SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012

2 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış / ödenmiş sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahnamedir. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca /../ tarih ve./... sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluşları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aşağıda unvanları belirtilen kuruluşlar ile bu kuruluşları temsile yetkili kişiler sorumludur: Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve halka arzda aracı kurum ve piyasa danışmanı olarak yer alan Galata Yatırım A.Ş. izahname ve eklerinin tamamından sorumludur. Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, Ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 2

3 I. PİYASA DANIŞMANI GÖRÜŞÜ: tarihinde Piyasa Danışmanı Anlaşması imzaladığımız Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ye ilişkin kurum görüşümüz aşağıda belirtilmiştir. Şirket, sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edeceği menkul kıymetlerin işlem görmesi amacıyla IMKB bünyesinde kurulan Gelişen İşletmeler Piyasası nda sermaye artırımı yolu ile halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve IMKB ye başvuruda bulunmuştur. Rapor ve eklerinden de anlaşılacağı üzere, Şirket sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan hukuki ve mali yükümlülüklerini sağlayacak şekilde yapı oluşturmuş, iş süreçlerini tanımlamış ve belirlemiştir. Halka arzdan elde edilecek nakdin tamamı, Şirket faaliyetlerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Elde edilecek gelirin daha çok, ileriki dönemlerde tekstil sektöründe büyüme hedefleri çerçevesinde, şirketin büyümesini sağlayacak sabit yatırımlarda, işletme sermayesisinde, yurtiçi ve yurtdışında şubeler açarak büyüme yolunda bu sektörle ilgili yeni yatırımların finansmanında ve karlılık kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak karar verilecek olan yeni yatırım alanlarında kullanılması planlanmaktadır. Şirket, bunun neticesinde de satış hasılatını artırmayı, faaliyetlerini geliştirerek sürdürmeyi ve faaliyet sonuçları itibarıyla da karlılığı arttırmayı hedeflemektedir. Kurum olarak, Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nezdinde yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler ve Şirketin tarafımıza sunduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda, Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin gelişme ve büyüme potansiyeline sahip bir şirket olduğunu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İsletmeler Piyasası Listesi ne kabul edilerek, sermaye piyasalarından yararlanmasının uygun olacağı görüsünü bilgilerinize sunarız. II. BORSA GÖRÜŞÜ III. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: Yoktur. IV. GİP TE RİSK BİLDİRİM FORMU UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP te işlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Hisse Senetleri Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GİP Risk Bildirim Formu nu (Ek) müşterilerinin emirlerinin GİP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur. Sözkonusu formun örneğine ayrıca ve internet sitelerinden ulaşılabilir. 3

4 İÇİNDEKİLER 1. ÖZET 5 2. RİSK FAKTÖRLERİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 39 HAKKINDA BİLGİLER 6. YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI İNCELEMEYE AÇIK BELGELER İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER EKLER 55 KISALTMA VE TANIMLAR AB : Avrupa Birliği BKK : Bakanlar Kurulu Kararı BSMV : Banka Sigorta Muameleleri Vergisi C/H : Cari Hesap GVK : Gelirler Vergisi Kanunu İMKB/Borsa : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası KAP : Kamuyu Aydınlatma Platformu MDV : Maddi Duran Varlık MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu MODV : Maddi Olmayan Duran Varlık Ortaklık : Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. SPK : Sermaye Piyasası Kurulu SPKn : Sermaye Piyasası Kanunu EUR : Euro USD : Amerikan Doları Şirket : Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. TRİ : Teminat, Rehin, İpotek TTK : Türk Ticaret Kanunu VUK : Vergi Usul Kanunu 4

5 1.ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. a. Ortaklık hakkında bilgiler (ortaklığın tarihçesi, gelişimi ve faaliyetleri vb.) Şirket, tarihinde İhlas-Küçükdoğan Tekstil Ticaret ve San. A.Ş. unvanı ve TL sermaye ile Mahmut Küçükdoğan, Bekir Küçükdoğan, Hüsnü Kurtiş, İsmail İncialan ve Rıdvan Büyükçelik tarafından kurulmuştur. Şirket unvanı tarihli olağan genel kurul kararı ile Rodrigo Tekstil Turizm İnşaat Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir tarihli olağan genel kurul toplantısında sermaye artışı istenmiş ve TL olan sermaye TL ye çıkarılmıştır. En son tarihli yılı olağan genel kurulunda sermaye artışına giderek TL olan sermayesini TL ye çıkarmıştır Nisan döneminde tam anlamıyla faaliyete başlanmış olan Şirket, perakende olarak 1 (bir) adet mağaza ile yola çıkmıştır. Aynı yıl Laleli piyasasında toptan satışa başlamıştır te firma bünyesinde ütü-paket bölümü ve dikim bandı oluşturulmuştur yılında laleli piyasasında 2. toptan satış mağazası açıldı yıllarına kadar mevcut mağazalarda satış ciroları artan bir ivmeyle devam etti de Bayrampaşa-Esenyurt mağazaları faaliyete geçmiştir da ise Esenyurt ta 2. mağaza ile İzmit mağazası faaliyete geçti. Şirket, 2009 yılından itibaren yeni tasarım ve pazarlama ekibi ile beraber yurtiçi piyasaya yönelik olarak üretim ve satış politikalarını değiştirmiştir. Bu tarihten itibaren iç piyasada corner ve Türkiye nin çeşitli noktalarına ağırlıklı satışlar başlamıştır. Özellikle esas fiili üretim konusu olan denim pantolon grubunda 2009 yılında adet ve 3.058,908.TL tutarında satış yapılmıştır. Bu veriler 2010 yılında adet ve TL olarak gerçekleşmiştir yılında Gebze mağazası hizmete girmiş olup aynı yıl içinde adet ve TL lik satış yapılmıştır. Raporun ilerleyen bölümlerinde bahsedilen t-shirt vb. mamuller ise hazır alınarak satışı gerçekleştirilmektedir yılında Merter de 750 m 2 showroom ve pazarlama olarak 10 kişilik ekiple toptan yurtiçi ve yurtdışı müşterilere hizmet vermiştir yılına kadar iki ayrı şirket olarak faaliyetlere devam edilmiş olup, Rodrigo üretimi yapmış ve RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. de mağazacılık kolunu yürütmüştür. Fakat RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti tarihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/4 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ve tairihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/5 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ile RDG Spor a ait mağazalar kapanmıştır yılı sonunda ise bu mağazalar Rodrigo Tekstil tarafından şube olarak tescillenmiştir. 5

