TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)"

Transkript

1 TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada, her seviyedeki örencilerin bireysel farklılıklarına balı olarak farklı örenme biçimleri olduu düüncesinden hareketle, Türkçe öretmeni adaylarının örenme stillerini ve bunların, örencilerin örenim alanları, cinsiyetleri ve mezun oldukları liseyle olan ilikisini tespit etmek amaçlanmıtır. Ayrıca çalımada Kolb tarafından ortaya konulan ve örencilerin bireysel örenme farklılıklarına (örenme stillerine) dayanan yaantıya dayalı (deneyime dayalı) örenme modeli incelenmitir. Aratırma, Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Türkçe Eitimi Bölümünde örenim gören 200 örenci üzerinde gerçekletirilmitir. Aratırmada, öretmen adaylarının örenme stillerinin belirlenmesi için Kolb Örenme Stili Envanteri ve örencilerin kiisel bilgilerini edinmek için de bu envantere eklenmi kiisel bilgi formu uygulanmıtır. Elde edilen veriler dorultusunda yapılan frekans analizi ve Kay-Kare (chi square) istatistiksel ilemleri sonucunda, Türkçe öretmeni adaylarının çounluunun ayrıtırıcı ve özümseyici örenme stillerine sahip oldukları, bu örencilerin örenme stillerinin onların cinsiyetleri ve lisedeki örenim türleriyle anlamlı bir iliki göstermedii; mezun oldukları liseyle örenme stilleri arasında anlamlı bir iliki olduu tespit edilmitir. Anahtar Sözcükler: Örenme, örenme stili, Kolb ün yaantıya dayalı örenme modeli, Türkçe öretimi. Abstract In this study, the aim has been to learn the learning styles of candidate Turkish teachers and the relationship between these learning styles and the schooling and sexes of these students bearing in mind the fact Ar. Gör., Gazi Üniversitesi, Gazi Eitim Fakültesi, Türkçe Eitimi Bölümü, Ankara,

2 130 Tazegül DEMR that students have different learning styles in all levels due to their individual differences the experimental learning style which was stated by Kolb and which is based on students individual learning differences has been studied. The study was carried out among 200 students who are attending Gazi Faculty of Education, Department of Turkish Teaching. In the study, Kolb Learning Styles Inventory and some survey questions added to this inventory were used to determine the learning styles of the candidate teachers. As a result of frequency and chi square analysis carried out with the data obtained, it was found out a majority of candidate turkish teachers had convergers and assimilators learning styles. There wasn t a significant relationship between the learning styles of these students and their sex and high school education. However, it was found out that there was a meaningful relationship between the high school they graduated from and their learning styles. Key Words: Learning, Learning styles, Kolb s experiential learning theory, Turkish Instruction. GR Bireyin okul çaına gelerek sistematik olarak eitim almaya balamasıyla birlikte onun bilgiyi ne ekilde örendii sorusu da gündeme gelmektedir. Her birey farklı fizyolojik, psikolojik ve bilisel yapıya sahiptir. Bu farklılık beraberinde deiik örenme stillerini de dourmaktadır. Özbay (2006:163) örenciler arasındaki bu çeitlilii Örenciler, farklı örenme ihtiyaçlarına ve stillerine sahiptir. Bu nedenle örenciler, eitim etkinliklerinden eit ölçüde yararlanamazlar. eklinde ifade etmitir. Bu dorultuda öretmenlerin eitimöretim ortamında karılatıkları en önemli sorunlardan birinin, sınıflarındaki bireysel farklılıklardan kaynaklanan örenme eitsizliine bir çözüm bulmak olduu söylenebilir. Bu sorunun çözümü için her örencinin kendine özgü bir örenme stiline sahip olduu bilinerek, bu stile uygun örenme ortamlarının oluturulması bir zorunluluk olarak düünülmektedir. Bireysel farklılıklar insanların birtakım kiisel özelliklerinin örenme ortamında oluturduu deiiklikleri ifade etmektedir. Tüm eitim öretim ortamlarında birçok insanın bir arada bulunmasının doal sonucu olarak bireysel farklılıkların da oluacaı bilincine sahip olmak ve bu durumu mutlaka dikkate almak gerekmektedir. Her örenci sınıf içerisinde farklı ve tek bir kiilii oluturur. Öretmen bunun bilincinde olmalıdır. Örenme stilleriyle ilgili çalımaların temelinde, bireysel farklılıkların örenme ortamında bir zenginlik olduu düüncesi yatmaktadır (Gencel, 2007:121). Fidan a (1986) göre eitimle ilgili çalımalarda temel aırlık örenmeöretme sürecinin etkinlii olup, örenmenin tüm örenciler için kolay, verimli ve

3 Türkçe Eitimi Bölümü Örencilerinin Örenme Stilleri ve Bunların Çeitli Deikenlerle likisi 131 uygun duruma getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulamak için her bir örencinin örenme stilinin bilinmesi ve buna uygun olarak, gelien ve deien teknolojinin de yardımıyla, örenme-öretme faaliyetlerinde yeni yaklaımları ve çada öretim yöntemlerini uygulamak gerekmektedir. Örencilerin özellikleri, örenmede son derece önemlidir. Bu yüzden bilginin bireylere öretildii çevrenin özellikleri, öretmenin kullandıı yöntem ve materyaller ile örenci özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Okulda baarılı olma, örencinin örenmede aktif olmasına ve eitimde onlara fırsat eitlii salanmasına balıdır. Örencilerin sahip oldukları kiisel özellikler belirlenebilirse onlar için en uygun örenme ekli de ortaya çıkarılır (Güven ve Özbek, 2007). imek (2001), örencilerin özelliklerini u ekilde sıralamıtır: 1. Genel Karakteristik Özellikleri: Ya, konum, cinsiyet; konuya ilgili olan, konuya ilgisiz olan. 2. Giri Özellikler: Hazır bulunuluk düzeyi. 3. Örenme Stili: Bir bireyin örenme çevresini psikolojik olarak nasıl algıladıını, çevresi ile nasıl etkileimde bulunduunu ve çevresine nasıl tepki verdiini belirleyen faktörler kümesidir. Yukarıda sıralanan örenci özelliklerinden ilk ikisinin örenme stilini ortaya çıkardıı söylenebilir. Örenme stilinin tespit edilmesi, eitim-öretim çalımalarında oldukça etkilidir. Akkoyunlu (1995), örencilerin örenme stillerinin belirlenmesinin, öretmenlere öretim sürecinde nasıl bir yöntem gelitirecekleri konusunda yardımcı olabileceine dikkat çekmitir. Bu konuda en önemli görevlerden biri öretmenlere dümektedir. Çünkü örencileri ekillendirecek ve nitelikli insan gücünü yetitirecek olan kiiler öretmenlerdir. Bu açıklamaya ilikin bir örnek Kılıç ın (2002:3) aktarımıyla verilebilir: Felder (1996), bir çalımasında örencilerin örenme stilleriyle öretmenin öretme stili arasında uyum olduunda, örencilerin bilgiyi daha uzun süre hatırladıklarını, daha etkili kullandıklarını ve konu ile ilgili tutumlarının daha olumlu olduunu ortaya koymutur. Bunun yanında Veznedarolu ve Özgür (2005), örenme stiline uygun bir örenme hizmeti salamanın sadece örencilerin akademik olarak baarılarının artmasını salamadıını, bununla birlikte farklı olana karı hogörü gelitirme, daha disiplinli olma, öretime karı olumlu tutum gelitirme gibi boyutlarda da artıa neden olduunu ifade etmektedir. Bu bilgilerden hareketle aratırmanın öretmen adayları üzerinde gerçekletirilmesi gereklilii ortaya çıkmaktadır. Çünkü her bireyin farklı bir örenme stiline sahip olduunu ve kendi örenme stilini ya da örenme stillerine dayalı bir öretimin nasıl gerçekletirildiini bilmeyen bir öretmen, meslek hayatında örencilerinin örenme stillerini dikkate almayacak, bu yönde bir öretim gerçekletirmeyecektir. Eitim-öretim çalımalarına bakıldıında örencilerin, uygun kazanımlar oluturabilmesi ve öretmenlerinin söylediklerini tam ve pürüzsüz olarak anlayabilmesi için öncelikle ana dillerini iyi bilmesi gereklilii ortaya çıkmaktadır.

4 132 Tazegül DEMR Aksan (1975) ana dilini Balangıçta aileden ve yakın aile çevresinden daha sonra da ilikili bulunulan çevreden örenilen, insanın bilinçaltına inen ve bireylerin toplumla en güçlü balarını oluturan dildir. eklinde tanımlamıtır. Özbay (2006:3) ise, bireyin duygu ve düüncelerini bakalarına en güzel biçimde aktardıı dil in ana dili olduunu ifade etmitir. Bu dorultuda bireyin dünyaya geldii ilk andan itibaren iletiim kurmak zorunda olması, onun baarılı bir ana dili eitimi alması gerçeini ortaya çıkarır. nsanı dier canlılardan ayıran en temel özelliklerden olan konuma, düünme ve iletiim kurma okulda tüm derslerde kazandırılması gereken, ancak Türkçe dersiyle gelitirilen becerilerdendir. Baymur (1948: 9) Türkçe dersinin örencinin söylenenleri anlaması, doru konuması, doru yazması, Türk dilini sevmesi, okumaktan zevk alması ve dilimizin temel kurallarını kavraması gibi amaçlarının, bu dersin olduu kadar, öteki bütün derslerin, hatta bütün okul çalımalarının görevi olduunu ve bütün bu amaçların öncelikli olarak Türkçe dersinin sorumluluunda olduunu ifade etmitir. nsan dil becerilerini edinirken aynı zamanda doutan getirdii kimlik özelliklerini davranıa dönütürerek bir kiilik de oluturur. Türkçe dersi, bir alıkanlık ve beceri dersi olduu kadar insan kiiliini kurma, gelitirme dersidir (Özdemir, 1983: 27). Buna göre saygın bir kiilik oluturmak için önce dil becerilerinin uygun duruma getirilmesinin zorunlu olduu ifade edilebilir. Bir dili kazanmı sayılmak için, duygu ve düüncelerin sözlü ya da yazılı olarak o dilde ifade edilebilecek duruma gelmesi gerekir (Göü, 1978: 167). Kii bunu saladıktan sonra artık kendine özgü bir kiilik oluturmu sayılmaktadır. Ülkemizde eitim ve öretim ana dilimiz olan Türkçeyle gerçekletirilmektedir. Bu nedenle her örencinin, toplumda konuulan dilin bütün özelliklerini bilmesi gerekmektedir. Güne (2007: 24-25) dile ait özellikleri sıralarken, dilin bir örenme ve zihinsel becerileri gelitirme aracı olduunu vurgulamıtır. Okullarda dil öretimini salayan en temel ders Türkçe dersidir. Bu derste örenci örenme için gerekli olan temel dil becerilerini (dinleme, konuma, okuma, yazma) gelitirir. Kaçalin ve Benzer (2006: 420) bu konuyla ilgili olarak, okumanın yalnızca Türkçe dersi için gerekli olduunun düünülmemesini, okumanın bütün derslerin esası olduunu çünkü örenmenin büyük ölçüde okumaya dayandıını ve çocukların, ancak iyi okudukları ve okuduklarını anladıkları zaman dier derslerde baarılı olabileceklerini ifade etmilerdir. Özbay (2006:4) bireyin, çeitli alanlara ilikin bilgilerinin çounu dinleme ya da okuma yolu ile edindiini, kendi bilgi, düünce ve duygularını da bakalarına, çounlukla konuma ya da yazma yolu ile ilettiini, bu nedenle ana dili eitiminin, Türkçe dersi gibi dier derslerin de temeli olduunun unutulmaması gerektiini vurgulamıtır. Dil kazanımı tam olan bir birey bütün derslerde öretmenini daha iyi anlayacaı için yüksek baarı gösterecektir. Bireyin örenme yaantısında Türkçe dersinin önemi düünüldüünde, bu dersi okutacak Türkçe öretmenlerinin daha

5 Türkçe Eitimi Bölümü Örencilerinin Örenme Stilleri ve Bunların Çeitli Deikenlerle likisi 133 verimli olabilmesi için öncelikle kendi örenme stillerini bilerek örenciye yaklamaları, ders esnasında karılarındaki örencilerin de farklı örenme stillerine sahip olduklarını bilmeleri ve bu dorultuda ders ilemeleri gerekmektedir. Görevi öretmen yetitirme olan üniversitelerin bu ii çok ciddi bir biçimde yapmaları gerekir. Bunun için Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe öretmenlerinin salam bilgi ve beceriye sahip, bilgiyi ezbere deil, beceri olarak örenciye aktarabilecek ekilde yetimeleri arttır. Örencilerin kiilik kazanmalarında, zihnî ve ruhî gelimelerinde ana dili öretiminin rolü büyüktür. Çünkü insan sosyal bir varlıktır ve toplum içerisinde yaar. Bu esnada çevresi ile daima iletiim kurması gerekmektedir. Bunun için de dile ihtiyaç duyar. Dil becerilerinin gelimesi lâzımdır (Güzel,2003:14). Bu çalımada, Türkçe öretmeni adaylarının sahip oldukları örenme stillerinin çeitli deikenlere göre incelenmesi'amaçlanmı ve alt problemler aaıdaki gibi ifade edilmitir: 1. Öretmen adaylarının sahip oldukları baskın örenme stilleri nelerdir? 2. Öretmen adaylarının sahip oldukları baskın örenme stilleri ile cinsiyetleri, örenme alanları ve mezun oldukları lise arasında anlamlı bir iliki var mıdır? Örenme ve Örenme Stilleri Eitim, Türkçe Sözlük te (2005), Çocukların ve gençlerin toplum yaayıında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayıları elde etmelerine, kiiliklerini gelitirmelerine yardım etme, terbiye olarak ifade edilirken; Demirel (2005: 41), eitimi üç maddede tanımlamaktadır: 1. Genel anlamda bireyde davranı deitirme süreci. 2. Bireyin davranıında kendi yaantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik deime meydana getirme süreci. 3. Bireyde kendi yaantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla istenilen davranı deiiklii meydana getirme süreci. Yukarıdaki bilgilerden hareketle eitim, bireyin bebekliinden itibaren içinde yaadıı toplumda zekâca, bedence ve ruhça davranı biçimleri edindii süreç olarak tanımlanabilir. Bir toplum içinde dünyaya gelen çocuk, önce doal eitimcilerinin (anne, baba vb.), okul çaında ise hem doal eitimcilerin hem de gerçek eitimcilerin (öretmen) eitimine tabii tutulmaktadır (Küçükahmet, 2001:2). Öretme ise, örenmeyi salama etkinlikleridir. Dier yandan, okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmi öretme faaliyetleri de öretim olarak adlandırılmaktadır (Fidan, 1996: 9-11). Bacanlı (2001: 145) örenmeyi, Tekrar ya da yaantı yoluyla organizmanın davranılarında meydana gelen oldukça kalıcı/sürekli deimelerdir. eklinde tanımlamıtır. Örenmeyle ilgili yapılan bu tanımların

6 134 Tazegül DEMR ortak yanı, bireyde gözlenebilen davranı deiiklii oluturmasıdır. Davranı deiiklii her örencide farklı farklı ortaya çıkabilir. Örenciler, çevrelerinde meydana gelen olayları aynı ekilde algılamazlar. Örnein; bazı örenciler olayları çevrelerinden soyutlayarak ele alırken, bazıları olayları meydana geldikleri çevre içinde deerlendirirler. Dier yandan kiiler arası algılama farklılıklarında olduu gibi, algılanan olayların ele alınıp ilenme ve düünme süreçleri açısından da farklılıklar mevcuttur (Çaycı, 2007: 58). Eitim öretim ortamlarında, örencilerin sahip olduu bilisel ve psikolojik farklılıklar ile çeitli yetenek, tutum ve deer türleri zengin bir çeitlilik oluturmaktadır. Örencilerde bulunan bu farklılıklar, onların örenmede geçirdikleri süreçleri ve bu süreçte oluturdukları basamakları da etkilemektedir. Yukarıda deinilen bu durum öretmenler ve öretmen adayları için de geçerlidir. Bu nedenle örencilerde istendik yönde davranı deiiklii yaratılmak isteniyorsa, öretim faaliyetlerinin gerçekletirildii ortamlarda hem örencilerin örenme stilleri belirlenmeli ve buna göre bir öretim gerçekletirilmeli hem de öretmenler kendi öretme stillerini bilerek bunları örencilerine göre ayarlamalıdır. Örenciler arasında oluan farklılıklar genel olarak örenme stillerine iaret etmektedir. Örenme stiline yönelik olarak birçok tanım yapılmıtır. Bu tanımlardan bazıları unlardır: Keefe'ye (1979) göre, bireylerin, örenme durumlarını nasıl algıladıklarına, onlarla nasıl bir etkileime girdiklerine ve nasıl tepkide bulunduklarına ilikin bilisel, duyusal ve fizyolojik özelliklerinin örüntüsüne örenme stili adı verilir (Keefe den akt. Ekici, 2003: 11). Gregorc a (1984) göre örenme stili: Ruhun ve bazı zihinsel niteliklerin göstergesi olan dısal davranı özellik ve halidir (Gregorc den akt. Açıkgöz,1996:47). Ayrıca Gregorc, bireysel yetenekler hakkında ipucu veren, gözlenebilen ve dier bireylerden ayırt edici olan davranılar ı örenme stilleriyle ilikilendirmektedir ( Gregorc den akt. Gencel, 2006: 28). Ülgen (1997: 38) ise örenme stilinin bireyin örenme koulları ve örenme sürecindeki tercihleriyle ilgili olduunu ifade etmektedir. Kolb a (1984) göre örenme stili, bilgiyi alma ve ilemede kiisel olarak tercih edilen yöntemdir (Kolb den akt. Gencel, 2006: 28). Bütün bu tanımlardan hareketle örenme stili, örenim gören bireylerin eitim-öretim çevrelerini algılama ekillerini, bu çevreyle nasıl etkileim kurduklarını, bilgiye nasıl tepki gösterdiklerini ortaya koyan kiisel özellik ve tercihler olarak tanımlanabilir. Örenme stili aratırmaları 1940 lı yıllarda balamı ve 1970 lerde yaygın bir ekilde kullanım sahası oluturmutur lı yıllardan bu yana aratırmacılar tarafından örenme stillerini ele alan birçok model ortaya atılmıtır. Bunlar, Gregorc örenme stili modeli, Dunn örenme stili modeli, McCarthy 4MAT, Kolb

7 Türkçe Eitimi Bölümü Örencilerinin Örenme Stilleri ve Bunların Çeitli Deikenlerle likisi 135 örenme stili modeli vb. Bu örenme stili modelleri bilisel boyutu vurgulayan türlerdir ve bilgiyi algılama, ileme, depolama ile ilgilenir. Guild e göre eitimcilerin yaygın olarak kullandıı üç farklı örenme stili vardır. Bunlardan birincisi, kiisel farkında olma görüüdür. Bu durum aslında bütün örenme stili kuramlarında dile getirilmektedir. Fakat Gregorc gibi bazı eitimciler dierlerinden daha fazla bunu vurgularlar. kincisi, müfredat tasarımı ve öretim süreçlerine uygulama görüüdür. Bireylerin farklı yöntemlerde örendikleri bilindiinde, çok yönlü öretim modelleri kullanılabilir. Bu yaklaımı benimseyen aratırmacılar Kolb, McCarthy, Butler ve dier bazı aratırmacılardır. Üçüncü yaklaım, tanısal bakıtır. Bireylerin anahtar denebilecek örenme stili ögeleri tehis edilir ve mümkün olduu kadar bu ögeler bireysel farklılıklar için hazırlanacak öretim ve materyallerle eletirilir. Bu yaklaımı benimseyenler arasında Rita Dunn, Kenneth Dunn, Marie Carbo gösterilebilir (Babadoan, 2000; Baıbüyük, 2004; Peker, 2003; Ekici, 2003: 12). Temel olarak bireylerin sahip oldukları örenme stilleri onların örenme ortamlarının nasıl olması gerektii hakkında bilgi vermektedir. Daha baarılı bir öretim salamak için yukarıda sınıflandırılan örenme stili tespit etme yöntemlerinden uygun olanın kullanılması gerekmektedir. Kolb ün Örenme Stili Modeli (Yaantıya Dayalı Örenme) Kolb a göre bireyler kendi yaantılarından, deneyimlerinden örenirler ve bu örenmelerin sonuçlarını daha kolay deerlendirebilirler. Yaantıya dayalı örenme, kiisel geliim ve örenme için seçim metodu hâline gelmitir ve kolejlerde, üniversitelerde yaygın bir ekilde bir öretim metodu olarak kabul edilmitir. Kolb un yaantıya dayalı örenme modeli, 1923 yılında Jung tarafından ortaya konulan örenme döngüsü modeline dayanır. Jung un modelinden etkilenen Kolb, 1960 lı yıllardan itibaren yaantıya dayalı örenme üzerinde çalımı, 1970 lerde kiilerin örenme stillerini temel alan yaantıya dayalı örenme modelini ortaya koymutur. Örenmeyi dört adımda oluan bir süreç olarak açıklamı ve bireylerin yaadıkları çevrenin doal bir sonucu olarak somut bazı deneyimlere sahip olduklarına ve bu deneyimleri farklı biçimlerde gözlemleyerek yansıttıklarına dikkat çekmitir. Bunun yanı sıra yansıtıcı gözlemlerin soyut kavramsallatırmalar yapılmasında, ilke ve genellemelerin olumasında etkili olduunu vurgulamaktadır. Sonuçta bireyler, söz konusu genellemeleri daha sonraki etkinliklerinde ve ileri düzeydeki örenmelerinde bir rehber olarak kullanmaktadır (Peker, 2003; Gencel, 2006: 38). Böylece dört adımda oluturulan örenme, hayat boyu devam etmekte, her defasında yeni bir deneyim kazanılmakta ve bu deneyimler bir sonraki örenme için temel oluturmaktadır. Kolb örenmenin, bilginin, deneyimlere dönütürülmesi yoluyla oluturulduunu ifade eder ve örenme stili modelini dört temel kategoriye ayırır. Bunlar: Somut yaantı, soyut kavramsallatırma, aktif yaantı ve yansıtıcı gözlem. Yaantıya dayalı örenme kuramına göre örenme bir döngüdür. Birey için zaman zaman bu dört kategoriden biri öncelik kazanır ve bir örenme yaantısında bu

8 136 Tazegül DEMR döngüden sayısız kez geçilmesi kaçınılmazdır (Hasırcı, 2006). Kolb e göre bireyin örenme sürecinde iki boyuttan söz edilebilir. Bunlardan ilki, soyut kavramsallatırmadan somut yaantıya; ikincisi, aktif yaantıdan yansıtıcı gözleme uzanmaktadır. Bu boyutlardan birincisi bireyin bilgiyi nasıl algıladıını, ikincisi ise nasıl ilediini açıklar. Buna göre Kolb örenme stili modelinde kiiler bilgiyi hissederek ya da düünerek algılamakta, izleyerek ya da yaparak ilemektedirler. Her örenme biçimini temsil eden örenme yolu birbirinden farklıdır. Örnein; somut yaantı için hissederek', yansıtıcı gözlem için izleyerek, dinleyerek', soyut kavramsallatırma için düünerek', aktif yaantı için yaparak' örenme söz konusudur. Her bireyin örenme stili, bu dört temel örenme biçiminin bileenidir. Bu örenme stilleri, somut yaantı ve yansıtıcı gözlem örenme biçimlerinin bileeni olan deitiren', yansıtıcı gözlem ve soyut kavramsallatırma biçimlerinin bileeni olan özümseyen', soyut kavramsallatırma ve aktif yaantı örenme biçimlerinin bileeni olan ayrıtıran', somut yaantı ve aktif yaantı örenme biçimlerinin bileeni olan yerletiren'örenme stilidir (Gencel, 2006:40; Peker, 2003; Hasırcı 2006; Mutlu ve Aydodu, 2003). Bu ifadeler, ekil 1'de gösterilmitir. ekil 1: Örenme stili bileenleri. ekil 1 de görüldüü gibi, somut yaantı ile soyut kavramsallatırma dikey süreklilik çizgisinin iki ucunda yer almakta ve bireyin çevresini, yaadıklarını algılama tercihlerini göstermekte ve Kolb un modelindeki kavrama boyutunu oluturmaktadır. Kavrama, bireyin somut deneyimlerden, sezgisel yollarla örenmesi ya da deneyimlerden sembolik anlayılar gelitirmesini içermektedir. Yatay süreklilik çizgisinde ise yansıtıcı gözlem ve aktif deneyim bulunmaktadır.

9 Türkçe Eitimi Bölümü Örencilerinin Örenme Stilleri ve Bunların Çeitli Deikenlerle likisi 137 Bireylerin bilgiyi dönütürme ve ileme tercihlerini ortaya koyan dönütürme boyutu nu belirtmektedir (Gencel, 2006: 39). Kolb un tanımladıı dört örenme eklinin özellikleri ve örenme etkinlikleri unlardır: 1. Somut Yaantı Bireysel yaantılar, kiilerle etkileim, kii ve hislere karı duyarlılık yoluyla gerçekletirilen hissederek örenme önemlidir. Yeni yaantılar, oyunlar, rol yapma, akran grupları arasında tartıma, dönüt alma ve bireysel çalıma balıca örenme etkinlikleri arasında yer almaktadır. 2. Yansıtıcı Gözlem Karar vermeden önce ilgili olayı dikkatlice izleme; ilgili nesneye deiik açılardan bakma ve nesnenin anlamını aratırma yoluyla gerçekletirilen izleyerek ve dinleyerek örenme söz konusudur. Düz anlatım yönteminin ie koulduu ve bireyin konu ile ilgili bilgisini ölçen objektif test maddelerinden oluan sınama durumları bu örenme biçimindeki bireyler için önerilmektedir. 3. Soyut Kavramsallatırma Bu örenme eklini benimseyen bireyler yalnız olarak çalıırlar, kuramları okuyarak örenirler ve düüncelerini mantıksal bir ekilde sunmaları etkili bir öretim için gereklidir. Bu örenme eklini benimseyen bireyler; düünce ve olayların mantıksal analizini yaptıktan sonra harekete geçme yoluyla gerçekletirilen düünerek örenme etkinliini tercih ederler. 4. Aktif Yaantı Bu örenme ekline sahip bireylerde izlemekten çok, pratik uygulamalar yapma, mutlak gerçek yerine, ie yarayanı benimseyip, dierlerini reddetme eilimi vardır. Bu örenme eklinde i bitiricilik yeteneinin ön plana çıktıı, kii ve olayları davranıları aracılııyla etkileme yoluyla gerçekletirilen yaparak örenme tercih edilmektedir. Aktif Yaantı Örenme eklini benimseyen bireylere örenmeöretme ortamları hazırlanırken daha çok uygulamaya dönük, küçük grup tartımaları, bireysel örenme etkinlikleri ve projeleri kapsayan eitim durumları ortaya konulmalıdır (Mutlu ve Aydodu, 2003). Kolb un deneyimsel örenme kuramında ortaya konan örenme yollarına göre tercih edilen örenme etkinlikleri ekil 2 deki gibi özetlenebilir:

10 138 Tazegül DEMR ekil 2: Örenme stiliyle eleen örenme etkinlikleri. Kolb ün yaantıya dayalı örenme modelindeki örenme stillerine ait özellikler u ekilde belirtilebilir: 1. Özümseyen: Soyut kavramsallatırma ve yansıtıcı gözlem örenme yollarını kapsamaktadır. Bu örenme stiline sahip kiilerin, geni ve kapsamlı bilgileri mantıksal bir bütün hâline getirmede oldukça baarılı oldukları belirtilmektedir. Özümseyen örencilerin, planlama yapma ve problemleri belirleme becerileri gelimi olmakla birlikte, uygulamalı çalımalarda sistematik bir yaklaım izlemede çou zaman yetersiz kaldıkları gözlenmitir. Örenmeleri esnasında, soyut kavram ve fikirler üzerinde odaklaırlar. Bu örenme stiline sahip bireyler, bilgileri organize etme, kavramsal modeller oluturma, kuram ve düünceleri test etme, sadece var olan durumları deil olasılıkları da göz önüne alma gibi konularda kendilerini gelitirmeye gereksinim duyarlar. Kolb, özümseme örenme stiline sahip olan örencilerin, örenme sürecinde aktif ve somut deneyim örenme yollarını kullanarak örenme döngüsüne etkin biçimde katılmalarının, onların örenme hızlarını artıracaını, kiiler arası etkinliklerde aktif rol aldıkları takdirde, duygularını dile getirme yeteneklerinin gelieceini vurgulamaktadır. Özümseme örenme stiline sahip olan örenciler, soyut kavramlar ve fikirler

11 Türkçe Eitimi Bölümü Örencilerinin Örenme Stilleri ve Bunların Çeitli Deikenlerle likisi 139 üzerine odaklanmalarının yanı sıra, öretmeni en önemli bilgi kaynaı olarak kabul etmektedir. Bu balamda, bilgiyi öretmen ve dier uzman kiilerden almayı tercih ederler. Dinleyerek ve izleyerek örenme eiliminde olduklarından, özümseyen örencilerin geleneksel örenme ortamlarında baarı gösterdikleri belirtilmektedir (Bacanlı, 2001:132; Ergür, 1998: 26; Kolb, 1984: 78). En kuvvetli yönleri planlama yapma, modeller oluturma, problemleri tanımlama ve kuramlar gelitirmedir. Hayal kurma, pratik uygulamalardaki eksiklik ve sistematik bir yaklaım izlememeleri ise zayıf yönleridir. 2. Yerletiren: Bu örenme stiline sahip olan örencilerin, yansıtıcı gözlem ve soyut kavramsallatırma örenme yollarına uygun etkinliklerle, çalımalarının sonuçlarıyla ilgili bilgi toplama ve çözümleme, örenme sürecinde zihinsel olarak daha etkin rol alma, dier örencilerin örenme sürecindeki deneme-yanılmalarını gözleyerek bunlardan kendilerine uygun çıkarımlar salama gibi durumlarda daha baarılı olmaktadır. Liderlik özelliine sahip olan bu örenciler, örenme sürecinde teknik çözümlemeler yerine, kiiler arası ilikilerden yararlanmayı ve dier bireylerin kiisel bilgilerine bavurmayı tercih etmektedirler. Meraklı ve aratırmacı olarak nitelendirilen yerletirme stilindeki örenciler, genellikle girikenlik, esneklik ve açık görülülük özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Planlama yapma, kararları yürütme ve yeni deneyimler içinde yer alma en temel özellikleridir. Örenirken bilgiyi somutlatırmayı severler. Plan yapma ve kararları yerine getirme balıca özellikleridir. Deimelere kolay uyum salarlar. Kolb, yerletirme örenme stili, somut deneyim ve aktif deneyim örenme yollarının bileeni olarak ifade edilmektedir. Bu örenme stilindeki bireylerin en önemli özellikleri, daha önce edindikleri yaantılardan yararlanarak örenme becerisine sahip olmalarıdır. Bu nedenle, yerletirme örenme stiline sahip olan örencilerin grup etkinliklerinde özellikle özümseme örenme stilindeki örencilerle birlikte çalımalarını önermektedir (Akar ve Akkoyunlu, 1993: 39; Kolb, 1984: 78; Bacanlı, 2001:132). Liderlik ve risk alma baarılı yönleri; anlamsız etkinliklerde bulunma, bir iin zamanında bitmemesi, pratik olmayan planlar yapma ve hedefe yönelik olmamaları zayıf yönleridir. 3. Ayrıtıran: Ayrıtırma örenme stiline sahip bireyler, soyut kavramsallatırma ve aktif deneyim örenme yollarını kullanmakta ve fikirlerin pratik uygulayıcıları olarak nitelendirilmektedir. Tümdengelimci akıl yürütmeye sahip olan bu kiilerin, mantıksal çözümleme, doru karar verme ve problem çözme becerilerinin gelimi olduu, sosyal ve kiiler arası etkinlikler yerine teknik konularla ilgilenmeyi tercih ettikleri vurgulanmaktadır. Bu tipte örenen örencilerin uygulamaya dönük çalımalar yapmaları ve konulara farklı bakı açılarıyla yaklama yeteneklerini gelitirecek eitim etkinlikleri gerçekletirmeleri ve yaparak örenmelerini salamak gerekmektedir. Bu yolla örenen örenciler örenme sürecinde bütünü görmek, bütünden parçaya gitmek eilimindedirler. Ayrıca, ayrıtıran örenme stilindeki örencilerin daha önce dikkate almadıkları soru ve olasılıkları fark etmelerini salamak için, küçük grup çalımaları önerilmektedir. Bilgiyi edinirken örenmenin içinde aktif yer alma

12 140 Tazegül DEMR eilimindedirler. Problem çözerken, karar verirken, analiz etmeyi ve sistemli çalımayı severler. Çalımalarında oldukça planlı hareket ederler (Kolb (1999) dan akt. Gencel,2006: 46; Ergür, 1998: 27) Problem çözerken sistemli olarak planlama yapma baarılı yönleri; çabuk karar verme, ana düünceyi kaçırma, düünceleri test etmeme ve daınık düüncelere sahip olma eksik yönleridir. 4. Deitiren: Kolb, bu örenme stili için unları söyler: Somut deneyim ve yansıtıcı gözlem örenme yollarının bileenidir. Bu örenme stiline sahip bireyler, somut durumlara farklı bakı açıları ile yaklamaktadır. Herhangi bir durum karısında hemen eyleme geçmek yerine gözlem yapmayı tercih ederler. Çeitli olaylar arasındaki ilikileri anlamlı bir biçimde organize edebilirler. Deitirme örenme stiline sahip olan örenciler, örenme sürecinde sabırlı ve dikkatli olup beyin fırtınası tekniinde olduu gibi farklı fikirlerin üretildii durumlar üzerinde younlamaktan holanırlar. Örenme konularını yapılandırırken kendi duygu ve düüncelerini dikkate alan bu kiilerin yaratıcı yönlerinin de gelimi olduu vurgulanmaktadır. ç gözlem eilimindedirler. Düüncelerinde, deer ve duygularının farkında olmaya çalıırlar. Düünceleri biçimlendirirken kendi duygu ve düüncelerini ön planda tutarlar. Karılatıkları durumları, çeitli açılardan analiz eder ve düzenlerler. Objektif, dikkatli ve sabırlıdırlar (Kolb (1999) dan akt. Gencel,2006:47; Ekici, 2003: 48). Hayal gücü, kiileri algılama, problemleri tanıma ve farklı görü açılarını deerlendirme, en güçlü yönleridir. Seçenekler arasında seçim yapma konusunda zorlanma, karar vermede güçlük çekme, zaman zaman problem ve fırsatları deerlendirme konusunda yetersiz kalmaktadırlar. Her insan öncelikle kendisinin ne ekilde örendiini ve örenmek için ne türde bir yaklaım sergilediini bilmek zorundadır. Bu dorultuda birey bir örenen olarak hangi açılardan zayıf, hangi açılardan güçlü olduunu bilecek ve bu yönde bir çaba sarf edecektir. Yöntem Aratırma tarama modelindedir. Tarama modelleri; geçmite veya hâlen var olan bir durumu, var olduu ekli ile betimlemeyi amaçlayan aratırma yaklaımıdır. Aratırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koulları içinde ve olduu gibi tanımlanmaya çalıılır. Onları herhangi bir ekilde deitirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 1991: 77). Örneklem Aratırmanın evreni, Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Türkçe Eitimi Bölümünde örenim gören öretmen adaylarından meydana gelmektedir. Belirlenen evrenden tesadüfî olarak 78 erkek (%39) ve 122 bayan (%61) olmak

