Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi İnönü Üniversitesi Adına Sahibi: Owner on behalf of İnönü University: Rektör Prof.Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi İnönü Üniversitesi Adına Sahibi: Owner on behalf of İnönü University: Rektör Prof.Dr."

Transkript

1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi İnönü Üniversitesi Adına Sahibi: Owner on behalf of İnönü University: Rektör Prof.Dr.Cemil ÇELĠK Editör/Editor: Doç.Dr.Aysun BAY KARABULUT Editör Yardımcıları/Assoc. Editors: Yrd. Doç. Dr. Bilge ZABCI EKĠNCĠ Yrd. Doç. Dr. Z. Deniz YAKINCI Akademik Danışma Kurulu/Academic Advisory Board: Prof. Dr. Sevcan AKESĠ Prof. Dr. Davut ALPTEKĠN Prof. Dr. Ramazan KAYAPINAR Prof. Dr. Mustafa YILDIZ Prof. Dr. Hakkı Engin AKSULU Prof. Dr. Ġrfan DEĞĠRMENCĠ Prof. Dr. Fatma UYANIK Doç. Dr. Aysun BAY KARABULUT Doç. Dr.Mevlüt TÜRE Doç. Dr. Gülden SINMAZIġIK Yrd. Doç. Dr. Bilge ZABCI EKĠNCĠ Yrd. Doç. Dr. Z. Deniz YAKINCI Yrd. Doç. Dr. Ayhan ÖZġAHĠN Yrd. Doç. Dr. Yasemin KAVLAK Yrd. Doç. Dr. Meral YÜKSEL Öğr.Gör.Dr.Nuran AKYURT Yayın Sekreteri/Publication Secratary: Ġlker ĠSPĠR Yazışma Adresi/Correspondence Addres: İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüsü/44280 MALATYA E-posta: Tel/Faks:

2 Değerli Okurlar; Ülkemizde ve dünyada sağlık hizmetlerinin önemi gün geçtikçe artmıģ olup, özellikle de temel eleman yetiģtiren meslek yüksekokullarının da çok önemli bir yeri olduğunu görmekteyiz. Bilimsel araģtırmalarda ilerlemenin ancak bilim adamına ve onun ürününe güvenle sağlanabileceği, bu nedenle bilim insanının bu güveni sağlayacak nitelik ve nicelikte araģtırma ile yükümlü olduğunu bilmekteyiz. Yine bilimsel bilginin yayınlanması, bilginin yaygınlaģması, okunması, değerlendirilmesi ve tartıģılması olanağını oluģturmakta, yeni bilimsel ürünlerin geliģmesine olanak sağlamaktadır. Son yıllarda akademik kriterlerin gereği olarak yurt içi yayınlara olan ilginin azalması nedeniyle, yurt içi yayınları da motive etmek amacıyla, yüksekokulumuz bünyesinde dergimizin ikinci sayısını çıkarmıģ bulunmaktayız. Biz bu dergimizde ve daha sonraki sayılarımızda bunu daha ileriye götürmeyi hedeflemekteyiz. Bu dergininin hazırlanması ve basımında emeği geçen yüksekokulumuzun akademik ve idari personeline teģekkür ediyoruz. Bu tür bilimsel çalıģmalarımızın ancak ekip çalıģmalarımızla mümkün olabileceğini bir kez daha anlamıģ olduk. Bundan sonraki sayılarımızda yayın desteğinizi bekliyor ve akademik danıģma kurulumuza da yayınlarımızla ilgili değerlendirme desteklerinden dolayı teģekkürlerimizi sunuyoruz. Doç. Dr. Aysun BAY KARABULUT Editör

3 İÇİNDEKİLER 1. Gıdalardan Gelen Sağlık: Flavonoidler Doç. Dr. Aysun BAY KARABULUT 1 2. Süperiletkenlik Ve Uygulama Alanları Yrd. Doç. Dr. Z. Deniz YAKINCI.7 3. Deney Hayvanlarında Uygulamalı Çalışmalar Doç. Dr. Birsen KAPLAN Yaşlanma Ve Oksidatif Stres Yrd. Doç. Dr. Bilge ZABCI EKĠNCĠ Adölesan Dönemi Kadın Üreme Sağlığı Sorunları Öğr.Grv.YeĢim AKSOY DERYA Evde Hasta Bakım Hizmetlerinde Eğitimin Önemi Öğr. Grv. Bennur KOCA Sağlık Teknikeri Eğitimi Doç. Dr. Birsen KAPLAN Konuşma Bozuklukları Öğr. Grv. Vuslat OĞUZ Yazım Kuralları..59

4 GIDALARDAN GELEN SAĞLIK: FLAVONOĠDLER Doç. Dr. Aysun BAY KARABULUT Ġnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Malatya E- posta: Özet Hastalıkların tedavisinde sadece ilaçlar kullanılmayıp alternatif olarak bazı yiyecekler ve yiyecek kaynaklı fitokimyasallar kullanılmaktadır. Besinsel genetik; (nutrigenetics, nutrigenomics) besinlerin genom ve proteinlerle nasıl ilişkisi olduğunu anlatan bilim dalıdır. Geleneksel olarak besinsel genetik, tek bir gendeki değişiklikleri gösterir. Gıdalardaki vitamin olmayan, yararlı kimyasallara Nutrasötikler denir. Bitkisel kaynaklı olanlar gıdaların bileşiminde 900 den fazladır. Gıdalardan kaynaklanan antioksidanların kullanıldığı bir çok çalışma yapılmıştır. Meyve, sebze, meyve suları ve tahıllar antioksidan fitokimyasallardan polifenol ailesinden zengindir. Flavonoidler fenolik fitokimyasallardan tek ve en çok yaygın olanıdır. Son çalışmalar, flavonoidlerin potansiyel sağlığa faydalarına odaklanmıştır. Diyetlerin polifenolik içerikleri güçlü hidrojen verici antioksidanlar ve in vitro reaktif oksijen ve nitrojen türlerinin toplayıcısıdır. Sürekli gelişmekte olan teknoloji, oluşan çevre kirliliği, sigara, UV ve pek çok diğer etken sürekli olarak çeşitli toksik maddelerle karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır. Bu etkiler kendini serbest radikal oluşumuyla gösterir. GiriĢ Fonksiyonel besinlerden biri olan "flavonoidler" antioksidan özellikleri olan yani vücuda zarar veren öğeleri etkisiz hale getiren bitkisel maddelerdir(feredioon ve Janitha 1992). ÇeĢitli flavonoid türleri bulunmaktadır. Kimyasal yapı ve Ģekillerinden kaynaklanan farklılıklar nedeniyle bu değiģik türlerin vücuttaki etkileri de farklıdır. En aktif antioksidanlar fenolik ve polifenolik bileģiklerdir (Feredioon ve ark. 1992; Rice-Evans ve ark. 1996). Gıdalarda bulunan fenolik bileģikler fenilpropanoid sınıfı bileģiklerine aittir ve sinnamik asitten türer. Bu bileģikler fenilalanin ve daha az oranda (bazı bitkilerde) tirosinden fenilalanin liyaz ve tirosin liyazın etkisiyle oluģur (Chen, Zheng, Jia ve Ju 1990). C 6 -C 3 bileģiklerinin malonil koenzim A ile etkileģmesi kalkonların oluģmasına neden olur ki bu da asidik ortamda halka meydana gelmesi ile flavonoidler ve isoflavonoidler meydana gelir. 1

5 sebze Flavonoidler ve Fenolik Asitler: Barbunya Kuru Fasulye Pancar Bakla Brokoli Brüksel Lahanası Lahana Havuç Karnabahar Kereviz Kerefizin yeģili Salatalık Kara Lahana Soğan sarı veya beyaz Soğan kırmızı Maydonoz Turp Taze bezelye Acı biber Tatlı biber Patates ġalgam Ispanak Domates ġalgam yaprağı Su teresi 1. Flavanol 2. Flavanone 3. Flavonol 4. Flavone 5. Ġzoflavonlar 6. Anthocyanidinler Ģeklinde gruplara ayrılırlar. Flavanol Kuersetin Kampferol Mirisetin Isoramnetin Flavon Apigenin Luteolin Flavon-3 ol KateĢin EpikateĢin Flavonoidlerin Genel Özellikleri Flavonoidler aynı zamanda meyve ve çiçeklere renklerini veren, çevresel stres faktörlerine karģı bitkilerde koruma sağlayan maddelerdir. Ġnsanlarda ise flavonoidler; antioksidan aktiviteleri ile "serbest radikal" olarak adlandırılan ve hücrelere zarar veren maddeleri yakalayarak zararsız hale getirirler (Tsujimoto, Hashizume ve Yamazaki 1993). Bazı durumlarda antibiyotik gibi zararlı mikroorganizmanın fonksiyonunu baskılarlar, böylece virüslere ve bakterilere karģı koruma sağlarlar BağıĢıklık sisteminin dayanıklılığını artırırlar. Damarları korurlar. C vitamininin gücünü artırırlar. 2

6 Vücutta ülser ve ishal gibi hastalıklarda ve romatizmal durumlarda ilaç gibi hareket ederler. Vücutta "histamin" adı verilen ve alerjik reaksiyonlara neden olan maddenin neden olduğu alerjik reaksiyonların önlenmesini sağlarlar. Vücut için önemli olan enzimlerin aktivitelerini düzenlerler. Kanserli hücrelerin çoğalmasını engellerler (Burak ve Çimen 1999). Yapılan çalıģmalarda flavonoidlerin akciğer kanseri oranını %50 azalttıkları, tümör hücrelerinin çoğalmasını engelledikleri gösterilmiģtir. Soğan, elma, yabanmersini, kayısı, armut, çilek, ahududu, pırasa, domates, lahana, brokoli, ıspanak, maydanoz, böğürtlen, viģne, kiraz, erik, siyah üzüm, kırmızı Ģarap, turunçgiller, yeģil çay flavonoidlerin en yaygın besinsel kaynaklarıdır. Flavonoidler ve diğer bitki fenoliklerinin süperoksit, alkoksil, peroksil ve nitrik oksit gibi radikalleri temizleme, demir ve bakır Ģelasyonu, µ-tokoferol rejenerasyonu foksiyonlarına ek olarak; vazodilatatör, immünstimülan, antiallerjik, östrojenik, antiviral etkileri de söz konusudur. Fosfolipaz-A2, siklooksijenaz, lipooksijenaz enzimlerinin inhibisyonu ile antiinflamatuar özellik gösterirler. Flavonoidler ve diğer bitki fenoliklerinin süperoksit (O ), lipid alkoksil (RO ) ve peroksil (ROO ), nitrik oksit (NO) radikal temizleme, demir ve bakır Ģelasyonu, µ-tokoferol rejenerasyonu fonksiyonlarına ek olarak; vazodilatatör, immünstimülan, antiallerjik, östrojenik, antiviral etkileri de söz konusudur (Burak ve Çimen 1999). Fosfolipaz-A2, siklooksijenaz, lipooksijenaz enzimlerinin inhibisyonu ile antiinflamatuar özellik gösterirler. Kuersetin ve rutin gibi major flavonoidlerin, serum trigliserit seviyesini ve platelet agregasyonunu azaltarak antitrombolitik etki göstermeleri yanında kuersetin, p53 tümör supressör geninde downregülasyon yapar. Kuersetinin ovarian karsinoma hücrelerinde transforming growth faktör-b1 üretiminin düzenlenmesi ile olabilen inhibitör aktivitesi gösterilmiģtir. Süperoksit anyonunun (O 2) nötrofil ürünlerini tetiklemesini azaltması, nötrofil miyeloperoksidaz ve elastaz salınımını inhibe etmesi, monositlerden TNF-α ve IL-8 salınımını azaltması yoluyla antibakteriyel özellik gösterebileceği rapor edilmiģtir. Ayrıca, ksantin oksidaz, glutatyon redüktaz, NADH-oksidaz, protein kinaz gibi bazı enzimleri inhibe etmektedir (Burak ve ark. 1999; Van Acker ve ark. 1995). Flavonoidler, glikozidler gibi canlı hücrelerde ortaya çıkarlar, sıcak asit ve enzimlerle sırasıyla glikon ve Ģekere parça- 3

7 lanabilirler. Fenolik antioksidanlar çok iyi H+ ve e-donörleridir. Tüm flavonoidler, 3'- 4'dihidroksi konfigürasyonu ile AOA'ye sahiptir. Ġnsanlarda flavonoidlerin absorbsiyon ve metabolizması ile ilgili farklı farmakokinetik özelliklerin varlığı düģünülmektedir. KateĢinler, oral alımı takiben bağırsaklardan absorbe edilir. Ġnsanlarda önemli miktarlarda kuersetinin absorbe edildiği ve absorbsiyonun glukoz konjugasyonu ile arttığı bildirilmektedir (Formica, Regelson 1995). Ratlardaki diyet çalıģmaları flavonoidlerin sadece %20'sinin gastrointestinal sistemden absorbe edildiğini göstermiģtir. Naringin ve hesperidinin glikozid halinde veya glikozid bağlarının kırılarak aglikon halde absorbe edildiklerine dair bulgular mevcuttur (Lindahl, Tagesson 1993). Flavonoidler çeģitli hidroksiaromatik asitlere dönüģtürülerek üriner sistemden elimine edilir. KateĢinlerin major üriner metabolitleri dimetilkateģin glukuronidleri veya bir glukuronid ve bir sulfametil kateģindir Naringin ve glukuronidlerinin idrarla ekskresyonu benzerdir. Kuersetinin üriner atılımı alınan miktar ve süre ile ile artıģ göstermektedir ve atılan fraksiyon % olarak bildirilmektedir (Yen ve ark. 1997; Cao ve ark. 1997). Flavonoidlerin bakır iyonlarıyla kompleks oluģturma kabiliyeti gösterilmiģtir. Bu kompleks oluģumu, antioksidan etkilerine bağlanabilir. Metal iyon Ģelasyonu katalitik olarak inaktivasyon sağlar (Middleton ve Kandaswami 1992). Antioksidan aktivite değerlendirilmesinde değiģik yayınlarda farklı metodlara rastlanmaktadır. Trolox Ekivalen Antioksidan Aktivite (TEAC) olarak adlandırılan çalıģmalar, trolox konsantrasyonunu incelenen bileģiğin standart konsantrasyonuna denk düģen antioksidan potansiyel ile ölçer. Faydalı etkilerine zıt olarak flavonoidlerin mutajenik oldukları hakkında da in-vitro veriler bulunmaktadır (Ferrandiz ve ark. 1991; Avila ve ark. 1994). Flavonoidlerin biyolojik ve farmakolojik etkileri AO ve prooksidan davranıģlarına bağlıdır. ORAC (Oksijen Radikal Absorbans Kapasitesi) Testi kullanılarak, bazı flavonoidlerin konsantrasyon ve serbest radikal kaynağına bağlı olarak hem AO hem de prooksidan davranabileceği gösterilmiģtir (Scambia et al 1994). Flavonoidler serbest radikallere karģı AO olarak davranırlar, ama bir geçiģ metali varlığında prooksidan aktivite gösterirler. Bu flavonoidlerin AOA'si ve bakırın indüklediği prooksidan aktiviteleri kendi yapılarına bağlıdır. Yapılan bir çalıģmada kuersetin ve kateģinlerin LDL partiküllerine eter bağıyla bağlanarak oksidasyon ve agregasyona duyarlılığını azalttığını bildirmiģlerdir. Birçok ülkede doymuģ yağların aģırı alımı KAH'ya bağlı yüksek mortalite ile güçlü olarak iliģkilidir. ÇeĢitli meyve sularının 4

8 antioksidan aktiviteyi artırdığı ve bazı ilaç uygulamalarında biyoyararlanımı değiģtirebildiklerine dair bulgular mevcuttur (Meloni ve ark. 1995; Elliot ve ark. 1992). Son yıllarda osteoperoz tedavisinde flavonoidlerin olumlu etkisi gösterilmiģtir. düģünülebilir. Gelecekte değiģik gıdalarda flavonoidlerin biyokimyasal ve farmakolojik özelliklerinin daha ileri düzeyde araģtırılması ile bunların kullanım alanlarının geniģletilmesi sağlanabilir. Flavonoid Tesbitinde Kullanılan Metodlar: Molibden indirgenmesi Ferric-tripyridyltriazine Fe3+-TPTZ) Serbest radikal toplayıcı 2,2-diphenyl- 1-picrylhydrazyl (DPPH) 2,2 azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline- 6-sulfonic acid (ABTS) ile HPLC-DPPH ile Evaporative Light Scattering Detector (ELSD) Resveratrolun Trans ve cis isomerleri are (UV) 308 and 288 nm (HPLC) Nuclear magnetic resonance (NMR) spectrum da Trans resveratrol değiģik sürelerde UV ıģığa bırakıldığında, (5dk-90 dk ya kadar ) cis formuna dönüģtürülerek değiģik yöresel içeceklerde düzeyleri araģtırıldı. (Hodncick ve ark 1987; Cushman ve ark. 1991; Tüzün 1996) Sonuç Flavonoidlerin antioksidan rol oynadığını araģtırmalar göstermiģtir. Böylece serbest radikal aracılı pek çok hastalıktan korunmada etkin rol oynayabilecekleri Kaynaklar: Feredioon S, Janitha PK, Wanasundara PD. Phenolic Antioxidants. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 1992; 32(1): Rice-Evans CA, Miller NJ, Paganga G. Structure-Antioxidant Activity Relationships of Flavonoids and Phenolic Acids Free Radic Biol Med 1996; 20(7): Chen YT, Zheng RL, Jia ZJ, Ju Y. Flavonoids as superoxide scavengers and antioxidants. Free Radic Biol Med 1990; 9(1): Tsujimoto Y, Hashizume H, Yamazaki M. Superoxide radical scavenging activity of phenolic compounds. Int J Biochem 1993; 25(4): Burak M., ÇĠMEN Y., Flavonoidler ve Antioksidan Özellikleri, Turkiye Klinikleri J Med Sci 1999, 19: Van Acker SA, Tromp MN, Haenen GR, van der Vijgh WJ. Flavonoids as scavenger of nitric oxide radical. Biochem. Biophys Res Commun. 1995; 214(3): Formica JV, Regelson W. Review of the biology of quercetin and related bioflavonoids. Food Chem Toxicol 1995; 33(12):

9 Lindahl M, Tagesson C. Selective inhibition of group II Phospholipase A2 by quercetin. Inflammation 1993; 17(5): Yen GC, Chen HY, Peng H.H. Antioxidant and pro-oxidant effects of various tea extracts. J Agric.Food Chem 1997; 45:30-4. Cao G, Sofic E, Prior RL. Antioxidant and Prooxidant Behavior of Flavonoids: Structure- Activity Relationships. Free Radical Biology and Medicine 1997; 22(5): Middleton E, Kandaswami C. Effects of flavonoids on immune and inflammatory cell function. Biochem Pharmachol 1992; 43 (6): Ferrandiz ML, Alcazar MJ. Antiinflammatory activity and inhibition of arachidonic acid metabolism by flavonoids. Agents Actions 1991; 32(3-4): Avila MA, Velasco JA, Cansado J, Notario V. Quercetin mediates the down-regulation of mutant p53 in the human breast-cancer cell line MDA-MB468. Cancer Research 1994; 54: Scambia G, Panici PB, Ranelletti FO, et al. Quercetin enhances transforming growth factor beta 1 secretion by human ovarian cancer. Int J Cancer 1994; 57(2): Meloni F, Ballabio P, Gorroni M, De Amici M, Marena C, Malandrino S. Effects of 3'-hydroxyfarrerol(IdB 1031), a novel flavonoid agent, on phagocyte products. Inflammation 1995; 19(6): Elliot AJ, Scheiber SA, Thomas C, Pardini RS. Inhibition of glutathione reductase by flavonoids. A structure activity study. Biochem. Pharmachol. 1992; 443 (8): Hodncick WF, Bohmont CW, Capps C, Pardini RS. Inhibition of the mitochondrial NADH-oxidase (NADH-coenzyme Q oxidoreductase) enzyme system by flavonoids: a structure-activity study. Biochem Pharmachol 1987; 36(17): Cushman M, Nagarathnam D, Burg DL, Geahlen RL. Synthesis and proteintyrosine kinase inhibitory activities of flavonoid analogues. J Med Chem 1991; 34(2): Tüzün C. Organik Kimya. Ankara: Palme Yayıncılık. 1996:

10 SÜPERĠLETKENLĠK VE UYGULAMA ALANLARI Yrd. Doç. Dr. Z. Deniz YAKINCI Ġnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Malatya Özellikle 1850 yılından sonra tüm dünya baz alındığında günümüz teknolojilerine ıģık tutan çok büyük ve önemli buluģların yapıldığı görülmektedir. Bunlar arasında, elektriğin bulunması, motorların keģfi ve elementlerin bulunması gerçekte günümüz teknolojilerinin temelini oluģturmuģtur. Öyle ki, sadece elektrik göz önüne alındığında belki de insanlık tarihinin en önemli buluģu olduğu çok açık bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Günümüzde artık hemen her Ģey için elektrik enerjisinden faydalanılmakta, bir çok konuda olağan üstü kolaylık ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Ancak, gerek taģınması ve gerekse kullanımı sırasında ortaya çıkan kayıp ise gerçekten yüksek bir rakam (%40 civarında) olmaktadır. Bu durumun 19. y.y. ba- Ģından itibaren araģtırmacıları bu yönde buluģlara zorladığı ve halen bu konuda yoğun çalıģmaların yapıldığı da bir gerçektir. Bu kaybın önlenmesi için çeģitli alternatifler denenmiģ ve bulunmuģtur. Örneğin, özellikle yüksek gerilim hatlarında değiģik metal alaģımlar kullanılmıģ, trafolarda farklı yapısal değiģiklikler yapılmıģ, uygulama noktalarında bir takım standartlar belirlenerek teknolojik düzenlemelere gidilmiģtir. Buna rağmen kayıp ancak % 30 seviyelerine kadar çekilebilmiģtir. Bu konuda bir diğer alternatif ise süperiletken malzemelerdir. Ancak, günümüzde kısıtlı kullanım alanı bulunan süperiletken elemanların gelecekte daha fazla kullanım alanına sahip olacağı kesindir. Süperiletkenlik aslında 1911 den beri bilinmektedir. Ancak ilk temel 1908 de Kamerling Onnes in helyumu sıvılaģtırması ile atılmıģ, ardından yine Onnes in 1911 de civanın elektriksel direncinin mutlak sıfırda kaybolması ile ilgi çekici hale gelmiģtir(onnes H.K., 1911). Civanın özdirencinin 4.2 K de sıfıra düģmesi ile baģlayan deneyler, 1914 de kurģunun 7.2K de, niobiumun 9.2 K de süperiletken hale geçmesi ile devam etmiģtir. Meissner ve Ochsenfeld 1933 yılında süperiletkenliğin manyetik özelliklerini incelemiģlerdir. Süperiletkenlik fiziğinde dönüm noktası sayılan ve Meissner Etkisi olarak adlandırılan bu olay, manyetik alan içerisine konulan süperiletken malzemenin manyetik alanı dıģladığını ve ideal bir diamagnet olarak davrandığını açıklamaktadır (Meissner, W.,Franz, H., 1930) de Heinz ve Fritz London dıģarıdan uygulanan manyetik akının, bir süperiletkene sızabileceğini açıklamalarıyla sızma derinliği ni ortaya çıkarmıģlardır (Meissner, W.and Ochsenfeld, R. 1933) de Ginzburg ve Landau bir düzen parametresi yardımıyla 7

11 süperiletkenlerin elektrodinamik denklemlerini bağdaģtırmıģlardır (London, F. and London, H. 1935). Bundan sonra da süperiletkenlerin I. ve II. tip olarak elektriksel ve manyetik özellikleri bakımından 2 ye ayrılabileceği ortaya konmuģtur. Ama asıl önemli olan 1957 de Bardeen, Cooper, Schreffer tarafından sadece saf metal ve metal alaģımlar için günümüzde de geçerli olan BCS teorisini ortaya koymaları olmuģtur (Tinkham, M. 1982). Bu teoride, Cooper çiftleri olarak adlandırılan elektron çiftlerinin süperiletkenliği sağladığı belirtilmektedir den 1986 yılına kadar yüzlerce metal, alaģım ve oksitli bileģiklerin süperiletkenliği test edilmiģ ve 500 den fazla değiģik özellikte ve sınıfta süperiletkenler bulunmuģtur. Ancak 1986 da Bednorz ve Müller La-Ba-Cu-O sisteminin 35 K de süperiletkenliğini keģfetmeleriyle yüksek sıcaklık süperiletkenlik devri baģlamıģ oldu (Bardeen, J., Cooper, L.N and Schrieffer, J. R. 1957). Bu süperiletkenler genel olarak CuO tabakalarından oluģan oksit bazlı süperiletkenler olarak tanımlanmaktadır de Bi-Sr-Cu-O sisteminin süperiletkenliği 20 K de Mitchell ile ortaya çıkmıģtır (Bedborz,J.G. and Müller.,K.A. 1986). LaBaCuO sisteminde La nın Yitrium ile değiģtirilmesi sonucu Y-Ba- Cu-O sistemi 92 K de süperiletken olarak bulunmuģtur (Mitchel,C.W., Herview,M., Borel,M.M. Grandin A., Deslads F., Provost J. and Raveow, B. 1987) de Maeda, Ca u Bi-Sr-Cu-O sistemine ekleyerek K de kritik geçiģ sıcaklığı olan Bi-Sr-Ca-Cu-O sisteminini elde etmiģtir (Maeda, H.,.Tanaka,Y., Fukutumi,M.,and Asono, J., 1998). Oksitli bileģiklerde çalıģmalar Hazen ve arkadaģlarının 1989 da Tl-Ba-Ca-Cu-O sisteminin 120 K de süperiletkenlik gösterdiğini bulmaları ile devam etmiģtir (Hazen, M.R., Finger, L.W., Angel, R.J., Prewith., T.C., Ross,R.L. and Hermann., A.M. 1998) Hg-Ba-Ca-Cu-O sisteminin keģfedildiği yıldır (Putilin,S N., Antipov,E.V., Chmaissen, O. ve M.Marezio 1993). 5 farklı fazdan oluģan HgBaCaCuO sisteminin Hg-1223 fazının halen normal basınç altında en yüksek Tc değerine sahip, Tc= 134,5 K, süperiletken sistem olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte yüksek basınç altında yapılan ölçümlerde yine bu malzemenin 164 K civarında süperiletken davranıģ gösterdiği de bulunmuģtur (Chu, C. W., Gao, L., Chen, F., Huang, Z. J., Meng,R. L. and Xue, Y.Y., 1993). Ancak, bilim adamlarının bu sıcaklığı daha yukarı çekeceği beklenirken 2001 yılının Ocak ayında belki de hiç gündemde olmayan metal alaģım ve 1950 li yıllardan beri aslında var olan MgB 2 saf alaģımının 39.7 K de süperiletkenlik gösterdiği bulunmuģtur (Ashcroft,N. W. and Mermin, N.D. 1976). Bu durum süperiletkenlik üze- 8

12 rinde yapılmakta olan ve artık azalmaya baģlayan deneysel çalıģmaların tekrar ivmelenmesini sağlamıģtır. Bu malzeme hem BCS teorisine uyum gösterir, hem de diğer materyallere göre daha saf olması birçok fiziksel parametrenin teorik hesaplamalarına olanak sağladığından dolayı sadece deneysel çalıģanlar değil aynı zamanda bu konunun teorisyenleri tarafından ciddi Ģekilde ele alınmaya baģlanmıģtır. Günümüz de bu konuda çalıģmalar, tüm dünya üzerinde stratejik bir konu olarak kabul edilmekte ve çok yönlü olarak devam etmektedir. Süperiletkenlik Nedir? Süperiletkenlik, bazı malzemelerin hiç bir direnç göstermeksizin elektrik akımını iletmesine verilen addır (http://www.xbilim.com/index.php/2009/1 0/super-iletken-nedir-nasil-olusturulur). Süperiletkene verilen akim, hiç bir dirençle karģılaģmayacağı için herhangi bir döngü içerisinde sonsuza kadar dolaģabilir, yeter ki sıcaklık kritik sıcaklığın altında olsun ve akım belirli bir kritik değeri geçmesin. Süperiletkenlerin Ģu anda birçok kullanım alanı vardır, örnek olarak, NMR Spektroskopisi ve Japonya'da kullanılan hızlı trenler verilebilir. Süper iletkenleri tanımlarken yalnızca sıfır elektriksel dirence sahip olduklarını söylemek yetmez. Süperiletkenler aynı zamanda mükemmel diamanyetik özellikler gösteren maddelerdir. Yani bu süper iletken maddelerin manyetik alanı tamamen itecekleri anlamına gelir. 9

13 Süperiletken ÇeĢitleri Süper iletkenler 2 grupta kategorize edilebilirler:1. tip süper iletkenler metal ve metaloitlerden oluģur. Oda sıcaklığında da bir miktar iletkenlik gösteren bu maddeler kritik sıcaklıklarının altına soğutulduğunda süper iletken olurlar. Süper iletkenliğe keskin bir geçiģ gösterdikleri gibi, mükemmel derecede de diamanyetik özellikleri vardır. ĠĢin ilginç tarafı, oda sıcaklığında mükemmel iletkenliğe sahip olan bakır, gümüģ ve altın süper iletken özellik göstermezler (http://www.fizikgosterideneylericom/meis sener.html). 2. tip süper iletkenlerse metalik bileģiklerle, metal karıģımlarından oluģur (vanadyum, teknetyum ve niobium hariç). Bu maddelerin kritik sıcaklıgı 1. tip süperiletkenlerle karģılaģtırıldığında bir hayli yüksektir. Bu maddelerin 1. tipin aksine süperiletkenliğe keskin bir geçiģi yoktur - belirli bir 'mix state' (ara durum, veya karıģık durum ) den sonra süperiletken olurlar. Burada da ilginç bir nokta vardır: Normalde yalıtkan olarak kullanılan birçok seramik Ģu anda yüksek sıcaklık süperiletkeni olarak kullanılmaktadır. Jet Hızında Trenler Süperiletken maddelerde görülen manyetik itme kuvveti (Meissner etkisi),batı ülkelerinde halk arasında uçan trenler diye adlandırılan, manyetik yastık üzerinde kayan MAGLEV trenlerinin yapılması fikrini doğurmuģtur. BaĢta Japonya ve Almanya olmak üzere MAGLEV trenleri üzerinde yapılan araģtırmalarda bugüne kadar 500 km/h hıza ulaģılmıģ bulunulmaktadır. Bu, neredeyse ortalama bir jet uçağının optimum uçuģ hızına yakındır. Japonya da geliģtirilen, süperiletken MAGLEV trenleri, özel bir ray üzerinde, aracın her iki ucunda bulunan süper soğutmalı, süperiletken mıknatıslar vasıtası ile yükseltiliyor. Tren hareket ettiğinde raydaki iletkenlere verilen elektrik akımı bir itme gücü oluģturuyor. Tren 100km/h hızı aģtığı anda, tekerlekleri içe katlanıyor ve hat üzerinde havalanmaya baģlıyor. Yani tren, sürtünmesiz bir ortamda hattın üzerinde adeta uçmaya baģlıyor. Enerji tasarrufu içinde ısınan mıknatıslar bir soğutma sistemi ile soğutuluyor. MAGLEV trenini istendiğinde durdurmak için ise, akım yönü tersine çevriliyor. Ġleriye doğru hızla akan aracın kütlesi, bu sefer zıt yönde bir itme gücü ile durduruluyor. Bu, tıpkı uçaklarda piste iniģten (Eğitim Bilim dergisi) sonra kullanılan motor freni gibidir. 10

14 Süperiletken maddenin en önemli özelliklerinde biri mükemmel diyamanyetik olmalarıdır yılında, Messner ve Ochsenfeld, bir metalin süperiletken olduktan sonra, içinden manyetik akım geçiģine izin vermediğini gösterdiler. ġöyle ki, kritik sıcaklığın altında soğutulmuģ bir süperiletken, üstten hafif fakat güçlü bir mıknatısa yaklaģtırıldığında, süperiletken parça havada kalacaktır. Yüksek Enerji Fiziği Süperiletkenler sayesinde yüksek manyetik akım yoğunluğu elde edilebildiğinden, halk arasında emar olarak bilinen magnetik rezonans(mr) görüntüleme cihazları geliģtirilmiģ ve tıbbi teģhis alanında önemli bir mesafe kat edilmiģtir. Süperiletken Kablolar 1000 KW ve 10 GVA gibi, bugüne kadar hayali bile mümkün olmayacak derecede yüksek kapasitede enerji iletim kablolarının üretimi gerçekleģtirilmiģtir. Bu kabloların henüz çok kırılgan olmaları nedeniyle, bilimsel araģtırmalar devam etmektedir. Parçacık ÇarpıĢtırıcıları Parçacık fiziği deneylerinde kullanılan parçacık çarpıģtırıcılarında ıģık hızına yakın hızlarda hareket eden atom altı parçacıklarının merkeze bağlı tutulabilmesi için gerekli olan güçlü mıknatıslar, ancak süperiletkenlerle yapılabilmektedir. Bu mıknatıslar gereken enerjinin büyüklüğü, çoğu zaman istenilen enerji düzeyinde deneylerin yapılmasını mümkün kılmamaktadır. Ancak, mıknatısların süperiletkenlerden yapılması ile ileri düzeyde deneyler yapılabilmektedir. Elektronik Devreler Hemen tüm elektronik devrelerde ve özellikle de entegre devrelerde ara bağ- 11

15 lantılarda kullanılan iletkenlerin dirençlerinden kaynaklanan sorunlar, önemli bir maliyet unsuru olmaktadır. Bu sorunların, süperiletkenlerin kullanılması ile giderilebileceği düģünülmektedir. Kaynaklar Onnes H.K., (1911).Sur les resistances electriques communications from the physical Laboratory of the University of Leiden,supplement, 291 Meissner, W.,Franz, H., (1930). Supraleithfahigkeit von niobium, Physikalisch-technishe Reichsanstalt, Mitteilung, Meissner, W.and Ochsenfeld, R., (1933).Naturwissenscraften London, F. and London, H Prog. Roy. Soc. (London) A Tinkham, M. (1982). Indroduction to Superconductivity, Pergoman Press, Oxford, New York Bardeen, J.,Cooper, L.N and Schrieffer, J. R. (1957). Microscopic theory of superconductivity Phys. Rev Bedborz,J.G. and Müller.,K.A. (1986). Possible high-tc superconductivity in the Ba-La-Cu-O system, Z. Phys. B Mitchel,C.W., Herview,M., Borel,M.M. Grandin A., Deslads F., Provost J. and Raveow, B. (1987). Z. Phys. B. 68,421 Maeda, H.,.Tanaka,Y., Fukutumi,M.,and Asono, J., 1998.Jpn. J.Appl.Phys.27, L2 Hazen, M.R., Finger, L.W., Angel, R.J.,Prewith., T.C., Ross,R.L. and Hermann., A.M., (1998). A New high-tc oxide superconductor without a rare-earth element, Phys.Rev.Lett. 60, 657 Putilin,S N., Antipov,E.V., Chmaissen, O. ve M.Marezio, (1993). Superconductivity at 94 K in HgBa 2 CuO 4+δ Nature 362,226 Chu, C. W., Gao, L., Chen, F., Huang, Z. J., Meng,R. L. and Xue, Y.Y., (1993. Superconductivity Above 150 K in HgBa 2 Ca 2 Cu 3 O 8+ at High Pressures. Nature 365, 323 Ashcroft,N. W. and Mermin,N.D., Solid State Physics, Holt, Rinehart and Winston USA /super-iletken-nedir-nasil-olusturulur/ hp?topic= sener.html Eğitim Bilim dergisi ġubat ( 2004) ( 65. sayısı.) 12

16 SAĞLIK TEKNĠKERLERĠ ĠÇĠN DENEY HAYVANLARINDA UYGULAMALI ÇALIġMALARIN ÖNEMĠ Doç. Dr. Birsen KAPLAN Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı GölbaĢı/Ankara, Tel: (312) Faks:(312) Kısa başlık: Deney hayvanlarında uygulamalı çalışmalar Özet Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulundan mezun olan sağlık teknikerleri çeşitli tetkiklerin yapıldığı pek çok laboratuvarda görevlendirilmektedir. Bizim bu çalışma ile amacımız araştırma merkezleri ve deney hayvanı üretim merkezlerinde de görev alabilecek sağlık teknikeri mezunlarının bu laboratuvarlar hakkında ön bilgi edinebilmelerini sağlamaktır. Bu laboratuvarlar hakkında bilgilendirme çalışmaları birebir uygulamalı çalışmalar şeklinde deney hayvanlarında gerçekleştirilmektedir. Bu şekildeki uygulamalı çalışmalar sonucunda sağlık teknikerleri gerek bilimsel araştırmaların yapıldığı araştırma merkezleri gerekse deney hayvanlarının bakımı, üretimi hakkında bilgi sahibi olunması gereken deney hayvanı üretim merkezleri hakkında genel olarak bilgilendirilmektedirler. Anahtar kelimeler: deney hayvanı, sağlık teknikeri GiriĢ Yüksekokulumuz tıbbi hizmetler ve teknikler bölümü tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi görüntüleme teknikleri, çevre sağlığı ve tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programlarını içermektedir. HemĢirelik ve bakım hizmetleri bölümü ise yaģlı bakım programını içermektedir. Her bir bölümde yer alan programlardan, görev alanı sağlık sektörü olan, sağlık teknikeri ara eleman mezunları verilmektedir. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı mezunları mezun olduktan sonra tıbbi sekreter unvanını da taģıyabilmektedirler. Her bir programa ait sağlık teknikeri eğitimi, çalıģma hayatında baģarıyı sağlayacak mesleki beceri ve tutum geliģtirilmek üzere planlanmıģtır. Okulumuzun tıbbi laboratuvar teknikleri programı mezunları, tıbbi laboratuvar teknikleri programı sağlık teknikerleridir. Öğrenci merkezli aktif katılım çalıģmaları ile öğrencilerin 13

17 görev yapabilecekleri iģ sahalarına uygun ön bilgiyi kazanmalarını sağlamak üzere teorik bilgiler verilir. Derslerde verilen bilgilerin içeriği, öğrencilerin meslek hayatına geçiģlerindeki ilk basamağı oluģturur. Derslere ait formal eğitimde, öğrencinin pasif alıcı yerine aktif katılımcı olmasını sağlayacak, uygulamalı çalıģmalar esas alınmaktadır (Serter 2007). Bilindiği üzere sağlık teknikeri unvanı ile mezun olan öğrencilerin iģ alanları rutin tetkiklerin yapıldığı yani uygulamalı çalıģmaların söz konusu olduğu pek çok laboratuvar çalıģması olmakla birlikte üniversite araģtırma merkezleri ve üniversite deney hayvanı üretim merkezleri de olabilmektedir. Üniversitede ön-lisans eğitimi almıģ olan sağlık teknikeri unvanlı mezunların, üniversite araģtırma merkezleri ve üniversite deney hayvanı üretim merkezlerinde görev alabilecekleri ve bu alanlardaki görevlerinin içeriğinin ne olduğunu anlamalarını sağlayabilmek amacımızdır. Bu amaç ile okulumuz öğrenci laboratuvarında araģtırma merkezine ve hayvan üretim merkezlerine ait uygulama çalıģmaları gerçekleģtirilmektedir. Uygulamalı ÇalıĢma Ortamı Uygulamalı çalıģmalar ile öğrencilerimizin deney hayvanlarına yapılabilecek uygulamalar öncesinde laboratuvar ortamının hazırlanması, düzenlenmesi, ve deney hayvanının çalıģmaya alınıncaya kadar geçen sürede bakımı hakkında bilgilenmeleri uygulamalı olarak sağlanmaktadır. Ayrıca bir deney hayvanında bilimsel bir araģtırmanın planlanması ve uygulamalı çalıģmaya baģlanma Ģekli hakkında bilgiler de verilmektedir. Sağlık teknikeri adaylarının çalıģma sırasında oluģan tıbbi atıklara yapılacak uygulamalar konusunun önemine de dikkatleri çekilmektedir (Demirgören (çev ed.) 2008 ). Deney Hayvanlarında Uygulamalı ÇalıĢmalar Öğrencilerde gerek araģtırma merkezleri ve gerekse deney hayvanı üretim merkezleri hakkında ön bilginin oluģturulabilmesini sağlamak amacı ile laboratuvar ortamında öğrenciye gösterip yaptırma eğitim metodu, rol model, hayvan modeli gibi metodlar kullanılarak deney hayvanları hakkında bilgiler verilmektedir (Maier 2008; Gözil (baģ ed.) 2008).Bu metodlar ile hem birebir uygulama hem de gösterme ve görüntüleme temeline dayalı olan yani demonstratif (ing. demonstrative) Ģekilde pratik gösterimler yapılmaktadır. Bu uygulamalı çalıģmalarda yer alacak olan öğrenciler, sınıftaki toplam öğrenci sayısına bağlı olarak sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki büyük gruba ayrılmaktadır. Bu iki büyük grubun her biri ise en fazla beģ öğrenciden oluģan dörder küçük gruptan oluģturulmaktadır. Uygulamalı çalıģmaların öncesinde öğrencilere, laboratuvar ortamında kurbağa, kobay, fare gibi deney 14

18 hayvanları ile yapacakları çalıģmalar hakkında bilgi veren laboratuvar föyleri dağıtılmaktadır. Böylece öğrencilerin uygulamalı çalıģmaların öncesinde bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Öğrenciler, bu derse giriģte ve bu dersten çıkıģta sınava alınmaktadırlar. Derse giriģte yapılan giriģ sınavının amacı, öğrencilerin laboratuvara giriģlerinde laboratuvarda yapılacak olan çalıģma hakkında bilgilenmiģ olup olmadıklarını öğrenmektir. Laboratuvar çalıģması bittikten sonra laboratuvardan çıkıģlarında yapılan çıkıģ sınavının amacı ise, çalıģma sırasındaki dikkatlerini, çalıģmaya katılımlarını ve çalıģmalarının sonuçlarını ölçerek değerlendirmektir. Resim 1. Deney hayvanına (kobay) intraperitoneal Resim 2. Deney hayvanının (kobay) uygulamalı anestezi uygulaması çalıģmaya hazırlanması 15

19 Bu Ģekilde laboratuvar ortamındaki çalıģmaların önemine öğrencilerin dikkatleri çekilmektedir. Bu yöntem ile laboratuvar çalıģmalarında etkili ve kalıcı eğitim verebilmek hedeflenmektedir. Laboratuvarda öğrencilerin birebir aktif olarak kurbağada deserebrasyon, dekapitasyon, ve gaskel deneyleri gibi deneyleri, genel olarak kurbağa anatomisini, kobayda genel olarak kobay anatomisini, bazı anestezi Ģekillerini, kobayda metabolizma ile ilgili deneyleri (Kaplan 2002) farede genel olarak fare anatomisini (Carola, Harley, ve Noback 1990), bazı anestezi Ģekillerini, farede bağırsak hareketlerini, kan numunesi alma metodlarını, tam kan, tam kandan serum ayırma yöntemi hakkında bilgi ve uygulama çalıģmalarını, tam kandan plazma ayırma yöntemi hakkında bilgi ve uygulama çalıģmalarını gibi çeģitli uygulamalı çalıģmalar yapılmaktadır (ġekil 1, ġekil 2). Deney hayvanları hakkında genel bilgi verilmesi, çeģitli uygulamaların yaptırılabilmesi ve ayrıca hayvan üretim merkezlerinin gezdirilmesi ile öğrencilerinsağlık teknikeri adaylarının iģ sahaları olan araģtırma merkezleri ve laboratuvar hayvanları üretim merkezleri hakkında genel bir ön bilgiye sahip olabilmeleri sağlanmaktadır. Sonuç ve Öneriler Eğitim protokolünde temel, öğrencinin merkez alındığı uygulamalı çalıģma düģüncesi üzerine kurulmuģtur. Öğrencinin yeterlik kazanması hedeftir. Bu uygulamaların etkili olmasında ve öğrencilerin eğitimleri sonunda davranıģ değiģikliği oluģturacak beceri ve tutumları kazanabilmesinde uygulamalı çalıģmalar çok önemlidir. Laboratuvar ortamında gerçekleģtirilen uygulamalı çalıģmalara ait eğitim tekniğinde slayt, video, rol model, hayvan modeli gibi etkili pratik gösterimler kullanılarak öğrenme kolaylaģtırılmakta ve bilginin kalıcılığı sağlanabilmektedir (Barutçugil 2002; Maier 2008). Bu sebep ile laboratuvar ortamında deney hayvanlarında uygulamalı çalıģmalar ile öğrencilerin araģtırma merkezleri ve deney hayvanı üretim merkezleri hakkında bilgilenmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca bu merkezlerin iģ alanları içinde olduğunu öğrenmelerini sağlamaktır. Laboratuvar ortamında deney hayvanlarındaki uygulamalı çalıģmalar ile sağlık teknikeri adayı öğrencilerinin, araģtırma merkezlerinde ve hayvan üretim merkezlerinde karģılaģabilecekleri deney hayvanlarını ve yapılabilecek çeģitli çalıģmalar hakkında karģılarına çıkabilecek ihtimallerin bazılarını görmeleri sağlanmaktadır. Sonuç olarak, mesleğini tanıyan, mesleğine sahip çıkan, mesleğindeki fırsat- 16

20 ları bilen tıbbi laboratuvar teknikleri programı mezunu-sağlık teknikerlerinin, meslek beceri ve tutumunda baģarıyı ve mutluluğu yakalayabilecekleri umut edilmektedir. Kaynaklar Barutçugil,Ġ. (2002). Eğiticinin Eğitimi, Kariyer Yayıncılık, Ġstanbul Carola, R., Harley,JP, Noback CR (1990) Human Anatomy and Physiology (Int Ed.) Mc Graw Hill., NewYork Maier,P.Developing Oral Presentation Skills. ( ) Kaplan,B (2002) Deneysel Fizyoloji, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara Serter, N (2007) 21. Yüzyıla Doğru Ġnsan Merkezli Eğitim (1. Baskı) Nesnel Yayınevi, Ġstanbul ( ) Laboratuvar Hayvanları Bakım ve Kullanım Kılavuzu (2008). Çeviri. Serdar Demirgören (ed.).rasih Yılmaz, Serdar Demirgören, K Lokman Öztürk, Sibel Göksel, Meral Bakla, Eser Sözmen Yıldırım, Lütfiye Kanıt, Mehtap Çınar, Birsen Kaplan, ġevin Güney, Özbir Tunçoku, Senem Haznedaroğlu (çevirmenler)., ISBN , National Academy Press, 1996, Washington, DC, AAALAC Int., Türkçe çeviri 2008 GeçmiĢten Geleceğe Sağlık Teknikerliği (2008), Rabet Gözil (baģ ed.), Kaplan B., Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Teknikerlerinin Fizyoloji Eğitiminde Yeterliliğe Dayalı Eğitim Tekniği, Birinci Baskı, Onur matbaacılık Ltd ġti, ISBN: , Ankara, s

21 YAġLANMA VE OKSĠDATĠF STRES Yrd. Doç. Dr. Bilge ZABCI EKĠNCĠ Ġnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Malatya E- posta: Özet Bir bireyin doğduğu anda beklenen ortalama yaşam süreci fonksiyonel, yani sağlıklı ve üretken olarak yürütülebilen süreçtir. Fonksiyonel yaşam sürecini uzatma gayretleri, belli hastalıkların önlenmesi ve tedavisine yöneliktir. Bu gayretler hücre içindeki yaşlanma prosesleri nedeniyle çoğu zaman tam bir sonuca ulaşamamaktadır. Yaşlanma; önlenemeyen, kronolojik, biyolojik, sosyal ve psikolojik boyutları olan bir süreçtir ve ölüm riskini artıran değişikliklerin birikimi olarak tanımlanabilir. Yaşlanmaya neden olan etkenlerin en önemlilerinden biri, reaktif oksijen bileşiklerinin oluşması ve birikmesi sonucu ortaya çıkan oksidatif strestir. Oksidatif stresin kronikleşmesi sonucunda hücrelerde oksidatif hasar başlar ve bu, birçok patolojik durumun gelişmesine neden olur. Oksidatif stresin azaltılmasına yönelik çalışmalar, yaşlanmanın yavaşlatılmasında büyük önem taşımaktadır. GiriĢ YaĢlılık hayatın bir devresi olup, durdurulamayan biyolojik bir olaydır (Suksasyan 1993). YaĢlanma olayı, yaģamın postreprodüktif dönemi için Ģöyle özetlenebilir: YaĢlanma bozucu, kötüleģtirici bir süreçtir; yaģama gücünün azalması ve zedelenebilirliğin artması ile seyreder ve kronolojik yaģın ilerlemesi ile ölme olasılığının artıģı olarak ortaya çıkar (Schofield and Davies 1978; Comfort 1964). Gerçek biyolojik yaģlanma, değiģik bireylerde farklı hızlarda olmaktadır. Çünkü, genetik özellikler, yaģam tarzı, hastalıklar ve kiģilerin fizyolojik baģa çıkma yolları değiģiklikler göstermektedir (Gökçe Kutsal). Normal yaģlanma sürecinde zamana bağlı olarak ortaya çıkan değiģiklikler normal koģullar altında fonksiyon kaybına neden olmazlar, ancak organ sistemlerinin rezervlerinde ve homeostatik kontrolde bir azalma söz konusudur. Bu nedenle, vücudun strese ve değiģen koģullara adaptasyonu azalır. YaĢlanmayla birlikte kronik hastalıklar artar (Gökçe Kutsal). YaĢam süresinin uzaması ile bazı hastalıklar (kronik pulmoner hastalıklar, Alzheimer, Parkinson, duyu ve görme bozuklukları) daha sık görülürler ve bireyin yetisinde belirgin azalmalara neden olurlar. YaĢlanmaya özgü değiģikliklerle ilgili, moleküler düzeyden organ sistemlerinin fonksiyonlarına kadar birçok teori üretilmiģtir: 18

22 1. Somatik Mutasyon Teorisi: Somatik hücrelerde yaģam boyu biriken mutasyonlar birçok hastalığa neden olur. Örneğin, onkojenik mutasyonların somatik hücrelerde birikmesi, kanser görülmesini yaģ ilerledikçe artırır. Somatik mutasyon teorisi mitokondriyal DNA mutasyonlarını da kapsayacak Ģekilde geniģletilmiģtir. 2. Serbest Radikal Teorisi: Bu teoriye göre, endojen olarak üretilen yüksek reaktivitedeki serbest radikaller, somatik mutasyonlara ve protein hasarına yol açar. Serbest radikallerde olan oksidatif değiģiklikler yaģlılığın dejeneratif hastalıklarında artan bir öneme sahiptir. YaĢla birlikte vücuttaki oksidanlar ve antioksidanlar arasındaki denge, hasar yapıcı oksidanların lehine değiģmekte ve vücut sistemi hasara uğramaktadır. Hücre hasarının sonucu olarak hücrelerin büyüme, geliģme ve farklılaģma fonksiyonlarında bozulma, kanser, ateroskleroz gibi hastalıklar veya ölüm meydana gelmektedir. Tüm bu sonuçlar, vücudun antioksidan sisteminin çok önemli olduğunu ve yeterli düzeyde tutulması gerektiğini ortaya koymaktadır (Devlin 1986). 3. Hücre YaĢlanması Teorisi: Hücre yaģlanması kromozomun telomer bölgesindeki DNA kayıpları ve apoptozis ile bağlantılıdır. Ayrıca iskemi ve toksinler de hücre ölümüne neden olabilir. Hücre yaģlanması ile ilgili ileri sürülen olgularda yaģamın normal seyrinde hücre kaybı vardır. Bu kayıp aktif olarak oluģan hücre bölünmesiyle dengelenir. 4. BağıĢıklık Teorisi: YaĢlılarda görülen primer immün yanıt zayıflaması, onları enfeksiyonlara duyarlı kılar. Ayrıca yaģlanmayla birlikte otoimmün ve inflamatuar süreçlerin artması söz konusudur. 5. Endokrin Teorisi: YaĢlanma prosesi kan basıncının düzenlenmesi, strese karģı direnç ve üre oluģumunu da kapsayan endokrin sisteminin birçok fonksiyonel aktivitesini etkiler. YaĢa bağlı olarak gerçekleģen menopoz olayı, over foliküllerinin ve yumurta hücrelerinin bitmesi ile meydana gelen geniģ kapsamlı fizyolojik değiģiklikleri içerir. 6. Nöroendokrin Teorisi: Hipofiz bezdeki değiģikliklerin yaģlanmadaki rolünü irdeleyen bir teoridir. Ayrıca otonomik sinir sisteminde ve metabolizmadaki birçok değiģiklikler beyin merkezlerindeki yavaģlama ile açıklanmaktadır. Beyindeki nöronların sayısı genellikle yaģla azalır. Sinir hücrelerinin yenilenme- 19

23 mesi, kan dolaģımındaki azalma ve metabolik değiģiklikler nedeniyle sinirsel uyarılma ve reflekslere cevap verme azalır. 7. Kullanmaya Bağlı Yıpranma (Eskime) Teorisi: Bu teori yaģlanmanın mekanik ve biyokimyasal özelliklerini kapsar. Örneğin, eklem ve diģler yaģlanmayla birlikte erozyona uğrar, serbest radikaller bazı yerine konamaz moleküllerde hasar oluģturur. Oksidatif Stresin YaĢlanmaya Etkisi Ġnsan oksijenli solunum yapan bir canlıdır. Besinleri, enerji elde etmek için her hücresinde oksijen ile yakar. Ġnsan dokularının bazılarında oksijene gerek duyulmadan da enerji elde edilebilir. Oksijenli solunumda amaç, fazla enerji elde etmek ve bunun için de glukozu yakıt maddesi olarak hücreye alabilmektir. Glukoz molekülü hücrelerimize alındıktan sonra oksijenli solunum yoluyla su ve CO 2 'ye kadar parçalanır. Hidrojen atomları elektronlarla birlikte moleküler oksijen dediğimiz O 2 molekülüne taģınır ve O 2 molekülü bu sayede indirgenerek su molekülleri oluģur (Harman 1998). Her hücremizde bu iģlev süregendir. Ancak, bazen moleküler oksijen eksik olarak indirgenebilmektedir. Moleküler oksijenin eksik indirgenmesi hücrede oksijen türevlerinin oluģmasına neden olmaktadır. Süperoksit anyonu, tekil oksijen, hidroksi radikali gibi adlar alan çeģitli oksijen türevleri hücre için tehlikeli moleküllerdir. Hücrenin yapısal ve iģlevsel birçok molekülünü yıkmakta, hücrenin hem erken yaģlanmasına, hem de ölümüne neden olmaktadırlar. Vücudumuzu oluģturan her hücrede, adı geçen radikallere karģı bazı mekanizmalar geliģmiģtir. Fakat yaģlılık döneminde hasar olasılığı nedeniyle, radikal süpürücü enzim sistemi dediğimiz bu mekanizma ve yardımcı savunma mekanizmaları olarak bilinen antioksidatif vitaminler (A,E,C) söz konusu hasara yeterince engel olamamaktadırlar. Antioksidan vitaminlerin etkilerini engelleyici sigara ve kirli hava gibi faktörler ile diğer zararlı iç ve dıģ etkenleri de göz önünde bulundurduğumuzda hücre, doku ve sonuç olarak birey yaģlanması kaçınılmazdır. Reaktif oksijen bileģiklerinin herhangi bir nedenle aģırı oluģumu veya antioksidan savunma sistemi ve onarım sistemlerindeki yetersizlikler sonucu oksidatif stres geliģir (Dizdar 1993). Oksidatif stresin kronikleģmesi hücrelerde prooksidanantioksidan arasındaki dengenin bozulmasına ve oksidatif hasarın baģlamasına neden olur. Oksidatif etki genelde proteinlerin modifikasyonu, mitokondriyal fonksiyon bozukluğu, lipit peroksidasyonu ve DNA üzerine olmaktadır. Sonuçta hücrenin kendi kendini dengeli ve düzenli bir Ģekilde devam ettirmesi zorlaģmakta ve yaģla ilgili olduğu bilinen aterosklerozis, kanser, 20

24 katarakt, immün sistemde zayıflama, yara iyileģmesinde yavaģlama, Alzheimer gibi patolojik durumların geliģmesine neden olmaktadır. Oksidatif stres ile yaģlanma arasındaki hipotezi doğrulayan nedenler aģağıdaki gibi sıralanabilir (Zabcı Ekinci 2004): - YaĢlanma sürecinde moleküler oksidatif hasarın artmıģ olması, - Oksidatif stres duyarlılığının yaģam süreci ile ilgili olması, -YaĢlanma ile antioksidan savunma sistemlerinde değiģikliklerin geliģmesi. Bu durumda, yaģlanmayı yavaģlatmak için oksidatif stresi azaltmak gerektiği bir gerçektir. Son yıllarda yaģlanma bilimcileri tarafından kabul edilen bir görüģ, diyet kısıtlaması ile mitokondriyal radikal olu- Ģumunu azaltmak ve lipit peroksidasyonunu yavaģlatmak Ģeklindedir. Ayrıca diyete antioksidanların eklenmesi oksidatif stresi ve neden olduğu yaģlanmayı hızlandırıcı etkileri azaltacağından, ortalama yaģam sürecini uzatabileceği kabul edilmektedir (Dizdar 1993). Sonuç Oksidatif stres sonucu organizmada düzeyleri artan serbest oksijen radikalleri ile mücadele son derece önemlidir (Zabcı Ekinci 2004). Endojen olarak meydana gelen serbest radikal hasarının azaltılması ile ömrün uzatılabileceği konusunda yapılan çalıģmalar, serbest radikal reaksiyonlarının baģlama hızlarının azaltılması ve serbest radikal reaksiyonlarının inhibisyonlarının artırılması yönündedir. Oksidatif hasarın önlenmesi ve serbest oksijen radikallerinin zararlı etkilerine kar- Ģı alınabilecek önlemler; -Toksik oksidanları oluģum aģamasında durdurmak, -Oksidanları oluģtuktan sonra yok etmek, -Sekonder oksidanların oluģumuna yol açan zincir tepkimelerini durdurmak, -Hücrelerin antioksidan kapasitesini artırmak, -Sekonder olarak oluģan toksik metabolitlerin ve aracıları yok etmek olarak sıralanabilir. Kaynaklar Comfort, A. (1964). The Biology of Senescence.Aging. London. Devlin, T.M. (1986). Textbook of Biochemistry. Hahnemann University. New York. Dizdar, Y. (1993). Stres, Santral Sinir Sistemi ve Ġmmün Sistem. Sendrom, Düzen Laboratuvarlar Grubu ( Eğitim, AraĢtırma). Gökçe Kutsal, Y. Hacettepe Üniversitesi, Geriatrik Bilimler AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (GEBAM). Harman, D. (1998). Aging and Oxidative Stres. JIFCC., 10 (1): Schofield, JD., Davies, I. (1978). Theories of Aging. Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology

25 Suksasyan, A. (1993). YaĢlanma olayı. Klinik GeliĢim, 6: Zabcı Ekinci, B. (2004). YaĢlanma ve strese Bağlı Olarak Bazı Sıçan Dokularında Süperoksit Dismutaz,(SOD), Nitrik Oksit Sentaz (NOS) ve Tirozin Hidroksilaz (TH) Enzim Aktivitelerinin AraĢtırılması. Doktora Tezi, Ġnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 22

26 ADÖLESAN DÖNEMĠ KADIN ÜREME SAĞLIĞI SORUNLARI Öğr. Grv. YeĢim AKSOY DERYA Ġnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Malatya GiriĢ Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaģ grubu Adölesan yaģ grubu olarak, yaģ grubu ise Genç grubu olarak tanımlanmaktadır. Adölesan ve gençlik dönemlerine ait yaģların kesiģmesi nedeniyle de yaģ grubu Genç Ġnsanlar olarak değerlendirilmektedir. GeçmiĢte puberte ve adölesan eģ anlamlı olarak düģünülürdü. Oysa bu iki kavramın kendine özgü ayrılıkları vardır. Puberte kiģinin cinsel olgunluk ve üreme yeteneğine eriģtiği fiziksel değiģimlere odaklanır. Adölesan ise kiģinin eriģkin sorumluluklarını üstlenebilmesi ve psikolojik olgunluğa ulaģmasına dayandırılmıģ daha geniģ bir kavramdır (ġirin 2008; T.C Sağlık Bakanlığı 2007). Dünya nüfusu altı milyarın üzerindedir ve dünya nüfusunun beģte birini yaģ grubu oluģturmaktadır yaģ grubunun nüfusu yaklaģık 1.2 milyar olup, bu yaģ grubunun nüfusu giderek artmaktadır. Gençlerin beģte dördü geliģmekte olan ülkelerde yaģamaktadır. Ülkemizde yapılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2005 yılı nüfus sayımı sonuçlarında yaģ grubunda yaklaģık 13 milyon adölesan nüfus, yaģ grubunda 6.5 milyon genç nüfus saptanmıģ olup, bu rakam tüm nüfusun yaklaģık %26 sını oluģturmaktadır. Yani ülkemizde her dört kiģiden biri gençtir (ġirin 2008). Adölesanların üreme sağlığı sorunlarına ilk kez 1994 yılında Kahirede yapılan Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansında dikkat çekilmiģtir. Konferansta, üreme sağlığı kapsamında adölesan cinselliği, istenmeyen gebelikler, sağlıksız koģullarda yapılan düģükler, cinsel yolla bulaģan enfeksiyonlar (CYBE), HIV/AIDS gibi konulara yer verilmiģtir. Dünyada genç nüfusun hızlı artmasıyla birlikte, bu grubun sağlık gereksinimleri de artmaktadır. Adölesan dönemde genç, büyüme ve geliģme sürecine uyum sağlamanın yanında, bu döneme iliģkin farklı sağlık sorunlarıyla da karģılaģmaktadır. Adölesan dönemde fiziksel-cinsel büyüme ve geliģme ile psikososyal geliģme sırasında ortaya çıkan bazı davranıģların adölesan sağlığını ve daha sonraki yaģamını etkilediği bilinmektedir. Adölesan üreme sağlığı sorunları özellikle geliģmekte olan ülkelerde olmak üzere tüm ülkelerde oldukça yaygın sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Bu dönemde kız adölesanlar için daha fazla risk söz konusudur. 23

27 Adölesan Dönemi Kadın Üreme Sağlığı Sorunları 1.MenarĢ 2.Toplumsal baskı 3.Cinsel taciz/istismar/ģiddet/paralı seks 4.CYBE/ Ġstenmeyen gebelikler/ Ġsteyerek düģükler 5.Anemi/ malnütrisyon/ obezite 6.Madde bağımlılığı (alkol, sigara, uyuģturucu) (T.C. Sağlık Bakanlığı 2007; ġirin 2008; Erci 2009; Ünalı 2009). 1-MenarĢ Periyodik vajinal kanamanın baģlaması (menarģ), normal pubertal geliģimin ilerlediğini gösteren en önemli bulgudur. MenarĢın baģlama yaģı birçok faktöre bağlı olarak değiģiklik göstermekle birlikte ortalama yaģ olarak kabul edilmiģtir. MenarĢın, beslenme ve genel sağlık durumu ile ilgili olarak geliģmiģ ülkelerde, geliģmekte olan ülkelere göre daha erken yaģta baģladığı belirtilmektedir. Bunun dıģında, iklim, kalıtım ve psikolojik durum gibi değiģik faktörlerin de menarģ yaģını etkilediği, sıcak iklimde yaģayan kadınlarda menarģın daha erken yaģta baģladığı ve manapozun daha ileri yaģlara kaydığı belirtilmektedir. MenarĢı izleyen yıllarda dismonore ve menstural düzensizlikler, hipotalamus-hipofiz-over ekseninde dengenin yeterli kurulamaması sonucu ortaya çıkar. Sikluslar genellikle anovalatuvardır. Bu düzensizliklerin ilk 1-2 yıl içinde geçmesi beklenir. Genç kızın seksüel yönden tam olgunluğa ulaģması, menarģtan sonra birkaç yılın geçmesi ile mümkündür (TaĢkın 2005). Normal puberte çağından önce (7.5 yaģından önce) genital organlarda seksüel karekterlerde erken bir geliģme olursa erken puberteden bahsedilir (pubertas praecox veya hypergenitalismus juvenilis) ve bir hastalık olarak kabul edilir. Burada genital organlar artmıģ bir fonksiyon durumu içindedir. Endokrin sistem hastalıkları ve bazı over tümörlerinin estrojen salgılaması sonucu olabildiği gibi nadiren herhangi bir patoloji olmadan da görülebilir. Genç bir kızda 18 yaģına geldiği halde sekonder cinsiyet karekterlerinde hala olgunluk meydana gelmemiģse puberta tarda dan (geç puberte) söz edilir. Nedeni genellikle üreme organlarındaki bir hipoplazidir. Yetersiz beslenme, aģırı stres, ağır iģte çalıģmada puberteyi geciktiren faktörler olarak düģünülmektedir (ġirin 2008). 2-Toplumsal Baskı Cinsel yaģamın baģlaması ile birlikte ortaya çıkan adölesan gebelikler, güvenli olmayan gebelik sonlandırmaları ve cinsel yolla bulaģan hastalıklar sağlık problemi olmalarının yanında sosyal açıdan da önemli sorunlardır. Cinsel yönden aktif bir çok genç kültürel ve sosyoekonomik nedenlerden dolayı kamu sektörü üreme sağ- 24

SĠYAH ve YEġĠL ÇAY ĠLE ATIKLARININ ANTĠOKSĠDAN ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

SĠYAH ve YEġĠL ÇAY ĠLE ATIKLARININ ANTĠOKSĠDAN ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SĠYAH ve YEġĠL ÇAY ĠLE ATIKLARININ ANTĠOKSĠDAN ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Adem DEMĠR Tez DanıĢmanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

Detaylı

Nigella sativa L. ETANOL EKSTRESĠNĠN RATLARDA PARASETAMOLLE ĠNDÜKLENEN AKUT BÖBREK TOKSĠSĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI.

Nigella sativa L. ETANOL EKSTRESĠNĠN RATLARDA PARASETAMOLLE ĠNDÜKLENEN AKUT BÖBREK TOKSĠSĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI. Nigella sativa L. ETANOL EKSTRESĠNĠN RATLARDA PARASETAMOLLE ĠNDÜKLENEN AKUT BÖBREK TOKSĠSĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI Doğukan CANAYAKIN Eczacılık Biyokimya Anabilim Dalı Tez DanıĢmanı Doç. Dr.

Detaylı

GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ ORGANĠZMALAR

GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ ORGANĠZMALAR GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ ORGANĠZMALAR Burcu AKGÖNÜL, Canan EREM, Duygu ÇINAR, Gülendam HALĠMOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği ibrcu@windowslive.com, cananerem@hotmail.com,

Detaylı

Hüsamettin VATANSEV Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Konya, Turkey. E-mail: hvatansev@hotmail.

Hüsamettin VATANSEV Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Konya, Turkey. E-mail: hvatansev@hotmail. Sözlü Bildiriler VĠTAMĠN VE MĠNERAL TAKVĠYELERĠ Hüsamettin VATANSEV Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye E-posta: hvatansev@hotmail.com Özet Vitamin ve mineraller,

Detaylı

YAġLI HASTALARDA TEDAVĠ SÜREÇLERĠNDEKĠ DÜġME RĠSKĠNĠN VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

YAġLI HASTALARDA TEDAVĠ SÜREÇLERĠNDEKĠ DÜġME RĠSKĠNĠN VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI YAġLI HASTALARDA TEDAVĠ SÜREÇLERĠNDEKĠ DÜġME RĠSKĠNĠN VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HemĢire Sevilay

Detaylı

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öznur AKYÜZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç.Dr. Necip Fazıl KİSHALI Doktora

Detaylı

HUZUREVİNDE KALAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

HUZUREVİNDE KALAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HUZUREVİNDE KALAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Fatıma Sevde ÖNER YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

STREPTOZOTOCİNLE İNDÜKLENEN DİYABETLİ RATLAR ÜZERİNDE Myrtus communis L.YAPRAĞI SU EKSTRESİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

STREPTOZOTOCİNLE İNDÜKLENEN DİYABETLİ RATLAR ÜZERİNDE Myrtus communis L.YAPRAĞI SU EKSTRESİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI STREPTOZOTOCİNLE İNDÜKLENEN DİYABETLİ RATLAR ÜZERİNDE Myrtus communis L. YAPRAĞI SU EKSTRESİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Hatice BAZ Eczacılık Biyokimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Mine GÜLABOĞLU

Detaylı

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ANKARA, 2008 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ISBN: 978-975-92150-3-3 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr.

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI MENOPOZA GİRMİŞ KADINLARIN BESLENME DURUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek

Detaylı

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

Detaylı

KALORĠ KISITLAMASI UYGULANAN FARELERDE BĠYOKĠMYASAL DEĞERLER. Özge ÇAKICI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠYOKĠMYA (VET.) ANABĠLĠM DALI.

KALORĠ KISITLAMASI UYGULANAN FARELERDE BĠYOKĠMYASAL DEĞERLER. Özge ÇAKICI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠYOKĠMYA (VET.) ANABĠLĠM DALI. T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KALORĠ KISITLAMASI UYGULANAN FARELERDE BĠYOKĠMYASAL DEĞERLER Özge ÇAKICI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠYOKĠMYA (VET.) ANABĠLĠM DALI DanıĢman Prof. Dr. Firuze

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ BESLENME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ALZHEIMER HASTALIĞI VE TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN ĠLAÇLAR. Hazırlayan Bihter ERDOĞMUġ

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ALZHEIMER HASTALIĞI VE TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN ĠLAÇLAR. Hazırlayan Bihter ERDOĞMUġ ii T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ALZHEIMER HASTALIĞI VE TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN ĠLAÇLAR Hazırlayan Bihter ERDOĞMUġ DanıĢman Yard. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ i TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ADOLESAN ANNELERĠN ERĠġKĠN ANNELERLE SOSYODEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN, ANNE VE BEBEĞE AĠT RĠSKLERĠNĠN, DOĞUMDAN SONRAKĠ ĠLK BĠR AYLIK

Detaylı

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ BESĠN ÖGELERĠ VE BESĠN GRUPLARI 541GI0166 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı I T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı (Biyokimya Uzmanlık Tezi) Dr. Mehmet TÜRKEN Tez Danışmanı Prof. Dr. Leyla ÇOLPAN DĠYARBAKIR 2011 II ÖNSÖZ Tezimin hazırlanmasında kıymetli

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME Hazırlayan Prof. Dr. Yasemin Beyhan Haliç Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ HAVA KĠRLĠLĠĞĠ VE ETKĠLERĠ 850CK0061 ANKARA 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır MÜHRÜSÜLEYMAN (Polygonatum orientale) BİTKİSİNİN İN VİTRO ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ VE BAZI VİTAMİN İÇERİKLERİ Elif AKTÜRK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010

Detaylı

1. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN KAVRAM VE KURALLARININ GELĠġĠMĠ

1. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN KAVRAM VE KURALLARININ GELĠġĠMĠ 1. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN KAVRAM VE KURALLARININ GELĠġĠMĠ 1.1. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN DÜNYADAKĠ TARĠHSEL GELĠġĠMĠ: Yapılan iģ ile sağlık arasındaki iliģkiler üzerinde, ilk defa Yunan ve Roma uygarlıklarında

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj YAŞLI VE HASTA BAKIM klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk HİZMETLERİ

Detaylı

VARDĠYALI VE VARDĠYASIZ ÇALIġAN HEMġĠRELERĠN UYKU ĠLE ĠLGĠLĠ ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

VARDĠYALI VE VARDĠYASIZ ÇALIġAN HEMġĠRELERĠN UYKU ĠLE ĠLGĠLĠ ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ VARDĠYALI VE VARDĠYASIZ ÇALIġAN HEMġĠRELERĠN UYKU ĠLE ĠLGĠLĠ ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Esra TAġ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TARTIŞMA YÖNTEMİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ (GD) BESİNLERE İLİŞKİN RİSK ALGILARINA

Detaylı

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

İçindekiler. Yıl: 2 Sayı: 7 Ekim-Aralık 2010

İçindekiler. Yıl: 2 Sayı: 7 Ekim-Aralık 2010 i i Yıl: 2 Sayı: 7 Ekim-Aralık 2010 İçindekiler Sahibi Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġzmir Ġl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü adına Veysel Baki OKHAN Ġzmir Ġl Kontrol Laboratuvar Müdür Vekili Sorumlu Müdür

Detaylı

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Sinem DEMİR

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Sinem DEMİR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Sinem DEMİR Anabilim Dalı : Çevre Mühendisliği Programı : Çevre Bilimleri

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI. Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ. DanıĢman Yrd. Doç. Dr.

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI. Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ. DanıĢman Yrd. Doç. Dr. 1 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ DanıĢman Yrd. Doç. Dr. YeĢim AKTAġ Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ i BĠLĠMSEL ETĠĞE

Detaylı