6 MAĞAZALAR 2009 SATIŞ TUTARI (TL) 2010 SATIŞ 2011 SATIŞ TUTARI TUTARI(TL) (TL) BEYLİKDÜZÜ , , ,83 ESENYURT , , ,38 İZMİT , , ,63 KIRAÇ , , ,71 DİLOVASI ,33 b) Risk Faktörleri i) Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde merdiven altı olarak tabir edilen üretim ve satışın yüksek olması, Sektörde hammadde tedarikinde meydana gelecek tıkanma, Sektörde genel olarak tahsilatlarda meydana gelecek gecikme ve vade uzaması sonrası artan finansman maliyeti, Sektörde belirli bir marka altında benzer üretim yaparak pazarlama yapan çok fazla sayıda gerçek ve tüzel kişinin olması ve bu kişilerin yaptığı rekabet, Şirketin asıl faaliyeti, model oluşturarak bu model altında fason üretim yaptırmak kendi markası altında sürekli çalıştığı mağazalar ve kendi mağazaları vasıtasıyla ürünü pazarlaması yapmaktır. Bu süreç içinde yeni özgün model geliştirilememesi veya seçilen modellerin nihai tüketici tarafından tercih edilmemesi,sektörde kalifiye eleman istihdam etmenin zor olması mevcut personelin de rakip firmalara kaptırılması riski, Temel girdi maliyetlerindeki yükselme sonrası satış fiyatının etkilenmesi ve odaklanılan müşteri segmentinin talep esnekliğinin yüksek olması nedeniyle talepte meydana gelebilecek düşüşe bağlı olarak da ciroda meydana gelebilecek azalma, Şirket in karşı karşıya olduğu başlıca risk unsurlarıdır. ii) İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler - Temettü Riski Temettü geliri şirketlerin yıl sonlarında performansına göre dağıttığı tutardır. Şirket bu tutarı nakit ya da sermaye artışı olarak dağıtabilir. Buna karşın yine de ortaklığın önümüzdeki yıllarda temettü dağıtmak için yeterli karı olmayabilir veya kar olması halinde dahi Genel Kurul da kar payı dağıtılmamasına karar verilmesi ihtimali vardır. 6

7 - Pay Fiyatına İlişkin Riskler Global ve ulusal ekonomik görünüme paralel olarak payın fiyatında dalgalanma beklenebilir. Ortaklık paylarının hacminin düşüklüğü bu tür dalgalanmalara karşı daha duyarlı olmasına neden olmaktadır. Şirket in B grubu payları ilk defa halka arz edilecek ve Borsa da işlem görecektir. Satılacak payların halka arz fiyatı, Galata Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ile belirlenecek olup, halka arz sonrası İMKB de oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirketin finansal performansının beklentilerin altında oluşması halinde veya Sermaye Piyasası koşullarına bağlı olarak, söz konusu paylarının fiyatında dalgalanmalar olabilecektir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. iii) Diğer Riskler - Kredilere İlişkin Riskler MALİ BORÇLAR B A N K A L A R FAİZ ALIŞ ÖDEME KREDİ CİNSİ PARA BİRİMİ VAKIFBNK TEB TEB YTRM YAPIKREDİ FİNANS KUVEYT TOPLAM % TARİHİ TARİHİ SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT- TAKSİTLİ TL SPOT- TL TAKSİTLİ , ROTATİF TL 0 14, ROTATİF TL , ROTATİF TL , ROTATİF TL , TL , ROTATİF TL , SPOT- TL TAKSİTLİ , KOSGEB - TL TAKSİTLİ , ROTATİF TL , ROTATİF TL , ROTATİF TL ,

8 TOPLAM USD KULLANIMI TOPLAM EUR KULLANIMI TOPLAM TL KULLANIMI TOPLAM TEMINAT MEKTUBU 0 TOPLAM AKREDIF TUTARI 0 TEMİNAT ÇEK STOĞU Kur Riski Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. - Küresel Krizler ve Rekabet Gelirlerini plastik sektöründen elde eden Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. küresel anlamda oluşabilecek mali ve ekonomik krizlere karşı duyarlıdır. İnsanların satınalma güçlerinin azalması ya da azalma ihtimali tasarrufa yönlendirmektedir. Bu durumda böyle bir süreç Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin gelirlerini azaltabilir. - Rekabet Riski Yurtdışındaki markaların yurtiçine yönelmesi Yurtiçindeki gelişmiş markaların pazarın ciddi bir bölümünü elinde tutması - Yasal Risk Vergilendirme İthalat/İhracat Kanunları Serbest ticaretin kısıtlanması - Teknoloji Riski İşgücü odaklı üretimden sermaye odaklı teknolojik üretime geçiş Yeni teknolojiye adaptasyon süreci 8

9 Gerekli eğitim olanaklarının oluşturulması - Finansal Risk Kısıtlı, pahalı ve kısa dönemli finansman Siyasal risklerle oluşabilecek yurtiçi ve yurtdışı devalüasyon riski Nakit yönetimi ve rick yönetimi konularında eksiklikler c) Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşu hakkında temel bilgiler i) Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi Adı Soyadı Bekir Küçükdoğan Huriye Küçükdoğan Görevi Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Temsil Ettiği Tüzel Kişilik Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi / Kalan Görev Süresi Sermaye Payı (TL) (%) 3 Yıl/3 Yıl %84 3 Yıl/3 Yıl %5 Cüneyt Küçükdoğan Şükran İhtiyaroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl/3 Yıl %5 3 Yıl/3 Yıl %1 Ayfer Gültekin Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş Mali İşler Müdürü 3 Yıl/3 Yıl - - ADI SOYADI Yavuz Kılıçarslan İş Adresi Bakır ve Pirinç San.Sit. M.Kurtoğlu Cad.No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Muhasebe Şefi / Denetçi Görev Süresi Devam 9

10 ii) Yönetimde Söz Sahibi Personele İlişkin Bilgi Adı Soyadı Bekir Küçükdoğan Huriye Küçükdoğan Görevi Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Temsil Ettiği Tüzel Kişilik Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi / Kalan Görev Süresi Sermaye Payı (TL) (%) 3 Yıl/3 Yıl %84 3 Yıl/3 Yıl %5 Cüneyt Küçükdoğan Şükran İhtiyaroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl/3 Yıl %5 3 Yıl/3 Yıl %1 Ayfer Gültekin Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş Mali İşler Müdürü 3 Yıl/3 Yıl - - iii) Bağımsız Denetim Kuruluşları Hakkında Bilgi Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin 2009,2010,2011 aylık dönemlerine ilişkin SPK nın Seri:XI NO:29 Tebliği hükümleri çerçevesinde UMS/UFRS hükümlerine göre hazırlanmış finansal tabloları Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir. d) İhraca İlişkin Özet Veriler ve Tahmini Halka Arz Takvimi İhraçcı Şirket Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Türü Pay Senedi İhraç Miktarı İhraç Tipi Halka Arz Kotasyon İMKB Yeni Pay Alma Tarihi Yeni Pay Alma Haklarının Kullanılmasından Sonra Kalan Payların Halka Arz Tarihi Satış Fiyatı 2,35 TL Satış Süresi 3 iş günü Borsada Sabit Fiyatla Talep Satış Yöntemi Toplama ve Satış Yöntemi 10

11 Aracı Kurum Tahsisatlar e) Seçilmiş Finansal Bilgiler: Galata Yatırım A.Ş. Yoktur RODRİGO TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri: XI, No:29 Konsolide Olmayan) Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Ref. 31 Aralık Aralık 2010 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Canlı Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

12 Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Ref. 31 Aralık Aralık 2010 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) 25 ( ) ( ) Net Dönem Karı / (Zararı) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

13 RODRİGO TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri:XI, No:29 Konsolide Olmayan) Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden 13

14 Denetimden Geçmiş Geçmiş Ref Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 26 ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 27 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 27 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 29 ( ) ( ) FAALİYET KARI / ZARARI ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 31 (75.155) ( ) VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (-) - Dönem Vergi Gelir/Gideri (-) (4.110) - - Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) (19.306) DÖNEM KARI / ZARARI (-) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) (VERGİ SONRASI) - - TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) ( ) Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) 0,14680 (0,15838) Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) 0,14680 (0,15838) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) 0,14680 (0,15838) f) İhracın Gerekçesi ve Halka Arzdan Elde Edilecek Net Nakit Girişinin Kullanım Yerleri Halka arzdan elde edilecek nakdin tamamı, Şirket faaliyetlerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Elde edilecek gelirin daha çok, ileriki dönemlerde tekstil sektöründe büyüme hedefleri çerçevesinde, şirketimizin büyümesini sağlayacak sabit yatırımlar yapmak, işletme sermayesini artırmak, yurtiçi ve yurtdışında şubeler açarak büyüme yoluna gitmek gibi bu sektörle ilgili yeni yatırımların finansmanında ve karlılık kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak karar verilecek olan yeni yatırım alanlarında kullanılması planlanmaktadır. Bu çerçevede elde edilecek toplam TL nin TL si ile fabrika binası alınarak sabit yatırım olarak kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca, TL ile yurtiçi ve yurtdışında mağazalar açılması planlanmaktadır. Geri kalan TL ise şirketin mevcut borçlarında, faaliyetlerinde ve sermayesinde 14

15 kullanılacaktır. Şirket, bunun neticesinde de satış hasılatını artırmayı, faaliyetlerini geliştirerek sürdürmeyi ve faaliyet sonuçları itibarıyla da karlılığı arttırmayı hedeflemektedir. g) Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları Hakkında Bilgiler Şirket in Varlıkları yılbaşına gore %11,54 azalarak ,11-TL olmuştur. Şirketin Kısa Vadeli Yükümlülükleri %14,79 azalarak ,39-TL olmuştur. Özkaynaklar ise yılbaşına gore %7,38 artarak ,27-TL olmuştur. Şirket 2011 yılını ,52-TL kar ile kapatmıştır. h) Personel Hakkında Bilgi 2010 yılı Ünvanı Sendikasız (adet) 15 Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 5 5 İdari Personel (Beyaz Yaka) 6 6 İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Yılı Ünvanı Toplam Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 5 5 İdari Personel (Beyaz Yaka) İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Mevcut Durum Toplam Ünvanı Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) İdari Personel (Beyaz Yaka) İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) 25 25

16 Toplam i) Ortaklık Yapısı ve İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler Adı soyadı Bekir Küçükdoğan Huriye Küçükdoğan Enver küçükdoğan Cüneyt küçükdoğan Sahip olduğu pay grubu A ve B grubu Pay Grubunun nama/hamiline yazılı olduğu A grubu nama yazılı; B grubu hamiline yazılıdır. Sermay e içindek i oranı Sahip olduğu pay adedi % B grubu Hamiline yazılı % B grubu Haminle yazılı % B grubu Haminle yazılı % İlişkili Taraflar; Ticari Alacaklar RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. İlişkili taraf alacak reeskontu TOPLAM (17.068) (8.768) Ticari Borçlar Mahmut Küçükdoğan(*) Bekir Küçükdoğan İlişkili taraf borç reeskontu TOPLAM (704) (*) Şirket in merkez binasına ilişkin kira borçlarından oluşmaktadır. 16

17 Alışlar Mahmut Küçükdoğan RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. Mahmut Tekstil Ltd. Şti. TOPLAM Satışlar RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. TOPLAM İlişkili taraflara yapılan satışlar; hammadde ve mamulden oluşmaktadır. 2- İlişkili taraflardan yapılan alışlar; hammadde, bina kirası ve bilgisayar bakımından oluşmaktadır. j) İhraca ve Borsada İşlem Görmeye İlişkin Bilgiler Tertip Grup Nama/ Hamiline İmtiyaz (Var / Yok) Kupür Büyüklüğü (TL) Kupür Adedi Toplam Nominal Tutar (TL) I A Hamiline Var 1 500, ,000 I B Hamiline Yok 1 4,300,000 4,300,000 Toplam ,800,000 Halka arza ilişkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz edilecek pay başına maliyet Öngörülen Tahmini Maliyetler SPK Kurul Kayıt Ücreti

18 İMKB Kotasyon Ücreti - MKK Üyelik Ücreti 320 Aracılık Komisyonu Reklam İlan PR Ticaret Sicil Bağımsız Denetim Noter Toplam Maliyet Toplam Pay Nominal Payın Maliyeti 0,1116 k) Ek Bilgiler Aşağıdaki belgeler Bakır ve Pirinç San. Sit. M.Kurtoğlu Cad. No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL adresindeki ortaklığın merkezi ve belirtilen başvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: - Bağımsız Denetim Raporları - Bağımsız Hukukçu Raporu - Galata Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu 2.RİSK FAKTÖRLERİ 2.1. Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler: Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde merdiven altı olarak tabir edilen üretim ve satışın yüksek olması, Sektörde hammadde tedarikinde meydana gelecek tıkanma, Sektörde genel olarak tahsilatlarda meydana gelecek gecikme ve vade uzaması sonrası artan finansman maliyeti, Sektörde belirli bir marka altında benzer üretim yaparak pazarlama yapan çok fazla sayıda gerçek ve tüzel kişinin olması ve bu kişilerin yaptığı rekabet, Şirketin asıl faaliyeti, model oluşturarak bu model altında fason üretim yaptırmak kendi markası altında sürekli çalıştığı mağazalar ve kendi mağazaları vasıtasıyla ürünü pazarlaması yapmaktır. Bu süreç içinde yeni özgün model geliştirilememesi veya seçilen modellerin nihai tüketici tarafından tercih edilmemesi,sektörde kalifiye eleman istihdam etmenin zor olması mevcut personelin de rakip firmalara kaptırılması riski, 18

19 Temel girdi maliyetlerindeki yükselme sonrası satış fiyatının etkilenmesi ve odaklanılan müşteri segmentinin talep esnekliğinin yüksek olması nedeniyle talepte meydana gelebilecek düşüşe bağlı olarak da ciroda meydana gelebilecek azalma, Şirket in karşı karşıya olduğu başlıca risk unsurlarıdır İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler: Pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler: 1. Kar payı (Temettü) geliri: Şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Borsa Şirketleri karını nakden veya temettünün sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. 2. Sermaye kazancı: Zaman içinde hisse senedinin değerinde meydana gelen artıştan elde edilen gelirdir. SPK tarihli ilke kararında payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı karları için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiş, aynı uygulama 2010 ve 2011 yılı karları için de devam ettirilmiştir. Yatırımcılar, temettü dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Şirket payları, arz öncesinde aktif olarak İMKB veya benzer bir örgütlü piyasada işlem görmemektedir. Halka arz fiyatına baz teşkil eden değerleme raporu, talep toplama tarihinden en geç 2 iş günü önce sirküler ile aynı şekilde ilan edilecektir. Arz sonrası İMKB de oluşacak fiyat, halka arz fiyatından farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirket in finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda, Şirket paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar, piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Bunlara ek olarak pay sahipleri, Şirket in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Şirket in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. 19

20 2.3. Diğer Riskler Kredilere İlişkin Riskler MALİ BORÇLAR B A N K A L A R FAİZ ALIŞ ÖDEME KREDİ CİNSİ PARA BİRİMİ VAKIFBNK Kur Riski TEB TEB YTRM YAPIKREDİ FİNANS KUVEYT TOPLAM % TARİHİ TARİHİ SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT- TAKSİTLİ TL SPOT- TAKSİTLİ TL , ROTATİF TL 0 14, ROTATİF TL , ROTATİF TL , ROTATİF TL , , ROTATİF TL , SPOT- TAKSİTLİ TL , KOSGEB - TAKSİTLİ TL , ROTATİF , ROTATİF TL , ROTATİF TL , TOPLAM USD KULLANIMI TOPLAM EUR KULLANIMI TOPLAM TL KULLANIMI TOPLAM TEMINAT MEKTUBU 0 TOPLAM AKREDIF TUTARI 0 TEMİNAT ÇEK STOĞU Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. 20

21 Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır Küresel Kriz ve Rekabet Gelirlerini plastik sektöründen elde eden Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. küresel anlamda oluşabilecek mali ve ekonomik krizlere karşı duyarlıdır. İnsanların satınalma güçlerinin azalması ya da azalma ihtimali tasarrufa yönlendirmektedir. Bu durumda böyle bir süreç Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin gelirlerini azaltabilir. 3. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. Merkez Adresi Fiili Yönetim Adresi Bakır ve Pirinç San.Sit. M.Kurtoğlu Cad.No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL Bakır ve Pirinç San.Sit. M.Kurtoğlu Cad.No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL İSTANBUL TİCARET ODASI Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu Ticaret Sicil Numarası Ticaret Siciline Tescil Tarihi Süreli Olarak Kuruldu ise Süresiz olarak faaliyet gösterecektir. Süresi Tabi Olduğu Yasal Mevzuat T.C. Kanunları Esas Sözleşmeye Göre Amaç ŞİRKETİN AMAÇ KONUSU : ve Faaliyet Konusu MADDE 4 : Şirketin başlıca amaç ve konusu : Her türlü konfeksiyon imali ihracı ithali ve dahili ticareti Her türlü kumaş İmali, İhracı, İthali ve dahili ticareti Her türlü İplik İmali, İhracı, İthali ve dahili ticareti, Her nevi şirkete iştirakte bulunmak, (Sermaye Piyasası Kanunu nun md. 15/son hükmü saklıdır.) Ayrıca, 21 amaç ve konularını yerine

22 getirmek için; Yurt içinde ve yurt dışında acentelikler, distribütörlükler bayilik ve başbayilikler temsilcilikler kurmak, almak ve vermek, Yurt içinde ve yurt dışında mağazalar, sair satış yerleri, teşhir üniteleri, depolar fabrikalar, atölyeler tesis etmek, şantiye açmak, Alım, satım, imalat, ithalat, ihracat, dahili ticaret ve sınai muameleleri yapmak, Tesisler inşa etmek, iktisap etmek, işletmek, gereğince bunları özel ve tüzel kişilere devir ve temlik etmek, Her türlü gayrimenkul, menkul mal ve gayrimaddi hakları iktisap etmek, bunları işletmeye, kiraya vermek, kiralamak, satmak, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ve aleyhine rehin, ipotek tesis etmek, medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle kısa veya uzun vadeli ortaklıklar tesis etmek geçici iştirakler kurmak, mali mes uliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapmak, kurulacak şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini ve menkul kıymetlerini satın 22

23 almak, bunların ihraçlarında iştirak taahhüdünde bulunmak, satmak, mübadele etmek, devretmek, teminat olarak kabul etmek. İç ve dış kaynaklardan her nevi kredi temin etmek, gereğinde şirketin gayrimenkullerini bu maksada matuf olmak üzere rehin ve ipotek etmek. Yuriçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilerle işletme, imtiyaz, lisansı knowhow, patent ve sair anlaşmalar yapmak, bu hakları kiraya vermek, satmak, devretmek, devralmak. Yurt içi ve dışı sergiler fuarlar, panayırlara iştirak etmek Kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için eğitim, programları düzenleyebilir, burs verebilir, kültürel ve sosyal tesisler kurulabilir. Telefon ve Faks Numaraları İnternet Adresi Bilinen Ortak Sayısı 5 (BEŞ) Ortaklığın Tarihçesi ve Gelişimi A. Şirket tarihinde İhlas-Küçükdoğan Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ve TL sermaye ile Mahmut Küçükdoğan, Bekir Küçükdoğan, Hüsnü Kurtiş, İsmail İncialan ve Rıdvan Büyükçelik tarafından kurulmuştur. B. Şirket unvanı tarihli olağan genel kurul kararı ile Rodrigo Tekstil Turizm İnşaat Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Unvan değişikliği 2 Ağustos 2001 tarih 5352 sayılı Ticari Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. C tarihli olağan genel kurul toplantısında sermaye artışı istenmiş ve TL olan sermaye TL ye çıkarılmıştır. 23

24 D. En son tarihli yılı olağan genel kurulunda sermaye artışına giderek tl olan sermayesini TL ye çıkarmıştır. E Nisan döneminde tam anlamıyla faaliyete başlanmış olan şirket,perakende olarak 1(bir)adet mağaza ile yola çıkmıştır. F. Aynı yıl Laleli piyasasında toptan satışa başlamıştır de firma bünyesinde ütü-paket bölümü ve dikim bantı oluşturulmuştur. G yılında laleli piyasasında 2. toptan satış mağazası açılmıştır yıllarına kadar mevcut mağazalarda satış ciroları artan bir ivmeyle devam etmiştir. H de Bayrampaşa-Esenyurt mağazaları faaliyete geçmiştir. I da Esenyurt da 2. mağaza ve İzmit mağazası faaliyete geçmiştir. İ yılına kadar ihracat ağırlıklı olarak üretim ve satış politikası devam etmiştir J yılından itibaren yeni tasarım ve pazarlama ekibi ile beraber yurtiçi piyasaya yönelik olarak üretim ve satış politikalarını değiştirmiştir. Bu tarihten itibaren iç piyasada corner ve Türkiye nin çeşitli noktalarına ağırlıklı satışlar başlamıştır. Özellikle fiili üretim konusu olan denim pantolon grubunda 2009 yılında adet 3.058,908-TL tutarında satış yapılmıştır Yılında adet TL satış gerçekleştilmiş yılında ise adet TL lik satış yapılmıştır. K yılında Gebze mağazası hizmete girmiştir. L yılında merterde 750 m2 showroom ve pazarlama olarak 10 kişilik ekiple toptan yurtiçi ve yurtdışı müşterilere hizmet vermektedir M yılına kadar iki ayrı şirket olarak faaliyete devam etmiş olup, Rodrigo Tekstil üretimi yapmış ve RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. de mağazacılık kolunu yürütmüştür. Fakat RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti tarihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/4 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ve tairihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/5 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ile RDG Spor a ait mağazalar kapanmıştır yılı sonunda ise bu mağazalar Rodrigo Tekstil tarafından şube olarak tescillenmiştir Yıllarında Üretim Miktarı ve Kapasite Kullanım Oranları: A yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır. B yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır. C yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır yılında kapasite kullanım oranı %94 civarındadır yılında %108 civarında olup 2011 yılında %128 gibi yüksek seyretmiştir. Kapasite istendiği kadar artırılabilir. Yeter ki hazırlanan koleksiyonlara talep oluşsun. 24

25 Fason üretim nedeniyle bu kapasite kullanım oranları üretimin dikim, yıkama, nakış-ütü paket aşamaları ile ilgilidir. Diğer tüm işlemler fason üretim yaptırıldığı için istendiği kadar atölye bulunması şartıyla istendiği kadar üretim yapılabilir. Bu da kapasitenin çok üstüne çıkabilme avantajı sağlar. Üretimin gelişimi aşama aşama şöyledir: 1-Firma bünyesinde modeller oluşturulmakta, 2-Hammadde temin edilmekte, 3-Temin edilen kumaşlar kesime sevk edilmekte, 4-Kesilen kumaşlar nakış gerektiriyorsa dışarıdaki fason nakış atölyelerine sevk edilmekte,* 5-Sonrasında dikim için fason dikim atölyelerine aktarılır,* 6-Dikilmiş mallar yıkama atölyelerinde yıkamaya tabi tutulduktan sonra ütü paket atölyelerine geçer, 7-Son olarak şirket merkez depoya alınan mallar satışa hazır hale getirilir. *Firmaya ait dikim ve nakış tesisleri bulunmamaktadır. Bu işlemler dışarıda fason olarak yaptırılmaktadır. Fason aşamalar; dikim, nakış, yıkama ve bir kısım ütü-paket işlemlerinden oluşurken,firma bünyesindeki aşamalar; model oluşturma, kesim, bir kısım ütü-paket ve depolama işlemlerini kapsamaktadır Esas Sözleşmeye İlişkin Bilgiler Tam metni ekte veya de verilmektedir Faaliyet Hakkında Bilgiler Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi: Üretime İlişkin Bilgiler 1 Ürün / Hizmet Bilgileri DENİM PANTOLON T-SHIRT

26 ŞORT SWIT -SHIRT MONT KAPRI GÖMLEK ETEK AKSESUAR GRUBU Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Rodrigo markası olarak yurtiçi pazardaki payımız yaklaşık %1 civarındadır. Ayrıca markamız özellikle Rusya, Özbekistan, İran, Mısır gibi ülkelerde de tanınmaktadır. Sektörde kaliteli hammadde ve model açısından fark yaratan markalar için ciddi anlamda potansiyel mevcuttur. Özellikle Türkiye deki genç nüfus göz önüne alındığında denim üretimi artan bir trend göstermektedir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği nin yayınlamış olduğu Türkiye nin Denim Kumaş ve Konfeksiyon Dış Ticareti ile Dünya Denim Pazarı İçin 2014 Tahminleri raporundan da anlaşılacağı üzere Türk denim markaları gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ciddi pazar payına sahiptirler. Rodrigo, bulunduğu pazarda orijinal bir denim markasıdır ve markanın ruhuna uygun bir şekilde tüketiciye kulak vermekte ve her sezon buna uygun yeni tasarımlar yeni ürünler oluşturmaya devam etmektedir. Aslında piyasadaki rekabet bir anlamda genç nüfusun denime ilgisini canlı tutmaktadır ve Rodrigo da özellikle bu genç nüfusa cevap verme yolunda ilerlemektedir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği nin ''Türkiye nin Denim Kumaş ve Konfeksiyon Dış Ticareti İle Dünya Denim Pazarı İçin 2014 Tahminleri TÜRKİYE'NİN EN FAZLA DENIM GİYSİ İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKELER YILLIK YILLIK 2006/2007 DEĞİŞİM MİKTAR DEĞER 26

27 ÜLKE MİKTAR (Adet) DEĞER($) MİKTAR (Adet) DEĞER($) (%) (%) ALMANYA İNGİLTERE İSPANYA HOLLANDA DANİMARKA AVRUPA SERBEST BOL İTALYA FRANSA İST.TRAKYA SER.BO RUSYA FEDERASYONU ÇEK CUMHURİYETİ B.D ISVEÇ CEZAYİR BELÇİKA İLK 15 ÜLKENİN TOPLAMI TÜRKİYE TOPLAM DENIM GİYSİ İHRACATI 15 ÜLKENİN PAYI (%) *Kaynak:DTM Bigi Sistemi / Temmuz 2008 Şirketin Avantajları; 1- Sabit bir fabrikanın olmaması üretim esnekliği sağladığı için (fason), maliyet avantajı oluşturmaktadır. İstendiği kadar atölyeye istendiği kadar üretim yaptırılabileceği için kapasite oranında da bir sınırlama söz konusu olmamaktadır. 2- Şirketin sahip olduğu Rodrigo ve RDG Sport markaları ile üretimini ve satışını gerçekleştiriyor olması avantajdır. 3- Her modeli kısa zamanda pazara uygun üretmek ve satabilmek şirketin avantajıdır. Ayrıca hiçbir şekilde üretimde model kısıtlaması mevcut değildir. Şirket, her modelde rahatlıkla ürün geliştirilebilir ve seri üretim yapılabilir durumdadır. 4- Şirketin kendi bünyesinde sadece beş satış noktasında olması ve beş satış noktasının sabit maliyetine katlanması; buna karşın 180 noktaya malını satış için göndermesi irket e pazarlama konusunda maliyet avantajı sağlamaktadır. 27

28 5- Şirketin 180 tane satış noktasına malını satması, markanın bilinirliliği ve tanınması yönünden avantaj sağlamaktadır. Farklı bölgelerde farklı illerde 180 noktada satış markanın Türkiye nin dört bir yanına dağılması ve tanınması anlamına gelmekte olup oldukça yaygın bir çerçevede bilinirliliğini sağlamaktadır. 6- Uluslararası standartlara uygun üretim yapılması. 7- Hızlı karar verebilme yetisine sahip bir şirket olması. 8- Globalleşme olgusu. 9- Sürekli yeni müşterilerin ortaya çıkması. 10- Markanın Rusya ve doğu ülkelerinde yeterince tanınıyor olması. Şirketin Dezavantajları; 1- Türkiye de yaklaşık dokuz yüz adet markanın olması, 2- Merdiven altı kayıt dışı üretiminin yaygın olması, 3- Gelişmekte olan işletme olması sebebiyle, modelleme için yüksek kaynağın ayrılamaması, noktaya satış yapılmasının yol açabileceği tahsilat riski, 5- Yurtdışındaki markaların yurtiçine gelmesi, 6- Yurtiçinde ciddi anlamda gelişmiş olan markaların pazarın ciddi bir bölümünü elinde tutması başlıca dezavantajlardır Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına göre dağılımı hakkında bilgi: Satışlara İlişkin Bilgiler Sektör Satışlar (TL) Ciro Payı Satışlar (TL) Ciro Payı Satışlar (TL) Ciro Payı TEKSTİL Toplam Satış ve pazarlama ; Şirketin satış ve pazarlama faaliyeti tüm Türkiye de 5 bölgede yer alan satış-pazarlama ekibi tarafından pazarlama müdürüne bağlı olarak yürütülmektedir. Merkez depodan sevkiyatlar yapılmadan önce verilen siparişlerin çekleri alınmaktadır. Aylık düzenli olarak müşterilere ziyaretler gerçekleştirilerek satış performansları takip edilmektedir. Rodrigo, bulunduğu pazarda orijinal bir denim markasıdır ve markanın 28

29 ruhuna uygun bir şekilde tüketiciye kulak vererek beklentilere uygun her sezon yeni tasarımlar yeni ürünler oluşturmaya devam etmektedir. Ayrıca ürün yelpazesini her geçen gün biraz daha genişleterek zengin bir koleksiyon oluşturmakta ve müşterilerin beklentilerine en üst düzeyde cevap verecek konumdadır. Yurtiçi Satışlar Ürün Grupları (TL) (TL) (TL) TEKSTİL Yıllık Artış Oranı (%) Başlıca Yurtiçi Müşteriler ve Bölgesel Satışlar Rodrigo, Türkiye nin birçok bölgesinde onlarca bayiye satış yapmaktadır. Bayilere yapılan satış politikası yapılan koleksiyonların beğenilmesi ile başlamakta olup verilen siparişlerde adet, termin ve fiyat konusunda anlaşılması üzerine önden alınan avansla üretime başlanmaktadır. Alınan avansa mukabil sipariş adetleri üretim programına alınarak seri üretim aşaması başlatılır ve ilgili terminlere göre sevkiyatları gerçekleştirilir. Yurtiçi satışlara ilişkin bazı veriler aşağıda verilmiştir. Bölge - Firma Yıl Bayi Satış Miktarı (Parça) Satış Tutarı (TL) Marmara Bölgesi Doğu ve Güneydoğu Karadeniz İç Anadolu Ege Yurtiçi satışları içerisinde bayi satışları toplamda 2011 yılı cirosunun %54 ünü oluşturmaktadır. 29

30 Son yıl, ilgili ara dönem ve son durum itibariyle personel sayısı ve personel sayısının belli başlı faaliyet alanları itibariyle dağılımı: 2010 yılı Ünvanı Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 5 5 İdari Personel (Beyaz Yaka) 6 6 İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Yılı Ünvanı Toplam Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 5 5 İdari Personel (Beyaz Yaka) İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Toplam

31 Mevcut Durum Ünvanı Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) İdari Personel (Beyaz Yaka) İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Toplam (*) Y.İ.İ.Ç.: Yıl içinde işten çıkarılan Taşeron Firma İşçi Sayısı Vardiya Sayısı 1 Bağlı Bulunduğu İşçi Sendikası Bağlı Bulunduğu İşveren Sendikası YOK YOK YOK Son 12 ayda ortaklığın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri: İCRA DAİRESİ LÜLEBURG AZ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü LÜLEBURG AZ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü BAKIRKÖY 14.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü İSTANBUL 4.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü İSTANBUL 4.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü BAKIRKÖY 17.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü BESNİ İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü DOSYA NUMARASI ALACAKLI BORÇLU MEBLAĞ KONU DURUM 2011/14594 RODRİGO ŞÜKRÜYE SÜLÜ ,68 ÇEK DERDEST/T İSMAİL SÜLÜ AHSİLAT MUHTEMEL 2011/14757 RODRİGO ŞÜKRÜYE SÜLÜ 8.791,81 ÇEK DERDEST/T AHSİLAT MUHTEMEL 2012/1045 RODRİGO İSMAİL SÜLÜ 6.278,46 SENET DERDEST/T AHSİLAT MUHTEMEL 2012/788 RODRİGO BÜLENT MUTLU İLETİŞİM TEKS.İNŞ.İT.İHT.L TD.ŞTİ. 2012/787 RODRİGO EMİNE SELİMLER ERSİN SELİMLER MURAT DAĞARSLAN 2012/241 RODRİGO MEHMET ÖZCAN İSMAİL ALIR 2011/950 RODRİGO METATEKS İNŞ.GIDA TEKSTİL HAYV.TARIM SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. RAMAZAN YALIN ,40 ÇEK DERDEST 5.550,14 ÇEK DERDEST/T AHSİLAT MUHTEMEL 7.102,15 FATUR A SÜRESİNDE İTİRAZ VAR.TAKİP DURDU ,86 ÇEK DERDEST/T AHSİLAT MUHTEMEL

32 İSTANBUL 4.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü 1.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü 1.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü İSTANBUL 23.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü 4.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü 2012/789 RODRİGO METATEKS İNŞ.GIDA TEKSTİL HAYV.TARIM SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. ORHAN YALIN MEHMET YALIN 2012/ RODRİGO KAMİL SARI İSMAİL BOZTEPE 2012/ RODRİGO METATEKS İNŞ.GIDA TEKSTİL HAYV.TARIM SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. ORHAN YALIN MEHMET YALIN 2012/1980 RODRİGO SÜLEYMAN ÖZDAL YAVUZ AKSOY MAHMUT DEMİREL ,46 ÇEK DERDEST/T AHSİLAT MUHTEMEL 8.161,80 BONO DERDEST/T AHSİLAT MUHTEMEL ,40 ÇEK DERDEST/T AHSİLAT MUHTEMEL 7.089,08 BONO TAMAMI TAHSİL EDİLDİ. 2012/ RODRİGO HATİCE BALCI 7.108,48 BONO DERDEST Dava Tarihi Dosya No Davacı Dava Konusu Alacak Tutarı TL Dava Tutarı TL Son Durum Hakkında Açıklama 08/09/2011 LÜLEBURGAZ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2011/ /09/2011 LÜLEBURGAZ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2011/ BAKIRKÖY 14.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/ /01/2012 İSTANBUL 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/788 27/01/2012 İSTANBUL 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/ BAKIRKÖY 17.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/241 06/10/2011 BESNİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2011/950 27/01/2012 İSTANBUL 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ RODRİGO ALACAK , ,68 PROTOKOL YAPILDI. ÖDEMELER YAPILIYOR. RODRİGO ALACAK 8.791, ,81 TAHSİL EDİLDİ. RODRİGO ALACAK 6.278, ,46 PROTOKOL YAPILDI. ÖDEMELER YAPILIYOR. RODRİGO ALACAK , ,40 FİRMA KAPALI. ANKARA TİCARET ODASINA MÜZEKKERE YAZILDI. RODRİGO ALACAK 5.550, ,14 TAMAMI TAHSİL EDİLDİ. RODRİGO ALACAK 7.102, ,15 SÜRESİNDE İTİRAZ VAR.TAKİP DURDU. RODRİGO ALACAK 8.796, ,86 TAMAMI TAHSİL EDİLDİ. RODRİGO ALACAK , ,46 DERDEST.KISMİ ÖDEME ALINDI. 32

33 2012/789 11/01/2012 BAKIRKÖY 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/855 20/02/2012 İSTANBUL 23.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/ /02/2012 İSTANBUL 23.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/ /03/2012 BAKIRKÖY 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/12161 RODRİGO ALACAK 8.161, ,80 PROTOKOL YAPILDI.ÖDEMELER YAPILIYOR TL TAHSİL EDİLDİ. RODRİGO ALACAK , ,40 DERDEST.KISMİ ÖDEME ALINDI. RODRİGO ALACAK 7.089, ,08 TAMAMI TAHSİL EDİLDİ. RODRİGO ALACAK 7.108, ,48 PROTOKOL YAPILDI.ÖDEMELER YAPILIYOR. İCRA DAİRESİ DOSYA NO BORÇLU İCRA TAKİP TARİHİ TAKİP TUTARI TAKİP DAYANAĞI SON DURUM İZMİR 1. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 3. İCRA MÜD BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD KOZAN İCRA MÜD. 2011/ / / /947 6 ALİNS TEKSTİL TUR.İNŞ.PAZ.SANve TİC.LTD.ŞTİ ,14 1 ADET ÇEK DERDEST SOLMAZ DİLİKARA ,39 1 ADET ÇEK DERDEST EREN KURTULDU ,02 3 ADET SENET DERDEST EREN KURTULDU ,59 1 ADET ÇEK DERDEST 2011/214 MUHAMMET EMİN BEYAZGÜL ,65 1 ADET ÇEK DERDEST KOZAN İCRA MÜD. 2010/345 9 MUHAMMET EMİN BEYAZGÜL ,71 1 ADET ÇEK DERDEST ANKARA 16. İCRA MÜD. ANKARA 16. İCRA MÜD. ANKARA 16. İCRA MÜD. ANKARA 16. İCRA MÜD. ANKARA 31 İCRA MÜD. 2010/ / / / / HALİL ÖZKAN ,42 1 ADET ÇEK DERDEST HALİL ÖZKAN ,41 1 ADET ÇEK DERDEST HALİL ÖZKAN ,18 2 ADET ÇEK DERDEST HALİL ÖZKAN ,37 1 ADET ÇEK DERDEST HALİL ÖZKAN ,79 1 ADET ÇEK DERDEST 33

34 ANKARA 16. İCRA MÜD. ANKARA 16. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 3. İCRA MÜD BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 3. İCRA MÜD BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 2. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 3. İCRA MÜD BAKIRKÖY 2. İCRA MÜD. 2010/ / / / / / / / / / / / / /171 2 HALİL ÖZKAN ,55 2 ADET ÇEK DERDEST HALİL ÖZKAN ,55 5 ADET ÇEK DERDEST ZEYNEP ÖZGÜVEN ,00 3 ADET ÇEK DERDEST ZEYNEP ÖZGÜVEN ,93 1 ADET ÇEK DERDEST İSMAİL KARA ,52 4 ADET SENET AKÇAY GİYİM - HAZİME AKÇAY ,00 1 ADET SENET 34 DERDEST DERDEST SEVGİ GENCER ,15 BAKIRKÖY 4 ASLİYE TİCARET MAH. 2008/513 ESAS NUMARALI DOSYA İLAMI DERDEST HAZİME AKÇAY ,14 1 ADET ÇEK DERDEST HATRİCE BALCI- BALCIOĞLU GİYİM ,02 3 ADET ÇEK DERDEST MOYRA TEKSTİL TAR. GIDA PAZ. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ ,63 1 ADET ÇEK DERDEST MOYRA TEKSTİL ,18 1 ADET ÇEK DERDEST TAR. GIDA PAZ. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. HALİL ÖZKAN ,21 1 ADET ÇEK DERDEST HALİL ÖZKAN ,35 1 ADET ÇEK DERDEST MOYRA TEKSTİL TAR. GIDA PAZ. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. 2011/460 MOYRA TEKSTİL TAR. GIDA PAZ. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. 2010/ / FERİT SÖZERİ- MEHMET GENCER ÖZTÜRK KONFEKSİYON TİC. - SERKAN ÖZTÜRK ,75 1 ADET ÇEK DERDEST ,19 1 ADET ÇEK DERDEST ,97 1 ADET ÇEK DERDEST ,61 2 ADET SENET DERDEST

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI FAALİYET RAPORU RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİ : 1. Raporun İlgili Olduğu hesap Dönemi : 01.01.2012 31.12.2012 2. Şirketin; Ünvanı : RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 26 Ağustos 2011 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 31 Mart 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8. Maddesi

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 1- Raporun Dönemi... 3 2- Şirketin Ünvanı... 3 3-30.09.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulunda

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. Giriş ING Portföy Yönetimi A.Ş., 12 Haziran 1997 tarihli, 4309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur.

Detaylı

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 14 Mayıs 2010 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

30.09.2014 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

30.09.2014 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. 30.09.2014 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 12 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 23.520.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 1.130.296.000.000.- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

"Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler;

Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler; GLOBAL MENKUL DEĞERLER Halka Arz Tanıtım Notu Genel Bilgiler HALKA ARZ ÖZETİ Talep Toplama Tarihleri 22 23 Haziran 2011 Halka Arz Fiyatı 1,50 TL - 1,65 TL İMKB İşlem Kodu GLBMD İMKB'de İşlem Görme Tarihi

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. 30.06.2016 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Kote Olunacak Hisse Tipi B Grubu Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Kote Olunacak Hisse Tipi B Grubu Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif Kapak Sayfası Şirket unvanı : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gönderilme düzeni: Periyodik Periyot tipi : Aylık Periyot

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 2008/2 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 5 1.3. ÜST YÖNETİM 5 1.4. ESAS SÖZLEŞME TADİLATI 6

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 16.12.2013 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği nin 29. maddesinin (4) numaralı

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı