YENİ HASTANE BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 5.0)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ HASTANE BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 5.0)"

Transkript

1 YENİ HASTANE BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU-(Versiyon 5.0) Mevcut durumda Ülkemizdeki tüm hastaneler (MSB hariç) verilerini aylık olarak eski hastane bilgi formuna, ilçe hastaneleri bilgi formuna, evde sağlık bilgi formuna, yoğun bakım bilgi formuna girmekte ve 3 ayda bir de form 56, 57 aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne göndermektedir. Ġl sağlık müdürlüğü de form 56 ve 57 verilerini TSĠM modülüne girmektedir. Formlardaki mükerrerlik ve formların ihtiyacı karģılamaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ġstatistik ve Analiz Daire BaĢkanlığı tarafından Yeni Hastane Bilgi Formu hazırlanmıģtır. Yeni hastane bilgi formuna Ülkemizdeki tüm hastaneler (MSB hariç) TSĠM modülünde adresi üzerinden aylık olarak, bir önceki ayın verilerini, sonraki ayın ilk 10 gününde girmelidirler. (veriler bizzat hastaneler tarafından girilmelidir.) Siteye ilk girildiğinde biraz beklenmeli ve ekrana gelen oracle eklentisi kaydedilip, kurulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için teknik kılavuza bakılabilir. Ġl Sağlık Müdürlükleri yeni formlara veri giriģi yapmayacaklardır. Ancak sadece formlardaki evde sağlık sayfasına, evde sağlık birimi olan kamu hastaneleri ile mobil evde sağlık birimi olan Ġl Sağlık Müdürlüğü evde sağlık koordinasyon Ģubesi ayrı ayrı veri gireceklerdir. Hastaneler tarafından her ayın ilk 10 gününde (10. gün dahil) girilen veriler Ġl sağlık müdürlüğü yataklı tedavi hizmetleri Ģube müdürü tarafından her ayın i arası (15. gün dahil) TSĠM modülünden elektronik olarak onaylanacaktır. Uzun süreli resmi tatil günlerinde (3 gün ve üstü) bu süreler uzatılabilecektir. Ancak bu konuda yetkili Genel Müdürlüğümüzdür. Yataklı tedavi hizmetlerinin kamu ve özel yataklı tedavi diye ikiye ayrıldığı illerde, Bakanlığımıza bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerini kamu yataklı tedavi hizmetleri Ģube müdürü; özel hastaneleri ise özel yataklı tedavi hizmetleri Ģube müdürü onaylayacaktır. Yataklı tedavi Ģube müdürü istediği takdirde, kendi Ģubesindeki çalıģanlarına ve/veya ilgili Sağlık Müdür yardımcısına da onay yetkisi verilebilir. Bunun için yataklı tedavi Ģube müdürünün resmi yazılı talebini yeterlidir. (Ayrıntı için 23. sayfadaki il onay ve takip ekranına bakınız.) Ġl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Koordinasyon Merkezinin girdiği mobil evde sağlık verileri onay mekanizması olmadan direkt Genel müdürlüğümüze ulaģacaktır. Evde sağlık birimi olan hastanelerin, yeni hastane bilgi formuna girdiği evde sağlık verileri yataklı tedavi Ģube müdürü tarafından onaylanacaktır. DiĢ polikliniği olan tüm Hastaneler, ağız diģ sağlığı bilgi formuna da aylık diģ polikliniklerinin ayrıntılı verilerini girmelidirler.

2 Bunun için tüm hastanelerdeki yeni hastane bilgi formu veri giriģ yetkilisine, ağız diģ sağlığı bilgi formu veri giriģ ekranı da tanımlanmıģtır. Aynı Ģifre ile girilebilir. Yine bir önceki ayın hastaneniz diģ polikliniği verileri sonraki ayın ilk 10 gününde (10. gün dahil) hastaneler tarafından ağız diģ sağlığı bilgi formuna girilecek olup, Ġl Sağlık Müdürlüğü Ağız DiĢ Sağlığı Ģubesi tarafından ayın 15 ine kadar (15. gün dahil) onaylanacaktır. Sistem tarafından tüm hastanelere Ağız DiĢ Sağlığı Bilgi Formu otomatik olarak tanımlandığından, eğer hastanenizde diģ polikliniği yoksa veri girmemiģ durumuna düģmemek için bu forma 0 girip onaylanmalısınız. Bir sonraki ay 0 girilen değerler otomatik geleceğinden, diģ polikliniği olmayan hastanelerin formu onaylama süresi 5 dakikadan az sürecektir. Hastaneler veri giriģ ekranında herhangi bir veriyi girip kaydet tuģuna bastığı anda bu veri; ilgili hastane, Sağlık Müdürlüğü kullanıcısı ve Genel Müdürlüğümüz tarafından veri giriģ ve raporlama ekranlarında, hastane tarafından bazı verileri girilmiģ statüsü ile anında görülecektir. Ancak hastane, verisini onaylamadığı için yataklı tedavi Ģube müdürü de hastane için il onayı veremeyecektir. Hastane verilerini onaylasa da, onaylamasa da süresi içerisinde değiģtirebilecek; onayladığı zaman Ġl Sağlık Müdürlüğünün onay tuģu aktif olacaktır Hastane tarafından tüm veriler girildikten sonra mutlaka tuģuna basılarak veriler onaylanmalıdır. Aksi halde, hastane verilerini Sağlık Müdürlüğündeki ilgili Ģube görür ama onaylayamaz. Ġl Sağlık Müdürlüğü sadece kurum onaylı olarak önüne gelen hastane verilerini ayın i arası (15. gün dahil) onaylayacaktır. Sağlık Müdürlüğündeki kullanıcılar hastane tarafından girilen veriyi değiģtiremeyecektir. (Ayrıntı için 23. Sayfadaki il Onay ve Takip Ekranına bakınız.) Yeni hastane bilgi formu sadece elektronik ortamda doldurulacaktır, ayrıca yazılı çıktı ile form istenmemektedir. Hastaneler veri giriģi yapabilmek için ilindeki TSĠM yetkilisine baģvurarak önceden Ģifre almak zorundadır. TSĠM modülünde Ģifre, TC kimlik numarası ile kiģi bazlı verilmekte olup, kurum bazlı Ģifre verilmemektedir. Kullanılan yazılım her kullanıcının yaptığı iģlemi TC kimlik numarası ile kayıt altına aldığından, Ģifrenizi kimseyle paylaģmamanız gerekmektedir. Yeni formlar ile birlikte mevcut formlara da (mevcut hastane bilgi formu, ilçe hastaneleri bilgi formu, evde sağlık bilgi formu, yoğun bakım bilgi formu, Form 53, 56, 57, 58, 113) veri giriģi eskisi gibi devam edecektir. Yeni hastane bilgi formu Ülke bazında kullanılıp veri akıģı oturduğunda eski formların kaldırılması planlanmaktadır; ancak bu ayrıca resmi yoldan bildirilecektir.

3 Yeni Hastane Bilgi Formu, formda sorulan ve sağlık kurum/kuruluģları için Bakanlığımıza bağlı ÇKYS modülü içindeki SKYS, MKYS, ĠKYS alt modüllerinde olan bilgileri otomatik olarak alarak forma getirecek Ģekilde tasarlanmıģtır. Böylelikle bu modüller de olan bilgiler sağlık kurum/kuruluģlarına ayrıca sorulmayacak kurum/kuruluģlar bu bilgileri veri giriģ ekranında göreceklerdir. Ġlk etapta hastanenize ait yönetim kayıt ekranı, toplam tescil edilmiģ yatak sayısı ve personel bilgileri için ÇKYS modülüne bağlı SKYS ve ĠKYS alt modüllerinde olan veriler otomatik olarak veri giriģ ekranına gelecektir. Zamanla bu modüllerden gelen bilgiler artırılarak yeni alt modüllerden de veri alınacaktır. Bakanlığımıza bağlı bu modüllerdeki bilgiler her hastane için doğru ve düzenli değildir. Eğer bu modüllerden çekilerek veri giriģ ekranına gelen veri yanlıģ ise veri giriģ ekranında doğrusunu yazabileceksiniz; ancak en kısa zamanda ÇKYS içindeki SKYS, MKYS, ĠKYS alt modüllerinde de ilgili verinizin düzeltilmesini sağlamalısınız. Bunun için Ġl Sağlık Müdürlüğünüze baģvurmanız gerekmektedir. Sağlık Müdürlüğünüz ilgili modül deki değiģikliğinizi yapacaktır. Uygulama esnasında bazı kodlama hataları nedeniyle, her hangi bir alan için ÇKYS modüllerindeki mevcut değerden farklı bir değer de ekranınıza gelebilir. Bu tip durumları Genel Müdürlüğümüze bildirdiğinizde gerekli düzeltme yapılarak hatalar ortadan kaldırılacaktır. Aylık değiģebilen tıbbi veriler dıģında form bilgileri, bir önceki ayın verilerini içerecek Ģekilde tasarlanmıģtır. Bir sonraki ay veri girdiğinizde, tıbbi veriler dıģındaki alanlara önceki ay girdiğiniz değerler otomatik olarak gelecektir. Formlardaki çoğu alanın doldurulması zorunludur ve bu iģaretle belirtilmiģtir. Formlardaki zorunlu veri giriģ alanlarını boģ bırakamazsınız. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. Bazı hastanelerimizde formlardaki birçok alanı dolduracak hizmet verilmemektedir. Bu durumda veri giriģini hızlandırmak için bir kolaylık sağlanmaktadır. Buna göre eğer aylık değiģebilen tıbbi alanlara 0 girdiyseniz, bu alanlar bir sonraki ay otomatik olarak 0 girili Ģekilde gelecektir. Bu sayede bu alanlara tekrar 0 girme zorunluluğunuz ortadan kalkacaktır. Tıbbi olmayan alanlara 0 girdiyseniz, bu alanlar otomatik olarak bir önceki ayın değerini getirecek Ģekilde tasarlandığından; yine bir sonraki ay 0 girili olarak önünüze gelecektir. Formlar hızlı bilgi alınmak üzere tasarlanmıģtır. Bu nedenle sayı alanlarında "." ve "," kullanmayınız.

