FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ"

Transkript

1 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi analizini anlatınız. (30 puan) 3. Gelir tablosu ilkelerinin yazınız. (20 puan) ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satışlar Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar Diğer Satışlar B. Satışlardan İndirimler (-) Satıştan İadeler (-) Satış İskontoları (-) Diğer İndirimler (-) C. Net Satışlar D. Satışların Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) E. Faaliyet Giderleri (-) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) H. Finansman Giderleri (-) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) FAALİYET KARI (ZARARI) I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar Konusu Kalmayan Karşılıklar Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) DÖNEM KARI (ZARARI) K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI)

2 AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ BORÇLAR A. Hazır Değerler A. Finansal Borçlar Kasa Banka Kredileri Uzun Vadeli Kredilerin Anapara 2. Bankalar Taksitleri ve Faizleri Diğer Hazır Değerler B. Ticari Borçlar B. Menkul Kıymetler Satıcılar Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Borç Senetleri C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Alınan Depozito ve Teminatlar Alıcılar Borç Reeskontu (-) Alacak Senetleri C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar Verilen Depozito ve Teminatlar Ortaklara Borçlar Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar İştiraklere Borçlar Alacak Reeskontu (-) Bağlı Ortaklıklara Borçlar Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) Ödenecek Giderler D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları Alacak Reeskontu (-) Kısa Vadeli Diğer Borçlar Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) D. Alınan Sipariş Avansları E. Stoklar E. Borç ve Gider Karşılıkları İlk Madde ve Malzeme Vergi Karşılıkları Yarı Mamüller Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Ara Mamüller 0 0 II. UZUN VADELİ BORÇLAR Mamüller A. Finansal Borçlar Emtia Banka Kredileri Verilen Sipariş Avansları B. Ticari Borçlar F. Diğer Dönen Varlıklar Satıcılar 0 0 II. DURAN VARLIKLAR Borç Senetleri 0 0 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Alınan Depozito ve Teminatlar Alıcılar 0 0 E. Borç ve Gider Karşılıkları Alacak Senetleri Kıdem Tazminatı Karşılıkları Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0 D. Maddi Duran Varlıklar III. ÖZ SERMAYE Arazi ve Arsalar A. Sermaye Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri B. Sermaye Taahhütleri (-) Binalar C. Emisyon Primi Makine, Tesis ve Cihazlar D. Yeniden Değerleme Değer Artışı Taşıt Araç ve Gereçleri Duran Varlıklardaki Değer Artışı Döşeme ve Demirbaşlar E. Yedekler Birikmiş Amortismanlar (-) Yasal Yedekler Yapılmakta Olan Yatırımlar Statü Yedekleri Verilen Sipariş Avansları Özel Yedekler 0 0 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Olağanüstü Yedek Haklar F. Net Dönem Karı Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar G. Dönem Zararı (-) Verilen Avanslar 0 0 H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) F. Diğer Duran Varlıklar Yılı Zararı A K T İ F T O P L A M I P A S İ F T O P L A M I

3 MALİYET MUHASEBESİ 1-) Bir sanayi işletmesinde Döküm ve Montaj olmak üzere iki esas üretim gide yeri ve Yemekhane ve Bakım/Onarım olmak üzere iki yardımcı hizmet merkezi bulunmaktadır. Dağıtılacak giderler ve dağıtım anahtarları aşağıdaki gibidir. Esas Üretim Gider Yerleri Yardımcı hizmet Gider Yerleri Döküm Montaj Yemekhane Bakım/Onarım 1.Dağıtım Toplamı Dağıtım anahtarları Kişi sayısı Bakım/Onarım Saati Yemekhane giderlerin dağıtımında kişi sayısı, bakım/onarımda giderlerin dağıtımından ise bakım/onarım saatleri dikkate alınacaktır. İSTENİLENLER: İkinci dağıtımı Kademeli dağıtım yöntemi kullanarak,( Gider dağıtımına yemekhane giderlerinden başlanacaktır.) yapınız ve gider dağıtım tablosunu düzenleyiniz. 2-) Yıllık Üretim Kapasitesi Ad. Olan Çelik üretim işletmesi 2014 yılı sonu itibariyle Ad. X mamulü üretmiştir. Katlanılan toplam üretim giderleri aşağıda verilmiştir; Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri (Değişken) Genel Üretim Giderleri (Sabit) İSTENİLENLER: Yukarıdaki bilgilere göre, 2014 yılı için; a) Tam maliyet yöntemine göre toplam ve birim üretim maliyetlerini hesaplayınız. b) Normal maliyet yöntemine göre toplam ve birim üretim maliyetlerini hesaplayınız. c) Değişken maliyet yöntemine göre toplam ve birim üretim maliyetlerini hesaplayınız.

4 SMMM YETERLİLİK - FİNANSAL MUHASEBE Öztürk A.Ş. nin tarihli Dönem Başı (Açılış) Bilançosu aşağıdaki gibidir; Aktif ÖZTÜRK A.Ş. NİN TARİHLİ DÖNEM BAŞI BİLANÇOSU Pasif I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kasa Banka Kredileri Bankalar Satıcılar Alıcılar Borç Senetleri Alacak Senetleri KISA VAD. YABANCI KAY. TOPLAMI Diğer Ticari Alacaklar Ticari Mallar V. ÖZKAYNAKLAR DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI Sermaye ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI II. DURAN VARLIKLAR Binalar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar (-) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN İŞLEMLER 1) İşletme alış maliyeti TL olan malı TL + %15 KDV tutarıyla satmıştır. Alıcı fatura tutarının TL sini ve KDV tutarını peşin ödemiş, TL si için senet ciro etmiştir. Kalan tutarı ise daha sonra ödeyeceğini bildirmiştir. Ayrıca işletme, malların alıcıya ulaştırılması için TL + %15 KDV tutarında nakliye bedeli ödemiştir. 2) İşletme TL + %+15 KDV ye kırtasiye malzemesini peşin bedelle satın almıştır. Bu gider yapılma anında bir gider hesabında muhasebeleştirilmiştir. 3) İşletme TL + %15 KDV tutarındaki mal satın almıştır. KDV tutarı peşin ödenmiş, TL lik kısmı için senet keşide edilmiş, kalanı kredilidir. 4) İşletme TL tutarında sigorta yaptırmış ve bedelini nakden ödemiştir. Bu gider yapılma anında bir gider hesabında muhasebeleştirilmiştir.

5 5) İşletmenin sattığı mallardan TL + %15 KDV lik kısmı alıcı tarafından işletmeye iade edilmiştir. İade bedeli müşterinin hesabından düşülmüştür. İade edilen malın alış maliyeti TL dir. 6) İşletme alış bedeli TL ve birikmiş amortismanları TL olan bir demirbaşı yenisini almak amacıyla peşin bedelle TL + %15 KDV ye satmıştır. 7) İşletme satın aldığı malla ilgili olarak TL + %15 KDV tutarında nakliye bedeli ödemiştir. 8) İşletme TL + %15 KDV tutarındaki malın 60 gün sonra teslimi için sipariş vermiş ve bu siparişle ilgili olarak TL avans peşin ödenmiştir. 9) İşletme sattığı demirbaş yerine yenisini TL + %15 KDV ye Y işletmesinden satın almıştır. Fatura bedelinin KDV tutarı peşin ödenmiş, kalanı iki ay içinde ödenecektir. 10) İşletmeye ait bir bina çıkan yangın sonucu tamamen yanmıştır. Bu binanın alış maliyeti TL ve birikmiş amortismanları ise TL dir. Sigorta şirketi bu bina için TL lik tazminat ödeyeceğini bir dekontla işletmeye bildirmiştir. 11) İşletme bankaya olan kredi borcunun tamamını ve TL tutarındaki faizini nakden ödemiştir. 12) İşletme sipariş ettiği malları teslim almıştır. Mal bedelinden ödenen avans tutarı mahsup edilmiş, geriye kalan tutarın TL si peşin ödenmiş, kalan tutar için borçlanılmıştır. 13) Çalışan personelle ilgili olarak TL brüt ücret tahakkuk ettirilmiştir. Bu ücrete ilişkin Sosyal Güvenlik İşveren Payı TL, Sosyal Güvenlik İşçi Payı TL, Gelir ve Damga Vergisi ise TL dir. Personele ödenen ücretler nakit olarak ödenmiştir. 14) İşletme satıcıya olan borcunun TL lik kısmını nakit olarak ödemiştir. DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 15) KDV tahakkuk (mahsup) kaydı yapılmıştır. 16) Yapılan sayımda mal mevcudunun TL ve kasa mevcudunun ise TL olduğu saptanmıştır. 17) Döneme ait amortisman gideri TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutarın TL lik kısmı yeni alının demirbaşa aittir. 18) Bankadan gelen dekonttan işletme lehine TL faiz tahakkuk ettirildiği ve buna ilişkin %15 Gelir Vergisi Stopajın hesaben tahsil edildiği anlaşılmıştır. 19) Dönem içinde bankadan TL lik borç senedinin ödendiği ve bu işleme ilişkin kaydın yapılmadığı saptanmıştır. 20) Kırtasiye giderlerinin TL lik kısmı, sigorta giderlerinin de TL lik kısmı bu döneme aittir. İSTENİLENLER a) Öztürk A.Ş. nin açılış, dönem içi, dönem sonu ve kapanış işlemlerine ilişkin yevmiye ve büyük defter kayıtlarını (7/A seçeneğine göre) yapınız. b) Genel geçici ve kesin mizanın çıkarıldığını varsayarak, tarihli Bilanço ve 2015 yılı Gelir Tablosunu düzenleyiniz. NOT: Dönem sonu kapanış işlemlerinde Kurumlar Vergisini ihmal ediniz. Yapılacak kayıtlarda hesap adı ve numaralarını birlikte kullanınız. Aksi halde yapılan kayıtlar puanlamaya dahil edilmeyecektir.

6 MUHASEBE DENETİMİ SINAVI Soru 1- İç kontrol sisteminin esas amaçlarını sıralayınız. Soru 2- Denetçinin devamlı dosyada bir araya getireceği çalışma kâğıtlarından on tanesini belirtiniz. Soru 3- Denetim riski ve kabul edilebilir denetim riski kavramlarını açıklayınız. Soru 4- Bağımsız denetimde "mesleki şüphecilik" konusunu açıklayınız. Soru 5- Analitik inceleme tekniğini kısaca tanımlayınız ve analitik inceleme tekniğinin yeterli olmadığı "özellikli denetim alanlarını" belirtiniz. HUKUK SINAVI SORU 1: Türk Medeni Kanununa göre aşağıdaki kavramları açıklayınız? a) Hısımlık b) İkametgah c) Karine SORU 2 : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu na göre,aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurlarını yazınız? SORU 3: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na göre, bağımsız denetçinin görevden alınması ve denetleme sözleşmesinin feshi ile ilgili bilgi veriniz? SORU 4 : 4857 Sayılı İş Kanunu na göre Hizmet sözleşmesi nedir ve türlerini belirterek kısaca açıklayınız? MESLEK HUKUKU SINAVI SORU 1 : 3568 sayılı meslek yasamız gereğince; a) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu nedir. b) YMMM Yapamayacağı işleri belirtiniz. SORU 2: SM, SMMM ve YMM lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Yönetmeliğinin amacı nedir,bu yönetmelik hangi merci tarafından hangi yetki ile getirilmiştir.kısaca bilgi veriniz. SORU 3 : YMM Mali Müşavirin bir A.Ş de yapacak olduğu denetim süresi hakkında bilgi veriniz? SORU 4: SMMM ve YMMM sınavları hakkında sınav yönetmeliğini nazara alarak bilgi veriniz?

7 VERGİ HUKUKU Soru 1: Aşağıdaki kavramları açıklayınız. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu(Vergi Usul Kanunu nda) Telif kazançları istisnası (Gelir Vergisi Kanunu nda) İş ortaklığı(kurumlar Vergisi Kanunu nda) Rüchaniyet Hakkı(6183 sayılı Kanun nda) Soru 2: Vergi Usul Kanunu na göre uzlaşma müessesesini anlatınız. Soru 3: KDV de matraha dahil olan unsurları açıklayınız. Soru 4: Mehmet Bey 2013 yılında; birinci işverenden TL, ikinci işverenden TL ücret geliri elde etmiş, TL mevduat faiz geliri, TL(net) işyeri kira geliri, TL mesken kira geliri elde etmiştir. Mükelleften stopajla kesilen vergiler aşağıdaki gibidir; Birinci işverenden alınan ücretten stopaj:8.000 TL İkinci işverenden alınan ücretten stopaj: TL Mevduattan stopaj: TL İşyeri kira gelirinden stopaj: TL Mükellefin ayrıca bir gıda bankasına TL lik yakacak bağışlamış, bir belediye tarafından yaptırılan çocuk yuvasına TL nakit bağış yapmıştır. Bu bilgiler ışığında mükellef Mehmet Bey in gelir vergisi karşısındaki durumu nedir, yasal dayanaklarını da açıklayarak vergi matrahına kadar gerekli hesaplamaları yapınız.

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap B GRUBU 20 HAZİRAN 2009 SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Genel kurul, Odanın en yüksek organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

ÖRNEK.2 (Ticari İşletme)

ÖRNEK.2 (Ticari İşletme) ÖRNEK.2 (Ticari İşletme) Rapor Sayısı : YMM XXXXX Rapor Tarihi : XXXXX Rapor ekleri : Rapor Sonunda Listelenmiştir YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ TASDİK RAPORU İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ( Şirket veya Holding ) 29 Aralık 1973 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in ana faaliyet konusu kar etme

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının tarihindeki alım gücü ile Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) ifade edilmiştir) Bağımsız Denetim'den

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:50:39 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 5770025350 burcin.akincier@kopas.com.tr

Detaylı