Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz."

Transkript

1 Sayın Milletvekili, Otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olup belirli davranış ve öğrenme özellikleri ile kendini göstermektedir. Şu an için OSB nun nedeni henüz bilinemediğinden etkili bir tedavisi de yoktur. Ancak, genetik ve bazı çevresel etmenlerin otizm üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. OSB ile mücadelede bilinen en etkili yol eğitimdir. Giderek artış gösteren OSB konusundaki gereksinimlere dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak üzere Nisan ayı Dünya da Otizm Farkındalık Ayı olarak kabul edilmiştir. Bu ay kapsamında otizme yönelik farkındalığın artması için çeşitli kampanyalar düzenlenmekte, politika analizleri yapılmakta ve raporlar yayımlanmaktadır. Tohum Otizm Vakfı olarak otizmli bireylerin ve ailelerinin bilgi gereksinimlerini karşılamaya, otizmli çocukların erken ve yoğun özel eğitim almalarına ve en az kısıtlayıcı eğitim ortamlarına yerleştirilmeleri konusunda gayret göstermeye, nitelikli sağlık ve eğitim hizmetlerinin yürütülmesine ve otizm konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz. Otizm Farkındalık Ayı etkinliklerimiz kapsamında bu dosyada sizlere OSB olan çocukların tanılama, erken müdahale ve eğitim, kaynaştırma eğitimi, insan kaynağını geliştirme, istihdam ve sosyal hizmet ve toplumsal yaşama katılımları konularında öncelikli olarak ele alınması gereken sorunlara ilişkin saptamalarımızı ve önerilerimizi sunuyoruz. Bu saptama ve sorunlar ağırlıklı olarak 2 Nisan 203 tarihinde onaylanan Otizm Acil Eylem Planı nda ele alınan başlıklardır. 24. Yasama Dönemi boyunca sizden otizmli çocuklar ve ailelerine yönelik yukarıda yer verilen başlıklardaki sorunların çözümü için sürekli çaba göstermenizi talep ediyoruz. Bu başlıkların her birisinde ilinizde başlatabileceğiniz uygulamalar ve çalışmalar otizmli çocuklar ve aileleri ve dolayısıyla toplumsal refah ve ülke ekonomisi açısından çok önemli olacaktır. Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Tel: Adres: Sıracevizler Cd. Zülfikarlar İş Hanı No:27 K: Şişli İstanbul

2 . Tanılama OSB nun görülme Sıklığı Hızla Artıyor! OSB nun görülme sıklığı son 0 yılda çok önemli bir artış göstermiştir. Maalesef ülkemizde OSB nun yaygınlık oranı ve otizmli çocuk ve birey sayısına ilişkin istatistik yok. Ülkemizde de Dünya daki verilere paralel olduğu varsayılabilir. Tarama Yılı Doğum Yılı 000 çocukta görülen oran :xx de görülme sıklığı : : : : : :68 Kaynak: ABD nde her yıl çocuk yaşama otizm serüveni ile başlıyor! Her 20 dakikada bir çocuk OSB tanısı alıyor! Tanılama alarm verir ölçüde artıyor. 202 de 88 çocukta olan görülme sıklığı % 30 artış göstererek 204 de 68 çocukta olarak ifade edilmektedir (http://www. autism-society.org/) 2 uygulamaya Her ilde tarama ve izleme çalışmaları başlatılmalı Otizmde Tanı ve Tedavi Protokolü çalışmaları geçirilmeli Sağlık hizmetleri kapsamında Aile Hekimleri ve Sağlık Görevlileri OSB konusunda bilgilendirici 3etkinliklerden geçirilmeli

