YENİ HASTANE BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 7.0) (Kılavuzdaki turuncu renkli alanlar yeni eklenmiştir.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ HASTANE BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 7.0) (Kılavuzdaki turuncu renkli alanlar yeni eklenmiştir.)"

Transkript

1 YENİ HASTANE BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 7.0) (Kılavuzdaki turuncu renkli alanlar yeni eklenmiştir.) Mevcut durumda Ülkemizdeki tüm hastaneler (MSB hariç) verilerini aylık olarak eski hastane bilgi formuna, ilçe hastaneleri bilgi formuna, evde sağlık bilgi formuna, yoğun bakım bilgi formuna girmekte ve 3 ayda bir de form 56, 57 aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne göndermektedir. Ġl sağlık müdürlüğü de form 56 ve 57 verilerini TSĠM modülüne girmektedir. Formlardaki mükerrerlik ve formların ihtiyacı karģılamaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Analiz Daire Başkanlığı tarafından Yeni Hastane Bilgi Formu hazırlanmıģtır. Yeni hastane bilgi formuna Ülkemizdeki tüm hastaneler (MSB hariç) TSĠM modülünde adresi üzerinden aylık olarak, bir önceki ayın verilerini, sonraki ayın ilk 10 gününde girmelidirler. (veriler bizzat hastaneler tarafından girilmelidir.) Siteye ilk girildiğinde biraz beklenmeli ve ekrana gelen oracle eklentisi kaydedilip, kurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için teknik kılavuza bakılabilir. Ġl Sağlık Müdürlükleri yeni formlara veri giriģi yapmayacaklardır. Ancak sadece formlardaki evde sağlık sayfasına, evde sağlık birimi olan kamu hastaneleri ile mobil evde sağlık birimi olan Ġl Sağlık Müdürlüğü evde sağlık koordinasyon Ģubesi ayrı ayrı veri gireceklerdir. Hastaneler tarafından her ayın ilk 10 gününde (10. gün dahil) girilen veriler İl sağlık müdürlüğü yataklı tedavi hizmetleri şube müdürü tarafından her ayın i arası (15. gün dahil) TSİM modülünden elektronik olarak onaylanacaktır. Uzun süreli resmi tatil günlerinde (3 gün ve üstü) bu süreler uzatılabilecektir. Ancak bu konuda yetkili Genel Müdürlüğümüzdür. Yataklı tedavi hizmetlerinin kamu ve özel yataklı tedavi diye ikiye ayrıldığı illerde, Bakanlığımıza bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerini kamu yataklı tedavi hizmetleri Ģube müdürü; özel hastaneleri ise özel yataklı tedavi hizmetleri Ģube müdürü onaylayacaktır. Yataklı tedavi Ģube müdürü istediği takdirde, kendi Ģubesindeki çalıģanlarına ve/veya ilgili Sağlık Müdür yardımcısına da onay yetkisi verilebilir. Bunun için yataklı tedavi Ģube müdürünün resmi yazılı talebini yeterlidir. (Ayrıntı için 23. sayfadaki il onay ve takip ekranına bakınız.) Ġl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Koordinasyon Merkezinin girdiği mobil evde sağlık verileri onay mekanizması olmadan direkt Genel müdürlüğümüze ulaģacaktır. Evde sağlık birimi olan hastanelerin, yeni hastane bilgi formuna girdiği evde sağlık verileri yataklı tedavi Ģube müdürü tarafından onaylanacaktır. Diş polikliniği olan tüm Hastaneler, ağız diş sağlığı bilgi formuna da aylık diş polikliniklerinin ayrıntılı verilerini girmelidirler.

2 Bunun için tüm hastanelerdeki yeni hastane bilgi formu veri giriģ yetkilisine, ağız diģ sağlığı bilgi formu veri giriģ ekranı da tanımlanmıģtır. Aynı Ģifre ile girilebilir. Yine bir önceki ayın hastaneniz diş polikliniği verileri sonraki ayın ilk 10 gününde (10. gün dahil) hastaneler tarafından ağız diş sağlığı bilgi formuna girilecek olup, İl Sağlık Müdürlüğü Ağız Diş Sağlığı şubesi tarafından ayın 15 ine kadar (15. gün dahil) onaylanacaktır. Sistem tarafından tüm hastanelere Ağız Diş Sağlığı Bilgi Formu otomatik olarak tanımlandığından, eğer hastanenizde diş polikliniği yoksa veri girmemiş durumuna düşmemek için Genel Müdürlüğümüze bilgi veriniz. Bu durumda Ağız Diş Sağlığı Ekranından hastaneniz çıkarılacaktır. Ancak diş polikliniği hizmetine başladığınız zamanda, formun tekrar açılması için yine Genel Müdürlüğümüze başvurmanız gerekmektedir. Hastaneler veri giriş ekranında herhangi bir veriyi girip kaydet tuşuna bastığı anda bu veri; ilgili hastane, Sağlık Müdürlüğü kullanıcısı ve Genel Müdürlüğümüz tarafından veri giriş ve raporlama ekranlarında, hastane tarafından bazı verileri girilmiş statüsü ile anında görülecektir. Ancak hastane, verisini onaylamadığı için yataklı tedavi şube müdürü de hastane için il onayı veremeyecektir. Hastane verilerini onaylasa da, onaylamasa da süresi içerisinde değiģtirebilecek; onayladığı zaman Ġl Sağlık Müdürlüğünün onay tuģu aktif olacaktır Hastane tarafından tüm veriler girildikten sonra mutlaka tuşuna basılarak veriler onaylanmalıdır. Aksi halde, hastane verilerini Sağlık Müdürlüğündeki ilgili şube görür ama onaylayamaz. Ġl Sağlık Müdürlüğü sadece kurum onaylı olarak önüne gelen hastane verilerini ayın i arası (15. gün dahil) onaylayacaktır. Sağlık Müdürlüğündeki kullanıcılar hastane tarafından girilen veriyi değiģtiremeyecektir. (Ayrıntı için 23. Sayfadaki il Onay ve Takip Ekranına bakınız.) Yeni hastane bilgi formu sadece elektronik ortamda doldurulacaktır, ayrıca yazılı çıktı ile form istenmemektedir. Hastaneler veri giriģi yapabilmek için ilindeki TSĠM yetkilisine baģvurarak önceden Ģifre almak zorundadır. TSİM modülünde şifre, TC kimlik numarası ile kişi bazlı verilmekte olup, kurum bazlı şifre verilmemektedir. Kullanılan yazılım her kullanıcının yaptığı işlemi TC kimlik numarası ile kayıt altına aldığından, şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir. Yeni formlar ile birlikte mevcut formlara da (mevcut hastane bilgi formu, ilçe hastaneleri bilgi formu, evde sağlık bilgi formu, yoğun bakım bilgi formu, Form 53, 56, 57, 58, 113) veri girişi eskisi gibi devam edecektir.

3 Yeni hastane bilgi formu Ülke bazında kullanılıp veri akışı oturduğunda eski formların kaldırılması planlanmaktadır; ancak bu ayrıca resmi yoldan bildirilecektir. Yeni Hastane Bilgi Formu, formda sorulan ve sağlık kurum/kuruluģları için Bakanlığımıza bağlı ÇKYS modülü içindeki SKYS, MKYS, ĠKYS alt modüllerinde olan bilgileri otomatik olarak alarak forma getirecek Ģekilde tasarlanmıģtır. Böylelikle bu modüller de olan bilgiler sağlık kurum/kuruluģlarına ayrıca sorulmayacak kurum/kuruluģlar bu bilgileri veri giriģ ekranında göreceklerdir. Ġlk etapta hastanenize ait yönetim kayıt ekranı, toplam tescil edilmiģ yatak sayısı ve personel bilgileri için ÇKYS modülüne bağlı SKYS ve ĠKYS alt modüllerinde olan veriler otomatik olarak veri giriģ ekranına gelecektir. Zamanla bu modüllerden gelen bilgiler artırılarak yeni alt modüllerden de veri alınacaktır. Bakanlığımıza bağlı bu modüllerdeki bilgiler her hastane için doğru ve düzenli değildir. Eğer bu modüllerden çekilerek veri giriģ ekranına gelen veri yanlıģ ise veri giriģ ekranında doğrusunu yazabileceksiniz; ancak en kısa zamanda ÇKYS içindeki SKYS, MKYS, ĠKYS alt modüllerinde de ilgili verinizin düzeltilmesini sağlamalısınız. Bunun için Ġl Sağlık Müdürlüğünüze baģvurmanız gerekmektedir. Sağlık Müdürlüğünüz ilgili modül deki değiģikliğinizi yapacaktır. Uygulama esnasında bazı kodlama hataları nedeniyle, her hangi bir alan için ÇKYS modüllerindeki mevcut değerden farklı bir değer de ekranınıza gelebilir. Bu tip durumları Genel Müdürlüğümüze bildirdiğinizde gerekli düzeltme yapılarak hatalar ortadan kaldırılacaktır. Aylık değiģebilen tıbbi veriler dıģında form bilgileri, bir önceki ayın verilerini içerecek Ģekilde tasarlanmıģtır. Bir sonraki ay veri girdiğinizde, tıbbi veriler dıģındaki alanlara önceki ay girdiğiniz değerler otomatik olarak gelecektir. Formlardaki çoğu alanın doldurulması zorunludur ve bu iģaretle belirtilmiģtir. Formlardaki zorunlu veri giriģ alanlarını boģ bırakamazsınız. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. Bazı hastanelerimizde formlardaki birçok alanı dolduracak hizmet verilmemektedir. Bu durumda veri giriģini hızlandırmak için bir kolaylık sağlanmaktadır. Buna göre eğer aylık değiģebilen tıbbi alanlara 0 girdiyseniz, bu alanlar bir sonraki ay otomatik olarak 0 girili Ģekilde gelecektir. Bu sayede bu alanlara tekrar 0 girme zorunluluğunuz ortadan kalkacaktır. Tıbbi olmayan alanlara 0 girdiyseniz, bu alanlar otomatik olarak bir önceki ayın değerini getirecek Ģekilde tasarlandığından; yine bir sonraki ay 0 girili olarak önünüze gelecektir.

4 YÖNETĠM KAYIT EKRANI BaĢhekim ve Hastane Müdürü ile ilgili bilgiler ve özellikle adresleri ve telefon numaraları mutlaka doğru olmalı, yanlıģ ve eksik karakter girilmemelidir. YazıĢma Adresi alanına adresi değil, posta adresi yazılacaktır (mahalle, cadde, sokak) BĠNA BĠLGĠLERĠ Bina bilgileri girilirken tam sayılar girilir, kesirli sayılar ve noktalama iģaretleri kullanılmaz. Ana Blok kapalı m² alanı en büyük olan bloktur. Ek Bloklar yazılırken birbiriyle bağlantılı blokların hepsi ayrı blok olarak sayılacaktır. 1 veya 2 yataklı wc li ve duģlu odalara nitelikli oda, bu odalardaki yataklara da nitelikli yatak denir. Oda sayıları alanlarına yatak sayıları yazılmayacak, oda sayıları yazılacaktır. Bu veriler çok önemlidir, lütfen dikkatli giriniz. Hasta oda sayısı bölümüne her bir blokta, hastaların 24 saatten az olmamak üzere bakım ve tedavilerinin sağlanması amacıyla yatırıldığı odalar yazılacaktır. Poliklinik oda sayısı bölümüne ise her bir blokta, hekimlerin hasta muayenesi için kullandıkları odalar yazılacaktır. Bu tanımlar dıģında kullanılan odalar hiçbir Ģekilde hasta oda sayısına ve poliklinik oda sayısına ilave edilemez. Otopark Alanı bilgisi, otoparkın alacağı araç kapasitesine göre doldurulacaktır. Isınma ġekli, Yakıt Türü, Merkezi Klima, Merkezi Tıbbi Gaz, Sedye Asansörü, Jeneratör bilgileri bloklar için farklı ise, Ana blok baz alınarak yazılmalıdır. Blokların Ana YerleĢke ile beraber Kaç Farklı YerleĢkede Olduğu verisi girilirken Ģu hususlara dikkat edilir: Arsa alanı m² olarak en büyük olan yerleģim alanı, ana yerleģim olarak alınacaktır. Arsa alanı, yerleģimin bulunduğu yerin boģ olarak düģünüldüğündeki alanıdır. Arsa alanına, yerleģimin bulunduğu yerdeki binaların kapalı alanları dahil edilmeyecektir. Aynı ada da ancak farklı parsellerdeki binalar tek yerleģim olarak değerlendirilecek olup, adası ve parseli farklı olan her bir blok farklı bir yerleģim yeri olarak sayılacaktır. Örneğin; bir hastanede aynı ada içinde farklı parsellerde bulunan bloklar tek bir yerleģim olarak düģünülüp, farklı ada ve parselde bulunan binalar ise ayrı bir yerleģke olarak düģünülecektir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir.

5 BĠLĠġĠM DURUMU Bu alana Hastanenize ait BiliĢim bilgileri girilmelidir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. HĠZMET DURUMU Hastanenize ait toplam yatak sayısı alanı otomatik olarak ÇKYS modülünden alınan Bakanlığımız tarafından tescil edilmiģ yatak sayınızdır. Eğer alınan rakam yanlıģ ise düzeltebilirsiniz. Ancak bu rakam gerçekte tescil edilen yatağınızdan farklı olmamalıdır; ayrıca ÇKYS modülünden de düzeltmek için Sağlık Müdürlüğünüze baģvurmalısınız. Toplam Yatak sayısı alanındaki değer, Ana dal ve Yan dal ekranına gireceğiniz klinik bazlı yatak sayılarınızın toplamı ile aynı olmalıdır. Toplam yatak sayısına tarih ve (2008/65) sayılı Hastane Yatak Sayısı ve Tanımlar konulu genelge çerçevesinde Hastaların 24 saatten az olmamak üzere bakım ve tedavilerinin sağlanması amacıyla yatırıldığı, hasta odalarına ya da hastalara devamlı tıbbi bakım hizmeti verilen birimlere yerleģtirilen yataklar, yoğun bakım prematüre ve yenidoğan ünitesindeki yataklar (kuvöz, açık bebek yatağı) ile yanık merkezi ve yanık odalarındaki yataklar yazdırılacaktır. Hasta yataklarına; a) Yeni doğan sağlıklı bebek sepetleri ve transport kuvözler, b) Doğum için kullanılan doğum masaları ve sancı odası (travay) yatakları, c) Poliklinik, acil ve laboratuvarlarda muayene, küçük müdahale, gözlem ve hastaların istirahatı için kullanılan sedye ve yataklar, d) Anestezi odası ve ameliyathanelerde, ameliyat öncesi uyuma ve bekleme için kullanılan yataklar, e) Ameliyat sonrası bakım (uyandırma) odası yatakları, f) Kemoterapi, radyoterapi, giriģimsel radyoloji, genel ve lokal anestezi, intravenöz, infüzyon, inhalasyon ve sedasyon islemleri ile diyaliz tedavisi gibi 24 saatten daha az bir zaman dilimi içinde yapılan tedaviler için kullanılan Günübirlik Tedavi Yatakları, g) Hastanede devamlı olarak kalanlarla nöbetçi personel için ayrılan yataklar, h) Refakatçi yatakları, dahil edilmez. Toplam Kurum DıĢına Sevk Edilen Hasta Sayısına; her ayın 1-31 i arasında polikliniklerden ve kliniklerden (Acil servis dahil) kurum dıģına sevk edilen toplam hasta sayısı yazılacaktır.

6 Ġl dıģından gelen hasta sayısına; her ayın 1-31 i arasında baģka bir ilden gelip, polikliniklere baģvuran (Acil servise gelenler dahil) hasta sayısı yazılacaktır. 1 ve 2 yataklı wc li/duģlu ve 1 ve 2 yataklı wc siz/duģsuz, 3, 4, 5, 6 ve üstü oda sayılarının toplamı; bina sayfasına blok bazında girilen hasta oda sayıları toplamı ile aynı olmalıdır. Yanık Hizmetleri bölümünde sertifikalı ve sertifikasız personel bilgileri ayrı ayrı girilecektir. Günübirlik Tedavinin 23 Ekim 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tedavi Yardımına ĠliĢkin Uygulama Tebliği nin sayılı maddesinde yer alan tanımı doğrultusunda 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yatıģ ve taburcu iģlemi yapılmadan yapılan tedaviler Günübirlik Tedavi kapsamına girer. Günübirlik Tedavi Bölümünde hasta sayısı ve seans sayısı ayrı ayrı girilecektir. Günübirlik cerrahi operasyon sadece operasyonu yapan uzmanlık dalı içinde bulunan günübirlik cerrahi iģlem bölümüne girilmelidir. 24 saatlik zaman diliminden fazla olarak yatarak tedavi gören günübirlik hastalar ilgili klinikteki yatan hasta bölümüne eklenmelidir. Ayrıca günübirlik bölümüne yazılmamalıdır. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. ACĠL Acilden, mesai saatleri içinde gidilmek üzere bir polikliniğe muayene için sevk edilen hasta sayısı alanına; ayaktan muayenenin yeterli görüldüğü acil hastalardan, acil servis dıģındaki aynı hastane veya baģka hastanedeki diğer polikliniklere mesai saatleri içinde muayene için sevki uygun görülen hasta sayısı yazılacaktır. (Örnek: Kulak ağrısı ile acile baģvuran; ancak durumu acil olmayıp, mesai saatleri içinde KBB polikliniğe sevk edilen veya sevk olmadan gitmesi tavsiye edilen hastalar vb.) Acilden, aynı hastane içindeki diğer servislere yatırılan hasta sayısı alanına; acile baģvuran ve ayaktan muayenenin yeterli olmadığı hastalardan, aynı hastane içindeki diğer servislere yatırılan hasta sayısı yazılacaktır. (Örnek: Kalp ağrısı ile acile baģvuran ve yapılan acil müdahaleden sonra gerekli görüldüğü için aynı hastane içindeki kardiyoloji servisine yatırılan hastalar vb.) Acilden, başka hastaneye sevk edilen hasta sayısı alanına; acile baģvurup ayaktan muayene ile aynı hastane içindeki diğer servislere sevkin yeterli olmayıp, baģka hastaneye sevk edilen hasta sayısı yazılacaktır. (yapılan sevk, uzman acil müdahale gerekliliği ve sevk eden hastanenin yetersizliği nedeniyle olmalıdır.) (Örnek: Kalp ağrısı ile acile baģvuran ve yapılan acil müdahaleden sonra kardiyoloji servisinin/uzmanın olmaması ve/veya diğer hastane yetersizliklerinden dolayı müdahale gereksinimi için baģka hastaneye sevk edilen hastalar vb.)

7 Yukarıda belirtilen tüm durumlar DIŞINDA; Acilden direkt taburcu edilip eve gönderilen hasta sayısı alanına; muayene için mesai saatleri içinde bir polikliniğe, yatıģ iģlemi için ise hastane içindeki baģka bir servise veya baģka bir hastaneye sevk edilmeksizin direk acilden taburcu edilip eve gönderilen hasta sayısı yazılacaktır. (Örnek: Nezle ile acile baģvuran; ancak durumu acil olmayıp, yazılan reçete ile veya reçetesiz olarak acilden taburcu edilip eve gönderilen hastalar vb.) Yukarıda belirtilen tüm durumlar DAHİL olmak üzere, Acil müşahade de yatan hasta sayısı alanına; bütün durumlarda acil müģahade de yatan hasta sayısı yazılmalıdır. (Örnek: Acile baģvuran ve müģahade de yatan tüm hastaların yazılması.) Acil de bulunan Röntgen ve USG cihazları görüntüleme cihazları sayfasına da eklenmelidir. YeĢil ve sarı alan kısımları, sadece acil servisinde bu tür sınıflama yapılan hastanelerce doldurulmalıdır. Diğer hastaneler bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. Acil servis hasta tedavi alanı, acil bekleme salonunun alanı hariç tutularak m² cinsinden girilmelidir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. AMELĠYATHANE Enfekte Ameliyathane kısmına; Apse, gazlı kangren gibi enfeksiyon bulaģtırma riskinin yüksek olduğu hastaların ameliyatlarının yapıldığı, ameliyathane odası olup olmadığı iģaretlenecektir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. DOĞUM SALONU Müdahaleli Doğum; sezeryan dıģında vakum, forseps gibi müdahaleler sonucu yaptırılan doğumları kapsar. Sezeryan doğumlar, aynı zamanda ameliyat olması sebebiyle hem doğum olarak sayılacak hem de ait olduğu ameliyat grubuna eklenecektir. Ölü Doğuma; en az 22 haftalık veya en az 500gr. olan ve ölü doğan bebek sayısı yazılacaktır. (örnek: 20 haftalık olup 500 gram üstü ölü doğan bebek ile 24 haftalık olup 500 gram altı ölü doğan bebekler ölü doğum sayısına eklenmelidir.)

8 Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. PERSONEL DURUMU Personel bilgileri ilk etapta sadece devlet hastaneler için ÇKYS bağlı ĠKYS modülünden otomatik alınacaktır. Özel ve Üniversite hastaneleri için personel verileri ĠKYS de olan kurumlar için ise kısa süre sonra otomatik çekilir hale gelecektir. Personel bilgileri ĠKYS modülünde olmayanlar hastaneler ile verilerinin yanlıģ olduğunu düģünen hastaneler ise elle girecektir. Verilerini elle düzelten hastaneler ĠKYS modülünde de düzeltmek için Sağlık Müdürlüğüne baģvurmalıdırlar. Personel bilgileri veri girilen ayın son günü itibariyle fiilen çalıģan personeli kapsayacaktır. Kadrosu bu hastanede olup, baģka kurumlarda çalıģan, ücretsiz izinli, askerde vb sebeplerle hastanede bulunmayan, baģka bir hastaneden, haftada 1-2 gün görevli gelen hekimler ve diğer personeller tabloda gösterilmeyecek, buna karģılık kadrosu baģka kurumda olup, bu hastanede tam zamanlı fiilen geçici görev yapan personel ve hekim formda gösterilecektir. Yıllık izinde olan personeller de formda gösterilecektir. Asistan Hekim alanına; Üniversite ve Eğitim ve AraĢtırma Hastaneleri ndeki asistan hekimlerin toplam sayısı yazılacaktır. Semt polikliniklerinde çalıģan personel sayısı ve verilen sağlık hizmetlerinin tamamı, bağlı olduğu hastane bilgilerine dahil edilerek yazılacaktır. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. LABORATUVAR CĠHAZLARI Hizmet Alımı ile Yapılan Tetkik: -Tüm kitlerin, cihazların ve personelin yüklenici firmaya ait olduğu ve hastane içinde kurulu Laboratuvar tetkik sonucu alımı Ģeklindeki durumları, -Tüm kitlerin, cihazların ve personelin yüklenici firmaya ait olduğu ve hastane dıģında kurulu Laboratuvar tetkik sonucu alımı Ģeklindeki durumları ifade eder.

9 Cihazların ve/veya kitlerin kiralanıp hastane içinde firma tarafından kurulduğu ancak personelin hastaneye ait olduğu durumlar ile Cihazların ve personelin Hastanelere ait olduğu ancak kitlerin kiralandığı durumlarındaki tetkik sayıları hizmet alımına değil; Kit, Kit karşılığı cihaz/sarf ihalesi ile tetkik sayısı alanına girilmelidir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. GÖRÜNTÜLEME CĠHAZLARI Acil Servis de ve Radyoloji Ünitesi dıģında kullanılan cihazlar da bu bölümdeki cihazlara dahil edilecektir. Hastane içindeki tüm cihazlar yazılmalıdır. (Ameliyathane dahil) Hem Doppler hem de klasik USG çekebilen cihazlar, doppler USG kısmına yazılacaktır. Aynı cihazla yapılan farklı tetkikler için verilen farklı randevu süreleri yazılırken, tetkik sayıları dikkate alınarak ortalama süre yazılır. USG, EKO, EMG, EKG, Gastroskopi, kolonoskopi, bronskoskopi, sistoskopi, artroskopi, anjiyografi vb. gibi girişimsel işlemler ameliyat gruplarına değil sadece görüntüleme ve diğer tıbbi cihazlar sayfasındaki ilgili tetkik sayıları kısmına yazılmalıdır. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. DĠĞER TIBBĠ CĠHAZLAR Acil Servis de ve Radyoloji Ünitesi dıģında kullanılan cihazlar da bu bölümdeki cihazlara dahil edilecektir. Hastane içindeki tüm cihazlar yazılmalıdır. (Ameliyathane dahil) Hastanede bulunan tıbbi cihaz sayıları, yapılan iģlem sayıları ve verilen ortalama randevu süreleri (gün olarak) bu ekrana girilir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir.

10 KAN MERKEZLERĠ BĠLGĠ EKRANI Kan hizmet birimleri aylık hastane bilgi formunun temel amacı ülkemizdeki kan hizmet birimlerindeki; -Tam kan ve kan bileģenlerinin hazırlanma ve kullanım oranlarını saptamak ve dolayısı ile Ülke ihtiyacını tespit etmek, -Kanın merkezler arası hareketini inceleyerek organizasyon eksikliklerini gidermek, -Kan imha oranlarını tespit ederek kanın etkin ve verimli kullanımına yönelik yeni düzenlemeler yapmak, -Kan bağıģında bulunan kan bağıģçılarını bağıģ türüne (gönüllü, hasta yakını, otolog), yaģ, cinsiyet ve kan grubuna göre gruplandırarak etkin kan bağıģçısı kazanım programlarını planlamaktır. Sertifikalı Hekim Sayısı: Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon tıbbı sertifika programında baģarılı olup sertifika almıģ ve kan merkezinde tam gün çalıģan hekim sayısıdır. Sertifikasız Hekim Sayısı: Sağlık Bakanlığınca verilen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon tıbbı sertifikası bulunmayan ve kan merkezinde tam gün çalıģan hekim sayısıdır. Sertifikalı Hekim DıĢı Sağlık Personeli Sayısı: Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon tıbbı sertifika programında baģarılı olup sertifika almıģ ve kan merkezinde tam gün çalıģan hekim dıģı sağlık personeli sayısıdır.(hemģire, teknisyen, biyolog, laborant, vb) Sertifikasız Hekim DıĢı Sağlık Personeli Sayısı: Sağlık Bakanlığınca verilen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon tıbbı sertifikası bulunmayan ve kan merkezinde tam gün çalıģan hekim dıģı sağlık personeli sayısıdır. (hemģire, teknisyen, biyolog, laborant, vb) 1) AY ĠÇĠNDE TEMĠN EDĠLEN KAN VE KAN BĠLEġENĠ BÖLÜMÜ: a) GEÇEN AYDAN DEVĠR; Bir önceki aydan devir olan kan ve kan bileģenleri bu sütuna kaydedilecektir. b) MERKEZĠNĠZ; Tüm merkezler kendi bünyelerinde temin ettikleri kan ve kan bileģenlerini bu sütuna kaydedeceklerdir. c) KIZILAY BÖLGE KAN MERKEZĠ; Kızılay Bölge Kan Merkezlerinden talep edilen ve temin edilen kan ve kan bileģenleri bu sütuna kaydedilecektir. d) DĠĞER MERKEZ; Kızılay Bölge Kan Merkezleri dıģındaki diğer merkezlerden temin edilen kan ve kan bileģenleri bu sütuna kaydedilecektir. e) Bazı hastanelerde aferez yöntemi ile elde edilen kan bileģenleri hem kan merkezinde hem de terapötik aferez merkezinde hazırlanmaktadır. Aferez yöntemi ile elde edilen eritrosit süspansiyonu, trombosit süspansiyonu, taze donmuģ plazma ve granülosit süspansiyonu

11 satırında bilgiler kayıt edilirken hem kan merkezi hem de terapötik aferez merkezinde elde edilen süspansiyonlar forma iģlenecektir. 2. AY ĠÇĠNDE TÜKETĠLEN KAN VE KAN BĠLEġENĠ BÖLÜMÜ: a) KULLANILAN; Hastanede transfüzyonda kullanılan kan ve kan bileģenleri bu sütuna kaydedilecektir. b) ĠMHA EDĠLEN; Tüm merkezler çeģitli nedenlerle imha ettikleri kan ve kan bileģenlerini bu sütununa kaydedeceklerdir. (miadı dolduğu için kullanılamayan, transfüzyonla bulaģan infeksiyonlara yönelik testlerde pozitiflik saptanan, hemoliz vb. diğer nedenler) c) BAġKA MERKEZE GÖNDERĠLEN; Transfüzyon amacıyla baģka merkeze gönderilen kan ve kan bileģenleri bu sütuna kaydedilecektir. d) GELECEK AYA DEVĠR: Bir sonraki aya devir olan kan ve kan bileģenleri bu sütuna kaydedilecektir. 3.BAĞIġ TÜRÜ BÖLÜMÜ: Tüm merkezler sadece kendi merkezlerine kan bağıģında bulunan donörlere iliģkin bilgileri bu bölüme kayıt edeceklerdir. Bu bölümde yer alan; Ġlk bağıģ; Daha önce kan ya da kan bileģeni bağıģında bulunmayıp ilk kez kan bağıģında bulunmayı, Düzenli bağıģ; Değerlendirilmenin yapıldığı gün itibari ile daha önce en az 2 (iki) kez kan bağıģında bulunma, son kan bağıģını son 1 (bir) yıl içinde yapma ve yılda en az 1 (bir) kez kan bağıģında bulunmayı, Düzensiz bağıģ; Düzenli bağıģ tanımına uymayan bağıģları, Otolog BağıĢ: Kan ve kan bileģenlerinin kiģinin kendisine transfüzyon yapılmak üzere kendisinden teminini ifade eder. 4.BAĞIġÇI YAġ VE CĠNSĠYET DAĞILIMI BÖLÜMÜ: Tüm merkezler sadece kendi merkezlerine kan bağıģında bulunan donörlerin yaģ ve cinsiyete göre dağılımını gireceklerdir. 5.BAĞIġÇI KAN GRUPLARI BÖLÜMÜ: Tüm merkezler sadece kendi merkezlerine kan bağıģında bulunan donörlerin kan gruplarının dağılımını gireceklerdir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir.

12 ANA DAL/YAN DAL POLĠKLĠNĠK BĠLGĠ EKRANI Muayene Sayısı; hastaların ayaktan muayene, tetkik, teģhis ve tedavi hizmetlerinin yapılması amacı ile yataklı tedavi kurumlarına yaptıkları baģvurulardır. Bu veri hastanenin bir ayda yaptığı toplam muayene sayısını ifade eder. Belirtilen ay içinde, hastadan veya hastanın sahip olduğu kamu-özel sigortalardan (SGK, YeĢil kart ve GSS vb. dahil) ücret almak koģuluyla yapılan her muayene iģlemi, muayene sayısına dahil edilmelidir. Örnek: Bir hasta, aynı ay içinde aynı hastaneye yukarıda belirtilen Ģekilde ücret alınarak üç kez gelmiģ ise, bu hasta için muayene sayısına üç eklenmelidir. Muayene iģleminden sonra ilk 10 gün içinde yapılan kontrol muayenelerinden ücret alınmadığından, kontrol muayeneleri muayene sayısına eklenmeyecektir. Örnek: Bir hasta ücret vererek veya kamu-özel sigortasından ücret alınarak muayene olduktan sonra ilk 10 gün içinde kontrole gelirse; muayene sayısına, ücret alınarak olunan muayene dahil edilmeli ancak kontrol muayenesi dahil edilmemelidir. Radyoloji ve Nükleer Tıp servislerinde muayene yapılmaz, bu servislerde verilmiģ olan hizmet tetkik kısmında gösterilmelidir. Yatan Hasta Sayısı; yatıģ iģlemi yapılan hasta sayılarının toplamıdır. Yatan Hasta sayısı, hastaneye gelen ve ilk olarak bahse konu serviste yatan hastayı ifade eder. Formdaki yatan hasta sayısı alanına, aynı hastanenin baģka servisinde yatarken bu servise gelip yatan hasta sayısı dahil edilmeyecektir. BaĢka servisten gelen hastaların sayısı, formda bulunan baģka serviste yatarken taburcu olmadan bu servise gelip yatan hasta sayısı kutusuna girilmelidir. Ancak başka servisten gelen hastaların serviste yattığı gün sayısı, formdaki yatılan gün sayısına eklenmelidir. BaĢka serviste yatarken bu servise gelip yatan hasta sayısı hesaplanırken, sadece aynı hastane içinde baģka serviste yatarken bu servise gelen ve yatan hastalar dikkate alınmalıdır. Örnek olarak; 1 hasta, 3 gün dahiliye servisinde yatıģ yaptıktan sonra taburcu olmadan kardiyoloji servisinde de 2 gün yatıp taburcu olduysa: Dâhile servisi yatan hasta kısmına 1 eklenmeli, yatılan gün kısmına da 3 eklenmelidir; kardiyoloji servisinde ise baģka serviste yatarken bu servise gelip yatan hasta kısmına 1 eklenmeli ve yatılan gün sayısına 2 eklenmelidir. Kardiyoloji servisin yatan hasta sayısına ise her hangi bir ekleme yapılmamalıdır. Bir hasta taburcu olmadan 2 den çok serviste yatarsa, aynı Ģekilde hesap yapılmalıdır. Bir servisin belirtilen dönem içindeki yatan hasta sayısı hesaplanırken, o servisteki yatan hasta sayısı alanı ile baģka serviste yatarken taburcu olmadan bu servise gelip yatan hasta sayısı alanı toplanmalıdır.

13 Ancak; hastanenin veya İlin belirtilen dönem içindeki yatan hasta sayısı hesaplanırken, sadece servis bazındaki yatan hasta sayısı alanları toplanmalıdır. Yan dal bilgileri de hiçbir Ģekilde ana dala ilave edilmeyecektir. Bu formun yan dal kısmında belirtilen hizmet polikliniklerde yapılan iģlemler sadece hizmet poliklinik kısmına yazılacaktır. Ayrıca ana dal veya yan dala eklenmeyecektir. Çift ana dal veya yan dal uzmanlığı olan hekimlerin verdikleri hizmet, fiilen çalıģtıkları klinikteki branģına ilave edilecektir. Eğer bir Ana dal veya Yan dalın yoğun bakımı servisi varsa, bu serviste yapılan işlemler SADECE yoğun bakım sayfasına YAZILMALIDIR. Yoğun bakım yatak, yatılan gün, ölen hasta ve taburcu sayıları ilgili sevislere eklenmemelidir. Bu formda olmayan branģlar veya polikliniklerde yapılan iģlemler, iģlemi yapan hekimin branģına dahil edilmeli ve gerekli değiģiklik için Genel Müdürlüğümüz bilgilendirilmelidir. Aile Hekimliği muayene sayısına, sadece hastane kadrosunda fiilen çalıģan Aile Hekimi uzmanlarının yapmıģ olduğu muayene sayısı girilmelidir.(buraya Bakanlığımız 1. basamak hizmetleri kapsamındaki Aile Hekimliği hizmet bilgileri girilmeyecektir.) Uzmanı olmayan hastanelerde, (ilçe hastaneleri) Aile hekimi olmayan pratisyen hekimlerin yapmıģ olduğu muayeneler Acil Muayene içerisinde gösterilecektir. Ġlçe hastaneleri verilerine Bakanlığımız 1.basamak uygulaması kapsamındaki Aile Hekimliği bilgileri hiçbir Ģekilde dahil edilmeyecektir. Taburcu Olan Hasta Sayısı; 24 saatten az olmamak üzere yatırılan hastalar içinden hastaneden taburcu olan hastaların sayısı yazılacaktır. Günübirlik hasta yazılamaz. Bir hastanın hastaneden taburcu olduğu klinik hangisi ise; bu hastayı, o klinik taburcu sayısına eklemelidir. Örnek: Dahiliye kliniğinde yatarken kardiyoloji kliniğine yatmaya başlayan hasta kardiyoloji kliniğinden sonra hastaneden taburcu olursa; bu hasta dahiliye kliniği taburcu sayısına eklenmemeli, sadece kardiyoloji kliniği taburcu sayısına eklenmelidir. Servisten yoğun bakıma giden hasta, servisteki taburcu alanında kesinlikle gösterilmemelidir. Yatılan Gün Sayısı; yatan hastaların hastanede kaldığı günlerin toplamıdır. Yatılan gün sayısına, hastane de veri girilen dönem içinde, taburcu olan, ölen, başka servisten gelip yatan, yatarken başka servise giden ve halen yatan hastaların yatılan günlerinin toplamı yazılmalıdır. Kısacası belirtilen dönem içinde ilgili serviste yatmış olan ve halen yatan tüm hastaların yattığı gün sayısı hesaba katılmalıdır. Örnek: 5 Haziran 2011 de dahiliye kliniğine yatan ve 30 Haziran 2011 itibariyle de dahiliye kliniğinde yatmaya devam eden hasta için, yatılan gün sayısına 26 (30-5+1) eklenmelidir.

14 Eğer bu hasta 30 Haziranda 2011 tarihinde taburcu oldu ise, yatılan gün sayısına, 25 (30-5) eklenmelidir. (Hasta Taburcu olduğundan, taburcu olduğu gün sayılmamalıdır.) Hesaplanmasında hastanın giriģ çıkıģ günlerinden yalnız girdiği gün sayılır çıkıģ günü sayılmaz, hastanın çıkıģ tarihinden giriģ tarihi çıkarılarak elde edilir. Aynı gün yatıp çıkan hastanın hasta günü 1 gün olarak kabul edilir. Ameliyat sayılarının belirlenmesinde tarihinde yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nin ekinde yer alan (Ek-8) ve (Ek-9) esas alınacaktır. (Tebliğ her yıl yeniden yayınlanmaktadır.) Tebliğ güncellendiğinde yeni tebliğ dikkate alınmalıdır. Ameliyat verileri yazılırken yapılan ameliyat sayıları dikkate alınmalıdır. Aynı kişiye, aynı genel anestezi altında birden fazla yapılan ve ücrete tabi olan ameliyatların tümü formlarda gösterilmelidir. Acil serviste ameliyat olan hastalar, sadece acilde gösterilecektir. Sezeryan ameliyatı olan hasta sayıları, Kadın Hast. ve Doğum branģında ilgili ameliyat grubunda gösterilecektir. A,B,C,D,E grubu ameliyat verilerine en az bir gece yatıģ yapılan ameliyatlar yazılmalı günübirlik D, E ve diğer günübirlik ameliyat gruplarına ise 1 tam gece kalınmadan taburcu olunan ameliyatlar yazılmalıdır. Günübirlik ameliyatlara yazılan veriler, ayrıca başka yere yazılmamalıdır. USG, EKO, EMG, EKG, Gastroskopi, kolonoskopi, bronskoskopi, sistoskopi, artroskopi, anjiyografi vb. gibi girişimsel işlemler ameliyat gruplarına değil sadece görüntüleme ve diğer tıbbi cihazlar sayfasındaki ilgili tetkik sayıları kısmına yazılmalıdır. Hizmet birimlerine girilen veriler, hizmet birimin bulunduğu Ana dal veya Yan dala eklenmeyecektir. Yan dal poliklinik sayfasındaki hizmet birimleri içindeki diģ polikliniği alanına, sadece diģ polikliniği muayene sayısı girilmeli, diģ polikliniği verilerinin ayrıntıları ise ağız diģ sağlığı bilgi formuna girilmelidir. Hastanelerdeki toplam muayene sayısı hesaplamalarına, diģ muayene sayısı da eklenmelidir. Mevcut Form 56 da, hastanelerdeki diģ polikliniklerinin muayene verileri de bulunduğundan, veri devamlılığı açısından yeni hastane bilgi formuna da diģ muayene sayısının yazılması istenmiģtir. Aynı ameliyat hem günübirlik hem de yatıģlı ameliyat kısmına yazılamaz. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir.

15 YOĞUN BAKIM BĠLGĠ FORMU Eğer bir Ana dal veya Yan dalın yoğun bakımı servisi varsa, bu serviste yapılan işlemler SADECE yoğun bakım sayfasına YAZILMALIDIR. Yoğun bakım yatak, yatılan gün, ölen hasta ve taburcu sayıları ilgili sevislere eklenmemelidir. Ancak, Bir hasta 3 gün yoğun bakımda 2 gün serviste yattı ise; servis yatılan gün sayısı 2, yoğun bakım yatılan gün sayısı 3 artırılmalıdır. Yoğun bakım sayfasındaki servisten gelip yatan hasta sayısı alanı 1, ilgili servisteki yatan hasta alanı da (başka serviste gelip yatan hasta alanına değil) 1 artırılmalıdır. Bu hasta Yoğun bakımdan servise gitti ise, yoğun bakım sayfasındaki servise veya başka hastaneye giderek çıkan hasta sayısı alanı 1 artırılmalıdır. Bir hasta servise girmeden direkt yoğun bakıma yattı ise, sadece yoğun bakım sayfasına verileri girilmelidir. Yoğun bakım servislerinde verilen hizmetin kapasitesi, mevcut kapasitenin yeterli olup olmadığı ve birim performansının ölçülebilirliğinin sağlanabilmesi için yoğun bakım servisinin seviyesine ve uzmanlık dalına göre yatak sayısı, yatırılan hasta sayısı, yatak doluluk oranı, ortalama kalıģ süresi, ventilatöre bağlanan hasta sayısı ve süresi gibi istatistiklerin yoğun bakım servisi bazında tespit edilmesi ve bakanlığımızca yürütülmekte olan planlamalara ıģık tutması bakımından önem arz etmektedir. Yoğun Bakım servislerinin taģıması gereken fiziki Ģartlar, tıbbi donanım ve personel standartları, yoğun bakım yataklarının basamaklandırılması, nöbet esasları ve hizmetin iģleyiģine iliģkin usul ve esaslar tarih sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlığımız tebliği ile düzenlenmiģtir. Formu bu tebliğ esaslarını dikkate alarak doldurunuz. 1. Yoğun bakım yataklarını, Bakanlıkça tescil edilmiģ basamak (1. Basamak, 2. Basamak ve 3. Basamak) ve o basamaktaki yatak sayısını esas alarak giriniz. Henüz tescil iģlemi tamamlanmamıģ yoğun bakımlar için (tescil iģlemleri tamamlanana kadar) varsayılan basamak ve o basamaktaki mevcut yatak sayısı girilecektir. Yoğun bakım yatak sayıları, ayrıca ilgili servise yazılmamalıdır. 2. Yoğun bakım yatak sayısını forma girerken, yatak hangi basamağa girilmiģ ise, diğer sütunlarda istenen; ventilatör sayısı, yatılan gün sayısı, yatan hasta sayısı ve benzeri veriler de yoğun bakım yatak sayısının ait olduğu basamağa girilecektir. Örnek 1: Sadece 1. Basamak yoğun bakım yatağı var ise ventilatör sayısı, yatan hasta sayısı, yatılan gün sayısı gibi diğer veriler de 1. Basamağa girilecektir. 2. ve 3. Basamağa ait sütunlara 0 yazılmalıdır. Örnek2: Yoğun bakım yatağı 2. ve 3. Basmakta ise diğer sütunlarda istenen bilgiler de 2. ve 3. Basamağa girilir. 1. Basmak verilerine 0 yazılmalıdır.

16 3. Servisten gelip yoğun bakımda yatan hastalar servisten gelip yoğun bakıma yatan hasta alanı ile ayrıca ilgili servisteki yatan hasta alanlarına (başka serviste gelip yatan hasta alanına değil) yazılmalıdır. Yoğun bakımdaki bu alan hastanenizin toplam yatan hasta sayısı hesabına katılmamaktadır. Servisten gelmeden direkt yoğun bakıma yatan hasta ise direkt yoğun bakıma yatan hasta sayısı alanında gösterilmeli, ilgili servise eklenmemedir. Yoğun bakımdaki bu alan hastanenizin toplam yatan hasta sayısı hesabına dahil edilmektedir. 4. Yoğun bakımdan servise çıkan veya yoğun bakımdan başka hastaneye sevk edilen hastalara ait veriler servise veya başka hastaneye sevk olarak yoğun bakım servisinden çıkan hasta sayısı alanında gösterilecektir. Yoğun bakımdaki bu alan hastanenizin toplam taburcu sayısı hesabına katılmamaktadır. Yoğun bakımdan servise gitmeden taburcu olan hasta ise, yoğun bakımdan direk çıkan hasta sayısı alanına eklenmelidir. Yoğun bakımdaki bu alan hastanenizin toplam taburcu sayısı hesabına dahil edilmektedir. Servisten yoğun bakıma giden hasta, servisteki taburcu alanında kesinlikle gösterilmemelidir. 5. Yoğun bakımda yatılan gün sayısı sütununa; veri girilen dönem içinde, hangi nedenle olursa olsun yoğun bakımdan çıkan (servise çıkan, taburcu olan, başka kurumu sevk edilen, başka kurumdan gelip yatan, ölen) ve halen yatan hastaların yatılan günlerinin toplamı yazılmalıdır. Örnek: 5 Haziran 2011 de yoğun bakıma yatan ve 30 Haziran 2011 itibariyle de yoğun bakımda yatmaya devam eden hasta için, yatılan gün sayısına 26 (30-5+1) eklenmelidir. Eğer bu hasta 30 Haziranda 2011 tarihinde taburcu oldu ise, yatılan gün sayısına, 25 (30-5) eklenmelidir. (Hasta Taburcu olduğundan, taburcu olduğu gün sayılmamalıdır.) 6. Yoğun bakımda ölen hasta sayısı sütununa, sadece yoğun bakımda ölen hasta sayısı girilecektir. Ayrıca ilgili servise yazılmamalıdır. 7. Bir hastanın ventilatöre bağlanma süresi hesaplanırken; bir gün içinde hasta aralıklı olarak kaç saat bağlı kalırsa kalsın 1 gün olarak değerlendirilecektir. Örnek: Bir hasta ventilatöre gün içinde aralıklı olarak ister 1 saat isterse 5 saat bağlanmış olsun, bu sütuna 1 gün şeklinde girilecektir. 8. Bir hasta için yoğun bakım servisinde, basamaklar veya branģ yoğun bakımlar arasında geçiģ yapılmıģ olsa bile, her basamağın veya ilgili branģ yoğun bakıma ait veriler ayrı girilecektir.

17 Örnek 1: Bir hasta 3. Basamak yoğun bakımda 5 gün yatarken, 1. Basamak yoğun bakıma transfer edilerek 3 gün de bu basamakta yatırılıp normal kliniğe çıkıģı yapılmıģ ise form üzerinde uygulanacak iģlem Ģu Ģekildedir; 3. Basamak sütununda 5 günlük veri ait olduğu sütuna girilir, 1.Basamağa ait 3 günlük veri ise ayrı olarak ait olduğu basmaktaki sütuna girilir. Örnek 2: Bir Hasta 3. Basamak Dahili yoğun bakımda 10 gün yatarken, 2. Basamak Genel yoğun bakıma transfer edilip burada 5 gün yattıktan sonra normal kliniğe çıkıģı yapılır ise form üzerinde uygulanacak iģlem Ģu Ģekildedir; 3. Basamak dahili yoğun bakımdaki 10 günlük veri ait olduğu sütuna girilecek 2. Basamak Genel yoğun bakımdaki 5 günlük veri ise ayrı olarak ait olduğu basamaktaki sütunda gösterilecektir. 9. Yoğun Bakım yatakları klinik branşlara göre ayrılmış ise her yatak ait olduğu branşta gösterilecek, ayrılmamış ise Genel Yoğun bakımda gösterilecektir. 10. Formda yer verilmemiş erişkin diğer bir cerrahi yoğun bakım branşına ait veriler, cerrahi yoğun bakıma; erişkin bir diğer dahili yoğun bakım branşına ait veriler ise dahili yoğun bakıma eklenmelidir. Bu tip yoğun bakımlar, genel yoğun bakıma dahil edilmemelidir. Örnek: Göğüs cerrahisi, ortopedi yoğun bakım gibi cerrahi servis yoğun bakımları, formdaki cerrahi yoğun bakıma; nöroloji, göğüs hastalıkları gibi dahili servis yoğun bakımları, dahili yoğun bakıma dahil edilmelidir. Sıkıntı yaģanırsa, hastanenizdeki yoğun bakım hekimine danıģılmalıdır. 11. Formda yer almayan diğer yeni doğan yoğun bakım klinik branģlarına ait veriler (yeni doğan cerrahi yoğun bakım dahil) yeni doğan yoğun bakım servisi verilerine dahil edilecektir. 12. Formda yer almayan diğer çocuk yoğun bakım branģlarına ait veriler (çocuk cerrahi yoğun bakım dahil) çocuk yoğun bakım servisi verilerine dahil edilecektir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir.

18 EVDE SAĞLIK FORMU Yeni Ede Sağlık Formuna veri giriģi dıģında mevcut evde sağlık formuna veri giriģi eski, formun kaldırılması resmi olarak bildirilene kadar aynen devam edecektir. 1- Bu form Ġl Sağlık Müdürlüklerindeki mobil evde sağlık birimi, hastanelerdeki evde sağlık birimi ve Kamu Ağız DiĢ Sağlığı merkezlerindeki evde sağlık birimleri tarafından veri giriģi yapılmak üzere hazırlanmıģtır. 2- Hastaneler kendi kurum bünyesindeki Evde Sağlık Birimleri tarafından verilen hizmete ait bilgileri; Ġl Sağlık Müdürlüklerindeki mobil evde sağlık birimi ise müdürlüğe bağlı mobil ekipler (TSM leri dahil) ve aile hekimleri tarafından verilen hizmete ait bilgileri girmekle yükümlüdür. Mobil evde sağlık hizmeti vermeyen Sağlık Müdürlükleri, sadece aile hekimleri ile ilgili 2 soruyu dolduracaklar, diğer alanlara 0 gireceklerdir. 3- Formda yer alan AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠLGĠLERĠ alanı sadece Ġl Sağlık Müdürlükleri tarafından girilecek olup bu alan hastaneler tarafından boģ bırakılacaktır. Aile hekimleri için evde sağlık soruları sadece 2 tanedir. Aile hekimi evde sağlık alanlarına girilen bilgiler, evde sağlık sayfasındaki diğer alanlara ilave edilmeyecektir. Örnek: Ġlinizdeki Aile hekimlerinin yaptığı hasta ziyareti sayısını ilgili alana 50 olarak girdiniz. Bu 50 kiģi, yaģ gruplarına ve formdaki diğer tüm alanlara ilave edilmeyecektir. 4- Evde sağlık formun girilen bilgilerin tamamı rakamsal (nümerik) değerlerden oluģmalıdır. A: Aylık Bilgiler Alanı: Formun bu alanı ilgili birim tarafından aylık takip edilen hastalara ait bilgilerden oluģmaktadır. Son 1 aya ait hasta bilgileri girilecektir. Takip edilen hasta sayısı (Yeni başlayan dahil): Formun ait olduğu dönem (1 ay boyunca) birim tarafından hizmet verilen hasta sayısıdır. Yeni baģlayan hastalar dahil edilecektir. Takibe başlanan yeni hasta sayısı: Birimden daha önce hizmet almamıģ; Formun ait olduğu dönemde (1 aylık dönem) birim tarafından ilk defa hizmet verilen hasta sayısıdır. ÖNEMLİ NOT: Bir baģka birimden devir alınan hastalar mükerrer kayıtları önlemek için yeni hasta olarak kayıt edilmeyecektir. Takip edilen hasta sayısında yer alacaktır. Gerçekleşen hasta ziyareti sayısı (Yeni başlayan dahil): Formun ait olduğu dönem (1 ay boyunca) birim tarafından gerçekleģtirilen hasta ziyareti sayısıdır. Yeni baģlayan