13 Türkçe Eitimi Bölümü Örencilerinin Örenme Stilleri ve Bunların Çeitli Deikenlerle likisi 141 üzere 200 örenci seçilmi ve bu örenciler aratırmanın örneklemini oluturmutur. Veri Toplama Araçları Bu çalımada örencilerin örenme stillerini belirlemek amacıyla Petek Akar ve Buket Akkoyunlu (1993) tarafından Türkiye de uygulanabilirliine yönelik olarak ilk kez çalıması yapılan Kolb örenme stili envanteri (ÖSE) ile lke Evin Gencel (2006) tarafından Türkiye de uygulanabilirliine yönelik çalıması ve güvenirlilik aratırması yapılan Kolb örenme stili envanteri III (KÖSE-III) bütünletirilerek kullanılmıtır. lem Kolb örenme stili envanteri Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Türkçe Eitimi Bölümünde okuyan ve ans (random) yöntemiyle seçilen 200 örenciye uygulanmı, uygulama sonucunda her bir örencinin örenme stili tespit edilmeye çalıılmıtır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler SPSS (11,5) paket programında frekans analizi ve Kay Kare ilemine tabi tutulmutur. Bu yolla örencilerin hem yüzde ve frekans daılımları hem de örenme stilleriyle cinsiyet, örenme alanı ve mezun olunan lise deikenleri arasındaki anlam ilikisi tespit edilmeye çalıılmıtır. Bulgular ve Yorum Örnekleme giren örencilere uygulanan örenme stili envanterine verilen cevaplar, Kolb (1984) örenme stili envanterinin normları kullanılarak analiz edilmi ve örencilerin örenme stilleri tespit edilmitir. 1. Öretmen Adaylarının Sahip Oldukları Baskın Örenme Stilleri Tablo 1 de uygulamaya katılan örencilerin örenme stillerine göre frekans ve yüzdeleri verilmitir:

14 142 Tazegül DEMR Tablo 1 Örencilerin sahip oldukları örenme stillerine göre daılımları Örenme Stili F % Yerletiren 10 5,0 Deitiren 32 16,0 Özümseyen 46 23,0 Ayrıtıran ,0 Toplam ,0 Tablo 1 incelendiinde, Türkçe öretmeni adaylarının büyük bir çounluunun baskın örenme stilinin 112 kiiyle ayrıtıran (% 56,0) olduu, yerletiren'(% 5,0) örenme stiline sahip örencilerin ise 10 kiiyle en düük grubu oluturduu sonucuna ulaılmıtır. Yine tablo 1 de görülen oranlar dorultusunda aratırmaya katılan örencilerden 46 kii (%23,0) özümseyen örenme alanına sahip çıkmıtır ve bu oranla bu örenme stili, öretmen adaylarının en çok sahip olduu ikinci örenme stili olmutur. 32 kii (%16,0) ise deitiren örenme stiline sahip çıkmıtır. Bütün bu oranlar bize gösteriyor ki, Türkçe öretmeni adaylarının bulunduu sınıflarda en çok ayrıtıran ve özümseyen örenme stiline sahip örenciler bulunmaktadır. Ayrıca yerletiren ve deitiren örenme stiline sahip örencilerin az da olsa sınıflarda yer aldıı tespit edilmitir. Yani örencilerin farklı örenme tercihlerinin var olduu görülmektedir. 2. Öretmen Adaylarının Sahip Oldukları Baskın Örenme Stilleri le Cinsiyetleri Arasındaki liki Örencilerin cinsiyetlerine göre örenme stillerine ilikin daılımları Tablo 2 de sunulmutur: Tablo 2 Örencilerin cinsiyetlerine göre örenme stillerine ilikin daılımları Cinsiyet Örenme Stili Toplam Ayrıtıran Özümseyen Deitiren Yerletiren Erkek N % 100,0 23,1 17,9 5,1 100,0 Bayan N

15 Türkçe Eitimi Bölümü Örencilerinin Örenme Stilleri ve Bunların Çeitli Deikenlerle likisi 143 % 100,0 23,0 14,8 4,9 100,0 Toplam N % 100,0 23,0 16,0 5,0 100,0 x 2 =0.414; sd=3; p=0.937; p> 0,05 Tablo 2 deki deerlere göre, örencilerin cinsiyetleri ile sahip oldukları örenme stilleri arasında anlamlı bir iliki yoktur (p=0.937; p> 0,05). Dier bir ifadeyle örencilerin cinsiyetleri, baskın örenme stillerini belirlemede etkili deildir. Bunun yanında erkek örencilerin % 53,8 i ayrıtıran, % 23,1 i özümseyen, % 17,9 u deitiren ve % 5,1 i yerletiren örenme stiline sahipken, bayan örencilerin % 57,4'ü ayrıtıran, % 23,0 ı özümseyen, % 14,8'i deitiren ve % 4,9 u yerletiren örenme stiline sahiptir. Bu deerler ııında ortaya çıkan en ilgi çekici sonuçlar; erkek ve bayan örencilerin en fazla sahip oldukları örenme stilinin ayrıtıran olduu, yerletiren örenme stiline sahip bayan ve erkek örencilerin oranının birbirine yakın olduu; ancak, erkeklerin bayanlara oranla deitiren örenme stilinde daha çok yıılma gösterdikleri eklinde sıralanabilir. 3. Öretmen Adaylarının Sahip Oldukları Baskın Örenme Stilleri le Örenme Alanları Arasındaki liki Örencilerin lisedeki örenme alan türleri ve örenme stilleri arasındaki ilikiye ait bulgular Tablo 3 te sunulmutur. Tablo 3 Örencilerin lisedeki örenme alan türleri ve örenme stillerine ilikin daılım Örenme Örenme Stilleri Toplam Alanı Yerletiren Deitiren Özümseyen Ayrıtıran (N) % (N) % (N) % (N) % Eit 8 5, , , ,3 140 Aırlık Sözel 2 3, , , ,0 60 Toplam x 2 =3,073; sd=3; p=0.380; p> 0,05 Tablo 3 teki verilere göre örencilerin lisedeki örenme alan türleri ve örenme stilleri arasında anlamlı bir fark yoktur (p=0.380; p> 0,05). Yani örencilerin lisede eit aırlıklı veya sözel alanda eitim görmü olmaları onların örenme stillerini etkilememi ve örenme alanlarıyla örenme stilleri arasında anlamlı bir iliki bulunmamıtır.