3 2. Erken Müdahale ve Erken Eğitim Yaşam Kurtarır! OSB olan çocukların bilinen bir tedavisi yoktur. Bugün için en etkili yolun eğitim olduğu bilinmektedir. Nasıl bir eğitim? Çocuk OSB tanısı aldıktan sonra önceleri bire-bir ve yoğun bir eğitim almalıdır. Eğitimin içeriği OSB nda görülen yetersizlikleri iyileştirmeye yönelik olmalıdır. Çocukta gelişmeler gözlendikçe doğal ortamlarda akranlarıyla birlikte eğitim almasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Ne kadar yoğun bir eğitim? Araştırmalar haftada en az 20 saat bire-bir ve otizmin yetersizlik alanlarına yönelik eğitim sunulduğunda bu eğitimi alan çocukların çok önemli bir kısmının çeşitli düzeylerde destek sunularak ya da sunulmaksızın akranlarıyla birlikte eğitim alabileceğini göstermektedir. OSB olan bir bireyin Amerika Birleşik Devletleri nde yaşam boyu ülkeye olan maliyeti 3.2 milyon ABD doları civarındadır. Erken eğitim hizmetlerine yapılan yatırımlar sonucunda bu maliyetin önemli ölçüde azaldığı bilinmektedir. 0-3 yaş Erken Müdahale Programı geliştirilerek başlatılmalıdır. 2 Her çocuğun 3-7 yaş arasında Erken Eğitim Programı na devam etmesi sağlanmalıdır. 3Erken Müdahale ve Erken Eğitim Programları otizmin yetersizlik alanları dikkate alınarak çocuğa uygun hazırlanmalıdır. 4 Erken müdahale ve erken eğitim hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli personel yetiştirme ve istihdam sorunları çözümlenmelidir.

4 3. Kaynaştırma Eğitimi Nitelik ve Nicelik Yönünden İyileştirilmeli Kaynaştırma eğitimi, öğretmene ve öğrencilere gerekli sınıf içi ve sınıf dışı destek sağlanarak otizmli çocukların akranlarıyla birlikte normal eğitim ortamlarında eğitimlerini sürdürdükleri eğitim düzenlemesidir. Kaynaştırma eğitimi konusunda ülkemizdeki yasalar ve yönetsel düzenlemeler gelişmiş ülkeler düzeyindedir. Ancak, uygulamada yoğun biçimde sorunlarla karşılaşıldığı bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 203 verilerine göre ülkemizde temel ve orta öğretim düzeyinde kaynaştırma eğitimine normal sınıflarda ve özel eğitim sınıflarında devam eden öğrenci sayıları: Normal Sınıflarda Temel öğretim: 933 Orta öğretim: 36 Özel Eğitim Sınıflarında İlkokullarda: 445 Ortaokullarda: 830 Her ilde bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, kurumsal kapasite açısından güçlendirilmelidir. Okullarda öğretmen ve öğrencilerin OSB olan çocuklar hakkında bilgilendirilmeleri yönünde programlar hazırlanarak 5 uygulanmalıdır. 2 okullarda Kaynaştırma destek hizmetleri (sınıf içi ve sınıf dışı) tüm yaşama geçirilmelidir. OSB olan çocuklara özgü öğretimde (müfredatta, değerlendirme süreçleri) 3farklılaştırma yapılmalıdır. Kaynaştırma eğitimi uygun görülen OSB tanılı öğrencilerin her tür ve kademedeki eğitim kurumlarına yerleştirilebilmeleri 4sağlanmalıdır. 6 konusunda 7 için Kaynaştırma eğitiminin zorunlu olmasından hareketle tüm okullarda uygun eğitim ortamlarının sağlanması düzenlemeler yapılmalıdır. OSB olan çocukların devam ettikleri sınıflarda, gölge öğretmen ve yardımcı öğretmenlik uygulamalarının başlatılabilmesi gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. OSB olan öğrenciler için eğitim yaşantıları boyunca mesleki yönlendirme ve gerekli becerileri kazandırma konusunda uygulamalar 8 yapılmalıdır.

5 4. İnsan Kaynağı Açısından Yeniden Yapılanma ve Kapasite Arttırma Ülkemizde özel eğitim öğretmeni açığı önemli bir sorundur. Milli Eğitim Bakanlığı nın Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu nun açıklamalarında özel eğitim öğretmenliği öğretmen ihtiyacının en yoğun olduğu beş alandan birisidir. Üniversitelerin Özel Eğitim Bölümlerinde Bulunan Öğretim Elemanlarının Dağılımı Yüksek Öğretimde de benzer sorun hakimdir. Ülkemizde 33 Üniversitede Özel Eğtim Bölümü vardır. Bu bölümlerde toplam 222 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bu bölümlerin %2 inde yalnızca bir öğretim elemanı istihdamı söz konusudur. Bu durum öğretmen adaylarının nitelikli biçimde yetişmesini sağlamada önemli bir sorun oluşturmaktadır. Ayrıca, OSB olan öğrenciler yalnızca özel eğitim öğretmeni değil destek hizmetlerden de yararlanmalıdırlar. Dil ve konuşma terapisti, davranış analisti ve uğraşı terapisti gibi diğer alan uzmanları da sayıca ya yetersizdir ya da yoktur. Şekil. Üniversitelerin Özel Eğitim Bölümlerindeki öğretim elemanı sayılarının arttırılması yönünde çalışmalar başlatılmalıdır. 2 gerekli Destek hizmet personelinin (dil ve konuşma terapisti, davranış analisti, uğraşı terapisti vb) yetiştirilebilmesi için yüksek öğretimde çalışmalar başlatılmalı, bölümler açılmalı ve öğretim üyesi yetiştirilmelidir. Öğretim elemanlarının bir kısmının ülkemizde otizm alanındaki gereksinimler doğrultusunda yurtdışına lisansüstü eğitim ve doktora sonrası çalışmalara gönderilmesi konusunda 3destekler sağlanmalıdır.

6 5. İstihdam OSB olan bireyler tüketici konumundan uzaklaştırılarak iş yaşamına katılmaları konusunda politika geliştirilerek uygulamalar başlatılmalıdır. Ülkemizde engellilerin istihdam edilme oranı %2.7 dir (Engelsiz Türkiye İçin Yolun Neresindeyiz: Mevcut Durum ve Öneriler Raporu, 203). Engelli bireylerin istihdamına yönelik geliştirilecek politikalarla istihdamın arttırılması, devlet tarafından sağlanan gelir desteğine olan ihtiyacın azalmasını, sağlık ve bakım hizmetlerine erişimin kolaylaşmasını sağlayacaktır. 2 işyerleri OSB olan bireylerin performanslarına uygun şekilde iş yaşamına diğer bireylerle eşit koşullarda katılımları konusunda farkındalık arttırılmalıdır. OSB olan bireylerin çalışabilecekleri korumalı kurulmalıdır. Özel sektör korumalı işyerleri hakkında bilgilendirilmeli ve gereken teşvikler 3sağlanmalıdır.

7 6. Sosyal Hizmet ve Toplumsal Yaşama Katılım OSB olan bireylerin aileleri önemli güçlükler yaşamaktadır. Özellikle, çocuklarının yetişkinlik dönemine geldiklerinde sürdürecekleri yaşam ailelerin en temel endişe kaynağıdır. Bu anlamda bir model geliştirmek ülkemizde önemli bir gereksinimdir. Otizmli çocuk sahibi anne ve babaların depresyon yaşama riski çok fazladır. Farklı araştırmalar, aile eğitimlerinin otizmli çocuğun gelişimine katkı sağladığı gibi aile içi iletişimi iyileştirdiğini göstermiştir. Ailelere verilen eğitimlerin, yaşadıkları stres düzeyini azaltmada ve daha iyi ebeveyn olabilmelerinde etkili olduğunu ortaya çıkmıştır. 2 OSB olan bireylerin özellikleri dikkate alınarak yatılı ve gündüzlü rehabilitasyon merkezlerinin, gençlik merkezlerinin ve grup yaşam evlerinin açılması ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Özellikle yetişkinlik döneminde olan otizmli bireyler için süreli bakım hizmeti modeli geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 3 OSB olan bireylere yönelik evde bakım hizmetleri geliştirilmelidir. 4 Evde bakım sağlayan bireylerin OSB konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi sağlanmalıdır.

8

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE BAKIM HİZMETLERİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE BAKIM HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2530 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1501 ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE BAKIM HİZMETLERİ Yazarlar Doç.Dr. Arzu ÖZEN (Ünite 1, 4) Doç.Dr. Onur KURT (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

III. TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI: SAĞLIK SİSTEMİ

III. TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI: SAĞLIK SİSTEMİ III. TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI: SAĞLIK SİSTEMİ BM Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, yalnızca hastalık ya da herhangi bir sakatlığın bulunmaması değil, bedensel ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi, Vehbi Koç Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Koç Holding in işbirliğiyle,

Detaylı

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ

TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER DURUM TESPİTLERİ TBMM BİLİŞİM RAPORUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTLERİ VE ÖNERİLER Bu rapor, TBMM Bilişim Raporundan(http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss381.pdf) ülkemizin mevcut bilişim

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

TÜRKİYE DE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI VE ÖZEL EĞİTİM

TÜRKİYE DE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI VE ÖZEL EĞİTİM TÜRKİYE DE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI VE ÖZEL EĞİTİM Tohum Otizm Vakfı ve katkıda bulunanların açık ve yazılı izni olmaksızın bu rapor ne yöntem ve şekilde olursa olsun kısmen veya tamamen kopyalanması,

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE STRATEJİ BELGESİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan Kapak Tasarımı

Detaylı

TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI. ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7

TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI. ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7 TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TANIMLAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 9 1.1. Gerekçe... 9 1.2.

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ 1 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Nedir? Bireyselleştirilmiş eğitim programı özel gereksinimli bireyin gelişim ve ona uygulanan programın

Detaylı

POLİTİKA YAPICILAR İÇİN ÖNERİLER RAPORU

POLİTİKA YAPICILAR İÇİN ÖNERİLER RAPORU Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma Projesi LEONARDO DA VINCI İnovasyon Transferi 2011-1-TR1-LEO05-27961 POLİTİKA YAPICILAR İÇİN ÖNERİLER RAPORU Contents UN

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İLK İLERLEME RAPORUNUN EK RAPORU TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ULUSAL İLK

Detaylı

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU 1 Necati BİLGİÇ Abdullah TAŞTAN Gürhan KURUKAYA Kaya KAYA

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir:

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir: TS/SKD/EG/10-08 16.06.2010 YOİKK MESLEKİ EĞİTİM ALT KOMİTESİ NİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASINA VE KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMASI İÇİN İLETİLEN TÜSİAD GÖRÜŞ METNİ DURUM ANALİZİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİZ ENGEL TANIMAYIZ PROJESİ SONUÇ RAPORU HAZIRLAYAN

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİZ ENGEL TANIMAYIZ PROJESİ SONUÇ RAPORU HAZIRLAYAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİZ ENGEL TANIMAYIZ PROJESİ SONUÇ RAPORU HAZIRLAYAN TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ ANTALYA 2013 İÇİNDEKİLER Sayfa No KAPAK...

Detaylı

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU o SUNUŞ E.Ç.G Başkanının Ön Yazısı 2-4 SAYFA NO o GİRİŞ o ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 5-11 MESLEKİ EĞİTİM 12-20 ÖZEL EĞİTİM (ENGELLİLER

Detaylı

TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü V. Aile Şurası Aile Destek Hizmetleri Komisyon Kararları 5-7 Kasım 2008 ANKARA 1 SUNUŞ Aile politikaları alanında en geniş tartışma platformu

Detaylı

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir.

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TÜRKĠYE DE MESLEKĠ ve TEKNĠK EĞĠTĠM HAKKINDA TÜSĠAD GÖRÜġ DOKÜMANI I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TS/SKD/EÇG/11-06 10 Ekim 2011 Revizyon-2 Mesleki ve teknik eğitim bireyler,

Detaylı

Çocuklar. Geleceğe Umutla Bakacak

Çocuklar. Geleceğe Umutla Bakacak Çocuklar Geleceğe Umutla Bakacak Türkiye rahat bir nefes alacak. CHP.org.tr CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu CHP BYKP Çalışmaları No: 5 Nisan 2011 1 I. Türkiye de Çocuk ve Çocuk Politikaları Giriş

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM ANKARA,2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 301 aile planlaması hizmetlerinin etkili ve sürekli olarak verilmesini sağlamak, denetlemek, değerlendirmek, b) Hızla ilerleyen teknolojiyi izleyerek aile planlaması amacıyla kullanılan gebeliği önleyici

Detaylı