ÖSYM BİLGİ Ali Öğretmenin kullandığı öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden. A) Örnek olay B) Rol oynama C) Drama D) Gösteri E) Eğitsel oyun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖSYM BİLGİ - 101 - Ali Öğretmenin kullandığı öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden. A) Örnek olay B) Rol oynama C) Drama D) Gösteri E) Eğitsel oyun"

Transkript

1 KPSS 2012 EB-(1) 1. Deneme / 38. soru 1. Bir sınıf öğretmeni, Güneş Sistemi'ni işleyeceği derste önceden görevlendirdiği altı öğrenciyi, üzerlerinde gezegen isimleri yazılı kâğıtlarla tahtanın önüne çıkarır. Önündeki kâğıtta Güneş yazan öğrenci Ben Güneş im, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alırım. diyerek etkinliği başlatır. Sonra, sırasıyla diğer gezegenler kendilerini ayrıntılı tanıtarak Güneş etrafındaki yerlerini alırlar ve etkinlik bu şekilde devam eder. Öğretmen bu derste aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanmıştır? A) Rol oynama B) Yaratıcı drama C) Gösteri D) Altı düşünce şapkası E) Benzetim 38. Ali Öğretmen sosyal bilgiler dersinde bir aile ortamını öğrencilerine çeşitli görevler vererek işliyor. Öğrencilerden bir tanesi baba, bir tanesi anne, iki tanesi de ergen çocuk canlandırmalarını yapıyor. Ali Öğretmenin kullandığı öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnek olay B) Rol oynama C) Drama D) Gösteri E) Eğitsel oyun

2 KPSS 2012 EB-(2) 2. Deneme / 29. soru 2. Elif Öğretmen, sınıfındaki öğrencilerden bir grubun gribe yakalanması üzerine Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir. kazanımını gerçekleştirmek için bir çalışma yapmaya karar verir. Öğrencilerinden gribin sebepleri, yayılması, tedavisi ve gripten korunma yolları hakkında araştırma yapmalarını, bulgularına eleştirel düşüncelerini de katarak sınıfta paylaşmalarını ister. Elif Öğretmen in, öğrencilerden yapmasını istediği çalışma aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Fikir taraması B) Örnek olay C) Görüşme D) Proje E) Grup çalışması 29. Öğrencilerden gruplara ayrılarak her bir gruptan bir kişiyi astronot seçmeleri ve bu kişiyi uzaya göndermek üzere hazırlık yapmaları istenir. Bu hazırlık sürecinde öğrenciler seyahat sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmaları organize ederler. Daha sonra her grup astronotlarını uzaya gönderme çalışmalarını sınıfa sunar. Bu uygulamada kullanılan öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Proje tabanlı öğrenme B) Buluş yoluyla öğrenme C) Probleme dayalı öğrenme D) Sunuş yoluyla öğrenme E) Bireysel öğrenme

3 KPSS 2012 EB-(12) 1. Deneme / 35. soru 12. Dersinde maddelerin ısı iletkenliği ve yalıtım konusunu işleyen öğretmen, öğrencilere evde kaynayan çorbayı karıştırırken elin yanmaması için metal veya tahta kaşıktan hangisinin tercih edilmesi gerektiğini sorar ve nedenlerini grup arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlar. 35. Tasarladığınız deney ile ilgili aşağıdaki adımları takip ediniz. Bu etkinlik, yapılandırmacı öğrenmenin 5E modelinin hangi aşamasını en iyi ifade eder? A) Keşfetme B) Derinleştirme C) Girme D) Açıklama E) Değerlendirme Bu aşamada; bilimsel araştırmanın doğası gereğince bir takım becerileri kullanmaları gereken öğrenciler, öncelikle tasarladıkları deneyle ilgili olarak bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri belirler. Değişkenler belirlendikten sonra öğrenci test edeceği hipotez cümlesini ya da cümlelerini oluşturur. Öğrenciler bu hipotez cümlelerini bilimsel gerçeklikte doğru kurmak zorunda değildir ve dersin sorumlusu yanlış kurulan hipotezleri düzeltmemelidir. Yukarıda uygulama yönergesi verilen 5E modeli aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Merak B) Keşfetme C) Açıklama D) Genişletme E) Değerlendirme

4 KPSS 2012 EB-(4) 2. Deneme / 25. soru 4. Celâl Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencilerinin bazı duyguları anlayabilme ve başkalarının görüşlerine saygı duyabilme özelliklerini geliştirmek için, sınıf başkanı seçimini kaybeden bir öğrencinin yaşadıklarını anlatan bir hikâyeyi öğrencilerine anlatır ve canlandırmalarını ister. Daha sonra öğrencilerinden, hikâyede geçen karakterin yerine kendilerini koymalarını ve böyle bir durumda neler hissedeceklerini ve nasıl davranacaklarını paylaşmalarını ister. Celâl Öğretmen, bu etkinlikte aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini uygulamıştır? A) Soru-cevap B) Grupla çalışma C) Panel D) Görüş geliştirme E) Konuşma halkası 25. Barış öğretmen, öğrencilerden; Çevre sorunundan zarar gören, çevre sorununa neden olan ve çevre sorunlarını önlemeye çalışan kişilerin yerine kendilerini koyarak neler yapabileceklerini söylemelerini ister. Barış öğretmenin bu uygulamada kullanmış olduğu öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Rol oynama B) Drama C) Eğitsel oyun D) Örnek olay E) Konuşma halkası

5 KPSS 2012 EB-(13) 3. Deneme / 21. soru 13. Birinci sınıf öğretmeni matematik dersinde Nesne sayısı 10 dan az olan bir toplulukta nesnelerin sayısını belirler, bu sayıyı rakamla yazar. kazanımına yönelik olarak öğrencilerin önce parmaklarını kullanarak saymalarını sağlar, sonra öğrencileri okul bahçesine çıkararak ağaçları saydırır. Öğretmenin bu süreçte başvurduğu öğretim ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir? A) Somuttan soyuta - Hayatilik B) Somuttan soyuta - Ekonomiklik C) Hayatilik - Soyuttan somuta D) Açıklık - Soyuttan somuta E) Somuttan soyuta - Açıklık 21. Van depreminden önce deprem konusunu işleyen öğretmen öğrencilerin konuya yeterince ilgi göstermediklerini tespit etmiştir. Ancak Van depreminden sonra öğrencilerin depremden korunma yolları ile ilgili yoğun sorularına muhatap olmuş ve konuyu tekrar işlemiştir. Öğrencilerin bu davranışı aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi ile açıklanabilir? A) Ekonomiklik B) Sosyallik C) Etkin katılım D) Yaşama yakınlık E) Bütünlük

6 KPSS 2012 EB-(13) 2010 / 12. Deneme / 21. soru 13. Birinci sınıf öğretmeni matematik dersinde Nesne sayısı 10 dan az olan bir toplulukta nesnelerin sayısını belirler, bu sayıyı rakamla yazar. kazanımına yönelik olarak öğrencilerin önce parmaklarını kullanarak saymalarını sağlar, sonra öğrencileri okul bahçesine çıkararak ağaçları saydırır. Öğretmenin bu süreçte başvurduğu öğretim ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir? A) Somuttan soyuta - Hayatilik B) Somuttan soyuta - Ekonomiklik C) Hayatilik - Soyuttan somuta D) Açıklık - Soyuttan somuta E) Somuttan soyuta - Açıklık 27. Öğrencilerimizin genelde "hocam yaa, bunlar ne işimize yarayacak ki?" şeklinde ki yakınmalarına pek yabancı değilizdir. Belki de aşırı kapsamlı ve birazda ezberci olan müfredat programlarımızın gerçek hayatla bağlantısını çok da fazla sağlayamamakta; öğrenme isteği, o bilgi ve davranışa ihtiyaç yaratamamaktayız. Yukarıdaki örnekte öğrenme-öğretme sürecine etki eden faktörlerden hangilerinin önemine değinilmektedir? A) Hayatilik-Motivasyon B) Hazır bulunuşluk-dönüt C) Açıklık-Pekiştirme D) Hazır bulunuşluk-motivasyon E) Hayatilik-Yetenek

7 KPSS 2012 EB-(10) 8. Deneme / 42. soru 10. İlköğretim 6. sınıf İngilizce dersinde Eray Öğretmen, sınıfında aynı hikâyeyi konu alan üç köşe oluşturur. Birinci köşeyi ana fikir ve yardımcı fikir bulma, ikinci köşeyi hikâyeyi yeniden yazma, üçüncü köşeyi ise hikâyeyi poster yapma olarak belirler. Köşelere gerekli materyali koyar ve sınıfı üç gruba ayırır. Her grubun köşelerde sırayla onar dakika çalışmasını ister. Eray Öğretmen, bu dersinde hangi yöntem veya tekniği kullanmıştır? A) Konuşma halkası B) Benzetim C) İstasyon D) Köşeleme E) İlgi grupları 42. Sosyoloji dersinde, öğrenciler üç gruba ayrılır. Grupların, kadın cinayetlerinin önüne nasıl geçilebilir? Konusu ile ilgili şiir yazmaları, bilgilendirme kitapçığı ve broşür hazırlamaları sağlanır. Öğrenciler her on dakikada bir yer değiştirerek birbirlerinin çalışmalarına katkı sağlar. Bu uygulamada kullanılan öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnek olay B) Yaratıcı drama C) Proje D) İstasyon E) İşbirlikçi öğrenme

8 KPSS 2012 EB-(18) 6. Deneme / 23. soru 18. Metin Öğretmen öğrencilerinin, konuyla ilgili organize bilgilere sahip olması gerektiğini, ön hazırlık açısından bunun önemli olduğunu ve öğrencilerin karmaşa yaşamaları hâlinde kavram yanılgıları gibi bazı sorunlarla karşılaşabileceklerini düşünmektedir. Bu durumda Metin Öğretmen in, hangi yöntem veya tekniği kullanması daha uygundur? A) Örnek olay B) Düz anlatım C) Soru-cevap D) Drama E) Benzetim 23. Bu yöntem, derse giriş yaparken, konuyu özetlerken ya da konuyla ilgili bilgi aktarılırken kullanılır. Daha çok bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Yukarıda ifade edilen öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tartışma B) Anlatım C) Soru cevap D) Örnek olay E) Gösteri

9 KPSS 2012 EB-(25) 7. Deneme / 30. soru 25. Türkçe dersinde sözcük türlerini işleyen bir öğretmen öğrencilerin sözcük türlerini karıştırdıklarını, önce öğrendikleri sözcük türlerini yeni öğrendiklerinden ayıramadıklarını belirlemiştir. Sunuş yoluyla öğretme stratejisi kullanan bu öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması sorunu çözmesine yardım eder? A) Örgütleyiciler kullanması B) Bilgiyi örneklendirmesi C) Sunum araçlarından yararlanması D) Öğrencilerin bilgiyi kullanmasını sağlaması E) İçeriği, belirli bir sırayla vermesi 30. Ausubel e göre insanların çoğu, var olan bilgilerini kullanmadan bilgisini genişletmeye çalışır ve anlamlı öğrenmelerden uzaklaşır. Asıl olan eski bilgilerle yenileri arasında anlamlı bağlantılar oluşturabilmektir. Ausubel e göre eski bilgiler ile yenileri arasında anlamlı bağlantılar oluşturacak olan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencinin gelişim dönemi B) Ön organize ediciler C) Aktif öğrenmeyi teşvik edecek iletiler D) Öğrenme materyalinin sıralı olarak verilmesi E) Öğrenci performansının kalıcılığını sağlayacak uygulamalar

10 KPSS 2012 EB-(3) 8. Deneme / 19. soru 3. Selçuk Öğretmen derslerinde rol oynama, münazara, örnek olay incelemesi yöntemlerini kullanarak öğrencilerinin derse katılmalarını sağlamaktadır. Özellikle düşünpaylaş etkinliği öğrencilerinin çok ilgisini çekmiştir. Ayrıca derste kısa süreli sınavlar yaparak öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini belirlemeye çalışmıştır. Selçuk Öğretmen in derslerinde yaptığı çalışmalar aşağıdakilerden hangisine göre düzenlenmiştir? A) Okulda öğrenme B) Anlamlı öğrenme C) Tam öğrenme D) Proje tabanlı öğrenme E) Aktif öğrenme 19. Öğretmen, tüm öğrencilerin görebileceği ve kolayca ulaşabileceği bir konumda yer alır. Soru sorar. Öğrencileri eğer li sorulara teşvik eder. Sorulara gelebilecek cevapları düşünür ve beklenmeyen durumları not eder. Öğrencilerin algılamalarındaki farklılıklara neden olan durumları belirler. Öğrencilerin soru sorma ve tartışma sırasında kendi yöntemlerini kullanmalarını sağlar ve sağlıklı iletişim ortamı oluşturarak öğrencilerin farklı fikirlerini destekler. Yönlendirici olur, öğrencileri tartışmaya motive eder, tartışma sırasında taraf olmaz ve her türlü fikre açık olur. Tartışmanın sonunda varılan tüm fikirleri toparlar ve açıklar. Öğretmenin bu uygulamada kullanmış olduğu öğrenme öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tam öğrenme B) Buluş yoluyla öğrenme C) Aktif öğrenme D) Basamaklı öğretim E) Programlı öğrenme

11 KPSS 2012 EB-(20) 8. Deneme / 37. soru 20. Bir coğrafya öğretmeni Türkiye de su kaynaklarının verimli kullanımı için hidroelektrik santrallerinin kurulması doğru bir uygulama mıdır? sorusuyla derse başlayarak konuyu, öğrencilerinin tartışmasını ister. Tartışma, sınıfa asılan bir görsel tutum formu kullanılarak gerçekleşir. Öğrenciler tutumlarını bu görsel tutum formunun önünde gerekçeleriyle açıklar. Öğretmen bu yolla öğrencilerine kanıt bulma, dinleme, eleştiriye açık olma gibi özellikleri kazandırmayı hedefler. Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnek oluşturur? A) Görüş geliştirme B) Konuşma halkası C) Gösterip yaptırma D) İstasyon E) Forum 37. Ali öğretmen, Fosil yakıtlar çevreye zararlıdır ve bütünüyle yasaklanmalıdır önermesi ile ilgili olarak kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum şeklinde kartonlar hazırlamış, bunları sınıfın değişik yerlerine asmıştır. Öğrencilerden verilen önerme ile ilgili olarak kendi görüşlerine uygun kartonun önünde sıralanmalarını istemiştir. Daha sonra önermeye ilişkin düşüncelerini gerekçeleriyle birlikte ifade etmelerini sağlamıştır. Ali öğretmenin bu uygulamada kullandığı öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Fikir taraması B) Görüş geliştirme C) Forum D) Konuşma halkası E) Münazara

12 KPSS 2012 EB-(9) 9. Deneme / 17. soru 9. Öğretmen, bir trafik kazası sonrası yaşanan kavgayla ilgili olarak beş dakikalık video görüntüsünü sınıfla birlikte izler ve öğrencilerin, olayın nedenlerini ve sonuçlarını tartışmalarını isteyerek bu süreçte onlara rehberlik eder. Bu etkinlikte kullanılan yöntem/teknik ve beceri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Benzetim - Karar verme B) Örnek olay - Analiz etme C) Mikroöğretim - Empati D) Forum - İletişim E) Fikir taraması - Problem çözme 17. Sınıfta altışar kişilik 5 grup oluşturuldu. Öğrenciler, kendi deneyimleri ile ilgili olarak yazacakları bir konu hakkında bir grup içerisinde beyin jimnastiği yaparak çeşitli fikirler not aldılar ve bir taslak oluşturdular. Daha önce buna benzer bir olay yaşadınız mı? Ya da bu konular ile ilgili düşünceleriniz neler? Bu sorular soruldu ve grupların kendi aralarında tartışmaları istendi. Daha sonra gruptaki öğrenciler, sessiz bir şekilde tespit ettikleri gerçek hayat yaşantısı ile ilgili başlarından geçen bir olayı ve yazdıkları konu hakkındaki düşünceleri kaleme aldılar ve paylaşımlarla ilgili tartışma gerçekleştirdiler, öneriler geliştirdiler Bu uygulamada kullanılan öğrenme öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) İşbirliğine dayalı öğrenme B) Buluş yoluyla öğrenme C) Basamaklı öğretim D) Çoklu zekaya dayalı öğrenme E) Örnek olay incelemesi

13 KPSS 2012 EB-(5) 10. Deneme / 16. soru 5. Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör, mevcut bilgi birikimidir. Buna göre, yeni bilgilerle daha önceki bilgiler ilişkilendirilmelidir. Bunun yanında, yeni bilgiler kendi içinde tutarlı değilse ve önceki bilgilerle çelişiyorsa öğrenmede sorun yaşanabilir. Bu açıklama aşağıdaki öğrenme model veya yaklaşımlarından hangisine aittir? A) Tam öğrenme B) İş birliğine dayalı öğrenme C) Anlamlı öğrenme D) Buluş yoluyla öğrenme E) Problem temelli öğrenme 16. Modelin öğretmen niteliğine son derece bağımlı olması en zayıf noktasıdır. Yine bu modelde tümdengelim yaklaşımının etkinliklere esas teşkil etmesi bu yaklaşıma karşı olumsuz tutuma sahip öğrencilerin de modelin başarısında kritik bir önem kazanmalarına yol açar. Yukarıda ifade edilen öğrenme öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anlamlı öğrenme modeli B) Yapılandırmacı öğrenme C) Tam öğrenme modeli D) Bireyselleştirilmiş öğrenme modeli E) Programlı öğrenme modeli

14 KPSS 2012 EB-(8) 2010 / 12. Deneme / 33. soru 8. Sosyal paylaşım sitelerinin toplum üzerindeki etkileri nelerdir? sorusunu tahtaya yazarak dersine başlayan bir öğretmen, öğrencilerinden konuyla ilgili akıllarına ilk geleni söylemelerini ister. Öğrencilerin ürettiği kısa cümle ve kelimeleri, tahtaya yazdığı soru etrafına dairesel bir düzen içerisinde yazar. Daha sonra hep birlikte bu fikirleri değerlendirirler. Öğretmenin bu uygulaması, aşağıdakilerden hangisine en uygun örnektir? A) Balık kılçığı B) Tanılayıcı dallanmış ağaç C) Kavram haritası D) Anlam çözümleme E) Zihin haritası 33. Konunun ana başlığı veya konuyu çağrıştıracak bir simge veya kavram kâğıdın ortasına yazılır. Anahtar kelimeler saat yönünde eklenir. Gerekli görülen başlıkların yanına, o başlığı en güzel şekilde ifade edecek sembol, resim, şekil vb. çizilir. Temel başlıkları destekleyici alt başlıklar yazılır. Temel ve alt başlıklar gözden geçirilerek birbirleriyle ilişkili olanlar farklı renkte kalemle çizilir Yukarıdaki uygulamada kullanılan öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kavram haritası B) Balık kılçığı C) Zihin haritası D) Kavramsal karikatür E) Akrostiş

15 KPSS 2012 EB-(29) 2010 / 14. Deneme / 37. soru 29. Dersinde doğal kaynaklarımız ve bunların verimli kullanımı konusunu işleyen bir öğretmen, öğrencilerine performans görevi vermek istemektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi uygun bir performans görevi değildir? A) Konuyla ilgili bir broşür hazırlamak B) Her ay yayımlanan bir dergi çıkarmak C) Görsel ögeleri zengin bir afiş hazırlamak D) Konunun hayatımızdaki önemini anlatan kısa bir şiir yazmak E) Olumsuz durumları betimleyen bir resim çizmek 37. Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerilerin günlük yaşamla da ilişkilendirilerek ortaya konulmasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. Öğrencinin gerçekleştirdiği ya da tamamladığı; belirli ölçütlere göre öğretmen, öğrenci ya da arkadaşları tarafından değerlendirildiği etkinlik ya da görevden oluşur. Bu yaklaşım, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşamda karşılaşacakları benzer durumlarda kullanmalarını gerektirir. Yukarıda İfade edilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Performans ödevi B) Akran değerlendirme C) Proje D) Ders dışı etkinlik E) Öğrenci ürün dosyası

16 KPSS 2012 EB-(21) 2010 / 14. Deneme / 30. soru 21. Öğrenme-öğretme sürecinde soru-cevap tekniğiyle ders işleyen öğretmen, öğrencilerden doğru cevap verenleri tebrik eder. Bazı öğrencilerin yanlış cevaplarına karşı, bir başka öğrenciden doğru cevap alma yoluna gider. Cevap vermekte isteksiz olan öğrencilere bazı ek sorular sorarak cevap vermelerini sağlar. Buna göre öğretmen, öğrenme-öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır? A) Hazırbulunuşluk B) İpucu C) Düzeltme D) Dönüt E) Öğrenci katılımı 30. Matematik dersinde; denklemleri öğrenecek olan bir kişinin dört işlemi öğrenmiş olması; dört işlemi öğrenecek bir kişinin de rakamları öğrenmiş olması gerekir. Yukarıdaki açıklamada öğrenmeye etki eden faktörlerden hangisinin önemine değinilmektedir? A) Motivasyon B) Hazır bulunuşluk C) Genel uyarılmışlık düzeyi D) Öğrenme yöntemi E) Öğrenme ortamı

17 KPSS 2012 EB-(21) 7. Deneme / 28. soru 21. Öğrenme-öğretme sürecinde soru-cevap tekniğiyle ders işleyen öğretmen, öğrencilerden doğru cevap verenleri tebrik eder. Bazı öğrencilerin yanlış cevaplarına karşı, bir başka öğrenciden doğru cevap alma yoluna gider. Cevap vermekte isteksiz olan öğrencilere bazı ek sorular sorarak cevap vermelerini sağlar. Buna göre öğretmen, öğrenme-öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır? A) Hazırbulunuşluk B) İpucu C) Düzeltme D) Dönüt E) Öğrenci katılımı 28. Sağlığımız konusunun işlendiği bir günde öğretmen doktor elbisesi giyerek sınıfa gelir. Sonra öğrencilerden sağlık kurumlarına gidip gitmediklerini sorar. Olumlu cevaplar üzerine "Biz bugün bu derste sağlıklı yaşamak için gereken becerilerin neler olduğunu öğreneceğiz. Böylece sizlerde sağlık konusunda bilinçlenip günlük yaşantınızda öğrendiklerinizi kullanarak, daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz" diyerek derse giriş yapar. Bu uygulamada; I. Dikkat çekme II. Hedeften haberdar etme III. Güdüleme IV. Özetleme V. Pekiştirme Etkinliklerinden hangilerine yer verilmiştir? A) I ve II B) II, III ve V C) I, II ve III D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V

18 KPSS 2012 EB-(7) 2010 / 4. Deneme / 34. soru 7. Deniz kirliliğini nasıl engelleriz? sorusuna öğrencilerinin çözüm üretmesini isteyen bir öğretmenin, beyin fırtınası uygulama ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Rahat bir konuşma ortamı oluşturması B) Yeni fikirler üretmeye cesaretlendirmesi C) Doğru sonucu bulmaya özendirmesi D) Öne sürülen düşüncelerin eleştirilmesini engellemesi E) Fikirlerin değerlendirilmesini en sona bırakması 34. Herkese eşit söz hakkı verilir. Konuşmacıya müdahale edilmez. Konuşmacılar eleştirilmez. Konuşmacı söz aldığında sadece bir öneride bulunur. Görüş belirtmek istemeyenler pas geçer. Yukarıda kuralları verilen tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Fikir taraması B) Vızıltı grupları C) Görüş geliştirme D) Beyin fırtınası E) Münazara

19 KPSS 2012 EB-(19) 2010 / 8. Deneme / 21. soru 19. Sosyal bilgiler dersini, yapılandırmacı öğrenme temelinde işleyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? A) Öğrencilerin isteklerini, ilgilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alması B) Öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu tutması C) Konuları öğrencilere dağıtarak sınıfa sunmalarını istemesi D) Öğrenilen bilgilerin başka alanlarda kullanılmasını sağlaması E) Öğrencilerin konuya dair ön bilgilerini harekete geçirmesi 21. Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmen, bireyin bilgiye ulaşması için kaynak sağlayan, onlara rehberlik eden, öğrenciyle birlikte öğrenci olan ve araştırandır. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı bir sınıf ortamında öğretmenin yapması gereken bir davranış olamaz? A) Öğrencinin özerkliğini ve girişimciliğini teşvik eder. B) Gerçek materyallerin yanı sıra etkileşime dayalı ve gerçeği modelleyen materyaller kullanmaya dikkat eder. C) Öğrencilerin ulaşacakları sonuçları belirler ve öğrencilerin o sonuçlara ulaşmalarını sağlamak için aktif olarak öğrenci davranışlarına etki eder. D) Mutlak ya da sorgulanamayacak doğrularla değil, deneyim, ortam ve kültürün gereklerine göre doğruları tartışarak ve paylaşarak ulaşılması gerektiğini vurgular. E) Öğrencilerin gerçek yaşamla ilgili deneyimleri yaşamaları için problem çözmeyi gerektiren etkinlikler hazırlarlar ve bunlara eleştirel yaklaşmalarını ister

20 KPSS 2012 EB-(14) 2010 / 8. Deneme / 33. soru 14. Buluş yoluyla öğretimi kullanarak dersinde karışımları işlemek isteyen öğretmen, öncelikle karışımlara örnekler verir. Öğrenciler örnekleri betimledikten sonra öğretmen ek örnekler verir ve öğrencilerin bu örnekleri betimleyerek önceki örneklerle karşılaştırmalarını sağlar. Buna göre, ders aşağıdaki aşamalardan hangisiyle devam etmelidir? A) Öğrencilerin zıt örnekler vermesi B) Öğretmenin, örnek olmayan durumlar vermesi C) Öğrencilerin ek örnekler vermesi D) Öğrencilerin, zıt örnekleri öğretmenin örnekleriyle karşılaştırması E) Öğrencilerin örneklerden kurala ulaşması 33. Öğretmen madde konusunu işlerken sırasıyla aşağıdaki yolu izler: Öğretmen Öğrenciler Öğretmen Öğrenciler Öğretmen Öğrenciler : Kavramın örneklerini verir : Öğretmenin verdiği örnekleri açıklar. : Ek örnek ve örnek olmayan durumları verir. : Bu örnekleri açıklar ve karşılaştırır. : Öğrencilerin belirlediği özellikleri ve ilkeleri açıklar. : Ek örnekler verir. Öğretmen bu süreçte aşağıdaki öğretim yaklaşımlarından hangisini kullanmıştır? A) Tam öğrenme B) Sunuş yoluyla öğrenme C) Araştırma inceleme yoluyla öğrenme D) Buluş yoluyla öğrenme E) Soru cevap yoluyla öğrenme

21 KPSS 2012 EB-(28) 2011 / 13. Deneme / 26. soru 28. Sosyal bilgiler öğretmeni, dersinde öğrencilerin proje ödevlerini hazırlamalarına yönelik olarak iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımını uygulamak istemektedir. Öğretmenin, grup üyeleri arasında olumlu bağ oluşturmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Proje ödevi olarak verilen konunun tüm grup üyeleri tarafından öğrenilmesini istemesi B) Grup başarılı olursa grup üyelerinin birlikte aynı ödülü alabileceğini belirtmesi C) Her grup üyesinin farklı kaynaklardan birini seçerek o alanda ulaştıklarını grupla paylaşmaları gerektiğini söylemesi D) Öğrencilerden, kendilerine yakın ve sevdikleri arkadaşlarıyla aynı grupta yer almalarını istemesi E) Her bir grup üyesinin gerçekleştireceği görev ve rol tanımlaması yapılarak birlikte çalışmalarının gerektiğini belirtmesi 26. İşbirliğine dayalı öğretimde, karşılaşılan en önemli güçlüklerden bir tanesi de takımların oluşturulmasıdır. Takımların oluşturulmasında dikkate alınması gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin isteklerine bağlı olarak oluşturmak B) Öğrenme hızı ve düzeyi birbirine yakın öğrencileri aynı takım içerisinde çalışmaya yönlendirmek C) Farklı yaş, cinsiyet ve öğrenme düzeyindeki öğrencilerden takımlar oluşturmak D) Öğretmenin belirlediği takım liderlerinin kendi takımlarını oluşturmalarını sağlamak E) Sınıf içerisinde birbirleri ile iletişimi zayıf olan öğrencileri aynı takım içerisinde çalıştırmak

22 KPSS 2012 EB-(27) 2011 / 7. Deneme / 40. soru 27. Öğrenciler; öğretmene ilk derste, geçen yıl bu dersi alan arkadaşlarından dersin çok zor olduğunu, pek çok kişinin dersten kaldığını, hatta kaç kişinin geçeceğinin dönem başında belli olduğunu duyduklarını ve bunun da öğrenmelerini etkilediğini söylerler. Bu açıklama, aşağıdakilerden hangisinin öğrenme üzerindeki etkisini ifade etmektedir? A) Öğretim hizmetinin niteliği B) Dersle ilgili ön bilgi yeterliliği C) Duyuşsal giriş özellikleri D) Geri bildirim ve öğrenme eksikleri E) Öğrenci sorumlulukları 40. Bloom; duyuşsal giriş özelliklerini, öğrencinin öğretme ünitesine karşı ilgisi, tutumu, güdüsü, kendine güveni ve akademik benlik kavramı olarak sınıflandırmaktadır. Bloom a göre; Akademik benlik kavramına etki eden en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenciye sunulan öğretim hizmetinin niteliği B) Öğrencinin öğrenme özgeçmişi C) Öğrenmeye ayrılan süre D) Öğrencinin öğrenmeye katılım derecesi E) Öğretmenin tutum ve davranışları

23 KPSS 2012 EB-(6) 2011 / 13. Deneme / 37. soru 6. Kütahya da görev yapan bir sınıf öğretmeni öğrencileriyle birlikte Beylikten Devlete ünitesi kapsamında Bilecik in Söğüt ilçesine bir gezi planı yapar. Gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra ilgili izinleri alarak geziye giderler. Geziden sonraki ilk derste öğretmen geziyle ilgili gözlemlerini paylaşır ve sınıfça bir değerlendirme yapılır. Bu etkinlikte yapılan en önemli hata aşağıda kilerden hangisidir? A) Öğretmenin geziden sonra izlenimlerini açıklaması B) Gözlem faaliyetlerinin değerlendirilmesinin gezi sonrasına bırakılması C) Geziye gidilecek yerin kararını öğretmenin vermesi D) Gezinin il dışına yapılmış olması E) Gezi planının öğrencilerle birlikte yapılması 37. Gözlem, bir olayı, bir nesneyi ya da gerçeği anlamak için olay, nesne ya da gerçeğin çeşitli belirti ve koşullarını izleme işidir. Gözlem çalışmalarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? A) Gözlem esnasında öğrenci sorularına cevap vermek B) Gözlem planını öğrencilerle yapmak C) Gözlem sonunda gözlem sonuçlarını görmeye yönelik bir değerlendirme yapmak D) Öğrencilerin, gittikleri yerlerde neye dikkat edeceklerini, neyi gözleyeceklerini bilmelerini sağlamak E) Gözlem sırasında öğrencilerin düzgün not almalarını sağlamak

24 KPSS 2012 EB-(11) 7. Deneme / 28. soru 11. Mevsimler konusunu işleyecek olan fen ve teknoloji dersi öğretmeni, öğrencilerine mevsimlerle ilgili poster, şiir, makale, bulmaca, pandomim gösterisi gibi etkinliklerden bir tanesini seçebileceklerini söyler. Öğrencilerin seçim yapmalarının ardından çalışmalarını bir sonraki derste sunmalarını ister. Bu öğretmen, aşağıdaki öğrenme-öğretme kuramlarından hangisini kullanmıştır? A) İş birliğine dayalı B) Programlı öğretim C) Beyin temelli D) Basamaklı öğretim E) Çoklu zekâ 42. Her öğrenenin öğrenme biçimlerinin, zekâ boyutlarının, hazır bulunuşluklarının ve düşünme sistemlerinin birbirinden farklı olduğu anlayışına dayanmaktadır. Okul ortamına gelen her öğrenen biriciktir. Yani öğrenenler tüm özellikleri bakımından farklı yapılara sahiptir. Bu farklılıkları görmezden gelerek tek boyutlu öğretim anlayışını benimsemek, ortama giren birçok öğreneni göz ardı etmek demektir. Bu bağlamda etkinliklerin geniş bir menü içerisinde sunulması tüm öğrenenlerin, öğrenme etkinliklerine katılmalarını sağlayacaktır. Bu yaklaşım da bu ilkeden hareketle öğrenenlere basitten karmaşığa doğru giden, aşamalılık ilişkisi gösteren ve seçme hakkı tanınan görevler sunmaktadır. Öğrenenler her aşamada seçtikleri görevler dahilinde kendilerinden beklenilen etkinlikleri yerine getirmekten sorumlu olmaktadır. Aşamalar, temel bilgi ve becerilerin kavranılmasından, üst düzey düşünme becerilerine doğru giden bir yol izlemektedir. Yukarıda tanımlanan öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Aktif öğrenme B) Buluş yoluyla öğrenme C) Sunuş yoluyla öğrenme D) Çoklu zekâya dayalı öğrenme E) Basamaklı öğretim

25 KPSS 2012 EB-(30) 6. Deneme / 40. soru 30. Dersinde soru-cevap tekniğini kullanmasına rağmen öğrencilerin yeterince derse katılmadıklarından ve konuşmadıklarından yakınan bir öğretmen, bu sorunu çözmek için meslektaşlarının fikrine başvurur ve öneriler alır. Aşağıdaki önerilerden hangisinin, bu problemin çözümünde kullanılması daha uygundur? A) Öğrencilerin velileriyle görüşmek B) Öğrencilerin cevaplarına uygun dönütler vermek C) Öğrencilere katılımları için ısrar etmek D) Dersin işlenişini tamamen öğrenciye bırakmak E) Aniden soru sorarak öğrencilerin dikkatini çekmek 40. Aktif katılım için öğretme-öğrenme sürecinde bazı özellikleri dikkate alarak uygulamaları gerçekleştirmek gerekir. Öğrencileri öğrenme-öğretme sürecinde aktif hale getirmede aşağıdakilerden hangisi en az etkili olabilecek bir davranıştır? A) Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun etkinlikler gerçekleştirmek B) Sınıf içi etkinliklere katılan öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirmek C) Öğrenmenin sorumluluğunu öğrenciye yüklemek D) Öğrencilerin birbirleri ile rekabet edebilecekleri bir ortam oluşturmak E) Öğretim etkinliklerini öğrenci yaşantısı ile ilişkilendirmek

26 KPSS 2012 EB-(31) 10. Deneme / 4. soru 31. Hazırlanan bir ilköğretim programına, ülke gerçekleriyle örtüşmediği, öğretmen ve öğrenci özelliklerini dikkate almadığı, daha önce uygulanan öğretim programlarından elde edilen sonuçları göz ardı ettiği yönünde eleştiriler yapılmaktadır. Program geliştirme çalışmalarında aşağıdakilerden hangisinin yapılmış olması, bu eleştirilere en iyi cevabı oluşturur? A) Bütün paydaşları kapsayan ihtiyaç analizinin yapılması B) Program felsefesinin belirginleştirilmesi C) Hedef ifadelerinin açık bir şekilde yazılması D) Öğrenme etkinliklerinin planlanması E) Program geliştirmenin bir komisyon tarafından yapılması 4. Eğitim programları, insan davranışlarını sosyal, politik ve ekonomik düzende etkinlik sağlayacak biçimde geliştirmek için uygulanan bir araç olarak da işlev görmektedir. Eğitim programlarının bu işlevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak dikkate alınmalıdır? A) Koordineli ve bilimsel anlayışla geliştirilmeleri B) Ülkede baskı gruplarının isteklerine uygun olmaları C) Bölgeler arası farklılıkları ortadan kaldıracak özellikte olmaları D) Programı uygulayacak donanımlı öğretmenlerce hayata geçirilmiş olmaları E) Bütün paydaşların katılımına olanak sağlamaları

27 KPSS 2012 EB-(34) 8. Deneme / 2. soru 34. Öğrencilerin öğrenmelerinde; okul bahçesi, koridor, kantin, spor salonu ortamları önemlidir. Bu ortamlarda kullanılan dil, iletişim, giyim, yeme-içme biçimi sınıf içi öğrenmelerinden farklı öğrenmelere yol açabilir. Bu durum, aşağıda verilenlerden hangisini en iyi ifade eder? A) Öğretim programı B) Örtük program C) Ekstra program D) İhmal edilen program E) Gerçekleşen program 2. Dinamik kültür değerlerinin içinde doğan çocuklar, zamanla eğitim yoluyla, bu değerlere süreklilik ve esneklik kazandırarak çağ koşullarının gereklerine uygun ve geleceğe dönük yeni değerler üretirler. Böylece eğitim, bireylere bilgi ve beceri kazandırmanın ötesinde, toplumun yaşamasını ve kalkınmasını devam ettirebilecek ölçüde ve nitelikte değer üretmek, var olan değerlerin dağılmasını önlemek, yeni ve eski değerleri bağdaştırmak sorumluluğu taşır. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki program türlerinden hangisi ile daha çok ilişkilidir? A) Örtük program B) Öğretim programı C) Ders programı D) İhmal edilen program E) Resmi program

28 KPSS 2012 EB-(40) 6. Deneme / 7. soru 40. Süreç tasarımı yaklaşımı benimsenerek geliştirilen bir öğretim programında, bütün konular için eleştirel düşünme ortak yaklaşımının ön plana çıkarılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Süreçlerin daha etkili planlanabilir olması B) Çağımızın önemli becerilerinden biri olması C) Daha girişimci bireyler yetiştirme hedefinin ön plana çıkması D) Bireyleri geleceğe hazırlama hedefine daha çok hizmet etmesi E) Öğrenciler için en iyi öğrenme yolunun belirlenmesi 7. Eğitim programı tasarımı, bir programın hangi öğelerden oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. Her konu için ayrı ayrı öğrenme yollarını düzenleme yerine, tüm konular için ortak bir öğrenme yolunu ön plana çıkaran tasarım yaklaşımı. aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşantı merkezli tasarım B) Çocuk merkezli tasarım C) Süreç tasarımı D) Geniş alan tasarımı E) Hümanistik tasarım

29 KPSS 2012 EB-(32) 6. Deneme / 12. soru 32. Öğretmenlere, tablet bilgisayar ve akıllı tahta kullanımına yönelik bir hizmet içi eğitim programı hazırlanması planlanmaktadır. Program geliştirme uzmanı, ilgili programın amaçlarını belirlemeden önce konuyla ilgili alan uzmanlarından tablet bilgisayar ve akıllı tahta kullanımı için sahip olunması gereken özellikleri belirlemelerini ister. Buna göre, program geliştirme uzmanı hangi ihtiyaç belirleme tekniğini kullanmıştır? A) Delphi B) Kaynak tarama C) Progel (Dacum) D) SWOT analizi E) Görüşme 12. Progel-dacum tekniği: Eğitim çevrelerinde en son geliştirilen ve kullanılan modeldir. İş ortamında işin en geçerli, işin tamamlanması için en gerekli iş ve işlemler işin ustaları tarafından belirlenmektedir. Bu teknikte; I. Eğitim ihtiyaçlarını belirleme II. İş standartlarının belirlenmesi III. Program geliştirme IV. Öğrenci/işçi değerlendirme V. Beceri testleri geliştirme VI. Öğrenci eğitim ve rehberlik çalışmaları Amacına uygun olarak uygulanabilmesi için yukarıdaki iş ve işlem basamaklarından hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V E) V ve VI

30 KPSS 2012 EB-(38) 2010 / 9. Deneme / 10. soru 38. Bir öğretim programının amaçlarına, uygulama sonunda ne düzeyde ulaşıldığını belirlemeye yönelik bir program değerlendirme çalışması yürütülmek istenmektedir. Bu durumda, aşağıda verilen program değerlendirme modellerinden hangisinin kullanılması en uygundur? A) Stufflebeam - CIPP B) Eisner - Eğitsel eleştiri C) Tyler - Hedefe dayalı D) Provus - Farklar yaklaşımı E) Stake - İhtiyaca cevap verici 10. Program geliştirme faaliyetlerinde önemli olanı: Hedef kaynaklarının ihtiyaçlarına dayalı olarak etkinlik merkezli programlar geliştirmektir. Önemli olan temel soru okulların ve ilgili derslerle ilgili hedeflerin belirlenmesidir. Programlar değerlendirilirken hedeflere dayalı değerlendirme yapılmalıdır. Görüşünden hareket eden program geliştirme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Tyler modeli B) Taba modeli C) Taba-Tyler modeli D) Durumsal model E) Rasyonel planlama Modeli

31 KPSS 2012 EB-(38) 2011 / 8. Deneme / 9. soru 38. Bir öğretim programının amaçlarına, uygulama sonunda ne düzeyde ulaşıldığını belirlemeye yönelik bir program değerlendirme çalışması yürütülmek istenmektedir. Bu durumda, aşağıda verilen program değerlendirme modellerinden hangisinin kullanılması en uygundur? A) Stufflebeam - CIPP B) Eisner - Eğitsel eleştiri C) Tyler - Hedefe dayalı D) Provus - Farklar yaklaşımı E) Stake - İhtiyaca cevap verici 9. Eğitim programının, daha önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda öğrenci davranışlarında oluşturduğu değişikliği belirlemeyi temel alan bir değerlendirme modelidir. Ürünü merkeze alan bir modeldir. Modelin uygulanmasında kullanılan ölçme araçlarının geçerli ve güvenilir olması önemlidir. Modelin başarısında öğretmenlerin sorumluluğu büyüktür. Yukarıda ifade edilen program değerlendirme modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Hedefe dayalı değerlendirme modeli B) Stufflebeam(CIPP) modeli C) Stake in uygunluk-olasılık modeli D) Metfessel-mlchael modeli E) Yeterlilik modeli

32 KPSS 2012 EB-(35) 2010 / 11. Deneme / 2. soru 35. Mezunların niteliklerinin piyasa ihtiyaçlarına cevap vermemesi, toplumda okula karşı güvenin sarsılmasına ve okulun işlevlerinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Okulun itibarının devam etmesi ve geliştirilmesi konusunda çeşitli görüşler tartışılmaktadır. Bunlardan biri Okul, gelişimin merkezi olmalı, piyasaya ürün satmalı, bir adım önde gitmeli ve topluma liderlik yapmalıdır. şeklinde özetlenmiştir. Bu görüşü savunan kişinin esas aldığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İdealizm B) Daimîcilik C) Esasicilik D) Yeniden kurmacılık E) İlerlemecilik 2. Eğitimin amacını, toplumsal değişme çerçevesinde reform hareketleri gerçekleştirmek, toplumu yeniden düzenlemek olarak tanımlayan ve sosyal reform hareketi oluşturmada eğitimi önemli araçlardan biri olarak gören eğitim felsefesi ve bu felsefenin öğretmen için belirlediği rol hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Felsefe Öğretmen Rolü A) Yeniden kurmacı Alanında uzman kişi B) Hümanist görüş Öğrenci özgürlüğünü önemseyen C) İlerlemeci görüş Yol gösterici ve rehber D) İlerlemeci görüş Düşünmeye sevk eden E) Yeniden kurmacı Değişim ve reformun temsilcisi

33 KPSS 2012 EB-(35) 2011 / 2. Deneme / 8. soru 35. Mezunların niteliklerinin piyasa ihtiyaçlarına cevap vermemesi, toplumda okula karşı güvenin sarsılmasına ve okulun işlevlerinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Okulun itibarının devam etmesi ve geliştirilmesi konusunda çeşitli görüşler tartışılmaktadır. Bunlardan biri Okul, gelişimin merkezi olmalı, piyasaya ürün satmalı, bir adım önde gitmeli ve topluma liderlik yapmalıdır. şeklinde özetlenmiştir. Bu görüşü savunan kişinin esas aldığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İdealizm B) Daimîcilik C) Esasicilik D) Yeniden kurmacılık E) İlerlemecilik 8. Eğitim yeni bir toplumsal düzen yaratmalıdır. Toplumun yapılandırılmasında, yeni düzenin oluşturulmasında temel sorumluluk okullardadır. Esas güç öğretmenlerdedir. Öğretmen yeniden eğitimin merkezindedir. Eğitim ile ilgili temel görüşleri yukarıda ifade edilen eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Daimicilik B) Esasicilik C) İlerlemecilik D) Yeniden kurmacılık E) Varoluşçuluk

34 KPSS 2012 EB-(41) 2010 / 11. Deneme / 7. soru 41. Öğrenen merkezli tasarımlardan yaşantı merkezli tasarımı temel alarak hazırlanan hayat bilgisi programında içerik düzenlenirken aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin kullanılması daha uygundur? A) Sorgulama B) Çekirdek C) Piramitsel D) Modüler E) Sarmal 7. Sorgulama merkezli yaklaşımda içerik, öğrencilerin ihtiyaçları ve sorularına göre oluşturulur. Bu yaklaşım öğrencilerin sorularına ve gereksinimlerine yanıt verme gerekliliğini benimseyen felsefi görüşe dayanır. Sorgulama merkezli yaklaşımı, diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) En esnek ve değişebilir içerik yapısına sahip olması B) İçeriğin ardışık ve sıralı bir yapıda olması C) İçeriğin yeri ve zamanı geldikçe tekrar edilmesine olanak sağlaması D) İçeriğin bilimsel terminolojiye uygun olarak hazırlanması E) Öğrencinin süreçte aktif olmasına olanak sağlaması

35 KPSS 2012 EB-(37) 2011 / 5. Deneme / 42. soru 37. Ülkemizde bir dersin öğretim programının hazırlanması ve uygulamaya konulması konusunda aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A) Okul müdürleri B) Millî Eğitim Müdürlükleri C) Ders öğretmenleri D) Talim ve Terbiye Kurulu E) Zümre öğretmenleri 42. Aşağıdakilerden hangisi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görevlerinden biri değildir? A) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim hareketlerini izlemek ve değerlendirmek B) Öğretim programlarını ve kitaplarını incelemek ve karara bağlamak C) Bakanlık personelinin hizmet içi eğitim etkinliklerini planlamak D) Eğitim ve öğretime ilişkin yasa teklif ve tasarıları hakkında görüş bildirmek E) Eğitim sistemini ve eğitim plan ve programlarını araştırmak ve geliştirmek

36 KPSS 2012 EB-(36) 2011 / 14. Deneme / 10. soru 36. Bir ülkede uygulanmakta olan öğretim programı, temel eserlerin incelenmesi esasına dayanmakta iken bunun yerine öğrencilerin hazırbulunuşlukları, ilgileri ve ihtiyaçları esas alınarak programın ögelerinin belirlendiği yeni bir program anlayışına geçiş yapılmıştır. Bu anlayış değişikliği, aşağıdaki program geliştirme temellerinden hangisiyle en fazla ilişkilidir? A) Felsefi B) Toplumsal C) Tarihî D) Ekonomik E) Psikolojik 10. Bireyin düşünme biçimlerini geliştirme ve bireye çok yönlü düşünme, Sorgulama, yargılama, eleştirme, iyiyi doğruyu güzeli arama özellikleri kazandırma özellikleri eğitimin hangi işlevi kapsamındadır? A) Siyasi B) Ekonomik C) Bireysel D) Felsefi E) Toplumsal

37 KPSS 2012 EB-(43) 5. Deneme / 46. soru 43. (I) Eda Öğretmen, dersini işledikten sonra öğrencilerine bir sınav uygular. (II) Sınavı hazırlarken ilgili kazanımları ve kazanımların ağırlıklarını göz önüne alarak bir belirtke tablosu hazırlar. (III) Hazırladığı tabloya uygun olarak sınavında 10 tane açık uçlu maddeye yer verir. (IV) Her bir maddenin değerini 10 puan olarak belirler. (V) Uygulama sonunda sınavdan en az 50 puan alan öğrencileri başarılı sayacağını açıklar. (VI) Sınava giren Ayşe, 80 puan alarak sınavda başarılı olur. Buna göre, ölçüt kaç numaralı cümlede belirtilmiştir? A) I B) III C) IV D) V E) VI 46. Yeni bir araba almak isteyen Ahmet Bey: Alacağım araba TL den fazla olmamalı; fakat mahalledeki en güzel araba da benim arabam olmalı. demiştir. Buna göre Ahmet Bey in kullanmış olduğu ölçütler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutlak Mutlak B) Bağıl Bağıl C) Mutlak Bağıl D) Bağıl Mutlak E) Norm Referanslı Ölçüt Dayanaklı 6. Deneme / 43. soru 43. Bir diyetisyenin: 70 kilonun altındakilere zayıflama ilacı verilmez demesi ve 100 kilonun üstündeki Ahmet e Obezite teşhisi koyması sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerini açıklar? A) Ölçüm Ölçme Kuralı B) Ölçme Kuralı Ölçüt C) Ölçüt Değerlendirme D) Ölçüt Ölçüm E) Ölçüm Değerlendirme

38 KPSS 2012 EB-(44) 7. Deneme / 55. soru Bir Türkçe öğretmeni, 8A sınıfındaki öğrencilerden kendilerine verilen konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını; 8B sınıfındaki öğrencilerden ise kendilerine verilen iki konudan birini seçip seçtikleri konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Öğretmen; öğrencilerin dönem boyunca okudukları kitap sayısı, kompozisyonu yazma süresi, konu seçme imkânı ve cinsiyet değişkenlerinin yazılı anlatım beceri düzeyini yordama gücünü incelemiştir. 44. Bu araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir? A) Dönem boyunca okudukları kitap sayısı B) Cinsiyet C) Kompozisyonu yazma süresi D) Konu seçme imkânı E) Yazılı anlatım beceri düzeyi 55. Bir öğretmen coğrafya öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yöntemini kullanmanın öğrencilerin matematiksel ve özel konumu öğrenme becerilerine etkisini incelemektedir. Bu araştırmadaki bağımsız değişken aşağıda-kilerden hangisidir? A) Coğrafya dersi B) Öğretmen C) Öğrenciler D) Matematiksel ve özel konumu öğrenme becerileri E) Bilgisayar destekli öğretim yöntemi

39 KPSS 2012 EB-(44) 8. Deneme / 51. soru Bir Türkçe öğretmeni, 8A sınıfındaki öğrencilerden kendilerine verilen konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını; 8B sınıfındaki öğrencilerden ise kendilerine verilen iki konudan birini seçip seçtikleri konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Öğretmen; öğrencilerin dönem boyunca okudukları kitap sayısı, kompozisyonu yazma süresi, konu seçme imkânı ve cinsiyet değişkenlerinin yazılı anlatım beceri düzeyini yordama gücünü incelemiştir. 44. Bu araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir? A) Dönem boyunca okudukları kitap sayısı B) Cinsiyet C) Kompozisyonu yazma süresi D) Konu seçme imkânı E) Yazılı anlatım beceri düzeyi 51. Anaokulu öğretmeni Betül yapmış olduğu bir deneyde nesneleri canlandırma yönteminin diş fırçasını iyi kullanabilme becerisini artırdığını fark etmiştir. Yapılan deneyin bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Anaokulu öğrencileri B) Deney yöntemi C) Diş fırçasını iyi kullanabilme becerisi D) Nesneleri canlandırma yöntemi E) Kontrol yöntemi

40 KPSS 2012 EB-(44) Bir Türkçe öğretmeni, 8A sınıfındaki öğrencilerden kendilerine verilen konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını; 8B sınıfındaki öğrencilerden ise kendilerine verilen iki konudan birini seçip seçtikleri konuyla ilgili bir kompozisyon yazmalarını istemiştir. Öğretmen; öğrencilerin dönem boyunca okudukları kitap sayısı, kompozisyonu yazma süresi, konu seçme imkânı ve cinsiyet değişkenlerinin yazılı anlatım beceri düzeyini yordama gücünü incelemiştir Deneme / 45. soru I. Öğrencinin derse ilgisi II. Öğrenci ders başarısı III. Öğrencinin boyu IV. Öğrencinin ders sayısı Yukarıdakilerden hangileri doğrudan ölçülebilir? A) Yalnız III B) I ve II C) III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 45. Bu araştırmadaki değişkenlerden hangisi dolaylı olarak ölçülür? A) Dönem boyunca okudukları kitap sayısı B) Kayıtlı oldukları şube C) Kompozisyonu yazma süresi D) Konu seçme imkânı E) Yazılı anlatım beceri düzeyi 4. Deneme / 45. soru 45. Ölçülen özellik ile ölçme aracının özelliğinin birbirinden farklı olması durumunda yapılan ölçmeye, dolaylı ölçme denir. Yukarıda yapılan açıklamaya göre seçeneklerden hangisi sadece dolaylı ölçülebilir? A) Bireyin arkadaş sayısı B) Kişinin boy uzunluğu C) Kişinin benlik algısı D) Ailedeki birey sayısı E) Taşın kütlesi

41 KPSS 2012 EB-(46) 1. Deneme / 47. soru Bir Avrupa ülkesinde motosikletli polislerin hizmet içi eğitim programları dâhilinde ileri sürüş testleri ve eğitimleri yapılmaktadır. Motosikletli polisler, öncelikle yol sürüşü sınavına alınmaktadır. Bu sınavda, sınavı yapan gözlemci ayrı bir motosiklet ile adayı hemen arkasından takip eder. Gözlemci, sürüş bitiminde aşağıdaki forma 0-4 puan arasında uygun gördüğü puanları vererek gözlem sonuçlarını aktarır. 0 puan en düşük, 4 puan ise en yüksek beceri düzeyini göstermektedir. Ölçütler Motosikleti, bakımları yapılmış ve yola çıkmaya uygun vaziyette hazır bulundurma Motosikletinin yönlendirmesini yumuşak ve çabuk hareketlerle yapabilme Trafikte uygun konumlanma noktaları seçme Debriyajı; yumuşak, nazik ve vitesle uyumlu zamanlamayla kullanabilme Frenleri, tekerlerin kilitlenmesine izin vermeden etkili kullanabilme Virajlarda uygun viraj çizgisini tayin ve takip edebilme Puan Her bir maddeden adayın almış olduğu puanlar toplanarak bir toplam puan belirlenir. Gözlem sonucunda yeterli puanı alan motosikletli polisler görevlerine devam ederler. Yeterli puanı alamamış olan motosikletli polisler ise hizmet içi ileri sürüş eğitimine alınır. 46. Buna göre, motosikletli polislerin ileri sürüş becerilerinin değerlendirilmesinin amacına ve ölçütüne göre türleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Amacına göre Ölçütüne göre A) Tanıma ve yerleştirme Mutlak B) Tanıma ve yerleştirme Bağıl C) Değer biçme Mutlak D) Değer biçme Bağıl E) Süreç izleme Bağıl 47. I. Ölçüt gruptan bağımsız olarak belirlenmiştir II. Öğrenme eksiklikleri belirlenebilir III. Öğrenme güçlüğü çekilen konular belirlenebilir Yukarıda özellikleri verilen değerlendirme türleri sırasıyla ölçütüne göre ve amacına göre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ölçüte göre Amaca göre A) Mutlak Formatif B) Mutlak Diagnostik C) Mutlak Summatif D) Bağıl Formatif E) Bağıl Diagnostik

42 KPSS 2012 EB-(46) 2. Deneme / 46. soru Bir Avrupa ülkesinde motosikletli polislerin hizmet içi eğitim programları dâhilinde ileri sürüş testleri ve eğitimleri yapılmaktadır. Motosikletli polisler, öncelikle yol sürüşü sınavına alınmaktadır. Bu sınavda, sınavı yapan gözlemci ayrı bir motosiklet ile adayı hemen arkasından takip eder. Gözlemci, sürüş bitiminde aşağıdaki forma 0 4 puan arasında uygun gördüğü puanları vererek gözlem sonuçlarını aktarır. 0 puan en düşük, 4 puan ise en yüksek beceri düzeyini göstermektedir. Ölçütler Motosikleti, bakımları yapılmış ve yola çıkmaya uygun vaziyette hazır bulundurma Motosikletinin yönlendirmesini yumuşak ve çabuk hareketlerle yapabilme Trafikte uygun konumlanma noktaları seçme Debriyajı; yumuşak, nazik ve vitesle uyumlu zamanlamayla kullanabilme Frenleri, tekerlerin kilitlenmesine izin vermeden etkili kullanabilme Virajlarda uygun viraj çizgisini tayin ve takip edebilme Puan Her bir maddeden adayın almış olduğu puanlar toplanarak bir toplam puan belirlenir. Gözlem sonucunda yeterli puanı alan motosikletli polisler görevlerine devam ederler. Yeterli puanı alamamış olan motosikletli polisler ise hizmet içi ileri sürüş eğitimine alınır. 46. Tanıma ve yerleştirmeye dönük ölçme ve buna bağlı değerlendirme sürecinde temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencileri belli özelliklere göre sıralayıp ilgili programlara yerleştirmek B) Öğretim programında belirtilen kazanımların gerçekleşme derecesini belirlemek C) Öğrencilerin yaşadıkları öğrenme güçlüklerini ortaya çıkarmak D) Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirlemek E) Öğrencilerin mezun edilip edilmeyeceğine karar vermek. 46. Buna göre, motosikletli polislerin ileri sürüş becerilerinin değerlendirilmesinin amacına ve ölçütüne göre türleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Amacına göre Ölçütüne göre A) Tanıma ve yerleştirme Mutlak B) Tanıma ve yerleştirme Bağıl C) Değer biçme Mutlak D) Değer biçme Bağıl E) Süreç izleme Bağıl

43 KPSS 2012 EB-(47) 3. Deneme / 48. soru Bir Avrupa ülkesinde motosikletli polislerin hizmet içi eğitim programları dâhilinde ileri sürüş testleri ve eğitimleri yapılmaktadır. Motosikletli polisler, öncelikle yol sürüşü sınavına alınmaktadır. Bu sınavda, sınavı yapan gözlemci ayrı bir motosiklet ile adayı hemen arkasından takip eder. Gözlemci, sürüş bitiminde aşağıdaki forma 0 4 puan arasında uygun gördüğü puanları vererek gözlem sonuçlarını aktarır. 0 puan en düşük, 4 puan ise en yüksek beceri düzeyini göstermektedir. Ölçütler Motosikleti, bakımları yapılmış ve yola çıkmaya uygun vaziyette hazır bulundurma Motosikletinin yönlendirmesini yumuşak ve çabuk hareketlerle yapabilme Trafikte uygun konumlanma noktaları seçme Debriyajı; yumuşak, nazik ve vitesle uyumlu zamanlamayla kullanabilme Frenleri, tekerlerin kilitlenmesine izin vermeden etkili kullanabilme Virajlarda uygun viraj çizgisini tayin ve takip edebilme Puan Her bir maddeden adayın almış olduğu puanlar toplanarak bir toplam puan belirlenir. Gözlem sonucunda yeterli puanı alan motosikletli polisler görevlerine devam ederler. Yeterli puanı alamamış olan motosikletli polisler ise hizmet içi ileri sürüş eğitimine alınır. 47. Motosikletli polislerin ileri sürüş becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan bu yaklaşımın, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılması uygundur? A) Performans değerlendirme B) Akılcı değerlendirme C) Modern değerlendirme D) Ürün değerlendirme E) İleri değerlendirme 48. Bir fen bilgisi öğretmeni, öğrencilerinin deney düzeneğini tasarlama ve uygulama becerilerini süreç içerisinde değerlendirmiş ve en başarılı üç öğrenciyi seçerek onları ödüllendirmiştir. Buna göre bu öğretmen hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek en doğru olur? A) Öğretmen sadece çağdaş değerlendirme yaklaşımlarını kullanmıştır. B) Öğretmen mutlak değerlendirme ölçütünü kullanarak en başarılı üç öğrenciyi belirlemiştir. C) Öğretmen çağdaş değerlendirme yaklaşımlarından performans değerlendirmeyi kullanmış ödül verme işini bağıl değerlendirmeye göre yapmıştır. D) Öğretmen sadece klasik değerlendirme yaklaşımlarını kullanmıştır. E) Öğretmen çağdaş değerlendirme yaklaşımlarından rubriği kullanmıştır

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. 2012'de SORU

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. 2012'de SORU BİZ SORDU YAKALADIK KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 'de 70 SORU Komisyon EĞİTİM BİLİMLERİ YAKALANAN SORULAR Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir., Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi İrfan UYGAR

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi İrfan UYGAR Branş Analizi program geliştirme eğitim bilimleri program geliştirme bölümü ile ilgili soruları incelediğimizde, soruların göreceli olarak orta güçlükte olduğunu, birkaç soru hariç biraz daha net ve tartışmaya

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ 1. TEMEL KAVRAMLAR... 5 2. ÖĞRENME VE ÖĞRENME İLKELERİ... 8 3. ÖĞRETİM VE ÖĞRETME... 10 3.1. Öğretim İlkeleri... 12 3.1.1. Amaca Dönüklük İlkesi...

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ. Elif Öğretmen'in, öğrencilerden yapmasını istediği çalışma aşağıdakilerden hangisine örnektir?

EĞİTİM BİLİMLERİ. Elif Öğretmen'in, öğrencilerden yapmasını istediği çalışma aşağıdakilerden hangisine örnektir? EĞİTİM BİLİMLERİ 1. Bu testte 120 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Eğitim Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Bir sınıf öğretmeni, Güneş Sistemi'ni işleyeceği derste önceden

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

KPSS 2007 EB (5) K. ANLATIM SAYFA 56 / 6. SORU 5. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiler. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre, öğrenme sürecinde

Detaylı

PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIM VE MODELLERİ

PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIM VE MODELLERİ PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIM VE MODELLERİ 1 EĞİTİM PROGRAMI TASARIMLARI Bir eğitim programı planlanırken işe öncelikle programın nasıl olacağını tasarlamakla başlanır. Eğitimi planlama sürecinde; Ne yapılmalıdır?

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Program Geliştirme Komisyonunu Oluştur. Çalışma Planı Hazırlama. Program yaklaşımını belirle. İhtiyaç Analizi Yap Program tasarısını hazırla

Program Geliştirme Komisyonunu Oluştur. Çalışma Planı Hazırlama. Program yaklaşımını belirle. İhtiyaç Analizi Yap Program tasarısını hazırla Program Geliştirme Komisyonunu Oluştur Başla Çalışma Planı Hazırlama Program yaklaşımını belirle İhtiyaç Analizi Yap Program tasarısını hazırla Program uygula Programı değerlendir Programı düzenle-geliştir

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

uzman yaklaşımı öğretim yöntem ve teknikleri Branş Analizi

uzman yaklaşımı öğretim yöntem ve teknikleri Branş Analizi Branş Analizi öğretim yöntem ve teknikleri yaklaşımı eğitim bilimlerinde öğretim yöntem ve teknikleri kapsamında analizi yapılan otuz üç sorunun dağılımı şu şekildedir: Sekiz soru öğretim kuram, anlayış

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

Farkını Yaşayın VERDİĞİMİZ KURSLAR KPSS DENEME SINAVLARIMIZ. Genel Yetenek Genel Kültür DENEME SINAVI. Alan Bilgisi DENEME SINAVI.

Farkını Yaşayın VERDİĞİMİZ KURSLAR KPSS DENEME SINAVLARIMIZ. Genel Yetenek Genel Kültür DENEME SINAVI. Alan Bilgisi DENEME SINAVI. Yakaladığımız Benzer Sorular Eğitim Bilimleri Farkını Yaşayın Çağdaş eğitim yöntemleriyle yüz yüze eğitim Tüm bölümlerdeki derslere yönelik haftanın her gününe ve saatine uygun ders alma imkanı Ücretsiz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (13 Şubat- 24 Mart 2017)

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (13 Şubat- 24 Mart 2017) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 arası) Türkçe dersinin temel amaçlarından biri öğrenenleri

Detaylı

İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA

İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA İÇERİK Hedefler İçerik Hedef davranışları kazandıracak biçimde ünite ve konuların düzenlenmesi İçerik, hedef davranışlara göre düzenlenir.

Detaylı

BÖLÜM 4: EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI VE MODELLER

BÖLÜM 4: EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI VE MODELLER BÖLÜM 4: EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI VE MODELLER Eğitim Programlarında Tasarım Yaklaşımları Programların hazırlık ve uygulanma aşamasında öne çıkan faktöre göre tasarım yaklaşımlarından biri ya da bir kaçı

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz KPSS / EB CÖS soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 43.

Diğer sayfaya geçiniz KPSS / EB CÖS soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 43. 43. (I) Eda Öğretmen, dersini işledikten sonra öğrencilerine bir sınav uygular. (II) Sınavı hazırlarken ilgili kazanımları ve kazanımların ağırlıklarını göz önüne alarak bir belirtke tablosu hazırlar.

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

KPSS 2007 EB (1) DENEME 19 / 66. SORU 1. İlköğretimin ilk üç yılında hayat bilgisi dersi içinde ele alınan konular, 6., 7. ve 8. sınıflarda sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji dersleri, ortaöğretim yıllarında

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER Önsöz İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 11 Giriş 12 Hayat ve Sosyal Bilgilerin Tanımı 13 Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler Farkı 13 Demokratik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım 5 E Modeli SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım Kapsam Tümdengelimli: Öğrenme alanının kapsamını uzmanlar belirler, konu ve bileşenlerin incelemesiyle öğrenmenin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Stratejiler 4. Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma-inceleme yoluyla Tam öğrenme İşbirliğine dayalı öğrenme

Stratejiler 4. Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma-inceleme yoluyla Tam öğrenme İşbirliğine dayalı öğrenme Strateji 1 Genel olarak; bir şeyi elde etmek için izlenen yol yada amaca ulaşmak için geliştirilen bir planın uygulanmasıdır. Eğitim açısından strateji; dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem,

Detaylı

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ

30 GÜNDE EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS KONU LÜĞÜ 30 DE EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ISBN: 978-605-9340-99-1 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Kısayol Yayıncılık a aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan yayınların

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ MÜNÂZARA ETKİNLİKLERİ UYGULAMA ESASLARI Amaç Öğrencilerin; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendilerini

Detaylı

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Neden? Bilişimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler yüksek öğretim

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR Branş Analizi program geliştirme ÖSYM 2013 yılında yaptığı değişiklikle Eğitim Bilimleri Testi ndeki soru sayısını 120 den 80 e düşürmüştür. Bu bağlamda program geliştirmenin soru sayısını diğer alanlara

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI PROJE: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4.ş) Proje: Öğrencilerin istekleri doğrultusunda

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : Yok Dersin

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Öğretim İlke ve Yöntemleri Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Beklentiler 2 A. Programın İçeriği 1. Öğretimle

Detaylı

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Vizesi 2012 Yılı Soru ve Cevapları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Vizesi 2012 Yılı Soru ve Cevapları Öğretim Yöntem ve Teknikleri Vizesi 2012 Yılı Soru ve Cevapları 1) Birinci sınıf öğretmeni matematik dersinde Nesne sayısı 10 dan az olan bir toplulukta nesnelerin sayısını belirler, bu sayıyı rakamla

Detaylı

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak,

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak, 43. Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 0 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır?

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır? 39. Aşağıdakilerden hangisi, buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015-27 Mart 2015)

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015-27 Mart 2015) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat 2015-27 Mart 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

:EĞLENİYORUM ÖĞRENİYORUM

:EĞLENİYORUM ÖĞRENİYORUM Projenin Adı: EĞLEN-ÖĞREN PROJE TANITIMI Projenin Alanı ve Konusu: Web Tabanlı Fen ve Teknoloji öğretimini kolaylaştıran sanal oyun havuzu Düzey: 5-6-7-8. sınıflar Proje Sloganı :EĞLENİYORUM ÖĞRENİYORUM

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA GİRİŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: TEMEL KAVRAMLAR... 1 İnsan... 2 Eğitim ve Öğrenme... 3 Sanat Eğitimi... 5 Müzik Eğitimi... 6 Müzik Eğitiminin Amaçları... 6 Μüzik Eğitiminin İlkeleri... 9 Müzik Eğitiminin Boyutları...

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI

5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI 5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI BÖLÜM 1 Dersin Adı: Sınıf: Ünitenin Adı/No: Konu: Önerilen Süre: Fen ve Teknoloji 7.Sınıf Kuvvet ve Hareket/ 2.Ünite Enerji ve Sürtünme Kuvveti 40 dakika BÖLÜM 2

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI

HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARI DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMIN DERS KİTABI 1. Yazar her şeyi belirleyen otoritedir. 2. Ders kitabı bilgi egemendir. 3. Ezber egemendir. 4. Tekil doğrular vardır. 5. Değer yargıları

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında (24 Mart 2014-09 Mayıs 2014) tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 24 Mart 9 Mayıs 2014 tarihleri arasında işlediğimiz beşinci

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI TC ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI Öğretmenlik Uygulaması Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler: Çalışma Plânı (Ek-5), Ders Gözlem Formu (Öğretmen adayının kendisinin, gözlem yaptığı derslerde dolduracağı

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı