uzmanların kullandığı nesne, olay, durum, hareket konularını kapsar. Uzman sistemin kalitesinin ve kullanılabilirliğinin birinci etmeni bilgi tabanının kalitesine, ölçeğine ve gerçekliğine bağlıdır. Đşçi belleğe veri tabanı denebilir. Veri tabanı o ana kadar elde edilmiş bilgi ve özellikleri depolar. Dinamik bir yapısı vardır. Çıkarım mekanizması elde edilen bilgilerden yeni bilgiler edinmek ve sonuca ulaşmak için kullanılır. Başlıca çıkarım mekanizması yöntemleri genelden özele, özelden genele, sezgisel, güdüsel, içgüdüsel, deneye dayalı, benzerlik gibidir. Bilginin elde edilmesinde çeşitli kaynaklar kullanılabilir. Bilgi kaynağı; insanlar, veri tabanları matematiksel modeller, simülasyon programları olabilir. Bilgi tabanı hazır olduktan sonra buradan bir sonuç çıkarılabilmesi için akıl yürütme yöntemine ihtiyaç olacaktır. Oluşturulan kuralları işlemenin iki yolu vardır. Bunlar geriye zincirleme ve ileriye zincirlemedir. Đleri zincirlemede ise ileri sürülen hipotezin doğru olması için delillerin doğrulanması gerekir. Her bir şart sağlandıktan sonra hipotez sonuca bağlanır[7]. Bu çalışmada ileri zincirleme çıkarım yöntemi kullanılmaktadır. 2- MATERYAL VE YÖNTEM Bu çalışmada engelli vatandaşlarımız için uzman sistem kontrollü lavabo tasarımı yapılmış ve gerçekleştirilmiştir. Lavabodaki musluk 3 farklı çalışma prensibine göre ayarlanmıştır. Bu çalışma şekilleri şöyle açıklanabilir; sabunsuz el yıkama şekli, sabunlu el yıkama şekli ve diş fırçalama çalışma şeklidir. Sabunsuz el yıkama seçeneğinde lavaboya gelen kişi elini musluk altına götürdüğü sürece su akışı devam edecektir. Sabunlu el yıkama seçeneğinde ise önce biraz su, ardından yeteri miktarda sabun verilir. Sabunun köpürmesi beklenir. Ardından su verilerek ellerin sterilize edilmesi sağlanır. Diş fırçalama seçeneğinde ise önce su verilir ve fırçanın ıslatılması sağlanır. Ardından dişlerin fırçalanacağı düşünülerek beklenir. El musluğa yaklaştırıldığında musluk su akışına izin vererek süreci tamamlar. Şekil 2 de uzman sistemli lavabonun blok şeması verilmektedir. Şekil 2. Zeki Lavabo Blok Şeması. 3

4 Bu esnada uzman sistem ile harcanan su hakkında bilgiler toplanarak kullanıcı işini tamamladığında grafik ekranda kullanıcıya bilgi verilmektedir. Aynı zamanda bir sonraki kullanım için de tavsiyelerde bulunmaktadır. Zeki denetimli lavabo sistemi üzerinde aşağı yukarı hareket edebilen panel barındırmaktadır. Panel iki adet motor tarafından hareket ettirilmektedir. Panelin arka tarafında su ve sabun hazneleri bulunmaktadır. Panel üzerinde ayna, lavabo, musluk, grafik ekran ve butonlar bulunmaktadır. Lavabo kendisine gelen kişiye göre pozisyon almaktadır. Yürüme engelli birinin lavaboya gelmesi durumunda lavabo otomatik olarak kendisini engelliye uygun yüksekliğe indirmektedir. Lavabo kullanıldığı sürece bilgiler toplanmaktadır. Yapılan denemeler sonucunda en iyi tasarruf bilgileri uzman sistemin bilgi tabanını oluşturmaktadır. Kullanıcı lavaboyu kullandığı sürece elde edilen bilgiler uzman sistemin bilgi tabanı ile karşılaştırılmaktadır. Kullanıcı işlemini tamamladığında grafik ekranda ne kadar su harcadığını görebilmektedir. Ayrıca kullanıcıya uzman sistem çıkarımları olan tavsiyeler verilmektedir. Mikrodenetleyici için geliştirilen yazılımın akış diyagramı şekil 3 de verilmektedir. Şekil 3. Akış Diyagramı 4

5 Sistemde denetim elemanı olarak 16F877 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Bu mikrodenetleyici 20 Mhz maksimum çalışma frekansında çalıştırılmaktadır. Lavaboya gelen kişiyi algılaması için Sharp mesafe algılayıcısı analog olarak denetleyici tarafından okunmaktadır. Uzman sistemin bilgi tabanı için yapılan denemeler sonucunda tasarruf amacıyla 3 şekildeki çalışma biçimi dikkate alınarak toplam 14 adet kural oluşturulmuştur. Çizelge 1 de örnek kurallar verilmektedir. Çizelge 1. Uzman sistem örnek kuralları. IF Kullanılan Su Miktarı > Đdeal THEN Đdeal kullanıma göre fazla su harcadınız. IF Kullanılan Su Miktarı < Đdeal THEN Tasarrufunuz için teşekkürler. Çıkarımlar ve öneriler grafik ekranda kullanıcıya gösterilmektedir. Kullanıcı panel üzerindeki butonlarla istediği seçeneği seçebilmektedir. 3- SONUÇ Yapılan çalışma ile engellilerin ortak yaşam alanlarında karşılaştıkları problemleri azaltmak ve onları sosyal yaşama katılımlarını artırmak için yapılmıştır. Ayrıca günümüzde temiz su kaynaklarının azalması sonucu su tasarrufu kaçınılmaz hale gelmiştir. Sistem ile su tasarrufu yapılmakta ve kullanıcılar interaktif bir şekilde bilgilendirilmektedir. Engellilerin topluma daha iyi adapte olabilmeleri için diğer karşılaştıkları engeller ile ilgili de çalışmalar yapılmalıdır. Sistemin harcadığı enerji için de bazı çalışmalar yapılabilir. KAYNAKÇA [1] Dikmen B. Ç., Avrupa Kentsel Şartı ve Dolaşım Đlkeleri Kapsamında Engellilerin Kentsel Alan ve Yapılara Erişebilirliklerinin Sorgulanması: Yozgat Örneği,e-Journal of New World Science Academy, Vol: 6, No: 4, [2] Özürlüler Đdaresi, (Erişim ) [3] Karaküçük A. S., Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fiziksel/Mekansal Koşulların Đncelenmesi: Sivas ili Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt:32, N:2, Cumhuriyet Üniversitesi, [4] Gemci C. ve Bay F. Ö., Yapay Zeka Temelli Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yaklaşımı, II. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, Elektrik Mühendisleri Odası, Kıbrıs, [5] Maizels M., Wolfe W., An Expert System for Headache Diagnosis: The Computerized Headache Assessment Tool(Chat), American Headache Society, DOI: /j x, [6] Önder H., Uzaktan Eğitimde Bilgisayar Kullanımı ve Uzman Sistemler, Turkish Online Journal of Educational Technology, ISSN: , Vol:2, Issue: 3, [7] Albayrak A. Uzman Sistem Denetimli Arı Kovanı Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük Üniversitesi,

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması DOKTORA TEZİ Danışman:

Detaylı

TEKNİK PERSONEL SEÇİMİNDE BİR UZMAN SİSTEM MODELİ

TEKNİK PERSONEL SEÇİMİNDE BİR UZMAN SİSTEM MODELİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : 11 : 3 : 417-423

Detaylı

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Hakan Yılmaz 1, Muharrem Düğenci 2 1 Karabük

Detaylı

YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER

YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER 1. Yapay Zeka 1.1.Yapay Zeka Kavramı 1.2.Yapay Zeka Bileşenleri 1.3.Tarihsel Gelişim 2. Uzman Sistemler 2.1.Uzman Sistem Kavramı 2.2.Uzman Sistem Yapısı 2.3.Uzman

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri. High School History Teachers Views on Values and Values Education

Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri. High School History Teachers Views on Values and Values Education KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 117-124, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri Süleyman YİĞİTTİR 1 Adem

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi İlköğretim Online E-Dergi İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi Relations among Primary School Students Course Performances Yard. Doç.Dr. Selma GÜLEÇ

Detaylı

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2013 (14) 1: 50 66 Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Nilay DEREOBALI Sevinç ÇIRAK KARADAĞ Sibel SÖNMEZ Öz

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Perceptions of Distance Education Experts Regarding the Use of MOOCs Eren Kesim Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Detaylı

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2013 (1-16) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 3, 2013 (1-16) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ISSN 1308 8971 (online) Cilt: 3, Sayı: 5, 2012, 1-28 ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE LEVEL OF TEACHERS UNDERSTANDING OF INTEGRATED

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İ.Ümit YAPICI DOKTORA TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DİYARBAKIR

Detaylı

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ 1 CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ A.Özgür DOĞRU, N.Necla ULUĞTEKİN İTÜ, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Böl., Kartografya ABD, 34469 Maslak- İstanbul, dogruahm@itu.edu.tr,

Detaylı

TÜRKİYE DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ

TÜRKİYE DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ TÜRKİYE DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ Mustafa KALE Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET Volkan Emre UZ (*), Mustafa KARAŞAHİN (**) Giriş Ne yazık ki özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım planlaması yapılırken sadece motorlu taşıtlar dikkate alındığından, yürüyerek

Detaylı