16 144 Tazegül DEMR 4. Öretmen Adaylarının Sahip Oldukları Baskın Örenme Stilleri le Mezun Oldukları Lise Arasındaki liki Örencilerin mezun oldukları liseler ile örenme stilleri arasındaki ilikiye ait bulgular Tablo 4 te sunulmutur. Tablo 4 Örencilerin mezun oldukları liselerin örenme stiline göre daılımları Mezun olunan lise Örenme stilleri Yerletiren (N) Deitiren (N) Özümseyen (N) Ayrıtıran (N) Genel lise Anadolu lisesi Anadolu Öretmen lisesi Toplam x 2 =16,317; sd=6; p=0,012; p< 0,05 Toplam (N) SPSS programında bu alt problem için yapılan Kay Kare testi sonucunda ve Tablo 4 te verilen bilgiler ııında, örencilerin mezun oldukları lise ve örenme stilleri arasında anlamlı bir farkın olduu sonucu ortaya çıkmıtır (p=0,12; p< 0,05). Yani örencilerin genel lise, Anadolu lisesi ya da Anadolu öretmen lisesi mezunu olmaları onların örenme stillerine etki etmi, ne ekilde bir yöntemle örenecekleri bu liselerde ekillendirilmitir. Anadolu öretmen lisesi mezunu olup yerletiren örenme stiline sahip hiçbir örenci bulunmamıtır. Yine yerletiren örenme stiline sahip örencilerin en çok genel lise mezunlarından olması dikkat çekici bir sonuçtur. Anadolu Lisesi mezunlarının çounlukla ayrıtıran örenme stiline sahip olduu, bunun yanında Anadolu öretmen lisesi mezunlarının önemli bir çounluunun özümseyen ve deitiren örenme stillerine de hemen hemen eit oranda sahip oldukları sonucuna ulaılmıtır. Sonuçlar ve Tartıma Aratırmadan elde edilen sonuçlar öyle özetlenebilir: 1. Aratırmaya katılan Türkçe öretmeni adaylarının % 56,0 ı ayrıtıran, %23,0 ı özümseyen, %16,0 ı deitiren ve % 5,0 ı yerletiren örenme stiline sahiptir. Bu oranlara göre Türkçe öretmeni adaylarının baskın örenme stilleri ayrıtırandır.

17 Türkçe Eitimi Bölümü Örencilerinin Örenme Stilleri ve Bunların Çeitli Deikenlerle likisi Cinsiyet deikeni, Türkçe öretmeni adaylarının sahip oldukları baskın örenme stilleri üzerinde çok etkili olmamıtır. 3. Türkçe öretmeni adaylarının lisedeki örenim alanları deikeni, baskın örenme stillerine göre farklılamamaktadır. 4. Türkçe öretmeni adaylarının mezun oldukları lise deikeni örenme stilini etkileyen bir deiken olarak tespit edilmitir. Mezun olunan liseye göre örenme stilleri çeitlilik göstermektedir. Her birey hayata baladıı andan itibaren çok çeitli uyaranla karı karıya kalmakta ve süreç içinde bütün bu unsurları örenmektedir. Örenme genellikle, kiinin ilk olarak herhangi bir durum veya bilgi ile karılamasıyla balamakta ve o bilgiyi duyu organları aracılııyla algılama, zihinde yapılandırma ve beyne yerletirme süreci ile devam etmektedir. Bireyler, bu süre zarfında örenme için kendilerine has farklı yollar ve stratejiler gelitirmektedir. Yani her insan bilgiyi beyne yerletirmede farklı öretim yöntem ve tekniklerinden yararlanmakta, farklı öretim koullarına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenlerle, her sınıfta farklı örenme stiline sahip örencilerin olduu bilinmeli ve eitim öretim buna göre düzenlenmelidir. Aratırmada Türkçe öretmeni adaylarının önemli bir çounluunun ayrıtıran örenme stiline sahip olduu sonucuna ulaılmıtır. Bu örenme stilinde bireylerin güçlü yönleri, problem çözme konusunda baarılı olmaları, sistemli planlama yapmaları, kolay karar vermeleri ve fikirleri pratik olarak uygulamaları eklinde sıralanabilir. Bu örenme stilinin eksik olarak nitelendirebileceimiz yönleri ise çabuk karar verdikleri için konun özünü kavrayamamaları, düünceleri test etmemeleri ve daınık düüncelere sahip olmalarıdır. Öretmen adaylarının genel olarak ayrıtıran örenme stiline sahip olduklarını bilmeleri, atandıklarında örencilerine verecekleri eitim-öretimin çerçevesini belirlemelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca gerek ilköretimdeki öretmenler gerek üniversitedeki öretim elemanları, sınıflarındaki örencilerin örenme stillerinin farklılaabileceini bilerek bu stillerin özelliklerini de göz önünde bulundurmalı ve bu özellikler dorultusunda öretim yapmalıdır. Bu aamada en önemli durum; öretim elemanlarının ve ileride meslee atanacak olan öretmen adaylarının öncelikle örencilerinin baskın örenme stillerini belirlemesi, daha sonra belirlenen stillere göre gerekli öretim stratejilerini, yöntemlerini ve tekniklerini kullanması ve en sonunda yine bu özellikler göz önüne alınarak farklı deerlendirme yöntemlerine yer vermesi olmalıdır. Örenmenin farklı yollar kullanarak daha kalıcı gerçekletiini ve örencilerin farklı örenme stillerinin olduunu bilmeyen bir öretmen tam anlamıyla baarıya ulaamaz. Çünkü her sınıfta birbirinden farklı örenme stiline sahip birçok örenci bulunmaktadır. Örenmede kiinin doutan getirdii yeteneklerin yanında sonradan oluturduu yetenekler ve çevre de etkilidir. Bu çalımada; örenme stillerini

18 146 Tazegül DEMR etkileme düzeyinin aratırıldıı, doutan getirilen deikenlerde cinsiyet in ve çevresel deikenlerden lisedeki örenim türü nün, örencilerin örenme stiline etki etmedii; yine çevresel deikenlerden mezun olunan lise nin ise örenme stilini etkileyen bir unsur olduu sonucu ortaya çıkarılmıtır. KAYNAKÇA AKKOYUNLU, Buket. Bilgi Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı ve Öretmenlerin Rolü. Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 11, Ankara, AKSAN, Doan. Ana Dili, Türk Dili, 285, Ankara,1975, AKAR Petek ve Buket, AKKOYUNLU. Kolb Örenme Stili Envanteri, Eitim ve Bilim, 87, Ankara, (1993) BABADOAN. Cem. Öretim Stili Odaklı Ders Tasarımı Gelitirme, Milli Eitim Dergisi, 147, Ankara, 2000, BACANLI, Hasan. Geliim ve Örenme (4. Baskı). Nobel Yayın ve Daıtım. Ankara, BAIBÜYÜK, Adem. Matematik Öretmenlerinin Dikkate Alabilecekleri Örenme Stilleri: Mccarthy Modeli, Milli Eitim Dergisi, 163, Ankara, yaz BAYMUR, Fuat. Türkçe Öretimi (1. Baskı). Kenan Matbaası. stanbul, BÜYÜKÖZTÜRK, ener. Sosyal Bilimler çin Veri Analizi El Kitabı. statistik, Aratırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. (1. Baskı). Pegem A Yayıncılık. Ankara, ÇAYCI, Barı. Kavram Öreniminde Kavramsal Deiim Yaklaımının Etkililiinin ncelenmesi, (Yayınlanmamı Doktora Tezi, 2007), Gazi Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsü. DEMREL, Özcan. Eitim Sözlüü. PegamA Yayıncılık. Ankara, EKC, Gülay. Örenme Stiline Dayalı Öretim ve Biyoloji Dersi Öretimine Yönelik Ders Planı Örnekleri (1. Baskı). Gazi Kitabevi. Ankara, ERGÜR, Derya Oktar. Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Örenci ve Öretim Üyelerinin Örenme Stillerinin Karılatırılması. (Yayımlanmamı Doktora Tezi, 1998). Hacettepe Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü. FDAN, N. (1996). Okulda Örenme ve Öretme. (1. Baskı). Ankara: Alkım Yayınevi. FDAN, Nurettin ve Münire ERDEN. Eitime Giri. (1. Baskı). Alkım Yayınevi. stanbul, 1998.

19 Türkçe Eitimi Bölümü Örencilerinin Örenme Stilleri ve Bunların Çeitli Deikenlerle likisi 147 GENCEL EVN, lke. Örenme Stilleri, Deneyimsel Örenme Kuramına Dayalı Eitim ve Sosyal Bilgiler Program Hedeflerine Erii Düzeyi. (Yayınlanmamı Doktora Tezi, 2006), Dokuz Eylül Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsün. GENCEL EVN, lke. Kolb un Deneyimsel Örenme Kuramına Dayalı Örenme Stilleri Envanteri III ü Türkçeye Uyarlama Çalıması. 9 (2), D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, zmir, 2007, GÖÜ, Beir. Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eitimi, Kadıolu Matbaası. Ankara, GÜNE, Firidevs. Türkçe Öretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Nobel Yayınları. Ankara, GÜVEN, Bülent. ve Özge ÖZBEK. Developing Learning Style Inventory For Effective Instructional Design, The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET April 2007 ISSN: Volume 6, Issue 2, Article 2. GÜZEL, Abdurrahman. Eitim Fakültelerinde Türkçe Öretmenlii Bölümünün Kuruluu ve Hedefleri, Türklük Bilim Aratırmaları, 13, Ankara, Bahar 2003, HASIRCI KAF, Özlem. Sınıf Öretmenlii Örencilerinin Örenme Stilleri: Çukurova Üniversitesi Örnei, Eitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 2 (1), Adana, KAÇALN, Mustafa BENZER, Ahmet. Müfredat Programlarında Okuma Eitimi, Edebiyat, Edebiyat Öretimi ve Deyibilim Yazıları. Cilt 2. PagemA Yayınları. Ankara, 2006, KARASAR, Niyazi. Bilimsel Aratırma Yöntemi (10. Baskı). Nobel Yayın ve Daıtım. Ankara, KILIÇ, Ebru. Baskın Örenme Stilinin Örenme Etkinlikleri Tercihi ve Akademik Baarıya Etkisi, Eitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 1 (1), Ankara, 2002, KILIÇ, Ebru. ve irin. KARADENZ. Cinsiyet ve Örenme Stilinin Gezinme Stratejisi ve Baarıya Etkisi, Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Dergisi, 24 (3), Ankara, 2004, KOLB, David. Experiential Learning: Experience as The Source of Learning and Development.. Prentice-Hall. New Jersey, KÜÇÜKAHMET, Leyla. Öretim lke ve Yöntemleri. Nobel Yayın Daıtım. Ankara, MUTLU, Mehmet. ve Mustafa AYDODU. Fen Bilgisi Eitiminde Kolb un Yaantısal Örenme Yaklaımı, Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 13 (1). Denizli, 2003.

20 148 Tazegül DEMR MUTLU, Mehmet. lköretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Fotosentez-Hücresel Solunum Konusunun 4MAT Öretim Modeli Kullanılarak Öretilmesinin Örenci Tutum ve Baarısı Üzerine Etkisi, (Yayınlanmamı Doktora Tezi, 2004), Gazi Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsü. ÖZBAY, Murat. Türkçe Özel Öretim Yöntemleri I. Öncü Kitap. Ankara, ÖZDEMR, Emin. Okuma Sanatı. Varlık Yayınları. stanbul, PEKER, M. (2003a). Kolb Örenme Stili Modeli, Milli Eitim Dergisi, 157, PEKER, M. (2003b). Örenme Stilleri ve 4 MAT Yönteminin Örencilerin Matematik Tutum ve Baarılarına Etkisi, Yayımlanmamı doktora tezi Gazi Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. PEKER, Murat. ve AYDIN, Bünyamin. Anadolu ve Fen Liselerindeki Örencilerin Örenme Stilleri, Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 14, Denizli, 2003, PEKER, Murat. ve Halil brahim YALIN, Matematik Öretmenlerinin Örencilerin Örenme Stillerine Uygun Öretim Yapma Düzeyleriyle lgili Örenci Görüleri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eitimi Kongresine Sunulmu Bildiri. Ankara, MEK, Nurettin. Öretim Teknolojilerinin Özellikleri ve Kullanımı. Öretim Teknolojileri ve Kullanımı Kursu Ders Notları 6-10 Kasım, Emniyet Genel Müdürlüü Basım Evi. Ankara, Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara, 2005 ÜLGEN, Gülten. Eitim Psikolojisi. Alkım Yayınevi. Ankara, VEZNEDAROLU, Levent ve Oytun ÖZGÜR. Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri, lköretim-online, 4(2), 2005, 1-16, [Online]:

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Hacettepe Üniversitesi

Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Hacettepe Üniversitesi Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Öğrenme Stili Bilgiyi kavrama ve işlemede kişisel olarak tercih edilen yol/yöntem

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 167 ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Dr Murat PEKER1 Yrd. Doç. Dr Bünyamin AYDIN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ÜNIVERSITE ÖRENCILERININ ÖRENME STILLERININ BELIRLENMESI (GAZI ÜNIVERSITESI

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ÖRENME STLLERNE DAYALI MATEMATK ÖRETM

ÖRENME STLLERNE DAYALI MATEMATK ÖRETM ÖRENME STLLERNE DAYALI MATEMATK ÖRETM Murat PEKER * ere MRASYEDOLU ** H. brahim YALIN *** Özet Bu aratırmanın amacı; matematik öretmenlerinin, örencilerin örenme stillerine uygun bir öretimi hangi düzeyde

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

T.C GAZ ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL BLM DALI

T.C GAZ ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL BLM DALI 1 T.C GAZ ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL BLM DALI BRLKL ÖRETM YÖNTEMNN 8.SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERS PERMÜTASYON VE OLASILIK KONUSUNDA AKADEMK BAARI VE KALICILIK

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI O. Karamustafaoğlu-E. Yurtyapan-Ö. Coşkun-Ö.F. Divarcı-M. Derin 1/1 (2015) 29-44 29 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Orhan Karamustafaoğlu

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi ÖRETMEN ADAYLARININ BTK EK YAZIYA LKN TUTUMLARI VE ÖRENME BÇEMLER ARASINDAK LK THE RELATION BETWEEN THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS CURSIVE HANDWRITING AND THEIR LEARNING MODALITY Ruhan KARADA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÜSTÜN YETENEKL ÖRENCLERN CORAFYA DERSNE KARI ELMLER THE ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR

Detaylı

Yetişkinler nasıl öğrenir? Fulya ED TECH

Yetişkinler nasıl öğrenir? Fulya ED TECH Yetişkinler nasıl öğrenir? okuyarak Yetişkinler nasıl öğrenir? Ders anlatılırken dinleyerek yaparak Çocuklar Yetişkinler içerik modeli süreç modeli (Cranton, 1989) Hangi bilgi ve becerilerin öğrenileceğine

Detaylı