4 YÖNETĠM KAYIT EKRANI BaĢhekim ve Hastane Müdürü ile ilgili bilgiler ve özellikle adresleri ve telefon numaraları mutlaka doğru olmalı, yanlıģ ve eksik karakter girilmemelidir. YazıĢma Adresi alanına adresi değil, posta adresi yazılacaktır (mahalle, cadde, sokak) BĠNA BĠLGĠLERĠ Bina bilgileri girilirken tam sayılar girilir, kesirli sayılar ve noktalama iģaretleri kullanılmaz. Ana Blok kapalı m² alanı en büyük olan bloktur. Ek Bloklar yazılırken birbiriyle bağlantılı blokların hepsi ayrı blok olarak sayılacaktır. 1 veya 2 yataklı wc li ve duģlu odalara nitelikli oda, bu odalardaki yataklara da nitelikli yatak denir. Oda sayıları alanlarına yatak sayıları yazılmayacak, oda sayıları yazılacaktır. Bu veriler çok önemlidir, lütfen dikkatli giriniz. Hasta oda sayısı bölümüne her bir blokta, hastaların 24 saatten az olmamak üzere bakım ve tedavilerinin sağlanması amacıyla yatırıldığı odalar yazılacaktır. Poliklinik oda sayısı bölümüne ise her bir blokta, hekimlerin hasta muayenesi için kullandıkları odalar yazılacaktır. Bu tanımlar dıģında kullanılan odalar hiçbir Ģekilde hasta oda sayısına ve poliklinik oda sayısına ilave edilemez. Otopark Alanı bilgisi, otoparkın alacağı araç kapasitesine göre doldurulacaktır. Isınma ġekli, Yakıt Türü, Merkezi Klima, Merkezi Tıbbi Gaz, Sedye Asansörü, Jeneratör bilgileri bloklar için farklı ise, Ana blok baz alınarak yazılmalıdır. Blokların Ana YerleĢke ile beraber Kaç Farklı YerleĢkede Olduğu verisi girilirken Ģu hususlara dikkat edilir: Arsa alanı m² olarak en büyük olan yerleģim alanı, ana yerleģim olarak alınacaktır. Arsa alanı, yerleģimin bulunduğu yerin boģ olarak düģünüldüğündeki alanıdır. Arsa alanına, yerleģimin bulunduğu yerdeki binaların kapalı alanları dahil edilmeyecektir. Aynı ada da ancak farklı parsellerdeki binalar tek yerleģim olarak değerlendirilecek olup, adası ve parseli farklı olan her bir blok farklı bir yerleģim yeri olarak sayılacaktır. Örneğin; bir hastanede aynı ada içinde farklı parsellerde bulunan bloklar tek bir yerleģim olarak düģünülüp, farklı ada ve parselde bulunan binalar ise ayrı bir yerleģke olarak düģünülecektir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir.

5 BĠLĠġĠM DURUMU Bu alana Hastanenize ait BiliĢim bilgileri girilmelidir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. HĠZMET DURUMU Hastanenize ait toplam yatak sayısı alanı otomatik olarak ÇKYS modülünden alınan Bakanlığımız tarafından tescil edilmiģ yatak sayınızdır. Eğer alınan rakam yanlıģ ise düzeltebilirsiniz. Ancak bu rakam gerçekte tescil edilen yatağınızdan farklı olmamalıdır; ayrıca ÇKYS modülünden de düzeltmek için Sağlık Müdürlüğünüze baģvurmalısınız. Toplam Yatak sayısı alanındaki değer, Ana dal ve Yan dal ekranına gireceğiniz klinik bazlı yatak sayılarınızın toplamı ile aynı olmalıdır. Toplam yatak sayısına tarih ve (2008/65) sayılı Hastane Yatak Sayısı ve Tanımlar konulu genelge çerçevesinde Hastaların 24 saatten az olmamak üzere bakım ve tedavilerinin sağlanması amacıyla yatırıldığı, hasta odalarına ya da hastalara devamlı tıbbi bakım hizmeti verilen birimlere yerleģtirilen yataklar, yoğun bakım prematüre ve yenidoğan ünitesindeki yataklar (kuvöz, açık bebek yatağı) ile yanık merkezi ve yanık odalarındaki yataklar yazdırılacaktır. Hasta yataklarına; a) Yeni doğan sağlıklı bebek sepetleri ve transport kuvözler, b) Doğum için kullanılan doğum masaları ve sancı odası (travay) yatakları, c) Poliklinik, acil ve laboratuvarlarda muayene, küçük müdahale, gözlem ve hastaların istirahatı için kullanılan sedye ve yataklar, d) Anestezi odası ve ameliyathanelerde, ameliyat öncesi uyuma ve bekleme için kullanılan yataklar, e) Ameliyat sonrası bakım (uyandırma) odası yatakları, f) Kemoterapi, radyoterapi, giriģimsel radyoloji, genel ve lokal anestezi, intravenöz, infüzyon, inhalasyon ve sedasyon islemleri ile diyaliz tedavisi gibi 24 saatten daha az bir zaman dilimi içinde yapılan tedaviler için kullanılan Günübirlik Tedavi Yatakları, g) Hastanede devamlı olarak kalanlarla nöbetçi personel için ayrılan yataklar, h) Refakatçi yatakları, dahil edilmez. Toplam Kurum DıĢına Sevk Edilen Hasta Sayısına; her ayın 1-31 i arasında polikliniklerden ve kliniklerden (Acil servis dahil) kurum dıģına sevk edilen toplam hasta sayısı yazılacaktır.

6 Ġl dıģından gelen hasta sayısına; her ayın 1-31 i arasında baģka bir ilden gelip, polikliniklere baģvuran (Acil servise gelenler dahil) hasta sayısı yazılacaktır. 1 ve 2 yataklı wc li/duģlu ve 1 ve 2 yataklı wc siz/duģsuz, 3, 4, 5, 6 ve üstü oda sayılarının toplamı; bina sayfasına blok bazında girilen hasta oda sayıları toplamı ile aynı olmalıdır. Yanık Hizmetleri bölümünde sertifikalı ve sertifikasız personel bilgileri ayrı ayrı girilecektir. Günübirlik Tedavinin 23 Ekim 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tedavi Yardımına ĠliĢkin Uygulama Tebliği nin sayılı maddesinde yer alan tanımı doğrultusunda 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yatıģ ve taburcu iģlemi yapılmadan yapılan tedaviler Günübirlik Tedavi kapsamına girer. Günübirlik Tedavi Bölümünde hasta sayısı ve seans sayısı ayrı ayrı girilecektir. Günübirlik cerrahi operasyon sadece operasyonu yapan uzmanlık dalı içinde bulunan günübirlik cerrahi iģlem bölümüne girilmelidir. 24 saatlik zaman diliminden fazla olarak yatarak tedavi gören günübirlik hastalar ilgili klinikteki yatan hasta bölümüne eklenmelidir. Ayrıca günübirlik bölümüne yazılmamalıdır. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. ACĠL Acilden, mesai saatleri içinde gidilmek üzere bir polikliniğe muayene için sevk edilen hasta sayısı alanına; ayaktan muayenenin yeterli görüldüğü acil hastalardan, acil servis dıģındaki aynı hastane veya baģka hastanedeki diğer polikliniklere mesai saatleri içinde muayene için sevki uygun görülen hasta sayısı yazılacaktır. (Örnek: Kulak ağrısı ile acile baģvuran; ancak durumu acil olmayıp, mesai saatleri içinde KBB polikliniğe sevk edilen veya sevk olmadan gitmesi tavsiye edilen hastalar vb.) Acilden, aynı hastane içindeki diğer servislere yatırılan hasta sayısı alanına; acile baģvuran ve ayaktan muayenenin yeterli olmadığı hastalardan, aynı hastane içindeki diğer servislere yatırılan hasta sayısı yazılacaktır. (Örnek: Kalp ağrısı ile acile baģvuran ve yapılan acil müdahaleden sonra gerekli görüldüğü için aynı hastane içindeki kardiyoloji servisine yatırılan hastalar vb.) Acilden, baģka hastaneye sevk edilen hasta sayısı alanına; acile baģvurup ayaktan muayene ile aynı hastane içindeki diğer servislere sevkin yeterli olmayıp, baģka hastaneye sevk edilen hasta sayısı yazılacaktır. (yapılan sevk, uzman acil müdahale gerekliliği ve sevk eden hastanenin yetersizliği nedeniyle olmalıdır.) (Örnek: Kalp ağrısı ile acile baģvuran ve yapılan acil müdahaleden sonra kardiyoloji servisinin/uzmanın olmaması ve/veya diğer hastane yetersizliklerinden dolayı müdahale gereksinimi için baģka hastaneye sevk edilen hastalar vb.)

7 Yukarıda belirtilen tüm durumlar DIġINDA; Acilden direkt taburcu edilip eve gönderilen hasta sayısı alanına; muayene için mesai saatleri içinde bir polikliniğe, yatıģ iģlemi için ise hastane içindeki baģka bir servise veya baģka bir hastaneye sevk edilmeksizin direk acilden taburcu edilip eve gönderilen hasta sayısı yazılacaktır. (Örnek: Nezle ile acile baģvuran; ancak durumu acil olmayıp, yazılan reçete ile veya reçetesiz olarak acilden taburcu edilip eve gönderilen hastalar vb.) Yukarıda belirtilen tüm durumlar DAHĠL olmak üzere, Acil müģahade de yatan hasta sayısı alanına; bütün durumlarda acil müģahade de yatan hasta sayısı yazılmalıdır. (Örnek: Acile baģvuran ve müģahade de yatan tüm hastaların yazılması.) Acil de bulunan Röntgen ve USG cihazları görüntüleme cihazları sayfasına da eklenmelidir. YeĢil ve sarı alan kısımları, sadece acil servisinde bu tür sınıflama yapılan hastanelerce doldurulmalıdır. Diğer hastaneler bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. Acil servis hasta tedavi alanı, acil bekleme salonunun alanı hariç tutularak m² cinsinden girilmelidir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. AMELĠYATHANE Enfekte Ameliyathane kısmına; Apse, gazlı kangren gibi enfeksiyon bulaģtırma riskinin yüksek olduğu hastaların ameliyatlarının yapıldığı, ameliyathane odası olup olmadığı iģaretlenecektir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. DOĞUM SALONU Müdahaleli Doğum; sezeryan dıģında vakum, forseps gibi müdahaleler sonucu yaptırılan doğumları kapsar. Sezeryan doğumlar, aynı zamanda ameliyat olması sebebiyle hem doğum olarak sayılacak hem de ait olduğu ameliyat grubuna eklenecektir. Ölü Doğuma; en az 22 haftalık veya en az 500gr. olan ve ölü doğan bebek sayısı yazılacaktır. (örnek: 20 haftalık olup 500 gram üstü ölü doğan bebek ile 24 haftalık olup 500 gram altı ölü doğan bebekler ölü doğum sayısına eklenmelidir.)

8 Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. PERSONEL DURUMU Personel bilgileri ilk etapta sadece devlet hastaneler için ÇKYS bağlı ĠKYS modülünden otomatik alınacaktır. Özel ve Üniversite hastaneleri için personel verileri ĠKYS de olan kurumlar için ise kısa süre sonra otomatik çekilir hale gelecektir. Personel bilgileri ĠKYS modülünde olmayanlar hastaneler ile verilerinin yanlıģ olduğunu düģünen hastaneler ise elle girecektir. Verilerini elle düzelten hastaneler ĠKYS modülünde de düzeltmek için Sağlık Müdürlüğüne baģvurmalıdırlar. Personel bilgileri veri girilen ayın son günü itibariyle fiilen çalıģan personeli kapsayacaktır. Kadrosu bu hastanede olup, baģka kurumlarda çalıģan, ücretsiz izinli, askerde vb sebeplerle hastanede bulunmayan, baģka bir hastaneden, haftada 1-2 gün görevli gelen hekimler ve diğer personeller tabloda gösterilmeyecek, buna karģılık kadrosu baģka kurumda olup, bu hastanede tam zamanlı fiilen geçici görev yapan personel ve hekim formda gösterilecektir. Yıllık izinde olan personeller de formda gösterilecektir. Asistan Hekim alanına; Üniversite ve Eğitim ve AraĢtırma Hastaneleri ndeki asistan hekimlerin toplam sayısı yazılacaktır. Semt polikliniklerinde çalıģan personel sayısı ve verilen sağlık hizmetlerinin tamamı, bağlı olduğu hastane bilgilerine dahil edilerek yazılacaktır. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. LABORATUVAR CĠHAZLARI Hizmet Alımı ile Yapılan Tetkik: -Tüm kitlerin, cihazların ve personelin yüklenici firmaya ait olduğu ve hastane içinde kurulu Laboratuvar tetkik sonucu alımı Ģeklindeki durumları, -Cihazların ve kitlerin kiralanıp hastane içinde firma tarafından kurulduğu ancak personelin hastaneye ait olduğu durumları, -Tüm kitlerin, cihazların ve personelin yüklenici firmaya ait olduğu ve hastane dıģında kurulu Laboratuvar tetkik sonucu alımı Ģeklindeki durumları ifade eder.

9 Hizmet alımlarına, kit ve kit karģılığı cihaz ihaleleri dahil edilmelidir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. GÖRÜNTÜLEME CĠHAZLARI Acil Servis de ve Radyoloji Ünitesi dıģında kullanılan cihazlar da bu bölümdeki cihazlara dahil edilecektir. Hastane içindeki tüm cihazlar yazılmalıdır. (Ameliyathane dahil) Hem Doppler hem de klasik USG çekebilen cihazlar, doppler USG kısmına yazılacaktır. Aynı cihazla yapılan farklı tetkikler için verilen farklı randevu süreleri yazılırken, tetkik sayıları dikkate alınarak ortalama süre yazılır. USG, EKO, EMG, EKG, Gastroskopi, kolonoskopi, bronskoskopi, sistoskopi, artroskopi, anjiyografi vb. gibi giriģimsel iģlemler ameliyat gruplarına değil sadece görüntüleme ve diğer tıbbi cihazlar sayfasındaki ilgili tetkik sayıları kısmına yazılmalıdır. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir. DĠĞER TIBBĠ CĠHAZLAR Acil Servis de ve Radyoloji Ünitesi dıģında kullanılan cihazlar da bu bölümdeki cihazlara dahil edilecektir. Hastane içindeki tüm cihazlar yazılmalıdır. (Ameliyathane dahil) Hastanede bulunan tıbbi cihaz sayıları, yapılan iģlem sayıları ve verilen ortalama randevu süreleri (gün olarak) bu ekrana girilir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir.

10 KAN MERKEZLERĠ BĠLGĠ EKRANI Kan hizmet birimleri aylık hastane bilgi formunun temel amacı ülkemizdeki kan hizmet birimlerindeki; -Tam kan ve kan bileģenlerinin hazırlanma ve kullanım oranlarını saptamak ve dolayısı ile Ülke ihtiyacını tespit etmek, -Kanın merkezler arası hareketini inceleyerek organizasyon eksikliklerini gidermek, -Kan imha oranlarını tespit ederek kanın etkin ve verimli kullanımına yönelik yeni düzenlemeler yapmak, -Kan bağıģında bulunan kan bağıģçılarını bağıģ türüne (gönüllü, hasta yakını, otolog), yaģ, cinsiyet ve kan grubuna göre gruplandırarak etkin kan bağıģçısı kazanım programlarını planlamaktır. Sertifikalı Hekim Sayısı: Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon tıbbı sertifika programında baģarılı olup sertifika almıģ ve kan merkezinde tam gün çalıģan hekim sayısıdır. Sertifikasız Hekim Sayısı: Sağlık Bakanlığınca verilen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon tıbbı sertifikası bulunmayan ve kan merkezinde tam gün çalıģan hekim sayısıdır. Sertifikalı Hekim DıĢı Sağlık Personeli Sayısı: Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon tıbbı sertifika programında baģarılı olup sertifika almıģ ve kan merkezinde tam gün çalıģan hekim dıģı sağlık personeli sayısıdır.(hemģire, teknisyen, biyolog, laborant, vb) Sertifikasız Hekim DıĢı Sağlık Personeli Sayısı: Sağlık Bakanlığınca verilen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon tıbbı sertifikası bulunmayan ve kan merkezinde tam gün çalıģan hekim dıģı sağlık personeli sayısıdır. (hemģire, teknisyen, biyolog, laborant, vb) 1) AY ĠÇĠNDE TEMĠN EDĠLEN KAN VE KAN BĠLEġENĠ BÖLÜMÜ: a) GEÇEN AYDAN DEVĠR; Bir önceki aydan devir olan kan ve kan bileģenleri bu sütuna kaydedilecektir. b) MERKEZĠNĠZ; Tüm merkezler kendi bünyelerinde temin ettikleri kan ve kan bileģenlerini bu sütuna kaydedeceklerdir. c) KIZILAY BÖLGE KAN MERKEZĠ; Kızılay Bölge Kan Merkezlerinden talep edilen ve temin edilen kan ve kan bileģenleri bu sütuna kaydedilecektir. d) DĠĞER MERKEZ; Kızılay Bölge Kan Merkezleri dıģındaki diğer merkezlerden temin edilen kan ve kan bileģenleri bu sütuna kaydedilecektir. e) Bazı hastanelerde aferez yöntemi ile elde edilen kan bileģenleri hem kan merkezinde hem de terapötik aferez merkezinde hazırlanmaktadır. Aferez yöntemi ile elde edilen eritrosit süspansiyonu, trombosit süspansiyonu, taze donmuģ plazma ve granülosit süspansiyonu

11 satırında bilgiler kayıt edilirken hem kan merkezi hem de terapötik aferez merkezinde elde edilen süspansiyonlar forma iģlenecektir. 2. AY ĠÇĠNDE TÜKETĠLEN KAN VE KAN BĠLEġENĠ BÖLÜMÜ: a) KULLANILAN; Hastanede transfüzyonda kullanılan kan ve kan bileģenleri bu sütuna kaydedilecektir. b) ĠMHA EDĠLEN; Tüm merkezler çeģitli nedenlerle imha ettikleri kan ve kan bileģenlerini bu sütununa kaydedeceklerdir. (miadı dolduğu için kullanılamayan, transfüzyonla bulaģan infeksiyonlara yönelik testlerde pozitiflik saptanan, hemoliz vb. diğer nedenler) c) BAġKA MERKEZE GÖNDERĠLEN; Transfüzyon amacıyla baģka merkeze gönderilen kan ve kan bileģenleri bu sütuna kaydedilecektir. d) GELECEK AYA DEVĠR: Bir sonraki aya devir olan kan ve kan bileģenleri bu sütuna kaydedilecektir. 3.BAĞIġ TÜRÜ BÖLÜMÜ: Tüm merkezler sadece kendi merkezlerine kan bağıģında bulunan donörlere iliģkin bilgileri bu bölüme kayıt edeceklerdir. Bu bölümde yer alan; Ġlk bağıģ; Daha önce kan ya da kan bileģeni bağıģında bulunmayıp ilk kez kan bağıģında bulunmayı, Düzenli bağıģ; Değerlendirilmenin yapıldığı gün itibari ile daha önce en az 2 (iki) kez kan bağıģında bulunma, son kan bağıģını son 1 (bir) yıl içinde yapma ve yılda en az 1 (bir) kez kan bağıģında bulunmayı, Düzensiz bağıģ; Düzenli bağıģ tanımına uymayan bağıģları, Otolog BağıĢ: Kan ve kan bileģenlerinin kiģinin kendisine transfüzyon yapılmak üzere kendisinden teminini ifade eder. 4.BAĞIġÇI YAġ VE CĠNSĠYET DAĞILIMI BÖLÜMÜ: Tüm merkezler sadece kendi merkezlerine kan bağıģında bulunan donörlerin yaģ ve cinsiyete göre dağılımını gireceklerdir. 5.BAĞIġÇI KAN GRUPLARI BÖLÜMÜ: Tüm merkezler sadece kendi merkezlerine kan bağıģında bulunan donörlerin kan gruplarının dağılımını gireceklerdir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir.

12 ANA DAL/YAN DAL POLĠKLĠNĠK BĠLGĠ EKRANI Muayene Sayısı; hastaların ayaktan muayene, tetkik, teģhis ve tedavi hizmetlerinin yapılması amacı ile yataklı tedavi kurumlarına yaptıkları baģvurulardır. Bu veri hastanenin bir ayda yaptığı toplam muayene sayısını ifade eder. Belirtilen ay içinde, hastadan veya hastanın sahip olduğu kamu-özel sigortalardan (SGK, YeĢil kart ve GSS vb. dahil) ücret almak koģuluyla yapılan her muayene iģlemi, muayene sayısına dahil edilmelidir. Örnek: Bir hasta, aynı ay içinde aynı hastaneye yukarıda belirtilen Ģekilde ücret alınarak üç kez gelmiģ ise, bu hasta için muayene sayısına üç eklenmelidir. Muayene iģleminden sonra ilk 10 gün içinde yapılan kontrol muayenelerinden ücret alınmadığından, kontrol muayeneleri muayene sayısına eklenmeyecektir. Örnek: Bir hasta ücret vererek veya kamu-özel sigortasından ücret alınarak muayene olduktan sonra ilk 10 gün içinde kontrole gelirse; muayene sayısına, ücret alınarak olunan muayene dahil edilmeli ancak kontrol muayenesi dahil edilmemelidir. Radyoloji ve Nükleer Tıp servislerinde muayene yapılmaz, bu servislerde verilmiģ olan hizmet tetkik kısmında gösterilmelidir. Yatan Hasta Sayısı; yatıģ iģlemi yapılan hasta sayılarının toplamıdır. Yatan Hasta sayısı, hastaneye gelen ve ilk olarak bahse konu serviste yatan hastayı ifade eder. Bir servisin yatan hasta sayısı hesaplanırken, aynı hastanenin baģka servisinde yatarken bu servise gelip yatan hasta sayısı dahil edilmeyecektir. BaĢka servisten gelen hastaların sayısı, formda bulunan baģka serviste yatarken taburcu olmadan bu servise gelip yatan hasta sayısı kutusuna girilmelidir. Ancak baģka servisten gelen hastaların serviste yattığı gün sayısı, formdaki yatılan gün sayısına eklenmelidir. BaĢka serviste yatarken bu servise gelip yatan hasta sayısı hesaplanırken, sadece aynı hastane içinde baģka serviste yatarken bu servise gelen ve yatan hastalar dikkate alınmalıdır. Örnek olarak; 1 hasta, 3 gün dahiliye servisinde yatıģ yaptıktan sonra taburcu olmadan kardiyoloji servisinde de 2 gün yatıp taburcu olduysa: Dâhile servisi yatan hasta kısmına 1 eklenmeli, yatılan gün kısmına da 3 eklenmelidir; kardiyoloji servisinde ise baģka serviste yatarken bu servise gelip yatan hasta kısmına 1 eklenmeli ve yatılan gün sayısına 2 eklenmelidir. Kardiyoloji servisin yatan hasta sayısına ise her hangi bir ekleme yapılmamalıdır. Bir hasta taburcu olmadan 2 den çok serviste yatarsa, aynı Ģekilde hesap yapılmalıdır. Bir kliniğin belirtilen dönem içindeki yatan hasta sayısı hesaplanırken, yatan hasta sayısı ile baģka serviste yatarken taburcu olmadan bu servise gelip yatan hasta sayısı toplanmalıdır. Yan dal bilgileri de hiçbir Ģekilde ana dala ilave edilmeyecektir.

13 Bu formun yan dal kısmında belirtilen hizmet polikliniklerde yapılan iģlemler sadece hizmet poliklinik kısmına yazılacaktır. Ayrıca ana dal veya yan dala eklenmeyecektir. Çift ana dal veya yan dal uzmanlığı olan hekimlerin verdikleri hizmet, fiilen çalıģtıkları klinikteki branģına ilave edilecektir. Eğer bir Ana dal veya Yan dalın yoğun bakımı servisi varsa, bu serviste yapılan iģlemler hem yoğun bakım servisine ilave edilmeli hem de ilgili servisin Ana dal, Yan dal da ki alanına girilmelidir. Bu formda olmayan branģlar veya polikliniklerde yapılan iģlemler, iģlemi yapan hekimin branģına dahil edilmeli ve gerekli değiģiklik için Genel Müdürlüğümüz bilgilendirilmelidir. Aile Hekimliği muayene sayısına, sadece hastane kadrosunda fiilen çalıģan Aile Hekimi uzmanlarının yapmıģ olduğu muayene sayısı girilmelidir.(buraya Bakanlığımız 1. basamak hizmetleri kapsamındaki Aile Hekimliği hizmet bilgileri girilmeyecektir.) Uzmanı olmayan hastanelerde, (ilçe hastaneleri) Aile hekimi olmayan pratisyen hekimlerin yapmıģ olduğu muayeneler Acil Muayene içerisinde gösterilecektir. Ġlçe hastaneleri verilerine Bakanlığımız 1.basamak uygulaması kapsamındaki Aile Hekimliği bilgileri hiçbir Ģekilde dahil edilmeyecektir. Taburcu Olan Hasta Sayısı; 24 saatten az olmamak üzere yatırılan hastalar içinden hastaneden taburcu olan hastaların sayısı yazılacaktır. Günübirlik hasta yazılamaz. Bir hastanın hastaneden taburcu olduğu klinik hangisi ise; bu hastayı, o klinik taburcu sayısına eklemelidir. Örnek: Dahiliye kliniğinde yatarken kardiyoloji kliniğine yatmaya baģlayan hasta kardiyoloji kliniğinden sonra hastaneden taburcu olursa; bu hasta dahiliye kliniği taburcu sayısına eklenmemeli, sadece kardiyoloji kliniği taburcu sayısına eklenmelidir. Yatılan Gün Sayısı; yatan hastaların hastanede kaldığı günlerin toplamıdır. Yatılan gün sayısına, hastane de veri girilen dönem içinde, taburcu olan, ölen, baģka servisten gelip yatan, yatarken baģka servise giden ve halen yatan hastaların yatılan günlerinin toplamı yazılmalıdır. Kısacası belirtilen dönem içinde ilgili serviste yatmıģ olan ve halen yatan tüm hastaların yattığı gün sayısı hesaba katılmalıdır. Örnek: 5 Haziran 2011 de dahiliye kliniğine yatan ve 30 Haziran 2011 itibariyle de dahiliye kliniğinde yatmaya devam eden hasta için, yatılan gün sayısına 26 (30-5+1) eklenmelidir. Eğer bu hasta 30 Haziranda 2011 tarihinde taburcu oldu ise, yatılan gün sayısına, 25 (30-5) eklenmelidir. (Hasta Taburcu olduğundan, taburcu olduğu gün sayılmamalıdır.) Hesaplanmasında hastanın giriģ çıkıģ günlerinden yalnız girdiği gün sayılır çıkıģ günü sayılmaz, hastanın çıkıģ tarihinden giriģ tarihi çıkarılarak elde edilir. Aynı gün yatıp çıkan hastanın hasta günü 1 gün olarak kabul edilir. Ameliyat sayılarının belirlenmesinde tarihinde yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği nin ekinde yer alan (Ek-8) ve (Ek-9) esas alınacaktır.

14 (Tebliğ her yıl yeniden yayınlanmaktadır.) Tebliğ güncellendiğinde yeni tebliğ dikkate alınmalıdır. Ameliyat verileri yazılırken yapılan ameliyat sayıları dikkate alınmalıdır. Bir kiģiye aynı ay içeresin de ayrı genel anestezi altında birden fazla yapılan ameliyatların hepsi forma girilmelidir ancak aynı genel anestezi altında birden fazla yapılan ameliyatlar için, ameliyat grubu (A, B, C, D, E) en yüksek olan tek ameliyat forma eklenmelidir. Acil serviste ameliyat olan hastalar, sadece acilde gösterilecektir. Sezeryan ameliyatı olan hasta sayıları, Kadın Hast. ve Doğum branģında ilgili ameliyat grubunda gösterilecektir. A,B,C,D,E grubu ameliyat verilerine en az bir gece yatıģ yapılan ameliyatlar yazılmalı günübirlik D, E ve diğer günübirlik ameliyat gruplarına ise 1 tam gece kalınmadan taburcu olunan ameliyatlar yazılmalıdır. USG, EKO, EMG, EKG, Gastroskopi, kolonoskopi, bronskoskopi, sistoskopi, artroskopi, anjiyografi vb. gibi giriģimsel iģlemler ameliyat gruplarına değil sadece görüntüleme ve diğer tıbbi cihazlar sayfasındaki ilgili tetkik sayıları kısmına yazılmalıdır. Hizmet birimlerine girilen veriler, hizmet birimin bulunduğu Ana dal veya Yan dala eklenmeyecektir. Yan dal poliklinik sayfasındaki hizmet birimleri içindeki diģ polikliniği alanına, sadece diģ polikliniği muayene sayısı girilmeli, diģ polikliniği verilerinin ayrıntıları ise ağız diģ sağlığı bilgi formuna girilmelidir. Hastanelerdeki toplam muayene sayısı hesaplamalarına, diģ muayene sayısı da eklenmelidir. Mevcut Form 56 da, hastanelerdeki diģ polikliniklerinin muayene verileri de bulunduğundan, veri devamlılığı açısından yeni hastane bilgi formuna da diģ muayene sayısının yazılması istenmiģtir. Aynı ameliyat hem günübirlik hem de yatıģlı ameliyat kısmına yazılamaz. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir.

15 YOĞUN BAKIM BĠLGĠ FORMU Eğer bir Ana dal veya Yan dalın yoğun bakımı servisi varsa, bu serviste yapılan iģlemler hem yoğun bakım servisine ilave edilmeli hem de ilgili servisin Ana dal, Yan dal da ki alanlarına girilmelidir. Yoğun bakım servislerinde verilen hizmetin kapasitesi, mevcut kapasitenin yeterli olup olmadığı ve birim performansının ölçülebilirliğinin sağlanabilmesi için yoğun bakım servisinin seviyesine ve uzmanlık dalına göre yatak sayısı, yatırılan hasta sayısı, yatak doluluk oranı, ortalama kalıģ süresi, ventilatöre bağlanan hasta sayısı ve süresi gibi istatistiklerin yoğun bakım servisi bazında tespit edilmesi ve bakanlığımızca yürütülmekte olan planlamalara ıģık tutması bakımından önem arz etmektedir. Yoğun Bakım servislerinin taģıması gereken fiziki Ģartlar, tıbbi donanım ve personel standartları, yoğun bakım yataklarının basamaklandırılması, nöbet esasları ve hizmetin iģleyiģine iliģkin usul ve esaslar tarih sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlığımız tebliği ile düzenlenmiģtir. Formu bu tebliğ esaslarını dikkate alarak doldurunuz. 1. Yoğun bakım yataklarını, Bakanlıkça tescil edilmiģ basamak (1. Basamak, 2. Basamak ve 3. Basamak) ve o basamaktaki yatak sayısını esas alarak giriniz. Henüz tescil iģlemi tamamlanmamıģ yoğun bakımlar için (tescil iģlemleri tamamlanana kadar) varsayılan basamak ve o basamaktaki mevcut yatak sayısı girilecektir. 2. Yoğun bakım yatak sayısını forma girerken, yatak hangi basamağa girilmiģ ise, diğer sütunlarda istenen; ventilatör sayısı, yatılan gün sayısı, yatan hasta sayısı ve benzeri veriler de yoğun bakım yatak sayısının ait olduğu basamağa girilecektir. Örnek 1: Sadece 1. Basamak yoğun bakım yatağı var ise ventilatör sayısı, yatan hasta sayısı, yatılan gün sayısı gibi diğer veriler de 1. Basamağa girilecektir. 2. ve 3. Basamağa ait sütunlara 0 yazılmalıdır. Örnek2: Yoğun bakım yatağı 2. ve 3. Basmakta ise diğer sütunlarda istenen bilgiler de 2. ve 3. Basamağa girilir. 1. Basmak verilerine 0 yazılmalıdır. 3. Yoğun bakımdan servise çıkan, yoğun bakımdan taburcu olan ve benzeri nedenlerle yoğun bakımdan çıkan hastalara ait veriler yoğun bakım servisinden çıkan hasta sayısı sütununda gösterilecektir. 4. Yoğun bakımda yatılan gün sayısı sütununa; veri girilen dönem içinde, hangi nedenle olursa olsun yoğun bakımdan çıkan (servise çıkan, taburcu olan, baģka kurumu sevk edilen, baģka kurumdan gelip yatan, ölen) ve halen yatan hastaların yatılan günlerinin toplamı yazılmalıdır. Örnek: 5 Haziran 2011 de yoğun bakıma yatan ve 30 Haziran 2011 itibariyle de yoğun bakımda yatmaya devam eden hasta için, yatılan gün sayısına 26 (30-5+1) eklenmelidir. Eğer bu hasta 30 Haziranda 2011 tarihinde taburcu oldu ise, yatılan gün sayısına, 25 (30-5) eklenmelidir. (Hasta Taburcu olduğundan, taburcu olduğu gün sayılmamalıdır.)

16 5. Yoğun bakımda ölen hasta sayısı sütununa, sadece yoğun bakımda ölen hasta sayısı girilecektir. 6. Bir hastanın ventilatöre bağlanma süresi hesaplanırken; bir gün içinde hasta aralıklı olarak kaç saat bağlı kalırsa kalsın 1 gün olarak değerlendirilecektir. Örnek: Bir hasta ventilatöre gün içinde aralıklı olarak ister 1 saat isterse 5 saat bağlanmış olsun, bu sütuna 1 gün şeklinde girilecektir. 7. Bir hasta için yoğun bakım servisinde, basamaklar veya branģ yoğun bakımlar arasında geçiģ yapılmıģ olsa bile, her basamağın veya ilgili branģ yoğun bakıma ait veriler ayrı girilecektir. Örnek 1: Bir hasta 3. Basamak yoğun bakımda 5 gün yatarken, 1. Basamak yoğun bakıma transfer edilerek 3 gün de bu basamakta yatırılıp normal kliniğe çıkıģı yapılmıģ ise form üzerinde uygulanacak iģlem Ģu Ģekildedir; 3. Basamak sütununda 5 günlük veri ait olduğu sütuna girilir, 1.Basamağa ait 3 günlük veri ise ayrı olarak ait olduğu basmaktaki sütuna girilir. Örnek 2: Bir Hasta 3. Basamak Dahili yoğun bakımda 10 gün yatarken, 2. Basamak Genel yoğun bakıma transfer edilip burada 5 gün yattıktan sonra normal kliniğe çıkıģı yapılır ise form üzerinde uygulanacak iģlem Ģu Ģekildedir; 3. Basamak dahili yoğun bakımdaki 10 günlük veri ait olduğu sütuna girilecek 2. Basamak Genel yoğun bakımdaki 5 günlük veri ise ayrı olarak ait olduğu basamaktaki sütunda gösterilecektir. 8. Yoğun Bakım yatakları klinik branģlara göre ayrılmıģ ise her yatak ait olduğu branģta gösterilecek, ayrılmamıģ ise Genel Yoğun bakımda gösterilecektir. 9. Formda yer verilmemiģ eriģkin diğer bir cerrahi yoğun bakım branģına ait veriler, cerrahi yoğun bakıma; eriģkin bir diğer dahili yoğun bakım branģına ait veriler ise dahili yoğun bakıma eklenmelidir. Bu tip yoğun bakımlar, genel yoğun bakıma dahil edilmemelidir. Örnek: Göğüs cerrahisi, ortopedi yoğun bakım gibi cerrahi servis yoğun bakımları, formdaki cerrahi yoğun bakıma; nöroloji, göğüs hastalıkları gibi dahili servis yoğun bakımları, dahili yoğun bakıma dahil edilmelidir. Sıkıntı yaģanırsa, hastanenizdeki yoğun bakım hekimine danıģılmalıdır. 10. Formda yer almayan diğer yeni doğan yoğun bakım klinik branģlarına ait veriler (yeni doğan cerrahi yoğun bakım dahil) yeni doğan yoğun bakım servisi verilerine dahil edilecektir. 11. Formda yer almayan diğer çocuk yoğun bakım branģlarına ait veriler (çocuk cerrahi yoğun bakım dahil) çocuk yoğun bakım servisi verilerine dahil edilecektir. Veri alanlarına girilecek verisi olmayan kurumlar, bu alanlara 0 (sıfır) girmelidirler. BoĢ alan kalmaksızın, bütün bilgiler girildikten sonra KAYDET butonuna veya F10 tuģuna basılarak sayfadaki veriler kaydedilmelidir.

17 EVDE SAĞLIK FORMU Yeni Ede Sağlık Formuna veri giriģi dıģında mevcut evde sağlık formuna veri giriģi eski, formun kaldırılması resmi olarak bildirilene kadar aynen devam edecektir. 1- Bu form Ġl Sağlık Müdürlüklerindeki mobil evde sağlık birimi, hastanelerdeki evde sağlık birimi ve Kamu Ağız DiĢ Sağlığı merkezlerindeki evde sağlık birimleri tarafından veri giriģi yapılmak üzere hazırlanmıģtır. 2- Hastaneler kendi kurum bünyesindeki Evde Sağlık Birimleri tarafından verilen hizmete ait bilgileri; Ġl Sağlık Müdürlüklerindeki mobil evde sağlık birimi ise müdürlüğe bağlı mobil ekipler (TSM leri dahil) ve aile hekimleri tarafından verilen hizmete ait bilgileri girmekle yükümlüdür. Mobil evde sağlık hizmeti vermeyen Sağlık Müdürlükleri, sadece aile hekimleri ile ilgili 2 soruyu dolduracaklar, diğer alanlara 0 gireceklerdir. 3- Formda yer alan AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠLGĠLERĠ alanı sadece Ġl Sağlık Müdürlükleri tarafından girilecek olup bu alan hastaneler tarafından boģ bırakılacaktır. Aile hekimleri için evde sağlık soruları sadece 2 tanedir. Aile hekimi evde sağlık alanlarına girilen bilgiler, evde sağlık sayfasındaki diğer alanlara ilave edilmeyecektir. Örnek: Ġlinizdeki Aile hekimlerinin yaptığı hasta ziyareti sayısını ilgili alana 50 olarak girdiniz. Bu 50 kiģi, yaģ gruplarına ve formdaki diğer tüm alanlara ilave edilmeyecektir. 4- Evde sağlık formun girilen bilgilerin tamamı rakamsal (nümerik) değerlerden oluģmalıdır. A: Aylık Bilgiler Alanı: Formun bu alanı ilgili birim tarafından aylık takip edilen hastalara ait bilgilerden oluģmaktadır. Son 1 aya ait hasta bilgileri girilecektir. Takip edilen hasta sayısı (Yeni baģlayan dahil): Formun ait olduğu dönem (1 ay boyunca) birim tarafından hizmet verilen hasta sayısıdır. Yeni baģlayan hastalar dahil edilecektir. Takibe baģlanan yeni hasta sayısı: Birimden daha önce hizmet almamıģ; Formun ait olduğu dönemde (1 aylık dönem) birim tarafından ilk defa hizmet verilen hasta sayısıdır. ÖNEMLĠ NOT: Bir baģka birimden devir alınan hastalar mükerrer kayıtları önlemek için yeni hasta olarak kayıt edilmeyecektir. Takip edilen hasta sayısında yer alacaktır. GerçekleĢen hasta ziyareti sayısı (Yeni baģlayan dahil): Formun ait olduğu dönem (1 ay boyunca) birim tarafından gerçekleģtirilen hasta ziyareti sayısıdır. Yeni baģlayan hastalar dahil edilecektir.

18 ÖRN:.. Hastanesi Evde Sağlık Birimi Ağustos ayında 4 ü kadın; 5 hasta takip etmiģtir. Bu kadın hastalardan 4 ü geçen aydan devretmiģ, diğer 1 erkek hasta ise ilk defa bu ay hizmet almıģtır. Bu hastaların evine toplam 12 kez ziyaret yapılmıģtır. Erkek hastalara 5 kez kadın hastalara 7 kez ziyaret yapılmıģtır. Bu durumda aylık bilgilerin kaydı aģağıdaki Ģekilde yapılacaktır. AYLIK BĠLGĠLER Erkek Kadın Takip edilen hasta sayısı (Yeni baģlayan dahil) 1 4 Takibe baģlanan yeni hasta sayısı 1 GerçekleĢen hasta ziyareti sayısı (Yeni baģlayan dahil) 5 7 Aylık hizmet verilen hastaların yaģ guruplarına göre dağılımı (Yeni baģlayanlar dahil): Formun ait olduğu dönem (1 ay boyunca) birim tarafından hizmet verilen hastaların yaģ gruplarına göre dağılımıdır. Yeni baģlayan hastalar dahil edilecektir. ÖRN:.. Hastanesi Evde Sağlık Biriminin Ağustos ayında takip ettiği 5 hastanın yaģları 50, 66, 77, 78 ve 80 dir. Bu hastaların kaydı aģağıdaki Ģekilde yapılacaktır. 0-1 ay Aylık hizmet verilen hastaların yaģ guruplarına göre dağılımı (Yeni baģlayanlar dahil) 1 ay 2 yaģ 3-18 yaģ yaģ yaģ yaģ Aylık hizmet verilen hastaların sosyal güvencesine göre dağılımı (Yeni baģlayanlar dahil): Formun ait olduğu dönem (1 ay boyunca) birim tarafından hizmet verilen hastaların sosyal güvencelerine göre dağılımıdır. Yeni baģlayan hastalar dahil edilecektir. ÖRN:.. Hastanesi Evde Sağlık Biriminin Ağustos ayında takip ettiği 5 hastanın 2 si YeĢil Kart 3 ü ise SGK lıdır. Bu hastaların kaydı aģağıdaki Ģekilde yapılacaktır. Aylık hizmet verilen hastaların sosyal güvencesine göre dağılımı (Yeni eklenenler dahil) SGK YeĢil Kart 2 Özel Sağlık Sigortası Sağlık Güvencesi Olmayan 3

19 Aylık takipten çıkarılan hastaların takipten çıkarılma sebebi: Formun ait olduğu dönem (1 ay boyunca) birim tarafından aģağıdaki sebeplerle hizmetten çıkarılan hasta sayısıdır. ÖNEMLĠ NOT: Bir baģka birime veya mobil ekibe devir edilen hastalar takipten çıkarılan hasta olarak kayıt edilmeyecektir. Aylık takip edilen hasta sayısından düģülecektir. ÖRN:.. Hastanesi Evde Sağlık Biriminin Ağustos ayında geçen ay takip ettiği 1 hastayı iyileģtiği, 1 hastayı da vefatı sebebiyle hizmetten çıkarmak zorunda kalmıģtır. Bu hastaların kaydı aģağıdaki Ģekilde yapılacaktır. Aylık takipten çıkarılan hastaların takipten çıkarılma sebebi Kadın ĠyileĢme 1 Tedavinin Sağlık Personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi Sonlandırmanın talep edilmesi Tedaviyi red etme Tedaviye yanıt alamama Ġkamet değiģikligi Vefat 1 Erkek.. Hastanesi Evde Sağlık Birimi hizmetten çıkardığı hastaya Ağustos ayında hizmet vermediği için takip edilen hasta sayısına girmemiģtir. B:Verilen Hizmetler Alanı: Formun ait olduğu dönem (1 ay boyunca) birim tarafından verilen hizmetlerin sayısıdır. ÖRN:.. Hastanesi Evde Sağlık Biriminin Ağustos ayında takip ettiği 5 hastaya verilen hizmete ait bilgileri girecektir. C: Ġade Kapsamında Kullanılan Toplam Tıbbi Cihaz DemirbaĢ Sayısı Alanı: Birimde kayıtlı hastalara zimmet karģılığı verilen tüm cihazların sayısı girilecektir. Hastane demirbaģında kayıtlı olup zimmet karģılığı evde hastanın kullanımına sunulan cihazlar da bu bölümde yer alacaktır. ÖRN:.. Hastanesi Evde Sağlık Biriminin takip ettiği hastalara zimmet karģılığı vermiģ olduğu 1 ev tipi aspiratör ve 5 havalı yatak var ise bu malzemelerin tamamı her ay listede yer alacaktır.

20 D: Hastalıklar Alanı: Formun ait olduğu dönem (1 ay boyunca) birim tarafından hizmet verilen hastaların hastalık adlarına göre dağılımıdır. Yeni baģlayan hastalar dahil edilecektir. Formda olmayan hastalık, diğer kısmına eklenmelidir. Evde Sağlık Biriminde Görevli Personel Sayısı: Bu alana il müdürlükleri mobil birimde görevlendirilen personel sayısını, hastaneler, bünyesinde kurulu evde sağlık biriminde görevlendirilen personel sayısını, Kamu ADSM leri ise evde sağlık biriminde görevlendirilen personel sayısını girecektir. Aile Hekimliğine Uygulaması kapsamında hizmet veren personel (Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları vb.) bu alanda yer almayacaktır. Birime Ait Ekip Aracı ve GiydirilmiĢ Hasta Nakil Aracı Sayısı: Bu alana il müdürlükleri mobil birimde; hastaneler ile Kamu ADSM ler ise bünyesinde kurulu evde sağlık biriminde hizmet veren ekip aracı ve hasta nakil aracı sayısını girecektir. Hizmet alımı veya kiralama yöntemi ile hizmete tahsis edilen araçlar da bu alanda yer alacaktır. EVDE SAĞLIK FORMU ĠÇĠN VERĠ GĠRĠġ EKRANINDA OLMAYIP SADECE ÖZET RAPORLAMA EKRANINDA GÖRÜLECEK ALANLAR: (AĢağıda bahsedilen özet raporlama ekranı daha sonra oluģturulacaktır.) Evde Sağlık Hizmeti BaĢladığından bu yana Toplam Kayıtlı Hasta Sayısı: Bu bilgiler önceki (eski) evde sağlık formuna biriminiz tarafından girilen Toplam Kayıtlı Hasta Sayısının sistem tarafından otomatik olarak alınıp ilgili aydaki yeni baģlayan hasta sayınız eklenerek oluģturulmuģtur Mobil Birim veya Evde Sağlık Biriminin kurulduğu günden itibaren evde sağlık hizmeti vermiģ olduğu (sistemde kayıtlı) tüm hastaların sayısını ifade eder. Bu değer aylık olarak, yeni evde sağlık formuna girilen yeni baģlayan hasta sayıları eklenerek güncellenecektir. Evde Sağlık Hizmeti BaĢladığından bu yana Toplam Hizmetten Çıkarılan Hasta Sayısı: Bu bilgiler önceki (eski) evde sağlık formuna biriminiz tarafından girilen Takipten Çıkartılan Hasta Sayısının sistem tarafından otomatik olarak alınıp ilgili aydaki takipten çıkarılan hasta sayınız düģülerek oluģturulmuģtur. Mobil Birim veya Evde Sağlık Biriminin kurulduğu günden itibaren yönergede yer alan sebeplerle evde sağlık hizmetinden çıkarmıģ olduğu tüm hastaların sayısını ifade eder. Devreden hastalar mükerrer kayıtları önlemek için bu bölümde yer almaz. Bu değer aylık olarak, yeni evde sağlık formuna girilen takipten çıkarılan hasta sayılarının toplamı düģülerek güncellenecektir.

21 Evde Sağlık Hizmeti BaĢladığından bu yana Toplam Ziyaret Sayısı: Bu bilgiler önceki (eski) evde sağlık formuna biriminiz tarafından girilen GerçekleĢen Hasta Ziyaret Sayısının sistem tarafından otomatik olarak alınıp ilgili aydaki gerçekleģen hasta ziyareti sayınız eklenerek oluģturulmuģtur. Mobil Birim veya Evde Sağlık Biriminin kurulduğu günden itibaren yönergede yer alan sebeplerle evde sağlık hizmetinde gerçekleģen hasta ziyareti sayısını ifade eder. Bu değer aylık olarak, yeni evde sağlık formuna girilen gerçekleģen hasta ziyareti sayısı (yeni baģlayan dahil) eklenerek güncellenecektir. Aktif Kayıtlı Hasta Sayısı: Ġlgili ay gidilmese dahi halen hizmet alan aktif hasta sayısını gösterir. Sistem tarafından hesaplanan Toplam Kayıtlı Hasta Sayısından, Toplam Hizmetten Çıkarılan Hasta Sayısının çıkarılması suretiyle otomatik olarak hesaplanır. Aktif Kayıtlı Hasta Sayısının doğru tespit edilmesi birimler tarafından daha önce eski evde sağlık formuna girilen Toplam Kayıtlı Hasta Sayısı ve Hizmetten Çıkarılan Hasta Sayısının doğruluğuna bağlıdır. Aktif Hizmetten Çıkan Hasta Sayısı: Bu alan Yeni Evde sağlık formuna nedenleri belirtilerek girilen aylık takipten çıkan hasta sayılarının sistem tarafından otomatik olarak toplanması ile oluģturulmuģtur. ÖNEMLĠ NOT: Ġl Müdürlüğü ve hastaneler veri giriģ ekranında yer almayıp daha sonra sadece raporlama alanında yer alacak olan, Evde Sağlık Hizmeti BaĢladığından bu yana Toplam Kayıtlı Hasta Sayısı, Toplam Hizmetten Çıkarılan Hasta Sayısı ve Toplam GerçekleĢen Hasta Ziyareti sayılarını kontrol ettiklerinde hatalı görülen veriler var ise Ġl Müdürlüğü aracılığı ile 15 gün içerisinde faks veya resmi yazı ile bildirmesi halinde 1 defaya mahsus olmak üzere Bilgi ĠĢlem tarafından gerekli düzeltme yapılacaktır.

22 FORMU DÜZENLEYEN VE KURUM ONAYI Yataklı tedaviden sorumlu Ġl Sağlık Müdür yardımcısı, istatistikten sorumlu hastane yöneticisi ve formu düzenleyen yetkili ile ilgili bilgiler eksiksiz ve doğru olarak girilmelidir. Bütün veriler girilip, bütün sayfalar kaydedildikten sonra formun onaylanması için MUTLAKA KUTUSUNA TIKLAMALIDIR. Bu aģamadan sonra verilerinizin baģarıyla kaydedildiğine dair bir uyarı alacaksınız. Bu uyarıyı aldığınızda, verileriniz elektronik ortamda onaylanmıģ olarak Ġl Sağlık Müdürlüğüne ulaģmıģ olacaktır. Aksi halde verileriniz sizin tarafından onaylanmadığı için Ġl Sağlık Müdürlüğü yetkilisi, verilerinizi görmesine rağmen onaylayamayacak ve Genel Müdürlüğümüz ile Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmamıģ veri olarak görülecektir. Onay tuģuna her sayfa için teker teker basılmasına gerek yoktur, tüm form için bir defa basılması yeterlidir. Ġlk 10 günlük süre içinde onayladığınız verilerinizi tekrar değiģtirebilirsiniz. Eğer değiģiklik yaparsanız tekrar onaylamanız gerekecektir. Kurum onay süresinin bitmesine 2 gün ve 1 gün kala, ilk 10 gün içinde verisini girmeyen ve bazı verilerini girip onaylamayan kurumların; baģhekim, istatistikten sorumlu hastane yöneticisi, hastane müdürü ve formu düzenleyen yetkilisine sistem tarafından otomatik olarak uyarı maili gönderilmektedir. Hastaneler, ayın Ġlk 11. gününden 15. Gün sonuna kadar verileri ile ilgili herhangi bir iģlem yapmak için ek yetki almak zorundadırlar. Bu tarihler arasında ek yetki verip vermemek Yataklı Tedavi Ģube müdürünün inisiyatifindedir. Bu tarihler arasında yetki Ġl Sağlık Müdürlüğünüzdeki Yataklı Tedavi ġube Müdürü tarafından verilebildiğinden, bu tarihler arasında Ġlinizdeki bu Ģubeye baģvurunuz. Sağlık Müdürlüğündeki ilgili Ģube ayın 11 ile 15 i arasında talep eden hastaneye yetki verir ise, yetki verilen hastanenin verilerini düzenleyen kiģilere otomatik olarak bilgilendirme maili gönderilecektir. Ayın 16 sından sonraki yetki ise, sadece istisnai durumlar da Genel Müdürlüğümüz tarafından verilebilir.

TSİM UYGULAMA REHBERİ

TSİM UYGULAMA REHBERİ Sistem Kullanıcıları İçin TSİM UYGULAMA REHBERİ İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı Ankara, Nisan 2015 Bu rehber; T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstatistik,

Detaylı

YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 4.0)

YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 4.0) YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 4.0) Mevcut durumda Ülkemizdeki Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile kamu ağız diş sağlığı merkezleri verilerini 3 aylık olarak Form 58

Detaylı

YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 7.0) (01.01.2015)

YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 7.0) (01.01.2015) YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 7.0) (01.01.2015) Ağustos 2011 yılından beri ağız diş sağlığı verileri Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik, Analiz ve

Detaylı

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından:

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

13.02.2009 tarihinde yayımlanan ZEYĠLNAME-1 ile, 06.11.2009 da yayımlanan ZEYĠLNAME-2 de yapılan değiģiklikleri içeren son halidir.

13.02.2009 tarihinde yayımlanan ZEYĠLNAME-1 ile, 06.11.2009 da yayımlanan ZEYĠLNAME-2 de yapılan değiģiklikleri içeren son halidir. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HĠZMETĠ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HĠZMETĠ SATIN ALMA SÖZLEġMESĠ 1. TARAFLAR, KONU VE TANIMLAR 1 1.1. Taraflar 1 1.2. Konu 1 1.3. Tanımlar 1 2. SÖZLEġMEYE GÖRE HĠZMET ALACAK

Detaylı

YATAKLI TEDAVĠ KURUMLARI ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ

YATAKLI TEDAVĠ KURUMLARI ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ YATAKLI TEDAVĠ KURUMLARI ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ Kurum: Sağlık Bakanlığı Kabul Tarihi: 27.03.2002 R.G. Tarihi: 27.03.2002 R.G. No: 24708 BĠRĠNCĠ KISIM: Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK. 0.02.05.00/X 1093.37.283/820 03/08/2012 Konu : E-Ödenek Programı GENELGE 2012/28 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE Doküman ile ilgili yapabileceğiniz işlemler aşağıdaki gibidir. Görüntülenen dokümanı kendi bilgisayarınıza kaydetmek için tıklayınız. Arama yapmak için arayacağınız kelimeyi buraya yazarak ENTER tuşuna

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE Doküman ile ilgili yapabileceğiniz işlemler aşağıdaki gibidir. Görüntülenen dokümanı kendi bilgisayarınıza kaydetmek için tıklayınız. Arama yapmak için arayacağınız kelimeyi buraya yazarak ENTER tuşuna

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.02.01/ 22/08/2012 Konu: Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme ĠĢlemleri GENELGE 2012/ 31 Kurumumuz sigortalı ve hak sahiplerinin kullanmasına lüzum

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE Doküman ile ilgili yapabileceğiniz işlemler aşağıdaki gibidir. Görüntülenen dokümanı kendi bilgisayarınıza kaydetmek için tıklayınız. Arama yapmak için arayacağınız kelimeyi buraya yazarak ENTER tuşuna

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Tarsus Devlet Hastanesi Ana ve Ek Hizmet Binası Acil Servis olarak,acil Servis e baģvuran hastaların

Detaylı

T.C. S.B. ODÜ. EĞĠTĠM. ARAġTIRMA HASTANESĠ ĠDARĠ HĠZMETLER UYUM REHBERĠ

T.C. S.B. ODÜ. EĞĠTĠM. ARAġTIRMA HASTANESĠ ĠDARĠ HĠZMETLER UYUM REHBERĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. İDARİ HİZMETLER S.B. ODÜ. EĞĠTĠM UYUM REHBERİ ARAġTIRMA HASTANESĠ ĠDARĠ HĠZMETLER UYUM REHBERĠ YÖNETĠCĠ VE ÇALIġANLARI DOKÜMAN

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖNSÖZ. 2.GĠRĠġ. 3.REHBER HAZIRLAM KOMĠSYONU ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ.. 4 2.KISALTMALAR. 3.KISIM A Mevzuat 12-37

ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖNSÖZ. 2.GĠRĠġ. 3.REHBER HAZIRLAM KOMĠSYONU ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ.. 4 2.KISALTMALAR. 3.KISIM A Mevzuat 12-37 ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖNSÖZ.. 2 2.GĠRĠġ..3 3.REHBER HAZIRLAM KOMĠSYONU ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ.. 4 4.TANIMLAMALAR..5-10 2.KISALTMALAR.11 3.KISIM A Mevzuat 12-37 4.KISIM B Tedavi Modalitesi.38-58 5.KISIM C Terapötik

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

DIġ KULLANICI - ĠġVEREN KULLANIM KILAVUZU

DIġ KULLANICI - ĠġVEREN KULLANIM KILAVUZU DIġ KULLANICI - ĠġVEREN KULLANIM KILAVUZU ĠÇĠNDEKĠLER 1 GĠRĠġ... 1 1.1 AMAÇ... 1 2 ĠĢ Veren... 1 2.1 Online ĠĢlemler... 9 2.1.1 Ġstihdam... 9 2.1.1.1 Açık ĠĢ Ġlanları... 9 2.1.1.2 ĠĢgücü Ġstemi ĠĢlemleri...

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU 2013

Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU 2013 Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU 2013 ġube Müdürlüğümüz Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Özgür YAġAR ġube Müdürü Uzm. Dr. Ferah CANKIRAN Fiziki Yapımız Müdürlüğümüze bağlı Peykhane

Detaylı

GENEL UYUM EĞĠTĠM REHBERĠ

GENEL UYUM EĞĠTĠM REHBERĠ Doküman Kodu:YÖN.RH.01 Yayın Tarihi:2011 Revizyon Tarihi:Eylül 2013 Revizyon No:01 Sayfa No:1/17 1.Amaç:Bu rehberin hazırlanmasındaki amaç hastanemizde yeni göreve başlayan personelin uyumunu sağlamaktır.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; evde sağlık hizmeti

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ÖZEL MOTORLU TAġIT SÜRÜCÜ KURSLARINDAKĠ UYGULAMALAR ĠLE SINAV KURULLARI VE SINAV ESASLARI 12/07/2002 tarih ve 55950 sayılı Makam Oluru

Detaylı

SİRKÜLER. Bilindiği gibi 2012 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 01 Nisan 25 Nisan 2013 tarihleri arasında verilmesi gerekmektedir.

SİRKÜLER. Bilindiği gibi 2012 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 01 Nisan 25 Nisan 2013 tarihleri arasında verilmesi gerekmektedir. SİRKÜLER SAYI : 2013/31 İstanbul,01.04.2013 KONU : 2012 Dönemine İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Kesin Mizan Bildirimi ve Mükellef Bilgileri Bildirimi Formu hakkında hatırlatmalar Bilindiği gibi

Detaylı

ENGELLĠLĠK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ENGELLĠLERE VERĠLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ENGELLĠLĠK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ENGELLĠLERE VERĠLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ENGELLĠLĠK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ENGELLĠLERE VERĠLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 30 Mart 2013 CUMARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELĠK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI 2013 AFETLER: 1. Ġç Afetler / Olağan Üstü Durumlar a. Patlama (Bomba,

Detaylı

FİBA ELİT SAĞLIK SİGORTASI

FİBA ELİT SAĞLIK SİGORTASI FİBA ELİT SAĞLIK SİGORTASI Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Fiba Sigorta yı tercih ettiğiniz için teģekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili ayrıntılı bilgiler aģağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge AMAÇ :... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 Bu genelge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 84 / 8213

Detaylı