ÖSYM BİLGİ Ali Öğretmenin kullandığı öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden. A) Örnek olay B) Rol oynama C) Drama D) Gösteri E) Eğitsel oyun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖSYM BİLGİ - 101 - Ali Öğretmenin kullandığı öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden. A) Örnek olay B) Rol oynama C) Drama D) Gösteri E) Eğitsel oyun"

Transkript

1 KPSS 2012 EB-(1) 1. Deneme / 38. soru 1. Bir sınıf öğretmeni, Güneş Sistemi'ni işleyeceği derste önceden görevlendirdiği altı öğrenciyi, üzerlerinde gezegen isimleri yazılı kâğıtlarla tahtanın önüne çıkarır. Önündeki kâğıtta Güneş yazan öğrenci Ben Güneş im, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alırım. diyerek etkinliği başlatır. Sonra, sırasıyla diğer gezegenler kendilerini ayrıntılı tanıtarak Güneş etrafındaki yerlerini alırlar ve etkinlik bu şekilde devam eder. Öğretmen bu derste aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanmıştır? A) Rol oynama B) Yaratıcı drama C) Gösteri D) Altı düşünce şapkası E) Benzetim 38. Ali Öğretmen sosyal bilgiler dersinde bir aile ortamını öğrencilerine çeşitli görevler vererek işliyor. Öğrencilerden bir tanesi baba, bir tanesi anne, iki tanesi de ergen çocuk canlandırmalarını yapıyor. Ali Öğretmenin kullandığı öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnek olay B) Rol oynama C) Drama D) Gösteri E) Eğitsel oyun

2 KPSS 2012 EB-(2) 2. Deneme / 29. soru 2. Elif Öğretmen, sınıfındaki öğrencilerden bir grubun gribe yakalanması üzerine Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir. kazanımını gerçekleştirmek için bir çalışma yapmaya karar verir. Öğrencilerinden gribin sebepleri, yayılması, tedavisi ve gripten korunma yolları hakkında araştırma yapmalarını, bulgularına eleştirel düşüncelerini de katarak sınıfta paylaşmalarını ister. Elif Öğretmen in, öğrencilerden yapmasını istediği çalışma aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Fikir taraması B) Örnek olay C) Görüşme D) Proje E) Grup çalışması 29. Öğrencilerden gruplara ayrılarak her bir gruptan bir kişiyi astronot seçmeleri ve bu kişiyi uzaya göndermek üzere hazırlık yapmaları istenir. Bu hazırlık sürecinde öğrenciler seyahat sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmaları organize ederler. Daha sonra her grup astronotlarını uzaya gönderme çalışmalarını sınıfa sunar. Bu uygulamada kullanılan öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Proje tabanlı öğrenme B) Buluş yoluyla öğrenme C) Probleme dayalı öğrenme D) Sunuş yoluyla öğrenme E) Bireysel öğrenme

3 KPSS 2012 EB-(12) 1. Deneme / 35. soru 12. Dersinde maddelerin ısı iletkenliği ve yalıtım konusunu işleyen öğretmen, öğrencilere evde kaynayan çorbayı karıştırırken elin yanmaması için metal veya tahta kaşıktan hangisinin tercih edilmesi gerektiğini sorar ve nedenlerini grup arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlar. 35. Tasarladığınız deney ile ilgili aşağıdaki adımları takip ediniz. Bu etkinlik, yapılandırmacı öğrenmenin 5E modelinin hangi aşamasını en iyi ifade eder? A) Keşfetme B) Derinleştirme C) Girme D) Açıklama E) Değerlendirme Bu aşamada; bilimsel araştırmanın doğası gereğince bir takım becerileri kullanmaları gereken öğrenciler, öncelikle tasarladıkları deneyle ilgili olarak bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri belirler. Değişkenler belirlendikten sonra öğrenci test edeceği hipotez cümlesini ya da cümlelerini oluşturur. Öğrenciler bu hipotez cümlelerini bilimsel gerçeklikte doğru kurmak zorunda değildir ve dersin sorumlusu yanlış kurulan hipotezleri düzeltmemelidir. Yukarıda uygulama yönergesi verilen 5E modeli aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Merak B) Keşfetme C) Açıklama D) Genişletme E) Değerlendirme

4 KPSS 2012 EB-(4) 2. Deneme / 25. soru 4. Celâl Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencilerinin bazı duyguları anlayabilme ve başkalarının görüşlerine saygı duyabilme özelliklerini geliştirmek için, sınıf başkanı seçimini kaybeden bir öğrencinin yaşadıklarını anlatan bir hikâyeyi öğrencilerine anlatır ve canlandırmalarını ister. Daha sonra öğrencilerinden, hikâyede geçen karakterin yerine kendilerini koymalarını ve böyle bir durumda neler hissedeceklerini ve nasıl davranacaklarını paylaşmalarını ister. Celâl Öğretmen, bu etkinlikte aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini uygulamıştır? A) Soru-cevap B) Grupla çalışma C) Panel D) Görüş geliştirme E) Konuşma halkası 25. Barış öğretmen, öğrencilerden; Çevre sorunundan zarar gören, çevre sorununa neden olan ve çevre sorunlarını önlemeye çalışan kişilerin yerine kendilerini koyarak neler yapabileceklerini söylemelerini ister. Barış öğretmenin bu uygulamada kullanmış olduğu öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Rol oynama B) Drama C) Eğitsel oyun D) Örnek olay E) Konuşma halkası

5 KPSS 2012 EB-(13) 3. Deneme / 21. soru 13. Birinci sınıf öğretmeni matematik dersinde Nesne sayısı 10 dan az olan bir toplulukta nesnelerin sayısını belirler, bu sayıyı rakamla yazar. kazanımına yönelik olarak öğrencilerin önce parmaklarını kullanarak saymalarını sağlar, sonra öğrencileri okul bahçesine çıkararak ağaçları saydırır. Öğretmenin bu süreçte başvurduğu öğretim ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir? A) Somuttan soyuta - Hayatilik B) Somuttan soyuta - Ekonomiklik C) Hayatilik - Soyuttan somuta D) Açıklık - Soyuttan somuta E) Somuttan soyuta - Açıklık 21. Van depreminden önce deprem konusunu işleyen öğretmen öğrencilerin konuya yeterince ilgi göstermediklerini tespit etmiştir. Ancak Van depreminden sonra öğrencilerin depremden korunma yolları ile ilgili yoğun sorularına muhatap olmuş ve konuyu tekrar işlemiştir. Öğrencilerin bu davranışı aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi ile açıklanabilir? A) Ekonomiklik B) Sosyallik C) Etkin katılım D) Yaşama yakınlık E) Bütünlük

6 KPSS 2012 EB-(13) 2010 / 12. Deneme / 21. soru 13. Birinci sınıf öğretmeni matematik dersinde Nesne sayısı 10 dan az olan bir toplulukta nesnelerin sayısını belirler, bu sayıyı rakamla yazar. kazanımına yönelik olarak öğrencilerin önce parmaklarını kullanarak saymalarını sağlar, sonra öğrencileri okul bahçesine çıkararak ağaçları saydırır. Öğretmenin bu süreçte başvurduğu öğretim ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir? A) Somuttan soyuta - Hayatilik B) Somuttan soyuta - Ekonomiklik C) Hayatilik - Soyuttan somuta D) Açıklık - Soyuttan somuta E) Somuttan soyuta - Açıklık 27. Öğrencilerimizin genelde "hocam yaa, bunlar ne işimize yarayacak ki?" şeklinde ki yakınmalarına pek yabancı değilizdir. Belki de aşırı kapsamlı ve birazda ezberci olan müfredat programlarımızın gerçek hayatla bağlantısını çok da fazla sağlayamamakta; öğrenme isteği, o bilgi ve davranışa ihtiyaç yaratamamaktayız. Yukarıdaki örnekte öğrenme-öğretme sürecine etki eden faktörlerden hangilerinin önemine değinilmektedir? A) Hayatilik-Motivasyon B) Hazır bulunuşluk-dönüt C) Açıklık-Pekiştirme D) Hazır bulunuşluk-motivasyon E) Hayatilik-Yetenek

7 KPSS 2012 EB-(10) 8. Deneme / 42. soru 10. İlköğretim 6. sınıf İngilizce dersinde Eray Öğretmen, sınıfında aynı hikâyeyi konu alan üç köşe oluşturur. Birinci köşeyi ana fikir ve yardımcı fikir bulma, ikinci köşeyi hikâyeyi yeniden yazma, üçüncü köşeyi ise hikâyeyi poster yapma olarak belirler. Köşelere gerekli materyali koyar ve sınıfı üç gruba ayırır. Her grubun köşelerde sırayla onar dakika çalışmasını ister. Eray Öğretmen, bu dersinde hangi yöntem veya tekniği kullanmıştır? A) Konuşma halkası B) Benzetim C) İstasyon D) Köşeleme E) İlgi grupları 42. Sosyoloji dersinde, öğrenciler üç gruba ayrılır. Grupların, kadın cinayetlerinin önüne nasıl geçilebilir? Konusu ile ilgili şiir yazmaları, bilgilendirme kitapçığı ve broşür hazırlamaları sağlanır. Öğrenciler her on dakikada bir yer değiştirerek birbirlerinin çalışmalarına katkı sağlar. Bu uygulamada kullanılan öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnek olay B) Yaratıcı drama C) Proje D) İstasyon E) İşbirlikçi öğrenme

8 KPSS 2012 EB-(18) 6. Deneme / 23. soru 18. Metin Öğretmen öğrencilerinin, konuyla ilgili organize bilgilere sahip olması gerektiğini, ön hazırlık açısından bunun önemli olduğunu ve öğrencilerin karmaşa yaşamaları hâlinde kavram yanılgıları gibi bazı sorunlarla karşılaşabileceklerini düşünmektedir. Bu durumda Metin Öğretmen in, hangi yöntem veya tekniği kullanması daha uygundur? A) Örnek olay B) Düz anlatım C) Soru-cevap D) Drama E) Benzetim 23. Bu yöntem, derse giriş yaparken, konuyu özetlerken ya da konuyla ilgili bilgi aktarılırken kullanılır. Daha çok bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Yukarıda ifade edilen öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tartışma B) Anlatım C) Soru cevap D) Örnek olay E) Gösteri

9 KPSS 2012 EB-(25) 7. Deneme / 30. soru 25. Türkçe dersinde sözcük türlerini işleyen bir öğretmen öğrencilerin sözcük türlerini karıştırdıklarını, önce öğrendikleri sözcük türlerini yeni öğrendiklerinden ayıramadıklarını belirlemiştir. Sunuş yoluyla öğretme stratejisi kullanan bu öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması sorunu çözmesine yardım eder? A) Örgütleyiciler kullanması B) Bilgiyi örneklendirmesi C) Sunum araçlarından yararlanması D) Öğrencilerin bilgiyi kullanmasını sağlaması E) İçeriği, belirli bir sırayla vermesi 30. Ausubel e göre insanların çoğu, var olan bilgilerini kullanmadan bilgisini genişletmeye çalışır ve anlamlı öğrenmelerden uzaklaşır. Asıl olan eski bilgilerle yenileri arasında anlamlı bağlantılar oluşturabilmektir. Ausubel e göre eski bilgiler ile yenileri arasında anlamlı bağlantılar oluşturacak olan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencinin gelişim dönemi B) Ön organize ediciler C) Aktif öğrenmeyi teşvik edecek iletiler D) Öğrenme materyalinin sıralı olarak verilmesi E) Öğrenci performansının kalıcılığını sağlayacak uygulamalar

10 KPSS 2012 EB-(3) 8. Deneme / 19. soru 3. Selçuk Öğretmen derslerinde rol oynama, münazara, örnek olay incelemesi yöntemlerini kullanarak öğrencilerinin derse katılmalarını sağlamaktadır. Özellikle düşünpaylaş etkinliği öğrencilerinin çok ilgisini çekmiştir. Ayrıca derste kısa süreli sınavlar yaparak öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini belirlemeye çalışmıştır. Selçuk Öğretmen in derslerinde yaptığı çalışmalar aşağıdakilerden hangisine göre düzenlenmiştir? A) Okulda öğrenme B) Anlamlı öğrenme C) Tam öğrenme D) Proje tabanlı öğrenme E) Aktif öğrenme 19. Öğretmen, tüm öğrencilerin görebileceği ve kolayca ulaşabileceği bir konumda yer alır. Soru sorar. Öğrencileri eğer li sorulara teşvik eder. Sorulara gelebilecek cevapları düşünür ve beklenmeyen durumları not eder. Öğrencilerin algılamalarındaki farklılıklara neden olan durumları belirler. Öğrencilerin soru sorma ve tartışma sırasında kendi yöntemlerini kullanmalarını sağlar ve sağlıklı iletişim ortamı oluşturarak öğrencilerin farklı fikirlerini destekler. Yönlendirici olur, öğrencileri tartışmaya motive eder, tartışma sırasında taraf olmaz ve her türlü fikre açık olur. Tartışmanın sonunda varılan tüm fikirleri toparlar ve açıklar. Öğretmenin bu uygulamada kullanmış olduğu öğrenme öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tam öğrenme B) Buluş yoluyla öğrenme C) Aktif öğrenme D) Basamaklı öğretim E) Programlı öğrenme

11 KPSS 2012 EB-(20) 8. Deneme / 37. soru 20. Bir coğrafya öğretmeni Türkiye de su kaynaklarının verimli kullanımı için hidroelektrik santrallerinin kurulması doğru bir uygulama mıdır? sorusuyla derse başlayarak konuyu, öğrencilerinin tartışmasını ister. Tartışma, sınıfa asılan bir görsel tutum formu kullanılarak gerçekleşir. Öğrenciler tutumlarını bu görsel tutum formunun önünde gerekçeleriyle açıklar. Öğretmen bu yolla öğrencilerine kanıt bulma, dinleme, eleştiriye açık olma gibi özellikleri kazandırmayı hedefler. Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnek oluşturur? A) Görüş geliştirme B) Konuşma halkası C) Gösterip yaptırma D) İstasyon E) Forum 37. Ali öğretmen, Fosil yakıtlar çevreye zararlıdır ve bütünüyle yasaklanmalıdır önermesi ile ilgili olarak kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum şeklinde kartonlar hazırlamış, bunları sınıfın değişik yerlerine asmıştır. Öğrencilerden verilen önerme ile ilgili olarak kendi görüşlerine uygun kartonun önünde sıralanmalarını istemiştir. Daha sonra önermeye ilişkin düşüncelerini gerekçeleriyle birlikte ifade etmelerini sağlamıştır. Ali öğretmenin bu uygulamada kullandığı öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Fikir taraması B) Görüş geliştirme C) Forum D) Konuşma halkası E) Münazara

12 KPSS 2012 EB-(9) 9. Deneme / 17. soru 9. Öğretmen, bir trafik kazası sonrası yaşanan kavgayla ilgili olarak beş dakikalık video görüntüsünü sınıfla birlikte izler ve öğrencilerin, olayın nedenlerini ve sonuçlarını tartışmalarını isteyerek bu süreçte onlara rehberlik eder. Bu etkinlikte kullanılan yöntem/teknik ve beceri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Benzetim - Karar verme B) Örnek olay - Analiz etme C) Mikroöğretim - Empati D) Forum - İletişim E) Fikir taraması - Problem çözme 17. Sınıfta altışar kişilik 5 grup oluşturuldu. Öğrenciler, kendi deneyimleri ile ilgili olarak yazacakları bir konu hakkında bir grup içerisinde beyin jimnastiği yaparak çeşitli fikirler not aldılar ve bir taslak oluşturdular. Daha önce buna benzer bir olay yaşadınız mı? Ya da bu konular ile ilgili düşünceleriniz neler? Bu sorular soruldu ve grupların kendi aralarında tartışmaları istendi. Daha sonra gruptaki öğrenciler, sessiz bir şekilde tespit ettikleri gerçek hayat yaşantısı ile ilgili başlarından geçen bir olayı ve yazdıkları konu hakkındaki düşünceleri kaleme aldılar ve paylaşımlarla ilgili tartışma gerçekleştirdiler, öneriler geliştirdiler Bu uygulamada kullanılan öğrenme öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) İşbirliğine dayalı öğrenme B) Buluş yoluyla öğrenme C) Basamaklı öğretim D) Çoklu zekaya dayalı öğrenme E) Örnek olay incelemesi

13 KPSS 2012 EB-(5) 10. Deneme / 16. soru 5. Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör, mevcut bilgi birikimidir. Buna göre, yeni bilgilerle daha önceki bilgiler ilişkilendirilmelidir. Bunun yanında, yeni bilgiler kendi içinde tutarlı değilse ve önceki bilgilerle çelişiyorsa öğrenmede sorun yaşanabilir. Bu açıklama aşağıdaki öğrenme model veya yaklaşımlarından hangisine aittir? A) Tam öğrenme B) İş birliğine dayalı öğrenme C) Anlamlı öğrenme D) Buluş yoluyla öğrenme E) Problem temelli öğrenme 16. Modelin öğretmen niteliğine son derece bağımlı olması en zayıf noktasıdır. Yine bu modelde tümdengelim yaklaşımının etkinliklere esas teşkil etmesi bu yaklaşıma karşı olumsuz tutuma sahip öğrencilerin de modelin başarısında kritik bir önem kazanmalarına yol açar. Yukarıda ifade edilen öğrenme öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anlamlı öğrenme modeli B) Yapılandırmacı öğrenme C) Tam öğrenme modeli D) Bireyselleştirilmiş öğrenme modeli E) Programlı öğrenme modeli

14 KPSS 2012 EB-(8) 2010 / 12. Deneme / 33. soru 8. Sosyal paylaşım sitelerinin toplum üzerindeki etkileri nelerdir? sorusunu tahtaya yazarak dersine başlayan bir öğretmen, öğrencilerinden konuyla ilgili akıllarına ilk geleni söylemelerini ister. Öğrencilerin ürettiği kısa cümle ve kelimeleri, tahtaya yazdığı soru etrafına dairesel bir düzen içerisinde yazar. Daha sonra hep birlikte bu fikirleri değerlendirirler. Öğretmenin bu uygulaması, aşağıdakilerden hangisine en uygun örnektir? A) Balık kılçığı B) Tanılayıcı dallanmış ağaç C) Kavram haritası D) Anlam çözümleme E) Zihin haritası 33. Konunun ana başlığı veya konuyu çağrıştıracak bir simge veya kavram kâğıdın ortasına yazılır. Anahtar kelimeler saat yönünde eklenir. Gerekli görülen başlıkların yanına, o başlığı en güzel şekilde ifade edecek sembol, resim, şekil vb. çizilir. Temel başlıkları destekleyici alt başlıklar yazılır. Temel ve alt başlıklar gözden geçirilerek birbirleriyle ilişkili olanlar farklı renkte kalemle çizilir Yukarıdaki uygulamada kullanılan öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kavram haritası B) Balık kılçığı C) Zihin haritası D) Kavramsal karikatür E) Akrostiş

15 KPSS 2012 EB-(29) 2010 / 14. Deneme / 37. soru 29. Dersinde doğal kaynaklarımız ve bunların verimli kullanımı konusunu işleyen bir öğretmen, öğrencilerine performans görevi vermek istemektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi uygun bir performans görevi değildir? A) Konuyla ilgili bir broşür hazırlamak B) Her ay yayımlanan bir dergi çıkarmak C) Görsel ögeleri zengin bir afiş hazırlamak D) Konunun hayatımızdaki önemini anlatan kısa bir şiir yazmak E) Olumsuz durumları betimleyen bir resim çizmek 37. Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerilerin günlük yaşamla da ilişkilendirilerek ortaya konulmasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. Öğrencinin gerçekleştirdiği ya da tamamladığı; belirli ölçütlere göre öğretmen, öğrenci ya da arkadaşları tarafından değerlendirildiği etkinlik ya da görevden oluşur. Bu yaklaşım, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşamda karşılaşacakları benzer durumlarda kullanmalarını gerektirir. Yukarıda İfade edilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Performans ödevi B) Akran değerlendirme C) Proje D) Ders dışı etkinlik E) Öğrenci ürün dosyası

16 KPSS 2012 EB-(21) 2010 / 14. Deneme / 30. soru 21. Öğrenme-öğretme sürecinde soru-cevap tekniğiyle ders işleyen öğretmen, öğrencilerden doğru cevap verenleri tebrik eder. Bazı öğrencilerin yanlış cevaplarına karşı, bir başka öğrenciden doğru cevap alma yoluna gider. Cevap vermekte isteksiz olan öğrencilere bazı ek sorular sorarak cevap vermelerini sağlar. Buna göre öğretmen, öğrenme-öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır? A) Hazırbulunuşluk B) İpucu C) Düzeltme D) Dönüt E) Öğrenci katılımı 30. Matematik dersinde; denklemleri öğrenecek olan bir kişinin dört işlemi öğrenmiş olması; dört işlemi öğrenecek bir kişinin de rakamları öğrenmiş olması gerekir. Yukarıdaki açıklamada öğrenmeye etki eden faktörlerden hangisinin önemine değinilmektedir? A) Motivasyon B) Hazır bulunuşluk C) Genel uyarılmışlık düzeyi D) Öğrenme yöntemi E) Öğrenme ortamı

17 KPSS 2012 EB-(21) 7. Deneme / 28. soru 21. Öğrenme-öğretme sürecinde soru-cevap tekniğiyle ders işleyen öğretmen, öğrencilerden doğru cevap verenleri tebrik eder. Bazı öğrencilerin yanlış cevaplarına karşı, bir başka öğrenciden doğru cevap alma yoluna gider. Cevap vermekte isteksiz olan öğrencilere bazı ek sorular sorarak cevap vermelerini sağlar. Buna göre öğretmen, öğrenme-öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır? A) Hazırbulunuşluk B) İpucu C) Düzeltme D) Dönüt E) Öğrenci katılımı 28. Sağlığımız konusunun işlendiği bir günde öğretmen doktor elbisesi giyerek sınıfa gelir. Sonra öğrencilerden sağlık kurumlarına gidip gitmediklerini sorar. Olumlu cevaplar üzerine "Biz bugün bu derste sağlıklı yaşamak için gereken becerilerin neler olduğunu öğreneceğiz. Böylece sizlerde sağlık konusunda bilinçlenip günlük yaşantınızda öğrendiklerinizi kullanarak, daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz" diyerek derse giriş yapar. Bu uygulamada; I. Dikkat çekme II. Hedeften haberdar etme III. Güdüleme IV. Özetleme V. Pekiştirme Etkinliklerinden hangilerine yer verilmiştir? A) I ve II B) II, III ve V C) I, II ve III D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V

18 KPSS 2012 EB-(7) 2010 / 4. Deneme / 34. soru 7. Deniz kirliliğini nasıl engelleriz? sorusuna öğrencilerinin çözüm üretmesini isteyen bir öğretmenin, beyin fırtınası uygulama ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Rahat bir konuşma ortamı oluşturması B) Yeni fikirler üretmeye cesaretlendirmesi C) Doğru sonucu bulmaya özendirmesi D) Öne sürülen düşüncelerin eleştirilmesini engellemesi E) Fikirlerin değerlendirilmesini en sona bırakması 34. Herkese eşit söz hakkı verilir. Konuşmacıya müdahale edilmez. Konuşmacılar eleştirilmez. Konuşmacı söz aldığında sadece bir öneride bulunur. Görüş belirtmek istemeyenler pas geçer. Yukarıda kuralları verilen tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Fikir taraması B) Vızıltı grupları C) Görüş geliştirme D) Beyin fırtınası E) Münazara

19 KPSS 2012 EB-(19) 2010 / 8. Deneme / 21. soru 19. Sosyal bilgiler dersini, yapılandırmacı öğrenme temelinde işleyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? A) Öğrencilerin isteklerini, ilgilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alması B) Öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu tutması C) Konuları öğrencilere dağıtarak sınıfa sunmalarını istemesi D) Öğrenilen bilgilerin başka alanlarda kullanılmasını sağlaması E) Öğrencilerin konuya dair ön bilgilerini harekete geçirmesi 21. Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmen, bireyin bilgiye ulaşması için kaynak sağlayan, onlara rehberlik eden, öğrenciyle birlikte öğrenci olan ve araştırandır. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı bir sınıf ortamında öğretmenin yapması gereken bir davranış olamaz? A) Öğrencinin özerkliğini ve girişimciliğini teşvik eder. B) Gerçek materyallerin yanı sıra etkileşime dayalı ve gerçeği modelleyen materyaller kullanmaya dikkat eder. C) Öğrencilerin ulaşacakları sonuçları belirler ve öğrencilerin o sonuçlara ulaşmalarını sağlamak için aktif olarak öğrenci davranışlarına etki eder. D) Mutlak ya da sorgulanamayacak doğrularla değil, deneyim, ortam ve kültürün gereklerine göre doğruları tartışarak ve paylaşarak ulaşılması gerektiğini vurgular. E) Öğrencilerin gerçek yaşamla ilgili deneyimleri yaşamaları için problem çözmeyi gerektiren etkinlikler hazırlarlar ve bunlara eleştirel yaklaşmalarını ister

20 KPSS 2012 EB-(14) 2010 / 8. Deneme / 33. soru 14. Buluş yoluyla öğretimi kullanarak dersinde karışımları işlemek isteyen öğretmen, öncelikle karışımlara örnekler verir. Öğrenciler örnekleri betimledikten sonra öğretmen ek örnekler verir ve öğrencilerin bu örnekleri betimleyerek önceki örneklerle karşılaştırmalarını sağlar. Buna göre, ders aşağıdaki aşamalardan hangisiyle devam etmelidir? A) Öğrencilerin zıt örnekler vermesi B) Öğretmenin, örnek olmayan durumlar vermesi C) Öğrencilerin ek örnekler vermesi D) Öğrencilerin, zıt örnekleri öğretmenin örnekleriyle karşılaştırması E) Öğrencilerin örneklerden kurala ulaşması 33. Öğretmen madde konusunu işlerken sırasıyla aşağıdaki yolu izler: Öğretmen Öğrenciler Öğretmen Öğrenciler Öğretmen Öğrenciler : Kavramın örneklerini verir : Öğretmenin verdiği örnekleri açıklar. : Ek örnek ve örnek olmayan durumları verir. : Bu örnekleri açıklar ve karşılaştırır. : Öğrencilerin belirlediği özellikleri ve ilkeleri açıklar. : Ek örnekler verir. Öğretmen bu süreçte aşağıdaki öğretim yaklaşımlarından hangisini kullanmıştır? A) Tam öğrenme B) Sunuş yoluyla öğrenme C) Araştırma inceleme yoluyla öğrenme D) Buluş yoluyla öğrenme E) Soru cevap yoluyla öğrenme

21 KPSS 2012 EB-(28) 2011 / 13. Deneme / 26. soru 28. Sosyal bilgiler öğretmeni, dersinde öğrencilerin proje ödevlerini hazırlamalarına yönelik olarak iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımını uygulamak istemektedir. Öğretmenin, grup üyeleri arasında olumlu bağ oluşturmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Proje ödevi olarak verilen konunun tüm grup üyeleri tarafından öğrenilmesini istemesi B) Grup başarılı olursa grup üyelerinin birlikte aynı ödülü alabileceğini belirtmesi C) Her grup üyesinin farklı kaynaklardan birini seçerek o alanda ulaştıklarını grupla paylaşmaları gerektiğini söylemesi D) Öğrencilerden, kendilerine yakın ve sevdikleri arkadaşlarıyla aynı grupta yer almalarını istemesi E) Her bir grup üyesinin gerçekleştireceği görev ve rol tanımlaması yapılarak birlikte çalışmalarının gerektiğini belirtmesi 26. İşbirliğine dayalı öğretimde, karşılaşılan en önemli güçlüklerden bir tanesi de takımların oluşturulmasıdır. Takımların oluşturulmasında dikkate alınması gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin isteklerine bağlı olarak oluşturmak B) Öğrenme hızı ve düzeyi birbirine yakın öğrencileri aynı takım içerisinde çalışmaya yönlendirmek C) Farklı yaş, cinsiyet ve öğrenme düzeyindeki öğrencilerden takımlar oluşturmak D) Öğretmenin belirlediği takım liderlerinin kendi takımlarını oluşturmalarını sağlamak E) Sınıf içerisinde birbirleri ile iletişimi zayıf olan öğrencileri aynı takım içerisinde çalıştırmak

22 KPSS 2012 EB-(27) 2011 / 7. Deneme / 40. soru 27. Öğrenciler; öğretmene ilk derste, geçen yıl bu dersi alan arkadaşlarından dersin çok zor olduğunu, pek çok kişinin dersten kaldığını, hatta kaç kişinin geçeceğinin dönem başında belli olduğunu duyduklarını ve bunun da öğrenmelerini etkilediğini söylerler. Bu açıklama, aşağıdakilerden hangisinin öğrenme üzerindeki etkisini ifade etmektedir? A) Öğretim hizmetinin niteliği B) Dersle ilgili ön bilgi yeterliliği C) Duyuşsal giriş özellikleri D) Geri bildirim ve öğrenme eksikleri E) Öğrenci sorumlulukları 40. Bloom; duyuşsal giriş özelliklerini, öğrencinin öğretme ünitesine karşı ilgisi, tutumu, güdüsü, kendine güveni ve akademik benlik kavramı olarak sınıflandırmaktadır. Bloom a göre; Akademik benlik kavramına etki eden en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenciye sunulan öğretim hizmetinin niteliği B) Öğrencinin öğrenme özgeçmişi C) Öğrenmeye ayrılan süre D) Öğrencinin öğrenmeye katılım derecesi E) Öğretmenin tutum ve davranışları

23 KPSS 2012 EB-(6) 2011 / 13. Deneme / 37. soru 6. Kütahya da görev yapan bir sınıf öğretmeni öğrencileriyle birlikte Beylikten Devlete ünitesi kapsamında Bilecik in Söğüt ilçesine bir gezi planı yapar. Gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra ilgili izinleri alarak geziye giderler. Geziden sonraki ilk derste öğretmen geziyle ilgili gözlemlerini paylaşır ve sınıfça bir değerlendirme yapılır. Bu etkinlikte yapılan en önemli hata aşağıda kilerden hangisidir? A) Öğretmenin geziden sonra izlenimlerini açıklaması B) Gözlem faaliyetlerinin değerlendirilmesinin gezi sonrasına bırakılması C) Geziye gidilecek yerin kararını öğretmenin vermesi D) Gezinin il dışına yapılmış olması E) Gezi planının öğrencilerle birlikte yapılması 37. Gözlem, bir olayı, bir nesneyi ya da gerçeği anlamak için olay, nesne ya da gerçeğin çeşitli belirti ve koşullarını izleme işidir. Gözlem çalışmalarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? A) Gözlem esnasında öğrenci sorularına cevap vermek B) Gözlem planını öğrencilerle yapmak C) Gözlem sonunda gözlem sonuçlarını görmeye yönelik bir değerlendirme yapmak D) Öğrencilerin, gittikleri yerlerde neye dikkat edeceklerini, neyi gözleyeceklerini bilmelerini sağlamak E) Gözlem sırasında öğrencilerin düzgün not almalarını sağlamak

24 KPSS 2012 EB-(11) 7. Deneme / 28. soru 11. Mevsimler konusunu işleyecek olan fen ve teknoloji dersi öğretmeni, öğrencilerine mevsimlerle ilgili poster, şiir, makale, bulmaca, pandomim gösterisi gibi etkinliklerden bir tanesini seçebileceklerini söyler. Öğrencilerin seçim yapmalarının ardından çalışmalarını bir sonraki derste sunmalarını ister. Bu öğretmen, aşağıdaki öğrenme-öğretme kuramlarından hangisini kullanmıştır? A) İş birliğine dayalı B) Programlı öğretim C) Beyin temelli D) Basamaklı öğretim E) Çoklu zekâ 42. Her öğrenenin öğrenme biçimlerinin, zekâ boyutlarının, hazır bulunuşluklarının ve düşünme sistemlerinin birbirinden farklı olduğu anlayışına dayanmaktadır. Okul ortamına gelen her öğrenen biriciktir. Yani öğrenenler tüm özellikleri bakımından farklı yapılara sahiptir. Bu farklılıkları görmezden gelerek tek boyutlu öğretim anlayışını benimsemek, ortama giren birçok öğreneni göz ardı etmek demektir. Bu bağlamda etkinliklerin geniş bir menü içerisinde sunulması tüm öğrenenlerin, öğrenme etkinliklerine katılmalarını sağlayacaktır. Bu yaklaşım da bu ilkeden hareketle öğrenenlere basitten karmaşığa doğru giden, aşamalılık ilişkisi gösteren ve seçme hakkı tanınan görevler sunmaktadır. Öğrenenler her aşamada seçtikleri görevler dahilinde kendilerinden beklenilen etkinlikleri yerine getirmekten sorumlu olmaktadır. Aşamalar, temel bilgi ve becerilerin kavranılmasından, üst düzey düşünme becerilerine doğru giden bir yol izlemektedir. Yukarıda tanımlanan öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Aktif öğrenme B) Buluş yoluyla öğrenme C) Sunuş yoluyla öğrenme D) Çoklu zekâya dayalı öğrenme E) Basamaklı öğretim

25 KPSS 2012 EB-(30) 6. Deneme / 40. soru 30. Dersinde soru-cevap tekniğini kullanmasına rağmen öğrencilerin yeterince derse katılmadıklarından ve konuşmadıklarından yakınan bir öğretmen, bu sorunu çözmek için meslektaşlarının fikrine başvurur ve öneriler alır. Aşağıdaki önerilerden hangisinin, bu problemin çözümünde kullanılması daha uygundur? A) Öğrencilerin velileriyle görüşmek B) Öğrencilerin cevaplarına uygun dönütler vermek C) Öğrencilere katılımları için ısrar etmek D) Dersin işlenişini tamamen öğrenciye bırakmak E) Aniden soru sorarak öğrencilerin dikkatini çekmek 40. Aktif katılım için öğretme-öğrenme sürecinde bazı özellikleri dikkate alarak uygulamaları gerçekleştirmek gerekir. Öğrencileri öğrenme-öğretme sürecinde aktif hale getirmede aşağıdakilerden hangisi en az etkili olabilecek bir davranıştır? A) Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun etkinlikler gerçekleştirmek B) Sınıf içi etkinliklere katılan öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirmek C) Öğrenmenin sorumluluğunu öğrenciye yüklemek D) Öğrencilerin birbirleri ile rekabet edebilecekleri bir ortam oluşturmak E) Öğretim etkinliklerini öğrenci yaşantısı ile ilişkilendirmek

26 KPSS 2012 EB-(31) 10. Deneme / 4. soru 31. Hazırlanan bir ilköğretim programına, ülke gerçekleriyle örtüşmediği, öğretmen ve öğrenci özelliklerini dikkate almadığı, daha önce uygulanan öğretim programlarından elde edilen sonuçları göz ardı ettiği yönünde eleştiriler yapılmaktadır. Program geliştirme çalışmalarında aşağıdakilerden hangisinin yapılmış olması, bu eleştirilere en iyi cevabı oluşturur? A) Bütün paydaşları kapsayan ihtiyaç analizinin yapılması B) Program felsefesinin belirginleştirilmesi C) Hedef ifadelerinin açık bir şekilde yazılması D) Öğrenme etkinliklerinin planlanması E) Program geliştirmenin bir komisyon tarafından yapılması 4. Eğitim programları, insan davranışlarını sosyal, politik ve ekonomik düzende etkinlik sağlayacak biçimde geliştirmek için uygulanan bir araç olarak da işlev görmektedir. Eğitim programlarının bu işlevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak dikkate alınmalıdır? A) Koordineli ve bilimsel anlayışla geliştirilmeleri B) Ülkede baskı gruplarının isteklerine uygun olmaları C) Bölgeler arası farklılıkları ortadan kaldıracak özellikte olmaları D) Programı uygulayacak donanımlı öğretmenlerce hayata geçirilmiş olmaları E) Bütün paydaşların katılımına olanak sağlamaları

27 KPSS 2012 EB-(34) 8. Deneme / 2. soru 34. Öğrencilerin öğrenmelerinde; okul bahçesi, koridor, kantin, spor salonu ortamları önemlidir. Bu ortamlarda kullanılan dil, iletişim, giyim, yeme-içme biçimi sınıf içi öğrenmelerinden farklı öğrenmelere yol açabilir. Bu durum, aşağıda verilenlerden hangisini en iyi ifade eder? A) Öğretim programı B) Örtük program C) Ekstra program D) İhmal edilen program E) Gerçekleşen program 2. Dinamik kültür değerlerinin içinde doğan çocuklar, zamanla eğitim yoluyla, bu değerlere süreklilik ve esneklik kazandırarak çağ koşullarının gereklerine uygun ve geleceğe dönük yeni değerler üretirler. Böylece eğitim, bireylere bilgi ve beceri kazandırmanın ötesinde, toplumun yaşamasını ve kalkınmasını devam ettirebilecek ölçüde ve nitelikte değer üretmek, var olan değerlerin dağılmasını önlemek, yeni ve eski değerleri bağdaştırmak sorumluluğu taşır. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki program türlerinden hangisi ile daha çok ilişkilidir? A) Örtük program B) Öğretim programı C) Ders programı D) İhmal edilen program E) Resmi program

28 KPSS 2012 EB-(40) 6. Deneme / 7. soru 40. Süreç tasarımı yaklaşımı benimsenerek geliştirilen bir öğretim programında, bütün konular için eleştirel düşünme ortak yaklaşımının ön plana çıkarılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Süreçlerin daha etkili planlanabilir olması B) Çağımızın önemli becerilerinden biri olması C) Daha girişimci bireyler yetiştirme hedefinin ön plana çıkması D) Bireyleri geleceğe hazırlama hedefine daha çok hizmet etmesi E) Öğrenciler için en iyi öğrenme yolunun belirlenmesi 7. Eğitim programı tasarımı, bir programın hangi öğelerden oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. Her konu için ayrı ayrı öğrenme yollarını düzenleme yerine, tüm konular için ortak bir öğrenme yolunu ön plana çıkaran tasarım yaklaşımı. aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşantı merkezli tasarım B) Çocuk merkezli tasarım C) Süreç tasarımı D) Geniş alan tasarımı E) Hümanistik tasarım

29 KPSS 2012 EB-(32) 6. Deneme / 12. soru 32. Öğretmenlere, tablet bilgisayar ve akıllı tahta kullanımına yönelik bir hizmet içi eğitim programı hazırlanması planlanmaktadır. Program geliştirme uzmanı, ilgili programın amaçlarını belirlemeden önce konuyla ilgili alan uzmanlarından tablet bilgisayar ve akıllı tahta kullanımı için sahip olunması gereken özellikleri belirlemelerini ister. Buna göre, program geliştirme uzmanı hangi ihtiyaç belirleme tekniğini kullanmıştır? A) Delphi B) Kaynak tarama C) Progel (Dacum) D) SWOT analizi E) Görüşme 12. Progel-dacum tekniği: Eğitim çevrelerinde en son geliştirilen ve kullanılan modeldir. İş ortamında işin en geçerli, işin tamamlanması için en gerekli iş ve işlemler işin ustaları tarafından belirlenmektedir. Bu teknikte; I. Eğitim ihtiyaçlarını belirleme II. İş standartlarının belirlenmesi III. Program geliştirme IV. Öğrenci/işçi değerlendirme V. Beceri testleri geliştirme VI. Öğrenci eğitim ve rehberlik çalışmaları Amacına uygun olarak uygulanabilmesi için yukarıdaki iş ve işlem basamaklarından hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V E) V ve VI

30 KPSS 2012 EB-(38) 2010 / 9. Deneme / 10. soru 38. Bir öğretim programının amaçlarına, uygulama sonunda ne düzeyde ulaşıldığını belirlemeye yönelik bir program değerlendirme çalışması yürütülmek istenmektedir. Bu durumda, aşağıda verilen program değerlendirme modellerinden hangisinin kullanılması en uygundur? A) Stufflebeam - CIPP B) Eisner - Eğitsel eleştiri C) Tyler - Hedefe dayalı D) Provus - Farklar yaklaşımı E) Stake - İhtiyaca cevap verici 10. Program geliştirme faaliyetlerinde önemli olanı: Hedef kaynaklarının ihtiyaçlarına dayalı olarak etkinlik merkezli programlar geliştirmektir. Önemli olan temel soru okulların ve ilgili derslerle ilgili hedeflerin belirlenmesidir. Programlar değerlendirilirken hedeflere dayalı değerlendirme yapılmalıdır. Görüşünden hareket eden program geliştirme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Tyler modeli B) Taba modeli C) Taba-Tyler modeli D) Durumsal model E) Rasyonel planlama Modeli

31 KPSS 2012 EB-(38) 2011 / 8. Deneme / 9. soru 38. Bir öğretim programının amaçlarına, uygulama sonunda ne düzeyde ulaşıldığını belirlemeye yönelik bir program değerlendirme çalışması yürütülmek istenmektedir. Bu durumda, aşağıda verilen program değerlendirme modellerinden hangisinin kullanılması en uygundur? A) Stufflebeam - CIPP B) Eisner - Eğitsel eleştiri C) Tyler - Hedefe dayalı D) Provus - Farklar yaklaşımı E) Stake - İhtiyaca cevap verici 9. Eğitim programının, daha önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda öğrenci davranışlarında oluşturduğu değişikliği belirlemeyi temel alan bir değerlendirme modelidir. Ürünü merkeze alan bir modeldir. Modelin uygulanmasında kullanılan ölçme araçlarının geçerli ve güvenilir olması önemlidir. Modelin başarısında öğretmenlerin sorumluluğu büyüktür. Yukarıda ifade edilen program değerlendirme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Hedefe dayalı değerlendirme modeli B) Stufflebeam(CIPP) modeli C) Stake in uygunluk-olasılık modeli D) Metfessel-mlchael modeli E) Yeterlilik modeli

32 KPSS 2012 EB-(35) 2010 / 11. Deneme / 2. soru 35. Mezunların niteliklerinin piyasa ihtiyaçlarına cevap vermemesi, toplumda okula karşı güvenin sarsılmasına ve okulun işlevlerinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Okulun itibarının devam etmesi ve geliştirilmesi konusunda çeşitli görüşler tartışılmaktadır. Bunlardan biri Okul, gelişimin merkezi olmalı, piyasaya ürün satmalı, bir adım önde gitmeli ve topluma liderlik yapmalıdır. şeklinde özetlenmiştir. Bu görüşü savunan kişinin esas aldığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İdealizm B) Daimîcilik C) Esasicilik D) Yeniden kurmacılık E) İlerlemecilik 2. Eğitimin amacını, toplumsal değişme çerçevesinde reform hareketleri gerçekleştirmek, toplumu yeniden düzenlemek olarak tanımlayan ve sosyal reform hareketi oluşturmada eğitimi önemli araçlardan biri olarak gören eğitim felsefesi ve bu felsefenin öğretmen için belirlediği rol hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Felsefe Öğretmen Rolü A) Yeniden kurmacı Alanında uzman kişi B) Hümanist görüş Öğrenci özgürlüğünü önemseyen C) İlerlemeci görüş Yol gösterici ve rehber D) İlerlemeci görüş Düşünmeye sevk eden E) Yeniden kurmacı Değişim ve reformun temsilcisi

33 KPSS 2012 EB-(35) 2011 / 2. Deneme / 8. soru 35. Mezunların niteliklerinin piyasa ihtiyaçlarına cevap vermemesi, toplumda okula karşı güvenin sarsılmasına ve okulun işlevlerinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Okulun itibarının devam etmesi ve geliştirilmesi konusunda çeşitli görüşler tartışılmaktadır. Bunlardan biri Okul, gelişimin merkezi olmalı, piyasaya ürün satmalı, bir adım önde gitmeli ve topluma liderlik yapmalıdır. şeklinde özetlenmiştir. Bu görüşü savunan kişinin esas aldığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İdealizm B) Daimîcilik C) Esasicilik D) Yeniden kurmacılık E) İlerlemecilik 8. Eğitim yeni bir toplumsal düzen yaratmalıdır. Toplumun yapılandırılmasında, yeni düzenin oluşturulmasında temel sorumluluk okullardadır. Esas güç öğretmenlerdedir. Öğretmen yeniden eğitimin merkezindedir. Eğitim ile ilgili temel görüşleri yukarıda ifade edilen eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Daimicilik B) Esasicilik C) İlerlemecilik D) Yeniden kurmacılık E) Varoluşçuluk

34 KPSS 2012 EB-(41) 2010 / 11. Deneme / 7. soru 41. Öğrenen merkezli tasarımlardan yaşantı merkezli tasarımı temel alarak hazırlanan hayat bilgisi programında içerik düzenlenirken aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin kullanılması daha uygundur? A) Sorgulama B) Çekirdek C) Piramitsel D) Modüler E) Sarmal 7. Sorgulama merkezli yaklaşımda içerik, öğrencilerin ihtiyaçları ve sorularına göre oluşturulur. Bu yaklaşım öğrencilerin sorularına ve gereksinimlerine yanıt verme gerekliliğini benimseyen felsefi görüşe dayanır. Sorgulama merkezli yaklaşımı, diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) En esnek ve değişebilir içerik yapısına sahip olması B) İçeriğin ardışık ve sıralı bir yapıda olması C) İçeriğin yeri ve zamanı geldikçe tekrar edilmesine olanak sağlaması D) İçeriğin bilimsel terminolojiye uygun olarak hazırlanması E) Öğrencinin süreçte aktif olmasına olanak sağlaması

35 KPSS 2012 EB-(37) 2011 / 5. Deneme / 42. soru 37. Ülkemizde bir dersin öğretim programının hazırlanması ve uygulamaya konulması konusunda aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A) Okul müdürleri B) Millî Eğitim Müdürlükleri C) Ders öğretmenleri D) Talim ve Terbiye Kurulu E) Zümre öğretmenleri 42. Aşağıdakilerden hangisi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görevlerinden biri değildir? A) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim hareketlerini izlemek ve değerlendirmek B) Öğretim programlarını ve kitaplarını incelemek ve karara bağlamak C) Bakanlık personelinin hizmet içi eğitim etkinliklerini planlamak D) Eğitim ve öğretime ilişkin yasa teklif ve tasarıları hakkında görüş bildirmek E) Eğitim sistemini ve eğitim plan ve programlarını araştırmak ve geliştirmek

36 KPSS 2012 EB-(36) 2011 / 14. Deneme / 10. soru 36. Bir ülkede uygulanmakta olan öğretim programı, temel eserlerin incelenmesi esasına dayanmakta iken bunun yerine öğrencilerin hazırbulunuşlukları, ilgileri ve ihtiyaçları esas alınarak programın ögelerinin belirlendiği yeni bir program anlayışına geçiş yapılmıştır. Bu anlayış değişikliği, aşağıdaki program geliştirme temellerinden hangisiyle en fazla ilişkilidir? A) Felsefi B) Toplumsal C) Tarihî D) Ekonomik E) Psikolojik 10. Bireyin düşünme biçimlerini geliştirme ve bireye çok yönlü düşünme, Sorgulama, yargılama, eleştirme, iyiyi doğruyu güzeli arama özellikleri kazandırma özellikleri eğitimin hangi işlevi kapsamındadır? A) Siyasi B) Ekonomik C) Bireysel D) Felsefi E) Toplumsal

37 KPSS 2012 EB-(43) 5. Deneme / 46. soru 43. (I) Eda Öğretmen, dersini işledikten sonra öğrencilerine bir sınav uygular. (II) Sınavı hazırlarken ilgili kazanımları ve kazanımların ağırlıklarını göz önüne alarak bir belirtke tablosu hazırlar. (III) Hazırladığı tabloya uygun olarak sınavında 10 tane açık uçlu maddeye yer verir. (IV) Her bir maddenin değerini 10 puan olarak belirler. (V) Uygulama sonunda sınavdan en az 50 puan alan öğrencileri başarılı sayacağını açıklar. (VI) Sınava giren Ayşe, 80 puan alarak sınavda başarılı olur. Buna göre, ölçüt kaç numaralı cümlede belirtilmiştir? A) I B) III C) IV D) V E) VI 46. Yeni bir araba almak isteyen Ahmet Bey: Alacağım araba TL den fazla olmamalı; fakat mahalledeki en güzel araba da benim arabam olmalı. demiştir. Buna göre Ahmet Bey in kullanmış olduğu ölçütler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutlak Mutlak B) Bağıl Bağıl C) Mutlak Bağıl D) Bağıl Mutlak E) Norm Referanslı Ölçüt Dayanaklı 6. Deneme / 43. soru 43. Bir diyetisyenin: 70 kilonun altındakilere zayıflama ilacı verilmez demesi ve 100 kilonun üstündeki Ahmet e Obezite teşhisi koyması sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerini açıklar? A) Ölçüm Ölçme Kuralı B) Ölçme Kuralı Ölçüt C) Ölçüt Değerlendirme D) Ölçüt Ölçüm E) Ölçüm Değerlendirme

38 KPSS 2012 EB-(44) 7. Deneme / 55. soru Bir Türkçe öğretmeni, 8A sınıfındaki öğrencilerden kendilerine verilen konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını; 8B sınıfındaki öğrencilerden ise kendilerine verilen iki konudan birini seçip seçtikleri konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Öğretmen; öğrencilerin dönem boyunca okudukları kitap sayısı, kompozisyonu yazma süresi, konu seçme imkânı ve cinsiyet değişkenlerinin yazılı anlatım beceri düzeyini yordama gücünü incelemiştir. 44. Bu araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir? A) Dönem boyunca okudukları kitap sayısı B) Cinsiyet C) Kompozisyonu yazma süresi D) Konu seçme imkânı E) Yazılı anlatım beceri düzeyi 55. Bir öğretmen coğrafya öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yöntemini kullanmanın öğrencilerin matematiksel ve özel konumu öğrenme becerilerine etkisini incelemektedir. Bu araştırmadaki bağımsız değişken aşağıda-kilerden hangisidir? A) Coğrafya dersi B) Öğretmen C) Öğrenciler D) Matematiksel ve özel konumu öğrenme becerileri E) Bilgisayar destekli öğretim yöntemi

39 KPSS 2012 EB-(44) 8. Deneme / 51. soru Bir Türkçe öğretmeni, 8A sınıfındaki öğrencilerden kendilerine verilen konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını; 8B sınıfındaki öğrencilerden ise kendilerine verilen iki konudan birini seçip seçtikleri konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Öğretmen; öğrencilerin dönem boyunca okudukları kitap sayısı, kompozisyonu yazma süresi, konu seçme imkânı ve cinsiyet değişkenlerinin yazılı anlatım beceri düzeyini yordama gücünü incelemiştir. 44. Bu araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir? A) Dönem boyunca okudukları kitap sayısı B) Cinsiyet C) Kompozisyonu yazma süresi D) Konu seçme imkânı E) Yazılı anlatım beceri düzeyi 51. Anaokulu öğretmeni Betül yapmış olduğu bir deneyde nesneleri canlandırma yönteminin diş fırçasını iyi kullanabilme becerisini artırdığını fark etmiştir. Yapılan deneyin bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Anaokulu öğrencileri B) Deney yöntemi C) Diş fırçasını iyi kullanabilme becerisi D) Nesneleri canlandırma yöntemi E) Kontrol yöntemi

40 KPSS 2012 EB-(44) Bir Türkçe öğretmeni, 8A sınıfındaki öğrencilerden kendilerine verilen konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını; 8B sınıfındaki öğrencilerden ise kendilerine verilen iki konudan birini seçip seçtikleri konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Öğretmen; öğrencilerin dönem boyunca okudukları kitap sayısı, kompozisyonu yazma süresi, konu seçme imkânı ve cinsiyet değişkenlerinin yazılı anlatım beceri düzeyini yordama gücünü incelemiştir Deneme / 45. soru I. Öğrencinin derse ilgisi II. Öğrenci ders başarısı III. Öğrencinin boyu IV. Öğrencinin ders sayısı Yukarıdakilerden hangileri doğrudan ölçülebilir? A) Yalnız III B) I ve II C) III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 45. Bu araştırmadaki değişkenlerden hangisi dolaylı olarak ölçülür? A) Dönem boyunca okudukları kitap sayısı B) Kayıtlı oldukları şube C) Kompozisyonu yazma süresi D) Konu seçme imkânı E) Yazılı anlatım beceri düzeyi 4. Deneme / 45. soru 45. Ölçülen özellik ile ölçme aracının özelliğinin birbirinden farklı olması durumunda yapılan ölçmeye, dolaylı ölçme denir. Yukarıda yapılan açıklamaya göre seçeneklerden hangisi sadece dolaylı ölçülebilir? A) Bireyin arkadaş sayısı B) Kişinin boy uzunluğu C) Kişinin benlik algısı D) Ailedeki birey sayısı E) Taşın kütlesi

41 KPSS 2012 EB-(46) 1. Deneme / 47. soru Bir Avrupa ülkesinde motosikletli polislerin hizmet içi eğitim programları dâhilinde ileri sürüş testleri ve eğitimleri yapılmaktadır. Motosikletli polisler, öncelikle yol sürüşü sınavına alınmaktadır. Bu sınavda, sınavı yapan gözlemci ayrı bir motosiklet ile adayı hemen arkasından takip eder. Gözlemci, sürüş bitiminde aşağıdaki forma 0-4 puan arasında uygun gördüğü puanları vererek gözlem sonuçlarını aktarır. 0 puan en düşük, 4 puan ise en yüksek beceri düzeyini göstermektedir. Ölçütler Motosikleti, bakımları yapılmış ve yola çıkmaya uygun vaziyette hazır bulundurma Motosikletinin yönlendirmesini yumuşak ve çabuk hareketlerle yapabilme Trafikte uygun konumlanma noktaları seçme Debriyajı; yumuşak, nazik ve vitesle uyumlu zamanlamayla kullanabilme Frenleri, tekerlerin kilitlenmesine izin vermeden etkili kullanabilme Virajlarda uygun viraj çizgisini tayin ve takip edebilme Puan Her bir maddeden adayın almış olduğu puanlar toplanarak bir toplam puan belirlenir. Gözlem sonucunda yeterli puanı alan motosikletli polisler görevlerine devam ederler. Yeterli puanı alamamış olan motosikletli polisler ise hizmet içi ileri sürüş eğitimine alınır. 46. Buna göre, motosikletli polislerin ileri sürüş becerilerinin değerlendirilmesinin amacına ve ölçütüne göre türleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Amacına göre Ölçütüne göre A) Tanıma ve yerleştirme Mutlak B) Tanıma ve yerleştirme Bağıl C) Değer biçme Mutlak D) Değer biçme Bağıl E) Süreç izleme Bağıl 47. I. Ölçüt gruptan bağımsız olarak belirlenmiştir II. Öğrenme eksiklikleri belirlenebilir III. Öğrenme güçlüğü çekilen konular belirlenebilir Yukarıda özellikleri verilen değerlendirme türleri sırasıyla ölçütüne göre ve amacına göre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ölçüte göre Amaca göre A) Mutlak Formatif B) Mutlak Diagnostik C) Mutlak Summatif D) Bağıl Formatif E) Bağıl Diagnostik

42 KPSS 2012 EB-(46) 2. Deneme / 46. soru Bir Avrupa ülkesinde motosikletli polislerin hizmet içi eğitim programları dâhilinde ileri sürüş testleri ve eğitimleri yapılmaktadır. Motosikletli polisler, öncelikle yol sürüşü sınavına alınmaktadır. Bu sınavda, sınavı yapan gözlemci ayrı bir motosiklet ile adayı hemen arkasından takip eder. Gözlemci, sürüş bitiminde aşağıdaki forma 0 4 puan arasında uygun gördüğü puanları vererek gözlem sonuçlarını aktarır. 0 puan en düşük, 4 puan ise en yüksek beceri düzeyini göstermektedir. Ölçütler Motosikleti, bakımları yapılmış ve yola çıkmaya uygun vaziyette hazır bulundurma Motosikletinin yönlendirmesini yumuşak ve çabuk hareketlerle yapabilme Trafikte uygun konumlanma noktaları seçme Debriyajı; yumuşak, nazik ve vitesle uyumlu zamanlamayla kullanabilme Frenleri, tekerlerin kilitlenmesine izin vermeden etkili kullanabilme Virajlarda uygun viraj çizgisini tayin ve takip edebilme Puan Her bir maddeden adayın almış olduğu puanlar toplanarak bir toplam puan belirlenir. Gözlem sonucunda yeterli puanı alan motosikletli polisler görevlerine devam ederler. Yeterli puanı alamamış olan motosikletli polisler ise hizmet içi ileri sürüş eğitimine alınır. 46. Tanıma ve yerleştirmeye dönük ölçme ve buna bağlı değerlendirme sürecinde temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencileri belli özelliklere göre sıralayıp ilgili programlara yerleştirmek B) Öğretim programında belirtilen kazanımların gerçekleşme derecesini belirlemek C) Öğrencilerin yaşadıkları öğrenme güçlüklerini ortaya çıkarmak D) Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirlemek E) Öğrencilerin mezun edilip edilmeyeceğine karar vermek. 46. Buna göre, motosikletli polislerin ileri sürüş becerilerinin değerlendirilmesinin amacına ve ölçütüne göre türleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Amacına göre Ölçütüne göre A) Tanıma ve yerleştirme Mutlak B) Tanıma ve yerleştirme Bağıl C) Değer biçme Mutlak D) Değer biçme Bağıl E) Süreç izleme Bağıl

43 KPSS 2012 EB-(47) 3. Deneme / 48. soru Bir Avrupa ülkesinde motosikletli polislerin hizmet içi eğitim programları dâhilinde ileri sürüş testleri ve eğitimleri yapılmaktadır. Motosikletli polisler, öncelikle yol sürüşü sınavına alınmaktadır. Bu sınavda, sınavı yapan gözlemci ayrı bir motosiklet ile adayı hemen arkasından takip eder. Gözlemci, sürüş bitiminde aşağıdaki forma 0 4 puan arasında uygun gördüğü puanları vererek gözlem sonuçlarını aktarır. 0 puan en düşük, 4 puan ise en yüksek beceri düzeyini göstermektedir. Ölçütler Motosikleti, bakımları yapılmış ve yola çıkmaya uygun vaziyette hazır bulundurma Motosikletinin yönlendirmesini yumuşak ve çabuk hareketlerle yapabilme Trafikte uygun konumlanma noktaları seçme Debriyajı; yumuşak, nazik ve vitesle uyumlu zamanlamayla kullanabilme Frenleri, tekerlerin kilitlenmesine izin vermeden etkili kullanabilme Virajlarda uygun viraj çizgisini tayin ve takip edebilme Puan Her bir maddeden adayın almış olduğu puanlar toplanarak bir toplam puan belirlenir. Gözlem sonucunda yeterli puanı alan motosikletli polisler görevlerine devam ederler. Yeterli puanı alamamış olan motosikletli polisler ise hizmet içi ileri sürüş eğitimine alınır. 47. Motosikletli polislerin ileri sürüş becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan bu yaklaşımın, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılması uygundur? A) Performans değerlendirme B) Akılcı değerlendirme C) Modern değerlendirme D) Ürün değerlendirme E) İleri değerlendirme 48. Bir fen bilgisi öğretmeni, öğrencilerinin deney düzeneğini tasarlama ve uygulama becerilerini süreç içerisinde değerlendirmiş ve en başarılı üç öğrenciyi seçerek onları ödüllendirmiştir. Buna göre bu öğretmen hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek en doğru olur? A) Öğretmen sadece çağdaş değerlendirme yaklaşımlarını kullanmıştır. B) Öğretmen mutlak değerlendirme ölçütünü kullanarak en başarılı üç öğrenciyi belirlemiştir. C) Öğretmen çağdaş değerlendirme yaklaşımlarından performans değerlendirmeyi kullanmış ödül verme işini bağıl değerlendirmeye göre yapmıştır. D) Öğretmen sadece klasik değerlendirme yaklaşımlarını kullanmıştır. E) Öğretmen çağdaş değerlendirme yaklaşımlarından rubriği kullanmıştır

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

ÖSYM BİLGİ KPSS 2011 EB-(1) 1. Deneme / 3. Soru - 127 -

ÖSYM BİLGİ KPSS 2011 EB-(1) 1. Deneme / 3. Soru - 127 - KPSS 2011 EB-(1) 1. Deneme / 3. Soru 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî park, müze, bilim ve sanat merkezleri ve benzeri alanlarda birincil kaynaklardan elde

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Aşağıda iki öğretmen arasında geçen bir konuşma verilmiştir. Bilge Öğretmen: Bence, biz insanlar doğuştan bilgiye sahibiz ve o bilgi hepimizin zihninde bulunur. Öncesiz ve sonrasız

Detaylı

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

25) Buluş yoluyla öğretimde aşağıda verilen yöntemtekniklerden

25) Buluş yoluyla öğretimde aşağıda verilen yöntemtekniklerden 1) Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin problemi çözerken tarihi bir tarihçi gibi, coğrafyayı bir coğrafyacı gibi çalıştığı, ilke ve genellemeleri kendisinin bulduğu öğretme stratejisidir? A) Problem çözme

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 1. Zihinsel gelişim yaşam boyu süregiden bir gelişim alanıdır. Yaşamın hiçbir sürecinde durmamaktadır. Piaget de özümleme, uyma, adaptasyon ve örgütleme gibi bilişsel aktivitelerin yaşam boyu süregittiğini

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 11 MART 2012 T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 10 TEMMUZ 2010

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 10 TEMMUZ 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ A 10 TEMMUZ 2010 DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 te çıkartılan 430 Sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu nun sonuçlarından biri değildir? A) Ülkedeki tüm eğitim öğretim kurumları bakanlığın çatısı

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Program geliştirme çalışmaları birçok temel dikkate alınarak çok yönlü şekilde yürütülür. Aşağıda program geliştirmenin temelleri ve iş görüleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden

Detaylı

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 GİRİŞ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Öğretim yöntemleri dersi içerisinde Program Geliştirmenin temel öğeleri arasında yer alan eğitim

Detaylı

PROGRAM GELİŞTİRME (özet)

PROGRAM GELİŞTİRME (özet) [Bu dosyada yer alanlar 2015 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAV SORULARI E) Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması. 1. Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını

Detaylı

ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİKLERİ

ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİKLERİ ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİKLERİ GARDNER IN ÇOKLU ZEKA KURAMI SÖZEL DİLSEL ZEKA Bu türdeki zeka, bir insanın kendi dilini, gramer yapısına, sözcük dizimine, kavram telaffuzuna ve sözcüklerin anlamına uygun olarak

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10.SINIF 2006 SPOR TESİSLERİ ve MALZEME BİLGİSİ DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 14 MART 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

öğretim ilke ve yöntemleri

öğretim ilke ve yöntemleri kpss 2014 akıcı ayrıntılı güncel konu anlatımları örnekler yorumlar uyarılar pratik bilgiler ösym tarzında özgün sorular ve açıklamaları öğretim ilke ve yöntemleri 2013 kpss de 40 soru yeni konularla yeni

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK T.C.

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK T.C. T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK B ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK T.C.

T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK T.C. T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAZİRAN 2013 ÖĞRETMENLİK A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 347 TARİH: 28.08.2006 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 180 TARİH: 26.08.1998 KONU: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı