SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012

2 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış / ödenmiş sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahnamedir. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca /../ tarih ve./... sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluşları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aşağıda unvanları belirtilen kuruluşlar ile bu kuruluşları temsile yetkili kişiler sorumludur: Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve halka arzda aracı kurum ve piyasa danışmanı olarak yer alan Galata Yatırım A.Ş. izahname ve eklerinin tamamından sorumludur. Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, Ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 2

3 I. PİYASA DANIŞMANI GÖRÜŞÜ: tarihinde Piyasa Danışmanı Anlaşması imzaladığımız Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ye ilişkin kurum görüşümüz aşağıda belirtilmiştir. Şirket, sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edeceği menkul kıymetlerin işlem görmesi amacıyla IMKB bünyesinde kurulan Gelişen İşletmeler Piyasası nda sermaye artırımı yolu ile halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve IMKB ye başvuruda bulunmuştur. Rapor ve eklerinden de anlaşılacağı üzere, Şirket sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan hukuki ve mali yükümlülüklerini sağlayacak şekilde yapı oluşturmuş, iş süreçlerini tanımlamış ve belirlemiştir. Halka arzdan elde edilecek nakdin tamamı, Şirket faaliyetlerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Elde edilecek gelirin daha çok, ileriki dönemlerde tekstil sektöründe büyüme hedefleri çerçevesinde, şirketin büyümesini sağlayacak sabit yatırımlarda, işletme sermayesisinde, yurtiçi ve yurtdışında şubeler açarak büyüme yolunda bu sektörle ilgili yeni yatırımların finansmanında ve karlılık kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak karar verilecek olan yeni yatırım alanlarında kullanılması planlanmaktadır. Şirket, bunun neticesinde de satış hasılatını artırmayı, faaliyetlerini geliştirerek sürdürmeyi ve faaliyet sonuçları itibarıyla da karlılığı arttırmayı hedeflemektedir. Kurum olarak, Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nezdinde yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler ve Şirketin tarafımıza sunduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda, Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin gelişme ve büyüme potansiyeline sahip bir şirket olduğunu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İsletmeler Piyasası Listesi ne kabul edilerek, sermaye piyasalarından yararlanmasının uygun olacağı görüsünü bilgilerinize sunarız. II. BORSA GÖRÜŞÜ III. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: Yoktur. IV. GİP TE RİSK BİLDİRİM FORMU UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP te işlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Hisse Senetleri Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GİP Risk Bildirim Formu nu (Ek) müşterilerinin emirlerinin GİP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur. Sözkonusu formun örneğine ayrıca ve internet sitelerinden ulaşılabilir. 3

4 İÇİNDEKİLER 1. ÖZET 5 2. RİSK FAKTÖRLERİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 39 HAKKINDA BİLGİLER 6. YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI İNCELEMEYE AÇIK BELGELER İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER EKLER 55 KISALTMA VE TANIMLAR AB : Avrupa Birliği BKK : Bakanlar Kurulu Kararı BSMV : Banka Sigorta Muameleleri Vergisi C/H : Cari Hesap GVK : Gelirler Vergisi Kanunu İMKB/Borsa : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası KAP : Kamuyu Aydınlatma Platformu MDV : Maddi Duran Varlık MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu MODV : Maddi Olmayan Duran Varlık Ortaklık : Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. SPK : Sermaye Piyasası Kurulu SPKn : Sermaye Piyasası Kanunu EUR : Euro USD : Amerikan Doları Şirket : Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. TRİ : Teminat, Rehin, İpotek TTK : Türk Ticaret Kanunu VUK : Vergi Usul Kanunu 4

5 1.ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. a. Ortaklık hakkında bilgiler (ortaklığın tarihçesi, gelişimi ve faaliyetleri vb.) Şirket, tarihinde İhlas-Küçükdoğan Tekstil Ticaret ve San. A.Ş. unvanı ve TL sermaye ile Mahmut Küçükdoğan, Bekir Küçükdoğan, Hüsnü Kurtiş, İsmail İncialan ve Rıdvan Büyükçelik tarafından kurulmuştur. Şirket unvanı tarihli olağan genel kurul kararı ile Rodrigo Tekstil Turizm İnşaat Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir tarihli olağan genel kurul toplantısında sermaye artışı istenmiş ve TL olan sermaye TL ye çıkarılmıştır. En son tarihli yılı olağan genel kurulunda sermaye artışına giderek TL olan sermayesini TL ye çıkarmıştır Nisan döneminde tam anlamıyla faaliyete başlanmış olan Şirket, perakende olarak 1 (bir) adet mağaza ile yola çıkmıştır. Aynı yıl Laleli piyasasında toptan satışa başlamıştır te firma bünyesinde ütü-paket bölümü ve dikim bandı oluşturulmuştur yılında laleli piyasasında 2. toptan satış mağazası açıldı yıllarına kadar mevcut mağazalarda satış ciroları artan bir ivmeyle devam etti de Bayrampaşa-Esenyurt mağazaları faaliyete geçmiştir da ise Esenyurt ta 2. mağaza ile İzmit mağazası faaliyete geçti. Şirket, 2009 yılından itibaren yeni tasarım ve pazarlama ekibi ile beraber yurtiçi piyasaya yönelik olarak üretim ve satış politikalarını değiştirmiştir. Bu tarihten itibaren iç piyasada corner ve Türkiye nin çeşitli noktalarına ağırlıklı satışlar başlamıştır. Özellikle esas fiili üretim konusu olan denim pantolon grubunda 2009 yılında adet ve 3.058,908.TL tutarında satış yapılmıştır. Bu veriler 2010 yılında adet ve TL olarak gerçekleşmiştir yılında Gebze mağazası hizmete girmiş olup aynı yıl içinde adet ve TL lik satış yapılmıştır. Raporun ilerleyen bölümlerinde bahsedilen t-shirt vb. mamuller ise hazır alınarak satışı gerçekleştirilmektedir yılında Merter de 750 m 2 showroom ve pazarlama olarak 10 kişilik ekiple toptan yurtiçi ve yurtdışı müşterilere hizmet vermiştir yılına kadar iki ayrı şirket olarak faaliyetlere devam edilmiş olup, Rodrigo üretimi yapmış ve RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. de mağazacılık kolunu yürütmüştür. Fakat RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti tarihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/4 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ve tairihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/5 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ile RDG Spor a ait mağazalar kapanmıştır yılı sonunda ise bu mağazalar Rodrigo Tekstil tarafından şube olarak tescillenmiştir. 5

6 MAĞAZALAR 2009 SATIŞ TUTARI (TL) 2010 SATIŞ 2011 SATIŞ TUTARI TUTARI(TL) (TL) BEYLİKDÜZÜ , , ,83 ESENYURT , , ,38 İZMİT , , ,63 KIRAÇ , , ,71 DİLOVASI ,33 b) Risk Faktörleri i) Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde merdiven altı olarak tabir edilen üretim ve satışın yüksek olması, Sektörde hammadde tedarikinde meydana gelecek tıkanma, Sektörde genel olarak tahsilatlarda meydana gelecek gecikme ve vade uzaması sonrası artan finansman maliyeti, Sektörde belirli bir marka altında benzer üretim yaparak pazarlama yapan çok fazla sayıda gerçek ve tüzel kişinin olması ve bu kişilerin yaptığı rekabet, Şirketin asıl faaliyeti, model oluşturarak bu model altında fason üretim yaptırmak kendi markası altında sürekli çalıştığı mağazalar ve kendi mağazaları vasıtasıyla ürünü pazarlaması yapmaktır. Bu süreç içinde yeni özgün model geliştirilememesi veya seçilen modellerin nihai tüketici tarafından tercih edilmemesi,sektörde kalifiye eleman istihdam etmenin zor olması mevcut personelin de rakip firmalara kaptırılması riski, Temel girdi maliyetlerindeki yükselme sonrası satış fiyatının etkilenmesi ve odaklanılan müşteri segmentinin talep esnekliğinin yüksek olması nedeniyle talepte meydana gelebilecek düşüşe bağlı olarak da ciroda meydana gelebilecek azalma, Şirket in karşı karşıya olduğu başlıca risk unsurlarıdır. ii) İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler - Temettü Riski Temettü geliri şirketlerin yıl sonlarında performansına göre dağıttığı tutardır. Şirket bu tutarı nakit ya da sermaye artışı olarak dağıtabilir. Buna karşın yine de ortaklığın önümüzdeki yıllarda temettü dağıtmak için yeterli karı olmayabilir veya kar olması halinde dahi Genel Kurul da kar payı dağıtılmamasına karar verilmesi ihtimali vardır. 6

7 - Pay Fiyatına İlişkin Riskler Global ve ulusal ekonomik görünüme paralel olarak payın fiyatında dalgalanma beklenebilir. Ortaklık paylarının hacminin düşüklüğü bu tür dalgalanmalara karşı daha duyarlı olmasına neden olmaktadır. Şirket in B grubu payları ilk defa halka arz edilecek ve Borsa da işlem görecektir. Satılacak payların halka arz fiyatı, Galata Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ile belirlenecek olup, halka arz sonrası İMKB de oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirketin finansal performansının beklentilerin altında oluşması halinde veya Sermaye Piyasası koşullarına bağlı olarak, söz konusu paylarının fiyatında dalgalanmalar olabilecektir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. iii) Diğer Riskler - Kredilere İlişkin Riskler MALİ BORÇLAR B A N K A L A R FAİZ ALIŞ ÖDEME KREDİ CİNSİ PARA BİRİMİ VAKIFBNK TEB TEB YTRM YAPIKREDİ FİNANS KUVEYT TOPLAM % TARİHİ TARİHİ SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT- TAKSİTLİ TL SPOT- TL TAKSİTLİ , ROTATİF TL 0 14, ROTATİF TL , ROTATİF TL , ROTATİF TL , TL , ROTATİF TL , SPOT- TL TAKSİTLİ , KOSGEB - TL TAKSİTLİ , ROTATİF TL , ROTATİF TL , ROTATİF TL ,

8 TOPLAM USD KULLANIMI TOPLAM EUR KULLANIMI TOPLAM TL KULLANIMI TOPLAM TEMINAT MEKTUBU 0 TOPLAM AKREDIF TUTARI 0 TEMİNAT ÇEK STOĞU Kur Riski Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. - Küresel Krizler ve Rekabet Gelirlerini plastik sektöründen elde eden Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. küresel anlamda oluşabilecek mali ve ekonomik krizlere karşı duyarlıdır. İnsanların satınalma güçlerinin azalması ya da azalma ihtimali tasarrufa yönlendirmektedir. Bu durumda böyle bir süreç Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin gelirlerini azaltabilir. - Rekabet Riski Yurtdışındaki markaların yurtiçine yönelmesi Yurtiçindeki gelişmiş markaların pazarın ciddi bir bölümünü elinde tutması - Yasal Risk Vergilendirme İthalat/İhracat Kanunları Serbest ticaretin kısıtlanması - Teknoloji Riski İşgücü odaklı üretimden sermaye odaklı teknolojik üretime geçiş Yeni teknolojiye adaptasyon süreci 8

9 Gerekli eğitim olanaklarının oluşturulması - Finansal Risk Kısıtlı, pahalı ve kısa dönemli finansman Siyasal risklerle oluşabilecek yurtiçi ve yurtdışı devalüasyon riski Nakit yönetimi ve rick yönetimi konularında eksiklikler c) Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşu hakkında temel bilgiler i) Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi Adı Soyadı Bekir Küçükdoğan Huriye Küçükdoğan Görevi Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Temsil Ettiği Tüzel Kişilik Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi / Kalan Görev Süresi Sermaye Payı (TL) (%) 3 Yıl/3 Yıl %84 3 Yıl/3 Yıl %5 Cüneyt Küçükdoğan Şükran İhtiyaroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl/3 Yıl %5 3 Yıl/3 Yıl %1 Ayfer Gültekin Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş Mali İşler Müdürü 3 Yıl/3 Yıl - - ADI SOYADI Yavuz Kılıçarslan İş Adresi Bakır ve Pirinç San.Sit. M.Kurtoğlu Cad.No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Muhasebe Şefi / Denetçi Görev Süresi Devam 9

10 ii) Yönetimde Söz Sahibi Personele İlişkin Bilgi Adı Soyadı Bekir Küçükdoğan Huriye Küçükdoğan Görevi Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Temsil Ettiği Tüzel Kişilik Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi / Kalan Görev Süresi Sermaye Payı (TL) (%) 3 Yıl/3 Yıl %84 3 Yıl/3 Yıl %5 Cüneyt Küçükdoğan Şükran İhtiyaroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl/3 Yıl %5 3 Yıl/3 Yıl %1 Ayfer Gültekin Yönetim Kurulu Üyesi Rodrigo Tekstil San. Ve Tic. A.Ş Mali İşler Müdürü 3 Yıl/3 Yıl - - iii) Bağımsız Denetim Kuruluşları Hakkında Bilgi Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin 2009,2010,2011 aylık dönemlerine ilişkin SPK nın Seri:XI NO:29 Tebliği hükümleri çerçevesinde UMS/UFRS hükümlerine göre hazırlanmış finansal tabloları Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir. d) İhraca İlişkin Özet Veriler ve Tahmini Halka Arz Takvimi İhraçcı Şirket Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Türü Pay Senedi İhraç Miktarı İhraç Tipi Halka Arz Kotasyon İMKB Yeni Pay Alma Tarihi Yeni Pay Alma Haklarının Kullanılmasından Sonra Kalan Payların Halka Arz Tarihi Satış Fiyatı 2,35 TL Satış Süresi 3 iş günü Borsada Sabit Fiyatla Talep Satış Yöntemi Toplama ve Satış Yöntemi 10

11 Aracı Kurum Tahsisatlar e) Seçilmiş Finansal Bilgiler: Galata Yatırım A.Ş. Yoktur RODRİGO TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri: XI, No:29 Konsolide Olmayan) Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Ref. 31 Aralık Aralık 2010 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Canlı Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

12 Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Ref. 31 Aralık Aralık 2010 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) 25 ( ) ( ) Net Dönem Karı / (Zararı) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

13 RODRİGO TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri:XI, No:29 Konsolide Olmayan) Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden 13

14 Denetimden Geçmiş Geçmiş Ref Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 26 ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 27 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 27 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 29 ( ) ( ) FAALİYET KARI / ZARARI ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 31 (75.155) ( ) VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (-) - Dönem Vergi Gelir/Gideri (-) (4.110) - - Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) (19.306) DÖNEM KARI / ZARARI (-) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) (VERGİ SONRASI) - - TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) ( ) Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) 0,14680 (0,15838) Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) 0,14680 (0,15838) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) 0,14680 (0,15838) f) İhracın Gerekçesi ve Halka Arzdan Elde Edilecek Net Nakit Girişinin Kullanım Yerleri Halka arzdan elde edilecek nakdin tamamı, Şirket faaliyetlerinde ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Elde edilecek gelirin daha çok, ileriki dönemlerde tekstil sektöründe büyüme hedefleri çerçevesinde, şirketimizin büyümesini sağlayacak sabit yatırımlar yapmak, işletme sermayesini artırmak, yurtiçi ve yurtdışında şubeler açarak büyüme yoluna gitmek gibi bu sektörle ilgili yeni yatırımların finansmanında ve karlılık kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak karar verilecek olan yeni yatırım alanlarında kullanılması planlanmaktadır. Bu çerçevede elde edilecek toplam TL nin TL si ile fabrika binası alınarak sabit yatırım olarak kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca, TL ile yurtiçi ve yurtdışında mağazalar açılması planlanmaktadır. Geri kalan TL ise şirketin mevcut borçlarında, faaliyetlerinde ve sermayesinde 14

15 kullanılacaktır. Şirket, bunun neticesinde de satış hasılatını artırmayı, faaliyetlerini geliştirerek sürdürmeyi ve faaliyet sonuçları itibarıyla da karlılığı arttırmayı hedeflemektedir. g) Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları Hakkında Bilgiler Şirket in Varlıkları yılbaşına gore %11,54 azalarak ,11-TL olmuştur. Şirketin Kısa Vadeli Yükümlülükleri %14,79 azalarak ,39-TL olmuştur. Özkaynaklar ise yılbaşına gore %7,38 artarak ,27-TL olmuştur. Şirket 2011 yılını ,52-TL kar ile kapatmıştır. h) Personel Hakkında Bilgi 2010 yılı Ünvanı Sendikasız (adet) 15 Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 5 5 İdari Personel (Beyaz Yaka) 6 6 İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Yılı Ünvanı Toplam Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 5 5 İdari Personel (Beyaz Yaka) İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Mevcut Durum Toplam Ünvanı Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) İdari Personel (Beyaz Yaka) İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) 25 25

16 Toplam i) Ortaklık Yapısı ve İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Bilgiler Adı soyadı Bekir Küçükdoğan Huriye Küçükdoğan Enver küçükdoğan Cüneyt küçükdoğan Sahip olduğu pay grubu A ve B grubu Pay Grubunun nama/hamiline yazılı olduğu A grubu nama yazılı; B grubu hamiline yazılıdır. Sermay e içindek i oranı Sahip olduğu pay adedi % B grubu Hamiline yazılı % B grubu Haminle yazılı % B grubu Haminle yazılı % İlişkili Taraflar; Ticari Alacaklar RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. İlişkili taraf alacak reeskontu TOPLAM (17.068) (8.768) Ticari Borçlar Mahmut Küçükdoğan(*) Bekir Küçükdoğan İlişkili taraf borç reeskontu TOPLAM (704) (*) Şirket in merkez binasına ilişkin kira borçlarından oluşmaktadır. 16

17 Alışlar Mahmut Küçükdoğan RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. Mahmut Tekstil Ltd. Şti. TOPLAM Satışlar RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. TOPLAM İlişkili taraflara yapılan satışlar; hammadde ve mamulden oluşmaktadır. 2- İlişkili taraflardan yapılan alışlar; hammadde, bina kirası ve bilgisayar bakımından oluşmaktadır. j) İhraca ve Borsada İşlem Görmeye İlişkin Bilgiler Tertip Grup Nama/ Hamiline İmtiyaz (Var / Yok) Kupür Büyüklüğü (TL) Kupür Adedi Toplam Nominal Tutar (TL) I A Hamiline Var 1 500, ,000 I B Hamiline Yok 1 4,300,000 4,300,000 Toplam ,800,000 Halka arza ilişkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz edilecek pay başına maliyet Öngörülen Tahmini Maliyetler SPK Kurul Kayıt Ücreti

18 İMKB Kotasyon Ücreti - MKK Üyelik Ücreti 320 Aracılık Komisyonu Reklam İlan PR Ticaret Sicil Bağımsız Denetim Noter Toplam Maliyet Toplam Pay Nominal Payın Maliyeti 0,1116 k) Ek Bilgiler Aşağıdaki belgeler Bakır ve Pirinç San. Sit. M.Kurtoğlu Cad. No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL adresindeki ortaklığın merkezi ve belirtilen başvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: - Bağımsız Denetim Raporları - Bağımsız Hukukçu Raporu - Galata Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu 2.RİSK FAKTÖRLERİ 2.1. Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler: Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde merdiven altı olarak tabir edilen üretim ve satışın yüksek olması, Sektörde hammadde tedarikinde meydana gelecek tıkanma, Sektörde genel olarak tahsilatlarda meydana gelecek gecikme ve vade uzaması sonrası artan finansman maliyeti, Sektörde belirli bir marka altında benzer üretim yaparak pazarlama yapan çok fazla sayıda gerçek ve tüzel kişinin olması ve bu kişilerin yaptığı rekabet, Şirketin asıl faaliyeti, model oluşturarak bu model altında fason üretim yaptırmak kendi markası altında sürekli çalıştığı mağazalar ve kendi mağazaları vasıtasıyla ürünü pazarlaması yapmaktır. Bu süreç içinde yeni özgün model geliştirilememesi veya seçilen modellerin nihai tüketici tarafından tercih edilmemesi,sektörde kalifiye eleman istihdam etmenin zor olması mevcut personelin de rakip firmalara kaptırılması riski, 18

19 Temel girdi maliyetlerindeki yükselme sonrası satış fiyatının etkilenmesi ve odaklanılan müşteri segmentinin talep esnekliğinin yüksek olması nedeniyle talepte meydana gelebilecek düşüşe bağlı olarak da ciroda meydana gelebilecek azalma, Şirket in karşı karşıya olduğu başlıca risk unsurlarıdır İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler: Pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler: 1. Kar payı (Temettü) geliri: Şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Borsa Şirketleri karını nakden veya temettünün sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. 2. Sermaye kazancı: Zaman içinde hisse senedinin değerinde meydana gelen artıştan elde edilen gelirdir. SPK tarihli ilke kararında payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı karları için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiş, aynı uygulama 2010 ve 2011 yılı karları için de devam ettirilmiştir. Yatırımcılar, temettü dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Şirket payları, arz öncesinde aktif olarak İMKB veya benzer bir örgütlü piyasada işlem görmemektedir. Halka arz fiyatına baz teşkil eden değerleme raporu, talep toplama tarihinden en geç 2 iş günü önce sirküler ile aynı şekilde ilan edilecektir. Arz sonrası İMKB de oluşacak fiyat, halka arz fiyatından farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirket in finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda, Şirket paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar, piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Bunlara ek olarak pay sahipleri, Şirket in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Şirket in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. 19

20 2.3. Diğer Riskler Kredilere İlişkin Riskler MALİ BORÇLAR B A N K A L A R FAİZ ALIŞ ÖDEME KREDİ CİNSİ PARA BİRİMİ VAKIFBNK Kur Riski TEB TEB YTRM YAPIKREDİ FİNANS KUVEYT TOPLAM % TARİHİ TARİHİ SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT USD 0 SPOT- TAKSİTLİ TL SPOT- TAKSİTLİ TL , ROTATİF TL 0 14, ROTATİF TL , ROTATİF TL , ROTATİF TL , , ROTATİF TL , SPOT- TAKSİTLİ TL , KOSGEB - TAKSİTLİ TL , ROTATİF , ROTATİF TL , ROTATİF TL , TOPLAM USD KULLANIMI TOPLAM EUR KULLANIMI TOPLAM TL KULLANIMI TOPLAM TEMINAT MEKTUBU 0 TOPLAM AKREDIF TUTARI 0 TEMİNAT ÇEK STOĞU Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. 20

21 Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır Küresel Kriz ve Rekabet Gelirlerini plastik sektöründen elde eden Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. küresel anlamda oluşabilecek mali ve ekonomik krizlere karşı duyarlıdır. İnsanların satınalma güçlerinin azalması ya da azalma ihtimali tasarrufa yönlendirmektedir. Bu durumda böyle bir süreç Rodrigo Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin gelirlerini azaltabilir. 3. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. Merkez Adresi Fiili Yönetim Adresi Bakır ve Pirinç San.Sit. M.Kurtoğlu Cad.No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL Bakır ve Pirinç San.Sit. M.Kurtoğlu Cad.No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL İSTANBUL TİCARET ODASI Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu Ticaret Sicil Numarası Ticaret Siciline Tescil Tarihi Süreli Olarak Kuruldu ise Süresiz olarak faaliyet gösterecektir. Süresi Tabi Olduğu Yasal Mevzuat T.C. Kanunları Esas Sözleşmeye Göre Amaç ŞİRKETİN AMAÇ KONUSU : ve Faaliyet Konusu MADDE 4 : Şirketin başlıca amaç ve konusu : Her türlü konfeksiyon imali ihracı ithali ve dahili ticareti Her türlü kumaş İmali, İhracı, İthali ve dahili ticareti Her türlü İplik İmali, İhracı, İthali ve dahili ticareti, Her nevi şirkete iştirakte bulunmak, (Sermaye Piyasası Kanunu nun md. 15/son hükmü saklıdır.) Ayrıca, 21 amaç ve konularını yerine

22 getirmek için; Yurt içinde ve yurt dışında acentelikler, distribütörlükler bayilik ve başbayilikler temsilcilikler kurmak, almak ve vermek, Yurt içinde ve yurt dışında mağazalar, sair satış yerleri, teşhir üniteleri, depolar fabrikalar, atölyeler tesis etmek, şantiye açmak, Alım, satım, imalat, ithalat, ihracat, dahili ticaret ve sınai muameleleri yapmak, Tesisler inşa etmek, iktisap etmek, işletmek, gereğince bunları özel ve tüzel kişilere devir ve temlik etmek, Her türlü gayrimenkul, menkul mal ve gayrimaddi hakları iktisap etmek, bunları işletmeye, kiraya vermek, kiralamak, satmak, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ve aleyhine rehin, ipotek tesis etmek, medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle kısa veya uzun vadeli ortaklıklar tesis etmek geçici iştirakler kurmak, mali mes uliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapmak, kurulacak şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini ve menkul kıymetlerini satın 22

23 almak, bunların ihraçlarında iştirak taahhüdünde bulunmak, satmak, mübadele etmek, devretmek, teminat olarak kabul etmek. İç ve dış kaynaklardan her nevi kredi temin etmek, gereğinde şirketin gayrimenkullerini bu maksada matuf olmak üzere rehin ve ipotek etmek. Yuriçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilerle işletme, imtiyaz, lisansı knowhow, patent ve sair anlaşmalar yapmak, bu hakları kiraya vermek, satmak, devretmek, devralmak. Yurt içi ve dışı sergiler fuarlar, panayırlara iştirak etmek Kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için eğitim, programları düzenleyebilir, burs verebilir, kültürel ve sosyal tesisler kurulabilir. Telefon ve Faks Numaraları İnternet Adresi Bilinen Ortak Sayısı 5 (BEŞ) Ortaklığın Tarihçesi ve Gelişimi A. Şirket tarihinde İhlas-Küçükdoğan Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ve TL sermaye ile Mahmut Küçükdoğan, Bekir Küçükdoğan, Hüsnü Kurtiş, İsmail İncialan ve Rıdvan Büyükçelik tarafından kurulmuştur. B. Şirket unvanı tarihli olağan genel kurul kararı ile Rodrigo Tekstil Turizm İnşaat Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Unvan değişikliği 2 Ağustos 2001 tarih 5352 sayılı Ticari Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. C tarihli olağan genel kurul toplantısında sermaye artışı istenmiş ve TL olan sermaye TL ye çıkarılmıştır. 23

24 D. En son tarihli yılı olağan genel kurulunda sermaye artışına giderek tl olan sermayesini TL ye çıkarmıştır. E Nisan döneminde tam anlamıyla faaliyete başlanmış olan şirket,perakende olarak 1(bir)adet mağaza ile yola çıkmıştır. F. Aynı yıl Laleli piyasasında toptan satışa başlamıştır de firma bünyesinde ütü-paket bölümü ve dikim bantı oluşturulmuştur. G yılında laleli piyasasında 2. toptan satış mağazası açılmıştır yıllarına kadar mevcut mağazalarda satış ciroları artan bir ivmeyle devam etmiştir. H de Bayrampaşa-Esenyurt mağazaları faaliyete geçmiştir. I da Esenyurt da 2. mağaza ve İzmit mağazası faaliyete geçmiştir. İ yılına kadar ihracat ağırlıklı olarak üretim ve satış politikası devam etmiştir J yılından itibaren yeni tasarım ve pazarlama ekibi ile beraber yurtiçi piyasaya yönelik olarak üretim ve satış politikalarını değiştirmiştir. Bu tarihten itibaren iç piyasada corner ve Türkiye nin çeşitli noktalarına ağırlıklı satışlar başlamıştır. Özellikle fiili üretim konusu olan denim pantolon grubunda 2009 yılında adet 3.058,908-TL tutarında satış yapılmıştır Yılında adet TL satış gerçekleştilmiş yılında ise adet TL lik satış yapılmıştır. K yılında Gebze mağazası hizmete girmiştir. L yılında merterde 750 m2 showroom ve pazarlama olarak 10 kişilik ekiple toptan yurtiçi ve yurtdışı müşterilere hizmet vermektedir M yılına kadar iki ayrı şirket olarak faaliyete devam etmiş olup, Rodrigo Tekstil üretimi yapmış ve RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti. de mağazacılık kolunu yürütmüştür. Fakat RDG Spor Mağazacılık Ltd. Şti tarihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/4 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ve tairihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan tarih ve 2011/5 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ile RDG Spor a ait mağazalar kapanmıştır yılı sonunda ise bu mağazalar Rodrigo Tekstil tarafından şube olarak tescillenmiştir Yıllarında Üretim Miktarı ve Kapasite Kullanım Oranları: A yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır. B yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır. C yılında parça üretim yapılmış olup bunun adedi satılmıştır yılında kapasite kullanım oranı %94 civarındadır yılında %108 civarında olup 2011 yılında %128 gibi yüksek seyretmiştir. Kapasite istendiği kadar artırılabilir. Yeter ki hazırlanan koleksiyonlara talep oluşsun. 24

25 Fason üretim nedeniyle bu kapasite kullanım oranları üretimin dikim, yıkama, nakış-ütü paket aşamaları ile ilgilidir. Diğer tüm işlemler fason üretim yaptırıldığı için istendiği kadar atölye bulunması şartıyla istendiği kadar üretim yapılabilir. Bu da kapasitenin çok üstüne çıkabilme avantajı sağlar. Üretimin gelişimi aşama aşama şöyledir: 1-Firma bünyesinde modeller oluşturulmakta, 2-Hammadde temin edilmekte, 3-Temin edilen kumaşlar kesime sevk edilmekte, 4-Kesilen kumaşlar nakış gerektiriyorsa dışarıdaki fason nakış atölyelerine sevk edilmekte,* 5-Sonrasında dikim için fason dikim atölyelerine aktarılır,* 6-Dikilmiş mallar yıkama atölyelerinde yıkamaya tabi tutulduktan sonra ütü paket atölyelerine geçer, 7-Son olarak şirket merkez depoya alınan mallar satışa hazır hale getirilir. *Firmaya ait dikim ve nakış tesisleri bulunmamaktadır. Bu işlemler dışarıda fason olarak yaptırılmaktadır. Fason aşamalar; dikim, nakış, yıkama ve bir kısım ütü-paket işlemlerinden oluşurken,firma bünyesindeki aşamalar; model oluşturma, kesim, bir kısım ütü-paket ve depolama işlemlerini kapsamaktadır Esas Sözleşmeye İlişkin Bilgiler Tam metni ekte veya de verilmektedir Faaliyet Hakkında Bilgiler Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi: Üretime İlişkin Bilgiler 1 Ürün / Hizmet Bilgileri DENİM PANTOLON T-SHIRT

26 ŞORT SWIT -SHIRT MONT KAPRI GÖMLEK ETEK AKSESUAR GRUBU Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Rodrigo markası olarak yurtiçi pazardaki payımız yaklaşık %1 civarındadır. Ayrıca markamız özellikle Rusya, Özbekistan, İran, Mısır gibi ülkelerde de tanınmaktadır. Sektörde kaliteli hammadde ve model açısından fark yaratan markalar için ciddi anlamda potansiyel mevcuttur. Özellikle Türkiye deki genç nüfus göz önüne alındığında denim üretimi artan bir trend göstermektedir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği nin yayınlamış olduğu Türkiye nin Denim Kumaş ve Konfeksiyon Dış Ticareti ile Dünya Denim Pazarı İçin 2014 Tahminleri raporundan da anlaşılacağı üzere Türk denim markaları gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ciddi pazar payına sahiptirler. Rodrigo, bulunduğu pazarda orijinal bir denim markasıdır ve markanın ruhuna uygun bir şekilde tüketiciye kulak vermekte ve her sezon buna uygun yeni tasarımlar yeni ürünler oluşturmaya devam etmektedir. Aslında piyasadaki rekabet bir anlamda genç nüfusun denime ilgisini canlı tutmaktadır ve Rodrigo da özellikle bu genç nüfusa cevap verme yolunda ilerlemektedir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği nin ''Türkiye nin Denim Kumaş ve Konfeksiyon Dış Ticareti İle Dünya Denim Pazarı İçin 2014 Tahminleri TÜRKİYE'NİN EN FAZLA DENIM GİYSİ İHRAÇ ETTİĞİ ÜLKELER YILLIK YILLIK 2006/2007 DEĞİŞİM MİKTAR DEĞER 26

27 ÜLKE MİKTAR (Adet) DEĞER($) MİKTAR (Adet) DEĞER($) (%) (%) ALMANYA İNGİLTERE İSPANYA HOLLANDA DANİMARKA AVRUPA SERBEST BOL İTALYA FRANSA İST.TRAKYA SER.BO RUSYA FEDERASYONU ÇEK CUMHURİYETİ B.D ISVEÇ CEZAYİR BELÇİKA İLK 15 ÜLKENİN TOPLAMI TÜRKİYE TOPLAM DENIM GİYSİ İHRACATI 15 ÜLKENİN PAYI (%) *Kaynak:DTM Bigi Sistemi / Temmuz 2008 Şirketin Avantajları; 1- Sabit bir fabrikanın olmaması üretim esnekliği sağladığı için (fason), maliyet avantajı oluşturmaktadır. İstendiği kadar atölyeye istendiği kadar üretim yaptırılabileceği için kapasite oranında da bir sınırlama söz konusu olmamaktadır. 2- Şirketin sahip olduğu Rodrigo ve RDG Sport markaları ile üretimini ve satışını gerçekleştiriyor olması avantajdır. 3- Her modeli kısa zamanda pazara uygun üretmek ve satabilmek şirketin avantajıdır. Ayrıca hiçbir şekilde üretimde model kısıtlaması mevcut değildir. Şirket, her modelde rahatlıkla ürün geliştirilebilir ve seri üretim yapılabilir durumdadır. 4- Şirketin kendi bünyesinde sadece beş satış noktasında olması ve beş satış noktasının sabit maliyetine katlanması; buna karşın 180 noktaya malını satış için göndermesi irket e pazarlama konusunda maliyet avantajı sağlamaktadır. 27

28 5- Şirketin 180 tane satış noktasına malını satması, markanın bilinirliliği ve tanınması yönünden avantaj sağlamaktadır. Farklı bölgelerde farklı illerde 180 noktada satış markanın Türkiye nin dört bir yanına dağılması ve tanınması anlamına gelmekte olup oldukça yaygın bir çerçevede bilinirliliğini sağlamaktadır. 6- Uluslararası standartlara uygun üretim yapılması. 7- Hızlı karar verebilme yetisine sahip bir şirket olması. 8- Globalleşme olgusu. 9- Sürekli yeni müşterilerin ortaya çıkması. 10- Markanın Rusya ve doğu ülkelerinde yeterince tanınıyor olması. Şirketin Dezavantajları; 1- Türkiye de yaklaşık dokuz yüz adet markanın olması, 2- Merdiven altı kayıt dışı üretiminin yaygın olması, 3- Gelişmekte olan işletme olması sebebiyle, modelleme için yüksek kaynağın ayrılamaması, noktaya satış yapılmasının yol açabileceği tahsilat riski, 5- Yurtdışındaki markaların yurtiçine gelmesi, 6- Yurtiçinde ciddi anlamda gelişmiş olan markaların pazarın ciddi bir bölümünü elinde tutması başlıca dezavantajlardır Son yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına göre dağılımı hakkında bilgi: Satışlara İlişkin Bilgiler Sektör Satışlar (TL) Ciro Payı Satışlar (TL) Ciro Payı Satışlar (TL) Ciro Payı TEKSTİL Toplam Satış ve pazarlama ; Şirketin satış ve pazarlama faaliyeti tüm Türkiye de 5 bölgede yer alan satış-pazarlama ekibi tarafından pazarlama müdürüne bağlı olarak yürütülmektedir. Merkez depodan sevkiyatlar yapılmadan önce verilen siparişlerin çekleri alınmaktadır. Aylık düzenli olarak müşterilere ziyaretler gerçekleştirilerek satış performansları takip edilmektedir. Rodrigo, bulunduğu pazarda orijinal bir denim markasıdır ve markanın 28

29 ruhuna uygun bir şekilde tüketiciye kulak vererek beklentilere uygun her sezon yeni tasarımlar yeni ürünler oluşturmaya devam etmektedir. Ayrıca ürün yelpazesini her geçen gün biraz daha genişleterek zengin bir koleksiyon oluşturmakta ve müşterilerin beklentilerine en üst düzeyde cevap verecek konumdadır. Yurtiçi Satışlar Ürün Grupları (TL) (TL) (TL) TEKSTİL Yıllık Artış Oranı (%) Başlıca Yurtiçi Müşteriler ve Bölgesel Satışlar Rodrigo, Türkiye nin birçok bölgesinde onlarca bayiye satış yapmaktadır. Bayilere yapılan satış politikası yapılan koleksiyonların beğenilmesi ile başlamakta olup verilen siparişlerde adet, termin ve fiyat konusunda anlaşılması üzerine önden alınan avansla üretime başlanmaktadır. Alınan avansa mukabil sipariş adetleri üretim programına alınarak seri üretim aşaması başlatılır ve ilgili terminlere göre sevkiyatları gerçekleştirilir. Yurtiçi satışlara ilişkin bazı veriler aşağıda verilmiştir. Bölge - Firma Yıl Bayi Satış Miktarı (Parça) Satış Tutarı (TL) Marmara Bölgesi Doğu ve Güneydoğu Karadeniz İç Anadolu Ege Yurtiçi satışları içerisinde bayi satışları toplamda 2011 yılı cirosunun %54 ünü oluşturmaktadır. 29

30 Son yıl, ilgili ara dönem ve son durum itibariyle personel sayısı ve personel sayısının belli başlı faaliyet alanları itibariyle dağılımı: 2010 yılı Ünvanı Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 5 5 İdari Personel (Beyaz Yaka) 6 6 İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Yılı Ünvanı Toplam Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 5 5 İdari Personel (Beyaz Yaka) İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Toplam

31 Mevcut Durum Ünvanı Sendikasız (adet) Toplam (adet) Üretim Personeli (Mavi Yaka) Üretim Personeli (Beyaz Yaka) İdari Personel (Beyaz Yaka) İdari Personel (Mavi Yaka) Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) Toplam (*) Y.İ.İ.Ç.: Yıl içinde işten çıkarılan Taşeron Firma İşçi Sayısı Vardiya Sayısı 1 Bağlı Bulunduğu İşçi Sendikası Bağlı Bulunduğu İşveren Sendikası YOK YOK YOK Son 12 ayda ortaklığın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri: İCRA DAİRESİ LÜLEBURG AZ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü LÜLEBURG AZ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü BAKIRKÖY 14.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü İSTANBUL 4.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü İSTANBUL 4.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü BAKIRKÖY 17.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü BESNİ İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü DOSYA NUMARASI ALACAKLI BORÇLU MEBLAĞ KONU DURUM 2011/14594 RODRİGO ŞÜKRÜYE SÜLÜ ,68 ÇEK DERDEST/T İSMAİL SÜLÜ AHSİLAT MUHTEMEL 2011/14757 RODRİGO ŞÜKRÜYE SÜLÜ 8.791,81 ÇEK DERDEST/T AHSİLAT MUHTEMEL 2012/1045 RODRİGO İSMAİL SÜLÜ 6.278,46 SENET DERDEST/T AHSİLAT MUHTEMEL 2012/788 RODRİGO BÜLENT MUTLU İLETİŞİM TEKS.İNŞ.İT.İHT.L TD.ŞTİ. 2012/787 RODRİGO EMİNE SELİMLER ERSİN SELİMLER MURAT DAĞARSLAN 2012/241 RODRİGO MEHMET ÖZCAN İSMAİL ALIR 2011/950 RODRİGO METATEKS İNŞ.GIDA TEKSTİL HAYV.TARIM SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. RAMAZAN YALIN ,40 ÇEK DERDEST 5.550,14 ÇEK DERDEST/T AHSİLAT MUHTEMEL 7.102,15 FATUR A SÜRESİNDE İTİRAZ VAR.TAKİP DURDU ,86 ÇEK DERDEST/T AHSİLAT MUHTEMEL

32 İSTANBUL 4.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü 1.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü 1.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü İSTANBUL 23.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü 4.İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü 2012/789 RODRİGO METATEKS İNŞ.GIDA TEKSTİL HAYV.TARIM SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. ORHAN YALIN MEHMET YALIN 2012/ RODRİGO KAMİL SARI İSMAİL BOZTEPE 2012/ RODRİGO METATEKS İNŞ.GIDA TEKSTİL HAYV.TARIM SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. ORHAN YALIN MEHMET YALIN 2012/1980 RODRİGO SÜLEYMAN ÖZDAL YAVUZ AKSOY MAHMUT DEMİREL ,46 ÇEK DERDEST/T AHSİLAT MUHTEMEL 8.161,80 BONO DERDEST/T AHSİLAT MUHTEMEL ,40 ÇEK DERDEST/T AHSİLAT MUHTEMEL 7.089,08 BONO TAMAMI TAHSİL EDİLDİ. 2012/ RODRİGO HATİCE BALCI 7.108,48 BONO DERDEST Dava Tarihi Dosya No Davacı Dava Konusu Alacak Tutarı TL Dava Tutarı TL Son Durum Hakkında Açıklama 08/09/2011 LÜLEBURGAZ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2011/ /09/2011 LÜLEBURGAZ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2011/ BAKIRKÖY 14.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/ /01/2012 İSTANBUL 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/788 27/01/2012 İSTANBUL 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/ BAKIRKÖY 17.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/241 06/10/2011 BESNİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2011/950 27/01/2012 İSTANBUL 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ RODRİGO ALACAK , ,68 PROTOKOL YAPILDI. ÖDEMELER YAPILIYOR. RODRİGO ALACAK 8.791, ,81 TAHSİL EDİLDİ. RODRİGO ALACAK 6.278, ,46 PROTOKOL YAPILDI. ÖDEMELER YAPILIYOR. RODRİGO ALACAK , ,40 FİRMA KAPALI. ANKARA TİCARET ODASINA MÜZEKKERE YAZILDI. RODRİGO ALACAK 5.550, ,14 TAMAMI TAHSİL EDİLDİ. RODRİGO ALACAK 7.102, ,15 SÜRESİNDE İTİRAZ VAR.TAKİP DURDU. RODRİGO ALACAK 8.796, ,86 TAMAMI TAHSİL EDİLDİ. RODRİGO ALACAK , ,46 DERDEST.KISMİ ÖDEME ALINDI. 32

33 2012/789 11/01/2012 BAKIRKÖY 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/855 20/02/2012 İSTANBUL 23.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/ /02/2012 İSTANBUL 23.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/ /03/2012 BAKIRKÖY 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012/12161 RODRİGO ALACAK 8.161, ,80 PROTOKOL YAPILDI.ÖDEMELER YAPILIYOR TL TAHSİL EDİLDİ. RODRİGO ALACAK , ,40 DERDEST.KISMİ ÖDEME ALINDI. RODRİGO ALACAK 7.089, ,08 TAMAMI TAHSİL EDİLDİ. RODRİGO ALACAK 7.108, ,48 PROTOKOL YAPILDI.ÖDEMELER YAPILIYOR. İCRA DAİRESİ DOSYA NO BORÇLU İCRA TAKİP TARİHİ TAKİP TUTARI TAKİP DAYANAĞI SON DURUM İZMİR 1. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 3. İCRA MÜD BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD KOZAN İCRA MÜD. 2011/ / / /947 6 ALİNS TEKSTİL TUR.İNŞ.PAZ.SANve TİC.LTD.ŞTİ ,14 1 ADET ÇEK DERDEST SOLMAZ DİLİKARA ,39 1 ADET ÇEK DERDEST EREN KURTULDU ,02 3 ADET SENET DERDEST EREN KURTULDU ,59 1 ADET ÇEK DERDEST 2011/214 MUHAMMET EMİN BEYAZGÜL ,65 1 ADET ÇEK DERDEST KOZAN İCRA MÜD. 2010/345 9 MUHAMMET EMİN BEYAZGÜL ,71 1 ADET ÇEK DERDEST ANKARA 16. İCRA MÜD. ANKARA 16. İCRA MÜD. ANKARA 16. İCRA MÜD. ANKARA 16. İCRA MÜD. ANKARA 31 İCRA MÜD. 2010/ / / / / HALİL ÖZKAN ,42 1 ADET ÇEK DERDEST HALİL ÖZKAN ,41 1 ADET ÇEK DERDEST HALİL ÖZKAN ,18 2 ADET ÇEK DERDEST HALİL ÖZKAN ,37 1 ADET ÇEK DERDEST HALİL ÖZKAN ,79 1 ADET ÇEK DERDEST 33

34 ANKARA 16. İCRA MÜD. ANKARA 16. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 3. İCRA MÜD BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 3. İCRA MÜD BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 2. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 6. İCRA MÜD. BAKIRKÖY 3. İCRA MÜD BAKIRKÖY 2. İCRA MÜD. 2010/ / / / / / / / / / / / / /171 2 HALİL ÖZKAN ,55 2 ADET ÇEK DERDEST HALİL ÖZKAN ,55 5 ADET ÇEK DERDEST ZEYNEP ÖZGÜVEN ,00 3 ADET ÇEK DERDEST ZEYNEP ÖZGÜVEN ,93 1 ADET ÇEK DERDEST İSMAİL KARA ,52 4 ADET SENET AKÇAY GİYİM - HAZİME AKÇAY ,00 1 ADET SENET 34 DERDEST DERDEST SEVGİ GENCER ,15 BAKIRKÖY 4 ASLİYE TİCARET MAH. 2008/513 ESAS NUMARALI DOSYA İLAMI DERDEST HAZİME AKÇAY ,14 1 ADET ÇEK DERDEST HATRİCE BALCI- BALCIOĞLU GİYİM ,02 3 ADET ÇEK DERDEST MOYRA TEKSTİL TAR. GIDA PAZ. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ ,63 1 ADET ÇEK DERDEST MOYRA TEKSTİL ,18 1 ADET ÇEK DERDEST TAR. GIDA PAZ. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. HALİL ÖZKAN ,21 1 ADET ÇEK DERDEST HALİL ÖZKAN ,35 1 ADET ÇEK DERDEST MOYRA TEKSTİL TAR. GIDA PAZ. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. 2011/460 MOYRA TEKSTİL TAR. GIDA PAZ. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. 2010/ / FERİT SÖZERİ- MEHMET GENCER ÖZTÜRK KONFEKSİYON TİC. - SERKAN ÖZTÜRK ,75 1 ADET ÇEK DERDEST ,19 1 ADET ÇEK DERDEST ,97 1 ADET ÇEK DERDEST ,61 2 ADET SENET DERDEST

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2012 1 Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 14.445.310,25 TL

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2011 Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış / ödenmiş sermayesinin 24.000.000

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. TEPA TIBBİ ve ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU. TEPA TIBBİ ve ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU TEPA TIBBİ ve ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2012 1 Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: I No:40 Tebliği'nin 17'nci maddesi

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin 18.000.000 TL den 36.000.000

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME 2011 1 VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME EKİM 2011 Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2012 1 Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi

Detaylı

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 138.000.000.-TL den 184.000.000.- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 46.000.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

İhraççı Bilgi Dokümanıdır

İhraççı Bilgi Dokümanıdır MÜREKKEP MATBAACILIK MEDYA BASIM RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 05/06/2014 tarih ve 17/549 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 2014 ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZAHNAME Bu izahname,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 2015 1 VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İzahnamedir

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 2013 1 VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 25/10/2013

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2014 1 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş İzahname (Bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 50.000.000 TL den 60.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 10.000.000 TL ve mevcut

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK TEK BELGEDEN MEYDANA GELEN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK TEK BELGEDEN MEYDANA GELEN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK TEK BELGEDEN MEYDANA GELEN İZAHNAME 2014 1 BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi İzahnamedir (Bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR YIL: 2010 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANANAYİ TİCARET Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın

Detaylı