Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler"

Transkript

1

2 İçindekiler Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Bilgilere Ait İnceleme Raporu Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Durum Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Nakit Akım Tablosu Ek: İlave Bilgiler-Amerikan Doları na Çevrim

3

4

5 30 Haziran 2010 Tarihi İtibariyle Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Durum Tablosu Para Birimi: Bin Türk Lirası ( TL ) 30 Haziran Aralık 2009 Dipnot Varlıklar Maddi duran varlıklar 12 3,239,844 2,824,971 Maddi olmayan duran varlıklar 13 1,066,103 1,168,344 Borçlanma senetleri 14 10,631,184 11,292,586 Hisse senetleri 75,185 53,584 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 1,248,566 1,218,187 Diğer duran varlıklar 1,145,365 1,028,947 Ertelenmiş vergi varlıkları , ,287 Toplam duran varlıklar 17,678,593 17,778,906 Stoklar 532, ,405 Ticari alacaklar 1,730,042 1,537,170 İlişkili taraflardan alacaklar 23 13,329 10,751 Diğer dönen varlıklar 611, ,192 Müşterilere verilen kredi ve avanslar 15 18,205,548 16,618,038 Bankalara verilen kredi ve avanslar 2,964,543 3,254,878 Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal varlıklar 513, ,384 Nakit ve nakit benzeri değerler 16 1,226,291 2,358,320 Toplam dönen varlıklar 25,796,950 25,144,138 Toplam varlıklar 43,475,543 42,923,044 Özkaynaklar Ödenmiş sermaye 2,055,292 2,010,192 Bağlı ortaklıkların ana ortaklıktaki sermaye payı (98,755) (53,655) Hisse senetleri ihraç primleri 159, ,350 Gerçeğe uygun değer rezervi 363, ,523 Yabancı para çevrim farkları (12,800) 46,888 Riskten korunma rezervi (10,839) (8,226) Maddi duran varlıklar değer artış fonu 1,084,126 1,081,534 Geçmiş yıllar karları 3,574,158 3,094,260 Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan özkaynaklar toplamı 7,114,475 6,728,866 Ana ortaklık dışı paylar Şahenk Ailesi 108, ,751 Diğer 168, ,681 Ana ortaklık dışı paylar toplamı 276, ,432 Toplam özkaynaklar 17 7,391,192 6,959,298 Yükümlülükler Uzun vadeli finansal borçlar 18 5,645,800 5,039,922 Sermaye benzeri krediler , ,411 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü , ,954 Diğer uzun vadeli yükümlülükler 469, ,125 Toplam uzun vadeli yükümlülükler 6,561,517 6,062,412 Kısa vadeli finansal borçlar 20 2,287,364 2,241,507 Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı 18 1,014,182 1,301,579 Bankalararası mevduatlar 466, ,800 Müşteri mevduatları 21 21,368,119 19,841,322 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 1,499,233 3,254,178 Ticari borçlar 1,026, ,612 İlişkili taraflara borçlar 23 6,661 3,470 Ödenecek vergiler 11 60,750 70,606 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 1,794,245 1,487,260 Toplam kısa vadeli yükümlülükler 29,522,834 29,901,334 Toplam yükümlülükler 36,084,351 35,963,746 Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler 43,475,543 42,923,044 İlişikteki notlar bu özet ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

6 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Kapsamlı Gelir Tablosu Para Birimi: Bin TL Dipnot 2 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem üç aylık ara dönem 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem üç aylık ara dönem Gelirler 4,015,712 2,159,842 4,003,181 2,219,764 Gelirlerin maliyeti (2,639,630) (1,466,190) (2,678,788) (1,474,375) Brüt kar 7 1,376, ,652 1,324, ,389 Genel yönetim giderleri 8 (575,384) (269,151) (511,482) (271,098) Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (90,391) (48,007) (64,999) (36,121) Değer düşüklüğü giderleri, net 9 6,383 20,365 (341,712) (166,230) Sermaye piyasası işlemleri karları, net 37,290 58, ,191 61,983 Diğer faaliyet giderleri, net (52,508) (40,461) (24,135) (19,495) Faaliyet karı 701, , , ,428 Finansman gelirleri 277,763 93, , ,063 Finansman giderleri (343,691) (212,608) (490,136) (60,536) Net finansman gelirleri/(giderleri) 10 (65,928) (118,829) (65,106) 180,527 İştirak kazançları 18,171 10,370 1,964 1,619 Vergi öncesi kar 653, , , ,574 Vergi karşılığı 11 (132,605) (48,320) (102,901) (97,778) Dönem karı 521, , , ,796 Diğer kapsamlı gelir Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi (1,979) (1,979) Satılmaya hazır menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki değişim (36,137) (89,761) 154, ,195 Yabancı para çevrim farklarındaki değişim (59,688) (50,771) (3,910) (11,075) Nakit akım riskinden korunmanın gerçeğe uygun değerindeki değişimin etkin kısmı (2,613) (1,553) (15,787) 4,425 Diğer kapsamlı gelirde kayıtlara alınan gelir ve giderlerin ertelenmiş vergi etkisi 18,856 (3,102) (6,424) (9,057) Diğer kapsamlı gelir, vergi net edilmiş olarak (81,561) (147,166) 128, ,488 Toplam kapsamlı gelir 439, , , ,284 Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan dönem karı 498, , , ,994 Ana ortaklık dışı paylara atfolunan dönem karı 17 22,491 19,004 12,248 18,802 -Şahenk Ailesi 3,635 3,844 6,500 5,882 -Diğer 18,856 15,160 5,748 12, , , , ,796 Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan toplam kapsamlı gelir 418,432 92, , ,578 Ana ortaklık dışı paylara atfolunan toplam kapsamlı gelir 21,117 18,023 10,786 18,706 -Şahenk Ailesi 2,808 3,320 5,255 5,896 -Diğer 18,309 14,703 5,531 12, , , , ,284 İlişikteki notlar bu özet ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

7 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Ara Dönem Özkaynak Değişim Tablosu Para Birimi: Bin TL Ödenmiş sermaye Bağlı ortaklıkların ana ortaklıktaki sermaye payı Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan Hisse Yabancı Gerçeğe senetleri para uygun Riskten ihraç çevrim değer korunma primleri farkları rezervi rezervi Maddi duran varlık değer artış fonu Geçmiş yıllar karları Toplam Ana ortaklık dışı paylar Toplam özkaynaklar 1 Ocak 2009 bakiyeleri 2,010,192 (53,655) 159,350 49,421 36,490 7,362 1,024,867 2,322,134 5,556, ,637 5,756,798 Toplam kapsamlı gelir Dönem karı , ,965 12, ,213 3 Diğer kapsamlı gelir Nakit akım riskinden korunmanın net gerçeğe uygun değerindeki net azalışlar, vergi net edilmiş olarak (15,787) (15,787) -- (15,787) Satılmaya hazır portföyden kaynaklanan net gerçeğe uygun değer azalışları, vergi net edilmiş olarak , , ,725 Gerçeğe uygun değer artışından dönem karına transferler, vergi net edilmiş olarak (34,348) (34,348) -- (34,348) Yabancı operasyonların yabancı para işlemlerden çevrim farkları (3,910) (3,910) -- (3,910) Maddi duran varlık değer artış fonundaki değişim, vergi net edilmiş olarak (4,559) 6,682 2,123 (1,462) 661 Toplam diğer kapsamlı gelir (3,910) 147,377 (15,787) (4,559) 6, ,803 (1,462) 128,341 Toplam kapsamlı gelir (3,910) 147,377 (15,787) (4,559) 411, ,768 10, ,554 Özkaynaklarda kayıtlara alınan, ortaklarla yapılan işlemler Oransal konsolide edilen yeni müşterek yönetime tabi ortaklığın geçmiş yıllar karlarına etkisi (1,647) (1,647) -- (1,647) Temettü ödemesi (24,979) (24,979) -- (24,979) Konsolide edilen bağlı ortaklıkların ana ortaklık dışı paylarındaki değişim (706) (706) Toplam ortaklarla yapılan işlemler (26,626) (26,626) (706) (27,332) 30 Haziran 2009 bakiyeleri 2,010,192 (53,655) 159,350 45, ,867 (8,425) 1,020,308 2,707,155 6,064, ,717 6,275,020 İlişikteki notlar bu özet ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

8 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Ara Dönem Özkaynak Değişim Tablosu (devamı) Para Birimi: Bin TL Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan Ödenmiş sermaye Bağlı ortaklıkların ana ortaklıktaki sermaye payı Hisse senetleri ihraç primleri Yabancı para çevrim farkları Gerçeğe uygun değer rezervi Riskten korunma rezervi Maddi duran varlık değer artış fonu Geçmiş yıllar karları Toplam Ana ortaklık dışı paylar Toplam özkaynaklar 1 Ocak 2010 bakiyeleri 2,010,192 (53,655) 159,350 46, ,523 (8,226) 1,081,534 3,094,260 6,728, ,432 6,959,298 Toplam kapsamlı gelir Dönem karı , ,619 22, ,110 4 Diğer kapsamlı gelir Nakit akım riskinden korunmanın gerçeğe uygun değerindeki net azalışlar, vergi net edilmiş olarak (2,613) (2,613) -- (2,613) Satılmaya hazır portföyden kaynaklanan net gerçeğe uygun değer artışları, vergi net edilmiş olarak , , ,676 Gerçeğe uygun değer artışından dönem karına transferler, vergi net edilmiş olarak (36,256) (36,256) -- (36,256) Yabancı operasyonların yabancı para işlemlerden çevrim farkları (59,688) (59,688) -- (59,688) Maddi duran varlık değer artış fonundaki değişim, vergi net edilmiş olarak ,592 14,102 16,694 (1,374) 15,320 Toplam diğer kapsamlı gelir (59,688) (34,580) (2,613) 2,592 14,102 (80,187) (1,374) (81,561) Toplam kapsamlı gelir (59,688) (34,580) (2,613) 2, , ,432 21, ,549 Özkaynaklarda kayıtlara alınan, ortaklarla yapılan işlemler Bağlı ortaklıkların ana ortaklıktaki sermaye payı artışı 45,100 (45,100) Yeni konsolide edilen müşterek yönetime tabi ortaklığın bağlı ortaklığının ana ortaklık dışı payı etkisi ,303 8,303 Temettü ödemesi (32,823) (32,823) -- (32,823) Konsolide edilen bağlı ortaklıkların ana ortaklık dışı paylarındaki değişim ,865 16,865 Toplam ortaklarla yapılan işlemler (32,823) (32,823) 25,168 (7,655) 30 Haziran 2010 bakiyeleri 2,055,292 (98,755) 159,350 (12,800) 363,943 (10,839) 1,084,126 3,574,158 7,114, ,717 7,391,192 İlişikteki notlar bu özet ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

9 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Konsolide Nakit Akım Tablosu Para Birimi: Bin TL Dipnot 30 Haziran Haziran 2009 Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları Dönem karı 521, ,213 Dönem karını oluşturan nakit dışı bileşenler: Değer düşüklüğü giderleri 9 (6,383) 341,712 Kıdem tazminatı karşılığı ve geri çevrilmesi 5 4,006 5,927 Amortisman ve itfa payları 5 111,503 79,587 Sigorta teknik karşılıkları 5 4,452 1,234 Maddi duran varlık satış karı 12 (5,706) (3,388) Yatırım amaçlı gayrimenkul satış karı -- (510) Oransal konsolide edilen müşterek yönetime tabi ortaklığın kısmi satışından kaynaklanan zarar 24, İştirak kazançları 5 (18,171) (1,964) Faiz gider tahakkuklarındaki değişim, net 5 225,624 (41,647) Vergi karşılığı , ,101 Ertelenmiş vergi geliri 11 (64,580) (23,200) Garanti giderleri 5 14,917 10,786 1,008, ,851 Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler Müşteri mevduatlarındaki değişim 2,056,373 2,401,152 Bankalararası mevduatlarındaki değişim (226,316) 41,896 Bankalara verilen kredi ve avanslardaki değişim (169,047) (826,798) Merkez Bankası bakiyelerindeki değişim 197, ,913 Müşterilere verilen kredi ve avanslardaki değişim (2,690,813) (1,208,170) Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal varlıklardaki değişim (335,830) (36,318) Diğer varlıklardaki değişim (432,021) (279,653) Stoklardaki değişim (57,754) 378,587 Ticari alacaklardaki değişim (193,956) (154,201) İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim (2,578) 2,477 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerdeki değişim (1,703,083) (1,560,106) Ticari borçlardaki değişim 151,995 (396,968) İlişkili taraflara borçlardaki değişim 3,191 1,250 Diğer yükümlülüklerdeki değişim 48, ,536 (2,345,405) (340,552) Ödenen vergiler 11 (197,467) (81,934) Ödenen faizler (847,867) (1,220,501) Alınan faizler 1,627,495 2,016,063 Ödenen garanti giderleri (14,015) (11,737) Ödenen kıdem tazminatı (4,222) (4,296) Ödenen temettü (32,823) (24,979) İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) nakit akımları (1,814,304) 332,064 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları Bağlı ortaklıklardaki hisse payının artışı (1,544) (1,385) Bağlı ortaklıklardaki hisse payının azalışı 18, Bağlı ortaklık alımı 6 (75,787) -- Oransal konsolide edilen müşterek yönetime tabi ortaklığın kısmi satışından sağlanan nakit 72, Yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından sağlanan nakit -- 8,642 Borçlanma senetlerindeki artış (82,311) (1,562,043) Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları (30,379) (14,710) Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları (445,983) (314,375) Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından sağlanan nakit 18,208 11,824 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları (527,132) (1,871,368) Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları Kısa vadeli finansal borçlardaki değişim, net (97,714) 245,907 Uzun vadeli finansal borçlardaki değişim, net 972, ,139 Sermaye benzeri kredilerdeki değişim (3,776) 34,148 Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları 871,200 1,008,194 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim (1,470,236) (531,110) 1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 3,481,405 3,215, Haziran itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 16 2,011,169 2,684,567 İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 5

10 30 Haziran 2010 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Para birimi: Bin Türk Lirası ( TL ) Özet ara dönem konsolide finansal tablo dipnotları Dipnot 1 Rapor konusu kuruluş Sayfa 7 2 Sunum esasları 7 3 Önemli muhasebe politikaları 8 4 Finansal risk yönetimi 9 5 Bölümlere göre finansal raporlama 13 6 Bağlı ortaklık alımı 18 7 Gelirler ve gelirlerin maliyeti 19 8 Genel yönetim giderleri 19 9 Değer düşüklüğü giderleri, net Net finansman gelirleri ve giderleri Vergi Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Borçlanma senetleri Müşterilere verilen kredi ve avanslar Nakit ve nakit benzeri değerler Sermaye ve yedekler Uzun vadeli finansal borçlar Sermaye benzeri krediler Kısa vadeli finansal borçlar Müşteri mevduatları Taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler İlişkili taraf açıklamaları Grup şirketleri Önemli olaylar Raporlama tarihinden sonraki olaylar 51 Ek: İlave bilgi 52 6

11 Para birimi: Bin TL 1 Rapor konusu kuruluş Doğuş Holding Anonim Şirketi ( Doğuş Holding veya Şirket ) 1975 yılında kurulmuş olup, faaliyet konusu bankacılık ve finans, otomotiv, inşaat, turizm, medya, gayrimenkul ve enerji gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren şirketlerin idare ve koordinasyonunu sağlamak ve yatırım yapmaktır. Doğuş Holding Türkiye de tescil edilmiştir. Doğuş Holding, Şahenk Ailesi ne ait olup, bu aile tarafından yönetilmektedir. 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle, Doğuş Holding e ait 66 adet (31 Aralık 2009: 63) bağlı ortaklık ( Bağlı Ortaklıklar ), 36 adet (31 Aralık 2009: 40) müşterek yönetime tabi ortaklık ( Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ) ve 9 adet (31 Aralık 2009: 8) iştirak ( İştirakler ) (burada ve bundan sonra Grup veya Doğuş Grubu olarak bahsedilecektir) bulunmaktadır. Doğuş Grubu nun 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloları Doğuş Holding ve bağlı ortaklıkları ve Grup un iştiraklerdeki payını ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları kapsamaktadır. 24 numaralı dipnotta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Doğuş Holding Grup a dahil tüm bağlı ortaklıklarda, doğrudan veya dolaylı şekilde sahip olduğu diğer şirketler üzerinden ve/veya Şahenk Ailesi tarafından kontrole tekabül eden ifa edilebilir oy hakkına sahip hisse senetleri vasıtasıyla hisse senetlerini kontrol etmektedir. Grup, ortaklıklar işletmektedir ve General Electric Consumer Finance, Volkswagen AG, Volkswagen Finance AG, Audi AG, Porsche AG, Bentley Motors Limited, Seat SA, Scania, Krone, Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik GMBH&CO KG, Lamborghini S.p.A, Thermo King, ITT Sheraton, Neckerman Reisen, Hyatt International Ltd., HMS International Hotel GMBH, Emporio Armani, Guccio Gucci Spa, CNBC, Condé Nast New Markets Europe/Africa NC (Vogue), Loro Piana, Aldiana GMBH ve Starwood Hotel&Resort Worldwide Inc. gibi uluslararası tanınmış markalarla dağıtım, yönetim ve oy hakkı (imtiyaz) sözleşmelerine sahiptir. 2 Sunum esasları (a) Uygunluk beyanı Doğuş Grubu nun Türkiye de faaliyet gösteren şirketleri, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve yasal finansal tabloların Türk Lirası ( TL ) olarak hazırlanmasında, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ( Garanti Bankası ) için Bankacılık ve Düzenleme Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından yayımlanan muhasebe prensiplerini, sigortacılık faaliyetleri için Sigortacılık Kanunu ve sigorta faaliyetleri için geçerli olan muhasebe prensiplerini ve diğer işletmeler için ise Tek Düzen Hesap Planı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen muhasebe prensiplerini kullanmaktadır. Doğuş Grubu nun yabancı ülkelerde faaliyet gösteren şirketleri, faaliyet gösterdikleri ülkelerin genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine ve o ülkelerin mevzuatına göre muhasebe kayıtlarını tutmakta ve yasal finansal tablolarını hazırlamaktadırlar. Özet ara dönem konsolide finansal tablolar, UMS 34, Ara Dönem Finansal Raporlama ya uygun olarak hazırlanmış ve yasal finansal tablolar üzerinde uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak hazırlanmıştır. Özet ara dönem konsolide finansal tablolar yıllık konsolide finansal tablolar açısından zorunlu olan tüm bilgileri içermemektedir ve Grup un 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarıyla birlikte değerlendirilmelidir. 7

12 Para birimi: Bin TL 2 Sunum esasları (devamı) (b) Muhasebe tahminleri Özet ara dönem konsolide finansal tabloların hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Bu özet ara dönem konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan, yönetimin Grup un muhasebe politikalarının belirlenmesi açısından yaptığı önemli tahminler ve varsayımlar, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarda uygulanan tahminler ve varsayımlar ile aynıdır. 3 Önemli muhasebe politikaları Aşağıda belirtilenler hariç, Grup tarafından bu özet ara dönem konsolide finansal tablolarda uygulanan muhasebe politikaları, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarda uygulanan muhasebe politikaları ile aynıdır. (a) Muhasebe politikalarındaki değişiklikler (i) İşletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi Grup, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren tüm işletme birleşmeleri için UFRS 3 İşletme Birleşmeleri (2008) standardını uygulamaktadır. Muhasebe politikasındaki değişiklik ileriye yönelik olarak uygulanmıştır. Grup, 1 Ocak 2010 ve sonrasında gerçekleşen işletme satın almaları için şerefiyeyi, satın alma tarihinde satın alınanın kayıtlı ana ortaklık dışı payları tutarını içeren satın alma maliyetinin gerçeğe uygun değerinden, tanımlanabilir (genellikle gerçeğe uygun değerleri üzerinden) satın alınan varlıkların ve varsayılan yükümlülüklerin çıkarılmasıyla ölçer. Bu uygulamanın sonucunun negatif olması durumunda satın alma işleminden doğan kazanç, kar veya zararda kayıtlara alınır. Grup, ana ortaklık dışı paylarını satın alım tarihinde işlem bazında değerlendirerek, gerçeğe uygun değeriyle veya satın alınan işletmenin tanımlanabilir net varlıkları içerisindeki payı oranında ölçmektedir. İşletme birleşmesiyle bağlantılı olarak Grup un katlandığı borç veya hisse senedi ihraç masrafları dışındaki işlem maliyetleri oluştukları anda giderleştirilir. Yukarıda anlatılan işletme birleşmelerine ilişkin yeni muhasebe politikasının dönem içerisindeki uygulaması için Dipnot 6 ya bakınız. (ii) Ana ortaklık dışı paylardaki artışların muhasebeleştirilmesi Grup, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren, ana ortaklık dışı paylardaki artışlar için UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (2008) standardını uygulamaktadır. Muhasebe politikasındaki değişiklik ileriye yönelik olarak uygulanmıştır. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren, ana ortaklık dışı pay alımları ana ortaklık hissedarlarıyla yapılan işlemler olarak dikkate alınmakta ve bu durumda herhangi bir şerefiye kaydedilmemektedir. Daha önce, bağlı ortaklıklardaki ana ortaklık dışı payı alımından kaynaklanan şerefiye kaydedilmekte ve satın alım tarihinde edinilen net varlıklar üzerindeki hakkın taşınan değeri ile yapılan ek yatırım maliyetinin farkını yansıtmaktaydı. 8

13 Para birimi: Bin TL 3 Önemli muhasebe politikaları (devamı) (b) Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle henüz uygulamada olmayan çeşitli yeni standartlar, standartlara ilişkin güncellemeler ve yorumlar bulunmakta olup özet ara dönem konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıştır. Bu standartlar, güncellemeler ve yorumların hiçbirinin Grup un konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 4 Finansal risk yönetimi Grup, finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir: Likidite riski Piyasa riski Kredi riski Faaliyet riski Grup un finansal risk yönetimi hedefleri ve politikaları 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarda sunulan dipnotlarla tutarlıdır. (a) Piyasa riski Bankacılık ve finans bölümü için kur riski Garanti Bankası ve bağlı ortaklıkları, yabancı para cinsinden yaptıkları işlemler ve yabancı faaliyetlerdeki yatırımları nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadırlar. Garanti Bankası ve bağlı ortaklıklarının ana yabancı faaliyetleri Hollanda ve Rusya dadır. Yabancı faaliyetlerin ölçüm para birimleri Euro ve Amerikan Doları dır ( USD ). Garanti Bankası konsolide finansal tablolarını TL olarak sunduğu için, konsolide finansal tablolar yabancı para birimlerinin TL karşısındaki kur dalgalanmalarından etkilenmektedir. Garanti Bankası, yurtdışı faaliyetlerindeki net yatırımın önemli bir kısmını, kur riskini hafifletmek için aynı para biriminde kredilerle finanse etmektedir. Ayrıca vadeli yabancı para swapları, diğer kredilerin para birimini ölçüt olarak kullanılan para birimiyle eşleştirmede kullanılmaktadır. Garanti Bankası ve bağlı ortaklıklarının işlemsel olarak maruz kaldığı yabancı para kar veya zararları kar zarar hesaplarına kaydedilmektedir. Bu maruz kalınan riskler, yabancı faaliyetlerdeki net yatırımların riskten korunması amacıyla kullanılan finansal borçlar hariç, Garanti Bankası ve bağlı ortaklıklarının tabi olduğu ölçüm birimi üzerinden olmayan parasal varlık ve yükümlülüklerden oluşmaktadır. Garanti Bankası ve bağlı ortaklıklarının konsolide finansal durum tablosundaki açık pozisyonu yabancı para swapları, forward anlaşmaları ve yabancı parayla yönetilen diğer türev işlemlerle kur riskinden korunmaktadır. Ekonomik olarak riskten korunmayan parasal varlık ve yükümlülüklerle ilgili olarak da, Garanti Bankası ve bağlı ortaklıklarının riske karşı net maruz kalmaları yabancı para alım satımlarını spot kurlardan yaptıkları için kabul edilebilir seviyelerdedir. 9

14 Para birimi: Bin TL 4 Finansal risk yönetimi (devamı) (a) Piyasa riski (devamı) Bankacılık ve finans bölümü harici bölümler için kur riski Grup, başlıca USD olmak üzere Euro, İsviçre Frangı ( CHF ), İngiliz Sterlini ( GBP ), Bulgar Levası ( BVL ), Libya Dinarı ( LYD ), Japon Yeni ( JPY ) ve Ukrayna Grivnası ( UAH ) gibi Grup şirketlerinin fonksiyonel para birimleri haricinde yaptığı satışlardan, alımlardan ve borçlanmalardan dolayı kur riskine maruz kalmaktadır. İşlemlerin yapıldığı başlıca para birimleri TL, Euro, USD dir. Grup, yabancı para birimlerindeki diğer parasal varlık ve yükümlülükler açısından, gerekli olduğunda kısa vadeli dengesizlikleri gidermek için spot oranlardan yabancı para alım satımı yaparak maruz kalınan kur riskini kabul edilebilir seviyede tutmaktadır. Grup, kurun değişmesine bağlı olarak yabancı para cinsinden borçlar ve banka kredilerinin çevriminden dolayı kur riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu riskler Yönetim Kurulu tarafından gözlemlenmekte ve onaylanan limitler içerisinde pozisyon alarak ve gerektiğinde türev araçlar kullanarak sınırlandırılmaktadır. Grup, yabancı para cinsindeki finansal durum tablosu kalemlerinden kaynaklanan yabancı para riskini asgari seviyeye indirmek için türev araçlarının kullanımının yanısıra atıl nakit tutarlarını yabancı para olarak tutmaktadır. 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle Grup un maruz kalabileceği kur riski bin TL karşılığı olarak aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2010 Diğer para USD Euro birimleri Toplam Yabancı para parasal varlıklar Borçlanma senetleri 1,412, ,550 45,753 1,657,632 Diğer duran varlıklar 198, ,908 58,135 1,093,659 Ticari alacaklar 461,086 52,754 86, ,222 Diğer dönen varlıklar 97,048 68,037 41, ,496 Bankalara ve müşterilere verilen kredi ve avanslar 7,078,706 3,321, ,855 10,719,810 Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal varlıklar 11,847 7,757 6,297 25,901 Nakit ve nakit benzeri değerler 180, ,022 14, ,672 Yabancı para parasal varlıklar toplamı 9,440,446 4,999, ,669 15,012,392 Yabancı para parasal borçlar Uzun vadeli finansal borçlar 3,507,351 1,045,360 12,633 4,565,344 Sermaye benzeri krediler 243,361 52, ,635 Diğer uzun vadeli yükümlülükler 50,980 7,354 36,054 94,388 Kısa vadeli finansal borçlar 720, ,245 28,515 1,576,489 Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı 781, , ,008,707 Bankalararası mevduatlar ve müşteri mevduatları 5,303,644 4,190, ,921 9,884,981 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 115,925 43, ,003 Ticari borçlar 24, ,381 71, ,625 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 127,085 73,993 76, ,530 Yabancı para parasal borçlar toplamı 10,874,708 6,716, ,319 18,207,702 Brüt finansal durum tablosu pozisyonu (1,434,262) (1,717,398) (43,650) (3,195,310) Finansal durum tablosu dışı pozisyon (423,069) 1,146,703 34, ,141 Net pozisyon (1,857,331) (570,695) (9,143) (2,437,169) 10

15 Para birimi: Bin TL 4 Finansal risk yönetimi (devamı) (a) Piyasa riski (devamı) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Grup un maruz kalabileceği kur riski bin TL karşılığı olarak aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2009 Diğer para USD Euro birimleri Toplam Yabancı para parasal varlıklar Borçlanma senetleri 1,440, , ,912 1,796,055 Diğer duran varlıklar 728, ,416 24, ,041 Ticari alacaklar 419,453 73, , ,970 Diğer dönen varlıklar 132,583 47,700 66, ,943 Bankalara ve müşterilere verilen kredi ve avanslar 6,086,336 4,033, ,043 10,540,916 Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal varlıklar 17,318 12,934 16,289 46,541 Nakit ve nakit benzeri değerler 526, ,143 40,211 1,091,266 Yabancı para parasal varlıklar toplamı 9,351,924 5,156, ,761 15,285,732 Yabancı para parasal borçlar Uzun vadeli finansal borçlar 3,342, , ,103,830 Sermaye benzeri krediler 231,693 67, ,411 Diğer uzun vadeli yükümlülükler 55,332 66,734 56, ,554 Kısa vadeli finansal borçlar 616, ,033 66,150 1,639,198 Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı 805, ,815 28,025 1,294,637 Bankalararası mevduatlar ve müşteri mevduatları 5,043,242 4,267, ,429 9,728,486 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 47, , ,134 Ticari borçlar 25, ,441 76, ,700 İlişkili taraflara borçlar 1, ,433 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 116,669 64,214 78, ,930 Yabancı para parasal borçlar toplamı 10,285,813 6,855, ,326 17,933,313 Brüt finansal durum tablosu pozisyonu (933,889) (1,699,127) (14,565) (2,647,581) Finansal durum tablosu dışı pozisyon (726,543) 1,128,095 35, ,926 Net pozisyon (1,660,432) (571,032) 20,809 (2,210,655) Yukarıdaki tabloda gösterilen tutarların değerlendirilmesi amacıyla yabancı para birimindeki tutarlar bin TL ye çevrilmiş olarak gösterilmiştir. Duyarlılık analizi: 30 Haziran 2010 tarihinde TL nin aşağıdaki para birimleri karşısında yüzde 10 değer kaybetmesi durumunda, özkaynak ya da kar veya zarar aşağıda gösterilen tutarlarda bin TL karşılığı olarak artacaktır (azalacaktır). Bu analizde diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, sabit kaldığı varsayılmıştır. Analiz, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle de aynı bazda yapılmıştır. 30 Haziran 2010 Özkaynaklar Kar veya zarar USD (6,044) (179,689) Euro (854) (56,216) Diğer (196) (718) 31 Aralık 2009 USD (6,617) (159,427) Euro (1,150) (55,953) Diğer (482) 2, Haziran 2010 tarihinde TL nin yukarıdaki para birimlerine karşı yüzde 10 değer kazanması, diğer değişkenlerin sabit olduğu varsayıldığında, yukarıda gösterilen tutarlara eşit fakat tam tersi şekilde etki yapacaktır. 11

16 Para birimi: Bin TL 4 Finansal risk yönetimi (devamı) (a) Piyasa riski (devamı) Bankacılık ve finans bölümü için faiz riski Garanti Bankası nın alım satım işlemlerinden oluşan piyasa riski, piyasa riskine maruz değer ( RMD ) hesaplanması ile ölçülmektedir. Buna ek olarak stres testleri ve senaryo analizleri yapılmaktadır. Finansal durum tablosunun faiz oranı riski, statik durasyon, aralık ve duyarlılık analizleri gibi yöntemlerle izlenmektedir. Garanti Bankası yönetimi, yasal sınırlamalara ek olarak, alım satım amaçlı portföyün piyasa riskine maruz tutarının sınırlandırılması amacıyla, aracılar için pozisyon alma limiti konması, her bir alım satım işlemi için aracılara limit konması ve fiyatların belirli bir düzeyin altına düşmesi durumunda yapılan sınırlandırmalar gibi iç kontroller uygulamaktadır. Bu sınırların onay, güncelleme, kontrol, geçersiz kılma ve uyarma prosedürleri Garanti Bankası Yönetim Kurulu nun onayı ile uygulamaya konulur ve değiştirilir. Süreç aralığı analizinin bir parçası olarak, Garanti Bankası nın solo finansal durum tablosundaki alım satım amaçlı ve satılmaya hazır porföyleri dışındaki faize duyarlı kalemlerinin net bugünkü değerlerinin faizlerdeki +/-1 puanlık değişimden etkilenme miktarları ve yabancı para pozisyonu ve türev işlemler için kullanılan kurlardaki +/-5 puanlık değişimin etkileri aşağıda gösterilmiştir: 30 Haziran Aralık 2009 TL faiz oranları için duyarlılık analizi: Uygulanan değişim Portföy değerindeki değişim Portföy değerindeki değişim (+) %1 (18,693) (22,571) (-) %1 18,868 22,736 YP faiz oranları için duyarlılık analizi: Uygulanan değişim Portföy değerindeki değişim Portföy değerindeki değişim (+) %1 (51,944) (43,382) (-) %1 57,722 48,775 YP kurları için duyarlılık analizi: Uygulanan değişim Portföy değerindeki değişim Portföy değerindeki değişim (+) %5 4,906 3,216 (-) %5 4,114 6, Haziran 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle, Garanti Bankası için konsolide riske maruz piyasa değeri, 1 Kasım 2006 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliği Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yasal konsolide finansal tablolar üzerinden BDDK ya raporlama amaçlı hesaplanmış olup aşağıdaki gibidir: 30 Haziran Aralık 2009 Ortalama En yüksek En düşük Ortalama En yüksek En düşük Faiz oranı riski 1,052,944 1,105, ,637 1,256,045 1,486,870 1,110,197 Hisse senedi riski 63,726 66,638 58,730 40,582 58,711 30,018 Kur riski 186, , ,162 97, ,115 65,251 Opsiyon riski 114, ,499 68, , ,737 36,979 Toplam riske maruz değer 1,418,050 1,558,540 1,247,193 1,502,585 1,865,433 1,242,445 12

17 Para birimi: Bin TL 4 Finansal risk yönetimi (devamı) (a) Piyasa riski (devamı) Bankacılık ve finans bölümü harici bölümler için faiz riski Bankacılık ve finans bölümü harici bölümler için değişken faizli yatırım araçlarının nakit akım duyarlılık analizleri: Raporlama tarihi itibariyle, faiz oranlarındaki yüz baz puanlık değişim özkaynak ve kar veya zarar hesaplarında aşağıda görülen artış/(azalışlara) neden olacaktır.bu analizde tüm diğer değişkenlerin, özellikle kurların, sabit kaldığı varsayılmıştır. Analiz, 2009 yılı için de aynı bazda yapılmıştır. Kar veya zarar Özkaynaklar 100 bp 100 bp 30 Haziran 2010 Artış Azalış Artış Azalış Değişken faizli finansal araçlar 1,861 (1,861) 4,308 (4,553) Nakit akım duyarlılığı (net) 1,861 (1,861) 4,308 (4,553) Kar veya zarar Özkaynaklar 100 bp 100 bp 31 Aralık 2009 Artış Azalış Artış Azalış Değişken faizli finansal araçlar 941 (941) 3,311 (4,620) Nakit akım duyarlılığı (net) 941 (941) 3,311 (4,620) 5 Bölümlere göre finansal raporlama Grup un aşağıda belirtildiği gibi geniş biçimde organize olmuş sağladığı ürün ve hizmetler, dağıtım kanalları ve müşteri profillerine göre ayrı ayrı yönetilen beş faaliyet bölümü bulunmaktadır. Grup bünyesinde bulunan hemen hemen her şirket belirli bir endüstride çalışmaktadır. Buna göre, her bir kuruluşun finansal tablolardaki her kaleminin ilgili kuruluşun faaliyet gösterdiği endüstri ile ilgili olduğu göz önüne alınmıştır. Grup un ana işletme bölümleri aşağıdakiler gibidir: Bankacılık ve finans: Bankacılık ve finans bölümünde faaliyet gösteren şirketler asıl olarak ticaret ve yatırım bankacılığı, sigorta, finansal kiralama ve faktoring faaliyetlerinde bulunmaktadır. İnşaat: İnşaat bölümünde faaliyet gösteren şirketler esas olarak, altyapı ve bina inşaatı ve ilgili inşaat mühendisliği faaliyetlerinde yer almaktadır. Otomotiv: Otomotiv bölümünde faaliyet gösteren bağlı şirketler yoğunlukla Volkswagen, Audi, Seat, Porsche, Bentley, Scania, Lamborghini, Krone ve Meiller marka motorlu araçların ithalatı, dağıtımı ve perakendeciliği ile yedek parçaları ve Türkiye deki satış sonrası servis faaliyetlerinde yer alır. Turizm: Turizm bölümünde faaliyet gösteren şirketler otel ve marina yatırımları, otel yönetimi, bilet satış, otel rezervasyonu, tur/konferans organizasyonu faaliyetlerinde yer alır. Diğer: Diğer işletme bölümlerinde faaliyet gösteren şirketler genel olarak medya, gayrimenkul ve çeşitli hizmet faaliyetlerinde yer alır. Doğuş Holding diğer bölümünde raporlanmıştır. 13

18 Para birimi: Bin TL 5 Bölümlere göre finansal raporlama (devamı) 5.1 İşletme bölümleri Haziran 2010 Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Diğer Toplam Gelirler Grup dışından sağlanan gelirler 1,965, ,643 1,524,905 82, ,482 4,041,791 Bölümler arası gelirler 2,180 7, ,136 11,300 26,079 Net bölüm gelirleri 1,963, ,632 1,524,453 77, ,182 4,015,712 Brüt kar / (zarar) 1,115,869 12, ,579 (137) 22,680 1,376,082 Faaliyet karı / (zararı) 743,868 (5,117) 88,498 (25,566) (100,211) 701,472 Faiz geliri 723 2,901 2, ,401 14,859 Faiz gideri (687) (5,622) (24,052) (11,827) (38,346) (80,534) İştirak kazancı 2, , ,171 Vergi geliri / (gideri) (152,928) (1,684) (12,506) (3,736) 38,249 (132,605) Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan dönem karı / (zararı) 610,744 (14,260) 51,617 (46,737) (102,745) 498, Haziran 2010 Diğer bilgiler Bölüm varlıkları 35,497,485 1,290,636 1,364,480 1,538,875 3,708,882 43,400,358 Hisse senetleri 23, , ,070 75,185 Toplam varlıklar 35,520,771 1,290,636 1,410,309 1,538,875 3,714,952 43,475,543 Bölüm yükümlülükleri 30,851,316 1,074,915 1,072, ,938 2,527,950 36,084,351 Toplam yükümlülükler 30,851,316 1,074,915 1,072, ,938 2,527,950 36,084, Haziran 2010 Maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları 23,792 92,884 12, ,758 69, ,251 Amortisman 27,800 13,190 9,850 27,632 18,379 96,851 Amortisman harici gayri nakdi giderler 176,292 27,504 17,277 14,542 21, ,268

19 Para birimi: Bin TL 5 Bölümlere gore finansal raporlama (devamı) 5.1 İşletme bölümleri (devamı) Haziran 2009 Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Diğer Toplam Gelirler Grup dışından sağlanan gelirler 2,148, ,999 1,151,189 67, ,428 4,018,071 Bölümler arası gelirler 2, , ,052 14,890 Net bölüm gelirleri 2,145, ,447 1,149,924 66, ,376 4,003,181 Brüt kar 1,018,847 42, ,794 9,004 95,096 1,324,393 Faaliyet karı / (zararı) 519,754 29,691 50,642 (20,834) 4, ,256 Faiz geliri 1,923 6,903 4,903 2,086 11,188 27,003 Faiz gideri (690) (290) (27,951) (8,071) (92,049) (129,051) İştirak kazancı 1, ,964 Vergi geliri / (gideri) (127,089) 1,743 (4,776) 8,860 18,361 (102,901) Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan dönem karı / (zararı) 411,390 41,284 14,327 (22,998) (39,038) 404, Aralık 2009 Diğer bilgiler Bölüm varlıkları 35,426,792 1,320,570 1,330,561 1,207,860 3,583,677 42,869,460 Hisse senetleri 21, , ,323 53,584 Toplam varlıklar 35,448,062 1,320,570 1,357,552 1,207,860 3,589,000 42,923,044 Bölüm yükümlülükleri 31,112,609 1,020,719 1,079, ,684 2,284,110 35,963,746 Toplam yükümlülükler 31,112,609 1,020,719 1,079, ,684 2,284,110 35,963, Haziran 2009 Maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları 68,963 41,179 35,333 35, , ,375 Amortisman 29,746 7,294 12,337 19,168 8,762 77,307 Amortisman harici gayri nakdi giderler 274,308 7,708 8,686 5,694 22, ,438

20 Para birimi: Bin TL 5 Bölümlere gore finansal raporlama (devamı) 5.2 Müşterek yönetime tabi ortaklıklar Müşterek yönetime tabi ortaklıklar ilişikteki özet ara dönem konsolide finansal tablolara oransal konsolidasyon yöntemi ile dahil edilmiştir. 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle, bankacılık ve finans bölümüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili varlıklar toplamı 35,520,771 bin TL (31 Aralık 2009: 35,447,692 bin TL), yükümlülükler toplamı ise 30,851,316 bin TL dir (31 Aralık 2009: 31,112,516 bin TL). 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait bankacılık ve finans bölümüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıkların net karı sırasıyla, 610,744 bin TL ve 292,614 bin TL dir (30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait net kar, sırasıyla, 411,389 bin TL ve 200,319 bin TL dir). 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle, inşaat bölümüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili varlıklar toplamı 823,406 bin TL (31 Aralık 2009: 537,399 bin TL), yükümlülükler toplamı ise 487,151 bin TL dir (31 Aralık 2009: 405,254 bin TL). 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait inşaat bölümüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıkların net zararı, sırasıyla, (20,498) bin TL ve (5,230) bin TL dir (30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait net kar, sırasıyla, 28,655 bin TL ve 14,950 bin TL dir). 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle, otomotiv sektörüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili varlıklar toplamı 489,718 bin TL (31 Aralık 2009: 453,369 bin TL), yükümlülükler toplamı ise 388,504 bin TL (31 Aralık 2009: 391,220 bin TL) dir. 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait otomotiv sektörüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıkların net karı / (zararı), sırasıyla, 1,424 bin TL ve (361) bin TL dir (30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait net kar / (zarar), sırasıyla, (803) bin TL ve 4,295 bin TL dir). 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle, diğer sektörlere ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili varlıklar toplamı 43,328 bin TL (31 Aralık 2009: 43,776 bin TL), yükümlülükler toplamı ise 326 bin TL (31 Aralık 2009: 3,133 bin TL) dir. 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait diğer sektörlere ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıkların net karı, sırasıyla, 1,024 bin TL ve 434 bin TL dir (30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait net kar, sırasıyla, 473 bin TL ve 1,176 TL dir). 16

21 Para birimi: Bin TL 5 Bölümlere gore finansal raporlama (devamı) 5.3 Amortisman harici gayri nakdi giderler / (gelirler) 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait amortisman harici gayri nakdi giderler / (gelirler) aşağıdaki gibidir: Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Diğer Toplam Faiz tahakkukları ve diğer gider karşılıkları 178,309 27,398 (10,547) 14,046 16, ,624 Kredi karşılıkları 112, ,442 Garanti karşılıkları , ,917 Maddi olmayan diğer duran varlıkların itfa payları 1, , ,652 Sigorta teknik karşılıkları 4, ,452 Kıdem tazminatı karşılığı ,173 4,328 Şüpheli alacak karşılıkları ,307 Tahsili şüpheli kredilerden tahsilatlar (122,924) (122,924) Maddi duran varlıklardaki değer düşüklüklerinin geri çevrilmesi (1,195) (1,195) Kıdem tazminatı karşılığının geri çevrilmesi (230) (92) (322) Şüpheli alacaklardan tahsilatlar (162) (61) (223) Diğer 2, ,718 4,210 Toplam 176,292 27,504 17,277 14,542 21, , Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait amortisman harici gayri nakdi giderler / (gelirler) aşağıdaki gibidir: Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Diğer Toplam Kredi karşılıkları 324, ,151 Genel bankacılık riski karşılıkları 75, ,550 Garanti karşılıkları , ,787 Kıdem tazminatı karşılığı 983 2, ,489 5,927 Şüpheli alacak karşılıkları ,818 3,610 Maddi olmayan diğer duran varlıkların itfa payları , ,280 Sigorta teknik karşılıkları 1, ,234 Maddi duran varlık değer düşüş karşılığı Tahsili şüpheli kredilerden tahsilatlar (72,021) (72,021) Faiz tahakkukları ve diğer gider 5,181 (3,540) 4,062 20,646 (41,647) karşılıkları (67,996) Kıdem tazminatı karşılığının geri çevrilmesi (1,803) (52) -- (1,855) Maddi duran varlıklardaki değer düşüklüklerinin geri çevrilmesi (1,422) (1,422) Şüpheli alacaklardan tahsilatlar (65) -- (40) (23) (288) (416) Diğer 12, (201) 12,196 Toplam 274,308 7,708 8,686 5,694 22, ,438 17

22 Para birimi: Bin TL 6 Bağlı ortaklık alımı 26 Ekim 2009 tarihli hisse devri sözleşmesine göre, Grup, Kartal Otel Marmaris Turizm İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ni ( Kartal Otel ) Turkon Holding den almaya karar vermiştir. 4 Mart 2010 tarihinde hisse devri kapanış sözleşmesiyle tamamlanmıştır ve Grup Kartal Otel e ait hisselerin ve oy haklarının yüzde 100 ünü satın alarak kontrole sahip olmuştur. 10 Mart 2010 tarihinde Kartal Otel ünvanını D Otel Marmaris Turizm İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ( D Otel ) olarak değiştirmiştir. Satım alım tarihindeki, satın alma bedeli ve kayıtlara alınan varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin ana kalemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir: Satın alma bedeli Nakit ödenen 75,787 Toplam satın alma bedeli 75,787 Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler Maddi duran varlıklar 80,227 Maddi olmayan duran varlıklar 41 Stoklar 140 Diğer dönen varlıklar 4,147 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (3,803) Ticari borçlar (487) Diğer kısa vadeli yükümlülükler (5,500) Kıdem tazminatı karşılığı (364) Toplam tanımlanabilir varlıklar, net 74,401 Maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değeri geçici olarak belirlenmiş olup bağımsız değerleme raporunun sonuçlanması beklenmektedir. Şerefiye Satın alma işlemi sonucunda kayıtlara alınan şerefiye aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: Satın alma bedeli 75,787 Eksi: Tanımlanabilir varlıkların değeri (74,401) Şerefiye 1,386 18

23 Para birimi: Bin TL 7 Gelirler ve gelirlerin maliyeti 30 Haziran tarihlerinde sona eren altı ve üç aylık ara dönemlere ait bankacılık ve finans bölümü ile diğer endüstriyel bölümlerin gelirleri ve gelirlerinin maliyetleri aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem üç aylık ara dönem 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem üç aylık ara dönem Bankacılık ve finans bölümü Bankacılık faaliyetleri: Faiz gelirleri 1,591, ,371 1,777, ,062 Faiz giderleri (731,071) (370,883) (1,000,688) (447,789) Ücret ve komisyon gelirleri 343, , , ,663 Ücret ve komisyon giderleri (111,818) (56,114) (123,226) (64,036) Net faaliyet karı 1,092, , , ,900 Sigortacılık faaliyetleri: Teknik gelirler 28,222 14,434 23,755 10,892 Teknik giderler (4,858) (2,388) (3,151) (206) Net teknik gelirler 23,364 12,046 20,604 10,686 Bankacılık ve finans bölümü brüt karı 1,115, ,863 1,018, ,586 Diğer endüstriyel bölümler Net gelirler 2,052,096 1,200,594 1,857,269 1,170,147 Gelirlerin maliyeti (1,791,883) (1,036,805) (1,551,723) (962,344) Diğer endüstriyel bölümler brüt karı 260, , , ,803 Toplam brüt kar 1,376, ,652 1,324, ,389 8 Genel yönetim giderleri 30 Haziran tarihlerinde sona eren altı ve üç aylık ara dönemlere ait genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem üç aylık ara dönem altı aylık ara dönem üç aylık ara dönem Personel giderleri 335, , , ,431 Amortisman ve itfa payları 68,454 26,970 55,606 28,317 Kira giderleri 26,623 13,731 26,701 15,623 Gelir vergisi harici vergiler 25,235 13,643 30,777 22,622 İletişim giderleri 22,258 10,245 20,179 10,139 Elektronik veri işleme giderleri 11,942 6,691 12,359 7,255 Araştırma ve geliştirme giderleri 4,391 2,447 2,951 1,896 Kıdem tazminatı karşılık giderleri 4,328 1,578 5,927 4,340 Diğer 76,236 31,654 85,491 40, , , , ,098 19

24 Para birimi: Bin TL 9 Değer düşüklüğü giderleri, net 30 Haziran tarihlerinde sona eren altı ve üç aylık ara dönemlere ait değer düşüklüğü giderleri, net aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem üç aylık ara dönem altı aylık ara dönem üç aylık ara dönem Kredi karşılıkları 112,442 40, , ,414 Şüpheli alacak karşılığı 1, ,610 (1,617) Genel bankacılık riski karşılıkları ,550 71,017 Maddi duran varlıklardaki değer düşüklüğü (2) Tahsili şüpheli kredilerden tahsilatlar (122,924) (57,006) (72,021) (39,148) Maddi duran varlıklardaki değer düşüklüğünün geri çevrilmesi (1,195) (320) (1,422) (726) Tahsili şüpheli alacaklardan tahsilatlar (223) (85) (416) (124) Diğer karşılıklar 4,210 (4,721) 12,196 (7,584) (6,383) (20,365) 341, , Net finansman gelirleri / (giderleri) 30 Haziran tarihlerinde sona eren altı ve üç aylık ara dönemlere ait net finansman gelirleri / (giderleri) aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem üç aylık ara dönem 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem üç aylık ara dönem Kar veya zarara kaydedilen Finansman gelirleri Kur farkı gelirleri 262,904 88, , ,793 Banka mevduat faiz gelirleri 9,979 5,345 15,596 5,861 Alım satım amaçlı menkul kıymet faiz gelirleri 1, ,997 (12,466) Diğer faiz ve benzeri kalemler 3,444 (420) 7,410 2,875 Toplam finansman gelirleri 277,763 93, , ,063 Finansman giderleri Kur farkı giderleri (263,157) (168,783) (361,085) (16,823) Banka kredileri faiz giderleri (59,677) (32,824) (104,971) (47,680) Diğer faiz ve benzeri kalemler (20,857) (11,001) (24,080) 3,967 Toplam finansman giderleri (343,691) (212,608) (490,136) (60,536) Kar veya zarara kaydedilen net finansman gelirleri / (giderleri) (65,928) (118,829) (65,106) 180,527 Yukarıda Net finansman gelirleri / (giderleri) içinde yer alan ve kar veya zararda kaydedilen faiz geliri ve faiz gideri tutarları bankacılık ve finans dışındaki bölümlerle ilgilidir. Bankacılık ve finans bölümüne ilişkin faiz geliri ve faiz giderleri bankacılık ve finans bölümü sonuçlarında gelir ve gelirlerin maliyeti olarak yansıtılmıştır. 20

25 Para birimi: Bin TL 10 Net finansman gelirleri / (giderleri) (devamı) 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem üç aylık ara dönem 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem üç aylık ara dönem Diğer kapsamlı gelire kaydedilen Satılmaya hazır finansal varlıklarların gerçeğe uygun değerindeki değişim 4,630 (28) (355) 13,720 Yabancı para çevrim farklarındaki değişim (15,926) (16,653) (844) (3,758) Nakit akım riskinden korunmanın gerçeğe uygun değerindeki değişimin etkin kısmı (2,632) (1,563) 3,323 4,107 Diğer kapsamlı gelirde kayıtlara alınan gelir ve giderlerin vergi etkisi 926 (6) (71) 2,744 Diğer kapsamlı gelire kaydedilen finansman gelirleri / (giderleri), vergi net edilmiş olarak (13,002) (18,250) 2,053 16,813 Ana ortaklık hissadarlarına atfolunan (11,999) (17,107) 2,085 17,080 Ana ortaklık dışı paylara atfolunan (1,003) (1,143) (32) (267) Diğer kapsamlı gelire kaydedilen finansman gelirleri / (giderleri), vergi net edilmiş olarak (13,002) (18,250) 2,053 16,813 Diğer kapsamlı gelirde kayıtlara alınan ve finansman gelirleri ve finansman giderleri içinde yer alan faiz geliri ve faiz gideri tutarları bankacılık ve finans dışındaki bölümlerle ilgilidir. 21

26 Para birimi: Bin TL 11 Vergi Türkiye de kurumlar vergisi oranı yüzde 20 dir (31 Aralık 2009: yüzde 20). Kurumlar vergisi oranı, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisnaların indirilmesi sonucu bulunan vergi matrahına uygulanır. Kurumlar Vergisi Kanunu na göre, en az iki yıl süreyle sahip olunan iştiraklerin ve taşınmazların satışlarından elde edilen gelirlerin yüzde 75 i satış tarihinden itibaren beş yıl içinde özkaynak hesaplarına kaydedilmesi durumunda vergi istisnasına konu olmaktadır. Geriye kalan yüzde 25 lik kısım kurumlar vergisine tabidir. Temettü dağıtımları üzerinde de stopaj yükümlülüğü bulunmakta olup, bu stopaj yükümlülüğü temettü ödemesinin yapıldığı dönemde tahakkuk edilir. Türkiye de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri üzerinde uygulanan stopaj oranı yüzde 15 tir. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulamasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan stopaj oranları gözönünde bulundurulur. Geçmiş yıllar karlarının sermayeye tahsis edilmesi, kar dağıtımı sayılmamaktadır, dolayısıyla stopaja tabi değildir. Transfer fiyatlandırmasına ilişkin hükümler, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13 üncü maddesinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kar dağıtımı başlığı altında belirtilmiştir. 18 Kasım 2007 tarihli, transfer yoluyla örtülü kar dağıtımına ilişkin genel tebliğ, uygulamayla ilgili hükümler içerir. Eğer bir vergi yükümlüsü ilişkili kuruluşlarla mal ya da hizmet alım satımında bulunursa, ve fiyatlar her iki tarafın da bağımsız olduğu ve birbirlerine hakim durumda olmadıkları bir şekilde belirlenmiyorsa, ilgili karların örtülü bir biçimde transfer fiyatlandırmasıyla dağıtıldığı varsayılmaktadır. Bu tür örtülü kar dağıtımları, kurumlar vergisi hesaplamasında vergiden düşülememektedir. Türkiye deki vergi mevzuatı, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının konsolide bir vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple, konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, konsolidasyona tabi olan her bir şirket bazında ayrı ayrı hesaplanmıştır. Türk vergi mevzuatına göre mali zararlar, gelecekte oluşacak kurum kazancından mahsuplaştırılmak üzere beş yıl süre ile taşınabilir. Ancak, mali zararlar geriye dönük taşınamazlar. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi yetkilileri ile mutabakat sağlama gibi bir uygulama yoktur. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dört ay içerisinde verilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar, beyannamenin verilişini takip eden yılın başından başlamak üzere beş yıl süresince vergi beyannamelerini ve bunlara temel olan muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve bulguları neticesinde yeniden tarhiyat yapabilirler. Yatırım indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu na 8 Nisan 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5479 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 69 uncu maddede, bu madde kapsamında yükümlülerin 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) hesaplayacakları yatırım indirimi tutarlarını sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilecekleri öngörülmüş, dolayısıyla da yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştı. Bu çerçevede, üç yıllık sürede yatırım indirimi istisnası haklarının bir kısmını veya tamamını yetersiz vergilendirilebilir kar nedeniyle kullanamayan yükümlülerin hakları 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle ortadan kalkmıştı. Diğer yandan 5479 sayılı Kanun un 2 ve 15 inci maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu nun 19 uncu maddesi, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış ve böylece 1 Ocak 2006 ile 8 Nisan 2006 tarihleri arasında yapılan yatırım harcamaları üzerinden yatırım indirimi istisnasından yararlanılmasına imkan tanınmamıştı. 22

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Ara Dönem Konsolide Finansal Bilgilere Ait İnceleme Raporu Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Durum Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Özkaynak

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Bilgilere Ait İnceleme Raporu Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Durum Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Özkaynak

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Finansal Durum Tablosu Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Nakit Akış Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Ara Dönem Konsolide Mali Bilgilere Ait İnceleme Raporu Özet Ara Dönem Konsolide Bilanço Özet Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Kayıtlara Alınan Gelir ve Giderler Tablosu

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2016 Tarihli Ara Dönem Özet Finansal Tablolar Finansal Durum

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Finansal Durum Tablosu Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Nakit Akım Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2015 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Bilanço Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Kayıtlara Alınan Gelir ve Giderler Tablosu Konsolide Nakit Akım Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları na Çevrim

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı