Vize Şikâyet Hattı Projesi Ön Anket Çalışması Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vize Şikâyet Hattı Projesi Ön Anket Çalışması Raporu"

Transkript

1 Vize Şikâyet Hattı Projesi Ön Anket Çalışması Raporu Đktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları No: 230 1

2 Vize Şikâyet Hattı Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin desteğiyle, Đktisadi Kalkınma Vakfı ve European Citizen Action Service işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Vize Şikâyet Hattı Projesine hazırlık niteliği taşıyan Ön Anket Çalışması, Nisan 2009 tarihinde Đktisadi Kalkınma Vakfı tarafından yürütülmüştür. Her hakkı saklıdır. Genel Koordinatör: M. Haluk Nuray, ĐKV Brüksel Temsilcisi Bu rapor, ĐKV Uzmanları Zeynep Özler ve Melih Özsöz tarafından hazırlanmıştır. MART 2010 ISBN ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI Talatpaşa Caddesi Alikaya Sokak TOBB Plaza No:3 Kat: 7-8 Levent Đstanbul Tel (212) Faks (212) E-posta ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI nın ismi belirtilerek alıntı yapılabilir. 2

3 Vize Şikâyet Hattı Projesi Ön Anket Çalışması Raporu Sunuş AB üyesi ülkelere girişte Türk vatandaşlarına uygulanan vize zorunluluğunun ortaya çıkarttığı ciddi sorunlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından uzun süreden bu yana gündeme getirilmektedir. Özellikle, iş adamlarımız, ürünlerini Avrupa ülkelerinde düzenlenen fuarlara gönderebilirken, kendileri, vize engeliyle karşılaşmakta veya iş randevuları, toplantı tarihleri geçtikten sonra kendilerine vize verilmektedir. Vize alabilmek için talep edilen belge ve bilgiler, akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. Đşadamlarımız vize almak için banka hesaplarını göstermek, AB ülkelerindeki ortaklarından davet mektupları almak zorunda kalmaktadır. Durum böyleyken, ticari gizlilik ilkesi de açıkça ihlal edilmektedir. Đşadamlarımıza yönelik vize uygulaması, Ankara Anlaşması ve Katma Protokol e aykırı olup, Gümrük Birliği açısından haksız rekabete yol açmaktadır. Malları Birlik içinde serbest dolaşımda olan işadamlarımızın kendilerinin ve şirketlerini temsil eden yetkililerinin bu hakka sahip olmamaları kabul edilemez bir durumdur. Vize uygulaması, iş adamlarımıza yeni iş bağlantıları kurmak bir yana, mevcut işlerini dahi yürütmekte güçlükler çıkarmakta ve böylece ticaretin önünde teknik bir engel teşkil ederek haksız rekabete yol açmaktadır. Sadece iş dünyasının değil Türk halkının büyük çoğunluğu vize uygulamasından şikâyetçidir. Vize işlemlerinin uzaması ya da vize verilmemesi nedeniyle kaçırılan toplantı, konferans ve konserler; Erasmus programı çerçevesinde burs kazanan öğrencilerin burs hakkını kaybetmesi ya da gecikmesi, araştırma amaçlı seyahatlere vize nedeniyle çıkılamaması; akademisyenlerin/doktorların uluslararası kongre ve seminerlere zamanında katılamaması; bir araya gelemeyen aileler bizzat deneyimlediğimiz ya da sıkça karşılaştığımız şikâyetlerden bazılarıdır. Bu sebeplerle, çok sayıda insan, çoğu zaman hem maddi hem de manevi kayba uğramaktadır. Bu tür kayıplar ise maalesef herhangi bir şekilde telafi edilememektedir. Bu da Türk toplumunda, bu alanda AB ile ilişkisi bizim kadar ileri olmayan ülke vatandaşlarına kıyasla, ayrımcılık ve sadece insani bir hakkın ihlali anlamında haksızlıklarla karşı karşıya olunduğu algısına yol açmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye gibi 1963 yılından itibaren AB ile ortaklık ilişkisi içinde olan, 1999 yılından beri aday ve 2005 yılından beri katılım müzakerelerini yürüten bir ülkenin vatandaşlarına vize uygulanması AB bütünleşmesinin ruhuna aykırıdır. Đlişkilerde sivil toplum diyaloğunun önemi sıkça dile getirilmesine karşın, AB yi oluşturan dört temel serbestiden biri olan kişilerin serbest dolaşımı konusunda bir türlü gelişme sağlanamamaktadır. Oysa, bir ülkenin Avrupalılaşması ve sivil toplumların birbirleriyle kaynaşmasının en etkili araçlarından biri, serbest dolaşımın önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Kaldı ki, bu görüşten hareketle Sırbistan, Karadağ ve Makedonya vatandaşlarına çok kısa bir süreç sonunda vize muafiyeti hakkını tanıyan Birliğin, söz konusu imkânı neredeyse yarım asırdır AB ile ortaklık ilişkisi içerisinde bulunan ülkemiz vatandaşlarına tanımaması rahatsızlık yaratmaktadır. Türk halkındaki AB algılamasını olumsuz etkilemektedir. 3

4 Vize Şikâyet Hattı Projesi Ön Anket Çalışması Raporu Sunuş Son derece haksız bulduğumuz ve Ortaklık Hukukuna aykırı olduğunu düşündüğümüz vize uygulaması konusunda, ne yapabiliriz sorusuna yanıt olarak, bugüne kadarki çalışmalarımıza ilaveten, Đktisadi Kalkınma Vakfı nın girişimiyle (ĐKV), Avrupalı bir kurum olan European Citizen Action Service (ECAS) ile işbirliği içerisinde Vize Şikâyet Hattı Projesi ni başlattık. Söz konusu proje ile temel amacımız, TOBB olarak, her platformda dile getirdiğimiz vize konusunda yaşanan sıkıntının boyutunu gerçekçi, somut verilerle desteklenmiş güçlü ve tutarlı gerekçeler ile ortaya koyabilmektir. Bu amaçla ĐKV ile birlikte, toplumun farklı kesimlerinden kişilerin vize başvurularında yaşadıkları sorunları sınıflandırarak derledik. Bu projeye hazırlık oluşturması ve yol göstermesi amacıyla, Nisan 2009 tarihinde Đktisadi Kalkınma Vakfı tarafından bir ön anket çalışması yürütülmüştür. Ön anket çalışmasında sınırlı tutulan bir hedef kitlenin (iş dünyası, akademisyenler ve öğrenciler ile barolar) vize başvurularında karşılaştığı sorunlara bu kitapçıkta yer verilmektedir. Türkiye genelinde Oda, Borsa, Üniversite ve Barodan oluşan 111 farklı kurumun üyeleri ve çalışanları tarafından doldurularak, Đktisadi Kalkınma Vakfı na iletilen 1500 e yakın anket formu, Türkiye de iş dünyası, akademisyenler, öğrenciler ve baroya kayıtlı avukatların vize başvurularında yaşamış oldukları sıkıntıları bir kere daha gözler önüne sermesi ve Vize Şikâyet Hattı Projesine yol göstermesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalışmanın, bu konuda yapılan tartışmalar için yararlı bir temel oluşturmasını ümit ediyoruz. M. Rifat Hisarcıklıoğlu 4

5 Vize Şikâyet Hattı Projesi Ön Anket Çalışması Raporu Đçindekiler Sunuş Đçindekiler Genel Bilgi Ön Anket Çalışmasının Amacı ve Anket Süreci Katılımcı Profili Katılımcı Kurum ve Kuruluşlar Örnek Anket Formu Ön Anket Çalışması Soruları ve Sonuçları Genel Değerlendirme 27 Đnsan Hikayeleri.28 5

6 Vize Şikâyet Hattı Projesi Ön Anket Çalışması Raporu Genel Bilgi Ön Anket Çalışmasının Amacı ve Anket Süreci Vize konusunda yaşanan gelişmeleri sürecin en başından beri takip eden ve bu alandaki çalışmaları ile hem AB hem de Türkiye nezdinde sorunun gündeme taşınması ve tartışılması yönünde çalışmalar yürüten Đktisadi Kalkınma Vakfı (ĐKV), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB) desteği ve Brüksel merkezli sivil toplum kuruluşu European Citizen Action Service (ECAS) işbirliğinde öncü bir proje başlatma kararı almıştır. kapsayacak boyuttaki bir projeye gerek duyulup duyulmadığını tespit etmek olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu ön anket çalışması, yapılacak daha büyük çaptaki bir proje için nabız yoklama şeklinde nitelendirilebilir. Sınırlı bir hedef gruba yönelik hazırlanıp uygulanacak bir ön anket çalışması ile öncelikle bu grubun Schengen vizesi başvurularında karşılaşmış olduğu sıkıntıların tespit edilmesi; ardından tüm Türk vatandaşlarını hedefleyen bir proje ile de konunun öneminin vurgulanması ve farklı kesimlerin seslerine de yer verilmesi amaçlanmıştır. Vize Şikâyet Hattı Projesi olarak adlandırılan bu proje ile Türk vatandaşlarının AB ülkelerine girişte almak zorunda oldukları vize ile ilgili karşılaştıkları sorunlardan kaynaklanan şikâyetlerin sistematik ve kategorik biçimde derlenip raporlanarak, AB de ve Türkiye de uygulamadan sorumlu birimlere ve karar alıcılara iletilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu projenin başlatılmasından önce, projeye hazırlık oluşturması ve yön vermek amacıyla, Đktisadi Kalkınma Vakfı tarafından sınırlı bir gruba yönelik bir ön anket çalışması uygulanmıştır. Söz konusu ön anket çalışmasındaki amaç, Türkiye genelinde tüm Türk vatandaşlarını Đşte bu sebeple ön anket çalışmasında hedef kitle, Avrupa Birliği ne uyum ve entegrasyon sürecinde ön planda yer alan iş dünyası, akademik çevreler, öğrenciler ve baro üyesi avukatlar olarak belirlenmiştir. Bu maksatla hazırlanan ve 15 sorudan oluşan anket formu (Bkz. Sayfa: 12-13), Şubat 2009 tarihinde üst yazı ile ilgili kurum ve kuruluşlara (Bkz. Katılımcı Profili ), e-posta ve faks yolu ile gönderilmiştir. Bir aylık süre zarfı içerisinde ilgili tarafların anketi doldurmaları talep edilmiş, Mart 2009 tarihinde anketlere ilişkin geri dönüşler yaşanmıştır. Cevaplandırılan anketlerin değerlendirilmesi Nisan 2009 tarihinde sona ermiş ve değerlendirmeler raporlanmıştır. 6

7 Ön anket çalışması kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarca doldurulan 1540 anket tarafımıza ulaştırılmıştır. 65 anket ise, gelen şikâyetin içeriği itibariyle ilgisiz bulunarak değerlendirmeye alınmamıştır (Bkz. Tablo 1). Bu raporda yer alan tespitler, elimize ulaşan 1540 anket formundan ilgisiz 65 anket formunun çıkarılmasıyla elde edilen 1475 örnek temel alınarak oluşturulmuştur. Grafik 1: Anketlerin Hedef Kitle Đçerisinde Dağılımı (Yüzde) Oda ve Borsa 39% Üniversite 49% Baro 12% Tablo 1: Gelen Anket Sayısı Değerlendirilen Anket Sayısı 1475 Đlgisiz Anket Sayısı 65 Toplam Anket Sayısı 1540 Tablo 3: Anketin Cevaplandığı Đller Katılımcı Profili Ön anket çalışması için sınırlı bir grup, hedef kitle olarak belirlenmiş olmasına rağmen, çalışma Türkiye genelinde geniş kesimlere ulaşmayı başarmıştır. Türkiye nin farklı bölgelerinde toplam 46 ilden gelen anketler bunun bir göstergesidir (Bkz. Tablo 3). Türkiye genelinde odalar, borsalar, üniversiteler ve baroları hedef alan ön anket çalışmasına 111 farklı kurumdan cevap gelmiş olup; bunların 55 i üniversite, 43 ü oda ve borsa; 13 ü de barolardan oluşmaktadır (Bkz. Tablo 2 ve Grafik - 1). Tablo 2: Anketlerin Hedef Kitle Đçerisinde Dağılımı Adana Afyon Amasya Ankara Antalya Artvin Balıkesir Bartın Batman Bilecik Bolu Çanakkale Çorum Diyarbakır Düzce Edirne Eskişehir Gaziantep Gümüşhane Isparta Đstanbul Đzmir Kahramanmaraş Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Malatya Manisa Mersin Muğla Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Samsun Sivas Şanlıurfa Tekirdağ Tokat Trabzon Van Zonguldak Üniversite 55 Oda ve Borsa 43 Baro 13 Toplam 111 Ön anket çalışması çerçevesinde ulaşılan illerde ise hedef kitle içerisinde bulunan farklı gruplardan cevapların tarafımıza ulaştırıldığı görülmektedir (Bkz. Resim 1). 7

8 Resim 1: Gelen Anketlerin Đllerde Kurum Bazında Dağılımı Üniversite Baro Oda Ön anket çalışmasına, doldurdukları anket ile katkıda bulunan kurumlar ise şu şekildedir: Üniversiteler TOBB-ETÜ Kırklareli Üniversitesi Marmara Üniversitesi Bartın Üniversitesi Rize Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ankara Üniversitesi Fırat Üniversitesi Đstanbul Teknik Üniversitesi Bozok Üniversitesi On Dokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Ege Üniversitesi Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Muğla Üniversitesi Niğde Üniversitesi Bartın Üniversitesi Dicle Üniversitesi Atılım Üniversitesi Acıbadem Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Trakya Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Mersin Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Hitit Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Gümüşhane Üniversitesi Bilecik Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Ahi Evran Üniversitesi Đstanbul Bilgi Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Düzce Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Đnönü Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Amasya Üniversitesi Fatih Üniversitesi Đstanbul Kültür Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi Đstanbul Kültür Üniversitesi Adıyaman Üniversitesi Đzmir Đleri Teknoloji Enstitüsü Adnan Menderes Üniversitesi Fırat Üniversitesi 8

9 Odalar ve Borsalar Balıkesir Tabip Odası Afyonkarahisar Tabip Odası Niğde Tabip Odası Gaziantep-Kilis Tabip Odası Samsun Tabip Odası Muğla Eczacı Odası Kastamonu Eczacı Odası Manisa Eczacı Odası Antalya Eczacı Odası 1. Bölge Đstanbul Eczacı Odası Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Ordu Ticaret Ve Sanayi Odası Đzmir Ticaret Borsası Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Balıkesir Ticaret Odası Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Sanayi ve Ticaret Odası Develi Ticaret Odası Kayseri Sanayi Odası Gaziantep Ticaret Odası Balıkesir Ticaret Borsası Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Doğanhisar Ticaret Odası Kocaeli Ticaret Odası Kırşehir Ticaret Borsası Eskişehir Sanayi Odası Kocaeli Sanayi Odası Kırklareli Ticaret Borsası Niğde Eczacı Odası Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Kırklareli Ticaret Borsası Konya Ticaret Odası Zile Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Mersin Deniz Ticaret Odası TMMOB Đnşaat Mühendisleri Odası Çevre Mühendisleri Odası Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Gaziantep Ticaret Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Barolar Kırşehir Barosu Adana Barosu Eskişehir Barosu Samsun Barosu Manisa Barosu Zonguldak Barosu Bolu Barosu Batman Barosu Düzce Barosu Ankara Barosu Çanakkale Barosu Trabzon Barosu Edirne Barosu 9

10 Ön Anket Formu (örnek) AB ÜYE DEVLETLERĐNE VĐZE ALMAK ĐÇĐN YAPILAN BAŞVURULARDA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN TESBĐTĐNE YÖNELĐK ANKET FORMU 1. Kurum veya kuruluşunuzun üyeleri sıklıkla AB ülkelerine seyahat ediyorlar mı? a) Ender olarak b) Bazen c) Oldukça d)çok sık e)cevap yok 2. Üyelerinizin vize başvurularında kurumunuzun yardımı söz konusu mu? a) Evet b)hayır c) Belirli durumlarda. Belirtiniz. d) Diğer. Belirtiniz. 3. Eğer kurumunuz üyelere vize hizmeti veriyorsa, bu hizmet neleri kapsıyor? a) Vize belgelerinin temini b) Bilfiil vize başvurusunda bulunma c) Đlgili mercilere yönlendirme ve bilgi sağlama d) Diğer. Belirtiniz Üyelerinizden özellikle AB ülkelerine giderken vize prosedürü konusunda şikâyetler alıyor musunuz? a) Hiçbir zaman b) Nadiren c) Bazen d) Oldukça e) Sıklıkla f) Her zaman 5. Eğer 4. soruya cevabınız Evet ise, bu şikâyetler hangi konuda olmaktadır? Önceliğe göre sıralayınız: ( ) Vizeye başvurmadan önce bekleme süresi ( ) Talep edilen vize ücreti ( ) Talep edilen evrakların çokluğu ve/veya niteliği ( ) Vize başvurusuna cevap alana kadar geçen sürenin uzunluğu ( ) Vize personelinin tavrı ve/veya yetkinliği ( ) Vizenin verilmesini geciktiren ek talepler ( ) Verilen vizenin süresinin / vizede öngörülen giriş çıkış sayısının talep edilenden farklı olması ( ) Diğer. Belirtiniz Kurumunuzun vize konusunda konsolosluklarla yapmış olduğu anlaşmalar var mı? Varsa hangi ülkeler. Belirtiniz: 7. Bu anlaşmalar çerçevesinde yapılan işbirliği tatmin edici boyutta mıdır? a) Hiçbir zaman b) Nadiren c) Bazen d) Oldukça e) Sıklıkla f) Her Zaman 8. Üyelerinizin ya da personelinizin vize başvuruları sırasında özellikle zorluk veya kötü muamele ile karşılaştıkları konsolosluklar var mı? Varsa hangi ülkeler? Belirtiniz:. 9. Vize başvurularında aranan belgeler örneğin banka hesap cüzdanının istenmesi üyelerinizin ticari veya mesleki faaliyetleri açısından sorun yaratmakta mıdır? Ticari sırlarınızın açıklanması gibi bir kanaatiniz oluştu mu? a) Hiçbir Zaman b) Nadiren c) Bazen d) Oldukça e) Sıklıkla f)her Zaman 10

11 10. Üyelerinizin bir AB üyesi ülkeye gidebilmesi için ticari partneri/muhatabı/davet eden kurum veya kişi tarafından davet mektubu talep edilmesi (o ülkeye girişinizin böyle bir davet olmadan gerçekleşemeyeceği izlenimi verilmesi), o kişi, kuruluş veya firma ile ilişkilerinizi, bir anlamda prestijinizi nasıl etkilemektedir? a) Etkilememektedir b) Biraz olumsuz etkilemektedir c) Oldukça olumsuz etkilemektedir d) Diğer. Belirtiniz: 11. Vize başvurusunda standart ücretin dışında ek ücret talepleri ile karşılaşılmakta mıdır? Öyleyse ne tür ve hangi ülkeler tarafından talep edilmektedir? a) Hiç karşılaşılmadı b) Karşılaşıldı: Hangi ülke(ler): Ek ücret hangi başlık altında talep edildi? Vize başvurusundan kaç gün sonra vize alınmaktadır? a)1-7 gün b)8-15 gün c)16-31 gün d) gün e) 60 günden fazla Not: Bu soruya şahit olduğunuz en kötü örneği düşünerek cevap veriniz. Lütfen hangi ülke(ler) olduğunu belirtiniz: Gerekirse ayrıntılı açıklamalarınızı ayrıntılı olarak ek rapor olarak yazabilirsiniz. 13. Vize başvurusu yapan üyeleriniz Konsolosluk yetkililerinin tavır ve davranışları hakkında şikâyet bildirmekte midir? Eğer bildiriyorsa bunları nasıl tanımlamaktadırlar? a) Özensiz ve zaman kaybettirici b) Aşağılayıcı, onur kırıcı c) Hakaret ve tahkir edici d) Diğer. Belirtiniz: 14. Vize başvurusu yapan üyeleriniz vize başvurusu için aracı kurum çalışanlarının tavır ve davranışları hakkında şikâyet bildirmekte midir? Eğer bildiriyorsa bunları nasıl tanımlamaktadırlar? a) Özensiz ve zaman kaybettirici b) Aşağılayıcı, onur kırıcı c) Hakaret ve tahkir edici d) Diğer Vize işlemlerinin uzaması ya da vize verilmemesi nedeniyle toplantı, konferans, ihale, fuar veya iş görüşmelerini kaçıran üyeleriniz var mıdır? a)hiç yok b)nadiren c) Bazen d) Oldukça fazla e) Çok sık Not: Eğer böyle üyeleriniz varsa, hangi ülke ve hangi toplantı vs organizasyonu kaçırdılar? Belirtiniz(Gerekirse arka sayfaya veya ek raporlarla ayrıntıları yazabilirsiniz): 11

12 Vize Şikâyet Hattı Projesi Ön Anket Çalışması Raporu Ön Anket Çalışması Soruları ve Sonuçları* Soru 1: Kurum veya kuruluşunuzun üyeleri sıklıkla AB ülkelerine seyahat ediyorlar mı? Bazen %33 Oldukça %29 Ender olarak %17 Çok sık %12 Cevap yok %9 Cevap yok 9% Çok sık 12% Bazen 33% Ender Olarak 17% Oldukça 29% Đlgili kurum ve kuruluşun üyeleri AB ülkelerine seyahat etmektedir. * Kolaylık sağlaması açısından, bu özet değerlendirmede yanıtlar, anket formlarında yer aldığı haliyle değil, en yüksek oranda yanıt alandan, en düşüğüne doğru sıralanmıştır. 12

13 Soru 2: Üyelerinizin vize başvurularında kurumunuzun yardımı söz konusu mu? Hayır %52 Evet %37 Belirli durumlarda %8 Diğer %3 Diğer 3% Belirli durumlarda 9% Evet 30% Hayır 58% Vize başvuru sürecinde ilgili kurumun üyelerine yardımcı olmadığı katılımcılar tarafından dile getirilmektedir. Öte yandan başta akademik/öğrenci değişimi ya da kurumu temsil amaçlı seyahatlerde, vize başvuru sürecini kolaylaştıracak belgeler (görevlendirme yazısı, oda kaydı, faaliyet belgesi vs.) ilgili kurum tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, gri ya da yeşil pasaport alınabilmesi için gerekli evrakların temin edilmesi konusunda yardımcı olunmaktadır. 13

14 Soru 3: Eğer kurumunuz üyelerine vize hizmeti veriyorsa, verilen hizmet neleri kapsıyor? Đlgili mercilere yönlendirme ve bilgi sağlama %48 Vize belgelerinin temini %28 Diğer %13 Bilfiil vize başvurusunda bulunma %11 Bilfiil vize başvurusunda bulunma 11% Diğer 13% Đlgili mercilere yönlendirme ve bilgi sağlama 48% Vize belgelerinin temini 28% Kurumun, üyelerine vize hizmeti vermesi durumunda bu hizmetin ağırlıklı olarak ilgili mercilere yönlendirme ve bilgi sağlama şeklinde olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunu, vize belgelerinin temini izlemektedir. Ayrıca, Odalar üyelerine referans mektubu vermekte, özellikle toplu başvurularda vize takibi yapmakta ve sanayici/iş adamı olduklarını ve ticari amaçla yurtdışına çıkacaklarını belirten, vize verilmesi konusunda kolaylık sağlanması ile ilgili belgeyi sunmaktadır. Vizenin gecikmesi halinde ilgili konsoloslukla irtibata geçilmesinde yardımcı olmaktadırlar. 14

15 Soru 4: Üyelerinizden özellikle AB ülkelerine giderken vize prosedürü konusunda şikâyetler alıyor musunuz? Bazen %31 Oldukça %16 Sıklıkla %14 Nadiren %14 Hiçbir zaman %14 Her zaman %11 Her zaman 11% Hiçbir zaman 14% Bazen 31% Nadiren 14% Sıklıkla 14% Oldukça 16% Üyelerin vize prosedürü konusunda çeşitli şikâyetlerinin bulunduğu belirtilmektedir. Bir sonraki soruda bu şikâyetler detaylı olarak açıklanmaktadır. 15

16 Soru 5: Eğer 4. soruya cevabınız Evet ise, bu şikâyetler hangi konu/larda olmaktadır? Önceliğe göre sıralayınız: 1. Verilen vizenin süresinin ya da vizede öngörülen giriş çıkış sayısının talep edilenden farklı olması 2. Vize personelinin tavrı ve/veya yetkinliği 3. Vizenin verilmesini geciktiren ek talepler 4. Talep edilen vize ücreti 5. Vize başvurusuna cevap alana kadar geçen sürenin uzunluğu 6. Vizeye başvurmadan önce bekleme süresi 7. Talep edilen evrakların çokluğu ve/veya niteliği 8. Diğer Dile getirilen şikâyetler, vize süresinin ya da vizede öngörülen giriş çıkış sayısının talep edilenden farklı olmasında yoğunlaşmaktadır. Bunu, vize personelinin tavrı ve/veya yetkinliği ile vizenin verilmesini geciktiren ek talepler takip etmektedir. Bazı anketlerde, bu şikâyetlere neden olan konsolosluklar da belirtilmektedir. Genel olarak bakıldığında, tüm AB üye ülke konsolosluklarında benzer şikâyetler tekrarlanmaktadır. Oda ve borsa üyeleri tarafından doldurulan anketlerde, talep edilen evrakların çokluğu ve/veya niteliği ile vize başvurusuna cevap alana kadar geçen sürenin uzunluğu başlıca şikâyetleri oluşturmaktadır. Bununla birlikte, pasaportu almak için konsolosluğa tekrar gitmek zorunluluğu; vize için şahsen başvuruda bulunma zorunluluğu, fotoğraf, parmak izi gibi zorunluluklar nedeniyle Đstanbul a veya Ankara ya gitme gereği dile getirilen diğer şikâyetler arasındadır. Soru 6: Kurumunuzun vize konusunda konsolosluklarla yapmış olduğu anlaşmalar var mı? Varsa hangi ülkeler? Belirtiniz. Derlenen yanıtlar bazı kurumların hâlihazırda çeşitli konsolosluklarla münferit anlaşmalarının bulunduğunu, ancak bunun yaygın olmadığını ortaya koymaktadır. Bazı anketler, kimi kurumların bazı konsolosluklarla işbirliğinde bulunulması yönünde adım atmaya çalıştıklarını, ancak konsoloslukların ilgisizliği yüzünden bu çabaların sonuç vermediğini ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra, ticaret ve sanayi odalarının genellikle TOBB kanalıyla bazı konsolosluklarla anlaşmaları bulunmaktadır. TOBB un Đtalya ile olan Đtalya vize işlemleri mutabakatı ve Hollanda ile Turuncu Halı uygulaması örnek olarak verilmiştir. Ayrıca, Balıkesir Ticaret Odasının Romanya ve Gaziantep Ticaret Odası nın Đtalya Đzmir Başkonsolosluğu ile ticari vize protokolü mevcuttur. Kayseri Sanayi Odası nın verdiği referans mektubu Almanya, Fransa ve Đtalya konsolosluklarında kolaylaştırıcı işlev görmektedir. Buna karşın, zaten kısıtlı sayıda bulunan söz konusu anlaşma ve protokollerin genel şikâyetlere cevap verecek nitelikte olmadığının altı çizilmelidir. Bu tür şikâyetlerin belgelenmesi ve sınıflandırılması, Vize Şikâyet Hattı Projesi nin temel amaçlarından birini oluşturmaktadır. Projenin ileriki aşamalarında bu anket sorusunun içerik olarak daha kapsamlı bir hale getirilmesi, daha ayrıntılı ve somut yanıtlara ulaşılması hedeflenmektedir. 16

17 Soru 7: Bu anlaşmalar çerçevesinde yapılan işbirliği tatmin edici boyutta mıdır? Hiçbir zaman %48 Bazen %22 Nadiren %20 Oldukça %6 Sıklıkla %2 Her zaman %2 Oldukça 6% Nadiren 20% Sıklıkla 2% Hiçbir zaman 48% Bazen 22% Her zaman 2% Yukarıda değinildiği üzere, nicelik bakımından az olan mevcut anlaşmaların, nitelik açısından da tatmin edici ve yeterli bulunmadığı katılımcıların çoğunluğu tarafından ifade edilmektedir. Kaldı ki, kimi konsolosluklarla kurumlar arasında yapılan münferit anlaşmalar, ancak çok dar bir kesimi memnun etmekte, diğer kesimlerin mağduriyeti sürmektedir. Ayrıca, bu durum vize konusunda standart uygulamaların dışına çıkan çok parçalı bir resim ortaya çıkarmaktadır ki bu da arzu edilen bir durum değildir. 17

18 Soru 8: Üyelerinizin ya da personelinizin vize başvuruları sırasında özellikle zorluk veya kötü muamele ile karşılaştıkları konsolosluklar var mı? Varsa hangi ülkeler? Belirtiniz. Tablo 4: Şikâyetlerin Dağılımı (*) Ülkeler Şikâyet Sayısı Đngiltere 126 Almanya 100 Fransa 54 Yunanistan 50 Portekiz 38 Đtalya 33 Hollanda 22 Đspanya 18 Avusturya 18 Bulgaristan 17 Danimarka 12 Çek Cumhuriyeti 11 Belçika 11 Estonya 3 Finlandiya 3 Đsveç 3 Litvanya 3 Slovenya 3 Polonya 2 Romanya 2 Đrlanda 2 Malta 1 AB Genel 6 ABD 8 Diğer 3 (*) Bazı anket formlarında ülke ismi belirtilmemiştir. Türk vatandaşlarına vize uygulayan tüm AB ülkelerine yönelik çeşitli şikâyetler dile getirilmiştir. Katılımcıların yakındığı ülkelerin başında, Schengen sistemine dâhil olmamasına karşın belirgin bir farkla Đngiltere gelmekte, bunu Almanya, Fransa, Yunanistan ve Portekiz izlemektedir. Şikâyetler; talep edilen evrakların çokluğu, vize işlemlerinin uzun sürmesi, talep edilen vize süresi ile verilen vize süresinin örtüşmemesi, personelin davranışı (küçümseyici tavır, kaba konuşma gibi) konularında yoğunlaşmaktadır. 18

19 Soru 9: Vize başvurularında aranan belgeler, örneğin banka hesap cüzdanının istenmesi, üyelerinizin ticari veya mesleki faaliyetleri açısından sorun yaratmakta mıdır? Ticari sırlarınızın açıklanması gibi bir kanaatiniz oluştu mu? Hiçbir zaman %27 Bazen %25 Nadiren %17 Oldukça %15 Her zaman %10 Sıklıkla %6 Oldukça 15% Hiçbir zaman 27% Nadiren 17% Sıklıkla 6% Her zaman 10% Bazen 25% Banka hesap cüzdanı vb. belgelerin istenmesinin, katılımcıların ticari veya mesleki faaliyetleri açısından ciddi bir sorun teşkil etmediği anlaşılmaktadır. Buna karşın, bundan rahatsızlık duyan bir kesimin olduğu göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, katılımcılar arasında ticari sırlarının açıklanıyor olduğu gibi bir kanaatinin oluştuğunu belirtenlerin sayısı azımsanmayacak miktardadır. 19

20 Soru 10: Üyelerinizin bir AB üyesi ülkeye gidebilmesi için ticari partneri/muhatabı/davet eden kurum veya kişi tarafından davet mektubu talep edilmesi (o ülkeye girişinizin böyle bir davet olmadan gerçekleşemeyeceği izlenimi verilmesi), o kişi, kuruluş veya firma ile ilişkilerinizi, bir anlamda prestijinizi nasıl etkilemektedir? Oldukça olumsuz etkilemektedir %38 Biraz olumsuz etkilemektedir %35 Etkilememektedir %25 Diğer %2 Etkilememektedir 25% Oldukça olumsuz etkilemektedir 38% Biraz olumsuz etkilemektedir 35% Diğer 2% Vize başvurularında davet mektubu istenmesinin, ilgili kişi ya da kurumun saygınlığını olumsuz etkilediği katılımcılar tarafından düşünülmektedir. Fuar veya pazar arayışı kapsamında AB ülkelerine gitmek isteyen firmalar için davet mektubu verecek firma bulmak önemli bir külfet olarak değerlendirilmektedir. Davet mektubu talep edilmesi, başvuran kişi ya da kurum açısından hem saygınlık kaybına yol açmakta, hem de ticari ilişkide bulundukları muadilleri ile eşit düzeyde müzakere etmelerini zorlaştırmaktadır. 20

21 Soru 11: Vize başvurusunda standart ücretin dışında ek ücret talepleri ile karşılaşılmakta mıdır? Öyleyse ne tür ve hangi ülkeler tarafından talep edilmektedir? Hiç karşılaşılmadı %89 Karşılaşıldı %11 Karşılaşıldı 11% Hiç karşılaşılmadı 89% Katılımcıların çoğunluğu, vize başvurusunda ek ücret talepleri ile karşılaşılmadığı görüşündedir. Ek ücret talep edildiği düşünülen ülkelerin başında Almanya gelmekte, onu sırasıyla Yunanistan, Finlandiya, Đngiltere ve Đtalya izlemektedir. Katılımcılar tarafından dile getirilen şikâyetler arasında aracı şirket bedeli ve sigorta teminatı ücreti ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, bloke hesap açma talebi ve adli sicil soruşturma ücretine değinilmektedir. Belirli durumlarda vize ücreti dışındaki ek masraflar öğrencilerin söz konusu ülkeyi tercih etmemesine neden olabilmektedir. 21

22 Soru 12: Vize başvurusundan kaç gün sonra vize alınmaktadır? 8-15 gün % gün % gün % gün %11 60 günden fazla % gün 15% 8-15 gün 41% gün 36% 60 günden fazla 8% Vize başvuruları, büyük oranda bir hafta ila bir ay içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Bununla birlikte, vize başvuru sürecinin bir ayı hatta iki ayı aşması durumu seyrek olsa da yaşanmaktadır. Bu sürenin, Schengen sisteminde öngörülen süreyi aştığı açıktır. Ayrıca, konsolosluklar arasında vize verme süresine ilişkin ciddi farklılıklar bulunduğu göz ardı edilmemelidir. 22

23 Soru 13: Vize başvurusu yapan üyeleriniz Konsolosluk yetkililerinin tavır ve davranışları hakkında şikâyet bildirmekte midir? Eğer bildiriyorsa bunları nasıl tanımlamaktadırlar? Özensiz ve zaman kaybettirici %60 Aşağılayıcı, onur kırıcı %26 Hakaret ve tahkir edici %7 Diğer %7 Diğer 7% Aşağılayıcı, onur kırıcı 26% Hakaret ve tahkir edici 7% Özensiz ve zaman kaybettirici 60% Konsolosluk yetkililerinin davranışları katılımcıların çoğunluğu tarafından özensiz ve zaman kaybettirici olarak tanımlanmaktadır. Katılımcıların yüzde 33 ü aşağılayıcı, onur kırıcı ya da hakaret ve tahkir edici bir muameleye maruz kaldıklarını düşünmektedir ki bu oldukça yüksek bir orandır. Ayrıca, özellikle Almanya ve Fransa nın vize bölümleri ile mesai saatleri içinde görüşmenin imkânsızlığı ve en küçük bir eksiklikte randevunun iptal edilmesi ve randevu için verilen sürenin yetersizliği, yöneltilen diğer şikâyetleri oluşturmaktadır. 23

24 Soru 14: Vize başvurusu yapan üyeleriniz vize başvurusu için aracı kurum çalışanlarının tavır ve davranışları hakkında şikâyet bildirmekte midir? Eğer bildiriyorsa bunları nasıl tanımlamaktadırlar? Özensiz ve zaman kaybettirici %70 Aşağılayıcı, onur kırıcı %15 Hakaret ve tahkir edici %5 Diğer %10 Hakaret ve tahkir edici Aşağılayıcı, onur 5% kırıcı 15% Diğer 10% Özensiz ve zaman kaybettirici 70% Aracı kurum çalışanlarının davranışları, özensiz ve zaman kaybettirici olarak tanımlanmaktadır. Bir önceki soruya göre, aracı kurum çalışanlarının tavırlarını bu şekilde değerlendirenlerin sayısı artmıştır. 24

25 Soru 15: Soru 15: Vize işlemlerinin uzaması ya da vize verilmemesi nedeniyle toplantı, konferans, ihale, fuar veya iş görüşmelerini kaçıran üyeleriniz var mıdır? Hiç yok %36 Bazen %31 Nadiren %25 Oldukça fazla %6 Çok sık %2 Nadiren 25% Hiç yok 36% Oldukça fazla 6% Bazen 31% Çok sık 2% Katılımcıların çoğu tarafından vize alınamaması nedeniyle toplantı kaçırılması öncelikli bir sorun olarak görülmemektedir. Diğer taraftan, Đngiltere, Almanya ve Yunanistan konsolosluklarına yöneltilen şikâyetler ön sıralarda yer almaktadır. Erasmus programı çerçevesinde burs kazanan öğrencilerin burs hakkını kaybetmesi, araştırma amaçlı seyahatlere vize nedeniyle çıkılamaması, akademisyenlerin/doktorların uluslararası kongre ve seminerlere zamanında katılamaması, oda üyelerinin fuarlara gecikmesi ya da hiç katılamaması sıkça dile getirilen şikâyetler arasındadır (Bkz. Sayfa 26). Davetli olunmasına, kabul alınmasına ya da burs kazanılmasına karşın, vize verilmemesi ya da zamanında verilmemesi nedeniyle, kişilerin hem maddi hem de manevi kayba uğradıkları görülmektedir. Bu kapsamda, kişilerin akademik ve mesleki anlamda kazanılmış haklarından feragat etmeleri söz konusu olabilmektedir. Ayrıca, örneğin vize alamadığı için fuarı kaçıran firma yetkilileri açısından, bu durum ciddi alternatif maliyetler doğurmaktadır. Bu tür kayıplar ise herhangi bir şekilde telafi edilememektedir. 25

26 Erasmus programı kapsamında Avrupa ülkelerine değişime giden öğrencilerin vize alırken karşılaştıkları başlıca güçlükler: a) Aşırı derecede bürokrasi; b) Nüfus kayıt örneği- anne babanın maaş bordrosu ve gayrimenkullerin tapuları gibi belgelerin noter tasdikli örneklerinin yabancı ülkelerin temsilcileri tarafından istenmesi; c) Hollanda nın 3 aydan fazla kalacak öğrenciler için 460 Euro oturma izni ücretini vize başvurusu sırasında istemesi; d) Kuzey ülkeleri, Đngiltere ve Orta Avrupa ülkelerinin bazılarında vize verme süresinin çok uzun sürmesi; e) Yabancı ülke temsilciliklerinde bilgi ve/veya vize başvurusu için randevu alma işlemi bankaya para yatırıp şifre alınarak mümkündür. Şifre yalnızca bir kullanımlık olup her arama için yeni alınması gerekmektedir; f) Yabancı ülke temsilciliklerinde çalışan görevlilerin kaba ve ilgisiz davranışları. Vize uygulaması ve beraberindeki prosedürler, Türkiye nin tam üye olmadan katılmaya hak kazandığı Avrupa Birliği nin Hayat Boyu Öğrenme ve Erasmus gibi programların etkinliğini de olumsuz yönde etkilemektedir. Beş veya on ay boyunca öğrenimlerine Avrupa Birliği üyesi bir devletin üniversitesinde devam etme şansını kazanan Türk öğrenciler, çoğunlukla alışık olmadıkları uzun süren bürokratik işlemler, oturma izni ücretleri, ailenin gelir durumunu gösteren belgeler ve banka teminatları gibi taleplerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, Erasmus programının en önemli amaçlarından biri olan Avrupa vatandaşlığı fikrine de aykırı düşmektedir. 26

27 Vize Şikâyet Hattı Projesi Ön Anket Çalışması Raporu Genel Değerlendirme Vize Şikâyet Hattı Projesine hazırlık oluşturması amacıyla Đktisadi Kalkınma Vakfı tarafından gerçekleştirilen ön anket çalışması sonucunda, Türk kamuoyunda vize konusuna ilişkin genel bir memnuniyetsizlik ve şikâyet halinin (ülke ayrımı yapılmaksızın-abd; Kanada, Hindistan vb. dâhil olmak üzere) bulunduğu rahatlıkla söylenebilir. AB ülkelerine girişlerde vize alınmasına ilişkin şikâyetler, neredeyse tüm AB ülkesi konsoloslukları için geçerli olup, özellikle konsolosluk ve aracı kurum çalışanlarının davranışları ve tavırları, tepkilere yol açmaktadır. Vize konusunda sorunun boyutunu ya da bir diğer deyişle ciddiyetini ortaya koyacak herhangi bir nicel çalışmanın yokluğu, bu ön çalışmayı gerekli kılmıştır. Bununla birlikte, istatistikî verilerin yanı sıra anket formları aracılığıyla kayda geçirilen kişisel deneyimler, konunun insani boyutuna ışık tutmayı amaçlamaktadır. Anket çalışması ile vize alanındaki genel fotoğrafın çekilmesi, proje çerçevesinde bundan sonra daha güçlü adımları atmamıza katkıda bulunacaktır. Söz konusu anket çalışması her şeyden önce projeye hazırlık niteliği taşıyan bir ilk adım, projeye yön vermesi amaçlanan bir envanter çalışması olarak değerlendirilmelidir. Bu açıdan bakıldığında, anket çalışmasının istatistikî önemi ve gücü, dolayısıyla bilimselliği çeşitli açılardan (soruların niteliği, sıralanışı, örneklemin temsil gücü vs.) tartışılabilir hatta eleştirilebilir. Ancak, anket çalışması yürütülmesindeki temel amacın vize konusunda Türk vatandaşlarının karşılaştığı zorluklar hakkında genelleme yapmak ve buradan mutlak sonuçlara ulaşmak olmadığının; bunun, vize konusunda bir proje başlatmadan önce, sorunun niteliğini ve boyutlarını en geniş anlamda tespit etmeye yönelik bir çaba, bir ilk aşama olduğunun altı çizilmelidir. Görüldüğü üzere, ön anket çalışmasına en fazla katkıyı üniversiteler (öğrenci-akademisyen) yapmıştır. AB ülkelerinden vize alma sürecinde en fazla zorlukla karşılaşan kesimlerin başında gelen iş dünyasında daha geniş kesimlere ulaşmak amacıyla projenin ileriki aşamalarında oda ve borsalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Söz konusu ön anket, coğrafi açıdan, Türkiye nin birçok ilini kapsamakla birlikte, Đstanbul, Ankara, Mersin, Samsun, Eskişehir, Nevşehir ve Zonguldak en fazla ve en farklı sonuçların (farklı kesimlerin katılımı sebebiyle) geldiği illerdir. Projenin gelecek aşamalarında özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki illere de ulaşılması hedeflenmelidir. 27

28 Vize Şikâyet Hattı Projesi Ön Anket Çalışması Raporu Đnsan Hikâyeleri Borsamız meclis üyelerinin yüzde 40 ı vize alamamıştır. Bu konuda ilgili konsolosluğa kınama yazısı yazılacaktır. Đş adamı, Kırşehir Vize Başvuru Merkezi: Soğuk Uzak Đlgisiz Öğrenci, Ankara Vize için talep edilen belgelerin çokluğu ve doldurulması gereken evrakın Đngilizce dışında başka bir yabancı dilde olması, başvuru sürecini zorlaştırmaktadır. Ayrıca başvuru sürecinde Konsolosluk yetkilileri süreci kolaylaştırıcı herhangi bir önlem almamışlardır. Akademisyen, Çorum Konsolosluk eğitim amaçlı vize için çok pahalı ve kapsamlı bir sağlık sigortasını öğrenciler için şart koşuyor. Bu sigorta maliyetini duyan öğrenciler bu ülkeye gitmekten vazgeçiyorlar. Akademisyen, Đstanbul ( ) daha onur kırıcı olanı davet eden firmanın davet mektubunun bir örneğini Konsolosluğa da göndermesinin istenmesidir. Đş adamı, Eskişehir Đlgili konsolosluktan üç kere iş vizesi aldım. Her defasında kendi ülkemde kendimi aşağılanmış ve rencide edilmiş hissettim. Üstelik sadece kurum personeli değil, güvenlik elemanlarının bile kötü muamelelerine maruz kaldım. Öğrenci, Isparta Genel olarak konsolosluklar ile üyelerimizin yaşamış olduğu vize problemlerinin çözümü için kurum olarak yapmak istediğimiz görüşmeler, ilgisizlik nedeniyle sonuca varmamıştır. Đş adamı, Kocaeli Bütün Türk iş adamları kaçak işçi muamelesi görmektedir. Đş adamı, Ordu 28

29 Vize Şikâyet Hattı Projesi Ön Anket Çalışması Raporu Đnsan Hikâyeleri Talep ettiğim vize, davetli olduğum kongrenin başlangıç ve bitiş tarihlerine göre verildiği için sonrasında katılmam gereken toplantılara katılamadan geri dönmek zorunda kaldım. Akademisyen, Samsun Hususi pasaporta vize isteyen bazı ülkelerdeki bilimsel toplantılara özellikle gitmiyorum. Akademisyen, Bolu Konsolosluk telefonlarına yanıt verilmiyor. Olur, da biri telefona çıkarsa, alınan yanıt tatmin edici değil. Avukat, Ankara Konsolosluğa vize başvurularında tüm evrakın aslını talep ediyorlar. Orijinal evrakı geri almak ise çok zor. Avukat, Çanakkale Vize başvurum yerleşme niyetiniz var gibi saçma bir sebeple reddedildi. Yıllardır Türkiye de avukatlık yapıyorum. Eşim, çocuğum ve tüm ailem Türkiye de yaşıyor. Neden gidip o ülkeye yerleşeyim ki? Avukat, Eskişehir Erasmus programı dâhilinde AB ülkelerinde eğitim görmek üzere seçilen öğrencilerimiz, vize problemi nedeniyle genelde gidecekleri ülkeye geç gitmek zorunda kalıyorlar. Akademisyen, Niğde Bazı konsolosluklar, yeşil pasaporta dahi vize talep ediyor. Hem de çok uzun bir evrak listesi ile başvurabiliyorsunuz. Vize almak için uçak biletinin rezervasyonu değil, uçak biletinin alınmış halini de istiyorlar. Vizenin gecikmesi halinde gidememe riskini ve bundan doğacak masrafları göze alamadığım için davet edildiğim uluslararası nöroloji kongresine gitmedim. Doktor, Đzmir 29

30 Vize Şikâyet Hattı Projesi Ön Anket Çalışması Raporu Đnsan Hikâyeleri Akademik personel daha ayrıcalıklı bir muamele görmesine rağmen, öğrencilerimiz için durum çok daha farklı. Erasmus programı ile Schengen ülkelerine gidecek öğrencilerimizi çok fazla zorlanıyor. Öğrencilerimiz zaman kaybediyor, maddi açıdan sıkıntıya giriyor ( ) bazen öğrencilerimiz burs kazanmış olmasına rağmen gitmekten vazgeçebiliyor. Erasmus Proje Koordinatörü, Đstanbul Verilen vize süresi çok kısıtlı. Uçağı kaçırsak, bir sonraki uçağa binerken vizesiz biri olarak biniyorsunuz. Đş adamı, Balıkesir Karşı firmadan davet mektubu istemek, daha o ülkeye gitmeden iş yapacağınız şirketle aranıza mesafe koyulmasına neden oluyor. Đş adamı, Kayseri Vize başvuru sırasının gelmesini beklemek için bahçe kapısının önünde saatlerce beklemek zorunda kaldım. Bu onur kırıcı bir durum. Đş adamı, Konya 30

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KANTARA TURİZM İSPANYA VİZE İŞLEMLERİ. Uyarılar :

KANTARA TURİZM İSPANYA VİZE İŞLEMLERİ. Uyarılar : KANTARA TURİZM İSPANYA VİZE İŞLEMLERİ Uyarılar : Pasaportunuzun 2.sayfasında bulunan imza kısmı(hamilinin imzası) pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır. Yeşil,gri ve kırmızı pasaportlara vize

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KONYA TOHUM 2015 4. Tohum Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı KONYA SULAMA TEKNOLOJİLERİ VE BİTKİ BESLEME FUARI 4. Bitki Besleme, Zirai Mücadele, Sulama, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Gübreleme ve Ekipmanları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013 2013 T. Puan kont. Boğaziçi Ü. İstanbul Devlet

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; Lacivert (UMUMİ) Pasaport Yeşil (HUSUSİ) Pasaport Gri (HİZMET) Pasaport Kırmızı (DİPLOMATİK) Pasaport : VİZE ALMAK ZORUNDADIR : VİZEYE

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI MADDE 1-GENEL KURALLAR a) 14 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye den Kıbrıs a gidiş ve 19 Mayıs 2009 tarihinde Kıbrıs tan Türkiye ye dönüş olacak şekilde bilet tercihi yapılacaktır.

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF 3 4 4 303026 307,50300 108000 106000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS 2 62 62 317815 306,34397 179000

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015 YILI/DÖNEMİ KABUL LİSTESİ ÖZET TABLO ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJE BAŞVURULARINA İLİŞKİN SONUÇLAR Sıra

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Hemşirelik 205 205 YGS-2 336,40324 138.000 474,09287 295,82515 336,17216 21 21 YGS-2 478,58860 16.900 503,72791 450,92800 450,92800 ADIYAMAN Ebelik 67

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Deri Mühendisliği. Dil ve Konuşma Terapisi. Dilbilim. Dilbilimi. Diş Hekimliği

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Deri Mühendisliği. Dil ve Konuşma Terapisi. Dilbilim. Dilbilimi. Diş Hekimliği 206310448 ZİRVE Üniv. (%50 B.) Özel GAZİANTEP MF-4 12 + 0 26 26 235,671 224000 200.000 206310545 ZİRVE Üniv. (%25 B.) Özel GAZİANTEP MF-4 42 + 0 10 1 232,786 332000 204.000 103110681 DOKUZ EYLÜL Üniv.

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE Boğaziçi Ü. İstanbul Orta Doğu Teknik Ü. Ankara İstanbul

Detaylı