Karın n Muayenesi. Prof.Dr.Metin.Metin Ertem Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karın n Muayenesi. Prof.Dr.Metin.Metin Ertem Genel Cerrahi Anabilim Dalı"

Transkript

1 Karın n Muayenesi Prof.Dr.Metin.Metin Ertem Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2 Karın n muayenesi Karın n muayenesi daima hastanın n sağ tarafından yapılmal lmalıdır. Doktor sol elini kullanıyor olsa dahi muayene sağdan yapılmal lmalıdır.hasta yatar pozisyonda karın n kaslarını gevşetmek etmek için i in dizler yarım fleksiyonda olmalıdır. Hastanın n başı sol yana çevrilmelidir(doktorun hasta solunumundan kendisini koruma amacıyla). Karın n anatomik olarak 9 bölgeye b bölünerek b incelenir.

3

4 Karın n muayenesi Yukarıdaki şekilde görüldg ldüğü gibi batın n iki farklı şekilde bölgelere b ayrılmaktad lmaktadır. 1-Sağ hipokondrium 2-Epigastrium 3-Sol hipokondrium 4-Sağ lumbal 5-Umblikus 6-Sol lumbal 7-Sağ inguinal 8-Hipogastrium 9-Sol inguinal

5

6 Karın n muayenesi (fizik muayene) Belirli bir sıra s içinde i inde yapılmal lmalıdır. 1. İnspeksiyon 2. Palpasyon 3. Perküsyon 4. Oskültasyon Cerrahide bazen oskültasyonu 2. sırada yapmak gerekebilir.

7 İnspeksiyon (gözlem) Tercihen g Tercihen gün ışığında (beyaz ışık) yapılmal lmalıdır. Hasta sırts rtüstü yatar vaziyettedir. Bu, sarılığı ığın n gözden g zden kaçırılmamas lmaması için in gereklidir.karın n tamamen çıplak plak olmalıdır.meme hizasından dizlere kadar tüm m karın n bölgesi b görülmelidir.bu g sayede kasık k fıtıklarf kları da görülecektir. g Bombelik: Karın n bombe olabilir.bunun nedeni gaz, asit, tümör...vs t olabilir.

8 inspeksiyon Cilt rengi: Sarılık k olabilir, yanısıra döküntüler, çeşitli nevüsler gözlenebilir. Lokal şişlik: Karnın n belli bir bölgesine b lokalize şişlik olabilir.bu duruma fıtıklar f neden olabileceği i gibi nedeni bir tümörde t olabilir.idrar toplanmasına na bağlı olarak (glob) hipogastrik bir dolgunluk gözlenebilir. Venöz dolgunluk: Göbek G etrafında ışınsal tarzda yayılım m gösteren g venöz dolgunluk portal hipertansiyona işaret i aret eder ve bu durum caput medusa olarak adlandırılır

9 inspeksiyon. Cullen belirtisi:akut pankreatitde gözlenir.akut pankreatitin geç evrelerinde, göbek g çevresindeki gri renkli oluşumlard umlardır. r. Bir diğer akut pankreatit geç dönem bulgusu da bel çevresinde gelişen en Gray-Turner belirtisidir. Retroperitoneal kanama ile gelişen en renk değişikli ikliği i olarak gözlenir. g

10 inspeksiyon Spider Nevi:Spider angioma olarakta bilinir.kırm rmızı bir nokta etrafında ışınsal yayılıml mlı ince kılcal k damarlanmadır. r. östrojen yıkımının y n yetersiz kaldığı karaciğer hastalıklar klarında (siroz...vs) gözlenir.

11 inspeksiyon Cruveilhier-Baumgarten Baumgarten: : Göbek G veninin açık k olması ve üfürüm duyulmasıdır.e r.eğer ven sonradan açılırsa buna cruveilhier baumgarten sendromu denir ve portal hipertansiyonla seyreder; kaput medusa gözlenebilir.

12 inspeksiyon Karnın n solunuma iştiraki i tiraki önemlidir. Karın n solunumunun arttığı haller: 1-Yenidoğan (normaldir) 2-Kronik akciğer hastalıklar kları 3-Göğüs s kaslarını tutan hastalıklar Karın n solunumunun azaldığı haller: 1-Asit 2-İntrantra abdominal kitle 3-Akut peritonit

13 Oskültasyon (dinleme) Normalde her 10 Normalde her sn. de bir metalik özellikte peristaltik sesler duyulur.bu nedenle karın kadranlarından ndan her biri en az 1 dk.umbilikal bölgede bir dak. Olmak üzere toplam 5 dak. Süreyle tüm t m karın n dinlenmelidir.

14 oskültasyon Obstruksiyon veya peritonit varlığı ığında ses yüksek y ve tizdir.ishalde ise barsak seslerinde bir artış göze çarpar (hiperperistaltizm). Bir obstruksiyon varlığı ığında (mekanik ileus) obstruksiyonun proksimalinde kalan bölgede b barsak seslerinde bir artış olmaktadır.

15 oskültasyon Paralitik ileusda ise tam tersine barsak sesleri alınamaz yada çok zayıft ftır. Barsak peristaltizmine bağlı oluşan seslerin dışıd ışında Aort Anevrizmasında nda kuvvetli sistolik bir üfürüm m duyulur.peritonit de ise frotman duyulabilir.

16 palpasyon Genel karın palpasyonu ve solid organların palpasyonu şeklinde yapılır. Genel palpasyon yüzeyel ve derin olarak yapılır. Yüzeyel ve derin palpasyon saat yönünün y tersinden başlanarak lanarak sağ alt kadrana doğru yapılır. Karındaki ağrılıa bölge en son palpe edilmelidir.

17 palpasyon Yüzeyel palpasyon: : Batın n cidarı parmak uçları ile hafifce yoklanarak yapılır.bu sırada çocuğun un yüz y z ifadesi sürekli s olarak gözlenmelidir.eğer er karın n cildinde bir hassasiyet varsa çocuk bu yoklamadan rahatsız z olacaktır. Derin palpasyon: : Parmaklar ve el ayası mümkün n olduğu u kadar temas edecek şekilde ve hastanın n karnının n solundan başlanarak lanarak

18

19 Karaciğer ve dalak palpasyonu : Hepato-Spleno megali ihtimali nedeniyle palpasyon alt kadranlardan başlanarak yukarı doğru yapılmal lmalıdır.karaciğer ve dalak palpasyonunda hastaya mutlaka derin inspiryum ve ekspiryum yaptırılır.muayene r.muayene ile bulduğunuz unuz kitle inspiryumda aşağı, ekspiryumda yukarı hareket ediyorsa bu kitle karciğer veya dalaktır. Karaciğerin ne kadar aşağıa ğıda olduğu, u, sertliği, i, nodülaritesi laritesi, çentiği...vs i...vs incelenir.ağrının n varlığı hepatite bazen de kalp yetmezliğine ine işaret i eder. Orta hatta pulsasyon veren bir kitlenin ele gelmesi halinde aort anevrizması düşünülmelidir.

20 Karaciğer ve dalak palpasyonu Karaciğer palpasyonu: Midclavicular hatta, yenidoğanda anda,, 2 cm kadar yaşlar larında 1cm kadar karaciğerin kot alt kenarını geçmesi normaldir.perküsyonla submatitenin geldiği intercostal aralık karaciğerin üst sınırıs olarak kabul edilir. Dalak palpasyonu: : Süt S çocuklarında kot kenarını 1 cm geçmesi normaldir.

21 Karaciğer ve dalak palpasyonu Palpasyonda expiryumda el ilerletilirken, inspiryumda dalağı ğın n el çarpması beklenir.aynı uygulama karaciğer içinde i inde geçerlidir.dala erlidir.dalağı böbrekten brekten ayıran bir takım özellikleri vardır.bunlar; r.bunlar; Solunum hareketleriyle inip çıkması, ön n duvara yakın n olması, çentiği, i, üst kutbuna erişilememesi, ilememesi, kitlenin arkasına varılabilmesidir.

22 Böbrek muayenesi Bimanuel palpasyon: : Adından da anlaşı şılacağı gibi iki elle yapılır.b r.böbrekler muayene edilir.ancak unutulmaması gereken bir nokta böbreklerin b breklerin sağlıkl klı kişilerde ilerde bu yöntemle y palpe edilemeyeceğidir. idir. Böbrek sadece çocuklarda,aşırı zayıf kadınlarda ve hastalıklar klarında palpe edilebilir.

23

24 palpasyon Mc Burney Noktası: : Apandisitte hassasiyet alınan noktadır. r.spina iliaca superior ile umblikusu birleştiren hattı 3 parça a olarak düşünürsek. d rsek.spinaspina iliacaya yakın n olan ilk parça a ile ikinci parçan anın kesişti tiği i yerdedir. Rausing belirtisi: Mc Burney noktasına na bastırılırken rken bir yandanda kolon gazları soldan sağa a doğru itilir.ağrının n hasıl l olması durumunda rausing (+) dir.apandisit'e işaret i eder. Plastron: Apandisit sonucu perforasyon olursa çevre organlar ilgili bölgeye b toplanır.bu toplanma neticesinde Mc Burney civarında bir kitle hissedilir.

25 palpasyon Rebound: İyice bastırılan el birden çekilince bıçak b saplanır gibi bir ağrıa hissedilir.pritonit işeretidir.apandisitte indirelt olarak solda bakılan rebound da ağrıa sağda hissedilir. Murphy noktası: : Safra kesesi normalde palpe edilemez.safra hidropsu sırasında hareketli yumuşak bir kitle murphy noktasında nda ele gelir.murphy noktası sağ rektus kası dış kenarının n kotu kestiği i yerdedir. Diastosis Diastosis recti: Rectus kası fasiasının zayıf f olması nedeni ile oluşan an açıkla klıktır. Courvasier-Terier belirtisi: Kolesistit de safra kesesi palpasyonla ağrılıdır r ve ağrıa sağ omuza vurur.

26 palpasyon Herniler: İndirekt inguinal herni (karın n içi i organlar pros. vaginalise girer) ve scrotal herniler ayakta muayene edilir. Hasta ıkındırılır r ve ıkınma sırasında ele gelen bir kitle araştırılır. r. Sliding hernilerde ise herni kesesinin bir duvarını karın n içi i i organlar yapar ve içinde i inde over, fallop tüpleri, apendix..vs bulunabilir. Hernilerin inkarserasyonu: : kolayca redükte olamamaları halinde dolaşı şım m bozukluğuna una ve strongulasyona neden olur.

27 palpasyon Klepotaj: Çalkantı anlamına na gelir.elle karına birden bastırıp çektiğimizde imizde bunu elle hissetmek mümkm mkündür; aynı anda birde ses duyulur.içi i sıvıs ve hava doluorganlardan alınır. r.pilor stenozunda midede kalan sıvıs bu yolla hissedilebilir.aynı zamanda pilor bölgesinde ele zeytin çekirdeği şeklinde bir sertlik gelir buna da Olive belirtisi denir. Distansiyon: Organomegali,, sıvıs toplanması,, kitle, ileus, prune-belly sendromu...vs de görülür. g r.

28 palpasyon Yüzeyel venler: : Doluş yönleri önemlidir. nemlidir.iki elin işaret parmakları yan yana vaziyette dolgun bir venin üzerine konulur ve bastırılır, r, daha sonra ven trasesi boyunca iki parma birbirinden uzaklaştırılır.b r.böylelikle içindeki i indeki kanın n sıvazlands vazlandığı boş bir ven elde edilir.daha sonra parmaklardan birisini kaldırarak venin hangi yönden y gelen kanla dolduğu u kontrol edilir.eğer er doluş yönü yukarıdan aşağıya doğru ise vena cava superiorda; Aşağıdan yukarı doğru ise vena cava inferiorda veya vena porta da kan akımını engelleyen bir neden düşünülür. d

29 perküsyon Alınan ses "timpan" ses" olarak adlandırılır. r. Perküsyonla bakılan en önemli husus asit varlığı ığının n araştırılmas lmasıdır. Asit için i in ksiphoid'den ışınsal tarzda ve bir yelpaze gibi açılır a şekilde perküsyonlar yapılır.perk r.perküsyon sırasında matite tespit edilen yerler işaretlenir. i İşaretli yerlerin oluşturdu turduğu u parabolün n açıkla klığı yukarı doğru ise asite işaret eder.matitenin hastanın n pozisyonu ile yer değiştirmesi de asit bulgusudur.eğer açıkla klık k aşağıa bakıyorsa glob vezikle, over tümörü gibi kitle etkisi yapan nedenler düşünülmelidir. d TüberkT berküloz peritonitte asit sıvısıs yapışı ışıklıklar klar nedeni ile serbest değildir ve dama tahtası şeklinde ve pozisyonla değişmeyen matite alınır. İçi i hava dolu organ perforasyonlarında nda matite kaybolur.organ iltihablarında perküsyon ağrılıdır. a r.

30

31 perküsyon Sensation des flot: : Asit aranması için in bir elin ayası karnın n bir tarafına konulur ve hafifce basınç yapılır.di r.diğer el ile karnın n karşı tarafına fiskeler şeklinde hafif darbeler uygunlanır.asit varlığı ığında fiskelerin oluşturdu turduğu u dalgalanma karşı taraftan hissedilir. Balotman: : Buz belitisi olarakta adlandırılır.periton r.periton boşlu luğunda unda fazla sıvıs olduğunda unda organ veya kitleler kolay palpe edilemez.bu durumda ilgili bölge parmak uçlaru ları ile hafifce ittirilir.bu itme ile organ sıvıs içinde inde aşağıa hareket eder ve sonra tekrar yükselir, y yükselince y parmak uçlaru larında bir çarpma hissedilir.

32 Karaciger perküsyonu Karaciğerin üst sınırınıs tespit etmek için i in intercostal aralıklar (i.c.a.) perküte edilir.üst sınır s için in rölatif r matite 4. i.c.a. da alınır. r.matite ise 5. veya 6. i.c.a. da alınır.daha aşğıda alınmas nması "pitotik"" yukarıda alınmas nması ise "yüksek karaciğer" olarak adlandırılır. r. Pitotik karaciğer sebebleri: 1-Kronik akciğer hastalıklar kları 2-Amfizem 3-Hipotonisite 4-Bağlarda zayıfl flık Yüksek karaciğer sebebleri: 1-İleri derecede asit 2-Fibrotik karaciğer 3-Karın n içi i i kitle

33 Dalak perküsyonu Dalak perküsyonu: Dalak matitesi solda 9 ve 10. i.c.a. da alınır.dalak matitesinin ön n koltuk çizgisini aşmasa ması patolojiktir. Traube üçgeni: Midenin büyük b kruvaturu, akciger bazali ile kotların n alt uçlaru larını birleştiren yatay çizgi tarafından oluşturulur.pratikte kosta yayı, ön aksillar çizgi ve ksiphoidden geçen en yatay çizgi tarafından oluşturulur.normalde alınan ses timpandır.matite varlığı hemen tamamen splenomegali işaretidir.ancak akciğer bazalindeki enfeksiyonlarda, midenin büyük b kruvaturunda tümör r olduğunda, unda, sol plevral yapışı ışıklıklarda klarda yada karaciğer sol lob büyümelerinde b de traube den matite alınır. r.traube den matite alınmas nması "traube kapalı" şeklinde ifade edilir.

Kardiyovasküler sistem Semptomlar & Fizik Muayene. Int. Dr. Halil Şirin Mart 2014

Kardiyovasküler sistem Semptomlar & Fizik Muayene. Int. Dr. Halil Şirin Mart 2014 Kardiyovasküler sistem Semptomlar & Fizik Muayene Int. Dr. Halil Şirin Mart 2014 Semptomlar Göğüs ağrısı sıkıntı hissi nefes darlığı Öksürük Hemoptizi siyanoz Senkop ödem, Çarpıntı çomak parmak Çömelme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

YÜZ FELCİ / FASIAL FELÇ

YÜZ FELCİ / FASIAL FELÇ YÜZ FELCİ / FASIAL FELÇ Bantlama, batı ve doğu tedavileri beraber kullanıldığında, tamamlayıcı tedavi olarak çok etkilidir. Sadece, bantı orijinal pozisyon yönünde kasa uygulayın. Hiç zor değil, çünkü

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Yaşamın ilk dört dekatında birinci ölüm nedeni travmadır. Toraks travması ölümlerin %25 inde ana nedendir. Toraks travmalarının

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

Kas İskelet Sistemi Muayenesi Kas İskelet Sistemi Muayenesi Dr.Ümit Dündar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatolojik hastalıkların büyük bir kısmına detaylı bir öykü ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Fiziksel tıp

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

ÜROLOJ K LAPAROSKOP. Ali R za KURAL* Teknolojik geliflmelere parelel olarak üroloji alan nda da endoskopik/laparoskopik

ÜROLOJ K LAPAROSKOP. Ali R za KURAL* Teknolojik geliflmelere parelel olarak üroloji alan nda da endoskopik/laparoskopik ÜROLOJ K LAPAROSKOP Ali R za KURAL* Teknolojik geliflmelere parelel olarak üroloji alan nda da endoskopik/laparoskopik enstrümanlar n gelifltirilmesi, hastanede kal fl süresinin daha k sa olmas ve kozmetik

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/9 Hasta ile ilgili bilgiler ya da basılmış etiket TC Kimlik No: Protokol/Dosya No: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: Hekimin Ünvanı/Kaşesi: Hastanın durumu, hastalığı: Karaciğer vücudumuzdaki en büyük

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Reflü ve Üriner Enfeksiyon Üreteroneosistostomi Dr. Tayfun Oktar, Dr. Ömer Acar, Dr. Orhan Ziylan 3 Vezikoüreteral

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 2 Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 3 Beyin Anevrizması

Detaylı

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ ĠLK YARDIM DERS NOTU DERSĠN AMACI: Sürücülere sağlıklarını korumayı, olası her hangi bir kaza durumunda yaralananlara ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve neler olacağını, kısaca hayat kurtarmayı öğretmek.

Detaylı