19 hastalar dahil edilecektir. ÖRN:.. Hastanesi Evde Sağlık Birimi Ağustos ayında 4 ü kadın; 5 hasta takip etmiģtir. Bu kadın hastalardan 4 ü geçen aydan devretmiģ, diğer 1 erkek hasta ise ilk defa bu ay hizmet almıģtır. Bu hastaların evine toplam 12 kez ziyaret yapılmıģtır. Erkek hastalara 5 kez kadın hastalara 7 kez ziyaret yapılmıģtır. Bu durumda aylık bilgilerin kaydı aģağıdaki Ģekilde yapılacaktır. AYLIK BİLGİLER Erkek Kadın Takip edilen hasta sayısı (Yeni baģlayan dahil) 1 4 Takibe baģlanan yeni hasta sayısı 1 GerçekleĢen hasta ziyareti sayısı (Yeni baģlayan dahil) 5 7 Aylık hizmet verilen hastaların yaş guruplarına göre dağılımı (Yeni başlayanlar dahil): Formun ait olduğu dönem (1 ay boyunca) birim tarafından hizmet verilen hastaların yaģ gruplarına göre dağılımıdır. Yeni baģlayan hastalar dahil edilecektir. ÖRN:.. Hastanesi Evde Sağlık Biriminin Ağustos ayında takip ettiği 5 hastanın yaģları 50, 66, 77, 78 ve 80 dir. Bu hastaların kaydı aģağıdaki Ģekilde yapılacaktır. 0-1 ay Aylık hizmet verilen hastaların yaģ guruplarına göre dağılımı (Yeni baģlayanlar dahil) 1 ay 2 yaģ 3-18 yaģ yaģ yaģ yaģ Aylık hizmet verilen hastaların sosyal güvencesine göre dağılımı (Yeni başlayanlar dahil): Formun ait olduğu dönem (1 ay boyunca) birim tarafından hizmet verilen hastaların sosyal güvencelerine göre dağılımıdır. Yeni baģlayan hastalar dahil edilecektir. ÖRN:.. Hastanesi Evde Sağlık Biriminin Ağustos ayında takip ettiği 5 hastanın 2 si YeĢil Kart 3 ü ise SGK lıdır. Bu hastaların kaydı aģağıdaki Ģekilde yapılacaktır. Aylık hizmet verilen hastaların sosyal güvencesine göre dağılımı (Yeni eklenenler dahil) SGK YeĢil Kart 2 Özel Sağlık Sigortası

20 Sağlık Güvencesi Olmayan 3 Aylık takipten çıkarılan hastaların takipten çıkarılma sebebi: Formun ait olduğu dönem (1 ay boyunca) birim tarafından aģağıdaki sebeplerle hizmetten çıkarılan hasta sayısıdır. ÖNEMLİ NOT: Bir baģka birime veya mobil ekibe devir edilen hastalar takipten çıkarılan hasta olarak kayıt edilmeyecektir. Aylık takip edilen hasta sayısından düģülecektir. ÖRN:.. Hastanesi Evde Sağlık Biriminin Ağustos ayında geçen ay takip ettiği 1 hastayı iyileģtiği, 1 hastayı da vefatı sebebiyle hizmetten çıkarmak zorunda kalmıģtır. Bu hastaların kaydı aģağıdaki Ģekilde yapılacaktır. Aylık takipten çıkarılan hastaların takipten çıkarılma sebebi Kadın ĠyileĢme 1 Tedavinin Sağlık Personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi Sonlandırmanın talep edilmesi Tedaviyi red etme Tedaviye yanıt alamama Ġkamet değiģikligi Vefat 1 Erkek.. Hastanesi Evde Sağlık Birimi hizmetten çıkardığı hastaya Ağustos ayında hizmet vermediği için takip edilen hasta sayısına girmemiģtir. B:Verilen Hizmetler Alanı: Formun ait olduğu dönem (1 ay boyunca) birim tarafından verilen hizmetlerin sayısıdır. ÖRN:.. Hastanesi Evde Sağlık Biriminin Ağustos ayında takip ettiği 5 hastaya verilen hizmete ait bilgileri girecektir. C: İade Kapsamında Kullanılan Toplam Tıbbi Cihaz Demirbaş Sayısı Alanı: Birimde kayıtlı hastalara zimmet karģılığı verilen tüm cihazların sayısı girilecektir. Hastane demirbaģında kayıtlı olup zimmet karģılığı evde hastanın kullanımına sunulan cihazlar da bu bölümde yer alacaktır. ÖRN:.. Hastanesi Evde Sağlık Biriminin takip ettiği hastalara zimmet

21 karģılığı vermiģ olduğu 1 ev tipi aspiratör ve 5 havalı yatak var ise bu malzemelerin tamamı her ay listede yer alacaktır. D: Hastalıklar Alanı: Formun ait olduğu dönem (1 ay boyunca) birim tarafından hizmet verilen hastaların hastalık adlarına göre dağılımıdır. Yeni baģlayan hastalar dahil edilecektir. Formda olmayan hastalık, diğer kısmına eklenmelidir. Evde Sağlık Biriminde Görevli Personel Sayısı: Bu alana il müdürlükleri mobil birimde görevlendirilen personel sayısını, hastaneler, bünyesinde kurulu evde sağlık biriminde görevlendirilen personel sayısını, Kamu ADSM leri ise evde sağlık biriminde görevlendirilen personel sayısını girecektir. Aile Hekimliğine Uygulaması kapsamında hizmet veren personel (Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları vb.) bu alanda yer almayacaktır. Birime Ait Ekip Aracı ve Giydirilmiş Hasta Nakil Aracı Sayısı: Bu alana il müdürlükleri mobil birimde; hastaneler ile Kamu ADSM ler ise bünyesinde kurulu evde sağlık biriminde hizmet veren ekip aracı ve hasta nakil aracı sayısını girecektir. Hizmet alımı veya kiralama yöntemi ile hizmete tahsis edilen araçlar da bu alanda yer alacaktır. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. SAĞLIK TURĠZMĠ FORMU YurtdıĢından gelip ücretli olarak iģlem yaptıran yabancı uyruklu kiģilere ait bilgiler aylık olarak girilmelidir. Bu form, daha önce yayınlanan 2011/41 sayılı genelgeye göre toplanan 2 formun yerine üretilmiģtir. Genelge ekindeki YURTDIġI HASTA BĠRĠMĠ BĠLDĠRĠM FORMU (EK-1) ile YURTDIġI ACĠL HASTA NAKLĠ BĠLDĠRĠM FORMU (EK-2) doldurulmayacak, sadece yeni oluģturulan Sağlık Turizmi sayfasına veri girilecektir. YurtdıĢından gelip ücretli olarak iģlem yaptıran yabancı uyruklu hastası olmayan hastaneler, bu formu boģ bırakacaklardır. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir.

22 FORMU DÜZENLEYEN VE KURUM ONAYI Yataklı tedaviden sorumlu Ġl Sağlık Müdür yardımcısı, istatistikten sorumlu hastane yöneticisi ve formu düzenleyen yetkili ile ilgili bilgiler eksiksiz ve doğru olarak girilmelidir. Bütün veriler girilip, bütün sayfalar kaydedildikten sonra formun onaylanması için MUTLAKA KUTUSUNA TIKLAMALIDIR. Bu aģamadan sonra verilerinizin baģarıyla kaydedildiğine dair bir uyarı alacaksınız. Bu uyarıyı aldığınızda, verileriniz elektronik ortamda onaylanmıģ olarak Ġl Sağlık Müdürlüğüne ulaģmıģ olacaktır. Aksi halde verileriniz sizin tarafından onaylanmadığı için Ġl Sağlık Müdürlüğü yetkilisi, verilerinizi görmesine rağmen onaylayamayacak ve Genel Müdürlüğümüz ile Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmamıģ veri olarak görülecektir. Onay tuģuna her sayfa için teker teker basılmasına gerek yoktur, tüm form için bir defa basılması yeterlidir. Ġlk 10 günlük süre içinde onayladığınız verilerinizi tekrar değiģtirebilirsiniz. Eğer değiģiklik yaparsanız tekrar onaylamanız gerekecektir. Kurum onay süresinin bitmesine 2 gün ve 1 gün kala, ilk 10 gün içinde verisini girmeyen ve bazı verilerini girip onaylamayan kurumların; baģhekim, istatistikten sorumlu hastane yöneticisi, hastane müdürü ve formu düzenleyen yetkilisine sistem tarafından otomatik olarak uyarı maili gönderilmektedir. Hastaneler, ayın İlk 11. gününden 15. Gün sonuna kadar verileri ile ilgili herhangi bir işlem yapmak için ek yetki almak zorundadırlar. Bu tarihler arasında ek yetki verip vermemek Yataklı Tedavi şube müdürünün inisiyatifindedir. Bu tarihler arasında yetki Ġl Sağlık Müdürlüğünüzdeki Yataklı Tedavi ġube Müdürü tarafından verilebildiğinden, bu tarihler arasında Ġlinizdeki bu Ģubeye baģvurunuz. Sağlık Müdürlüğündeki ilgili Ģube ayın 11 ile 15 i arasında talep eden hastaneye yetki verir ise, yetki verilen hastanenin verilerini düzenleyen kiģilere otomatik olarak bilgilendirme maili gönderilecektir. Ayın 16 sından sonraki yetki ise, sadece istisnai durumlar da Genel Müdürlüğümüz tarafından verilebilir.

YENİ HASTANE BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 5.0)

YENİ HASTANE BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 5.0) YENİ HASTANE BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 5.0) Mevcut durumda Ülkemizdeki tüm hastaneler (MSB hariç) verilerini aylık olarak eski hastane bilgi formuna, ilçe hastaneleri bilgi formuna, evde

Detaylı

YENİ HASTANE BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 4.0)

YENİ HASTANE BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 4.0) YENİ HASTANE BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 4.0) Mevcut durumda Ülkemizdeki tüm hastaneler (MSB hariç) verilerini aylık olarak eski hastane bilgi formuna, ilçe hastaneleri bilgi formuna, evde

Detaylı

YENİ ÖZEL TIP VE DAL MERKEZLERİ BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 6.0)

YENİ ÖZEL TIP VE DAL MERKEZLERİ BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 6.0) YENİ ÖZEL TIP VE DAL MERKEZLERİ BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 6.0) Mevcut durumda Ülkemizdeki tüm özel tıp ve dal merkezleri (Ağız diş sağlığı mrk. hariç) verilerini aylık olarak mevcut bulunan

Detaylı

YENİ ÖZEL TIP VE DAL MERKEZLERİ BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 4.0)

YENİ ÖZEL TIP VE DAL MERKEZLERİ BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 4.0) YENİ ÖZEL TIP VE DAL MERKEZLERİ BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 4.0) Mevcut durumda Ülkemizdeki tüm özel tıp ve dal merkezleri (Ağız diş sağlığı mrk. hariç) verilerini aylık olarak mevcut bulunan

Detaylı

YENİ HASTANE BİLGİ FORMLARI KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 8.0) (Güncelleme tarihi 09/05/2014)

YENİ HASTANE BİLGİ FORMLARI KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 8.0) (Güncelleme tarihi 09/05/2014) YENİ HASTANE BİLGİ FORMLARI KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 8.0) (Güncelleme tarihi 09/05/2014) Mevcut durumda Ülkemizdeki tüm hastanelerin verilerini aylık olarak Ağustos 2011 tarihinden itibaren Yeni Hastane

Detaylı

YENİ ÖZEL POLİKLİNİK BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 6.0)

YENİ ÖZEL POLİKLİNİK BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 6.0) YENİ ÖZEL POLİKLİNİK BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 6.0) Mevcut durumda Ülkemizdeki tüm özel poliklinikler (Ağız diş polik. hariç) verilerini aylık olarak mevcut bulunan özel poliklinikler bilgi

Detaylı

YENİ ÖZEL POLİKLİNİK BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 4.0)

YENİ ÖZEL POLİKLİNİK BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 4.0) YENİ ÖZEL POLİKLİNİK BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 4.0) Mevcut durumda Ülkemizdeki tüm özel poliklinikler (Ağız diş polik. hariç) verilerini aylık olarak mevcut bulunan özel poliklinikler bilgi

Detaylı

YENİ HASTANE BİLGİ FORMLARI KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 9.0) (Güncelleme tarihi 06.03.2015)

YENİ HASTANE BİLGİ FORMLARI KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 9.0) (Güncelleme tarihi 06.03.2015) YENİ HASTANE BİLGİ FORMLARI KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 9.0) (Güncelleme tarihi 06.03.2015) Mevcut durumda ülkemizdeki tüm hastanelerin verileri aylık olarak Ağustos 2011 tarihinden itibaren Yeni Hastane

Detaylı

ÖZEL TIP MERKEZLERİ BİLGİ FORMU KULLANIM

ÖZEL TIP MERKEZLERİ BİLGİ FORMU KULLANIM ÖZEL TIP MERKEZLERİ BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 7.0) Mevcut durumda Ülkemizdeki tüm özel tıp merkezleri (Ağız diş sağlığı mrk. hariç) verilerini aylık olarak mevcut bulunan Özel Tıp merkezleri

Detaylı

YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 7.0) (01.01.2015)

YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 7.0) (01.01.2015) YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 7.0) (01.01.2015) Ağustos 2011 yılından beri ağız diş sağlığı verileri Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik, Analiz ve

Detaylı

ÖZEL POLİKLİNİK BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 7.0)

ÖZEL POLİKLİNİK BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 7.0) ÖZEL POLİKLİNİK BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 7.0) Mevcut durumda Ülkemizdeki tüm özel poliklinikler (Ağız diş polik. hariç) verilerini aylık olarak mevcut bulunan Özel Poliklinik Bilgi Formuna

Detaylı

YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 4.0)

YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 4.0) YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 4.0) Mevcut durumda Ülkemizdeki Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile kamu ağız diş sağlığı merkezleri verilerini 3 aylık olarak Form 58

Detaylı

Veri Toplama Yöntemlerimiz

Veri Toplama Yöntemlerimiz Veri Toplama Yöntemlerimiz Bakanlıkça istenen Yazılı Formlar. Bilgi sistemlerine manuel girilerek Bakanlığımıza Ulaşan Formlar. (TSİM ve Hastane Bilgi Formları) Bazı illerin Bakanlık bilgisi dışında ürettiği

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı. 05 Nisan 2016 Bursa

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı. 05 Nisan 2016 Bursa Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Ayfer ŞEN 05 Nisan 2016 Bursa GÖRÜNTÜLEME VE DİĞER TIBBİ CİHAZLAR SEKMESİ Kurum/kuruluşlarda bulunan TÜM CİHAZ

Detaylı

BİLGİ TOPLAMA FORMU KULLANIM BİLGİLERİ

BİLGİ TOPLAMA FORMU KULLANIM BİLGİLERİ BİLGİ TOPLAMA FORMU KULLANIM BİLGİLERİ 1-SİSTEME GİRİŞ Tarafınıza verilmiş olan ÇKYS şifresi ile giriş yapılmalıdır. Açılan bölümden şekil de görüldüğü gibi İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, altta açılan

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

TSİM UYGULAMA REHBERİ

TSİM UYGULAMA REHBERİ Sistem Kullanıcıları İçin TSİM UYGULAMA REHBERİ İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı Ankara, Nisan 2015 Bu rehber; T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstatistik,

Detaylı

Kurumunuzda çalışan ve ekrana yansıtmış olduğunuz tüm personelin T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğundan emin olunuz.

Kurumunuzda çalışan ve ekrana yansıtmış olduğunuz tüm personelin T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğundan emin olunuz. 1-SİSTEME GİRİŞ ÇKYS şifreniz ile sisteme giriş yapınız. Açılan bölümden İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini ve Merkez Şubeleri İKYS Menüsü seçiniz. Alt kısımda açılan bölümden ise Bilgi Toplama Formunu

Detaylı

1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR?

1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR? Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-18 1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR? Provizyon ekranındaki sağ üst köşedeki kriterlere(1) dikkat edilmek suretiyle Muayene

Detaylı

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Bu konunun sonunda Özel Hastaneler Yönetmeliği nde ve Ayakta

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 7 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 61769 HEDEF 6 6 58453 53269 5 4 3 2 1 ŞUBAT 211 OCAK 212 ŞUBAT 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO. STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

Resmî Gazete YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO. STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 25 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27622 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde 10 yataklı Sağlık Merkezi olarak hizmete başlayan kurumumuz 1974 yılında 25 yataklı Sağlık Merkezi

Detaylı

Gülşen BAŞÇAVUŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı. 05 Nisan 2016 Bursa

Gülşen BAŞÇAVUŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı. 05 Nisan 2016 Bursa Gülşen BAŞÇAVUŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 05 Nisan 2016 Bursa TSİM Hakkında Genel Bilgiler ve Veri Girişinde Dikkat Edilecek Hususlar Veri

Detaylı

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN TSİM RAPORLARI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN 15 Haziran 2015 GİRİŞ YAPTIĞINIZ VERİLER NASIL RAPORLANIR? TSİM sistemi girmiş olduğunuz verilerin

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ Tıbbi sekreter, sağlıkla ilgili istatistiki verileri derleyen, bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YENİ BAŞLAYAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YENİ BAŞLAYAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YENİ BAŞLAYAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI REKTÖRLÜK Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ Prof.Dr.Ercüment ÇİFTÇİ Prof.Dr.Bekir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUM KILAVUZU

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUM KILAVUZU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUM KILAVUZU Sağlık hizmetlerinin yerinde tespit edilmesi, karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulması ve mevcut problemlerin çözümlenmesi amacıyla Kamu Hastaneleri

Detaylı

TIBBİ SEKRETER EĞİTİMİ

TIBBİ SEKRETER EĞİTİMİ TIBBİ SEKRETER EĞİTİMİ MALZEME Etiket Barkod UBB UBB onayı Kamu Ġhale Kaydı (KĠK) KĠK kaydı uyumu Ġstekli adı(satmaya yetkili firma) Malzeme SUT kodu SGK MALZEME İNCELEME KRİTERLERİ UBB ONAYI VAR MI? KĠK

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

T.C. MANĠSA VALĠLĠĞĠ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Aile Hekimliği Uygulama ġube Müdürlüğü VALĠLĠK MAKAMINA

T.C. MANĠSA VALĠLĠĞĠ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Aile Hekimliği Uygulama ġube Müdürlüğü VALĠLĠK MAKAMINA Ai T.C. MANĠSA VALĠLĠĞĠ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Aile Hekimliği Uygulama ġube Müdürlüğü SAYI : 44532031/420/ KONU : Aile Hekimliği 43.Ek YerleĢtirme ĠĢlemi VALĠLĠK MAKAMINA Ġlimizde aile hekiminin sözleģmesini

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Evde Sağlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Türkeli Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Türkeli Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Türkeli Devlet Hastanesi TARİHÇE: 2001-2015 HASTANEMİZ 1999 YILINDA BİTİŞİK 2 BLOK ŞEKLİNDE İNŞAA

Detaylı

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU Beyannamelerini kendileri göndermek isteyen mükellefler www.gib.gov.tr adresinde İnternet Vergi Dairesi ekranına

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

VERİMLİLİK KARNESİ GÖSTERGE KARTLARI

VERİMLİLİK KARNESİ GÖSTERGE KARTLARI VERİMLİLİK KARNESİ GÖSTERGE KARTLARI T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara-2012 İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı Verimlilik Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER KARNE GÖSTERGELERİ

Detaylı

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1 Personel Uzman Diş Hekimi Doktoralı Diş Hekimi Ağız Diş Hizmetlerinde Çalışan Personeller YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Hizmetin Adı 1. Poliklinik 2. Klinik 1. SGK lı hastalardan Kimlik nosunun olduğu herhangi bir resmi evrak. 2. ÇalıĢan SGK lı hastalardan iģ kazası geçirenlerin Vizite kağıdında iģ kazası sütununun dolu

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Gülşen BAŞÇAVUŞ Ayfer ŞEN

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Gülşen BAŞÇAVUŞ Ayfer ŞEN Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Gülşen BAŞÇAVUŞ Ayfer ŞEN 14 Eylül 2015 Trabzon TSİM Hakkında Genel Bilgiler ve Veri Girişinde Dikkat Edilecek Hususlar

Detaylı

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi HASTANEMİZİN TANITIMI Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi Hastanemiz Balkanların en büyük sağlık kompleksi olarak 19.01.1960 yılında İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastanesi adıyla hizmete

Detaylı

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu www.talyabilisim.net Sayfa 1 Ayarlar: E-Reçete için ilk önce sistemimizdeki tanımlı olan ilaç rehberini güncellememiz gerekmektedir. Güncelleme için gerekli olan ilaç rehberini; http://www.iegm.gov.tr/default.aspx?sayfa=fiyat_listesi

Detaylı

SERVİS DEFTERİ. "Servis Defteri" ekranına şekildeki gibi giriş yapılmaktadır.

SERVİS DEFTERİ. Servis Defteri ekranına şekildeki gibi giriş yapılmaktadır. SERVİS DEFTERİ Servis defteri ekranı yatışı yapılan hastalar ve bu hastalara yapılan tetkik, tedavi, laboratuvar, radyoloji vb. uygulamalrın girilmesi ve girilen işlemlerin görülebilmesini sağlamaktadır.

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Gülşen BAŞÇAVUŞ Ayfer ŞEN

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Gülşen BAŞÇAVUŞ Ayfer ŞEN Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Gülşen BAŞÇAVUŞ Ayfer ŞEN 20 Ekim 2015 İzmir TSİM Hakkında Genel Bilgiler ve Veri Girişinde Dikkat Edilecek Hususlar

Detaylı

OCAK 2011 HĠZMET GÖSTERGELERĠ

OCAK 2011 HĠZMET GÖSTERGELERĠ OCAK 211 HĠZMET GÖSTERGELERĠ TOPLAM MUAYENE SAYISI 59846 DR. BAġINA GÜNLÜK MUAYENE SAYISI 29,48 TOPLAM YATAN HASTA SAYISI 133 POLĠKLĠNĠK YATIġ ORANI % 2,17 YATAK ĠġGAL ORANI % 69,45 ORTALAMA HASTANEDE

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. REÇETEDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı veya MEDULA tesis kodu, Hasta adı soyadı, T.C. Kimlik

Detaylı

Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı

Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı ADIM 1: PORTALE GİRİŞ https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go adresinden Şekil-1'deki Başvuru Portalı giriş ekranına ulaşılır. Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı Yukarıda yer alan ekrandaki bilgilere

Detaylı

Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKANIN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA İZLENECEK ADIMLAR Elektronik imzanızı kaybetmiş

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TIBBİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI YATIRIM TAKİP FORMU KULLANIM KLAVUZU ANKARA 2014 Yatırım Takip-Form A TABLO 1

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

ÖRNEKTİR UZMANLIK ALANI HEKİM İSMİ 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00

ÖRNEKTİR UZMANLIK ALANI HEKİM İSMİ 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 ÖRNEKTİR EK:1 HEKİM GÜNLÜK ÇALIŞMA TABLOSU.../.../2007 Bu tablo hekimlerin çalışma programları konusunda hastaların bilgilendirilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. UZMANLIK ALANI HEKİM İSMİ 08:00-09:00

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

25.06.2015 TARİHLİ İLİMİZ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON KOMİSYONU (ASKOM) KARARLARI

25.06.2015 TARİHLİ İLİMİZ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON KOMİSYONU (ASKOM) KARARLARI 25.06.2015 TARİHLİ İLİMİZ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON KOMİSYONU (ASKOM) KARARLARI İlgi; a) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04.06.2015 tarih ve 5249 sayılı yazısı 1. İlgi (a) ile belirtilen

Detaylı

663 Sayılı KHK Madde 34

663 Sayılı KHK Madde 34 1 663 Sayılı KHK Madde 34 Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hastaçalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık

Detaylı

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU 10 Gün 10 Gün 25100000 08:00-17:00 124 Nolu Oda 17:00-08:00 7726 600230104 2 Saat 291048 254990000 291084 KURUM KODU SUNULAN HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU Kadro Adı : Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kadro Sayısı : 2 I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Teknik yönden ilgili Klinik Şefine,

Detaylı

EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU

EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin Ġl Kodu / ÇKYS Kodu :.../... Tarih :../ / Aile Hekiminin Adı : Sözleşmeli / Görevlendirmeli Aile Sağlığı Elemanının Adı : Sözleşmeli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/6 1.AMAÇ; 1.1.Yatışına karar verilmiş veya ücret bilgisi almak isteyen hastalara ameliyat ve tedavi fiyatları ile ilgili bilgi vererek, taburcu aşamasında

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Katılım payı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ Lisansüstü Programlar Online Ön Kayıt Kılavuzu Sevgili Öğrencimiz, Enstitümüze hoģ geldiniz. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Enstitümüze lisansüstü eğitim görmek üzere müracaat edecek

Detaylı

KBS MALĠ ĠSTATĠSTĠK VERĠ GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ

KBS MALĠ ĠSTATĠSTĠK VERĠ GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ KBS MALĠ ĠSTATĠSTĠK VERĠ GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ Soner ÖZKIR Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali Ġstatistik ġubesi 18-23/11/2012 ANTALYA SUNUM TANIġMA SUNUMUN AMACI KBS GENEL BĠLGĠ MALĠ ĠSTATĠSTĠK MODÜLÜ GENEL BĠLGĠ

Detaylı

ZEHRA KAÇAR MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ KOORDİNATÖRÜ

ZEHRA KAÇAR MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ KOORDİNATÖRÜ ZEHRA KAÇAR MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ KOORDİNATÖRÜ Yabancı uyruklu hasta kayıt: Ülkemize gelen ve tüm Sağlık kurumlarımızdan (kamu, özel, üniversite hastaneleri, dal merkezleri, tıp dal,

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

HASTANEMĠZĠN TARĠHÇESĠ

HASTANEMĠZĠN TARĠHÇESĠ .07.21 1 / 14 Değerli Hastane ÇalıĢanımız Bu rehber hastanemize yeni baģlayan personelimizin iģe uyumu ve hastanemize adaptasyonunu sağlamak amacıyla hazırlanmıģtır. HazırlamıĢ olduğumuz bu rehberde hastanemizin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi

Detaylı

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl 1. E-imza bulunmayan personelin e-imza alması gerekmektedir. 1.1. https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go internet adresine giriniz. 1.2.Girdiğiniz internet sayfasında Nitelikli Elektronik Sertifika Başvurusu

Detaylı

ACENTE PORTAL KOLAY BİLET ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL KOLAY BİLET ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL KOLAY BİLET ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇİNDEKİLER ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 KOLAY BİLET ACENTESİ BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 23 2 ACENTE PORTAL HAKKINDA

Detaylı

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Özel Çevre Hastanesi teşhis ve tedavi görecek, yatışına karar verilen hastaların

Detaylı

SSK ON-LINE ĐŞE GĐRĐŞ ve ĐŞTEN ÇIKIŞ BĐLDĐRĐMLERĐ

SSK ON-LINE ĐŞE GĐRĐŞ ve ĐŞTEN ÇIKIŞ BĐLDĐRĐMLERĐ SSK ON-LINE ĐŞE GĐRĐŞ ve ĐŞTEN ÇIKIŞ BĐLDĐRĐMLERĐ Versiyon : 3.6.7.9 ve üstü (Ayrıca DerYonetici 1.0.8.0 ve üstü) İlgili Programlar : Ücret Bordrosu Tarih : 31.03.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli

Detaylı

( d Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı DıĢındaki Kurumlardan BaĢvuran Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN

( d Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı DıĢındaki Kurumlardan BaĢvuran Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN ( d Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı DıĢındaki Kurumlardan BaĢvuran Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN Mersin Ġli Ġlçesi. da Tabip / Uzman Tabip olarak görev

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin mülga 7 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin mülga 7 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir. 27 Mayıs 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28305 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ Kırmızı yazı ile belirtilmiģ olan Kullanıcı Adı ve Parola alanları doldurulup GiriĢ yazısına basarak sisteme giriģ yapabilirsiniz. ġekil 1

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI 1.AMAÇ Meydana gelebilecek acil veya olağanüstü durumlarda bina içinde bulunan hasta, personel ve eşyaların dışarıya çıkartılarak emniyet altına alınması için bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm çalışanları

Detaylı

KÜTAHYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI ULAŞIM ARAÇLARI 2014

KÜTAHYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI ULAŞIM ARAÇLARI 2014 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI ULAŞIM ARAÇLARI 2014 ULAŞIM ARAÇLARI Başbakanlık Tasarruf Genelgesi ve 237 Sayılı Taşıt Kanun u gereği olarak, Kamuda gereksiz harcamaların

Detaylı

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlar Online Ön Kayıt Kılavuzu Sevgili Öğrencimiz, Enstitülerimize hoģ geldiniz. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bahar yarıyılında Enstitümüze

Detaylı

Tablo -1 İçin Açıklamalar

Tablo -1 İçin Açıklamalar Ek-1 AÇIKLAMALAR Genel Açıklamalar 1) Veriler excel formatında ekte sunulan tablolar (Tablo 1ve 2) kullanılarak çalışma yapılmalıdır. 2) 81 il genelinde yapılacak çalışmalarda standardizasyonun sağlanması

Detaylı

İNDİRİMLİ KART İŞLEMLERİ

İNDİRİMLİ KART İŞLEMLERİ İNDİRİMLİ KART İŞLEMLERİ Emekli indirimli kartlarınızı aktif duruma getirmek için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. www.a-kent.com adresinde bulunan Online İşlem Menüsünden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş

Detaylı

KDV İADESİ MÜKELLEF MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

KDV İADESİ MÜKELLEF MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ VDB KDV İADESİ MÜKELLEF MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ KILAVUZU İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ ( HAZİRAN 2016 ) KDV İADESİ MÜKELLEF MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ, Her

Detaylı

AŞI VE ANTİSERUMLARDA KAREKOD UYGULAMASI. ġanliurfa SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAġICI HASTALIKLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ

AŞI VE ANTİSERUMLARDA KAREKOD UYGULAMASI. ġanliurfa SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAġICI HASTALIKLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ AŞI VE ANTİSERUMLARDA KAREKOD UYGULAMASI ġanliurfa SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAġICI HASTALIKLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ www.asinet.gov.tr adresinden giriģ ekranına ulaģınız. 1. Kullanıcı Adı: Kullanıcı adını büyük harflerle

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 03.12.2012 tarihinden itibaren yatan hastalarda e-reçete uygulamasına

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYON TALİMATNAMESİ

T.C. VAN VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYON TALİMATNAMESİ T.C. VAN VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYON TALİMATNAMESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Komisyonun amacı; Van

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU BĠM PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAĠRESĠ ANKARA 2011 1-SĠSTEME GĠRĠġ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

İRTİBAT PERSONELİ: ENGİN UÇAR ALİ RIZA DEMİRBAŞ

İRTİBAT PERSONELİ: ENGİN UÇAR ALİ RIZA DEMİRBAŞ 1 2 TIBBİ CİHAZ HİZMET ALIMI VERİ GİRİŞ REHBERİ Bu rehber Hizmet Alımı yolu ile tedarik edilen Tıbbi Cihazlara ilişkin istatistiki verilerin derlenmesi kapsamında TKHK Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliklerine

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Bu doküman; YHTS Kullanım Kılavuzu

Bu doküman; YHTS Kullanım Kılavuzu Bu doküman; T.C. Sağlık Bakanlığı 2011/41 sayılı Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Genelgesi doğrultusunda; kamu hastanelerinin, özel hastanelerin, tıp merkezlerinin,

Detaylı